MP3 : Təkamül nəzəriyyəsi Quranla ziddiyyət təşkil edir