Niyə BDS hərəkatı sülh üçün həll yolu ola bilməz?

Sülh, insan hüquqları, sosial ədalət, azadlıq kimi anlayışlarsiyasi məqsədlər üçün, demək olar ki, hər dövrdə sui-istifadəedilmişdir. Bir çox insan bu anlayışlarla ortaya çıxan hərəkatlarınardınca getməyi özünə vicdanborcu hesab etmişdir. Ancaq bu cür anlayışları istifadə edən şəxslərin səmimiyyəti, həmçininmotivasiyalarının arxasındakı əsl səbəblər kifayət qədər sorğulanmamışdır.

BDS, yəni “Boykot, təcrid vəsanksiya” (The Boycott, Divestment and Sanctions) hərəkatı da fələstinlilər üçün ədalət və haqqı müdafiə etmək, zor tətbiq etmədən mübarizə aparmaq məqsədilə yaradılsa da, arxa planında səmimiyyət və ədalətdən uzaq anlayış vardır. Dünya miqyasında israilli iş adamlarını, şirkətləri, sahibkarları, sənətkarları, alimləri hədəfə alan BDS istər nifrət və mövhumatlarla dolufikirləri ilə, istərsə də ayrı-seçkilik və zorakılıq üsulları ilə sülhə və qardaşlığa xidmət etməkdən çox uzaqdır.

2005-ci ildən etibarən İsrail dövləti əleyhinə davamlı fəaliyyətlər aparan BDS özünü görünüşdə Fələstin xalqının hüquqlarını müdafiə edən hərəkat olaraq tanıtsa da, fələstinlilərin əsl mənafelərini gözardı edir. Həmçinin hərəkatın rəhbərlərinin tez-tez dilə gətirdiyi nifrət və düşmənçilik sözləri, sülh və birlik əleyhinə hərəkətləri BDS-ni tipik qeyri-hökumət təşkilatı və ya insan hüquqları müdafiəçisi olmaqdan çox uzağa aparır. İllərdir eyni nifrət üslubundan istifadə edən radikal təşkilatlarla oxşar düşüncədə olduğu təəsüratını yaradır.

Təbliğat müharibəsi adından da göründüyü kimi, müharibə üsuludur və cəmiyyətlərin fikrini formalaşdırmada istifadə olunan təsirli silahdır. Müəyyən məqsədə xidmət edir vəbu səbəbdənhəqiqətlərqəsdən gözardı edilir və ya təhrif edilir. Bu zamandüzgünlük, bərabərlikvə ədalətaxtarılmır, cəmiyyətə təlqin yolu ilə psixoloji təsir edilir. BDS hərəkatı da İsrail siyasətini tənqid etmə görünüşündə yəhudi nifrətini alovlandıran təbliğat hərəkatıdır.

Tarixdə buna bənzər nümunələr çox olmuş, amma yaxın tarixdən son nümunə1930-cu illərdəbaş vermişdir. Nasist antisemitizminin cəmiyyət üzərindəki ilk təzahürü musəvilərə qarşı iqtisadi boykot elan etmək olmuşdu. Hitler 1933-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra partiyasıölkə daxilində BDS tipli bir kampaniya başlatmış, musəvi iş yerlərini milli boykota çağırmışdı. Musəvilərin iş yerlərinə "müsəvilərlə alğı-satqı etməyin" yazıları asırdılar. Bu boykotlar daha sonra başqa ölkələrə dəyayıldı. Bu məqsədli iqtisadi boykot Almaniya və Avstriyada nasistlərin minlərlə musəviyə aidmağazaların şüşələrini qırdığı “Kristal gecə” olaraq tarixə keçdi. Bu hadisələr nəticəsində musəvilərə məxsus 7.500 iş yeri talan edildi, 200-ə yaxın sinaqoq yandırıldı, 100-ə yaxın musəvi həyatını itirdi.

1933-1940-cı illər arasında bu ayrı-seçkilik siyasətinin yayılması ilə musəvilərin müəllim, professor, hakim kimi peşələrə yiyələnməsinin qarşısı alındı. Musəvilərin Almaniya torpaqlarında işğalçı olduqları, almanların isə zərərçəkən olduqları barədə təbliğat aparılmağa başlandı. Musəvilərə qarşı aparılan iqtisadi müharibə, təhdid, qorxutma üsulları kütlələr üzərində nifrəti qızışdırdı. Bu ardıcıl nifrət təlqinləri isə tarixin ən qanlı hadisələrindən olan vəhşi qətliamın ideoloji zəminini hazırladı.

Dövrümüzdə isə BDS hərəkatı dünya miqyasında İsrail mallarını boykot etməyə çağırır və bu malları alan şirkətləri dövlətlər səviyyəsində sanksiyalarlamusəvilərin əleyhində siyasət aparmağa məcbur edir. Bu boykot kampaniyalarından gözləri qorxan bir çox iş adamı isə istəmədəndə olsa,ayrı-seçkilik siyasəti aparır. Elə buna görə də BDS Almaniyada antisemitik və nasistlərin davamçısı elan edilib.

Dünya miqyasında bir çox insan, qurum, siyasi və akademik dairələrin qoşulduğu şəbəkə üzərindən İsrail əleyhinə boykot, etiraz və sanksiyalar təşkil edən BDS İsrail dövlətini tanımayan, ikidövlətli həll yolunu qəbul etməyən düşüncə əsasındayaradılıb. Qurucusu Ömər Barqutitaktiki olaraqbunu rədd etsə də, qeyri-rəsmi çıxışlarında bunu açıq şəkildə bildirir. Bu səbəbdən BDS fəallarının həyata keçirdiyi fəaliyyətlər bölgədəki İsrail dövlətini yox etmək məqsədi güdən radikal təşkilatlar tərəfindən istifadə edilir 

İsrail vətəndaşı və ya musəvi olmayanlar da bu boykotların hədəfində olurlar. İsrail haqqında müsbət danışan tanınmış şəxslər qara siyahıya alınır, irqçilik ittihamlarına, psixoloji təzyiqlərə məruz qalırlar. Hökumətlər, universitetlər, tələbələr, sənətkarlar, iqtisadiyyat və iş dünyası İsrailə, İsrail firmalarına və onlarla əməkdaşlıq edənlərə qarşı daima qızışdırılır. Tətbiq olunan qorxutma, utandırma taktikaları bəzən siyasətlə əlaqəsi olmayan insanları belə bir anda siyasi partizan olmağa məcbur edir.

Bütün bu üsulların nə Fələstin-İsrail sülhünə, nə fələstinlilərin əmin-amanlıq və rifahına, nə də regionda ən çox ehtiyac duyulan sevgi, sülh və qardaşlıq üçün fayda verməsi mümkün deyil. Əksinə, münaqişəni, düşmənçiliyi qızışdıraraq, gərginliyi artıraraq sülhün cəmiyyətdəki mövqeyini zəiflədir.

Düşünülənlərin əksinə, BDS İslami hərəkat deyil. Tərkibində bir qisim müsəlmanlarla birlikdə ifrat solçular, kommunistlər, irqçilər, neo-nasistlərdən ibarət ifrat sağ, radikal sol, hətta sionizm əleyhdarı musəvilərdən ibarət çox geniş kütlələr var. İsrail əleyhdarı ifrat-sol hökumətlər, musəvi əleyhdarı irqçi, siyasi və ictimai dairələriğtişaşçı kimi istifadə etdikləri BDS-yətəşkilati və maliyyə baxımdandəstək verir. Klassik marksist təbliğat və təxribat metodlarını tətbiq edən BDS müsəlman dairələrin dəstəyini almaq məqsədilə iddialarını bəzən İslam əsaslı kimi də göstərməyə çalışır.

Halbuki musəviləri torpaqlarından çıxarmağa və İsrail düşmənçiliyinə söykənən məntiqin Quranda yeri yoxdur. Onların ifadələrinin tam əksinə, Quran ayələri musəvilərin o bölgədə yaşayacaqlarını, bütün insan hüquqlarına, ibadət azadlıqlarına sahib olduqları zəmanətini verir.

İsrail şirkətlərində çox yaxşı şəraitdə çalışan bir çox fələstinlilər bu tətbiqlərdən zərər görürlər. Musəvilərlə müsəlmanların, israillilərlə fələstinlilərin birlikdə çalışdıqlarıiş yerləri bu boykotlar nəticəsində bağlanır, sülh və qonşuluq dəyərlərini yaşayan iki xalq arasında süni ayrı-seçkilik yaradılır. Bunun ən çox səs salan nümunələrindən biri “Sodastream” firması olmuşdur. Fələstinlilər işlərini və israillilərlə olan əməkdaşlıqlarınıitirmişlər.

BDS-nin güclü qara piar kampaniyaları və boykotları nəticəsində bu şirkət Qərbi İordaniyadakı bölgə xalqına önəmli iş imkanı və sosial təminat verən istehsal obyektlərini İsrailin Negev səhrasınayönləndirdi. Nəticədə kampaniyadan ən çox zərər görənlər işsiz qalan yüzlərlə fələstinli oldu. Lakin Fələstin siyasəti uzun müddətdir ki, əsas məsələdən çox simvolizmə üstünlük verir və BDS hərəkatı da Fələstinin yanlışları üçün İsraili təqsirləndirərək eyni şeyi təşviq edir.

Bir sözlə, BDS fələstinlilərin yaxşılığından çox Qərbi İordaniyada çalışan 36.000 fələstinlinin zərər görəcəyi bir ideologiyanı mənimsəyib. Bəzi siyasətçilərdən və həqiqətlərdən xəbərsiz, təsir altında qalmış dairələrdən əlavə, Fələstinin yerli xalqı da bu hərəkatı dəstəkləmir. Amma etirazları kütləvi siyasətin içində itib-batır.

İsrailə gedən və yaməsələyə vicdanla yanaşan hər kəs İsrailin həm ərəblərə, həm də müsəlmanlara bölgədəki ərəb-islam regionundakı azadlıqlardan daha çoxunu tanıdığını qəbul edəcək.

İsrailli ərəblər millət vəkilliyindən Ali Məhkəmə üzvlüyünə qədər hər cür rəsmi qurumda işləyə bilir, müsəlman qadınlar istədikləri kimi təhsil, geyim azadlığına malik bərabər hüquqlarla cəmiyyətdə özlərinə yer tuta bilirlər.

Qəzzanın mühasirəsi, İsrailin Qərbi İordaniyadakı hərbi gücünün olması, təhlükəsizlik divarı kimi tədbirlər isəİsrailin mülki vətəndaşlarını hədəfə alan intihar hücumları, həmçinin raket hücumlarına qarşı görülən məcburi tədbirlərdir. Bu məsələlər də Fələstinin sülhyönümlü və antiterror siyasət aparması ilə asanlıqla həll olunacaqdır. İsrail rəhbərliyi də terror təhdidi qarşısında məcburi alınan bu tədbirlərdən məmnun deyil. Lazımi sülh və təhlükəsizlik şəraiti təmin edildiyi təqdirdə bunlara son qoyulacağı hər fürsətdə bildirilir.
Nəticə etibarilə, BDS təcavüzkar üslubu və təbliğatları ilə nəinki münaqişələrin qarşısını alır, hətta daha da artmasına səbəb olur.Halbuki səmimi şəkildə Fələstin xalqının yaxşılığını istəyən bir qurum İsrail və musəvi düşmənçiliyinə imkan verməz. İsrail dövlətini yox, bu tədbirləri məcburi edən terror aktlarını, roket hücumlarını və bombardmanları qınayar. Sonra da bütün bu təhlükələri təsirsiz edəcək həll yolları irəli sürər, nifrət üslubunu tərk edib sevgi üslubunu mənimsəyər.Hər iki cəmiyyətin də birlikdə sülh və qardaşlıq ruhu içində yaşayacağı, xoşbəxtlik, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik və rifah dolu mühiti qarşısına məqsəd qoyar.


Adnan Oktarın “The Jerusalem Post”da yayımlanan məqaləsi:
http://www.jpost.com/Opinion/Why-the-BDS-mentality-cannot-provide-a-solution-for-peace-503465


 

2017-09-10 22:46:05

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."