İslam dünyasında yeni təhlükə: Müsəlmanların dünyəviləşməsi

Müsəlman torpaqlarına edilən hücumlar böyük təxribatlara səbəb olur. Bununla ölkələrin idarəçiliyi, birliyi və nizamı sürətlə pozulur, minlərlə günahsız insan ölür. İslam dünyasında partlayan bombalar qədər zərər verən daha sarsıdıcı bir hadisə var.

Bu hadisənin tarixi 500 il əvvələ gedib dayanır. İlk olaraq Avropada başlamış, böyük ictimai və siyasi fitnəkarlığa görə bitib-tükənməyən təriqət müharibələrinə gətirib çıxarmışdır.

Avropadakı bu "silkələnməyin" başlanğıcı alman katolik din xadimi Martin Lüterin 1517-ci ildə kilsənin bəzi qanunlarına qarşı çıxması ilə başlamışdır. Katolik kilsəsinə qarşı tənqidi hərəkatın inkişaf etməsilə yaranan protestantlıq dünya tarixində böyük bir çevrilişə - reformasiyaya təkan verdi. Reformasiya özü ilə kapitalizm, dünyəvilik, millətçilik kimi yeni iqtisadi və siyasi modelləri gətirdi.

Protestantlığın yaratdığı reformasiyanın ən az bu sayılanlar qədər əhəmiyyəti olan, amma çox da gündəmə gətirilməyən digər bir nəticəsi isə xristianların həyatlarında və əxlaq anlayışlarında köklü dəyişikliklər yaratmasıdır.

Protestantlıq yaranmazdan əvvəl xristianlar İncilin insanın ruhuna səsləndiyinə və qurtuluşun ruhların təlimatlandırılması ilə reallaşacağına inanırdılar. Xristianlara görə İncil bu dünyanın keçici və dəyərsiz olduğunu, əsil yurda - o biri dünyada qovuşulacağını bildirir və insanları dünyaya meyilli düşüncələrdən uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Bundan başqa, katolik təlimi də insanlara həyatın hər sahəsini dinə görə tənzimləməyin vacib olduğunu izah edirdi.

Avropa protestantlığın təsiri ilə "bu dünya"ya əhəmiyyət verən düşüncəyə üz tutmuş, ruha deyil, maddəyə yönəlmişdir, bunun nəticəsində də axirətin əhəmiyyətini unutmuşdur. Uzun müddətdir ki, İslam dünyasında da buna bənzəyən bir hadisə yaşanır. Bunun nəticəsi isə müsəlmanların dünyəviləşməsidir.

Bəs puritanlıq nədir? Puritanlıq - protestantlığın əsasında yaranmışdır. O, son zamanlar ABŞ-da olduqca təsirli olan dini təlimdir. Dövrümüzdə İslam dünyasında bəzi birliklərin puritanlarla eyni üsulları mənimsəmələri olduqca maraqlı, həm də diqqətçəkən məsələdir. Puritanlığın bugünkü güc və təsirinə çatmasının səbəblərindən biri 'keyfiyyətli peşə' əldə etməyə xüsusi əhəmiyyət verməsidir. Məşhur alman sosioloqu Maks Veber əsərlərinin birində "Sərmayə sahibləri vəəgötürənlər, hətta işçi sinfinin təlim-təhsil almış yüksək təbəqəsi, xüsusilə müasir iş sahələrində yüksək səviyyədə texniki və ya kommersiya təhsili almış kadrlar protestant xüsusiyyətləri daşıyır" [1] deyərək bu mövzunu vurğulamışdır. Son zamanlar dünyanın müxtəlif yerlərindəki bəzi müsəlman qruplar da puritanlar kimi üzvlərinin peşə sahibi olmasını və bu sayədə dövlətin müxtəlif sahələrində vəzifədə olmalarına xüsusi bir əhəmiyyət verirlər.

Digər bir ortaq cəhətləri ticarətdir. Puritanlar zamanla ticarətlə məşğul olmağa təşviq edilmişlər. Hətta puritanlar başqa şirkətlərdə vəzifədə irəliləyə bilməmələri ehtimalına qarşı öz işlərini özləri qurmuşlar. Buna görə də puritanlığa marağın artması üçün müəssisələrdə yüksək gəlirliliyin təmin edilməsinə diqqət yetirilmişdir.

Son günlər buna bənzər prosesləri İslam dünyasında da müşahidə etmək mümkündür. Hətta bu vəziyyət o həddə çatmışdır ki, hər cəmiyyət öz təşkilatlarını bir yerə toplayaraq kommersiya təşkilatları yaratmışlar.

İxtisaslı işçi yetişdirmə və maddi güc əldə edilməsində müəyyən bir məqama çatan protestantlar və puritanlar siyasəti də maraq dairələrinə əlavə etmişlər. Avropada protestantların siyasətə təsiri o qədər güclü olmuşdur ki, bir çox dövlətlərin quruluşları kökündən dəyişilmişdir. Son günlər Misirdə baş verən hadisələri müsəlmanların protestantlar kimi siyasətə olan maraqları əsasında dəyərləndirmək mümkündür. Amma Misirin ticarətini, turizm gəlirlərini artırmağını müsəlmanların birliyindən daha üstün hesab edən siyasi fəaliyyətinin nəticəsi gözləniləndən çox fərqli olmuşdur.

Burada diqqət yetirilməli məsələ protestanlarla bəzi müsəlman qrupların üsullarındakı bənzərliklər, həm də bu bənzərliklərin müsəlmanlar üzərində necə təsir yaratmasıdır.

Müsəlman cəmiyyətlərdə zənginliyin və güc-qüvvənin artması, müsəlmanlar üzərində İslamın təsirinin azalmasına səbəb olmuşdur. Ticarətə təşviq edilən bu insanlar qısa müddətdən sonra mənfəət əldə etməyi həyatlarının əsas məqsədinə çevirirlər. Din üçün ediləcək bir işin ticarətlərinə və əldə edəcəkləri qazanca zərər verəcəyini düşündükdə gələcək qorxusu ilə hərəkət edirlər. Nəticədə, sərmayələrini təhlükədə gördükləri anda müsəlman birliyi kimi deyil, daha çox qrup kimi davranmağa üstünlük verirlər.

Bu anlayış namaz qılıb oruc tutan, amma daha çox mal-dövlətinin çoxluğu ilə xoşbəxt olan və din əxlaqından uzaq bir həyat tərzinə malik olan müsəlman modelinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.

İslamı tanıyan, Allah’a inanan insanlar dünyadakı əsil məqsədlərinin Allah’a, dinə xidmət olduğunu unutmamalıdırlar. Dünyaya fabriklər işlətmək, ya da gələcəyimizi zəmanət altına almaq üçün deyil, gözəl əxlaqı, sevgini yaşamağa gəlirik. Əlbəttə ki, müsəlman varlı ola bilər, amma əldə etdiyi bu imkanları hər zaman Allah’ın razılığını qazanmaq, İslam əxlaqını insanlara sevdirmək və insanlara gözəl bir dünya təqdim etmək üçün istifadə etməlidir. Məqsədi Allah yolunda cəhd etmək olan hər bir müsəlman bilməlidir ki, Allah Öz dininə yardım edənlərə kömək edir. Səmimi müsəlmanlar şeytanın təlqin etdiyi "kasıblıq qorxusu", ya da "zənginlik həvəsinə" qarşı gözəl bir əxlaq nümayiş etdirər və mütləq Allah’ın bəyəndiyi kimi hərəkət edərlər. Əsil müsəlman heç bir maddi mənfəətə tamah etməz, Allah’a özünü tam təslim edər.

Şübhəsiz ki, varlı olmaq müsəlmanlar üçün qınanmalı bir vəziyyət deyil. Allah bütün dünya nemətlərini iman gətirənlər üçün yaratmışdır.  Allah’ın bir çox ayəsində təriflədiyi hz. Süleyman Allah’dan zənginlik istəyərək dua etmişdir. Allah hz. Süleymanın bu duasını qəbul etmişdir. Quranda böyük bir sərvət sahibi olan hz. Süleyman haqqında belə bəhs edilir:

“Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik. O necə də gözəl qul idi! Daima (Allaha) üz tutardı.” (Sad surəsi, 30)

“(Süleyman) dedi: “Mən, nemətə olan məhəbbəti Rəbbimi zikr etməkdən ötrü üstün tutdum” (Sad surəsi, 32)

Mühüm olan bütün zənginliyi Allah’ın razı olacağı şəkildə istifadə etməkdir. Səmimi iman gətirmiş insanlar heç vaxt mal itkisi qorxusu ilə yaşamırlar. Onlar bu dünyada Allah’ın nemətlərindən faydalanıb zövq aldıqları kimi, özlərinə verilənləri Allah yolunda xərcləməkdən çox böyük zövq alırlar, çünki əsil məqsədləri budur.

Müsəlmanlar Amerikadakı puritanlar və Avropadakı protestantlar kimi əsil məqsədlərindən uzaqlaşmamalıdırlar. Müsəlmanları dünyada üstün edən əsas ünsür pul və ya mövqe deyil, səmimi iman və Allah’ın razılığına uyğun şəkildə yaşamaqdır.

[1] Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber, Ayraç Yayınevi, Kızılay-Ankara, Şubat 1997, s.29

Adnan Oktarın Harakah Daily'də nəşr olunan məqaləsi:
 
 
2014-04-03 20:49:06

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."