Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və 4 xəlifə dövründə yəhudilərə və xristianlara münasibət

1.    Suriya Xristianlarının, Əbu Ubeyde (r.ə.) təqdim etdikləri və tarixə Ömər Əhdi olaraq keçən sənəddə yer alan ifadələr:
 
Gecə və ya gündüz kilsələrimizi Müsəlmanlardan əsirgəməyəcəyik, onların qapılarını yolçulara və yolda qalmışlara açıq saxlayacağıq... Müsəlman yolçunu ənənəvi üsulumuzla qarşılayacayıq və onları bəsləyəcəyik. Müsəlmanları incitməyəcəyik və hər kim bir Müsəlmanı incitsə öz haqqlarını cəza olaraq itirəcək. (Majid KODURİ, İslamda Döyüş və Barış, Fənər Nəşrləri, İstanbul, 1998, s. 223)
 
2.    Hz. Ömər 637-ci ildə Qüdsü şəxsən fəth etdiyində Qüds xalqına bir məktub vermiş və Kitab Əhlinin ibadət edəcəkləri yerlərə toxunulmayacağını bildirmişdir.
 
3.    Hz. Ömərin Mədain Xristianlarına verdiyi sözdə "Xristian dininə itaət edənlərdən heç bir kimsə istəmədiyi halda müsəlman olmağa zorakılıqla məcbur edilməz" qanunu yer almışdır.
 
4.    Hz. Ömər dövründə Hira Xristianları ilə Müsəlmanlar arasında edilən razılaşmada zimmilər haqqındakı maddə çox əhəmiyyətlidir.
 
"Əgər onlardan biri gücdən düşsə, yaşlansa, xəstəlikdən əzab çəksə və zəngin ikən yoxsullaşsa, o və ailəsi İslam torpaqları içərisində olduqları müddətcə beytül maldan (cəmiyyət xəzinəsi) kömək görəcək"
 
5.    Hz. Ömərin Şam xalqıyla etdiyi razılaşmadan əvvəlki şərhi:
 
Allah'ın lütf etdiyi torpaqları insanların əllərindən almayın və Allah’ın Kitabında ifadə etdiyi kimi güclərinə görə vergi qoyun. Əgər vergi onlar tərəfindən ödənsə daha çoxunu istəməyin... Torpaqları öz aramızda paylaşsaq övladlarına heç bir şey qalmayacaq. Əgər torpaqlar əsl sahiblərinə buraxılsa Müsəlmanlar onların çıxardığı ilə yaşaya bilərlər. Onların üzərinə vergi qoya bilərsiniz, amma əsla onları əsir ala bilməzsiniz. Onları incidəcək ya da onlara zərər verəcək haqsızlığı edə bilməzsiniz və üzərində haqqınız olmadıqca onların mallarını ala bilməzsiniz. Onlarla etdiyiniz razılaşmalarla qəbul etdiyiniz öhdəçilikləri yerinə yetirmək məcburiyyətindəsiniz. (Majid Khoduri, İslamda Döyüş və Barış, Fənər Nəşrləri, İstanbul, 1998, s. 216)
 
 
6.  Hz. Əbubəkr dövründə, sülh yolu ilə fəth edilən Taberriye şəhərində yaşayan Xristianlara kilsələrinə toxunulmayacağına dair zəmanət verilmişdir.
 
7.    Hz. Osman dövründə, bir Erməni şəhəri olan Debilin fəthi əsnasında, şəhərdə yaşayan Xristianlar, Yəhudilər və atəşpərəstlərə verilən əminlik, məbədlərin qorunacağı zəmanəti təqdim edilmişdir. Yıxılan kilsələrin təmir edilməsinə, yeni sinaqoqların və monastırların tikilməsinə hər vaxt icazə verilmişdir.
 
8.    Patriarx Mar Amme tərəfindən daha əvvəl yandırılmış olan St. Sergius Monastırı, Hz. Osman dövründə yenidən tikilmişdir.
 
9.    Huzeyfə b. əl-Yəmənin (r.ə.) Mah Dayanar əhalisinə verdiyi məktubda "bu əmanəti onların canları, malları, torpaqları üçün vermişdir. Onların dinləri zorla dəyişdirilməz, özləriylə şəriətləri arasına girilməz" deyilirdi.
 
10.    Misir valisi Ukbə, Nasturilərin tikdikləri bir monastıra kömək etmişdir.
 
11.    Müaviyə dövründə Urfa Kilsəsinin təmir etdirilməsi, İskəndəriyədə Marcos Kilsəsinin tikdirilməsi reallaşdırılmışdır.
 
12.    Bu gün Xristianlar tərəfindən əhəmiyyətli ziyarət sahələrindən biri olaraq qəbul edilən Tur Dağındakı Sina Monastırı və bu kilsənin yanındakı məscid, Müsəlmanların xoşgörüşünün bir başqa nümunəsidir.
 
13.    III. Nasturi Patrikinin yazdığı məktub:
 
Ərəblər bizlərə heç zülm etmədilər. Həqiqətən onlar, dinimizə, din vəzifəlilərimizə, kilsə və monastırlarımıza hörmət göstərdilər. (Frend, 289; Hamidullah, İslam Peyğəmbəri, II. 920; Levent Öztürk, Əsri Səadətdən Xaçlı yürüşlərinə Qədər İslam Cəmiyyətində Xristianlar, İz Nəşriyyat, istanbul, 1998, s. 55)
 
14.    Müsəlman olmayanların, vergilərini ödəyə bilməyəcək vəziyyətdə olduqlarında da, dövlət xəzinəsindən kömək görmələri və çətinliklərinin aradan qaldırılması üçün dövlətin özlərinə kömək etməsi əhəmiyyətli bir xüsusdur.
 
15.    Hz. Peyğəmbərin bəzi qeyri müslim qruplarla əldə olunan razılaşmalarda da canları və mallarının təhlükəsizlikdə olduğu xüsusilə vurğulanmışdır. (Cüheyne qəbiləsi ilə edilən razılaşma Hamidullah, Vesaik, nömrə. 151) 
 
16.     Hz. Peyğəmbər tərəfindən Necranlı Xristianlara təqdim edilən məbəd zəmanətinə dair razılaşmada Allah’ın himayəsi və peyğəmbəri Muhəmmədin tərəfinin Necranlıların məbədlərinin üzərinə olduğu ifadə edilərək ibadət edəcəyi yerləri  zəmanət altına alınmışdır. (İbn Sad, I, 288, 357-58)
 
17.     Razılaşmanın Əbu Davuddakı rəvayətində isə kilsələrin yıxılmayacağı ifadəsi söyənilir. (Əbu Davud, Xərac, 29-30)
 
18.     Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.), Bəni Həris b. Kab üskufu il Necran üskuflarına göndərdiyi məktubda da məbədlər haqqındakı zəmanəti təkrarlamışdır. (İbn Sad, I, 266)
 
19.    Xeybər Yəhudiləri bir dəfə Hz. Peyğəmbərə gəlib məhsullarının bəzi müsəlmanlar tərəfindən icazəsiz şəkildə alındığını söyləmişlər bunun üzərinə Hz. Peyğəmbər, müsəlmanları məsciddə yığmış və onlara etdikləri şeyin doğru olmadığını açıqlamışdır. (Müsned, IV, 89; Vakıdi, II, 691; Serahsi, Siyer, I, 133, IV, 1530)
 
20.    Rəsulullahın əhli kitabın toy yeməklərinə qatıldığına, cənazələrini daşıdığına, xəstələrini ziyarət etdiyinə və onlara köməkdə olduğuna dair rəvayətlər var. Hətta Necran Xristianları onu ziyarətlərində Rəsulullah onlara əbasını sərmiş və oturmalarını söyləmişdir.
 
21.    Necran Xristianlarının nümayəndələri Mədinəyə gəldiklərində Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) və səhabələri əsr namazını qılmışdıllar. Onlar da ibadət vaxtları gəldiyi üçün, məscidə girib şərq istiqamətinə yönəldilər Rəsulullah (s.ə.s.) onların ibadətlərini yerinə yetirməyə icazə verdi. (İbn Hişam, I, 574; İbn Sad, I, 357)
 
22.  Mədinə Dövləti Müqaviləsinin 17-ci maddəsi: "Yəhudilərdən bizə tabe olanlara kömək edilib yaxşı davranılacaq. Onlar heç bir haqsızlığa düşməyəcək, düşmənlərinə kömək edilməyəcək."
 
23.    25-ci maddə: * Avf yəhudiləri möminlərlə birlikdə tək bir ümmətdirlər. Onlar öz dinlərinə, müsəlmanlar da öz dinlərinə görə yaşayacaqlar".
 
24.    36-cı maddə: "Müsəlmanlarla yəhudilər arasında köməkləşmə, nəsihət və yaxşılıq olacaq" (İbn Kəsr, əs-Sire, II/322; Hamidullah, əl-Vesaik, s. 44-45; Şərq və Qərb qaynaqlarında birlikdə həyata, s. 285)
 
25.    Taberi və Zemahşerinin dəyişik rəvayətlərdə nəql etdikləri xəbərlərə görə, Məkkədə dəmirçilik edən, İncil və Tövratı çox yaxşı bilən və Hz. Peyğəmbərin özüylə görüşüb söhbət etdiyi xristian bir adam yaşayırdı. (et-Taberi; Şərq və qərb qaynaqlarında birlikdə həyata, s. 306)
 
26.    Hz. Peyğəmbərin Necranlılara göndərdiyi bir başqa məktub belədi; "...Nə olursa olsun, az olsun çox olsun, əllərində nə saxlayırlarsa kilsələri və monastırları özlərinə aiddir. Allah’ın və Rəsulunun qoruması onlar üzərinədir. Heç bir yepiskop, yepiskopluq vəzifəsini gördüyü yerdən, heç bir rahib öz monastırından və heç bir keşiş öz kilsəsindən alınıb bir başqa yerə göndərilməyəcək. Onların nə haqq və hüququ, nə də onların alışdıqları heç bir şey, dəyişikliyə tabe tutulacaq. Onlar səmimiyyətlə hərəkət edib, üzərlərinə düşən vəzifələri haqqıyla ifa etdikləri müddətcə, Allah’ın və Rəsulunun qoruması bunlar üzərinə olacaq. Onlar nə bir zülmə düşəcəklər və nə də özləri başqalarına zülm edəcəklər".
2010-03-30 21:46:02

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."