Həyatın həqiqi mənşəyi: yaradılış

Təkamül nəzəriyyəsi Çarlz Darvinin 1859-cu ildə nəşr etdiyi “Növlərin mənşəyi” adlı kitabı ilə birlikdə işıq üzü görmüşdü. Darvin iddia edirdi ki, canlıların və fərqli canlı növlərinin mənşəyi yalnız təsadüfi təbii müddətləolmuşdur. Yəni təkamül nəzəriyyəsi canlıları var edən bir Yaradıcının olmadığını, əksinə, təbiətin təsadüfən, məqsədsiz və şüursuz qarşılıqlı təsirlə ortaya çıxdığını irəli sürürdü (Darvinin bu nəzəriyyəsi, əslində, əvvəldən var olan naturalizm fəlsəfəsinə əsaslanırdı). Darvindən sonra təkamül nəzəriyyəsi bəzi texniki dəyişikliklərə məruz qaldı, ancaq nəzəriyyəni meydana gətirən naturalizm anlayışı həmişə varlığını qorudu.
 
Naturalizm bir Yaradıcının olduğu fikrini ortadan qaldırdığı üçün ateizmlə sinonimdir. Təkamül nəzəriyyəsinin ən məşhur müasir müdafiəçisi Oksford Universitetinin professoru Riçard Dokinz Darvinə ateistliyi “elmi” cəhətdənəsaslandırdığı üçün minnətdardır. Halbuki, Darvin ateistliyi elmi cəhətdən əsaslandıra bilmədi. Onun davamçıları da bunu edə bilmədilər. Çünki Darvindən etibarən inkişaf edən elm təbiətin təsadüfən deyil, mütləq üstün güc vəbilgi sahibi bir Yaradıcı tərəfindən var edildiyini və təşkil edildiyini göstərirdi. XX əsrin elmi Darvinin təsadüflə açıqladığı canlıların, əslində, kompleks dizayna sahib olduqlarını göstərdi. Bu dizaynların təfərrüatına vardıqcatəkamülün müdafiə etdiyi təsadüf izahının mənasız olduğu bir daha sübut olunur.
 

Bir kitab təsadüfən yazıla bilərmi?

 
Təbiətdəki yaradılışı görmək üçün əvvəlcə təkamülün nə iddia etdiyini anlamaq lazımdır: təkamül bütün canlıların mənşəyinin bir təsadüf zəncirindən ibarət olduğunu iddia edir. Nəzəriyyəyə görə, hər şey və bütün canlılartəsadüfün məhsuludur. Bunun niyə ağılsız iddia olduğunu bir nümunə ilə açıqlayaq. Oxuduğunuz hər hansı bir kitabın necə ortaya çıxdığını düşünün. Bilirsiniz ki, kitabın məzmunu əvvəl bir makina və ya kompyuterdə yazılır, sonra da mətbəədə çap edilərək kitab halına gətirilir. Belə bir sual meydana çıxır: görəsən, kitabın çap edilməsini təmin edən bu əməliyyatlar dizaynla, yoxsa təsadüflə meydana gəlmişdir? Kitabın məzmununu kompyuterdəçap edən insan, görəsən, kompyuter klaviaturasının düymələrinə təsadüfənmi basmışdır? Yoxsa hansı düyməyə basdığına diqqət etmişdir?
 
Siz də bilirsiniz ki, düymələrə təsadüfən bassaydı, indiyə qədər oxuduğunuz sətirlərə deyil, bu cür sətirlərə rast gələrdiniz:
 
…mazvzçfteano.sptzüctğdulepünmüzthlzgrazühehgçv
 
üiükıhizvçadğzckkhğdgdfüizvsüçlüyütulhüczi…
 
Amma oxuduğunuz kitabın sətirləri yuxarıdakı sətirlərə bənzəmir. Yuxarıdakı sətirdə heç bir məlumat və məna yoxdur. Halbuki, hər bir kitabın sətirlərində məlumat və məna var. Fərq haradan qaynaqlanır? Cavab aydındır: kitabın sətirlərində məlumat və məna var, çünki kitabı yazan insanın ağlı bu məlumatı və mənanı meydana gətirmiş, kitabı kompyuterdə yazan insan diqqət sərf edərək bu məlumat və mənanı yazıda əks etdirmişdir. Bu əməliyyatın hər mərhələsində bir plan və ağıl var. Şüursuz, təsadüfi müdaxiləyə yer yoxdur.
 
Bundan əlavə, əgər işin içinə kiçik də olsa, şüursuz bir müdaxilə edilsə, dərhal kitabın mənası pozular. Məsələn, kitabı kompyuterdə yazan insan əgər “e” düyməsinin yerinə səhvən, yəni şüursuz olaraq ”ğ” düyməsinə bassa, ortaya yanlış bir söz, hətta yanlış bir cümlə çıxar. Belə ki, kompyuterdə yazılandan sonra bu cür şüursuz müdaxilə ehtimalını aradan qaldırmaq üçün kitab korrektə edilir. Yəni yenidən oxunur və bütün şüursuz müdaxilələr (hərf səhvləri) ayırd edilir.
 
Bu sadə nümunə bizə bütün kainatı araşdırarkən yadda saxlamalı olduğumuz bir qaydanı öyrədir: əgər bir dizayn varsa, mütləq onu meydana gətirən bir ağıl var. Bir kitab görsək, onun mütləq bir yazıçı tərəfindən yazıldığınıanlayarıq. Bu məntiq əsasında canlıları araşdırdığımız zaman isə çox konkret bir həqiqətlə üz-üzə gəlirik. Canlılar çox böyük və üstün bir Ağılın, yəni Allahın yaratmasının məhsuludur.
 

Həyatın kitabı: DNT

 
Canlıların necə kompleks bir nizama sahib olduğunu göstərmək üçün verəcəyimiz nümunələrin sayı-hesabı yoxdur. Amma burada bir nümunə ilə kifayətlənəcəyik - həyatın kitabı olan DNT molekulu ilə. DNT Darvinin dövründə hələ elmə məlum deyildi. Canlı hüceyrələrin nüvələrinin daxilində olan bu nəhəng molekul 1950-ci illərdə kəşf edildi. DNT-nin quruluşunu kəşf edən iki təkamülçü elm adamı (Ceyms Vatson və Frensis Krik)qarşılaşdıqları bu quruluş qarşısında heyrətə gəlmişdilər. Çünki tapdıqları bu kompleks quruluşun mənşəyini təkamüllə (yəni təsadüflə) açıqlamaq mümkün deyildi. Bir müddət sonra Frensis Krik bu gerçəyi açıq şəkildə etiraf edəcək və DNT-nin mənşəyinin ancaq şüurlu dizaynla açıqlana biləcəyini qəbul edəcəkdi. Təkamülçüləri təsadüf izahından imtina etdirən DNT-nin xüsusiyyəti nədən ibarətdir?
 
Bir sözlə, DNT həyatın yazılı planı, ətraflı layihəsidir. Bədəndəki trilyonlarla hüceyrənin hər birinin nüvəsində olan bu uzun molekul canlı bədəninin əskiksiz quruluş planını özündə əks etdirir. Məsələn, bir insana aid bütün xüsusiyyətlərin məlumatı - xarici görünüşündən daxili orqanlarının strukturlarına qədər DNT-nin içində xüsusi bir şifrə sistemində qeyd edilmişdir.
 
DNT-dəki məlumat bu uzun molekul zəncirini meydana gətirən dörd xüsusi molekulun düzülmə sırası ilə kodlaşdırılmışdır. Nukleotid (və ya əsas) adlanan bu molekullar adlarının baş hərfləri (A, T, G və C) ilə qeyd edilirlər. İnsanlar arasındakı bütün struktur fərqləri bu hərflərin düzülmə sırasındakı fərqdən meydana gəlir. Bir DNT molekulunda təxminən 3.5 milyard nukleotid var. Yəni DNT 3.5 milyard hərfdən ibarət olan nəhəng bir kitaba bənzəyir. DNT-dəki bu məlumatı kağıza köçürməyə çalışsaq, hər biri təxminən 500 səhifəlik və 900 cilddən ibarət olan bir kitabxana ortaya çıxar. Amma bu inanılmaz həcmdəki məlumat millimetrin yüz mində biri qədər olan hüceyrələrimizin və ondan da kiçik nüvələrində saxlanmışdır. Bu quruluş, əlbəttə, onu araşdıran hər kəsi heyran qoyur. Amma belə bir sual meydana çıxır: DNT-dəki məlumat necə ortaya çıxmışdır?
 
Yuxarıda hər kitabın bir ağılın məhsulu olduğunu, təsadüfün kitab meydana gətirə bilməyəcəyini qeyd etmişdik. DNT-dəki minlərlə məlumatın üstün ağıl tərəfindən var edildiyi aydındır. Bu, canlıların Allah tərəfindən yaradıldığının sübutudur. Riyaziyyat da bunu təsdiq edir. Bir DNT molekulunun təsadüfən meydana gəlmə ehtimalı 10620-də 1 kimi hesablanır. 10620, 1 rəqəminin yanına 620 sıfırın gəlməsi ilə yaranan astronomik birrəqəmdir. Belə bir ehtimalı sınaq-yanılma metodu ilə reallaşdırmaq üçün lazım olan zaman dünyanın yaşından belə çoxdur. Belə ki, riyaziyyatçılar 1.050-də 1-dən daha kiçik bir ehtimalı sıfır ehtimal sayırlar. Təkamül nəzəriyyəsi DNT-nin mənşəyi sualı qarşısında çarəsizdir. Biokimya sahəsində tanınmış təkamülçü olan Andryu Skot (Andrew Skot) belə deyir:
 
“Həyatın mənşəyi mövzusunda müxtəlif (təkamülçü) nəzəriyyələr var. Amma hamısı bütün sualların əsası olan bu problemin ətrafında dayanırlar: “Genetik kod (DNT) onun şərh olunmasını təmin edən mexanizmlərlə (RNT və ribozomlarla) birlikdə necə ortaya çıxdı?” Bu sual qarşısında özümüzü maraq və heyranlıqla kifayətləndirmək məcburiyyətindəyik. Çünki verə biləcəyimiz cavab yoxdur”.
 
Əslində, verilə biləcək bir cavab var. Amma təkamülçülərin sualı vermə forması bu cavabı kənarda qoyur. Bu vəziyyəti yenə kitab nümunəsi ilə açıqlayaq. Əgər kimsə sizdən: “Oxuduğunuz kitab necə yaranıb”, - deyə soruşsa, belə cavab verərsiniz: “Bu kitabı yazıçı yazmışdır”. Amma sual “oxuduğunuz kitab necə olub, təsadüfən var olub?” şəklindədirsə, o zaman veriləcək cavab olmaz. Təkamül nəzəriyyəsinin canlıların mənşəyinə yönəltdiyi bütün suallar ikinci növ suallardandır və bu səbəblə də cavabsızdır.
 
Hərf səhvləri bir kitabı inkişaf etdirə bilərmi?
 
Təkamülçülərin problemi sadəcə ilk DNT-nin mənşəyini tapmaqdan ibarət deyil. Onların ikinci böyük problemi budur:
 
“İlk DNT-nin necəsə ortaya çıxdığını fərz edək. Bəs bu DNT-dən zamanla balıqların, sürünənlərin, quşların və insanların genetik kodları necə törəyəcək?”
 
Təkamül nəzəriyyəsi bu suala belə cavab verir: DNT-dəki məlumatlar zaman ərzində təsadüfən artmış və növlərə ayrılmışdır. Bəhs etdikləri təsadüflər isə mutasiyalardır. Mutasiya DNT-də xarici dünyadakı kimyəvi təsirlər, ya da radiasiya nəticəsində meydana gələn dəyişikliklərdir. Bəzən kiçik bir radioaktiv hissə DNT zəncirinə müdaxilə edərək oradakı bir pilləni dəyişdirir. Təkamülçülərə görə, canlılar hamısı bir DNT-dən yarandıqlarınabaxmayaraq, bu mutasiyalar (yəni qəzalar) nəticəsində bir-birlərindən fərqlənmiş və bu günkü mükəmməl hallarına çatmışlar. Bu iddianın ağılsız olduğunu göstərmək üçün yenə kitab nümunəsinə müraciət edək. DNT-nin bir kitabda olduğu kimi, yan-yana düzülmüş hərflərdən meydana gəldiyini söylədik. Mutasiyalar bu kitabın proqramı əsnasında meydana gələn hərf səhvlərinə bənzəyirlər. İstəsəniz, bu mövzuda bir təcrübə aparaq: qalın bir dünya tarixi kitabını səhv etmədən çap edən bir nəfərə verək və əvvəldən axıra qədər kompyuterdə yazmasını istəyək. Ancaq o, kitabı səhv etmədən kompyuterdə yazarkən, fərz edək ki, bir qəza olsun. Katibə otağı tərk edərkən kompyuterin klaviaturasının üzərinə təsadüfən bərk bir cisim düşsün. Bu bərk cisim bir, ya da bir neçə düyməni basar və beləcə, mətnə səhv hərflər düşər. Sonra bu mətni başqa birinə verib yenə eyni şeyi etdirək. Bu üsulla kitabı bir neçə min dəfə əvvəldən axıra kimi yazdıraq, hər dəfə mətnə təsadüfi bir neçə hərf səhvi əlavə edək…
 
Görəsən, nəticədə nə ilə qarşılaşarıq? Görəsən, tarix kitabı bu üsulla inkişaf edərmi? Görəsən, əvvəl kitabda olmayan “Qədim Çin tarixi” hissəsi meydana gələ bilərmi?
 
Şübhəsiz ki, xeyr. Əgər bu əməliyyatlar nəticəsində bir inkişaf gözləyiriksə, deməli, beynimizdə problemimiz var. Əlbəttə ki, kitaba əlavə etdiyimiz hərf səhvləri kitabı inkişaf etdirməz, əksinə, korlayar, mənasını pozar. Səhvnüsxələmə əməliyyatını nə qədər artırsaq, o qədər yanlış kitab əldə edərik.
 
Təkamül nəzəriyyəsi isə iddia edir ki, hərf səhvləri kitabı inkişaf etdirir. Təkamülə görə, DNT-də meydana gələn mutasiyalar (səhvlər) toplanaraq təsadüfən faydalı nəticələr ortaya çıxarmışdır. Məsələn, canlılara göz, qulaq, qanad, əl kimi orqanlar, düşünmək, öyrənmək, məntiq yürütmək kimi xüsusiyyətlər qazandırmışdır.
 
Təkamülçülər də nəzəriyyələrinin ağılsız olduğunu bilirlər. Buna görə də, mövzunu açıq şəkildə müzakirə etmək istəmirlər. Yalnız hiyləgər üslubdan istifadə edərək təbiətdə seçmə (seleksiya) mexanizmi olduğunu, bununsayəsində hərf səhvlərinin çox nadir rast gəlinən faydalılarının seçildiyini və beləliklə, inkişaf etdiyini söyləyərək mövzunu ört-basdır etməyə çalışırlar. Amma Riçard Dokinzin uşaq aldatma məntiqi ilə hazırladığı kompyuter şoularından başqa, bir çox təkamülçü bu mövzuda çox danışmamağa üstünlük verir. Çünki onlar da bilirlər ki, təbiətdə faydalı hərf səhvlərini seçib onlardan ”Qədim Çin tarixi” yaza bilən heç bir şüurlu seleksiya mexanizmi yoxdur. Bütün bunlar bizi açıq-aşkar bir nəticəyə gətirib çıxarır. Həyatın bir planı (DNT) olduğuna və bütün canlılar bu plana əsasən yaradıldıqlarına görə, bu planı ortaya çıxaran üstün Yaradıcı var. Yəni bütün canlıları sonsuz güc və ağıl sahibi olan Allah yaratmışdır.
 

Yaradılışı inkar edən məntiq

 
Təkamül nəzəriyyəsinin həyatın mənşəyini yalnız və yalnız təsadüflərlə izah etməyə çalışdığını və Allahın yaratmasını inkar etdiyini bilirik. Təbiətdəki yaradılışı inkar etmək (yəni naturalizm) təkamülün özü və təməlidir. AmmaDNT-nin quruluşu bu anlayışı qeyri-mümkün edir. Bu vəziyyətdə nə edilməlidir? Madam elmi məlumatlar təbiətdə üstün bir yaradılışın varlığını isbat edir və təkamül nəzəriyyəsi yaradılışın olmadığı fərziyyəsinə əsaslanır, o halda, təkamül nəzəriyyəsini tərk etmək lazımdır.
 
Amma təkamülçülər təbiətdəki yaradılışı inkar etmək mövzusunda çox israr edirlər. Bunu onların yazılarında asanlıqla görə bilərik. Məsələn, Türkiyənin Hacettepe Universitetinin professoru, məşhur təkamülçü Əli Dəmirsoy“Varislik və təkamül” adlı əsərində bəzi maraqlı izahlar verir. Dəmirsoy kitabında sitokrom C adlanan və həyatın meydana gəlməsi üçün vacib olan bir zülalın meydana gəlmə ehtimalından bəhs edir (Zülalların quruluşu DNT-nin quruluşu qədər kompleksdir). Ancaq Dəmirsoyun ifadə etdiyinə görə, bu zülalın təsadüfən meydana gəlməsi qeyri-mümkündür:
 
… Sitokrom C-in müəyyən amin turşusu düzülüşünü təmin etmə ehtimalı bir meymunun makinada səhv etmədən tarixi yazma ehtimalı qədər azdır.
 
Hamı meymunun makinada təsadüfən səhv etmədən tarix yaza bilməyəcəyini bilir. Hətta bu üsulla bir cümlə belə yazmaq mümkün deyil. Bu halda, sitokrom C-in dizayn edildiyini qəbul etmək lazım deyilmi?
 
Dəmirsoy bu suala çox maraqlı cavab verir:
 
Özündə Sitokrom C-in düzülüşünü meydana gətirmək ehtimalı sıfırdır. Yəni canlılıq  müəyyən bir düzülmə tələb edirsə, bu, bütün kainatda bir dəfə meydana gələcək qədər az ehtimala malikdir. Ya da meydana gəlməsində bizim təyin edə bilmədiyimiz fövqəltəbii güclər rol oynamışdır. Bu sonuncusunu qəbul etmək elmə uyğun deyil. O zaman birinci fərziyyəni qəbul etmək lazımdır.
 
Bu sətirlərdəki mənanı belə açıqlaya bilərik:
 
“Ortada açıq bir dizayn var. Amma bu dizaynı hazırlamış Yaradıcının, yəni Allahın varlığını qəbul etmək, bizim məqsədimizə uyğun deyil. Bu səbəbdən, bu dizaynı inkar etmək və təsadüflə izah etmək məcburiyyətindəyik”.
 
Göründüyü kimi, bu sətirləri yazan zehin (bu sırf Dəmirsoya deyil, bütün təkamülçülərə aid zehindir) Yaradıcının varlığının açıq dəlillərini görür, amma bu gerçəyi fəlsəfi baxımdan qəbul etmək istəmədiyi üçün bu dəlilləri görməməzlikdən gəlir. Bu zehin fəlsəfi ön fikrə elmi məqsəd adını vermişdir və elm adı altında, əslində, fəlsəfi ön fikrini müdafiə edir.
 

Elm və materializm

 
Əgər təkamül nəzəriyyəsi hər hansı bir fəlsəfəyə əsaslanmasaydı, indiyə qədər çoxdan tarixin zibilliyinə atılardı. Nəzəriyyəni hələ də dəstəkləyən güc onu müdafiə edən elm adamlarının fəlsəfi ön fikirləridir. Yuxarıda adını çəkdiyimiz professor düşüncələrində tək deyil. Dünyadakı bir çox məsləkdaşı da canlılardakı yaradılış dəlillərini görür, amma Yaradıcını qəbul etməyin nə məna verdiyini düşündükdə, bunun nəticələrindən çəkinərək təkamül nəzəriyyəsini müdafiə etməyə davam edir.
 
Bu fəlsəfi ön fikrin nə olduğuna baxsaq, naturalizm, ya da materializm kimi məlum olan fəlsəfə ilə qarşı-qarşıya gələrik. Materializm maddənin yaradılmadığını, sonsuzdan bəri var olduğunu və maddədən başqa heç bir həqiqət olmadığını fərz edən düşüncədir. Allah inancına və dinə qarşıdır. Bu, elm deyil, bir fəlsəfədir. Bu səbəbdən, təkamülçülər elmə deyil, materialist fəlsəfəyə bağlıdırlar və elmi də bu fəlsəfəni uydurmaq üçün təhrif edirlər. Harvard Universitetinin məşhur genetiki və təkamülçü olan Riçard Levontin bu gerçəyi belə etiraf edir:
 
Bizim materializmə inancımız var: “a priori” (əvvəldən qəbul edilmiş, doğru fərz edilmiş) inancdır bu. Bizi dünyanı materiya ilə izah etməyə məcbur edən şey elmin üsulları və qaydaları deyil. Əksinə, materializmlə olan a priori bağlılığımız səbəbindən, dünyaya materialist izah gətirən araşdırma üsullarını və anlayışları hazırlayırıq. Materializm mütləq doğru olduğuna görə də, İlahi bir izahın ortaya girməsinə icazə verə bilmərik.
 
Təkamül nəzəriyyəsi məhz buna görə yaşayır. Bu nəzəriyyəni müdafiə edən elm adamları əvvəl materialist, sonra elm adamıdırlar. Bu səbəblə də, elmi yalnız və yalnız materializmin ön fikirləri ilə məhdudlaşdırır, İlahi bir şərhinortaya girməsinə icazə vermirlər. Bu fikirlərinə görə, əslində, özlərinin də inanmadığı təkamül nağılını müdafiə etməyə davam edirlər.
 
Özünü ön fikrə bağlamayan, azad vicdanla düşünən hər kəs canlıların mənşəyinin yaradılış olduğunu görə bilər. Bütün canlılar o qədər qüsursuz və o qədər mükəmməldirlər ki, ancaq çox üstün bir yaradılışın əsəri ola bilərlər. Tək bir hərf belə yazıçı olmadan təsadüfən meydana gələ bilmirsə, bütün kainat və bu kainatdakı bütün canlılar da, şübhəsiz, çox üstün və güclü bir Yaradıcı olmadan var ola bilməz. O Yaradıcı tarixin əvvəlindən etibarənÖzünü insanlara din yolu ilə tanıtmışdır. O, göylərin, yerin və ikisi arasında olan hər şeyin Rəbbi olan Allah'dır.
2013-07-08 12:55:40

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."