< <
2 / total: 9

Şeytanın xüsusiyyətləri

Şeytan hər insanın həyatı boyu min dəfələrlə qarşılaşacağı ən böyük düşmənidir. Ona görə düşməndir ki, insanın ucbatından Allah dərgahındakı məqamını itirmişdir. Yer üzündəki fəaliyyətinin əsas səbəbi də insanları azdırmaq üçün Allah`dan aldığı möhlətdir. Qiyamətə qədər ona verilən möhlət davam etdikcə şeytan hələ çox insanı cəhənnəm atəşinə sürükləyəcək, bunu bacarmaq üçün hər cür hiyləyə əl atacaq. Bu məqsədlə, şeytan insanları hər an təqib edir (Əraf surəsi, 27), insana zərər vermək üçün plan və oyunlar hazırlayır.

Əksər insanlar şeytanın nə qədər böyük təhlükə olduğuna əhəmiyyət vermir. Bu insanların məntiqinə görə, şeytan uzaq, hətta xəyali bir varlıqdır. Onların fikrinə görə, yalnız böyük cinayətlər edən vəhşi və cani insanlar şeytana tabe olur, özlərini və özləri kimi adi insanları təmiz qəlbli görürlər. Ancaq arabir etdikləri kiçik xətalarla bağlı: "Şeytana uydum" deyirlər.

Ancaq bu qəflət insanın həyatı boyunca etdiyi ən böyük xətalardan biridir. Çünki şeytan iman gətirən kiçik qrupdan başqa insanların çoxunu öz nəzarəti altına alıb. Bu insanlar əhəmiyyət vermədən ən böyük düşmənləri olan şeytanın istədiyi bir şəkildə həyat yaşayır və onun ardınca cəhənnəmə gedirlər. İnsanların əsas işi şeytanı çox yaxşı tanımaq və onu özünə düşmən bilməkdir. Allah bunu insanlara Fatir surəsində əmr edib:

Həqiqətən, şeytan sizin düşməninizdir, onu özünüzə düşmən tutun. O, özünə uyanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır.(Fatir surəsi, 6)

Şeytana lazım olan qiyməti vermək, onu bir düşmən olaraq qavramaq insanı qurtuluşa aparan addımlardandır. Bunun üçün, əvvəlcə, şeytanın xüsusiyyətlərini, sonra işlətdiyi hiylələri bilmək lazımdır. Bir çox Quran ayələrində ayrı-ayrılıqda bildirilən bu xüsusiyyətlər aşağıda müxtəlif başlıqlar altında izah edilir.

Hiyləgər və yalançıdır

Şeytan insanları doğru yoldan uzaqlaşdırmaq üçün, əvvəlcə, həqiqətlərin üstünü örtür. Bunun üçün ən əlverişli yol isə hiyləgərcəsinə yalan söyləyərək insanları aldatmaqdır. Yalan yolu ilə saxta və boş vədlər verərək insanları öz tərəfinə çəkməyə çalışır. Daha yaxşı sosial vəziyyət, daha çox pul, daha rahat bir həyat, hətta axirətdə daha üstün bir məqam vəd edir. Ancaq yalan söylədiyini və boş vədlər verdiyini axirətdə özü etiraf edəcək:

İş bitdikdə şeytan belə deyəcək: "Allah sizə cəhənnəmə düşəcəyiniz barədə doğru vəd vermişdi. Mən də sizə vəd vermişdim, amma sonra vədimə xilaf çıxdım… (İbrahim surəsi, 22)

Bu etiraf ancaq dünya həyatı qurtardıqdan sonra, şeytan və dostları qiyamət günü həşr edildikləri vaxt ortaya çıxacaq. Əlbəttə, bu gerçəyi öyrənmək şeytanın dostlarına heç bir fayda verməyəcək. Onların hamısı tarix boyu şeytana tabe olan digər insanlarla bərabər cəhənnəmə gedəcək.

İtaətdən çıxmış, sayğısız və nankordur

Şeytan onu yoxdan var edən və daşıdığı bütün xüsusiyyətləri ona verən Allah`a qarşı böyük bir nankorluq etməkdədir. (İsra surəsi, 27) Bu nankorluq və düşüncəsizlik xüsusiyyəti ilə Yaradanına qarşı asi olmuş və itaətdən çıxmışdır.

Azğın və fırıldaqçıdır

Şeytanın diqqət çəkilən bir başqa xüsusiyyətləri də həm azğın, həm də fırıldaqçı (Həcc surəsi, 3) olmasıdır.

Qurduğu tor inananlar üçün çox zəifdir

Şeytanın iman gətirənlərə qarşı tələ və hiylə ilə qurduğu torlar xaricdən baxıldıqda güclü görünsə də, əslində, bir aldatmadır. Çünki həqiqətdə şeytanın hiyləli toru zəifdir və dağılmağa məhkumdur:

İman gətirənlər Allah yolunda, kafir olanlar isə şeytan yolunda vuruşurlar. O halda, şeytanın dostları ilə vuruşun! Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi zəifdir! (Nisa surəsi, 76)

Gücü yalnız dəvət etməyə çatar

Şeytanın insanı nəyəsə məcbur etmək gücü yoxdur. O, ancaq insanları öz yanlış yoluna dəvət edir. Bu dəvətə uyan insan öz iradəsi ilə hərəkət edir. Yəni insan bir vicdansız iş tutduqda bunun məsuliyyətini şeytanın üzərinə ata bilməz. Əsl qınanmalı olan məsələ isə insanın şeytana uyan nəfsidir. Şeytan bu həqiqəti axirətdə onu günahlandıran kafirlərə belə bildirəcək:

... Əslində, mənim sizin üzərinizdə heç bir hakimiyyətim yox idi. Lakin mən sizi (günah işləməyə, Allah`a asi olmağa çağırdım), siz də mənə uydunuz. İndi məni yox, özünüzü qınayın. Nə mən sizin dadınıza çata bilərəm, nə də siz mənim dadıma. Mən öncə sizin məni Allah`a şərik qoşmanızı da inkar etmişdim”. Həqiqətən, zalımları şiddətli əzab gözləyir... (İbrahim surəsi, 22)

İnsanların düşmənidir

Şeytanın insanın əsl düşməni olduğu bir çox ayədə bildirilmişdir. (Ənam surəsi 142, Kəhf surəsi 50, Yasin surəsi 60) Çünki şeytanın insana vermək istədiyi zərər yer üzündə heç kimsənin verməyəcəyi qədər böyükdür. Şeytan insanın cəhənnəmdə əbədi yanmasını istəyir. Bu səbəblə də insanın ən böyük düşmənidir. Bu ayələrdə bildirilir:

Ey insanlar! Yer üzündəki şeylərin təmiz və halal olanlarını yeyin. Şeytanın izi ilə getməyin. Həqiqətən, şeytan sizinlə açıq-açığına düşməndir. (Bəqərə surəsi, 168)

... Çünki şeytan insanın açıq düşmənidir. (Yusif surəsi, 5)

Yaxşılıqdan və xeyirdən tamam uzaqdır

Varlığını insana zərər verməyə, onu sıxıntıya salmağa həsr etmiş şeytan insanlar üçün heç bir xeyir və yaxşılıq istəmir. Şeytanın bu xüsusiyyəti ayələrdə də "hər cür xeyirlə əlaqəsi kəsilmiş" (Nisa surəsi, 117) olaraq bildirilir..

İnsanlara qarşı bir pislikdir

Şeytanın insan üzərindəki təsiri Quranda "pislik" olaraq tanınır:

...Sizi pisliklərdən təmizləmək, şeytanın vəsvəsəsini sizdən çıxarmaq, ürəklərinizi doldurmaq və ayaqlarınızın altını möhkəm etmək üçün göydən üstünüzə yağış yağdırmışdı. (Ənfal surəsi, 11)

Allah`ın dərgahından qovulmuşdur

Şeytan itaətsizliyi və nankorluğu üzündən Allah`ın dərgahından alçaldılaraq və lənətlənərək qovulmuşdur. "Şeytan" kəlməsi qovulmuş mənasına gəlir. Şeytanın bu xüsusiyyəti Təkvir surəsi 25Hicr surəsi 17 ayələrində bildirilir.

2 / total 9
"Harun Yəhyanın İnsanın Aşkar Düşməni Şeytan kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top