Axırzamanın 656 Əlaməti

KİTABI ENDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
26 / total: 34

Hz. Mehdi (ə.s)-ı Bizə Tanidan Digər Hədislər

495- Hz. Mehdi (ə.s) Ərəbcə Bilməyəcək

"... O (HZ. MEHDİ (ə.s)) ƏRƏBCƏ ÇOX YAXŞI DANIŞA BİLMƏZ, lakin əxlaqında ondan fərqli də olmaz. (El-cevabü'l-müstakim amma seele anhü et-türmizi

el-hakim, bayezid, no: 3750, 242b yaprağı) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer öngüt, Hakikat Yayıncılık, səh. 288)

496- Ailəsindən Ayrilacaqdir

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə buyurdu: "Fatimənin soyundan sizə gözəl xəbərlər var! Mehdi qərbdə çıxacaq və dünyanı ədalətlə dolduracaqdır". "Ya Rəsulullah! Çıxışı nə vaxt olacaqdır?"―deyə soruşuldu. Dedi ki: "Hakimlərin rüşvət aldığı, insanların əxlaqsız olduğu bir zamanda". "Mehdinin xüsusiyyəti nə olacaqdır?"deyə soruşuldu. Dedi ki: "Ailəsindən və qohumlarından ayrılacaqdır; məmləkətindən uzağa gedəcək və evindən uzaqda yaşayacaqdır". (Ihqāq al-Haqq, vol. 19, p. 679)

497- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Bir Əlaməti Də, ''Subay Olmasi”Dir

Məsudi belə nəql edir: "Əli ibn Həzmə, İbni Sirac və İbni Əbi Səid İmam Rza (ə.s)-ın hüzuruna çıxdıqlarında Əli İbn Həzmə İmama belə dedi: "Ey Rəsulullahın oğulu, biz, sizdən (Əhli-Beyt imamlarından) belə nəql etmişisiz ki; HƏR İMAM ÖLMƏDƏN ƏVVƏL MÜTLƏQ ÖVLADINI GÖRƏR. (Görəsən bu doğrudurmu?) İmam (ə.s) cavabında belə buyurdu: "Bunu da hədisə əlavə etdinizmi? Qaim (HZ. MEHDİ) XARİC?"

(İsbât-ül Vasiye (Mes'udî), səh. 201)

...Allah ona (HZ. MEHDİYƏ) Rumu, Deyləmi, Sindi, Hindistanı, Qabilşahı və Xəzəri fəth etdirəcəkdir.

(Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 274)

498- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Qardaşi Az Olacaqdir

QARDAŞ-BACISI AZ OLANDIR...  (Risalet ül Mehdi səh. 161)

499- Mələklər Hz. Mehdi (ə.s)-a Kömək Edəcəkdir

İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam belə buyurarkən eşitdim: "Əli Mühəmmədin Qaimi-əleyhimussalam (hz. Mehdi) zühur etdiyində Allah ona müsəvvim (varlıqları nizama qoyan), mürdif (bir-birinin ardınca, bir-birinə tabe), münzəl (endirilmiş, nazil edilmiş) və kərrüb (Allaha ən yaxın olan) MƏLƏKLƏRLƏ KÖMƏK EDƏCƏKDİR. CƏBRAYIL, ONUN QARŞISINDA OLACAQDIR, MİKAYIL SAĞINDA VƏ İSRAFİL İSƏ SOLUNDA GƏLƏCƏKDİR. Qorxu bir aylıq yoldan onun qarşısından, arxasından, sağından və solundan irəliləyəcəkdir. (Allaha) yaxın mələklər də onun yanında olacaqlar... (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 274)

Allah (c. c) ona (Mehdiyə) ÜÇ MƏLƏKLƏ KÖMƏK EDƏCƏKDİR. Onlar, (Mehdiyə) müxalif çıxanların üzlərinə və arxalarına vuracaqlar. (Ikdu’d Dürer, səh. 12)

500- Allah Hz. Mehdi (ə.s)-ı Cəbrayil və Mikayil ilə Dəstəkləyəcəkdir

HƏZRƏTİ CƏBRAYIL (ə.s) VƏ HƏZRƏTİ MİKAYIL (ə.s) QIRX ALTI MİN (46,000) MƏLƏK İmam Mehdi (hz. Mehdi (ə.s))-ın KÖMƏKÇİLƏRİ VƏ YOLDAŞLARI arasında olacaqdır. (Bihar-ül Envar, 19-ci cild, səhifə 284)

501- Hz. Mehdi Üçün 9313 Mələk Enəcəkdir, Bu Mələklər Hz. İsa Göyə Yüksələrkən Yaninda Olan Mələklərdir

Əbu Abdullah [Cəfər Sadiq] belə buyurdu:

"Əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] üçün DOQQUZ MİN ÜÇ YÜZ ON ÜÇ MƏLƏK ENƏCƏKDİR Kİ, BUNLAR ALLAH İSANI GÖYƏ YÜKSƏLTDİYİNDƏ ONUN YANINDA idilər". (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, 14-cü cild, səh.339)  

502- Allahin Hz. Mehdi (ə.s)-a Olan Sevgisi Vəsiləsi ilə Zəlzələlər Dayanacaqdir

ONUN (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) XƏTRİNƏ ZƏLZƏLƏLƏRİ DAYANDIRARAM. (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 70)

503- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Yeməyi Sadədir

İmam Sadiq (ə.s) buyurmuşdur ki: "... Allaha and olsun ki, HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN... YEMƏYİ SADƏDİR". (Bihar-ul Envar, 52-ci cild, səh. 279)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın Əmir-ül Möminin Əli əleyhissalam kimi YEMƏYİ SADƏDİR... (Bihar-ul Envar, 52-ci cild, səh. 279)

504- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Paltarlari Parlaq Olacaqdir

Hz. Mehdi (ə.s)-ın) PALTARLARI ALOV KİMİDİR. Üzü bəzən açıq rəng və qızıl kimi parlaq, bəzən daha tünd və ay kimi parlaqdır.(Bihar-ül Envar, 13-cü cild)

Həsən ibn Məhbubu Zərrad deyər ki: İmam Rza əleyhissalam mənə belə buyurdu: ... (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) ÜZƏRİNDƏ NURDAN PALTARLAR VARDIR. (Şeyh

Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 207)

505- Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Kimi Ağ Parlaq və Təmiz Paltarlar Geyinəcəkdir

Aban ibn Tağlib deyir ki: imam Cəfəri Sadiq (ə.s.)-ın belə buyurduğunu eşitdim, mən Qaimi (hz. Mehdi (ə.s)) görür kimiyəm, Nəcəfin arxasında Rəsulullahın ağ zirehini geyinəcək və zirehi geyindikdən sonra bədəni eynilə Rəsullahın bədəni kimi genişlənəcək. Cənnət ipəklərindən bir paltar zirehi örtəcəkdir... (İmam Mehdi, Ali İrfan, Velayet Yayıncılık, səh. 94)

Hz. Əlinin nəvələrindən olan İmam Cəfəri Sadiq (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən köçürdüyü bir hədisdə Axırzamanda zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar olaraq onun Peyğəmbərimiz (s.ə.v) kimi ağ, təmiz və parlaq paltarlar geyinəcəyi bildirilmişdir. Burada cənnət ipəyi təmiz və parlaq görünüşlü olmasını göstərir. “Cənnət ipəyindən” ifadəsinin istifadə edilməsindəki səbəb hz. Mehdi (ə.s)-dakı nuranilik və təmizliyi vurğulamaq üçündür. Yoxsa cənnət ipəyi cənnətə xas bir parçadır. Həmçinin bu hədisdə də hz. Mehdi (ə.s)-ın bədəninin eyni Peyğəmbərimiz (s.ə.v) kimi geniş və heybətli olacağına diqqət çəkilmişdir.

506- Hz. Musa (ə.s)-ın Əsasi və Hz. Süleyman (ə.s)-ın Üzüyü Hz. Mehdi (ə.s)-Da Olacaqdir

Abdullah ibn Sinandan, İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: "Musanın əsası cənnət ağaclarından birinin budağı idi və o Mədyən şəhərinə doğru getmək istəyərkən Cəbrayıl əleyhissalam onu Musaya verdi. O ƏSA ADƏMİN TABUTU İLƏ BİRLİKDƏ TƏBƏRİYYƏ GÖLÜNDƏDİR. NƏ ÇÜRÜYƏRLƏR, NƏ DƏ DƏYİŞƏRLƏR. SONDA QAİM ƏLEYHİSSALAM (HZ. MEHDİ (ə.s)) QİYAM ETDİYİNDƏ O İKİSİNİ ORTAYA ÇIXARACAQDIR". (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 278)

507- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Avtomobilinin Xüsusiyyətləri

Hz. Mehdi (ə.s) mülayim əxlaqlı, gözəl yaradılışlıdır... ONUN ATI, QARANLIQLARDA ON DÖRDLÜK AY KİMİ PARLAYAR. O, ən xeyirli birliyin qarşısında gedər. Onlar Allahın dinindən bərk-bərk tutmuş; onunla Allaha yaxınlaşmağa çalışarlar... (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 171)

İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: "Mən Qaimi (hz. Mehdi (ə.s)-ı) Kufənin Nəcəfində görür kimiyəm ... DAHA SONRA  (HZ. MEHDİ (ə.s)) AĞ-QARA RƏNGLİ, İKİ GÖZÜNÜN ARASI İŞIQ KİMİ PARLAYAN BİR ATA MİNƏCƏKDİR..." (Abân bin Tağlib)

508- Xarab Olmuş Yerlərin Abadliği, Abadliq Edilmiş Yerlərin Dağilmasi

DÜNYANIN XARAB OLMUŞ YERLƏRİNİN ABADLIĞI, ABADLIQ EDİLMİŞ YERLƏRİNİN DAĞILMASI qiyamətin şərt və əlamətlərindəndir. (Kıyamet Alametleri, səh. 138)

509- Hz. Mehdi (ə.s), İnsanlari Dostluğa və Birlik Olmağa Çağiracaqdir

HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN ZÜHUR VƏ QİYAMINDA HƏR ŞEY DOSTLUQ VƏ BƏRABƏRLİK OLACAQDIR... (El-İhtisas (Şeyx Müfid), səh. 24)

(HZ. MEHDİ (ə.s) ZAMANINDA) ÜRƏKLƏRDƏKİ KİNLƏR ATILACAQDIR, HƏR YERİ DİNCLİK VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK ƏHATƏ EDƏCƏKDİR. (Bihar`ül Envar, 10-cu cild)

510- Hz. Mehdi (ə.s) İnsanliq Üçün Böyük Bir Nemətdir

HƏZRƏTLƏRİNİN (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) VARLIĞI BİR NEMƏTDİR; ONUN RƏHBƏRLİYİ BİR BAŞQA NEMƏTDİR. [Şerh-i Tecrid, Tusi, səh. 389 (İran Baskısı)]

511- Hz. Mehdi (ə.s) İsti Bir Dost və Yoldaşdir

… Əbdüləziz ibn Müslim belə rəvayət etmişdir:

 "İmam Mehdi, yağış yağdıran bir buluddur. Çiskinləyən bir yağışdır. İşıq saçan bir Günəşdir. İti bir göz, budaqları və yarpaqları bir-birinə sarmaşan bir bağça, gülüstandır. İmam Mehdi, isti bir yoldaş və dost, şəfqətli bir ata, xüsusi bir qardaş, övladlarına bağlı bir ana, fəlakətlərin dörd bir yandan hücum etdiyi zamanlarda Allah qullarının sığınacağıdır" (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, 1-ci cild)

512- Nuru ilə Bütün Dünyani İşiqlandirar

Əbdüləziz ibn Müslim belə rəvayət etmişdir: "İmam Mehdi üfüqdə doğan bir Günəş kimi nuru ilə bütün aləmi işıqlandırar. İmam Mehdi parıldayan bütöv aydır, parlaq bir çıraq, işıq saçan bir nur, zülmət qaranlıqda, şəhərlərin küçələrində, çöllərin düzənliklərində və dənizlərin fırtınasında yol göstərən bir ulduzdur". (İman Ve

513- Mehdi (ə.s) Dünyanin Diriliyi, Müsəlmanlarin Qürurudur

Əbdüləziz ibn Müslim belə rəvayət etmişdir: "İmam Mehdi ümmətin düzümü, müsəlmanların nizamı, dünyanın diriliyi və möminlərin qürurudur. O (İmam Mehdi), Allahın qoyduğu həddləri müstəqil edər. Allahın dinini qoruyar. Hikmət, gözəl öyüd və qəti dəlillə insanları Rəbbinin dininə dəvət edər". (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, 1-ci cild)

514- Hz. Mehdi (ə.s) Mehdilik İddialarini Qəbul Etməyəcək; Ona İstəmədiyi Halda Beyət Ediləcəkdir

Hədisi-şəriflərdə hz. Mehdi (ə.s)-a özü istəmədiyi halda beyət ediləcəyi bildirilir. Bu da göstərir ki, hz. Mehdi (ə.s) özünü heç zaman hz. Mehdi (ə.s) olaraq elan etməyəcəkdir. Hətta insanlar ona gəlib "əlamətlər səndə mövcuddur, sən hz. Mehdi (ə.s)-san" dedikləri halda o yenə rədd edəcəkdir. Hz. Mehdi (ə.s)-a tez-tez "əlamətlər səndə mövcuddur" deyərək hz. Mehdi (ə.s) olduğu iddia ediləcəkdir, lakin o, təkidlə deyilən bu iddianı qəbul etməyəcəkdir. Ancaq "ölümlə təhdid" edildikdən sonra, insanların ona beyət etməsini qəbul edəcəkdir.

İnsanlar nəhayət hz. Mehdi (ə.s)-a üz tutarlar və Rükn ilə Mövqe arasında, özü istəmədiyi halda ona beyət edərlər. "Əgər qəbul etməsən, boyunu vurarıq" deyərlər. Yer və göy əhli ondan razı olar.  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Kahraman Neşriyat, səh. 31)

Hz. Mehdi (ə.s) ancaq təzyiq ilə başa keçməyə razı olacaqdır. (ElKavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 48)

Fitnə içindəki insanlar qan axıdıldığı bir zamanda evində oturan hz. Mehdi (ə.s)-a üz tutar və "Bizim üçün artıq qalx" deyər. O isə qəbul etməz, ancaq ölümlə təhdid edildikdən sonra onlar üçün qalxar. Ondan sonra artıq qan tökülməz. (İbn Ebi Şeybe,  VII cild, səh. 531; Abdurrezzak H. 20771, XI cild, səh. 372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 52,53)

515- Müsəlmanlarin Mənəvi Liderliyi Hz. Mehdi (ə.s)-a Evində Oturarkən Gələcəkdir

Hz. Mehdi (ə.s) bütün haramların halal sayıldığı, böyük bir fitnədən sonra çıxacaqdır. XİLAFƏT (müsəlmanların mənəvi liderliyi), ONA EVİNDƏ OTURARKƏN GƏLƏCƏK və dövründə yer üzünün ən xeyirlisi o olacaqdır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi

516- Hz. Mehdi (ə.s) Ortaya Çixdiğinda Bütün İnsanlar Onun Mənəvi Liderliyi Altinda Birlik Olacaqdir

İman edənlərin əfəndisi (s.ə.v) deyir ki: "...ALLAH SİZİN ÜÇÜN, SİZİ BİRLƏŞDİRƏCƏK VƏ SİZİ DAĞINIQ HALDA İKƏN BİR YERƏ TOPLAYACAQ BİRİNİ (HZ. MEHDİ (ə.s)-ı) ÇIXARANA QƏDƏR... Gözləsəniz, mükafatlandırılacaqsınız və sizin haqsızlığa uğradılmağınızın intiqamını alanın (darvinizmə, materializmə və ateizmə elmi zəmində lazım olan cavabı verəcək) və hüquqlarınızın xilaskarının, o (hz. Mehdi (ə.s)) olduğunu əminliklə biləcəksiniz..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 182)

517- Hz. Mehdi (ə.s) İnsanlarin Bütün Problemlərinə Həll Olacaq, Hər Kəsin Köməyinə Çatacaqdir

HZ. MEHDİ (ə.s) KÖMƏYƏ GƏLƏN VƏ FƏRYADRESDİR (FƏRYAD EDƏNİN KÖMƏYİNƏ ÇATAN, KÖMƏK EDƏNDİR). ALLAH ONU DÜNYADAKI İNSANLARIN İMDADINA ÇATMASI ÜÇÜN GÖNDƏRƏCƏKDİR... (ElMehdiyy-il Mev'ud, 1-ci cild, səh. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, 2-ci cild, səh. 11)

518- Hz. Mehdi (ə.s) Zamaninda Zalimlarin Hakimiyyəti Sona Çatacaqdir

HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN HÖKMRANLIĞI ZAMANINDA ZALIMLARIN VƏ TƏKƏBBÜRLÜLƏRİN HÖKMRANLIĞI, MÜNAFİQLƏRİN VƏ XAİNLƏRİN SİYASİ NÜFUZU NƏBUD (YOX) OLACAQDIR (SONA ÇATACAQDIR). (ElMehdiyy-il Mev'ud, 1-ci cild, səh. 252)

519- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Çixişindan Əvvəlki Təzyiq Mühitinə Görə, Kimsə Allahin Adini Rahatliqla Xatirlaya Bilməyəcəkdir

Şeyx Tusinin Əl-Emali kitabında: "Bütün dünya fəsadla dolacaqdır. KİMSƏ ALLAH DEYƏ BİLMƏYƏCƏKDİR. Sonra Uca Allah məndən və mənim ailəmdən bir şəxsi (hz. Mehdi (ə.s)-ı) göndərəcəkdir. Ondan əvvəlkilərin ədalətsizliklə dolduracağı kimi, o da (hz.Mehdi (ə.s) da) dünyanı ədalətlə dolduracaqdır". (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 120)

Şeyx Tusinin Əl-Emali kitabında: "Dünya elə təzyiq və ədalətsizliklə dolacaqdır ki, KİMSƏ ALLAHIN ADINI AÇIQ ŞƏKİLDƏ SÖYLƏYƏ BİLMƏYƏCƏKDİR. Sonra Allah dünyanı təzyiq və ədalətsizliklə dolu olduğu kimi, dürüstlük və ədalətlə dolduracaq fəzilətli bir birliyi (hz. Mehdi (ə.s) camaatını) gətirəcəkdir”. (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)

520- İnsanlarin Hz. Mehdi (ə.s)-ı Taniya Bilməmələrinin Bir Hikməti Də Allahin Hz. Mehdi (ə.s) Üzərindəki Nəzarətidir

AMMA ALLAH XALQIN NƏFSLƏRİNƏ QARŞI ZÜLMÜ, CƏFASI VƏ İSRAFI ÜZÜNDƏN, ONU (HZ. MEHDİ (ə.s)-ı) XALQDAN GİZLƏDƏCƏKDİR. (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i)

521- Hz. Mehdi (ə.s) İnsanlari Nurlandiracaq

Buludlar günəşin üzünü örtdüyü zaman insanlar günəşdən necə faydalanırlarsa ondan da (hz. Mehdi (ə.s)-dan) elə faydalanarlar. (Yenabiu'ly-Mevedde, səh. 477)

Hz. Mehdi (ə.s) Allahın onu insanlardan gizlətdiyini, hz. Mehdi (ə.s) olduğunun bilinmədiyi zamanlarda belə elmi, səmimiyyəti, gözəl əxlaqı və Allaha olan dərin bağlılığı ilə insanları işıqlandıracaq, onların ürəklərini Allaha və Quran əxlaqına isitəcəkdir.

522- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Olduğu Evdə, Allahin Adi Çox Xatirlanacaqdir

Mufəzzəldan, İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan eşitdim ki: "BU ƏMRİN SAHİBİNİN (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) BİR EVİ VARDIR Kİ O EVƏ "HƏMD EVİ" DEYƏRLƏR". (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 216)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın evi Allaha çox həmd edilən, ibadət edilən, Allahın razılığının güdüldüyü və Quran əxlaqının dəqiqliklə yaşandığı bir yerdir.

523- Hz. Musa (ə.s), Hz. Mehdi (ə.s)-ın Fəzilətlərini Öyrənincə, ''Hz. Mehdi (ə.s) Olmaq Üçün'' Allaha Dua Etmişdir

Salam-ul əşəlldən:

"HZ. MUSA İBN İMRAN TÖVRATIN BİRİNCİ HİSSƏSİNDƏ ƏLİ MƏHƏMMƏDİN QAİMİNƏ (ƏLEYHİSSALAM) (HZ. MEHDİ (ə.s)-a) VERİLƏN QÜDRƏT VƏ FƏZİLƏTLƏRİ GÖRÜNCƏ DEDİ Kİ: "RƏBBİM, MƏNİ ƏLİ MƏHƏMMƏDİN QAİMi (HZ. MEHDİ (ə.s)) OLARAQ QƏRAR VER". Ona belə deyildi: Doğrusu, o (hz. Mehdi (ə.s)), Əhmədin (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in) nəsilindəndir.

SONRA TÖVRATIN İKİNCİ HİSSƏSİNƏ BAXINCA EYNİ ŞEYİ GÖRDÜ. EYNİ SÖZÜ TƏKRARLADI VƏ ONA EYNİ CAVAB VERİLDİ. SONRA ÜÇÜNCÜ HİSSƏDƏ DƏ EYNİ ŞEYLƏRİ GÖRÜNCƏ EYNİ SÖZLƏRİ TƏKRARLADI VƏ EYNİ CAVABI ALDI". (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 280)

Elə isə kafirlərə itaət etmə və onlara (Quranla) böyük bir cəhd et. (Furqan surəsi, 52)

Yaralandıqdan sonra Allah və elçisinin dəvətinə razılıq edənlər, içlərindən yaxşılıq edənlər və çəkinənlər üçün böyük bir əcr vardır. (Ali İmran surəsi, 172)

524- İnsanlar Hz. Mehdi (ə.s) Vəsiləsi ilə Sevgini Öyrənəcəkdir

Hz. Mehdi (ə.s) zamanında Əsri-Səadətdə olduğu kimi KÜLLƏNMİŞ DUYĞULAR BİR-BİR TUMURCUQLANACAQ, ÇİÇƏK AÇACAQDIR. (el-Havi l'il-Fetava, səh. 67, 68; Rahbavi, Kıyamet Alametleri, səh. 162, 163)

(HZ. MEHDİ (ə.s)) ALLAHIN İCAZƏSİ İLƏ DAŞ KİMİ ÜRƏKLƏRİ YUMŞALDA BİLƏCƏK, KÖMÜR KİMİ RUHLARI ALMAZLAŞDIRA BİLƏCƏK, ölü ruhları imanın nuru ilə dirildə biləcəkdir... (El-Kavlü'l-Muhtasır, səh. 24; Şaban Döğen Mehdi ve Deccal, səh. 194-195)

Bu hədislərlə hz. Mehdi (ə.s) əvvəlində insanların sevgidən, mərhəmətdən uzaq olacaqları, bəzilərinin ürəklərinin daşlaşacağı, bəzi kəslərin dərinlikdən məhrum olacaqları, ruh gözəlliklərinin azalacağı, ancaq hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru ilə birlikdə insan ruhundakı sevgi, mərhəmət, şəfqət, mehribanlıq kimi bütün gözəlliklərin yenidən həyat tapacağı xəbər verilir.

525- Hz. Mehdi (ə.s) Zamaninda Bütün İnsanlarin Ağli Açilacaq və Elmləri Artacaqdir

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun ardından ona tabe olan insanlar üzərində səmimiyyət və ağıl artımı olacaqdır. Hz. Mehdi (ə.s) insanların əxlaq və şəxsiyyət olaraq yetkinləşmələrinə vəsilə olacaq bu inkişaf nəticəsində isə insanların Allahın ayələrini anlamaları və anlayışları açılacaqdır.

İmam Baqir (ə.s) belə buyurmuşdur: "Qaimimiz (hz. Mehdi (ə.s)) qiyam edincə əlini qulların başının üstünə qoyar, beləcə ağıllarını bir yerə toplayar inkişaflarını kamala çatdırar. Allah fikirlərini və hisslərini gücləndirər. Belə ki, özləri ilə Qaim (hz. Mehdi (ə.s)) arasında heç bir maneə qalmaz…" (Yevm'ul-Halas, səh. 269)

526- İnsanlarin Elm və Hikmət Öyrənməsinə Vəsilə Olacaqdir

HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN HAKİMLİYİ (mənəvi liderliyi) DÖVRÜNDƏ HƏR KƏSƏ ELM VƏ HİKMƏT ÖYRƏDƏCƏKLƏR, belə ki; qadınlar evlərində Allahın kitabı və Peyğəmbər (s.ə.v)-in sünnəsi ilə hökm edəcəklər. (Bihar`ül Envar, 52-ci cild, səh. 352)

527- İnsanlarin Ağlinin və Ürəyinin İşiqlanmasini Təmin Edəcəkdir

O dövrdə XALQ KÜTLƏSİNİN AĞIL GÜCÜ TƏMƏRKÜZ (toplanıb sıxlaşacaq) TAPACAQDIR. HZ. MEHDİ (ə.s) ALLAHIN DƏSTƏYİ İLƏ İNSANLARIN AĞILINI TƏKAMÜLƏ ÇATDIRACAQ (İlahi tərbiyə ilə kamala çatdıracaq) VƏ HƏR KƏSDƏ BİR İŞIQLIQ MEYDANA GƏTİRƏCƏKDİR. (Usul-u Kafi, 1-ci cild, Kitab'ül Akl, Hadis: 21)

528- Siğinanlar Üçün Köməkdir

Dedi ki: Ey Əmir Əl-Möminin! Hz. Mehdi (ə.s) kimdəndir? Buyurdu ki: Bəni -Xaşimdəndir―ərəblərin uca dağının zirvəsindən. O ELƏ BİR DƏNİZDİR Kİ, O MƏNA DƏNİZİNDƏ İNSANLAR ELMİ VƏ ƏXLAQİ CƏHƏTDƏN SONSUZ İNKİŞAF EDƏ BİLƏR. ÖZÜNƏ SIĞINANLAR ÜÇÜN KÖMƏKDİR... (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 251)

529- Müzəffərdir, Aslandir

Dedi ki: Ey Əmir əl-Möminin! Hz. Mehdi (ə.s) kimdəndir? Buyurdu ki: Bəni -Xaşimdəndir―ərəblərin uca dağının zirvəsindən. O elə bir dənizdir ki, ona girən itər. Ona sığınanlar üçün köməkdir, xalq kinlə dolduğunda onları pak (təmiz) edən mədəndir, ölüm nazil olduğunuda qorxmaz, ölüm ona çatdığında sarsılmaz, mübarizə meydanından əsla geri çəkilməz. TƏCRÜBƏLİDİR, QALİBDİR, MÜZƏFFƏRDİR, ASLANDIR, MÖHKƏMDİR, QÖVMÜNÜN DİRƏYİDİR, CƏSURDUR, Allahın elm qılıncıdır, liderdir, hər kəsi ətrafında toplayar, ucalıq və şərəfin qaynağı olan evdə böyümüşdür, onun ucalığı ən zadəgan ucalıqdan qaynaqlanar. (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani,

530- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Yaninda Təxminən 30 Yoldaşi Olcaqdir

...Əbu Basar Əbu Abdullah (Cəfər Sadiq)-dən belə rəvayət etmişdir:

«Bu işin sahibi (Mehdi aleyhissalam)-ın itməsi qaçılmazdır. Qeyb olması əsnasında, bir küncə çəkilməsi qaçılmazdır. KÜNCÜNƏ ÇƏKİLDİYİ MƏNZİL, NƏ GÖZƏL BİR YERDİR. OTUZ ADAMIN ARASINDA OLMAQ, TƏKLİK DEYİLDİR» (Usul-u Kafi, Hüccet Kitabı, 16-(899))

531- Hz. Mehdi (ə.s) Hz. Xidir (ə.s) və Hz. Zülqərneyn (ə.s)-a Bənzəyəcəkdir

Əhməd ibn İshaq deyər ki: "İmam Əsgəri əleyhissalamın hüzuruna getdim ... Həzrət buyurdu ki:

... Ey Əhməd ibn İshaq! O (HZ. MEHDİ (ə.s) BU ÜMMƏTDƏ "XIDIR" ƏLEYHİSSALAM VƏ "ZÜLQƏRNEYN" KİMİDİR... (Kemal-üd Din 2-ci cild səh. 384) (hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan,  Al-i Taha, səh. 157)

Hədisdə verilən məlumat Qurandakı hz. Zülqərneyn (ə.s) və hz. Xıdır (ə.s) hekayələri digər tərəfdən də hz. Mehdi (ə.s)-a da işarə etdiyini göstərir.

Bu baxımdan hz. Mehdi (ə.s)-ın da hz. Xıdır (ə.s) kimi olacağı, onun əxlaqını və tərbiyəsini götürəcəyi; onun kimi Ledun elmini biləcəyi və bu elmlə hərəkət edəcəyi aydın olur.

Həmçinin Qurandakı hz. Xıdır (ə.s) qissəsində hz. Musa (ə.s)-ın hz. Xıdır (ə.s)-ın hərəkətlərinin hikmətini bilməyərək davrandığı kimi Axırzamanda da insanlar ledun elmi ilə hərəkət edən hz. Mehdi (ə.s)-ı lazımi kimi anlayıb təqdir edə bilməyəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s) da insanlar tərəfindən səhv başa düşüləcək, buna görə də xalq ona böyük reaksiya verəcəkdir. Ancaq əslində hz. Mehdi (ə.s)-ın bütün hərəkətləri Allahın lütfü ilə gizli elm və hikmətlərlə dolu olacaqdır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in digər hədislərində də Kəhf qissəsində işarəvi mənada başdan sona qədər insanları dəccalın fitnəsindən qurtaran hz. Mehdi (ə.s)-a işarə etdiyi bildirilmişdir. Yuxarıda yer alan hədis və Kəhf qissəsinin Axırzamana işarə etdiyi ilə əlaqədar aşağıda yer alan bütün bu hədislər hz. Mehdi (ə.s)-ın, Kəhf qissəsində izah edilən hz. Zülqərneyn (ə.s) kimi bütün dünyaya hakim olacağını da göstərir:

Sizdən kim dəccala çatsa KƏHF SURƏSİNİN ƏVVƏLİNİ ONA OXUSUN, bu surənin sonu dəccalın fitnəsindən qurtuluşunuzdur. (Sünen-i Ebu Davud, 5/121)

532- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Dərslərini Dinləyənlər Səhəri Elmli Açacaqlar

... (Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) lütfü sayəsində) GECƏ CAHİL, QORXAQ VƏ XƏSİS OLAN ADAM SƏHƏRƏ ELMLİ, CƏSUR VƏ SƏXAVƏTLİ ÇIXACAQDIR. (Allahın) köməyi onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) qarşısında gedəcəkdir… Allahın elçisinin addımlarını izləyəcək və heç səhv etməyəcəkdir; O ((hz. Mehdi (ə.s)) görmədən onu dəstəkləyən bir mələk olacaq, bezəni ayağa qaldıracaq və zəifə kömək edəcək, hərəkətləri sözlərinə görə olacaq və sözləri əməllərinə görə olacaqdır... (Al-Futuhatu'l Makkiyah, səh. 6)

533- Münafiqlər Hz. Mehdi (ə.s)-Dan Çəkinəcəklər

DAHA BİR ÇOX İNSAN QURANDAN ÇOX ONUN (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) QORXUSUNDAN GÜNAHLARDAN ÇƏKİNƏCƏKDİR... (Al-Futuhatu'l

İnsanların bir qismi hz. Mehdi (ə.s)-ın güclü fərasətindən, bəsirətindən və ağılından çox çəkinəcəklər. Buna görə özlərini iman edibmiş kimi göstərəcək və müsəlman kimi yaşamaq məcburiyyətində qalacaqlar. Əxlaqsızlıq etməyə gücləri və cəsarətləri çatmayacaqdır.

534- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Gecə İbadəti (Dərsləri)

Nuaym ibn Hammad, Əbu Cəfərdən belə rəvayət etmişdir:...(HZ. MEHDİ (Ə.S.)) GECƏLƏRİ İBADƏTLƏ MƏŞĞUL OLUB, gündüzləri gizli qalacaqdır... (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Hz. Mehdi min Evladı Ali ibn Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in gecə ibadət etdiyi kimi hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri də təbliğ fəaliyyətlərini yalnız gündüz deyil; internet, televiziya və radio kimi vasitələrlə gecə də davam etdirəcəklər.

Doğrusu GECƏ NƏŞƏSİ (gecə ibadəti, insanın daxili dünyasında yaratdığı) təsir baxımından daha qüvvətli, oxumaq baxımından daha möhkəmdir. (Müzəmmil surəsi, 6)

Onlar gecələr ibadət edib az yatırdılar. Sübh çağı isə bağışlanma diləyirdilər. (Zariyat surəsi, 17-18)

535- Hz. Mehdi (ə.s) İslamin Sonu Olacaqdir

Hz. Mehdi bu ümmətin ortası, hz. İsa da axırı olacaqdır. Ortadan qeyd etmək, Mehdinin hz. İsadan az müddət əvvəl gələcəyini ifadə etmək üçündür. Hz. İsa da, ondan dərhal sonra gəldiyi üçün axır olaraq səciyyələndirilmişdir... Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Nəfsim  əlində olan Allaha and içərəm ki, Mehdinin atası Qureyşidir. Əgər istənilsəydi onu ən son cəddinə qədər sayardım, ÇÜNKİ HZ. MEHDİ İSLAMIN SONU OLACAQDIR”―DEYƏ BUYURMUŞDUR. (El-kavlu’l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, Hadis no 42)

536- Rəftari, Bəni-İsrail Üləmasina Bənzəyər

Deyildi ki: "Ya Rəsulullah, o gün insanların imamı kimdir?" Buyurdu ki: "İmam Mehdi, mənim övladımdan qırx yaşında, üzü parlaq bir ulduz kimi olan bir kəsdir. RƏFTARI BƏNİ-İSRAİL ÜLƏMASINA BƏNZƏYƏR. Ərşdəki xəzinələri çıxarar və şirk diyarlarını (mənən) fəth edər". (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min

537- Hz. Mehdi "Əssəlamu Əleykə Ya Bakiyyətəllah" Şəklində Salamlanacaqdir

Kafi əsərindən, Biri Əbu Abdullah [Cəfər Sadiq əleyhissalam]-a, əl-Qaim [Mehdi aleyhissalam]-ın imrətul-möminin (möminlərin nüfuzu) adı ilə salamlanıb salamlanmayacağını soruşdu.

Buyurdu ki:

"Xeyr! Bu, Allahın əmir əl-mömininə verdiyi elə bir addır ki, ondan əvvəl və sonra başqa heç kim bu adla adlandırılmamışdır".

"Allaha fəda olum, yaxşı onu necə salamlayacağıq?"―dedim.

"ƏSSƏLAMU ƏLEYKƏ YA BAKİYYƏTƏLLAH (SALAM OLSUN SƏNƏ, EY ALLAHIN BAKİYƏSİ) ŞƏKLİNDƏ"―dedi və ardınca ayəni oxudu".

Kitabül-Qaybəyə alınan bir hədisdə əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam]-ın belə buyuracağı nəql edilər: "Mən yer üzündəki Bakiyyətullaham. (Mən Allahın yer üzündəki bakiyəsiyəm)".

Digər bir xəbərdə [Mehdi əleyhissalam]-ın zühur etdiyi zaman sözü gedən ayəni oxuyacağı və "Mən Allahın bakiyəsi və hüccətiyəm" deyəcəyi rəvayət edilmişdir. Beləcə onu ancaq "Salam olsun sənə, ey Allahın yer üzündəki bakiyəsi (Bakiyyətullah)" şəklində salamlayacaqlar. (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, 24-cü cild, səh. 211–212)

538- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Ruhu Allahin Yaratdiği On Dörd Nurdan Biridir

İqmalü-d Dində qeyd edildi:

İbn İdris; atası Muhəmməd ibn Hüseyn ibn Zeyd, Həsən ibn Musa, Əli ibn Səmaya, Əli ibn Həsən ibn Ribat, onun atası, Mufaddal vasitəsilə rəvayət edər:

İmam Sadiq [əleyhissalam] buyurdu ki:

"Şanı uca olan Allah məxluqatı yaratmadan on dörd min il əvvəl, on dörd nur yaratdı və onlar bizim ruhlarımızdır".

Ona "Ey Rəsulullahın övladı, on dörd ilə nəzərdə tutulanlar kimdir?" deyilincə belə cavab verdi:

"Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn və onların soyundan gələn imamlardır. ONLARIN SONUNCUSU ƏL-QAİM [MEHDİ ƏLEYHİSSELAM]-dır ki, qaybətindən sonra qıyam edərək dəccalı (mənəvi cəhətdən) öldürəcək, yer üzünü hər cür zülm və haqsızlıqdan təmizləyəcəkdir". (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, 15-ci cild, səh. 23)

 

26 / total 34
"Harun Yəhyanın Axırzamanın 656 Əlaməti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top