TERRORUN YEGANƏ HƏLL YOLU: QURAN ƏXLAQIDIR

Terror təşkilatları şiddəti, zorakılığı, döyüş və qarşıdurmanı müqəddəs anlayışlar kimi qəbul edirlər. Quran əxlaqını yaşayanlar isə həyatlarında sülhü, sevgini və xoşməramı əsas götürərlər. Çünki Allah möminlərdən gözəl əxlaqlı olmalarını istəyir. Hər Müsəlman özünə pislik edildiyində belə, buna yaxşılıqla cavab verməyə məsuldur.

 

Terrorizm 20-ci əsrdə dünyaya zülm, acı, gözyaşı gətirmişdir və 21-ci əsrdə də təsirlərini artıraraq davam etdirir. Dünyanın bir çox yerində terror hərəkatlarına qarşı alınan bütün tədbirlər öz nəticəsini verməyib, güclü dövlətlər belə terror qarşısına aciz qalıblar.

 

Din əxlaqından tamamilə uzaq böyüdülmüş, özünü və digər insanları bir az  inkişaf etmiş heyvan növləri kimi görən, həddindən artıq məsuliyyətsiz, başıboş və təcavüzkar insanları yola gətirmək, onlara hakim olmaq, onların tamamilə qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Bu gün bir çox ölkədə hələ də davam edən bu təcavüzkarlığın və zülmün qarşısını almağın tək yolu insanlara İslam dininin gətirdiyi gözəl əxlaqı başa salmaqdır.

 

Terrorizm sülhün, dostluğun, qardaşlığın, uzlaşmanın və xoşməramın qarşısını alan qaranlıq fikir və ideologiyaların bir tətbiqidir. İslam dininin əsasını isə bu gözəl əxlaq xüsusiyyətləri təşkil edir. Bu səbəbdən, terrorizm İslam dini ilə tam olaraq ziddiyyət təşkil edən bir üsuldur.

 

Terror kommunizm, faşizm, irqçilik kimi ideologiyaların tez-tez tətbiq edildiyi bir vəhşilik sistemidir. Təxribatçılığı əsas götürərək güc yolu ilə mövcud nizamı yıxamağı, yerinə öz ideologiyasına uyğun yeni bir rəhbərlik sistemi təsis etməyi hədəfləyər. Terrorun ən diqqətə çarpan xüsusiyyəti isə şiddətə olan meylidir. Terror təşkilatları şiddəti, zorakılığı, döyüş və qarşıdurmanı sanki müqəddəs anlayışlar kimi qəbul edərlər.

 

Qurana uyğun həyat yaşayan insanın belə hərəkət etməsi isə əsla mümkün deyil. Allah möminlərdən gözəl əxlaqlı olmalarını istəyir. Quranda bu əxlaqın necə olacağı da təsvir edilir. Məsələn, Müsəlman özünə pislik edildiyində belə yaxşılıqla cavab verməyə məsuliyyətlidir. Bu mövzudakı ayələrdən birində Allah belə buyurur:

 

“Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən (pisliyi) yaxşılıqla dəf et. O zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dost olar.” (Fussilət Surəsi, 34)

 

Yuxarıdakı ayədə bildirildiyi kimi hərəkət edən bir insanın terrorizmin məntiq və üsullarına rəğbət bəsləməsi, bu qanlı ideologiyaya ən kiçik bir meyl göstərməsi belə, əlbəttə, mümkün deyildir.

 

Hisslərinə qapılaraq göstərilən bu şiddət Quranın əmrlərinə tamamilə zidddir. Quranda Müsəlmanlar hirsləndikləri zaman bunu məğlub edən, ağılllı, şüurlu və mülayim insanlar olaraq təsvir edilir. Qarşılaşdıqları heç bir hadisə onların  hiddətlənmələrinə və təcavüzkarlaşmalarına səbəb ola bilməz:

 

“O müttəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da (mallarından Allah yolunda) xərcləyir, qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir.” (Al-i İmran Surəsi, 134)

 

Terrorizmə istiqamət verən başqa bir xüsusiyyət də kütlə psixologiyasıdır. Dünyanın bir çox ölkəsində terror qrupları içində iştirak edən bir çox ağılsız və cahil insanlar nəyi nə üçün etdiyini belə bilmədən kütlənin və alovlu şüarların təsiri ilə hisslərinə qapılar, sürü psixologiyası içində öz iradəsi ilə etməyəcəyi kütlə cinayətlərinində iştirak edər. Tanımadığı bir insana səbəbsiz yerə hücum edə bilər, insanları kütləvi şəkildə qətl edə bilər, hətta özünü belə ölümə atmaqdan çəkinməz... Terrorda iştirak edənlərin əksəriyyətinin iradə və vicdanları zəif olduğu üçün kütlə psixologiyasında özlərini itirib “sürü” halına gələ bilərlər.

 

Anarxiya, terror, təbiət etibarı ilə, din əxlaqının gətirdiyi sevgi, şəfqət, mərhəmət, təvazökarlıq, yardımlaşma, qənaətkarlıq kimi əxlaqi dəyərlərə tamamilə zidd bir quruluş irəli sürür. İlahi dinlər tərəfindən lənətlənmiş olan “ zalimlik” anlayışı anarxiyanın əsasında vardır və bu zalimlik, terror qrupları tərəfindən müntəzəm olaraq təriflənilir, qanuni göstərilir və təşviq edilir.

 

Həqiqət budur ki, bütün dünyada yaşanan daxili çatışmalardan, şiddəti gün keçdikcə artan qanlı terror hadisələrindən insanlıq olaraq xilas olmaq lazımdır. (Harun Yahya: Həll Yolu Quran Əxlaqıdır)

 

"Terror" anlayışının gündəlik dildə istifadə edilən mənasından daha geniş istifadə dairəsi var. Hal-hazırda Türk dilində terror anlayışı radikal ideoloji qruplar tərəfindən həyata keçirilən silahlı mübarizə mənasını ifadə edir. Halbuki, terror anlayışını ümumi mənada götürsək, “uzunmüddətli qorxu və dəhşətli vəziyyət” deməkdir. Terror güclü və sistematik bir qorxunu və bu qorxuya səbəb ola biləcək hər cür şiddət hərəkətlərini özündə ehtiva edir. Ancaq hər iki vəziyyətdə terrorun əsas hədəf aldığı bilvasitə ya da birbaşa xalqın özüdür.

 

Terror təşkilatları dəstəklədikləri ideologiyaya bağlı olaraq haqsızlıq və zülm etdiyini düşündükləri rəhbərliyi və idarəçiləri aradan qaldırmağı, beləcə daha xoşbəxt və ədalətli bir həyat tərzini yaratmağı qarşılarına məqsəd qoyarlar. Halbuki, bu heç də doğru bir yanaşma deyil. Allah, Bəqərə Surəsinin ilk ayələrində bu cür anlayışa sahib olanlar üçün belə buyurur:

 

“Onlara: “Yer üzündə fəsad törətməyin!”– deyildiyi zaman: “Biz ki, ancaq xeyirxahlıq edənlərik!”– deyirlər. Sözsüz ki, onlar fəsad törədəndirlər, amma (bunu) başa düşmürlər.” (Bəqərə Surəsi, 11-12)

 

Terrorun istifadə etdiyi əsas vasitələr və üsullar inkişaf edən və dəyişən dünya şərtləri ilə birlikdə daha da dəyişir. Xüsusilə, inkişaf edən texnologiyanın əldə etdiyi yeni imkan və qabiliyyətləri ilə təsirini və gücünü hər keçən gün artırır.

 

Terror qrupları hərəkat taktikaları və həyata keçirtdikləri gizli fəaliyyətlərinə uyğun olaraq hədəf seçkilərində və göstərdikləri terror təşəbbüslərində sərhəd tanımırlar. İstifadə etdikləri üsulların müxtəliflikləri səbəbilə, terror hərəkatlarının zamanından əvvəl xəbər alınaraq qarşısı alınması və ya terrorçuların tutulması çətinləşir və bu da terrorun mənfi təsirlərini artırır.

 

Bundan başqa, terroristlər hərəkatlarında heç bir əxlaqi və ya insani dəyərlərə hörmət etmədiklərinə görə, zalımcasına və mərhəmətsizcəsinə öz hədəflərinə yönəlirlər.

 

Bu məqamda terrorun iki fərqli strategiyası, ya da  hərəkat taktikası ortaya çıxır: Birincisi, təhlükəli gördükləri müxaliflərin ortadan qaldırılması ya da susdurulmasıdır. İkincisi isə, cəmiyyət üzərində təsir meydana gətirəcəyi düşünülən hədəflərə edilən hücumlarla, cəmiyyəti istənən şəkildə istiqamətləndirməkdir. Yəni təxribat...

 

Bu səbəblə, bəzən əhəmiyyətli bir ictimai şəxs öldürülər, bəzən də təsadüfi toplu cinayətlər işlənər. Burada tək məqsəd, insan öldürmək deyil; öldürülən insanlardan istifadə edərək cəmiyyətin düşüncəsini dəyişdirməkdir.

 

Bir sözlə, terror, terror təşkilatları tərəfindən vəhşi bir üsul olaraq dünyanın dörd bir tərəfində tətbiq olunur. Məqsədlər fərqlidir, amma istifadə edilən üsullar ortaqdır.

 

Bu gün dünyanın hər yerində vicdan sahibi insanların lənətlədiyi terror bəlası, İslam dininin gətirdiyi gözəl əxlaqın, sülhün, uzlaşmanın, sevgi və şəfqətin gözəlliklərlə, Allahın izni ilə, tarixin dərinliklərinə qərq olacaqdır.

 

Anarxiyanın bir digər xüsusiyyəti də, sözdə adlandırdıqları “müqəddəs” hədəf uğrunda minlərcə günahsız insanları göz qırpmadan fəda etməsi və bunu bir qəhrəmanlıq olaraq görməsidir. "Hədəflər vasitələrə bəraət qazandırar" məntiqi ilə düşünən anarxistlər hər cür terror hadisələrini rahatlıqla reallaşdıra bilərlər.

 

Allah isə Quranda insanlara haqsız yerə hücüm etməyin, günahsız insanları öldürməyin böyük günah olduğunu bildirir. Allah bir ayəsində belə xəbər verir: “...kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar...” (Maidə Surəsi, 32)

 

Tək bir insanın öldürülməsi bütün insanların öldürülməsi hesab olunursa, törədilən cinayətlərin, qətillərin və gündəmdəki adı ilə “intahar hücumları” nın nə qədər böyük günah olduğu açıqdır.

 

Məzəmmət olunmağa ancaq insanlara zülm edənlər və yer üzündə haqsız yerə azğınlıq edənlər layiqdirlər. Məhz onlar üçün ağrılı-acılı əzab vardır. (Şura Surəsi, 42)

 

Terroristlər əxlaqi və insani dəyərlərini itirmiş, zalım və qəddar bir cəmiyyət qurmağı planlayır. Terroristlərin təzyiq etmək üçün istifadə etdiyi qruplar ən cuzi qığılcımda belə partlamağa hazır hala gələr və bunun ardınca dərhal dava-dalaş başlatarlar.

 

Hz. Məhəmməd (s.ə.v.) ictimai asayiş və dincliyi təmin etmişdir

Peyğəmbər Əfəndimiz Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdən sonra, çox fərqli insan qurupları ilə rastlaşmışdır. O dövrdə Mədinədə üstün nüfuza sahib olan Yəhudilər, müxtəlif Xristian birlikləri və o günə qədər İslamı qəbul etməmiş, köhnə dini inanclarını davam etdirən müşriklər bir yerdə yaşayırdılar. Hz. Məhəmməd belə bir mühitdə, ictimai birliyi və barışı təmin etmək məqsədilə Mədinədəki kosmopolit quruluşu müxtəlif ictimai müqavilələrlə qaynaşdırmış, yüzdən çox birlik ilə bəzən məktubla, bəzən də şəxsən özü danışaraq müxtəlif razılaşmalar əldə etmiş, onlarla sülh müqavilələri bağlamışdı. (T. W. Arnold, İngilis missioner araşdırmaçı) Peyğəmbərimizin qurduğu bu ictimai birliyin əhəmiyyətini belə ifadə edir:

 

"Əvvəllər tək  bir qayda-qanuna qətiliklə tabe olmayan Ərəbistan, birdən-birə siyasi birlik halına gəldi və o başçıya özünü təslim etdi. Yüz nəfərlik kiçik ictimai qrupdan meydana gələn və davamlı olaraq bir-birlərilə qarşılıqlı düşmənçilik edən kiçik-böyük nə qədər qəbilələr vardısa, Hz. Məhəmməd onları birlik halına gətirdi."

 

Bundan əlavə, Peyğəmbər Əfəndimiz  daha əvvəl Müsəlmanlara zülm edən müşrikləri Məkkəni fəth etdikdən sonra da sərbəst buraxmış, onlara böyük bir xoşməramla yanaşmışdır. Əvvəllər Ərəb cəmiyyətində Hz. Məhəmmədin göstərdiyi bu üstün əxlaqın bənzərinə heç rast gəlinməmiş bir vəziyyət idi və insanlar arasında təqdirlə qarşılanmışdı.

 

Peyğəmbər Əfəndimizdən gözəl əxlaq nümunələri

Yaşadığı dövrdə digər ölkələrdə də əsl ədalətin tətbiq olunması mövzusunda Hz. Məhəmməd bütün Müsəlmanlara nümunə olmuşdur. Peyğəmbərimiz hökm etdiyi hər ölkənin yerli xalqlarına qarşı Quranda bildirilən xoşməramı və ədaləti tətbiq etmiş, onlarla hər iki tərəfin də məmnun qalacağı və ən kiçik narazıçılığa belə yol vermədiyi müqavilələr bağlamışdır. Buna görə də, hansı dinə və irqə mənsub olursa olsun, hər ölkənin xalqı İslamın gətirdiyi barış, xoşməram və ədalətdən hər zaman məmnun qalmışdır. Hz. Məhəmməd və yanındakı səhabələr “Yaratdıqlarımız içərisində elə bir ümmət də vardır ki, haqq ilə doğru yola aparır və bunun sayəsində ədalətlə hökm edirlər.” (Ə'raf Surəsi, 181) ayəsində göstərildiyi kimi, insanlar arasında ədaləti təmin edən bir ümmət olmuşlar.

 

Ərəb Yarımadasının Cənub qisimindəki Xristian Necran Xalqı ilə bağlanılan müqavilə də Peyğəmbər Əfəndimizin xoşməram və ədalətinin ən gözəl nümunələrindən biridir. Bağlanılan müqavilənin maddələrindən biri belədir:

 

"Necranlıların və maiyetindəkilərin canları, malları, dinləri, varları və yoxları, ailələri, kilsələri və sahib olduları hər şey Allahın və Allahın peyğəmbərinin himayəsi altına alınacaq."

 

Peyğəmbərimiz bu və buna bənzər müqavilələrlə İslamın gətirdiyi gözəl əxlaqın cəmiyyət içində təcəlli etməsinə və kitab əhlinin də Müsəlmanlarla birlikdə hüzur və barış dolu bir həyat davam etdirməsinə vəsilə olmuşdur.


2011-09-09 14:44:05

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."