ŞƏRQ VƏ CƏNUB-ŞƏRQ VİLAYƏTLƏRİMİZDƏKİ ƏZAB VƏ ÇƏTİNLİKLƏR SEVGİ VƏ MƏRHƏMƏTLƏ HƏLL EDİLƏCƏK

Müxbir: Bölgədən söz düşmüşkən, bölgəyləəlaqədar çox önəmli hadisə, yaxınlaşan yerli seçkilərin gərgin seçki atmosferində olacağı hiss olunur və siz də siyasi araşdırmalar aparan əhəmiyyətli bir insansınız, nə düşünürsünüz?
 
Adnan Oktar: … Bizim  insanlarımız ərdəmlidir, gözəl xasiyyətlidir ən ağıllı hərəkəti edəcəklərini düşünürəm. Kommunist mənşəli bir partiyaya, Stalinist bir partiyaya səs verməzlər. Aydındır ki, PKK-nın kommunist və Stalinist düşüncəsi öz-özlüyündə xoşagəlməzdir, terrorist olması çox xoşagəlməzdir. Bunun əvəzində o bölgədə tamamilə sevgi hakim olsun. Yəni dinclik hakim olsun. Hamısını bağrımıza basaq. Bu yaxınlarda da dedim. Paltarlardan yığaq, yemək yığaq, o qardaşlarımıza yük maşınıları ilə aparıb orada paylayaq. O uşaqların xoşuna gələn şeylər, oyuncaqlar paylayaq. Onların sevinciylə biz xoşbəxt olaq. Yəni onsuz da onlar bombadan, müharibədən bezmiş insanlardır, onları yenidən müharibənin içinə soxmağın nə mənası var? Əzab çəkdirməyin nə mənası var? Amma inşaAllah Mehdinin zühuruyla, Hz. İsanın nüzuluyla, Türk-İslam Birliyinin meydana gəlməsiylə bütün bu əzablar sona çatacaq. Müdhiş bir fərahlıq olacaq. O bölgədə, bütün bölgələrdə hamısı dincliyə qovuşacaq. Bir az daha səbr etsinlər, inşaAllah çox gözəl olacaq.
 
Denge TV / 9 Dekabr 2008
 
Aparıcı: Bəli, təhsil dairəsində işləriniz var. Bu mənada Türkiyənin şərqinə baxdığımız zaman, sizin dost qrupunuzun bura iləəlaqədar çalışması varmı?
 
Adnan Oktar: Təbii ki, var. Biz Şərqin əvvəl mədəni inkişaf dairəsinə girməsini istəyirik. Bütün Türkiyədə olduğu kimi Materialist, ateist və Darvinist təhsilin oradan da silinməsini istəyirik. Əvvəl buna bir nizam verilməlidir. Daha sonra orada iqtisadi fərahlıq, iqtisadi rifahın artması, oradakı qardaşlarımızın rahat şəkildə, qardaşlıq düşüncəsi ilə, sevgi ilə yaşamalarıdır. Bir məqsədimiz də budur. Onun üçün oraların zənginləşməsi, oralarda sənayeninin inkişafı, əkinçiliyin inkişafı, insanlarımızın orada olduqca azad olması, Şərq-Qərb ayrıseçkiliyinin ortadan qalxması, Şərqdən gələn insanlarımızın bura yerləşməsi, Qərbdən gələn insanlarımızın oraya yerləşməsi, buna görə də onların o gözəl əxlaqına nümunə olaraq bütün Türkiyədə də tanınmasını istəyirəm. Məsələn: Şərq insanımızın gözəl bir cəhəti var, çox qonaqpərvərdirlər. Bu, o qədər də bilinmir. Ən gözəl yeməklərini, evlərinin ən gözəl hissəsini dostlarına, qonaqlarına ayırırlar. Çox hörmətpərvərdirlər, heyrətamiz hörmət anlayışı var Şərqdə. Bunların bilinməsi lazımdır. Bu, sevgini artıran, onlara qarşı məhəbbəti artıran xüsusiyyətdir. Bunları inkişaf etdirə, daha da gücləndirə bilərik. Amma bunun üçün təbii, təməldə yaxşı mədəni əlaqə qurulması şərtdir. Biz onsuz da ona üstünlük veririk.
 
Doğu TV / 27 Fevral 2008
 
Adnan Oktar: … hər kəsin bir-birini sevməsi… küçədə insanlar qarşılaşdıqları zaman bir-birlərinə salam verməli, sevgiylə baxmalı, coşğulu olmalı, dostluq, qardaşlıq olmalıdır deyə düşünürəm. Mən illərdən bəri Türkiyədə daimi bir gərginlik olduğunu görürəm. Yəni bir sevgisizlik, gərginlik...
 
Iğdır TV / 28 Avqust 2008
 
Aparıcı: Yaxşı, son olaraq xüsusilə Şərqi Anadolu Bölgəsində yaşayan insanlara vermək istədiyiniz bir mesajınız vardırmı?
 
Adnan Oktar: Oradakı qardaşlarımız, nub-şərqi Anadolu bölgəsindəki qardaşlarımız İslamı çox gözəl yaşayan, ta qədim zamanlardan bəri gözəl yaşayan, dəyərli alimlərin çıxdığı, dəyərli elm adamlarının çıxdığı bölgəmizdir. Bizi süni şəkildə bölməyə çalışırlar, əsla bu tələyə düşməsinlər. Bütün Türkiyə Cənub-Şərq xalqını sevir, hamı hörmət edir. Oradakı vətəndaşlarımızın tərtəmiz insanlar olduğuna mən inanıram, çox hörmətli insanlar olduqlarına inanıram.Ən yaxşı həyat şərtlərində yaşamalı olduqlarına inanıram. Oradakı ilk iş materialist, Darvinist, ateist təhsilin dayandırılmasıdır. Darvinizmə qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Bunun üzərində dayanmaq lazımdır. Anti-marksist, anti-kommunist fəaliyyət çox əhəmiyyətlidir. Kommunizmin zərərləri, marksizmin səhvləri izah edilməlidir. Bu mövzuda bizim uğurlu fəaliyyətlərimiz ola bilər, təbii, kifayətdir ki, yolumuz açılsın, bizə daha çox imkan verilsin. Bizə daha çox imkan verilsə biz bunu ən gözəl şəkildə edərik. Amma cənub-şərqdəki insanlarımıza təbii ki, yalnız bununla deyil, ilk növbədə yemək yardımı, paltar yardımı, yanacaq yardımı etməklə dərhal təcili tədbirlər alınmalıdır. Əvvəl onları nə qədər sevdiyimizi, nə qədər qoruduğumuzu göstərilməliyik. Arada bizə göstərtilən bu bölücü və ayrı-seçkilik salan siyasətin nə qədər anormal, lazımsız və çirkin olduğu izah edilə bilər. Müharibəyə və terrora da ehtiyac olmadığı izah edilər. Amma təbii, Allah qorusun, terror varsa nəfsi müdafiə olaraq, təbii ki, oradakı əsgər xalqı müdafiə edər, yəni bu başqa məsələdir.
 
Doğu TV / 27 Fevral 2008
 
Adnan Oktar: … Bizim cənub-şərqdəki xalqımız çox mübarək çox möhtərəm insanlardır, çox da dindardırlar. Bizim bütün millətimiz kimi çox dindardırlar, çox ürəklidirlər, çox mehriban insanlardır.PKK başlarına bəla oldu, PKK-nın məqsədi onların dindarlığını ortadan qaldırmaqdır. Xalq çəkindi, indi məscidə gedə bilmir. Məsələn, oruc tutmaqdan çəkinirlər, Allah deməkdən çəkinirlər. Dini kitab oxuya bilmirlər, çünki PKK hər yerdədir. Hər an xəbər tuta bilərlər, budur, "bunlar Müsəlmandırlar" deyə bilərlər, şirin görünürlər Müsəlmanlara, amma onlara qarşı çox mərhəmətsiz və qəddar rəftar edirlər…
 
Ekin TV / 5 Yanvar 2008
 
Müxbir: … Bəs, PKK terror təşkilatı Türkiyədən necə təmizlənə bilər? Yəni bunun yolları varmı sizcə?
 
Adnan Oktar: PKK terror təşkilatının təmizlənməsinin yolu antimaterialist, antidarvinist, antikommunist elmi mübarizə, fəlsəfi mübarizə aparmaqdır. Çünki onlar fəlsəfi mübarizə aparırlar. Darvinist təbliğat aparırlar. Marksist təbliğatı edirlər, materialist təbliğat edirlər. Materialist təbliğata, Marksist təbliğata susmaq, Darvinist təbliğata susmaq, hətta ona bir növ uyğun mühit hazırlamaq təbii ki, təşkilatın (PKK) inkişafına səbəb olur. Əks-hücum çox əhəmiyyətlidir. Bunun olması, bir də cənub-şərqdəki vətəndaşlarımıza qarşı çox şəfqətli, sevgi dolu yaxınlaşmaq, onlara bəslədiyimiz dərin hörməti, sevgini, məhəbbəti, hiss etdirməyimiz çox vacibdir. Bir də oraları heç olmazsa, sağlam bir iqtisadiyyata qovuşana qədər qida, paltar, yəni təcili ehtiyaclarını ödəməklə dəstəkləmək.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 iyul 2008
 
Cənab Adnan Oktar yaxın gələcəkdə müharibələrin, qarşıdurmaların, anarxiya və terrorun tamamilə sona çatacağından bəhs edərkən, bunun yalnız Quran əxlaqından qaynaqlanan insan sevgisi ilə mümkün olacağını ifadə edir. Bu vəsiləylə fərqli dinlərə, fərqli irq və millətlərə mənsub insanlar olan son dərəcə mədəni və demokrat bir mühitdə dinclik və təhlükəsizlik içində yaşayacaqlar. Türkiyənin şərq və cənub-şərq bölgələrində yaşayan insanların sevgi və hörmətə layiq olan, dəyərli insanlar olduqlarına Cənab Adnan Oktar reportajlarında belə toxunur:
 
Müxbir: Ayrı-seçkilik edilirmi? Bu şərqlidir filan...
 
Adnan Oktar: Belə cahillər, yarımağıllılar, fitnəçilər, masonların xidmətçiləri, saxtakar, sevgisiz insanlar, insan sevgisini dadmamış, Allahdan qorxmayanlar təbii ki, ayrı-seçkilik salırlar. Amma onsuz da Allah onların başını əzir. Elə bir şey olmaz. Allahın yaratdığı hər qul müqəddəsdir və qiymətlidir. Oradakı bütün qardaşlarım, bütün Anadolu xalqı kimi çox qiymətlidirlər. Çox üstündürlər, birinci sinif vətəndaşdırlar, hamısı qardaşımızdır, bunu bu şəkildə bilmək lazımdır.Əksini söyləyənlərin isə fitnəçi, cahil və ağılsız olduğunu da bilməkdə fayda var. Onun üçün onların sözlərinə heç etibar edilməməlidir, nəzərə alınmamalıdır. Dəyərsiz insanlardan, elə o tərz dəyərsiz sözlər çıxar. Dəyərsiz insanların dəyərsiz sözlərinə dəyər verməmək lazımdır.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 İyul 2008
 
Müxbir: İndi bilirsiniz, cənub-şərqdə terrordan zərər çəkmiş çox insan var, kəndlərdə filan, yəni oralara necə kömək edilə bilər? Nələr edilə bilər?
 
Adnan Oktar: Buralara ən gözəl kömək yük maşınlarına yemək doldurub, təməl qida maddələri, təməl qida maddələrinin xaricində də, xüsusilə soyuqda geyinə biləcəkləri qalın qış və ya yaz paltarları, ayaqqabı, yəni təbii ehtiyaclar ola bilər, sağlamlıq vəsaitləri ola bilər, yəni gözəl, sağlam yaşaya biləcəkləri vəsaitlər göndərilə bilər. Ora bol vəsait göndərilməlidir ki, oradakı dəyərli qardaşlarımız bunlardan rahat-rahat istifadə edə bilsinlər. Çünki şərq xalqı çox şərəflidir, yəni onlar razı olmalar ki, sən aparıb onlara vəsait paylasan israr etsən götürərlər, belə insanlardır onlar… Bütün Türkiyəmiz beləəfəndidir, yəni utancaq, hörmətə layiq insanlardır. Şərəfli insanlardır. Onun üçün israr etmək lazımdır. Evinə aparıb o şəkildə kömək etmək lazımdır. Evlərə yük maşınıyla kitab paylamaq lazımdır.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 iyul 2008
 
Müxbir: Bəli, son olaraq buradan Mardin xalqına nələr söyləmək istəyirsiniz?
 
Adnan Oktar: Mardinlilər mənim canım-ciyərim qardaşlarımdır.
 
Müxbir: Mardin, Midyat, Nusaybin, hamısı.
 
Adnan Oktar: Hamısı, hamısı Şanlıurfa, Diyarbəkir, Siirt, Tillo, məsələn, Sait Nursi Həzrətlərinin məmləkətidir. Orada mənim canım qardaşlarımın olduğunu bilirəm. Hamısını çox sevirəm. Oradakı Kürdlər, Ərəblər, seyidlər, Türklər, Lazlar… hamısı, hamısı mənim qardaşlarımdır və mənim üçün hamısı Türkdür. Hamısı şəxsən mənim qardaşlarım, canlarımdır. Eyni bayrağın altında, tək millət olaraq, tək bədən olaraq inşaAllah qardaşıq. Amma Allah bizi qövm-qövm yaratmış, Quranda da var, bir çox qövmdən də ola bilərik, heç fərqi yoxdur. Üstünlük ancaq təqva ilədir. "Allah qatında da ən yaxşı olanınız…" deyir Cənabı Allah, şeytandan Allaha sığınıram, "… ən təqva olanınızdır" deyir. Bütün məsələ təqvalı olmaqda və səmimi olmaqdadır. Allah, şeytandan Allaha sığınaram, "ancaq səmimi olan qullarım xilas olar" deyir. Mənim oradakı qardaşlarım hər qövmdən ola bilər, mənə nə, mən onların gözəl əxlaqına baxıram və bu bayraq altında, bu vətənin vətəndaşı olaraq mən Türküm deyir, mən o adamın anlından öpürəm. Yəni, mövzu bitmişdir.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 İyul 2008

2010-11-24 14:06:57

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top