Axırzamanın 656 Əlaməti

KİTABI ENDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
28 / total: 34

Hz. Mehdi (ə.s)-ın Tələbələrinin Xüsusiyyətləri

546- Seçilmiş Kəslərdir

Onun (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) YANINA GƏLƏNLƏR QAÇILMAZ OLARAQ SEÇİLƏCƏKLƏR, ayrılacaqlar və ələnəcəklər. Əksəriyyəti bu seçilmədən keçə bilməyəcəkdir.  (Gaybet’ül Numani, Bölüm 12, səhifə 299)

547- Təhsilli, Mədəni Kəslərdir

Hz. Mehdi (ə.s)-ın KÖMƏKÇİLƏRİ ZADƏGAN VƏ TƏHSİLLİ OLACAQLAR. (El-Melahim ve el Fitan, səhifə: 205)

548- Çox Mübarək İnsanlardir

Ata ibn Səiddən İbni Əşazın əmir olduğu günlərdə Əbdürrəhman əl-Hadrami xütbəsində belə deyirdi: Rəsulullah (s.ə.v)-dən belə rəvayət etdiyini eşitdim: "ÜMMƏTİMİN SONUNDA ELƏ KƏSLƏR OLACAQDIR Kİ, ÜMMƏTİMİN İLKLƏRİNƏ VERİLƏN SAVABIN EYNİSİ ONLARA DA VERİLƏCƏKDİR. Fitnə əhli ilə (fikirlə) mübarizə apararlar və pislikdən çəkindirərlər. .” (İbn Hacer Askalani, Metalib-u Aliye)

549- İgid Kəslərdir

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) DOSTLARI İGİD, ŞÜCAƏTLİ, SALEH, İMANLI KƏSLƏRDİR, ONA İTAƏTDƏ ÇALIŞQANDIRLAR. Hara və hansı işə yönəlsələr mütləq zəfərə çatarlar... (Bihar’ul- Envar, 52-ci cild, səh. 279 ve 53-cü cild, səh.12; İkmal’udDin, 2-ci cild, səh. 367)

550- Aralarinda Dünyanin Fərqli Yerlərində Yaşayanlar Olacaqdir

UZAQ YERLƏRDƏKİ TƏLƏBƏLƏRİ HZ. MEHDİ (ə.s)-a BEYƏT EDƏCƏKDİR. Zülmü və zalımları fikirlə təsirsizləşdirəcəklər, ölkələr düzələcəkdir... (Ukayli "En-Necmu'ssakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali ibn Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)

551- Ərəb Deyildirlər

HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN KÖMƏKÇİLƏRİ ƏRƏB OLMAYACAQDIR. Digər millətlərdən olacaqdır... (Muhammed İbn Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 187)

552- Mehdi (ə.s)-a Tam Dəstək Olarlar

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri, HZ. MEHDİ (ə.s)-ı (fikri) MÜBARİZƏLƏRİNDƏ DƏ DƏSTƏKLƏYƏCƏKLƏR, istəklərini yerinə yetirəcəklər... (Mikyal el-Mekarim, cild:1, səhifə: 65)

553- Əxlaqlari Çox Mükəmməldir

Onun (hz. Mehdi (ə.s)) TƏLƏBƏLƏRİNİN TƏBİƏTİ TƏMİZ VƏ QÜSURSUZ OLACAQDIR. Riyakarlıqdan və bütün digər çirkinliklərdən təmizlənmiş olacaqlar. (Bihar-ül Envar, 52-ci cild, səhifə 35)

554- Allah Onlarin Ürəklərini Pis Əxlaqdan Təmizləmişdir

Onların (hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin) ÜRƏKLƏRİ PİSLİK, QISQANCLIQ VƏ ƏDAVƏTDƏN TƏMİZLƏNMİŞ VƏ QÜSURSUZ OLACAQDIR. (Bihar-ül Envar, 52-ci cild, səhifə 35)

555- Çox Güclü Bir İmana Sahibdirlər

İmam Zaman (hz. Mehdi (ə.s))-ın tələbələrinin HƏR ŞEYƏ QADİR ALLAHA ZƏRRƏ QƏDƏR ŞÜBHƏSİ OLMAYACAQ və ONU ONUN TANINMASI LAZIM OLDUĞU KİMİ TANIYACAQLAR. (Bayaan Fi Akhbaar -e-Mahdi Aakher al -Zamaan ( a .s.) , Bölüm  5; Mikyaal al-Makaarem, 1-ci cild, səhifə 65)

556- Allahdan Çox Qorxarlar

Onlar (hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri) İLAHİ QORXUDAN ÜRPƏRƏRLƏR. (Mikyaal al-Makaarem, 1-ci cild, səhifə 65)

557- Ruhən və Fiziki Cəhətdən Çox Sağlam İnsanlardir

İmam Məhəmməd Baqir və İmam Cəfər Sadiq hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçiləri haqqında belə buyurmuşdur: "Onlar dünyanın şərqini və qərbini ələ keçirəcəklər. ONLARDAN HƏR BİRİNİN QIRX İNSAN QƏDƏR GÜCÜ VARDIR. ÜRƏKLƏRİ DƏMİR KİMİDİR. ..." (Bihar-ul Envar, 52-ci cild, səh. 340)

558- Mənəvi Tərəfləri Çox Güclüdür

Onların (hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin) RUHLARI ÇIRAQLAR KİMİ İŞIQLIQDIR VƏ ÜRƏKLƏRİ DƏ İŞIQLIDIR. (Mikyaal al-Makaarem, 1-ci cild, səhifə 65)

559- Çox Təvəkküllüdürlər

Onlar (hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri) hər şeyə qadir olan ALLAHA TAMAMİLƏ TƏSLİM OLACAQLAR. (Bihar-ül Envar, 52-ci cild, səh. 35 & səh. 311, Oyoon-o-Akhbaar

560- Bütün Həyatlarini Allaha Həsr Edərlər

Gecələrini RAHATLIQLA KEÇİRMƏK ƏVƏZİNƏ onlar (hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri) Rəblərinə ibadət edərək keçirəcəklər. (Mikyaal al-Makaarem, 1-ci cild, səhifə 65)

561- Gecələrini İbadətlə Keçirərlər

... ONLAR gündüz aslan, GECƏLƏR DƏ ABİDDİRLƏR*... (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 57-68)

562- Çox Səmimidirlər

Onların (hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin) HAMISI SƏMİMİ və sadiq olacaqdır. (Bihar ül-Envar, 52-ci cild, səhifə 283 Kamaal al-Deen’den aktarıyor.)

563- Son Dərəcə Cəsur və Qorxmazdirlar

İmamı Zaman (hz. Mehdi (ə.s))-ın TƏLƏBƏLƏRİ ASLANLARDAN DAHA CƏSUR VƏ MİZRAQDAN DA DAHA İTİ OLACAQLAR. (Mikyaal əl-Maqaarəm, cild 1, səh. 65)

Onların (hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin) ÜRƏKLƏRİ POLADDAN DAHA GÜCLÜ OLACAQDIR. Onların hər biri 40 güclü adama bərabər olacaqlar. (Mikyaal alMakaarem, 1-ci cild, səh. 65)

564- Onlara Edilən Təzyiqlərdən Qorxub Çəkinməzlər

Hz. Mehdi (ə.s) əlini köməkçilərinin çiyni ilə sinəsi arasına çəkəcək, BELƏCƏ ONLAR HAQQLARINDA VERİLƏN HEÇ BİR HÖKMDƏN ÇƏKİNMƏYƏCƏKLƏR, HEÇ BİR QƏRAR ONLARA ÇƏTİN GƏLMƏYƏCƏKDİR. (Bihar-ül-Envar, cild: 52, səhifə: 345, El Melahim va el Fitan, səhifə: 205; Mikyaal elMekarim, 1-ci cild, səh.144/235)

565- Bütün Təzyiqlərə Baxmayaraq Hz. Mehdi (ə.s)-ın Yanindakilar Qorxuya Düşməzlər

Hz. Əlidən izah edildiyinə görə bir nəfər ona hz. Mehdi (ə.s)-ı soruşdu. Hz. Əli isə "O (hz. Mehdi (ə.s)), Axırzamanda çıxacaqdır. Adamın "Allah" dediyi üçün ölümə məhkum ediləcəyi bir zamanda gələcəkdir"―deyə cavab vermişdir. Ardınca "ALLAH, ONUN ƏTRAFINDA HEÇ BİR ŞEYDƏN QORXMAYAN VƏ HEÇ BİR MƏNFƏƏT ÜÇÜN SEVİNMƏYƏN BİR BİRLİK YARADACAQDIR". (Sıddık Rasan Han, el-İzan, səh.128)

566- Dünyəvi Nə Maddi, Nə də Mənəvi Ehtiraslari Olacaqdir

Ey Əbu Hüreyrə! Bu birlik (HZ. MEHDİ (ə.s) CAMAATI) çətin bir yola girərək peyğəmbərlərin dərəcəsinə qovuşarlar. ALLAH ONLARI DOYURDUQDAN SONRA ACLIĞI, GEYİNDİRDİKDƏN SONRA ÇILPAQLIĞI, İÇİRDİKDƏN SONRA SUSUZLUĞU SEÇƏRLƏR; ALLAHIN QATINDAKINA ÜMİDLƏRİNİ BAĞLAYIB BUNLARI TƏRK EDƏRLƏR. HESABINDAN QORXARAQ HALALI BELƏ BURAXARLAR. DÜNYAYA YALNIZ BƏDƏNLƏRİ İLƏ MARAQ GÖSTƏRƏRLƏR, ONUN HƏR HANSI BİR ŞEYİ İLƏ DƏ MƏŞĞUL OLMAZLAR.

Onların Rəblərinə olan itaətləri qarşısında, mələklər və peyğəmbərlər də heyrətlənər. Nə xoşbəxt onlara, nə xoşbəxt onlara! Allahın onlarla mənim aramı birləşdirməsini nə qədər çox istəyərdim! ... (el-Vesaya li-İbnü'l-Arabi, Halet Ef. no.: 198/2, 486a yaprağı)

567- İnsanlarin Raziliğini Güdməzlər

Onlar ALLAH YOLUNDA HEÇ BİR QINAYANIN QINAMASINDAN, DEDİ-QODUSUNDAN QORXMAYAN İSLAM ƏHALİSİDİR. Bu İslamın xeyirlilərinin ordusu Konstantinopolu təsbihlərlə, təkbirlərlə fəth edərlər... (Sünen-i İbni Mace, 10/259)

568- Hər Tərəfli Keyfiyyətli İnsanlardir

İmamı Zaman (hz. Mehdi (ə.s))-ın tələbələri SOYLU, MƏLUMATLI OLACAQLAR və dünyanın idarəçiləri olacaqlar. (Al-Malaahem wa al-Fetan, səh. 205)

Hz. Əli (ə.s) belə buyurar: "... ALLAH HZ. MEHDİNİN KÖMƏKÇİLƏRİNİ ... yer üzünün bütün insanlarına qalib edər". (İsbat-ul Hudat, 7-ci cild, səh. 49)

569- Dünyadan Umacaqlari Yoxdur

Buyurdu ki: "Onları yer üzünün kənarlarında axtar. ONLARIN HƏYATLARI SADƏDİR, EVLƏRİ KÜRƏKLƏRİNDƏDİR, əgər hazır olsalar tanınmazlar... Onlar mallarını aralarında bərabər olaraq bölüşərlər və bir-birlərini qəbirlərində ziyarət edərlər, fərqli şəhərlərdə olsalar da istəkləri həmişə eynidir". (Gaybetul Numani, səh. 23)

570- Bir-Birlərindən Başqa Dostlari Yoxdur

Buyurdu ki: "... Hazır olsalar tanınmazlar, əgər İTSƏLƏR AXTARILMAZLAR, XƏSTƏ OLSALAR KİMSƏ ONLARI ZİYARƏT ETMƏZ, əgər evlənmək istəsələr kimsə onlara gəlməz. Əgər ÖLSƏLƏR CƏNAZƏLƏRİNƏ KİMSƏ QATILMAZ". (Gaybetul Numani, səh. 23)

571- Hamisi Allah Rizasi Üçün Çalişar

Buyurdu ki: "...FƏRQLİ ŞƏHƏRLƏRDƏ OLSALAR DA İSTƏKLƏRİ HƏMİŞƏ EYNİDİR". (Gaybetul Numani, səh 23)

572- İnsanlarin Dinə Yönəlməsinə Vəsilə Olarlar

Hz. Əli belə buyurar: "... Allah hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçilərini... YER ÜZÜNÜN BÜTÜN İNSANLARINA QALİB EDƏR. BELƏCƏ İNSANLAR İSTƏR İSTƏMƏZ HAQQ DİNƏ GİRƏRLƏR". (İsbat-ul Hudat, 7-ci cild, səh. 49)

573- İslam Əxlaqini Bütün Dünyaya İzah Edər və Çox Təsirli Olarlar

İmam Məhəmməd Baqir və İmam Cəfər Sadiq hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçiləri haqqında belə buyurmuşdur: "ONLAR DÜNYANIN ŞƏRQİNİ VƏ QƏRBİNİ (ELMLƏ) ƏLƏ KEÇİRƏCƏKLƏR... BELƏ Kİ, “LA İLAHƏ İLLƏLLAH VƏ ƏŞHƏDU ƏNNƏ MUHAMMƏDƏN RƏSULULLAH” HƏR YERDƏ SƏS SALACAQ VƏ EŞİDİLƏCƏKDİR". (Bihar-ul Envar, 52-ci cild, səh. 340)

574- Saylari Çox Azdir

Hükeym ibn Sad belə deyir: İmam Əmir-əl möminin Əlinin belə buyurduğunu eşitdim: "Qaim (hz. Mehdi (ə.s))-ın səhabələri gəncdir və içərilərində yaşlı yoxdur; ANCAQ GÖZDƏKİ SÜRMƏ VƏ YA AZUQƏDƏKİ DUZ QƏDƏRDİRLƏR VƏ AZUQƏDƏKİ ƏN AZ ŞEY DUZDUR". (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani

575- Saylari 313 Nəfərə Qədərdir

Məhəmməd ibn Hənəfi (r.ə)-dən rəvayət edildi ki: "...Buludların səmada toplandığı kimi Allah Onun ətrafına bir qövm toplayar. Onların ürəklərini uzlaşdırar. Onlar içərilərindən şəhid olana kədərlənməz, onlara qatılana da sevinməzlər. SAYLARI BƏDR SƏHABƏLƏRİ (313) QƏDƏRDİR. Əvvəlkilərin onları keçə bilmədiyi kimi, sonrakılar da onlara çata bilməzlər və onların sayları Talut ilə çayı keçənlər qədərdir".
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdi yy-il Ahir Zaman, 57)

576- Qadin Tələbələri də Vardir

Hz. Mehdi (ə.s)-a ARALARINDA QADINLARIN DA OLDUĞU 314 nəfər beyət edəcəkdir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdi yy-il Muntazar, 25)

577- Allah Hz. Mehdi (ə.s)-ın Tələbələrini Bir Yerə Toplayacaqdir

Cəfər əl Juafi, İmam Məhəmməd ibn Əli əl Bəkirdən belə rəvayət edir: "Hz. Mehdi (ə.s) çıxdığında yanında 313 kişi və 50 qadın olacaqdır, ONLAR DAHA ƏVVƏL ARALARINDA HEÇ BİR MÜQAVİLƏ OLMADAN, FƏRQLİ BULUDLARIN SƏMADA TOPALAŞMALARI KİMİ BİR YERƏ YIĞIŞACAQLAR. Bu, Allahın "harada olsanız olun, Allah sizi bir yerə toplayacaq. Allah hər şeyə güc yetirəndir" ayəsinin bir təcəllisidir". (Bihar-ül Envar, 52-ci cild, səh. 223)

578- Gənclərdən İbarət Olarlar

Əmr-əl Möminin Əli belə buyurmuşdur: "VƏD EDİLMİŞ MEHDİNİN DOST VƏ SƏHABƏLƏRİNİN HAMISI GƏNCLƏRDİR. ONLAR ARASINDA YAŞLILAR ÇOX AZ OLAR". (Bihar-ul Envar, 52-ci cild, səh. 333)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın bayraqdarı, saqqalı xəfif, rəngi sarı, kiçik BİR GƏNC OLACAQDIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 51)

579- Çox Sadiqdirlər

Onların (hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin) hamısı səmimi və SADİQ OLACAQDIR. (Bihar ül-Envar, 52-ci cild, səhifə 283 Kamaal al-Deen’den aktarıyor.)

580- Axirəti Dünya Həyatindan Üstün Tutarlar

Gecələrini RAHATLIQLA KEÇİRMƏK ƏVƏZİNƏ ONLAR (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN TƏLƏBƏLƏRİ) RƏBLƏRİNƏ İBADƏT EDƏRƏK KEÇİRƏCƏKLƏR. (Mikyaal al-Makaarem, 1-ci cild, səh. 65)

581- Çox Biliklidirlər

İmamı Zaman (hz. Mehdi (ə.s))-ın tələbələri soylu, BİLİKLİ və dünyanın idarəçiləri olacaqlar. (al-Malaahəm al-Fətan, səhifə 205)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın KÖMƏKÇİLƏRİ ALİCƏNAB VƏ TƏHSİLLİ OLACAQLAR. (El-Melahim ve el Fitan, səhifə: 205)

582- Bəzi Kəslər Qiymətlərini Bilməzlər

Onlar Allah yolunda (elmlə) mübarizə apararlar və TƏKƏBBÜRLÜLƏR ONLARI ALÇAQ SAYARLAR. ONLARIN QİYMƏTİ DÜNYADA NAMƏLUM, lakin axirətdə yaxşı tanınarlar. (Muntakab el Ezhar, səh. 474)

583- Müxtəlif Təzyiqlərlə Qarşilaşarlar

Hz. Mehdi (ə.s) əlini köməkçilərinin çiyni ilə sinəsi arasına çəkəcək, BELƏCƏ ONLAR HAQLARINDA VERİLƏCƏK HƏR HANSI HÖKMDƏN ÇƏKİNMƏYƏCƏKLƏR, HEÇ BİR QƏRAR ONLARA ÇƏTİN GƏLMƏYƏCƏK. (Bihar-ül-Envar, cild: 52, səhifə: 345, El Melahim va el Fitan, səhifə:205; Mikyaal elMekarim, 1-ci cild, səhifə:144/235)

584- Mehdi (ə.s)-ın Verdiyi Qərarlarda Heç Bir Problem Yaratmazlar

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri, ... HZ. MEHDİ (ə.s)-a QARŞI BİR QULUN SAHİBİNƏ QARŞI OLDUĞUNDAN DAHA İTAƏTLİ OLACAQ VƏ BOYUN ƏYƏCƏKLƏR. (Mikyal el-Mekarim, cild:1, səhifə: 65)

585- Allah Onlara Nişan və Əlamətlərlə Kömək Edər

Hz. Əli belə buyurar: "...ALLAH HZ. MEHDİNİN KÖMƏKÇİLƏRİNİ QORUYAR, ONLARA NİŞAN VƏ ƏLAMƏTLƏRLƏ KÖMƏK EDƏR və onları yer üzünün bütün insanlarına qalib etdirər". (İsbat-ul Hudat, 7-ci cild, səh. 49)

586- Axirzamandaki Texnologiyadan Faydalanarlar

DÜNYADAKI HEÇ BİR ŞEY HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN TƏLƏBƏLƏRİNDƏN GİZLİ QALMAYACAQDIR. (Mikyaal al Makaarem, cild:1, səhifə: 235-236)

587- Dünyanin Hər Yeri ilə İnternet Vasitəsi ilə Ünsiyyət Qurarlar

DÜNYADAKI HEÇ BİR ŞEY HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN TƏLƏBƏLƏRİNDƏN GİZLİ QALMAYACAQDIR. (Mikyaal al Makaarem, cild:1, səhifə: 235-236)

588- Olduqlari Yerdə Körpü Olacaqdir

... (Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri) SU ÜZƏRİNDƏ GƏZƏRLƏR.... (Bihar-ül Envar, 52-ci cild, səhifə 318; Mikyaal al-Makaarem, 1-ci cild, səhifə 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

Peyğəmbər (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bu hədisdəki "su üzərində gəzərlər" ifadəsi, hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin Boğaz Körpüsündən keçəcəklərinə işarə edir.

589- Təyyarə ilə Səyahət Edərlər

ONUN DOSTLARI BULUDLARA MİNİB İSTƏDİKLƏRİ YERƏ GEDƏ BİLƏCƏKLƏR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cild:1 səhifə 296 ve Keşf-ul Ğumme Cild:2, səhifə 470 ve Muntehab-ul Eser səh. 554)

... (Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri) ... BULUDLAR ÜZƏRİNDƏ GƏZƏRLƏR... (Bihar-ül Envar, 52-ci cild, səhifə 318; Mikyaal al-Makaarem, 1-ci cild, səhifə 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

(Bihar-ül Ənvar, Cild 52, Səhifə 318; Mikyaal əl-Makaarəm, Cild 1, Səhifə 148 Basaaər al-Darajaatdan nəql edilir.)

Hədislərdə yer alan buludlar üzərində gəzmək ifadəsi hz. Mehdi (ə.s) dövründə hava nəqliyyatının olacağına və Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin təyyarə ilə səyahət edəcəklərinə işarə edir.

590- Heyvan və Bitkilərin Daşlaşmiş Qaliqlarini Canlilariyla Müqayisə Edərək İnsanlara Göstərərlər

Allahın icazəsi ilə onlar (hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri) ÖLÜLƏRİ CANLANDIRARLAR... (Bihar-ül Envar, 52-ci cild, səh. 318; Mikyaal al-Makaarem, 1-ci cild, səh. 148, Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

Hədisdən aydın olduğu kimi, hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri ölü heyvan və bitki qalıqlarını canlıları ilə müqayisə edərək insanlara göstərəcəklər, bu şəkildə Allahın icazəsi ilə darvinizmi və materializmi təsirsizləşdirəcəklər.

591-Allah Onlari İman Etməyənlərdən Ayirar

Allah ONUN (MEHDİ (ə.s)-ıN) DOSTLARINI VƏ SEÇİLMİŞ OLANLARI DİGƏRLƏRİNDƏN AYIRACAQ Kİ, dünya münafiqlərdən və yoldan çıxanlardan təmizlənsin. (Bihar-ül Envar, cild:52, səhifə: 250)

592- Onlar Qalu-Bəlada Allahin Əhd Aldiği Möminlərdir

Əli ibn Əbu Həmzə deyir ki, İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq belə buyurdu: "Qaim əleyhissalam (hz. Mehdi (ə.s)) qiyam etdiyində xalqın çoxu onu inkar edəcəkdir. Çünki o, doğru yolu tutan bir gənc olaraq zühur edəcəkdir. ONU (HZ. MEHDİ (ə.s)-ı) YALNIZ ZƏRR ALƏMİNDƏ ALLAHIN ƏHD ALDIĞI MÖMİNLƏR QƏBUL EDƏCƏKDİR". (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 247)   

593- Ərəb Olmayacaqlar, Amma İçlərində Ərəbcə Bilənlər Olacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçiləri ...  Digər millətlərdən olacaqdır. LAKİN ƏRƏBCƏ DANIŞACAQLAR. (Muhammed İbn Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 187)

594- Tələbələri İçində Çox Yaxin Köməkçiləri Olacaqdir

Məmləkət işlərinin ağırlıqlarını onunla paylaşacaqlar. DOQQUZ NƏFƏRDƏN İBARƏT OLACAQLAR. (Kıyamet alametleri, səh. 187)

595- Tələbələri də Hz. Mehdi (ə.s) Kimi Əsla Qan Tökməzlər

Ona (hz. Mehdi (ə.s)-a) beyət edənlər, (Kəbə ətrafındakı) rükn və mövqe arasında beyət edərlər. YATANI OYANDIRMAZ, ƏSLA QAN TÖKMƏZLƏR. (El-Heytemî, ElKavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 24)

596- Allah Hz. Mehdi (ə.s) və Köməkçilərini Uğurlu Edəcəkdir

Allah MEHDİNİN ORDUSUNU VƏ KÖMƏKÇİLƏRİNİ UĞURLU EDƏCƏKDİR… (Mer'iy ibn Yusuf ibn Ebi bekir ibn Ahmet ibn Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

597- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Tələbələri də Hz. Mehdi (ə.s) Kimi Təzyiq Görərlər

Hz. Mehdi (ə.s) hz. Musa (ə.s)-ın fiziki gücünü, hz. İsa (ə.s)-ın ehtişamını, hz. Əyyub (ə.s)-ın səbrini göstərəcək. GƏLDİYİ ZAMANDA ONUN SEÇİLƏNLƏRİ (TƏLƏBƏLƏRİ) ALÇALDILACAQ, HÖRMƏTDƏN SALINACAQ. QORXU ONLARI BÜRÜYƏCƏK. Budur, bunlar mənim dostlarımdır! (Beheyullah: Kitab-ı İkan, səh. 245)

Onlar Allah yolunda mücahidlərdir və TƏKƏBBÜRLÜLƏR ONLARA YUXARIDAN AŞAĞI BAXARLAR. Onların qiyməti dünyada naməlumdur, lakin axirətdə yaxşı tanınarlar.  (Muntakab el Ezhar, səh. 474)

598- Hz. Mehdi (ə.s) və Tələbələri Təbliğ Fəaliyyətlərini Yalniz Gündüz Deyil, İnternet, Televiziya və Radio Kimi Vasitələrlə Gecə də Davam Etdirəcəklər

... Bir xalq bir nalbəndin oxun ucunu yonması kimi yonulacaqdır GÖZLƏRİ VƏHYLƏ İŞIQLANMIŞ, QULAQLARI TƏFSİRLƏ DOYMUŞ VƏ MÜDRİKLİK QƏDƏHLƏRİ GECƏ -GÜNDÜZ ONLARA TƏQDİM EDİLƏCƏKDİR. (Kitab-ül Gaybet, (Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)

Aralarında qadınların da olduğu 314 nəfərlik bir qrup yaradarlar. Onlar hər zalıma qalib gələrlər. Onların ürəkləri dəmir kimidir və onlar gündüzlər aslan, GECƏLƏR DƏ ABİDDİRLƏR. Nə əvvəlkilər, nə də sonrakılar fədakarlıqda onlara çata bilməz. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 57-68)

 

28 / total 34
"Harun Yəhyanın Axırzamanın 656 Əlaməti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top