Bal arıları

Allah Quranın bir çox ayəsində yer üzündəki və səmadakı qüsursuz tarazlığa diqqət çəkir və bu mövzular üzərində düşünülməsini istəyir. Çünki düşünən insan Allah`ın ayələrini görür və Rəbbini daha yaxşı tanıyır.
 
Quranda bəzi canlılara xüsusilə diqqət çəkilmişdir. Bunlardan biri də arılardır. Arılar hər kəsin tanıdığı kiçik canlılardır. İndi bu canlılar haqqında bir neçə sadə sual verək: Arılar nə edirlər? Bu, hər kəsin cavabını verə biləcəyi sualdır: arılar bal və pətək düzəldirlər. Bəs arılar nə üçün bal düzəldirlər?
 
Bəzi insanlar bu sualın cavabının nə qədər əhəmiyyətli olduğunun fərqində belə deyil. Bəziləri bu mövzu üzərində heç düşünməmişdir. Bəziləri də arının Darvinin təsvir etdiyi kimi, təkamül nəticəsində var olduğunu müdafiə edirlər. Əsas mövzu təkamülçülərə görə arılar digər bütün canlılar kimi təsadüflər nəticəsində ortaya çıxmışlar. Guya "instinkt" deyilən impuls da yenə təsadüflər nəticəsində arılara bal hazırlamağı öyrətmişdir. Amma problemin əsl doğru cavabı, insan üçün çox əhəmiyyətli olan bir mövzunu ehtiva edir. Arı, bir çox mükəmməl xüsusiyyətləri ilə birlikdə Allah tərəfindən yaradılmış və Onun ilhamı ilə insanlar üçün bal düzəldirlər.
 
İndi Allah`ın Quranda bəhs etdiyi bu yaradılış dəlilini birlikdə araşdıraq.
 
Arılar toplu şəkildə yaşayan canlılardır və bir şanda həyatın davamlılığını təmin etmək üçün birlikdə çalışırlar. 60-70 min arının yaşadığı şanda nizam necə təmin edilir? Necə olur ki, heç qarışıqlıq çıxmır? Bu nizamı arıların özlərinin meydana gətirməsi mümkündürmü? Bütün bu sualların cavabları insanlarla arılar müqayisə edilərək veriləcək olsa, şanda təmin edilmiş qüsursuz nizamdakı fövqəladəlik daha yaxşı başa düşüləcəkdir.
 
Birlikdə iş görmək üçün bir yerə toplaşmış insan birliklərində ən çətin mərhələ iş planı və vəzifə bölgüsünün edilməsidir. Məsələn, bir fabrik düşünək: işçilərin üzərində baş usta, baş usta üzərində mühəndislər, mühəndislərin üzərində administrativ heyəti, administrativ heyətin üzərində isə baş direktor olur. Fabrikin məhsuldar çalışması üçün olduqca böyük əmək və pul sərf edilir. Qısa və uzun müddətli planları qurulur, statistikalar çıxarılır. İstehsal əsnasında daha əvvəldən hazırlanmış istehsal planları istifadə edilir və hər mərhələdə keyfiyyət yoxlanılır.
 
Baş usta, mühəndis, administrativ heyət və üst səviyyə idarəçilərinin hər biri vəzifəyə gəlməmişdən əvvəl illərcə davam edən akademik və ya praktik təhsildən keçənlərdir.
 
Bütün bu verilən nümunə və oxşar təşkilati işlərin qurulması və əskiksiz işləməsi nəticəsində yüzlərlə insanın çalışması təmin edilir.
 
Ağıl və iradə sahibi olan insanları bir yerdə işlətmək üçün belə detallı təşkilat lazım olduğu halda, on minlərcə arı heç bir insan birliyinin bacara bilməyəcəyi dəqiqliklə çalışırlar. Bəs bu necə olur? Bu məsələnin cavabını yenə insanlarla arıları müqayisə edərək verək.
 
Arılar insanlar kimi təhsil almırlar. Doğular-doğulmaz hər hansı bir vəzifəni yerinə yetirməyə başlayırlar. Fabrikdəki hər bir işçi öz mənfəətləri üçün çalışır. Halbuki arıların etdikləri işdən fərdi mənfəətləri yoxdur.
 
Fabrikdə işçisindən administrativ personalına qədər hər işçinin iş saatı, istirahətə çıxma haqları olur, arılar isə ömrü boyu heç dayanmadan insanlar üçün çalışırlar.
 
Yaxşı bu qədər qüsursuz bir nizamı təmin edən nədir? Təsadüflər 60-70 min arını bir yerə gətirib nizama sala bilərmi? Təsadüflər on minlərlə arının hər birinə öz edəcəyi işi öyrədib qarışıqlıq çıxmamasını təmin edəcək sistem qura bilərmi?
  
Təbii ki, xeyr. Təsadüflər qətiyyən nizam meydana gətirə bilməz. Təsadüflər sadəcə qarışıqlıq yaradır. Bütün kainatda var olan nizam kimi arıların həyatındakı nizam da təsadüflərin əsəri ola bilməz.
 
Bir şanda yaşayan on minlərlə arının hamısı eyni maşının dişliləriymiş kimi uyğunluq içində, heç dayanmadan işlədən Allah`dır. Arılar da yer üzündəki bütün canlılar kimi Allah`ın əmri ilə hərəkət edirlər. Bu həqiqət Nəhl surəsində belə bildirilir:
 
Rəbbin bal arısına belə vəhy etdi: Dağlarda, ağaclarda, insanların qurduğu yerlərdə ( evlərin damında, üzümlüklərdə) özünə yuva tik. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat, asanlıqla get. O arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki bunu da düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. (Nəhl surəsi , 68-69).
 
İşçi arılar altı həftədən sonra çiçək tozu yığırlar. Arılar yığdıqları çiçək tozcuqları şanlarına daşıyarkən bədənlərindəki tozcuq səbətlərindən istifadə edirlər. Yandakı şəkildə səbəti tozcuqla dolu olan bir işçi arı görürük.
 
Bir şanda işçi arılar, şahzadə arı və erkək arılar olur. İşçi arılar şandakı bütün işləri öhdələrinə götürmüş və hüceyrədən çıxdıqları andan etibarən böyüdükcə inkişafları ilə mütənasib olaraq şanın içindəki vəzifələri də dəyişir. İşçi arılar həyatları boyunca şanın içindəki hər cür işlə məşğul olurlar. İlk üç günlərini şanı təmizləməklə keçirirlər.
 
1. Şanda təmizlık.
 
Şanın təmiz olması arılar və sürfələrin sağlamlığı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Arılar şanda olan lazımsız gördükləri hər şeyi çölə daşıyırlar, daşıya bilməyəcəkləri qədər böyük olan və şana çöldən girən böcəkləri də öldürürlər, xüsusi maddə ilə örtərək bir cür mumyalama əməliyyatı aparırlar. Çox maraqlı detallar vardır. Əvvəlcə arılar ölən bir canlının çürüdüyünü, həm də özlərinə zərər verilməsinin qarşısını almaq üçün mumyalamaq lazım olduğunu da bilir. Bundan başqa, bu əməliyyat üçün xüsusi bir maddə olan “propolis”dən istifadə edirlər. Propolisin xüsusiyyəti budur ki, içinə bakteriya girə bilmir. Yəni mumyalama üçün ideal bir maddədir. Görəsən, arılar bu maddənin mumyalanma üçün ideal maddə olduğunu haradan bilirlər, bunu necə istehsal edirlər?
 
Arıların bu haqda məlumatlarının olmadığı açıqdır. Öz-özlərinə nə ölən canlıların bədənlərinin çürüyəcəyini bilmələri, nə propolis kimi maddəni istehsal etmələri, nə də mumyalama kimi əməliyyatı həyata keçirmələri mümkün deyil.
 
2. Dayə arılar.
 
3 gündən sonra bir həftə boyunca işçi arılar dayə olurlar. Bədənlərindəki bəzi ifrazat vəzlərinin hərəkətə keçdikdən sonra, sürfələrə qulluq edirlər. Sürfələrin qulluğu ilə gündəlik 3 və ya 10 arı maraqlanır. Sürfələri arı südü ilə, bəzilərini də bal-çiçək tozu qarışığı ilə bəsləyirlər.
 
3. Pətək memarları.
 
10-cu gündən başlayaraq bəzi işçilərin qarnındakı arı mumu inkişaf edir və bal mumu istehsal edirlər. İşçi arılar artıq arı mumu ilə pətək tikən inşaat işçiləridirlər.
 
4. Gözətçi arılar.
 
Arılar 10 gün boyunca pətək istehsalına davam edirlər. Doğumlarının 20-ci günündə yenə vəzifə dəyişdirirlər. Bu dəfə şanın girişində keşikçi olurlar. Arıların bədənində dəyişiklik baş verir və iynə vəzləri zəhər çıxarmağa başlayır və gözətçi arılar şanın qapısında keşik tutaraq dəvətsiz gələn qonaqların içəri girməsinə mane olurlar.
 
Uzaqdan baxdıqda arılar bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Bu bənzərliyə baxmayaraq, şana girən hər hansı başqa arı dərhal tanınır və dərhal şandan çölə qovulur, ya da öldürürlər. Bu məqamda ağla bir sual gəlir: arılar bir-birlərini necə tanıyırlar?
 
5. Çiçək tozu yığıcısı arılar.
 
Arılar cəmi altı həftəlik həyatlarının qalan hissəsində çiçəkləri gəzərək çiçək tozu yığıcısı olurlar.
 
İşçi arılar şandakı bütün işləri edərkən şahzadə arıya düşən vəzifə yalnız törəməkdir.
 
Şahzadə arı bütün ömrü boyunca heç dayanmadan yumurtlayır və bütün ehtiyacları işçi arılar tərəfindən qarşılanır.
 
Arıların həyatındakı bu maraqlı müddət qarşımıza bir çox sual çıxarır. Dünyaya gözlərini yeni açan bir canlı arı heç bir ağlı, zəkası olmadığı halda, necə olur ki edə biləcəyi işlərin hamısını yerinə yetirə bilir? Necə olur ki, bu böcək təmizlik edərkən, bir anda bəzi ifrazat vəzlərinin hərəkətə keçməsi ilə sürfələrə baxmağa başlayır. 4-5 gün bundan əvvəl özü bir sürfə olan arı necə bunları bacarır? Bədəni dəyişərək bal mumu ifraz etməyə başladığı halda, birdən-birə inşaat işçisinə və daha sonra yenə dəyişərək bir keşikçiyə çevrilir.
 
İşçi arılar şandakı hər cür nizama görə məsuliyyət daşıyır. Kiçik şəkildə arılar qanadlarını çırparaq şanın isti qalmasını təmin etməyə çalışan, böyük şəkildə isə sürfələrin otaqlarını təmizləyən işçi arıları görürük.
 
Gordüyünüz kimi, şanın içində qüsursuz nizam vardır və bu nizam sayəsində 60-70 min arı heç bir qarışıqlıq çıxarmadan həyatlarını davam etdirirlər. Bu qüsursuz nizamı quran və davamlılığını təmin edən, heç şübhəsiz ki, arıların ağılı, təcrübəsi ya da qüsursuz təşkilat qabliyyətiləri deyil. Arılar da yer üzündəki digər bütün canlılar kimi üstün bir elmin sahibi olan Allah`a boyun əymişlər və onun əmri ilə hərəkət edirlər.

 

2010-05-05 03:41:14

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."