SÜLH VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİN MƏNBƏYİ

Quran Allahın insanlara rəhbər olaraq endirdiyi bir kitabdır və Allah Quran vasitəsi ilə insanlara gözəl əxlaqı əmr edir. Bu əxlaqın əsasını isə sevgi, şəfqət, mərhəmət və ədalət kimi əsas anlayışlar təşkil edir. İslam sözü Ərəb dilində “sülh” mənasını ifadə edir. İslam Allahın sonsuz mərhəmət və şəfqətinin yer üzündə təcəlli etdiyi hüzur və sülh dolu bir həyatı insanlara təqdim etmək üçün endirilmiş bir dindir.

 

Din adına  ortaya çıxan insanların bir qismi o dini səhv başa düşə bilər və tətbiq edə bilər. Buna görə də bu kimi insanlara baxaraq o din haqqında fikir formalaşdırmaq səhv olar. Bir dini tanımağın ən doğru yolu o dinin müqəddəs mənbəyini araşdırmaqdır.

 

İslamın müqəddəs mənbəyi Qurandır. Quran əxlaqı sevgi, şəfqət, mərhəmət, təvazökarlıq, fədakarlıq, xoşməram və sülh anlayışlarına əsaslanır. Bu əxlaqı həqiqi mənada yaşayan bir Müsəlman, son dərəcə nəzakətli, incə düşüncəli, təvazökar, ədalətli, etibarlı  bir insan olar. Ətrafına sevgi, hörmət, hüzur və həyat sevinci bəxş edər.

 

İslam Sülh Dinidir

 

Terrorun ən ümumi mənası dinc əhaliyə qarşı şiddət tədbiq edilməsidir. Başqa deyişlə, terrorun hədəfləri günahsız  olan sivil insanlardır. Tək günahları, terroristin gözündə “qarşı tərəf” olmalarıdır. Buna görə də, “terror” günahsız insanlara qarşı şiddət tətbiq edilməsi deməkdir və bunun heç bir bəraəti ola bilməz. Terror Hitler və Stalinin cinayətləri kimi “insanlığa qarşı edilmiş günah” dır.

 

Quran Allahın insanlara yol göstərici olaraq endirdiyi bir kitabdır və Allah Quran vasitəsi ilə insanlara gözəl əxlaqı əmr edir. Bu əxlaqın əsasını isə sevgi, şəfqət, mərhəmət və ədalət kimi əsas anlayışlar təşkil edir. İslam sözü Ərəb dilində “sülh” mənasını ifadə edir. İslam Allahın sonsuz mərhəmət və şəfqətinin yer üzündə təcəlli etdiyi hüzur və barış dolu bir həyatı insanlara təqdim etmək üçün endirilmiş bir dindir. Quran ayələrində insanlar yer üzündə mərhəmətin, şəfqətin, xoşməramın və sülhün yaşanıla biləcək nümunəsi olaraq İslam əxlaqına çağırılır. Bəqərə surəsinin 208-ci ayəsində Allah belə buyrur:

 

“Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o sizə açıq-aydın düşməndir.” (Bəqərə Surəsi, 208)

 

Ayədə də göründüyü kimi, Allah insanların “təhlükəsizliyinin” Quran əxlaqının yaşanması ilə mümkün olacağını bildirmişdir.

 

Quran əxlaqına görə, bir Müsəlman, Müsəlman olsun və ya olmasın bütün insanlara qarşı yaxşı və ədalətli rəftar etməklə, zəifləri və günahsızları qorumaqla və "yer üzündə təxribatçılığın qarşısını almaqla" məsuldur. Təxribatçılıq, yer üzündə insanların təhlükəsizlik, sülh və dincliyinə mane olan  hər cür anarxiya və terror halıdır. Bir ayədə buyurulduğu kimi, "Allah, fitnə-fəsadı sevməz". (Bəqərə Surəsi, 205)

 

Bir insanın günahsız yerə öldürülməsi isə, təxribatçılığın ən bariz nümunələrindəndir. Allah Quranda bu vəziyyəti belə açıqlayır:

 

 

 

“...Kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar...” (Maidə Surəsi, 32)

 

Göründüyü kimi, tək bir insanı belə “öldürməyən və ya yer üzündə heç bir fəsad törətməyən şəxsi” öldürən bir adam bütün insanları öldürmüş qədər böyük bir cinayət törətməkdədir. Belə vəziyyətdə, terroristlərin törətdikləri cinayət, qırğın və "intihar hücumları"nın nə qədər böyük bir cinayət olduğu açıqdır. Allah terrorizmin axirətdəki qarşılığını belə bildirir:

 

Məzəmmət olunmağa ancaq insanlara zülm edənlər və yer üzündə haqsız yerə azğınlıq edənlər layiqdirlər. Məhz onlar üçün ağrılı-acılı əzab vardır. (Şura Surəsi, 42)

 

Bütün bunlardan göründüyü kimi, günahsız insanlara qarşı terror tetbiq etmək İslama tamamilə zidd bir hadisədir və heç bir Müsəlman belə günah etməyə cəhd göstərməz. Əksinə, Müsəlmanlar bu cinayətləri işləyən insanları dayandırmaqla, "yer üzündəki təxribatçılığı" ortadan qaldırmaq və bütün insanlara dinclik və sülh gətirməklə məsuliyyət daşıyırlar. Müsəlmanlığı terrorla bir yerdə düşünmək olmaz, əksinə İslam hər zaman terrora qarşıdır və terrorun həllidir.

 

Allah Təxribatçıları Lənətləmişdir

 

Allah insanlara pislik etməkdən çəkinmələrini əmr etmiş; zülmü, zorbalığı, öldürməyi, qan tökməyi qadağan etmişdir. Allahın bu əmrinə uyğun gəlməyənlər ayədə keçən ifadəylə "şeytanın addımlarını izləyənlər" olaraq xarakterizə edilmiş və açıqca Allahın haram etdiyi şeyləri həyata keçirmişdirlər. Quranda bu mövzudakı bir çox ayədən bəziləri belədir:

 

“Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozan, Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri kəsən və yer üzündə fitnə-fəsad törədənlərə gəlincə, onlar üçün lənət və pis yurd vardır.”  (Rad Surəsi, 25)

 

“Allahın sizə verdiyi ruzidən yeyin-için və yer üzündə fəsad yayıb pis işlərə qurşanmayın!” (Bəqərə Surəsi, 60)

 

Təxribatçılıqla, günahsız insanları öldürməklə, üsyanla və zülmlə yer üzündə müvəffəqiyyətli ola biləcəklərini zənn edən insanlar səhv yoldadırlar. Çünki Allah terror və şiddətlə bağlı  hər cür fitnəni  qadağan etmiş, bu cür hərəkət edənləri lənətləmiş və bir ayəsində də "Şübhəsiz Allah, təxribatçılıq çıxaranların işini düzəltməz." (Yunus Surəsi, 81) şəklində buyurmuşdur.

 

Ancaq dövrümüzdə dünyanın dörd bir yanından terror, soyqırım və qətl halları yaşanmaqda, günahsız insanlar vəhşicəsinə öldürülməkdə, suni səbəblərlə bir-birlərinə düşmən edilmiş ölkələr qana bulanmaqdadır. Bir-birilərindən çox fərqli tarixlərə, mədəniyyətlərə və ictimai quruluşlara malik olan ölkələrdə meydana gələn bu hadisələrin hər ölkədə özünə məxsus səbəbləri və mənbələri ola bilər. Ancaq əsl səbəbin isə  dinin gətirdiyi sevgi, hörmət və xoşməramdan irəli gələn gözəl əxlaqdan uzaqlaşmaq olduğu açıqdır. Dinsizliyin bir nəticəsi olaraq Allah qorxusuna sahib olmayan və axirətdə hesab verəcəklərinə inanmayan, bu səbəblə də "necəsə kimsəyə hesab verməyəcəyəm" deyə düşünən, hər cür insafsızlığı, əxlaqsızlığı və vicdansızlığı asanlıqla edə bilən kütlələr meydana gəlir.

 

Allah qorxusu olan və həqiqi İslam əxlaqını mənimsəmiş bir insanın şiddəti, təxribatçılığı dəstəkləməsi və belə işlər görməsi qətiyyən mümkün deyil. Buna görə də, terrorun həlli həqiqi İslam əxlaqının yaşanmasıdır. Quranda bildirilən gözəl əxlaq izah edildiyində insanlar düşmənliçilyi, döyüşü və xaos mühitlərini özlərinə hədəf əldə edən qruplardan yana çıxmayacaq, onlarla birlik olmayacaqlar. Çünki Allah Quranda insanları təxribatçılıqdan məhrum etmişdir:

 

O, dönüb getdikdə yer üzündə fitnə-fəsad törətməyə, əkinləri və nəsilləri məhv etməyə çalışar. Allah isə fitnə-fəsadı sevmir. Ona: “Allahdan qorx!”– deyildikdə, lovğalıq onu daha da günaha sürükləyər. Ona Cəhənnəm kifayət edər. Ora nə pis yataqdır! (Bəqərə Surəsi, 205-206)

 

Bu ayələrdən də başa düşüldüyü kimi, Allahdan qorxan bir insanın dövlətinə, millətinə, insanlığa ən cuzi zərər verə biləcək hadisələrə belə göz yumması mümkün deyil. Allaha və axirət gününə inanmayan bir insan isə kimsəyə hesab verməyəcəyini zənn edərək hər cür pisliyi rahatlıqla edə bilər.

 

Dövrümüzdə davam edən terror bəlasından  qurtulmaq üçün ilk öncə ediləsi iş, dinsizliyi və din adına ortaya çıxan səhv anlayışların elmlə ortadan qaldırılması və insanlara Allah qorxusunun və həqiqi Quran əxlaqının öyrədilməsidir.


2011-09-09 14:22:02

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."