Darvinin saxta hekayəsinin sonu

Mənşəyi qədim Yunanıstana qədər gedib çıxan təkamül yalanı 19-cu əsrdə geniş yayılmağa başladı. Nəzəriyyənin elm aləmində yayılmasına  ən böyük səbəb Çarlz Darvinin 1859-cu ildə nəşr olunan “Növlərin mənşəyi” adlı kitabı idi. Darvin bu kitabda dünyadakı fərqli canlı növlərinin Allah tərəfindən ayrı-ayrı yaradıldığını inkar edirdi. Darvinə görə bütün növlər eyni əcdaddan yaranıb zaman keçdikcə kiçik dəyişikliklərə məruz qaldıqları üçün fərqliləşmişdilər.
 
Darvinin nəzəriyyəsi heç bir elmi dəlilə əsaslanmırdı. Hətta  kitabındakı “Nəzəriyyənin çətinlikləri” başlıqlı hissədə etiraf etdiyi kimi, nəzəriyyə  bir çox sual qarşısında aciz qalırdı.
 
Darvin, nəzəriyyəsinin elm inkişaf etdikcə, yeni elmi nəaliyyətlər əldə etdikdən sonra güclənəcəyinə ümid edirdi. Amma bunun tam əksi oldu. Elm inkişaf etdikcə aydın oldu ki, nəzəriyyənin bütün iddiaları yanlışdır. Belə ki, təkamül nəzəriyyəsi bu gün lehinə edilən bütün cəhdlərə baxmayaraq , avstaliyalı məşhur molekulyar  bioloq Maykl Dentonun  “A Theory in Crisis” adlı kitabında vurğuladığı kimi: “Böhran içində nəzəriyyə”dir.
 
Darvinin elm qarşısındakı məğlubiyyətini 3 başlıqda göstərə bilərik:
  1. Nəzəriyyə həyatın ilk dəfə yer üzündə necə yarandığını açıqlaya bilmir  
  2. Nəzəriyyənin iddia etdiyi təkmül mexanizmlərinin  təkamülə təsiri yoxdur
  3. Fosillər, təkamül nəzəriyyəsinin bütün iddialarının yanlış olduğunu sübut edir
Həyat təsadüfən yarandığı iddiasının əsassızlığı
 
Darvin nəzəriyyəsini 1800-cü illərin ortasında  təkmilləşdirmişdi. O dövrün ən əlamətdar xüsusiyyəti isə  elmin bu günki ilə müqayisə edilə bilməyəcək dərəcədə geridə olmağı idi. Nə Darvinin, nə də nəzəriyyəni müdafiə edən digərlərinin canlıların necə törədikləri, necə biokimyaya sahib olduqları, irsiyyətin necə meydana gəldiyi kimi mövzularda heç bir məlumatları yoxdur. Canlılara aid ətraflı məlumat olmadığı üçün həyatın təsadüfən yaranıb, təsadüflərlə də inkişaf etdiyini rahat şəkildə iddia edə bilirdilər. Halbuki, 20-ci əsrdə elmin inkişafı, canlılar haqqında daha ətraflı məlumat əldə edilməsi üçün şərait yaratdı. Beləliklə, canlıların Darvinin iddia etdiyi kimi sadə deyil, çox mürəkkəb və kompleks quruluşa malik olduqlarını üzə çıxardı. Darvin və tərəftarları “bir hüceyrənin əmələ gəlməsi üçün lazımlı olan kimyəvi maddələri qarışdırıb gözləmək kifayətdir” deyirdilər. Halbuki, 20-ci əsrin ikinci yarısında müasir elektron mikroskoplarla canlı hüceyrələri araşdırıldıqdan sonra nəzəriyyəni tamamilə təkzib edən həqiqətlər üzə çıxdı. Hüceyrədə o qədər qarışıq dizayn var idi ki, bu quruluşun təsadüfən yaranması, məşhur ingilis astronom və riyaziyyatçı Fred Hoylenin ifadəsi ilə desək “qasırğa nəticəsində dəmir-dümür parçalarının bir yerə toplaşıb Boinq 747 təyyarəsini yaratması” qədər mümkün deyildi. (Fred Hoyle, Nature, 12 noyabr 1981)
 
Hətta, bu bənzədilmə belə kifayət etməz, çünki insanlar əldə etdikləri texnologiya ilə Boinq 747 istehsal edə bilmişdi, amma hələ də heç bir laborotoriyada canlı hüceyrəsini belə sintez edilə bilmədi.
 
Bəs bu bizə nəyi göstərir? Bu qədər mürəkkəb sistem təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi, təsadüfən yarana bilməz. Necə ki saat, çarxların təsadüfən yaranması ilə meydana gəlmir və onu düzəldən saatsazın olduğunu sübut edirsə, hüceyrə və canlıların bütün digər hissələri onları yaradan üstün bir Yaradanın, yəni Allah`ın varlığını sübut edir.
 
Bu gün təkamül nəzəriyyəsini böhrana salan ən böyük həqiqətlərdən biri budur. Beləliklə, heç bir təkamülçü canlıların təsadüflərlə necə yarandığı sualına cavab tapa bilmir.
 
Xəyali mexanizmlər
 
Canlıların təsadüfən yaranması qeyri-mümkündür. Eləcə də, bir –birlərindən törəyə də bilməzlər, bu mümkün deyil. Çünki təbiətdə belə güc yoxdur. Təbiət adlandırdığımız məfhum əslində daşı, torpağı, suyu təşkil edən şüursuz  atomların cəmidir. Bu cansız maddə yığınının soxulcanı balığa çevirən, sonra onu quruya çıxararaq sürünən edən, daha sonra da quşa çevirib uçuran və ən sonda da insana çevirən gücə sahib deyil. Bunun əksini iddia edən Darvin təkamül mexanizmi olaraq bir anlayış irəli sürdü: “təbii seleksiya”. Təbii seleksiya təbii seçmə deməkdir. Bu düşüncəyə görə güclülər və yaşadıqları şəraitə uyğunlaşa bilənlər həyatda qala bilər. Məsələn, şirlərin hücumuna məruz qalan zebra sürüsündə daha sürətli qaça bilən zebralar həyatda qalır. Amma əlbətdə ki, bu mexanizm ilə zebralar təkamül keçirmir, başqa canlı növünə, məsələn, filə çevrilmir.
 
O cümlədən, təbii seleksiyanın canlıları təkamülləşdirdiyinə aid heç bir sübut yoxdur. Məşhur təkamülçü, ingilis paleontoloq Kolin Paterson bu həqiqəti belə etiraf edir:
 
“Heç kim təbii seçmə mexanizmlərilə yeni növ əldə edə bilməmişdir. Heç kim belə bir şeyə qismən də olsa, nail ola bilməmişdir. Bu gün neodarvinizmin ən çox müzakirə edilən mövzusu da budur” (Colin Patterson, "Cladistics", Brian Leek ile Röportaj, Peter Franz, 4 Mart 1982, BBC)
 
Təbbi seleksiyanın təkamülləşdirici təsirinin olmadığını görən təkamülçülər 20-ci əsrdə iddialarına mutasiya terminini də əlavə etdilər. Mutasiyalar canlı hüceyrəsinin nüvəsində yerləşən və genetik məlumat daşıyan DNT molekulunda radiasiya və ya kimyəvi təsirlər nəticəsində meydana gələn qırılmalar və ya yerdəyişmələrdir. Mutasiyalar DNT-ni təşkil edən nukleotidləri pozur və ya yerlərini dəyişdirirlər. Çox vaxt hüceyrənin təmir edə bilmədiyi ölçüdə zərər və dəyişikliklərə səbəb olurlar. Təkamülçülər bu pozulmalarıın  canlıları təkamülləşdirdiyini iddia edirlər. Elmi dəlillər bu iddiaları təkzib edir. Çünki araşdırılan bütün mutasiyaların hamısı zərərlidir. Mutasiya nəticəsində insanlarda monqolizm, Daun sindromu, albinizm, cırtdanlıq, oraqvari hüceyrə anemiyası kimi əqli və ya fiziki pozuntulara, ya da xərçəng xəstəliyinə səbəb olur.
 
Bu günə qədər canlıların genetik məlumatında müsbət dəyişiklik yaradan mutasiyaya rast gəlinməyib. Bu səbəbdən Fransa Elmlər Akademiyasının keçmiş rəhbəri Pier Paul Qrasse təkamülçü olmağına baxmayaraq, belə etiraf edir:
 
“sayı nə qədər çox olsa da, mutasiyalar təkamülə səbəb ola bilməzlər.” (Pierre-Paul Grasse, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, s. 88)
 
Təkamülün çökmə səbəbi: fosillər
 
Təkamül nəzəriyyəsi digər böyük məğlubiyyətini 20-ci əsrdə fosil tapıntılarına görə yaşadı. Təkamülün canlıların ibtidai növlərdən ali növlərə mərhələlərlə təkamülləşdiyini göstərməsinə baxmayaraq, gözlənilən "ara keçid formalarına" (məsələn yarı balıq-yarı quşlara, ya da yarı sürünən-yarı məməlilərə) heç cür rast gəlinmədi. Əgər həqiqətən də, bu cür canlılar keçmişdə yaşasaydılar onda onların sayı və növü milyonlarla, hətta milyardlarla olmalı idi və bunların fosilləri tapılmalı idi. Təkamülçülər 19-cu əsrdən bu günə qədər dayanmadan bu ara-keçid formalarını tapmaq üçün fosil axtardılar, amma bir dənə də olsun fosil tapa bilmədilər. Məşhur ingilis paleontoloq (fosil alimi) Dereq W.Ager təkamülçü olmasına baxmayaraq, bu həqiqəti belə etiraf edir:
 
Problemimiz budur: fosil izlərini ətraflı müşahidə etdikdə, növ, ya da siniflərdə həmişə eyni həqiqətlə qarşılaşırıq: mərhələlərlə deil, bir anda yaranan qruplar görürük.” (Dereq. A. Ager. “ The Nature of the Fossil Record”. Proceedings of the British Geological Association, vol. 87, nö.2, s.133 )
 
Tədqiqatlar göstərir ki, canlılar təkamülçülərin dediklərinin əksinə yer üzündə bir anda, əksiksiz və qüsursuz şəkildə var olmuşdur. Bu isə  Allah tərəfindən yaradıldıqlarının sübutudur.
 
Nəticə
 
Bütün tapıntılar 20-ci əsrin sonunda təkamül nəzəriyyəsini qəti şəkildə etibarsız etmişdir. Ancaq bu həqiqəti dünyanın çox ölkəsində ictimaiyyətdən gizlədərək insanları təkamül nağılları ilə aldatmağa davam edirlər. Təkamül doqmatik israrla müdafiə edilir. Bunun tək səbəbi isə bəzilərinin yaradılışı və bu səbəbdən də  Allah`ın varlığını ideologiya və fəlsəfi səbəblərlə qəbul etmək istəməməkləridir. Yaradılış qarşısındakı tək alternativ təkamül olduğu üçün də israrla bu elmdənkənar əfsanəni yaşatmaq istəyirlər. Halbuki, ağlı və vicdanı olan insanlar bilir ki, bütün canlılar, göylərin və yerin Rəbbi Allah tərəfindən üstün və qüsursuz şəkildə yaradılmışdır. Özünə qarşı məsul olduğumuz tək varlıq bizi yoxdan yaradan Allah`dır.
2014-07-23 17:56:53

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."