"Palçıqlı su içində ilk hüceyrə əmələ gəldi" iddiası saxtakarlıqdır

Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə görə cansız maddələrin təsadüfən bir araya gəlmələri ilə meydana gələn xəyali bir "ilk hüceyrə" vardır. Darvinizmə görə hər şey bu "ilk hüceyrə" ilə başlayır. Bütün canlıların, kəpənəklərin, quşların, aslanların, qartalların, balinaların, dovşanların, maralların və nəhayət texnologiyalar istehsal edən, sivilizasiyalar quran, professorlar yetişdirən, kosmosa çıxan, laboratoriyalarda malik olduğu hüceyrələri tədqiq edən insanın da qaynağı darvinizmə görə həmişə bu xəyali "ilk hüceyrə" dir

Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə görə cansız maddələrin təsadüfən bir araya gəlmələri ilə meydana gələn xəyali bir "ilk hüceyrə" vardır. Darvinizmə görə hər şey bu "ilk hüceyrə" ilə başlayır. Bütün canlıların, kəpənəklərin, quşların, aslanların, qartalların, balinaların, dovşanların, maralların və nəhayət texnologiyalar istehsal edən, sivilizasiyalar quran, professorlar yetişdirən, kosmosa çıxan, laboratoriyalarda malik olduğu hüceyrələri tədqiq edən insanın da qaynağı darvinizmə görə həmişə bu xəyali "ilk hüceyrə" dir

 

Darvinizmə görə bu xəyali ilk hüceyrənin mənbəyi isə bir miqdar palçıqlı su, zaman və təsadüflərdir! Darvinizm dininə görə bu üç sehrli (!) və ağıllı (!) güc birləşərək, Nobel mükafatlı elm adamlarının 21-ci əsr texnologiyasının hakim olduğu laboratoriyalarda belə meydana gətirə bilmədikləri , təfərrüatlarını anlaya bilmək üçün insanların yarım əsrdən artıq üzərində tədqiqatlar apardığı, son dərəcə kompleks və mükəmməl mexanizmlərə, orqanoid və mürəkkəb bir kompleksliyə sahib "HÜCEYRƏ"ni hər necəsə meydana gətirmişlər! Bundan əlavə, bu üç möhtəşəm (!) güc birləşərək indi yer üzündə gördüyümüz möhtəşəm canlılığı da meydana gətirmişlər. Darvinizm dini, insanları bu cəfəngiyata inandırmağa çalışır.

Əslində Darvinin ortaya atdığı palçıqlı suda əmələ gələn bu ilk hüceyrə fantaziyası, Darvinin dövründəki elmi və texnologiya ilə uyğunlaşır. Darvinin hüceyrəni yalnız içi su dolu şar zənn etdiyi nəzərə alındıqda, bu uşaq nağılı da dövrün məlumat və elm anlayışından gözlənilən bir şeydir. Bundan əlavə, insanlar, hüceyrənin nəyə bənzədiyini bilmədiklərinə görə bu yalana çox asan inanmışlar. Lakin genetika elmi ilə ortaya çıxan nəticələr darvinizmin böyük bir yalan olduğunu bir daha ortaya çıxarmışdır. İndiki bilik və məlumatlar istiqamətində hüceyrənin sahib olduğu saysız zülaldan yalnız tək biri belə təkamül nəzəriyyəsini çürüdür. Zülallar üstün komplekslikdə quruluşlardır, təsadüfən əmələ gəlmələri qeyri-mümkündür. Elə ki, laboratoriyalarda şüurlu, nəzarətli mühitlərdə yaradılması belə 21-ci əsr texnologiyasıyla mümkün olmamışdır. Belə bir quruluşun təsadüfən palçıqlı bir suda əmələ gəldiyini iddia etmək, elm adına gülünc, hətta ağıla zidd bir iddiadır.

İkincisi, təbiətdə hər amin turşusunun özünə aid güzgüdə əks olunmasını xatırladan bir oxşarı vardır. Biri sol əlli L-formasında, digəri isə sağ əlli D-formasındadır. Bu bir-birinin əksi olan formalara optik izomerlər deyilir. Funksional zülallar sadəcə sol əlli amin turşularını qəbul edər, lakin sağ əlli və sol əlli izomerlər təbiətdə aşağı-yuxarı bərabər sıxlıqda olar. Bunu nəzərə alsaq, bioloji olaraq funksional bir zülal əldə etmənin qeyri-mümkünlüyü aydın olar.

Üçüncü və ən əhəmiyyətlisi funksional zülalların müəyyən bir düzülüşü təşkil edilərək bir-birinə bağlanmış amin turşularına sahib olması lazımdır, eynilə mənalı bir cümlədəki hərflər kimi.

Hətta, funksional bir DNT-nin təsadüfi olaraq əldə edilməsində buna bənzər ciddi çətinliklər olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Bununla yanaşı, kompleks bir hüceyrədə ən az 1 deyil, lakin ən azından 100 kompleks zülal olmalıdır (və DNT ilə RNT kimi digər başqa bio-molekulyar komponentlər) və bunlar yaxın koordinasiya içindədirlər. Bu səbəblə hüceyrədəki qarışıqlığın kəmiyyət olaraq qiymətləndirilməsi 1960-cı illərin ortalarından bəri biologiyanın həyatın mənşəyi sahəsində hakim olan görüşü ortaya ataraq gücləndirmişdir: Təsadüf, bioloji qarışıqlığın və qüsursuzluğun mənşəyini açıqlamaq üçün yetərli bir açıqlama deyil. 1

- Tək bir zülalın meydana gəlməsi üçün DNT lazımdır

- Zülal olmadan DNT əmələ gələ bilməz

- DNT olmadan zülal əmələ gələ bilməz

- Zülal olmadan zülal əmələ gələ bilməz

- Tək bir zülalın meydana gəlməsi üçün 60 ayrı zülal lazımdır

- Bu zülalların biri belə əskik olsa zülal meydana gələ bilməz

- Ribosom olmadan zülal meydana gəlməz

- RNT olmadan da zülal meydana gəlməz

- ATP olmadan zülal meydana gəlməz

- ATP-ni istehsal edəcək mitoxondri olmadan da zülal meydana gəlməz.

- Hüceyrə nüvəsi olmadan zülal meydana gəlməz

- Sitoplazma olmadan da zülal meydana gəlməz

- Hüceyrədəki orqanoidlərdən biri əskik olsa zülal əmələ gələ bilməz

- Hüceyrədəki bütün orqanoidlərin mövcud olması və işləməsi üçün də zülallar tələb olunur

- Bu orqanoidlər olmadan da heç bir şəkildə zülal olmaz.

Bu sistem, bir arada işləmək məcburiyyətində olan zəncirvari bir sistemdir. Biri olmadan digəri ola bilməz. Tək bir parçası var olsa belə, sistemin digər hissələri olmadan bu parça heç bir işə yaramaz.

Qısacası,

BİR ZÜLALIN VAR OLMASI ÜÇÜN HÜCEYRƏNİN TAM OLMASI LAZIMDIR. Hüceyrə, bu gün araşdırdığımız və çox az bir qismini anlaya bildiyimiz mükəmməl kompleks quruluşu ilə var olmadığı müddətcə, TƏK ZÜLAL BELƏ ƏMƏLƏ GƏLƏ BİLMƏZ.

Bütün bu kompleks quruluşların qeyri-mümkün əmələ gəlməsinin təsadüfən reallaşdığını zənn etdiyimizdə belə, darvinistlər DNT kimi möhtəşəm bir molekulun içində bir milyon ensiklopediya səhifəsini dolduran məlumatın meydana gəlməsini açıqlamalıdırlar. Lakin hüceyrə və həyatın mənşəyi ilə əlaqədar hər mövzuda olduğu kimi bu mövzuda da darvinistlərin açıqlamaları yoxdur. Yanlış darvinist məntiqə görə, palçıqlı suyun içində təsadüfən əmələ gələn bir hüceyrənin içindəki fövqəladə məlumat da müxtəlif xarici təsirlər vasitəsilə təsadüfən meydana gəlmiş olmalıdır. Şübhəsiz, belə bir formalaşma qeyri-mümkündür. DNT-nin içindəki məlumat DNT ilə birlikdə yaradılmış böyük bir məlumatdır.

Darvinistlərin palçıqlı suda təsadüfən hüceyrə meydana gəldi iddiası, hüceyrəni içi su dolu şar zənn edən Darvin dövründən qalma köhnə bir inancdır. Ancaq 19-cu əsr xurafatları, elmin və texnologiyanın olduqca inkişaf etdiyi indiki dövrdə şübhəsiz ki, etibarsızdır. Bir canlı bədənində açıqlanmalı olan saysız kompleks quruluş olduğu halda, darvinizm tək bir zülalın meydana gəlməsini belə açıqlaya bilmir. Lakin darvinistlər bu imkansızlıqlardan xəbərsiz kimi davranırlar. Hələ də təkamülçü nəşrlərdə, palçıqlı sudakı bu qeyri-mümkün formalaşma, sanki bir uşaq hekayə kitabındakı hekayələr şəklində izah edilir. Məqsəd, bu elmdən uzaq, məntiqsiz, amma eyni zamanda da isbatsız izahatla kütlələri aldatmaqdır. Bu batil dinin tərəfdarlarına görə, bəhsi keçən hekayəyə nə qədər çox adam inansa, o qədər adam darvinizm cadusunun təsiri altına girəcək.

Lakin artıq darvinistlərin saxta hekayələrinə insanlar inanmır. Yaradılanların hamısı, kainatı və içindəkiləri qüsursuz şəkildə yaradan Uca Rəbbimizin üstün gücünü və qüdrətini göstərir. Quranda Uca Allah, hüceyrənin və insanın üstün yaradılışını xəbər vermişdir

Həqiqətən, Biz insanı palçıq cövhərindən yaratdıq. Sonra nütfə halında möhkəm yerdə yerləşdirdik. Sonra nütfədən laxtalanmış qan yaratdıq, sonra o qandan bir parça ət yaratdıq, sonra o bir parça ətdən sümüklər yaratdıq, sonra da sümükləri ət ilə örtdük. Sonra da onu başqa bir məxluq olaraq xəlq etdik. Yaradanların ən yaxşısı olan Allah nə qədər xeyirxahdır! (Muminun surəsi, 12-14)

Qurandan kənarda açıqlama axtaranlar, yer üzündəki möhtəşəmliyə istədikləri qədər sadə bir izah gətirməyə çalışsınlar, yaradılan əsərin çox böyük və ehtişamlı olduğu açıqdır. Və bu üstün yaradılış qarşısında təkamül nəzəriyyəsinin həyat sahəsi yoxdur. Uca Allah bir ayəsində yaratdığı əsərlərin böyüklüyünü belə xəbər verir:

Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılması insanların yaradılmasından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. (Mümin surəsi, 57)

[1] William A. Dembski James M. Kushiner, Signs of Understanding Intelligent Design, Brazos Press, 2001, s. 109

2017-09-25 22:36:14

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."