< <
12 / total: 16

Allaha Qarşı Həmişə Səmimi və Dürüst Olmağı Unutmayın

...Səhvən etdiyiniz əməllərdə sizə heç bir günah yoxdur. Lakin qəlbinizin bilərəkdən etdiyi işlərdən ötrü sizə günah var. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir. (Əhzab surəsi, 5)

Din, Allah qorxusu təməlində qurulmuşdur. Təkcə Allahdan lazımınca qorxanlar dində səmimi ola bilərlər. Çünki Qurana baxdığımız vaxt, səmimiyyətin, Allahdan içi titrəyərək qorxan, təkcə Allahın razı qalacağı rəftara yönələn insanın davranışı olduğunu anlayarıq. Heç nə səmimi mömini əsil məqsədindən uzaqlaşdıra bilməz; haqq-hesab günü hesabını verə bilməyəcəyi bir şeyə əsla yaxınlaşdırmaz. Allah ayəsində ən xeyirli rəftarın bu olduğuna belə diqqət çəkir:

Binasını Allah qorxusu və Onun rizası üzərində quran kəs daha yaxşıdır, yoxsa binasını dağılmaqda olan uçurumun lap kənarında quran və onunla birlikdə Cəhənnəm oduna yuvarlanan kəs? Allah zalım qövmü doğru yola yönəltməz! (Tövbə surəsi, 109)

Qurana baxdığımız zaman, möminlərin əsla səhv etməyən insanlar deyil, əksinə səhv edən, lakin dərhal tövbə edərək bağışlanma diləyən insanlar olduqlarını görərik. Allaha qarşı içi titrəyərək qorxan mömin, yaşadığı hər an, hər rəftarın ən gözəlinə nail olmaq üçün səy göstərər. Bu vaxt unudub yanıla bilər və ya səhv edə bilər ki; Quranda möminlərin böyük və ya kiçik bir çox səhvlərindən bəhs edilir. Lakin əsil əhəmiyyətli olan edilən səhvdən səmimiyyətlə və bir daha əsla təkrarlamamağa qərar verərək imtina etməkdir. İnsanın bir kərə iman gətirib, sonra həyatını səhv etmədən keçirməsi kimi vəziyyət onsuz da qeyri-mümkündür; dünya imtahan və təhsil yeridir. Üstəlik, mömin səhv etdikdə hər dəfə Allah qarşısındakı acizliyini görər. Bunun müqabilində Allah Quranda, hər cür səhvi etsə belə peşmançılıqla, səmimi və dürüst şəkildə tövbə edən və davranışlarını düzəldənləri bağışlayacağını vəd etmişdir.

İslam dini insanların ən azad və ən rahat şəkildə yaşamalarını təmin edər. Halbuki hazırkı cəmiyyətlərdə səhvlərə qarşı göstərilən reaksiyalar ucbatından, insanların əksəriyyəti, davranışlarını cəmiyyətin meyarlarına görə tənzimləyərlər. Səhv edən özünü nə qədər dəyişdirsə də, cəmiyyətin ona olan baxış prizması elə də dəyişməz. İnsan etdiyi yanlış rəftarla sanki möhürlənər. Bu da cahil cəmiyyətin insanını tam səmimiyyətsizliyə sövq edər. İnsan saxtakar üsullarla, özünü insanların gözündə ucaltmağa çalışar. Həmişə insanların özü haqqında nə düşünəcəklərini nəzərə alar. Halbuki belə zülmdən qurtulmağın ən əsas şərti Allaha qarşı səmimiyyət və dürüstlükdür. Çünki din "insanlar nə deyər" qorxusunu tamamilə aradan qaldırır və möminləri, səmimiyyəti yox edən, dürüstlüyə mane olan hər cür hərəkətdən uzaqlaşdırır:

"Və “çirkin bir həyasızlıq” etdikləri və ya nəfslərinə zülm etdikləri zaman, Allahı xatırlayıb dərhal günahlarından ötrü bağışlanma diləyənlərdir. Allahdan başqa kim günahları bağışlaya bilər? Bir də onlar etdikləri (pis şeylərdə) bilə-bilə israr etməzlər". (Ali İmran surəsi, 135)

Səmimiyyət təkcə vicdanlı düşünmək və Allahın hər an özünü izlədiyinin şüuru ilə hərəkət etməklə ortaya çıxar. İnsanların düşüncə və istəklərinə görə hərəkətlərinizi tənzimləməyinizin sizi səmimiyyətdən uzaqlaşdıracağını əsla unutmayın. Allahı unudaraq insanların rizasına uyğun edilən bütün hərəkətlər səmimiyyəti zədələyəcək. Allahın, bəndələrini onsuz da hər an gördüyünü, bildiyini və şahid olduğunu heç unutmadan Qurana görə hərəkət etmək isə səmimiyyəti gətirəcək.

Edilən yanlış hərəkət nə olsa da, dürüstlükdən güzəştə getməməyi təmin edəcək şeyin, Allahdan başqa heç kimdən qorxmamaq olduğunu əsla unutmayın. Şeytan daha çox, insanlar arasında alçalmaq, ədalətsizliyə uğramaq, zərər çəkmək kimi düşüncələrlə insanları səmimiyyətsizliyə sürükləyər. Halbuki bu vəsvəsədir. Çünki ən mühüm məsələ Allahın razı olması və bağışlamasıdır ki, dünyada da, axirətdə də cəza və mükafat təkcə Allahdandır. Hər kəs səhv edə bilər. Mühüm məsələ xatırladıqdan və ya gördükdən sonra bu səhvdən ötrü Allaha tövbə edib imtina etməkdir. Ziyanı ödəmək və rəftarını düzəltməsindəki ciddiyyət, insanın səmimiyyətini göstərəcəkdir. Heç səhv etməyən bir insan ola bilməyəcəyinə görə Allaha qarşı ən səmimi və dürüst davranan ən üstün olacaq. Allah bir ayəsində belə buyurur:

Rəbbiniz sizin içinizdə olanı daha yaxşı bilir. Əgər siz saleh olsanız, şübhəsiz ki, O da, (Özünə) yönəlib dönənləri bağışlayandır. (İsra surəsi, 25)

Səmimi insan edilən hər səhvdə, Allah qarşısındakı acizliyini bir daha xatırlayaraq Allaha yönəlib qayıdar. Çünki səhvləri təkcə Allah bağışlaya bilər, insanlar deyil. Başqa izahatla; insan səhvi üçün Allaha səmimi şəkildə tövbə etdikdən sonra artıq onun üçün insanların nə düşündüklərinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İnsanların haqqında nə düşündüklərinə əhəmiyyət verən, onların rizasının arxasına düşən insanlar, səhvlərini gizlətmək naminə yalanlar söyləyərək daha bir çox səhvlərə sürüklənəcəklər. Halbuki əslində insanları aldatmış olsalar da, Allah hər şeyi bilir. Siz, dürüst olmayan səmimiyyətsiz insanların ən çox özlərinə zülm etdiklərini əsla unutmayın.

Allah heç kimə gücünün çatdığından artıq yük yükləməmiş, səmimi insanların unudaraq və ya yanılaraq etdiyi bütün səhvlərini isə bağışlayacağını vəd etmişdir. Bu, iman gətirənlərə Rəbbimizin çox böyük müjdəsidir. Allah bir ayəsində belə buyurur:

Allah heç kimə gücün çatdığından artıq yük yükləməz. (İnsanın nəfsinin) Qazandığı lehinə, qazandırdıqları əleyhinədir. "Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma. Rəbbimiz, bizə, bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi ağır yük yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi bizə yükləyib daşıtdırma! Bizi əfv et. Bizi bağışla. Bizə rəhm et! Sən bizim Mövlamızsan. Kafirlərə qarşı bizə kömək et". (Bəqərə surəsi, 286)

Həmçinin unutmayın ki, insanın həqiqi səmimiyyətlə bağlanması lazım olan təkcə Allahdır. Bir insan cahil ola bilər, Allahı razı salmaq üçün etməsi lazım olan bəzi şeyləri bilməyə də bilər. Lakin Allah səmimi şəkildə Özünə yönəlmək istəyən bəndələrinə mütləq doğrunu göstərəcək və onları hidayətə yönəldəcək. Mühüm məsələ, insanın səmimi-qəlbdən Rəbbimizə bağlanmasıdır. Allah Özünə təslim olanların əsla ziyana uğramayacaqlarını belə bir nümunə ilə müjdələmişdir:

Kim yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim edərsə, o, artıq həqiqətən qopmayan bir dəstəkdən yapışmışdır. Bütün işlərin sonu Allaha qayıdar! (Loğman surəsi, 22)

Elə isə siz də qarşınıza çıxan bir çox xatırlatmanı qulaqardına vurmayın və Allaha səmimi-qəlbdən yönəlməyin dünyada və axirətdə tək qurtuluş yolunuz olduğunu unutmayın.

 

12 / total 16
"Harun Yəhyanın Əsla Unutmayın! kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top