MATERİALİSTLƏR RUHUN VARLIĞINI İNKAR EDİR

Bilindiyi kimi materialistlər ruhun varlığını inkar edir və insan şüurunun da yalnız maddədən (beyindən) ibarət olduğunu söyləyirlər. Amma materialistlərin bu iddiası "elmin tələbi" deyil. Əksinə, müasir dövrdə elmin əldə etdiyi nailiyyətlər insan şüurunun maddə ilə məhdudlaşmadığını, yəni şüurun beyinin funksiyaları ilə açıqlana bilməyəcəyini göstərir.
 
Bu mövzudakı ədəbiyyatlara baxıldığında, materializmin təhrikləri nəticəsində elm adamlarının irəli sürdükləri "şüurun beyinlə məhdudlaşdığı" səyinin heç bir nəticə vermədiyi və çoxsaylı elm adamının bu iddiadan imtina etdiyi görülür. Müasir dövrdə bir çox tədqiqatçı, insan şüurunun beyindəki neyronlardan, onları meydana gətirən molekul və atomlardan tamamilə fərqli, açıqlana bilməyən qaynaqdan gəldiyinə qənaət gətirmişlər.
 
Bunlardan biri olan Wilder Penfield uzun illər davam edən çalışmaları nəticəsində ruhun varlığının inkar edilməz gerçək olduğunu söyləmişdir:
 
Ağılı yalnız beyinin funksiyası olaraq illərcə açıqlamağa çalışdıqdan sonravarlığımızın iki əhəmiyyətli ünsürdən meydana gəldiyini müdafiə edən fərziyyəni mənimsəməyin daha məntiqli olduğu nəticəsinə gəlmişəm... Ağılı, beyindəki sinir sisteminin əsasında açıqlamağın qeyri-mümkün olduğu qəti şəkildə göründüyü... üçün, varlığımızı iki əhəmiyyətli ünsür (maddə və ruh) baxımından açıqlayan tezisini seçmək məcburiyyətində qalıram. (Wilder Penfield, The Mystery of the Mind: A Critical Study of Consciousness and the Human Brain, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1975, s. 123)
 
Elm adamlarının bu nəticəyə gəlməsinin əsas səbəbi şüurun heç zaman maddi faktorlarla açıqlana bilməməsidir. İnsan beyni 5 növ duyğumuzun toplandığı və müxtəlif proseslərin həyata keçirildiyi möhtəşəm kompüter kimidir. Amma bu kompüterin "mənlik" duyğusuna sahib olması, özünə çatan duyğuları qavraması, hiss etməsi, bunlar üzərində düşünməsi mümkün deyil. Məşhur İngilis fizikaçı Roger Penrose, The Emperor's New Mind (İmperatorun Yeni Şüuru) adlı kitabında bu barədə aşağıdakıları söyləyir:
 
Müəyyən bir insana insan şəxsiyyətini verən nədir? Müəyyən mərhələyə qədər bədənini meydana gətirən atomlarmı? İnsan şəxsiyyəti atomları meydana gətirən elektron, proton və digər zərrəciklərin xüsusi seçiminəmi bağlıdır? Bunun belə olmadığını göstərən ən azından iki səbəb var. Birincisi, yaşayan hər insanın bədənini meydana gətirən materialda fasiləsiz dəyişiklik baş verir. Doğumdan sonra yeni beyin hüceyrələrinin meydana gəlmədiyinə baxmayaraq, bu bir insanın xüsusilə beyin hüceyrələrinə də şamil edilə bilər. Doğumdan bəri hər bir hüceyrənin və bədənimizi meydana gətirən maddənin demək olar ki, hamısı dəfələrlə dəyişdirilmişdir. İkinci səbəb kvant fizikasına əsaslanır... Əgər bir insanın beynindəki bir elektron kərpicdəki digər bir elektronla dəyişdirilsəydi, sistemin vəziyyəti əvvəlki vəziyyəti ilə tamamilə eyni olardı, hətta heç fərqlənməzdi. Eyni şey protonlar və digər bütün zərrəciklərə də aiddir. Əgər bir insanın bədənindəki bütün maddə bir evin kərpiclərindəki müvafiq zərrəciklər ilə dəyişdirilsəydi, tamamilə heç bir şey fərq etməzdi." (Roger Penrose, The Emperor's New Mind, Penguin Books, 1989, s. 24-25)
 
Penrose bir insanın bütün atomlarının zərrəciklərini kərpicin atomlarının zərrəcikləri ilə dəyişdirdiyimiz təqdirdə insanı şüurlu edən xüsusiyyətlərin tamamilə eyni qalacağını açıq şəkildə ifadə edir. Ya da tam tərsinə düşünsək, əgər beyinin atomlarının parçacıqlarını kərpicinkilərlə dəyişdirsək, bu da əlbəttə kərpici şüurlu etməz.
 
Qısası insanı insan edən xüsusiyyətlərin maddənin xüsusiyyəti olmadığı, ondan fərqli bir varlıq olduğu çox açıqdır. Penrose kitabının nəticə qisimində belə şərh bir edir:
 
Məncə, şüur elə əhəmiyyətli anlayışdır ki, kompleks hesablamalar nəticəsinə 'təsadüfən' ortaya çıxdığına inana bilmərəm. Şüur, kainatın yaranması gerçəyini, onun sayəsində qavradığımız anlayışdır. (Roger Penrose, The Emperor's New Mind, Penguin Books, 1989, s. 580)
 
Bəs onda bu vəziyyət qarşısında materializm nəyi müdafiə edir? Materialistlər, insanın yalnız maddədən ibarət olduğunu, cansız, şüursuz atomların təsadüflər nəticəsində yan-yana gəlib ağılı, duyğuları, düşüncələri, xatirələri, duyğuları olan insan kimi bir varlığı meydana gətirdiyini necə iddia edə bilirlər? Bunu, necə mümkün hesab edirlər?
 
 
Maddənin İlahlaşdırılması
 
Materialist fəlsəfənin nə olduğunu yaxşı anlamaq lazımdır: Bu fəlsəfəni müdafiə edənlər, kainatdakı böyük nizam və tarazlığın, dünyadakı milyonlarla fərqli canlı növünün və insanların sadəcə maddəni meydana gətirən atomların qarşılıqlı təsirləri ilə yarandıqlarına inanırlar. Başqa sözlə desək, cansız və şüursuz atomların "yaradıcı" olduğunu hesab edirlər. (Allahı tənzih edərik.)
 
Bu fikir hər nə qədər müasir kimi göstərilsə də, əslində tarixin qədim dövrlərindən bu yana var olan azğın bir inancın təkrarıdır: bütpərəstlik. Bütlərə tapınanlar, tapındıqları heykəllərin, totemlərin ruhu və qüdrəti olduğuna inanmış, yəni cansız, şüursuz maddəyə şüur və böyük qüdrət isnad etmişdilər. Bu şübhəsiz son dərəcə cəfəng bir inancdır. Allah bütpərəstlərin bu cəfəng inancına Quranda diqqət çəkmişdir. Peyğəmbərlərlə bağlı ayələrdə bütpərəst qövmlərin inancının cəfəngliyi xüsusilə vurğulanır. Məsələn, ayədə Hz. İbrahimin atasına "Atacan! Nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə ibadət edirsən? " (Məryəm Surəsi, 42) deyə müraciət etdiyi bildirilir.Eşitməyən, görməyən, yəni heç bir gücə sahib olmayan cansız maddəyə ilahlıq isnad etməyin çox ağılsız düşüncə olduğu açıqdır.
 
Materialistlər isə dövrümüzün bütpərəstləridir. Onlar daşdan, taxtadan yonulmuş heykəllərə, totemlərə deyil, bunları və digər bütün cisimləri meydana gətirən "maddə" məfhumuna inanır, bu maddənin sonsuz güc, ağıl və məlumat sahibi ola biləcəyini düşünürlər.
 
Halbuki gerçək belədir: Cansız maddənin (yəni atomların) ruhu, şüuru, ağılı yoxdur. Bu, bütün müşahidə və təcrübələrimizin bizə göstərdiyi həqiqətdir. Şüur ancaq canlılarda var. Bu da Allahın canlılara vermiş olduğu "can" məfhumunun nəticəsidir. İnsan isə canlılardakı ən üstün şüura malikdir, çünki Allahın verdiyi ruhu daşıyır.
 
Başqa cür desək, şüur materialistlərin inandığı kimi cansız maddədə deyil, ancaq ruh sahibi varlıqlarda var. Materialistlər isə Allahın varlığını qəbul etməmək üçün atomlara "ruh" isnad edəcək qədər cəfəng inanca sahibdirlər.
 
Bu materialist inanc əslində "animizm" kimi bilinən və təbiətdəki hər maddənin (daşların, dağların, küləyin, suyun və s.) ruhu və şüuru olduğunu fərz edən pagan inancın yenidən ifadəsidir. Bu inanc yunan mütəfəkkir Aristotel tərəfindən materializmlə (maddənin yaradılmadığı və tək mütləq varlıq olduğu inancıyla) birləşdirilmiş və bu gün də materializmin əsasını təşkil edən "təbiətdəki cansız varlıqlara şüur isnad etmə" formasını alaraq "müasir paganizmin (bütpərəstlik)" meydana gəlməsi ilə nəticələnmişdir.
 
Materialistlərin sözügedən batil inancının gündəlik həyatda tez-tez qarşılaşdığımız ifadəsi "Ana Təbiət" anlayışıdır. Təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən sənədli filmlərdə, kitablarda, jurnallarda, hətta reklamlarda belə qarşımıza çıxan "Ana Təbiət" ifadəsi təbiəti meydana gətirən cansız maddələrin (azot, oksigen, hidrogen, karbon kimi elementlərin, bunları ehtiva edən torpağın, suyun, atmosferin və s.) şüurlu gücə sahib olduğunu və insanlar da daxil olmaqla bütün canlıları "yaratdığı"nı ifadə etmək üçün istifadə edilir. Heç bir müşahidə və təcrübi sübuta, həmçinin hər hansı ağıllı analizə söykənməyən bu xurafat, yalnız təlqin etmə yoluyla insanlara məcburi şəkildə qəbul etdirilmək istənilir. Buradakı məqsəd, insanların gerçək Yaradıcıları olan Allahı unutmaları, bunun yerinə "təbiət"in yaradıcı hesab edildiyi pagan mədəniyyətdə yaşamalarıdır.

2009-12-30 00:10:05

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."