Zamanın nisbiliyi yenidən sübut edildi

"NASA: Nisbilik nəzəriyyəsi düzdür", "Eynşteyn haqlı çıxdı", "NASA nisbilik nəzəriyyəsini təsdiqlədi"…
 
2004-cü ilin oktyabr ayında qəzetlərdə dərc olunan bu başlıqlar nisbilik nəzəriyyəsini bir daha təsdiqlədi.
 
Nisbilik nəzəriyyəsi XX əsrin ən məşhur fiziki Albert Eynşteyn tərəfindən irəli sürülmüş zaman və məkan haqqında fiziki nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyəyə əsasən, zaman və məkan bir hissdir. Başqa sözlə, nəzəriyyə mütləq zamanın mövcud olmadığını irəli sürdü. Zaman və məkanı qavramağımız məkan və hərəkətimizdən asılıdır. Buna görə də bir cismin sürətindən və mövqeyindən (cazibə mərkəzinə olan uzaqlığından) asılı olaraq zaman sürətli və ya yavaş keçir. Bir cisim sürətləndikcə (cazibə mərkəzinə olan məsafəsində) o cismin üzərində zaman yavaşıyır. Yəni, sürət artdıqca zaman qısalır, daralır, daha ağır və yavaş irəliləyərək sanki "dayanma" nöqtəsinə yaxınlaşır. 
 
Bunu Eynşteynin bir nümunəsi ilə açıqlayaq: əkiz qardaşlardan birini işıq sürətinə yaxın sürətlə kosmosa yollasaq, dünyaya qayıtdıqda o, qardaşının özündən daha yaşlı olduğunu görəcək. Bunun səbəbi kosmosda sürətli səyahət edərkən zamanın daha yavaş axmasıdır. 
 
Bir cismin sürəti ilə yanaşı, hərəkəti də zamana təsir edir. Ümumi nisbilik nəzəriyyəsi sübut etmişdir ki, cazibə mərkəzlərinin yaxınında zaman daha yavaş irəliləyir.
 
Məşhur fizik Stiven Hokinq (Stephen Hawking) bu həqiqəti “əkiz” nümunəsi ilə belə izah edir:
 
“Nisbilik nəzəriyyəsi “mütləq zaman” anlayışını lüğətdən sildi. Biri dağın təpəsində, digəri isə dəniz səviyyəsində yaşayan bir cüt əkiz düşünək. Təcrübələr deməyə əsas verir ki, hündürdə yaşayan əkiz qardaş dəniz səviyyəsində yaşayandan daha tez yaşlanacaq. Yəni, onlar yenidən qarşılaşdıqlarında biri digərindən daha yaşlı olacaq." (Stephen Hawking, Zamanın Kısa Tarihi, səh. 54)
 
Nisbilik nəzəriyyəsi sürət və hərəkətdən asılı olaraq kosmosda fərqli zaman olduğunu da ortaya çıxarmışdır. 
 
Eynşteynin 1900-cü illərdə əldə etdiyi bu nəticə sonralar NASA-nın həyata keçirdiyi bir proyekt ilə təsdiqləndi.
 
Peyk orbitlərindəki uzaqlaşma nisbiliyi təsdiqləyir
 
Nisbilik nəzəriyyəsi İqnasio Sufolin (Ignazio Ciufolini) və Errikos Pavlis (Erricos Pavlis) adlı iki alim tərəfindən müxtəlif tədqiqatlardan sonra sübut edildi. NASA bu layihə üçün 600 milyon dollar məbləğində vəsait ayırdı. Errikos Pavlis Eynşteynin planetlər kimi nəhəng cisimlərin öz oxu ətrafında hərəkət edərkən məkan və zaman anlayışlarını bükməsi iddiasından yola çıxdıqlarını dedi. Peyklərin orbitində aparılan araşdırmalar nəticəsində dünyanın öz oxu ətrafında hərəkəti istiqamətində bu peyklərin ildə iki metr uzaqlaşdığı müəyyən olundu. Yəni, peyklər orbitlərindən ildə iki metr xaricə doğru uzaqlaşırlar. Bu, Eynşteynin zaman-məkan  sürüklənməsi ilə əlaqədar hesablamalarının 99%-i ilə uyğun gəlirdi. Kolorado universitetinin fiziklərindən biri olan Nil Eşbinin (Neil Ashby) əldə etdiyi nəticələrlə əlaqədar: “Bu, həqiqətən də zaman-məkan sürüklənməsi ilə əlaqədar ilk dəqiq ölçüdür" dedi.
 
Radikal qəzetinin 23 oktyabr 2004-cü il tarixli sayında bu əhəmiyyətli nəticə ilə əlaqədar belə bir məqalə dərc edildi:
 
... Pavlis əgər dünya ətrafındakı məkan-zamana təsir edirsə, yaxınlıqdakı peyklərin orbitinin dəyişməli olduğunu və bu fikrə əsaslanaraq LAGEOS-1 və LAGEOS-2 adlı peyklərin orbitlərindəki meyilliliyi lazer şüası ilə ölçdüklərini izah etdi. Pavlis "Hər iki peykin orbitində də dünyanın öz oxu ətrafında hərəkət istiqamətində ildə iki metrlik meyillilik qeydə alındı. Əldə olunun nəticələr daha əvvəl  nisbilik qanununa uyğun aparılan hesablamalara 99% uyğundur", dedi. İtaliyanın Lecce universitetinin professoru İqnasio Sufolin və ABŞ-dakı Dünya Sistemləri Texnologiyası Birləşmiş Mərkəzindən Pavlis 11 il hər iki peykdən gələn lazer siqnallarını araşdırdı.
 
Eynşteyn zaman və məkan anlayışlarının maddədən ayrı olmadığını, maddi cisimlərin varlığı şəraitində və güclü cazibə qüvvəsi yaradan cisimlərin yaxınlığında kosmosun “əyildiyini” iddia etmişdi. Eynşteynin nəzəriyyəsi bir çox cəhətdən ən müasir elm tərəfindən təsdiqləndi… 
 
Bura qədər danışdıqlarımızdan ortaya çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, zamanın hiss (və ya anlayış) olduğu həqiqəti bir daha sübut edildi. Bu həqiqət əsrlər əvvəl Quranda xəbər verilmişdir.
 
Zaman anlayışı
 
Zaman məfhumu, əslində, bir anın başqa bir anla müqayisəsi zamanı ortaya çıxır. Məsələn, bir cismə əlimizlə və ya hər hansı əşya ilə toxunduqda ondan müəyyən səs çıxacaq. Eyni cismə beş dəqiqə sonra yenidən toxunduqda bu səs təkrarlanacaq. Burada birinci səslə ikinci səs arasında müəyyən müddət keçdiyini düşünürük və bu müddəti "zaman" adlandırırıq. Halbuki ikinci səsi eşitdiyimiz vaxtda birinci səs yalnız beynimizdəki xəyaldan ibarət olur, yəni yaddaşımızdakı məlumat olur. İnsan yaddaşındakını yaşadığı anla müqayisə edərək zaman hissini qavrayır. Əgər bu müqayisə olmasa, zaman hissi də olmayacaq. 
 
Başqa bir misalı gözümüz önündə canlandıraq: Bir insan otağa daxil olur, otağın ortasındakı kresloda əyləşən bir adamı gördükdə beynində müqayisə aparır. Qapını açması, otağa daxil olması, otağın ortasına doğru getməsi, kresloda əyləşməsi və s. Bütn bu hərəkətlər ancaq onun beynində olan məlumatlardır. Burada zaman anlayışı kresloya oturan insanla bu məlumatlar arasında müqayisə edilərkən ortaya çıxır.
 
Qısaca, zaman beyindəki xəyallar arasında müqayisədən ibarətdir. Əgər insanın yaddaşı olmasa, beyini müqayisə edə bilməyəcək və təbii olaraq, zaman məfhumu da yaranmayacaq. Bir insanın "mənim otuz yaşım var” deməsinin səbəbi yaddaşı ilə əlaqədardır. Əgər yaddaşı olmasa, bu zaman müddətindən xəbərsiz olacaq, yalnız yaşadığı tək bir "an"ı qavrayacaqdır.
 
Zaman hissi məfhum olduğu üçün tamamilə insanın qəbuletmə qabiliyyətindən asılıdır, yəni nisbidir. Zamanın nisbiliyini yuxularımızdan daha aydın hiss edirik. Bəzən yuxularımızda saatlar, hətta günlər keçir. Əslində isə hər şey bir neçə dəqiqə, hətta bir neçə saniyə davam edir. 
 
Mövzunu bir az daha açıqlayaq. Xüsusi hazırlanmış tək pəncərəli bir otaqda oturub müəyyən zaman keçirdiyimizi düşünək. Keçən zamanı bilmək üçün də qarşımıza bir saat qoyaq. Eyni zamanda otağının pəncərəsindən günəşin çıxmasını və batmasını izləyək. Müəyyən müddət keçdikdən sonra otaqda qalma müddətimizi həm saata, həm də günəşin çıxıb-batmasına əsasən hesablayacağıq. Məsələn, otaqda 3 gün qaldığımızı deyəcəyik. Lakin bizi bu otağa salan adam, əslində, bu otaqda iki gün qaldığımızı bildirsə və pəncərədə gördüyümüz günəşin süni şəkildə yaradıldığını, otaqdakı saatın qəsdən sürətləndirildiyini söyləsə, hesablamalarımızın mənasız olduğunu görərik.
 
Bu nümunə bir daha göstərir ki, zamanın axış sürəti ilə əlaqədar məlumatımız ancaq qəbuletmə qabiliyyətimizə əsaslanır. 
 
Quranda nisbilik
 
Bütün deyilənlərdən aydın olur ki, zamanın nisbiliyi sübuta yetirilmiş elmi həqiqətdir. Ancaq bu həqiqət yalnız keçən əsrin əvvəllərində Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsi ilə ortaya çıxmışdır. Bu dövrə qədər insanlar zamanın nisbi anlayış olduğunu və məkana görə dəyişdiyini bilmirdilər. Dünya şöhrətli alim Albert Eynşteyn nisbilik nəzəriyyəsi ilə bu həqiqəti sübut etdi. Zamanın kütlə və sürətdən asılı anlayış olduğunu ortaya qoydu. Daha əvvəl heç kim bu barədə açıq şəkildə fikir bildirməmişdi.
 
Lakin 1400 il əvvəl, elmin çox primitiv olduğu bir dövrdə Quranda bu həqiqət xəbər verilmişdir. Quran-i Kərimdə zamanın nisbiliyindən bəhs olunur: 
 

“...Rəbbinin yanında olan bir gün sizin saydığınızın min ili kimidir!” (Həcc surəsi, 47) 

“O, göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra da (bu işlər) sizin saydığınız (illərdən) min ilə bərabər olan bir gündə Ona doğru yüksəlir.” (Səcdə surəsi, 5)

“Mələklər və Ruh (Cəbrail) Ona müddəti əlli min ilə bərabər bir gün ərzində qalxırlar.” (Məaric surəsi, 4)

 
VII əsrdə endirilən Quranda açıq-aydın zamanın nisbiliyindən bəhs edilməsi onun ilahi Kitab olduğunun əhəmiyyətli dəlillərindəndir.
 
Nisbilik və materialistlərin böyük səhvi
 
Nisbilik nəzəriyyəsinin sübut edilməsi ilə materialistlərin "mütləq zaman-sonsuz kainat" iddialarının əsassızlığı bir daha sübut olundu. Materialistlər maddə ilə yanaşı, zamanın da mütləq olduğunu, yəni sonsuzluqdan bəri var olduğunu və sonsuzluğa qədər davam edəcəyini  iddia edirlər. Bu cəfəng iddiaları ilə də qədəri, axirət gününü, cənnəti və cəhənnəmi inkar edirlər. Halbuki müasir elm maddənin və maddədən aslı olan zamanın yoxdan var edildiyini və zamanın da bir başlanğıcı olduğunu təsdiqləyir. Eyni zamanda zamanın izafi (nisbi - relative) bir anlayış olduğu, materialistlərin əsrlərdir zənn etdikləri kimi dəyişməz və sabit olmadığı, dəyişkən qavrayış olduğu da bu əsrdə ortaya çıxmışdır. Zaman və məkanın nisbiliyi Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsi ilə sübut edilmiş və bu həqiqət müasir fizikanın əsasını təşkil edir.
 
Nəticə etibarilə, zaman və məkan mütləq deyil, başlanğıcı olan, Allah`ın yoxdan yaratdığı məfhumlardır. Zamanı və məkanı yaradan Allah, heç şübhəsiz, bu anlayışlardan münəzzəhdir (uzaqdır). Allah zamanın hər anını zamansızlıqda yaratmışdır. Materialistlərin qavraya bilmədikləri "qədər" həqiqəti də burada aydınlaşır. 
 
Keçmişimiz və gələcəyimiz zamandan münəzzəh olan, onu yoxdan yaradan Allah`ın məlumatı və hakimiyyəti daxilindədir.
 
Quranın 1400 il əvvəl bildirdiyi və möminlərin  şəksiz iman gətirdikləri həqiqətləri müasir elm təzə-təzə kəşf edir. Bu bir daha Quranın Allah`ın sözü olduğunu sübut edir.

 

2010-03-09 21:55:12

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."