Hörmətli Adnan Oktarın 26 may 2015-ci il tarixli Xoş Söhbətlər proqramından əhəmiyyətli başlıqlar

A9 TV, 26 may 2015 Xoş Söhbətlər

Bütün dərslərdə şagirdlərə əhatəli olaraq darvinizm izah edilərək Allah inkar edilir

Haşa, Allaha meydan oxuyan, Allahı inkar edən darvinizmin ibtidai məktəb, orta məktəb, lisey və universitetdə şagirdlərə yeddi-səkkiz ayrı dərsdə öyrədilməsi dünya səviyyəsində böyük bir fəlakətdir. Dünya tarixində belə bir fəlakət yoxdur. Bu cür Allaha meydan oxuyan bir sistem ilk dəfədir olur. Bütün dövlətlər öz əli ilə ibtidai məktəb, orta məktəb, lisey və universitet şagirdlərinə tarix, biologiya, fəlsəfə, sosiologiya dərsində hətta coğrafiya dərsində, demək olar ki, hər dərsdə Allahın olmadığı, insanların palçıqlı suda təsadüfən meydana gələn bir mikrobdan soxulcana çevrildiyi, soxulcanın da sonra balığa, qurbağaya çevrildiyi, sonra da onun meymuna çevrildiyi, ondan da insanların meydana gəldiyini söyləyir. Darvinizm: “Dinlər doğru söyləmir” -deyir. “Peyğəmbərlərin dedikləri də doğru deyil” -deyir. “Müqəddəs kitablar da yalandır” -deyir. “Mələklər də yalandır” -deyir. “Axirət də yalandır” -deyir. Səudiyyə Ərəbistanında, İranda, Mərakeş, Tunis, Əl-Cəzair, Misir bütün İslam ölkələrində, bütün xristian ölkələrdə hamısında, dünyanın hər yerində inkar edilir. Dünya tarixində ilk dəfədir belə Allaha meydan oxunur. Haşa. İlk dəfə belə böyük bir fəlakət var. Xristianlar Allahın oğlu olduğunu deyir. Allah deyir: “Bu sözlərinə görə haradasa göy parçalanacaq” -deyir. Burada birbaşa kainatı yaradan Allah inkar edilir. Yəni orada Allaha övlad ortaq qoşurlar. Amma darvinizmdə Allah kökdən inkar edilir. Xristianlarda şirk var. “Allah var” deyir qəbul edir. Buna baxmayaraq Allah “Bu sözlərinə görə göylər parçalanacaq” -deyir. İndi Allah tamamilə inkar edilir.

Dövlət, hökumət paleontoloji dəlilləri sərgi şəklində şagirdlərə göstərsin

Bu fəlakətin qarşısı alınmalıdır, paleontoloji dəlillər ortaya qoyulmalıdır. Dövlət, hökumət paleontoloji dəlilləri sərgi şəklində şagirdlərə göstərsin. Şagirdlər özləri qənaətlərini bildirsinlər. Zülalın molekul quruluşu göstərilsin, təsadüfən ola bilməyəcəyi elmi bir həqiqətdir. Bu izah edilməzsə, tək yanlı “Allah yoxdur” təbliğatı edildiyi halda Kürdcə Quran paylasanda bir şey olmaz. İstəsən 10 milyon imam natiq şagirdi yetişdir. Çünki sən biologiya dərsində şagirdlərə nə deyirsən? “Allah yoxdur” -deyirsən. Tarix dərsində “Allah yoxdur” -deyirsən. Fəlsəfə dərsində “Allah yoxdur” -deyirsən. Sosiologiya dərsində “Allah yoxdur” -deyirsən. Bu vəziyyətdə dünya tarixinin ən böyük fəlakəti yaşanır.

Məktəblərdə darvinizm əhatəli izah edilsin, amma yaradılış gerçəyinin də izah edilməsinə icazə verilsin

Darvinizm daha əhatəli izah edilsin, hərtərəfli izah edilsin, lakin cavabına haqq tanınsın. Yalnız canlı qalıqlarını (fosilləri) aparıb məktəblərin önünə qoyaq. Şagirdlər görsün. Bu qədər, başqa bir şey istədiyimiz yoxdur. Zülalın molekul quruluşunu sxem olaraq göstərək, elmi olaraq təsadüfən meydana gəlməsinin mümkün olmadığı deyilsin. Allahın çox acığına gedir bu və Allah dünyanı həlak edir. İslam aləmini həlak edir. Allah Türkiyəni mehdiyyət vəsiləsi ilə həlak etmir. Gözəl bir yaradılışla insanı yaradacaq, beş duyğu verəcək və ən mükəmməl şəkildə yaradacaq, sən də çıxıb: “Palçıqlı sulardan təsadüfən yarandın, mikrobdan meydana gəldin” -deyəcəksən. “Allah yoxdur” -deyəcəksən. Bu qədər meyvəni, bu qədər tərəvəzi, heyvanları, bitkiləri yaradan Allahı elm adına kökdən inkar edəcəksən. Bu çox böyük bir fəlakət gətirər. Ətraf həlak olar. Fəlakət hər yeri bürüyər Allah verməsin.

“Materialist düşüncəyə sahib olanların qədərə imanları da çox zəif olur. Cüzi iradə, küllü iradə kimi Qurana tamamilə zidd izahlar verirlər”.

Heç cür içindən çıxa bilmirlər. “Küllü iradə Allaha aiddir, cüzi iradə qula aiddir” -deyir. Bu səfər qula ilahlıq xüsusiyyəti verir. Yəni onu kiçik bir ilah halına gətirir, bütləşdirir. “Allah küllü qədərə hakimdir, insan öz qədərini özü istiqamətləndirər” -deyir. Yəni Allah ona qarışmır, haşa. Hər şeyi Allahın yaratdığını unudurlar. “Biz kiçik bir bütük, kiçik bir ilahıq” deməkdir. Bu da Allaha şərik qoşmaqdır. Belə olmaz. Bütün iradə və güc Allaha aiddir.

“Bu yaxınlarda 2,3 milyard yaşında sülfür bakteriyası fosili tapılmışdı. Bu gün yaşayan nümunəsi ilə birə-bir eynidir”.

Hara getsək fosil çoxluğu var. Bebekdə gəzişirdim, bir baxdım qaya parçası, boydan-boya fosil dolu. Bağçada da var. Hər yerdə fosil var. Baş edəcəkləri kimi deyil. Hal-hazırda 600 milyon tapılan fosil var. Milyardlarla var, ama hal-hazırda tapılanlar bu qədərdir. Hamısı yaradılışı isbat edir.

“Xaricdəki məktəblərdə darvinizm öyrədilməyə davam etsə belə şagirdlər “inanmırıq, amma bunu yazmalı olduğumuz üçün yazırıq” -deyirlər”.

İki ildən bəri qəzetlər təkamüllə əlaqədar tək bir xəbər çıxara bilmir. Bu Darvinin ölüm xəbəridir. 2 ildən bəri ölüm səssizliyi var.

“2009-cu ildə “Ida” deyə bir quyruqlu meymun qalığı çıxardılar. “Bu dünyanın 8-ci möcüzəsi, -ara-keçid formasıdır” -dedilər. Siz “Soyu tükənmiş bir lemur qalığıdır” -dediniz. “Bu, ara-keçid forması deyilmiş, quyruqlu meymunmuş”. deyə bütün dünya mətbuatına tək-tək üzr istətdiniz.

Məşhur televiziya kanallarına cavabı verincə, adamlar açıq şəkildə üzr istədilər.

İbtidai məktəbdə tarix kitablarında əlləri baltalı adamlar, “Daş dövrü çağında bu cür icma cəmiyyəti” var idi deyə uşaqlara bunları öyrədirdilər. “Ov ovlayırdılar, bu səbəbdən bunlar vəhşi məxluqlar idi. Sonra bunlar təkamül keçirdi, insana çevirildi”. Bu izah edilir.

“Oradakı tipləri də xüsusilə insanmı heyvanmı tam aydın olmayacaq bir şəkildə çəkirlər”.

Təbii ki, tam məxluqat görünüşündədir. Bu hadisə ibtidai məktəbdə başlayır.

“Yoxsa elə hesab edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidəcək və ya anlayacaq?... “ (Furqan surəsi, 44)

Bax, Allah əksəriyyəti deyir. Nə söz eşidir, nə də anlayır. Palçıqlı sudan insan olarmı? Fillər, zürafələr, quşlar, leyləklər, zeytunlar, portağal ağacları, pomidor, bibər; “Hamısı təsadüfən palçıqlı sulardan yarandı” -deyir. Mən daha əvvəl söyləmişdim. O zaman vedrənin içərisinə bütün kimyəvi maddələri dolduraq, istədiyiniz hər şeyi edək. Milyonlarla il gözləsinlər. O vedrələrdən nə zürafə çıxar, nə insan çıxar, nə pomidor, nə bibər, nə üzüm; heç bir şey çıxmaz. Vedrə sənə baxar, sən vedrəyə baxarsan. Heç bir şey olmaz. Hətta “Zülal tozlarını hazır gətirib vedrənin içərisinə qoyaq” -dedim. Hər növ zülal tozunu qoyaq. Yüz milyonlarla il gözləyək, oradan insan çıxmaz. Portağal, limon ağacları da çıxmaz. Heç bir şey çıxmaz. Vedrə eləcə qalar. O zülallar da onun içində eləcə qalar.

“Siz belə dedikdə onlar əslində “bəli” deyirlər, amma sonra dönüb yenə təkamülü müdafiə edirlər”.

Nə edirlər etsinlər, bizi qarşılarında görərlər. Anadolu xalqını aldada bildilərmi? Aldada bilmədilər. Bax bir ovucuq, amma bütün Anadoluya, Türkiyəyə bəs etdik.

“Buna qəti inandıqları halda, haqsızcasına və təşəxxüslə onları inkar etdilər. ...” (Nəml surəsi, 14)

Yoxsa vicdani olaraq anlamadıqlarından deyil. Biz “Yaradılış Atlası”nı göndərdik, iş bitdi.

(Tanınmış bir professor və yoldaşı öz aralarında danışırlar: “Sən hələ bu Təkamül Nəzəriyyəsinə həqiqətən inanırsanmı?” -deyir, “İnanmıram” -deyir.)

Amma onun üçün nə qədər acı bir hadisədir. Yoldaşı təkamüllə əlaqədar kitab yazmış bir professordur. İnsan səmimi vicdanla yaxınlaşdıqda əlbəttə inanmaz. Təsadüf insan yaradarmı? Portağalları, limonları yaradarmı? Hər biri bir-birindən mükəmməl, hər şey bir-birindən mükəmməldir.

(Darvin də etiraflarında: “Tovuz quşunu görmək, gözü görmək məni nəzəriyyəmdən soyudur” -deyir.)

Tovuz quşuna baxır tablo kimi görünüşü var. Ağılalmaz dərəcədə bəzəkli və gözəl. İndi bu təkamüllə oldu desə bir məntiqi olmaz, çünki hər yeri bəzəklidir. Bəzəyin heyvana heç bir faydası və heç bir məqsədi yoxdur. Təkamüllə də əlaqə qura bilmir. Yalnız “Ağlım çaşacaq” -deyir. “Gözün quruluşunu düşündükcə də dəli oluram” -deyir. Ağlının çaşmağındansa, iman et.

Bir ayədə Allah: “Ey iman gətirənlər! Əgər Allahdan qorxsanız, O sizə haqla nahaqqı ayırd etmə bacarığı verər, ...” (Ənfal surəsi, 29) -deyir.

Məhz xüsusi olaraq bu tip insanları da Allah yaradır, yoxsa aydın olmayacaq kimi deyil, xeyli açıqdır.

2017-07-24 12:05:52

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."