Axırzamanın 656 Əlaməti

KİTABI ENDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
30 / total: 34

Hz. Mehdi (ə.s) və Axirzamandaki Əhəmiyyətli Şəxslər

611- Hz. Mehdi (ə.s)-ı Müjdələyən Başisariqli Şəxs

Hz. Mehdi (ə.s) çıxarkən BAŞINDA SARIQ OLACAQ bir müəzzin “Bu, Allahın xəlifəsi olan Mehdidir, onun ardınca gedin” şəklində səslənəcək. (El-kavlu’l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, Hadis no.23)

612- Hz. Mehdi (ə.s)-a Zəmin Hazirlayan Bədiüzzaman Həzrətləri

ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏN BƏZİ İNSANLAR ÇIXIB hz. Mehdinin səltənətini hazırlayacaqlar. (El-kavlu’l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, Hadis no.17)

ŞƏRQDƏN BİR CAMAAT ÇIXAR VƏ HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN SƏLTƏNƏTİNƏ KÖMƏK EDƏR. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler  – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, səh. 60)          

Sənin bu aciz və kasıb, nadir olmayan qardaşın, həddimə düşmədiyi üçün, özümü O GƏLƏCƏK ŞƏXS (hz. Mehdi (ə.s)) olduğumu iddia edə bilmərəm, buna heç vəchlə ləyaqətim də çatmaz. Lakin o irəlidə gələcək heyrətli şəxsin (hz. Mehdi (ə.s)-ın) bir xidmətçisi (yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın xidmətində olan bir şəxs olduğumu) və ona (hz. Mehdi (ə.s)-a) yer hazırlayacaq bir dümdarı (zəmin hazırlayacaq bir qabaqcılı) və o böyük komandirin (bütün İslam aləminin rəhbəri olan hz. Mehdi (ə.s)-ın) pişdar bir nəfəri (qabaqcıl bir əsgəri) olduğumu zənn edirəm.  Ona görə də sən yazılan şeylərdən o heyrətləndirici qoxusunu hiss etdin. (Barla Lahikası, 28. Mektup, səh. 162)

613- Yalançi Mehdilər

Əbu Hureyre-rədiyallahu ənh-izah edir: Rəsulullah Əleyhissalam buyurdu ki: "OTUZA QƏDƏR YALANÇI DƏCCALLAR ÇIXMADIQCA qiyamət qopmaz. Bunlardan hər biri Allahın elçisi olduğunu zənn edər". (Tirmizi, Ebu Dâvud)

614- Saxtakar Yaşli Bir Adamin İnsanlari Allaha İmandan Uzaqlaşdirmasi (Təkamül Nəzəriyyəsinin Yaradicisi Çarlz Darvinə İşarə)

Əmr ibn al-as rəvayət etmişdir: "Peyğəmbərimiz belə buyurmuşdur: “MƏN BU ÜMMƏTİN İLKİYƏM. HZ. MEHDİ (ə.s) BU ÜMMƏTİN ORTASINDA, HZ. İSA (ə.s) İSƏ SONUNDADIR. ARAMIZDA İSƏ SAXTAKAR YAŞLI BİR ADAM VARDIR". (Bihar ül Envar, 51-ci cild, Kitab ul Gaybet, Allame Muhammed Bakır ElMeclisi, səh. 132)

615- Kənani Adindaki Şəxs

Hədislərdə həmçinin MEHDİ ZAMANINDA “KƏNANİ” ADINDA BİR ADAMIN ÇIXACAĞI və onun da müxtəlif mücadilələrinin olacağı ifadə edilir. (Muhammed İbn Resul Al-Hüseyni El Berzenci, ’Kıyamet Alametleri’, Pamuk Yayınları, səh. 175)

616- Kəhf Əhli və Hz. Mehdi (ə.s)

İmam Əbu İshaq Saləbi təfsirində Kəhf qissəsini izah edərkən deyir ki: "Mehdi çıxdığı zaman KƏHF ƏHLİNƏ GEDİB SALAM VERİNCƏ ALLAH ONLARI DİRİLDƏCƏK VƏ MEHDİNİN YANINDA YERLƏRİNİ ALACAQLAR" (Kitab ul Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy el Axır Zaman, səh. 39)

ƏSHABİ-KƏHF MEHDİNİN KÖMƏKÇİLƏRİ OLACAQ. (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, səh. 39)

 

30 / total 34
"Harun Yəhyanın Axırzamanın 656 Əlaməti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top