Bəlkə hal-hazırda yuxudasınız?

Əlinizdə tutduğunuz bu jurnala toxunmursunuz!


Sizə əlinizdə tutduğunuzu düşündüyünüz bu jurnalın (yazıları və şəkilləri, parlaq və canlı rəngləri ilə), əslində, beyninizdə seyr etdiyiniz üç ölçülü görüntü olduğunu desək, bunun bir fərziyyə olduğunu düşünə bilərsiniz… Amma bu, fərziyyə deyil, elmin gəldiyi nəticədir.

 

Elektrik siqnallarından ibarət dünya

Jurnala baxdığınız zaman jurnalın səhifələrindən əks olunan işıq gözünüzün tor qişasının hüceyrələri tərəfindən elektrik siqnallarına çevrilir. Optik sinirlər vasitəsilə bu siqnallar jurnalın forması, rəngi, qalınlığı haqqında məlumatları beynin görmə mərkəzinə çatdırırlar. Burada  siqnallar analiz edilərək mənalı görüntüyə çevrilir. Beləliklə, jurnalın görüntüsü işığın əsla girə bilmədiyi beyninizin içindəki qaranlıqda yenidən formalaşır. Bu səbəbdən, “gözümlə görürəm”, “jurnal qarşımdadır” kimi ifadələr, əslində, həqiqəti əks etdirmir. Göz yalnız gələn işığı elektrik siqnalına çevirir. Jurnalın görüntüsü də zənn edildiyi kimi, sizin xaricinizdə deyil, əksinə, içinizdədir. Zehninizdə yaranan bu görüntünün həqiqəti əks etdirib-etdirmədiyindən və ya maddi olaraq mövcud olub-olmadığından da heç bir zaman əmin ola bilməz, jurnalın əslinə heç vaxt yetişə bilməzsiniz.

 

İnsan maddəyə toxuna bilməz

Səhifələrin sürüşkənliyini əlinizdə hiss etdiyiniz üçün jurnalı xaricinizdə zənn edə bilərsiniz. Halbuki bu sürüşkənlik hissi də, eynilə görmə qavrayışında olduğu kimi beyninizdə canlanır. Dərinizdəki  bu təsirlər elektrik siqnalları formasında beynə göndərilir. Beyindəki dəri-əzələ mərkəzinə çatan bu mesajlar toxunma, təzyiq, bərk-yumşaq, isti-soyuq  hisslər kimi qavranılır. Siz jurnala toxunduğunuzda jurnalın bərkliyinə, səhifələrinin sürüşkənliyinə və ya üz səhifəsindəki qabartmaların formasına dair hisslərə sahib olursunız. Həqiqətdə isə heç vaxt bu jurnalın əslinə toxuna bilməzsiniz. Toxunduğunuzu hesab etdiyiniz zaman, əslində, beyninizin içində jurnalın səhifələrini çevirir, beyninizin içində səhifələrin nazikliyini, sürüşkənliyini hiss edirsiniz.

 

 Beynimizin içi səssizdir

Eyni vəziyyət digər duyğu orqanlarına da aiddir. Məsələn, titrəyən bir gitara simi havada təzyiq dalğaları meydana gətirir. Bu dalğalar daxili qulaqda olan tükcüklərə çatdırıldığında bu titrəşmələr elektrik siqnalları şəklində beyninizin eşitmə mərkəzinə göndərilir. Bu siqnalların beyində şərh olunması nəticəsində isə gitara səsini eşidirsiniz.

Qoxu hissinin qavranması da eyni şəkildə beyninizdə meydana gəlir. Bir limonun qabığından çıxan kimyəvi molekullar burundakı qoxu sensorlarına təsir edir. Buradan isə elektrik siqnalı kimi şərh olunmaq üçün beynə çatdırılır.

Qısaca desək, bütün qavradıqlarınız – gördüyünüz, eşitdiyiniz, daddığınız, toxunduğunuz və qoxuladığınız şeylər – beyninizdə sizin üçün xüsusi olaraq yenidən meydana gətirilir. Bu səbəbdən: “Ətrafımdakı dünyanı qavrayıram”, -deyərkən, zehnimizdə yaranan rəng, şəkil, səs və qoxuların surətindən bəhs edirik.

 

Beynimizdə gördüyümüz görüntüləri, eşitdiyimiz səsləri, qoxuları şərh edən ruhumuzdur

Zehnimizdə qavradıqlarımızın bizdən xaricdəki əslinə yetişə bilmərik. Çünki biz beynimizdən kənara çıxıb orada nə olduğunu görə bilmərik. Biz yalnız xaricimizdəki maddələrin beynimizdə əks olunmuş surətləri ilə əlaqədə oluruq.

 

Bəlkə hal-hazırda yuxudasınız?

Dünyanı qavrama formamız o qədər mükəmməldir ki, “xaricdə”, yəni bədənimizin ətrafında bir görüntü olduğuna bizi inandırır. Lakin bu vəziyyətin gecə gördüyümüz yuxulardan heç bir fərqi yoxdur. Yuxularımızda ətrafımızdakı hadisələrin, səs və görüntülərin fərqində oluruq, hətta bədənimizin də… Düşünürük və mühakimə edirik, qorxu, qəzəb, məmnuniyyət və sevgi hissləri duyuruq. Başqa insanlarla danışır, onlarla eyni şeyləri gördüyümüzü düşünərək ətrafımızdakılar haqqında fikir yürüdür, hətta üzərimizə gələn avtomobilin bizi vurmasından ehtiyat edərək kənara çəkilirik. Qısası,  oyanıb yaşadığımızı zənn etdiyimiz şeylərin yalnız zehnimizdə olduğunu bilənə qədər, yuxumuzda da maddi dünyada yaşadığımızı düşünürük…

Yuxudan oyandıqdan sonra: “Hər şey bir yuxu imiş”, -dediyimizdə isə yaşadığımızın, əslində, fiziki xüsusiyyətə malik olmadığını, hər şeyin zehnimizdə yaradıldığını başa düşürük. Oyaq olduğumuzu düşündüyümüz zaman isə qəti şəkildə real dünyada yaşadığımızı düşünür və davranışlarımızı buna uyğun nizamlayırıq. Ancaq oyaq olduğumuz zaman qarşılaşdığımız hadisələr də eynilə yuxuda olduğu kimi zehnimizdə yaşanır. Buna görə də hal-hazırkı hisslərimizin də yuxu olmadığından əmin ola bilmərik.

Çox güman ki, oyaq olduğunuzu düşünmənizin səbəbi oxuduğunuz jurnalı əlinizdə tutduğunuzu hiss etməniz, oxuduqlarınızı izah edə bilməniz, bütün hadisələrin məntiqli və səbəb-nəticə əlaqələrinə uyğun olaraq baş verməsidir. Lakin bunların hamısı (jurnalı tutan əliniz, jurnalın özü, ətrafınızdakı əşyalar) beyninizdə seyr etdiyiniz surətlərdir. Sizə “indi oyaqsınızmı, yoxsa xəyal görürsünüz?” kimi bir sual verilsəydi, cavabınız “əlbəttə ki, oyağam” olardı. Bəlkə bu sualı yuxularınızda özünüzə dəfələrlə vermisiniz. Lakin yuxunuzda verdiyiniz cavabın (yəni “yuxuda deyiləm, oyağam”) oyandıqdan sonra səhv olduğunu görmüsünüz. Yaxşı, bəlkə elə indi də eyni şəkildə yanılırsınız? 

Kim sizə hal-hazırda yuxu görmədiyinizin, hətta bütün həyatınızın yuxu olmadığına dair zəmanət verə bilər?

 Dolayısilə, yaşadığınız dünyanın həqiqiliyindən necə əmin ola bilərsiniz?

Bu görüntülərin xaricdə maddi qarşılıqları olsa belə, siz bunların əsllərinə heç vaxt yetişə bilməzsiniz.

 

 “Ət”dən ibarət sinirlər isığı və səsi ötürə bilərmi?

 Qeyd etdiyimiz kimi, bizim görüb, qoxulayıb, dadıb, toxunub və eşitdiklərimiz  yuxudakına bənzər beynimizdəki surətlərdir.

 Başdan bəri izah edilənləri yenidən düşündüyümüzdə bu həqiqət bütün açıqlığı ilə ortaya çıxar.

 İşığın olmadığı beyində rəngarəng işıqlarla bəzədilmiş bir prospekti, bütün rəngləri canlılığı və parlaqlığı ilə seyr edə biliriksə, o zaman bu prospektin, işıqlı küçələrin, vitrinlərin, küçə lampalarının, avtomobillərin faralarının beynimizdə elektrik siqnallarından yaranan surətlərini görürik.

Beynimizə heç bir səs girə bilmədiyinə görə, biz heç vaxt yaxınlarımızın səslərinin əslini eşidə bilmərik. Eşitdiklərimiz həmişə surətlərdir.

 Yaxud biz heç vaxt dənizin sərinliyini, günəşin istiliyini hiss edə bilmərik. Biz həmişə beynimizdə bunların surətlərini yaşayırıq.

 Eyni zamanda, bu günə qədər heç vaxt insan nanənin əsl dadını hiss etməmişdir. Nanə hesab etdiyi dad beynində yaranan bir qavrayışdan ibarətdir. Çünki nanənin əslinə nə toxuna bilər, nə onun əslini görə bilər, nə əslinin qoxusunu bilər, nə də dadına baxa bilər.

Nəticədə, onu deyə bilərik ki, xarici dünyada maddənin əsli var, ancaq biz həyatımız boyu bizə göstərilən surətlərdən ibarət hisslərlə yaşayırıq. Ancaq bu surətlər o qədər həqiqidir ki, heç vaxt surətlərini yaşadığımızı bilmirik. Məsələn, indi başınızı qaldırın və olduğunuz otağa göz gəzdirin. Özünüzü mebellər olan bir otağının içində görürsünüz. Oturduğunuz kreslonun qollarına toxunduğunuzda sanki, həqiqətən, bu qolların əsllərinə toxunurmuş kimi bərkliyini  hiss edirsiniz. Göstərilən görüntülərin həqiqiliyi, bu görüntülərin yaradılışında istifadə edilən sənətin mükəmməlliyi bir çox insanın maddənin əsli mövzusunda yanılmasına səbəb olur. Bunun səbəbi görüntünün möhtəşəm  sənətlə, son dərəcə həqiqi və qüsursuz şəkildə  anbaan yaradılmasıdır.

Elm adamlarının qəbul etdiyi bu həqiqəti tanınmış filosof Corc Politzer bu şəkildə ifadə edir:

Gördüyümüz və toxunduğumuz üçün və bizə hisslərimizi verdikləri üçün obyektlərin varlığına inanarıq. Halbuki hisslərimiz yalnız zehnimizdə mövcud olan fikirlərdir. Bu halda, qavrayışla çatdığımız obyektlər fikirlərdən başqa bir şey deyildirlər və bu fikirlər zehnimizdən başqa yerdə olmazlar… Madam ki, bunlar yalnız zehində mövcud olan şeylərdir, elə isə kainatı və şeyləri zehinin xaricində varlıqlar olaraq xəyal etdiyimizdə yanılmaların içinə düşmüş oluruq… (George Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, səh.38-39) 

Tanınmış elm adamı Rita Karter xarici dünyanın əslini görmədiyimizi, xaricdə maddə olduğu halda, beynimizdə yaranan görüntünün ancaq bir qavramadan ibarət olduğunu belə açıqlayır:

Bir sima və ya mənzərə gördüyümüzdə, əslini görmərik, gördüyümüz orijinalın bir şərhi və ya tamamilə yeni versiyasıdır… Bunlar nə qədər yaxşı surətlər olsalar belə, orijinalından əskik və ya fərqlidir. (Rita Carter, Mapping The Mind, səh. 135) 

 

 Bu mövzu materialistləri niyə narahat edir?

 Diqqət yetirsək, bu gün maddənin əsli ilə əlaqədar verilən şərhlərdən materialistlər çox narahat olurlar. Materialistlər böyük maraqla gündəmdə tutulan yaşadığımız dünyanın eynilə yuxudakı kimi xəyal ola biləcəyinə qarşı çıxır və: “Əsla özünüzü idealizmin təlqinlərinə qapdırmayın, materializmə olan sədaqətinizi qoruyun”, -deyirlər. Ancaq bu cür reaksiyaların əsasında bu mövzunun gündəmə gətirilməsindən duyulan narahatlıq hissi durur.

Bu şəxslərin öyüdləri isə onlara Rusiyada qanlı kommunist inqilabının lideri Vladimir İliç Lenindən miras qalmışdır. Lenin bir əsr əvvəl yazdığı “Materializm və empiriokritisizm” adlı kitabında belə deyir:

Duyğularımızla qəbul etdiyimiz obyektiv həqiqəti bir dəfə yadırğadınmı, şübhəyə (aqnostisizmə) və subyektivizmə sürüşəcəyindən fideizmə (dini inanca) qarşı istifadə edəcəyin bütün silahları itirərsən; bu da fideizmin (inancın) istədiyi şeydir. Barmağını verdinmi, əvvəl qolun sonra bütün mənliyin gedər. Duyğuları obyektiv dünyanın bir görüntüsü deyil, xüsusi bir element olaraq aldığındabaşqa sözlə desək, materializmdən güzəştə getdiyində mənliyini fideizmə qapdırarsan. Sonra duyğular heç kimin duyğuları olar, ağıl heç kimin ağlı, ruh heç kimin ruhu olar.

Bu sətirlər Leninin böyük qorxu ilə ifadə etdiyi və həm öz zehnindən, həm də “yoldaş”larının zehnindən silmək istədiyi həqiqətin dövrümüzün materialistlərini də eyni şəkildə narahat etdiyini göstərir. Amma dövrümüzün materialistləri Lenindən daha çox narahatdırlar, çünki bu həqiqətin bundan 100 il əvvəlkinə nisbətən daha açıq, qəti və güclü şəkildə ortaya qoyulduğunu dərk edirlər. Bu mövzu bütün dünya tarixində ilk dəfədir ki, bu qədər qarşıqoyulmaz şəkildə izah edilir.

Materialistlərin “əsla bu mövzunu düşünməyin, yoxsa materializmi itirərsiniz və özünüzü dinə qapdırarsınız” şəklindəki xəbərdarlıqları, maddənin əsli ilə əlaqədar izah edilən həqiqətin müzakirəyə ehtiyac qalmadan materialist fəlsəfəni yıxmasından qaynaqlanır. Materialistlər kor-koranə inandıqları, bel bağladıqları maddi dünyanın olmadığından narahat olduqları üçün “maddənin əsli ilə əlaqədə olma imkanı yoxdur ki, materializm olsun” həqiqətini qəbul edə bilmirlər.

Elm adamı Linkoln Barnet bu mövzunun yalnız “sezilməsinin” belə materialist elm adamlarını qorxu və narahatlığa sürüklədiyini belə bildirir:

Filosoflar bütün obyektiv gerçəkləri hisslərin kölgə dünyasına çevirərkən, elm adamları insanduyğularının sərhədlərini qorxu və narahatlıq ilə sezdilər. (Lincoln Barnett, “Evren ve Einstein”, Varlık Yayınları, 1980, səh. 17-18) 
Ölkəmizdə və bütün dünyada bu mövzu ilə qarşı-qarşıya gələn hər materialistdə bu “qorxu və narahatlıq”  güclü şəkildə nəzərə çarpır.

 Ancaq XXI əsr bu həqiqətin bütün insanlar arasında yayılacağı, materializmin isə yer üzündən silinəcəyi tarixi bir dönüş əsridir. Bu həqiqəti görə bilən insanların keçmişdə nəyə inandıqları, nəyi nə üçün müdafiə etdikləri əhəmiyyətli deyil. Əhəmiyyətli olan həqiqəti gördükdən sonra buna müqavimət göstərməmək, ölüm gəlmədən əvvəl bu həqiqəti qavramaqdır.

 Xeyr, Biz haqqı batilin üstünə atarıq və o da onun işini bitirər. Bir anda (batilin) yox olub getdiyini görərsiniz. (Allaha) aid etdiyiniz sifətlərə görə vay halınıza! (Ənbiya surəsi, 18)
2013-11-24 18:53:03

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."