< <
2 / total: 9

Söhbət (01-05)

1-ci Söhbət - 20 İyul 2010-Cu İl Harun Yəhya.TV

ADNAN OKTAR: Keçən dəfə münafiqlərdən danışdım, münafiqlər turşu tökülmüş soxulcan kimi qıvrılmağa başladılar. O saxtakarları çox yaxşı təsvir etdik, maşaAllah... Münafiqin yemək yemək, yatmaq, evdə oturmaq, mənfəətini güdməkdən başqa istəyi olmaz. Yalnız, öz düşüncəsinə görə Allahın varlığını ehtimal edərək - (haşa) Ondan qorxar. Belələri müsəlmanların imani təzyiqlərindən xilas olmaq üçün müsəlmanların da dinsiz olmalarını istəyərlər, çünki əks halda vicdanları rahat olmur. Həmişə, özlüyündə "ya Allah varsa" düşünərək qorxar. Müsəlmanları da dağıdıb belə vəsvəsəyə salmaq üçün çalışarlar. Necə ki, it öz damını düşünürsə, münafiq də elə bir hiss duyur. Qoyasan ancaq getsin quyruğunu evə soxsun, yesin-içsin. Anasını, atasını, ailəsini sevdiyinə görə deyil, onları bir mənfəət maşını hesab edir. Çünki anası yemək bişirər, atası onu bəsləyər, digər ehtiyaclarını təmin edər. Onları mənfəətinə uyğun hesab edər, yəni sevdiyindən deyil. Münafiq əslində nifrət edər. Sən münafiqlərə aid ayələri aç, bir az da Qurandan izah edək. Oxu bir ayə, mən də şərh edim, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram.

Gizli söhbət qadağan ediləndən sonra yenə də qadağan olunmuş əmələ qayıdıb günah, düşmənçilik və Peyğəmbərə qarşı çıxmaq barədə öz aralarında xısın-xısın danışanları görmədinmi? (Mücadilə surəsi, 8)

 

ADNAN OKTAR: “Yaxşı, indi orada dayan. Nə anladın ayədən?”

OKTAR BABUNA: “Qadağan edilən şeyə dönənləri, yəni günaha, düşmənliyə və Peyğəmbər (s.ə.v)-ə qarşı üsyana dönənləri”.

ADNAN OKTAR: “Bunlar məhz münafiqlərin xüsusiyyətidir, xaincəsinə, gizli şəkildə yığıncaqlar təşkil edərlər. Özlərini ələ vermədən, xəbərsiz, müsəlmanların xəbəri olmadan, quduz itlər kimi divarın dibi ilə sürünər digər münafiqləri tapar və onlara müsəlmanlar haqqında xəbər verər, müsəlmanların əleyhinə danışar. "Nə edək, necə məğlub edək, qarşılarını necə alaq, necə dayandıraq?" kimi fikirlərini bölüşərlər. Quran buna işarə edir, elə izah etdiyi də budur, inşaAllah”.

OKTAR BABUNA: "... Onlar sənin yanına gəldikdə səni Allahın salamladığı kimi salamlamır...'' (Mücadilə surəsi, 8)

ADNAN OKTAR: “Çox xain olarlar. Məsələn, "mən kitab paylayıram, İslamı yayıram" deyər. İslamdan, dindən bəhs edər ki, sən şübhə etməyəsən, rahat olasan, bax bu cür insanlardır, yəqin ki, sizə izah edə bildim. Bu bir maskalanmadır. Məsələn, özünü ələ verməmək üçün "Əssəlamünaleyküm, mən müsəlmanam əlhəmdülillah" deyər. Artıq orada kim varsa hamısı hörmət etməyə başlayar. Rəsulullah (s.ə.v)-in yanına gələrkən də hörmətlə baş əyərlər, amma çox xaindirlər. Rəsulullah (s.ə.v), səhabələr haqqında məlumat əldə etmək və onları küfrə xəbərləmək məqsədilə gələrlər”.

OKTAR BABUNA: "Və öz-özlərinə: “Bəs niyə Allah bizi dediklərimizə görə cəzalandırmır?” deyərlər. Cəhənnəm onlara yetər. Onlar orada yanacaqlar. Ora necə də pis dönüş yeridir...''. (Mücadilə surəsi, 8)

ADNAN OKTAR: “Münafiqlərin ölçüsü belədir. Yəni əgər münafiqlik edirsə və “həqiqətən (haşa) Allah varsa” deyərsə bu sözü sadəcə başa düşmək üçün deyər. Lakin onun məntiqinə görə, (haşa) əgər Allah varsa dərhal onun bəlasını verməlidir. Bəla da gəlmədiyinə görə, onun məntiqinə görə, deməli "Allah yoxdur" deyər (haşa). Çünki, "dərhal bəlamı verməlidir" deyə fikirləşər. Halbuki, Allah onu gözlətdirir. O axmağa təsəvvür edilməyəcək dərəcədə şiddətli və sonsuza qədər davam edən bəla veriləcək. O axmaq kiçik bir şey gözləyir, çox kiçik bir şey. Ya başına bir odun düşəcək, ya xərçəng olacaq. Xərçəng onun üçün nədir ki, onun üçün sürünmək nədir ki? Cəhənnəmdəki əzabla müqayisədə bunlar heç nədir. Diqqət edin, əbədi cəhənnəm quyusunun ən dərinliyindədir, ən şiddətli əzab ilə əbədi olaraq orada qalır və oradan çıxa bilmir. Allah ona görə "xüsusi möhlət verirəm" deyir. "Əsla təəccüblənməyin" deyir, Allah müsəlmanlara bunu deyir. "Mənim onlara möhlət, imkan verməyimə görə əsla təəccüblənməyin" deyir. O axmaq orada murdar qarnını doyurar, murdar kimi oralara gedər sığınar, yeyər, içər, yatar, müsəlmanların xəbərlərini uzaqdan izləyər. Bir də müsəlmana nə pislik edə bilər ki? Münafiq tək olanda müsəlmanlardan çox qorxar, belə bir xüsusiyyəti vardır. Çünki müsəlmanların axirətdəki intiqamı Allahın diləməsi ilə əziyyətli deyilmi? Çünki Allaha şikayət edəcəklər və buna görə də alınan intiqam da çox əziyyətli olacaq. Ona görə çox qorxarlar”.

OKTAR BABUNA: "Cəhənnəm onlara yetər. Onlar orada yanacaqlar. Ora necə də pis dönüş yeridir.." (Mücadilə surəsi, 8)

ADNAN OKTAR: “MaşaAllah. Bax dediyimin açıqlamasıdır. Nə vaxt olacaq bilirsiniz? Məsələn, sığınıb deyər ki: "Məni filankəs qurtarar, atam, babam xilas edər". Sənin münafiqlik edən atan, baban iyirmi il sonra ölməyəcəkmi? Ayağını titrədən kimi quyunun içərisinə atacaqlar. Sən yenə ortada qalacaqsan. Sən də onlardan sonra öləcəksən, ayağını titrədəcəksən. Səni də 2 metrlik quyunun içinə atacaqlar, sonra münafiq sırası ilə birlikdə Allahın hüzuruna gələcəksən. Allah: "Orada yedin, içdin, qısa bir müddət ərzində imkan qazandın, indi nə edəcəksən?" deyəcək. Təbii ki, Allah Təalanın sorğu-sual edəcəyəni mən bilmirəm. Təsəvvür edin ki, heç bir şey edə bilməyəcək. Sonsuz əzabın nə olduğunu bilmirlər, onu görəcəklər. Məsələn, yüz milyon il keçəcək, əzab bitməyəcək. Dörd trilyon il keçəcək yenə bitməyəcək. Yüz trilyon il keçsə də yenə də bitməyəcək. Min dəfə, milyon dəfələrlə peşman olacaqlar. Allah burada: "peşman olsunlar deyə acı çəkəcəklər" deyir. Allahı dərk etmirlər. Allahı (haşa) yaşlı bir baba kimi zənn edirlər, sanki onlar ağlayıb-zarıldayacaqlar, Allah da onları bağışlayacaq. Allahın bağışlamağı başqa, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır. Amma bu, münafiqlərə aid deyil. Münafiq olaraq öldüsə, o adam yandı. Elə ağlamaqla, zarıldamaqla, saxtakarlıqla və s. heç bir şəkildə xilas ola bilməz. Allah etməyəcəyini deyir. Edib-etməyəcəyini isə görəcəksiniz, inşaAllah. Allahın intiqam sahibi olduğunu görəcəksiniz. Bütün insanların canını bir dəfə alar. Almırmı? Alır. Möminin isə canı rahatlıq və sevinc içində alınar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) nurlu üzü ilə göyə baxır və: "Cənabı Haqqa" deyir. Yəni Uca Dostu üçün eşqlə ölər, eşqlə ruhunu təslim edir. Əbu Cəhl it kimi gəbərərək, böyürə-böyürə öldü. Pis canını cəhənnəmə təslim etdi, inşaAllah”.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram "Əgər onlar sizinlə birgə döyüşə çıxsaydılar, sizə ancaq ziyan verərdilər... '' (Tövbə surəsi, 47)

ADNAN OKTAR: “Bunlar sadəcə murdardırlar. Bir dəfə də olsun qorxaq və alçaq olduqlarına görə işə yaramazlar. Din əxlaqını yaymazlar, gözəl əxlaq göstərməzlər, oyun oynayarlar, yalnız müsəlmanlardan mənfəət qazanmağa çalışarlar. O da onun üçün xeyli ağır gələr. Münafiqlər həmişə ölüm qorxusu içindədirlər, heç vaxt rahat yaşaya bilməzlər. Əsl baş bəlasıdır, gedərkən müsəlmanlar rahatlaşarlar. Amma gedəndə də quduz it kimi orada hürər, sakit durmaz, mütləq bir problem çıxarar. Bir də axmaq kimi özlərinin azad olduqlarını zənn edərlər, halbuki, münafiq yalnız qədərində olanı edər, ondan başqasını bacarmaz. O azad şəkildə hər çür pislik edəcəyini düşünər. Halbuki, məsələn iki-üç, dörd-beş dəfə, neçə dəfə iş görəcəksə, ümumiyyətlə, nə edəcəksə artıq hər şey qədərində müəyyən edilib, taleyində nədirsə yalnız onu edə bilər, altıncını edə bilməz, istəsə də edə bilməz. O, yazılan üç-beş iş müsəlmanlara savab olaraq yazılanlardır. Münafiqlər olmasa, müsəlmanlar çox az savab qazanarlar. Münafiq savab maşını kimidir, yağış kimi müsəlmanlara savab qazandırar. Böyük savab qazandırar. Kafir də müsəlmana çox savab qazandırar, müsəlmana savab qazandırmaq onun vəzifəsidir. Məsələn, əgər müsəlmanın normal savabı bir millidirsə, münafiq o savabın hesabını kilometr qədər artırar. Yəni münafiqin qazandırdığı savab daha çoxdur. Aldığı günah kafirin etdiyi günahla müqayisə etmək olmaz, yəni kafirlə müqayisədə daha çoxdur. Çünki münafiq çox alçaq məxluqdur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in də dövründə münafiqlər vardır, onlar çox qorxunc və azğın idi”.

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə də hz. Mehdi (ə.s) camaatının da münafiqləri vardır. Onlar mehdiyyətin bərəkətidir, mehdiyyəti ucaldarlar. Münafiqlər olmasaydı, mehdiyyət dar, məhdud qalardı. Böyük güc verir. Küfr, darvinizm, materializm mehdiyyəti ucaldır. Amma münafiqlik göyə ucaldar, münafiqliyin qeyri-adi gücü vardır. Yəni müsəlmanları savaba aparmaq, cənnətini parlaq etmək gücü vardır. Möminləri cənnətə sövq etdikcə, mütənasib olaraq özlərini cəhənnəmə daha da yaxınlaşdırarlar. Yəni onları nə qədər cənnətə itələsələr, o qədər də özlərini cəhənnəmə apararlar. Ona görə də münafiqlər müsəlmanlar üçün çox böyük xeyir və bərəkətdirlər, böyük ehtiyac mənbəyidir, yəni qan kimidir. Allah münafiqləri xüsusi olaraq yaradır, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: "...və sizi fitnəyə məruz qoymaq üçün tez aranıza girərdilər. İçinizdə onlara xəbər aparıb gətirənlər də var. Allah zalımları tanıyır". (Tövbə surəsi, 47)

ADNAN OKTAR: Münafiqlər xəbər aparıb gətirərlər, yəni söz gəzdirərlər, onların etdikləri iş budur. Ağılsız xəbər aparıb-gətirdikcə pislik etdiyini zənn edir. Halbuki, onunla müsəlmanları gücləndirir və gəzdirdiyi xəbər onların başına bəla olar. Söz aparıb gətirməklə başqalarına tələ qurarlar, amma o tələyə özləri düşərlər. Elə bir xüsusi sistem var ki, onlar onu bilməzlər. Münafiqin əsas xüsusiyyəti Allaha inana bilmədiyinə görə özünün azad hərəkət etdiyini zənn etməyidir. Elə ona görə də münafiq münafiqlik edər. Yəni müsəlmanların qədərdə nədirsə onunla hərəkət etdiyinə inanmazlar. Onların o inancına məəttəl qalarlar. Özünü yüksək səviyyədə hiss etməsinin səbəbi də budur. Münafiqlər özlərini böyük, daha yüksəkdə görərlər.

OKTAR BABUNA: "...Allah zalımları tanıyır. (Tövbə surəsi, 47) İnsanların eləsi vardır ki, “Biz Allaha və axirət gününə iman gətirdik" deyərlər, halbuki, inanmış deyildirlər. (Guya) Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Halbuki, onlar, yalnız özlərini aldadırlar və fərqində deyillər. Ürəklərində xəstəlik vardır. Allah da onların xəstəliyini artırmışdır. Yalan söylədiklərinə görə də onlar üçün şiddətli bir əzab vardır". (Bəqərə surəsi, 8-10)

ADNAN OKTAR: “MaşaAllah. Ayəni bir daha oxu!”

OKTAR BABUNA: "İnsanların eləsi vardır ki, “Biz Allaha və axirət gününə iman gətirdik" deyərlər, halbuki, inanmış deyildirlər. (Guya) Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar."

ADNAN OKTAR: “Öz fikrinə görə elədir, yəni ağılsız başı ilə elə fikirləşir”.

OKTAR BABUNA: "Halbuki, yalnız özlərini aldadır və (bunu) anlamırlar. Ürəklərində xəstəlik vardır. Allah da onların xəstəliyini artırmışdır. Yalan söylədiklərinə görə də onlar üçün şiddətli bir əzab vardır".

ADNAN OKTAR: Ayədə "...ürəklərində xəstəlik vardır" deyilir. Onsuz da onlar ümumiyyətlə, ruhi xəstə olurlar, cinsləri elədir. Amma müsəlman üçün münafiqə olan ehtiyac, çörəyə, suya olan ehtiyacdan daha böyükdür. Allaha çox yaxınlaşdırır. Darvinizm, materializm olmasa, kafirlər də, münafiqlər də olmaz. Fərz edək ki, hz. Mehdi (ə.s) çıxdı, nə olacaq? Yüz trilyon savab alacaqdınızsa, on savab alardınız. Yüz trilyon hara, on hara? Buna ehtiyac varmı?”

OKTAR BABUNA: “Bəli, var inşaAllah”

ADNAN OKTAR: “Davam et”.

OKTAR BABUNA: "Halbuki, göylərin və yerin xəzinələri Allahındır, lakin münafiqlər anlamırlar.." (Munafiqun surəsi, 8)

ADNAN OKTAR: “Niyə başa düşmürlər? Çünki ağılsızdırlar, ağılları işləmir. Onlar özlərini çox gözüaçıq zənn edirlər. Müsəlmanların boş işlə məşğul olduqlarını fikirləşirlər. Gecə-gündüz çalışarlar, təbliğ edərlər, infaq edərlər, bir yerdə olarlar. Münafiqlər isə: "Qardaşım gələcəyini düşün, evlən, işində-gücündə ol, iş yeri aç. Özünü belə oturub dinə niyə bağlıyırsan" deyərlər. "Bax, mən nə gözəl bağçalarda gəzirəm, əylənirəm”. Sən də gəz, əylən. İki metrlik quyunun dibinə düşəndə, üstün tamamilə örtüləndə sənə "gəl" deyəcəklər, elə deyilmi? Sən bunu görəndə baxarıq. Artıq orada çox şənlənəcəksən. Müsəlmanlar üçün olan şənliyə, Allah "mərasim" (ziyafət, yəni ürəkaçan mərasim) deyir, münafiqlərə aid olan mərasim isə bəla mərasimidir”.

OKTAR BABUNA: “İnşaAllah. "Döyüşə getməyib arxada qalanlar Allahın elçisinin əleyhinə çıxaraq evdə qalmalarına sevindilər". (Tövbə surəsi, 81)

ADNAN OKTAR: Məhz "oturub qalmalarına" deyir Allah. Bunlar evdə oturmağa çox sevinirlər. Yalnız evlə, yeyib-içməklə, yatmaqla, gəzməklə maraqlanarlar. Elə ancaq yeyib-içərlər, yatarlar, gəzərlər. Dərdi ancaq bunlar olar, ölmək də istəməz. Mümkün olduğu qədər çox yaşamaq istəyərlər. Təbii ki, müsəlman da uzun yaşayıb Allahın dinini yaymaq istəyər, amma bu dünya üçün deyil, axirətə bağlı olduğu üçün edər. Münafiqlər isə axirətə inanmadığına görə ölümü eşidəndə çox qorxarlar, heç vaxt ölmək istəməzlər. Amma münafiq üçün ev, sığınacaq, hər hansı bir sığınacaq çox əhəmiyyətlidir, təki müsəlmanlardan uzaq olsun. Müsəlmanları təhlükəli hesab edərlər. Uzaqdan xəbər almaq onun üçün çox əhəmiyyətlidir. Halbuki, ən böyük təhlükəyə özü girir, cəhənnəmə gedir, elə deyilmi? Addım-addım cəhənnəmə yaxınlaşır. Cəhənnəmin qapısında növbəyə durub xəbəri yoxdur. Çox ağıllı hərəkət etdiyini zənn edir. Hər münafiq gözüaçıq olduğunu zənn edir. Onları danışdırsan, onlarla söhbət etsən həddindən artıq çoxbilmiş olduqlarını görərsən.

“Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövrünün Drar məscidinin bütün münafiqlərinə baxsaq hamısının, axmaq, çoxbilmiş, hörmətsiz olduqlarını görərik. Onların axmaqlığı, hörmətsizliyi Peyğəmbər (s.ə.v)-dən ayrı məscid qurmaqlarından görünür. Bunların hörmətsizliyinə, cəsarətlərinə diqqət yetirin: "Peyğəmbər (s.ə.v)-in qurduğu məscidə ehtiyac yoxdur, gəlin bizim (Drar) məscidinə. Gəlin bizim məsciddə namaz qılın" deyirdilər. "(Peyğəmbər (s.ə.v)-in məscidi) o qədər də yaxşı deyil, oradakı danışıqlar, söhbətlər də yaxşı deyil. Biz peyğəmbərin izah etdiklərindən daha gözəl şeylər danışırıq, bizim yanımıza gəlin” deyirdilər. İndi bu adamlara nə deyəsən? Fərz edək ki, mən o dövrdə yaşayıram və mən o Drar məscidində olacaqdım... Cəsarətə bir baxın. Peyğəmbər (s.ə.v) söhbət edir. O gözəllər gözəli, dünyanın nuru söhbət edir, münafiq çıxır və hər çıxanı həyasızcasına, gizli şəkildə başını tovlayaraq yolunu azdırır. Münafiqin axmaqlığına bir bax. Özünü ələ vermədiyini zənn edir. Münafiq həmişə elə gizli işlər gördüyünü və heç kimin bilmədiyini zənn edər. Halbuki, müsəlman onsuz da onu görər. Səhv başa düşülməsin, münafiq gizli-gizli nə etsə də onsuz da üzə çıxar. Münafiq heç də gizli qalmır. Qəti diaqnoz qoya bilməsən də münafiqin əlamətləri vardır. Məsələn, qışqırar, qaynayar, bir yerdə durmaz. Qətran kimi qaynayarlar. “Onları müəyyən etmək olmaz” deyə bir anlayış yoxdur, əlbəttə ki, müəyyən etmək olur. Amma qəti olaraq diaqnoz qoymaq olmaz. Məsələn, birinə “sən münafiqsən” deyə bilmərik. Lakin onları, qorxaqlığından, xainliyindən, hiyləgər işlərindən, Allahı xatırlamamaqdan, hər şeydən çəkinməklərindən, müsəlmanlara qarşı comərd davranmamaqlarından və s. tanımaq olur. Münafiqliyi hər yerindən bəlli olur”.

OKTAR BABUNA: "Onlar Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad etmək istəmədilər və: “Bu istidə döyüşə çıxmayın!” dedilər" dedilər." (Tövbə surəsi, 81)

ADNAN OKTAR: "Bu istidə" deyirlər, bunların ağılsızlığını, axmaqlığını görürsünüz? “Bu istidə" deyərək, guya onların (möminlərin) halına yanır, sağlamlıqlarını qoruyurlar. Niyə belə edirsən soruşanda da, "sənin sağlamlığını düşünürəm, hava isti olacaq" deyə cavab verərlər. Sanki oradakılar bunu bilmir, haşa Peyğəmbər (s.ə.v) bilmir, (haşa) Allahı ağılsız bilirlər. Ya ailəni qorumağı, ya da sağlamlığı qorumağı, dini qorumağı bəhanə gətirərək belə əxlaqsızlıq edərlər. Aidiyyatı olmayan dəlillərdən istifadə edərlər. Guya Peyğəmbər (s.ə.v) havanın isti olduğunu bilmir. Düzdür, hava isti idi, amma uşaqları, qadınları, yaşlıları məhv edəcək bir sistem var idi. Şəhid edəcəkdilər, ismətinə, namusuna hücum edəcəkdilər. Belə bir vəziyətdə isti, onların canının təhlükəsizliyi əhəmiyyətli idi? Amma o ağılsızlara görə isti daha çox əhəmiyyət kəsb edir və bunu bir kəşf etmiş kimi, yeni bir şey tapmış kimi izah edirdilər. Guya bunu müsəlmanlar heç bilmirdilər. Münafiqə qarşı nifrət, iman əlamətidir. Müsəlmanın ürəyində münafiqlərə qatı nifrət olar. Bu nifrətimizi biz İslam əxlaqını yayaraq, Quran əxlaqını dünyaya hakim edərək, Türk-İslam Birliyini quraraq, elmi inkişaf etdirərək, sənəti inkişaf etdirərək bəsləyəcəyik ki, münafiqin ürəyi iztirab çəkməkdən parça-parça olsun. Müsəlmanın zəfəri münafiqi pərişan edər.

2-ci Söhbət - 30 İyul 2010-Cu İl Harunyəhya.TV

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allaha sığınıram: "İnsanlar arasında elələri də vardır ki, mömin olmadıqları halda: “Allaha və axirət gününə inanırıq” deyərlər. Onlar Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Halbuki, yalnız özlərini aldadır və bunu anlamırlar. Onların qəlblərində xəstəlik vardır və Allah da onların xəstəliyini artırmışdır. Yalan söylədiklərinə görə də ağrılı-acılı bir əzab çəkəcəklər". (Bəqərə surəsi, 8-10)

ADNAN OKTAR: “Bax, hələ bunu dərk etmirlər, yəni qavrama qabiliyyətlərində pozğunluq var. "Amma bunu anlamırlar" deyir, yəni buradan da dəli olduğu aydın olur. Dəli deyərkən, beynində ölçü pozğunluğu nəzərdə tutulur, yəni qavrama pozğunluğu var, beyni xəstədir. Onsuz da Allah nə deyir?: "Onların qəlblərində xəstəlik vardır və Allah xəstəliklərini daha da artırmışdır". "Dərk etməsində pozğunluq var, mühakimə etməyində yəni, qiymətləndirməyində pozğunluq var. Quran buna işarə edir. Yəni açıq düşüncəyə, ağıla sahib deyildir. Şeytani, fitnəkar, xəstə ağıla sahibdirlər”.

OKTAR BABUNA: "Ürəklərində xəstəlik vardır. Allah da onların xəstəliyini artırmışdır. Yalan söylədiklərinə görə onlar üçün şiddətli bir əzab vardır".

ADNAN OKTAR: “Yalan danışmaq onsuz da münafiqin xüsusiyyətidir”.

OKTAR BABUNA: "Münafiqlər sənin yanına gəldikləri zaman: “Biz şəhadət veririk ki, sən Allahın elçisisən!” deyirlər. Allah da bilir ki, sən Onun elçisisən. Allah şahiddir ki, münafiqlər əsl yalançıdırlar..." (Munafiqun surəsi, 1)

ADNAN OKTAR: Yəni peyğəmbər olmadığına... Məsələn, hz. Mehdi (ə.s)-ın da qarşısına çıxıb, ona Mehdi olduğunu bildirəcəklər, lakin ürəyində nifrət bəslədiklərinə görə öz fikirləşdiklərinin tam əksini deyəcəklər. Onların müsəlmanların yanında verdikləri açıqlamalar, danışıqlarının hamısı planlı şəkildə olar. Həqiqətdə olduqca saxtakar və dəli olarlar, qərarsızdırlar.

OKTAR BABUNA: "Sizə Allahın ayələri oxunduğu və Onun elçisi sizinlə olduğu bir vaxtda, siz necə küfr edirsiniz?..." (Ali-İmran surəsi, 101) "...Cihada qəti əmr verildiyi zaman Allaha sadiq qalsaydılar, əlbəttə ki, onlar üçün daha yaxşı olardı". (Məhəmməd surəsi, 21)

ADNAN OKTAR: Münafiq çox qorxaq, alçaq olar. Harada asanlıq varsa, harada yemək varsa, peyin böcəyi kimi oraya qaçar. Məsələn, peyin böcəyi istini sevməz, istidən qaçar. Həmişə leşin yanına gedər. Amma o leş qoxusu və leş yeməyi onları məhv edər. Yavaş-yavaş çürüyərlər. Münafiqin münafiqlə birlikdə yaşaması, qədərdə Allahın yaratdığı bir xüsusiyyətdir. Lakin ikisi bir-birini yandıran bir sistemdir, münafiq münafiqi həmişə yandırıb yaxar. Münafiqin üzünə baxdıqca bir-birilərinə acıq verərlər. Münafiqlər bir-birilərini əzən, çökdürən, yaşlandıran məxluqatlardır. Amma bir-birindən də ayrıla bilməzlər, qövm olaraq bir yerdə yaşayarlar. Məsələn, peyin böcəyi peyindən ayrıla bilmədiyi kimi münafiqlər də bir-birindən ayrıla bilmir. Onu fırladıb-tovlayıb yuvasına aparar, birlikdə olar, ayrıla bilməz. Sanki üstlərinə yapışmış bit gəzdirərlər. Bit kimidir, gedər özü kimisinə yapışar və gənə kimi onu əmərək birlikdə yaşayar. Təmiz, gözəl yerdə yaşaya bilməzlər, ölərlər. Mütləq quduz it kimi, qotur qurd kimi olacaq. Üstəlik xəstə, həm quduz olacaq. Bir sözlə zibil kimi olacaqlar və ancaq zibilinin üstündə yaşaya bilərlər.

OKTAR BABUNA: "Allaha and içirlər ki, nalayiq sözlər deməyiblər. Onlar küfr sözünü demiş, İslamı qəbul etdikdən sonra kafir olmuş və bacara bilmədikləri bir işə can atmışlar..." (Tövbə surəsi, 74)

ADNAN OKTAR: Haşa, münafiqlərdə həmişə Allahdan böyük olmaq istəyi vardır. Peyğəmbər (s.ə.v)-dən daha böyük olduqlarını, eyni zamanda hz. Mehdi (ə.s)-dan daha böyük olduqlarını, hətta (haşa) Allahdan da daha böyük olduqlarını fikirləşərlər. Münafiqlər öz gizli aləmlərində Allahdan haşa nifrət edərlər, Ona kin bəsləyərlər. Peyğəmbər (s.ə.v)-ə qarşı da içlərində nifrət və qəzəb hissi vardır, haşa. Amma bunu büruzə verməməyə çalışarlar. Çoxbilmiş, ağılsız, yuxarıdan aşağı baxmaq kimi hərəkətləri vardır. Allah ağıllarını almışdır. Ayənin son qismini oxu.

OKTAR BABUNA: "...Allaha and içirlər ki, nalayiq sözlər deməyiblər. Onlar küfr sözünü demiş, İslamı qəbul etdikdən sonra kafir olmuş və bacara bilmədikləri bir işə can atmışlar..."

ADNAN OKTAR: Budur o təkəbbür hissi, Allahdan daha böyük olma arzusunda olarlar və küfrə düşərlər. Münafiqlərdə şirk, müşrik ruhu çox əhəmiyyətlidir. Məsələn, Quranı, Peyğəmbər (s.ə.v)-in şərhlərini qeyri-kafi hesab edərlər. O öz ağlına görə hərəkət etmək istəyər. Münafiqin içində Qurana qarşı nifrət vardır. Həmişə Qurandan kənar axtarar. Quran münafiqi yandırar. Qurandan uzaq olarlar. Baxar, əgər Quranda özünə sərf edən bir şey tapmadığı halda, dərhal müşriklərin izahlarında bir şey tapmağa çalışar. Ayədə də deyir: "Nə sizdəndirlər, nə onlardandırlar".Bir az müşriklərin fikrindən, bir az Qurandan yararlanır və qarışıq aləmləri yaranar. Qarışıq deyəndə Quranı tənzih edirəm, müşriklərdən alınan fikirlər qarışıqdır. Kabus kimi yaşayarlar. Rəsulullah (s.ə.v)-in sünnətinə qarşı da içlərində bir kin var.

OKTAR BABUNA: "...yalan xəbər gətirənlər özünüzdən olan bir dəstədir...." (Nur surəsi, 11)

ADNAN OKTAR: Münafiqlər daim müsəlmanların arasından çıxarlar və bütün işləri yalan-palan olar. Amma özünü dürüst insan kimi göstərməyə çalışar. Özünün dürüst hesab etdiyi təbliğatı aparar. Lakin bir nömrəli saxtakardır. Bu münafiqin xüsusiyyətlərindəndir.

OKTAR BABUNA: "Onlara: “Yer üzündə fəsad törətməyin!” – deyildiyi zaman: “Biz ki, ancaq xeyirxahlıq edənlərik!” deyirlər. Sözsüz ki, onlar fəsad törədənlərdir, amma bunu başa düşmürlər". (Bəqərə surəsi, 11-12)

ADNAN OKTAR: Münafiqlər müsəlmanları ara qarışdırmaqla, ixtişaşla, fitnə ilə günahlandırarlar. Amma Allah deyir ki, əsl ara qarışdıran, fitnəçi onlardır, sadəcə bunu dərk etmirlər. Quran buna işarə edir. Münafiqdən "nə edirsən belə?” soruşanda, “müsəlmanlar fitnə-fəsad törədiblər orada, mən onu düzəltməyə çalışıram" deyə cavab verər. "Fitnəni, fəsadı da düzəldə bilmədiyim üçün məcburən ayrı bir məscidə getməliyəm" deyər. Məscidi də quduz itlərlə, qurdlarla qurur. Onlara bit kimi yapışıb orada yaşayır. Məscid deyil o, şeytanın daxmasını qurmuş olur və şeytanın sığınacağına girmiş olur.

OKTAR BABUNA: "Möminləri qoyub kafirləri özlərinə dost tutanlar gücü və əzəməti onlardamı axtarırlar? Halbuki qüvvət və əzəmət tamamilə Allaha məxsusdur.." (Nisa surəsi, 139)

ADNAN OKTAR: Münafiqlər kafirlərə, münafiqlərə sığınarlar. Məsələn, onların, bir ünvanı varsa, onlar üçün o çox əhəmiyyət kəsb edər. Hər hansı bir dünyəvi ünvan onlar üçün əhəmiyyətlidir. Onunla böyüyəcəyini, inkişaf edəcəyini zənn edər. Öz-özlərinə elə bir soy bağı qurarlar ki, onlarla öz-özünə öyünməyə başlayarlar. Amma ən çox onlardan qidalanmağa, yararlanmağa can atarlar, onların yanında bit kimi, bir yerə dadanmış bit kimi yapışar və dayanmadan qanını sovurar. Yaşadıqları budur. Amma özü kimi qurdların qanı da onlara zəhər kimi təsir edər, xəstələndirər, bərbadlaşdırar, çirkləndirər. Diqqət etsəniz, münafiqlərin üzünə bir zillət çökdüyünü, getdikcə çirkinləşdiklərini, pisləşdiklərini görərsiz və quduz it sürüsü kimi də bir-birlərindən ayrıla bilməzlər. Çox qəribədir. Münafiqin normal halda gedib kafirlərlə, müşriklərlə yaşaması lazımdır. Amma bunu edə bilmir, mütləq münafiq axtarır. Məsələn, it də elə gedib başqa bir varlıqla, canavarla və s. yaşamaz, mütləq itlə yaşayar. Bu qurdlar da mütləq özləri kimisi ilə yaşayar. Bir-birilərindən də ayrıla bilməzlər. Bu bir möcüzədir, Allahın hikmətidir. Hər biri fərqli bir eqoizm və əzəmətlə bir-birinin pisliyini, yandırıcı işığını seyr edib yaşayarlar və bir-birlərini mənəvi cəhətdən məhv edərlər. Bir-birlərinə zəncirlə bağlanmış bir qrup kimi cəhənnəmə doğru çəkərlər. Cəhənnəmə sövq edilməyə hazır olarlar. Dünyada da, cəhənnəmdə də bir yerdə olarlar.

OKTAR BABUNA: "Sən onların bir çoxunun kafirlərlə dostluq etdiyini görərsən..." (Maidə surəsi, 80)

ADNAN OKTAR: Müsəlmanlar baxan kimi bunu görərlər. Amma dostluğun mənbəyi xeyirdir. Təkrar deyirəm, quduz itlərə niyə bit düşər? Onu sevdiklərinə görəmi? Əlbəttə ki, xeyr. Sadəcə qanını sovurmaq üçün, pisliyini yemək üçün ona yapışar. Ona görə ayrıla bilməz. Amma oradan da hökm verər, bit hökmü. Quduz itin yaxşılığından, gözəlliyindən bəhs edər. "Niyə gəlmirsiniz? Müsəlmanlara burada quduz it var, gəlin qanını sovurun" deyər. Müsəlman isə onlara yanaşmaz, çünki onlardan iyrənər. Allah haram qıldığına görə onlara yaxın getməz. Müsəlman pislikdən iyrənər, ikrah hissi duyar, qanı-iliyi çəkilər, belə şeylərə baxa bilməz. Müsəlman nuru axtarar, gözəlliyi axtarar, estetikanı, təmizliyi axtarar. Orada ruhu rahatlayar. Pislik içində yaşaya bilməz.

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allaha sığınıram. "Onlar möminlərlə münasibətdə nə qohumluq əlaqəsinə, nə də əhdə riayət etmirlər..." (Tövbə surəsi, 10)

ADNAN OKTAR: Münafiq qohumluq bağlarını yalnız mənfəət əldə etdiyi halda qəbul edər. Məsələn, quduz iti qohumu olaraq qəbul edər, həqiqi mömini qohum olaraq qəbul etməz. Quran buna işarə edir. Münafiq imandan qaynaqlanan qohumluq bağını qəbul etməz. Yalnız mənfəətdən qaynaqlanan bağı qəbul edər. Ona görə harada mənfəət varsa, münafiq orada olar. Harada təhlükə yoxdur, orada olar. Çünki bit quduz itin dərisində təhlükə hiss etməz, özbaşına rahat yaşayar. Zəhərlənsə, cəhənnəmə addım-addım yaxınlaşsa da fərqinə varmaz. Qohumluq bağı onun üçün yalnız mənfəət xatirinə ola bilər. Mənfəətini təmin edən qohum onun üçün qohumdur. İmandan qaynaqlanan qohumluq bağı onu maraqlandırmaz. Amma Peyğəmbər (s.ə.v) ilə olan qohumluq bağını münafiqlər yalnız fürsət kimi istifadə edərlər. Peyğəmbər (s.ə.v)-in ailəyə qarşı olduğunu, qohumluğa qarşı olduğunu və ailəni qorumadığını iddia edərək, haşa, Peyğəmbər (s.ə.v)-ə ağıl verməyə başlayırdılar. "Evimiz açıq qalıb, uşağımız, anamız, atamız bizi gözləyir. Sən də bizi döyüşə təşviq edirsən, ailəmizdən ayrı düşməyə, cihad etməyə təşviq edirsən. Sənin yanında olmağımızı istəyirsən, amma ailəmiz orada başsız qalıb. Biz buna görə onların yanına gedirik, sən get müsəlmanlarla müharibə et. Sən cihad et, biz isə ailəmizlə yeyib-içib rahatlığımızı təmin edərək, yeyib-içib yataraq, elə yaşamaq istəyirik” deyirlər. Peyğəmbər (s.ə.v)-ə: "Sən ailəni qorumursan" deyirlər. "Amma bizim evimiz başsız qalıb" deyirlər. Buna aid Quranda ayə də var. "İndi biz ailəmizi qorumağa gedirik, bizə icazə ver, yəni ailə əldən gedir" deyirlər. "Sən isə dini qurtarmağa çalışırsan, İslamı yaşatmağa çalışırsan. Biz də ailəni qurtarmağa çalışırıq. Biz fərqli düşünürük. Sən isə bunu düşünə bilmirsən" deyirlər, Rəsulullah (s.ə.v)-ə, haşa. Münafiqlər belə ağılsızdırlar. Allahın dinini qurtarmaq əsasdır. Müsəlman aləminin ailəsini, dünya ailəsini xilas etmək əsasdır. Quduz itləri, qaşınan köpəkləri, münafiqləri xilas etmək əsas deyil. Biz küfrə təbliğ edərik. Amma münafiq müsəlmanlara, İslama qarşı döyüş elan etmişdisə, müsəlmanlar onların qanı, biti ilə qidalanmazlar. Onlara ikrahla yanaşarlar.

OKTAR BABUNA: "...Allah şahiddir ki, onlar yalançıdırlar.." (Tövbə surəsi, 107)

ADNAN OKTAR: “Təbii ki, yalan yalan danışıarlar”.

OKTAR BABUNA: "İnsanların eləsi də var ki, onun bu dünya həyatında danışdığı sözlər səni heyran edər. O, qəlbində olana Allahı şahid göstərər. Əslində o, ən qatı mübahisəçidir.." (Bəqərə surəsi, 204)

ADNAN OKTAR: Münafiq çox xain, azğın düşməndir. Özünü büruzə verməməyə, çox dürüst, dindar göstərməyə çalışır. Təsir etməyə çalışar, başqasını da özü kimi münafiq etmək istəyir ki, gələcəkdə Allahın intiqamından qurtula bilsin. Ən qorxduğu şey münafiqin İslam əxlaqına hakim olmağıdır. Qısa müddətdə müsəlmanların dağılmasını istəyər. Hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı olan kinin, nifrətin kökündə də elə bu dayanır. Halbuki, hz. Mehdi (ə.s) şəfqətli bir insandır. Əsl intiqamı Allah alacaqdır. Amma alçaldılmaqdan qorxduqları üçün hz. Mehdi (ə.s)-ı yalançı çıxartmağa və hz. Mehdi (ə.s)-ın camaatını dağıtmağa çalışacaqlar. Bu zaman bəzi ağılsız insanlar onlara inanacaq. Buna görə də hz. Mehdi (ə.s) camaatının sayı həmişə az olacaq, 300-313 nəfər, bunu Peyğəmbərimiz (s.ə.v) -deyir. İnanan zəiflər də olacaq. Münafiqlər həmişə "gəl bizə qoşul" deyə çağırırlar, buna aid ayə də var. Dayanmadan "bizə qoşul" deyə xəbər göndərərlər. Ağılsız olanlara təsir edə bilirlər, amma münafiq bit təmizləyicisidir. "Burada quduz bir it var" deyir, bəsləndiyini bildirir. "Bit varmı? it biti. Əgər varsa uçsun gəlsin qanını sovuraq" deyir. Bit vardır-yoxdur onun xəbərini alar, o da dərhal oraya uçar. Müsəlmanlar da bu yolla bir pislikdən xilas olmuş olarlar. Yəni münafiq bit təmizləyicidir, öz yanına çağırar. Müsəlmanlar da beləcə aralarındakı bitdən təmizlənmiş olarlar və müsəlmanların üzərində çirk qalmaz.

OKTAR BABUNA: "...Onlara qorxu gəldikdə, ölüm ayağında bayılan adam kimi, dönüb sənə baxdıqlarını görərsən..." (Əhzab surəsi, 19)

ADNAN OKTAR: Münafiqlərin baxışında bir anormallıq var. Şeyx Nazim münafiqlərin baxışını çox gözəl tanıyır. O bunu başa düşər, baxar-baxmaz baxışlarından tutar. Mürşidlər də dərhal bunu hiss edərlər, hz. Mehdi (ə.s) da başa düşər. Böyüklər münafiqin baxışındakı pozğunluğu başa düşər. Xəstə olarlar. Bir möcüzədir, baxışlarında pozğunluq olar. Sən ayəni bir daha başdan oxu.

OKTAR BABUNA: "... Onlara qorxu gəldikdə, ölüm ayağında bayılan adam kimi, dönüb sənə baxdıqlarını görərsən..."

ADNAN OKTAR: Quran buna xüsusi olaraq diqqət çəkir. Dəhşətli qorxu içərisində olarlar. Allah ayədə də həmişə mağara, sığınacaq axtardıqlarını deyir. Onlarda həmişə bir ölüm qorxusu və rahatlıqlarının əllərindən getmə qorxusu vardır. Birdən yemək olmasa, birdən ölüm gəlsə, birdən yaralansa, birdən bir şey olsa deyərək daima qorxu, narahatlıq hissi keçirdikləri üçün öz fikrinə görə daha güvənli sığınacaq axtararlar və vəhşi heyvanın yuvasına sığındığı kimi bir daxmaya sığınarlar. Orada özlərini əmin, təhlükəsiz hesab edər, elə orada da yeməyini, içməyini təmin etməyə çalışar. O pis xarakterinə görə də ətrafında da daim digər münafiqlərin çoxalmağını istəyər (özünü əmin-amanlıqda hiss etmək üçün). Çünki, münafiqin ən böyük qorxusu gələcək qorxusudur, yəni intiqam alınmasından çox qorxar, həmişə bundan çəkinər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də ən böyük qorxuları o idi. Rəsulullah (s.ə.v)-in onlardan intiqam almağından çox qorxurdular. Həmişə insanlara: "bizə tərəf gəlin" deyirdilər, Drar məscidini qurmuşdular. Peyğəmbər (s.ə.v)-in əleyhinə danışırdılar, amma üz-üzə gələndə nəsə demirdilər. Lakin qiyabi olaraq, haşa, Rəsulullah (s.ə.v)-in səhv yolda olduğunu deyirdilər. "Gəlin bizim məscidimizə" deyirdilər. Amma Allah indi onların hamısını cəhənnəmin ortasına atıb. Münafiqlərin yeri cəhənnəmin dibindədir.

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (ə.s)-ın münafiqlərə qarşı mübarizəsi, mücadiləsi ilə əlaqədar bir hədis var, inşaAllah.

"Ümmətimdən bir camaat dayanmadan Allahın əmri ilə düşməni öldürənədək mübarizə aparacaq. Müxalifləri onlara heç bir zərər verə bilməyəcək. Bu hal qiyamətə qədər belə davam edəcək". (Qiyamət Əlamətləri)

ADNAN OKTAR: EvelAllah, evelAllah. Hz. Mehdi (ə.s)-ın ömrü uzundur inşaAllah. Tələbələrinin də ömrü uzun olacaq, inşaAllah. Qarşı-qarşıya bir mübarizə olacaq. Münafiqlər, müşrikləri kafirlərlə birlikdə, Axırzamanın o məşhur şəxsi və şəxsləri, hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı var gücləri ilə mübarizə aparacaqlar. Hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı İstanbulda bir xurafatçı, Mehdi əleyhdarı zühur edəcək. Bir topal vardır, o da Mehdi əleyhdarıdır, hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı mübarizə aparacaq. Başqa insanlar da olacaq. Lakin qədərlərində olan vəzifəni yerinə yetirərlər və məğlubiyyət bunların hamısının qədərindədir, inşaAllah.

3-cü Söhbət - 31 İyul 2010–Cu İl Kocaeli TV

ALTUĞ BERKER: “Xüsusi ilə üstündə dayandığımız bir mövzu var. Bədiüzzaman Həzrətləri bu haqda "cərəyani-münafiq (yəni münafiq hərəkatı)" –deyərək bildirib”.

ADNAN OKTAR: Çox əhəmiyyətli mövzudur. Küfr, dinsizlik hərəkatı demir, məhz münafiq hərəkatı deyir. Münafiq dünyanın ən alçaq məxluqudur. Münafiq daim müsəlman və təqvalı kimi tanınar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə 300-ə yaxın münafiq var idi, hətta 300-dən də çox idilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə qarşı ürəklərində böyük bir kin və qəzəb bəsləyərdilər. Amma sarıqları, cübbələri, saqqalları yerində idi. Münafiqlərlə aid ayə de.

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allaha sığınıram; "Şübhəsiz ki, o və onun nəsli sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Həqiqətən, Biz şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik..." (Əraf surəsi, 27)

ADNAN OKTAR: Yəni şeytan hər yerdə var, Allah bunu deyir. Hər yerdə müsəlmanları izləyərlər. Ona görə müsəlman tələsməməli, təmkinli və diqqətli olmalıdır. "Yerin qulağı vardır" deyə bir misal var, şeytanın adamları da hər yerdə olduğunu bildirir, yəni Allah “diqqətli olun” deyir.

OKTAR BABUNA: "Orada möminlər imtahana çəkilmiş və güclü sarsıntıya məruz qalmışdılar. O zaman münafiqlər və qəlbində xəstəlik olanlar: “Allah və Onun elçisi bizə ancaq yalan vəd vermişdir” deyirdilər". (Əhzab surəsi, 11-12)

ADNAN OKTAR: Hal-hazırda münafiqlərin əsas xüsusiyyəti budur. Hz. Mehdi (ə.s)-da da belə olacaq, deyəcəklər ki, "qardaşım, bu adam çıxdı, Mehdilik hüsnü-zənnimiz var idi, illərdir ki, fəaliyyət göstərir, bəs guya bu Mehdi idi?”-deyəcəklər. "Boş yerə ömrünüzü, gəncliyinizi sərf etdiyinizi başa düşmürsünüz? Dağılsın artıq!..." deyəcəklər. "Quduz donuzlar sizi gözləyir. Can verən donuzlar. Ağcaqanad kimi, özləri qurd olub, ağcaqanad olub onların üzərinə qonub qan sovuranlar kimi, "buyurun" deyərlər. Donuzun qanını sovurmaq üçün dəvət edər. Müsəlman nə deyər?: "Mən elə iyrənc murdarlıqlardan çox iyrənirəm" – deyər. "Sən burada o donuzun qanını sovurmağa davam et, axirətdə də onun pisliyini və qanını sovuracaqsan. Mən isə Allah yolunda, Quranın əmri ilə sonuna qədər mübarizə aparacağam..." deyər.

Mehdiyyət İslam Birliyidir. Yəni Türk-İslam Birliyidir. Türk-İslam Birliyi üçün biz o yolda mübarizə apardıqdan sonra, onsuz da hz. Mehdi (ə.s) tələbəsi oluruq. Eyni savabı alarıq. Çünki istər hz. Mehdi (ə.s)-ın əlini öp və arxasınca get, istərsə də mehdiyyətin eyni üsulları ilə var gücünlə mübarizə apar. Hər ikisindəki savab eynidir, inşaALlah. Diqqət yetirin, münafiq İslam, Quran yolunda fəaliyyət göstərməyə güc tapa bilməz, bunu bacarmaz. Münafiq yalnız müsəlmanları doğru yoldan azdırmaq üçün fəaliyyət göstərər. Məsələn, məscid tikər, lakin İslam əxlaqını yaymaq, Quranı yaymaq üçün edə bilməz, yalnız müsəlmanların dağılması üçün edər. Taqəti çatmaz. Çünki kömək edəndə, İslam əxlaqını izah edəndə ən nifrət etdiyi hz. Mehdi (ə.s)-ın əsgəri (tələbəsi) olduğunu görəcək. Allahdan bəhs olunanda danışmaz, bir söz belə deməz, çünki bununla hz. Mehdi (ə.s)-a kömək etdiyini başa düşər ona görə də heç danışmaz. Təkcə müsəlmanları dağıtmaq üçün danışar. Məsələn, Qurandan danışarlar, yəni münafiqin Quran haqqında məlumatı yaxşıdır. Şeytan alimdir. Ayələri xeyli araşdırar. Amma bunu müsəlmanları dağıtmaq üçün edər. Məsələn, Drar məscidinin münafiqləri həmişə alim olublar, qeyri-adi alimdilər. Amma nə deyirdilər? "Peyğəmbər (s.ə.v) yaxşı insandır, gözəl insandır, Quranı bizə gətirdi. Biz burada onsuz da İslam əxlaqını yaşayırıq. 100 km uzaqda olsaq, Peyğəmbər yanımızda olacaq? Xeyr. Amma biz yenə orada bir camaat ola bilirikmi? Oluruq. Peyğəmbər (s.ə.v)-in məscidindən 200 m daha irəlidəyik. İstər 200 km, istərsə də 200 m, nə fərqi var. Gəl yanımıza, Peyğəmbər (s.ə.v)-i görmədən, ondan uzaqda bir olub İslam əxlaqını yaşayaq. ”Peyğəmbər: “yaxşı, gözəl"-deyir. Onlar isə: "Onun qadınlara qarşı rəftarını görürsünüz? Gör nə qədər qadınla evlidir, hələ cariyələri də var. Hz. Əli (r.ə) də çox qadınla evlidir, hz. Həsən (r.ə) də. Nəvələri də, Əhli-beyt də elədir. Gəlin, bu məsciddə davam edək, burada davam edək" deyirlər. Bu xainlər bunu qəbul edə bilmədilər, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından sonra bütün Əhli-beyti şəhid etdilər. Əhli-beyt düşmənləridirlər. Dərdləri nədir bilirsinizmi? Onların coşğusu, gücü, sevinci. Hz. Həsən (r.ə)-in çoxlu sayda evliliyi onların ürəyinə ox kimi batırdı. "Hz. Həsən (r.ə)-in "Həsən Müctəba (seçilmiş, qiymətli) babam, Taki (təqva sahibi), ağıllı, Tahir (çox təmiz), Sibt (nəvə)” kimi gözəl ləqəbləri vardır. Onun 90-100-ə qədər qadınla evli olduğu haqqında rəvayətlər vardır. "Aslanım mənim, igidimi görürsənmi? 90-100, bununla sanki münafiqləri ox vurdu. Dərdləri-sərləri budur. Təbii ki, mənim aslanlarımın əhli-qüdrəti, eşqi, coşğusu, ruhları Allah eşqi ilə coşubdur, Allahın təcəllisi olaraq, Allahın o gözəlliklərinə aşiq idilər. Kor olan o iblis komandası, onların sevgisini qəbul edə bilmədilər. O dövrün Şehruh adlı alimi bundan əlavə hz. Həsən (r.ə)-in 250-300 cariyəsi olduğunu bildirmişdir. Aslanım mənim, halal olsun, min dəfə halal olsun. Sonsuza qədər halal olsun. Bu haqda qaynaqlar həddindən artıq çoxdur. Hz. Mehdi (ə.s) də münafiqlərə çox dağ çəkəcək. Hz. Mehdi (ə.s)-ın gücü, qüdrəti, sevinci, zənginliyi və bir çox şeyi münafiqləri özlərindən çıxardacaq, inşaAllah. Hz. Həsən (r.ə)-in 23 uşağı var idi, aslanım mənim, maşaAllah. "Hz. Əli (r.ə)-in də 9 qadınla evləndiyi bildirilir. Bu münafiqlərə od vurur. MaşaAllah babamın bu xanımlardan 14 oğlan, 18 qız uşağı olmuşdur. Münafiqlər sevgisiz, məhəbbətsiz olarlar. Nə qadın sevgisi bilməzlər, nə uşaq sevgisi, nə çiçək sevgisi bilməzlər, nə də heyvanlara qarşı sevgiləri olmaz. Ruhu, içi qurumuş iblis ordusudur”.

ALTUĞ BERKER: “Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ın münafiqləri pərişan edənə kimi mübarizə aparacağını bildirmişdir”.

ADNAN OKTAR: “Mənim aslanım, məğlub edici gücü ilə mübarizə aparacaq.

ALTUĞ BERKER: "Müxalifləri ona heç bir zərər verə bilməyəcək" deyir.

ALTUĞ BERKER: “İnşaAllah, münafiqlər hz. Mehdi (ə.s)-ın gücü və sevincindən, büzülmüş soxulcan kimi qıvrılaraq dərd çəkəcəklər”.

SERDAR DAYANIK: “Əlhəmdülillah”.

ADNAN OKTAR: Müsəlmanlıq inkişaf etdikcə münafiqlərin içinə ağırlıq çökəcək. Qəlbləri quruyacaq, yığılacaq. Allah, nə qədər münafiq varsa içlərini qurutsun.

OKTAR BABUNA: İnşaAllah.

SERDAR DAYANIK: Əlhəmdülillah.

OKTAR BABUNA: Bununla əlaqədar bir hədis var, müəllim, oxuyum?

ADNAN OKTAR: Bəli, oxu.

OKTAR BABUNA: Peyğəmbərimiz (s.ə.v) münafiqlərin hz. Mehdi (ə.s)-dan necə çəkinəcəklərini, qorxacaqlarını belə bildirmişdir:"Bir çox insan Qurandan çox onun, hz. Mehdi (ə.s)-dan qorxduğuna görə günahlardan çəkinəcəklər".

ADNAN OKTAR: Allahdan qorxmayan ondan qorxacaq...

Münafiqlərə aid ayələrlə davam et.

OKTAR BABUNA: Oldu, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram: "Onlardan çoxunun kafirlərlə dostluq etdiyini görərsən..." (Maidə surəsi, 80)

ADNAN OKTAR: Münafiqin yeri, soxulcanlar necə heyvan peyinliyində yaşayar, münafiq da kafir peyni içində, münafiqlərin arasında, soxulcan kimi zibilliklərdə yaşayarlar. Onların dostu onlardır. Mənfəəti orada tapdığı üçün oraya gedər. Rəsulullah (s.ə.v) dövründə bu əxlaqsızlar bu tərzdə idilər. Rəsulullah (s.ə.v)-in sevincinə, qayğıkeşliyinə, səmimiyyətinə həsəd aparırdılar, qısqanırdılar. Vəfatından sonra bu adamlar Əhli-beytə qudurmuş kimi hücum etdilər. Çünki əvvəldən kin bəslədiklərinə görə artıq qətiyyətlə hazırlaşmışdılar. Bu kin münafiqlərdə nəsilbənəsil, ondan-ona keçərək hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı da davam etdi. Amma hz. Mehdi (ə.s) elə onların qarşı çıxdıqları insanlar kimi deyil. Nə darvinistlər, nə materialist, nə ateist, nə kommunistlər, nə münafiqlər, nə fırıldaqçılar, nə saxtakarlar hz. Mehdi (ə.s)-la bacara bilməz, onun öhdəsindən gələ bilməzlər. Allah ona qeyri-adi güc vermişdir. Cəbrayıl bir tərəfində, Mikayıl bir tərəfində, İsrafil də o biri tərəfindədir. Üç böyük mələk, Ulul-Azim mələklər onun yanındadırlar, eyni zamanda Allah onu on minlərlə mələklə qoruyur. Mühafizə altındadır, ona görə onunla bacara bilmirlər. Bütün hadisələr mehdiyyət istiqamətində inkişaf edir.

ALTUĞ BERKER: Hz. Mehdi (ə.s) haqqında belə deyilir: "Qaim (hz. Mehdi (ə.s)), bir qövmlə ortaya çıxacaq və Allah bu qövm vasitəsilə, onların elm qılıncları ilə haqqı qalib edib batili söndürəcəkdir".

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, elm qılıncıdır bu. İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: Münafiqlərin necə etibarsız olduqlarını Allah Quranda bildirir. Şeytandan Allaha sığınıram: "Onlar əhd bağladığın kimsələrdir ki, sonra hər dəfə öz əhdlərini pozur və heç nədən çəkinmirlər." (Ənfal Surəsi, 56) "Onlar möminlərlə münasibətdə nə qohumluq əlaqəsinə, nə də əhdə riayət etmirlər. Onlar həddi aşanlardır". (Tövbə surəsi, 10)

ADNAN OKTAR: Münafiqin qohumu mənfəətini ödəyəndir. İman qardaşlığını tanımaz. Münafiq yemək və pul haradan gəlirsə, oraya gedər. İndi çirkli bir it təsəvvür edin, kim ona ət atsa onun qabağına qaçar, kim olduğu fərq etməz, yemi leş belə versə onun da qabağına gedər. Yəni münafiq elədir. Amma cəmiyyət arasında özünü ailəni qoruyan kimi göstərər. Peyğəmbər (s.ə.v)-ə ağıl vermək istəyirdilər, haşa. Peyğəmbər (s.ə.v) deyir ki: "gəlin cihad edək, təbliğə gedək". Onlar isə "Bundan da vacib olan işlər var" deyirlər. "Nədir?"-deyə soruşulur. "Ev başsız qalıb" deyə cavab verər. Evlə maraqlanarlar, yeyər, içər, yatar, gizlənərlər. Hələ Peyğəmbər (s.ə.v)-ə ağıl verməyə çalışırdılar, haşa. "Sən ailəni qoruya bilmirsən, mən qoruyuram, belə şeyləri mən başa düşürəm"-məntiqinə gətirib çıxardır. Halbuki, yalnız mənfəəti üçün, qorxaqlığından və xainliyindən bunu edər. Ailəni sevdiyindən, kiməsə qarşı bir məhəbbəti olduğundan deyil. Əgər orada pul və mənfəət yoxdursa, münafiq heç vaxt oraya getməz. İstər babası, istər atası, istər qohumu, hər kimi olursa olsun, onlara da kin bəsləyər, əgər kasıbdırsa, pulu yoxdursa, nifrət edər. Heç vaxt getməz. Belə vəziyyətdə münafiq yapışıb qalar, müsəlmanların yanında olmağa çalışar. Lakin bir pislik olduğuna görə Allah müsəlmanları təmizləyər, yəni qoruyar. Münafiqlər müsəlmanların üstündə bir kirdir. Müsəlman təmizləndikcə münafiqi üstündən atar. Məsələn, hər gün duş qəbul edəndə daha da təmiz olduğun kimi münafiq də elədir, hər yuyunanda münafiq silinər. Allah münafiqləri öldürsün. Allah ağıllarını alsın. Allah bəsirətlərini bağlasın. Allah bütün münafiqləri içdən yandırsın. Küfrə bir şey demirəm. Küfrə Allah hidayət versin və inşaAllah təbliğimizdən istifadə edərlər. Amma münafiqlər nicat tapmaz, hidayətə gəlməz, Allah onları öldürsün.

ALTUĞ BERKER: Müəllm, siz daha yaxşı bilərsiniz, inşaAllah, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “Qeybəti-Numanidə” belə buyurur:"Hz. Mehdi (ə.s) bir müddət onlardan uzaqlaşacaq, beləcə dəlalət əhli ayrılacaq". Bununla əlaqədar cahil münafiqlər də belə deyirlər: "Allaha çatmaq üçün, Ali-Məhəmmədə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən birinə ehtiyac yoxdur".

ADNAN OKTAR: Münafiqlər "Hz. Mehdi (ə.s)-a ehtiyac yoxdur" deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir: Çünki münafiqlər həm Peyğəmbər (s.ə.v)-ə, həm, haşa, Allaha qarşı da çox kinlidirlər. Münafiqlər də ağlasığmaz dərəcədə eqoistdirlər. Amma münafiq bunu biruzə verməməyə çalışar. Məsələn, tək qaldıqda namazını qılmaz, yalnız müsəlman gördüyündə namazını qılar. Tək başına qalanda Allaha qarşı çox qəzəb hissi duyar. Peyğəmbər (s.ə.v)-ə və hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı çox kinli və qəzəblidirlər. Dini yalnız müsəlmanları ayırmaq üçün istifadə edərlər. Ona görə də din əxlaqını yaymaq üçün heç istifadə etməz, danışmaz. Çünki hz. Mehdi (ə.s) əsgəri (tələbəsi) olmaq ən çəkindiyi və qorxduğu mövzudur.

SERDAR DAYANIK: Bəhs etdiyiniz mövzu ilə əlaqədar yenə bir ayə var inşaAllah. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram: "Onlara: “Gəlin Allahın Elçisi sizin üçün bağışlanma diləsin!” deyildiyi zaman başlarını yelləyər və sən onların özlərini dartaraq üz döndərdiklərini görərsən". (Munafiqun surəsi, 5)

ADNAN OKTAR: Budur, mümkün olduğu qədər uzaq durarlar. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in söhbətlərində iştirak etmək istəməzlər, üzünü görmək istəməzlər, evindən uzaq olmaq istəyərlər. Xainlər məscidə də Peyğəmbər (s.ə.v) orada olduğuna görə gəlməzlər. Üzünü görmək istəməzlər, Peyğəmbirimiz (s.ə.v)-in nuru onları yandırıb-yaxır. Rəsulullah (s.ə.v)-in nurundan yanarlar onlar....

ADNAN OKTAR: Məsələn, internetdə münafiq olduğundan şübhələndiyiniz kəslərə fikir verin. Onlar onsuz da bir it sürüsü halında olarlar. Mən küçədə gedərkən bəzən itlərin bir yerə yığıldıqlarını görürəm, amma onlar günahsızdırlar, yol üstündə toplu halında olarlar. Münafiqlər də o cür toplu şəkildə olarlar. Məsələn, facebookda baxın, görün münafiqlər heç Allahdan bəhs edirlər? Əvvəllər övliya kimi, Quran aşiqi kimi görünən, hz. Mehdi (ə.s)-a zəmin hazırladığını deyən münafiqlərin toplu şəkildə olduğu yerlərə bir baxın, Allahdan bir söz belə danışmazlar? Artıq bu oyunu, bu tələni qura bilmədilər. Yəni əslində müsəlmanları aldatmaq istəyirdilər, aldada bilərdilər, Allahın adından yerli-yerində istifadə edə bilərdilər haşa, amma Allah buna icazə vermədi. Bir söz deyə bilməmişdilər. İnanmadığına görə deməyən, ya da öz düşüncəsinə, eşitmədiyinə görə deməyən qardaşlarımızı tənzih edirəm. Mən onlara bir şey demirəm, mən münafiq dəstəsini nəzərdə tuturam. Əvvəllər dayanmadan Allahdan, Kitabdan, dindən, imandan bəhs edənləri deyirəm. Bir baxın internet saytlarına, Allahdan bir kəlmə də olsa danışmırlar. Məsələn, əvvəllər yüz nəfər münafiq bir yerdə dayanmadan Allahdan, dindən danışardılar, indi nə oldu bəs? Bəs övliya idiniz? Mücahid idiniz? Bəs darvinizmə, materializmə qarşı idiniz? Bəs İslam əxlaqını daha gözəl yaymaq üçün ayrılırdınız? Bəs çox yaxşı insanlardınız? Bəs Quranı ən gözəl şərh edən sizlər idiniz? Bəs müsəlmanlar səhv yolda idi? Ən yaxşısını siz bilirdiniz? Mən burada münafiqləri nəzərdə tuturam, bizlə əlaqəsi olan kəsləri deyil. İndi mənim bu bəhs etdiklərim aydındırmı? Bu xainlər bir "Allah" sözünü belə deyə bilmirlər. Allah icazə vermir. Çox böyük möcüzədir. Aldatmaq münafiqin xüsusiyyətidir, elə deyilmi? Ən azı öz düşüncəsinə görə bir şeylər etməyə çalışar, bir söz deməyə çalışar, amma edə bilmir. Allah icazə vermir desin, ona görə deyə bilmirlər. Allahın adını eşidəndə ciyəri yarılar, ürəyi partlayar, çünki, axirəti xatırlayacaq, hz. Mehdi (ə.s)-ı xatırlayacaq, İslamı xatırlayacaq və buna görə də kefi qaçacaq. Münafiqlər Allahın adını çəkə bilmədiyinə görə özlərini isbat edirlər, inşaAllah.

SERDAR DAYANIK: Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram: "Sən onlara baxdıqda bədən quruluşları xoşuna gələr, danışanda onların dediklərinə qulaq asırsan. Halbuki, onlar divara söykədilmiş dirəklər kimidirlər. Onlar hər bir səs-küyün özlərinə qarşı olduğunu sanarlar. Onlar düşməndirlər. Sən onlardan çəkin! Allah onları məhv etsin, necə də haqdan döndərilirlər!". (Munafiqun surəsi, 4)

ADNAN OKTAR: Allah onları lənətləyir. Allah münafiqlər üçün, "Allah onları öldürsün" deyir. Biz də Allaha dua edirik. Allah bütün münafiqləri öldürsün, İnşaAllah. Allah onları həlak etsin. Allah onların canını yandırsın. Ürəklərindən, içindən yandırsın. Allah onları batırsın, daxilən çökdürsün. İnşaAllah. İndi ayəni mənə cümlə-cümlə de açıqlayım. İnşaAllah.

SERDAR DAYANIK: İnşaAllah. “Sən onlara baxdıqda bədən quruluşları xoşuna gəlir".

ADNAN OKTAR: Məsələn, kənardan baxanda, adamların evi olar, avtomobili olar. Bura hər şey daxildir. Görünüşündən, paltarından, xarici görünüşündən bəzi insanlar onları məqbul bir insan kimi görər, sanki normal biri kimi qəbul edər.

SERDAR DAYANIK: ".. danışanda onların dediklərinə qulaq asırsan.."

ADNAN OKTAR: Məsələn, münafiqlər adətən ayə ilə danışar. Yəni Quran ayəsi ilə danışar. İnsan əvvəl həqiqətən dürüst danışdığını zənn edər.

SERDAR DAYANIK: "... Halbuki, onlar divara söykədilmiş dirəklər kimidirlər..."

ADNAN OKTAR: Yəni adamın ruhu yoxdur. O qədər alçaq və o qədər boşdur ki, odun kimidir. Onsuz da baxışlarından da məlum olduğunu, yəni necə insan olduqlarını baxışlarından, danışıqlarından da başa düşmək olduğunu deyir Allah. Ətdən, sümükdən bir odundur onlar. Odun var sellülozadan əmələ gələr, bir də ətdən, sümükdən meydana gələn odunlar var. Bu sümük odunu olmaq deməkdir. Harada mənfəət var, harada yemək var, yataq yeri var, harada sığınılacaq yer var o oradadır. Yəni bir heyvan, bitki davranışını göstərər. Məsələn, bir bitki nə istəyir? İnkişaf etmək istəyər, elə deyilmi? Böyümək istəyər, amma yerindən tərpənmək istəməz. Münafiqin də xüsusiyyəti elədir. Bir yerdə sabit qalıb orada kötük kimi inkişaf etmək istəyər. Bu qədər.

SERDAR DAYANIK: "...hər bir səs-küyün özlərinə qarşı (öz əleyhlərinə) olduğunu sanarlar.."

ADNAN OKTAR: Hər növdə danışıqları, yəni kənardan, daxildən, müsəlmanlardan, küfrdən, haradan gəlirsə, gəlsin, həmişə bir qorxu içindədirlər. Həm sağlamlıq qorxusu, həm ölüm qorxusu, dinsiz-imansız olduqları üçün də Allaha axirətdə hesab verə bilməyəcəklərini başa düşdüklərinə görə həmişə narahat olarlar. Çünki münafiqlər özlərini, haşa, Allahdan daha böyük hesab edərlər. Allahdan yalnız müsəlmanları aldatmaq üçün öz tərəflərinə çəkmək üçün bəhs edərlər. Eyni zamanda da Allahdan danışmaq istəməzlər, çünki danışanda depressiyaya düşürlər. Allahı heç eşitmək istəməzlər, müsəlmanların yanından qaçmaqlarının səbəbi də Allahı eşitmək istəmədiklərindən irəli gəlir. Allahdan bəhs etməmək üçündür. Amma müsəlmanlara təsir etmək üçün də tez-tez Allahdan bəhs edərlər. Öz düşüncələrinə görə müsəlmanları bu yolla öz ətrafına yığmaq istəyərlər. Müsəlmanları da özləri kimi odun və kötük edə biləcəyini düşünürlər.

SERDAR DAYANIK: "Onlar düşməndirlər. Sən onlardan uzaq ol!".

ADNAN OKTAR: Yəni fitrətində müsəlmanlara, Allaha qarşı, Qurana qarşı qəzəbli, kinli olarlar, onlara qarşı vuruşarlar, bunlar onların fitrətində olar. Amma təbii ki, bunu gizlədərlər. Xarici görünüşündən onları müttəqi, müsəlman zənn edərsən. "Onun xarici görünüşünə baxsan bəyənərsən" deyir Allah. Yəni ilk baxışdan bilmək olmur, amma düşməndir, özü də ağılsız, kötük düşməndir.

SERDAR DAYANIK: "Allah onları məhv etsin, necə də haqdan döndərilirlər".

ADNAN OKTAR: Onların ölməsi üçün dua etməyin lazım olduğunu Allah göstərir. Münafiqlərə hər namazda həlak olmaları üçün, Allahın onları həlak etməsi üçün dua etmək lazımdır. Hər müsəlman bunu etməlidir. Yalvararaq Allaha dua edəcəklər, bu da bir ibadətdir. Allahın onları daxildən yandırmağı üçün, mənəvi cəhətdən məğlub olmaları üçün, Allahın onlara ruhən əzab verməsi üçün, bədənlə əzab verməsi üçün, çökdürüb cəhənnəmə göndərməyi üçün dua etmək lazımdır. Quranın əmri budur.

SERDAR DAYANIK: Peyğəmbər (s.ə.v)-in onlar üçün bağışlanma diləməsinə görə, Peyğəmbər (s.ə.v)-ə dəvət olunanda, "sən onların üz çevirməkdə olduqlarını görərsən" ayəsini oxumuşdum. Onun davamı da vardı inşaAllah. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. "Sən onlar üçün bağışlanma diləsəndə, diləməsəndə onlar üçün birdir".

ADNAN OKTAR: Onsuz da onlar Allaha qarşı qəzəblidirlər, haşa. Amma münafiqin ağzı həmişə ayə ilə, hədislə açılar, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən bəhs edər, düzgünlükdən, dürüstlükdən, alicənablıqdan, namusdan, ailəyə itaətdən danışar, amma əslində çox xaindir, olduqca xaindir. Fürsət tapanda xainliyi üzə çıxar, amma xarici görünüşünə çox diqqət edər. Kənardakılara özünü büruzə verməməyə çalışar. Hər münafiq öz dünyasında, iç dünyasında anormaldır. Ağla gələn hər sahədə anormaldır, hər sahədə namussuzdur, amma bunu büruzə verməz, yəni mənfəətinə görə hərəkət edər və bunu öz ağlına görə, öz məntiqinə görə istifadə edər. Ailəyə düşkündür, amma ailəyə nifrət edər, çünki ailəni yalnız mənfəəti qədər sevər. Məsələn, münafiqin atası kasıb olsa nifrət edər. Anası kasıbdırsa nifrət edər. Zəngindirsə, onlara yaltaqlanar, yəni yemək, pul əldə edəcəksə, gedər onlara yapışar. Ana-ata deyərkən təbii ki, münafiq münafiqi seçir, əlbəttə ki, münafiq müsəlman ana-atanın yanına getməz. Valideynləri dindardırlarsa, dərhal onlardan uzaqlaşar. Allahı anmayandırsa onlara yaxın olar. Bunu həmişə deyirik, çirkli bir donuzu fikirləşin, necə gənə ona yapışıb onu təmizləyirsə, münafiq də gedər ona yapışar, ondan mənfəət əldə etmək istəyər, yəni qarşılıqlı mənfəət vardır, İnşaAllah.

SERDAR DAYANIK : "... Allah onları bağışlamayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah fasiq adamları doğru yola yönəltməz." (Munafiqun surəsi, 6)

ADNAN OKTAR: Ayədən məlum olduğu kimi, Allah münafiqlərə hidayət verməz, Allah onları bağışlamaz. Ona görə Allahdan onların həlak etməsini istəyirik. Kafirin qurtuluş imkanı var, amma münafiq bir mikrobdur, cəmiyyət mikrobudur. Lakin hamısı da təqvalı, dürüst kimi ortaya çıxar. Ən ağıllı olduqlarını bildirərək ortaya çıxarlar, bu çox mənalıdır, eyni zamanda təəccüblüdür. Məsələn, birbaşa kafir olduğunu deyib ayrıla bilər, amma bunu etmir. Drar məscidini qurur, "biz daha təqvalıyıq" deyirlər. Münafiq uzun-uzadı ayə, hədislə özünü müdafiə edər.

SERDAR DAYANIK: Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram: "Məhz onlar: “Allahın elçisi yanında olanlara bir şey verməyin ki, dağılıb getsinlər!” – deyirlər. Halbuki, göylərin və yerin xəzinələri Allahındır, lakin münafiqlər bunu başa düşmürlər". (Munafiqun surəsi, 7)

ADNAN OKTAR: Münafiq pulu, mənfəəti alandır. Əsla paylamaz, ondan 5 qəpik belə çıxsa əziyyət çəkər. Ayəni hissə-hissə açıqlayaq.

SERDAR DAYANIK: Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram: "Məhz onlar: “Allahın elçisi yanında olanlara bir şey verməyin ki, dağılıb getsinlər!” – deyirlər".

ADNAN OKTAR: Özləri pul vermədiyi kimi, imkan təmin etmədiyi kimi başqalarına da mane olarlar. Necə edir? Ayə, hədislə mane olmağa çalışır. Onlar çox saxtakardır, Allahı xatırlayaraq mane olmağa çalışarlar. Amma gəlin məqsədə diqqət edək. "Dağılıb getsinlər!" deyirlər, müsəlmanların parçalanmasını istəyərlər, çünki müsəlmanlar ayağa qalxmadıqca, münafiqin əzabının ardı-arası kəsilməz. Bir nəfər müsəlman qalmayana kimi dağılmalarını istəyərlər, 3 nəfərin belə qalmağını istəməzlər. Hamısının dağılmağını istəyər. Çünki müsəlmanlara baxanda öz əxlaqsızlığını başa düşəcək. Müsəlmanların ona necə ikrah hissi ilə baxdığını biləcək, Allahın intiqam alacağını da bilir, amma, haşa, özünü Allahdan böyük hesab edir. Ona görə fikir edər, xəstə olar, beyni yoxdur, ağılsızdır, özünü çox ağıllı zənn edən ağılsızdır. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) söhbət etdiyi vaxt biri gizlincə aradan çıxar, heç kimin görmədiyini zənn edər, amma orada bir çox müsəlman var ki, onu görür və əlbəttə ki, Peyğəmbər (s.ə.v)-ə bunu xəbər verəcəklər. Çox ağılsızdır, özünü büruzə vermədiyini zənn edir, halbuki, bir çoxları onu görür. Münafiqin vücudu açıq olar gözü isə bağlı, elə də gəzər. Arxası bütünlüklə açıqdır, gözünü də bağlasa heç kimin heç nə görmədiyini zənn edər. Yəni heyvan ağlına malikdir və özünü ağıllı bilərək hamıya ağıl verməyə çalışar.

ALTUĞ BERKER: Başqa bir ayədə də Allah münafiqlər haqqında belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: "Onlar möminləri qoyub kafirlərlə dost olarlar". (Nisa surəsi, 39)

ADNAN OKTAR: Kafirlər, dinsizlər, imansızlar, münafiqlər Allah zikr olunmadıqda rahatlaşarlar. İndi münafiqin yanında sən dindən, imandan danışsan onu yandırıb-yaxar, qıcıqlanar. Müsəlmanların yanından qaçmaqlarının səbəbi də budur. Allahdan danışanda narahat olarlar. "Namaza gəl" deyir Allah, amma onlar “ərinərək, qorxaraq gələrlər”. Bir şeyini paylaşanda nifrət edərək edər, amma danışanda çoxbilmiş kimi danışar. Allah deyir ki, “danışanda ona qulaq asarsan”. Xarici görünüşü də yaxşı olar, amma məxluq olaraq şeytanın bir təcəllisidir. Şeytanın bir insan şəklindəki görünüşüdür.

ALTUĞ BERKER: Ayədə Allah buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: “Əgər taqətimiz olsaydı, biz də sizinlə birlikdə çıxardıq!..." (Tövbə surəsi, 42)

ADNAN OKTAR: Münafiq cəhd edilən vaxtda ara verər, istirahətə çıxar. Çox uzun müddət dözə bilməz, ürəyi sıxılar. Hz. Mehdi (ə.s) camaatında da, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də belədir. Məsələn, 10 il keçər, amma hələ hakimiyyət olmaz. Bu vaxt münafiq: "indi isə mənə icazə verin gedim" deyər. Məsələn, 20 il keçər, yəni münafiq var ki, 20 ilə dözər bu uzun müddətdən sonra: "mənə icazə verin, mən gedim" deyər. Eləsi də var ki, 3 il dözər, 4-cü ilə keçəndə artıq gücü çatmaz, çıxıb gedər. Uzun müddət dözməməkləri onların limit qoyduqlarını göstərir. Yəni vaxt keçdikcə başları dərddə olar. Əgər yol uzundursa, nəticəsi də hələ yoxdursa, "mənə icazə verin" deyər. Həm hz. Mehdi (ə.s) camaatında, həm də Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə bunları görürük. Bu hədislərdə də, ayədə də var. Ayədə "Çıxacaqları yol onlara uzun gəldi" deyilir. Çünki hər şey istədikləri kimi olmur. Vaxt uzanır, zaman uzanır. Onlar mallara, uşaqlara qovuşmaq istəyir, rahat olmaq istəyir. Cihadın (səy göstərməyin, elmi mübarizənin), təbliğin bitməsini istəyir.

ALTUĞ BERKER: Ayəyə davam edirəm. Şeytandan Allaha sığınıram: "Amma yorucu məsafə onlara uzaq gəldi".

ADNAN OKTAR: Çətinlik, münafiqin dözə bilmədiyi bir mövzudur. Münafiq kef, rahatlıq axtarar. Müsəlman da çətinliyi bir ibadət olaraq məhəbbətlə, sevinclə qarşılayar. Allah "Hər çətinliklə birlikdə asanlıq vardır" deyir. Allah yenə təkrar edir, şeytandan Allaha sığınıram: "Hər çətinliklə birlikdə bir asanlıq vardır" (İnşirah surəsi, 5-6). Çətinlik, hz. Mehdi (ə.s)-ın də qarşılaşdığı bir vəziyyətdir. Çətinlik dərəcəsi olmasa, imtahan da olmaz.

ALTUĞ BERKER: " “Əgər taqətimiz olsaydı, biz də sizinlə bərabər çıxardıq!” – deyə Allaha and içəcəklər.... " (Tövbə surəsi, 42)

ADNAN OKTAR: Burada münafiq Allahın adından istifadə istifadə edir. İnanmadığı halda istifadə edir, xain. "Amma mənim qabiliyətim çatmır" deyir. Bəs nəyə qabiliyyətin var? Saxtakarlığa, gəzməyə qabiliyyətin var. Yeməyə, içməyə qabiliyyətin var. Özünü möhkəmlədirmək üçün tədbirlər almağa qabiliyyətin çatır. Amma "İslam əxlaqını təbliğ etməyə qabiliyyətim yoxdur" deyir. Pul versən edərmi? Edər. Mənfəəti olsa edərmi? Edər. Mənfəəti olmadığına görə qabiliyyətinin də olmadığını deyər münafiq.....

ALTUĞ BERKER: Münafiqlərin qorxaq olduqlarını demişdiniz. Şeytandan Allaha sığınıram: "... Onlara qorxu gəldikdə, ölüm ayağında bayılan adam kimi, dönüb sənə baxdıqlarını görürsən..." (Əhzab surəsi, 19)

ADNAN OKTAR: Münafiqlərin canları özlərinə görə şirindir... Münafiqin ən qorxduğu nədir bilirsinizmi? Allahın adının hər hansı bir yerdə yazılması. Allahın adını görəndə ağlına nə gəlir bilirsinizmi? Peyğəmbər (s.ə.v)-i fikirləşəndə ağlına nə gəlir bilirsinizmi? Hz. Mehdi (ə.s). Hz. Mehdi (ə.s) də ağlına gələndə münafiqin beyni zəhərlənər, pərişan olar. Ona görə nə ayə görmək istəyər, nə Quran, nə də Allahın xatırlanmasını istəməz. Çünki hz. Mehdi (ə.s) münafiqlərin kabusudur. Azan oxunanda, biri Bismillah deyəndə ağlına hz. Mehdi (ə.s) gələr. Məsələn, münafiq evdə Quran olmağını istəməz. Bundan sıxılar, Quranı görəndə hz. Mehdi (ə.s) ağlına gələr. Allah onları bütünlüklə əhatə etdi...

ADNAN OKTAR: Münafiqlərin Axırzamanda yeganə eşitmək istəmədikləri söz nədir bilirsinizmi? Hz. Mehdi (ə.s)-dır. Yəni bu söz onların içini yandırar, ciyərini yandırar. Allah haqqında eşidəndə, Peyğəmbər (s.ə.v) haqqında eşidəndə, məscid görəndə ağlına hz. Mehdi (ə.s) gələr. Televiziyada həccdən bəhs ediləndə hz. Mehdi (ə.s) ağlına gələr. Hz. Mehdi (ə.s)-a görə dünya onlar üçün bir kabusa çevrilmişdir. Allah onlara hz. Mehdi (ə.s)-ı əzab olaraq göndərmişdir, möminlərə isə müjdə olaraq göndərmişdir, inşaAllah.

SERDAR DAYANIK: Siz hz. Mehdi (ə.s)-ın münafiqlərin kabusu olacağını dediniz, inşaAllah. Buna aid hədis var, əlhəmdülillah. Münafiqlərin bir xüsusiyyəti də siz daha yaxşı bilərsiniz, inşaAllah, Allahdan çox hz. Mehdi (ə.s)-dan qorxmalarıdır. Əlhəmdülillah. “çox insanlar Qurandan çox onun (Hz. Mehdi (ə.s)-ın) qorxusundan günahlardan çəkinirlər" deyir.

ADNAN OKTAR: Allah onu da bir xeyir və hikmətlə yaradır, maşaAllah.

ALTUĞ BERKER: Hədisi-şərifdə münafiqlər haqqında belə deyilir:"Ayrılanlar da müxaliflər də hz. Mehdi (ə.s)-a zərər verə bilməyəcək. O, ondan ayrılanlara baxmayaraq müzəffər olaraq (zəfərlə) yoluna davam edəcək".

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Müzəffərdir (zəfər, qalibiyyət), aslandır. İnşaAllah.

SERDAR DAYANIK: Axırzamandakı, hz. Mehdi (ə.s) dövründəki münafiqlər "buğdaya düşən qurd"a bənzədilir, inşaAllah. Ən sonda da o qurdlardan geriyə qalan ən möhkəm buğdalar qalacağı deyilir, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, maşaAllah. Deməli mübarək buğdalara tez-tez baxacaq... Münafiq hər zaman özünü müdafiə edərkən Quranla, hədislə müdafiə edər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də münafiqlər özlərini Quran ayələri ilə müdafiə etməyə çalışırdılar. Hətta sonra Quranı şişlərinin ucuna keçirtdilər, bilirsiniz. Münafiqlər belə xainlərdir. Quranı özünümüdafiə və zireh olaraq istifadə edər. Müşrikləri də, kafirləri də arxasınca gətirər. Öz ağlına görə onunla hücuma keçər. Amma qədərində bunu onsuz da etməlidir, amma o, elə zənn edir ki, özü edir... Lakin münafiq müsəlmana Quranla təsir etməyə çalışar, amma dilini əyərək və saxtakarcasına, yəni mənfəətinə uyğun şəkildə etməyə çalışar. Bu münafiqin əsas xüsusiyyətidir. Quranın açıq hökmlərini görməməzliyə vurur. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə insanları Drar məscidinə çağırırdılar və: "Allahın əmri təmizlikdir. Baxın, bura çox təmiz bir yerdir, buraya gəlin"-deyirdilər. "Və biz burada daha mükəmməl, daha yaxşı ibadət edirik, Peyğəmbər (s.ə.v)-i görürsünüz, qadınlarla vaxt keçirir" – deyirdilər. Mənim aslanım güclü idi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) güclü idi. Qurban olum mən onu yaradan Allaha. Ona üç şey sevdirildi. Namaz "gözümün nuru namaz" deyir, "gözəl qoxu və qadınlar" 100 qızım olsaydı hamısını ona verərdim, “halal olsun” deyərdim. Təbii ki, biri ilə evlənərdi. Amma 100 dəfə dünyaya gəlsəydim, 100 qızım olsaydı, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ilə evləndirərdim. Bunun əksini edəni dünyanın ən alçaq adamı olaraq görürəm. Peyğəmbər (s.ə.v) varkən gedib başqası ilə evlənsə mənim qızım, mən onu ən alçaq adam sayardım. Onu övladlıqdan rədd edərdim. Mən onu insan gözündə görməzdim. Münafiqlərə ən çox zülm verən nə idi bilirsinizmi? Rəsulullah (s.ə.v)-in gücü idi, sağlamlığı və sevincli olması idi, qadınlara qarşı düşkünlüyü, sevgisi, məhəbbəti idi. Düşkün deyərkən, Allahın təcəllisi olaraq düşkün idi. Gülə, bülbülə, qadına düşkün idi. Düşkün deyərkən, arzulu, istəkli, sevən, xoşuna gələn, Allahın təcəllisi olaraq sevən idi. Bu əxlaqsızlar kimi əsl şəhvətdən qaynaqlanan, əxlaqsızlıq deyildi, olanların məntiqində deyildi Rəsulullah (s.ə.v)... Hal-hazırda mehdiyyətdən münafiqlər də, küfr də, dəccaliyyət də dəhşətli dərəcədə qorxurlar, qorxularından titrəyirlər, nə edəcəklərini bilmirlər. Çünki hara getsələr, (mənəvi cəhətdən) qırtlaqlarından tuturam.

OKTAR BABUNA: Dünya səviyyəsində, müəllimim, maşaAllah.

ADNAN OKTAR: “Hey, hara gedirsən”- deyirik, cizgi filmlərdəki kimi bir əyləc düzəldib dayanır, boynundan yaxalayırıq, sovurub atırıq cəhənnəmin içinə Allahın izni ilə. Yenə başqa yerdə tutub atırıq. Fikir verin, hz. Mehdi (ə.s)-ın işığını almış, hz. Mehdi (ə.s)-ın qabaqcılı olan, adi, hz. Mehdi (ə.s)-ın ayağının tozu olan tələbəsiyəm mən. Mən Oktar belə əzirəmsə, gör hz. Mehdi (ə.s) nə edəcək. Elə deyilmi? Münafiq müsəlmanın enerji qaynağıdır. Müsəlmanı (mənəvi) dəli edər, coşdurar, dəli kimi axan çay halına gətirər, şövqünü artırar, sağlamlıq, səhhət gətirər. Adrenalindir İnşaAllah, qüdrətə vəsilə olar. Münafiqləri tənqid etmək olduqca vacib məsələdir, izah edilməsi çox əhəmiyyətlidir, çünki birbaşa küfr deyil, İslam aləmində ən böyük təhlükə münafiqlikdir. Münafiq təhlükəsi var. Bədiüzzaman da: "cərəyani-münafiq", yəni münafiq hərəkatı deyir. "Cərəyanı-münafiqanəni dağıdacaq”, yəni münafiq hərəkatını dağıdacağını deyir―həm küfrü, həm də münafiq hərəkatını. Ona görə hz. Mehdi (ə.s)-ın vəzifəsi çətindir. Asan bir vəzifə deyil, inşaAllah. Siz bu ayələri hər dəfə oxuduğunuzda münafiqlərin beyni parça-parça olur. Amma bununla sakit olmayacağıq, əlbəttə, çox təfərrüatı ilə izah edəcəyik. Hədislərlə, ayələrlə izah edəcəyik. Dönə-dönə, təkrar-təkrar izah edəcəyik. Ən az darvinizmi izah etdiyimiz qədər bu mövzunun da izah edilməsi lazımdır. Olduqca vacib bir mövzudur, inşaAllah və günümüzdə tətbiq edərək izah edilməsi çox vacibdir. Peyğəmbər (s.ə.v) dövründəki münafiqlərin rəftarını çox əhatəli izah etməliyik, inşaAllah. O dövrdəki münafiqlərin həyatı həmişə yazılmışdır. Onları Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in həyatından götürülən nümunələrlə əhatəli şəkildə izah edəcəyik, inşaAllah. Amma əvvəl ayələrlə izah etməyə başlayaq. Çünki peyğəmbərimiz (s.ə.v) münafiqlərə görə çox çətin vəziyyətlərdə qalmışdır. Ən əziyyətli məxluqlar onlardır. Çox əxlaqsız insanlardır, övliya kimi, təqvalı kimi görünərlər, amma hər şeyə tamah salarlar. Çox alçaqdırlar. Daxildə dinsiz, imansız, Allaha düşmən olurlar haşa, lakin müsəlmanlardan çəkindiklərinə görə, qorxduqlarına görə özlərini dindar kimi aparırlar. Buna qarşı da münafiqə aid ən vacib xüsusiyyət onun iç üzünü üzə çıxartmaqdır. Ona görə hərtərəfli izah etmək lazımdır. Münafiqlər Quranın kafiliyinə inanmaz, Qurana inanmaz, xurafata tabe olar, ancaq xurafat axtarar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də həmişə xurafat axtarırdılar. Hz. Ömər (r.ə)-i niyə şəhid etdilər? Xurafata qarşı olduğuna görə münafiqlər onu şəhid etdi. Hz. Əli (r.ə)-i niyə şəhid etdilər? O da xurafata qarşı olduğuna görə, onları Quranın kafiliyinə inandıqlarına görə şəhid etdilər. Belə bir xain xüsusiyyətləri var. Hz. Ömər (r.ə) də, hz. Əli (r.ə) də tamamilə sünnətə tabe olan, Qurana tabe olan insanlar idi.

Münafiqlər möcüzəvi şəkildə təsir edə bilmirlər. Müsəlmanlara zərər verə bilmir, çünki qədərlərində yoxdur. Nə etsələr etsinlər yenə də zərər verə bilmirlər, etdikləri həmişə öz əleyhlərinə olur, hər qurduqları tələyə özləri düşür, bu möcüzə olaraq belədir. Onlar müstəqil olaraq yaşadıqlarını zənn edirlər, halbuki, onları istiqamətləndirən də, yaradan da Allahdır, sadəcə onlar bunu dərk etmirlər.

OKTAR BABUNA: "Həqiqətən, Allah onların nə etdiklərini əhatə edir.." (Ali İmran surəsi, 120). Amma Allah sonda hesaba çəkəcək, inşaAllah. "Əgər onlar sizi ələ keçirsələr, sizə düşmən kəsilər..." (Mumtəhənə surəsi, 2). Yəni müsəlmanları ələ keçirtdikdə onlara hücum edərlər, düşmən olarlar, zülm edərlər. "...Əllərini və dillərini sizə pisliklə uzadarlar..." (Mumtəhənə surəsi, 2). Allah diqqət etsəniz əllərini və dillərini vurğulayır. Bu ifadəni hal-hazırdakı dövrümüzə aid etsək media, mətbuat yolu ilə, atdıqları böhtanlarla işarə etmək olar, Allahualəm. "... Onlar sizin kafir olmanızı istəyərlər..." (Mumtəhənə surəsi, 2). Yəni müsəlmanların da özləri kimi inkar etmələrini istəyərlər. İman etmələri və imanlarında qərarlı olmaları onları çox əsəbləşdirir, inşaALlah.

ADNAN OKTAR: Münafiqlər əslində, haşa, Allahı bəyənməz, Peyğəmbər (s.ə.v)-i, sonra imamları bəyənməz. Yəni onların xəstəliyi ordadır. Əslində Allaha qarşı qəzəblidirlər, bu hisslərini də Peyğəmbər (s.ə.v)-ə, yaxud dövrümüzdəki hz. Mehdi (ə.s)-a aid edərlər. Xəstəliklərinin əsl mənşəyi imansızlıqdan qaynaqlanır.

OKTAR BABUNA: Müsəlmanların arasında olduqları müddət ərzində də müsəlmanların arasını vurmağa çalışarlar. Quranda Allah belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: "Müsəlmanlara zərər vurmaq, küfr etmək, möminləri ayırmaq.." (Tövbə surəsi, 107) Yəni möminlərin, insanların inkar etmələrini istəyirlər. Möminlərin arasını vurmaq, onları bölmək, parçalamaq, bir-birindən ayırmaq istəyirlər. "..Əvvəlcədən Allaha və Onun elçisinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək üçün məscid tikənlər "(Tövbə surəsi, 107) Onlar, təhlükəli hesab etdikləri üçün Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründə hz. Peyğəmbər (s.ə.v)-in yanından, hz. Mehdi (ə.s.) dövründə də hz. Mehdi (ə.s)-ın yanından ayrılıb başqa bir yerdə sığınaraq, oradan onların mübarizələrinə, onların başlarına gələnlərə uzaqdan baxmaq istəyirlər.

ADNAN OKTAR: Onlara edilən hücumları kənardan izləmək istəyirlər, yanlarında olmaqdan qorxurlar, onlarla bir yerdə olmaq istəməzlər. Onlara da bir zərər gələr deyə, müsəlmanları uzaqdan izləyərək öz fikirlərinə görə hiyləgərlik etdiklərini zənn edirlər.

OKTAR BABUNA: ... "Məscid tikənlər, əlbəttə: “Biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik” – deyə and içəcəklər." (Tövbə surəsi, 107) Çox yalançıdırlar. Guya bu şəkildə yaxşılıq istədiklərini, müsəlmanların yaxşılığını istədiklərini iddia edirlər, amma daxilən çox saxtakardırlar və çox böyük kin və nifrət hissi bəsləyərlər. Xüsusilə, hz. Mehdi (ə.s)-a və yanındakılara qarşı kinli olarlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də Peyğəmbər (s.ə.v)-ə qarşı belə idilər, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Münafiqlər bir-birlərinə də çox nifrət edərlər. Bir-birlərini çox alçaq hesab edərlər... Təbii ki, Quranda da var: "... Onların qəlbləri dağınıqdır..." (Həşr surəsi, 14). Ağlasığmaz dərəcədə nifrət edirlər. Çünki hamısı bir-birlərinin alçaq olduğunu bilir, lakin mənfəət əldə edəcəkləri üçün, mənafelərinə görə buna dözməli olarlar, amma necə küçə itləri bir-birlərinə yaxşı davranar, amma mənfəəti toxunduqda bir-birlərinə hücum edərlər, eləcə də canavarlar, lazım olsa bir-birlərini parçalayarlar, münafiq də o cür olarlar.

4-cü Söhbət - 1 Avqust 2010-Cu İl Harunyəhya.TV

ADNAN OKTAR: Hər izahımızda təfərrüatları ilə Quranın bir sirrini öyrənmiş oluruq. Bir az daha dərinliyinə varırıq. Hər izah edəndə da Allah yeni hikmətlər bəxş edir... Məsələn, müsəlman alimləri də münafiqlər haqqında danışar, mən uşaqlığımdan bəri onları dinləyirəm, amma çox qısa izah edərlər. Bundan çox səthi, ötəri bir təhlükə kimi, insanların çox nadir qarşılaşacağı bir hadisə kimi bəhs edərlər. Şeytan, münafiq haqqında çox az danışarlar. Sanki nadir hallarda rast gəlinən hadisə kimi bəhs edərlər. Danışanda da bir neçə nümunəvi söhbətdən ibarət olar. Sanki bununla dərhal məsələ həll olur. Amma bu belə deyil, Allah yüzlərlə ayədə münafiqin təfərrüatlı şəkildə xüsusiyyətlərini bildirmişdir. Yüzlərlə ayə nə deməkdir? Çox əhəmiyyətli olduğu deməkdir. Diqqət edin, Peyğəmbər (s.ə.v) peyğəmbər olmağına baxmayaraq münafiqi tanımır. Ancaq Allah vəhy ilə bildirir. Yəni çox şeytani bir məxluqdurlar. Öz zəkası, ağlı ilə deyil, şeytanın təlqini, fikri ilə çox dəqiq iş görərlər. Münafiq əslində ağılsız olur. Şeytanın əmri altına girmiş bir robotdur. Ona görə təhlükəlidir. Şeytanın zəkasını istifadə edər, öz ağılından istifadə etməz. Münafiq ağılsızdır. "Boş (ağılsız) kötük kimidir" deyir Allah. Kötük, yəni adi bir kötükdür, amma o kötüyü şeytan istifadə edər. Onu danışdırar, ona nələrisə etdirər, onu müxtəlif yollara sövq edər. Münafiqin mütləq müsəlmana ehtiyacı vardır. Kafirin müsəlmana ehtiyacı yoxdur. Amma münafiqin müsəlmana həmişə ehtiyacı olur. Ona görə münafiq eyni zamanda həm müsəlmanların dağılmasını istəyər, həm də istəməz. Çünki dağılsa münafiqə də ehtiyac qalmır, yəni müsəlman dağılanda münafiq də olmur, həm də artıq kafir hökmünə girmiş olar. Müsəlmanların dağılmağını, İslam camaatının parçalanmasını fitrətən, ruhunda həmişə istəyər. Həm də özünün mühafizə olmağını istəyər. Qurana diqqətlə baxanda, ətraflı araşdıranda münafiqin əsas dərdinin öz mənfəətləri ilə əlaqədar mövzularda sıx fəaliyyət göstədiyini görərik. Məsələn, münafiq İslam əxlaqının dünyaya hakim olmağı üçün bir iş görməz. Bu məhz münafiqin əsas cəhətlərindəndir. Bu yolda heç bir iş görməz. Bununla əlaqədar heç bir fikri, izahatı olmaz. Olsa da planlı şəkildə edər. Yəni sırf göstəriş üçün edər. Çünki münafiqin, özünü müsəlman kimi göstərməyə ehtiyacı vardır. Buna görə də çox nadir hallarda olsa da, söz ucu da olsa İslam əxlaqının dünya hakimiyyətini guya istədiyini bildirər, amma əslində istəməz. Çünki İslam əxlaqı onun mənəvi olaraq sistemini məhv edər. Münafiqi (mənəvi olaraq) öldürən, məhv edən bir sistemdir. Münafiq bunu özlüyündə hiss edər və buna görə də mehdiyyəti, İslam əxlaqının dünya hakimiyyətini heç vaxt istəməz. Münafiqin dərdi nədir bilirsinizmi? Ancaq özü üçün ələ keçirdiyi malının, tayfasının, imkanlarının, yəni yalnız mənfəətinin dərdində olar, yalnız bunun üçün çalışar. Ona görə bir şeyi verərkən ağılsız olduğu üçün, istəməyərək verər. Məsələn, malını, imkanlarını istəməyərək verər. İstəməyərək namaz qılar, itaət edər. İstəməyərək hər cür imkanı təmin edər. Amma bu hal onu daxilən incidər, mənəvi olaraq çox böyük əzab-əziyyət verər. Artıq o elə dözülməz hala gələr ki, birdən partlayar və müsəlman camaatından ayrılar. Ayrıldıqdan sonra kənardan möminlər haqqındakı xəbərləri öyrənməyə başlayar. Yəni münafiqin iblis ruhu getdikcə dərəcəsini artırar. Özünü əvvəl itaət edirmiş kimi göstərər, amma çox hiyləgərcəsinə, vərəm mikrobu kimi özünü gizlədər. Vaxt ötdükcə rahatsızlığı və narahatçılığı ilə yavaş-yavaş özünü büruzə verməyə başlayar. Sonra hərəkətlərinə başlayar. Axırda da ayrılar. Orada da getdikcə dozasını artırar. Şeytanlığı və iblisliyi artmağa başlayar. Qurana baxsanız, görərsiniz. Ən yüksək mərtəbəyə kimi ucalar və son mərtəbədə boğular. Yəni o şeytan onu orada artıq boğar. Bütün nəfsi, bədəni artıq şeytanlaşdığına görə məhv olar. Ruhi pozğunluq yaşayar. Artıq iflic vəziyyətə qalar.

Bu mərhələləri Qurandan çox təfərrüatı ilə izah edərək gözəl bir əsər hazırlayıram―"Quranda münafiq". Bizdə var, amma psixoloji cəhətdən analiz edilməyib, sadəcə birbaşa köçürülüb. Amma bu əsərdə biz psixoloji cəhətdən analiz də edəcəyik, yəni yaşadığımız həyatda, Rəsulullah (s.ə.v) dövrü, hz. Mehdi (ə.s) dövrü və əvvəlki dövrlərləri analiz edəcəyik. Müsəlmanların bunun qarşılığında necə davranması barədə əhatəli şəkildə hazırlayıram.

Bunun faydası isə müsəlmanların münafiqlərə qarşı daha güclü, daha cürətli və diqqətli olmağı, asan tanıya bilmələri olacaq. Yəni asan tanıya bilmələri üçündür. İndi məsələn, münafiqdən Habil-Qabil hekayəsində bəhs edilir. İki qardaş olublar, amma biri kafir, münafiq olub, o biri isə övliya və vəli olub. Allah elə yaradır. Məsələn, biri qatil, cinayətə meyilli, qanı sevən, manyak olur. Amma digəri vəli, məzlum, Allaha təslim olur. Quran Habil-Qabil hekayəsini xüsusilə ifadə etmişdir. Məsələn, hz. Nuh (ə.s) da belə buyurur: "Ya Rəbbim, axı oğlum da mənim ailəmdəndir. Sənin vədin, şübhəsiz ki, haqdır" deyir. "Mənim oğlum" deyərək oğlunu xilas etmək istəyir. Allah isə: "o sənin ailəndən deyildir" deyir. Çünki münafiqin fikrinə görə ailə, genetik bağa əsaslanır. Qurana görə isə imana görədir. Əgər iman yoxdursa, münafiqdirsə, o, artıq onun qardaşı deyil. Atası da, anası da hesab olunmur. Babası da, qohumu da deyil. Heç bir şeyi deyil. Yəni münafiq, kafir olanda qohumluq bağı ortadan qalxır. Birbaşa iman ilə əlaqədardır. Allah ona görə: "Əsla cahillərdən olma, o sənin ailəndən deyildir" deyir. Amma münafiqlərin qohumluq bağını axtardığını, yəni nəslə görə qiymət verdiyini Allah Quranda bildirir. Qohumluq bağını, yəni irqçilik fikri ilə qiymət verir.

Allah "Bu, hətta məzarları ziyarətlərinə qədər davam etdi" (Terkasur surəsi, 2) deyir. Yəni onlarda irqə görə, genetik koda əsaslanır. Həm də, qan bağına görə bir inanc vardır. Ona görə oğlunu qurtarmaq istəyirdi. Ona görə münafiqlər qardaşlarına: "bizə qoşul" deyirlər. Yəni münafiq həmişə onun arxasındadır. Uzaqdan seyr edər. "Bizə qoşul" deməkləri, digərlərinin də özlərinə bənzətməyə çalışmaqdan irəli gəlir. Amma orada yenə mənfəət qayğısı vardır. Çünki münafiq axirətə gedəndə, məsələn, cəhənnəmdə deyirlər ki, "ananı, atanı, qardaşını fidyə olaraq vermək istərsənmi? O da verirəm" deyir. "Başqa? Dünyadakı hər kəsi fidyə olaraq verərəm mən" deyir. "Malımızı da verərəm. Yetər ki, mən xilas olum" deyir. Münafiq belə bir məxluqdur. Yəni qohumluq bağı onun üçün mal və mənfəət deməkdir. Yəni bütün tayfa, Quranda bildirildiyi kimi: "mallarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, yarımçıq qalmasından qorxduğunuz ticarət, evlər". Diqqət etsəz "tayfa" nəzərdə tutulur, yəni "atalarınız, qardaşlarınız, oğullarınız, övrətləriniz, yarımçıq qalmasından qorxduğunuz ticarət, hal-hazırda yaşadığınız evlər. Allahdan, Rəsulundan və Allah yolunda cihaddan daha xeyirli görürsünüzsə, gözləyin" deyir Allah. Yəni Allah: "bəlanızı verəcəyəm" deyir. Yəni Allah əsas iş cəhd (elmi mübarizə), Allahın dinini yaymaq olduğunu ifadə edir. "Allah, elçisi və Allah yolunda mübarizə", yəni, cihad etməkdir.

Münafiqin də ən narahat olduğu şey cihaddır. Cihad etməyi heç sevməz. Münafiq malın, mülkün qayğısına qalır. Əgər diqqət etsəniz, münafiqlə əlaqəli olan ayələrdə həmişə malla, mülklə əlaqədar olan ifadələr istifadə edilmişdir. Həmişə mülklə əlaqədar ayələrdən istifadə edilir və Peyğəmbər (s.ə.v)-in rahatlığı, zövqü, gücü və nəvələrinin rahatlığı, gücü onları çox yandırırdı, bu vəziyyətdə münafiqlərin ürəyi sıxılır. Münafiq qadın düşmənidir, anti-qadındır. Məsələn, bu Quranda çox ətraflı olaraq bildirilir. Hətta qız uşaqlarını öldürərlər. Qadınlardan uzaq qalmaq üçün min cür yol və küfr tapmışdılar. Bunlar münafiqin xüsusiyyətidir. Anti-qadındır. Müsəlmanlarda qadın məhəbbəti olur. Allah onları elə yaratmışdır, ona görə Allah belə buyurur: "münafiq kişilər və münafiq qadınlar bir-birlərinin tayıdırlar". Bir-birlərinə yaxın olarlar. Möminun və möminat, yəni mömin kişilər və mömin qadınlar da bir-birlərini sevəcək şəkildə yaradılmışdır. Yəni əti ilə, sümüyü ilə Allah bir-birini sevdirəcək şəkildə yaradır. Münafiqlər də peyin böcəyi kimi bir-birlərini sevir, necə ki, peyin böcəyi peyini xoşlayır. Anormal bir şeydir, amma heyvan kimidirlər. O da peyin böcəyi kimi onu xoşlayar. Yəni münafiqi xoşlayar. Peyin böcəyinin xüsusiyyəti nədir? Oxşar xüsusiyyət onda da olmağıdır. Yəni sevgiyə, mərhəmətə, şəfqətə əsaslanmaz. Münafiqdə ancaq mal, mülk, eqoizm və əzəmət əsasdır. Bir eqoizm, iki itaət altında olmaz. Münafiqin ən böyük əziyyət çəkdiyi şey, şeytani istiqamətidir. Bu da itaətdən çox uzaq olmalarıdır. İtaət onlara əziyətli görünər. İtaət altında qalmaq istəməz. Məsələn, Allah şeytana: "insana itaət edəcəksən" dedi.

Münafiq qürurlu, təkəbbürlü olduğu üçün, yəni bütün münafiqlərdən olan əsas xarakter onda olduğu üçün, bu ona çox əziyyət verər. Çoxbilmiş və modabaz bir üslubla, haşa, dedi: "Sən məni oddan, onu torpaqdan yaratdın" göründüyü kimi çox ağılsızdır: "Mən səcdə etməyəcəyəm" dedi və Allaha itaət etmədi. "Artıq fitnə ilə məşğul olacam" dedi şeytan. Münafiq də elədir. Baxın, şeytan ayrıldı. Allah ayırdı şeytanı, dərhal fitnəyə qoşuldu, vəzifəsi budur. Ondan başqa dərdi yoxdur. Münafiqin də əsas işi fitnədir. Amma təbii özünü müttəqi kimi göstərir. Özünü elə tanıdır ki, hətta Peyğəmbər (s.ə.v) belə bəzən münafiq olduqlarını ayırd edə bilmir. Allah: "Mən onları sənə baxışlarından tanıtdıraram" deyir. Həqiqətən də onların şeytani baxışları vardır. Mürşidlər, böyük alimlər, peyğəmbərlər Allahın izni ilə onları tanıya bilirlər. Baxışlarında bir anormallıq olur, yəni qəribə baxışları var və Allah: "(yersiz, xoşagəlməz) danışıqlarından da onları tanıyarsan" deyir. Xoşagəlməz, yersiz danışıqları deyərkən Quranı və Allahı xatırlayaraq danışarlar. Dillərini əyib-bükərək, lazımsız yerlərdə istifadə edərlər. Dil əyib-bükmələri onların şeytani üsuludur.

Peyğəmbər (s.ə.v)-in yanında "sən Allahın Rəsulusan" deyərlər. Halbuki, inanmaz, amma ehtiyacı olduğuna görə dilə gətirib deyər. Çünki Peyğəmbər (s.ə.v)-in yanına gəldikləri vaxt yaxşı biri kimi görünmək üçün "sən Allahın Rəsulusan" deməyi lazımdır. Münafiqlərin belə bir xüsusiyyətləri vardır. Qadın düşməni olduqlarına görə də möminlərin qadınlara olan məhəbbəti onlara çox ağır gəlir. Gözəlliyə olan məhəbbəti qəbul etmirlər. Məsələn, zənginliyi, müsəlmanların gücünü, evlərinin təmizliyini, hakimiyyətini qısqanarlar. Müsəlmanların bir-birinə olan itaətini, hörmətini qısqanarlar. Münafiq itaət etməyə nifrət edən məxluqdur. Özünü, haşa, Allah hesab edir. Ona görə itaətdən şiddətlə qaçarlar. Sənətə, gözəlliyə, estetikaya düşməndirlər. Hz. Həsən (r.ə)-ə, Hüseyn (r.ə)-ə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə qarşı kökündə də bu vardır. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in evliliklərini qısqandılar. Hz. Həsən (r.ə)-in evliliklərini qısqandılar. Qadınlara qarşı olan məhəbbətini qısqandılar. Hələ saymaqla davam etmək olar. Əgər küfrün kafir saytlarını, münafiq saytlarını açıb baxsanız qəzəblərinin hələ də davam etdiyini görərsiniz. Sakit durmazlar. 1400 ildən bəri o hirsləri hələ də soyumayıb. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Zeynəb anamızla evliliyi münafiqlərin çox acığına gəlmişdir. Çünki onların o fanatik, primitiv, o mühafizəkar fikirlərinə görə belə şeylər heç vaxt olmamalı idi. Amma Allah onu ona bir nemət olaraq, gözəllik olaraq vermişdi.

Tövratda da deyilir ki, Kral Süleyman Fironun qızını da alıb, nigaha girib. Eyni zamanda Moğollu, Emmovlu, Edonlu, Saydalı və Hittili bir çox xarici qadını sevdiyi deyilir. Hz. Süleyman (ə.s) onlara sevgi ilə bağlanmışdı. Diqqət edin, “sevgi ilə bağlandı” deyir. Hz. Süleyman (ə.s)-ın kral qızlarından 700 arvadı və 300 cariyəsinin olduğu bildirilir. Cəmi 1000 nəfər xanımı var idi. Aşiq idilər qadınlar, eşqlə, Allah eşqi ilə gəlirdilər, yəni bəzi ağılsızlar bunu saf şəhvətə aid bir məntiqlə yozurlar. Bu məntiq yalnız münafiqlərin və küfrün ağlına görədir. Halbuki, Allah eşqinin təcəllisi olaraq hz. Süleyman (ə.s) bunu istəyir. "Ya Rəbbim, mən bu sevgini, bu varlıqların sevgisini Sənin rizan üçün istədim" deyir. Buna aid Quran ayəsi dəǝ var. Məsələn, atları oxşayır. Boyunlarını sığallayır, oxşayır. Allah sevgisindən onlara sevgi bəsləyir. "Atlara yaxınlaşır, boyunlarını sığallayır, oxşayır, ayaqlarını oxşayır" deyir. Sarayı möhtəşəm idi, hər yer qızıldan hörülmüşdür. O dövrün münafiqləri "çox israf edirsən" deyirdilər. "Nə edirsən sən, hər yeri qızıldan düzəldirsən?" deyirdilər. Quranda da Allah tərifləyir. Çanaqlar (qablar), yerindən tərpənməyən iri qazanlar, heykəllər olan böyük bir saray tikdirdi. Allah ona nəsib etdi. Allah yaratdı. Amma bu, münafiqləri çox narahat etdi. Hələ dəǝ min illərdir ki, bundan danışırlar və dəfələrlə hz. Süleyman (ə.s)-ın o möhtəşəm məbədini yıxdılar. Dəfələrlə yıxıldı. Hz. Mehdi (ə.s) dövründə təkrar qurulacaq, bərpa ediləcək. Hz. Mehdi (ə.s) babasının məbədini yenidən quracaq, inşaAllah. Hz. Süleyman (ə.s)-ın eyni ehtişam və eyni gözəlliyi ilə yenidən quracaq. Münafiqlər mənəvi cəhətdən yanıb-töküləcəklər, əziyyət çəkəcəklər, yəni onlara (mənəvi) iztirab çəkdirəcək, inşaAllah.

O dövrdəǝki, münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zənginliyini də qısqanırdı. Hz. Həsən (r.ə)-in özünəməxsusluğunu, sevgisinə də paxıllıq edirdilər, bu barədə dünən də oxumuşdum. Hz. Həsən (r.ə) "müştəba," Hz. Mehdi (ə.s)-ın babasıdır. "Ta ki (günahdan, haramdan uzaq olan), ağıllı, tahir, sıbt (nəvə) və 90-100-ə yaxın qadınla evləndiyi rəvayət edilir". Həm də 300 nəfər cariyəsi olduğu da rəvayət edilir. Halal olsun babama, min dəfə, milyon dəfə, sonsuz halal olsun. Bu münafiqləri çox narahat edirdi. Ona görə mallarını mülklərini əllərindən almağa, şəhid etməyə çalışdılar. Allah da onlara cənnət nəsib etdi. Yenə dayandıra bilmədilər və "Axırzamanda, mənim nəslimdən, mənim nəvələrimdən Mehdi bütün dünyanın mülkünə hakim olacaq" deyir. Münafiqləri pərişan edəcək, onlar üçün bu bir zülm olacaq. Hal-hazırda da münafiqlər yanıb qovrulurlar... Allah Nəhl surəsi, 58-ci ayədə münafiqlərdən və küfrdən bəhs edir: "Onlardan birinə"-yəni münafiqlərdən, küfr əhlindən birinə "qız uşağının olması ilǝ müjdə verdikdə, içi qəzəbindən daşaraq üzü qapqara qaralar" deyir Allah. Allah anti-qadın olduqlarını bildirir. Münafiqlər qadınlara nifrət edərlər. Ona görə onlardan uzaqlaşarlar. Yəni pozğun niyyətlidirlər. Diqqət edin: "müjdə verdikdə içi qəzəbdən daşar, üzü qapqara qaralar" deyir Allah.

Bu mövzuya aid bir çox Quran ayələri var, bunlardan biri də belədir: "Onlara qız uşağının olması ilə müjdə verdikdə, içi qəzəbindən daşaraq üzü qapqara qaralar. Qəhrindən udqunduqca udqunar" deyir. Yəni münafiqlərin çox böyük qadın nifrəti vardır. Bu küfrün xüsusiyyətidir. Müsəlmanda isə tam tərsinədir. Münafiq və kafir müsəlmanın qidasıdır.

Rəhmətlik Nəcib Fazil Qısa Kürək bu haqda nə deyir bilirsinizmi? "Ey düşmənim” –yəni- "Ey münafiq, ey kafir, sən mənim ifadəm və sürətimsən" deyir. "Səninlə sürətim çoxalır. Beynim açılır, qan vurur beynimə, şövqüm artır" deyir. Yəni "cəhdimin əzmi artar. Necə ki, gündüz gecəyə möhtacdır, mənə də sən lazımsan. Müsəlman münafiqsiz bir iş görə bilməz, inşaAllah.

5-ci Söhbət - 1 Avqust 2010–cu İl, Harunyahya.TV

OKTAR BABUNA: Münafiqlərdən bəhs etmişdik. Allah yolunda mallarını xərcləməkdən şiddətlə çəkinərlər. Buna aid Quranda ayələr var, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Ələ keçirdiyi malı belə geri almaq üçün çalışarlar. Münafiqi ən çox yandıran Allah yolunda mal sərf etməkdir. Ayədə bu keçir: "istəməyərəkdən verərlər" deyilir. Allah yolunda malını sərf etdikdə çox əziyyət çəkərlər. Elə bil ciyərindən, ətindən qopur.

OKTAR BABUNA: Dediyiniz kimi dinlə, imanla heç əlaqələri olmaz. Yəni İslam Birliyinin qurulması üçün, darvinizm, materializm üçün heç bir iş görməzlər.

ADNAN OKTAR: Bəli, münafiq haqqında soruşanda bunun haqqında heç danışırlarmı? Danışsalar, artıq hz. Mehdi (ə.s)-ın əsgəri olarlar. Bu haqda heç söhbət gedə bilməz. Əgər münafiq bir adama İslamı öyrətsə, bu zaman hz. Mehdi (ə.s)-a əsgər yetişdirər. Hz. Mehdi (ə.s)-a nifrət etdiyinə görə heç vaxt bunu etməz. O yalnız malının, mülkünün, tayfasının qurtarılması üçün çalışar. Amma Allah: "bir qohumluq bağı yoxdur"-yəni- "küfr içində olan, münafiq olan onsuz da sizin ailənizdən deyil" deyir. Münafiq bunu başa düşməz, ona görə də məzarları ziyarət etməyə gedər, atasının, babasının, atasına kimi olanların məzarlarını ziyarət edər. Münafiqin məntiqi səhvdir. Şeytani, iblisani məntiqi vardır. O müsəlmanlara verilən nemətin qarşısını necə almaq barədə fikirləşər, müsəlmanların zənginliyi onlara çox əziyyət verər. Ona görə Allah hz. Süleyman (ə.s)-a və hz. Zülqərneyn (ə.s)-a böyük zəngilnlik verdi, hz. Mehdi (ə.s)-a isə bütün dünyanı verəcəyini deyir və bununla bütün Allah münafiqləri pərişan edəcək. Münafiqlərin, kafirlərin dəfələrlə dağıtdığı, babası hz. Süleyman (ə.s)-ın məscidini bərpa edəcək. Yenidən təmir edəcək, inşaAllah.

TARKAN YAVAŞ: "Möminləri qoyub kafirləri (özlərinə) dost tutanlar gücü və əzəməti onlardamı axtarırlar? Halbuki, qüvvət və əzəmət tamamilə Allaha məxsusdur" (Nisa surəsi, 139). İnşaAllah. Münafiqlər öz düşüncələrinə görə müşriklərin, münafiqlərin güclü və qüdrətli olduğunu zənn edirlər və onların yanına gedərək daha güclü olacaqlarını fikirləşirlər, buna görə də möminləri tərk edib gedirlər. Halbuki, Allah deyir ki, inşaAllah "bütün güc və qürur möminlərə aiddir", inşaAllah.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. İndi münafiqlərin yanıldığı bir nöqtə var. Münafiqlər çox mala həris, xəsis və pis insanlardır. İndi münafiq münafiqin yanına getdiyində, o biri münafiqin malını mülkünü yeyəcəyini, hər şeyini alacağını fikirləşir. Halbuki, digər münafiq də onun kimi mal hərisidir, xəsisdir və buna görə hər zaman yanına gələn münafiqi əzər.Ona görə Allah ayədə bir-birlərinə nifrət etdiklərini bildirir. O nifrətlə daha da pisləşər, əziyyət çəkər, çünki onun nəfəsinə görə bir cür əziyyət çəkər, murdar nəfəsinə görə bir başqa cür əziyyət çəkər, pis baxışlarından, murdar təəssüratından, pis danışıqlarından, murdar mənliklərindən bir başqa cür əziyyət çəkər. Hər bir pis xüsusiyyəti ona fərqli-fərqli əziyyət verir. Yəni onlar bir-birlərinə çox pis təsir bağışlayarlar. Münafiq münafiqi yandırar. İkisi də bir-birini yandırıb-yaxar, qovurar. Ona görə münafiqlər bir-birlərinin yanına ruzi-bərəkət tapacağını düşünərək, yəni mal, mülk əldə edəcəyini düşünərək gedər, bir-birlərini soymağa çalışarlarlar. Biri o birisindən mənfəət əldə etməyə çalışar. Məsələn, Əbu Cəhl o dövrün azğını, münafiqi, kafiri idi. Onun yanına başqa münafiqlər gəlirdi, o da onlardan istifadə edirdi, yəni pisliyini təmizlətdirirdi, özünə xidmət etdirirdi, kölə kimi işlədirdi, amma bir qəpik də verməzdi, çox alçaldırdı.

 

2 / total 9
"Harun Yəhyanın Münafiqliklə Mübarizənin Əhəmiyyəti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top