Kamil iman sahibinin xüsusiyyətləri

Kamil iman sahibinin Allah inancı necədir?

- Allahdan başqa İlah olmadığını,

- hər hadisəni yaradanın ancaq Allah olduğunu,

- hər işi idarə edənin Allah olduğunu,

- bütün qəlblərin ancaq Allahın idarəsində olduğunu,

- Allahın hər şeyi ehtiva etdiyini,

- qədəri (taleyi) müəyyən etdiyini,

- hər şeyə gücünün yetdiyini və dilədiyini etdiyini,

- hər hadisədən xəbərdar olduğunu və hər şeyi eşidib gördüyünü,

- hər şeyi qoruduğunu,

- qeybi bildiyini,

- heç nəyə ehtiyacı olmadığını və bütün nöqsan sifətlərdən uzaq olduğunu,

- doğmadığını və doğulmadığını,

- yanılmadığını və unutmadığını,

- mülkün yeganə sahibi olduğunu,

- hər şeyin yeganə varisi olduğunu,

- daim diri olduğunu,

- izzət və şərəfin yeganə sahibi olduğunu,

- daim üstün və qalib olduğunu,

- ən gözəl isimlərin sahibi olduğunu,

- hökm və hikmət sahibi olduğunu,

- qullarına şah damarlarından daha yaxın olduğunu,

- ürəklərindən keçirdikləri ən kiçik şeyi də bildiyini,

- gizlinin gizlisini bildiyini,

- sonsuz ədalətli olduğunu,

- mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi olduğunu,

- qullarına qarşı çox əfvedici olduğunu,

- qullarını çox sevdiyini,

- tövbələri qəbul etdiyini,

- səmimi duaya cavab verdiyini,

- yaxşılığın və şükrün əvəzini artıqlaması ilə verdiyini,

- insana hər şeyi öyrətdiyini,

- xəbərdarlıq edib qorxutduğunu,

- ölüləri diriltdiyini və hesab gününü yaradan olduğunu,

- dininə kömək edənlərə dünyada və axirətdə kömək etdiyini,

- vədinin haqq olduğunu,

- inkarçılar üçün cəhənnəmi, möminlər üçün isə cənnəti yaratdığını bilən Allah inancına malikdir.

 Kamil iman sahibinin Allah qorxusu

- Yalnız Allahdan qorxar və yalnız Ondan çəkinər,

- Allahdan başqa heç nədən qorxmaz,                          

- Allahdan gücü çatdığı qədər çox qorxar,

- imanı və Allah qorxusunu qəlbə yerləşdirənin Allah olduğunu bilər,

- bu qorxunu yalnız çətinlik və çarəsizlik anlarında deyil, hər an yaşayar,

- Allahın qəlblərdə olanı və gizlinin gizlisini bildiyini unutmaz,

- heç kimin onu görmədiyi yerdə də Allahın gördüyünü hər an xatırlayar,

- hesab verəcəyini bilərək hərəkət edər,

- haram və halallara diqqət edər,

- gördüyü hər işi bu qorxu üzərində qurar,

- hər işində Allaha yönələr,

- yeganə cəzalandıranın Allah olduğunu bilər,

- Allahın təhdidindən və cəhənnəm əzabından qorxar,

- daha əvvəl gəlib-keçənlərə Allahın verdiyi əzabları unutmaz,

- hörmət dolu, içi titrəyən və böyük Allah qorxusuna malikdir.

 Kamil iman sahibinin imanı

- Allah qorxusuna və Allah sevgisinə əsaslanan,

- yalnız Allaha ibadət edən,

- Allahı hər şeydən üstün tutan,

- Allahdan başqa İlah axtarmayan,

- Allaha heç nəyi ortaq qoşmayan,

- hər şeyin Allahdan olduğunu bilən,

- Allahın həmişə onun yanında olub etdiklərini gördüyünü bilən,

- həyatının hər anında “Allahın razılığını qazanmağı” hədəfləyən,

- bütün həyatı Allah üçün yaşamağı tələb edən,

- Allahın sərhədlərini qorumağı təmin edən,

- Allah qarşısında acizliyini çox yaxşı bilən,

- Allahın ayələrinə qəlbən itaət edən,

- yalnız Allaha güvənən,

- köməyin ancaq Allahdan olduğunu qavrayan,

- daim Allahı xatırlayan,

- Qurana bağlı olan,

- Allaha əsla nankorluq etməyən,

- qiyamət gününə tam yəqinliklə iman edən,

- axirətin varlığına qəti olaraq inanan,

- dünya həyatına aldanmağa mane olan,

- gələcək narahatlığını ortadan qaldıran,

- hər işdə bir xeyir olduğunu hər an hiss etdirən,

- hər işdə Allaha yönəlməyi təmin edən,

- sahib olduğu bütün xüsusiyyətlərin Allahdan olduğunu unutmayan,

- Allaha, hökmlərinə və elçilərinə könüldən itaəti təmin edən,

- şeytanın təsirinə düşməyən,

- hər an vicdanın səsilə hərəkət etməyi təmin edən,

- yalnız Allaha yönəlmiş bir əhvalı olan,

- yalnız Allahı və inananları dost etməyi təmin edən,

- Allaha yaxınlaşmaq üçün ciddi səy göstərən,

- Allaha hər an şükür edici olmağı təmin edən,

- gizli və açıq zəkat verməyi unutdurmayan,

- hər çətinliyə səbir edə bilən və qətiyyən qorxmayan,

- üstün əxlaq qazandıran,

- göstərilən mömin əlamətlərində qətiyyət təmin edən,

- təqvada yarışıb önə keçən imana malikdir.

 Kamil iman sahibinin qədər (tale) anlayışı 

- Hər şeyin bir qədərlə  yaradıldığını,

- doğumdan ölümə qədər hər hadisəni Allahın xüsusi olaraq planlaşdırdığını,

- hər hadisənin ancaq Allahın təqdir etdiyi zamanda reallaşacağını,

- Allaha qəlbən tam güvənərək bağlanmalı olduğunu,

- qəlbən itaət etmənin məqbul olduğunu,

- Allahın bütün zamanları bir an içində gördüyünü,

- yalnız Allaha təslim olmanın vacibliyini,

- nə edirsə-etsin, nəticəni Allahın təyin edəcəyini,

- Allaha tam təslim olduğu təqdirdə əsla qəmgin olmayacağını,

- Allahın yaratdığı hər görüntüdən razı olmalı olduğunu bilər,

- Başına gələn hər şeyin Allahdan olduğunu bildiyi üçün:

  -həyəcanlanmaz,

  -kədərlənib çətinliyə düşməz,

  -təlaşlanmaz,

  -ümidsizliyə qapılmaz,

  -gərginlik və stress keçirməz,

  -narahat olmaz,

  -qəzəblənməz,

  -”Kaş ki”, -deməz,

  -ani və kəskin reaksiyalar verməz,

  -ölüm qarşısında kədərlənməz,

  -itirdiklərinə görə və başına gələn hadisələrə görə kədərlənməz.

 Kamil iman sahibinin düşüncəsi və ağlı

- Quran ayələri haqqında lazımi qədər dərindən düşünən,

- hər şeyi Quran məntiqilə qiymətləndirən,

- hər hadisədə müsbət düşünən,

- vicdanın istiqamətləndirdiyi şəkildə hərəkət edən,

- hər hadisənin qədərdə  Allahın təqdir etdiyi şəkildə meydana gəldiyini bilərək düşünən,

- hər hadisənin ardında gizlənən xeyir və hikməti görməyə çalışan,

- ayaq üstə, oturarkən, yatarkən, hər an daim Allahı düşünən,

- Allahın varlığını və yaratma sənətini dərindən düşünən,

- Allahın diqqət çəkdiyi mövzuları və iman həqiqətlərini araşdırıb düşünən,

- suallarının cavablarını yalnız Qurandan tapan,

- çətinliklərdə həll yolunu həmişə Quranda axtaran,

- daim dinin lehinə düşünən,

- vəsvəsə gəldiyində şeytandan olduğunu düşünüb Allaha sığınan,

- möminlər haqqında hüsnü-zənn edən,

- başqalarının ehtiyaclarını düşünə bilən,

- daha təcili işləri müəyyən edib onlara üstünlük verə bilən,

- haqla batil arasında Qurana uyğun müqayisə edə bilən,

- təmiz ağılla düşünə bilən,

- öz yaradılışını düşünən,

- qiyaməti düşünən,

- hesab gününü düşünən,

- cənnəti və xüsusilə də cəhənnəmi düşünüb öyüd alan,

- özünə verilən öyüdləri ətraflı düşünən,

- öz nəfs mühakiməsini edə bilən ağıl və düşüncəyə malikdir.

 Kamil iman sahibinin sevgi anlayışı 

- Allahı hər kəsdən və hər şeydən çox sevər,

- Peyğəmbərimizə (s.ə.v.) duyduğu sevgi bütün inananlara duyduğu sevgidən üstündür,

- möminlərə olan sevgisi Allahın rizasına əsaslanan sevgidir,

- ən çox sevdiyi insanlar Allahın rizasını qazanmağa ən çox səy göstərən, ən təqvalı olduğuna ümid etdiyi şəxslərdir,

- dünya həyatının bəzəklərinə qarşı həvəsli sevgi duymaz,

- gördüyü xeyirli işlərin əvəzində Allahın sevgisindən başqa heç bir mükafat istəməz,

- Allaha və elçisinə qarşı baş qaldıranlara qarşı əsla sevgi duymaz,

 - bir şeyə qarşı duyduğu sevgi və ehtiyac o mövzuda fədakarlıq göstərməsinə mane olmaz,

 Kamil iman sahibi necə və nə haqda danışar?

- Allahı ən gözəl adları ilə təsbih edər,

- sözün ən gözəlini söyləyər,

- gələcəkdə olacaq bir hadisə üçün hər zaman “Allah diləsə” mənasını verən “inşaAllah” sözündən istifadə edər,

- Allahın sənətini əks etdirən hər gözəlliyi gördüyündə: “MaşaAllah”, -deyərək Allahın şanını ucaldar,

- Allahın razı olacağına ümid etdiyi sözü söyləyər,

- danışıqlarında ayələri xatırladaraq danışar,

- hikmətli danışar,

- qısa, mənalı və aydın danışar,

- boş və faydasız söhbətlər etməz,

- ehtiyaca uyğun danışar,

- yalan söz söyləməz,

- ata və anasına qarşı “uf” belə deməyəcək qədər hörmətlə danışar,

- yumşaq söz söyləyər,

- danışığı ilə qarşı tərəfə etibarlı olduğunu hiss etdirər,

- bacardığı qədər səmimi, sadə, içindən gəldiyi kimi danışar,

- gizli söhbətlərdən çəkinər,

- söylədiyi sözün nə məna verəcəyini bilərək və yaxşı düşünərək danışar,

- öyüd verərək danışar,

- bir evə girdiyində əvvəl Quranda ifadə edildiyi kimi, “salam” sözünü söyləyər,

- cahillərlə qarşılaşdığında onlarla cahil kimi söhbətə dalmaz, “Salam”, -deyib keçər,

- böhtan atacaq bir söz söyləməz,

- bu cür söhbətlərə qatılmayıb şərəflə oradan uzaqlaşar,

- yaxşı və gözəl rəftarları təşviq edən və pis davranışlardan çəkindirən söhbətlər edər,

- orta səslə danışar, qışqıraraq danışmaz,

- ağzından çıxan hər sözdən məsul olduğunu bilər,

- boş və gərəksiz məqsədlər üçün and içməz,

- danışığında heç kimi pisləməz,

- dedi-qodu etməz,

- vicdanı hərəkətə gətirən təsirli sözlər söyləyər,

Kamil iman sahibinin duası

- hər şeydə Allaha yönələrək,

- yalnız Allaha dua edərək və yalnız Ondan kömək diləyərək,

- Allahın hər duaya cavab verdiyini bilərək,

- Allahın ona şah damarından daha yaxın olduğunu və hər düşündüyünü həmin an eşitdiyini bilərək,

- Allahı ən gözəl adları ilə təsbih edərək və bu adlarının mənalarını dərin-dərin düşünərək,

- dua edərkən Allahdan istəyinə sərhəd qoymayaraq,

- duanın qəlibləşmiş forması olmadığını, Allahın rizasını qazanmaq üçün edilən hər hərəkətin bir dua olduğunu bilərək,

- dua etmək üçün xüsusi bir məkan və yerə gərək olmadığını, hər zaman, hər yerdə dua edə biləcəyini bilərək,

- Allaha ən hörmətli şəkildə dua edər,

- yalnız çətinlik və ehtiyac içində olarkən deyil, bolluq və nemət içində olarkən də dua edər,

- dualarından sonra verilən nemətlərə nankorluq etməz,

- duası qəlbən və səmimidir,

- Allaha yalvara-yalvara, için-için dua edər,

- nümayiş üçün dua etməz,

- qorxu və ümidlə dua edər,

- özünə olduğu qədər, hətta özündən daha çox peyğəmbərlər və digər möminlər üçün dua edər,

- möminlərin sağlamlığı, təhlükəsizliyi, rahatlığı, zənginliyi və gücü üçün dua edər,

- Allaha yaxınlaşmaq, müvəffəqiyyətli olmaq, din əxlaqını ən yaxşı şəkildə yaşamaq və gözəl əxlaqda səbir göstərmək üçün dua edər,

- dünya və axirətdə Allahın ən gözəlini verməsi, nemətlərini artırması üçün dua edər,

- heç kimin möminlərə zərər verməməsi üçün dua edər,

- düşmənlərinin xor, alçaq olmaları və etdiklərinin əvəzini görmələri üçün dua edər,

- Quranda yer verilən peyğəmbər dualarını özünə nümunə götürər,

 

- dualarının sonunda: “Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha! (Yunus surəsi, 10)”, -deyərək Allahı təsbih edər,

2013-11-25 14:04:22

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com