Peyğəmbərimizin (səv) axırzaman müjdələrinə qarşı ülfətin yaranmaması niyə vacibdir?

  • Ülfətin insana zərəri nədir?
  • Ülfətdən necə yaxa qurtarmaq olar?

Peyğəmbərimizin (səv) müjdələdiyi axırzaman hadisələrinə ülfətlə baxmaqla İslam aləmi nə itirir?

Ülfət bir çox insanın fərqində olmadığı və həyatlarına mənfi təsir göstərən haldır. Çox vaxt insanı gözəlliklərdən məhrum edir. Məsələn, Peyğəmbərimizin (səv) axırzamanla bağlı söylədiyi hədislərin bir-birinin ardınca reallaşması heyrət doğuran möcüzələrdir. Çünki dünyanın sonunun yaxınlaşdığını, hz. Mehdi (əs) və hz. İsa (əs) vasitəsilə İslam əxlaqının  hakim olacağı müqəddəs dövrü bizə müjdələyir. Ancaq bu möcüzələrə bəzi insanlar laqeyd yanaşırlar.

Ülfət sözünün vərdiş, yaxınlıq, dostluq, məhəbbət və s. kimi mənaları var. İnsanın əşya və hadisələrlə əlaqəsi və nəticədə bunlara qarşı münasibəti vaxt keçdikcə vərdişə çevrilir.

Ülfətin yol açdığı təsirlərdən ən böyüyü hal-hazırki dövrdə-yaşadığımız axırzamanda görünür. Peyğəmbərimiz hz. Məhəmmədin (səv) təxminən 1400 il əvvəl xəbər verdiyi axırzaman əlamətləri bir-birinin ardınca reallaşarkən bu möcüzəvi hadisələrə qarşı laqeyd yanaşılır.

Allah’ın yaratdığı nemətlərə qarşı qəlblərində ülfət yaradanlar axırzaman möcüzələrinə də laqeyd yanaşırlar

İnsan vicdanından istifadə etmədikdə gördüyü hər şeyə tez öyrəşən varlıqdır. Allah imtahana uyğun olaraq insan ruhunu təlqindən təsirlənəcək halda yaratmışdır. Buna görə də bəzi insanlar çox tez şeytanın təsirinə girir və ətrafındakı möcüzələrə qarşı laqeydlik göstərirlər. Belə ki, Peyğəmbərimizin (səv) mehdiyyətlə bağlı xəbər verdiyi bütün hadisələr son 30 il ərzində bir-birinin ardınca reallaşmasına baxmayaraq, bu möcüzələri görmək istəməyənlər ülfətlə özlərini görməməzliyə vururlar. Bu insanlar qəlblərini bürümüş ülfət ucbatından mehdiyyət dövründə olduğumuza dair şübhə doğurmayan yüzlərlə açıq-aydın dəlilə göz yumurlar. Bəziləri hədislərdə və İslam alimlərinin sözlərində heç bir dəlil olmadığı halda hz. Mehdinin (əs) 100 il, 500 il, hətta bəziləri minlərlə il sonra gələcəyini söyləyirlər. Bədiüzzaman Səid Nursi hz. Mehdinin (əs) insan cildində gələcəyini Risaleyi nurda ətraflı izah etməyinə baxmayaraq, bəziləri hz. Mehdinin (əs) mənəvi şəxs olacağını iddia edirlər. Bəziləri də görünməz Mehdi olacağını söyləyərək, Peyğəmbərimizin (səv) xəbər verdiyindən fərqli və batil inanc irəli sürərək mehdiyyəti ört-basdır etməyə çalışırlar.

Halbuki, insanların qarşılaşdıqları təbiət hadisələri və siyasi proseslərin hər birinin əhəmiyyətli  bir səbəbi vardır. Bunlar  mehdiyyətin xəbərçisidir. Vicdanla diqqət yetirdikdə bu məsələlərə vərdişlə yanaşmaq qeyri-mümkündür.

Məsələn, göydən daş yağması, zəlzələlərin çoxalması, böyük sellərin, ildırımların artması,  quyruqlu ulduzun (Lulin kometası) görünməsi, kosmosda insan əli formasında görüntü, ay və günəş tutulmaları və s. kimi Peyğəmbərimizn (səv) hədislərində bildirdiyi hadisələr bir-birinin ardınca reallaşmışdır.

Yaşadığı hər anın və sahib olduğu hər şeyin Allah`ın lütfü olduğunu dərk edən müsəlman baş verən bu təbiət hadisələrinə ülfətsiz baxsa, Peyğəmbərimizin (səv) xəbər verdiyi hadisələrin yaşadığımız dövrdə reallaşdığını dərhal hiss edər. Baş verən bu yüzlərlə əlamətə baxmayaraq, "eyni əlamətlər bir dəfə də təkrarlansın" demək məntiqli deyil. Səmimi müsəlmana görə, Peyğəmbərimizin (səv) bildirdiyi bu əlamətlərin reallaşdığını bir dəfə görmək hz. Mehdinin (əs) zühuruna inanması üçün kifayətdir.

Digər tərəfdən, Suriyada yaşanan hadisələr, PKK-nın bayrağı və geyimlərinin hədisdəki kimi boz rəngdə olması, dünyanın hər yerini qarışıqlıqların bürüməsi, qadınlar və günahsız uşaqların qətl edilməsi, iqtisadi böhran, müsəlmanlara qarşı təzyiqin artması, məscidlərin dağıdılması, İran-İraq müharibəsi, Əfqanıstanın işğalı, Fərat çayının suyunun kəsilməsi kimi siyasi hadisələr də Peyğəmbərimizin (səv) xəbər verdiyi hz. Mehdinin (əs) çıxış əlamətlərindən bəziləridir. Müqəddəs kitablarda və Peyğəmbərimizin (səv) hədislərində hz. Mehdinin zühuru ilə bağlı siyasi hadisələr də sanki muncuq dənələrinin ard-arda düzülməsi kimi reallaşmışdır.

Bəziləri tərəfindən ört-basdır edilməsinə baxmayaraq, şübhəsiz ki, bu çox həyəcan və heyranlıq doğuran bir hadisədir. Peyğəmbərimizin (səv) möcüzələrinin reallaşdığını görmək, peyğəmbərlərin xəbər verdiyi hz. Mehdi (əs) dövründə yaşamaq, hz. İsanın (əs) zühuruna və İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olacağına şahid olmaq Allah`ın bu dövrün müsəlmanlarına və bütün insanlara lütf etdiyi böyük nemətdir. Hz. Mehdinin (əs) zühuru sevgi və sülh şəraitində rahat yaşamağımız, sevincli və xoşbəxt olmağımız və bunları bizə lütf edən Rəbbimizə yönəlib şükür etməyimiz üçün bir vəsilədir. Buna görə də bu böyük nemətə göz yummaq, Peyğəmbərimizin (səv) hədislərində ətraflı təsvir etdiyi hadisələrin gələcək zamanda təkrar zühur edəcəyini iddia etmək bu insanların vicdanlarını örtən ülfəti göstərir. Bu insanlar televizor, radio və qəzetlərdən dərhal fürsət düşən kimi öz məntiqləri ilə hz. Mehdinin (əs) gəlməyəcəyini sübut etməyə çalışırlar. Halbuki, bütün əlamətlər tək-tək zühur etdiyi və etməyə davam etdiyi halda bu əlamətlərə adi hadisə kimi baxmaq İslam aləminə çox böyük zərərlər verər. Çünki:

  • Hz. Mehdi (əs) fərqli inancdakı insanları sevgi və qardaşlıqla bir damla qan belə axıtmadan   İslam birliyi adı ilə  birləşdirəcək yeganə şəxsdir.
  • Hz. Mehdi (əs) Allah`ın diləməsilə Quran əxlaqını əsas götürərək hər düşüncədən, hər inancdan və hər millətdən olan insana qarşı şəfqətlə yaxınlaşan, hər kəsin haqqını qoruyan və insanları rahatlığa qovuşduran sülh birliyi yaradacaq.
  • Hz. Mehdi (əs) vəsiləsilə İslam birliyi adı altında bütün qarşıdurmalara, terror və anarxiyaya tamamilə son qoyulacaq və bu birliyin qurulması ilə bütün fitnələr başa çatacaqdır.
  • Bu gözəl birliyin təsis edilməsilə yəhudilər və xristianlar da təhlükəsiz şəraitdə ibadət edəcək, istədikləri şəkildə ticarətlə məşğul olacaq və  istədikləri yerdə tam rahatlıqla məskunlaşa biləcəklər.
  • Hz. Mehdi (əs) bu birliyin yaradılması ərzində bir damla qan tökməyəcək, müsəlmanları sevgi ilə bir yerə toplayacaq, gözəl sözlə, şəfqətlə, ağıllı və hikmətli danışıqlarla dostluq əlaqələrini möhkəmlədəcəkdir.
  • Onun dövründə bütün dünyanı bolluq, bərəkət və gözəllik bürüyəcək, aclıqdan ölən, soyuqdan donan bir tək  insan belə qalmayacaq.

Bütün dünyaya estetika və keyfiyyət hakim olacaq.

Axırzaman möcüzələrinə qarşı ülfətdən qurtulmağın yolu dərin düşünməkdir

Axırzaman möcüzələrinə qarşı ülfətdən xilas olmaq üçün insanlar vərdiş etdiyi düşüncə tərzini dəyişməli və bir-birinin ardınca reallaşan hadisələri diqqətlə dəyərləndirməlidirlər. İnsanlar ancaq bu yolla hadisələrin hikmətlərini qavraya bilərlər. Bu hadisələri təqdir edə bilmək isə ülfəti yox edəcək və insana həyatın gözəlliklərinə qarşı zövq və dərinlik qazandıracaq.

Dərin düşünən insan möcüzələri gizlədən və ya adi hadisələr kimi dəyərləndirənlərin düşüncələrini hiss edə bilir. Mənfi düşüncələrə qarşı dura bilir və müqəddəs bir dövrdə yaşadığının fərqindədir. Dərin imanla Qurana baxan insan Allah`ın hz. Mehdiyə (əs) işarə etdiyini dərhal anlayar. Fərasət və bəsirət sahibi olan hər kəs mehdiyyətin Quranın ümumi mövzusunu əhatə etdiyini görəcək. Allah Quranda İslam əxlaqının dünyaya hakim olacağını müjdələmişdir. İslam əxlaqının hz. Mehdi (əs) vəsiləsi ilə bütün dünyaya bu əsrdə hakim olacağı  hədislərdə açıqlanmışdır. Allah hz. İsanın (əs) yenidən dünyaya gələcəyini və bütün kitab əhlinin hz. İsa (əs) vəsiləsi ilə müsəlman olacağını Quranda bildirmişdir. Bütün dünyaya İslam əxlaqının hakim olduğu bu dövrdə hədislərdə xəbər verildiyi kimi, hz. İsa (əs) hz. Mehdinin (əs) vəziri olacaq. Buna görə də hz. İsanın (əs) gəlişini müjdələyən ayələr, eyni zamanda İslamın hakimiyyətini və mehdiyyəti də müjdələyir.

Axırzamanda dəccaliyət və mehdiyyət arasında böyük mübarizə gedəcək. Buna görə də bu mübarizəni izah edən hər ayədə də mehdiyyətdən işarələr vardır. Süleyman və Zülqərneyn qissəsində, Yusif və Kəhf surəsində dünya hakimiyyəti ilə bağlı ayələrdə və hürufu müqəddatda (surələrin əvvəlində kəsik-kəsik, iki-üçü birləşmiş və ya tək halda yazılmış hərflər. Bu hərflər oxunarkən də tək-tək oxunur, bir söz kimi oxunmur) mehdiyyətə işarə edilmişdir.

Allah`ın mehdiyyətin gizli saxlaması lədün elmlərindəndir. Lakin dərin imana sahib insanlar bu gizli elmləri qəlb gözü ilə aça bilər. Quranda oxuduqlarına və Peyğəmbərimizin (səv) hədislərinə qəlb gözü ilə baxan insan dünyada yaşanan hadisələri adi hadisələr kimi dəyərləndirməz. Hər birini Allah`ın yaratdığı xüsusi hadisələr kimi görər. Peyğəmbərimizin (səv) dövründə yaşayan səhabələrin həyəcanla gözlədikləri hz. Mehdinin (əs) yaşadığımız dövrdə zühur etməsinin Uca Rəbbimizin böyük neməti olduğunu Allah`ın izni ilə anlayar və ülfət xəstəliyinə tutulub nemətlərin fərqində olamayan vəziyyətə əsla düşməz.

2014-07-23 00:29:05

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."