Leninin qıtlıq siyasəti

20-ci əsr kommunist rejimlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri xalqı aclığa məhkum etmək idi. Lenin hakimiyyəti dövründə Rusiyada beş milyon insanın ölümü ilə nəticələn qıtlıq yaşanmışdı. Stalin dövründə bu fəlakət daha geniş şəkildə vüsət almş və təkcə Ukraynada altı milyon insan aclıqdan ölmüşdü. Maonun Qırmızı Çinində və Pol Potun Kambocasında da milyonlarla insan qıtlıq nəticəsində həlak olmuşdu.

Super marketlerin, şirniyyat evlərinin, restoranların bol olduğu bir vaxta, əlbəttə, qıtlığın mahiyyətini tam dərk etməyə bilərik, bu anlayış bizə yad gələ bilər. Hətta qıtlıq dedikdə bəzilərimiz "qısa müddətli aclıq” kimi qavrayırıq. Halbuki, Rusiya, Çin, Kamboca kimi ölkələrin yaşadığı qıtlıq aylarla, hətta illərlə davam etmişdir. Təkcə həyətyanı sahədə yetişdirdikləri məhsullarla (taxıl və ya düyü) qidalanan kəndlilərin bütün məhsulları əllərindən zorla alınır. Aydındır ki, ərzaqları əllərindən alınanan kəndlilər aclığa məhkum olurlar. Əvvəlcə tapa bilidkləri meyvə-tərəvəz və heyvanları yeyirlər. Lakin bunlar da qısa müddətdə tükənir. Məcbur qalıb yarpaq, ot, ağac qabıqlarını qaynadaraq yeyirlər. Həftələr keçdikcə orqanizmləri zəifləyir və arıqayırlar. Heç vaxt bitməyən aclıq... Bəzi insanlar pişik, it, hətta digər canlıları, böcəkləri belə yeməyə başlayırlar. Nəticədə əzab içində qıvrılan insanlar kütləvi şəkildə ölməyə başlayır. Sağ qalanların isə ölüləri basdırmağa taqəti yoxdur. Qıtlığın dəhşətli üzü ortaya çıxır: Adamyeyənlik!... İnsanlar əvvəl ölüləri yeməyə başlayır, sonra bir-birlərinə hücum etməyə, uşaqları kəsib yeməyə başlayırlar. İnsanlıqdan çıxır, vəhşi heyvana çevrilirlər.

Kommunist rejimin də məqsədi məhz budur.

Bəlkə də,  bu yazılanlar sizə fərziyyə kimi gəldi. Lakin onu da qeyd edək ki, bunlar tarixi faktdır. Bəli, bütün bunlar 20-ci əsrdə Leninin idarə etdiyi Bolşevik Rusiyasında baş vermiş həqiqətdir.

Bolşeviklər iqtidarı ələ keçirdikdən sonra Leninin 1918-ci il qərarı ilə xüsusi mülkiyyətin ortadan qaldırılması siyasətini yürütməyə başladılar. Kəndlilərin tarlaları və bütün məhsulları əllərindən alınaraq dövlətin mülkiyyətinə verildi. Bolşevik hərbçilər, “ЧК” (чeрезвычайная комиссия- fövqəladə komisiya) polisləri, Qırmızı Ordu dəstələri Rusiyanın bütün kəndlərini qarət etdilər. Həyat şəraitləri onsuz da ağır olan kəndlilərin yeganə qida mənbəyi olan məhsulları silah gücünə toplamağa başladılar. Hər bir kəndli üçün müəyyən miqdar təyin edilmişdi və o, bu məbləği ödəmək üçün bütün məhsulunu vermək məcburiyyətində qalırdı. Müqavimət göstərmək istəyənlər isə vəhşi üsullarla “susdurulurdu”. Bəziləri əllərindəki buğdanın bir qisimini gizlədirdi. Ancaq bu cür hallar bolşevikler tərəfindən "xəyanət" hesab olunurdu. Bu insanlar ağlasığmaz işgənclərlə cəzalandırılırdı. 14 Fevral 1922-ci ildə bölgəyə yollanan müfəttiş Omsk bölgəsindəki vəziyyəti belə izah edirdi:

“Zorba əsgərlərin vəhşilikləri ağlasığmaz həddə çatıb. Həbs olunan kəndlilər soyuq zindanlara salınır, qamçıyla döyülür və ölümlə təhdid edilirlər. Ödəməli olduqları məhsul miqdarının hamısını verə bilməyənlərin əl-qolları bağlı, çılpaq şəkildə yol boyu qaçmağa məcbur edilir və sonra soyuq zindana basılır. Çox sayda qadın huşunu itirənə qədər döyüldükdən sonra çılpaq olaraq qarda qazılan çuxurlara atılır.”

Lenin kəndlilərin təyin edilən məbləği ödəyə bilməməklərinə dəli olurdu. Daha sonra müqavimət göstərən kəndlilərə yeni cəza tətbiq edilməyə başlandı. Onların təkcə məhsulları deyil, toxumları da əllərindən alınırdı. Toxumların alınması isə kəndlilərin aclıqdan ölmələri demək idi. Belə də oldu. 1921-22-ci illərdə Rusiyada 29 milyon insan aclıq və səfalət içində yaşayırdı. Bunların 5 milyonu aclıqdan həyatını itirdi.

Bu qıtlıq dünyaya çatdırıldıqdan sonra Qərb ölkələri bu fəlakətin nəticələrini yüngülləşdirmək üçün yardım kampaniyaları təşkil etdilər və buna az da olsa nail oldular. Lakin artıq gec idi. Çünki bolşeviklər yürütdükləri bu vəhşi siyasəti gizlətmək üçün qıtlıqla bağlı xəbərlərin yayılmasını qadağan etmiş, törətdikləri cinayətləri inkar etmişdilər. Riçard Payps, “A Coincise History Of The Russian Revolution” (Rus inqilabının qısa tarixi) adlı kitabında belə yazır:

“1921-ci ilin yazında kəndlilər aclıqdan ot, ağac qabığı və gəmiriciləri yeyirdilər. Hətta adamyeyənlər də peyda olmuşdu. Milyonlarla səfil insan yemək tapmaq ümidi ilə başqa ölkələrə üz tuturdular. Lakin heç bir ölkə bu insanları qəbul etmirdi, çünki Moskva 1921-ci ilin iyuluna qədər bu siyasətini inkar etdi. Ölümlə üz-üzə dayanan bu insanlar hər gün qatarı gözləyirdilər, lakin o qatar heç vaxt gəlmədi. Şəhərdə heç bir həyat əlaməti yox idi. İnsanlar ya şəhəri tərk etmişdilər, ya da evlərində hərəkətsiz vəziyyətdə yatırdılar. Küçələr cəsədlərlə dolu idi.

Bəs bu aclıq siyasəti nə məqsədlə həyata keçirilirdi? Əlbəttə, Lenin kəndlilərin məhsullarını yığaraq bolşevik rejimini iqtisadi yöndən gücləndirmək və xüsusi mülkiyyəti aradan qaldıraraq kommunist yuxunu reallaşdırmaq istəyirdi. Ancaq insanları qəsdən qıtlığa sürükləməyin başqa bir məqsədi də vardı. Lenin qıtlığın insan psixologiyasında təxribat meydana gətirəcəyini bilirdi. Bu yolla insanların Allah`a olan inanclarını aradan qaldırmaq və kilsəyə qarşı hərəkat başlatmaq istəyirdi. "Kommunizmin qara kitabı"nda Leninin bu zalım fikirləri belə ifadə edilir:

“1890-cı ildə gənc vəkil olan Vladimir Ulyanov Lenin 1891-ci ildə aclıqdan ən çox zərər çəkən bölgələrdən biri olan Samarada idi. Lenin ac insanlara ictimai kömək səylərinə qatılmamaqla bərabər, qəti şəkildə belə bir köməyə qarşı olduğunu da açıqlayan tək nümayəndə idi. Yoldaşlarından birinin xatırladığına görə, "Vladimir İliç Ulyanov aclığın bir çox müsbət tərəflərinin olduğunu açıqca ifadə etməkdən çəkinmirdi. Düşünürdü ki, yaranacaq sənaye proletariatı burjua sisteini kökündən məhv edəcəkdi. …Geriqalmış kəndli iqtisadiyyatı tənəzzülə uğradıqdan sonra aclıq bizi məqsədimizə yaxınlaşdıracaq və kapitalizmin sonrası mərhələsi olan sosializmə nail olunacaqdı. Aclıq yalnız Çara deyil, Tanrıya olan inancı da yox edəcəkdi..."

30 il sonra Bolşevik hökumətin başçısı olan gənc vəkil yenə də eyni düşüncədə idi: Aclıq düşmənin başına ölümcül zərbə endirməy əkömək edə bilər və etməlidir. Bu düşmən Ortodoks kilsəsi idi.

Lenin qıtlıq siyasəti ilə kütlələrin dinə olan bağlılığını qıracağı, onları təsirsiz vəziyyətə gətirəcəyi, beləliklə dini təşkilatlara qarşı planladığı hücumu daha asan reallaşdıracağı ideyalarını 19 Mart 1922-ci ildə Politbüro üzvlərinə göndərdiyi məktubda belə izah edirdi:

“Həqiqətən də hazırkı vəziyyət onların deyil, kifayət qədər bizim lehimizədir. Düşmənimizin başına ölümcül zərbə endirmək və önümüzdəki on illər ərzində bizim üçün əhəmiyyətli olan məslələri zəmanət altına almaq üçün 99% şansımız var. Bütün bu ac insanların adam əti ilə bəsləndiyi, yolların yüzlərlə, minlərlə cəsədlə dolduğu bu an kilsənin mallarını yağmalaya bilərik və yağmalamalıyıq. İndi böyük kəndli kütlələri bizi dəstəkləyəcəkdir və ya bir neçə Qara üzlü ruhanini və mürtəce kiçik burjuaları dəstəkləməyəcəklər... Hər şey göstərir ki, bundan qeyri vaxt məqsədimizə çata bilmərik, çünki yalnız aclıqdan yaranan ümidsizlik kütlələrdə bizə qarşı rəğbət yarada bilər və ya heç olmasa bitərəf ola bilərlər.”

Leninin həyata keçirdiyi bu siyasət kommunizm ideologiyasının ilk nümunəsi idi. Onun ölümündən sonra hakimiyyətə gələn Stalin və ya Mao kimi kommunist diktatorlar bu zülmləri daha da artırdılar. Leninin ölümü də olduqca mənalı idi. 1922-ci ildən etibarən getdikcə ağırlaşan xəstəliyi onu tədricən iflic etməyə başladı. Demək olar ki, 1923-cü ili əlil arabasında və əzabverici baş ağrıları ilə keçirdi. Həmin ilin mart ayında ağır bir tutma keçirdi və bundan sonra danışma qabiliyyətini itirdi. Həyatının son aylarında Lenini görənlər dəhşətə gəlirdilər... Çünki üzündə qorxunc ifadə vardı və sanki dəli olmuşdu. 21 Yanvar 1924-cü ildə beyninə qansızma nəticəsində öldü.

Bolşevikler Lenini mumiyaladılar və qiymətli hesab etdikləri beynini xüsusi vasitə ilə mühafizə edirlər. Cəsədi Moskvadakı Qırmızı Meydanda Qədim Yunan məbədlərini xatırladan abidə-məzara qoyuldu və izdihamlar tərəfindən ziyarət edildi. Ziyarətçilər cəsədə qorxu ilə yanaşırdılar.

Vaxt ötdükcə bu qorxu daha da şiddətlənəcəkdi. Çünki Lenindən sonra Sovetlər Birliyi iqtidarını ələ keçərən Cozef Stalin, Lenindən daha zalım və sadist idi. Stalin qısa müddətdə müasir tarixin ən böyük "qorxu imperatorluğu"nu qurdu...

 

2009-12-04 01:22:41

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."