İslam Və Buddizm

< <
1 / total: 6

Giriş

Başqa insanlardan fərqli göünmək və onlardan seçilmək əksər insanlarda həyəcan yaradır. Tarix boyunca demək olar ki, hər cəmiyyətdə həyat tərzləri, geyimləri, saç düzümü yaxud fərqli çıxışları ilə "seçilməyə", diqqətləri öz üzərində toplamağa çalışan insanlar və cərəyanlar olmuşdur. Bu insanlar və cərəyanlar cəmiyyətin həm təzyiqini, həm də maraqlarını özlərinə yönəltməyi bacarmışlar.

Son illərdə də Qərb cəmiyyətlərində qeyri-ənənəvi və cəmiyyətdən kənar həyat tərzləri ilə diqqəti özlərinə cəlb edən yeni bir cərəyan görünür. Bu cərəyan Şərq mədəniyyətindan, fəlsəfəsindən və inanclarından istifadə edərək diqqəti öz üzərinə çəkmək istəyən insanlardan təşkil olunmuşdur. Bu cərəyanın yararlandığı Şərq fəlsəfi sistemlərinin başında isə buddizm gəlir.

budist mekan

Nepal, Katmandu'da bulunan bu Budist tapınağının dört yüzünde yer alan göz çizimleri, Buda'nın, sözde her an herşeyi gördüğünü sembolize eder. Batıl Budist inanışın temelinde Buda'nın üstün güçlere sahip bir put olarak görülmesi yatmaktadır. Sağda, Burma, Rangoon'daki Shwedagon Tapınağı.

Dünya miqyasında, xüsusilə də Amerika və Avropada bəzi insanlarda buddizmə qarşı bir maraq müşahidə olunur. Bu marağın ən mühüm səbəblərindən biri bu batil inancın insanlara sirli, mistik və heyrətamiz xüsusiyyətlərə malik olması fikrinin aşılanmasıdır. Buddizmi qəbul edən insanlar da əsasən bu fəlsəfəyə inandıqlarına və ya onu məntiqli qəbul etdiklərinə görə deyil, qeyd etdiyimiz mistik ab-havadan təsirləndikləri üçün seçirlər. Çünki bu batil inanc onlara gündəlik həyat tərzlərindən, həyatları boyu qarşılaşdıqları başqa fəlsəfələrdən çox fərqli və çaşdırıcı formada təqdim edilir. Məsələn, buddizmin ortaya çıxması insanlara əfsanəvi bir nağıl kimi çatdırılır. Buddizmdən bəhs edən kitablarda və ya filmlərdə Budda nəhəng sirr mənbəyi kimi göstərilir. Həmçinin buddist rahiblərin həyatı da qərbli insanlara sirlərlə dolu, dolayısı ilə diqqətçəkici olaraq tanıdılır. Bu insanların qəribə geyimləri, qırxılmış saçları, ibadət formaları, mərasimləri, yaşadıqları yerlər, yoqa və meditasiya kimi qəribə hərəkətləri insanları heyrətə salır, onların diqqətini cəlb edir.

budist heykel

Nepalli Budistlere ait, sözde bilgeliği ve beceriyi temsil eden bir heykel.

Buna görə də cəmiyyətdə "başqa insanlardan fərqli" şəkildə tanınmaq və özünə "sirli insan" imici vermək istəyən insanlar üçün buddizm əhəmiyyətli bir vasitəyə çevrilir. Məsələn, adi həyat tərzi sürən bir insan bir gün saçını dibindən qırxdırıb buddist paltarları ilə gəzməyə və ətrafındakı insanlara o günə qədər işlətmədiyi mistik sözlərlə buddizm təlimindən bəhs etməyə başlayarsa, təbii olaraq diqqəti özünə cəlb edəcək və "orijinal bir insan" kimi görünəcək.

Buddizmi qəbul edən məşhur insanlar da eyni məqsədi güdürlər. Diqqəti özünə cəlb etmək, bəlkə də daha çox tanınmaq, başqa insanlardan fərqli olduqlarını vurğulamaq üçün Tibetdə buddistlərə xas geyimlərdə bəyanatlar verirlər. Buddist rahiblərlə birlikdə onların müqəddəs məbədləri sayılan yerləri ziyarət edir və həmçinin bu batil dinin təbliğatını aparırlar. Ola bilər ki, siz də bu günə qədər buddizm haqqında çox şey oxumuş, kütləvi informasiya vasitələri ilə ümumi məlumatlar əldə etmisiniz. Biz isə bu kitabda buddizmin batil bir fəlsəfə olduğunu Quran ayələri işığında incələyəcək və insanların bu batil dinin naqis yönlərini aydın şəkildə görməsini təmin edəcəyik.

Buddizmin meydana çıxmasını, yazılı mənbələrini, ümumi inanclarını, ibadət formalarını və qeyd edilən dinin qurucusu Buddanın həyatını Quran ayələri ilə dəyərləndirəndə bu fəlsəfənin əsasının çox batil təlimlər üzərində qurulduğunu, onun insanın ağlına və məntiqinə zidd olan qəribə ibadətlər olduğunu, insanları daşdan, torpaqdan düzəldilən bütlərə ibadət etməyə yönəltdiyini görürük. Ağıla və məntiqə uyğun gəlməyən bir inanc olan buddizm qəbul edildiyi ölkələrin bütpərəst anlayışı ilə, adət-ənənələri ilə də qarışmış, xurafatlarla və azğın düşüncələrlə bütünləşərək tam mənası ilə inkarçı bir fəlsəfəyə çevrilmişdir. Buddizm Brahma dini ilə, hindiuzmlə, sintoizmlə və digər Şərq dinləri ilə qaynayıb-qarışmağa başladıqca daha da qaranlıq hala gəlmişdir. Uzaq Şərqin sirli görüntüsündən təsirlənərək ona inanmadıqları halda yalnız diqqəti özünə cəlb etmək məqsədi ilə bu batil dini qəbul edən insanlar yaddan çıxarmamalıdır ki, buddizm özündə əslində insanı Allahı inkar etməyə, əllə düzəldilən bütləri Ona şərik qoşmağa və batil bir həyat sürməyə qədər aparan azğın təlimləri ehtiva edir. Buddizmin məntiq yönlərini görmədiyindən gəlib sadəcə bir maraq naminə bu dini qəbul etmək insanı çox böyük itkilərə sürükləyir.

Buddizmin təbliğatı ilə məşğul olanların istifadə etdiyi üsullardan biri də onların bu batil inancı insanlara bir qurtuluş yolu olaraq təqdim etməsidir. Buddizmin içində yaşadıqları materialist cəmiyyətdən, bu cəmiyyətdəki mərhəmətsiz və davakar mədəniyyətdən, qəddarlıqdan, sıxıntılardan, xaosdan, mənasız mübarizələrdən, rəqabətdən, eqoizmdən və yalançılıqdan qaçan insanlara sülh, əmin-amanlıq, xoş münasibət və səadətlə dolu bir həyat yolu olaraq göstərilməsinə cəhd edilir. Halbuki buddizm zənn edildiyi kimi insanlara xoşbəxtlik gətirən bir inanc deyil. Tam əksinə, buddizm öz içinə qapılan insanları böyük bir bədbinliyə aparır. Bu insanlar aldıqları təhsilə, malik olduqları müasir dünyagörüşünə baxmayaraq əllərindəki qablarla dilənçiliyi məqbul sayan, insanların siçanlara və ya inəklərə çevriləcəyi axmaqlığına inanan, daşlardan düzəldilmiş bütlərdən kömək istəyən insanlara çevrilirlər. Buddizmin batil inancları bu insanlara qarşı ciddi psixi təxribatlar törədir. Buddizmin geniş yayıldığı ölkələr və ya Buddist rahiblərin çox yaşadığı yerlər tədqiq ediləndə həmin yerlərdə bədbinliyin və sıxıntıların hökm sürdüyünə şahid olmaq mümkündür. Bunun əsas səbəblərindən biri buddizmin insanlara təlqin etdiyi miskinlik və tənbəllikdir. Axirət inancının olmadığı buddizmdə insanlar daha yaxşı olmağa, özlərini inkişaf etdirməyə, ətraflarını gözəlləşdirməyə, mədəni olaraq qabağa getməyə həvəsləndirilmir. İslam isə insanların həmişə daha gözələ, daha yaxşıya doğru getməsini istəyir. İslamda dinamizm hakimdir. İslam əxlaqı insanların araşdırıb öyrənməsini, özlərini kamilləşdirməsini, ətrafdakılara xeyir verən insanlar olmasını lazım bilir.

"Ey mömin qullarım! Şübhəsiz ki, Mənim bu yerim genişdir.
Elə isə yalnız Mənə ibadət edin."
(Ənkəbut Suresi, 56)

manzara

Bu, aydın bir həqiqətdir ki, insanların dünya üzərindəki həqiqi səadət və xoşbəxtliyə qovuşmasının, hər cür pislikdən, qəddarlıqdan, bədbinlikdən və sıxıntıdan azad olmasının yeganə çarəsi Yaradanımız olan Allaha təslim olmaq, Onun razı olacağı kimi bir həyat yaşamaqdır. Yerlərin və göylərin yeganə sahibi olan Rəbbimiz bütün insanların qurtuluş yolunun hidayət rəhbəri olaraq göndərdiyi Qurana sarılmaq olduğunu bildirmişdir. Allah "İbrahim" surəsində belə buyurur: "Bu elə bir kitabdır ki, onu sənə insanları onların öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura - yenilməz qüvvət sahibi, tərifə layiq olan Allahın yoluna çıxarmaq üçün nazil etmişik" ("İbrahim" surəsi, 1). Buddizm kimi bütpərəst dinlərə inananlar bilməlidir ki, "haqdan sonra ancaq zəlalət" var:

"O, sizin həqiqi Rəbbiniz olan Allahdır. Artıq haqdan sonra zəlalətdən başqa nə qalır?! Belə isə necə döndərilirsiniz?" ("Yunus" surəsi, 32).

 

1 / total 6
"Harun Yəhyanın İslam Və Buddizm kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."