MP3 : Yaxın Şərqdə məcburi ittifaq yox, sevgi ittifaqı