Sudakı qüsursuz yaradılış

Günəş sistemində Yer planeti istisna olmaqla digər 63 göy cisminin heç birində həyat mənbəyimiz olan suyun olmadığını bilirdinizmi? Halbuki planetimizin böyük hissəsi sularla örtülüdür, okeanlar və dənizlər yer səthinin ¾ hissəsini əhatə edir. Eyni zamanda quruda da saysız göl və çaylar mövcuddur. Uca dağ zirvələrini örtən qar təbəqəsi isə donmuş su ehtiyatlarıdır. Planetimizdə suyun böyük bir qismi atmosferdə yerləşir, buludların hər biri minlərlə, bəzən milyonlarla ton ağırlığında su ehtiva edir. Bu suların bir hissəsi müəyyən vaxtlarda damlalar şəklində yerə enir, yəni yağışa çevrilir. Hazırda nəfəs aldığınız havada belə müəyyən miqdarda su buxarı mövcuddur.
 
Yağışlar, dənizlər, çaylar, okeanlar, kranı açdığınızda axan içməli su... İnsanlar suyun mövcudluğuna o qədər öyrəşiblər ki, yer səthinin böyük bir hissəsinin sularla əhatə olunmasının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bəlkə də heç düşünmürlər. Halbuki su kosmosda çox nadir rast gəlinən birləşmədir. Buna görə də məlum olan bütün göy cisimləri arasında təkcə Yerdə suyun mövcud olması və bu suyun içməyə yararlı olması çox böyük möcüzədir.
 
Həyatı susuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Allah suyu bütün fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri ilə birlikdə yaşamağımız üçün xüsusi yaratmışdır. Yer üzündə milyonlarla canlı növü həyati funksiyalarını su vasitəsi ilə yerinə yetirir və həyatda qala bilirlər.
    
Suyun qeyri-adi xüsusiyyətləri
 
Suyun, xüsusilə, istiliklə əlaqədar (termal) xüsusiyyətləri yer üzündəki canlıların yaşamağında mühüm rol oynayır. Bildiyimiz kimi, məlum olan bütün mayelər temperatur aşağı düşdükdə sıxılır və həcmlərini itirirlər. Həcm azaldıqca sıxlıq artır və beləliklə, donmuş hissələr ağırlaşır. Buna görə də mayenin qatı halı maye halına nisbətən daha ağır olur. Ancaq su bütün bu mayelərdən fərqli olaraq müəyyən bir temperatura (+ 4°C) qədər sıxılır. Daha sonra qəflətən genişlənməyə başlayır. Donmuş su kütləsinin həcmi daha da geniş olur. Buna görə də suyun bərk halı maye halından daha yüngüldür. Yəni buz “normal” fizika qanunlarına əsasən suyun dibinə batmalı olduğu halda suyun səthinə doğru qalxır.
 
Suyun bu xüsusiyyəti yer üzündəki dənizlər üçün çox əhəmiyyətlidir. Əgər buz suyun səthinə çıxmayıb dibinə çöksəydi yer üzündəki suyun çox böyük bir hissəsi tamamilə donar, göllərdə və dənizlərdə həyat məhv olardı.
 
Suyun gizli istiliyinin və termal tutumunun digər mayelərə nisbətən daha yüksək olması dənizlərin quru ilə müqayisədə gec qızıb, gec soyumasına səbəb olur. Buna görə də yer səthinin quru ərazilərindəki ən isti yer ilə ən soyuq yer arasındakı istilik fərqi 140°C-yə çatırsa, dənizlərdəki bu fərq ən çox 15-20°C arasında dəyişir. Eyni vəziyyət gecə ilə gündüz arasındakı istilik fərqində də müşahidə olunur. Quruda gecə ilə gündüz arasındakı fərq quraq mühitdə 20-30°C-yə çatarkən dənizlərdə bu fərq bir neçə dərəcə olur. Təkcə dənizlər deyil, atmosferdəki su buxarı da çox mühüm və böyük bir tarazlığı təmin edir. Gecə ilə gündüz arasındakı istilik fərqinin su buxarı az olan səhralarda çox, dəniz iqliminin hakim olduğu ərazilərdə isə az olması bunun nəticəsidir.Buz əridikdə və ya su buxarlandıqda ətrafındakı istilik azalır, əks halda isə kənara istilik yayılır. Buna “gizli istilik” deyilir. Bütün mayelər gizli istilik xüsusiyyətinə malikdir. Lakin suyun bu xüsusiyyəti digərlərindən daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Eyni zamanda suyun "termal tutumu", yəni temperaturunu bir dərəcə artırmaq üçün ehtiyac duyduğu istilik miqdarı əksər mayedən daha çoxdur.
 
Bundan başqa suyun termal keçiriciliyi, yəni istiliyi ötürmə qabiliyyəti də digər mayelərdən ən az dörd dəfə daha çoxdur. Buzun və qarın termal keçiriciliyi isə aşağıdır. Suyun bu xüsusiyyəti mühüm bir funksiya yerinə yetirir. Buz havadakı soyuğu altındakı su təbəqəsinə çox az ötürür. Beləcə, hava -50°C olsa belə dənizin üstündəki buz təbəqəsinin qalınlığı 1-2 metri keçmir. Buna görə də suitilər, pinqvinlər və digər qütb heyvanları dənizin üstündəki buzu deşib altdakı sudan istifadə edə bilirlər.
 
Suyun özünəməxsus termal xüsusiyyətləri sayəsində qışla yaz, gecə ilə gündüz arasındakı istilik fərqi daima insanların və digər canlıların yaşamasına qüsursuz bir nizamla xidmət edir. Yer səthinin su sahəsi quru sahəsindən daha az olsaydı, gecə ilə gündüz arasındakı istilik fərqi artacaq, qurunun böyük bir qismi səhraya çevriləcək və yaşamaq üçün əlverişsiz olacaqdı.
 
Gəlin okeanlara da nəzər salaq. Okeanlar günəş işığını qurudan daha az əks etdirir və beləcə quruya nisbətən daha çox günəş enerjisi udur. Amma qəbul etdiyi istiliyi öz daxilində daha tarazlı şəkildə paylayır. Beləliklə, okeanlar isti ekvator sahələrini sərinlədərək həddindən artıq isinməsinin, qütb sahələrinin soyuq sularını da isidərək həddindən artıq soyumasının və bununla da tamamilə donmasının qarşısını alır. Əgər belə olmasaydı nə baş verərdi?
 
Su “normal” davransaydı nə olardı?
 
Su normal davransaydı, digər bütün mayelər kimi onun da istilik itkisi ilə paralel sıxlığı artsaydı, yəni buz suyun dibinə batsaydı nə baş verərdi?
 
Belə olduqda okeanlar, dənizlər və göllərdə donma prosesi suyun aşağı hissəsindən başlayardı. Suyun səthində soyuğun qarşısını alan buz təbəqəsi olmadığı üçün aşağı hissədən başlayan donma yuxarıya doğru davam edərdi. Beləcə, dünyadakı göllərin, dənizlərin və okeanların böyük hissəsi nəhəng buz kütlələrinə çevrilərdi. Dənizlərin səthində ancaq bir neçə metrlik su təbəqəsi  qalar və havanın temperaturu artsa belə dibdəki buz heç vaxt əriməzdi. Təbii olaraq, dənizlərdə həyatdan əsər-əlamət olmazdı. Nəticədə qurudakı həyat da məhv olardı. Qısası, əgər su "normal" davransaydı Yer ölü planet olardı.
 
Suyun “normal” davranmamağının, yəni +4°C-ə qədər sıxıldıqdan sonra birdən-birə genişlənməyə başlamağının səbəbləri isə hələ də elmə sirr olaraq qalır.
 
Burada yalnız bir neçə xüsusiyyətini sadaladığımız suyun insan  həyatı üçün xüsusi yaradıldığına şahid oluruq. Başqa bir planetdə belə su kütləsinin olmaması, sadəcə yerdə belə bir nemətin mövcud olması, əlbəttə ki, təsadüf deyil. İnsan həyatı üçün xüsusi yaradılmış Yer planeti yenə xüsusi yaradılmış su ilə canlandırılmışdır. Bütün canlılar üçün böyük bir nemət olan su Uca Allah tərəfindən yaradılmışdır. Allah Vaqiə surəsində belə buyurur:
 
“İçdiyiniz suyu gördünüzmü? Onu buluddan siz endirirsiniz, yoxsa Biz? Əgər istəsəydik, onu acı edərdik. Bəs nə üçün şükür etmirsiniz?" (Vaqiə surəsi, 68-70)
2014-06-30 18:33:04

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."