Riçard Dokinz və darvinistlərin xəyallarındakı ara-keçid formaları

Təkamül nəzəriyyəsi bir növün çox kiçik dəyişikliklərlə yeni növə çevrildiyini iddia edir. Amma bunun sübut edilməsi üçün həmin dəyişikliklərə aid ara-keçid növləri olmalı və bunlar da elmi dəlil kimi təqdim edilməlidir. İddia edilən keçid növlər xəyali əcdad növdən başlayaraq təkamül keçirən yeni orqan, sistem və ya üzvlərə malik olmalıdır. Milyonlarla il davam etdiyi iddia edilən belə xəyali dəyişikliklər nəticəsində ortaya yarım və ya əskik orqanlara sahib, uğursuz ara-keçid formalar çıxmalıdır. Diqqəti çəkən məqam isə tapılan fosillərin arasında HEÇ BİR ARA-KEÇİD FORMANIN OLMAMASIDIR. Fosil tapıntıları təkamülçülərin gözləntilərinin əksinə tam və qüsursuz orqan və sistemlərə malik canlı növləri ilə doludur. Bu da milyonlarla canlı növünün 100 milyonlarla il əvvəl də eyni xüsusiyyətlərə malik olduğunu göstərir.

Təsadüflərin hökm sürdüyü dünyada qarışıqlığın olması da gözlənilir. Belə xəyali bir sistemdə canlılarda simmetriya və ya estetikanın yaranması mümkün deyil. Hətta təsadüflərin hökm sürdüyü dünyada həyatın da mövcud olması mümkün deyil. Təkamülün guya mexanizmi kimi irəli sürülən mutasiyalar DNT-də pozulmalara və çatışmazlıqlara səbəb olur və bunun nəticəsində də orqan və sistemlərdə fəsadlar yaranır, nizamsız formalar ortaya çıxır. Təkamül nəzəriyyəsinə görə mutasiyaya məruz qalmış və bu səbəbdən mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilməmiş qeyri-adi canlıların fosil nümunələri ilə tez-tez qarşılaşmalı idik. Lakin bununla bağlı bircə nümunə belə yoxdur.

Təkamülçülərin əsas problemi olan bu vəziyyət ilk olaraq Çarlz Darvin tərəfindən etiraf edilmişdir:
 
"Əgər həqiqətən, növlər digər növlərdən mərhələli dəyişikliklərlə törəyiblərsə, nə üçün SAYSIZ-HESABSIZ ara-keçid formalarına rast gəlmirik? Nə üçün bütün təbiət XAOS halında deyil, TAM ŞƏKİLDƏ YERLİ-YERİNDƏDİR? (Charles Darwin, The Origin of Species, səh.172-280)

Nəzəriyyənin banisi olmasına baxmayaraq, Darvin fosillərin mükəmməl olduğunu etiraf etmişdir. Qəribə formalı keçid növlər tarix boyunca heç vaxt olmamışdır. Növlər ilk ortaya çıxdıqları andan etibarən nöqsansız və simmetrik orqanlara malik olmuşlar.

Saysız-hesabsız ara-keçid növlər yoxdur 
Fosil tapıntılarında hər zaman tam və qüsursuz canlıların qalıqlarına rast gəlirik. Bunlardan bəziləri mükəmməl orqanları ilə ortaya çıxmış və daha sonra nəsli kəsilmiş canlılara, bəziləri isə milyonlarla il əvvəl bugünkü görünüşləri ilə ortaya çıxmış və bu gün də yaşayan canlılara aiddir. Təkamülçülərin iddia etdiyi kimi, keçid xüsusiyyətlər əldə edən keçid canlılar isə əsla mövcud olmamış, HƏR HANSI BİR ARA-KEÇİD FORMALI fosilə rast gəlinməmişdir.

Təkamülçülərin iddialarına uyğun olaraq düşünsək, xəyali ara-keçid növlərin sayı bu gün məlum olan bütün növlərin sayından qat-qat çox olmalı idi. “Təkamül ağacı” qüsurlu növlərlə dolu olmalı və saysız-hesabsız yarımçıq budağa malik olmalı idi. Bu say isə trilyonlarla ifadə edilə bilər. Çarlz Darvin də "olmasını ümid etdiyi, ancaq heç vaxt tapılmayan” keçid növlərin sayını hər dəfə vurğulayaraq SAYSIZ-HESABSIZ deyə ifadə etmişdir:
 
"SAYSIZ-HESABSIZ ara-keçid forması olmalıdır, bəs nə üçün yer üzünün çoxsaylı təbəqələrində onları tapmırıq?... Nə üçün HƏR GEOLOJİ FORMA VƏ TƏBƏQƏ belə keçidlərlə dolu deyil?" (Charles Darwin, The Origin of Species, səh.172-280)
 
Darvinin də vurğuladığı kimi, əgər təkamül iddiası doğru olsa idi, hər geoloji təbəqə belə uğursuz təcrübələr, yəni qəribə görünüşlü keçid növlərlə dolu olmalı idi. Qazılan hər təbəqədə trilyonlarla keçid növlərə aid nümunələr olmalı idi. Lakin vəziyyət bunun tam əksidir. Fosillərdə keçid forma olmaması təkamülü təkzib edir.

Növlərin dəyişmədən sabit qaldığı həqiqəti
 
Fosil elmi olan paleontologiya canlı növlərinin dəyişmədiyini və canlıların dünyada yaşadıqları müddət ərzində həmişə sabit qaldıqlarını ortaya qoyur. Məşhur təkamülçü paleontoloq Naylz Eldric (Niles Eldredge) də bunun təkzibedilməz həqiqət olduğunu belə ifadə etmişdir:

“Artıq stasis (sabitlik-sabit qalmaq) növlərin təkamül tarixində əsas paleontoloji mənzərə kimi dəfələrlə faktlar əsasında təsdiqlənmişdir”. (Naylz Eldric Reinventing Darvin, 1995, s. 77 - http://bevets.com/equotese.htm)
 
Canlı növlərinin dünyada bir anda tam şəkildə ortaya çıxdıqları və dəyişmədən sabit qaldıqları açıq həqiqətdir. Bu, heç bir paleontoloq tərəfindən təkzib edilməyən, hər zaman etiraf edilən haldır. Məşhur təkamülçü alimlərdən amerikalı paleontoloq və tarixçi Stiven Cey Quld fosillərin ən bariz xüsusiyyətlərindən ikisi haqqında belə yazmışdır:
 
“Fosilləşmiş növlərin əksəriyyətinin mərhələli təkamüllə ziddiyyət təşkil edən iki fərqli xüsusiyyət ortaya qoyur:
 
1. Sabitlik: Bir çox canlı növü dünyada mövcud olduğu müddət ərzində heç bir dəyişiklik keçirmir. Fosil izlərində ilk ortaya çıxdıqları andakı quruluşları necədirsə, yox olduqları andakı quruluşları da eynidir. Morfoloji dəyişiklik əsasən məhduddur və müəyyən bir istiqaməti yoxdur.

2. Anidən ortaya çıxma: Növlər hər hansı lokal bölgədə əcdadlarından tədricən dəyişikliklərə məruz qalaraq mərhələli şəkildə meydana çıxmır. Bir anda və tam formalaşmış şəkildə ortaya çıxır”. (S. J. Gould, "Evolutions Erratic Pace", Natural History, vol. 86, may 1977)
 
Stiven Cey Quld “Natural History” jurnalındakı bir məqalədə etiraflarına belə davam edir:
 
“Bir çox fosil növünün geoloji həyat müddəti ərzində sabit qalması, heç bir dəyişikliyə məruz qalmaması bütün paleontoloqlar tərəfindən təsdiq edilmişdir. Lakin üzərində ətraflı araşdırma aparılmamışdır... Sabitliyin çox olması fosillərin utandırıcı xüsusiyyətinə çevrilmişdir...” (S. J. Gould "Cordelias Dilemma", Natural History, fevral, səh. 10-18)

 
“Yaradılış Atlası” və fosillər "biz dəyişmədik” deyir

Göründüyü kimi, fosillərin müasir nümunələri ilə müqayisəsi və hər hansı bir dəyişiklik olmadığının göstərilməsi məlum həqiqətin ictimaiyyətə çatdırılması deməkdir. Cəmiyyətdən həmişə gizlədilən bu həqiqət Harun Yəhya təxəllüsü ilə tanınan yazıçı Adnan Oktarın nəhəng əsəri “Yaradılış Atlası” ilə kütlələrə çatdırılmış və yayılmışdır. Paleontologiya iddia edildiyi kimi,  növlərin  milyonlarla il ərzində dəyişikliklərə məruz qalmadığını, möcüzəvi şəkildə mükəmməl halları ilə bir anda ortaya çıxdıqlarını göstərmişdir. Cənab Adnan Oktarın fəaliyyətləri nəticəsində uzun illərdir insanlardan gizlədilən fosillər işıq üzünə çıxmış, təkamülçülərin sirləri ifşa edilmişdir.

Bu möhtəşəm əsərdə 2000 fosil ətraflı şəkildə fotoşəkilləri ilə nümayiş etdirilsə də, universitet və ya muzeylərin anbarlarında gizlədilən fosillərin sayı 700 milyona yaxındır. Həqiqətləri qəbul edə bilməyən bəzi təkamülçülərin Atlasda olan təkcə 3-4 fosil üzərində ssenarilər yazaraq haqsız iradlar bildirməyə çalışmaları onların vəziyyətlərinin acınacaqlı olduğunu göstərir. Bu iradlar elmdən uzaqdır və istehzadan başqa bir şey deyil. Çünki həmin fosillərin elmi ədəbiyyatda minlərlə başqa nümunəsinin olduğu da məlumdur.

Xəyali əcdadları riyazi yolla axtarma
 
Təkamülçülər insanın şimpanze ilə ortaq əcdaddan gəldiyini irəli sürürdülər. Əvvəlcə, şimpanzelərin insanlara ən yaxın növ olduğu bildirildi, daha sonra, əslində, bonoboların daha yaxın olduğuna dair spekulyasiyalar getdikcə artmağa başladı. Bəs darvinistlər dəyişikliyə dair hər hansı sübut göstərmədən nəyə əsaslanaraq qohumluq əlaqəsini qururlar? Məhz burada təkamülçülər öz uydurduqları və heç bir elmi əsası olmayan statistika düsturları ortaya çıxarırlar.
 
Bu uydurmalar iki növün müəyyən genlərinə aid seçilmiş bəzi əsas cütlərinin müqayisəsi üzərində qurulmuşdur. Lakin bu, iki növün genomuna aid bütün kodların bir-bir müqayisə edildiyi demək deyil. Xəyali soy ağacı üçün istifadə edilən bu hiyləni yaxından tədqiq etdikdə bu həqiqət daha yaxşı başa düşülür.
 
İnsan və meymunlar arasında genetik oxşarlıq üzərində tədqiqat aparılarkən yalnız müəyyən genlər müqayisə edilir. Məsələn, yaşayan primatların soy ağacı çəkilərkən 54 genə aid 34.927 əsas cüt götürülmüşdür. İnsanın təqribən 25 min geni var və burada hamısı birdən müqayisə edilmir.

Təkamülçülər şimpanze ilə insan genomu arasında ilk öncə 1%-lik fərq olduğunu irəli sürmüş, daha sonra bu fərqin 4% olduğunu qəbul etmişlər. Bu nisbət təqribən 35 milyon nukleotidə bərabərdir. Təkamülçülər bu fərqin olmadığı xəyali mexanizm axtarışındadırlar. Bunun üçün DNT üzərində dəyişiklik edən, kodları çıxarıb əlavə edən, lakin bunu edərkən də orqanizmə tamamilə zərər verən mutasiyaları irəli sürürlər. Bu şəkildə mutasiyaların müntəzəm fasilələrlə çalışdıqlarını və mütləq faydalı təsirlərinin olduğunu (bu, qeyri-mümkündür) iddia edir və buradan iki növün nə vaxt bir-birindən ayrıla biləcəyinə dair saxta hesablamalar aparırlar. Ortada xəyali ortaq əcdada məxsus hər hansı bir fosil yoxdur, ara-keçid fosili də yoxdur, amma buna baxmayaraq təkamülçülər "ehtimal" başlığı altında elmi əsası olmayan hesablamaları ictimaiyyətə həqiqət kimi təqdim edirlər. Bunun əsasında kompüterə verilən xəyali göstəricilər “Bayes” düsturu adı altında işlədir və yenə də xəyali olan rəqəmlərlə aparılan hesablamalar nəticəsində 5-7 milyon il əvvəlki xəyali ortaq əcdad yalanını ortaya atırlar.


Statistikada Bayesyan yanaşması və ehtimallar əsasında qurulan elmi yanlışlıqlar
 
Bəzi statistik hesablamalarda istifadə edilən “Bayes” düsturu müəyyən bir iddiaya dair geriyə analiz etməni təmin edir. “Bayes” düsturu şərtli ehtimalların hesablanmasında istifadə edilir. Yəni əgər bir nəfər: "İki növ daha əvvəl tək idi” -deyə bir iddia ortaya atarsa, düstur bu saxta hipotezanı təsdiqləmək üçün əməliyyat aparır və 35 milyon nukleotid fərqinin aradan qalxması üçün neçə milyon ilə ehtiyac olduğunu hesablayır. Halbuki əslində 35 milyon nukleotid fərqi heç vaxt aradan qalxmayıb, amma iddia bu şəkildə qoyulduğu üçün bu və ya digər şəkildə düstur hər hansı bir nəticə verir. Buna görə “Bayes” yanaşması fiziki dəlilə əsaslanmaq əvəzinə bir insanın hər hansı bir hadisəyə olan inanc dərəcəsi kimi tanınır.
 
Göründüyü kimi, genlər barəsində məlumatlar kompüter düsturları ilə istəyə bağlı olaraq yazılmışdır. "Təkamül var” fikri ilə görülən bu işlərin elmi tərəfinin olmadığı, tamamilə ideoloji məqsədlərə xidmət etdiyi aydındır. Məlumatın kodlandığı bir genin belə öz-özünə necə yarandığını izah edə bilməyən bu düşüncə genetikadan “pərdə” kimi istifadə edir.
 
Paleontologiya, histologiya, biokimya və digər elm sahələri həyatın təsadüfən əmələ gəlməyəcək dərəcədə mürəkkəb olduğunu ortaya qoyur. Bütün canlı növləri, bu növlərə aid hər bir hüceyrə, hətta bir zülal belə Allahın sonsuz bilgisi və gücünün məhsuludur.


Adnan Oktarın News Rescue-da (Amerika) dərc olunan məqaləsi:

http://newsrescue.com/transitional-forms-richard-dawkins-darwinists-dream/#axzz4uvROXrAH

2017-10-29 21:11:36

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."