MP3 : Təkamül nəzəriyyəsinin açıqlaya bilmədiyi bir mövzu: simmetriya və uyğunluq