< <
3 / total: 16

Təkamülün Saxtakarlıq Olduğunı və Hərşeyi Allahın Yaratdığını Anlamazlıq Etməyin

Bəzi insanlar Allahın varlığını qəbul etmək istəmədikləri üçün, yer üzündəki canlı aləmin yaranması ilə bağlı tamamilə ağıl və məntiqdən kənar, hər cür elmi həqiqətlə ziddiyyət təşkil edən "təsadüflər nəzəriyyəsi" ortaya atıblar. Təkamül nəzəriyyəsi olaraq adlandırılan bu nəzəriyyə, yer üzündəki bütün canlıların təsadüflər nəticəsində yarandığını iddia edir. Halbuki təkamülçülərin əsassız iddiaları araşdırıldıqda, bu nəzəriyyənin "canlı aləmin necə yarandığı" mövzusunda tək bir məqbul şərh belə gətirə bilmədiyi aydınlaşar.

Ağıl və vicdan gözüylə canlılardakı mükəmməl sistemlər araşdırıldıqda qarşımıza AÇIQ-AYDIN bir həqiqət çıxar: canlılar yaradılıblar. Təkamülçülərin canlıların yaranması ilə bağlı bütün iddiaları əsassızdır. Yer üzərində təkamül adlı bir proses qətiyyən baş verməmişdir. Bütün kainat üstün ağıl sahibi bir Yaradıcı tərəfindən bənzərsiz şəkildə yaradılmışdır və təkamül yalnız bir yanıltmadır. Bu, qəti bir həqiqətdir.

Canlı aləmlə bağlı bütün elmi və məntiqi dəlillərin AÇIQ-AYDIN BİR YARADILIŞI sübut etməsinə baxmayaraq, hələ də israrla təkamülü müdafiə etməyə davam edənlər var. Bu hissədə elmə bağlı olduqlarını iddia edən bəzi insanların, həqiqətləri görməzlikdən gələrək necə ağıldan kənar iddialar etdiklərini görəcəyik. Eləcə də, kor-koranə bağlı olduqları, etibarsızlığını görməzlikdən gəldikləri nəzəriyyənin 20-ci əsrdə inkişaf edən elm vasitəsilə necə kökündən yox olduğuna şahid olacağıq.

Qətiyyən Allahın varlığını rədd etməyə səy göstərən bu insanların qapıldıqları yanlış fikrə qapılmayın və siz də hər şeyin Yaradıcısının Allah olduğunu, təkamül adlı prosesin yer üzündə qətiyyən baş vermədiyini anlamzlıqdan gəlməyin.

● Təkamülçülər, canlıların iki təməl mexanizm sayəsində təkamül keçirdiklərini iddia edirlər: "təbii seleksiya" və "mutasiyalar".

Təbii seleksiya fiziki xüsusiyyətləri təbii şəraitə uyğunlaşmayan canlıların bir müddət sonra yox olacağını, uyğunlaşanların isə nəsillərini davam etdirəcəyini iddia edər. Halbuki bu iddianın təkamüllə heç bir əlaqəsi yoxdur. Təbii seleksiya mexanizmi vasitəsilə ancaq mövcud olan bir növ daxilində zəiflər yox edilir, nəticədə isə, güclü fərdlərdən ibarət olan bir populyasiya ortaya çıxır. Yəni təbii seleksiya nəticəsində təbiətdə hər hansı yeni bir canlı növü yarana bilməz.

Təkamülçülər də əslində bu həqiqəti görürlər. Tanınmış bir təkamülçü olan İngiltərə Təbiət Tarixi Muzeyinin baş paleontoloqu Kolin Patterson (Colin Patterson) təbii seleksiyanın mənasızlığını bu ifadələriylə qəbul edir:

Heç kim təbii seleksiya mexanizmləri ilə yeni bir növ yarada bilməmişdir. Heç kim belə bir şeyə yaxınlaşa da bilməmişdir. Bu gün neo-darvinizmin ən çox müzakirə edilən mövzusu budur.

Təkamülçülərə görə təkamüli dəyişikliklərin digər mənbəyi, canlıların genetik sistemində baş verən təsadüfi mutasiyalardır. Ardıcıl baş verən kiçik mutasiyaların yeni növlər yaratdığını iddia edirlər. Halbuki mutasiyalar təkcə hüceyrədəki bütün məlumatların şifrəli vəziyyətdə olduğu DNT-ni korlayarlar. Mutasiyaların qəti təsiri hər zaman zərərlidir, yeni bir növ yaratmaları da qətiyyən mümkün deyil. Mutasiyalar nəticəsində yalnız monqolizm, albinizm, cücəlik, xərçəng kimi xəstəliklər və şikəstliklər meydana gələ bilər. Yaxın keçmişdə Naqasaki və Xirosimada istifadə edilən nüvə silahlarının təsiriylə yaranan radiasiyanın canlılarda yaratdığı mutasiyalar bunun qəti nümunəsidirlər.

Bu məlumatlar əsasında təkamülçülərin təkamülləşdirici kimi iddia etdiyi iki mexanizmin də əslində heç bir məna ifadə etmədiyini və yer üzündə canlıları müəyyən zaman içində təsadüfən yarada biləcək bir mexanizmin var olmadığını anlamazlıq etməyin.

● Təkamülçülər yer üzündəki bütün canlı növlərinin, uzun müddət ərzində bir-birlərindən təkamül yolu ilə meydana gəldiyini iddia edirlər. Nəzəriyyənin bu iddiasının etibarlı ola bilməsi üçün, keçmişdə saysız-hesabsız ara növ canlılarının yaşamış olması zəruridir. Yəni bildiyimiz canlılarla yanaşı, yarı balıq-yarı sürünən və ya yarı sürünən-yarı quş canlılar əmələ gəlmiş olmalıdır. Təkamülçülər keçmişdə yaşamış olduqlarına inandıqları bu xəyali varlıqları "ara keçid canlıları" kimi adlandırırlar.

Əgər bu xəyali canlılar keçmişdə həqiqətən yaşayıblarsa, bu canlıların qalıqlarına fosil nümunələrində də rast gəlinməlidir. Çünki indiyə qədər yaşamış olan milyonlarla heyvan növünün fosillərinə dünyanın hər yerində rast gəlinir. Lakin çox maraqlıdır ki, bu günə qədər aparılmış tədqiqatlarda, böyük əksəriyyəti tapılmış fosil nümunələri arasında, təkamülçülərin keçmişdə yaşadıqlarını iddia etdikləri ara keçid canlılarından tək bir nümunə belə yoxdur. Digər canlıların fosil nümunələri çox zəngin ikən, ara keçid canlısı olduğu iddia edilən xəyali canlılara aid tək bir fosil nümunəsi belə yoxdur.

Bu günə qədər tək bir ara keçid canlısının belə tapıla bilməməsinin, təkamülçü iddiaları tamamilə çürütdüyünü anlamazlıq etməyin.

● Təkamülçülərin xəyali ssenarisinə görə, bəzi balıqlar müxtəlif səbəblərlə sudan quruya keçmə ehtiyacı hiss ediblər. Bu ehtiyaca görə də balıqlarda dəyişmələr başlamış və zamanla quruya çıxaraq burada sürünənlərə çevrilmişlər. Bu, təkamülçülərin sudan quruya keçid nağılının qısa xülasəsidir. İndi qısaca düşünək: Bir balıq bir gün quruya çıxmağa qərar versə nə olar? Yavaş-yavaş sahilə yaxınlaşan, sonra qumlara doğru irəliləyən, ən nəhayət də quruya çıxan bir balığın başına nələr gələ bilər? Şübhəsiz ki, bu sualın cavabı aydındır: Bir balıq hansı yolla olursa olsun quruya çıxsa qısa müddət ərzində öləcək. Dərhal sonra başqa bir balıq bunu təkrarlasa, o da öləcək. Bunu milyonlarla il ərzində milyardlarla balıq da etsə nəticə dəyişməyəcək; quruya çatan hər balıq başqa bir şey etməyə fürsət tapmadan qısa müddət ərzində öləcək. Bu AÇIQ-AYDIN bir həqiqətdir.

kaplan

Yukarıda çizimde ifade edilen denizyıldızının balığa dönüşmesi iddiası, tamamen hayal gücünün ürünüdür. İlk sırada gördüğünüz deniz yıldızının ve en sonda gördüğünüz balığın sayısız fosili mevcuttur. Ama yarı deniz yıldızı-yarı balık olarak gösterilen canlılar birer çizimden ibarettir. Ara geçiş canlısı oldukları iddia edilen bu çizimlere benzer tek bir fosile dahi rastlanmamıştır. Çünkü bunların tek bir örneği dahi yeryüzünde hiç yaşamamıştır.

Yuxarıda şəkildə göstərilən dəniz ulduzunun balığa çevrilməsi iddiası, tamamilə təxəyyülün məhsuludur. İlk sırada gördüyünüz dəniz ulduzunun və ən sonda gördüyünüz balığın fosili mövcuddur. Amma yarı dəniz ulduzu-yarı balıq olaraq göstərilən canlılar bir şəkildən ibarətdir. Ara keçid canlısı olduqları iddia edilən bu şəkillərə bənzər tək bir fosilə belə rast gəlinməmişdir. Çünki bunların tək bir nümunəsi də yer üzündə heç yaşamamışdır.

Həmçinin, bu gün elmi cəhətdən də sübut edilmişdir ki, anatomik və fizioloji cəhətdən bir-birindən tam fərqli quruluşlara sahib olan bu canlıların bir-birlərindən törəmiş olmaları qeyri-mümkündür.

Bir balıq bir gün sürünərək quruya çıxarsa başına nə gələr? Əlbəttə bu balıq quruya çıxdıqdan bir neçə dəqiqə sonra ölər. Bu, hər insanın heç düşünmədən cavab verə biləcəyi bir sualdır. O halda bu balığın bir təsadüf nəticəsində illərlə ölmədən quruda gözləyib, günlərin birində bir sürünən olaraq yaşamağa başladığını iddia etmək ağıl, məntiq və elmi həqiqətlərlə uyğun olmayan bir iddia olacaq.

"Suda yaşayan canlı niyə quruda yaşayan canlıya çevrilə bilməz?" sualını cavabını xülasə şəklində belə verə bilərik:

1) Ağırlığın daşınması: Quruda yaşayan canlılar enerjilərinin 40%-dən bədənlərini daşımaq üçün istifadə edirlər. Dənizdə yaşayanlar isə ağırlıqlarını daşımaq məcburiyyətində deyillər. Hər iki canlı növünün də bir-birlərindən tam fərqli əzələ və skelet quruluşları var, buna görə də, olduqları mühitlərdə heç çətinlik çəkməzlər.

2) Temperaturun qorunması: Quruda yaşayan canlılarda tez-tez dəyişən hava şəraitinə uyğun maddələr mübadiləsi baş verir. Halbuki dənizlərdə temperatur çox ləng dəyişir. Buna görə də, quruda yaşayan və suda yaşayan canlılarda maddələr mübadiləsi çox fərqli işləyər. Belə böyük dəyişmənin təsadüfən baş verməsi qeyri-mümkündür.

3) Suyun istifadəsi: Su və rütubət quruda az tapıldığı üçün quruda yaşayan canlılar tərəfindən qənaətlə istifadə edilir. Dəriləri sudan qənaətlə istifadə edə biləcəkləri quruluşa malikdir. Həmçinin quruda yaşayan canlılarda susama duyğusu var. Suda yaşayan canlılar isə su mühitində yaşamağa uyğun dəriyə sahibdirlər. Quruluğa dözə bilməzlər, həmçinin susama duyğuları da yoxdur.

4) Böyrəklər: Suda yaşayan canlılar bədənlərindəki artıq maddələri dəriləri vasitəsilə süzərək olduqları mühitə ötürərlər. Halbuki quruda yaşayan canlılar mükəmməl böyrək sisteminə sahibdirlər. Bütün mürəkkəb quruluşuyla bir böyrəyin təsadüfən yaranması isə qeyri-mümkündür.

5) Tənəffüs sistemi: Balıqlar suda həll olmuş vəziyyətdə olan oksigeni qəlsəmələriylə qəbul edərlər. Quruda yaşayan canlılarda isə mükəmməl ağciyər sistemi mövcuddur.

Nəticə etibarilə, balıqlar hər zaman balıqdırlar, sürünənlər isə hər zaman sürünən. Bir balığın qətiyyən bir ilana və ya bir kərtənkələyə çevrilməsinin mümkün olmadığını və bunun təkcə nağıllarda reallaşa biləcəyini qətiyyən təkamülçülər kimi anlamazlıq etməyin.

Bir balıq bir gün sürünərək quruya çıxarsa başına nə gələr? Əlbəttə bu balıq quruya çıxdıqdan bir neçə dəqiqə sonra ölər. Bu, hər insanın heç düşünmədən cavab verə biləcəyi bir sualdır. O halda bu balığın bir təsadüf nəticəsində illərlə ölmədən quruda gözləyib, günlərin birində bir sürünən olaraq yaşamağa başladığını iddia etmək ağıl, məntiq və elmi həqiqətlərlə uyğun olmayan bir iddia olacaq.

● Təkamülçülər bir quşun tükündəki mükəmməl quruluşun belə, necə yarandığını izah edə bilmədikləri halda, quşların sürünənlərdən təkamül yolu ilə meydana gəldiklərini iddia edərlər. Bu, olduqca əsassız iddiadır. Sürünənlərin hər zaman sürünən, quşların isə quş olduqları fosil nümunələrindən asanlıqla aydın olur. Üstəlik, sürünənlərlə quşlar arasında da, balıqlarla sürünənlər arasında olduğu kimi çox böyük fərqlər var. Bir çox fizioloji və anatomik fərqə görə belə keçidin olması qeyri-mümkündür. Bir neçə nümunə vermək lazımdırsa;

Təkamülçülərin, ağcaqanad ovlarkən qanadlanıb uçmağa başladığını iddia etdikləri dinozavrın xəyali bir şəkili.

- Quşların sürünənlərdən çox fərqli ağciyər quruluşları var.

- Skelet quruluşları sürünənlərdən tamamilə fərqlidir; məsələn, quşların sümükləri, sürünənlərə görə çox yüngüldür.

- Quşların tükləri, sürünənlərin isə tüklərlə heç bir əlaqəsi olmayan, tamamilə fərqli quruluşda olan pulcuqları var.

Bir sözlə, bir sürünənin ön ayaqlarının qanadlara çevrilməsi və sonra da uçmağa başlaması nağılının həqiqətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Qətiyyən bu kimi təkamülçü nağıllara aldanmayın və bir sürünənin heç vaxt bir quşa çevrilə bilməyəcəyini anlamazlıq etməyin.

● Bura qədər izah etdiklərimizdən başqa təkamül nəzəriyyəsini əsil mənada təməlindən çökdürən bir həqiqət də var. Təkamülçülər dünyadakı canlı həyatın necə başladığı mövzusuna heç bir izah gətirə bilmirlər.

Məlum olduğu kimi, bütün canlılar hüceyrələrdən ibarətdirlər. Məsələn, insan bədənində təxminən 100 trilyon hüceyrə var. Hüceyrələrin əsas təməl elementi isə zülallardır. Bir hüceyrənin varlığından danışa bilməyimiz üçün çox sayda zülal olmalıdır. Çünki hər hüceyrədə yüzlərlə fərqli növdə zülal var. Bu zülalların isə qətiyyən təsadüflərlə izah oluna bilməyəcək qədər mürəkkəb quruluşları və çox xüsusi dizaynları var. Zülallar "amin turşusu" adlandırılan daha kiçik molekullardan yaranırlar. 50 amin turşusundan ibarət olan zülallar olduğu kimi, minlərlə amin turşusudan ibarət olan zülallar da var. Ancaq zülalların yaranması üçün amin turşularının təsadüfən bir yerə gəlmələri də kifayət deyil. Əksinə bir zülalı əmələ gətirən amin turşularından hər birinin müəyyən ardıcıllıq əsasında birləşmələri vacibdir. Tək bir amin turşusunun əskik və ya çox olması, yaxud hər hansı birinin yer dəyişdirməsi zülalı yararsız hala gətirər.

Bu həqiqətlər qarşısında, zülalların yaranması ilə bağlı müxtəlif ehtimal hesablamaları aparan elm adamları tək bir zülalın belə təsadüfən yarana bilməyəcəyi həqiqətini qəbul ediblər.

Məsələn, tərkibində 288 amin turşusu olan və 12 fərqli amin turşusu növündən ibarət olan orta böyüklükdəki bir zülal molekulundakı amin turşuları 10300 fərqli şəkildə düzülə bilər (bu, 1-in sağına 300 sıfırın yazılmasıyla əldə olunan astronomik ədəddir). Lakin bu düzülüşlərdən təkcə biri həmin zülalı yaradar. Dolayısilə, bu nümunədə verdiyimiz zülal molekullarından təkcə birinin təsadüfən yaranma ehtimalı 10300-də bir ehtimaldır. Bu ehtimalın praktikada reallaşması isə qeyri-mümkündür.

Bir kitabxanada olan minlərlə kitabın hər birindəki məlumatlar təsadüfən yazılmış ola bilərmi? Əlbəttə bu mümkün deyil. Elə isə canlılarla əlaqədar bütün məlumatların saxlandığı DNT molekulunun təsadüfən yarana bilməyəcəyi də aydındır.

Hüceyrələrin əsas təməl elementi olan zülallardan təkcə birinin belə təkamülün əsassız iddialarıyla yaranmasının qeyri-mümkün olduğunu, dolayısilə təkamülçü iddialarla canlı aləmin yaranmasının mümkün olmadığını anlamazlıq etməyin.

● Elm adamları təkcə zülalların deyil, hüceyrələrin də yaranmasıyla bağlı müxtəlif ehtimal hesablamaları aparıblar.

Nyu-York Universitetinin kimya professoru və DNT mütəxəssisi olan Robert Şapiro (Robert Shapiro) təkcə sadə bir bakteriya hüceyrəsindəki 2000 növ zülalın (insan hüceyrəsində isə təxminən 200.000 növ zülal var) təsadüfən əmələ gələ bilmə ehtimalını hesablamışdır. Əldə etdiyi rəqəm, 1040.000-də bir ehtimaldır.(1) "1"-in yanına 40 min sıfır yazıldıqda əldə edilən bu ağlasığmaz ədəd, zülalların qətiyyən təsadüfən yarana bilməyəcəyinin çox açıq bir dəlilidir.

Bu ağlasığmaz ədəd qarşısında, Kardiff Universitetindən Tətbiqi Riyaziyyat və Astronomiya professoru Çandra Vikramasinq (Chandra Wickramasinghe) isə belə fikir bildirmişdir:

Bu ədəd (1040.000) Darvini və bütün təkamül nəzəriyyəsini basdırmağa kifayətdir. Bu və ya başqa bir planet üzərində heç vaxt (həyatın yarana biləcəyi) primitiv şorba olmamışdır və həyat təsadüfən başlaya bilməyəcəyinə görə, məqsədli ağlın məhsulu olmalıdır.(2)

Nəinki bir insanı əmələ gətirən hüceyrələrin, tək bir bakteriya hüceyrəsinin belə təsadüfən yarana bilməyəcəyini və bunun təkamül nəzəriyyəsinin çöküşü mənasını verdiyini anlamazlıq etməyin.

● İnsan bədənində 100 trilyon hüceyrə var. Bu hüceyrələrin hər birinin nüvəsində də DNT adlı bir molekul var. Məhz bu molekulda insana aid bütün xüsusiyyətlərin məlumatı (yəni göz, saç və dəri rəngindən daxili orqanların quruluşuna, boy uzunluğundan səs tonuna qədər hər cür məlumat) şifrlənmiş halda mövcuddur. DNT-dəki genetik məlumat kağıza köçürülməyə cəhd edilsə, təxminən hər biri 500 səhifə olan 900 kitabdan ibarət nəhəng kitabxana yaratmaq lazım olar. Bütün bu məlumatlar DNT-nin "gen" adlandırılan hissələrində şifrlənmişdir. Genlər isə, müəyyən ardıcıllıq əsasında düzülmüş nukleotidlərdən əmələ gəlir. Bu nukleotidlərdə meydana gələ biləcək ardıcıllıq səhvi həmin geni yararsız hala gətirər.

Bir Avtomobili Çöllüyə Atib On İl Sonra Geri Qayitdiqda Onu Necə Görərik?

Fizikanın ən fundamental qanunlarından biri olan Termodinamikanın ikinci qanunu kainatda öz halına, təbii şərtlərə buraxılan bütün sistemlərin, zamanla doğru mütənasib olaraq nizamsızlığa, dağınıqlığa və pozulmağa doğru gedəcəyini söyləyir. Bu gerçək hamımızın yaxından müşahidə etdiyimiz bir vəziyyətdir. Məsələn bir avtomobili çölə aparıb atsanız və aylar sonra vəziyyətini bilmək üçün geri qayıtsanız, əlbəttə ki onun əvvəlkindən daha inkişaf etmiş, daha baxımlı bir hala gəlməsini gözləyə bilməzsiniz. Əksinə şinlərinin partlamış, şüşələrinin qırılmış, kaportasının paslanmış, mühərrikinin çürümüş olduğunu görərsiniz. Təkamül nəzəriyyəsinə görə isə, dağınıq, nizamsız, cansız atomlar və molekullar zamanla öz-özlərinə təsadüflərlə bir yerə gələrək nizamlı və planlı zülalları, DNT, RNT kimi olduqca kompleks molekulyar strukturları, sonra da daha çox inkişaf etmiş nizamlara, dizaynlara sahib milyonlarla canlı növünü ortaya çıxarmışlar. Əlbəttə belə bir ssenarinin reallaşması mümkün deyil. Məhz təkamülün ziddiyyətli və elmi həqiqətlərdən uzaq nöqtələrindən biri də budur.

Bir kitabxanada olan minlərlə kitabın hər birindəki məlumatlar təsadüfən yazılmış ola bilərmi? Əlbəttə bu mümkün deyil. Elə isə canlılarla əlaqədar bütün məlumatların saxlandığı DNT molekulunun təsadüfən yarana bilməyəcəyi də aydındır.

İnsan bədənində 200.000 gen mövcuddur. Bu 200.000 geni əmələ gətirən milyonlarla nukleotidin düzgün ardıcıllığının təsadüfən meydana gəlməsi isə qətiyyən mümkün deyil.

DNT-dəki bu mürəkkəb quruluşun xüsusi dizayn nəticəsində meydana gəldiyini, yəni DNT-ni Allahın yaratmış olduğunu anlamazlıq etməyin.

● Təkamülçülər bütün canlıların ibtidaidən aliyə doğru inkişaf etdiklərini iddia edirlər. Bu əsassız iddiaya görə, insan da digər bütün canlılar kimi təkamülçülərin "ibtidai insan" dedikləri yarı meymun - yarı insan varlıqların zamanla inkişafı ilə əmələ gəlmişdir. Halbuki bu gün ibtidai insan adlı şeyin olmadığını bilirik. İnsanlar hər zaman insan, meymunlar da hər zaman meymun olaraq qalmışdırlar. Bu qəti bir gerçəkdir. İnsanın atası kimi göstərilən fosillər keçmiş insan irqlərinə aiddir. Hətta dövrümüzdə yaşayan bir çox insan cəmiyyəti (piqmeylər, yerli aborigenlər kimi) təkamülçülərin insanın ulu babaları kimi göstərməyə çalışdıqları bu nəsli tükənmiş insan irqləriylə bənzər fiziki görünüş və xüsusiyyətləri daşıyırlar.

İnsanlarla meymunlar arasında çox kəskin anatomik fərqlər var. Bunların təkamüllə izah olunması qeyri-mümkündür. Bu, qətiyyən əksi iddia edilə bilməyəcək, elmi dəlillərlə sübut edilmiş olan AÇIQ-AYDIN bir həqiqətdir.

Bu mövzudakı bir çox dəlildən bir neçəsi bunlardır:

700 Min İllik Gəmi Mühəndisləri "ANTİK DƏNİZÇİLƏR:

İlk insanlar düşündüyümüzdən daha çox ağıllı idi..." New Scientist jurnalında nəşr olunan bu xəbərə görə insanlar 700 min il əvvəl gəmiçilik edirdilər.

- Təkamülçülərin yarı meymun canlıların yaşadığını iddia etdikləri dövrlərə aid olan 800 min illik bir insan üzü fosili, 1995-ci ildə İspaniyanın Atapuerka bölgəsində tapılmışdır. Bu fosilin əhəmiyyəti müasir insandan fərqlənməyən quruluşa sahib olmasından qaynaqlanır. Belə olan halda, 800 min illik bu fosili görən insanların anlamazlıqdan gələ bilməyəcəyi bir həqiqət ortaya çıxır: 800 min il əvvəlki insanla bugünkü insanın arasında heç bir fərq yoxdur.

BİR AVTOMOBİLİ ÇÖLLÜYƏ ATIB ON İL SONRA GERİ QAYITDIQDA ONU NECƏ GÖRƏRİK?

Fizikanın ən fundamental qanunlarından biri olan Termodinamikanın ikinci qanunu kainatda öz halına, təbii şərtlərə buraxılan bütün sistemlərin, zamanla düz mütənasib olaraq nizamsızlığa, dağınıqlığa və pozulmağa doğru gedəcəyini söyləyir. Bu gerçək hamımızın yaxından müşahidə etdiyimiz bir vəziyyətdir. Məsələn bir avtomobili çölə aparıb atsanız və aylar sonra vəziyyətini bilmək üçün geri qayıtsanız, əlbəttə ki onun əvvəlkindən daha inkişaf etmiş, daha baxımlı bir hala gəlməsini gözləyə bilməzsiniz. Əksinə şinlərinin partlamış, şüşələrinin qırılmış, kaportasının paslanmış, mühərrikinin çürümüş olduğunu görərsiniz. Təkamül nəzəriyyəsinə görə isə, dağınıq, nizamsız, cansız atomlar və molekullar zamanla öz-özlərinə təsadüflərlə bir yerə gələrək nizamlı və planlı zülalları, DNT, RNT kimi olduqca kompleks molekulyar strukturları, sonra da daha çox inkişaf etmiş nizamlara, dizaynlara sahib milyonlarla canlı növünü ortaya çıxarmışlar. Əlbəttə belə bir ssenarinin reallaşması mümkün deyil. Məhz təkamülün ziddiyyətli və elmi həqiqətlərdən uzaq nöqtələrindən biri də budur.

- Təkamülçülərin nəsil ağacı ardıcıllığında meymundan insana keçidin ilk mərhələlərində yer alan və erektus (lat. homo erectus) kimi adlandırdıqları insanların bundan 700 min il əvvəl gəmiçiliklə məşğul olduğu müəyyən olunmuşdur. Bu mövzu ilə əlaqədar xəbərlərdən biri 14 mart 1998-ci ildə, “New Scientist” adlı jurnalda, "ilk insanlar düşündüyümüzdən daha çox ağıllı idi…" başlığıyla dərc olunmuşdur. Gəmi inşa edəcək biliyə və texnologiyaya sahib olan bu insanların "ibtidai" olaraq xarakterizə edilməsi isə, şübhəsiz ki, qeyri-mümkündür.

700 Min İllik Gəmi Mühəndisləri "ANTİK DƏNİZÇİLƏR: İlk insanlar düşündüyümüzdən daha çox ağıllı idi..." New Scientist jurnalında nəşr olunan bu xəbərə görə insanlar 700 min il əvvəl gəmiçilik edirdilər.

- Keniyadakı Turkana gölü yaxınlığında, şaquli skelet quruluşuna görə müasir insandan heç fərqli olmayan bir uşaq fosili tapılmışdır. Erektus (lat. homo erectus) irqinə aid olan bu fosil barəsində paleoantropoloqların qənaəti eynidir. Amerikalı paleoantropoloq Alan Uolker (Alan Walker) bu uşaq fosili ilə əlaqədar olaraq: "orta səviyyəli patoloqun bu fosilin skeletiylə müasir insan skeletini bir-birindən ayırmasının çox çətin olduğunu" söyləmişdir.(3)

Homo erectus irqinə aid Turkana Uşağı fosili müasir insanla tamamilə eynidir.

Homo erectus irqinə aid Turkana Uşağı fosili müasir insanla tamamilə eynidir.

- Bunlardan savayı təkamülçülərin Neandertal insan kimi adlandırdığı insan irqinə məxsus olduğu müəyyən olunmuş 26 min illik tikiş iynəsi fosilləri tapılmışdır. Bu da bizə təkamülçülərin "ibtidai insan" kimi xarakterizə etdiyi neandertalların on minlərlə il əvvəl geyim barəsində məlumat sahib olduqlarını göstərir.

Gəmi inşa edəcək mədəniyyətə sahib olan, geyim sənətini bilən, skeletinin quruluşuna görə bizdən heç bir fərqi olmayan və müasir dövrdən yüz minlərlə il əvvəl yaşamış olan bu insanların təkamülçülər tərəfindən "ibtidai insan" kimi qəbul etdirilməyə çalışılmasının nəticəsiz səy olduğunu qətiyyən anlamazlıq etməyin.

● Təkamülçülər insanın yaranması ilə bağlı meymunabənzər "ara keçid canlı"larından ibarət olan ardıcıllıq təyin edərlər və buna da insanın "nəsil ağacı" deyərlər. Təkamülçülərə görə müasir insan meymundan əmələ gələrək zamanla insana məxsus xüsusiyyətlər qazanmış və bugünki görünüşünə qovuşmuşdur. Bu, tamamilə xəyali ardıcıllıqdır. Bunun xəyali olduğunu daha yaxşı anlamaq üçün təkamülçülərin nəsil ağacındakı ardıcıllığı meydana gətirərkən nələri əsas kimi götürdüklərini araşdırmaq kifayət edəcək.

Bu ardıcıllığı meydana gətirərkən təkamülçülərin ilham mənbəyi bəzən bir kəllə sümüyü, bəzən tək bir çənə sümüyü, bəzən də yalnız bir diş parçası olmuşdur. Bir sümüyə baxaraq və yalnız bu sümüyə əsaslanaraq bir canlının xarici görünüşünü, qohumlarını, nəslini müəyyənləşdirmək isə qeyri-mümkündür. Təkamülçülərin etdiyi məhz budur. Tək bir sümüyə əsaslanaraq canlılar haqqında xəyali, lakin təfərrüatlı iddialar ortaya atar və öz xəyali iddialarından istifadə edərək xəyali nəsil ağacları meydana gətirərlər.

Bu nəsil ağaclarından başqa əllərindəki tək bir sümüyə əsaslanaraq çox əhatəli ssenarilər də yaradarlar. Məsələn, meymunabənzər bir insanı, yenə meymunabənzər həyat yoldaşı və uşaqlarıyla birlikdə yanan bir odun kənarında oturarkən, ibtidai alətlərlə ovladıqları yeməklərini yeyərkən və ya ağacların üstündə birlikdə yaşayarkən təsvir edən şəkillər, illərdir ki, müxtəlif nəşrlərdə dərc olunur. Bütün bu nəşrlər təkamülçülərin tərəfli izahlarının məhsuludur. Bu yolla tarixdə yarı-meymun, yarı-insan canlıların yaşadığı və bunların bizim ulu babamız olduğu təlqini cəmiyyətə qəbul etdirilməyə çalışılır.

Halbuki bütün bu şəkillər yalnız və yalnız təkamülçülərin geniş xəyal güclərinin məhsuludur. Heç bir gerçək tərəfləri yoxdur. Yalnız bir sümük və ya diş parçasına əsaslanaraq bir canlının ailə həyatını əks etdirən şəkillərin çəkilməsi, bu canlıların təfsilatlı maketlərinin hazırlanması, şübhəsiz ki, elmi həqiqətlərin deyil, çox geniş təxəyyülün göstəricisi ola bilər.

Bir sözlə, mediada gördüyünüz yeriyən, yemək yeyən və ya ailəsiylə birlikdə ibtidai həyat yaşayan "ibtidai insanlar" kimi tanıdılmağa çalışılan meymun-insan şəkillərinin əslində tək məqsədi, xalqı yanlış istiqamətləndirmək və aldatmaqdır.

Bura qədər təkamül nəzəriyyəsinin heç bir elmi sahədə etibarlılığı olmadığını araşdırdıq. Lakin bütün bu həqiqətlərdən olduqca açıq bir həqiqət də vardır ki, bunun təkamülçü izahlarla açıqlanması qəti olaraq qeyri-mümkündür. Bu AÇIQ-AYDIN həqiqət budur:

İnsan dediyimiz varlıq əslində, cansız fosfat, karbon, kalsium, maqnezium kimi maddələrin atomlarından yaranmışdır. Bu atomların isə özlərinə məxsus şüurları və iradələri yoxdur. Lakin necə olubsa bu cansız atomlar birləşmiş və canlı bir insanı meydana gətirmişdir. Sonra da bu "atomlar birliyi" oxumağa, universitet bitirməyə qərar vermiş və həmin atomların bir hissəsi professor olmuşdurlar. Atomlardan yaranan professorlar mikrobiyologiya sahəsində mütəxəssisləşməyə qərar vermiş və "elektron mikroskop icad edib özümüzü seyr edək" demişdirlər. Yaxud tibb sahəsində mütəxəssisləşib, atomlardan əmələ gələn virusların səbəb olduğu xəstəlikləri yenə atomlardan əmələ gələn dərmanlarla müalicə ediblər.

Məhz təkamülçülərin iddiaları açıqca budur. Atomun təklikdə şüursuz olduğunu bilirlər, lakin çox sayda atomun birləşdikdə düşünə bilən, darıxan, sevinən, kədərlənən şüurlu insanları meydana gətirdiyini iddia edirlər.

İnsan şüur, iradə sahibi, düşünə bilən, danışa bilən, ağlını işlədə bilən, mühakimə qabiliyyəti olan, qərarlar verə bilən bir varlıqdır. Bu xüsusiyyətləri onu fərqli edər. Məhz bütün bu xüsusiyyətlər, onun sahib olduğu "ruh"un funksiyalarıdır.

Bir insanı əmələ gətirən bütün hissəciklər tək-tək təsadüfən bir yerə toplansa belə, belə bir atom yığınının insan ruhunu meydana gətirə bilməyəcəyini QƏTİYYƏN ANLAMAZLIQ ETMƏYİN.

 

Dipnotlar

1 Robert Shapiro, Origins: A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth, New York: Summit Books, 1986, s. 127)

2 Fred Hoyle, Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space, New York: Simon and Schuster, 1984, s. 148)

3 Boyce Rensberger, The Washington Post, 19 Kasım 1984

3 / total 16
"Harun Yəhyanın Qətiyyən Anlamazlıq Etməyin kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top