İslam: dünyanı işıqlandıran Nur

7-ci əsrin əvvəllərində, İslamın yarandığı dövrdə Ərəbistan yarımadası dünyanın ən pərakəndə bölgələrindən biri idi. Bu torpaqlarda yaşayan qəbilələrin hər biri ayrı-ayrı bütlərə sitayiş edir, azğın dinləri və bütləri üçün bir-birləri ilə döyüşür, qan tökür, hətta uşaqlarını öldürəcək qədər vəhşiləşirdilər. Bu insanların etiqadında sevgi, mərhəmət, mülayimlik deyil, mərhəmətsizlik, nifrət və şiddət əsas meyarlar idi. Qadınlar aşağı təbəqə hesab olunur, kasıb və kölələrlə insan rəftar etmirdilər.
 
Bu sevgisiz və qanlı cəmiyyət gözəl İslam əxlaqı ilə dəyişdi. Təkcə ərəblər deyil, bir çox millət İslam əxlaqının nuru ilə aydınlandı. İslamın gəlişi ilə elm, mədəniyyət, incəsənət inkişaf mərhələsinə addım atdı. Halbuki, əvvəllər bu sahədə inkişaf çox nadir hallarda baş verirdi.
 
Allah`ın, Peyğəmbərimizə (s.ə.v) vəhy etdiyi "Yaradan Rəbbinin adıyla oxu. O, insanı bir ələqdən yaratdı. Oxu, Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir; ki O, qələmlə (yazmağı) öyrədəndir. İnsana bilmədiyini öyrətdi." (Ələq surəsi, 1-5) ayələri ilə cəhalət vəşiddət içində olan ərəblər ilk dəfə oxumağa və düşünməyə dəvət edildilər.
 
İslamda olan hökmlər cəmiyyətin bütün strukturlarına təsir göstərdi. Məsələn, ərəb adətlərinə görə müharibədə ələ keçirilən bütün əsirlər öldürülməli idi. Halbuki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Allah`ın vəhy etdiyi hökmlər əsasında əsirlərə yaxşı münasibət göstərilməsini, müsəlmanların öz yeməklərindən onlara da verməklərini tövsiyyə edirdi. Quranda "Onlar özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə və əsirə də verərlər." (İnsan surəsi, 8) ayəsi ilə möminlərin bu xüsusiyyətləri bildirilir. Müəyyən savada sahib olan əsirlərdən tələb olunan isə müsəlmanlara yazıb-oxumağı öyrətmək idi. Ərəbistan torpaqları minillərdən bəri bəlkə də ilk dəfə mərhəmətə, bağışlamağa və mədəniyyətə şahid olur, bəşəriyyət tarixnin ən böyük mədəni yüksəlişlərdən birini yaşayırdı.
 
İslam ədaləti və əxlaqı Ərəbistanda surətlə yayıldı. Müsəlmanların ədaləti, mərdliyi və dözümlülüyü bir çox ərəb qəbiləsinin İslamı qəbul etməsinə səbəb oldu. Güclü İslam ordusu 630-cu ildə Məkkəyə yürüş etdi. Məkkə bütpərəstləri müsəlmanlara etdikləri zülmlərə görə onlardan qisas alacaqlarını düşünürdülər. Ərəb adətlərinə görə döyüşdə məğlub olan qəbilənin kişiləri qılıncdan keçirilir, qadın və uşaqları isə kölə edilirdi. Məkkə bütpərəstləri də əmin idilər ki, onları da bu aqibət gözləyir. Lakin Allah`ın sonsuz mərhəməti hz. Muhəmmədin (s.ə.v) üzərində təcəlli edirdi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) heç bir məkkəlidən qisas almayacağını və heç kimin müsəlman olmaq üçün məcbur edilməyəcəyini elan etdi. Bu böyük mərhəmət və tolerantlıq qərbli tarixçilərin də diqqətini çəkmişdir. Haverford Universitetinin müəllimlərindən Maykl Sells Peyğəmbərimizin (s.ə.v) bu üstün əxlaqını belə ifadə edir:
 
“Hz. Muhəmməd (s.ə.v) Məkkəyə gəldikdə qisas almadı, əksinə, onunla 3 ildir savaşan və öldürməyə çalışan məkkəliləri də qucaqladı. Bu əxlaq o dövrün insanlarında böyük heyranlıq hissi oyandırdı. Buna görə də, İslam dininin əsasında çox böyük xeyirxahlıq, nəzakət və mərhəmət dayanır.” (Islam Empire of Faith; An Empires Special, PBS Home Video)
 
Bu yürüşdə əsas məqsəd məkkəlilərin batil inanclarını çürütmək idi.  Şəhəri ələ keçirən müsəlmanlar birbaşa Kəbəyə üz tutdular. Müqəddəs məbədə girərək bütün bütləri parçaladılar. Bu bütlərlə bərabər məkkəlilərin azğın inancları və zülm, ədalətsizlik, barbarlıq və vəhşilikləri də yox edildi. Quran əxlaqı ilə Ərəbistanda cəhalət dövrünün bütün haqsızlıqları, istismarları, qan davaları aradan götürüldü. İnsanlar arasında hörmət, sevgi, mərhəmət və ədalətə söykənən nizam quruldu.
 
Bu səbəbdən, sonrakı nəsillər bu dövrə "Əsri-Səadət", yəni "Xoşbəxtlik dövrü" deyəcəkdilər.
2009-12-07 21:52:51

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com