Qlobal istiləşmə dünyanın yaşamaq üçün daha əlverişli yer olmasına əngəldirmi?

Dünya öz-özünü təmin edə bilən təbii və balanslı sistemə malikdir. Yeraltı su mənbələri, torpaqdakı elementlər, atmosferdəki oksigen və karbon qazı nisbəti, canlı növlərindəki müxtəliflik dünyanın sahib olduğu mükəmməl tarazlığın mühafizə edilməsini təmin edir. Bu tarazlıqda xarici müdaxilə baş vermədikcə heç bir pozulma olmur.

Bir ev düşünün: evin şüşələrinin böyüklüyü, divarlarındakı istilik izolyasiyası və evi isitmək üçün istifadə edilən yanacaq miqdarı evdəki insanların rahat yaşaya biləcəkləri səviyyədə olsun. Kimsə gəlib evin şüşələrini sındırıb, istilik sisteminin nizamını pozsa, bu ev ideal şəraitini mühafizə edə bilməyəcək. Hazırda dünyamızın vəziyyəti də tam olaraq bu şəkildədir. Qlobal istiləşmə, kənd təsərrüfatı sahələrindən düzgün istifadə edilməməsi, israf kimi amillər səbəbindən dünyadakı tarazlıq pozulur.

Son 100 il ərzində dünyada orta hesabla temperatur 0,7 dərəcə yüksəlib. Bunun əsas səbəbi parnik qazları adlandırılan CO, CO2, NO və NO2 qazlarıdır. Parnik qazları, xüsusilə də karbondioksid nəhəng örtük kimi Dünyanı isidir. Neft və kömür kimi fosil yanacaqlarından istifadə, işlənmiş qazlar və meşələrin azalması parnik qazlarının atmosferdə artmasına səbəb olur. Nəşr olunan bir hesabatda bu gündən etibarən atmosferə hər hansı bir parnik qazı atılmasa belə qlobal temperaturun gələcək on illər ərzində 0,5°-1°C arasında artmağa davam edəcəyi bildirilir.1 Bu isə ciddi nəticələrə yol açan nisbətdir.

Dünyadakı iqlim dəyişikliyi hava, torpaq və suyun temperaturu ilə birlikdə yağış miqdarının dəyişməsinə səbəb olur. Bu isə bir çox bölgədə şiddətli tufanlar, sellər, həddindən artıq isti və quraqlıq kimi özünü biruzə verir. Atmosfer hadisələrindəki bu radikal dəyişikliklər kənd təsərrüfatı sahələrinə təsir edir və bu da həyatı təhdid edir. Elm adamları 2050-ci ildə iqlim dəyişikliyindən asılı olaraq 2-5 milyard insanın kifayət qədər qida əldə edə bilməyəcəyini proqnozlaşdırırlar.2

İqlim dəyişikliyinin göstəricilərindən olan quraqlıq və daşqınlar kənd təsərrüfatı məhsullarının biçin olmadan itkisinə yol açır. Temperaturun yüksəlməsi kənd təsərrüfatı zərərlərini artırır və daha çox suvarma tələb edir ki, bu da yeraltı suları azaldır. Eyni zamanda münbitliyi azalan torpağın daha çox gübrəyə ehtiyacı olur və nəticədə yeraltı sular çirklənir. Bütün bu mənfi amillər məhsulların tamamilə yox olması ilə nəticələnməsə də keyfiyyət və qida dəyərinin düşməsinə səbəb olur. Bu cür məhsulları işləmək və qorumaq isə çox çətindir. Məhsulun həcmi azaldıqca qiymətlər artır, balanslı qidalanma çətinləşir.

Bir-birinə bağlı olan bütün bu proseslər çox önəmlidir. Çünki bu gün dünya əhalisinin 80%-i dolanışığını fərqli formalarda hava şəraitinə bağlı olaraq təmin edir.3 Ona görə hava şəraitindəki radikal dəyişikliklər insanların kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilməməsi və bunun dünyanın 80%-nə təsir etməsi mənasına gəlir.
 
Alimlər təbiətdəki tarazlığın daha çox pozulmasının və bunun nəticəsində ortaya çıxa bilən aclığın qarşısını almaq üçün təcili hərəkətə keçmək məsələsində həmfikirdir. Parnik qazlarının atmosferə buraxılmasına nəzarət isə bu mövzudakı ilk addım kimi qiymətləndirilir.

Parnik qazlarının atılmasını məhdudlaşdırmaq məqsədilə  bio yanacaqdan istifadə edilməsi ilə bağlı yekdil razılıq əldə edilməyib.  Bio yanacaqların atmosferə atılan karbondioksid miqdarını azaltdığı irəli sürülsə də, bəzi araşdırmalar bunun əksini ortaya qoyur. Bir çox ölkə bu gün bio yanacaq üçün özünə görə bir məhsul seçir və kənd təsərrüfatı üçün istifadə etdiyi ərazilərdə bu məhsulun əkilməsinə üstünlük verir. Məsələn, ABŞ qarğıdalı, Braziliya şəkər qamışı, İndoneziya isə raps bitkisinə üstünlük verir. Lakin bu bitkini əkəcək ərazini əldə etmək üçün çox qiymətli meşə sahələrini məhv edirlər. İndoneziya təkcə 2012-ci ildə 8400 km2 meşə sahəsini itirmişdir.4 Bu isə ekoloji tarazlığı və bilavasitə qidalanma məqsədi ilə istifadə edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının məhsuldarlığına birbaşa təsir edir.

Bütün bu mənfi amillər kənd təsərrüfatı məhsullarındakı müxtəlifliyi azaldır və qidalanma məqsədilə istifadə edilən ərazilər sürətlə kiçilir. Əgər  hökumətlər səviyyəsində bunun qarşısı alınmasa, insanlar qidalanmaq üçün ehtiyac duyduqları məhsulları və torpaqları çox yaxın gələcəkdə itirəcəklər. Ərzaq məhsullarının azalması ilə qiymətlər yüksələcək və xərclərin təxminən 70%-ni ərzaq almaq üçün istifadə edən gəlir səviyyəsi aşağı olan insanlar bütün qazanclarını xərcləsələr də, özlərini doydura bilməyəcəklər.5

Bəs bu təhlükəli vəziyyətin qarşısını almaq və dünyanı aclıq bəlasından qorumaq mümkündürmü?
 
Bunun üçün məsələyə iki aspektdən yanaşmaq lazımdır: kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı artıran üsulların təşviq edilməsi və insanların məlumatlandırılması. Bunun ilk addımlarından biri təbii üsullarla, kimyəvi maddələrdən istifadə etmədən kənd təsərrüfatını təşviq etməkdir. Həmçinin fermerləri bahalı fosil yanacağı və sənayeləşdirilmiş toxumlardan xilas edən aqroekoloji üsullar tətbiq etmək də məhsulların keyfiyyətini və istehsalı artıracaq. Xərclərin azaldılması ilə birlikdə fermerlər daha çox mənfəət əldə edəcək və beləliklə qidanın əldə edilməsi asanlaşacaq.

Bu gün dünya əhalisi 8 milyarda yaxındır və bu say getdikcə artır. Dünyada istehsal olunan illik 4 milyard ton qidanın 1,3 milyardlıq hissəsi israf edilir. Ona görə dünyadakı problemlərin səbəbini və həllini tək bir məsələ ilə izah etmək mümkün görünmür. Parnik qazlarının atmosferə atılmasının azaldılması ilə yanaşı israfçılığın qarşısının alınması da cəmiyyətin maarifləndirilməsi və tədbir alınmalı olan əsas mövzulardan biridir. Təkcə qlobal istiləşməni və ya başqa amilləri təqsirləndirmədən həllə yönələrək dünyanı daha əlverişli yer etmək hamımızın borcudur.

--------------------
İstinadlar:
Nicholas Stern, The Economics of Climate Change, The Stern Review, Cambridge, 2007
https://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/user_upload/Themen/Klima/Klimakonferenz/shock-waves-worldbank-studie-climate-change-2015.pdf (18 noyabr, 2017)
Climate change as a poverty trap, https://www.welthungerhilfe.de/en/no-climate-for-agriculture.html  (18 noyabr, 2017)
BBC Türkcə internet saytı, İndoneziya meşe kəsimində Braziliyanı geridə qoydu, 30 iyun 2014, 
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/06/140630_endonezya_brezilya_ormanlari 18 noyabr 2017)
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporu (Ulusal Gıda Beslenme ve Eylem Planı 1. Aşama Çalışma Eki ile), DPT nəşr No:2670, Ankara, 2003
Adnan Oktarın “Kashmir Reader”-da (Hindistan) yayımlanan məqaləsi:

http://arantv.az/2018/05/30/qlobal-istiləsmə-dunyanin-yasamaq-ucun-daha-əlverisli-yer-olmasina-əngəldirmi/

http://sizinxeber.az/world/654-qlobal-istilm-dunyann-yaamaq-ucun-daha-lverili-yer-olmasna-ngldirmi.html

http://azsiam.info/siyaset/32605-qlobal-istilm-dunyann-yaamaq-ucun-daha-lverili-yer-olmasna-ngldirmi.html

http://xebertv.az/kose/21709-qlobal-istilsm-dunyanin-yasamaq-ucun-daha-lverisli-yer-olmasina-ngldirmi.html

https://dunyaxeber.info/index.php/dunya/item/3331-global-istilaeshmae-dunyan-n-yashamag-uchun-daha-aelverishli-yer-olmas-na-aenzhaeldirmi

http://korrupsiya.org/dunya/2640-qlobal-istileshme-dunyanin-yashamaq-uchun-daha-elverishli-yer-olmasina-engeldirmi.html

http://mip.az/dunya/1608-qlobal-istileshme-dunyanin-yashamaq-uchun-daha-elverishli-yer-olmasina-engeldirmi.html

http://anaxeber.az/fles/33680-qlobal-istilesme-dunyanin-yasamaq-ucun-daha-elverisli-yer-olmasina-engeldirmi.html

http://azturkfm.com/haber.php?id=70948&lang=az

http://reportyor.info/cəmiyyət/qlobal-istiləsmə-dunyanin-yasamaq-ucun-daha-əlverisli-yer-olmasina-əngəldirmi/

http://amia.az/sosial/2055-qlobal-istilsm-dunyanin-yasamaq-ucun-daha-lverisli-yer-olmasina-ngldirmi.html

http://azim.az/sosial/7053-qlobal-istilsm-dunyanin-yasamaq-ucun-daha-lverisli-yer-olmasina-ngldirmi.html

http://icxeberler.info/dunya/6203-qlobal-istileshme-dunyanin-yashamaq-uchun-daha-elverishli-yer-olmasina-engeldirmi.html

http://dovletxeberleri.az/dunya/23919-qlobal-istileshme-dunyanin-yashamaq-uchun-daha-elverishli-yer-olmasina-engeldirmi.html

http://regionaz.tv/2018/06/02/qlobal-istiləsmə-dunyanin-yasamaq-ucun-daha-əlverisli-yer-olmasina-əngəldirmi/

https://millixeber.az/qlobal-istiləsmə-dunyanin-yasamaq-ucun-daha-əlverisli-yer-olmasina-əngəldirmi/


https://kashmirreader.com/2018/01/10/a-well-rounded-approach-to-climatology/

2018-02-17 00:14:53

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."