MP3 : Allah bitki toxumlarını qoruyan xüsusi sistemlər yaratmışdır