MP3 : DARVİNİZM ELM DEYİL, TƏBİƏTİ İLAHLAŞDIRMIŞ ŞAMAN DİNİDİR