Axırzamanın 656 Əlaməti

KİTABI ENDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
24 / total: 34

Hz. Mehdi (ə.s) Dövründə Din Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Dövründəki Kimi Yaşanacaq

471- İslami Peyğəmbərimiz Dövründəki Kimi Əsli ilə Yaşayacaq

Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) ilk öncə İslama necə dəstək oldusa, hz. Mehdi (ə.s) da ən sonda eyni şəkildə İslamı yaşadacaq. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 27)

472- Onun Dövründə Məzhəblər Aradan Qalxacaq

... Dini Peyğəmbər (s.ə.v)-in zamanında olduğu kimi eynilə tətbiq edəcək. Yer üzündə məzhəbləri qaldıracaq. Xalis, həqiqi dindən başqa heç bir məzhəb qalmayacaq. (Muhammed İBN Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh.186-187)

MUHYİDDİN ƏRƏBİ "FÜTÜHAT-ÜL MEKKİYE" ADLI ƏSƏRİNDƏ BU MÖVZUDA BELƏ MƏLUMAT VERMİŞDİR:

... HZ. MEHDİ (ə.s) DİNİ PEYĞƏMBƏRİN ZAMANINDA OLDUĞU KİMİ EYNİLƏ TƏTBİQ EDƏCƏK. YER ÜZÜNDƏ MƏZHƏBLƏRİ QALDIRACAQ. XALİS HƏQİQİ DİNDƏN BAŞQA HEÇ BİR MƏZHƏB QALMAYACAQ. (Muhammed İBN Rəsul El Hüseyn El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 186-187)

HÜSEYN HELMİ İŞIQ İSƏ "SƏADƏTİ ƏBƏDİYƏ" ADLI ƏSƏRİNDƏ HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN BU XÜSUSİYYƏTİNİ BELƏ XƏBƏR VERMİŞDİR:

HƏZRƏTİ MEHDİ (ə.s), AXIRZAMANDA DÜNYAYA GƏLƏCƏKDİR. Rəsullulah (s.ə.v)-in soyundan olacaq. İsa əleyhissalamla görüşəcək, MƏZHƏBLƏRİ QALDIRACAQ, TƏK ONUN MƏZHƏBİ QALACAQ. (Hüseyin Hilmi Işık, Saadet-i Ebediye, səh. 35)

473- Rəsulullah (s.ə.v)-in Yoluna Tam Uyacaq

Rəsulullah (s.ə.v)-in hər etdiyini o da (hz. Mehdi (ə.s)) edəcək: RƏSULULLAH (s.ə.v) CAHİLİYYƏ TƏMƏLLƏRİNİ YIXDIĞI KİMİ O DA (HZ. MEHDİ (ə.s) DA) ƏVVƏLKİ TƏMƏLLƏRİ YIXACAQ. O (HZ. MEHDİ (ə.s)), İslamı yenidən başlayacaqdır. (Mikyalu'l Mekarim, 1-ci cild, səh. 57)

474- Bütün Bidətləri Ortadan Qaldiracaq

İmam Sadiqdən: "Mehdi (ə.s) Allahın Peyğəmbərinin etdiyi şeyi edəcək, yəni Peyğəmbər (s.ə.v)-in bütpərəstliyi yox etməsi kimi o da eyni şəkildə mövcud bidətləri yox edəcək və sonra İslamı yenidən quracaq". (Biharul Envar, 52-ci cild, səh. 352)

Hz. Mehdi (ə.s) heç bir bidəti saxlamayacaq. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 43)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın ləğv etmədiyi bidət qalmayacaq. Axırzamanda eyni Peyğəmbər (s.ə.v) kimi dinin zərurətlərini yerinə yetirəcək".

(Muhammed İBN Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 163)

Bidət: Dində əslində olmadığı halda, dinə daxil edilən batil adətlərdir.

475- İnsanlarin Haqqi ilə İbadət Etməsinə Vəsilə Olar

İmam Sadiqdən İmam Zeynəl-Abidin (ə.s)-ın belə buyurduğu nəql edilmişdir: "ƏGƏR İMAM MEHDİ OLMASA ALLAHA (HAQQI İLƏ) İBADƏT EDİLMƏZ". (Yenabi’ul- Mevedde, 2-ci cild, səh.217.)

 

24 / total 34
"Harun Yəhyanın Axırzamanın 656 Əlaməti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top