< <
1 / total: 12

Giriş

Qurand'a bildirilən mömin xüsusiyyətlərindən biri də Allah'ın nazil etdiyi kitablara imandır. Rəbbimiz, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə Quran-ı Kərimi nazil etdiyi kimi, Hz. İsa (ə.s)-a İncili, Hz. Musa (ə.s)-a Tövrat, Hz. İbrahim (ə.s)-a müxtəlif səhifələri, Hz. Davud (ə.s) isə Zəburu nazil etmişdir. Müsəlmanlar bütün bu haqq kitablara iman etməklə məsuldur.

Ayələrdə belə bildirilir:

Və onlar, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir və axirətə də yəqinliklə inanırlar. (Bəqərə surəsi, 4)

Deyin ki: “Biz Allah'a, bizə nazil olana, İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub və onun nəslinə nazil olana, Musa və İsaya verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Onlardan heç birini digərindən ayırmırıq və biz Ona təslim oluruq.” (Bəqərə Surəsi, 136)

Göründüyü kimi Quran'a uyan müsəlman, Peyğəmbərlərin hamısına və onlara nazil olanlara iman edər. Çünki bu kitablarda, zaman içində pozulmağa məruz qalmış bəzi hökmlər və izahatlar olmaqla birlikdə, iman əsaslarına, ibadətlərə və gözəl əxlaqa dair haqq hökmlər də yer almaqdadır. Quran'da İncildən bəhs edilən ayələrdən bəziləri belədir:

Onların (peyğəmbərləri) sonra Tövratı təsdiqləyici olaraq Məryəm oğlu İsanı göndərdik və ona içində hidayət və nur olan, özündən əvvəlki Tövratı təsdiq edən, müttəqilər üçün doğru yol və nəsihət olan İncili verdik. İncil əhli Allah'ın onda nazil etdiyi ilə hökm etsin. Kim Allah'ın nazil etdiyi ilə hökm etməzsə, bax onlar, günahkarlardır. (Maidə surəsi 46-47)

İncil, Tövratı təsdiqləyən Kitab olaraq, iman edənlərə doğru yol göstərən və nəsihət verən olaraq Hz. İsa (ə.s)-a vahy edilmiştir. Ancaq Hz. İsa (ə.s)-ın diri olaraq Allah Qatına alınmasından sonra, İncilin bəzi hissələri təhrif edilib pozulmuş, əslindən uzaqlaşdırılmışdır. İncilin hansı hissələrinin haqq hansı hissələrinin təhrif edildiyini göstərən rəhbər isə Allah'ın göndərdiyi son kitab olan Quran-Kərim'dir. Quran, Tövrat və İncilin haqq hissələrini təsdiq edən, səhv hissələrini ləğv edir. Bu yönü ilə Quran, iman edənlər üçün bir hakimdir.

Kitap

Məsələn Allah Quran'da Xristianları, Hz. İsa (ə.s)-a (əstağfirullah) Allah'ın oğlu demələri, təslis (üçləmə) inancı barəsində xəbərdar etməkdə və azğın düşüncələrinin səhv olduğunu bildirməkdədir:

And olsun “Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsih'dir” deyənlər küfrə düşmüşdür. Məsih isə (budur:) “Ey İsrail oğulları! Mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allah'a ibadət edin. Çünki O, Allah'a şərik qoşan kimsəyə, Cənnəti haram etmiş və onun düşəcəyi yer cəhənnəmdir. Zalımlara kömək yoxdur.” (Maidə surəsi, 72)

And olsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” deyənlər kafir oldular. Halbuki tək bir İlahdan başqa İlah yoxdur. Əgər onlar dediklərinə son qoymasalar, onlardan kafir olanlara, mütləq (ağrılı) bir əzab toxunacaqdır. (Maidə surəsi, 73)

Məryəm surəsində isə “Allah Özünə övlad götürdü” iftirasının nə qədər çirkin və böyük bir zülm olduğu belə bildirilir:

“Rəhman özünə övlad götürmüşdür!” dediler. Siz olduqca çirkin bir iş gördünüz.

Bundan az qaldı göylər parçalanacaq, yer çatlayacaq və dağlar yerindən qopub dağılacaq.

Rəhman adına uşaq irəli sürdüklərinə (görə bunlar olacaqdı.)

Rəhman (olan Allah)-a övlad götürmək yaraşmaz. (Məryəm surəsi, 88-92)

Xristianların, “Hz. İsa (ə.s)-ın çarmıxda öldüyü”-nə dair olan səhv inancları Quran'da düzəldilmişdir. Allah Quran'da Hz. İsa (ə.s)-ın ölmədiyini, insanlara bənzərinin göstərildiyini, Hz. İsa (ə.s)-ın diri olaraq Allah Qatına yüksəldildiyini və içərisində olduğumuz axır zamanda yenidən dünyaya gələcəyini xəbər vermişdir:

Və: “Biz, Allah'ın elçisi Məryəm oğlu İsa əl-Məsihi öldürdük” demələri səbəbiylə də (onlara belə bir cəza verdik.) Halbuki onu (İsanı) öldürməmişdilər və onu asmadılar. Amma onlara (onun) bənzəri göstərildi. Həqiqətən onun haqqında ixtilafa düşənlər, şəkk-şübhə içərisindədirlər. Onların bir zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Onu (İsanı) qəti olaraq öldürmədilər.

Xeyr; Allah onu Öz dərgahına qaldırmışdır. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir.

And olsun, Kitab Əhlindən, ölmədən əvvəl ona (İsaya) inanmayacaq kimsə yoxdur. Qiyamət günü, o da onların əleyhinə şahid olacaqdır. (Nisa Surəsi, 157-159)

 3 kitap Kuran Tevrat Incil

Göründüyü kimi Quran Xristianların “Hz. İsa (ə.s)-ın çarmıxda öldüyü” səhv inancını düzəldərkən, “yenidən yer üzünə gələcəyi” inancının doğru olduğunu bildirməkdədir.

Bütün bu məlumat, eləcə də Quran'da Xristianlar və Yəhudilər “Kitab Əhli” olaraq təyin edilmiş və onların yeməkləri Müsəlmanlara halal edilmiş, Kitab Əhlindən qadınlarla evlənməyə icazə verilmişdir. (Maidə surəsi, 5) Bu da, Xristianlar, Yəhudilər və Müsəlmanlar arasında yaxın insani əlaqələr, dostluq və yoldaşlıq bağının olması lazım olduğunu göstərir.

Hər birliyin içərisində olduğu kimi əlbəttə Kitab Əhli içərisində də zülm edənlər ola bilər. Zalımlıq, kimliyində Müsəlman yazan bəzi kəslərin də həyata keçirdiyi bir əxlaqsızlıqdır. Müsəlman, yer üzündə fitnənin tamamilə sona çatması üçün zalımla fikri yöndən mübarizə etməklə məsuldur, ancaq bu mübarizəsi heç bir zaman nifrətlə, kinlə, təcavüzkarlıqla, şiddətlə olmaz. Kitab Əhlinə isə etiqadların səhvləri “ən gözəl şəkildə”, yəni şəfqətlə, mərhəmətlə, yaxşılıqla, dostluqla izah etməlidir. Müsəlmanlar olaraq bizim Xristian və Yəhudilərə çağrımız, ayələrin hökmünə görə: “Bizə və sizə endirilənə iman etdik; bizim də İlahımız, sizin də İlahınız birdir və biz Ona təslim olmuşuq.” (Ənkəbut surəsi, 46) və “Bir olan Allah'a imana” çağırmaqdır:

De ki: “Ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda müştərək (olan) bir kəlməyə (tövhidə) gəlin. Allah'dan başqasına ibadət etməyək, Ona heç bir şeyi ortaq qoşmayaq və Allah'ı qoyub bir-birimizi (özümüzə) Rəbb qəbul etməyək.” Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, deyin ki: “Şahid olun, biz həqiqətən müsəlmanlarıq.” (Ali İmran surəsi, 64)

İçərilərindən zülm edənlər istisna olmaqla Kitab əhli ilə ən gözəl tərzdə mücadilə edin. Və deyin ki: “Bizə və sizə endirilənə iman etdik; bizim də İlahımız, sizin də İlahınız birdir və biz Ona təslim olmuşuq.” (Ənkəbut surəsi, 46)

 3 cocuk 3 din incil Kuran Tevrat

 

1 / total 12
"Harun Yəhyanın İncildǝ Sevgi kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."