MP3 : TƏKAMÜLÇÜLƏRİ QORXUDAN FOSİLLƏR YARADILIŞIN ƏN BÖYÜK DƏLİLLƏRİNDƏNDİR