CƏNAB ADNAN OKTARIN NƏHƏNG ƏSƏRİ OLAN "YARADILIŞ ATLASI", AVROPANIN DİNƏ QAYITMASINI SÜRƏTLƏNDİRİR

Cənab Adnan Oktarın "Yaradılış Atlası" adlı kitabı Avropalı materialist və darvinist dairələrdə sanki şok təsiri meydana gətirdi. Təxminən 150 ildir ki, materializmin mərkəzi olaraq bilinən Fransada da böyük dəyişikliklər yaşanmağa başladı. Kitabın nəşrinin ardından, bütün Avropada ən çox bəhs edilən və yazılan mövzuların başında, Avropa cəmiyyətlərinin Allah inancına yönəlməsi mövzusu gəlirdi. Cənab Adnan Oktarın Darvinizmə qarşı icra etdiyi elmi mübarizədən bəhs edilən yüzlərlə qəzet xəbərində də bu həqiqət dilə gətirilirdi. İngiltərənin keçmiş baş naziri Toni Bleyerin dinə yönəlməsi ilə əlaqədar çıxışları, Fransa başçısı Sarkozinin Allaha inancını izah etdiyi sözləri Avropalı liderlərdə də çox gözəl və müsbət dəyişikliklər olduğunu göstərir. Bütün bu gözəl irəliləyişlərin "Yaradılış Atlası" kitabının Avropaya çatmasının ardınca baş verməsi isə diqqətimizi cəlb etməyə bilməz.
Son zamanlarda mövzu iləəlaqədar olaraq əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə olunur:
Bunlardan birincisi, Dinlərarası Dialoq Təşkilatı başçısının etdiyi şərhdir. Bu şərhdə "Müsəlmanların Allah inancını Avropaya geri gətirdikləri" üçün təşəkkür etdiyi ifadə edilmişdir. Həqiqətən Cənab Adnan Oktarın Yaradılış Atlasının Avropa ölkələrinə çatması, Cənab Adnan Oktarın əsərlərindən faydalanılaraq təşkil edilən konfransın bir çox Avropa şəhərində maraqla izlənilməsi və Cənab Adnan Oktarın hazırladığı məqalələrin bu mövzuda çox əhəmiyyətli bir təsir meydana gətirmişdir.
İkinci nailiyyət isə, İngilis müəllimlərin 2/3 hissəsinin məktəblərdə Yaradılış elminin oxudulmasını istədikləri və mövzu ilə əlaqədar mətbuatda çıxan xəbərlərdə bu vəziyyətin Müsəlmanların icra etdiyi mədəni fəaliyyətlərin nəticəsi olduğunun ifadə edilməsidir.
Başqa bir əhəmiyyətli irəliləyiş isə, Rumıniyada təkamül nəzəriyyəsinin məktəb tədris planından çıxarılması üçün işlərin başlanmasıdır.
Bütün bu nailiyyətlər, Avropada böyük bir mədəni dəyişikliyin yaşandığının əhəmiyyətli göstərisidir. Allahın izni ilə yaxın gələcəkdə belə dəyişikliklər daha da sürətlənəcək, din əxlaqı kütləvi şəkildə bütün yer üzünə hakim olacaq.
Adnan Oktar: Kitabımın Avropada belə gözəl təsir meydana gətirdiyini görmək məni çox sevindirdi. Qarşımızdakı günlərdə buna bənzər hadisələr getdikcə inkişaf edəcək kimi görünür. Allahın varlığı, axirət həyatının olması insanlıq üçün sevinc və xoşbəxtlik vəsiləsidir. Cənab Sarkozi da buna diqqət çəkmişdir. Allahın varlığı insanların həm ruhi, həm də fiziki cəhətdən daha sağlam olmasını təmin edən qardaşlıq şüurunu daha gücləndirən, insanların daxili rahatlığını artıran, çoşqulu sevincə səbəb olan bir şeydir. Buna görə bu istiqamətdə işlər davam etdikcə bu gözəlliklərin də davam edəcəyini düşünürəm. (Xarici media nümayəndələriylə edilən mətbuat konfransı, 8 Mart 2008)
Dinlərarası Dialoq Təşkilatı başçısı Kardinal Jean-Louis Tauran, "Tanrını Avropadakı ictimai sferaya geri gətirdikləri" üçün müsəlmanlara təşəkkür etdi.
Dinlərarası Dialoq Təşkilatının başçısı Kardinal Jean-Louis Tauran, dinin bugünkü Avropada bundan əvvəl olduğundan daha çox bəhs edilib yazıldığını söyləyərək, "Bu, müsəlmanların sayəsindədir" dedi.
Adnan Oktar: O məni çox həyəcanlandırdı. Yaradılış Atlasının dünyanı bu qədər sarsıdacağı, Fransa kimi, İtaliya kimi, Almaniya kimi Avropa ölkələrini bu qədər yerindən oynadacağını həqiqətən təxmin etmirdim. Mükəmməl bir təsiri oldu və dövlət liderlərinə çatana qədər daha çox təsirləndilər. Yəni məsələn, bu dəqiqə Avropada Darvinizmin təsirinə baxırıq. Müdhiş dərəcədə aşağı düşdü, 20%-ə düşdü. Keçmişdən yaradılışa inananların payı 20% idi, indi Darvinizmə inananların sayı 20%-dir. 80%-i isə yaradılışa inanırlar. Kitab bütün Avropanı çox dərindən təsirlədi. Ona görə Allaha şükr edirəm, böyük nəticə əldə etdik. Yəni Toni Bleyerdən Jak Şiraka qədər bir çox liderdə çox-çox dərin təsir yaratdı. (Çay TV, 23 İyul 2008)
Adnan Oktar:… Sonra nəşriyyat bu "Yaradılış Atlası"nı Avropaya göndərdi. O da Avropada çox yaxşı nəticə yaratdı. Bu dəqiqə Avropada Darvinizmə inanmayanların nisbəti 80-90%-ə çatdı. Daha əvvəl Darvinizmə inanların payı çox yüksək idi. Yəni Darvininizmə inananlar 70-80% idi. İndi Allahın yaratdığına inananların nisbəti 70-80% tam tərsinə döndü. Çox yaxşı bir uğurdur. Allaha həmd olsun, əlhəmdülillah. Bu cür davam edirik… Əsrimizdə fəlsəfə son dərəcə əhəmiyyətlidir. Darvinizm fəlsəfəsi, Darvinizm materializm yəni Səid Nursi həzrətlərinin "tabiyun taunu" dediyi təbiətçilik düşüncəsi, bu əsrin ən böyük bütüdür. Bu ən böyük bütün qırılması lazım idi. Bizim etdiyimiz, bu ən böyük bütü qırmaq idi. Avropada tam bir şok meydana gəldi. Avropada, Fransada, İtaliyada bütün xarici qəzetlər bunu qarışıqlıq və heyrətlə eşitdirdilər. Həqiqətən çox böyük dəqiq nəticə alındı. Edilən anketlərdə həqiqətən Darvinizmin Avropada yerlə bir olduğunu görürük. Allaha həmd olsun. Allah belə bir müvəffəqiyyət meydana gətirdi. Bunu görürük. İnşAllah. (Al Baghdadi TV, 29 İyun 2008)
İngilis müəllimlərin Yaradılışı öyrətməyi istəmələrinin səbəbi İslamdır
İngilis məktəblərinin 2/3 hissəsində Yaradılış öyrədilməsini müdafiə etdiklərinin izah edildiyi xəbərdə, üzərində durulan əsl mövzu bu uğurla Cənab Adnan Oktarın əsərlərinin vəsilə olduğudur. Xəbərdə belə deyilir:
"Son beş ildir Türk Yaradılışçı Harun Yəhyanın parlaq, böyük, ağır və son dərəcə təcrübəli hazırlanmış 800 səhifəlik əsəri - Yaradılış Atlası inkişaf etmiş dünyanı sel kimi əhatə etdi. Canlıların yaradıldığını isbat edən kitabda, "Canlıların yüz milyon ildir ən kiçik bir dəyişikliyə uğramadığı" izah edilir."
Yaradılışçılıq Avropadakı təsirini artırır
Adnan Oktar: Darvinizm, Şumer dövründən bəri davam edən paqan inancıdır. Çox bəsit bir düşüncədir. Elmi dəlili yoxdur. Bu günə qədər bir dənə aralıq mövqedə duran canlı qalığına rast gəlinməmişdir… Darvinizm məcburiyyət inancıdır. Dünyada rəsmi himayə ilə dəstəklənir. Rəsmi himayə qaldırılsa Darvinizm bir həftə, on gün belə dözə bilməz. Aparəlan sorğulara baxırıq, məsələn İsveçrə: İsveçrə Factum jurnalında verilən xəbərdə, İsveçrə xalqının məktəblərdə yaradılışın oxudulmasını istədiyi bildirildi deyir, məşhur Blick qəzetinin sorğusunda isə yaradılışa inananların nisbəti 85%-dir. Science Actualites France, etdiyi anketdə təkamülə inananların nisbəti 5%-ikən yaradılışa inananların nisbəti 92% olduğu göründü. İnternetə girənlər bunları görə bilər. Süddeutsche Zeitung məşhur alman qəzetinin apardığı sorğuya görə isə insanın bir yaradıcının əsəri olduğuna inanların sayı 85%-dir. Yaradılış Atlasının Avropaya gedişindən sonrakı nailiyyətlər bunlardır. Fövqəladə bir inkişaf oldu. Bu Avropa xalqının doğru fikirə, dürüst fikirə olan uzlaşmasını göstərir. O yöndən də təbrik edirəm. Məsələn, Almaniyanın ən əhəmiyyətli qəzetlərindən Deye Welt: sorğuda soruşulan "sizə görə həyat necə meydana gəldi?" sualına iştirakçıların 86%-i Allah yaratdı şəklində cavab verdi. Bunları görə bilərsiniz, internetdə var. Məsələn, Belçikanın De Morgen qəzetinin xəbərində müsəlman şagirdlərin 10 nəfərindən 8 dən çoxu təkamülün tamamilə bir axmaqlıq olduğunu ifadə edir. O biri qəzetlər də eyni şəkildə, Danimarkada da eyni şəkildə. Məsələn, Danimarka xalqının 88%-i "xeyr" deyir, "İnsanın meymundan əmələ gəldiyini düşünürsünüzmü?" sualına. Ekstra Bladet qəzetinin internet saytında bu var. İstəyən görə bilər. Avropada çox güclü təsir meydana gətirdi. Onsuz da Toni Bleyerin şərhlərindən bunu görürük, Fransada yenə çox güclü təsiri dövlət idarəçilərinin izahlarından anlayırıq. Çox mükəmməl nailiyyətlər var. (Çırağan İftar Yığıncağı, 18 Sentyabr 2008)
Adnan Oktar: Amerika da, Avropa da ateizmdən hələ indi xilas olur. Yəni inkişaf gedir bu mövzuda. Təbii, biz tələskənlik etsək də Allahın bir qədəri var, o mənada bir inkişaf olur. Önümüzdəki 10-20 il içində bunun dəqiq nəticələrini alacaq. Yəni inkişaflar onu göstərir. Davamlı bir irəliləyiş var. Yəni hadisələr bir bucaqda gedir. Əgər bu sürətlə getsə 15-20 il içində bu çox dəqiqləşəcək. Yəni İslamın, İslam əxlaqının dünyaya hakimiyyəti qəti kimi görünür.
Müxbir: Yaxşı, Avropada İslam dininin vəziyyəti və hansı mövqeyə sahib olduğunu görürsünüzmü? Necə şərh verərsiniz?  
Adnan Oktar: Bu Yaradılış Atlasının yayılmasında Avropada ilk dəfə çox şiddətli bir şok meydana gəldi. Çox əcaib sarsıldılar. Sonra sakitləşdilər, sonra qəbul etdilər. Bu dəqiqə Avropada artıq utanc verici bir şey Darvinizmi müdafiə etməkdir, yəni ağılı başında olan insanlar çox müdafiə edə bilmirlər. Çox marjinal tiplər müdafiə edə bilir. Bütün məktəblərdə bütün hər yerdə yaradılış inancı məşhurdur. Anketlər də bunu göstərir. Bir çox anket tərtib edilir. Bütün anketlərdə bunu görürük. Hətta 80-90%-ə çıxmışdır yaradılışa inananların sayı. Hər anketdə bunu əldə edirik. Daha əvvəl də söyləmişdim. Belə bu dalğalanmalar şəklində bu yayılır, kitabın sayı ilə bunun əlaqəsi yoxdur demişdim. Həqiqətən kitabın sayı ilə əlaqəsi olmadığını gördülər. Çünki bilən oxuyur, bilməyəndə oxuyur hər kəs oxuyur. Bilən ətrafa onsuz da izah edir. Bilməyəndə oxuduqdan sonra öyrənir. Ətrafına izah edir. Bu zəncirvari bir reaksiya meydana gətirir. Bunun nəticəsində həqiqətən çox dəqiq nəticə aldıq. Amma bunun təbii, imana çevrilməsi bunun müsəlmanlığa çevrilməsi vaxt ala bilər inşaAllah. (Denge TV, 3 İyul 2008)
Rumıniya Məktəb Tədris planından Təkamül Nəzəriyyəsini Çıxarır
Müxbir:Yaxşı, bəs Harun Yəhyanın qalxanı Avropada nə vəziyyətdədir, bu qalxan nə dərəcədə Avropanı ələ almışdır? Bunu sizdən də dinləyək, müəllimim.
Adnan Oktar: Fransada mükəmməl bir təsir meydana gəldi. Fransa Darvinizmin qalası idi. Fransa bu dəqiqə dümdüzdür. Sarkozi dindar oldu. Davamlı Allahdan bəhs edir, bilirsiniz mətbuata da davamlı əks olunur. Gecə gündüz bu mövzular işlənir. İstər Sarkozinin ifadələri, istərsə də İngiltərə baş naziri Toni Bleyerin izahları olsun, hamısı bu istiqamətdədir. Məsələn, Sarkozi deyir ki, "Bəlalara din deyil, bəlalara din deyil dinsizlik səbəb oldu." "Hər bir insanın düşüncəsində və ürəyində var olan uca Allahdır." "İnsanı əsir etməyən, onu azad edən Allahdır. İnsanların sərhədsiz qüruruna və dəliliyinə qarşı dayaq olan Allahdır. Bundan əlavə daim insanlara bir təvazökarlıq və sevgi mesajı, barış və qardaşlıq mesajı, insanpərvərlik və hörmət mesajı verən Allahdır". Bunu Sarkozi söyləyir, amma nə vaxt? Bizim kitabları oxuduqdan sonra, Yaradılış Atlasını oxuduqdan sonra. İngiltərə baş naziri Toni Bleyer sosialist, materialist, darvinist idi. Baxın dəyişikliyə. "Dini inancın əhəmiyyətini anlamamış müasir dünyanı anlaya bilməzsiniz" deyir. "Dini qoruyun və onun yaxşılıq üçün bir güc olmasına kömək edin" deyir. Məsələn, Fransada yenə Jak Şirak Atlas üçün təşəkkür məktubu göndərdi mənə. Dinlərin bir-birini daha yaxşı başa düşməsi, daha yaxşı qiymətləndirməsi üçün Dinlərərası Dialoq Təşkilatını qurmuşdur . Lakin tək bu da deyil, xarici mətbuatda çox şiddətli təsiri oldu. Məsələn Le Point-Fransa: "Darvini xilas edin" deyir başlıq. Fransa La Liberation: "Tək bir hücumda, tam bir çaxnaşma həyata keçirdi" deyir Yaradılış Atlası üçün. Stern Jurnalı, Almanların ən məşhur jurnallarındandır, bilirsiniz "Göy gurultusu kimi partlayan kitab" adlandırır Yaradılış Atlasını.
 
Müxbir: Sizcə insanın öz ölkəsində olduğu halda süqutu qədər böyük bir şey ola bilərmi?
Adnan Oktar: Allaha çox şükr, Allaha çox şükr.
Müxbir: Çox şükr müəllimim.
Adnan Oktar: Hamısı elədir. Baxın Almaniya, Fransa, Hollandiya, məsələn, Hollandiya kitab üçün deyir ki, "Böyük bir tufan meydana gətirdi". İtaliya, "Amma qəti olaraq bildiyimiz şey budur ki, itirən biz olacağıq." İtaliyanın La Stampa Qəzeti, İtalyanın ən böyük qəzetlərindəndir, "Əlvida Darvin" başlığı var qəzetlərdə. (Adana CRT TV, 30 Sentyabr 2008)

2010-11-24 14:10:54

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top