Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 11 fevral 2017> Click for more

Qadınların əzildiyi bir ölkə bərəkətli olmaz. Qadınlar hər yerdə azad olsun, istər çarşabla, istərsə də dekolte ilə gəzsin, hər yerdə hörmət görsün. Məclisdə, hər yerdə qadınlar öndə olsun. Qadınların azadlığı keyfiyyətin yüksəkliyinin dəlilidir. Qadın gözəlliyi bütün dünyaya həyat verər. Qadınlar təzyiq altına düşdükdə dünyanın sevinci yox olar. Qadın gözəlliyi yoxdursa, məzar həyatı var.
Keyfiyyət çox mühüm məsələdir. Keyfiyyət çatışmazlığı bir ölkə üçün çox ciddi təxribatdır. Keyfiyyət pozulduqda o ölkədə çöküş baş verər.
“İnsanlıq” adı altında təqdim edilən fəlsəfə də, İngiltərə dərin dövlətinin Firon dövründən öyrəndiyi dindir. Müsəlman “insanlıq” dini üçün deyil, Allahın rizası üçün yaşayar. Həyatının hər anı Allah üçündür, insanlıq dini üçün deyil.
İngiltərə dərin dövlətinin fəlsəfəsi Fironun fəlsəfəsi ilə eynidir. “Böl, parçala, ud” İngiltərə dərin dövlətinin Firondan öyrəndiyi fəlsəfədir.
Dindarlıq Allah üçündür. Müsəlmanın hər şeyi, yeyib-içməsi, həyatı Allah üçündür.
Osmanlının ən çox torpaq itirdiyi, darvinizmin təhsil sisteminə yerləşdiyi, Kiprə ingilislərin yerləşdiyi dövr Əbdülhəmid dövrüdür.
Rusiyanın içində də Putinə müxalif olan gizli dərin dövlət quruluşu var və İngiltərə dərin dövlətinin nəzarəti altında hərəkət edirlər.
İran və Amerikanın arasını düzəltmək mümkündür. Lazımsız, süni qürur yaranıb. Bunu sındırmaq, sülhü təmin etmək mümkündür.
İngiltərə dərin dövləti və qollarının Tayyib hocamdan əl çəkmədiyi görülür. Millətimiz üçün prioritetli məsələlərdən biri Onu qorumaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 fevral 2017> Click for more

Hz. İsa palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldir, üfürdükdə canlı uçan bir quş olur. Təkamüllə yaradılış olmadığının açıq dəlilidir bu.
Müsəlmanlar bacı/qardaşdır, kömək etmək fərzdir. Millətimizin suriyalı bacı/qardaşlarımıza kömək etməsi fərzdir. Allah bizə Ənsar olmağı lütf etdi.
Əbu Cəhl də ən gözəl surətdə yaradıldı, deyirlər. Bəli dünyaya gəldikdə ən gözəl surətdədir, daha sonra aşağıların aşağısına endi. Quranda təkamül vardır deyənlər, zər aləmində bütün insanların yaradılmış olduğu həqiqətini gizlətməsinlər. Quranda təkamüllə yaradılış yoxdur.
İnsanla şimpanzenin ortaq atası deyə bir şey yoxdur. Şimpanzelərin insana çevrilməsini göstərən milyonlarla fosil olması əsas şərtdir. Bir ədəd belə keçid fosil yoxdur.
Təkamül nəzəriyyəsi şumerlərdən, qədim Misirdən gələn bütpərəst xurafatdır. Elm deyil. Darvinistlər bu həqiqəti görməyin təşvişini yaşayırlar. Zülalın quruluşu sanki krujeva kimi mürəkkəbdir və zülalın əmələ gəlməsi üçün başqa zülala ehtiyac vardır. Təsadüf olması qeyri-mümkündür.
Tövrata görə dünya yaradılmadan əvvəl yeddi şey yaradılıb. Bunlardan biri də Moşiyah, yəni Mehdinin adıdır.
Zəkalı və bilikli olmaq mütləq ağıllı olmaq deyil. Ağıl imanla gələn nemətdir.
Zər aləmində bütün insanlar hz. Adəm və bütün peyğəmbərlər qüsursuz tam insanlar olaraq mövcuddur və Allaha əhd verirlər. Kainat sonra yaradılır. Hz. Adəm və Həvva zər aləmində mövcuddurlar, cənnətdə olurlar və daha sonra dünyaya göndərilirlər. Dünyada təkamüllə mərhələ-mərhələ inkişaf yoxdur. Quranda təkamül olduğunu iddia edənlər zər aləmində insanların hamısının mövcud olduğunu görməzlikdən gəlirlər. Səmimiyyətsizlik etməmələri lazımdır.
Təkamül nəzəriyyəsi elmi cəhətdən yox oldu. Darvinizm öldü. Boşuna çırpınmasınlar, ölünü dirildə bilməzlər.

Adnan Oktar deyir ki... 9 fevral 2017> Click for more

Şeytan həmişə insanları doğru yoldan azdırmaq istəyər. Münafiq də möminlərin birliyinin pozulmasını, işlərinin müvəffəqiyyətsiz olmasını istəyər.
Münafiq xarakterini gündəmdə saxlamaq çox əhəmiyyətlidir. Münafiqlər əsil qaranlıq tərəflərini və nifrətlərini saxta hesablarında göstərərlər. Müsəlmanların arasında özünü küfr əhli ilə heç əlaqəsi yoxmuş kimi göstərən münafiq, saxta hesablarında haramları müdafiə edər, din əleyhinə yazılar yazar.
Tez qəzəblənmək də küfrdən gələn vərdişdir. Allah, İslamı tanıdıqdan sonra bütün bu çirkin əməllərdən imtina edilməsini istəyir.
Biz “Allahım elmimi artır!” deyə dua etməklə məsuluq. Elmin sahibi Allahdır. Mömində əsla müstağniyyət olmaz.
İnsanların bir hissəsi İslamı qəbul etdikdə küfrdən tam imtina etmir. Küfrdən gələn çirkin yüklərdən tamamilə imtina etmək lazımdır. İyrənc əməl, söz ilişdirmək, sünilik, əhvalın tez pozulması, kədər, təvəkkülsüzlük, küfrdən gələn çirkin yüklərdir. Bunlardan İslamı qəbul etdikdə imtina edilməlidir.
Allah münafiqlərə əvvəlcə geniş imkan verər, lakin ən sonda həlak edər. Sahib olduqları imkanlar daha da azğınlaşmalarına səbəb olar.
Qadınların azad ola bilmədiyi, gülə bilmədiyi, küçəyə çıxa bilmədiyi, şən ola bilmədiyi cəmiyyətlər çökər. Allah qullarına zülm edilməsinə icazə verməz. Qadın istədiyi kimi gülməli, əylənməlidir. Kişilərə əyləncəni, sevinci haqq görüb qadınlara görməmək olmaz. Qadınlar vicdanı ilə doğrunu bilər.
Allahın küfr əhlinə və münafiqlərə möhlət verməsi, son ana qədər təxirə salması müsəlmanları aldatmamalıdır. Son ana saxlamaq Allahın qanunlarındandır.
Cənnətdəki ən gözəl varlıq, ən gözəl nemət Allahın Zatının təcəllisidir.
İnsanların arasında çox sayda ruhu olmayan, eynilə insana bənzəyən müəyyən mənada zombi olan varlıqlar var. Allah Quranda bunlara diqqət çəkmişdir. Yalnız nifrətə görə kodlaşdırılmış, sevgi, gözəllik nədir bilməyən, sözdən anlamayan, sanki heyvan kimi yaşayan bu mənəvi ölülər xüsusi yaradılmışdır. Bu zombilərin varlığı möminlərin qorxularının artmasına vəsilə olur. Mömin bunların mövqeyinə düşməkdən çəkinir. Bu dünyanın gözəl cəhətlərindən biridir, möminlərin bu məxluqlarla apardığı elmi mübarizədir.
Bəzi katolik kilsələrdə homoseksuallığın guya qanuniləşdirilməsi və darvinizmin yayılması İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirməsidir.
Münafiq ruhi xəstəlik formasında müsəlmanların müvəffəqiyyətsiz olmasına çalışar. Küfr əhli ilə məşğul olmaz, lakin möminlərin fəaliyyətlərinə mane olmağa çalışar.
Allah Quranda münafiqlərin əxlaqsızlığından, oyunlarından çox ətraflı bəhs etmişdir. Münafiq şeytani, marjinal, qəribə məxluqdur. Münafiqin məntiqləri ilə şeytanın məntiqləri tamamilə eynidir.
Tayyib hocamın mədəniyyət və incəsənətin üstündə dayanması da çox gözəldir. Allah onu, dövlətimizi, millətimizi və dünyanı xeyirlə bürüsün inşaAllah. Mədəniyyətə, incəsənətə hakim olan, dünyaya hakim olar. İncəsənət və mədəniyyət olmadıqda məğlubiyyət olar. Tayyib hocam mühüm məsələ üzərində dayanıb.

Adnan Oktar deyir ki... 8 fevral 2017> Click for more

Bütün güc və qüdrət Allaha məxsusdur. Allah diləmədikcə heç kim nəsə edə bilməz.
Şeytan insanları marjinal olmağa sövq edir. Məsələn, Qarun çox marjinal idi, Samiri də, münafiqlərdə də bu ortaq xüsusiyyətdir, məntiqləri anormaldır.
İsa Məsihin də vəfatından sonra sürətli geriləmə olur və küfr əhlinin ən azğınlaşdığı dəhşət verici günlər yaşanır və qiyamətlə bitir.
İnsan xatirəsi ilə birlikdə hər an yenidən yaradılır. Müəyyən mənada hər an yenidən doğulmuş olur.
Yəməndə uşaqlar aclıqdan şəhid olurlar. Müsəlmanların üzərindəki məsuliyyəti çox yaxşı düşünmələri lazımdır.
Rohincalı müsəlmanları çox vicdansızca əzirlər. Hər yerdə çıxılmaz vəziyyətə salınmış vəziyyətdədirlər. Bütün müsəlmanların onlara sahib çıxması lazımdır.
Bəziləri öz məntiqlərinə görə kişilərə hər şeyi haqq, qadınlara hər şeyi qadağa hesab edirlər. Qadınların mütləq surətdə baxımsız, çirkin olmasını istəyirlər. Qadına şiddət tətbiq edir, hətta şəhid edir “sevdiyim üçün etdim” deyirlər. Qadını istəmədiyi həyatı yaşamağa məcbur etmək çox böyük zülmdür.
Nə dediyini bilməyən, hər şeyə düşmən olan, gözəllikdən zövq ala bilməyən, sevgisiz, mərhəmətsiz, özü pis, həyatı pis olanları səbirlə öyrədəcəyik.
Mehdinin vəfatından sonra müsəlmanların lideri İsa Məsih olacaq. Mehdi həyatda olarkən İsa Məsih Onun vəziri olacaq.
Kürdlərin özlərinə məxsus çox gözəl əfəndilikləri və əxlaqları var. Çoxu insan qiymətlərini bilmir.
Təkamül, biologiya və ya elm dərsində deyil, keçmiş mədəniyyətlərdə batil din necə idi deyə bəhs ediləcək mövzudur. Şumerlərdən gələn bütpərəst inancdır.
Hz. Adəm cənnətdən dünyaya tam insan olaraq göndərilir, təkamüllə mərhələ-mərhələ yaranma deyə bir şey Quranda yoxdur.
Zər aləmində insanların kainat yaradılmadan əvvəl mövcud olması, Quranda təkamül olduğunu söyləyənlərin iddiasını tamamilə əsassız edir.
Quranın həyata necə tətbiq ediləcəyini bilmək əhəmiyyətlidir. Məsələn, kədərlənmək, narahatlıq yaşamaq, küsmək Qurana uyğun olmayan rəftarlardır.
Allahın sənətinin fasiləsiz izah edilməsi lazımdır. Biz də ömrümüzün sonuna qədər Allahın sənətini izah edəcəyik.
Allahın sənəti izah edildikdə insanın heyrət edə bilməsi vacibdir. Heyrət etmə gücünün yüksək olması qiymətlidir.
Allahın sənətini yaxşı başa düşülən şəkildə izah edə bilmək əhəmiyyətlidir. Yaddaşda qalması üçün xüsusi xatırlatma metodlarından istifadə etmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 fevral 2017> Click for more

İsa Məsihə və mehdiyyətə qarşı olmaq həmişə bərəkətsizlik gətirər.
İngilis xalqını da, Amerika xalqını da sevirik. Bizim elmi mübarizəmiz İngiltərə dərin dövlətinə qarşıdır.
Tövratda Mehdinin Allahdan çox qorxduğu və mənəvi təzyiq kimi çox çətin imtahanlarla üz-üzə qalacağı izah edilmişdir.
Bəzi televiziya proqramlarında təcavüzkar, maddiyyatçı, davakar qadın modeli önə çıxarılır. Halbuki belə sevgisiz olmaq bir növ bəladır, fəlakətdir.
Maddiyyata əsaslanan sevgi, sevgi deyil. İnandırıcı deyil. Bir qadın ev, avtomobil üçün sevgisini verirsə bu çox alçaldıcıdır.
Bəzi gənclərdə yüz il yaşayacaqmış kimi bir hal olur. Halbuki, gənclik çox tez keçir. 20 yaşında bir insan 2 on ildə yaşlanmış olacaq.
Rohinca müsəlmanları çox mərhəmətsizcə əzilir. Sırf onların çəkdikləri belə İslam aləminin qəflətdən oyanması üçün kafi olmalıdır.
Hər ölkədə məclislərdə iştirak edənlərin əksəriyyətini qadınların təşkil etməsi lazımdır. Qadınların dəyər gördüyü yerləri Allah bərəkətli edir.
Rusiya və Amerika hücum paktı bağlayıb hərbi xərcləri yarıbayarı azaltsınlar. Buradan gələn gəlirləri xalqın rifahı üçün xərcləsinlər.
Tramp əleyhindəki kampaniyaları heç ciddi qəbul etməsin. Ləkələyənlərə heç kim etimad etməz, biz də etmirik. İçi rahat olsun.
Trump viza məsələsində məhkəmənin verdiyi qərarla mövzunu bağlasın. Əsas dindarları bir yerə gətirən yığıncaqlar üzərində dayansın.
1400 illik İslam tarixində heç bu qədər çox "Mehdi gəlməyəcək" deyilməmişdir. Bu, Mehdinin gəldiyinin əlamətlərindən biridir.
Hz. Süleyman dövrünün mövhumatçıları hz. Süleymanın həyat yoldaşlarının gözəlliyinə, təmiz və baxımlı olmalarına ağlasığmaz dərəcədə həsəd aparırdılar.
Hz. Süleymanın sarayı çox ehtişamlı, həyat yoldaşları çox gözəl idi. Mövhumatçılar hz. Süleymanın gözəlliyə olan sevgisini təqdir edə bilmirlər.
Bədiüzzaman Mehdinin birinci vəzifəsinin darvinizmi və materializmi yox etmək, ikinci vəzifəsinin İslam Birliyini yaratmaq olduğunu söyləyir.
Zəlzələlərdə ölənlər şəhid, yaralananlar qazi, itən mallar da sədəqə hökmündədir inşaAllah.
Hicri 1506-cı ilə qədər Allahın icazəsi ilə İstanbulda çox şiddətli zəlzələ olmayacaq.
Heyvanları doya-doya sevəcəyimiz yer cənnət olacaq inşaAllah. Dünyada həmişə acizlik və əksiklik var, cənnətdə isə mükəmməlik var.
Səmimi müsəlmanın namazı unutmasından söhbət gedə bilməz. Namaz Allaha sevgimizi göstərdiyimiz incə ibadətdir, nemətdir.
Həm incəsənət, gözəllik olmasın deyirlər, həm də qarşı olduqları bu dəyərlərin hakim olduğu Avropaya sığınmağa çalışırlar. Bu da səmimiyyətsizlikdir.
İslam gözəl olan hər şeydir. İncəsənət, keyfiyyət, nəzakət, ədəb, sevinc İslamın içindədir. İslamı gözəllikdən ayrı göstərmək səmimiyyətsizlikdir.
İngiltərə dərin dövlətini ifşa etməyimiz tarixdə düçar olduqları ən böyük məğlubiyyətə səbəb oldu. Fikirlə tamamilə yox olduqlarını görəcəyik.
Bütpərəst inanc olan təkamülü elm kimi göstərmək tarixin ən böyük məntiqsizliyidir. Təkamül elm deyil. Elm yaradılışı sübut edər.
Qalu Bəlada bütün insanlar var. Bütün fiziki xüsusiyyətləri tam və əskiksizdir. Bu həqiqət, təkamüllə yaradılış iddiasını əsassız edir.

Adnan Oktar deyir ki... 6 fevral 2017> Click for more

Allah kainat yaradılmadan əvvəl bütün insanlardan zər aləmində əhd alır. Yəni kainat yaradılmadan əvvəl insanların hamısı var, təkamüllə yaradılış yoxdur.
Allahın ağlı möhtəşəm üstündür, lakin insanlar çox az qismini düşünüb görürlər.
Mömin “belə olsa nə edərik” deyə narahatlığa qapılmaz. Hər elektron, hər neytron, hər atom Allahın idarəsi və bilgisi daxilindədir.
Müsəlmanlar bacı/qardaşdır və bir-birinin vəlisidir. Müsəlman başqa müsəlmana qüsur axtarmaq gözü ilə baxmaz.
Süleyman Məscidinin inşasında çoxlu sayda dindar mason çalışmışdır. Bu masonlar çox diqqətli iş görmüşlər.
Tramp; “ölkəmizə, dəyərlərimizə hörmət göstərənləri, bizi sevənləri qəbul edəcəyik” deyir. Bu, haqlı tələbdir. Tramp İslama deyil, radikalizmə qarşıdır.
Trampı müharibə istəyən təcavüzkar insan kimi göstərməyə çalışırlar. Bu yanlış imicdir. Tramp müsəlmanlara deyil, radikalizmə qarşıdır.
İngiltərə dərin dövlətinin Osmanlının dağılma prosesindəki oyunlarından çox təfərrüatlı bəhs etdik. Bütün xalqımız bu mövzuda tam məlumatlandı.
Dünyanın ətrafını bulud kimi meteoritlər sarmışdır, lakin bir çox insan bunu əhəmiyyətsiz hesab edir. Bu biganəlik normal vəziyyət deyil.
İngiltərə dərin dövləti bir çox quruluşdan istifadə edə bilər. Lakin bunu zərərsizləşdirmək, əsil gücün, yəni dərin dövlətin adını açıqlamaqla mümkün olar.
Məlum kütlələr Trampa çevriliş təhdidləri etməkdən imtina etsinlər. Çevriliş edə bilməzlər. Amerika dindar olacaq, onlar da əsla mane ola bilməyəcəklər.
Rusiya və Amerikanın arasının düzəlməsi qarışıq məsələ deyil. Sevgini, dostluğu mürəkkəb göstərməmək lazımdır. Dostluq, qardaşlıq asandır.
Tramp dindarlarla yığıncaqlara davam etsin. Yığıncaqlarda 7 müəzzin azan oxusun, 7 şofar, 7 zəng çalınsın. Bir də hərbi xərcləri azaltsın.
Amerika tarixində ilk dəfə bir dövlət başçısına bu qədər anormal reaksiya göstərilir. Trampın aldığı tədbirlər müvəqqətidir, İslam aləmi dəstəyə davam etsin.
1980-ci illərdən etibarən meteoritlərin dünyanın ətrafını bulud kimi bürüməsi və örtməsi də çox möcüzəvi hadisədir.
Bütün elmi məlumatlar 1980-ci ildən etibarən zəlzələlərdə görülməmiş tərzdə artım olduğunu göstərir. Bu, Mehdinin zühur əlamətlərindən biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 fevral 2017> Click for more

Cəhənnəm əhli, cəhənnəmdə ovsunlandıqlarını və zaman qəbulunun pozulduğunu zənn edirlər, buna görə də əzabın əbədiliyini başa düşmürlər.
Hədislərdə hz. Musa ilə Mehdinin bir çox bənzərliyi olduğu bildirilmişdir.
Tayyib hocam, Putin və Trampla ittifaq halında olsun. Trampın son tətbiqlərini daimi görməsin, müvəqqəti siyasətdir, düzələcək.
Şeyx Şamil tarixə keçmiş igidliyə və dəliqanlılığa sahib idi. Ruslar da onun cəsarətinə və əzminə heyran idi.
Putin dürüst dəliqanlıdır. Türkiyə ilə Rusiyanın münasibətləri daha da güclü olsun. Yunanıstan ilə də lüzumsuz gərginliklərə girməyək.
Krımda Türkiyə və Rusiya zəmanətçi olsun. Krım sülh mərkəzi halına gəlsin. Krım mübarək diyardır. Türkiyə və Rusiyanın zəmanətçi olması ilə Krımı hamımız birlikdə canlandıraq. Ukrayna ilə də dostluğumuzu gücləndirək.
Cəhənnəmdə ağrının qəbul edilməsi də müxtəlif olur. Bizim dünyada bildiyimiz mənada yanma ağrısı deyil, daha fərqli ağrı olur Allahualəm.
Cəhənnəm əhli çox anormal məntiqə sahib olur. Ovsunlandıqları üçün əzab çəkdiklərini zənn edirlər, əbədi əzab olduğunu anlamırlar. Cəhənnəmdə olduqlarına və əbədiyyən qalacaqlarına inanmadıqları üçün bir çıxış olacağını güman edirlər. Buna görə həmişə çıxış axtarırlar.
Musəvi mənbələrdə Mehdinin çox əziyyətlər çəkəcəyi və bütün əziyyətlərə Allah sevgisi ilə, zövqlə səbir edəcəyi bildirilib.
Tramp hər 3 dinin nümayəndələrindən üç min insanla müntəzəm olaraq yeməkli yığıncaqlar keçirsin. Yığıncaqlarda zəng, şofar və azan mütləq olsun.
Bizim İngiltərə dərin dövlətini ifşa etməyimizdən sonra bir anda Türkiyəyə sevimlilik göstərmə yarışına girdilər, dost görünməyə çalışırlar.
Tramp edə bilirsə hərbi xərcləri xeyli azaltsın, oradan gələcək gəliri Amerika xalqının rifahı üçün xərcləsin.
Konstitusiyanı bölünmənin bütün qapılarına bağlı hala gətirək. Ən kiçik bir yerdə belə açıq qalmasın.
Tramp dindarlarla keçirdiyi yığıncaqları adət halına gətirsin. Edə bilirsə hər ay musəvilər, xristianlar, müsəlmanlarla bir yerə toplansın.
İslam ölkələri Trampı dəstəkləməyə davam etsin. İlk icra etdiyi fəaliyyətdə səhvlər olmaqla yanaşı dəstəyə davam etmək lazımdır.
Konstitusiyanın mühüm hədəfi federasiyanı, yəni bölünməni qeyri-mümkün hala gətirmək olmalıdır. Buna görə də, bu mövzuda tam zəmanət yaratmaq vacibdir.
Öcalan prezident idarəetmə sistemini ən başdan bəri müdafiə edir. İngiltərə dərin dövlətinin də istədiyi model ştatlar olan prezident idarəetmə sistemidir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 fevral 2017> Click for more

Mehdiyyətin sevgi, mərhəmət, gözəllik, yaxşılıq anlayışını dünyaya hakim etmək əhəmiyyətlidir. Mübahisə ilə, dava ilə heç bir məsələ həll edilməz.
Klassik siyasət üslubu, soyuq müharibə dövründəki davakar üslub artıq bütün dünyadan ləğv olunmalıdır. İran və Amerikanın arasını da mütləq düzəldək.
Trampın Amerikanı dindar etmək üçün görəcəyi hər iş bərəkət gətirər.
Allahın varlığından, Quranın həqiqətindən bəhs edən kitab, şeytanı qəzəbləndirən, möminin ruhuna gözəllik verən nemətdir.
Amerikanın İranla müharibədən bəhs etməsi böyük səhv olar. İranla zidd düşmək Rusiya ilə də zidd düşmək olar. Həmişə sülh tərəfdarı olunmalıdır. Bütün ölkələrin dostluğu, qardaşlığı əsas götürülməlidir. Amerika da, İran da gərginlikdən uzaq, dostcasına üslubu seçməlidir.
Türkiyənin müasir olması Türkiyənin üzərindəki təzyiqləri böyük nisbətdə aradan qaldırar. Qadınların azad olduğu, insanların müasir, keyfiyyətli olduğu, demokratiyanın hakim olduğu bir Türkiyəni heç kim əzə bilməz.
Yunanıstanla dost olaq. Viza rejimini ləğv edək. Böhranlar, sevgisiz üslublar yaraşmır. Qardaş olaq, birlikdə gözəl yaşayaq.
Təkamül təhsil müəssisələrində “hər şeyi təsadüflə izah edən bütpərəst inanc” olaraq tədris edilə bilər. Lakin elm olaraq tədris edilə bilməz. Elm təkamülü rədd edir.
Nur tələbələrinin ən gözəl cəhətlərindən biri dövlətə sadiq və vətənpərvər olmalarıdır. Bədiüzzaman onları sadiq olaraq yetişdirdi.
Bədiüzzamanın ən çox üzərində dayandığı mövzulardan biri mehdiyyətdir. Ustadımızın üzərində dayandığı mövzunu arxa plana atmaq bərəkətsizlik gətirər. Bədiüzzaman; “Mən Mehdinin pişdar bir nəfəriyəm, öncüsüyəm” deyir. Nur tələbələrinin də açıqca bunu dilə gətirmələri əhəmiyyətlidir, bərəkət gətirər.
Trampın Milli Dua Günündə bütün dinlərin nümayəndələrini dəvət etməsi çox gözəl tətbiqdir.
Qərbin YPG/PKK-nı dəstəkləməsinin səbəblərindən biri də bölgədə mövhumatçılığa qarşı tarazlıq ünsürü olacaq müasir quruluş olduğunu zənn etmələridir. Türkiyə əgər çox müasir olsa, qadın hüquqlarını, incəsənəti, elmi gücləndirsə, bu iddianı irəli sürənlərin bütün fürsətləri əllərindən alınmış olar.
Türkiyə əgər ultramüasir ölkəyə çevrilsə, Türkiyəni parçalamaq istəyənlərin əlindəki ən böyük silah alınmış olar. Əgər Türkiyə incəsənətin, elmin, estetikanın hakim olduğu, qadın hüquqlarının ən yüksək səviyyədə təmsil edildiyi ölkə olsa əllərindəki fürsəti yox edərik.
Türkiyəni parçalamaq İngiltərə dərin dövlətinin 200 illik planıdır. 200 il əvvəl çəkdikləri xəritəni tətbiq etməyə çalışırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 2 fevral 2017> Click for more

Önümüzdəki günlərdə daha böyük hadisələr olacaq, lakin nəticəsində bəşəriyyət və dünya sıxıntıdan xilas olacaq. Sülh və gözəllik dünyaya hakim olacaq.
Amerikanın ehtiyacı olan mənəviyyat və dindarlıqdır. Tramp, musəvi, müsəlman, xristian dindarlarla tez-tez bir yerə toplansın.
Ələvilər baş tacıdır, sultandır. Sevgi, eşq, dostluq, məhəbbət ələviliyin təməlidir. Bu dəyərləri anlamayanlarla heç təmasda olmasınlar.
Hədislərdə Mehdinin ahıl yaşlarda belə gənc görünüşlü olacağı bildirilmişdir. 70-80 yaşlarında belə 40 yaş görünüşündə olacaq.
Mehdilik, insanın çalışaraq, səy göstərərək, istəyərək qazanacağı bir məqam deyil. Allahın seçdiyi insana nəsib etdiyi məqamdır.
Gərgin bir Türkiyə faydalı olmaz. Mülayim üslub gözəl olar. Mülayim üslub özümüzdən əmin olduğumuzu, özümüzə etimadımızı göstərər.
Təkcə tənqidi üslub işlədərək insanları və səhvləri düzəltmək mümkün olmaz. Müsbət, ağıllı, mülayim üslubla çıxış yolu əldə etmək asandır.
Türkiyə olaraq həmişə doğruya təşviq edən mehriban üslub işlətməyimiz lazımdır. Həmişə zidd, tənqid edən üslubla nəticə alınması mümkün olmaz.
Tövratda Mehdinin bütün millətlərə sülhü və sevgini öyrədəcəyi, hər kəsin ona tam tabe olacağı bildirilmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 1 fevral 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin etdiklərini yüzlərlə sənədlə göstəririk. Heç kimin etiraz edə bilməyəcəyi dəlillər təqdim edirik.
Çilə əhli olan insanlar mükəmməl sənətçi olurlar. Qaraçılar da buna görə çox yaxşı sənətçidirlər. Qaraçı olmaq şərəfdir, gözəllikdir. Qaraçı, zənci deyildikdə, təhqir kimi başa düşürlər. Qaraçı da, zənci də gözəllikdir. Hamımız hz. Adəmin övladıyıq.
Trampın prioritetləri Amerika cəmiyyətinin daha dindar olması, həqiqi dindarları dəstəkləməsi və xalqın rifahını təmin etməsi olmalıdır.
Texasda yandırılan məscidin bərpa edilməsi üçün kömək kampaniyası başladan musəvilər çox gözəl əxlaq göstəriblər.
Müsəlmanlara qarşı düşməncə rəftar göstərən sevgisiz insanlarla ortaq hərəkət etmək Trampa da, Amerikaya da zərər verər. Tramp sevgidən yana olmalıdır.
Amerikada müsəlmanlar 3-cü sinif insan mövqeyinə gətirilsə bundan ən çox Amerika zərər çəkər. Trampa bunun təhlükələrini yaxşı izah etmək lazımdır.
Hz. Əyyub Allahın verdiyi çətinliklərə və yoxsulluqla imtahan etməsinə qarşı çox gözəl səbir göstərir. İmtahanı çox dəyərlidir. Həmişə aslan kimi ayaqdadır. Hz. Əyyub qarşılaşdığı ağır imtahanlarda; “dünyaya çılpaq gəldim çılpaq gedəcəyəm. Rəbb verdi, Rəbb aldı” deyir. Mükəmməl əxlaq göstərir.
Trampın etməli olduğu ilk şey, Amerikanın daha dindar olması üçün səy göstərmək, silahlara investisiya qoymaq əvəzinə xalqının rifahını yüksəltmək olmalıdır.
Trampın siyasəti kommunist Amerikaya qarşı dindar Amerikadır. Bu cəhəti ilə qiymətli və əhəmiyyətlidir. Səhvi olsa düzəlməsi üçün tənqid edilər.
Tramp hakimiyyətə yeni gəlmiş bir lider olaraq yumşaq addımlar atsa daha doğru olar, kəskin qərarlar əbəs yerə əldən düşməsinə səbəb olar.
Dostluq həmişə bərəkət gətirər. Həmişə mehribanlıqla, şəfqətlə, mövzulara yaxınlaşmaq lazımdır.
Təkamül elm deyil. Hər şeyi təsadüflərlə izah etməyə çalışan bütpərəst inancdır. Elm dəlillə danışar. Təkamülün heç bir dəlili yoxdur.
Kiprdə veriləcək bir qarış torpağımız yoxdur. Kimsə torpaq verməyi məqbul göstərməyə çalışmamalıdır.
İnsanları bir şeyə razı salarkən kütlə psixologiyasından istifadə etməklə deyil, izah edərək, fikri hər cəhəti ilə ortaya qoyaraq razı salmaq əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 yanvar 2017> Click for more

Qurana iman gətirən Quran ayələri ilə yaşayar. Quranın hökmlərindən başqa hökmlərə görə hərəkət edənlərin ortaya qoyduğu şirk dinidir.
İncəsənət xadimlərinin unudulması, dəyərlərinin bilinməməsi çox acı hadisədir. Bir incəsənət xadimi əsla unudulmaz, həmişə gündəmdə saxlanılmalıdır.
Sevgisiz insanların ətraflarındakılar da çirkin, sevgisiz, hörmətsiz, pis sözlü, kobud insanlar olur.
İman mütləq üzə əks olunar. Möminin üzündə imanın gətirdiyi nur olar.
700 milyondan çox fosil var. Hamısı yaradılışı sübut edir. Təkamül olduğunu göstərən bir fosil belə yoxdur.
Türkiyəyə yaxınlaşan ölkələrə müntəzəm oyun oynanılır. İsrail, Rusiya, Azərbaycan, İran kimi ölkələr bir anda hədəf halına gəldi.
PKK/YPG-yə verilən zirehli vasitələr böyük ehtimal, Obama dövründən qalmadır. Bundan sonra bu anormallıqlar yaşanmayacaq.
“Zü”, sahib və malik mənaları daşıyar. “Qarn” isə, əsr mənalarına da gələr. Zülqərneyn sahibüzzaman mənasına da gəlir.
Zülqərneyn həm ikiölçülü (maddi-mənəvi) mənasını, həm də iki əsrə hökm edə bilən mənasını verər.
Zülqərneyn o hekayədə izah edilən şəxsin xüsusiyyətidir, adı deyildir. Zülqərneyn iki cəhətli, iki tərəfli deməkdir. Bu hekayədə mehdiyyətdən bəhs edilir.
İsrail ilə Türkiyənin arasının düzəlməsi üçün çox mühüm işlər gördük. İndi gözəl nəticələrini alırıq inşaAllah.
Trampın zəifləməsi Amerika üçün də, dünya üçün də riskli olar. Zəifləməsinə səbəb olacaq siyasətlərdən çəkinməsi daha faydalı olar.

Adnan Oktar deyir ki... 30 yanvar 2017> Click for more

Biz Amerika xalqının xoşbəxt, hüzurlu olmasını istəyirik. Dindar, şən, mehriban yaşadıqları günlərə tezliklə qayıtmalarını istəyirik.
Yanlış siyasət yürüdüb Trampın başını bəlaya salmağa çalışa bilərlər. Bunlara qarşı Trampa mütləq doğruları göstərək.
Tramp prioriteti mənəviyyata versin. Amerikanın dindarlığının güclənməsi üçün işlər görsün. Müsəlman din xadimləri bir yerə toplansın.
Trampı düzgün məlumatlandırmaq, düzgün istiqamətləndirmək əhəmiyyətlidir. Viza məsələsində icra etdiyi tətbiq əbəs yerə problemlərə səbəb olacaq, etməməlidir.
Müsəlmana edilən tənqidin Quranla olması lazımdır. Öz məntiqinə görə deyil, “Qurana görə belədir” deyərək tənqid etmək əhəmiyyətlidir.
İngiltərə dərin dövləti çox keçmiş tarixlərdən etibarən müsəlmanlara vurmaq üçün haraların başının tutulmasının lazım olduğunu yaxşı təşkil etmişdir. İngiltərə dərin dövləti sərmayədən sırf şeytani əməl üçün istifadə edir. Onları əsil maraqlandıran şeytani fəaliyyət göstərməkdir.
Darvinizmin elmi əsassızlığını bütün dəlilləri ilə göz qabağına gətirdik. Darvinizmi bir daha dirildə bilməyəcəkləri şəkildə darmadağın etdik.
Dindar masonlar İslama mühüm xidmətlər edirlər. Yaxın zamanda bütün dünya bu xidmətlərin böyüklüyünü görəcək. Osmanlını darvinizm və dinsiz masonlar məhv etdi. Lakin dindar masonlar hal-hazırda hakimiyyəti ələ keçirmək üzrədirlər.
Qadın, dəyərinin bilindiyi və hörmət gördüyü yerdə sərbəst geyinə bilər. Qadına hörmət olmadığı mühit qadınlar üçün çox təhlükəlidir.
İnsanı sevgi gözəlləşdirər. Gözəllik, ət və sümüklə olmur.
Rusiya İngiltərə dərin dövlətini gördü və məsələnin üzərinə gedir. Rusiya diplomatlarının çox yaxşı qorunması və hər cür tədbirin alınması lazımdır.
Hz. Adəm zər aləmində var, oradan cənnətə və oradan da dünyaya gəlir. Təkamüllə yaradılış deyə bir şeyin olmasından söhbət gedə bilməz.
700 milyondan çox tapılmış fosil var, bunların arasında bir ədəd belə təkamül olduğunu göstərən fosil yoxdur. Təkamülün heç bir elmi dəyəri yoxdur.
Təkamül nəzəriyyəsi Şumerlərdə yaranmış bütpərəst xurafatdır. Bütün dünyanın təsadüflər nəticəsində yarandığını irəli sürər, elm deyildir.
Hz. Musanın tələbələrində və Kəhf əhlində olduğu kimi Mehdinin tələbələrində də Mehdinin zühurundan əvvəl mənəvi yuxu olacağı bildirilmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 yanvar 2017> Click for more

Bizim millət olaraq yunanlara qarşı içimizdə qəzəb yoxdur. Kiprdə sərhəd qapıları açılsın, iki xalq birlikdə qardaşcasına yaşasın. Torpaq vermək əsla olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 29 yanvar 2017> Click for more

Kiprdən torpaq verilməsi də, Türk əsgərinin geri çəkilməsi də əsla qəbul edilə bilməz. Kiprdən geri çəkilməli olan bir hərbi birlik varsa, əvvəlcə İngiltərə bazalarının bağlanılması və ingilis əsgərlərinin geri çəkilməsi lazımdır. Kiprdə olan türk əsgəri hər iki tərəfin də zəmanətidir. Türk əsgərinin varlığından narahat olmaq çox anormal haldır.
Allah axirətdə insanlardan; “dünyada nə qədər qaldınız?” deyə soruşduqda; “bir gün və ya daha az hissəsi qədər qaldıq” deyəcəklər.
Möminin vəfat anında narahat olacağı heç nə olmaz. Canı rahatlıq və gözəllik içində alınar. Ölümdən sonrası üçün də möminin narahat olacağı tək bir an belə yoxdur.
Bütün insanlar zər aləmində idi. Təkamüllə dünyada yaradılma deyə bir şey yoxdur. Hz. Adəm də zər aləmindən cənnətə, oradan dünyaya gəlmişdir.
Ölüm, keyfiyyətli yuxudan oyanmaq kimidir. Oyanan kimi də axirətə keçmiş olur insan. Geri dönüşü olmaz artıq.
Qadınların üzərində böyük təzyiq olur. Mütləq şəkildə qadınlara necə yaşayacaqlarını öyrətmək istəyirlər. Qadınlar vicdanları ilə nə edəcəklərini bilərlər.
Kitab evdəki səssiz mürşiddir. Gecə-gündüz bezib usanmadan təbliğə davam edər, bütün məhəlləyə öyrədər. Kitabla təbliğ ən yaxşı üsuldur.
Bəzi insanlar dini çox yanlış bilir. Dindar olan içinə qapanar, anti-sosial olar, sevinci azalar, mistik auraya bürünər deyə güman edirlər. Din bu deyil. Tam əksinə imanla, dinlə insan canlanar, sevinər. Mömin moderndir, həyat doludur; əksi müşriklərin iddiası və həyatıdır.
Təsadüflər nəticəsində yeni genetik məlumatın yaranması deyə bir şey ola bilməz. Genetika anti-təkamülçü elm sahəsidir.
Təkamül kainatın yaranmasını təsadüflərlə izah etməyə çalışan şumerlər dövründən qalmış elmdən kənar, bütpərəst xurafatdır.
Təkamül şumerlərdən qalan xurafatdır. Yaradılış elmdir. Elmə qarşı bütpərəst xurafatların təqdim edilməsini qəbul etmərik. Təkamülçülərin əlində təkamülü göstərən tək bir fosil belə yoxdur. Təkcə xəyali rəsmlər və nağıllar var.
Fosil qeydləri canlıların bir anda yarandığını, mərhələli formalaşma deyə bir şey olmadığını göstərir. Bunun mənası təkamül yox deməkdir.
Təkamülçülərin çırpınması bizim təkamülün əsassızlığını daha əhatəli izah etməyimizə vəsilə olur. Hər çırpınışları fayda gətirir. Biz təkamülün olmadığını milyonlarla elmi dəlillə göstəririk. Təkamülü müdafiə edənlər tək bir dəlil belə təqdim edə bilmir və sadəcə demaqoqluq edirlər.
Quranda təkamül vardır yanlışlığını müdafiə edənlər cənnətin, mələklərin, cinlərin, cənnət köşklərinin, bitkilərinin necə yaradıldığını izah edə bilmir. Quranda təkamül yoxdur. Elm də təkamülün olmadığını sübut etmişdir. Mərhələ-mərhələ inkişaf, əmələ gəlmə deyə bir şey yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 28 yanvar 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyinə görə Allah Mehdiyə bütün peyğəmbərlərə verdiklərini verəcək və Mehdi dünyanı başqa dünyaya çevirəcək.
Bəzi müsəlmanların həm Qərbin mədəniyyətinə şiddətlə qarşı olması, həm də Qərbdə yaşamaq üçün can atması çox böyük ziddiyyətdir. Musiqiyə, incəsənətə, rəsmə, heykələ, Qərbdə olan bütün mədəniyyətə qarşı olduqlarını söyləyənlər təhsil almaları üçün övladlarını həmişə Qərbə göndərirlər. Əgər Qərbə yönəltdikləri tənqidlərində səmimi olsalar, Qərbdə yaşamaq üçün belə can atmazdılar. Bu kəslər şüur altlarında mədəniyyətin gözəlliyini bilirlər.
Cənnətdə insanlar təkamüllə yaradılmır. Dünyaya gəlmədən əvvəl də insanlar Qalu Bəlada vardı. Sonradan təkamüllə yaranmadılar.
Quranda təkamül yoxdur. Allah kainat yaradılmadan əvvəl bütün insanları yaratdığını və onlardan əhd aldığını bildirmişdir.
İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını sənədləri ilə ifşa etməyimiz dəccaliyyətin çöküşünün başlanğıcı oldu.
Quranda hökmü ləğv edilən ayə yoxdur. Quranın bütün ayələri qiyamətə qədər keçərlidir. Quranın bəzi hökmlərinin ləğv edildiyini iddia edənlər axirətdə bu çirkin cəsarətlərinin qarşılığını tam alacaqlar. (Bəqərə surəsi, 85: Sonra (yenə) siz, bir-birinizi öldürür, bir qisminizi öz yurdundan çıxardır, günah və düşmənçiliklə əleyhlərində ittifaq edir və sizə əsir kimi gəldikləri vaxt, onlarla fidyələşirdiniz. Halbuki onları çıxartmağınız sizə haram edilmişdi. Yoxsa siz, kitabın bir hissəsinə inanıb da, bir hissəsini inkar mı edirsiniz? Artıq sizdən belə edənlərin dünya həyatındakı cəzası rüsvay olmaqdır, qiyamət günündə isə ən şiddətli əzaba düçar ediləcəklər. Allah nə etdiklərinizdən xəbərsiz deyil.)
Hər gün sevgini xatırlatmağımız, şeytanın hər gün etdiyi düşmənçilik hərəkətinə qarşı ən gözəl cavabdır.
Qadınların əzildiyi hər cəmiyyət dağılar. Qadınlar azad olmalıdır. Hər cür azadlığı təkcə kişilərin haqqı kimi görmək vicdani deyil. Qadınların qiymətini bilməmək insanlar üçün fəlakətdir. Qadının necə gözəl nemət olduğunu görə bilməmək o insan üçün bəladır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Mehdi dövründə qadınların mümkün olduğu qədər azad olacağını bildirmişdir.
Mövhumatçıların incəsənətdən, keyfiyyətdən, əyləncədən, gözəllikdən uzaq yaşamaları, fərqində olmasalar da müsəlmanların əzilməsinə səbəb olur.
İslamı içinə qapalı, ölü, əzab dolu sistem kimi göstərdikləri üçün insanlar İslamdan qaçır. Dəccaliyyətin bu oyununu biz pozduq. Sevgi, əyləncə, gözəllik, dostluq ən gözəl halı ilə İslamda yaşanar.
Tövratda bəhs edilən hakimiyyət, Mehdi (Moşiyah) dövründə İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olmasıdır.
Anadolunu tanıdan tədbirlərdə xalqı pis göstərəcək bir üslub işlədilməsi çox çirkin olar. Anadolu insanına layiq olduğu hörmət göstərilməlidir. Cəmiyyəti adi, bəsit, keyfiyyətsiz əyləncələrə təşviq etmək doğru deyil. Xalq həmişə keyfiyyətli, gözəl şeylərə təşviq edilməlidir.
Bəzi insanlarda dindar olduqdan sonra passivləşməsi, həyat sevincini itirməsi, aktiv olmamasının lazım olduğu kimi yanlış qənaət var. Halbuki tam əksinin olması lazımdır. Din insana həyat və canlılıq bəxş edər. Birdirsə min canlı olar, birdirsə min həyat dolu olar insan.
Bir insan dini yaşamağa başlamadan əvvəl bir çox səhv etmiş ola bilər. Ömrü boyu bu səhvlərin əzabını çəkmək Qurana görə doğru deyil. Müsəlman dini öyrəndikdən sonra əvvəl bilmədən etdikləri üçün tövbə edər və o mövzular bitər. Həmişə onun utancını yaşamaz.
Dindar olmadan əvvəl insanın beyni çox bulanıq olur, dinin hökmlərini də bulanıq olaraq bilir. Ağlında şüur və itilik tam yaranmır. Dini tam öyrənmədən əvvəl insanlarda Allah sevgisi və qorxusu olur, lakin dini çox geridə tuturlar. Dünya daha əsas olur. Buna görə də təbliğ edənlərə çox böyük məsuliyyət düşür. İnsanları sıxmadan, usandırmadan şüurlarını açmaq üçün cəhd etmək lazımdır.
Suriyada tezliklə normala dönmək, Suriyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq və seçkilərin aparılmasını təmin etmək əhəmiyyətlidir.
Təkamülü müdafiə edənlərin çoxu nəzəriyyə haqqında heç nə bilmir. Nə fosilləri, nə də zülalların necə əmələ gəldiyini bilmirlər, bilmədən nəzəriyyəni müdafiə edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 27 yanvar 2017> Click for more

Gözəl bir imtahanla imtahan oluruq. Hədislərin işarələrinə görə daha böyük hadisələr də olacaq, lakin nəticə həmişə xeyirli olacaq inşaAllah.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində Mehdidən bütün təfərrüatları ilə bəhs edərək mehdiyyətə dəstək olmuş və kömək etmişdir. Hədislərdə bildirildiyinə görə, Mehdiyə tələbələri zər aləmində, hələ dünya yaradılmadan, tabe olublar.
Allah insanı dünyanı yaratmadan əvvəl yaratmışdır. İnsanın təkamüllə mərhələ-mərhələ yaranması deyə bir şey yoxdur. (Maidə surəsi, 7: Allahın sizə olan nemətini və: “Eşitdik və itaət etdik” dediyiniz zaman sizinlə bağladığı əhdini xatırlayın. Allahdan qorxub çəkinin. Həqiqətən, Allah kökslərdə olanları biləndir.)
Allahın ağlı fövqəladə dərəcədə heyranlıq oyandıracaq sonsuz ağıldır. Allahın kölgəni yaratması təkbaşına möhtəşəm sənətdir.
Dünyada çətinlik var. Çünki eşq və sevgi çətinlik içində yaranır. Eşq və sevgi olmadıqda isə heç nəyin mənası olmur. Dərin sevginin və dərin ehtirasın olması üçün acılar, çətinliklər və əziyyət olmalıdır. İnsan başqa cür dərinlik qazana bilmir.
Dünyada imtahan üçün verilən müddət insanın vicdanını, şəxsiyyətini təkmilləşdirməsi və göstərməsi üçün çox yetərlidir.
Dünya cənnət ilə cəhənnəm arasında bir yerdir. Allah möminləri cənnət əlamətlərinin üstün olduğu bir dünyada yaşadır, bu çox böyük nemətdir.
Nasistlərin törətdiyi soyqırım darvinist düşüncənin nəticəsi olan çox böyük vicdansızlıqdır.
Quranın hökmü axirətə qədər keçərlidir. Quranın sevgi, şəfqət hökmlərinin ləğv olunduğunu iddia edənlər böyük zülm etmiş olurlar. Bəzi mövhumatçılar Quranda sevgi, şəfqət hökmlərinin ləğv edildiyini söyləyərək musəvilərə və xristianlara şəfqətlə yaxınlaşmağı qadağan edirlər. Quranın heç bir ayəsi ləğv edilməmişdir. Allah Kitab əhlinə şəfqətlə, mərhəmətlə yaxınlaşmağı əmr etmişdir.
Homoseksuallıq Allahın haram etdiyi iyrənclikdir. İnsanların inancının tələbi olaraq iyrəndiyi bir şeyi zorla qəbul etdirmək çox böyük zülmdür. Bu səbəbdən, kilsələrdə rahiblərə təzyiq göstərərək homoseksualları evləndirin demək, rahiblərin inancına zidd olan bir şeyi zorla qəbul etdirmək qəddarlıqdır. Homoseksuallığa qarşı olanları cəzalandırmaq zülmdür. Bir insanı inancına zidd bir şeyə sürükləmək ən təməl insan hüquqlarına ziddir.
Günəş batmayan deyilən sistem, dəccaliyyətin gücü ifşa edildikdən sonra çökməyə başladı. İfşa olmaq çöküşlərinin başlanğıcı oldu.
İngiltərə dərin dövlətinin 200 ildən bəri davam edən dəccaliyyət siyasəti artıq sona çatdı. İfşa edilmələri bu sonu hazırladı.

Adnan Oktar deyir ki... 26 yanvar 2017> Click for more

Dəccaliyyətin dünyaya hakim olmasına təəccüblənməyənlər mehdiyyət vəsiləsi ilə İslam əxlaqının hakim olmasına təəccüblənirlər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Allahım mənə qardaşlarımı göstər” deyərək Mehdi və tələbələrini görmək üçün dua etmişdir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Mehdi dövründə yaşayanların qismətləri çox yaxşıdır, Mehdini və dostlarını sevənlər mübarək olsunlar” deyə buyurmuşdur.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdiyə qarşı çıxacaq ilk insanların bəzi mövhumatçı alimlər olacağını söyləmişdir. Mehdinin dini dəyişdirdiyini iddia edəcəklər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Allah Mehdinin zühurunu qullarına mütləq surətdə göstərəcək” deyə buyurmuşdur.
Hədislərə görə Dəccalın saçları buruq və qarışıqdır. Bir gözü kordur, iri bədənli, dərisi qırmızıya çalır. Başının görünüşü kərtənkələni xatırladar. Hədislərə görə Dəccalın cadu və ruh çağırma, hipnoz ilə kütlələrə təsir etmə gücü də olacaq. Ehtimal ki, masonluq içindən çıxacaq.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzaman və mehdiyyətlə əlaqədar böyük təfərrüatlar vermiş və hamısı eynilə reallaşır ki, buradan da möcüzəvi dövr olduğu görünür.
İslam əxlaqının hakimiyyəti bütün dünyanın iştirakı ilə olacaq. Rusiya, Çin, Amerika siyasəti, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, masonlar, hamısının iştirakı ilə olacaq. Dünya tarixi mehdiyyətə görə formalaşmışdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təməlində də mehdiyyət var.
İsa Məsih uzuna yaxın ortaboyludur, idmançı quruluşu vardır. Üzü duru və tərtəmizdir. Ağzı, burnu mükəmməl gözəllikdədir.
Hədislərə görə İsa Məsih kəskin baxışlıdır, gözləri yaşıla yaxın ala rənglidir, qızıl rənginə çalan şabalıdı saçlıdır.
Dəccaliyyətə qarşı heç bir dövlət təkbaşına müvəffəqiyyət qazana bilməz. Dəccaliyyətin qəti məğlubiyyəti mehdiyyət və İsa Məsih vasitəsilə olar. Dəccaliyyətin gücü mehdiyyət və İsa Məsihə qətiyyən çata bilməz. Bu metafizik vəziyyətdir. Mehdiyyət qarşısında mütləq məğlub olacaq.
İsa Məsihi inşaAllah hamımız birlikdə görəcəyik. Bu nəsil Peyğəmbər görməklə şərəflənəcək. Əsil elmi mübarizəni Mehdi aparacaq. Xristianların İslama tam qayıdışı isə İsa Məsih vasitəsilə olacaq. İsa Məsihi görən kimi üzündəki heybətindən insanlar dərhal bir Peyğəmbər gördüklərini anlayarlar. Peyğəmbər heybəti çox həyəcan vericidir. Peyğəmbərlərin heybəti insanlarda çox təsiredici hal yaratdığı üçün peyğəmbərlər çox zarafat edər, insanlardakı həyəcanı yox edərdilər.
Ateist dürüstdür, mən inana bilmirəm deyə açıqca söyləyər. Münafiq isə namərddir, xaindir, alçaqdır. Müsəlmanları daxilən gəmirməyə çalışar.
Təkamülçülər də “mutasiyanın faydalı olması, avtomobilin mühərrikinə atəş edib mühərrikin daha yaxşı olması ehtimalı kimidir” deyə etiraf ediblər.
Mutasiyalar 99% zərərli, 1% təsirsizdir. 1% təsirsiz olanların da uzunmüddətli prosesdə mütləq zərərli təsirlərinin meydana çıxdığı elmi cəhətdən açıqlanmışdır.
Mutasiya canlıların genlərində baş verən zərərdir. Mutasiya yeni canlı yarada bilməz, bir canlını digərinə döndərə bilməz.
Bədiüzzaman Risalə-i Nurda Mehdinin hicri 1400-cü ildə, yəni 1979-cu ildə vəzifəyə başlayacağını açıq və qəti şəkildə söyləmişdir.
Federasiya təxminən 200 il əvvəl İngiltərə dərin dövlətinin planı idi. İstanbulu, İzmiri ayırıb türkləri Mərkəzi Anadoluya həbs etmək istəyirdilər. İngiltərənin arxivlərində mövcud olan xəritə 1920-ci illərdə İstanbulu ayrı bir dövlət kimi göstərir. Məqsədləri torpaqlarımızı parça-parça etmək idi.
700 milyondan çox fosil var, təkcə bir ədəd belə təkamülü göstərən fosil yoxdur. Fosil qeydlərində canlılar mərhələ-mərhələ yaranmır.
Tramp və qrupu tənqidə açıq insanlardır. Müsəlmanın əleyhinə olduqları iddiası həqiqi deyil, reaksiyaları radikallığa qarşıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 yanvar 2017> Click for more

Amerika Obama dövründə tarixinin ən böyük mənəvi çöküşünü yaşadı. Tramp “Amerikan röyası”nı, yəni dindar Amerikanı yenidən yarada bilər.
Trampın “Radikal İslam”dan bəhs etməsində yanlış cəhət yoxdur. Bununla, Qurana uyğun olmayan səhabə İslamından uzaq İslamı nəzərdə tutur.
Radikal İslam adlı şey yoxdur demək həqiqətə uyğun deyil. Quranda olmayan, yalan hədislərə əsaslanan, şiddəti müdafiə edən anlayış radikal İslamdır.
Keyfiyyətin azalması, incəsənətin aradan qalxması, sevincin yox olması, qadın hüquqlarının olmaması çevriliş törədən zehniyyət üçün səbəbdir. Bunlara əhəmiyyət verək.
Dəccaliyyətin çoxlu tərəfdarı, dəstəkçisi, xəbərçisi olar. Öz tərəfdarlarına sanki yalançı cənnət təqdim edərkən qarşı olanları cəhənnəm kimi yaşadar.
Bütün küçələri meyvə ağacları ilə dolduraq. Xalqın bütün meyvə ehtiyacı təmin edilsin. Bütün boş ərazilərdə əkinçilik işləri aparılsın, əkinçiliyə təşviq edək.
İstişarə, İslamın mühüm hökmlərindən biridir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də həmişə istişarəylə hərəkət edərdi.

Adnan Oktar deyir ki... 24 yanvar 2017> Click for more

Şiə-sünni deyə ayrı-seçkilik yoxdur, hamımız müsəlmanıq. Qardaş olacağıq, ittifaq edəcəyik, həmrəy olacağıq.
Mehdinin zühurunun böyük və kiçik əlamətləri var. Əfqanistanın işğalı, Kəbə basqını, İraqın işğalı kimi əlamətlər Mehdi ilə eyni dövrdə reallaşmışdır.
Müsəlman həmişə dəlillə danışmalıdır. Tənqidi də, izahatı da dəlillə, Quran ilə, hədislə, elmlə olmalıdır.
Əbdülhəmidin şəxsinə müsəlman olaraq hörmət duyuruq. İngiltərə dərin dövlətinin mühasirəsi altında qalmış insandır. Əbdülhəmid dövrün zərərçəkmiş insanıdır. Onun dövründə İngiltərə dərin dövləti Osmanlıya hakim olmuş və ölkəni parçalamışdır.
Dünyanın resepti Qurandır. İslam səhabə dövründəki kimi yaşanmadığı üçün hər yerdə əzab yaşanır. Hüzur, Quranla hakim olar.
İngiltərə dərin dövləti Türkiyəni parçalamağa əzm etdiyi üçün dövlət və federasiyaya zəmin hazırlaya biləcək heç nəyə icazə verilməməlidir.
Çörçilin Ağ Evdə büstünün olması, İngiltərə dərin dövlətinin; “biz hər yerdəyik” mənasında möhürüdür.
Axırzamanda müsəlmanlar, dindar xristianlar və dindar musəvilər ittifaq edəcəklər. İslam əxlaqı bütün dünyaya hakim olacaq inşaAllah.
Mehdinin zühuru çox yaxındır inşaAllah. Putin, Tramp və Tayyib hocam bu mübarək dövrdə gözəl vəzifələr icra edəcəklər inşaAllah.
Tramp dürüst rəftar göstərir. Əgər səhvi olsa xalq onu xəbərdar edər. Mərhəmətsizcə əleyhinə danışmaq dürüst rəftar deyil.
Müasir elmin dəlilləri təkamülü darmadağın edir. Təhsil müəssisələrində bu dəlillərdən bəhs edilsin deyirik. Təkamül xurafatına elmi cavab vermə azadlığı olmalıdır. Təkamülçülər Kembri fosillərini 70 il gizlətdilər. Elmi xalqdan gizlədərək şumer dövründən qalan bütpərəst nəzəriyyəni yaşatmağa çalışırlar. Təhsil müəssisələrində şumer xurafatı olaraq təkamüldən bəhs edilsin, lakin mütləq zülalın necə əmələ gəldiyi və fosillər uşaqlara öyrədilsin.
Bakteriyanın içində müqavimət olması təkamül deyil. Bakteriya bakteriya olaraq yaradılmışdır və bakteriya olaraq davam edir, başqa canlıya çevrilmir.
Adəm ilə Həvva və bütün insanlar əvvəlcə nəfs sahibi olaraq zər aləmində yaradıldı, sonra dünyaya göndərildilər.
Quranda təkamül yoxdur. Allah zər aləmində bütün insanları yaratmış, hamısından söz almışdır. Təkamüllə mərhələ-mərhələ yaranma yoxdur.
Təkamülü müdafiə etməyən bir müsəlmanı dünyada mühüm mövqeyə gətirmirlər. Buna görə də, bəzi aciz xarakterli kəslər təkamülü müdafiə edərək bir yer tutmağa çalışırlar.
Bakteriya müqavimətini təkamüllə açıqlamağa çalışırlar, halbuki bakteriyanın sahib olduğu müqavimət Allahın əvvəlcədən bakteriya içində yaratdığı sistemdir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 yanvar 2017> Click for more

Münafiq çox nankor və alçaqdır. Ən çox sevgi göstərildiyi anda, heç gözlənilməz zamanda müsəlmanlara alçaqlıq edər.
Möminin xəstəliyi günahlarına kəffarə olar, bundan ibrət alar. Münafiq isə xəstəlikdən ibrət almaz, niyə bunu yaşadığını düşünməz.
Münafiq çox nankordur, nemətin qiymətini bilməz. Özünə edilən minlərlə yaxşılıq olsa, təkcə birini əksik olanı tapıb əxlaqsızlıq edər.
Münafiq bir tərəfdən əngəllənsə, başqa tərəfdən pislik edər. İçindəki murdarlığı axıdacaq bir dəliyi mütləq tapar, lakin həmişə alçaldılar.
Münafiq dünyada da, cəhənnəmdə də arsızdır. Dünyada da həmişə tələb edər, cəhənnəmdə də tələb edər.
Möminin münafiqi alçaltması ibadətdir. Allah münafiqləri möminlər vasitəsilə zəiflədər.
Münafiq bir şey əldə etmək istədiyi zaman, bunu mütləq hiylə ilə əldə edər. Müsəlmanların malını sanki yağmalamağa çalışar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) münafiqlərin özlərini büruzə verən əlamətlərini bildirmişdir. Bunlardan biri də salamlarının, sevgilərinin süni olmasıdır.
Münafiq çox axmaqdır, lakin o axmaqlığı ilə müsəlmanları aldada bildiyini zənn edər. Bu alçaqların tələlərinə düşməmək çox əhəmiyyətlidir.
Münafiq müsəlmanın üzərinə gənə kimi yapışıb öz mənfəətləri üçün həyatını davam etdirmək istəyər. Müsəlmanın diqqəti bu məsələdə həmişə açıq olmalıdır. Münafiqi müsəlmanların elmi mübarizəsi, yaşadıqları, üzləşdikləri çətinliklər maraqlandırmaz. O təkcə alçaqca öz mənfəətlərini qorumağa çalışar.
Xameneyi də məzhəb savaşlarını qızışdıran və sel kimi müsəlman qanı axıdanın İngiltərə dərin dövləti olduğunu ifadə edir.
Məzhəb təəssübkeşliyi Suriyada, İraqda və daha bir çox yerdə müsəlmanların bir-birlərini qırmasına səbəb oldu.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi tələbələrinin bir-birlərinə çox bənzəyəcəklərinə diqqət çəkmişdir. Mehdinin tələbələrinin gecələri abid, gündüzləri isə aslanlar kimi olduğunu söyləmişdir.
Quranda bildirilən, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə yaşanan dindən məsuluq. Sonradan yaradılan dinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründəki ilə əlaqəsi yoxdur.
Bədiüzzaman məzhəbə tabedir, lakin Mehdinin ən böyük müctəhid, ən böyük mücəddid olacağını, bütün məzhəblərin Mehdiyə bağlanacağını söyləmişdir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə məzhəblər yox idi, dörd ayrı din yox idi. Təkcə bir din var idi. Mehdi dövründə də Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövrü kimi olacaq.
Amerikanın prezidentlərinin Çörçilin büstü ilə poza verməyə məcbur edilmələri İngiltərə dərin dövlətinin təzyiqini göstərən simvoldur.
Dörd ayrı məzhəbin dörd ayrı haram və halalları var. Haram və halal təkcə Quranda bildiriləndir. Dörd ayrı din, dörd ayrı haram və halal olmaz.
Münafiq xəstəlikdən də öz çirkin məqsədi üçün istifadə edər. Bir şey əldə etmək istədiyi zaman sağlamlıq məsələlərini bəhanə edər, xəyali xəstəlik çıxarar.
Münafiq monoman və mübtəlaldır. Mübtəlallarından vaz keçməz. Öz aləmində bir pisliyi qanuniləşdirmək üçün sonuna qədər çalışar.
Münafiqlər nail olmaq istədikləri məqsəd üçün uzunmüddətli planlar qurar, bu hədəfə nail olmaq üçün hər cür əxlaqsızlığı edərlər.
Trampın Suriyadakı siyasəti Suriyanın bütövlüyünü qorumaq olmalıdır. Trampa kommunist marksist terror təşkilatını dəstəkləmək yaraşmaz. Yeni Amerika rəhbərliyi Obama dövründə başlayan kommunist terror təşkilatı PKK-nı dəstəkləsə, “Amerikan röyası” deyil, Amerika kabusu yaranar.
İraqda qanuni hökuməti dəstəkləyib demokratik sistemi tam hakim etmək lazımdır. Amerikanın da siyasəti bu yöndə olmalıdır.
Netanyahunun İran xalqını dostluğa dəvət etməsi gözəl olub. Lakin həqiqi sülh və dostluq Mehdi (Moşiyah) ilə mümkün olacaq. Netanyahu İran xalqına səslənərkən; "gözlənilən Mehdi və Moşiyah eyni insandır, hamımız onu gözləyirik" desə xalqın fövqəladə sevgisini qazanar.
Dünyanın qardaş olması çox asandır. Döyüş, nifrət, müharibə çətin olandır. Buna baxmayaraq, qardaş olmamaq üçün müqavimət göstərmələri çox təəccüblüdür. Sülhü çox çətin göstərirlər. Dost olmağı, ittifaq etməyi, müsəlmanların birlik olmasını çətin göstərirlər. Halbuki dostluq və sülh asandır.
Trampın təkbaşına İngiltərə dərin dövlətinə gücü çatmaz, lakin yaxşı dəstəklənsə gözəl nəticə alar. Rusiya, Türkiyə, İran və Çin dəstək olsun.
"Şahmat, nərd haramdır, qadınlar gülə bilməz, qadın hamilə olarkən çölə çıxa bilməz" deməklə, bilərəkdən və ya bilməyərəkdən insanları dindən soyudurlar. İnsanları İslamdan soyutmaq üçün tətbiq edilən hər üsula qarşı çox diqqətli olmaq lazımdır.
Türkiyə, İran, İsrail, Rusiya, Çin və Amerika birlikdə hərəkət etsə, İngiltərə dərin dövlətinin bütün gücü yox olar. Ayrı-ayrılıqda isə mübarizə aparmaq olmaz.
Tramp tənqidə açıq insandır. Yanlış sözləri, şərhləri olursa, tənqid olunduğu vaxt bunları düzəldir.
Müsəlman ağıllı və mötədil olar. Küçənin yanlış fəlsəfələrinə tabe olmaz, insanların özünün gözəl əxlaqına tabe olmasını təmin edər.
Allah yolunda səy göstərən bütün qardaşlarımızı Allah cənnətdə ən gözəl şəkildə mükafatlandırsın inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 22 yanvar 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin sistemli şəkildə Trampa təzyiq göstərmək istəyəcəyi görülür. Bu vəziyyətdə Trampı tək qoymamaq lazımdır. Xüsusən Amerikada yaşayan müsəlmanların İngiltərə dərin dövlətinə qarşı Trampın yanında olmaları çox gözəl olar. Açıq dəstək versinlər.
Bütün güc-qüvvə Allahın əlindədir. Səmimi iman gətirənlərə qarşı dəccaliyyətin heç bir təsiri yoxdur, olmayacaq.
İngiltərə dərin dövlətinin təzyiqinə qarşı Trampı Türkiyə və Rusiya tək qoymasın. Yaxşı dəstəklənsə Tramp cəsur və doğru hərəkət edər.
Rəsulullah (s.ə.v)-in xəbər verdiyi böyük əlamətlər Mehdinin olduğu zamanla eyni vaxtda reallaşacaq. Bu da Mehdinin zühurunun mühüm dəlilidir.
“Mehdi gəlib keçdi, Mehdidən bəhs etmək bizi tənbəlləşdirər, Mehdi şəxsi-mənəvidir” kimi bütün açıqlamalar mehdiyyətin qarşısını almaq üçündür.
Öz aləmlərində mehdiyyəti zərərsizləşdirmək üçün istifadə etdikləri səmimiyyətsiz üsullardan biri də “hz. Mehdinin gəlişinə daha 100-200 il var” deməkdir.
Tənzimat fərmanı Londonda, İslahat fərmanı isə İngiltərə səfirinin iştirakı ilə hazırlandı. Məqsəd Osmanlını İngiltərənin nəzarəti altına salmaq idi.
Dəccaldan, İsa Məsih və Mehdinin zühurundan bəhs edilməməsi də Mehdinin çıxış əlamətlərindən biridir. Peyğəmbərimiz bunu bildirmişdir.
Tramp şövqlə, əzmlə Amerikaya xidmət etmək istəyir, hələ bir addım belə atmadan mane olmağa çalışmaq yaraşmaz. Fürsət vermək vacibdir.
Üst ağıl Rusiya ola bilər deyənlər diqqəti İngiltərə dərin dövlətindən yayındırmağa çalışırlar. Rus bürokratiyasında da bu quruluş olduqca təsirlidir. Putin də İngiltərə dərin dövlətinin tərəfdarları tərəfindən mühasirəyə alındığından xəbərdardır və bu təhdidə qarşı güclü mübarizə aparır.
Suriya məsələsini tezliklə həll edək, Suriyanın bütövlüyünü təmin edək. Türkiyə bölgədə İraq və İsrail ilə olan əlaqəsini çox gücləndirsin.
Fizika, kimya, biologiya elmdir. Lakin təkamül kainatı tamamilə təsadüflərlə izah edən qədim şumer dinidir, bütpərəst inancdır. Təkamül təhsil müəssisələrində keçmiş bütpərəst inanclardan biri olaraq tədris edilə bilər, lakin elmi cavabının da verilməsi şərti ilə. Fosilləri, zülalın quruluşunu təhsil müəssisələrində mütləq öyrətmək lazımdır. Hər şeyə təsadüf deyən, elmi əsası olmayan xurafatın elm kimi zorla qəbul etdirilməyə çalışılmasını qəbul etmərik.
Trampın seçilməsinə etiraz edənlər Amerika xalqının seçiminə hörmət göstərməyi öyrənəcəklər. Bizim dediyimiz olmasa küçəyə çıxmaqla olmaz. “Xalqın nə dediyi əhəmiyyətli deyil, qiymətli və əsilzadə olan insan mənəm, mənim dediyim olsun” demək demokratiyaya uyğun deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 21 yanvar 2017> Click for more

Amerika təşkilatlarını əslində idarə edən İngiltərə dərin dövlətidir. Amerika xalqı da İngiltərə dərin dövlətinin təzyiqi altında əzilir.
İffət və iman bir qadını ən çox gözəlləşdirən nemətlərdir. İmanın nuru bambaşqa təsiredicidir.
Allah Quranda bütün insanları Qalu-Bəlada yaratdığını bildirmişdir. İbtidai dövrlərdən gələn mərhələ-mərhələ yaranmış insan yoxdur.
Təkamülün iddiasına görə fosillərdə milyonlarla yarımçıq canlının forması olmalı idi. 700 milyon fosilin arasında bir dənə belə bu cür fosil yoxdur.
Mələklər və cinlər bir anda təkamülsüz yaradılmışdır. Axirətdə yaradılış təkamülsüz olacaq. Niyə dünyada insanlar təkamüllə yaradılmış olsun? İnsanların təkamüllə yaradıldığına dair nə elmi dəlil, nə də Quran ayəsi vardır. Quranda təkamül yoxdur. Allah, insanları ən gözəl surətdə “Ol” əmri ilə yaratdığını bildirmişdir.
Elmlə heç bir əlaqəsi olmayan, Şumer dövründən qalmış xurafat düşüncəsi olan təkamülü Quranla uyğunlaşdırmağa çalışmaq boş məşğuliyyətdir.
Təkamül nəzəriyyəsi elm deyil. Təkamül qədər məntiqsiz bütpərəst düşüncəni müdafiə edənlər gələcəkdə çox utanacaqlar. Tək bir hüceyrənin içi böyük şəhərdən daha mürəkkəbdir. Belə mürəkkəb quruluşu təsadüf yaratdı, demək xəcalət vericidir.
Quşları, çiçəkləri, pişikləri, çiyələkləri, insanları hər şeyi təsadüflə izah edən təkamül xurafatı qarşısında diz çökmək utanılacaq vəziyyətdir.
İngiltərə dərin dövləti 200 illik təşkilatdır, Axırzamanın dəccalı olaraq zühur edir. Çox diqqətli və ayıq olmaq lazımdır.
Lenin, darvinizmi öz fikirlərinə təməl alan bir insan idi. Leninin müdafiə etdiyi anarxiya və terrorun təməlində darvinizm var. Lenin, terroru ideologiyasının həyata keçməsi üçün mütləq olması lazım olan bir xüsusiyyət kimi görür. Leninin ideologiyasının təməlində darvinizm var.
İngiltərə dərin dövləti həm küçə aksiyaları, həm qeyri-sabitlik, həm də iqtisadi mühasirə ilə Trampı çökdürməyə çalışır. Putin, Ərdoğan və Tramp bu dəccali gücə qarşı açıq və qəti ittifaq etsinlər. Dəccaliyyət çox azğın məxluqdur. İttifaqla müqavimət göstərmək lazımdır.
Trampın “Müəssisə” deyilən dərin dövlət quruluşunu tənqid etməsi bilavasitə İngiltərə dərin dövlətinə istiqamətli tənqiddir, tarixdə ilkdir.
Bir insan tək bir arının pətək hörməsini, bal hazırlamasını düşünsə, bu mövzuya diqqətini tam versə çox güclü imana sahib olar. Bucağı, dərinlikləri bərabər pətək hörməsi, balı doldurduqdan sonra pərdə ilə örtməsi, balın tərtəmiz olması kimi minlərlə təfərrüatda ayrı möcüzə var.
Müsəlman aləmi Trampı dəstəkləsin. Trampın idealının dindar Amerika, yəni “Amerikan röyasını” geri gətirmək olduğu görünür. Bu çox gözəldir.
Kilsələrin bağlanacaq hala gəlməsi narahatedicidir. Kilsələr bağlanacaq hala gəldikdə müsəlmanlar xristianlara sahib çıxsın. Qurana görə sinaqoqlar və kilsələr müsəlmanların himayəsindədir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 yanvar 2017> Click for more

Darvinizmi elm zənn etdikləri üçün qarşısında özlərini aciz hiss edirlər. Darvinizm elm deyil. Biologiyaya daxil olmuş xurafat yığınıdır.
Darvinizm, hörmət edilməli, etiraz edilməməli olan bir elm deyil. Təsadüfləri büt qəbul etmiş şumerlərdən qalan bütpərəst dinidir. Paleontologiya, fizika, kimya, biologiya elmdir. Təkamül isə xurafatdır.
Qadın gözəlliyi və sevgisi dünyadakı ən gözəl nemətlərdən biridir. Qadın sevgisinin insanların əlindən alınması böyük mənəvi bəladır.
Təkamül, tamamilə pozulmuş, yarım, dağınıq quruluşlar arasından kortəbii təsadüflər nəticəsində qüsursuz quruluşun yarandığı iddiasıdır. Bu elm deyil. Kainat və canlılar Allahın “Ol” əmri ilə bir anda var olmuş, yaradılmışdır.
Allah Quranda təkamüllə yaradılış olmadığını, insanı “Ol” əmri ilə ən gözəl şəkildə yaratdığını bildirmişdir.
Darvinizmə qarşı olanı “sən elmə qarşısan?” deyə qorxutmağa çalışırlar. Darvinizm elm deyil, xurafatdır. Elmə deyil, xurafata qarşıyıq.
Darvinizmdən bəhs edilsin, gənclər xurafatın nə olduğunu öyrənsin. Lakin xurafatın elmlə cavabı da verilsin. Fosillərdən, zülalın quruluşundan bəhs edilsin.
Darvinizm başdan-sona qədər təsadüfdən istifadə edən keçmiş bütpərəst inancdır. Elmlə uzaqdan yaxından əlaqəsi yoxdur. Elmə hə, xurafata yox!
İnsanların əksəriyyəti darvinizmin törətdiyi fəlakətdən xəbərsizdir. Faşizmin, kommunizmin, bütün döyüşlərin təməlində darvinizm var.
Fosillər elmi dəlildir. Elmi dəlildən qorxan nəzəriyyə xurafatdır, elm deyil. Təkamül şumerlərdən qalan xurafatdır.
Təkamül nəzəriyyəsinin elmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hər şeyi təsadüflə izah edir. Təsadüflə izah edən elm olmaz. Tək bir zülalın yaranması üçün 60 ayrı zülalın eyni anda yaranması lazımdır. Təkcə bu belə, hər şeyə təsadüf deyən təkamülü bitirmiş olar. Buraxın fosillər göstərilsin deyirik, olmaz deyirlər. Fosildən qorxan elmi nəzəriyyə ola bilərmi? Darvinistlər elmi qadağan etməyə çalışır.
İngiltərə dərin dövlətinin namərdliyinə qarşı Trampın qorunması məsələsində çox diqqət göstərilsin. Rusiya, Çin, Türkiyə Trampı dəstəkləsinlər.
Allah hər şeyi xeyirlə yaradar, xeyirlə hər iş bitmişdir. Biz səbəbə sarılmaq üçün tədbir alıb cəhd edirik.

Adnan Oktar deyir ki... 19 yanvar 2017> Click for more

Bütün İslam aləmi Trampın yanındadır. Rusiya və Çin də yanında olacaq. Trampı İngiltərə dərin dövlətinə qarşı tək qoymayacağıq, qəlbi rahat olsun.
Heyvanların və uşaqların gözəlliyi, bir-birlərinə duyduqları sevgi cənnətin nümunəsidir.
700 milyondan çox tapılmış fosil var. Yüz milyonlarla fosildən niyə bizim xəbərimiz yoxdur, niyə bizdən gizlənir deyə hər kəs düşünsün. Fosilləri də, zülalın təsadüfən yaranmasının qeyri-mümkün olduğunu da, təkamül nəzəriyyəsini elmi cəhətdən çökdürdüyü üçün xalqdan gizlədirlər.
Təkamülü öz aləmlərində hörmətli nəzəriyyə halına gətirməyə çalışırlar. Təkamül şumerlər dövründən qalan, hər şeyə təsadüf deyən xurafatdır.
Mələklərin, cinlərin, şeytanların yaradılmasında və axirətdə yenidən dirilmə olduqda təkamül yoxdur. İnsanın yaradılışında da təkamül yoxdur. Tapılan 700 milyon fosildə təkamülə dair tək bir dəlil yoxdur. Zülalın yaranmasında təkamülə dair dəlil yoxdur. Təkamül elmi olaraq yoxdur.
Bir insanın irfan sahibi, dərin düşünən, dərin qavrayan olması əhəmiyyətlidir. Təkcə mədəniyyətin olmasının insana faydası olmaz.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox baxımlı, yaraşıqlı və qayğıkeş idi. Gözlərinə sürmə çəkir, tərtəmiz gül qoxurdu. Baxımlı olmaq gözəllikdir.
Qadının gözəl, cazibədar və cəlbedici olması cinayət də deyil, günah da deyil. Fitrəti pozmaq səhv olar. Qadın qadına, kişi kişiyə bənzəməlidir. Kişi istədiyi kimi yaraşıqlı, qadın istədiyi kimi baxımlı və cazibəli olar. Mühüm olan iffətli olması, hörmət edilməsi, dəyər verilməsidir.
İngiltərə dərin dövləti ardı kəsilməz cinayətlərə başladı. Özünü ifşa edənləri fərqli üsullarla öldürür. Cinayət, dəccaliyyətin metodudur.

Adnan Oktar deyir ki... 18 yanvar 2017> Click for more

Qadınlara azadlıq verilməsə, halallar haram edilsə İslam Birliyi yaranmaz. Qadınların əzildiyi quruluşu Allah müvəffəq etməz. İslam Birliyinin açarı qadınlardır. Qadınların xoşbəxt və azad olduğu cəmiyyət yaradacağına söz versən Allah İslam Birliyini yaradar.
Allah insanı ilk yaratdığı andan etibarən qüsursuz və mükəmməl var etmişdir. (Tin surəsi, 4: Həqiqətən, Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq.)
Allah insanı ilk yaratdığı andan etibarən qüsursuz və mükəmməl var etmişdir. Təkamül isə haşa Allahın yaratmasında qüsur olduğunu iddia edir. (Qaf surəsi, 15-16: Məgər Biz ilk yaratmadan sonra gücdən düşdük? Xeyr, onlar “qarışıq şübhə” içindədirlər. And olsun ki, insanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nə vəsvəsələr verdiyini bilərik. Biz ona şah damarından daha yaxınıq.)
Allah müşriklər barədə “ağıllarını işlətməyən qövmdürlər” deyir. Müsəlman isə ağlından istifadə edər, oxuyar, öyrənər və araşdırar.
İran dini lideri Ayətullah Xamaneyinin İngilis dərin dövlətinə dair son açıqlamaları çox yaxşı olub. Allah işlərimizi vəsilə edir.
Bütün güc, qüvvə Allaha məxsusdur. Müvəffəqiyyət qazanıldıqda bunu nəsib edən Allahdır. Allah duamızı qəbul etdiyi üçün bizə müvəffəqiyyət nəsib edir.
Obama da, yaxın ətrafı da kommunist meyilli idi. Obamanın törətdiyi təxribatı Trampın düzəltməsini diləyirik. Tramp anti-kommunist, anti-darvinist insandır. Rusiya, Türkiyə, İran, Çin və bütün türk dövlətləri Trampa dəstək olsunlar.
Darvinizm PKK və bütün kommunist təşkilatların ideologiyası, İngiltərə dərin dövlətinin dini və tarixin ən bərbad xurafatıdır. Biz darvinizmdən bəhs edilməsi qadağan edilsin demirik, cavabı verilsin deyirik. Hər şeyi təsadüf yaratdı deyən darvinizm elmdən kənar xurafat və bütpərəst inancdır. Bu ibtidai bütpərəst inancdan cavabı ilə birlikdə bəhs edilsin.

Adnan Oktar deyir ki... 17 yanvar 2017> Click for more

İnsanın təkamüllə yaradıldığına dair həm elmi, həm də Quranda tək bir dəlil yoxdur. Bütün paleontoloji kəşflər yaradılışı göstərir.
Yol, körpü, bənd inşa edilməsi, incəsənət və azadlıq olmadıqda əksik qalır. Bütün küçələrdə incəsənət olmalıdır, qadınlara azadlıq olmalıdır. İncəsənət və Keyfiyyət Nazirliyinin yaradılması çox mühüm məsələdir. Bu, Türkiyənin mövzuya verdiyi əhəmiyyəti göstərər. Bir addım atılsa arxası gələr.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “suda, dənizdə bir tac görürəm, bu iblisin tacıdır və şimalda bir adadır” deyir. Bu İngiltərə dərin dövlətinin tərifidir.
Darvinizm qədim şumerlərdən gələn xurafatlarla dolu bütpərəst dindir, təkamül haqqında məlumatı olmayan bəzi kəslər bunu bilmirlər.
Lindsey Lohanın İslama yaxınlıq göstərməsi çox gözəldir. Mövhumatçılar ona təzyiq göstərsə bunlara heç fikir verməsin.
Beyinin içində gözü olmadan görən kimdir? İnsanlar bunu sorğu-sual etməlidir. Elektrik siqnallarını üçölçülü mükəmməl təsvir olaraq görən ruhdur.
İnsan orqanizmi dünyanın ən təkmilləşmiş kompyuterlərindən üstün quruluşdadır. Hüceyrə dəmiri, misi tanıyar, lazım olanı qəbul edər, insan bu seçimi edə bilməz. İnsan elementləri seçə bilməz, lakin hüceyrə lazımi elementləri qəbul edər və tam lazımi yerdə lazımi miqdarda istifadə edər. Hüceyrə Allahın istəyi ilə çox ağıllı hərəkət edər, atomları ehtiyaclarına görə seçərək, lazımi yerlərdə istifadə edər.
Darvinizmi israrla qəbul etdirməyə çalışanlar, “hər şey təsadüflər nəticəsində yarandı, dini tərk edin” deyəcəkdilər, lakin buna icazə vermədik, vermərik. Bütün dəlilləri ilə darvinizmin əsassızlığından bəhs etdik. Boşuna çırpınmasınlar, təkamül yoxdur, təkamül nəzəriyyəsi dünyadakı ən çürük nəzəriyyədir.
Çarlz Darvin: “Tovuz quşunun tüklərini görmək məni xəstə edir” demiş və canlılardakı mükəmməlliyi qəbul etmişdir.
Bəzi təkamülçülər, paleontologiya elmindən faydalanaraq göstərdiyimiz fosillərin həqiqət olduğunu gizli də olsa qəbul edirlər.
Yaradılışı müdafiə etmək “mütərəqqilik”dir. Paleontologiya elmindən istifadə edərək, fosillərin dəyişmədiyini, canlıların təkamül keçirmədiyini sübut edirik. Darvinin dövründə mikroskoplar çox sadə idi. Darvin hüceyrə barədə “su dolu kiçik şar” deyirdi, halbuki hüceyrə şəhər kimi çox mürəkkəb quruluşdadır.
Bəzilərinə hakim olan mürtəce zehniyyət əslində Firon və Nəmrud dövründən qalan təkamül inancını müdafiə etməkdir.
Allah Quranda, "sanki yayılan çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar" (Qamər surəsi, 7) deyə buyurur, burada təkamüllə yaradılış yoxdur.
Millətimiz təkamül iddialarını qəbul etmədi, bu bəzilərinin xoşuna gəlmədi və öz aləmlərində Quranda təkamül varmış kimi göstərməyə çalışırlar.
Təkamül nəzəriyyəsinin əsas məqsədi Allahın mövcudluğunu inkar etməkdir.
Hz. Musa (ə.s)-ın əsasının qəfildən ilana dönməsi yaradılışın sübutudur. Cənnət və cəhənnəm də yeni yaradılışla yaradılar, təkamül yoxdur.
Türkiyədə darvinizmə inanmayanların nisbəti ən azı 80%-dir. Allaha inananların nisbəti də 95%-dir. Allah işlərimizi vəsilə etdi.
İngiltərə dərin dövləti xüsusi seçdiyi bəzi kəsləri darvinist olaraq yetişdirir, sonra müxtəlif formalarda darvinizmə xidmət etdirir.
Elm adamları heç bir ara fosil olmadığını açıqca ifadə etmişdir, növlər bir anda ortaya çıxmışdır və heç dəyişməmişdir, yəni yaradılmışdır.
Allah Quranda insanı ən gözəl biçimdə yaratdığını bildirir. İnsanın yaradılışında təkamül mərhələləri varmış kimi göstərmək böyük səhvdir. Ayədə işlənən "Biz, həqiqətən, insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq" ifadəsi insanın ilk yaradılışda qüsursuz yaradıldığının sübutudur.
700 milyon fosil olduğu və bunlar canlıların dəyişmədiyini göstərdiyi halda, elmi həqiqətlərə qarşı çıxıb, təkamülü müdafiə edənlər səhv edirlər. 700 milyon fosil arasında tək bir ara fosil yoxdur, hamısı yaradılışı sübut edir. Yaradılış həqiqətinə müqavimət göstərmək elmi deyil.
Bir kompyuter necə təsadüfən meydana gəlməzsə, hüceyrə və zülal da təsadüfən meydana gəlməz. Bəzi darvinistlərin sırf etibar üçün təkamülü müdafiə etmələri səhvdir.
Dünyadakı müsəlmanların darvinizmə inanıb-inanmadığına dair anket sorğusu keçirilsə, Türkiyədə 80-90% nisbətində darvinizmə inanılmadığı görülər.
Quran ayələrinə görə çətin vəziyyətdə olan müsəlmanlar Allaha, bir Mehdi, yəni xilaskar göndərməsi üçün dua edirlər.
Mehdi Tövrat və İncildə çox geniş şəkildə yer alır. Quranda da bir çox ayədə mehdiyyətə işarə edən sözlər keçir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 yanvar 2017> Click for more

Dəccaliyyət elə bir oyun oynayır ki, müsəlman ölkələr müsəlman öldürmək üçün dəccaliyyətə pul verib silah alır, müsəlmanlar şəhid edilirlər.
Hər şey təsadüflə yarandı deyən darvinizm, dünya tarixinin insan ağlı ilə lağ edən ən bərbad fəlsəfəsidir.
İngiltərə dərin dövləti lobbisinin çox yerdə təsirli olduğu görülür. Avropa İttifaqının Türkiyəyə qarşı pul məsələsini gündəmə gətirməsi də bunun göstəricisidir.
Kiprin Əbdülhəmid dövründə İngiltərəyə verilmiş olması utancla xatırlanmalı olan vəziyyət olduğu halda, bəziləri sanki buna sevinir.
Qırğızıstanda düşən təyyarədən ötrü həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət diləyirik. Allah ailələrinə səbir nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 15 yanvar 2017> Click for more

İordaniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Pakistan da daha cəsur olsun. İngiltərə dərin dövlətinə qarşı qətiyyətli davransınlar.
Mehdiyyətin bərəkəti ilə Allah Dəccalın əl-qolunu bağlayır. Dəccaliyyət nəyə cəhd etsə ayağına dolanır.
İslam ölkələrinin liderləri İngiltərə dərin dövlətindən qorxmasınlar, cəsur və igid olsunlar. Cəsur olsalar heç kim onlara zərər verə bilməz.
İsrail, Rusiya, Çin, İran ilə çox möhkəm dost olaq. Hamımız birlikdə İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını puç edək.
Yaxşı insanlar da var, lakin pislər həddən artıq çoxdur. Etibarsız, dəyişkən insan həddən artıq çoxdur. Belə bir mühitdə əksər insan sevgini yaşamaq imkanı tapa bilmir.
İngiltərə dərin dövləti əslində qorxaqdır, adı ifşa edildikdə dəhşətli qorxuya qapılar.
Gözəl əxlaq çox çətin və qarışıq deyil. Mömin sadəcə səmimi olmalıdır, səmimi vicdanından istifadə etməlidir. Allah gücümüzün çatmayacağı imtahan verməz. Qarışıq və çətin olan, yorucu və sıxıcı olan əxlaqsız olmaqdır. Əxlaqsızlığın verəcəyi yorğunluq dəhşətlidir. Səmimi olmaqda insan heç çətinlik çəkməz.
Qardaşlarımız “həmd olsun” deyil, “Allaha həmd olsun” şəklində söyləsə daha doğru və gözəl olar.
Zahirən elə görünsə də heç bir mömin sıxıntı içində ölməz, canını sevinc içində verər.
Ən mühüm məsələ Allahın sevilməsidir. Allah sevgini çox ləzzətli yaratmışdır, bütün gözəlliklər, cənnətdəki bütün nemətlər sevgi üçün yaradılmışdır.
Bir insanın iman gətirməməsi çox təəccüblü haldır. Tək bir molekul bütün insanlardan daha ağıllıdır, lakin bunu anlamazlıqdan gəlirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 14 yanvar 2017> Click for more

Ehtiras Allahın möminlərə xüsusi verdiyi nemətdir, nurdur. Hörmət olmadan sevgi olmaz. Bir qadının qarşısındakı hörmət göstəriləcək xüsusiyyətlərə sahib deyilsə, o insana hörmət bəsləyə bilmədiyi kimi ehtiras da bəsləyə bilməz.
Təkamül nəzəriyyəsi hal-hazırda tədris planından götürülməyib, təkcə adı dəyişdirilmişdir. Hələ də "təkamül yoxdur, zülal təsadüfən meydana gələ bilməz" deyilə bilmir. 700 milyon fosilin (daşlaşmış qalıntı) olduğu, bu fosillərin təkamül olmadığını göstərdiyi gənclərə deyilə bilmir. Təkamül hər şeyi təsadüflə izah edən xurafatdır. Tək bir zülalın belə təsadüfən əmələ gəlməsi elmi cəhətdən qeyri-mümkündür. Canlıların təsadüf nəticəsində yarandığını söyləmək insan ağlı ilə lağ etməkdir.
Quranda təkamül yoxdur. Allah hər şeyi “Ol” əmri ilə yaratmışdır. Mərhələ-mərhələ təkamüllə yaradılış yoxdur. Musanın əsası bir anda ilana dönür. İsanın palçıqdan düzəltdiyi quş canlanıb uçur. Bunlar təkamüllə deyil, Allahın ol əmri ilə yaradılır.
Eqoizm insan vücudunu çürüdər. Eqoist insan məqbul danışa bilməz, məqbul məntiqi yox olar, sevgi gücünü və dərin düşünməyi itirər.
Əbdülhəmidə isnad edilən Qızıl Sultan, mövhumatçı kimi ifadələri qəbul etmərik. Bunlar həqiqət deyil. Lakin darvinizmin Osmanlıya o dövrdə daxil olduğu doğrudur. Əbdülhəmid dövründə darvinizmin Osmanlıya daxil olması ilə böyük mənəvi çöküş yaşandı. Əsil üzərində dayanmaq gərəkən məsələ budur.
Hal-hazırda darvinistlər də daxil olmaqla, Türkiyədə heç kimin darvinizmə əslində inanmaması Allahın bizə nəsib etdiyi müvəffəqiyyətdir. İngiltərə dərin dövlətini, fəlsəfəsi olan rumiliyi ifşa etməyi də Allah bizə nəsib etdi. Müasir İslam anlayışını ilk dəfə dünyaya göstərtdik. Bizdən kənarda belə model yoxdur. Quranın kafiliyini çox əhatəli izah etdik. İlk dəfə mövhumatçılığı ağıllı, şəfqətli üslubla yerlə-yeksan etdik. PKK-ya bir çox insan az qala təslim olmuşdu. PKK-nın bütün oyunlarını göz qabağına gətirdik. PKK təhlükəsinə qarşı hökumət ağlasığmaz hücuma keçdi. Rumiliyin İslamdan uzaq fəlsəfə olduğunu açıq məlumatlarla göstərdik, ziyalılarımız vəziyyətin dəhşətli olduğunu gördülər. Mehdiyyət unudulacaqdı mehdiyyəti ən ağıllı, ən elmi, ən doğru halı ilə 1300 ildən sonra ən əhatəli izah edən bizik. Münafiqlərin dövrümüzdəki halını heç kim bilmirdi, heç kim bunları görə bilmirdi. Münafiqliyin nə demək olduğunu biz izah etdik.
Trampa, Türkiyə, Rusiya, İran və Çin ən yüksək səviyyədə dəstək versin. O zaman Trampa qarşı olanlar dünyanın özünə vermiş olduğu dəstəyi görmüş olarlar.
Amerikada incəsənət xadimlərinin Trampa qarşı münasibəti onu seçən milyonlarla insanı heç yerinə qoymaq, hörmət göstərməmək deməkdir. Xalqa hörmət göstərməmək incəsənət xadiminə yaraşmaz. O zaman xalq da incəsənət xadiminə dəstək verməkdən imtina edər, bu daha da böyük qarşılıq olar.
Ülkücülər alicənab insanlardır. Heç bir ülkücü siyasi hesabla sadə şeylərə tənəzzül etməz. Onlar vətən üçün canını ortaya qoyan insanlardır.
İslam aləmindəki və Türkiyədəki bütün camaatlar Mehdini sevər və gözləyər. Hər Naqşibəndi hər Kadiri Mehdini sevgi ilə, eşqlə gözləyər. Süleymanlı qardaşlarımız, Cəfərilər, Şiələr, Bektaşilər, Ələvilər, Nur tələbələri mehdiyyət sevgisinə sahibdir. Həyəcanla Mehdini gözləyərlər. Sevgisiz, müsəlman icmalara qarşı, öz ağlını çox bəyənən bəzi kəslərin mehdiyyət əleyhinə olan səyləri boş məşğuliyyətdir.
Mənfəət görmədiyi zaman müsəlmanların əleyhinə rəftar edəcək kəslərə qarşı diqqətli olmaq lazımdır. Dostluq etibarlı, alicənab insanlarla edilər.
İngiltərə dərin dövləti dəccaliyyətdir. Məqsədi bütün İslam aləmini məhv etməkdir. Fəlakətin ölçüsünü bütün qardaşlarımız görsünlər.
İngilislərə qibtə edən bəzi insanların səhifələri Çörçillin fotoşəkilləri ilə doludur. Atatürkdən, Qurtuluş savaşından, millətin qələbəsindən heç bəhs edilmir.
İngiltərə dərin dövlətinə qarşı İslam aləminin birləşməsindən başqa yol yoxdur. Türkiyə, Rusiya, İsrail, İran, Çinin də daxil olduğu bir İslam Birliyinin təcili surətdə yaradılması lazımdır. İngiltərə dərin dövləti təkcə bu yolla dayanar.

Adnan Oktar deyir ki... 13 yanvar 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi tələbələrinin sevgi dolu olduqlarını, münafiqlərin çirklərindən uzaq olduqlarını və nurlu olduqlarını söyləmişdir.
Birtərəfli darvinist təhsil verib elmi cavabını verməyi qadağan etmək məqbul deyil. 700 milyon fosil təkamül yoxdur deyir. Bu, gənclərə öyrədilsin. Elmi olmayan darvinizmi zorla qəbul etdirmək, birtərəfli təhsil vermək doğru deyil. Gənclərə fosillərin göstərilməsi lazımdır. Elmi məlumat öyrədilsin. “Allah yoxdur” deyən darvinizmi elmi həqiqət kimi gənclərə zorla qəbul etdirmək çox böyük günahdır. Bu, uğursuzluq və bəla gətirər.
İmtahanın belə çətin olması insanların şəxsiyyətinin güclü inkişafına vəsilə olur. Sonsuza qədər həyat olacağı üçün ona görə hazırlıq olur.
Normalda hər insanın çox normal və stabil olması lazımdır, lakin insanlarda yaxşılıq zənginliyi olduğu qədər pislik zənginliyi də olur. Qısqanclıq, qəzəb, eqoistlik, dava-dalaş, dedi-qoduçuluq kimi mənfi xüsusiyyətlər bəzi insanlara heyrətamiz şəkildə hakim olur.
Qadınları namazdan, dəstəmazdan, İslamdan uzaq saxlamağı sanki mərifət zənn edirlər. Bu anlayış Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə yox idi, müşriklər yaratdı. Əvvəlcə qadınları namazdan, dəstəmazdan uzaq saxlamış, sonra da qadınların dini yarımçıqdır deyə cəhənnəmə gedəcəklər demişlər. Bu, şirk zehniyyətidir.
İslamı təbliğ etmək fərzdir. Müsəlman var gücü ilə elmi yolla mübarizə aparmaqla məsuldur. Müsəlmanları passivləşdirməyə çalışanlara heç kim etibar etməsin.
Dəccaliyyət olan İngiltərə dərin dövlətinin sonu gəldi. İngilis xalqının da üzərində bəla olan bu fəlakət artıq bitəcək inşaAllah.
Türkiyə və Rusiya, Putin və Tayyib hocam İngiltərə dərin dövlətinə qarşı müqavimət göstərən iki aslandır. Rusiya ilə mütləq ittifaq edək, dost olaq. Ruslar gözəl insanlardır, Anadolu tərbiyəsinə sahibdirlər. Türkiyə Rusiya ittifaqı ən yüksək səviyyələrə gəlsin, bu məsələdə vaxt itirməyək.
Tayyib hocam Krım məsələsində İngiltərə dərin dövləti və Soros siyasətini rədd edib, Rusiya ilə ittifaq etsin. Krımın zəmanəti bizdə olsun. Krımı Türkiyə və Rusiya birlikdə inkişaf etdirək. Rusiya-Türkiyə ittifaqı ilə Qara dənizi sülh gölünə döndərək.
Krım məsələsində Türkiyə və Rusiya ittifaq etsin, Krımın zəmanətçiliyi Rusiya və Türkiyədə olsun. Qara dənizi birlikdə canlandıraq. Krımda Türkiyə və Rusiyanın zəmanətçi olması Ukraynanın təcrid olunması və ya bölünməsi mənasını verməz. Tarixə uyğun olan bu zəmanətçilikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 yanvar 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti 1943-cü ildə Benqaliyada qıtlıq meydana gətirib 4 milyon hindlinin ölümünə səbəb oldu, sonra da ölkəni idarə etməyə başladı. Benqaliya 70 min ton çəltik istehsal etdiyi halda, İngiltərə dərin dövləti buna əl qoyub, gəmilərlə başqa yerlərə göndərib, qıtlıqdan ölümlərə səbəb oldu.
İngiltərə dərin dövləti açıq şəkildə ifşa edilmədiyi üçün 300 ildən bəri dəlisov şəkildə və arsızca fəaliyyətlərinə davam edir.
İngiltərə dərin dövlətinə üstüörtülü şəkildə diqqət çəkmək doğru olmaz, açıq-aydın İngiltərə dərin dövləti açıqlanmış olsa bu onların cadusunu pozar.
İngiltərə dərin dövlətindən bilavasitə danışmaq lazımdır, konkret hədəf göstərilmədiyi üçün dəccaliyyət əsrlərdir ki, fəaliyyətini davam etdirir.
İngiltərə dərin dövləti dünyanın dinsiz, tək dünya dövləti halına gəlməsini istəyər. Dəccaliyyətin əsil məqsədi budur.
Qəlbində xəstəlik olan insan zamanla, Quranla müalicə ola bilər, lakin əsil münafiqdirsə düzəlməz, ilk fürsətdə keçmiş murdarlığına qayıdar.
Münafiqin üzü həmişə maskalıdır, həyasızlıq üzünə hakim olmuşdur, utanma hissi yoxdur, həyasızca müsəlmanlara böhtan atar, çox müntəzəm yalan danışar.
Münafiq özünə zərər gəlməsin deyə fasiləsiz müsəlmanlara böhtan ataraq, öz aləmində qüsur taparaq yaşamağa çalışar, eynilə şeytan kimidir. Münafiqin vücuduna şeytan nüfuz etmişdir, müsəlmanları məşğul etmə məsələsində şeytani qabiliyyəti vardır.
Münafiq fitnə törətməkdə heyrət ediləcək dərəcədə qabiliyyətlidir, səbəbsiz olaraq pislik edər. Münafiq pislik istehsal edən maşın kimidir. Həmişə günah işlədiyi üçün günahlandırılmaqdan çəkinər, bunu gizlətmək üçün həmişə müsəlmanlara böhtan atar.
Münafiq şeytanın insan surətinə girmiş, insanlar arasında gəzən halıdır, müsəlmanların münafiqlərə qarşı çox diqqətli olması lazımdır.
Münafiq kor köstəbək kimi çox axmaqdır, özünü zəkalı zənn edər, lakin hər oyunu tutular. Münafiqin ağlı çox zəifdir, buna görə də çox açıq verər, həmişə özünü rüsvay edər. Münafiq eynilə qaçmağa çalışan kor köstəbək kimi həmişə hər oyununda tutular. Allah müsəlmanlara bu istiqamətdə güc verər.
Münafiq hər hərəkətini Allahın yaratdığını qəbul etməz. Bundan ötrü də bütün ömrü boyu çırpınar. Münafiqin Allaha qarşı gizli savaşı var.
Münafiq hər şeyi Allahın yaratdığını düşünməz. Münafiq üçün tək bir yaradıcı vardır, o da öz beynidir, sanki beyninə sitayiş edər.
Türkiyə, Rusiya, İran, Pakistan və Çin həmrəy olsa İslam Birliyi dərhal yaradılar. Çində çoxlu sayda müsəlman var.
Rusiya, Türkiyə, İran və Pakistan birləşərək, Çinlə də ittifaq edilərək dərhal İslam birliyi yaradılmalıdır.
İngiltərə dərin dövlətinin qolları ilə ayrı-ayrılıqda mübarizə aparmaq əvəzinə, birbaşa başına yönəlmək ağıllı variantdır. Bunun üçün də İslam Birliyi lazımdır.
Münafiq dünya hakimi olmaq istəyən dəlisov ruha malikdir, çox vəsvəsəlidir, buna görə də dəlisov təşviş içində yaşayar. Münafiqin ruhunda dəlisov boşluq var, bunu həmişə doldurmağa çalışar.
Sevgi üçün dərin səmimiyyət, dərin Allah qorxusu lazımdır. Allah sevginin şərtlərini Quranda bildirmişdir, bunlar olmadıqda sistem çökər. Sevginin yaranması üçün səmimiyyət olmalıdır, lakin bəzilərinin hər hərəkəti nümayiş olur, əlləri, baxışları, yerimələri nümayişdən ibarət olur. Sistem səmimiyyətsizliyin üzərində qurulduğu üçün ehtiras olmur. Ehtiras xüsusi güc tələb edir, təqlid edilməsi qadını çox qəzəbləndirər.
İngiltərə dərin dövləti ilə iç-içə olan təqlidçilik edən bəzi yazıçıların ortaq xüsusiyyəti də darvinist, rumi və homoseksual dəstəkçisi olmalarıdır. İngiltərə dərin dövləti ilə əlaqəsi olan bəzi yazıçılar da asi, özünü böyük hesab edən, mübahisəçi, söz dinləməyən, kompleksli xarakterə sahibdirlər.
Təqlidçilik ruhu İngiltərə dərin dövlətinin fəlsəfəsinin əks olunmasıdır. Bu ruhu yaşayan kəslər həmişə eyni olur, bütün xüsusiyyətləri ortaqdır. Təqlidçilik ruhundakı kəslər öz aləmlərində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə uyğun olmayan sözlər söyləyirlər, homoseksuallığı dəstəkləyirlər. Bu cür şəxslərin qəribə incəsənət anlayışları var, həmişə təqlidçilik edən ruha sahib olurlar. Öz aləmlərində hər kəsdən üstün olduqlarını düşünürlər. Bunlar türk millətini guya analiz edən, özlərini ucaldan insanlardır. Hamısı rumilik fəlsəfəsini qəbul etmişdir, homoseksuallığı dəstək verənlərdir.
İncəsənət və estetika çatışmazlığı qarışıqlığa, bədbəxtliyə səbəb olar. Xalqın xoşbəxt olmamağı, incəsənət xadimlərinin və qadınların əzilməsi gərginliyə səbəb olar.
İngiltərə dərin dövləti sistemi qan və şiddət üzərində qurulmuşdur, lakin ingilis tərbiyəsi, ingilis nəzakəti gözəldir, bunu təcrid etmək olmaz. Biz ingilis alicənablığını, fransız nəzakətini, italyan incəsənətinin estetikasını və gözəlliyini nümunə götürək, Rusiya da götürsün, İran da götürsün.
Bəziləri İngiltərə dərin dövlətinə qarşı olmağı səhv anlayıb, müasirliyi, keyfiyyəti, yaraşıqlı olmağı uzaqlaşdırırlar, bu böyük səhv olar.
Rusların yaxşı xüsusiyyətlərindən biri də təqlidçilik edən İngiltərə dərin dövləti ruhuna uzaq olmalarıdır.
Milli mənfəətlər üçün meydana çıxmaq doğru olmaz. Milli mənfəət arxasında olsaq, suriyalı qardaşlarımızı almazdıq, altruist olduğumuz üçün aldıq. Allahın rizasını düşündüyümüz, Allaha haqq-hesab verəcəyimizi bildiyimiz üçün suriyalı qardaşlarımızı Türkiyəyə qonaq kimi aldıq. Əksinin zülm olduğunu bildiyimiz üçün suriyalı qardaşlarımızı ölkəmizə qəbul etdik, onlar da bu vətənin təmiz övladlarıdır, bizim parçamızdır. Suriyalı qardaşlarımızla qürur duyuruq, Allah hamısına can sağlığı versin, öz vətənləri kimi qəbul edib hüzurlu olsunlar, sevinərik.
Tayyib hocam Çinə, Rusiyaya və İrana sahib çıxsın. Türkiyə həmişə təvazökar, mehriban, mülayim olsun, biz mənfəət arxasınca gedən bir ölkə deyilik.
Rusiya ilə Türkiyə çox yaxın olsun. Ruslar dürüst, təvazökar, yaxşı niyyətli insanlardır, heç bir ölkənin bölünməsini istəmirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 11 yanvar 2017> Click for more

Türkiyə və Rusiya, Çinə də sahib çıxsın. Türkiyə, İsrail, Rusiya, Çin və İran birləşsə çox təsiredici ittifaq olar.
Qaraçı qardaşlarımızı öz aləmlərində kiçik hesab edənlər əxlaqsızlıq edirlər. Qaraçı demək incəsənət xadimi, şən, təvazökar, gözəl insan deməkdir.
Tramp İngiltərə dərin dövlətinin alçaqlıqlarından heç qorxmasın. İstədikləri tələni qursunlar geri addım atmasın. Böhtanlara məhəl qoymasın.
İslam Birliyi mövhumatçılığa əsaslanmayacaq. Müasir, keyfiyyətli, ziyalı, incəsənətə əsaslanan İslam anlayışı hakim olacaq.
İslam Birliyi olmadan bərəkət gəlməz, bəla aradan qalxmaz. Allahın əmri yerinə yetirilsin, müsəlmanlar birləşsin.
Tayyib hocamı dəstəkləmək siyasi məsələ deyildir. Milli məsələdir. İngiltərə dərin dövlətinin istəyinə əsla boyun əyməyəcəyik.
İslam Birliyi mütləq yaradılacaq, İngiltərə dərin dövləti də fikri olaraq yerlə-yeksan olacaq.
Dünyadakı fəlakətlərin həll yolu İslam Birliyidir. Tək başına nə Türkiyənin, nə Misirin, nə də İranın gücü çatar. Birlik olsaq fəlakət aradan qalxar.
Fitnəyə qarşı İslam aləminin birlik olması, Türkiyənin də İslam aləmi ilə birləşməsi lazımdır. Yaxşılıq istəyən İslam Birliyini müdafiə etməlidir.
İngiltərə dərin dövlətinin ən mühüm taktikalarından biri fərqli hədəflər, ölkələr, təşkilatlar göstərərək özündən diqqəti uzaqlaşdırmaqdır.
Türkiyə, Rusiya, İsrail, İran və Çin ilə tam ittifaq etsə çox güclü olar. Türkiyə əleyhinə oynanılan heç bir oyun təsiredici olmaz.
İnsanların əksəriyyəti qadına hörmət göstərməyi bilmirlər. Qadın istədiyi kimi azad olmalıdır, amma hər kəs qüsursuz şəkildə hörmət göstərməlidir.
Türkiyə, Rusiya, İran tam ittifaq etsə heç kim bu güclü ittifaqı sarsıdacaq bir şey edə bilməz. İngiltərə dərin dövləti tamamilə iflic olar.
Kiprdə torpaq vermək deyə bir məsələdən əsla söhbət gedə bilməz. Bunu qəbul etmərik.
İslamı təbliğ etmə məqsədində olan bir müsəlmanın sosial media səhifələrindən çox faydalı istifadə etməsi əhəmiyyətlidir.
Yaşananları tənqid edərkən qlobal güc deyə ümumi tənqid yönəltmək deyil, bilavasitə İngiltərə dərin dövlətinin oyunu olduğunu söyləmək əhəmiyyətlidir.
Konstitusiya dəyişikliyi məsələsində xalqın yaxşı məlumatlandırılması çox əhəmiyyətlidir. Xalq dəyişən hər maddəni və nə məna verdiyini bilməlidir. Sistem dəyişikliyinə niyə ehtiyac duyulur, hansı xüsuslarda problem yaşanır, bu xalqa çox ətraflı çatdırılsın. Xalq referendumda nəyə səs verəcəyini çox yaxşı bilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 yanvar 2017> Click for more

Münafiq möminlərlə mübahisə etmək üçün, öz zəif ağlına görə möminlərin nöqsanını tapmaq üçün Quranı öyrənər.
Münafiq çox nankor olar, edilən yaxşılıqları görməz. Təkcə şikayət edəcəyi mövzuları gündəmə gətirər, həmişə qüsur tapmağa çalışar.
Münafiqin içi lağım qaynayar, müsəlmanları sevməz. İçindəki fəsad və pislik heç vaxt ölməz, fürsət tapdıqda yenə alçaqlıq edər.
Münafiq hər şeyin öz haqqı olduğunu zənn edər. Sahib olduqlarının Allahın lütfü olduğunu düşünməz, öz zəkası ilə əldə etdiyini düşünər.
Münafiq zəif ağlına görə özünü müsəlmanlara qarşı Quranla qorumağa çalışar. Müsəlmanlara ağlasığmaz böhtanlar atar.
Münafiq heç nədən ibrət almaz. Xəstəlik, dərd, münafiqi ağıllandırmaz, daha da azğınlaşar.
Münafiq qaranlıqda uçan yarasa kimidir. Əxlaqsızlıq etmək üçün əlverişli mühitin yaranmasını gözləyər.
Münafiq qaya porsuğu kimi hiyləgərcə gözləyər, ilk imkanda yenə pislik və əxlaqsızlıq edər. Buna görə də münafiqin üzərindən diqqət yayınmamalıdır.
İngiltərə dərin dövləti başda Rusiyaya qarşı olmaqla, ardı-arxası kəsilməz cinayətlər törətməyə başladı. Normal ölüm kimi göstərərək sui-qəsd törədirlər.
Mehdinin və İsa Məsihin zühurundan əvvəl çox böyük hadisələr olacaq, heç bir qardaşımız ümidsizliyə düşməsin, sarsılmasın, sonu xeyir olacaq.
Bəziləri öz ağıllarına görə gülməyi müsəlmanlara qadağan edirlər. Halbuki mömin iman sevinci içində yaşayar.
Özünə hörməti olmayan, savaşmağa meylli, həmişə söyüşlə danışanlar nifrət dolu həyatı məqbul görürlər. Belə həyat olmayacağını söyləmək lazımdır.
Sevgisiz, qəzəb dolu, söyüşsüz danışa bilməyən, üfüqləri dar olan insanların təhsili üçün dövlət xüsusi təhsil proqramı icra etməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 yanvar 2017> Click for more

Musəvilərin gözlədiyi Moşiyah ilə Mehdi eyni insandır. Mehdinin hakimiyyəti İslam əxlaqının hakimiyyəti deməkdir.
Sevinc, incəsənət və gözəllik olmayan İslam iddiası, İslamın haşa bitməsi üçün şeytanın oynadığı bir oyun idi. Bu oyunu biz puç etdik.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin daş ürəkləri almaz edəcəyini bildirmişdir. Mehdi dünyanın sevgi müəllimidir.
Allah Quranı insanların öyüd alması üçün asanlaşdırdığını bildirir. Şirk zehniyyətində olanlar isə Quran anlaşılmazdır deyə yalan söyləyirlər. (Qamər surəsi, 17: And olsun ki, Biz Quranı zikr (öyüd alıb düşünmək) üçün asanlaşdırdıq. Amma öyüd alıb düşünən vardırmı?)
Din ənənəpərəst müsəlmanların göstərdiyi kimi çətin deyil, asandır. Şirkə alışanlar dinin asan olduğunu gördükdə heyrətlənirlər. (Həcc surəsi, 78: Allah üçün lazım olduğu kimi mübarizə aparın. O, sizi seçmiş və dində sizin üçün heç bir çətinlik yaratmamışdır, atanız İbrahimin dini(ində olduğu kimi). O (Allah) bundan daha əvvəl də, bunda (Quranda) da sizi "müsəlmanlar" olaraq adlandırdı; elçi sizə şahid olsun, siz də insanlara şahid olasınız deyə. Artıq doğru-düzgün namazı qılın, zəkatı verin və Allaha sarılın, sizin mövlanız Odur. Budur, necə də gözəl mövla, necə də gözəl köməkçi.)
İranı uzun müddət təhdid kimi göstərdilər, bu oyunu Türkiyə puç etdi. İran ilə Türkiyənin dost olması üçün biz də elmi iş gördük.
Allah bizim sevgilimizdir, biz Allahdan uzaq olmarıq. Harada olsaq, nə etsək də Allahı zikr edərik. İslam həyatdan kənar deyil.
İslam müasirlikdir, keyfiyyətdir, sevgidir. Müsəlman baxımlıdır, istədiyi kimi gülər, əylənər, dolu-dolu yaşayar. Əksini söyləyən səhv bilir.
Müsəlmanlıqda sevinc var. Musiqi, incəsənət, əyləncə olmayan bir İslam meydana gətirərək İslamı sanki yer üzündən silmək istədilər.
Trampı Türkiyə olaraq, türk dövlətləri olaraq və İslam aləmi olaraq dəstəkləyəcəyik. İngiltərə dərin dövlətinə qarşı, Rusiya və Çin də Trampa dəstək verəcək.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin müqəddəs əmanətlərlə zühur edəcəyini söyləmişdir. Müqəddəs əmanətlər İstanbuldadır. Mehdi İstanbulda zühur edəcək.
Vaxtı gələnə qədər hz. Yusifin qardaşları necə ki, Yusifi tanıya bilmədisə, Mehdi də vaxtı gələnə qədər tanınmayacaq.
Mən 1979-cu ildə təbliğə Memar Sinan Universitetində başladım. Memar Sinan Universiteti o dövrdə marksizmin qalası mövqeyində idi. Əsil məqsədim həmişə təbliğ oldu. “Kübar cəmiyyət” deyilən təbəqə ilə müsəlmanların əlaqəsi demək olar ki, sıfır idi. O cəmiyyətdə ilk təbliği biz etdik, İslamla əlaqələrinə vəsilə olduq. Bir çox müsəlmanın girməyi belə düşünmədiyi Saint Benoit, Avstriya Lisesi, Dost Kolleci, Robert Kollec kimi təhsil müəssisələrində ilk təbliği biz etdik.
Bir çox müsəlman meyhanədəkı insana, klubdakı insana təbliğ etməz. Lakin biz edərik. Bu insanların üzünə qapını örtmək olmaz, biz onlar üçün zəhmət çəkəcəyik. Rəsulullah (s.ə.v) də Ukaz bazarında dindən ən çox uzaq kəslərin arasında təbliğ edirdi. Biz də İslamdan ən uzaq insanlara təbliğ edəcəyik.
Müsəlman əxlaqi cəhətdən çökmüş, nifrətə qərq olmuş, korlanmış insanları xilas etməyi hədəfləyər. Onların qurtulması üçün səy göstərmək ibadətdir. Müsəlman birinci növbədə müsəlmana deyil, İslamı heç tanımayan, şeytanın təsirinə qapılmış insanlara təbliğ edər. Bizim əsil təbliğimiz bu kütləyədir.
Bizim israrla gündəmdə saxlamağımızdan sonra bütün ziyalılarımız, siyasətçilərimiz, yazıçılarımız İngiltərə dərin dövlətinin üst ağıl olduğunu söyləyir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 yanvar 2017> Click for more

Müsəlmanın hər şeyi Allah üçündür. Allah üçün yaşayar, Allah üçün ölər.
Quranda qadının döyülməsi ilə bağlı hökm yoxdur. Bu, Qurana və İslama böhtandır.
Qadınlara azadlıq verməyən şirk dinidir. Şirk dini İslam deyildir. Quran dini qadınlara mümkün qədər azadlıq verər. Şirk dinində qadın haşa heyvandan aşağı hesab edilir və mərhəmətsizcə əzilir. Buna görə də şirk dini olan yerdə bərəkət olmur.
Səmimi mömin, yaxşı insan əsla çirkin olmaz. Allah onu mütləq gözəlləşdirər.
Pişiklər sevgini çox gözəl bilən çox fövqəladə varlıqlardır. İnsanlar pişiklərin şirinliyini və qiymətini hələ yeni-yeni anlayır.
Qadınlara ağlasığmaz təzyiq göstərildiyi bir din İslam ola bilməz. Qadınları küçəyə çıxartmır, gülmələrinə icazə vermir, 99%-i cəhənnəmə gedəcək deyirlər. Allahın qullarını əzsən, Allah da səni əzər. Qadınları əzən anlayış İslam deyil. Şirk dinidir. İslamda belə zülm yoxdur.
İngiltərə dərin dövləti dünya miqyasında dəstəkləmədən heç bir terror təşkilatı yaradıla bilməz, yaşaya bilməz. İŞİD-i yaradan da İngiltərə dərin dövlətidir. İngiltərə dərin dövləti bu gün PKK-ya çəkilin desə, PKK dərhal çəkilər. Heç bir fəaliyyəti qalmaz. Dərin dövlətin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərirlər.
İngiltərə dərin dövlətinin dünyadakı hakimiyyətini bütün dəlilləri ilə sübut edirik, bəzilərinin qəbul etməməsi bu həqiqəti dəyişdirməz.
Osmanlını parça-parça edənin İngiltərə dərin dövləti olduğunu hər kəs bilir, bəziləri isə hələ də anlamazlıqdan gəlir.
PKK, İŞİD kimi bütün terror təşkilatlarının hamısını dünya miqyasında dəstəkləyən İngiltərə dərin dövlətidir.
Ənənəvi İslam anlayışına görə həyat, sürünməklə sinonimdir. Gözəl olan hər şeyi haram ediblər, musiqi dinləmək, televiziyaya baxmaq haramdır. Dəccaliyyət bəzi müsəlmanları Quranda olmayan haramlar yaradaraq, oyuna saldı, biz bu oyunları puç etdik, puç etməyə də davam edəcəyik.
Əyləncə, musiqi, rəqs bəzilərinə görə müsəlmanlara qadağan edilməli olan nemətlər kimi göstərildi. Bütün dünya nemətləri müsəlmanlarındır. Müsəlmanlara öz aləmlərində hər şeyin pisinə layiq gördülər, yeməklərin, paltarların ən pisi müsəlmanların olsun istədilər, bu oyunu puç etdik. "Müsəlman musiqi dinləməz, rəsm çəkməz, qəzet oxumaz", "müsəlman qadınlar dekolte geyinə bilməz, gülə bilməz" dedilər, bunu da dəyişdirdik.
Alkoqol böyük ziyan vurar və alkoqol qəbul edildikdə vücud ciddi şəkildə zəhərlənər, vücud alkoqoldan tez bir zamanda xilas olmağa çalışar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Allahı elə çox zikr edin ki, insanlar sizə dəli desinlər” deyə buyurmuşdur. (Ahmed b. Hanbel, 3/68; Hâkim, 1/499)
Mən dini hər an yaşadığım üçün bəzi insanlar təəccüblənirlər, mən hər yerdə, hər zaman Allahdan bəhs edərəm.
İngiltərə dərin dövlətinin hər addımını, hüquq və qanun ölçüsündə təqib edirik və ifşa edirik.
Allahın ruhu sonsuzdur. Allahın ruhunu daşıyan bir varlıq da bundan ötrü əbədiyyən yox olmaz.
Avropaya hakim olan İngiltərə dərin dövlətidir. İngiltərə dərin dövləti, yəni dəccaliyyət Yaxın Şərqə də hakimdir.
Şəhid olan aslanlarımızın tabutlarının üzərinə ölüm tarixi deyil, "şəhid olma tarixi" deyə yazılması daha gözəl olar.

Adnan Oktar deyir ki... 6 yanvar 2017> Click for more

Necə də xoşdur şəhidlərimizə, Allah sevinclərinə sevinc bəxş etsin. Cənnət süfrələrindəki o gözəl söhbətə inşaAllah bizi də dəvət etsinlər.
Hədislərə görə Mehdi və tələbələrinə, haqlarında deyilən heç bir mənfi söz, əleyhinə olan heç bir oyun təsir etməyəcək.
Peyğəmbərimiz hz. Mehdinin mötədil, həlim və insanların ən seviləni olduğunu bildirmişdir.
Hədisdə Mehdinin böyük fəlakətlərdə insanlar üçün sığınacaq olduğu xəbər verilmişdir.
Mömin həyatının hər anında Allahı xatırlayar. Qaçarkən, yemək yeyərkən, duş qəbul edərkən, toyda əylənərkən Allahdan bəhs edər. Allah əsla unudulmaz.
Mömin həmişə sakitləşdirən olmalı və bacı/qardaşlarına həmişə hüsnü-zənn etməlidir. Allah, “möminlər qardaşdır” deyə buyurmuşdur.
Dəccaliyyət hər nə etsə də millətimizin sevincini yox edə bilməz. Dəccaliyyət dağılacaq, viran olacaq. Türkiyə böyüyəcək, güclü olacaq inşaAllah. Dəccaliyyətin təzyiqi bu il və önümüzdəki illər daha artacaq, ta ki 2021-ci illərə qədər. O tarixlərdə inşaAllah Mehdimizə qovuşacağıq.
Ağzından pis söz çıxıb da sağlam və xoşbəxt olan heç kimsə yoxdur. Bu kəslərin ağzından çıxan şər möminlərə xeyir kimi əks olunar, özlərinə isə şər kimi geri qayıdar.
Pis söz onu söyləyənə qayıtdığı üçün yaxşıların üzərində bir təsiri olmaz, lakin o sözü söyləyənin içini yandırar. Pis söz söyləyənin sağlamlığı pozular, əlində, üzündə xəstəlik əks olunar. Pis söz deyilənin isə nuru və sağlamlığı artar.
Şeytan insanlara darvinizm və materializm ilə pusqu qurur. Bu tələyə düşənlər eqoist, təcavüzkar, şiddətə meylli hala gəlir.
Dəccaliyyət olmadan mömin savab qazana bilməz. Ağzından nifrət axanlar dəccal ordusudur. Dəccal ordusunun çox olması mömini təəccübləndirməməlidir.
İnsan fitrəti sevgi, dostluq, mərhəmət və şəfqətə əsaslanır. Lakin insanlıqdan çıxmış sevgisiz kütlənin dilindən də, əlindən də bəla yağır.
Ruhu şeytana əsir olan, nifrət insanı olar, nifrətdən başqa heç nə ifadə edə bilməz. Artıq o insanlıqdan çıxmış, bir növ heyvan olmuşdur.
Axırzamandayıq, bəziləri bomba, bəziləri alçaqlıq, bəziləri də ağzından lağım axıdaraq terror törədir. Bir çox şərəfsiz insan var. Bir müddət sonra bu şərəfsizlərin islah olduğunu görəcəksiniz. Qışın ortasında bir anda fırtınanın dayanması kimi fitnələr bitəcək.
Axırzaman fitnələrinin çox olması müsəlmanlar üçün nemətdir. Bu zalım insanlar həm müsəlmanın dəyərini göstərər, həm də savabını artırar.
Mehdiyə xilaskar olmaq xüsusiyyətini verən Allahdır. Talut da, Zülqərneyn də xilaskar olaraq göndərilmiş o dövrün Mehdisi olmuşlar.
Mehdiyyətə qarşı olan bu qədər geniş kütləyə və Mehdini gözləyənlərin çox kiçik qrup olmasına baxmayaraq, mehdiyyət bütün dünyaya hakim olacaq.
İraq, Suriya, bütün Yaxın Şərq, bütün dünya mehdiyyətə görə formalaşır. Yaşanan bütün hadisələrin təməlində mehdiyyət var.
Bir xilaskar gözlənilməsinin Quranda yer almadığını söyləmək tamamilə səhvdir. (Nisa surəsi, 75: Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: "Ey Rəbbimiz, bizi xalqı zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə dərgahından vəli (qoruyucu sahib) göndər, bizə dərgahından yardım edən yolla" deyən kişilər, qadınlar və uşaqlardan aciz buraxılmışlar uğrunda vuruşmursunuz?)
Mənəvi dəyərlərə dərin hörmət və əhəmiyyət vermək hörmətli Bahçelinin mühüm xüsusiyyətlərindən biridir. Buna görə də hörmətli Bahçeli hər kəsin hörmət etdiyi və sevdiyi insandır. Dövlət şüuru olan, mənəvi dəyərlərə hörmət edən qiymətli insandır.
Şəhidlik çox böyük şərəf, çox gözəl qovuşmadır, necə də xoşdur şəhidlərə. Allah sevdiklərinə uzun ömür və gözəl səbir nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 5 yanvar 2017> Click for more

Cənnətdə dünyadakı texnologiyanın daha gözəli olacaq. Cənnətdə dəniz də var, göl də var, çay da var, dəniz nəqliyyatı vasitələri də var. Cənnətdə sürətli katerlər, sürətli avtomobillər, hər şey var. "İstədiyiniz hər şey" deyir Allah. Quran ayəsidir. "Ol dediyim zaman olar" deyir Allah. Dünyada hər şey səbəb sənəti ilə yaradılır. Cənnətdə isə səbəblər tamamilə aradan qalxır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin zühurunda yaşanacaq hadisələri o dövrün kəslərinin adlarına qədər xəbər verir.
Mehdiyyətə qarşı mübarizə aparmaq uğursuzluq gətirər. Misir, İraq, Suriya mehdiyyətə qarşı çıxdı, hamısına uğursuzluq gətirdi.
Dəccaliyyətin məğlub edilməsi mehdiyyətin cərgəsində toplanmaqla mümkün olar. Dəccaliyyətdən qorxub, dəccal yoxdur demək yox, mehdiyyətin cərgəsində birləşmək lazımdır.
Yaxın Şərqi parça-parça edən xəritə, başında Çörçilin olduğu "40 quldurlar" kimi adlandırılan qrup tərəfindən çəkilmişdir.
I Dünya müharibəsində ərəbləri də, yunanları da Osmanlıya qarşı qaldıran, təşkil edən İngiltərə dərin dövləti idi.
Gülən təşkilatı, PKK, DAEŞ, Əl-Qaidə, heç bir terror təşkilatı İngiltərə dərin dövlətinin ağlı, planlaşdırılması və yönləndirməsi olmadan hərəkət edə bilməz.
İngiltərə dərin dövlətini çarşab kimi ortaya sərdikdən sonra yüzlərlə ziyalımız İngiltərə dərin dövlətinə qarşı mövqe aldılar və ifşa etdilər.
Tədris planında (haşa) “Allah yoxdur” deyilən təkamül olduğu müddətcə mənəvi təhsildən bəhs etmək mümkün olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 4 yanvar 2017> Click for more

Kiprdə həmişə güzəştə getmək doğru olmaz. Torpaq vermək qəbul edilməz. Türklərlə yunanlar qardaşcasına bir yerdə yaşayarlar, lakin torpaq verilməz. Kiprdə əslində qardaşlıq ruhunun gücləndirmək lazımdır. Torpaq bölüşmək deyil, qardaşcasına bir yerdə yaşamaq əhəmiyyətlidir. Kiprdə Türkiyənin zəmanətinin ləğv edilməsi deyə bir şey də qəbul edilə bilməz. Ən mühüm məsələ qardaşlıq əlaqəsinin gücləndirilməsidir. Kiprdə sevgisiz üslubla həll yolu meydana gəlməz. Mühüm olan qardaşlıq və sevgi ruhudur. Əvvəlcə bu ruhun gücləndirilməsi lazımdır.
Allah müsəlmanlara Kitab əhlinin yeməklərini halal etmişdir, Kitab əhlindən olan qadınlarla evlənə biləcəklərini söyləmişdir.
Amansız bir xristian və musəvi düşmənçiliyi müsəlmana yaraşmaz. Allah onların Kitab əhli olduğunu bildirmişdir. Kitab əhlinə şəfqət duyular.
Musəvi düşmənçiliyi Qurana uyğun deyil. Musəvilər hz. Musanın övladlarıdır, minlərlə ildir ki, hz. Musaya sədaqət göstərirlər. Müsəlman bütövlükdə bir qövmə qarşı olmaz. Hər cəmiyyətdə olduğu kimi, musəvilər arasında da zalımlar olar, təkcə zalımlara qarşı çıxılar.
Amerikanın Tramp rəhbərliyində keçmiş gözəl dindar günlərinə qayıtmasını arzulayırıq. Bu idealına nail olması üçün Trampı tək qoymamaq lazımdır.
Önümüzdəki dövrdə Türkiyənin də, İsrailin də, Rusiyanın da dəccaliyyətin təzyiqindən xilas olduğunu görəcəyik inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 3 yanvar 2017> Click for more

Hz. İsa ilə hz. Mehdi fiziki cəhətdən bir-birlərinə bənzəyəcəklər. Mehdi bir çox peyğəmbərə bənzəyən xüsusiyyətlər daşıyacaq. Mehdi eyni zamanda Xızır (ə.s)-ın xarakterinə malikdir. Nuh kimi uzun ömürlü olacaq.
Hədislərdə dəccal casus kimi ifadə edilir. İngiltərə dərin dövlətinin tərəfdarlarının hamısı casusdur. Həmişə məlumat ötürərlər.
Həm Türkiyənin, həm də İslam aləminin başı dəccaliyyət ilə, yəni İngiltərə dərin dövləti ilə dərddədir. Bu dərd birlik olaraq hərəkət edildikdə aradan qalxar.
Masonluq çox keçmiş tarixlərə əsaslanan quruluşdur. Dindar masonlar, Firon və Nəmrud kimi dinsiz masonların zərərsizləşməsini təmin etmişdir.
Erbakan hocamız dünyanın ən şirin insanı idi, zarafatcıl, xoşsöhbət insan idi. Bütün millətimizin qəlbində olan İslam Birliyini aslan kimi müdafiə edirdi.
İngiltərə dərin dövləti müsəlmanların çox sürətlə bir-birini yox etməsini istəyir. Şiə-sünni düşmənçiliyi təşviq edildikdə də bu plan həyata keçmiş olur.
Namaz vaxtlı olaraq fərz buyrulmuşdur. Quranda namazın borcunun ödənilməsi deyə hökm yoxdur. Bu, insanları namazdan uzaqlaşdıran xurafatdır.
Dinin asan olduğu Allahın hökmüdür. Allah Quranda İslam barədə, "İbrahimin dini kimi asandır" deyə buyurur. Dini çətinləşdirmək şeytanın oyunudur.
Anadoludakı şifahi mövləvilik ilə İngiltərə dərin dövlətinin yaydığı rumilik fərqli şeylərdir. Rumilikdə homoseksuallıq və dinsizlik var.
Quranda zirehə diqqət çəkilmişdir. Tədbir almaq, lazımi mühafizə tədbirlərinin alınması ibadət hökmündədir.
“Böyük Yaxın Şərq” layihəsi, dəcccaliyyət olan İngiltərə dərin dövlətinin Yaxın Şərqi parça-parça etmə layihəsidir. Türkiyənin Rusiya ilə ittifaq etməsi bu layihəni puç etdi.
Türkiyənin DEAŞ və PKK ilə başının bəlaya girməsi İngiltərə dərin dövlətinin və mərkəzlərinin 150 illik planıdır və bu plan hələ davam edəcək. İngiltərə dərin dövləti Osmanlı torpaqlarına Əbdülhəmid dövründə girmiş və böyük sahə ələ keçirmişdir, bu sahədən çıxmağı da heç istəmir.
Hər şey Allahın təqdir etdiyi şəkildə reallaşır. Zalımlar mütləq məğlub olacaq, ədalət mütləq bərqərar olacaq.
Parça-parça olmuş Suriya dövlətinin yaranması heç kimə xoşbəxtlik bəxş etməz. Şiədirsə nə gözəl, sünnidirsə nə gözəl, Kitab əhlidirsə nə gözəl, hamısı birlikdə yaşasın.
Suriyada sülh danışıqlarının tezliklə Suriyanın bütövlüyünü qoruyacaq şəkildə tamamlanması üçün bütün qruplar öz töhfəsini versin.

Adnan Oktar deyir ki... 2 yanvar 2017> Click for more

Musiqini, rəqsi, əyləncəni, sevinci, gözəlliyi yaradan Allahdır.
İngiltərə dərin dövlətinin ən güclü hakim olduğu yerlər Hindistan və Pakistan bölgəsidir. Hədislərdə də bu bölgələrə diqqət çəkilmişdir.
İngiltərə dərin dövləti bütün İslam aləmini xəstə etdi, lakin Allahın icazəsi ilə baş həkim Mehdi vəzifəsini icra edir, o xəstəyə şəfa bəxş edəcək.
Şahmat halaldır. Haram olduğuna dair heç bir hökm yoxdur. Şahmat zəkanı və diqqəti inkişaf etdirər, mühakimə qabiliyyətini gücləndirər.
İngiltərə dərin dövləti ingilis xalqının da başına bəla olmuş vəziyyətdədir. Biz ingilisləri sevirik, dəccaliyyət olan İngiltərə dərin dövlətidir. Axırzamanın ən şiddətli fitnəsi dəccaliyyətdir. Hal-hazırda dünya dəccaliyyətin azğınlığını izləyir. Hadisələrin daha da şiddətləndiyini görəcəklər.
Mövhumatçı sistemin ən qorxunc cəhətlərindən biri 4 ayrı məzhəbdə 4 fərqli din yaradılmış olmasıdır. Birinin haram dediyinə digəri halal deyir. Qurana görə halallar və haramlar bəllidir.
Qurana görə dəstəmaz da, namaz da asandır. Çətinləşdirərək insanları namazdan uzaqlaşdırmış olurlar. Dini çətinləşdirməyi təqva zənn edirlər. Tam tərsinə şeytanın oyununa düşürlər. Allah dinin asan olduğunu bildirir.
Federasiyaya səbəb olacaq heç bir sistemi millət olaraq qəbul etmərik. Federasiya gətirəcək bir prezident idarəetmə sistemi İngiltərə dərin dövlətinin planıdır.
Dəccal insanların xoşbəxt olmasını istəməz, insanları özünə haşa qul olmağa məcbur etmək üçün onların həyat sevincini əllərindən alar. Dəccal sevincə, xoşbəxtliyə, gözəlliyə, birlik və həmrəyliyə, ən çox da imana və Qurana hücum edər. Bu hədəfləri yaxşı bilmək lazımdır.
Hədisdə hz. Mehdinin hökmünün Xızırın hökmü kimi olacağı bildirilmişdir. Hz. Mehdi də Xızır (ə.s) xarakterinə malikdir.
Şiə də, sünni də tərtəmiz müsəlmandır. Şiə qardaşlarımız hz. Əli aşiqidir, Mehdi aşiqidir. Şiələr, ələvilər bizim baş tacımızdır. Sünnilər də, şiələr də çox əzab çəkdilər, artıq iki qardaşın bir-birinə sarılması vaxtıdır. Birlik olsaq dəccaliyyəti tam məğlub edərik inşaAllah.
Məqbul və normal yaşamaq olduğu halda, münafiqin həmişə pislik və əxlaqsızlıq içində yaşamaqda israr etməsi bir növ möcüzədir.
Şiə və sünni qarşıdurması yaratmağa çalışan, nifrət ifadələri işlədənlər bilərəkdən və ya bilməyərəkdən dəccala tabe olmuş olurlar.
Hədisdə dəccalın fil orduları vardır deyilir. İngiltərə I Dünya müharibəsi vaxtı ordusunda fillərdən istifadə etmişdi.
Şiə-sünni qarşıdurması yaratmaq üçün həm saxta sünni, həm də saxta şiə alim görünüşlü kəsləri meydana çıxardıb nifrətli söhbətlər etdirirlər.
Dəccal əvvəlcə alim biri kimi ortaya çıxar, daha sonra peyğəmbərlik və sonra da ilahlıq iddia edər. Yanındakılara cənnət vəd edər.
İslam aləmi birləşmədən, İslam Birliyi olmadan, Mehdi və İsa Məsih zahir olmadan dəccaliyyətin fikri olaraq ölməsi deyə bir şey olmaz. Heç bir ölkə təkbaşına dəccaliyyətə müqavimət göstərə bilməz. Mütləq ittifaq etmək, birlik olmaq lazımdır.
Dəccaliyyət haşa ilahlıq iddiası ilə ortaya çıxdığı üçün ruhdan düşməz. Can almaqdan, terrordan, anarxiyadan imtina etməz. Dəccal terror törədib insan öldürərkən haşa özünün ilah olduğunu sübut etməyə çalışar, "can alaram, can verərəm" deyə mesaj verər. Tarixdəki dəccallar da can alıb, can verdiklərini iddia ediblər. Firon da, Nəmrud da insan öldürüb diriltdiyini söyləyib ilahlıq iddia ediblər.
İŞİD, PKK, Əl-Qaidə, bəzi şiə milislər, Boko Haram, hamısı İngiltərə dərin dövləti tərəfindən yönləndirilən terror təşkilatlarıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 1 yanvar 2017> Click for more

Kimin kimisə öz aləmində tərbiyə etmə haqqı yoxdur. Hər kəs öz mövqeyinə baxmalıdır. Müsəlman təkcə doğrunu və yanlışı söyləyər.
Müsəlman icmalara məhəbbət, tolerantlıq göstərilməməlidir demək, çox sevgisiz üslubdur. Allah belə sevgisizlikdən razı olmaz.
Mehdiyyətin hakimiyyəti dediyimiz Quranda Allahın əmr etdiyi sevginin, qardaşlığın, mərhəmətin dünyaya hakim olması, bütün silahların aradan qalxmasıdır.
Müsəlman, Peyğəmbər vəfat etdikdən sonra da mübarizəyə davam etməklə məsuldur. Məhz mehdiyyət qələbəyə qədər, ta ki fitnə yer üzündən qalxana qədər və din Allahın olana qədər bu elmi mübarizəni aparanlardır.
Münafiq asi, lovğa və çox hiyləgərdir. Hz. Adəm dövründən bəri hiyləgərlik bütün münafiqlərin xüsusiyyətidir.
İngiltərə dərin dövlətinin ən mühüm cəhətlərindən biri özünü çox yaxşı gizlətməsidir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (CIA) daxil olmaqla, bir çox kəşfiyyat təşkilatı İngiltərə dərin dövlətinin təsiri altındadır.
Milad gününü qeyd edənə kafir deyilməz. Allah xristianlara kafir demir, Kitab əhli deyir, Kitab əhlindən olan qadınlarla evlənə bilərsiniz deyir.
Münafiq çox nankor və alçaqdır. Müsəlmanların bütün yaxşı rəftarlarına qarşı onun sistemi, həmişə müsəlmanlarda xəta və qüsur tapmağa əsaslanır.
Münafiqdə dəli cəsarəti var. Ən çirkin cəsarət münafiqdə görülər. Samiri də çox çirkin cəsarətə sahib idi, lakin özünü günahsız göstərməyə çalışdı. Münafiq cəsarəti tarixin ən pis, ən çirkin, ən axmaq cəsarətidir. Məsələn, xəlifələri şəhid etməyə cəsarət edə bilmələri çox böyük əxlaqsızlıqdır.
Münafiq yaltaqdır. Öz kefinin, mənfəətinin arxasındadır. Müsəlmanların çəkdiyi çətinlik onu heç maraqlandırmaz.
Münafiqlik məsələsi 2017-ci və 2018-ci ildə də üzərində dayanacağımız bir mövzu olacaq. Bütün İslam aləminin mövzunun əhəmiyyətini anlaması lazımdır.
Özü daxil olmaqla hər kəsdən nifrət edən, təmizlikdən xəbərsiz, mədəniyyət səviyyəsi aşağı bir kütlə var. Bu kəslərə təhsil verilməsi əhəmiyyətlidir. İsrarla doğruya çağırmaq lazımdır. Bunların söz ehtiyatları 200-ü keçmir. Reaksiyaları primitivdir. Nəzakətləri yoxdur. Hər şeyə təcavüzkar yanaşırlar, lakin öyrədilmələri mümkündür.
İslam aləmindəki qarışıqlığın tək həlli mehdiyyətdir. Seyyidina İsa Məsih və mehdiyyətdən başqa heç bir həll yolu yoxdur.
Televiziya verilişlərində ümumiyyətlə saatlarla uzun-uzadı hikmətsiz sözlər danışırlar. Demək olar ki, heç həll yolu göstərən sözlər danışmırlar. Məsələn, saatlarla qadınların paltarına qarışır, təhsil əsas şərtdir deyirlər. Lakin təhsilin necə olmasının lazım olduğunu söyləmirlər. Quranın kafiliyindən, Allah sevgisi və Allah qorxusundan bəhs etmək lazımdır. Mövcud darvinist təhsillə təzyiqçi, şiddəti müdafiə edən insanlar yetişir. Bu kəslərin zehniyyətini dəstəkləyənlər də var. Bunlara qarşı həll yolu Quran ruhudur.
Terror hücumlarından sonra içə qapanmaq, sevincdən, həyatdan imtina etmək düzgün üsul olmaz. O zaman terror məqsədinə nail olmuş olar. İnsanları matəmə çağırmaq düzgün deyil. Onsuz da terrorun məqsədi Türkiyənin sevincini yox etmək, normal həyata mane olmaqdır. Bu oyuna düşməmək lazımdır. İnsanları matəmə çağırmaq əvəzinə "bizi belə ruhdan sala bilməzlər, həyat sevincimizi əlimizdən ala bilməzlər, əhvalımızı korlaya bilməzlər" deyilməlidir. Terror hücumlarından sonra ağıllı yanaşmaq əhəmiyyətlidir. Qəlbən buğz edilər, lazımi tədbirlər alınar, lakin həyat sevincini tərk etmək olmaz.
Əyləncə yerlərinin tək-tək bağlandığı, gənclərin rahatlıq tapa bilmədiyi, geyimlərinə, həyatlarına hər kəsin qarışdığı bir Türkiyə istəmərik.
Hər kəsi kafir elan edən, xristian və musəvi qardaşlarımıza qarşı ağlasığmaz nifrət təbliğatı irəli sürənlərə heç kim etibar etməsin.
Türkiyə müasir ölkədir. Hər düşüncəyə sahib insanın istədiyi kimi yaşaya bildiyi ölkədir. Bu mövzuda geriləmə olmasını qəbul etmərik.
Müsəlman haram olan mövzuları gündəmə gətirər, lakin kimin necə yaşadığına qarışa bilməz. İnsanların nə zaman əylənəcəyinə, hinduşkanı nə zaman yeyəcəyinə heç kim qarışa bilməz. Qurana görə heç kimin belə haqqı yoxdur.
Şəhidlərin olduğu aləmdə hüzn, kədərlənmək yoxdur. Orada sevinc içində ruzi alırlar.
Belə igid insanların olduğu bir ölkəni İngiltərə dərin dövləti heç vaxt təslim ala bilməz, ala bilməyəcək. Bizim millətimiz çox dəliqanlıdır.
Müsəlmanlar hər hansı şəkildə yeni ilin və ya hz. İsanın doğumunun qeyd edilməsinin əleyhinə çıxa bilməz. Hz. İsanın doğumu müsəlmanlar üçün də sevinc vəsiləsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 dekabr 2016> Click for more

İslam Birliyindən heç bəhs etmədən, iman həqiqətlərindən, Quranın möcüzələrindən bəhs etmədən İslam tarixindən bəhs edərək İslam hakimiyyəti olmaz.
İslam aləmi birləşmədiyi müddətcə zülm və mərhəmətsizlik davam edər. Müsəlmanları birləşdirmək üçün coşğulu, şövqlü, səmimi ruh lazımdır.
Müsəlmanlar, İngiltərə dərin dövlətinə qarşı tək-tək uğur qazana bilməzlər. Lakin İslam aləmi birləşsə böyük güc olar, dərin dövlət məğlub olar.
PKK, İŞİD, Əl-Qaidə, Boko Haram, bütün terrorist qruplar İngiltərə dərin dövlətinin himayəsi altındadırlar. Bu quruluşla mübarizə, İslam Birliyi ilə mümkün olar.
2017-ci il bütün dünya üçün xeyirli, uğurlu olsun. Hədislərin və Bədiüzzamanın işarələri ilə çox mühüm hadisələrin olacağı bir il kimi görünür.
2017-ci il kilid illərdən biridir. 2023-cü il İslamın qələbəsi ilə nəticələnəcək inşaAllah. Bu qələbə mövhumatçılığın deyil, Quranın qələbəsi olacaq. Dünya ilk dəfə şeytanın təsirindən xilas olacaq və dünyaya yaxşılıq, gözəllik, sülh, keyfiyyət, sevgi, mərhəmət, nəzakət hakim olacaq. Bunu görəcəyik.
Önümüzdəki illər İslam Birliyinin başlanğıcının olacağı illərdir. Allah bütün müsəlmanların ayaqlarını möhkəmləndirsin, güc və xeyir versin.
Allah yeni ili bütün İslam aləmi, bütün dünya üçün xeyirli etsin. Allah İslam aləminin üzərindəki bəlaları, uğursuzluqları, döyüşləri aradan qaldırsın. Bizi İsa Məsih və Mehdiyə tələbə etsin.
Münafiq hər şeyi yaradanın Allah olduğunu anlaya bilməyəcək qədər axmaqdır. Özünü gizlətdiyini zənn edər, gizli hesab etdiyi hər şeyi yaradan Allahdır.
Münafiq öz aləmində cahil azadlıq anlayışına sahibdir, həmişə başını bəlaya salar, bir bəladan qaçmağa çalışarkən digərinə düçar olar.
Münafiqin içində Allaha uzaq olmaqdan, haşa Allaha qarşı mübarizə aparmaqdan irəli gələn böyük sıxıntı və anarxiya var.
Münafiqin üzü kukla səhnəsi kimidir. Üzü ilə həmişə oynayar, baxışlarına pis ifadə verər, mənfəəti tələb etdikdə özünü günahsız kimi göstərər.
Münafiqin ruhu həmişə qarışıqlıq və anarxiya içində olduğu üçün həyatının heç bir anı hüzurlu deyildir, həmişə kin və qəzəb içindədir.
Münafiq müsəlmanların tamamilə dağılmasını istəyər. Özü müsəlmanları tərk edərkən digər insanlara siz də ayrılın, dağılın mesajı verər.
Münafiqi müsəlmanların nə etdiyi də həmişə maraqlandırar, müsəlmanların başına problem gəlməsini istəyər.
Münafiq əvvəlcə müsəlmanların arasında mənfəət əldə etmək üçün özünü gizlədər, daha sonra müsəlmanlardan ayrılmağa cürət edər, lakin başqalarını da özü ilə birlikdə sürükləmək istəyər.
Quranda ən mühüm mövzu münafiqlərlə elmi mübarizədir. Çünki münafiq müsəlmanların arasında İslam əleyhinə fəaliyyət göstərir.
Rusiyanın üz-üzə qaldığı hücumların heç bir təsiri olmayacaq. Xüsusən Türkiyə, İran, Rusiya ittifaq etsə çox möhkəm güc olar.

Adnan Oktar deyir ki... 30 dekabr 2016> Click for more

İntiharların bu qədər artması dəccalın mərhəmətsiz sisteminin, eqoistliyinin, insanları necə əzdiyinin, necə məhv etdiyinin dəlilidir.
Söylədiklərimizdən sonra Rusiya tarixində ilk dəfə İngiltərə dərin dövlətinə qarşı açıq rəftar nümayiş etdirir. Rusiyaya hücumların artmasının səbəbi də budur.
İngiltərə dərin dövlətini açıqca ifadə etməkdən, dəccaliyyətin mütləq məğlubiyyətə düçar olacağını söyləməkdən heç kim çəkinməməlidir.
Dini korlayanların sistemində bütün əziyyət qadınlara verilir. Qadını potensial cəhənnəmə layiq insan kimi görürlər. Halbuki, qadın çox qiymətlidir.
İslam ultramüasir insanların yaşadığı, köməkləşmənin, mərhəmətin, yaxşılığın, elmin, incəsənətin ən yüksək nöqtəyə gəldiyi ən gözəl sistemdir.
Bütün peyğəmbərlər təvazökardır, şəndir, zarafatcıl və həyat doludur.
Müsəlmanların sel kimi qanı axarkən bəzi saxta alimlər də saatlarla heç bir zəruriliyi olmayan mövzular barəsində danışırlar.
İslamı, yaşanması mümkün olmayan və şiddətin olduğu bir din kimi göstərdikləri üçün dünyanın hər tərəfində müsəlmanlar mərhəmətsizcə əzilir.
Şiə və sünni deyə müsəlmanları bir-birinə qırdırmağa çalışırlar. Müsəlman deyildikdə baxımsız, çirkli, zövqsüz insanlar ağıla gəlsin istəyirlər. Halbuki müsəlmanlıq nəzakət, keyfiyyət, gözəllik, incəsənət, elm, ədəb, gözəl söz, incəlik, qısacası gözəl olan hər şeydir.
Quranda mindən çox münafiqlərlə əlaqədar ayə var, lakin İslam aləminin ən az üzərində dayandığı mövzu münafiqlikdir.
Peyğəmbərlər kədərlidir inancı doğru deyil. Bu yanlış məlumatdır. Az gülüb çox ağlamaq küfr əhlinə layiq haldır. Bədbəxtlik, kədər müsəlmanın deyil, küfr əhlinin xüsusiyyətidir. Müsəlman imani həyəcanı ilə şən və sevinclidir.
İncəsənət, keyfiyyət, estetika olmadıqda həyatın mənası və gözəlliyi qalmaz. Təhsil olmadan da incəsənətdən zövq alan nəsil yetişməz. Tezliklə İncəsənət və Keyfiyyət Nazirliyi yaradılsın ki, tikintidən ayaqqabı emalına qədər hər yerdə incəsənət və keyfiyyət hakim olsun. Bu təməl siyasət olsun.
Putinin Amerikalı diplomatlarını ölkədən kənara göndərməyəcəyik açıqlaması çox gözəl olub.
Amerikanın siyasətinə yön verən İngiltərə dərin dövlətidir. Yaxın Şərqdə yaşanan bu fəlakətin memarı da İngiltərə dərin dövlətidir.
Bəzi televiziya kanalları inanmadıqları və tətbiq etmədikləri həyatı insanlara təlqin edir, İslamı incəsənətsiz, gözəllik olmayan bir həyat kimi göstərirlər.
Avropada, Amerikada necə elektrik kəsilməsi yaşanmırsa, Türkiyədə də yaşanmaması üçün bütün tədbirlər görülməlidir.
İran, Rusiya və Azərbaycan ilə ittifaqımızı gücləndirək. Təbii qaz və enerji resursları məsələsində tam əməkdaşlıq olsun.
Qan tökülməməsini, müsəlmanların nicat tapmasını istəyən "şiə-sünni qardaşdır, müsəlmanlar bir olsun, bir mənəvi liderimiz olsun" deməlidir.
Müsəlmanlara həll yolu göstərmədən təkcə problemləri gündəmə gətirib şikayət etmək olmaz. Həll yolunun mehdiyyət və İslam Birliyi olduğu deyilməlidir.
İslam aləminin qarşısındakı qüvvənin, yəni dəccaliyyətin nə olduğunu açıqlamadan, İslam Birliyini istəmədən İslam aləminin problemləri həll edilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 29 dekabr 2016> Click for more

Hörmətli Kamal Kılıçdaroğlu çox stabil, ağıllı, terrora tamamilə qarşı, hər problemi demokratik üsullarla həll etməyə çalışan təmiz insandır. Hörmətli Kılıçdaroğlu seyid kökündən gələn, olduqca keyfiyyətli Anadolu insanıdır.
Hz. Musanın saqqalı çox sıx və uzun, çiyinləri çox geniş, baxışları çox kəskin idi.
Şəhidlərimizin məqamı çox gözəldir, onlara qibtə edirik. Allah şəhidlərimizin ailələrinə uzun ömür versin.
Quran əksik və yanlış cəhətləri düzəldən kitabdır, özündən əvvəl gələn haqq kitabları təsdiqləyər, lakin onlardakı təhrifi də düzəldər.
Hz. İsa (ə.s) çillidir, gözləri bozdur, çox kəskin baxışlı, çox sevgi doludur. Sakit təbiətli insandır, hər kəsə qarşı çox şəfqətlidir, çox pakdır. Hz. İsa (ə.s) düşünmə gücü çox yüksək olan peyğəmbərdir.
Quranda Tövrat və İncilə isnad var, lakin bəzi müsəlmanlar bunu anlamaq istəmirlər, halbuki İncil və Tövrat oxusalar üfüqləri geniş olar.
Müsəlman, xristian və ya musəvi olan insan peyğəmbərlərdən hər hansı birini inkar etsə bu küfr olar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in peyğəmbərliyini qəbul edən bir musəviyə “kafir” demək Qurana uyğun olmaz.
Kitab əhli öz şəriətini yaşaya bilər, lakin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə öz aləmində yalançı deyən və peyğəmbərliyini qəbul etməyən küfr etmiş olar.
Müsəlmanların Tövrat və İncilin təhrif edilməmiş hissələrini oxumaları və həyata keçirmələri lazımdır. (Maidə surəsi, 44: Şübhəsiz ki, Biz Tövratı, içində hidayət və nur olaraq endirdik.)
İslam aləmini parça-parça edən, Osmanlını yox edən üst ağıl İngiltərə dərin dövlətidir. Bədiüzzaman da bunu əsərlərində söyləmişdir.
Bədiüzzaman da dəccaliyyətin dünya hakimiyyətinə diqqət çəkmişdir. Dəccaliyyəti idarə edənin İngiltərə dərin dövləti olduğu açıq ifadə edilməlidir.
Allah sevgisi özü özlüyündə yaranmaz, zəhmət çəkmək, əziyyət çəkmək lazımdır. Əzablar, çətinliklər olmadan insanda dəlicəsinə sevgi yaranmaz.
Dünya qarışıq yer deyil, hər şeyin səbəbi var. Allah hadisələri yaradarkən tək məqsədi var. Allah Özünü çox sevməyimizi istəyir. Allahın ən mühüm xüsusiyyəti sevməsi və sevilməsidir. Pişiklərin, bəzəklərin, musiqinin, insanların, ağacların yaradılmasının səbəbi həmişə sevgidir. Bütün yaradılışdakı məqsəd insanın Allahı sevməsidir. Sevgi olmazsa insanın ağlı donuqlaşar.
İngilis heyranlığını təlqin etmə məsələsi Əbdülhəmid dövründən bəri bütün Yaxın Şərqdə geniş yayılıb. Bu, İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirməsidir.
Türkiyə də, Rusiya da Suriyanın bölünməsinə qarşıdır. Suriyanın ərazi bütövlüyünün qorunması düzgün siyasətdir.
Tövrat və İncil əhlinin Quranı qəbul etməsi əsas şərtdir. Quran əhlinin də Tövrat və İncildəki Qurana uyğun hissələri qəbul etməsi əsas şərtdir.
Allah dinin çətinləşdirilməsini istəmir. Quranın hökmünün kafi olduğunu bildirir.
Tövrat və İncilin etibarsız olan hissələri Quranda bildirilib. Qurana uyğun hissələrinin müsəlmanlar tərəfindən da bilinməsi lazımdır.
Amerika YPG/PYD-yə kameraların gözü qarşısında silah və sursat verir, əksini iddia etmələri həqiqətə uyğun deyil.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin saqqalının necə olacağını da təfərrüatı ilə bildirib. Bəziləri Mehdi saqqalsız olacaq deyirlər. Bu doğru deyil. Heç bir hədisdə Mehdinin saqqalsız olacağına dair ifadə yoxdur. Peyğəmbərlərin də çoxunun saqqalının necə olduğu hədislərdə vardır. İsa Məsih və hz. Davudun saqqalı qırmızıya çalan şabalıd rəngidir. Mehdi və digər peyğəmbərlərin saqqalının isə qara olduğu bildirilmişdir. Hədislərə görə Mehdinin saqqalı kəvsəc (yanlarda az) alt tərəfdən cəzm edilmiş (düzəldilmiş) şəkildədir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) yer üzündə axan qanı öz nəslindən gələcək olan Mehdi (ə.s)-ın dayandıracağını bildirir və Mehdini çox təfərrüatlı izah edir.
PKK, YPG, İŞİD, El-Nusra, Əl-Qaidə, Boko Haram və digər bütün təşkilatlar İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirməsi ilə hərəkət edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 28 dekabr 2016> Click for more

İgid ləqəbi ilə yad edilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “bir möminə dəli deyilmədikcə imanı kamil olmaz” deyə buyurmuşdur.
Bir müsəlmanı sırf düşüncələrindən ötrü 10 ay ruhi xəstəxanada saxlamaq bu qanunsuzluğu edənlər üçün ayıb, mənim üçünsə şərəfdir. Ruhi xəstəxanada mənə edilən qanunsuzluqların bənzəri görülməyib. Haqqımda hökm çıxarılmadığı halda tibb bacısı və həkimlərlə belə görüşməyim qadağan idi.
Böhtandan ötrü ruhi xəstəxanada saxlanıldığım dövr Türkiyənin necə dövrlərdən keçdiyinin başa düşülməsi baxımından əhəmiyyətlidir. O günlər mənim şərəfimdir.
Türkiyə üçün ən mühüm məsələlərdən biri keyfiyyət və incəsənətdir. Mütləq Keyfiyyət və İncəsənət Nazirliyinin yaradılması, bu sahədə təşəbbüs göstərilməsi lazımdır.
Böyük bir kəşfiyyat təşkilatının dəstəkləmədiyi heç bir terror təşkilatı mövcudluğunu davam etdirə bilməz. PKK və İŞİD İngiltərə dərin dövlətinin dəstəyi sayəsində mövcuddur.
Mehdi heyrət oyandıracaq şəxsdir. Bədiüzzaman Mehdi üçün “əcaib şəxs” demişdir.
Dini pozanlar xoşbəxtliyi, gözəlliyi, incəsənəti, estetikanı dinin əleyhinə olan şeylər kimi göstərirlər. O zaman müsəlmanları müəyyən mənada cəhənnəmə sürükləyirlər. İslam cənnətdir. Allah müsəlmanlar üçün dünyada da, axirətdə də cənnəti istəyir. Müsəlmanlar dünyanı cənnət kimi edəcəklər. Zülm edən, asıb kəsən, şiddət tətbiq edən “kafir”dir. Müsəlmanların da, Kitab əhlinin də arasında zülm edən çıxa bilər.
Xristianlara və musəvilərə “kafir” deyilməz. Onlar Kitab əhlidir. Allah Kitab əhlinin yeməyini və qadınlarıyla evlənməyi halal etmişdir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından dərhal sonra münafiqlər və dövrün dərin quruluşları ittifaq edərək müsəlmanları böyük çıxılmaz vəziyyətə saldılar.
Müsəlman dediyin pərişan olmalıdır, həyatında incəsənət, elm olmamalıdır anlayışı hal-hazırda İslam aləminin amansızca əzilməsinə səbəb olur.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir hırka ilə əyləşər, 2-3 xurma yeyərdi deyə yanlış inancları var. Halbuki Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i zəngin etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ehtiyac içində yaşadığını iddia etmək səhabəyə də böhtan atmaq olar. Heç bir səhabə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i ehtiyac içində qoymaz.
Müsəlman olmağın pərişanlıqla eyni mənalı olmağını istəyirlər. Allah çiçəkləri, quşları, dünyanı bəzəkli yaradır. Müsəlman da baxımlı və diqqət edən olar.
Müsəlmanların keyfiyyətli, alicənab, mədəni, zövqlü, təmiz, baxımlı olması Quran əxlaqının tələbidir. Qorxunc görünməni din kimi göstərmək zülmdür.
Xristianlar hz. İsanın doğumuna sevinib qeyd edirlər, müsəlmanların bundan narahat olacağı bir şey ola bilməz.
Kürdlər dürüst, mərd, sözündə duran, hər cəhətdən etibarlı insanlardır. PKK isə namərd və alçaqdır. PKK ya ağıllanacaq ya da bölgədən gedəcək.
Biz Yaxın Şərqdə kommunist stalinist azğın bir quruluş olmasını istəmirik. Kürd qardaşlarımız bizim canımızdır, bizim baş tacımızdır.
Rusiya, İran, Türkiyə və İsrail ittifaqı yaradılar, buna Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər də qoşulsa həm bölgə, həm də dünya əmin-amanlığa qovuşar.
Rusiyada Putini aradan götürüb İngiltərə dərin dövlətinin təsiri altında olan birini gətirmək istəyirlər. Bütün Türk dövlətləri Putinə dəstək olsun.
İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirməsi ilə Amerika tərəfindən PYD/YPG/PKK-ya MANPADS (daşına bilən hava müdafiə sisteminin) verilməsi bilavasitə Türkiyəyə istiqamətli hərəkətdir.
Rusiya, İsrail, İran və Türkiyə mütləq ittifaq etsin. Bu məsələdə heç gecikmə olmasın. Bölgədə İngiltərə dərin dövlətinin bütün oyunlarını puç edək.
Obamanın siyasətini İngiltərə dərin dövləti yönləndirir. İngiltərə dərin dövlətinin bu siyasəti Suriyada çox böyük təxribata səbəb oldu.
İngiltərə dərin dövləti Suriyadakı məğlubiyyətinin acısını Rusiyadan çıxartmağa çalışır. Baş verən ardıcıl sui-qəsdlər, təyyarənin düşməsi bundan ötrüdür. Dəccaliyyət bundan sonra da ardıcıl hücumlara keçəcək. İran, Türkiyə, Rusiya, Misir və İsrail ittifaq etsə dəccaliyyət adlı nəsə qalmaz.
İngiltərə dərin dövləti Suriyada məğlub oldu. “Böyük Yaxın Şərq” layihəsini həyata keçirib Suriya, İraq və Türkiyəni böləcəkdilər, planları alt-üst oldu.

Adnan Oktar deyir ki... 27 dekabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin 1920-ci illərdəki planlarında İstanbulu ayrı bir federal dövlət etmək idi. 15 iyulda da bu planı həyata keçirmək istədilər.
Hz. Süleymanın məscidini yenidən inşa edəcəyik inşaAllah. Musəvilər, müsəlmanlar, xristianlar Qüdsdə sülh içində yaşayacaq.
Anadoludakı mövləvilik ilə İngiltərə dərin dövlətinin fəlsəfəsi olan rumilik eyni deyil. Rumilik, müsəlmanlıqdan kənar azğın fəlsəfədir.
İslamı seçən insanın müsəlmanlığı necə yaşayacağına heç kim qarışa bilməz. İnsanın dini necə yaşadığı özünün məsuliyyətidir.
Hədislərin işarələrinə görə təqribən 2019-2021-ci illərdə dünya çox mühüm hadisələrlə qarşılaşacaq, çox gözəl dəyişikliklər görəcəyik inşaAllah.
Gənclər də, qadınlar da istədikləri kimi geyinməlidir. Kimsənin kimsəyə təzyiq göstərməsi düzgün olmaz. Dində məcburiyyət yoxdur.
Türkiyə, İran və Rusiya ittifaq etdikdə həm bu ölkələr, həm də bütün bölgə hüzurlu və rahat olar. İsrail və İslam ölkələri də bu ittifaqa daxil olacaq.
Dəccaliyyət İslam aləmini məhv edir. Dəccaliyyəti tam zərərsizləşdirəcək olan mehdiyyətdir. Hal-hazırda bu iki qüvvə mübarizə aparır.
Atatürk İngiltərə dərin dövlətinə qarşı çox qətiyyətli olduğu üçün dəfələrlə sui-qəsd cəhdinə məruz qalmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 26 dekabr 2016> Click for more

Müsəlmanlar birlik olsa, İslam aləmi birləşmiş olsa heç bir terror təşkilatının təsiri ola bilməz. İslam aləmi parça-parça olduğu üçün bu fitnələr davam edir.
Münafiqdə səbir və təvəkkül şeytanın təsiri ilə ləğv olmuşdur. Buna görə də hadisələr ona çox pis təsir edər, əsəb tutması keçirər.
Münafiqin ən nəzərə çarpan xüsusiyyətlərindən biri, içində ağlasığmaz narahatlıq olması və sinirlərinin həmişə gərgin olmasıdır.
İngiltərə dərin dövləti öz əsgərlərinə, öz insanlarına qarşı da mərhəmətsizdir. İngilis əsgərlər üzərində ağlasığmaz təcrübələr aparıblar.
Dəccaliyyətlə mübarizə aparmaq, tək-tək müsəlman ölkələrin bacara biləcəyi iş deyil. İslam aləminin birləşib Dəccalın fəlsəfəsinə Quran ruh u ilə cavab verməsi lazımdır.
Təhsil sistemindəki əsas problem darvinist, materialist tədris proqramı olmasıdır. Anti-darvinist təhsil verilmədikcə bəlalar bitməz.
Quranda qadının döyülməsi deyə bir hökm yoxdur.
Dəccal Mehdi və İsa Məsihə qarşı hücuma keçər, lakin hər dəfə müvəffəqiyyətsizliyə düçar olar.
İngiltərə dərin dövlətinin gücünün çatmadığı sistem Xızır, Mehdi və İsa Məsihdir. Bu şəxslər metafizik olaraq qalib yaradılmışdır.
Marks da, Lenin də əslində İngiltərədə yetişmişdir. Kitablarının və fikirlərinin dünyaya yayılmasını İngiltərə dərin dövləti təşviq etmişdir.
Üst ağılın İngiltərə dərin dövləti olduğunu söyləmədikcə bu quruluşa qarşı elmi mübarizə tam təsirli olmaz. Ziyalılarımız açıqca söyləsinlər.
Münafiqliyin əhəmiyyətini gündəmə gətirməyimizdən sonra xalqımız da münafiqlik təhlükəsini gördü.
Terrora və şiddətə hər cəhətdən qarşı bir insanam. Mübarizə təkcə sülh, sevgi, elm və irfanla olar.
“Dində məcburiyyət yoxdur”. İnsanlara din zorla və təzyiqlə yaşadılmaz. Təzyiq və məcbur etmək Qurana görə haramdır.
Rəcm (daşlayaraq öldürmə) Quranda yoxdur. Bütpərəst adətdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə şey deməyib.
İŞİD, Əl-Qaidə, Boko Haram kimi terror təşkilatlarının tətbiq etdikləri şiddətə öz aləmlərində dəlil göstərdikləri xurafat hədislər var. Bu xurafat hədislərin təməl İslami mənbələrdən çıxarılması lazımdır. Saqqalını kəsənin, namaz qılmayanın, içki içənin öldürülməsi kimi xurafat və Qurana uyğun olmayan hədislərin təməl mənbələrdən çıxardılması lazımdır. Bu elmi iş görülmədən radikal terrorun bitməsi mümkün olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 25 dekabr 2016> Click for more

Allahdan, Qurandan, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən demək olar ki, heç bəhs etməyənlər səhərdən axşama qədər rumiliyi tərifləyirlər. Bundakı anormallığı görmək lazımdır.
Mehdiyyət ətalət deyil, tam əksinə canlılıq, şövq, həyəcan gətirər. Mehdiyyətin rədd edilməsi fəlakətin adıdır.
Əbdülhəmid dövründə Fələstindəki musəvi əhalisi 80 minə yüksəlmiş və 36 musəvi yaşayış məntəqəsi salınmışdır.
Mehdiyyətin dayandırılması qeyri-mümkündür. Taledə Mehdi, İsa Məsih gəldi, vəzifələrini icra etdi və getdilər. Heç kim taleyə mane ola bilməz.
Allaha, axirətə tam iman gətirə bilmədikləri halda din texniki olaraq həyatını davam etdirənlər var. Bunlar din yolu ilə mənfəət əldə edirlər.
İran, Rusiya və Türkiyənin ittifaqı İngiltərə dərin dövlətini iflic edər. Pakistan, Misir və Səudiyyə Ərəbistanı da qoşulsa çox təsirli güc olar.
PKK, İŞİD, Əl-Qaidə, bütün terror təşkilatlarının beyni İngiltərə dərin dövlətidir. Bütün təşkilatlar bu quruluşun yönləndirməsi ilə hərəkət edərlər.
Millətimizin inancına görə bir insanın Allah dərgahındakı yeri əhəmiyyətlidir. Şəhidlər də Allah dərgahında ən gözəl məqamdadırlar.
Möminlərin möminləri sevməsi, camaat halında olması Allahın Quranda bildirdiyi hökmdür.
Konstitusiyanın 123-cü və 126-cı maddələrində ediləcək dəyişikliklər muxtariyyət, əyalət, federasiya yaratmağa zəmin hazırlayacaq xüsusiyyətdə olmamalıdır.
İmam Rəbbani, Əbdülqadir Gilani kimi bütün böyük alimlər Mehdi gözləyirdi, hamısının Mehdini gözləyən camaatları var idi.
Müsəlman münafiqlərin və küfr əhlinin içərisində şəxsiyyətini, inancını, qətiyyətliliyini qoruyaraq elmi mübarizəsinə davam edər.
Müsəlman münafiq və küfrlə qarşılaşdığı zaman təşvişə düşməz. Sakitcə, ağılla və səbirlə onları öyrədər, elmi yolla mübarizə aparar.
Bəlanın mənbəyinin İngiltərə dərin dövləti olduğunu söylədik. Psixopatca hücumlarını artırdılar. Bütün ziyalılarımız bu mövzu üzərində dayanmalıdır.
Rusiya İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını gündəmə gətirdikcə ardıcıl hücumlara məruz qalır. Rusiya bu alçaqlara qarşı güclü tədbir alsın.
Biz Leninin İngiltərə dərin dövləti ilə əlaqəsini sənədlərlə açıqladıqdan sonra rus bürokrat və siyasətçilər də bu mövzuda açıqlama verdi.
Türkiyə üzərində Əbülhəmid dövründən bəri başlayan İngiltərə dərin dövləti təzyiqi və mühasirəsi var. Bu təzyiqi elmlə aradan qaldıracağıq.
Rus siyasətçilər İngiltərə dərin dövlətinə açıqca diqqət çəkdiyi üçün hər tərəfdən Rusiyaya hücumlar başladı. Rusiyanı tək qoymamaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 24 dekabr 2016> Click for more

Çox tez təcavüzkarlaşan, mədəniyyətsiz, cahil və kin dolu kütlələrin yetişməsi bir ölkə üçün çox təhlükəlidir. Nifrət dolu olanlar müalicə edilməlidir. Sevgisiz insanları öyrədərək yola gətirmək mümkündür. Belə insanlara sakit formada, səbirlə yaxınlaşıb həmişə öyrətmək lazımdır.
İngiltərə dərin dövlətinin “böyük oyun” dediyi “Böyük Yaxın Şərq” layihəsi ilə Yaxın Şərqi çoxlu sayda kiçik dövlətə bölmə layihəsidir.
Yaxın Şərqdəki bütün terror qrupları İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirməsi ilə hərəkət edir, heç biri öz imkanları ilə hərəkət edə bilməz.
1400 ildir ki, hər gün müsəlmanlar Məsih Dəccalın fitnəsindən qorunmaq üçün dua edirlər. Dəccal fitnəsi tarixin ən böyük fitnəsidir.
Uşaqlara bitki və heyvan sevgisi qazandırmaq çox gözəldir. Uşaqlarını belə yetişdirən ailələr çox doğru edirlər.
Hədisdə bildirilən İsa Məsihin arxasında namaz qılacağı və İslam aləminin lideri olan insan hz. Mehdidir.
Hədislərə görə dəccal, Mehdi dövründə radio və televizorlardan üç dəfə çıxış edəcək.
İngiltərə dərin dövləti Əbdülhəmid dövründən indiyədək siyasətin içinə əqrəb kimi çökmüşdür, hazırda bu sistem çökdüyü üçün təşvişə düşürlər.
Axırzamanın Məsih Dəccalı tarixin ən böyük fitnəsidir. Yaxın zamanda bütün dünya özünü görəcək. Dəccal görünüşü qəribədir, lakin çoxlu bilik sahibidir. İnsanları özünün Peyğəmbər və Məsih olacağına inandırar. Hədislərə görə dəccalın bir gözü kordur, üzü ürküdücüdür, saçları qırmızıdır. Kor olduğu halda Rəbb olduğunu iddia edər.
Mehdiyyəti müdafiə edən də, qarşı çıxan da mehdiyyətə xidmət edər. Məsələn, dəccaliyyət mehdiyyətə istəməsə də ən çox xidmət edən ünsürdür.
İngiltərə dərin dövlətinin zülmünün tam mənası ilə dayanması mehdiyyət vəsiləsi ilə olacaq.
Rumilik xalqın Anadoluda bildiyi mövləvilikdən fərqlidir. Rumilikdə homoseksuallıq var, haşa ilahlıq iddiası var, darvinizm var. İslam aləminə içində homoseksuallıq və darvinizm olan rumiliyi model kimi təqdim etməyə çalışmasınlar.
Quran və İslam həyatın hər yerində var. Heç bir mövzu dindən uzaq deyil.
İngiltərə dərin dövləti çox sayda saxta hesabdan istifadə edərək xalqı yönləndirməyə çalışır. Əslində kiçik dəstədirlər, lakin çox sayda hesabdan istifadə edirlər.
“Böyük Yaxın Şərq” layihəsi, Yaxın Şərqi kiçik parçalara bölmək, müsəlmanları bir-biri ilə vuruşdurmaq və silah sənayesini zənginləşdirmək layihəsidir.
Çörçil döyüşdən və qan tökülməsindən zövq aldığını söyləmişdir. Bu İngiltərə dərin dövlətinin zehniyyətini əks etdirən fəlsəfədir. Bütün Yaxın Şərq və İslam aləmi hal-hazırda İngiltərə dərin dövlətinin dəhşətli siyasəti altında əzilir. Bu həqiqəti görməzlikdən gələcək vəziyyət yoxdur.
İngilis xalqını sevirik və dostuq. Lakin İngiltərə dərin dövləti öz xalqını da mərhəmətsizcə əzən vəhşi quruluşdur, elmlə əl çəkmərik yaxalarından.
Sevgi əvəzinə kini, intiqam almağı, təkəbbürü insanlara sevdirmək şeytanın oyunudur. Heyrət edəcək şəkildə bəzi insanlar bu xoşagəlməz halı qəbul edir. Müsəlmanlar sevgidən bəhs etdikdə, sanki anormal şeydən bəhs edilirmiş kimi reaksiya verirlər. Sevgisizliyi bu cür qəbul etmələri təəccüblüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 23 dekabr 2016> Click for more

Allah Özünü bütün qəlbimizlə, ağlımızla və gücümüzlə sevməyimizi istəyir. Kainatın yaradılma məqsədi sevgidir. Mömin bütün diqqəti və iradəsi ilə kəskin sevgi ilə Allahı sevər.
Sevgini insanların qəlbindən alıblar, halbuki insanın vücuduna və ruhuna ən çox təsir edən sevgidir. Şeytan insanlara sevgini unutdurub həyatın mənasını əllərindən almışdır. Sevgi olmadıqda həyat qalmaz, insan sadəcə orqanizmdən ibarət olar. Sevgi olmadıqda mərhəmətsiz eqoizm olur. Sevgi olduqda Qurandakı hamilik sistemi tam hakim olur, sevərək hər kəsə sahib çıxılır. Həyatın məqsədi də, cənnətin məqsədi də sevgidir. Allahın icazəsi ilə sevgini bütün dünyaya hakim edəcəyik.
İngiltərə dərin dövləti İran, Rusiya və İsrail ilə aramızın pis olmasını istəyirdi. Hamısına elmlə, biliklə əngəllədik. Rusiya və İran ilə aramızı vuracaqdılar, düşmənçilik istəyənlərin səsi bizim qardaşlıq və dostluq istəyən səslərimiz altında boğulub yox oldu.
Mən hər zaman mübarizənin fikri olmasının lazım olduğuna inanaram. Terroru müdafiə edən fəlsəfələri fikirlə aradan qaldırmaq ən güclü əks mübarizədir.
Dəccaliyyət olan İngiltərə dərin dövləti ingilis xalqının da, dünyanın da başına bəladır. Biz fikri olaraq bu qaranlıq quruluşa qarşı mübarizə aparırıq.
Bizim ingilis düşmənçiliyi deyə mövzumuz əsla yoxdur. Çox ingilis dostumuz var. Tənqidimiz onların da başına bəla olan İngiltərə dərin dövlətinədir.
Hz. Süleyman dövründə də Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də müsəlmanların keyfiyyəti, gözəlliyi İslamın təbliğində çox təsirli olurdu. Müsəlmanların gözəlliyini, keyfiyyətini, nəzakətini, sevincini görən İslamı yaşamağı sevinclə qəbul etməlidir. Keyfiyyətsizlik İslamı daxilən çökdürər.
CHP-nin yeni konstitusiyada bölünməyə səbəb ola biləcək xüsusları gündəmə gətirməsi düzgündür. Unitar quruluşun qorunması olduqca əhəmiyyətlidir.
Yeni konstitusiya maddələrində əyalət quruluşuna səbəb olacaq heç bir hökm olmamalıdır. Bizim Tayyib hocama etimadımız tamdır, lakin gələcəkdə başqa birinin sui-istifadə edə biləcəyi heç bir maddənin olmaması lazımdır. Fərman ilə verilən səlahiyyətlər bu cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Yeni düzəlişdə 123-cü və 126-cı maddələrdə gələcəkdə əyalət sisteminə səbəb ola biləcək xüsuslar varsa, bunlar mütləq aradan qaldırılmalıdır.
Bir insan mehdilikdən, məsihlikdən istifadə edib qan axıdırsa o mütləq dəccaliyyətdir. Mehdi tək damla qan tökməz.
Putin təyyarənin salınması və səfirin namərdcə vurulmasında bir mərkəzdən yönləndirmə olduğunu söyləməkdə haqlıdır, bu mərkəz İngiltərə dərin dövlətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 22 dekabr 2016> Click for more

Mühacir düşərgələrindəki qardaşlarımızın qış şəraitində çətinlik çəkməmələri üçün hər cür tədbiri alaq, onlara kömək edək.
Bir çox kommunist lider və ideoloq kapitalizmin qalası kimi tanınan İngiltərədə, Gizli Kəşfiyyat Xidməti (MI6) tərəfindən yetişdirilmiş və ölkələrinə göndərilmişdir.
Aqressivliklə, küfrlə, təhqirlə İslama insan qazandırmaq olmaz. Bununla təkcə pis insan meydana gətirər. İnsanlar sevgi ilə, hörmətlə qazanılar.
Dəccal özünün peyğəmbər olduğunu iddia edərək ortaya çıxar. Şeytandan ilham alan biridir. Şeytanın ilhamı ilə cinayətləri yönləndirər.
Dəccaliyyət dünyanın hər tərəfində "Dəccal yoxdur, Mehdi zühur etməyəcək" sözlərini söylədir, bəziləri də bilmədən bu təlqinə uyur. Mehdi gəlməyəcək deyildikdə dəccaliyyətin gizlənməsi və rahat hərəkət etməsi üçün mühit yaranır. Bəziləri bilmədən bu vəziyyəti dəstəkləyir.
İngiltərə dərin dövlətinin mühüm taktikalarından biri də zehin qarışdırmaq, hədəf yayındırmaqdır. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (CİA), Mossad, hamısının arxasındakı güc İngiltərə dərin dövlətidir.
İngiltərə dərin dövləti öz xalqı da daxil olmaqla, hər xalqa düşmən quruluşdur. Bu ölkə rahat olsun deyə bir anlayışı yoxdur, hamısını əzər, yox edər. İngiltərə dərin dövləti insan sevməz, dayanmadan müharibə, qan tökmə, yoxsullaşdırmaq istəyər.
Səmimi olaraq Türkiyə üçün mübarizə aparmaq istəyənlər bütün təşkilatların və quruluşların İngiltərə dərin dövləti tərəfindən yönləndirildiyini, İngiltərə dərin dövlətinin ideologiyasının rumilik və darvinizm olduğunu, anti-darvinist təhsil verilməsinin lazım olduğunu, inanc pozuntusuna səbəb olan xurafat hədislərin əsas qaynaq əsərlərdən çıxardılmasının lazım olduğunu söyləməlidir. Əsil təsirli elmi mübarizə belə olar.
İngilis xalqı günahsızdır. İngiltərə dərin dövləti isə münafiqlərdən və şeytani əxlaqlı insanlardan ibarət qaranlıq quruluşdur, əsil hədəf bu olmalıdır.
İngiltərə dərin dövlətinin İslam aləmində on minlərlə tərəfdarı var. Bunlar tək bir ailə kimi hərəkət edir. Buna görə də müsəlmanlar birlik olmaq məcburiyyətindədir. İslam ölkələri tək-tək ortaya çıxdıqda Allah qorusun həmişə əzilərlər. Mütləq ittifaq halında kütləvi mübarizə lazımdır.
İslam aləminin qarşısında tək-tək İŞİD, Əl-Qaidə, Haşdi Şabi deyil, dəccal ordusu var. Dəccal ordusuna qarşı İslam Birliyi ilə mübarizə aparılar.
İngiltərə dərin dövlətinin bir ordusu var. PKK, YPG, İŞİD, bəzi şiə milislərinin hamısı bu ordunun dəstəsi mövqeyindədir, hamısı zərərsizləşdirilməlidir. Bölgədəki bütün terror təşkilatları tək bir beyin mərkəzindən ortaq hərəkət edir. Bunlara qarşı mübarizə də tək nöqtədən, müsəlmanların birliyi ilə olmalıdır.
İran ilə Türkiyə dostdur. İki ölkənin qarşıdurmaya sürüklənməsini istəyənlərin bu məqsədlərinə nail olmasına elmlə, irfanla icazə vermərik. Şiələrə və İrana qarşı düşmənçilik İngiltərə dərin dövlətinin oyunudur. Biz millət olaraq bu oyuna düşməyəcəyik.
Təhdidlərdən qorxmaq müsəlmana yaraşmaz. Müsəlman cəsur və qətiyyətli olar. Təhdid var deyə elmi fəaliyyət göstərməkdən imtina edilməz.
Şəhid ailələri hamımıza əmanətdir, hər birinin çox gözəl yaşamasını təmin edək.
Şəhidlərimizin xatirəsinə təşkil edilən futbol oyunu "millətimizi ruhdan sala bilməzsiniz" mesajı verdiyi üçün gözəl olmuşdur, dəstək verən hər kəsdən Allah razı olsun.

Adnan Oktar deyir ki... 21 dekabr 2016> Click for more

2017-ci ildə təkcə Türkiyədə deyil, dünyada daha da böyük hadisələr yaşanacaq. Qardaşlarımız heç təşvişə qapılmasın, sonu həmişə xeyir olacaq.
Hər cəmiyyətdə yaxşılar da var, pislər də. Heç bir cəmiyyət bütövlükdə lənətli deyil. Belə lənət anlayışı Qurana uyğun olmaz.
Əhd sandığı mələklər tərəfindən qorunur və Mehdi dövründə tapılacaq. Mehdidən başqa heç kim Əhd sandığını ortaya çıxara bilməz.
Musəvilərin lənətli olduğu iddiası Qurana görə doğru deyil. Allah o dövrdə əxlaqsızlıq edən müəyyən qrup musəvini lənətləmişdir.
Bir cəmiyyətə bütövlükdə düşmən olunmaz. Müsəlman təkcə zülm edəndən nifrət edər, mübarizəsi zülmə qarşı olar.
Ruslar təmiz insanlardır. Türkiyə ilə Rusiya düşmən olsun deyə çalışdılar, icazə vermədik. İran ilə də düşmənçiliyə icazə vermərik.
Hər hadisə taledəki kimi reallaşır. Bu gün Türkiyədə yaşananlar da hz. Musanın Qırmızı dənizi bölməsi də Allah dərgahında eyni anda olur.
Müsəlman üçün hər şey xeyir, küfr əhli və münafiq üçün hər şey şərdir.
Allah Özünün sevilməsini və insanların Ona yönəlməsini istəyir.
Sui-qəsdin və hadisələrin arxasındakı əsil güc NATO deyil, İngiltərə dərin dövlətidir. İngiltərə dərin dövlətinin yalanlarına aldanmamaq lazımdır.
İnsanların çoxu Türkiyənin qarşısındakı gücün ideologiyasıyla, fəlsəfəsiylə azğın quruluş olan İngiltərə dərin dövləti olduğunu anlaya bilmir.
İngiltərə dərin dövlətinin axmaqca Böyük Yaxın Şərq Layihəsi macərası ucbatından Suriyada və İraqda ağlasığmaz qan axdı. Yaxında bütün planlarının çökdüyünü görəcəksiniz.
ABŞ-ın PYD-ni dəstəkləməsi bölgədə stalinist bir dövləti dəstəkləməsi mənasına gəlir. Bölgədə belə bir quruluş meydana gəlməsi hər kəsə zərər verər.
Çayxanalarda kitab qoyulması, söhbət edən insanların da oraya gəlməsi gözəl olar. Hər çayxana kitabxana kimi olmalıdır.
Bu ölkədə səfir olaraq bizim himayəmizdə olan insanı arxasından vurmaq çox böyük əxlaqsızlıqdır. Müsəlmanın edəcəyi hərəkət deyil.
Türkiyə, Rusiya, Pakistan və İran birləşsə İngiltərə dərin dövlətinin bu cür böyük güclə başa çıxması mümkün olmaz.
Müsəlmanların şəffaflaşdırılması layihəsi İngiltərə dərin dövlətinin bir oyunudur. Əsil Chatham House kimi yerlərin şəffaflaşdırılması lazımdır. Soros vəqfini "müsəlmanları şəffaflaşdırmaq" məsələsində yönləndirən İngiltərə dərin dövlətidir. Daha əvvəl Misirdə müsəlmanları şəffaflaşdırma oyununu oynadılar, sonra Suriyada, indi Türkiyəyə bu oyunu oynayırlar.
Hədislərdə dəccalın çox əlli və çox dilli olmasından bəhs edilmişdir. Əslində İngiltərə dərin dövləti və dəccaliyyət üstündə dayanılmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 20 dekabr 2016> Click for more

Tayyib hocama dəstək olmaq siyasi məsələ deyil. İnsanlar Əbdülhəmid dövründən bəri istədiklərini devirməyə, Türkiyəni yönləndirməyə alışıblar. Bu çirkin sistemin davam etməsini istəyirlər. Tayyib hocama millət olaraq dəstək olub bu sistemin pozulmasını təmin edəcəyik.
Türkiyə çox mühüm dövrdən keçir. MHP, CHP, AKP birlik ruhu içində hərəkət etməlidir. Sevgini, qardaşlığı gücləndirək, Türkiyənin indi klassik siyasət və sərt müxalifət üslubuna deyil, birliyə ehtiyacı var. Türkiyə belə çətin dövrdən keçərkən bu vəziyyəti siyasi fürsətçilik gözü ilə qiymətləndirməyə çalışmaq çox böyük ayıb olar. Türkiyə birlik olmalıdır.
Münafiq heç bir işlə maraqlanmaq istəməz, hər şeyi müsəlmanlara etdirmək, onları işlətmək, onlara yük olmaq istəyər.
Münafiqlər əşyanı dəyərindən salmağa, korlamağa və ziyan verməyə çalışarlar. Həmişə fitnə-fəsad törətməklə məşğuldurlar. (Əraf surəsi, 85: Mədyən (topluluqna da) qardaşları Şüeybi (göndərdik. Şüeyb onlara:) Dedi: "Ey qövmüm! Allaha ibadət edin, sizin Ondan başqa İlahınız yoxdur. Sizə Rəbbinizdən açıq-aydın bir sənəd (möcüzə) gəlmişdir. Ölçüyə və çəkiyə tam riayət edin, insanların (haqları olan mallarını) əşyasını dəyərindən salıb əskiltməyin və islah olduqdan sonra yer üzündə fitnə-fəsad törətməyin. Bu sizin üçün daha xeyirlidir, əgər inanırsınızsa".)
Münafiq əkini, heyvanı, insanı hər şeyi pozar. Dəccaliyyətin bu əsrdə qidaların və heyvanların quruluşunu pozması da bu xüsusiyyətlərdən biridir. (Bəqərə surəsi 205: O, iş başına keçən kimi (yaxud arxasını dönüb gedən kimi) yer üzündə fitnə-fəsad törətməyə, əkini və nəsli məhv etməyə çalışar. Allah isə fitnə-fəsadı sevməz.)
Münafiq imkan əldə etdiyi anda mütləq sistemi, vicdanı, əxlaqı pozar. Sağlam cəmiyyət olmasını istəməz, buna görə hər şeyi məhv edər.
Şeytan insanı xülyalara salaraq məhv edər, münafiq də eynilə şeytan kimi zehni, məntiqi, ətrafını, hər şeyi pozar və təxribat törədər.
Münafiqin fasiləsiz lağım kimi nəcis axıtmasının səbəbi ruhunun şeytanın nəzarəti altında olmasıdır.
Hz. Musa dövründəki münafiqlər, bir cür yemək kifayət etməz, sağlamlığımıza zərərdir deyirlər. Həmişə xiyar, soğan istəyirlər. Məqsədləri yemək və ya sağlamlıqları deyil, müsəlmanlara iş çıxartmaq, həmişə qarışıqlıq yaratmaq və müsəlmanların vaxtını almaqdır.
Münafiq mövqe qazanmaq üçün sağlamlığından istifadə edər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə "bu istidə döyüşə çıxılar mı?" demələrinin altındakı məntiq budur.
Münafiqin istifadə etdiyi damarlardan biri də "azadlıq"dır. Azadlıq adı altında dini, inancı, müsəlmanları məhv etməyə çalışar.
Münafiq hüzuru da məhv etmək istəyər. Buna görə də, həmişə qarışıqlıq, anarxiya meydana gətirər. Lakin bunu edərkən mütləq məqbul görünən zəmin yaradar.
Münafiq şeytan ruhlu olduğu üçün əşyanı, sevgini, dostluğu, xidməti, möminləri hər şeyi məhv etmək istəyər.
ABŞ-ın yeni prezidenti olan Trampı bir daha təbrik edir, əvvəllər olduğu kimi yenidən dindar bir Amerika yaradacağına inanırıq.
Suriyanın ərazi bütövlüyünün qorunması düzgün siyasətdir. Bu siyasət, İngiltərə dərin dövlətinə də böyük mənəvi zərbə olar.
Rusiya səfiri millətimizə əmanət verilmiş bir insandır. Əmanət olan insanı arxasından vurmaq çox böyük alçaqlıq və namərdlikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 19 dekabr 2016> Click for more

Mehdi hər cür zülmü aradan qaldıracaq bir sevgi müəllimidir. Mehdinin vəzifəsi ictimai ədalət, sevgi və mərhəmətdir.
Ağır siyasət anlayışı ilə deyil, çox sürətli hərəkət edərək həm İran, həm də Rusiya ilə çox güclü ittifaq yaradaq, hər sahədə əməkdaşlıq edək.
İngiltərə dərin dövləti Türkiyə və İranın dost olmasını, ittifaq etməsini istəmir. Türkiyə və İranı istismar edə bilmədikləri üçün hadisə törədirlər.
Münafiq narahatlıq vermə maşını kimidir, hər anı narahat olduğu üçün ya sözü, ya baxışı, ya da zarafatı ilə mütləq ətrafındakılara narahatlıq verər.
İran və Rusiya İngiltərə dərin dövlətini tənqid etdikləri üçün bu ölkələrə qarşı hücumlar başladı. Türkiyə, Rusiya və İranın ittifaq etməsi vacibdir.
Qurana baxdığımız zaman münafiqin əsas səyinin müsəlmanların vaxtını almaq olduğunu görürük.
Münafiq küfr əhli ilə əməkdaşlıq etdiyi zaman, fitnə törətdiyi zaman çox bacarıqlı olar. İslama xidmət etməsi lazım olduqda isə özünü bacarıqsız göstərər.
Şeytan münafiqin vücudunu tamamilə nəzarət altına almaq üçün çox güclü təzyiq göstərər, buna görə də münafiq sanki dəli kimidir.
İnsan şeytanı olan münafiq çox aktivdir. 1 münafiq belə müsəlmanların başına bəla olar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə 1 münafiqin ətrafında 300 insan toplanmışdı.
Müsəlmanlar münafiqlərin fitnələrini ifşa edib fikirlə zərərsizləşdirmədikləri müddətcə dünyada rahatlıq əldə edə bilməzlər.
Qarun müsəlmanlar özünə diqqət, şəfqət göstərdikcə öyünər və azğınlaşır. Daha sonra da müsəlmanların başına bəla olur.
Qarun Musa dövrünün münafiqlərindən idi. Bütün münafiqlər kimi azğındı. Qarunun açarları ilə məşğul olmaq belə müsəlmanlara yük olurdu. Qarunun açarlarının müsəlmanlara yük olması, münafiqlərin müsəlmanlar üçün həmişə iş çıxartmasına, yük olmasına işarədir.
Münafiq müsəlmanların gözəl əxlaqından öz mənfəəti üçün istifadə etmək istəyər. Arsız və həyasızca həmişə tələb edər. Münafiq çox şəxsiyyətsizdir, öz aləmində biyar kimi gördüyü işləri müsəlmanlara gördürmək istəyər.
Münafiq çilingərdir, gizli şeyləri açmağa maraqlıdır. Müsəlmanların hər şeyi ilə maraqlanar, açıb araşdırmaq istəyər.
İngiltərə dərin dövlətinin Rusiyaya qarşı hücum başlatdığı görünür. Rusiya Türkiyə ilə tam ittifaq edərək bu oyunu puç edəcək.
Münafiq küfri bir iş olduqda çox enerjili və aktiv olar, möminlərin yanında isə İslama xidmət etməkdən söhbət getdikdə çox yorğun və donuqdur.
Münafiqin məqsədi müsəlmanların sevincini, hüzurunu yox etmək, onları iflic etməkdir. Buna icazə verilmədikdə münafiqin əhvali-ruhiyyəsi korlanar.
Münafiqin şeytanın təsiri ilə beyni və ruhu donar. Müsəlmanlar şövqlə fəaliyyət göstərərkən münafiq boş və donuq yaşayar. Münafiq Allahdan uzaq olduğu üçün heyvani həssaslıq və laqeydlik içindədir. Saatlarla boş dayana bilər, boş işlərlə vaxt keçirə bilər.
İngiltərə dərin dövləti şeytanın təsiri ilə nəzarəti altına aldığı münafiqlərdən geniş şəkildə istifadə edir. Cinayətlərdə, fitnələrdə münafiqdən istifadə edir. İngiltərə dərin dövləti münafiqləri internet məsələsində professional hala gətirir. İslam əleyhinə istifadə etmək üçün haker sistemləri öyrədir.
Münafiq iqlimə görə şəkil dəyişən xarakterə malikdir. Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də "istidə döyüşə çıxmayın!" deyə fitnə çıxarıblar.
Bizim bütün həyatımız İslamdır. Dinin olmadığı həyatın tək bir anı, tək bir nöqtəsi olmaz. İslamla yaşayar, İslamla ölərik.
Müsəlmanların mənəvi liderinin olması lazım olduğu, müsəlmanların bu mənəvi lideri göndərməsi üçün Allaha dua etmələri Quranda bildirilmişdir.
Lenin terroru müdafiə edərdi. Marksist leninist ideologiya terror və şiddət üzərinə quruludur. Terroru bitirmək üçün bu fəlsəfəni fikirlə aradan qaldırmaq lazımdır.
Rusiyanın Ankaradakı səfiri namərdcə, xain və alçaqca arxasından vurulmuşdur. Bu çox böyük əxlaqsızlıq və namussuzluqdur. Minlərlə illik türk adətində insan arxadan vurulmaz. Birini arxadan vurmaq namərdlikdir. Xüsusən qonağa əsla belə hərəkət edilməz.
Türk-rus əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcəyik. Rus milləti Anadolu insanının xarakterini daşıyır. Rusiya həmişə dostumuz olacaq.
Rusiya və Türkiyənin dostluğuna zərər vermək üçün təşkil edilən heç bir oyuna qanunla, elmlə icazə verməyəcəyik. Rusiya və Türkiyə qədim dostdur.
Rusiyanın Ankaradakı səfiri Andrey Karlova təşkil edilən hücumu qınayır, Rusiya dövlətinə, millətinə və ailəsinə baş sağlığı diləyirik. Cənab Karlov çox mehriban, hörmətkar, gözəl əxlaqlı insan idi. Allah ailəsinə və sevdiklərinə səbir nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 18 dekabr 2016> Click for more

Şəhid anasının qış üçün ayaqqabısının olmaması millətimizə təhqirdir. Şəhid ailələrinə kömək etmək və sahib çıxmaq çox əhəmiyyətlidir. Şəhid ailəsinə şəhidlik xəbəri verildiyi dəqiqədən etibarən bütün çatışmazlıqlarının müəyyən edilməsi və ailənin bütün ehtiyaclarının sürətlə ödənilməsi lazımdır.
Hər yazını yazdıran Allahdır. Allah bir işin olmasını diləyər, qulunu vəsilə edər.
Rusiyada dindar pravoslavların, musəvilərin, müsəlmanların olması çox gözəldir. Sinaqoqlar, kilsələrin dolu olması bizi çox sevindirir. Rusiya ilə aramızı vurmağa çalışdılar, Rusiya mediasındakı yazılarımızla Rusiya-Türkiyə dostluğunun güclənməsinə vəsilə olduq.
Putinin səhvləri ola bilər, lakin ümumiyyətlə İslam aləminə çox faydası ola biləcək insandır. Tayyib hocam Putinə həmişə sahib çıxsın.
Darvinizm İngiltərə dərin dövlətinin batil dinidir. Bu xurafat dininə şeytan bütün dünyanı inandırdı. İngiltərə dərin dövlətinin sistemini çökdürək.
Allahı inkar edən, batil din olan darvinizmə əsaslanan təhsil davam etdiyi müddətcə terrorun bitməsi mümkün olmaz.
Allahı sevmək və Allahı zikr etməkdən savayı qəlb rahatlıq tapmaz.
Münafiq qəlbini Allahın zikri ilə deyil, başqa şeylərlə rahatlaşdırmağa çalışdığı üçün etdiyi hər şey onun üçün bəla və sıxıntıya dönər.
Münafiq fasiləsiz qarışıqlıq istəyər. Kommunist sistemdə də bu var, həmişə ziddiyyət, anarxiya, qarışıqlıq olması istənilər.
Münafiqin olduğu yerdə heyrətamiz narahatlıq var, münafiqdən həmişə bəla yayılar, ətrafına həmişə narahatlıq verər.
Münafiq məqbul bir şeyi dayandırıb mane olmağa çalışar və müsəlmanların vaxtını boş işlərlə almaq istəyər. Həmişə şeytani fəaliyyət içindədir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 dekabr 2016> Click for more

Şeytan insanların bütün zəif, çatışmayan cəhətlərini bilər, buna görə də münafiqlərdən necə istifadə edəcəyini çox yaxşı bilər.
Münafiqdə şiddətli alçaqlıq kompleksi var. Buna görə də, insanların çatışmayan cəhətlərini önə çıxardaraq özünü ucaltmağa çalışar.
Münafiqin əsəb sistemi çox gərgindir, idarədən çıxmış avtomobil kimidir. Qəfildən gözlənilməz hərəkətlər edər.
Münafiq müsəlmanlara çox böyük qəzəb bəsləyər. Bu qəzəbin böyüklüyündən ağzından həmişə nifrət daşar. Nifrətini gizlətməyi bacara bilməz.
Münafiq çox tənbəldir, özü oturub müsəlmanları işlətmək istəyər. Beləliklə həm müsəlmanların vaxtını alar, həm də həmişə tələb edər.
Münafiqlərdə müvəqqəti düzəlmələr görülə bilər, bundan qəflətə düşməmək lazımdır. Münafiq çox kinlidir, əxlaqı çox pozuqdur, ani hücum edər. Normalda bir insanın ağlına ardı-arxası kəsilməz əxlaqsızlıq gəlməz, münafiq şeytanın təsiri ilə çox ardı-arxası kəsilməz əxlaqsızlıqlar edər.
Müasir kəşfiyyat təşkilatlarının böyük hissəsi İngiltərə dərin dövləti tərəfindən yaradılıb və yönləndirilir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (CİA), Gizli Kəşfiyyat Xidməti (MI6) və İngilis Xüsusi Əməliyyatlar bölməsi örnək alınaraq İngiltərə dərin dövləti tərəfindən qurulmuşdur.
İran dövləti “ingilis şiəliyi”ndən təngə gəlmişdir. İngiltərə dərin dövləti bu quruluşdan istifadə edərək şiələrlə sünniləri vuruşdurmaq istəyir.
İngiltərə dərin dövlətinin türklərlə kürdləri vuruşdurmağa çalışması çox axmaq təhrikdir. Tam münafiq axmaqlığıdır. Millətimiz ara qızışdıranlara əsla etibar etməz. Axmaqca ara qızışdıranların oyununa heç vaxt düşməz. Sanki millətin zəkası ilə lağ edirlər. Minlərlə ildən bəri eyni torpaqlarda qardaşıq. Hamımızın qanında türklük də var, kürdlük də var. Türk kürd qardaşdır.
Kürd demək mömin, müsəlman, tərtəmiz nəcib insan deməkdir. Kürdlər canımızdır, baş tacımızdır. Heç kim kürd canlarımızın saçının telinə toxuna bilməz. İngiltərə dərin dövləti daha əvvəl Yaxın Şərqdə insanların arasını vurmağa alışıb. Ağılsızca Türkiyədə də edə biləcəklərini zənn edirlər. Bu oyuna qarşı birlikdə türk-kürd qardaşdır deyək.
İslam aləminin parçalanmış olmasından faydalanaraq müsəlmanları yaxşı şəkildə əzib yox etmək istəyirlər. Bunun tam əksinə həmrəy olacağıq, vuruşmayacağıq.
İngiltərə dərin dövləti müsəlmanı müsəlmana qırdırmaq istəyir. İran və Türkiyə orduları dünyanın güclü ordularındandır, bunların vuruşmağını istəyirlər. İslam aləminin iki böyük gücü olan Türkiyə və İran vuruşmayacaq, tam əksinə inşaAllah birləşəcək. Rusiyanı da yanımıza alacağıq.
İran və Türkiyə iki dost müsəlman ölkədir. İŞİD necə sünni müsəlmanlığını təmsil etmirsə şiə milislər də İranı təmsil etməz. İŞİD də, şiə milislər də İngiltərə dərin dövləti tərəfindən yönləndirilən təşkilatlardır. Bölgədəki bütün təşkilatlar İngiltərə dərin dövlətinin qoludur.
Bizim izahlarımızdan sonra Xameneyin bugünkü çıxışında “müsəlmanları bir-birinə qarşı təhrik edən ingilis şiəliyidir” deməsi əhəmiyyətlidir. Xameneyi eynilə bizim diqqət çəkdiyimiz kimi, İngiltərə dərin dövlətinə qarşı qurtuluşun təkcə İslam Birliyi ilə mümkün olduğunu söylədi.
PKK namərd, murdar, xaindir. Kürdlər isə şərəflidir, nəcibdir, dindardır. Kürdlər ilə PKK-nı bir tutmağa çalışanlar çox böyük səhv edirlər. Kürdlər, ələvilər, bektaşilər bu vətənin bəzəyidir, gözəlliyidir. Bizim canımızdırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 16 dekabr 2016> Click for more

Terrorist əhvali-ruhiyyə ilə ayaqda dayanır, bunların əhvali-ruhiyyəsini korlayacaq olan fikirlərinin yanlışlığının söylənilməsidir. Bomba, silah bunları daha da şövqləndirər. Ölməyə əzm ediblər. Lakin fikirlərinin əsassızlığından danışsan yıxılar, tamamilə çökər. Anti-darvinist, anti-materialist təhsil verilməlidir.
İngiltərə dərin dövləti İslam deyildikdə qadınların alçaldıldığı, rəsm əsəri, musiqi, incəsənətin olmadığı bir sistemin ağıla gəlməyini istəyir. "Müsəlmanlar şiddət istəyər, sünnilər və şiələr bir-birlərini asıb kəsərlər" təlqini vermək istəyir. Biz də bu təlqinin əsassız olduğunu göstəririk. İngiltərə dərin dövlətinin yaratmaq istədiyi cəhənnəm kimi İslam anlayışını aradan qaldırdığımız üçün nə qədər tərəfdarları varsa böhtanları ilə üstümüzə salırlar. Bu hücumların üzərimizdə zərrə qədər mənfi təsiri olmaz, olmadığını da görürlər.
Rəhmətlik Başbuğun məkanı cənnət olsun. Zəhmət çəkə-çəkə çox vətənpərvər, keyfiyyətli, müqəddəsatçı gənclik yetişdirdi. Ülkücü gəncliyin fədakar səyləri olmasa 12 sentyabrdan əvvəl kommunizm Türkiyəyə hakim ola bilərdi. Ülkücülər kommunizmə qarşı sədd oldular. 12 sentyabrdan əvvəl Ülkücü gəncliyin çəkdiyi əziyyəti, gənclərin çoxu bilmir. Onların yaşadıqları dastandır, heç unutmamaq lazımdır.
Hələbin də, Mosulun da qurtuluşu təkcə İslam Birliyidir. İran, Türkiyə və Pakistan birləşmiş olsa Hələbin “H”-sinə toxuna bilməzdi heç kim. İslam Birliyi yaransa heç bir terror təşkilatı olmaz. İslam Birliyinə qarşı olanlar bilərəkdən və ya bilməyərəkdən bu zülmün qapısını açırlar.
İŞİD-i də, şiə milisləri də maliyyələşdirən, yönləndirən, qırğın törətdirən İngiltərə dərin dövlətidir. Məqsəd müsəlman düşmənçiliyi yaratmaqdır. Nur olan, cənnət olan İslam dinini asan, kəsən, sevgisiz, cəhənnəm dini kimi göstərmək üçün bütün bu təşkilatları İngiltərə dərin dövləti dəstəkləyir.
"Əcəm oyunu" deyərək bütövlükdə İran xalqına düşmənçilik etmək Gülən təşkilatının istifadə etdiyi çirkin üslub idi. Eyni üslubdan müsəlmanlar istifadə etməsin.
İngiltərə dərin dövləti Osmanlının son dövrlərindən etibarən çevrilişlərlə istədiklərini hakimiyyətdən devirməyə, millətlə oynamağa alışıb. Artıq keçmiş dövrlərdə deyilik. Hər sınaqlarında müvəffəqiyyətsiz olacaqlar. Yenə sınayacaqlar, yenə müvəffəqiyyət qazana bilməyəcəklər, həmişə məğlub olacaqlar.
Hələbdə, İraqda müsəlmanları qətlə yetirən şiələr İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirdiyi zalımlardır, Mİ6 şiələridir. İran xalqını, şiə qardaşlarımızı sevirik. Hələbdə İraqda cinayət işləyən milislərin zülmlərini, qırğınlarını lənətləyirik.
Bizi şiə-sünni deyə ayırıb bir-birimizə qırdırmaq istəyirlər, müsəlmanlar arasında ayrı-seçkilik yaradan belə üslubu qəbul edə bilmərik.
Şiə və sünni tərtəmiz müsəlmandır, Hələbdəki şiə qatillərlə İŞİD qatilləri arasında heç fərq yoxdur, hamısını İngiltərə dərin dövləti yönləndirir. Şiələrin də sünnilərin də arasında zalımlar var. Milyonlarla müsəlmanın arasındakı bu bir qrup zalım ucbatından müsəlmanlar bir-birinə düşmən olmaz.
Qadınlarla əlaqədar bəzi kitablarda yer alan yanlış izahların düzəldilməsi lazımdır, bu izahlar çox dəhşətlidir. Qadına qarşı zülm olduqda Allah bəla verər, bu uğursuzluq gətirər. Allah qadınları sevgi üçün yaratmışdır. Qadın sevgisi olmadıqda qadın nifrətini yayırlar və qadınları gülə bilməz, əylənə bilməz hala gətirməyə çalışırlar.
İran sünni müsəlmanları sevər. Müsəlman müsəlmana düşmən olmaz, kin də bəsləməz. Müsəlmanlar bir-birlərinin arasını düzəltməlidir. Hal-hazırda müsəlmanı müsəlmana qırdırmaq oyunu oynanılır, bəziləri istəmədən də olsa bu oyuna düşürlər.
Allah dünya miqyasında dərc olunan məqalələrimlə irimiqyaslı təbliğ etmə imkanı verir.
Türk İslam birliyi dediyimiz vaxt, irq təməlli bir birlikdən bəhs etmirik. Türkiyənin liderliyi altında bütün İslam aləminin birləşməsini nəzərdə tuturuq.
Hər uşaq İslam fitrəti üzərinə dünyaya gələr. Uşaqları daxil olmaqla, bir cəmiyyətin bütövlükdə lənətli olduğunu söyləmək İslama uyğun deyil. Allah bütün musəvilərin deyil, zülm edənlərin lənətli olduğunu söyləmişdir. Bir xalqın anadangəlmə lənətli olduğunu söyləmək zülm olar.
Mehdiyyətdən bəhs edildikdə dəccaliyyət ifşa olacağı üçün İngiltərə dərin dövləti israrla mehdiyyətdən bəhs edilməsini istəmir.
Mehdiyyəti gözləyənlər çevik insan kimi ayıq-sayıq və gümrahdırlar. Əzmlə Allah yolunda fikri mübarizə aparırlar. Ətalətə qapılanlar Mehdi yoxdur deyənlərdir.
Şiə milislərin etdiyi zülm və işgəncədən bütün şiələr, bütün İran məsul olmaz. Sünni bir terror təşkilatının etdiyi zülmün necə Türkiyə ilə əlaqəsi yoxsa, şiə milislərin işlədiyi cinayətlərin də bütün İranla əlaqəsi yoxdur. Milislərin şəxsiyyət vəsiqəsində şiə yazır, lakin onları İngiltərə dərin dövləti idarə edir.
Allahın icazəsi ilə bu son 10 il mehdiyyətin dünya tarixinə sevgi damğasını vuracağı dövr olacaq.
İngiltərə dərin dövləti müsəlmanlara, müsəlman görünüşlü münafiqlərlə hücum edir. Bunların çoxu vətəni satmağa hazır tərəfdaş tiplər olur.
İran xalqını bütövlükdə təhqir edən bir üslub çox çirkindir. İran ilə Türkiyəni vuruşdurmaq üçün təhrik etmək istəyirlər. İran və Türkiyənin ittifaq etməsi İngiltərə dərin dövlətinin xoşuna gəlmədiyi, müsəlmanların faydasına olacağı üçün əngəl törətməyə çalışırlar.
Terror hücumlarının tək təşkilatçısı var, bu da İngiltərə dərin dövlətidir. Buna görə də istifadə etdikləri taktika, partlayıcı həmişə eynidir.
İran və Türkiyə iki qardaş ölkədir. Şiə-sünni qardaşdır. Şiələr də, sünnilər də hz. Əli aşiqidir. Heç kim düşmənçilik ifadələrinə etibar etməsin.
Bizim tənqid etdiyimiz ingilis xalqı və ya dövləti deyil, İngiltərə dərin dövlətidir. İngiltərə dərin dövləti ingilislərin də başına bəla olmuşdur.

Adnan Oktar deyir ki... 15 dekabr 2016> Click for more

Mən hər zaman üstünlüyü qadınlara verərəm, həyatın hər sahəsində üstünlük qadınlarda olmalıdır.
Şirk dinini İslam deyə tanımış olanlar Qurandakı İslamla qarşılaşdıqda heyrətlənirlər. Quran İslamı gözəllikdir, sevgidir, sevincdir.
Qəzəblə hərəkət edən birinə sərt üslubla yaxınlaşmaq olmaz. Müsəlman hər vəziyyətdə sevgi ilə, şəfqətlə yaxınlaşmaqla məsuldur.
İraq və Suriyaya şiə adı altında göndərilən qatillər İngiltərə dərin dövlətinin əmri altında Allahsız, dinsiz, kommunist qatillərdir. Bu azğın qatillər ucbatından bütün şiələrə qarşı olmaq ağılsızlıq olar. İran və Türkiyə dostdur. İki ölkənin dostluğu İslam Birliyi deməkdir.
Kürd qardaşlarımızı hədəf göstərən təhrikedici paylaşımlara heç kim etibar etməsin. Kürdlər bizim canımızdır, başımızın tacıdır. Kürdlər vətənpərvər, dindar insanlardır. İstəyirlər ki, kürdlərlə, İranla, hər kəslə düşmən olaq, onlar da müsəlmanları əzsin, buna icazə vermərik.
İran ilə Türkiyənin arasını vurmağa çalışırlar. İstədikləri qədər çalışsınlar İran ilə dost qalacağıq. Yaxın Şərqdə İran ilə Türkiyəni düşmən edib bütün müsəlmanları yox etməyi planlaşdırırlar. Belə bir oyuna qarşı İran ilə daha yaxşı dost olacağıq.
Allahın sevgini və gözəlliyi Allah sevgisi ilə əlaqəli olaraq taledə vahid halda yaratdığını bilmirlər. Sevgi xüsusi yaradılar.
Ruhən və fiziki cəhətdən çirkli, gözəl sözü heç bilməyən, həmişə tərslik içində yaşayanlar sevgisiz dünyada əzilərək yaşayırlar.
PKK-nın silahı yerə qoyub ölkədən kənara çıxması deyə bir şey olmaz. Onlar ideologiyası üçün on minlərlə insanı qətlə yetirmiş, ölməyə, öldürməyə əzm etmişlər. Adamları çəkindirəcək hüquqi tədbirlərlə yanaşı, mütləq şiddəti müdafiə edən ideologiyasını fikirlə aradan qaldırmaq lazımdır, yoxsa əl çəkməzlər.
Üfüqləri dar, sevgisiz, hər şeyə qəzəblənən gənc kütlə var. Bunlara qarşı səbirlə, israrla, sevgiylə doğrunu izah etmək lazımdır.
İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarına inad olaraq Türkiyə və İran qardaş qalacaq. Şiələrlə sünnilər arasında döyüşə icazə vermərik.
İranla Türkiyənin vuruşmağını istəyirlər. İki nəhəng gücün arası dəysə bütün İslam aləmi zərər çəkər, birləşsə bütün müsəlmanlar rahatlıq əldə edərlər. İran ilə Türkiyəni vuruşdurmaq İngiltərə dərin dövlətinin planıdır. Bu oyuna heç kim düşməsin.
Atatürk Anadoluya on minlərlə Quran paylatdıran, cibində həmişə Quran daşıyan, İmam Hatipləri açdıran dindar insan idi.
PKK-ya qarşı da İŞİD-ə qarşı da mütləq elmi mübarizə aparılması lazımdır. Elmi mübarizə terrorun zəminini tamamilə aradan qaldırar.
Terrora, anarxiyaya qarşı olduğumu hər açıqlamam ilə göstərir, terrorla elmi mübarizə aparılmasını və terrorun fikri qaynağına enilməsini söyləyirəm.
İngiltərə dərin dövləti fikirlə darmadağın olacaq. Zülm əbədi olmayacaq. İslam əxlaqının gözəlliyi dünyaya hakim olacaq inşaAllah.
PKK, İŞİD, Əl-Qaidə, hamısı dəhşət, şiddət tətbiq edir. Bu dəhşətin və şiddətin qaynaqlarının aradan qaldırılması lazımdır, biz bunu söyləyirik.
Terrora, anarxiyaya, şiddətin hər növünə tamamilə qarşıyam. Birini digərindən ayırd etmərəm. Dəhşət və şiddəti əsla qəbul etmirəm.
İŞİD, Taliban, Əl-Qaidə kimi təşkilatlar şiddət və dəhşət tətbiq edir. Müsəlmanların bunu qəbul etməsi əsla mümkün olmaz. Quranda şiddət olmadığını həmişə müdafiə etdik və müdafiə edəcəyik. Qurana uyğun olmayan və şiddəti müdafiə edən saxta hədislərin təmizlənməsi lazımdır.
İngiltərə dərin dövləti insanları İslamdan uzaqlaşdırmaq üçün müsəlmanlar həyatla iç-içə ola bilməz imici vermişdi, biz bu imici tamamilə yox etdik.

Adnan Oktar deyir ki... 14 dekabr 2016> Click for more

Şeytan müsəlmanların əlindən musiqini, incəsənəti, elmi, gözəlliyi almışdı. Quranda halal olan bütün bu gözəllikləri yenidən müsəlmanlara qazandırdıq.
Mehdiyyət dövrü qadınların dünyada ən xoşbəxt olduqları dövr olacaq. Sanki cənnətdəymiş kimi rahat yaşayacaqlar.
Münafiqlər məşhur insanlarla tanış olub kütlə qazanmağa çalışar, bu kütlədən müsəlmanların əleyhinə istifadə etməyə cəhd edərlər.
Millətlər böyük həyəcanla yüksələ bilirlər. Hal-hazırda İslam aləmindəki yuxu halının aradan qalxması və yüksəlmə mehdiyyətlə olacaq.
Müsəlman aləmində əsaslı mənəvi inqilaba ehtiyac var. Bu da şövqün çox ciddi güclənməsi ilə olar, bunu təmin edəcək olan da mehdiyyətdir.
Münafiqlərlə əlaqəli bir mövzudan danışdığımız vaxt, həm İslam aləmindəki milyonlarla insana, həm də öz nəfsimizə deyirik.
İran düşmənçiliyinin alovlandırılması çox təhlükəlidir. İran minlərlə illik dost ölkədir, bir ölkəni bütövlükdə pis elan etmək düzgün olmaz.
İslam aləmində çox yerdə münafiqlər aktivdir, buna görə də İslam Birliyi heç cür yaranmır. İngiltərə dərin dövləti münafiqləri başa bəla etdi. İslam aləminin canlanma ruhuna ehtiyac var. Bu da təkcə mehdiyyətlə olar.
İngiltərə dərin dövlətinin alçaq xarakterini bütün dünya anlamağa başladı. Hər yerdə uşaq və qadınların şəhid olmasına səbəb olurlar.
Mənim dostlarım namazlarına qarşı çox diqqətcildirlər. Bir dəfə belə namazlarının vaxtını keçirməz, həmişə vaxtlı-vaxtında qılarlar.
Müsəlmanlar İslam Birliyi üçün, Mehdi və İsa Məsihə tezliklə qovuşmaq üçün dua etməlidir. Digər müsəlmanlarla vuruşmaq deyil.
Şiə və sünni müsəlmanları bir-birinə qarşı təhrik etmək zalımlıq olar. Zalim kimdirsə ona qarşı çıxılar, bütün millətə bütövlükdə qarşı çıxılmaz.
Hal-hazırda İraqda, Suriyada müsəlmanlara hücum edən “şiə” adı altında zalımlar dinsizdir, imansızdır, İngiltərə dərin dövlətinin təsiri altındakı alçaq tiplərdir.
Müsəlman xristian, musəvi, vəhhabi, şiə, buddist, hər kəsin xilas olması üçün səy göstərər. Heç kimin həlak olmasını istəməz. Bu Qurana uymaz.
İranda zülmə vəsilə olanlar bir qrup İngiltərə dərin dövlətinin təsiri altında olan münafiqlər və kommunistlərdir. Müsəlman hər kəsin islah olmasını istəyər.
İranla Türkiyənin, sünnilərlə şiələrin vuruşmağını istəyirlər. Bunu istəyən İngiltərə dərin dövlətidir, biz bu pis fitnəyə etibar etmirik.

Adnan Oktar deyir ki... 13 dekabr 2016> Click for more

Münafiq şeytanın yönləndirməsi ilə bitmək bilməyən hücum içindədir. Hər istədiyi edilsə ertəsi gün yeni bir problem çıxardar.
Münafiqin üzərinə şeytan çökdükdə vücudu sanki heyvanlaşar. Baxışlarındakı mənasızlığa Quranda xüsusi olaraq diqqət çəkilmişdir.
Münafiq verdiyi heç bir sözü yerinə yetirməz, özünə verilən imkandan mütləq xainlik üçün istifadə edər, müsəlmanlara həmişə xəyanət edər.
Münafiq İslam üçün heç vaxt cəhd etməz. Lakin şeytani fəaliyyət olduqda aramsız danışar, hərəkət edər, çox çalışqan olar.
Münafiq şeytanla əlaqədə olduğu üçün ruhu həmişə gərgin və narahatdır. Heç cür sakitləşməz, tez-tez yeni fitnələr yaradar.
Münafiq yarasa kimidir, qaranlıqda gizli planlar qurar. Şeytanları ilə əlaqəyə keçər. Halbuki qurduğu hər planı Allah yaratmışdır.
Pandalarda, pişiklərdə və digər bütün canlılardakı sevimliliyi Allah xüsusi olaraq, insanların xoşuna gəlməsi üçün yaradır.
Allah: "səbir etsəniz və çəkinsəniz münafiqlərin tələləri zərər verə bilməz" deyə bildirir. Möminin həmişə diqqətli olub çəkinməsi əhəmiyyətlidir.
Münafiq boş söhbətləri sevər, Allahın adının zikr edildiyi mühitdə olmaq istəməz. Müsəlmanları da boş danışmağa sövq etmək istəyər.
Münafiq acgözdür. Əsil məqsədi müsəlmanları çətin vəziyyətdə qoymaqdır. Hz. Musa ilə səhrada olarkən paxla, soğan istəyirlər sırf əxlaqsızlıq olsun deyə. Münafiq müsəlmanın yediyi yeməkdən istəməz, hz. Musa dövründə sırf tamahkarlıq olsun deyə səhrada sarımsaq yemək istəyirlər.
Münafiq hər nə pislik planlasa Allah onu möminlər üçün xeyirə döndərər.
Münafiq müəyyən şəkildə müsəlmanların malına zərər vermək istəyər. Məsələn, Samiri möminlərin qızıllarını qəsb edib buzov heykəli düzəltmişdir.
Münafiqdə heyrətamiz dərəcədə alçaqlıq kompleksindən irəli gələn təkəbbür hissi var. Buna görə insanları öz aləmində alçaltmağa çalışar.
Münafiq heyrətamiz dərəcədə arsız və üzsüzdür. Ömrü boyu alçaldılaraq, sanki sürünərək yaşayar. Sonu da həmişə faciəvi şəkildə olar.
Münafiqlərə qarşı çox diqqətli olmaq lazımdır. Şiələr və sünnilər arasındakı münafiqlər düşmənçiliklərə səbəb olurlar.
I Dünya müharibəsində şiələrin böyük əksəriyyəti Osmanlı xəlifəsinə sadiq qaldı və İngiltərənin müharibə dəvətinə uymadılar. Kutul Amarədə şiə-sünni müsəlmanlar birlikdə hərəkət etdikdə tarixi zəfər qazandılar. İndi yenə şiə-sünni birlik olacağıq. Şiə-sünni ittifaqı olsa müsəlman aləmini şam kimi əritməyi qarşıya məqsəd qoyan İngiltərə dərin dövlətinin təsiri tamamilə aradan qalxar.
İngiltərə dərin dövlətinin zavallı tərəfdarları öz aralarındakı əlaqələrində ağlasığmaz yalanlar söyləyir, bir-birlərini qarşılıqlı aldadırlar.
Kipr bizim torpağımızdır, torpaqlarımızdan heç kimə vermərik. Torpaq verəcək bir müqaviləni qəbul etmərik. Kiprdə dostluq olmağını istəyirik. İki xalq arasında sərhədlər olmasın. Yunanıstan və Roma hissəsi İngiltərə dərin dövlətinin təsiri ilə məntiqsiz olan israrlar etməməlidir.
Şiə-sünni qardaşdır. Şiə və sünni alimləri bir yerə gəlsin sarılsınlar, bütün İslam aləminin qardaş olduğunu açıqlasınlar.
İngiltərə dərin dövləti tərəfdarlar tapmağa çalışarkən Pakistan kimi ölkələrdə gənc qızlara; "sən çox biliklisən Sokratın qızı kimisən" deyərək təsir altına almağa çalışır. İnsanların qürur damarından istifadə edərək, bu kəslərdən "sən dahisən" deyə tərifləyərək istifadə edirlər.
Hər gün ziyalılarımız, yazıçılarımız İngiltərə dərin dövlətini ifşa edir. Bunların sayı gün keçdikcə artacaq və İngiltərə dərin dövləti bütün Yaxın Şərqdə ifşa olacaq.
Türkiyənin sərhədində həmişə terrorist yetişdirən kommunist, Stalinist quruluş var. Bu quruluşun əsil fikrinin aradan qaldırılması lazımdır. YPG/PKK-nın fikri zəmini aradan qaldırılmadığı müddətcə terror bitməz. PKK/YPG və digər terror təşkilatları üçün insan tapmaq çətinliyi olmur. İnsanların inancının aradan qaldırılması lazımdır ki, sistem bitsin.
İngiltərə dərin dövləti və xain münafiqləri nə etsələr ayaqlarına dolanacaq. Onlar üçün həmişə şər, mömin üçün həmişə xeyir olacaq.
İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirdiyi insanların üslubu, fəlsəfəsi eynidir. Hamısında Rumi ortaq nöqtədir. Heqel də Rumidən sitat gətirmişdir. Ladin İngiltərədə yetişmiş bir insan idi. Əl-Qaidəni də təşkil edən İngiltərə dərin dövlətidir. Gülən təşkilatını da nəzarət altına alıblar.
Tayyib hocam çox əziyyətlərdən keçmiş, əzablardan gəlmiş dindar insandır. Allahı, dini, müsəlmanları sevər. Tayyib hocamı tək qoymarıq. Havalar düzəldikdə Tayyib hocam üçün mütləq irimiqyaslı "tək deyilsən" mitinqi təşkil edək, millətimizin dəstəyini göstərək.
İngiltərə dərin dövlətinin PKK-nı yaradıb yönləndirdiyini Öcalan da təfərrüatlı şəkildə söyləyir. Marks da İngiltərədə ideologiyasını inkişaf etdirmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 dekabr 2016> Click for more

Nasistləri də hakimiyyətə gətirən İngiltərə dərin dövlətidir. Hitleri Amerika xalqından alınan pulla maliyyələşdiriblər.
Münafiq sakitliyi xoşlamaz. Qeyri-sabit, gərgin, davakar, stressli mühit istəyər. Çünki şeytan münafiqin ruhunda həmişə anarxiya meydana gətirər.
Siqaret qoxusu çox xoşagəlməzdir, hər yerə çökür, havalandırmaq qoxusunun keçməsini kömək etmir. Siqaret, çəkənin dərisini, dişini, hər şeyini məhv edir.
Allah yolunda olanlara dəli deyilməsi nemətdir. İgid olan ləqəbi ilə yad edilər. Allah yolunda dəli olmaq mömin üçün böyük şərəfdir.
Müsəlman, münafiq əlamətlərindən bəhs edərkən əvvəlcə öz üzərində düşünər. Münafiqə isə ayələr təsir etməz, müsəlmana təsir edər.
Darvinizm kainatı yaradan, hər şeyi var edən və idarə edən Allaha qarşı haşa təhqirdir. Elmlə əlaqəsi yoxdur, sırf xurafatdır. Darvinizm dəccaliyyətin batil dini olan xurafat təlimidir və başda İslam aləmi olmaqla, bütün dünyaya uğursuzluq gətirir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin orta yaşlarında gənc görünüşlü olacağını, gecə və gündüzlərin Onu yaşlandırmayacağını bildirmişdir.
Mömində əsas olan yaş deyil, ruhdur. İnsanın ağlına görə əlaqə qurular. Ruhun yetkinləşmə sürəti bədənin yaşlanma sürəti ilə eyni olmaya bilər.
Vücudu və ruhu təmiz olmayan, getdiyi hər yerdə bəla meydana gətirən, danışığında nur və aydınlıq olmayan insanlar təmiz və keyfiyyətli olanları qısqanırlar.
İnsanların bir hissəsinə keyfiyyət, incəsənət və gözəlliyin cənnət neməti olduğu öyrədilmədi, bu mövzuda məlumatsız qaldılar.
Türkiyəyə bərəkət gəlməsi və uğursuzluğun aradan qalxması üçün Allahın (haşa) açıqca inkar edildiyi birtərəfli darvinist təhsilin bitməsi şərtdir.
Trump ilk xarici səfərini Türkiyəyə etsin, Türkiyədə onu çox yaxşı qonaq qəbul edək. Putin də gəlsin. Birlikdə görüş keçirsinlər.
Müsəlmanları Quranda təkamül var deyə aldatmağa çalışırlar. Təkamül demək, palçıqlı su içində təsadüflər nəticəsində həyat yarandı deməkdir. Darvinizm təsadüfü haşa İlah qəbul etməkdir. Allahın varlığını açıqca inkar etməkdir. Bu Allahın qəzəbini cəlb edər, Allahın xoşuna gəlməz. Darvinizmi qüvvədən salmağı çətin hesab edirlər. Yanılırlar. Minlərlə, milyonlarla elmi dəlil var, təkcə bu dəlilləri göstərəcəklər.
Mömin igid, ağıllı, etidallı olar. Tələskənlik ruhunda vardır, lakin onu nəzarət altında saxlayar.
Hökumət darvinizmə elmi yolla açıqca zərbə endirsə bütün terror təşkilatları ciyərindən vurulmuş kimi çırpınar, çünki dinləri yox olmuş olacaq. Terroru əvvəlcə batil dinlərini əllərindən alaraq, yəni darvinizmi fikri olaraq yox edib çökdürmək əhəmiyyətlidir.
Dünyanın ən müvəffəqiyyətli, ən ehtişamlı, ən gözəl hərbi ansamblı Mehtər marşıdır.
Türkiyəni hədəf alanlardan bəhs edərkən "ölkələr, kəşfiyyatlar" demək, mövzunun bağlanmasına səbəb olar. İngiltərə dərin dövləti deyilməlidir. İngiltərə dərin dövləti 200 ildir ki, duman pərdəsi yaradıldığı üçün rahat fəaliyyət göstərir. Duman pərdəsini qaldırmaq adını açıqlamaqla mümkün olar.
Münafiq eqoistliklə bəslənər. İngiltərə dərin dövləti də münafiqlərin bu cəhətini bildiyi üçün həmişə "sən nə zəkalısan, möhtəşəmsən" deyərək təsir göstərər.
İslam aləminin başının bəlası İngiltərə dərin dövlətidir. Hərəkətləri üçün münafiqlər, fəlsəfə olaraq isə darvinizm və rumilikdən istifadə edirlər. İngiltərə dərin dövlətinin istifadə etdiyi əsas vəsait münafiqlər olduğu üçün münafiqləri fikri olaraq zərərsizləşdirdiyimiz vaxt əsgərləri yox olacaq.
Osmanlının son dövrlərində idealda bəhs edilən Osmanlı ruhu qalmamışdı. Əbdülhəmid dövründə hər yerə darvinizm və materializm hakim olmuşdu.
Canavarın yetmiş dişi var, lakin canavar bir dənədir. PKK, İŞİD, FETO bu canavarın dişləridir, canavar isə İngiltərə dərin dövlətidir.
İnsanlar Quranda münafiq ayələrini bilirlər, lakin bu gün həyata necə keçirilir, necə tətbiq olunur bilmirdilər. Biz bunu çox ətraflı izah etdik. Münafiq xarakteri və çirkin hərəkətləri haqqında bu əsrə qədər belə əhatəli izahat olmayıb, münafiqlər də bunun çirkli üstünlüyünü yaşayıblar.
Şəhidlərin yaşadığı aləmdə həm kədərlənəcək hadisə yoxdur, həm də vücudlarında, ruhlarında kədərlənmə mexanizmi yoxdur, təkcə sevinc var.
Şəhidlik bir həyat aləmidir. Şəhidlərin aləmində təkcə müsbət imtahan var, hər şey müsbətdir. Buna görə də, olduqca rahatdırlar inşaAllah. Dünyada qorxu və narahatlıq var. Lakin şəhidlərin olduğu aləmdə hiss etdikləri duyğu, təkcə sevinc və gözəllikdir. (Ali İmran surəsi, 170-171: Allahın Öz lütfündən onlara bəxş etdikləri ilə sevinc içindədirlər. Arxalarından onlara hələ çatmayanlara müjdələmək istəyirlər ki, onlar üçün heç bir qorxu yoxdur, qəmli də olmayacaqlar. Onlar, Allahdan bir neməti, bir lütfü (bolluğu) və həqiqətən Allahın möminlərin mükafatını puç etmədiyini müjdələyirlər.)
Şəhid ailəsi olmaq çox böyük üstünlük və şərəfdir. Şəhid ailələrinə hər yerdə ən gözəl şəkildə qulluq edilməsi, hörmət görmələri lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 dekabr 2016> Click for more

Türkiyə hər cəhətdən xeyir yolunda irəliləyir. Vaxt gələcək darvinizm, rumilik tarixə qarışacaq, İngiltərə dərin dövləti böyük gurultu ilə dağılacaq.
İngiltərə dərin dövləti Yaxın Şərqdə müsəlmanların kütləvi şəkildə məhv edilməsini istəyir. Guya səhvən atılan bombardmanların səbəbi budur.
İngiltərə dərin dövləti 70 ayrı rəngdə ortaya çıxır. İŞİD, PKK, Gülən təşkilatı, hamısını İngiltərə dərin dövləti təşkil etmişdir.
Suriyada xəstəxanaların bombalanması çox böyük zülmdür. Bu zülm təkcə İslam Birliyi və mehdiyyətlə dayandırılar.
Biz Anadoludakı mövləviliyi ayrı tuturuq. Lakin İngiltərə dərin dövlətinin təbliğ etdiyi rumilik tamamilə İslamı inkar edən fəlsəfədir.
Axirətə şəhid olaraq getmək ən gözəl şərəfdir, bir müsəlmanın ən çox istəyəcəyi gözəllikdir. Dəliqanlıya yaraşan şəhidlikdir.
PKK-ya və İngiltərə dərin dövlətinə ən böyük zərbəni, ideologiyasını, yəni batil dini olan darvinizmi aradan qaldırmaqla vurmaq mümkün olar.
Terror qınamaqla bitməz. Həll yolu insanı heyvan kimi görən, şiddəti müdafiə edən birtərəfli darvinist təhsilin dayandırılmasıdır. Quran həqiqətlərindən bəhs edilməsi, İslam Birliyi üçün səy göstərilməsi lazımdır.
Üst ağılın İngiltərə dərin dövləti olduğunu söyləməkdən heç kim çəkinməsin. Beşiktaşda həyata keçirilən bu son terror hücumu da İngiltərə dərin dövlətinin fəaliyyətidir.
Bütün terror təşkilatları İngiltərə dərin dövlətinin təlimatı ilə hərəkət edir. PKK, Əl-Qaidə, hamısı gələn təlimatla hərəkət edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 10 dekabr 2016> Click for more

Sevgi konstitusiyaya maddə olaraq əlavə edilsin. Dövlətin və vətəndaşın sevgini prioritetli mövzu kimi görəcəyi ifadə edilsin. Sevgisiz nəsil yetişməsin.
İngiltərə dərin dövləti Əbdülhəmid dövründən indiyədək azğınlığını davam etdirən təhlükəli quruluşdur, həmişə fikri olaraq üstlərinə getmək əhəmiyyətlidir. Ən mühüm mövzuları həmişə gündəmə gətirdik. Birtərəfli darvinizm təhsili gənclərin sevgisiz və eqoist olmasına səbəb olur, dayandırılsın dedik. Əbdülhəmid dövründən indiyədək dövlətin içinə gizlicə daxil olaraq xalqı degenerasiya edən içkini, tütünü, fahişəliyi yayaraq fəaliyyət göstərən İngiltərə dərin dövlətinin fəlsəfəsini, tərəfdarları ilə necə əlaqə yaratdığını, necə təşkilatlanma içində fəaliyyət göstərdiyini təfərrüatları ilə qeyd etdik. Bu sürətlə getsə İngiltərə dərin dövlətinin tam mənası ilə bitdiyini görəcəyik. Osmanlının övladları 200 illik hadisənin fikri olaraq intiqamını alır.
Allah pulu, malı, mülkü toplayıb yığmağı deyil, xeyriyyəçilik işlərində istifadə etməyi əmr etmişdir.
Sevgini bilməyən insanlara biz sahib çıxaq. Səbirlə, ayələrlə, sevgi ilə izah edərək Rəhmanın tərəfinə keçmələrinə vəsilə olaq.
Türkiyədə gənclərin bir hissəsini nifrətə meyilli, kinli, nəzakətsiz, sevgiyə qapalı, ruhu və bədəni çirkli insanlar halına gətirdilər. Bəzi gəncləri belə sevgisiz və xəstə ruhlu yetişdirmələrinin səbəbi bu insanlardan hər cür alçaq və Türkiyə əleyhinə olan işlərdə istifadə etməkdir. Zarafatları keyfiyyətsiz, ruh və fiziki cəhətdən inkişaf etməmiş cansıxıcı gənclərin yetişməsi İngiltərə dərin dövlətinin xüsusi təşkil etdiyi vəziyyətdir. Vücudu və ruhu özünə küsmüş, dünyadan zövq ala bilməyən, qəmgin tiplər xüsusi olaraq yetişdirilir, bu insanları israrla sevgiyə dəvət etmək lazımdır.
Münafiq çox boşboğaz, lovğa, nalayiq, lakin şeytani qabiliyyətlə hazırcavabdır, çox ardıcıl yalanlar söyləyər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də münafiqlərin boşboğaz olduqlarına diqqət çəkmişdir.
Münafiqin namərd xüsusiyyətlərindən biri də Qurandan istifadə edərək müsəlmanlara qarşı mübarizə aparmasıdır.
Münafiq İslama, Qurana xidmət etməmək üçün min bir cür bəhanə irəli sürər. Hamısı namərdcə, alçaqca bəhanələrdir.
Münafiqlərin Peyğəmbərlə özəl danışmaq istəməsinin səbəbi əxlaqsızlıqlarına müsəlmanların şahid olmasına mane olmağa çalışmaqdır.
Münafiq Peyğəmbərin mərhəməti və şəfqətindən alçaqca qurduğu tələyə vəsait kimi istifadə etmək istəyər. Mərhəmət, hörmət, nəzakət kimi bütün ülvi duyğulardan alçaqca və namərdcə müsəlmanların əleyhinə istifadə etməyə çalışar.
Sağlamlığını bəhanə edərək müsəlmanları narahat etmək, onlardan mənfəət əldə etmək münafiqin ən alçaq cəhətlərindən biridir. Münafiq haşa Peyğəmbəri, müsəlmanları düşünməyən biri kimi göstərmək üçün sağlamlığını irəli sürüb; "bu istidə döyüşə çıxmayaq" deyər.
Münafiqin ruhunda anarxiya olduğu üçün həmişə xaos istəyər, qaraya ağ, ağa qara deyərək hər mövzuya mütləq müxalifət edər.
Münafiqlərdə şeytan zəkası olduğu üçün şeytani qabiliyyət yaranır. İngiltərə dərin dövləti də münafiqlərdən şeytan ordusu kimi istifadə edir.
Allah sevgisi həyatın ən mühüm nemətidir. Allah sevgisi olmadan heç bir sevgi olmaz, heç nəyin mənası da olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 9 dekabr 2016> Click for more

Mən Allahın aciz quluyam. Heç vaxt Mehdilik iddiam olmadı və olmayacaq.
İsa Məsihin palçıqdan düzəltdiyi quşun o anda canlı olub uçması təkamüllə yaradılış var deyənlərə qəti cavabdır.
Üst ağıl İngiltərə dərin dövlətidir. Bu üst ağılın Osmanlını parça-parça etdiyini bütün sənədləri ilə göstəririk.
Müsəlmanların əziyyət görməməyini istəyən İslam Birliyini istəməlidir, Mehdi və İsa Məsihin gəlişi üçün dua etməlidir.
Münafiq müsəlmanların yanında təkəbbürlüdür, lakin küfr əhlinin yanında acizdir. Küfr əhli münafiqlərin alçaqlığını bildiyi üçün onları çox alçaldar.
Münafiq şərəfsiz olduğu üçün yalan söyləməkdən utanmaz, insanın gözünün içinə baxa-baxa yalan söyləyər. Münafiq yalan söyləyərkən üzərində yalan söyləməkdən irəli gələn heç bir narahatlıq olmaz. Bu arsızlığın səbəbi şeytanın nəzarəti altına girməsidir. Münafiqin ağzından yalan, su kimi axar. Yalanlarının ardı-arxası kəsilməz.
Münafiq müsəlmanlara sevgi göstərirsə, bunun ardınca mütləq xainlik və pislik gələcək deməkdir.
Münafiq ən dostyana göründüyü anda ən böyük xainliyi edər. Müsəlmanın ayıq-sayıq olduğu dövrdə münafiq hücum etməz.
Münafiq müəyyən mənada ov iti kimidir. Münafiqin izini təqib edərək küfr əhlinin və münafiqlik sisteminin bütün quruluşları müəyyən edilə bilər.
Münafiq cəmiyyət mikrobudur. 2 nəfər tapsa dərhal yalan söyləməyə başlayar, Allaha, dinə zidd ruh halına keçər. Hz. Musa dövründə münafiqlər bir neçə paxla, soğan, sarımsaq üçün hz. Musanı tək qoyub Fironun yanına qayıdırlar. Münafiq bu dərəcə alçaqdır. Münafiqlərin etdiyi pisliyi peyğəmbərlər xeyirə döndərərlər. Samiri büt düzəldir, Musa bütü əzib dənizə atıb Manna ilə qövmə bərəkət gətirir.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top