Xoşbəxtliyin sirri

Xoşbəxtlik dünya üzərində hər insanın sahib olmağa çalışdığı nemətdir. Ancaq xoşbəxtlik insanların düşündükləri kimi, dünyəvi şərtlərə bağlı olan hiss deyil. Daimi və həqiqi xoşbəxtliyi isə ancaq iman gətirənlər yaşaya bilərlər. Çünki həqiqi xoşbəxtlik nə insanlara, nə hadisələrə, nə maddiyata, nə də mövqeyə bağlıdır.

Xoşbəxtliyin tək bir sirri vardır, o da Allah sevgisi və Allah`a təvəkküldür.

İman gətirən insan bu dünyanın həqiqi mahiyyətini, öz yaradılış məqsədini, Uca Allah`ın özünü imtahan etdiyini və Ona qulluq etməklə məsuliyyət daşıdığını bilir. Buna görə də, həyatı boyunca Allah`ın razılığını, rəhmətini qazanmağa çalışır və möminlərin həqiqi yurdu olan cənnətə girmək üçün səy göstərir.

Xoşbəxtlik Uca Allah`ın saleh qullarına səmimi iman və bağlılıqlarına görə həm dünyada, həm də cənnətdə verdiyi çox böyük bir nemətdir. Möminlərin xoşbəxtliklərinin və hüzurlarının qaynağı yalnız imanlarıdır. Allah səmimi imanlarının əvəzində onların ürəklərinə xoşbəxtlik və rahatlıq hissini nemət kimi bəxş edir. Möminlərin yaşadığı bu xoşbəxtlik dünya şərtlərə bağlı deyil, Allah və axirətə iman gətirmənin verdiyi mənəvi xoşbəxtlikdir. İmandan uzaq yaşayan insanlar isə iman gətirmədikləri müddətcə həqiqi xoşbəxtlikdən uzaq qalırlar. Sonsuz güc sahibi Allah din əxlaqını yaşamadıqları üçün bu insanların qəlblərinə narahatlıq və sıxıntı salacağını Quran ayəsində belə bildirmişdir:

Allah kimi düz yola yönəltmək istəsə, onun köksünü islam (dini) üçün açıb genişləndirər, kimi azdırmaq istəsə, onun ürəyini daraldıb sıxıntıya salar. O, sanki (sıxıntının şiddətindən) göyə çıxar. Allah iman gətirməyənlərə pisliyi belə edər!(Ənam surəsi, 125)

Möminləri xoşbəxt edən nədir?

İman gətirməyən insanlar axirət həyatının çox yaxın olduğunu və onunla qarşılaşacaqlarını düşünmədən yaşayırlar. Ölümü, ölümdən sonra nələrlə qarşılaşacaqlarını, bütün həyatı boyu əməllərinə görə Allah`a hesab verəcəklərini, bunun nəticəsində də cənnət, ya da cəhənnəmdə sonsuza qədər qalacaqlarını ağıllarına gətirmir, yaxud da gətirmək istəmirlər. İnsanları bu cür davranmağa vadar edən ən əhəmiyyətli fakt isə sonsuz axirət həyatını özlərindən uzaq görmələridir. Bu düşüncədəki insanların istədiyi kimi yaşayacaq daha çox vaxtlarının olduğunu düşünürlər. Buna görə də, heç düşünmədikləri, ya da reallaşacağına az inandıqları bir şey üçün həyatlarını, mənfəətlərini və qurduqları planlarını fəda etmək istəmirlər. Böyük səhv edərək dünya həyatını və dünya mənfəətlərini axirətdə qazanacaqları ilə müqayisədə daha yaxın və asan görürlər, dünya həyatını üstün tuturlar. Dünyaya bağlanıb axirəti gözardı edirlər, bütün istəklərini bu qısa dünya həyatına sığdırmağa çalışırlar. Bütün həyatlarını Allah`ı razı edəcək davranışlardan və din əxlaqını yaşamaqdan uzaq keçirir, yalnız dünyəvi ehtirasları üçün zamanlarını sərf edirlər.

Dünya həyatına duyulan ehtiras isə insanları bədbəxt edir. Quran əxlaqından uzaq yaşayan bu insanların dünya həyatında xoşbəxt ola bilməyəcəklərini, həmişə çətinlik yaşayacaqlarını Uca Allah Quranda belə bildirir:

Hər kəs Mənim öyüd-nəsihətimdən (Qurandan) üz döndərsə, güzəranı daralar (yaxud qəbir evində şiddətli əzaba düçar olar) və Biz qiyamət günü onu məhşərə kor olaraq gətirərik!(Taha surəsi, 124)

İman gətirməyən insanları bədbəxt edən və onlara narahatlıq verən başqa mövzu isə qarşılaşdıqları çətin anlarıdır. Bu insanların xoşbəxtliyi tamamilə dünyəvi xeyir və qazanclara bağlı olduğundan çətin anlarında mənfəətlərini itirmə təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalırlar. Hər şeyləri dünyaya bağlı olduğundan heç gözləmədikləri hadisə ilə bunların əlindən çıxması onları ümidsizliyə salır. Keçici sevinci də bu yolla tamamilə itirirlər, içindən çıxa bilməyəcəkləri sıxıntılara qapılırlar.

Möminlərin xoşbəxtliyi isə çətin hallarda göstərdikləri Quran əxlaqı ilə daha da artır. Möminlər həmişə Allah`ın razılığını düşündükləri, ağıllarını və vicdanlarını həmişə bu istiqamətdə istifadə etdikləri üçün mənfi kimi görünən vəziyyətlərdən heç vaxt iman gətirməyənlər kimi mənfi yöndə təsirlənmirlər. Əksinə, çətin hallarda göstərəcəkləri gözəl rəftarlarla Uca Allah`ın razılığını qazana biləcəklərini ümid etdikləri üçün xoşbəxtliklərindən heç bir şey azalmır.

Möminlərin ürəyində Allah`ın razılığını qazanma ümidi və bu yolda etdiyi cəhdin verdiyi sevinc və hüzur vardır. Yaşadıqları bu sevinc onları həm dünya həyatında xoşbəxt və hüzurlu edir, həm də Allah`ın razılığını daha çox qazanmaq üçün sövq və həyəcan meydana gətirir. Bu sevinc və xoşbəxtlik insanların iman gətirmədikləri təqdirdə, heç vaxt əldə edə bilməyəcəkləri və təqlid edə bilməyəcəkləri sevincdir. Çünki bu, Allah`ın yalnız möminlərə hiss etdirdiyi və Allah`ın razılığını, rəhmətini və sonsuz cənnətini ümid etmənin verdiyi xoşbəxtlik və dinclikdir.

İmanın sevinci

Möminlər Allah`a və Onun yaratdığı qədərə iman gətirdikləri üçün sevinc və xoşbəxtlikləri daimidir. Bu vəziyyət onların gündəlik həyatlarına da əks olunur və möminlərin xarakterinin əsasını təşkil edir. İman etməyənlər isə Allah`dan və Onun ayələrindən xəbərsiz yaşadıqları üçün həmişə bədbəxt olurlar.

Möminlərin Allah`a qarşı duyduqları sevgi, bağlılıq və qədərə təslimiyyət onları maddi və mənəvi hər cür sıxıntından uzaq tutur. Çünki mömin üçün həyatı boyunca “pis” kimi xarakterizə edə biləcəyi heç bir şey yoxdur. Göstərəcəyi Quran əxlaqı ilə Allah`ın bütün “pis” kimi görünən vəziyyətləri onun üçün “xeyirə” və “yaxşılığa” çevirəcəyini çox yaxşı bilir. Bu da möminin hər zaman imandan qaynaqlanan sevincə və xoşbəxtliyə sahib olmasını təmin edir. Hər kəsin kədərləndiyi və məyus olduğu mühitdə onu üzəcək hər hansı səbəb mövcud olmadığı üçün sevincindən və xoşbəxtliyindən heç bir şey azalmır.

Möminlərin davranışları hər zaman səmimi və rahat olur. Hər zaman Allah`a təvəkkül etdikləri üçün hərəkətləri və rəftarları qarşılarındakı insanlara da hüzur və sevinc bəxş edir. Bu baxımdan, hər kəs bir möminlə danışmaqdan və yoldaşlıq etməkdən böyük zövq alır. Çünki həqiqi mənada səmimiyyətə və sevincə yalnız möminlər malikdir. Möminin ətrafındakı hər kəs bu halı çox açıq şəkildə hiss edir. Mömin Allah`ın özünə verdiyi bu bənzərsiz nemət sayəsində yaşamaqdan zövq alan, həqiqi mənada gözəl vaxt keçirən, xoşbəxt olan və gülən tək insandır. Çünki möminlər hər şeyin idarəsinin Allah`ın iradəsində olduğunu bilirlər. Allah bu mövzunu bir ayədə belə bildirir:

De: “Allah`ın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O bizim Himayədarımızdır. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər!” (Tövbə surəsi, 51)

Din əxlaqından uzaq yaşayan insanlar, ümumiyyətlə, gözəl vaxt keçirmənin, sevincin və sevginin zövqünü həqiqi mənada yaşaya bilmirlər. Bu insanların əksəriyyəti bəzən yaxşı vaxt keçirir və ya əylənir kimi görünsələr də, bu vəziyyət bütün həyatlarına hakim ola bilmir. Çünki yaşadıqları problemləri düşünmələri və onları özlərinin həll edəcəklərini zənn etmələri keflərini pozur, çətinlik və gərginlik yaradır.

Möminlər isə Allah`a səmimi şəkildə iman gətirdikləri üçün Allah`ın onlara bəxş etdiyi “həqiqi” sevinclə dolu həyat yaşayırlar.   

Daimi xoşbəxtlik yalnız möminlərindir

Nəticə etibarı ilə, möminlər yaşadıqları çətinliklərdən aslı olmayaraq, həmişə Allah`a güvənən, həmişə Ona yönəlib dönən, həmişə Onu razı etməyi düşünən və hər zaman Quran əxlaqına uyğun yaşayan əxlaqa sahib olduqlarından, Allah`ın heç bitməyən rəhməti, fəzli və sevgisi həmişə onların üzərindədir. Uca Allah Özünə iman gətirənləri heç zaman tək və köməksiz buraxmayacağını vəd etmişdir. Allah Öz yolunda səmimi şəkildə səy göstərən, heç bir şübhəyə qapılmadan mallarını və canlarını Allah`ın razılığını qazanmaq üçün sevərək xərcləyən bu sadiq qullarını sonsuza qədər qalacaqları, nemətlərlə dolu cənnətlərlə müjdələmişdir:

Dünya həyatında da, axirətdə də onlara müjdə vardır. Allah`ın kəlmələri əsla dəyişilməz. Bu, böyük uğurdur. (Yunus surəsi, 64)
Bunlar, iman gətirənlər və qəlbləri Allah`ı zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Bilin ki, qəlblər ancaq Allah`ı zikr etməklə rahatlıq tapır. (Rad surəsi, 28)

 


2009-12-02 23:05:48

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."