Təkamül nəzəriyyəsi Quranla ziddiyyət təşkil edir

Hal-hazırda bəzi müsəlmanlar təkamül nəzəriyyəsinə inananların sayca çox olmasından və ya bu şəxslərin ümumiyyətlə, "elm adamı" olmalarından yanlış təsirlənir, bu səbəbdən də təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edirlər. Halbuki, bu insanların əllərində Allahın insanları təkamüllə yaratdığına dair nə elmi dəlil, nə də bu iddiaları Quranla sübut edən hər hansı bir ayə var.

 

Təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən müsəlmanlar darvinizmin təsadüf iddiasını görməzlikdən gəlirlər

 

Təkamül nəzəriyyəsinin yaradılış ilə ziddiyyət təşkil etmədiyini irəli sürənlərin ən böyük yanlışı təkamül nəzəriyyəsinin təməl iddiasının "canlıların bir-birlərindən inkişaf edərək ortaya çıxdığı"nı  zənn etmələridir. Bu yanlışla da "Allah canlıları bir-birlərindən təkamülləşdirərək yaratmış ola bilər, bunda qarşı çıxacaq nə var?" deyə düşünürlər. Halbuki, gözardı etdikləri önəmli bir həqiqət vardır: Təkamülü müdafiə edənlər ilə yaradılışı müdafiə edənlər arasında əsas fərq "canlılar ayrı-ayrı peyda olub, yoxsa bir-birlərindən inkişaf edərəkmi ortaya çıxıb" sualı deyil. Əsl məsələ, "canlılar təsadüflərlə və təbiət hadisələri nəticəsində meydana çıxıblar, yoxsa şüurlu bir şəkildəmi yaranıblar?"- sualıdır.

 

Təkamül nəzəriyyəsi cansız maddələrin təsadüflər  nəticəsində bir yerə gələrək, yenə təsadüfən inkişaf edən təbiət hadisələri nəticəsində canlıların elementlərini və nəhayət canlılar aləmini meydana gətirdiyini iddia edir. Fərqli canlı növlərinin də yenə təsadüflər və təbiət hadisələri ilə heç bir şüurlu müdaxilə və plan olmadan ortaya çıxdığını irəli sürür. Nəticədə, bu iddianın əsasında cansız maddələr və təsadüflər yaradıcı güclər kimi qəbul edilir. Təkamül nəzəriyyəsi haqqında çox az məlumat sahibi olan bir insan belə, darvinist elm adamlarının iddialarının təməlini bu görüşün yaratdığını bilir.

 

Bu həqiqət darvinistlər tərəfindən də qəbul edilir. Darvinizmin tanınmış müdafiəçisi ateist Richard Davkins "Darvin bizə intellektual bir ateist olmaq şansını verdi" deyərkən, təkamül nəzəriyyəsi deyilən inancın xülasəsini edir.

 

Təkamül nəzəriyyəsinin heç bir elmi dəlili yoxdur

 

Təkamül nəzəriyyəsinin iddiası "təsadüf" ikən, bu nəzəriyyə ilə İslam arasında bir "orta nöqtə" tapılmayacaq. Qaldı ki, belə bir axtarışa heç ehtiyac qalmır, çünki təkamül nəzəriyyəsinin heç bir elmi dayağı yoxdur.

 

Bütün elm sahələri təkamülün heç vaxt reallaşmadığını göstərir. Fosil qeydləri fərqli canlı növlərinin kiçik qədəmlərlə bir-birlərindən təkamül keçirərək ortaya çıxdıqlarını deyil, əksinə çox  fərqli canlı növlərinin özlərinə bənzər heç bir ataları olmadan bir anda və xüsusi quruluş ilə ortaya çıxdıqlarını göstərir. Nə sürünənlər quşlara çevrilmiş, nə də balıqlar quru canlısına çevrilmişdir. Hər canlı sinifləri öz xüsusiyyətləri ilə ayrı-ayrı yaradılmışdır.

 

Xüsusilə, son 50 ildir ki, paleontologiya, mikrobiologiya, genetika, müqayisəli anatomiya kimi elm sahələrindəki yeniliklər təkamül nəzəriyyəsinin doğru olmadığını, canlıların bugünki fərqli və mükəmməl quruluşları ilə birdən ortaya çıxdıqlarını göstərir. Bu həqiqət elm dünyasında rədd edilə bilməz bir fakta çevrilmişdir. Bu gün paleontologiya elmi dünyadakı ən əsas canlı qrupları olan "filumların" (yəni buğumayaqlılar, yumşaqcalar, onurğalılar və s. kimi ən əsas və fərqli heyvan növlərinin) "Kembri dövrü" adlandırılan qısa geoloji dövrdə bir anda peyda olduqlarını sübut edir .

 

Bu səbəbdən Allahın yaradılışda təkamül müddətini istifadə etdiyini iddia etmək üçün heç bir elmi səbəb də yoxdur. Allah hər canlı qrupunu ayrı-ayrı və bir anda "OL" əmri ilə yaratmışdır. Elmin ortaya qoyduğu tapıntılar bu həqiqəti təsdiq edərkən, ateizmin təməli olan təkamül nəzəriyyəsinə etibar etmək və bu nəzəriyyəni "İslama uyğun" hala gətirməyə çalışmaq, həm tutarsız, həm də çox yanlış səydir.

 

Darvinizmi müdafiə edənlər bu nəzəriyyənin daşıdığı təhlükələrin fərqində deyillər.

 

Darvinizm başlı-başına xurafat və məntiqsizlikdən ibarət olan inancdır. İlk baxışdan mühakimə etməkdən uzaq, səmimi və azad düşünən insan şüursuz atomların təsadüflər nəticəsində bir araya gəlib, düşünən, ağlayan, hiss edən, görən, eşidən, mədəniyyətlər yaradan, görüşlər edən, sənət əsərləri meydana gətirən, sevinən, kədərlənən, sonra özünü meydana gətirən, atomları, elektron mikroskopu altında araşdıran insanları yaratdığına inanmaz. Ancaq Darvinin nəzəriyyəsi insanlara bu ağıldan kənar inancı yeridir. Darvinizmi müdafiə edən müsəlmanlar bu təhlükənin fərqinə varmırlar. Belə bir iddianı kor-koranə qəbul edən bir insanın faşist, kommunist, ateist olması çox asandır. Düşünmə qabiliyyətini itirmiş, çox açıq həqiqətləri görə bilməyən, sırf əksəriyyət qəbul edir deyə bir fikri kor-koranə qəbul edən bir insanın əlinə silah vermək, onu dağlara çıxarmaq, ya da "Darvin bu insanın aşağı irq olduğunu söyləyir, onun üçün onu öldürə bilərsən "deyə razı salmaq çox asanlaşır. Bu vəziyyətə gələn insanlar vicdanlarını və ağıllarını itirirlər.

 

XX əsri qan və əzab gölünə çevirən kommunist və faşistlərin hamısı əsl darvinistlərdir. Hitlerdən Maoya, Mussolinidən Stalinə bütün bu əli qanlı diktatorlar Darvin nəzəriyyəsi ilə tərbiyələniblər. (Ətraflı məlumat üçün Harun Yəhya, Darvinizmin İnsanlığa Gətirdiyi Bəlalar, Vural Nəşriyyat)

 

"Darvinizm onsuz da illər əvvəl çökdü, bu məsələ ilə maraqlanmağa ehtiyac yoxdur" deyənlər də böyük qəflət içindədirlər. Bu gün darvinizm bir çox ölkədə olduqca təsirlidir. Məktəblərdə uşaqlara etibarsızlığı sübut edilmiş və ya saxtakarlıq olduğu ortaya çıxmış  "təkamül dəlilləri" elmi həqiqət kimi izah edilir. Universitetlərdə təhsil işçilərinin böyük əksəriyyəti darvinistdir. Təkamül nəzəriyyəsini rədd edən elm adamlarının elmi məqalələri ən məşhur elm jurnallarında yayımlanır. Bu vəziyyətə baxmayaraq, “darvinizm çökdü” demək yanlışdır. Bu, bir çox insanın bu təhlükəyə qarşı tədbir almasına da mane olur.

 

Quranda Allahın təkamüllə yaratdığına dair heç bir ayə yoxdur

 

Quranda, Allahın canlıları təkamüllə yaratdığına dair də heç bir açıqlama yoxdur. Allah əlbəttə ki, canlıları təkamüllə yaratmağa da qadirdir. Ancaq əgər belə bir yaradılış şəkli olsaydı, bunu Quran ayələrində ətraflı açıqlamaları ilə görməyimiz mümkün olardı.

 

Ancaq bəzi adamlar mənaları çox açıq və dəqiq olmasına baxmayaraq, bəzi ayələri sanki təkamüldən bəhs edilirmiş kimi təsvir edirlər, ayələrə həqiqi və açıq mənalarından başqa mənalar əlavə etməyə çalışırlar. Halbuki, Quran Allahın nazil etdiyi şəkli ilə hər hansı bir din, xarici fikir və fəlsəfənin təsirində olmadan, səmimiyyətlə oxunub o şəkildə açıqlanmalıdır. Bu vəziyyətdə Quranda "təkamüllə yaradılış" mənasında heç bir məlumat olmadığı, əksinə, Allahın tək bir "OL" əmri ilə varlıqları və canlıları yaratdığı görüləcək. Əgər həqiqətən hz.Adəmdən əvvəl yarı meymun-yarı insan canlılar yaşasaydı,  Allah bunu bizə Qurani-Kərimdə açıq, dəqiq və asan, aydın olan bir şəkildə izah edərdi. Qurani-Kərimin "açıq-aşkar" və "asan başa düşülən" olması, təkamül yaradılış iddiasının gerçək olmadığını göstərir.

 

Ancaq bu iddiada olanların bəziləri məqsədli olaraq cəhd edərkən, bəziləri isə qəflət içində hərəkət edirlər. Söylədikləri sözün mənasını düşünməyərək darvinizmin son məqsədini gözardı edirlər.

 

Bu şəxslərin dəlil olaraq göstərdikləri ayələrdən bəziləri belədir:

 

1-ci yanlış

 

“İNSAN "TƏKAMÜL MƏRHƏLƏLƏRİ" NƏTİCƏSİNDƏ YARADILMIŞDIR” YANLIŞI

 

"Necə olub ki, siz Allahın böyüklüyünü layiqincə uca tutmursunuz? Axı O sizi mərhələlərlə yaratdı." (Nuh surəsi, 13-14)

 

Təkamül yaradılışını müdafiə edənlər yuxarıdakı ayədə keçən "cürbəcür, mərhələlərlə" sözünü "təkamül mərhələlərini keçirərək" şəklində çevirirlər. Halbuki, ayədə keçən ərəbcə "etvaren"sözünün "təkamül mərhələləri" şəklində çevrilməsi şəxsi izahlardır və İslam alimləri tərəfindən də ittifaqla qəbul edilməyib.

 

"Etvar" sözü "rəftar, əhval, vəziyyət" mənasını verən "Tavru" sözünün cəmidir və Quranda bu şəkildə başqa bir ayədə keçmir. İslam alimlərinin bu ayə ilə əlaqədar təsvirləri də bu həqiqəti ortaya qoyur:

 

Elmalılı Məhəmməd Həmdi Yazır, Qurani-Kərim təsvirində bu ayəni "Halbuki, o sizi mərhələ-mərhələ bir çox hallardan keçirərək yaratmışdır" şəklində tərcümə etmişdir. Ayənin təsvirində bu mərhələləri "təkamül mərtəbələri" şəklində ifadə etmişdir. Ancaq burada "təkamül mərhələləri" ifadəsi ilə nəzərdə tutulan mənanın insanın fərqli bir canlı növündən qaynaqlandığını qarşıya qoyan təkamül nəzəriyyəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Təsvirin dərhal davamında bu mərhələlərin nələr olduğu belə ifadə edilir:

 

"... Əbus-Suudun  izahına görə “Sonra onu (Adəm övladını) nütfə halında möhkəm bir yerdə (ana bətnində) yerləşdirdik”. “Sonra nütfəni laxtalanmış qana çevirdik, sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik, sonra o bir parça əti sümüklərə döndərdik, sonra sümükləri ətlə örtdük və daha sonra onu bambaşqa (yeni) bir məxluqat olaraq yaratdıq. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər (uca, nə qədər) uludur!” (Muminun surəsi 13-14).  Bunları edən o gözəl Yaradıcı  hörmətə layiq deyilmi? O sizi daha başqa şəkil və yaradılışla yüksəldə bilməzmi? Yaxud əzib yox  edərək, əzab verici  əzablara sala bilməzmi? Siz niyə bunları düşünmürsünüz? "

 

Elmalılının yuxarıdakı ifadələrindən də  aydın olduğu kimi, bu ayədə keçən mərhələlər bir insanın sperma  olaraq yerləşdiyi ana bətnində əvvəl embrion, sonra bir ət parçası, sonra sümük və ət halında formalaşıb, sonra da bir insan olaraq dünyaya gəlməsini ifadə edir.

 

İmam Təbərinin təsvirində Nuh surəsinin 14-cü ayəsi “Halbuki O sizi mərhələlərdən keçirərək xəlq etdi." və “Əvvəl sperma halındaydılar, sonra sizi qan laxtasına, ondan sonra da bir ət parçasına çevirib yaratdı "şəklində açıqlanmışdır. (Təbəri Təsviri, İmam Təbəri, 6-cı cild, s. 2631)

 

Ömər Nəsuhi Bilmən isə ayəni “Halbuki, sizi mütləq müxtəlif dərəcələrdə yaratmışdır" şəklində çevirmiş və bu şəkildə təsvir etmişdir:

 

"O Xaliqi-Kərim (sizi şübhəsiz müxtəlif dərəcələrdə), müxtəlif surətlərdə (yaratmışdır). Siz bir nütfədən idiniz, sonra qan parçası, ət parçası, sümük sahibi oldunuz, sonra da bir insan olaraq bədən sahəsinə çevrildiniz. Bütün bu müxtəlif  ibrətli fəza hadisələr, inqilablar bir Xaliqi-Hakimin varlığına, qüdrət və əzəmətinə parlaq dəlil deyilmi? Nə üçün siz öz yaradılışınızı heç düşünmürsünüz?! "(Ömər Nəsuhi Bilmən, Qurani Kərimin Türkçə Mealı alış və Təsviri, cild 8, s. 3851)

 

Göründüyü kimi, İslam alimləri Nuh surəsinin 14-cü ayəsini ittifaqla eyni şəkildə izah etmiş, sperma halından insan halına gəliş arasındakı mərhələlər olduğunu ifadə etmişlər. Ayənin belə izah olunması isə "Quran ayələrinin yenə Quran ayələrinə görə təsvir edilməsi" prinsipi əsasında açıqlanır. Çünki Allah başqa ayələrdə insanın yaradılış mərhələlərini ana bətnindəki mərhələlər olaraq izah edir. Bu səbəbdən "etvaren" sözündən bu məna çıxarılmalıdır. İnsanın mənşəyini başqa bir canlı növünə bağlamağa çalışan təkamül nəzəriyyəsinə dayaq axtarmaq doğru deyil.

 

2-ci yanlış

 

“QURANDA TƏKAMÜLLÜ MÜDDƏTƏ IŞARƏLƏR VARDIR” YANLIŞI

 

 “Doğrudanmı insanın heç kimə məlum olmadığı bir dövr hələ də ötüb keçməmişdir?”     (İnsan surəsi, 1) 

 

Yuxarıdakı ayə təkamülə dəlil olaraq təqdim edilən başqa bir ifadədir. Bir tərcüməçi "özündən xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır" ifadəsini"insanın bir insan olmadan əvvəlki hallarının ifadə edildiyi" şəklində açıqlamışdıır. Halbuki, ilk iddia kimi bu təkamül iddiası da həqiqətlərdən uzaqdır.

 

Altından xətt çəkilən ifadənin ərəbcə qarşılığı belədir:

"Ləm yəkun şəyən məzkurən"

Ləm yəkun: deyildi

Şəyən : bir şey

Məzkurən: zikr edilən, adı çəkilən

 

Bu ifadəni təkamül yaradılışına bir dəlil olaraq göstərmək absurddur.  Bu ayə İslam alimləri tərəfindən mərhələ olaraq açıqlanır. Məsələn, Elmalılı Həmdi Yazır bu ayədəki zaman ifadəsini belə təfsir edir:

 

"Başlanğıcda ilk maddələri olan ünsürlər və  mədənlər, sonra onlardan mərhələ-mərhələ yaradılıb orta maddələri olan bitki və heyvan mənşəli qidalar" palçıq xülasəsi "(Muminun-12), sonra onlardan süzülən yaxın maddəsi olan spermaya doğru yavaş-yavaş mərhələ və mərtəbələr içində gələn bir şey olmuş, lakin insan deyə xatırlanan şey olmamışdır. Həqiqətdə insanın hər fərdi kimi cinsi də əzəli deyil, sonradan yaradılır. Həm də dəhrin (dünya) başlanğıcından, aləmin yaradılışından çox sonra var olmuşdur."

 

Ömər Nəsuhi Bilmən isə ayəni belə təfsir edir:

 

"Bu ayələr, Allahın  insanları heç mövcud deyilkən, sonradan bir damla sudan eşidən və görən bir halda yaratdığını və onları imtahana tabe etdiyini bildirir ... İnsan növü başlanğıcda heç mövcud deyildi, sonra bir müddət içində bir damla sudan, bir torpaqdan və palçıqdan hazırlanmış bir cəsədə çevrilmişdir. O insan o zaman məlum deyildi, onun hansı ada malik olduğu və nə üçün yaradıldığı göy və yer əhalisinə məlum deyildi. Sonra özünə ruhun varlığı həqiqəti xatırlanmağa başlanılmışdır. " (Ömər Nəsuhi Bilmən, Qurani Kərimin Türkcə Meali alış və Təsviri, cild 8, s. 3851)

 

İmam Təbəri isə ayəni "İnsanın (Adəmin) üzərindən elə bir zaman hissəsi (müddət) keçmişdir ki, o əsnada o, şanı və üstünlüyü olan bir şey belə deyildi. O, sadəcə yapışqan və dəyişən bir palçıq idi" şəklində təfsir edir. (Təbəri Təsviri, İmam Təbəri, cild 6, s. 2684)

 

Bu səbəbdən də bu ayədə keçən və zaman ifadə edən anlayışı "təkamül prosesi" olaraq izah etmək Quran istiqamətindən dayağı olmayan subyektiv bir açıqlamadır ..

 

3-cü yanlış

 

“SUDAN YARATMA TƏKAMÜL YARADILIŞINA İŞARƏ EDİR” YANLIŞI

 

İnsanı qarışdırılmış nütfədən yaradaraq onu sınaqdan keçirmək məqsədilə eşidən və görən etdik.  (İnsan surəsi, 2)

 

Təkamül yaradılışını müdafiə edənlər bir çox ayədə keçən "insanın sudan yaradıldığı" şəklindəki ifadələri də öz iddialarına bir dəlil olaraq göstərməyə çalışırlar. Bütün canlıların sudan meydana gəldiyini iddia edirlər.

 

 Halbuki, insanın sudan yaradıldığının ifadə edildiyi ayələr də yenə İslam alimləri və təfsirçiləri tərəfindən hər zaman spermadan yaradılma olaraq açıqlanmışdır. Məsələn, Elmalılı Məhəmməd Həmdi Yazır İnsan surəsinin 2-ci ayəsini belə təfsir edir:

 

"... bir nüftədən bu şəkildə yaradıldı. Açıqlanan nütfə əsasən saf suya deyilir. Kişinin suyuna da sperma deyilmişdir. Adətən  sperma ilə nütfə sinonim sözlər sayılmışdır. Lakin Qiyamət surəsinin sonunda da keçdiyi kimi "Məgər o tökülən bir damla nütfə deyildimi?!." (Qiyamət-37) buyurularaq nütfənin spermadan bir parça olduğu ifadə edilmişdir.

 

İbni Təbəri isə bu ayəni "... Adəmin nəslini kişi və qadının bir-birinə qarışan döl sularından yaratmışıq" şəklində təfsir edir. (Təbəri Təsviri, İmam Təbəri, cild 6, s. 2684)

 

Ömər Nəsuhi Bilmənin təfsirində isə bu ayə belə açıqlanır:

 

"... (Şübhə yoxdur ki, Biz insanı qarışıq bir damla sudan yaratdıq.) Kişi ilə qadının bir-birinə qarışan sularından vücuda gətirdik. Bəli ... İnsanlar bir müddət sperma, yəni duru, saf  bir su halında və bir müddətdə" əlaqə" , yəni uyğunlaşmış qan halında və bir müddətdə “ Kiçik ət parçası halında olur. Daha sonra da sümük ət ilə bürünmüş, canlı hala gəlmişlər ..." (Ömər Nəsuhi Bilmən Təfsiri, cild 8, s.3915)

 

Bu açıqlamalardan da göründüyü kimi, insanın "qarışıq olan bir damla sudan" yaradılmasının təkamül nəzəriyyəsinin suyun içində təsadüflər nəticəsində yaranan bir tək hüceyrədən, mərhələ- mərhələ insanın meydana gəlməsi iddiası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bütün böyük təfsirçilərin açıqladığı kimi, bu ayədə insanın ana bətnində yaradılışına diqqət çəkilir.

 

İnsanın yaradılış mərhələlərinin izah edildiyi başqa bir ayə də diqqətli araşdırılanda bu açıqlamalardakı yanlışı göstərir:

 

Ey insanlar! Yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də, Biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəklə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə bəyan edək. Bətnlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir, kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtilə bildiyi şeyləri unutsun. Sən yer üzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o, hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. (Həcc surəsi- 5)

 

Ayədə bir insanın yaradılış mərhələləri təsvir edilir. Birinci mərhələ olan torpaq insandakı əsas mineralları və elementlərdən ibarət xammalın, ikinci mərhələ isə bu elementlərin ana bətnindəki yumurtanı mayalandırmaq üçün lazımlı quruluşa və genetik məlumata sahib olan spermalardan ibarət və Quranda kompleks bir su təbiri ilə təsvir edilən spermada bir araya gəlməsidir. Qısaca olaraq, insanın əsas xammalı torpaqdır. Torpağın özü bir damla spermada o insanı meydana gətirəcək bir şəkildə toplanmışdır. Ayədə  bu "su" mərhələsindən dərhal sonra insanın ana bətnindəki inkişaf mərhələləri ifadə edilmişdir. Halbuki, təkamül nəzəriyyəsi canlıların suda başlamasından insanın ortaya çıxması arasında milyonlarla mərhələ (ilk hüceyrə, təkhücreyrəlilər, çoxhücreyrəlilər, onurğasızlar, sürünənlər, məməlilər, primatlar və s. bunların saysız ara mərhələləri kimi) olduğunu deyər. Halbuki, ayədəki sıralamada heç bir şəkildə belə bir məntiq və  təsvir olmadığı çox açıqdır. İnsanın bir damla su halından laxtalanmış halına keçməsi bildirilir.

 

Bu səbəbdən, ayədə insan növünün keçirdiyi təkamül mərhələləri deyil, tək bir insanın ana bətnindən əvvəlki, ana bətnindəki və doğulduqdan sonra yaşlılığına qədər davam edən yaradılış mərhələləri təsvir edilir.

 

İnsanın və digər canlıların sudan yaradıldığını bildirən digər ayələrdə də yenə təkamül nəzəriyyəsinə dayaq meydana gətirəcək bir məna yoxdur. Bu ifadəni əhatə edən bəzi ayələr bunlardır:

 

 Məgər kafirlər göylərlə yer bir olduğu zaman Bizim onları bir-birindən araladığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi? Yenədəmi inanmırlar? (Ənbiya surəsi, 30)

 

Allah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onlardan bəzisi qarnı üstə sürünür, bəzisi iki ayaq üstündə gəzir, bəzisi də dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. (Nur surəsi, 45) 

 

Bəzi təfsirçilər bu ayələrdəki "canlıların sudan yaradılması" ifadəsində təkamül nəzəriyyəsinə paralel bir məna olduğunu zənn edirlər. Halbuki, bu çox yanlış izahdır. Ayələrdə canlıların sudan yaradıldığı bildirilərək canlıların əsas vəsaitinin su olduğu xəbər verilir.  Müasir biologiya elmi ortaya qoymuşdur ki, su dünyadakı  hər canlının bədəninin ən əsas ünsürüdür. İnsan bədəninin təxminən 70%-i sudur. Hər canlı bədənindəki su sayəsində hüceyrə içi, hüceyrələr arası və toxumalar arası nəqliyyat  təmin edilir. Su olmadan canlılar aləmi mövcud ola bilməz.

 

Təkamül nəzəriyyəsi canlı növlərinin bir-birlərindən törədiklərini irəli sürür. Bu iddia hər fərqli canlı qrupunun Allah tərəfindən sudan yaradıldığı (yəni ayrı-ayrı yaradıldığı) həqiqəti ilə tamamilə zidddir.

 

4-cü yanlış

 

“ƏVVƏL TORPAQDAN, SONRA SUDAN YARADILMA TƏKAMÜL YARADILIŞINA İŞARƏ EDİR” YANLIŞI

 

"Əvvəlcə səni (atan Adəmi) torpaqdan, sonra bir damla sudan yaradan, sonra da səni düz (əli ayağı tutan, gücü qüvvəti yerində) bir adam edən Allahı inkarmı edirsən?" (Kəhf surəsi, 37)

 

İmam Təbəri bu ayəni belə izah edir:

 

"... Atan Adəmi torpaqdan yaradan, sonra səni bir kişinin və bir qadının spermasından meydana gətirən, sonra səni layiqincə bir insan qılığına büründürən, qadın deyil, kişi halına gətirən Allahımı inkar edirsən? Sənə bu qədər şeyləri verən və səni bu hala gətirən Allah, ölüb torpağa çevrildikdən sonra səni yenidən yeni bir məxluq olaraq meydana gətirdi "(Təbəri Təsviri, İmam Təbəri, 3-cü cild, s. 1268)

 

Ömər Nəsuhi Bilmən isə eyni ayəni belə təfsir edir:

 

"... Sənin əslin və yaradılışının səbəbi olan həzrəti Adəmi (torpaqdan) yaradan, (sonra) da səni bir damla nütfədən yaradan, sonra da səni bir insan olaraq nizamlayan, səni müxtəlif tərzdə tam, yetkin bir insane şəklinə salan Xaliqi-Kərimi (inkarmı edirsən?) Çünki axirət həyatını inkar, onun zühura gələcəyini xəbər verən və ona qadir olan Allah Təalanı inkar  etmək deməkdir ... "(Ömər Nəsuhi Bilmən, Quran-ı Kərimin Türkcə Tərcüməsi alış və Təsviri, cild 4, s. 1958)

 

Yuxarıdakı təfsirlərdə də göründüyü kimi, Kəhf surəsinin 37-ci ayəsinin və insanın sudan yaradıldığının ifadə edildiyi digər ayələrin təkamül yaradılışına bir dəlil olaraq göstərilməsi yalnız fərdi izahdir, ayənin belə bir mənası yoxdur. Ayədə keçən 'torpaqdan yaradılma "hz. Adəmin yaradılışını, sudan yaradılıb düzgün bir insan halına gəlməsi isə spermadan başlayan inkişafı izah edir. Quranda izah edilən yaradılış mərhələləri diqqətlə oxunsa və bir-birini izləyən proseslər nəzərdən qaçırılmasa, bu izahın səhv olduğu da dərhal aydın olar. Quranda eyni mövzuya işarə edən bir çox ayə var:

 

Həqiqətən, Allah yanında İsanın məsəli Adəmin məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra isə ona “Ol!” – dedi, o da oldu.  (Ali-İmran surəsi-59)

 

Təkamül yaradılışını müdafiə edənlərin bu izahlarını bir an üçün qəbul etdiyimizi düşünsək, o halda yuxarıdakı ayədən yaradılışı hz. Adəmə bənzədilən hz. İsanın da təkamüllə yaradıldığı kimi bir nəticə çıxarmaq lazımdır, bunun da nə qədər məntiqsiz olduğu göz qabağındadır.

 

Torpaqdan və sudan yaradılmanın keçdiyi digər ayələrdə də insanın təkamül mərhələləri deyil, insanın yaradılışının ana bətninə düşmədən əvvəlki, ana bətnindəki və doğumdan sonrakı mərhələləri təsvir edilir:

 

 Ey insanlar! Yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də, Biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəklə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə bəyan edək. Bətnlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir, kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtilə bildiyi şeyləri unutsun. Sən yer üzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o, hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. (Həcc surəsi, 5) 

 

 Sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan yaradan, sonra sizi, böyüyüb yetkinlik yaşına çatasınız, daha sonra da qocalasınız deyə uşaq olaraq ana bətnindən çıxardan Odur. Hərçənd ki, içərinizdə qocalmamışdan əvvəl öldürülənlər də var. Bu ona görədir ki, müəyyən olunmuş vaxta yetişəsiniz və bəlkə, düşünüb daşınasınız.             (Mömin surəsi, 67) 

 

  ... axıdılan bir nütfədən. (Nəcm surəsi-46)

 

 5-ci yanlış

 

İLK İNSANIN TƏDRİCƏN YARADILMIŞDIR” YANLIŞI

 

 Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: “Mən palçıqdan bir insan yaradacağam. (Sad surəsi-71)

  

Təkamül yaradılışı ilə bağlı başqa bir yanlış da yenə ayədə keçən bir ifadənin səhv izah olunması nəticəsində ortaya çıxır. Ayədəki  bu ifadə "palçıqdan bir bəşər yaradıram" şəklində tərcümə edilir və bunun təkamül müddəti içində, yavaş-yavaş yaradılışa işarə etdiyi iddia edilir. Ancaq ayənin ərəbcə tərcümələri göstərir ki, bunlar fərdi izahlardır və məna qəsdən təhrif edilmişdir:

 

"Inni halikun bəşərən min tin." - "Mən palçıqdan bir bəşər yaradanam"

 

Bu ayədə "yaradıram" şəklində bir ifadə yoxdur. Ayənin davamında "onu bir şəklə salıb üflədiyim zaman ona səcdə edin" şəklində keçir və buradan da "yaratma" hərəkətinin bir anda olub bitdiyi aydın olur.

 

İslam alimləri də bu ayəni "Yaradıram" şəklində tərcümə   etmir.  Məsələn, Süleyman Atəş təfsirində bu şəkildə açıqlayır:

 

"Rəbbin mələklərə demişdi ki, " Mən palçıqdan bir insan yaradacağam. "

 

Allah qoxumuş palçıqdan bir insan yaradacağını mələklərə söyləmiş, palçığı insan şəklinə salıb içinə də öz ruhundan üflədikdən sonra mələklərə, insana səcdə etmələrini əmr etmişdir. Mələklərin hamısı səcdə etmiş. Yanlız cinlərdən olan İblis, özünün atəşdən yaradıldığını, palçıqdan yaradılan insandan xeyirli olduğunu irəli sürərək insanın atasına (Adəmə) səcdə etməmişdir. "

 

İbni Təbəri də eyni ayəni "Mən palçıqdan bir insan yaradacağam" şəklində tərcümə etmiş və bu şəkildə təfsir etmişdir:

 

"... Bir zamanlar Rəbbin mələklərə: Mən, palçıqdan bir insan yaradacağam, buyurmuşdu ... Onun yaradılışını tamamladığım, surətini düzəltdiyim, ruhumdan da ona üflədiyim zaman, ona səcdə edin. "(Təbəri Təsviri, İmam Təbəri, cild 4, s. 1991)

 

6-cı yanlış

 

HZ. ADƏM İLK  İNSAN DEYİL”   YANLIŞI

 

Təkamül yaradılışı ilə bağlı olaraq ortaya atılan başqa iddia isə hz. Adəmin ilk insan olmadığıdır. Bu iddiaya dəlil olaraq aşağıdakı ayə göstərilir:

 

Sənin Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm!” – dedikdə, onlar: “Biz Səni həmd-səna ilə təriflədiyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəsmi yerləşdirəcəksən?” – söylədilər. O dedi: “Şübhəsiz ki, Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm!” (Bəqərə surəsi, 30)

 

Bu iddianı  müdafiə edənlər ayədə keçən "xəlifə var edəcəyəm" ifadəsi ərəbcə"cəalə" sözünü "təyin etmək” şəklində izah edir. Halbuki, "cəalə" sözünün Quranda istifadə edilən mənaları bunlardır:

 

Cəalə: Yaratmaq, icad etmək, çevirmək, etmək, qoymaq, qılmaq

 

Quranda "cəalə" feilinin keçdiyi digər ayələrdən bir neçə nümunə belədir:

 

 Allah sizi tək bir nəfərdən yaratdı. Sonra onun özündən zövcəsini yaratdı. O sizdən ötrü səkkiz cüt heyvan endirdi... (Zumər surəsi, 6)

 

 De: “Sizi yaradan, sizə qulaq, göz və ürək verən Odur. Necə də az şükür edirsiniz!”         (Mülk surəsi, 23)

 

Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir. (Nuh surəsi, 16)

 

Allah yeri sizin üçün xalı təki döşədi. (Cəalə)" (Nuh surəsi, 19) 

 

Yuxarıdakı ayələrdə də göründüyü kimi "Cəalə" sözü Quranda "təyin etmək" mənasında istifadə edilməmişdir. Çox yerdə "yaratmaq, icad etmək" kimi mənaları vardır.

 

Həmçinin bir çox ayədə də hz. Adəmin torpaqdan yaradıldığı ifadə edilir. Hz. Adəmin digər insanlar içində bir insan olmadığı, xüsusi və fərqli bir yaradılışa sahib olduğu bu ayələrdən də aydın olur.

 

Quranda hz. Adəmin ilk insan olduğu haqqında verilən başqa əhəmiyyətli məlumat da onun cənnətdən çıxarılmasıdır. Hz. Adəm ilk  insandır və Allahın ilk elçisidir. Bu  mövzudakı ayələr hər hansı bir izaha yer verməyəcək qədər açıqdır. İnsanlar səmimiyyətlə, vicdanlarının səsini dinləyərək və  ixlasla Quran ayələrini oxumalıdırlar. Allah bu niyyətlə ayələrini oxuyan qullarına mütləq doğru olanı göstərəcək.

 

7-ci yanlış

 

“QURANA GÖRƏ MEYMUNLARLA İNSANLAR ARASINDA SOY YAXINLIĞI MÖVCUDDUR” YANLIŞI

 

Təkamül nəzəriyyəsi ilə bağlı yanlış izah edilən bir ayə də Allahın keçmişdə bir qrup yəhudini meymun etməsi ilə bağlı ayədir:

 

Siz artıq içərinizdən şənbə günü həddi aşanları tanıyırsınız. Biz də onlara: “Mənfur meymunlar olun!” – dedik.  Biz bunu onlarla bir dövrdə olanlar və onlardan sonra gələnlər üçün ibrət, müttəqilər üçün isə öyüd-nəsihət etdik.  (Bəqərə surəsi-65,66)

 

Halbuki ayədə təkamül nəzəriyyəsi ilə bağlı heç bir dəlil yoxdur. Bunun bir neçə ayrı səbəbi var: 

 

1) Ayədə nəzərdə tutulan cəza böyük ehtimalla mənəvi mənadadır. Yəni həmin yəhudilərin fiziki mənada deyil, xarakter cəhətdən meymuna bənzədilməsi ola bilər. 

 

2) Əgər nəzərdə tutulan cəza fiziki mənada reallaşsa belə, bu təbiət qanunlarının xaricində reallaşan bir möcüzə olar. Burada Allahın diləməsi ilə şüurlu bir yaradılış mövcuddur. Təkamül nəzəriyyəsi isə növlərin milyonlarla illik zaman dilimlərində təsadüflərlə yavaş və pilləli olaraq, bir-birlərinə çevrildiklərini iddia edir. Bu səbəbdən, Quranda bildirilən bu hadisə ilə təkamülün müdafiə etdiyi ssenarinin bir-birləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

 

3) Ayədə nəzərdə tutulan cəza tarixdə sadəcə bir dəfə və məhdud sayda insan üçün reallaşmışdır. Halbuki, təkamül nəzəriyyəsi bütün insanların meymunlar ilə qohum olduqları kimi bir ssenari irəli sürür. 

 

4) Ayədə insanların meymuna çevrilməsindən bəhs edilir. Halbuki, təkamül nəzəriyyəsinin iddiası yanlış istiqamətdədir. 

 

5) Quranda Maidə surəsinin 60-cı ayəsində də Allahın qəzəbləndiyi azğın bir birliyin meymunlara və donuzlara çevrildiyindən bəhs edilir. Ayə belədir:

 

 De: “Allah yanında cəza etibarilə bundan daha pisini sizə xəbər verimmi? Bu, Allahın lənətlədiyi, ona qəzəbləndiyi, özlərini də meymunlara və donuzlara döndərdiyi şəxslər və tağuta ibadət edənlərdir. Onlar, axirətdə yeri daha pis olan və doğru yoldan daha çox azanlardır!” (Maidə surəsi, 60) 

 

Bu vəziyyətdə, başdan bəri araşdırdığımız yanlış məntiq ayədə insanın tək meymunla deyil, donuzla arasında da bir təkamül bağına işarə olduğu kimi həqiqətdən kənar bir nəticə çıxardacaq. Halbuki, təkamülçülərin donuzla  insan arasında belə bir əlaqə olduğuna dair iddiaları yoxdur. 

 

Quranın bəzi ayələrində təkamül nəzəriyyəsinə dair bəzi işarələr olduğu iddiası həm bütün Quranın, həm də təkamül nəzəriyyəsinin öz tezisləri ilə ziddiyyət təşkil edir. 

 

Nəticə

 

İman gətiən insanların Allaha və dinə qarşı mübarizə aparan fikir sistemlərinə qarşı diqqətli olmaları çox əhəmiyyətlidir. Bu gün dünyada öndə gedən bir çox təkamülçü təkamül nəzəriyyəsinə qarşı güc qazanan fikirləri çökdürməyin ən mühüm yolu olaraq bunu tövsiyə edirlər: "Yaradana inanmasanız belə, "Allah təkamüllə yaratmışdır" iddiasını istifadə edin. Beləcə yaradılışçıların gücünü azaltmış, bir qismini öz tərəfinizə çəkmiş olarsınız." 

 

Kifayət qədər araşdırma aparmadan, yalnız bəzi darvinist elm adamlarına qarşı duyulan əzikliyə görə "təkamül vardır" deyən müsəlmanlar necə böyük bir təhlükəyə arxa çıxdıqlarını bir daha düşünməlidirlər. Əslində, əsl təhlükə bu mövzunu əhəmiyyətsiz görməkdir. Vicdan sahibi hər müsəlman mövzunun əhəmiyyətini anlayaraq, lazım olan elmi işi görəndə darvinizm son dayağını da itirəcək. Vəziyyətin ciddiliyini qavrayamayanlar isə istəmədən də olsa darvinizmin bəşəriyyət üçün meydana gətirdiyi bəlalara dəstək olacaqlar və bəlkə bunun günahını daşıyacaqlar. 

 

Unutmamalıyıq ki, bütün müsəlmanlar üçün dinə qarşı, Allahın varlığını inkar edən hər fikri, fikri mübarizə ilə çökdürmək, haqqı istifadə edərək yalnış fikri yox etmək böyük məsuliyyətdir. Bu məsuliyyət "məğlubiyyəti qəbul et, güzəştə get, orta bir nöqtə tap" anlayışı ilə yerinə yetirilə bilməz.

 

Məsələn, kommunizmin yayıldığı bir cəmiyyətdə müsəlmanın vəzifəsi "kommunizmi İslamlaşdırmağa çalışmaq" deyil. Bu, din lehinə heç bir nəticə verməyəcək, əksinə, kommunizmə fayda verəcək çıxılmaz bir yoldur. Müsəlmanın vəzifəsi kommunizmi tamamilə çökdürmək və buna qarşı İslam həqiqətini ortaya qoymaqdır. Eyni şəkildə, darvinizmə qarşı da müsəlmanın vəzifəsi "Darvinizmi İslamlaşdırmağa çalışmaq" deyil, bu böyük yalanı fikirlə çökdürmək və buna qarşı yaradılış həqiqətini ortaya qoymaqdır. Bütün müsəlmanlar bu şüurla hərəkət etməli, ateizmin təməli olan və 150 ​​ildir dünyanı  aldatmış təkamül nəzəriyyəsinə qarşı aparılan fikri mübarizəyə dəstək olmalıdırlar.

2013-09-30 01:14:20 

2013-09-30 01:14:20

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com