AFRİKADA BAŞ VERƏN DAXİLİ ÇAXNAŞMALARIN VƏ QƏTLİAMLARIN KÖKÜNDƏ DARVİNİZM DAYANIR

XX əsrdə yaranan daxili  qarşıdurmaların, müharibələrin və hər bir təhlükəli vəziyyətin arxasında azğın darvinizmin təsiri dayanır. Bu ideologiya həyatın mübarizə meydanı odluğunu, zəiflərin, yoxsulların, darvinizmə görə “aşağı irqdən olanların” əzilməsini və həyat səhnasindən çıxarılmasını məqbul hesab edir. Vəhşi mübarizə nəticəsində "ən uyğun" olanların həyatda qalıb, digərlərinin yox olacağını və bu şəkildə insanlığın daha “mədəni” və daha “inkişaf etmiş” olacağını  iddia edirlər.

 

Darvinizmin, cəmiyyətin və ayrı-ayrı fərdlərin mədəniyyətinə mənfi təsiri çox dərin olmuşdur. Həyatın mübarizə meydanı olması fikri, inanlara bu vəhşi meydanda ya qalib gəlmə, ya da buna tab gətirib yaşamağa məcburiyyət hissini təlqin edir.  Bu isə din əxlaqına tamamilə zidd və dinə qarşı olan bir dünya görüşünün formalaşmasına, yayılmasına səbəb olur. Beləki, bu cərəyan dünyanın hər yerinə siraət edir və bu şəkildə yeni həyat formaları ortaya çıxır. Bu azğın inanca görə əlil və fiziki çatışmamazlığı olan insanları ölüm düşərgələrində toplanyıb, orada onları ölümə tərk etmək normal idi. İnsanların kəllə sümüklərinin, boylarının, burun ölçülərinin alınıb, bu hesaba görə siniflərə bölmək lazım idi. Alt siniflərə daxil olanlar, rəhmsizcəsinə əzilir, istismar edilir və aradan götürülürlər. Bu vəhşilik tətbiq edildiyi təqdirdə, inkişaf olacağına inananlar üçün qətliam, zülm, soyqırım, mərhəmətsizlik, çaxnaşma kimi atklar insane və cəmiyyətin uğuru kimi qəbul edilir.

Bu rəhimsiz və qəddar anlayışın, böyük itkilərə və fəlakətlərə səbəb olduğu yerlərdən biri Afrikadır. Darvinin çirkin məntiqinə görə Avropalılar ən üstün irqləri, asiyalılar və afrikalılar isə təkamüldən geri qalmış, həyat mübarizəsində məğlub olmuş irqləri təşkil edirlər. Darvin onları insan hesab etmirdi.  Darvin, İnsanın Məşəyi (Descent of Man) adlı kitabında gələcklə bağlı tamamilə cəfəng proqnozlar vermişdi. Bu kitabda zəncilər və Avstraliya sakinlərinin irqlərini qorillalarla eyni statusda olduğunu qeyd etmişdi:

 

"Bəlkə yaxın gələcəkdə mədəni insan irqləri vəhşi irqləri tamamilə yer üzündən siləcəklər və onların yerinə keçəcəklər. Digər tərəfdən insanabənzər meymunların mövcudluqlarına da şübhəsiz ki, xitam veriləcəkdir. Beləliklə insan ilə ən yaxın qohumları arasındakı boşluq daha da artacaq. Nəticədə bugünkü avropalı irqlərdən də mədəni olan irqlər və indiki zəncilərdən, Avstraliya akinlərindən və qorillalardan daha da geridə olan babun tipli meymun növləri qalacaq." (Charles Darwin, The Descent of Man, 2. Nəşr, New York, A L. Burt Co., 1874, s. 178)

 

Darvinin düşüncələrinə görə, Afrikalı irqlər təkamül prosesi nəticəsində tədricən sıradan çıxıb, yox olmaq məcburiyyətində qalacaqdılar. Afrikanın vəhşicəsinə istismarı və məzlum Afrika xalqlarından qul kimi istifadə sözdə elmi əsaslarla müdafə olunurdu. Darvinizmin Afrikada səbəb olduğu fəlakətlər sadəcə müstəmləkəçilik və köləlik deyildi.  Afrikada yaşayan millətlərin və qəbilələrin bir-birilərini öldürməsilə nəticələnən çaxnaşmalar da darvinist zehniyyət tərəfindən təhrik olunurdu.

 

Müstəmləkəçilik siyasətindən əvvəl qəbilə müharibələri olmayan Afrikaya çaxnaşmanı darvinizm gətirib

 

Afrika xalqları min illərlə qəbilə halında yaşayıblar. Avropalıların müstəmləkəçilik siyasətindən əvvəl Şərqi Afrikada 300 il, qəbilələr arasında demək olar ki, heç bir müharibə baş verməmişdi.

 

Afrika qitəsindəki xalqların mustəmləkə halına gətirilməsinin səbəbi, guya onların əslən qara dərili olduqları və Anqlo-saks irqi kimi “inkişaf etmiş” olmadıqlarındandır.

Darvinistlərə görə Afrika xalqları hələ müasir insan səviyyəsinə çatmayıblar. Avropalılar tərəfindən müstəmləkə halına salındıqdan sonra öz daxillərində də onları təkamül nəzəriyyəsinin ierarxik “qanunauyğunluğuna” əsasən kəllə sümüklərinin həcminə, dərilərinin rənginə, boy və sümük quruluşuna nəzərən siniflərə bölürdülər. Məhz bu səbəbdən, açıq rəngli, daha böyük kəllə sümüyünə sahib, daha uzun boylu xalqları “ən üstün irq” kimi görürdülər.

Fiziki olaraq daha çox təkamül prosesi keçmiş və Avropalılar kimi inkişaf edə bilmə ehtimalı olduğu güman edilən “üstün afrikalı”  irqlərini “aşağı afrikalı” irqlərinə rəhbər təyin edirdilər. Müstəmləkə dövlətlər aşağı gördükləri afrikalı irqləri üstün afrikalı irqlərin əli ilə zülmə məruz qoyurdular. Rəhbər mövqeyə gətirilən qruplar  çox yaxşı yaşadıqları halda, aşağı mövqedə olanları tarlalarda və mədənlərdə qamçılayaraq işlədirdilər, ac saxlayırdılar, yəni bu məzlum insanları zülmə düçar edirdilər.

 

Müstəmləkəçi dövlətlər bu bölgələrdən çıxdıqdan sonra burada darvinist zehniyyətin hakim olduğu ədalətsiz system davam edirdi. Darvinizm bu ölkələrdə daxili çaxnaşmalara, xaos və milyonlarla insanın ölümünə səbəb oldu.

Hal-hazırda Afrikada, Kenya, Somali, Darfur, Çad, Syerra Leone daxili ixtişaşlardan əziyyət çəkir. Afrika ölkələrində baş verən daxili problemlərin böyük əksəriyyəti itqi ayrıseçkilikdən qaynaqlanır. Darvinist sistemin insanlara etdiyi zülm, bu qitənin hər yerində özünü göstərir. Ruanda Belçıka müstəmləkəsi olmadan əvvəl bu torpaqlarda bütün etnik azlıqlar sülh və dinclik içində yaşayırdılar. Belçika isə tutsi və hutulara, onların etnik kimliyini təsdiqləyən fərqli şəxsiyyət vərəqələri verdi. Xalqı bir meydanda toplayıb, kəllə sümüklərini, boylarını dərilərinin rengini və burun ölüçülərini götürürdülər.

 

Tutsilərin Hutulara görə guya daha üstün olduqları qənaətinə gəldilər və nəticədə Hutuları qəhvə tarlalarında işgəncə altında işlətdikləri halda, Tutsiləri Hutulara rəhbər təyin etdilər. Hutular illərlə insalıqdan uzaq hərəkətlərə məruz qaldılar. Hutulara qarşı icra olunan bu vəhşət, tutsilərin  boylarının onlardan daha uzun olması, burunlarının kiçik olması və nisbətən açıq dəri rənginə sahib olmalarından qaynaqlanırdı. Onların təkamül keçirərək, avropa irqinə yaxın olacaqları iddia edilirdi. Beləliklə heç bir problem yaşamayan bu iki millət arasına hüsumət və düşmənçilik toxumları əkdilər.

Nəticədə ölkədə əsrin ən böyük qətliamı baş verdi. 100 gün içində bir milyona yaxın tutsi və hutu qətl edildilər.

Bu gün Afrika qitəsində cərəyan edən daxili çaxnaşmaların böyük hissəsi müstəmləkəçilik dövründən miras qalan irqi ayrıseçkilik siyasətinin nəticəsidir. İllər boyu bir-birilərini dost bilən, sülh içində yaşayan xalqları darvinist təlqinlərlə zülmə məruz qoyublar. Xalqları təhlükəli şəraitdə təzyiq altında saxlayaraq, münaqişəyə və çaxnaşmaya məcbur ediblər. Azğın darvinizm dininin prinsiplərindən biri olan sinfi mübarizə bu gözəl qitəni qana boyamışdır.


2011-10-07 10:32:36

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."