DARVİNİZMİN TƏHSİL FİTNƏSİ

Darvinizm dünyada baş verən bir çox münaqişənin fəlsəfi dayağıdır. Təkamül nəzəriyyəsi canlı növlərinin tək canlı hüceyrədən (darvinistlər bu canlı hüceyrənin belə necə yarandığını izah edə bilmirlər ), sözdə təsadüflər nəticəsində, davamlı dəyişikliyə uğrayaraq meydana gəldiyini iddia edir. Bu xəyali dəyişiklik və inkişaf prosesinin əsas elementlərindən biri isə münaqişədir. Canlıların yalnız münaqişə nəticəsində inkişaf etdiyini müdafiə edən bu mərhəmətsiz idologiyanın əsasını güclülərin gücsüzləri məhv etməsi təşkil edir. Azğın darvinizm dininin sözdə elmi nəzəriyyə kimi ortaya atılıb, dünya miqyasında tədris proqramına daxil edilməsi, böyük kütlənin yanılmasına və azğın darvinist fikirlərin cəmiyətlər arasında yayılmasına səbəb oldu. Bu vəziyyət milyonlarla insanın hayatını itirməsi və saysız-hesabsız bəlaların baş verməsi ilə nəticələndi.

 

Ötən əsrdə yaşanmış müharibələrin, əzabların, aclıqların, işğal və təzyiqlərin ilk ağlımıza gələn səbəbi kommunizm və faşizm başda olmaqla, ateist və materialist ideologiyalardır. Çox sayda insan bu ideologiyalara xidmət edənlər tərəfindən öldürüldü, yurdlarından sürgün edildi, aclığa məruz qaldılar və insanlıqdan uzaq rəftarlarla üzləşdilər. Bu batil ideologiyaların təməl prinsiplərinə baxdıqda, qarşılaşdığımız mənzərə eynidir: qanlı materialist fəlsəfə, Darvinizm. Kommunizm, faşizm və terroru müdafiə edən istənilən ideologiya, geniş xalq kütləsini inandırmaq üçün darvinizmin azğın fəlsəfəsindən faydalanır. Uzun illərdir darvinist fikirlərlə yoğrulan beyinlər bu batil dinin təbliğilə sehrlənir və ağıldankənar təlqinlər həyatın əsl mənşəyinə dair yalnış düşüncə sistemi formalaşdırır. Nəticədə, bu qanlı ideologiyanın təsirindən gipnoz olmuş beyinlər, istər-istəməz azğın darvinizm dininin rituallarının icaraçısı olur.

 

 

Qan tökməyin, terrorun və şiddətin əsasında Darvinizm dayanır

 

Bəzi mərkəzlər dünyanı qanlı mübarizə meydanına cevirməyi və məsum xalq kütləsini daxili ziddiyyətlərə sürükləməyi əsas məqsəd götürüblər. Öz təhlükəli fikirlərini həyata keçirmək üçün olduqca şeytani yol seçiblər; darvinizmin elmdənkənar doktrinasını təhsil sisteminin ayrılmaz hissəsi kimi təqdim etmək.

 

Bu yolla gənc beyinlər zərərli (dağıdıcı) fikirlərlə formalaşır.  Təbiətdə mərhəmətsiz bir qarşıdurmanın mövcudluğunu, güclünün gücsüzü əzməsi prinsipinin labüdlüyünü, xəstə, yaşlı, və əlilləri cəmiyyətin anti-sosial varlığı və utanc obyekti kimi görməyi mənimsəyən beyinlər bu prinsipləri həyatın normal qaydası kimi  qəbul edirlər. Bütün bunları təbii qəbul edən kəslər,  zamanla xudbin, eqoist,  mərhəmətdən uzaq zalım ruh halına sahib olmağa başlayır.  Getdikcə insanlıqdan, fədakarlıqdan, sevgidən, mərhəmətdən uzaqlaşır, çünki bunlar, bir növ, “təkamül” prosesini ləngidən maneələrdir. Yaşadıqları həyatın məqsədsiz olduğunu düşündükləri üçün, sədaqət, fədakarlıq kimi gözəl əxlaq nümunələrini faydasız görürlər. Şiddəti daha məqsədəuyğun hesab edirlər. Bir insanı əzmək, ona əziyyət vermək, bəzən fiziki təzyiqlərə məruz qoymaq və hətta lazım gələrsə, onu öldürmək belə adi hal kimi qəbul olunur. Bunun nəticəsində darvinist təhsil alan gənc zehinlər hər cür bölücü, dağıdıcı və şiddət dolu fikirləri mənimsəməyə hazır vəziyyətə gəlir. Burada diqqətimizi çəkən ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri darvinizmin insanlığı sadəcə təsadüflər və ziddiyyətlər nəticəsində inkişaf edən heyvan növü olaraq təqdim etməsi və Yaradıcımız olan Uca Allhın açıq-aşkar varlığını qəbul etməyib, insaların hesaba çəkildikdən sonra sonsuz axirət həyatını yaşamasını rədd etmləridir. Etdikləri zülmlərə və qəddarlıqlara görə hesaba çəkilməyəcəklərinə inanan insanlar, tək güc sahibi olan Allahı unudaraq yaşayan insan topluluqlarını azğın darvinizm dininin vəhşi qanunlarının qurbanına çevrilirlər. Nəticə isə iztirab, göz yaşı, əzab-əziyyət  ...

Ötən əsrdə darvinizmin təhsil sistemi vasitəsilə geniş xalq kütlələrinə təlqin olunması, bir çox qanlı hadisələr baş verməsi ilə nəticələndi. Faşizm, kommunizm kimi ideologiylar cəmiyyətə bu şəkildə qəbul etdirildi. Dəhşətli təcrübələr yaşanmasına baxmayaraq bu ideologiyalar, darvinist diktatorluğun təzyiqi ilə özünə tərafdarlar toplaya bildi. Yüzlərlə insanı təkamülün zəif halqası hesab edərək, toplanma düşərgələrində saxlayıb, torpaqlarından sürgün edib, aclığa meruz qoyublar.Dünya bu şəkilde səfalət meydanına çevrilmişdi. Yüz illər boyu bir birləri ilə dinc və əmin-amanlıq şəraitində yaşayan xalqlar, bir-birilərini heyvan növü olaraq görürdülər. Bunun nəticəsində, münaqişələr yaranır, illərdir dinclik və bərəkətin hakim olduğu torpaqlar qana bulanırdı. Bütün bunların səbəbi olaraq, sadəcə bir qrup azğın diktatorları və ya zalım rəhbərləri görmək doğru olmazdı. Hər dövrdə törədilən qanlı hadisələrə, zülmlərə, batil Darvinizm dini ilə beyni yuyulan xalqın da dəstəyi olub. Məsələn, Nasist Almaniyasında yaşlıları, xəstələri, yəhudiləri yox etmək planını təkcə Hitler qurmamışdı. Xalqını rəhmsizcəsinə əzən və milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan Mao və ya Lenin də zülm etdikləri zaman tək deyildilər.

 

Zairdə yüzlərlə insanın dərilərinin rənginə görə heyvan kimi davranırdılar və zairlilər ağır şərtlər altında həyatlarını itirirdilər. Bunun tək günahkarı o dövrdə Belçika kralı olan II Leopold deyildi. Yaxın zamanlarda şahid olduğumuz Ruanda soyqırımı, Syerra Leonedə illərlə davam edən daxili çaxnaşmalar, Qvineyadakı vətəndaş müharibəsinin səbəbkarı bir neçə rəhmsiz tiran deyildi.  Misal çəkdiyimiz ölkələrdə baş verən qanlı hadisələrin əsasənda Darvinizm dayanır. Təbii ki, Darvinizm  mexanizminin həyat keçməsi üçün onu dəstəkləyən tərəfdarlar lazımdır.

 

Dolayısıyla dünyanın hər hansı bir ölkəsəndə terror varsa, qan tökülürsə, günahsız insanlar qətl edilirsə, anarxiya baş verirsə, bunun mütləq darvinizmlə bir əlaqəsi vardır. Terrorun olmaması, qan axmaması istənilirsə, bunun qarşısını almağın ən təsirli yolu darvinizmin keçərsizliyini anlatmaq, onun elmi dəlillərin təsiri ilə iflasa uğradığını göstərməkdir. Bu həqiqətə misal olaraq, Türkiyənin Cənubi Şərqində uzun ilədir davam edən terror aktlarını da göstərmək olar. Belə ki, PKK terror təşkilatının da bugünə qədər törətdiyi bütün kommunist terror aktlarında darvinizm fəlsəfəsindən bəsləndiyi görünür.

 

Bu həqiqəti separatçı qruplaşma başçısının çıxışlarında çox aydın şəkildə görmək mümkündür:

Əvvəllər insanın, ona ən yaxın olan heyvan növündən çox fərqi yox idi. Hazır şəkildə təbiətdən aldıqlarını yeyir, ağac üzərində və mağarada qruplaşmadan yaşayırdılar. Lakin düşünmək və danışmaq  qabiliyyətini qazanmaqla, qida toplamaq, digər heyvanlara qarşı özünümüdafiə, təbii fəlakətlərə qarşı qorunmaq bəzi ibtidai daş alətlər düzəltmək və həmcinsləriylə münaqişəyə girmək qaçılmaz həyat şərti oldu . Bu aşamaya qədər, HEYVANLAR ARASINDA MƏQBUL OLAN, BİOLOGİYANİN TƏKAMÜL PRİNSİPİ HÖKM SÜRÜRDÜ.

(Kürd Humanizmi və Yeni İnsan, İstanbul, Aprel 2001, s.13)

 

HEYVANIN ƏN İNKİŞAF ETMİŞ SOSİAL FORMASI İNSANDIR. Ən vəhşi heyvan, insandır, ən rəhmsiz heyvandır.

 (Kürd Humanizmi və Yeni İnsan, İstanbul, Aprel 2001, s.106)

 

Darvinist təhsil, dünya cəmiyyəti üçün hələ də bəladır

 

Darvinizmin terrorla əlaqəsinin olmadığını qəbul etmək və buna qarşı biganə qalmaq, terroru, anarxiyanı qəbul etmək  və bütün bunlara qarşı laqeyd olmaq mənasındadır. Uca Allahın varlığını qəbul etməyən cəmiyyətləri müharibəlrə, terrora, qətliama, mənəvi böhrana və əxlaqsızlığa sürükləyən darvinizmə qarşı elmi mübarizə şərtdir. 

 

Məktəblərdə batil darvinizm dini ilə təhsil alan gənclərin yaşadığı ruh düşkünlüyü, həm kütləvi qətliamlara, həm də mənəvi böhrana yol açır. Yaxın keçmişdə bir çox gəncin darvinizmə kömək məqsədi ilə, güya təkamül prosesini gücləndirmək adı altında zəif və gücsüz məktəbliləri qətlə yetirməsi çox dəhşətli hal idi. Finlandiyada yaşayan  məktəblilərin öldürülməsi hadisəsi mediaya da sızmışdı.

 

7 noyabr 2007-ci ildə Finlandiyadakı Jokela Liseyində oxuyan Erik Ovinen adlı məktəbli, 9 hamyaşıdını öldürdükdən sonra intihar etmişdi. Ovenin törətdiyi bu qanlı hadisəni bir videoda belə açıqlayırdı:

 

"Mən sadəcə təbii seleksiya qanununa inanan bir anarxistəm. İnsanlar təbii seçmə qanununu təkrar tətbiq etməlidirlər. Heyvanlar bu şəkildə yaşayırlar, insanlar niyə bu şəkildə yaşamasınlar?  Nəticədə biz də heyvan növlərindənik. Biz insanlar yer üzərindəki ən pis heyvanlarıq. Bu səbəbdən təbii seleksiya olmalıdır. Nə qədər tez olarsa, o qədər yaxşı olar... Qanun sadəcə güclü olanın fikridir. Bu səbəbdən həyatınızın idarəsini ələ almalı və anarxist olmalısınız...Güclülər heyatda qalmalı, zəiflər ölməlidirlər. Bu, güclü olanın həyatda qalmasıdır, təbii seleksiyadır. Heyvanlar davamlı olaraq ölür. Bir it başqa it öldüyü zaman  ağlamaz. İnsanlar da ölür. Reaksiya eyni olmalıdır. Bu təbiidir, böyük və ya əhəmiyyətli bir şey deyil. Qanun da, mühakimə edən də mənəm. Mənim üzərimdə idarəçi yoxdur.

Məqsədim üçün döyüşməyə və ölməyə hazıram. Təbii seleksiyaçı kimi  natamam gördüyüm, insanlığın üz qaralarını, təbii seleksiyanın uğursuzluğu olan hər kəsi siləcəm... mən fərqliyəm, bir addım daha təkamül keçirdim."

(Pecca-Eric Auvinen’e ait “My Philosopy” adlı video)

 

Jokela Liseyində baş verən qətliam, darvinizmin gənc nəsillərə tədris olunmasının nə qədər təhlükəli olduğunun dəlilidir. Bu qanlı hadisə tək deyil. 1999-cu il aprelin 20-si ABŞ-ınc Kolorado əyalətində  Kolumbayn liseyində iki tələbə, 18 yaşlı Erik Harris və  17 ya Dilan Klebold da məktəb silah və bam aparmışdılar. 12 tələbəni və 1 müəllimi 30 dəqiqə ərzində qətlə yetirdikdın sonra intihar edirlər. Hadisə zamanı Harrisin əynindəki köynəyin üzərində “TƏBİİ SELEKSİYA” yazılmışdı.

Hadisədən sonra Harrisin evində ələ keçirilən yazıların çoxunda təbii seçmə qanunu və üstünlük hisslərindən bəhs edilirdi. Harris və Klebold internete yüklədikləri videolarda, özlərinin daha çox təkamül keçirdikləri haqda  və insanlığın ən üst mərhələsində olmağın necə hiss olması haqda danışırdılar.

Gənc beyinlərin darvinizmin azğın təlimləri ilə dolması, yuxarıda çəkdiyimiz misallarda olduğu kimi çox mərhəmətsiz, qanlı nəticələrə vəsilə olur. Saxt darvinizm dininin təlqinlərinə məruz qalan beynləri bu təhlükələrdən qorumaq üçün anti-darvinist, anti-materialist təhsil önəmlidir. Şübhəsiz ki, təktərəfli darvinist təhsil dünyaya ancaq müharibə, çaxnaşma, zülm, qətliam, aclıq, səfalət və terror gətirib. Təkamül nəzəriyyəsi XIX əsrin köhnə, cəfəng hekayələrindən ibarətdir.

 

Təkamülü elmi həqiqət kimi gənclər öyrətməyin mənası yoxdur. Təkamüllə bağlı öyrədiləcək tək şey, dövrümüzün elmi təcrübələri və dəlilləri nəticəsində təkamülün  yalan olduğunu ortaya çıxarmaqdadır. Məktəblərdə yerin düz olduğunu, Günəşin onun ətrafında fırlanmasını, dünyanın öküzlərin buynuzlarında daşındığını düşünmələri necə tarıxı yanılqı kimi qəbul olunursa, təkamül də elə qəbul olunmalıdır. Çünki təkamül eynilə bunlar kimi, hətta bunlardan daha məntiqsiz bir nağıldır. Üstəlik təkamül, digərlərindən fərqli olaraq cəhalətdən deyilən fikir deyildi. O, elmi adı alıtnda, qəsdən insanları Allah inancından uzaqlaşdırmaq üçün irəli sürülmüş məqsədli bir yalandır.

 

- Darvinizmin ilk hüceyrənin necə yarandığını elmi yolla izah edə bilmədiyi,

 

- Bu günə qədər ortaya çıxarılan 250 milyondan çox fosilin təkamülü yalanlaması və Allahın yaratmasını sübut etməsi,

 

- Yerin təbəqələrinin təkamülü məğlub edən fosillərlə dolu olması,

 

- Elmin bütün sahələrinin darvinizmin mümkün olmadığını təsdiqləməsi və

 

- Darvinizmin çoxdan çürüdülmüş paqan dini olması həqiqəti gənc nəsillərə açıq şəkildə çatdırılmalıdır.

 

Beləliklə dünyanı qan gölünə çevirənlərin, çaxnaşma və şiddətdən mənfəət götürmək istəyənlərin, insanları münaqişəyə və xaosa çəkənlərin, eqoistliyin, mərhəmətsizliyin hakim olmağını istəyənlərin qurduğu tələlər pozulacaq. Dünyada Allahın Quranda bildirdiyi əxlaq yaşanmaqla aydınlıq, əmin-amanlıq olacaq, sevinc dolu, dinc və təhlükəsiz bir həyat bərqərar olacaq.


2011-08-16 14:05:35

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."