MP3 : İslam dini ilə təkamül nəzəriyyəsini uzlaşdırmağa çalışmaq aciz və bihudə cəhddir