Həzrəti İsa (ə.s)-ın Gəliş Əlamətləri

KİTABI ENDİRİN

Download (DOC)
Şərhlər

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
1 / total: 18

Giriş

Dinclik və təhlükəsizliyin hakim olacağı, yoxsulluğun yerini bolluğun, zülmün yerini ədalətin, qarşıdurma və gərginliklərin yerini sülhün əvəz edəcəyi bir dünya, bütün insanların həsrətində olduğu arzudur. Xüsusilə ötən iki əsrdə yaşanan böyük ağrılar və çətinliklər ilə indiki vaxtda da dünyanın hər tərəfində davam edən problemlər, insanların bu həsrətlərini daha da artırmışdır. İnsanların mühüm hissəsi, özlərinə uzanacaq kömək əli gözləyir, onları içində olduqları vəziyyətdən çıxardacaq bir xilaskarın gəlməsinə ümid edirlər. Bu xilaskar, mövcud sistemin mənfiliklərini aradan qaldıracaq, ədaləti, sülhü, təhlükəsizliyi və dincliyi təmin edəcək; insanları doğruya və yaxşılığa nail edəcək.

Özlərinə kömək əli uzadılmasını gözləyən yoxluq içindəki insanların, varlıq içində olsalar belə yaşadıqları mənəvi sıxıntılara görə əzab çəkənlərin, ədalətin, dincliyin, nizamın və gözəl əxlaqın həsrətini çəkənlərin gözlədikləri qurtuluş Allahın icazəsi ilə çox yaxın ola bilər. Yaşanan bir çox hadisə, bu qurtuluşun yaxınlaşdığının əlamətidir.

İnsanların qurtuluşuna vasitəçi olacaq bu böyük hadisə, hz. İsa (ə.s)-ın ikinci dəfə yer üzünə gəlişidir. Hz. İsa (ə.s)-ın təkrar dünyaya gəlişi ilə, dünyadakı bütün zülm və haqsızlıqlar bitəcək, yer üzü sülh, bərəkət və ədalətlə dolacaq.

Qurana görə bundan təxminən 2000 il əvvəl, Allah, inkar edənlərin hz. İsa (ə.s)-ı öldürmək məqsədiylə qurduqları tələni pozaraq hz. İsa (ə.s)-ı Öz qatına qaldırmışdır. Quranda və hədislərdə bildirildiyinə görə, hz. İsa (ə.s) qiyamətdən əvvəlki dövrdə yenidən dünyaya gələcək. Həm xristian, həm də müsəlman aləmi tərəfindən inanılan və gözlənilən bu böyük möcüzə ilə, dünyadakı bütün zülm və haqsızlıqlar bitəcək, yer üzü sülh, bərəkət və ədalətlə dolacaq.

Bu kitabda hz. İsa (ə.s)-ın yer üzünə yenidən gəlişi ilə əlaqədar İslami mənbələrdə qeyd edilən əlamətləri və bunların necə bir-bir reallaşdıqlarını araşdıracağıq. Bu əlamətlərə şahidlik edən insanlar, Allahın icazəsi ilə, hz. İsa (ə.s)-ın gəlişinin yaxınlaşdığına ümid edə bilərlər.

Lakin bundan əvvəl, dünyanın belə böyük bir hadisəyə sosioloji səviyyədə də hazırlandığına işarə etmək lazımdır. Əvvəldə də ifadə etdiyimiz kimi, son iki əsrdə bəşəriyyətin üst-üstə yaşadığı hadisələr zənciri, bütün dünyada, insanların şüur altında və ya bəzən daha da aydın şəkildə, bir "xilaskar" gözləməsini artırmışdır. Materialist fəlsəfəyə əsaslanan ideologiyaların və həyat tərzlərinin insanları qurtara bilmədiyi, əksinə fəlakətlərə və mənasızlığa sürüklədiyi görülmüşdür və din əxlaqına yönəliş sürətlə artır.

Bu hadisələri analiz edən bəzi sekulyar tədqiqatçılar, mütəfəkkirlər və ya tarixçilər də dünyanın Məsih axtarışı içində olduğunu və bu axtarışın konkret nəticələri olacağını düşünürlər. Məsələn, yazdıqları “Müqəddəs qan”, “Müqəddəs kasa” adlı kitabla bütün dünyada böyük əks-səda oyandıran ingilis tədqiqatçılar Maykl Beycent (Michael Baigent), Riçard Li (Richard Leigh) və Henri Linkoln (Henry Lincoln), hz. İsa (ə.s) və Məsih gözləntisi mövzusu üzərində cəmləşən “The Messianic legacy” (“Məsihi Miras”) adlı kitablarında bu şərhi verirlər:

Müasir dünyamız iki min il əvvəlki dünyadan çox fərqli olsa da, İsa və onunla eyni əsrdə yaşayanların Son Zamanlar kimi qəbul etdikləri şeylə bizim dövrümüzün nə qədər çox ortaq istiqamət daşıdıqları olduqca təəccüblüdür. Bu gün, texnoloji cəhətdən daha qabaqcıl və daha çox məlumatla təmin olunmuş ola bilərik. Lakin, çox təəssüf ki, o zamankindən daha şüurlu və ya ağıllı görünmürük... Bir daha çox ciddi məna böhranı yaşayırıq, məqsədlərimiz və yolumuz naməlumdur. Bundan bir əsrdən daha az müddət əvvəl çox şey vəd edən kimi görünən müxtəlif sistemlər, proqramlar və ideologiyalar boş çıxmış vəziyyətdədir. Eynilə İsanın dövründə olduğu kimi, müəyyən şeylərin çox dəhşətamiz şəkildə səhv olduğuna dair geniş yayılmış bir qənaət var. Hər yeni terrorist hərəkat, hər yeni təbii fəlakət bir təşviş dalğası meydana gətirir. Mədəniyətimizdəki əsaslı və sürətli dəyişikliklər, idarəetmə sistemimizdən duyduğumuz narazılıq, hədəfsiz cinayətlərin və terrorun siyasi etiraz üsulları olaraq getdikcə daha da çox istifadə edilməsi - bütün bunlar ümumi çöküş hissi, ümumi bir dəyərlərin parçalanması hissi yaradır. Cəmiyyət özünü "girov götürülmüş" kimi hiss edir... Materializmin problemi həll etməkdəki uğursuzluğundan usanmış vəziyyətdə, eynilə İsanın dövründəki kimi, cavabı başqa ölçüdə axtarırıq, ruhi bir ölçüdə.(1)

Müəlliflər əlavə edirlər:

Eynilə İsanın dövründəki kimi, çox nəzərəçarpacq şəkildə, getdikcə yaxınlaşan qiyaməti bir hadisənin kölgəsində yaşayırıq... Nəzarət etməyimizin qeyri-mümkün olduğu bir həqiqətə təslim olmuş vəziyyətdəyik... Və bu ümumi sinir pozuntusunun, bu dəli edən zəiflik hissinin, qeyri-kafi və ya məsuliyyətsiz siyasətçilərin yaratdığı məyusluğun altında, həqiqi bir ruhi liderə istiqamətli çox güclü həsrət var: Hər şeyi bilən, hər zaman mülayim bir portret; anlayacaq, məsuliyyəti daşıyacaq və (təbbi ki, əldə edilmiş demokratik azadlıqları ortadan qaldırmadan) rəhbərlik rolunu boynuna götürəcək, getdikcə mənasızlaşmış həyatlara yenidən məna qazandıracaq bir lider.(2)

Bu mühüm ictimai analizi edən müəlliflərin kitablarının sonunda 21-ci əsr üçün gəldikləri nəticə isə, hz. İsa (ə.s)-ın gəlişinin eyni zamanda sosioloji cəhətdən də hazırlandığını göstərir:

Və dövrümüz, məna hissinə qovuşa bilmək üçün, bu və ya digər şəkildə bir Məsih inancını mənimsəməkdə qətiyyətli görünür.(3)

Bu sosioloji infrastrukturun, hz. İsa (ə.s)-ın dönüş əlamətlərinin bir-bir gerçəkləşdiyi bir dövrlə üst-üstə düşməsi isə, şübhəsiz ki, çox mənalıdır. Bu əlamətlərin nələr olduğu, hədislərdə təfsilatlı şəkildə bildirilir. Həmçinin İncildə bəhs edilən hz. İsa (ə.s)-ın gəlişinin əlamətləri də hədislərdə bildirilən xəbərlərə bənzərlik göstərir. Hz. İsa (ə.s)-ın gəlişinin xəbərçisi olan bu əlamətlərin böyük hissəsi dövrümüzdə gerçəkləşib. Üstəlik, arxa-arxaya, eyni dövr içərisində. Bu qədər çox əlamətin, arxa-arxaya, müəyyən dövr içərisində gerçəkləşməsi, şübhəsiz ki, hz. İsa (ə.s)-ın gəlişinin xeyli yaxınlaşmış olmasının mühüm göstəricisidir. Bu kitabı oxuyarkən siz də bu həqiqətə şahidlik edəcəksiniz.

Unutmamaq lazımdır ki, bu kitabda araşdırdığımız hər bir əlamət bizə çox mübarək bir dövrdə yaşadığımızın xatırladıcısıdır. Əsrlərdir ki, gözlənilən bu tarixi müjdə (Allahın icazəsi ilə) gerçəkləşmək üzrədir. Hz. İsa (ə.s), yer üzünə qayıdacaq, xristianlığı yol verdiyi bütün səhvlərdən xilas edəcək, hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in yoluna tabe olacaq və bütün insanların İslam əxlaqına yönəlməsinə vəsilə olacaq. Həmçinin bu vəziyyət, səmimi iman gətirən bütün insanlar üçün böyük şövq və həyəcan mənbəyidir.

Allahın səmimi iman gətirənlərə olan vədi; onları da özlərindən əvvəlkilər kimi "yer üzündə güc və iqtidar sahibi" etməsidir. Bu vəd, Nur surəsinin 55-ci ayəsində belə xəbər verilir:

Allah aranızdan iman gətirənlərə və saleh əməllər işləyənlərə vəd etmişdir: şübhəsiz ki, özlərindən əvvəlkiləri necə “güc və iqtidar sahibi” etdisə, onları da yer üzündə “güc və iqtidar sahibi” edəcək, özləri üçün seçib bəyəndiyi dinlərini özlərində hakim edib möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcək. Onlar yalnız Mənə ibadət edər və heç nəyi Mənə şərik qoşmazlar. Kim bundan sonra inkar etsə – məhz onlar fasiqlərdir. (Nur surəsi, 55)

Rəbbimizin istəməsiylə, hz. İsa (ə.s)-ın gəlişi, həqiqi din əxlaqının bütün dünyaya yayılmasına, səmimi iman gətirənlərin əmin-amanlığa qovuşmasına vəsilə olacaq. Bütün iman gətirənlər kimi bizim də arzumuz, Rəbbimizin bizi hz. İsa (ə.s)-la qarşılaşma şərəfinə nail etməsi və onun gəlişindən əvvəlki bu dövrdə, mübarək qonağımızı qarşılamaq üçün ən gözəl hazırlığı görməyimizi bizə nəsib etməsidir.

 

Qeydlər

1) The Messianic Legacy (Mesihsel Miras), Michael Baigent, Richard Leigh ve Henry Lincoln, Gorgi Books, London: 1991, səh. 171-172

2) The Messianic Legacy (Mesihsel Miras), Michael Baigent, Richard Leigh ve Henry Lincoln, səh. 172

3) The Messianic Legacy (Mesihsel Miras), Michael Baigent, Richard Leigh ve Henry Lincoln, səh. 451

1 / total 18
"Harun Yəhyanın Həzrəti İsa (ə.s)-ın Gəliş Əlamətləri kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."