Neandertallarla eyni xəstəliklərə tutulmağımızın səbəbi nədir?

“Science” jurnalının 12 fevral 2016-cı il tarixli buraxılışında ABŞ-ın Vanderbilt Universitetində aparılan yeni araşdırmanın nəticələri dərc olundu. Məqalə ilk baxışda irsi xəstəliklərlə əlaqədar görünsə də əslində “Müasir insanların neandertallarla qaynayıb qarışmasından meydana gələn fenotipik irs” başlığı bizə məqalədə təkamül təbliğatı aparıldığını göstərir.

Araşdırmaya rəhbərlik edən Vanderbilt Universitetindən genetik Con Kapra müqayisə apararaq belə deyir:

“Təsbitlərimiz neandertal DNT-sinin müasir insanların xəstəliklərinə təsir etdiyini göstərir. Neandertal DNT-sinin immunoloji, dermatoloji, nevroloji, psixi və cinsi xəstəliklərimizlə əlaqəli olduğunu kəşf etmişik”.

Kapranın neandertalların da bizimlə oxşar xəstəliklərə sahib olduğu yönündəki bu təsbiti önəmlidir və əslində təkamül fərziyyəsini çürüdən sübutdur.

Müxtəlif mədəniyyətlər və fərqli fiziki xüsusiyyətlər

İnsanlar nəsillər boyunca müxtəlif xəstəliklərə tutulub və buna aid genetik xüsusiyyətlər nəsildən-nəsilə ötürülərək indiyə qədər gəlib çatmışdır. İrsi adlandırılan belə genetik xüsusiyyətlər o xəstəliyin ortaya çıxma ehtimalını qüvvətləndirir, amma bunu təkamülə dəlil göstərmək olduqca mənasızdır.

Əsrlər boyu fərqli coğrafi ərazilərdə fərqli görünüşə sahib insan cəmiyyətləri yaşamış, bəzən də bir-birlərilə evlənib qarışmışlar. Bu gün Anadoluda, yaxud da daha bariz nümunə versək, ABŞ-dakı vəziyyət buna nümunədir. Asiyalı, avropalı və afrikalı olan əksər xalqlar evlənərək bir-birilə qarışmışdır.

Burada əsas məsələ odur ki, bu fərdlər arasında bəzi fərqlər olsa da hər biri insandır. Müxtəlif mədəniyyətlərə, eyni zamanda fiziki xüsusiyyətlərə sahib olmaq onları başqa canlı etmir, aşağı və ya yuxarı səviyyədə qruplaşdırmır. Bu cür baxış tərzi çox yanlışdır və irqçilikdir. Həqiqət belə olduğu halda, 19-cu əsrin müstəmləkəçilik siyasətini hüquqi cəhətdən haqlı göstərməyə cəhd edən bəzi adamlar ağ avropalı (german və anqlosakson) irqin mövcud insan irqləri arasında guya “ən müasir” və “ən inkişaf etmiş” olduğu iddiasını ortaya atıblar. Bunun nəticəsində Afrika və Avstraliya yerlilərinin heyvanlara daha yaxın olduğu iddia edilmiş, təkamül prosesinə görə öldürülsələr cəmiyyət inkişaf edəcək fikri üstünlük təşkil etmişdir. Təbii ki, bu fikir ağlasığmazdır.

Hekkeldən başlayan irqçilik bəlası

Alman bioloq Ernst Hekkel canlıları siniflərə bölərək ağ avropalıları özbaşına bu sıralamanın əvvəlinə təyin edib. Hekkelin bu yarımçıq dünyagörüşü “mədəniyyətlərin inkişafında irqlərin rolu” olaraq qəbul edilib.

İrq anlayışını isə ilk dəfə alman həkim İohan Fridrix Blumenbax (1752-1840) ortaya ataraq insan cəmiyyətlərini qafqaz (ağ dərili), monqol (sarı), malay (qəhvəyi rəng), zənci (qara dərili) və amerikan (qırmızı) olmaqla 5 sinifə bölərək qruplaşdırmışdır. Hekkel bu irq anlayışını iyerarxik olaraq sıralayıb avropalıları ən ilk, Şri Lanka yerliləri olan veddaları, Avstraliya aborigenləri və Zimbabvedəki Rodeziya yerlilərini də ən axırıncı sıraya salmışdı. Bu fikirlər o qədər təsirli olub ki, bir çox irqçi bu insanlarla evlənib uşaq sahibi olmağı özlərinə görə “təkamül pilləkənindən yıxılmaq” adlandırıb cəmiyyətə zərər verdiklərinə inanıblar.

Eynilə keçmişdəki ağlasığmaz iddialara bənzəyən bu iddianı da indiki təkamül fanatikləri neandertallarla qaynayıb qarışmağı nikbin olmayan bir vəziyyət kimi göstərməyə çalışmışlar. Əlbəttə ki, bu çox böyük səhvdir. Çünki elmi tapıntılar bizə göstərir ki, neandertallar tamamilə insandır.

Belə ki, neandertalları ibtidai göstərməyə çalışan darvinist məntiqin yanlışlığına dair elmi dəlillərin bəzilərini qısaca olaraq nəzərdən keçirək:

Neandertallar hal-hazırkı insanlardan üstün xüsusiyyətlərə sahib olmuşlar

Neandertalların kəllə qutusunun həcmi darvinistlərə əsas vermir ki, onlar ibtidai adlandırılsın. 1700 sm3 həcmində olan kəllə qutusu bugünkü insanlardan 200 sm3 böyükdür. Kəllə qutusunun həcminə görə insanlar aşağı və ya yuxarı siniflərdə qruplaşdırıla bilməz. Əgər belə qruplaşdırsaq, onda neandertallar bugünkü insanlardan daha üstün olmalıdır. Bu da təkamül fərziyyəsinin təməl prinsiplərinə uyğun gəlmir.

Bundan başqa arxeoloji qazıntılar neandertalların da bugünkü insanlar kimi sosial həyatı olduğunu ortaya çıxarmışdır. Neandertallar nəsli kəsilmiş insan irqidir. Neandertallar üzərində araşdırmalar aparmış mütəxəssis Erik Trinkaus belə etiraf edir:

“Neandertalların anatomik quruluşunda, hərəkətlərində, alət istifadə etməyində, zəka səviyyəsində və danışıq qabliyyəti kimi bir çox xüsusiyyətlərdə muasir insanlardan əskik heç bir nüans yoxdur.Şübhəsiz neandertallar insan irqi olduğu üçün bugünkü irqlərlə eyni xususiyyətlərə sahibdirlər. Neandertal insanlar bacarıqlı alət düzəldən və uğurlu ovçular idi. Hətta musiqi və sənətkarlıqla məşğul olurdular. Eynilə bugünkü cəmiyyətlər kimi mədəni və sosial struktura malik idilər. Hətta dini inancları da var idi. Uzun sözün qısası neandertalların mədəni səviyyəsi indikindən elə də fərqlənmirdi.” (Erik Trinkaus, "Hard Times Among the Neanderthals", Natural History, cild 87, dekabr 1978, s. 10)

Neandertallarla eyni genlərə sahib olmağımız nəyi göstərir?

Əvvəlcə qeyd edək ki, neandertalları başqa növ adlandırmaq genetik cəhətdən də mümkün deyil. Neandertal genom layihəsi onların da 23 cüt xromosom yığımına sahib olduqlarını göstərib. Neandertalları “başqa bir növ” kimi təqdim edən darvinist mənbələr isə genlərimizin ortaq olduğu faktı qarşısında çaşqındırlar. Bu genlərin bizə neandertallardan gəldiyi məsələsi isə genetikanıngəldiyi nəticədir. Bunlar təkcə neandertallara yox, bütün insanlara, yəni insan növünə aid yayılmış genlərdir.

Neandertallar ibtidai növ yox, bizim kimi insanlardır

Neandertalların sosial həyatı hal-hazırkı insanlardan heç də fərqlənmirdi. Arxeoloji qazıntılar bu insan növünün də musiqi alətlərindən istifadə etdiyini, dərziliklə məşğul olduğunu, rəsm və heykəltaraşlıq kimi incəsənət növləri ilə məşğul olduğunu ortaya çıxarmışdır. Hətta neandertallar fiziki quruluşlarına görə indiki insanlardan üstündürlər: bədənləri daha iri, daha qüvvətli olmaqla yanaşı eyni zamanda təkamül iddialarını alt-üst edən beyin həcminə sahib idilər.

Müxtəlif irqlər: coğrafi təcrid və fərqli görününşə sahib insanlar

Bu gün ayrı-ayrı coğrafi ərazilərdə yaşayan insanlar təbii olaraq bir-birilərindən fenotipcə (xarici görünüş) fərqli görünür. Bu coğrafi izolyasiya ilə əlaqədardır. Aborigenlər, eskimoslar, ya da zəncilər bir-birilərindən uzaq yerlərdə yaşayan insanlardır. Bu irqlər də avropalı ağ dərili irqlərlə ortaq genlərə sahibdir.

Tarix boyu texnologiya və digər maddi imkanlar baxımından daha da inkişaf etmiş avropalılar xarici görünüşünü bəyənmədikləri insan irqlərini aşağı səviyyəli, özlərini isə müasir  adlandıraraq üstün tutublar. Darvinist ideologiyadan qaynaqlanan bu irqçi yanaşma soyqırımlar, mütəmləkəçilik və insanlara xor baxmaqla nəticələnir.

Nəticə: neandertallar keçmişdə yaşamış insan qövmüdür

Təkamülçülərin müxtəlif insan irqlərini “qabaqcıl” və “geri qalmış” olaraq qruplaşdırmasının bioloji və genetik olaraq heç bir əsası yoxdur. Belə ki, neandertalların mədəni həyat tərzinin olduğu arxeoloji qazıntılarla sübut edilmişdir. Neandertallar hətta bizim kimi eyni xəstəliklərə tutulan insanlardır və müəyyən zaman ərzində assimilyasiyaya məruz qalıb yer üzündən silinmiş qövmdür.

 

Adnan Oktarın “News Rescue”dadərcedilən məqaləsi:

http://newsrescue.com/what-does-the-fact-that-we-share-the-same-diseases-with-neanderthals-mean/

 

 

 

2016-03-29 20:27:12

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."