Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 13 may 2017> Click for more

İslamın şərti 5-dir, demək doğru deyil. İslamın şərti Quranın bütün ayələrinə tam tabe olmaqdır.
Lazımsız şübhələrlə müsəlmanlara sui-zənn bəsləmək Allah qorusun fitnəyə səbəb olar. Müsəlman xeyir gözü ilə sadə düşünməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2017> Click for more

Uşaqlara 2-3 yaşlarından etibarən Allah sevgisini, cənnətin varlığını izah etmək, imanın sevincini yaşamasını təmin etmək lazımdır.
Qadağalar, Allahdan qorxulduğu zaman, Allah səmimi sevildiyi zaman dağılar. Quran insanları sıxan bütün qorxuları, bütləri dağıdıb insanı azad edər.
Nəfsi üçün yaşayan səmimi ola bilməz. Başqasının yaxşılığı üçün yaşayan səmimidir.
Bəyənmək, bəyənilmək insanları maraqlandırmaz hala gəlibsə insanların yaşama sevinci qalmamış deməkdir. İncəsənətin, gözəlliyin təşviq edilməsi əhəmiyyətlidir.
Azadlıq, incəsənət, qadın hüquqları hakim olduqda dünya İslama və Türkiyəyə yönələcəyi üçün İngiltərə dərin dövləti bu təşəbbüsün qarşısını almaq istəyir.
İncəsənət yox olduqda, sevgi də yox olur. Sevgi yox olduqda gözəllik və mərhəmət də yox olur, yerinə mərhəmətsiz, eqoist, keyfiyyətsiz həyat yayılır.
İman təbliğində gözəllik, incəsənət və keyfiyyət çox əhəmiyyətlidir. Hz. Süleymanın sarayının ehtişamı təbliğdə çox müsbət təsir edirdi.
Bəzək və gözəlliyin hamısı Allahın sənətidir. Bütün çiçəklər bəzəklidir və göz oxşayır. Kəpənəklər, quşlar hamısı cazibədardır, göz oxşayandır.
Qadın hüquqlarını Avropadan daha irəliyə aparan, incəsənəti, elmi dəstəkləyən bir Türkiyəni heç kim qarşısına almaz.
Müasirliyin, keyfiyyətin, qadın azadlığının sahibi Türkiyə olmalıdır. Türkiyə bu mövzuda nümunə olsa hər kəs Türkiyə ilə dost olar. Türkiyənin çəkdiyi əsas çətinliyin səbəbi müasirliyə, qadın azadlığına dəyər verdiyini vurğulaya bilməməsidir. Bu edilsə Türkiyə əleyhinə olan vəziyyət bitər.
Heç kim Türkiyəyə YPG/PKK ilə ittifaq etmə ağlı verməsin. Bu, İngiltərə dərin dövlətinin ağlıdır. Türkiyə belə oyuna düşməz.
Quranda təkamüllə yaradılış yoxdur. Quranda təkamül vardır deyənlər zər aləmindən, Musanın əsasının bir anda ilana çevrilməsindən heç bəhs etmirlər. Zər aləmində insanlar bütün bədən üzvləri ilə mövcuddur, zər aləmində təkamüllə yaradılış yoxdur. Cənnət bağları, qılmanlar, hurilər təkamüllə yaradılmır.
Münafiqlər həmişə alçaldılaraq yaşayan şeytani məxluqlardır. Möminlər isə həmişə güclüdür.
Münafiqin münafiqi tapma qabiliyyəti güclüdür. Müsəlman da münafiqin bu qabiliyyətindən İslam üçün istifadə edər.
Müsəlman üçün münafiqin varlığı vacibdir. Müsəlmanın güclənməsinə, doğru və səhv olanları ayırd etməsinə vəsilə olar.
Türkiyə də daxil olmaqla, bir çox ölkənin qızıl ehtiyatı İngiltərədə saxlanılır. Müharibə halında bu qızılların müsadirə olunması riskinə qarşı tədbir alınmalıdır.
İngiltərə dərin dövlətinin işlətdiyi ən güclü taktikalardan biri əvvəlcə iqtisadiyyata gizlincə daxil olmaq, sonra da iqtisadiyyatı daxilən çökdürməkdir. Osmanlı dövründə İngiltərə dərin dövləti dost görünüb, Osmanlıya hərbi və ticari yardım edəcəyini vəd edərək Osmanlını çökdürdü.
İngiltərə dərin dövlətinin necə struktur olduğunu bütün ziyalılarımız və aidiyyətli təşkilatlar bilir. Bu bəla yoxmuş kimi davranmaq ağıllı deyil.
PKK-nın Türkiyənin cənubunda kommunist dövlət yaradıb İslam aləmi ilə əlaqəmizi kəsmək istədiyini illərdir ki, söyləyib lazımi xəbərdarlıqları edirik.

Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2017> Click for more

Sevgi üçün Allahı çox sevmək, Allahdan qorxmaq lazımdır. Bundan sonra sevginin qapısı açılar və ehtiras dərəcəsi yüksələr.
Quran tam yaşandığı zaman din və həyat çox gözəl olar. Quran insanların üzərindəki bütün zəncirləri, təzyiqləri aradan qaldırar. Mümkün olduğu qədər azadlıq olar.
Tayyib hocam cəsur, təmkinli və inadçıdır. İslam üçün göstərdiyi səy də güclüdür. Həyatı əziyyətlə keçmiş dava adamıdır. Buna görə onu sevirik. Tayyib hocam vəzifəsini yerinə yetirənə qədər heç kim ona mane ola bilməz. İngiltərə dərin dövlətinə qarşı həmişə özünü qoruyub dəstəkləyəcəyik.
Atatürk kommunizmin, göründüyü hər yerdə fikri olaraq əzilməsinin lazım olduğunu söyləyir. Bu, yerinə yetirilməsi lazım olan çox mühüm faktdır.
Qadınlar dünyanın və cənnətin ən gözəl bəzəyidir. Bütün insanların mömin qadının necə gözəl, şərəfli, nurlu, cazibədar olduğunu görməsi əhəmiyyətlidir.
2023-cü ildə, inşaAllah Türkiyə İslam aləminin lideri mövqeyinə gələcək.
Türkiyə ultramüasir olsa, keyfiyyətə, incəsənətə, qadın hüquqlarına ən yüksək dəyəri versə Avropadakı Türkiyə əleyhinə mövqe və PKK dəstəyi bitər.
Nisa surəsinin 75-ci ayəsində ifadə edildiyi kimi, müsəlmanlar böyük çətinliklə qarşılaşdıqları zaman Allahdan xilaskar, Mehdi istəyirlər.
Çox sayda sevgisiz insan var. Sevgisiz insanların aldığı qarşılıq ruhlarının çirkinliyinin üzlərinə əks olunması olur. Sevgisiz insanların qəzəb dolu sözləri təkcə öz canlarını yandırır. Bu cür insanların əl çəkmədiyi müsəlmanlar daha da gümrahlaşır və gözəlləşir.
Dəccaliyyətin yaratdığı qadın düşmənçiliyi və nifrətini mehdiyyət aradan qaldıracaq. Mehdi dövründə qadınlar mümkün qədər azad olacaq.
Dəccaliyyət qadınlar məsələsində böyük oyun oynayıb. Dünyanın ən gözəl neməti olan qadınları, nifrət edilməsi lazım olan varlıq kimi göstərib.
Müsəlmanların çoxu Qurana tam tabe olmadıqları üçün İslam aləmi parça-parçadır. Məzhəb təəssübkeşliyi ucbatından ağlasığmaz vuruşmalar yaşanır. Qurana tam tabe olunduğu zaman döyüş səbəbi olaraq görülən hər şey aradan qalxar. Dünyaya böyük rahatlıq və hüzur gələr.
Dünyanın gözəl olmaması üçün səbəb yoxdur. İnsanlara minalı ərazilər, hörgülü məftillər, sərhədlərin olması çox normal gəlir. Boşuna müharibələr vardır. Hər dinin mənsubu, hər irq çox gözəldir, hər kəs dostca birlikdə yaşaya biləcəyi halda, süni səbəblər ucbatından bir-birləri ilə döyüşürlər.
Hal-hazırda dünya səviyyəsində ateist masonlarla Allaha iman gətirən masonlar arasında çox güclü elmi mübarizə davam edir.
Dəccaliyyət filmlərlə, kitablarla, feili döyüşlərlə həmişə qəzəb, nifrət təhsili verir. Bu mənfi enerjiyə qarşı müsbət enerji lazımdır. Buna görə də, israrla sevgini izah etmək əhəmiyyətlidir. Bir qrup insanın səmimi izahatı, səmimi müsbət enerjisi bütün dünyanı dəyişdirməyə kifayət edər.
Bəzi insanlar kürd deyildikdə sanki təhqirmiş kimi qəbul edir. Halbuki kürd demək dəliqanlı, fədakar, nəcib, igid, şərəfli deməkdir. Qaraçı olmağı da müəyyən mənada alçaltma hesab edirlər. Bu da çox əxlaqsızcadır. Qaraçı demək səmimi, təvazökar, şən deməkdir. İrqçiliyin zərərli təlqinləri ucbatından insanların dəyərini bilmirlər. Rus, rum, ərəb, qaraçı, kürd, hamısı çox dəyərlidir.
Səmimiyyət ruhun və ağlın qidasıdır. Allah səmimi qullarının xilas olacağını bildirib.
Səmimiyyət çox əhəmiyyətli mövzudur. Səmimiyyət bəzən insana baha başa gələr, nəfsinə çətin gələr, lakin səmimiyyətdə müqavimət göstərmək lazımdır.
Hz. Xızırın hadisələri yönləndirməsi ağlın ixtiyarı aradan yox olacaq şəkildə olmaz. Bildirmədən hadisələrdə vəzifəsini yerinə yetirər.
Mehdi və İsa Məsihdən dərhal sonra çox sürətli pozulma başlayacaq. Hal-hazırda dünyaya gələn uşaqlar həm Mehdini, həm də pozulma dövrünü görəcəklər.
İmtahanın mükəmməl və heyrət edici sistemi var. Nə olursa olsun ağlın ixtiyarı alınmaz.
Mehdiyyət dalğalı dənizdə hərəkət edən möhkəm gəmi kimi irəliləyir və dayandırıla bilmir. Mehdiyyət dünyanın taleyində var.
Tarixin təkamülü deyə bir şey yoxdur. Hamımız müəyyən edilmiş taleyi izləyirik. Bütün hadisələr taledə yaradılıb.
"Yetiş ya Mehdi, yetiş ya İsa Məsih" deyirik. İmam Mehdi və hz. İsa zühur etmədən bölgədəki qan bitməz. Mehdinin zühuru qiyamətin əlamətidir, qiyamət çox yaxındır.
Kiminsə xoşuna gəlsin deyə heyvanları sevimli göstərməyə çalışarkən, əziyyət verən əməliyyatlar edənlərə mane olmaq lazımdır.
Siyasətə real şəkildə qoşulmağı heç vaxt düşünmürəm. Ustadım Bədiüzzaman da "siyasətdən Allaha sığınıram" demişdir.
Partiyaların içində müxalif səslər olması demokratiyanın sağlam olduğunu göstərər. Lakin partiyaların parçalanmasına millətimiz razı olmaz.
Atatürk hər axşam Quran oxuyan, oxudan bir insan idi. İlahiyyat fakültələrini və İmam Hatip Liseylərini yaradan da Atatürkdür. Atatürk dindarlığa deyil, mövhumatçılığa qarşı idi. Quran müsəlmanlığını müdafiə edirdi və məzhəb təəssübkeşi olmamışdı, bu rəftarı çox gözəl idi. Atatürk mehdiyyət müqəddiməsidir. Mehdiyyətə çox güclü zəmin hazırlamışdır. Bütün Anadoluya Quran payladı. Elmalılı təfsirini hazırlatdırdı. Ağıllı müsəlmanlığı yaydı.
Əhməd Sunqura Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Çox dəyərli, gözəl əxlaqlı, nəzakətli insan idi.
Tendürek dağında şəhid olan dəliqanlılarımızı təbrik edirik. Nə gözəl cənnət əhli oldular, ailələri üçün də çox böyük şərəfdir. Onların məqamlarına qibtə edirik. Allah bizə də bu gözəl məqamı nəsib etsin. Allah şəhidlərimizin ailələrinə bərəkət, sağlamlıq, xeyirli uzun ömür versin. Allah onları nuru ilə bürüsün.

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2017> Click for more

Cənab Dövlət Bahçelinin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri eynilə Başbuğ kimi həqiqi dövlət adamı olması və çox güclü dövləti qoruma refleksinə sahib olmasıdır.
Allah Quranın kafi olduğunu söyləyir. Qurana tam tabe olduğumuz zaman həyat çox asan, zövqlü və gözəl olar. Dünya bayram yeri kimi olar.
İmam Mehdi bütün əsrlərin ən müasiridir. Bütün müasir dünyanın xülasəsidir. Bütün dünya sevgi ilə onu qəbul edəcək. Mehdi dünyanı cənnətə döndərmə əzminə malik, mehriban, sevgi dolu, Qurana çox sadiq, Qurandan heç güzəştə getməyən insandır.
İnsanlar Mehdini gördükləri zaman yəqin ki, normal qarşılayacaqlar. Hz. İsa isə çox heyrətvericidir, ata-anası olmayacaq, göyə qaldırıldığı paltarıyla gələcək. O paltarı sonra görəcəyik. Özünü, şən, çox təvazökar, mehriban, müasir, gümrah dəliqanlı olaraq görəcəyik. İsa Məsih yaşıla çalan boz gözlüdür, baxışları çox kəskin və dərindir. Bir dəfə oxuduğu kitabı əzbər bilər. İncil, Tövrat və Quranı biləcək.
Firon da mason idi. Həzrəti Musa ona təbliğ etdi. Nəmrud da mason idi. Hz. İbrahim ona İslamı izah etdi. Mömin hər kəsə təbliğ edər.
Hər kəsə şəfqət gözü ilə baxmaq, heç kimi təcrid etməmək lazımdır. Masonları da düşmən etmək deyil, danışıb İslama yaxınlaşdırmaq əhəmiyyətlidir.
Quranda hicab yoxdur. Lazımi hallarda, qadının özünü qoruması üçün çarşabla örtünmək var. Bunu vicdanı ilə qadın nizamlayar.
Qiyamətin yaxın olduğu həqiqətdir. Bədiüzzaman həzrətlərinin verdiyi 2120 tarixi də hədislərə görə doğrudur və digər inanclara da uyğundur.
Ramazan çox zövqlüdür. Müsəlmanlara sevinc, həyəcan verən gözəllikdir. Ramazan fərəhlik və bərəkət ayıdır. Ruhların hüzura qovuşduğu aydır. Allah Ramazan ayını möminlərə nemət olaraq yaradır.
Türkiyə İraqa tam sahib çıxsa, heç kimin torpağında gözümüz olmadığını çox yaxşı vurğulasa, İraq tamamən dost ölkə olar.
Tayyib hocam tənqidə açıq insandır. Bir səhv və ya xəta olduğu zaman dərhal düzəldər. Dürüst liderdir.
İngiltərə dərin dövlətinin Türkiyə üzərində mühasirəsi var. Qladio və P2 Mason lojası da fəaliyyətlərinə davam edir. Çox şüurlu olmaq lazımdır. İngiltərə dərin dövləti belə təzyiq göstərərkən Tayyib hocama çox yaxşı sahib çıxaq. Ondan başqası bu cür təzyiqə dözə bilməz. Tayyib hocama dəstək verməyi AKP-yə dəstək vermək kimi düşünməsinlər. Ortada partiyalardan kənar məsələ var.
Mərhəmətsiz olan bir çox insan var. İnsanların bir çoxu da laqeyddir. Zülm və ya haqsızlıq gördükləri zaman tamaşaçı mövqeyində qalırlar.
Qlobal güc, üst ağıl kimi qapalı ifadələr deyil, əksinə İngiltərə dərin dövləti deyərək adını açıq ifadə etməklə mövzuları izah etmək lazımdır.
Aralıq dənizində qaçqınların ölümə tərk edilməsi çox böyük zülmdür.
İslamı öz içində çökdürüb yox edə bilmək üçün müsəlmanların əlindən incəsənəti, sevinci, gözəlliyi almaq istəyirlər. İslamın təqdim etdiyi azadlığı izah etdikdə insanların dəstə-dəstə İslamı qəbul edəcəklərini bildikləri üçün müsəlmanları zövqsüz, baxımsız, incəsənətsiz göstərməyə çalışırlar.
İngiltərə dərin dövlətinin hücumları davam edir. Buna görə də millət olaraq Tayyib hocamı israrla və qətiyyətlə qorumağımız əhəmiyyətlidir.
Bütün İslam aləminin Bərat Qəndili mübarək olsun, Allah təkrarlarını nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 9 may 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti AKP, CHP və MHP-ni bölmək fikrindən əl çəkmir. Bunun müqabilində millət olaraq tək yumruq olmağımız vacibdir.
Bədiüzzaman çox dürüst insandır. Risalə-i Nura da bu dürüstlük və səmimilik ruhu içində baxmaq lazımdır.
Qüvvət və şərəf Allahındır. Şərəfi Allah verər, Allah alar.
Mən heç vaxt mehdilik iddia etmədim və ömrümün sonuna qədər də etməyəcəyəm. Hoca, alim də deyiləm.
Türkiyə ultramüasir olsa, qadınların azadlığı təmin edilsə, incəsənətə, elmə lazım olan əhəmiyyəti versə, PKK-ya verilən dəstək də tamamilə aradan qalxar.
Suriyada zülmə qarışmamış kəslərlə teknokrat hökuməti yaradılsın və Suriya bölünmədən artıq bir həll yolu əldə edilsin.
Bədiüzzaman ilə Atatürk yaxşı dost idilər. Aralarındakı məsələni ledün elmi ilə qiymətləndirmək lazımdır. Atatürk, Bədiüzzamanın dəyərini bilirdi. Atatürk səhabə dövründəki İslamı və Quranın kafiliyini müdafiə edən, Osmanlı tərbiyəsi ilə yetişmiş keyfiyyətli dəliqanlıdır. İmam Hatip liseylərini, ilahiyyat fakültələrini yaradan, on minlərlə Quranı Anadoluya payladan, Elmalılı Təfsirini dərc etdirən Atatürkdür.
Hicaba da, dekolteyə də göstərilən hörmətin eyni olması lazımdır. Hər düşüncədən olan insanı qucaqlamaq əhəmiyyətlidir.
Cənab Dövlət Bahçelinin natiqlik qabiliyyəti çox güclüdür, danışıqları vətənpərvərlərin könlündə rahatlığa vəsilə olur.
Bizim qapını açmağımızla birlikdə İngiltərə dərin dövlətinə qarşı ciddi maariflənmə və mədəni hücum başladı.
MHP dava partiyasıdır və fikri hər dövrdə hakmiyyətdə olmuşdur. MHP ictimaiyyəti mövqe dərdində deyil, dava dərdindədir.
Hulusi Akar Paşa dəliqanlı igid insandır. 15 iyulda o da çətin müsibətlərdən keçdi. Vicdansızca üstünə getmək düzgün olmaz.
Allah meyvənin içinə insanın ehtiyacı olacaq qədər mineral, vitamin, zülal, yağ, şəkər qoymuş və təkcə bu belə iman etmək üçün kifayətdir.
İngiltərə dərin dövləti Quran müsəlmanlığını ən böyük təhlükə kimi görür. Çünki Quran müsəlmanlığı izah edildiyi zaman bütün dünyanın qəbul edəcəyini bilirlər.
İslam aləminin birləşməsi fərzdir. İslam Birliyi Allahın əmridir. Namaz kimi, oruc kimi fərzdir. Biz də İslam Birliyi üçün səy göstərməklə məsuluq.
CHP dindarlara sahib çıxma məsələsində daha da cəsur olsun. Bədiüzzamana sahib çıxma məsələsində gözəl həmlə edib başlasınlar. CHP-nin prioriteti, təməl ideologiyasını dəyişdirib solun tam sağına keçmək, xalqın hər təbəqəsini qucaqlamaq, səhabə dindarlığına sahib çıxmaq olmalıdır.
CHP millətimizin bütün fərdləri kimi keyfiyyətli partiyadır. Üst ağıl, yəni İngiltərə dərin dövlətinin partiyadan əl çəkmədiyi görünür. Cənab Kılıçdaroğlu layiqli və ağıllı liderdir. Bəzilərindən istifadə edərək CHP-ni parçalamaq istəyirlər. Partiya Kılıçdaroğlunun ətrafında birləşməlidir.
İngiltərə dərin dövləti, CHP, AKP, MHP, bütün partiyaları bölmək üçün hərəkətə keçmişdir. Millət olaraq həmrəy olmağımız çox əhəmiyyətlidir.
İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını ifşa etdiyimiz üçün və daha çox sənədlərlə ifşa edəcəyimizi bildikləri üçün fövqəladə dərəcədə təşvişə qapıldılar.

Adnan Oktar deyir ki... 8 may 2017> Click for more

İnsanın üzərindən həmişə toxunub keçən nəhəng meteoritlər, ayağının altında qaynar maqma var, əksər insan bir dəfə belə düşünmədən yaşayır. Bir çox insan dünyaya niyə gəldiyindən xəbərsizdir, boş gözlərlə ətrafına baxaraq yaşayır. Bu insanları təkcə həmin an yeyəcəkləri yemək maraqlandırır.
Dünyaya diqqətlə baxan, yuxu içində yaşadığını anlayar.
Möminin cazibədarlığı imanından qaynaqlanır. Baxımsız qadınlara alışdıqları üçün gözəl, iffətli, yüksək dərəcəli, baxımlı qadın gördükdə təəccüblənirlər.
Xurafatlara əsaslanan İslam anlayışında bir çox ziddiyyət var, lakin bunu anlamazlıqdan gəlirlər. Allahın əmri olmayan hökmlərlə İslamı demək olar ki, yox olma mərhələsinə gətirdilər, insanları dindən uzaqlaşdırdılar. Bu oyunlarını biz pozduq.
Saxta alimlərin bir çoxu insanların imanına vəsilə olacaq bir sətir elmi iş yazmır, dezodorant halaldırmı, kimi məsələlərlə məşğul olurlar. İslam aləmi bu qədər əzab içində olarkən pirsinq günahdırmı, saç əkdirmək caizdirmi, kərtənkələ öldürmək savabdırmı kimi mövzularla məşğul olmaq vicdansızlıqdır. İnsanların imanının güclənməsi üçün iman həqiqətlərinin və Quran möcüzələrinin izah edilməsi lazımdır, bunun əvəzinə həmişə xurafatdan bəhs edirlər. İslam Birliyindən, qardaşlıqdan, cənnətin gözəlliklərindən heç bəhs etmədikləri kimi darvinizmin əsassızlığından da bəhs etmirlər.
İnsanlar necə ki, təhsillə dindən uzaqlaşır və ya materialist olursa, əks təhsillə də Quran əxlaqına yaxınlaşar, dindar olarlar.
Qısqanc, kin dolu tiplərin fəaliyyətləri müsəlmanların cənnətdəki yerlərini və mövqelərini möhkəmləndirir. Bu, möminlər üçün böyük nemətdir.
Tayyib hocam müasir gənclərin də ortodoks dindar insanların da sevə biləcəyi səmimi insandır. Millət olaraq şəxsini dəstəkləməyə davam edəcəyik.
Tayyib hocam müasir dəliqanlıdır. Partiyalardan kənar məsələ olaraq düşünüb bütün millətimizin onu dəstəkləməsi vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 may 2017> Click for more

Müasir mənada İslamın yaşana biləcəyini göstərmək, İslam əxlaqının dünyaya hakimiyyətinin aydın dəlilidir. Buna görə də bəziləri təşvişə qapılır. Məzhəblər meydana gətirib bir-birinə düşmən edərək onsuz da müsəlmanları öz içinə çökdürüblər. Bundan əlavə müasirlikdən uzaq, içə qapalı, incəsənəti, elmi, gözəlliyi olmayan bir İslam anlayışı yaradaraq müsəlmanların əl-ayağını tam bağlamaq istəyirlər.
İslamiyyətin asan din olduğunun görünməsini istəmirlər, çünki bu zaman İslamın sürətlə dünyaya hakim olacağını bilirlər.
İçki haramdır. İçki açıq-aşkar zəhərdir. Zəhərlənmənin əyləndirici heç bir tərəfi yoxdur. Halal olsa belə içiləcək şey deyil.
Obamanın Amerikada törətdiyi təxribat çox böyükdür. Bunun 100 gün ərzində tamamilə düzəlməsi qeyri-mümkündür. Tramp zamanla nəticə alacaq.
Allahın Qurandakı əmri hicab deyil, çarşabdır. Lazımi vəziyyətlərdə qadın çarşab geyinərək özünü qoruyar. Qadın vicdanı ilə bunu bilər.
Hər yerdə Allahın adının çəkilməsi, Allahı xatırlatmaq vacibdir. Bir restorana getsən menyuya baxar; “Allah necə də çox nemət yaradır” deyərsən. İnsanların bir çoxu Allahın adını nadir hallarda eşidirlər. Bir cümlə ilə Allahı xatırlatmaq insanlara həm qəlb rahatlığı, həm də cəsarət verər.
Şiə, sünni, vəhhabi, hamısı müsəlmandır. Hamısı eyni Allaha iman gətirir, eyni Kitaba tabe olur, eyni Peyğəmbərə aşiqdir. Şeytan nifrətin, döyüşün olmasını istəyir.
Allah əxlaqsız münafiq kişiləri və qadınları bir-birlərinə mənəvi bəla olaraq yaradır. Bir-birlərinin sanki odunu olub canlarını yandırırlar.
Allah münafiqlərə lağ etmək, söyüş söymək, murdarlıq vermişdir. Bu lağ etmək təkcə münafiqin öz canını yandırar, möminə isə şəfaya vəsilə olar. Lağ edənlər həsəd içində olduqları üçün qaranlıq dünyada yaşayarlar. Lağa qoyulan şəxs isə həmişə daha gözəlləşər. Bu Allahın gizli sənətidir.
Həqiqi masonluq ziyalı, fikrə və inanca hörmət göstərən, qadına və incəsənətə dəyər verən, Allaha iman gətirən minlərlə illik mənşəyi olan qədim quruluşdur. Həqiqi masonluq, kiçik, masonluqdan müstəqil öz-özünə təşkilatlanmış, ateist, dinsiz, mason olduğunu iddia edən quruluşlara heç fikir verməz.
Bir çox ölkədə masonluqdan kənar mason deyə ortaya çıxan kiçik qeyri-qanuni quruluşlar da var. Bunların masonluqla bilavasitə əlaqəsi yoxdur. Ateist, mənfəət üçün masonluğa gizlincə daxil olmuş insanları və ya özlərini mason kimi göstərən kiçik quruluşları əhəmiyyətli görməmək lazımdır.
Masonluğun mənşəyi təəccüblü şəkildə keçmişə dayanır. 12 min il əvvəlki relyef formalarında belə masonluq simvolları var. Bu çox maraqlı haldır.
Quranda hicab deyil, qadının zəruri hesab etdiyi vəziyyətdə özünü qorumaq üçün müvəqqəti olaraq çarşab geyinməsi bildirilir. Hicabı müdafiə edənlərin əksəriyyəti Quranda çarşab keçdiyini görməzlikdən gəlib, çarşabı heç gündəmə gətirmirlər. Bu səmimi münasibət deyil. Quranda olmayan hökmlə insanları dindən uzaqlaşdırırlar. Quranda hicab yoxdur. Qadın lazımi vəziyyətdə müvəqqəti olaraq çarşab geyinər.
Masonluğun əsil məsələsi düşüncə azadlığı, hər kəsin fikrinə hörmət etmək, sülh, qardaşlıq, dostluqdur. Lakin təbiidir ki, hər mason bu keyfiyyətdə deyil. İnsanlara və qadınlara hörmət göstərməyən, incəsənətə, keyfiyyətə əhəmiyyət verməyən cahil insanlar da masonlar arasında ola bilir.
Türkiyə, Rusiya, İran birləşmiş güclü blok olmalıdır. Azərbaycan da bizim canımızdır. Bölgədə güclü dostluq birliyi yaradaq.
Ruslar da İranlılar kimi qənaətkar, gözəl əxlaqlı insanlardır. İngiltərə dərin dövləti Rusiyanı da təcrid edir, biz sahiblənib dostcasına yaşayaq.
İran xalqı nəzakətlidir, alicənabdır və dəliqanlıdır. İran təmiz müsəlman ölkədir. Türkiyə ilə İranın arasını vurmaq istəyənlərə aldanılmamalıdır. Türkiyədə də İranda da düşmənçiliyi qızışdıran kütlələr var. Bunlar İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirdiyi kəslərdir. İngiltərə dərin dövlətinin qızışdırdığı İran əleyhinə veriləcək ən gözəl ifrat fikirlərdən xilas olub iki tərəfin dostluğunu gücləndirməkdir.
İngiltərə dərin dövləti hal-hazırda dünyanın başındakı ən böyük bəladır. Mövzunun üstündən keçməyə çalışmaq deyil, lazımi əks elmi mübarizəni aparmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 6 may 2017> Click for more

Masonluqdakı ateist masonların və maddi mənfəət üçün bu quruluşa girməyə çalışanların əslində masonluqla əlaqəsi yoxdur. Hal-hazırda masonluqda ateistliyin zəiflədiyi və təsirinin azalmağa başladığı dövrdəyik.
Yeni dünya nizamı tamamilə İslam əxlaqının hakim olduğu nizam olacaq. Bundan başqa bir sistemin hakim olması qeyri-mümkündür.
İntiharın qarşılığı əbədi cəhənnəmdir. İnsan cinayət işləmiş mövqeyində olar. Allah insana heç vaxt dözə bilməyəcəyi imtahan verməz.
Kamal Kılıçdaroğlu sabit, etidallı, dəyərli insandır. CHP üçün də dəyərli biridir, dəyərini yaxşı bilmələri lazımdır. Liderə sədaqət əhəmiyyətlidir.
Göz görməz. Bütün gözlər kordur. Göz təkcə beyinə elektriki ötürər, beyində gözü olmayan biri bu elektriki rəngarəng təsvir olaraq görür.
Kahtani hədislərdə xəbər verilən anti-mehdiyyət hərəkatıdır. Kaht bəla mənasındadır, insanlara bəla gətirər mənasını daşıyır. Kahtani öz ziddini bilən bir hərəkatdır. Mehdiyyət əleyhinə olduğu üçün mehdiyyət üçün səy göstərənləri görər və tanıyar.
CHP xalqla iç-içə olsa, solun ən sağında çıxış etsə, müasir dindarlığı, Quran müsəlmanlığını müdafiə etsə, müvəffəqiyyətli partiya olar.
Dindarlıqla müasir həyat iç-içədir. İnsanlara; “müasir həyat varsa din olmaz, din varsa müasir həyat olmaz” deyirdilər. Biz bu səhvi aradan qaldırdıq.
Türkiyə, Rusiya və İranın, Suriyanın bütövlüyünü əsas götürən bir siyasətdə birləşməsi çox gözəl oldu.
Allah yolundakı elmi mübarizəmizdə etdiklərimiz edəcəklərimizin təminatıdır. İngiltərə dərin dövlətini fikri olaraq yerlə-yeksan edəcəyik.
Tayyib hocam Allahın icazəsi ilə doğru yolda olduğu üçün yolu həmişə açıq olur və Allah gözəl xidmətlərə vəsilə edir.
Mən hər fikrə açığam, içində zorakılıq olmadıqdan sonra, hər düşüncəyə sahib insanın inancına, düşüncəsinə hörmət göstərər, şəfqətlə yaxınlaşaram.
Nəqliyyatı mümkün qədər yerin altına almaq lazımdır. Yer altında geniş yollar salınması gözəl olar.
Dolça simvolu on minlərlə illik kitabələrdə, İncildə və Quranda Yusif surəsində keçər. Masonluqda da keçir. İçində olduğumuz dolça dövründə İslam əxlaqının hakim olacağı bir çox mənbədə qeyd edilir.
İlham Əliyev dindar, ağıllı, Quran müsəlmanlığını müdafiə edən, şirkə qarşı olan dəyərli, təmiz insandır.
Allah Quranda; “cənnətdə istədiyiniz hər şey var” deyir. Allah sərhəd qoymayıb, insan nəyi istəsə o cənnətdə var olacaq inşaAllah.
Hədislərdə izah edilən cənnət təsvirləri Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə Cəbrayıl vəsiləsi ilə bildirilmişdir.
Türkiyə ultramüasir olduğu zaman Avropa da Türkiyəni sevərək qəbul edəcək. Türkiyə səhabə dövrü dindarlığı içində çox müasir olacaq.
Ortodoks sistemin boğucu fəlsəfəsinin fikri olaraq aradan qalxacağı, Türkiyənin getdikcə müasirləşəcəyi Quran İslamını yaşayacağı görünür.
Allah dünyanı xüsusi olaraq nöqsanlı yaradıb, insanlar həmişə acizlik içindədir, xəstəliklər var. Lakin Allah hamısının dərmanını da, şəfasını da yaradıb.

Adnan Oktar deyir ki... 5 may 2017> Click for more

Təbliğ etmək, yaxşılığı əmr etmək, pislikdən çəkindirmək bütün möminlərə Allahın əmridir.
Münafiqlər qorxaqdır. Mənfəət tapdıqları zaman dərhal o istiqamətə dönər, mənfəət tapdıqları yerə gedərlər.
Mehdiyyətin sevgi ruhu hakim olmadan Suriyaya, Yaxın Şərqə və dünyaya sülhün gəlməsi qeyri-mümkündür.
Dolça masonluqda da keçən, minlərlə il əvvəlki kitabələrdə və divar şəkillərində də yer alan mühüm simvoldur. Dolça dövrünə işarə var. Dolça dövründə bəşəriyyətin nicat tapacağı keçmiş qövmlərdən bəri bilinən məlumatdır. Hal-hazırda dolça dövründəyik.
Təhrif olmuş bütün köhnə dinlərdə də Mehdidən bəhs edilir. Hindular da buddistlər də Mehdinin bu əsrdə gələcəyinə inanırlar.
Tövratda izah edilən Moşiyah, müsəlmanların gözlədiyi Mehdi ilə eyni insandır. Bütün dinlər Mehdinin gəlişini müjdələmişdir.
İngiltərə dərin dövləti ədabaz, çaqqal, münafiq tiplərdən istifadə edərək özü üçün geniş tərəfdar kütləsi yaradır. Biz bunların hamısını ifşa etdik.
Tayyib hocam İngiltərə dərin dövlətinə qarşı meydan oxuyan igid liderdir.
Bizim İngiltərə dərin dövlətini ifşa etməyimizdən sonra bunların dəstəklədiyi münafiq sistemi də xalqımız və ziyalılarımız çox yaxşı anladı.
Nəhəng kürənin üzərində fövqəladə sürətlə hərəkət edirik, ayağımızın altında maqma var, lakin üstündə əmin-amanlıq içində yaşayırıq. Allahın rəhməti böyükdür. Altda maqma coşaraq qaynayır, üzərimizdən nəhəng meteoritlər keçir, burada insanlar toy hazırlığı, ticarət, məktəblə məşğul olur. Belə mükəmməl nizamı Allah məqsədsiz yaratdı demək, çox böyük vicdansızlıq olar.
CHP-nin solun ən sağında olması lazımdır. CHP müasir İslam anlayışını müdafiə etsə müvəffəqiyyətli ola bilər. Bir lider üçün partiyanı nizamlı, sağlam saxlaması ən mühüm məsələdir. Cənab Kılıçdaroğlunun bu yöndəki səyləri qiymətli və əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 may 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox valehedici gözəlliyə sahib idi və çox heybətli idi. Eyni zamanda çox zarafatcıl idi, çox sevincli idi.
Mağazalardakı satıcılara hörmətsizlik etmək çox çirkin əxlaqdır. Çəkdikləri zəhməti təqdir edən üslub işlədilməlidir.
Anadolunun çox istiqanlı fəlsəfəsi var, bu fəlsəfəni, bu ruhu bilməyən Anadolunun musiqisindən, gözəlliyindən zövq ala bilməz.
Ənənəpərəst ortodoks bacı-qardaşlarımızın çoxu Quranın kafi olduğunu eşitdikləri zaman çox təəccüblənirlər. Vəsvəsəyə qapılmadan Qurana sarılsınlar. Quranın kafiliyini köklü izah etmək lazımdır. Allahın Kitabı əskiksizdir. Allahın Kitabının əskik olduğunu söyləmək günahdır deyə izah edilməlidir.
Mövhumatçı zehniyyətə sahib olanların bir çoxu səmimi şəkildə inanclarının doğru olduğuna inanırlar. Əsəbləşmədən, səbirlə doğrunu izah etmək lazımdır.
Mehdi çox sıxıntı və çətinliklərdən keçəcək. İnsanların çoxu bu çətinlikləri bilməz, anlamaz.
Dünyadakı hər şey gəlib keçəcək. Əsas olan axirətdəki vücudumuzdur, axirətdəki gözəlliyimizdir.
Tayyib Hocamı İslam Birliyi idealına göstərdiyi sədaqət səbəbiylə millət olaraq həmişə dəstəkləyəcəyik inşaAllah.
Dövlət Bahçeli eynilə hörmətli Başbuğ kimi çox qiymətli şəxsiyyətdir.
Tayyib hocamın şəxsinə bütün millətimizin dəstək olması lazımdır. Bu AKP-ni dəstəkləmək məsələsi deyil, vətən övladını qorumaq məsələsidir.
Gənc qızların həyat dolu olması, gözəlliklərinə diqqət göstərməsi gözəllikdir. Hər yerdə azadlığın vacib olduğuna inanıram.

Adnan Oktar deyir ki... 4 may 2017> Click for more

Qazilərimizə də, şəhidlərimizə də gecə-gündüz qibtə edirik. Analarını və atalarını təbrik edirik. Hamısını alnından öpürük. Şəhid ailəsi olmaq çox böyük savabdır. Onları çox yaxşı qorumaq lazımdır. “Ana, bir oğlun var idi, indi bütün məhəllə sənin oğlundur” deməlisən, hər işlərinin ardınca qaçmalısan. O anaya ömür boyu xidmət etsən vətəni, bayrağı, dövləti üçün canını verən o gözəl insanın haqqını ödəyə bilməzsən.

Adnan Oktar deyir ki... 3 may 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin gizli saxladığı və ikinci planda hazır vəziyyətdə saxladığı ixtisaslı münafiqləri var. Lakin boşuna vaxt itirirlər.
İngiltərə dərin dövləti İslam dini əvəzinə Rumiliyin hakim olmasını istəyir. Bu rumilik anlayışında İslam və Quran yoxdur.
İngiltərə dərin dövləti ənənəpərəst mövhumatçı sistemi var gücü ilə dəstəkləyir, çünki bu sistemin İslamı daxildən çökdürəcəyini bilirlər. Xurafat dolu bir İslam anlayışı yaratdıqları zaman hər kəs İslamdan uzaq dayanır, məqsədlərinə çox asan nail olurlar. Bu oyunu biz pozuruq.
Bizim Rumiliyi tənqidimiz Anadolu mövləviliyinə deyil, İngiltərə dərin dövlətinin xüsusi təşkil edərək dinsizlik üçün istifadə etdiyi fəlsəfəyə istiqamətlidir.
Kimə xainlik edilir, xəyanət edilirsə, Allah bu xəyanət edilən insanı daha güclü edər. Xəyanəti edən isə çökər.
Rusiya və Türkiyə ittifaqı İngiltərə dərin dövlətinə qarşı güclü sədd olacaq. Amerika, İran və Çini də yanlarına alsınlar.
Rusiya ilə Türkiyənin arasını vurmaq üçün fövqəladə dərəcədə çalışdılar. Pravda və digər yerlərdəki yazılarla bu oyunlarını pozduq, dostluğu qurduq. Putin, təyyarə vurulması məsələsindəki oyunu gördü. Tayyib hocamın dürüstlüyünə də şahid oldu. İndi bu iki lider ittifaq edəcək inşaAllah.
Tayyib hocam müasir dəliqanlıdır. Çarşablı olana da, dekolte olana da söz dedirtməz, hər kəsin haqqını qoruyar.
Təkcə Allah üçün yaşayan, hər şeyi Allah üçün edən insan şirk qoşmaz inşaAllah.
Hər peyğəmbər öz dövrünün ən müasir insanı idi. Müasirliyi çirkin qarşılamaq məntiqsizlikdir.
Mühafizəkar təbəqənin böyük hissəsi həqiqətən Quranın kafi olduğunu bilmir. Onlara şəfqətlə doğrunu izah etməyə davam edəcəyik.
Tayyib hocama olan sevgimizin təməli İslama olan gözəl xidmətləri, müsəlmanlara sahib çıxması və İslam Birliyi üçün cəhd etməsidir.
Allah gözü təkcə səbəb olaraq yaradıb. Gözdən beyinə çatan elektrik də çox zəifdir. Təsviri birbaşa ruh görür.
İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirdiyi kəslərin təsirli olması bütün Türkiyənin və İslam aləminin hədəf olması deməkdir. Millət olaraq buna icazə vermərik.
Tayyib hocam səhabə dövründəki müasir İslamı müdafiə edən, Quran tələbəsi olan səmimi dəliqanlıdır. Heç kim Tayyib hocamı tənha zənn etməsin.
Tayyib hocam gözəl iddianın könül əridir. Bu dava üçün çox böyük zəhmət çəkdi, bu zəhmətin üzərinə yerləşmək istəyəni millət qəbul etməz.
Musiqi və incəsənət sevgi ilə edildikdə çox gözəl olur. Rəsmi, soyuq, çox ciddi rəftar olduqda ruhda təsir yaratmır.

Adnan Oktar deyir ki... 2 may 2017> Click for more

Küfr əhlində qadın da, kişi də həm əxlaqi, həm də fiziki cəhətdən murdardır. Sanki bir-birlərinə bəla olaraq yaradılıblar və murdarlığa məhkum yaşayarlar.
Allah bütün kainatda möhtəşəm sənətlə mükəmməl təfərrüatlar yaradıb. Bu sənəti təqdir etməmək çox böyük vicdansızlıqdır.
Küfr ayrı bir aləmdə yaşayan xüsusi yaradılmış varlıqlardır. Onların sözündən, rəftarından təsirlənmək olmaz. Ağıllı yaxınlaşıb heç təsirlənməmək lazımdır.
Dünyada nemətlərin ölümlü olduğunu bilmək insanları narahat edir, çünki insanın fitrətində axirəti, sonsuzluğu istəmək var. Ölümün olması insanların diqqətini Allaha və axirətə yönəltmələrinə vəsilə olur. Buna görə xüsusi olaraq yaradılır.
Küfr əhli ayrı aləmdə, ayrı tezlikdə yaradılır. Möminin onların halından təsirlənib bir anlığa şübhəyə qapılması çox böyük vicdansızlıq olar.
Sevginin həzzini verən Allahdır. Allah sevgini verməsə ən gözəl, ən sevimli varlıq belə insanlara çox ürküdücü gələr.
Sevdiyin insanı da, sevmə hissini də yaradan Allahdır. Allah sevgi duyğusunu alsa insan heç nə edə bilməz. Buna görə də, həqiqi sevgi Allaha olmalıdır.
Allah bütün diqqətin Özündə olmasını istəyir. Evləri, televizorları, kompyuterləri, bütün dostlarımızı yaradan Allahdır. Əsil sevgi Allahadır.
Bədiüzzaman da Mehdinin siyasətdən imtina edəcəyini söyləmişdir. Mehdi siyasətin fəlsəfəsini bəsləyəcək, lakin feili olaraq siyasətlə məşğul olmayacaq.
Mehdi də, Mehdinin tələbələri də məna qəhrəmanlarıdır. Mehdi dünyanı mənəvi cəhətdən bəsləyən damardır, dünyanın mənəvi qəlbidir.
Mehdiyyət siyasətə qarışmaz. Mehdiyyət ağıl, məna, dostluq, qardaşlıq ruhudur. Mehdinin siyasi hakimiyyət məsələsi yoxdur.
Fəlsəfi zəmini olmayan bir hakimiyyət güclü qala bilməz. Türkiyədə solun fəlsəfi zəminini fikri olaraq çökdürdüyümüz üçün sağ həmişə müvəffəqiyyət qazanır.
Türkiyə və İran tərtəmiz ölkələrdir. Dost və qardaş olmamaları üçün heç bir əsaslı səbəb yoxdur. Təzyiqlərlə Türkiyə və İranın arasını vurmağa çalışırlar, lakin hökumət bu oyunu pozur, biz də dəstək oluruq.
İran və Türkiyənin arasını vurmağa çalışanlara “Tehran Times”dakı məqalələrimizlə lazım olan cavabı verib, oyunlarını puç edirik.

Adnan Oktar deyir ki... 1 may 2017> Click for more

Küfr əxlaqındakı vicdansızlıq onlara o qədər böyük əzab çəkdirir ki, sanki cəhənnəm oduna düşmüş kimi yaşayırlar. Buna görə belə qəzəblidirlər. Özləri sevgini, gözəlliyi, dostluğu, səmimiyyəti yaşaya bilmədikləri üçün iman gətirənlərin təmiz, nurlu, keyfiyyətli həyatı onların içinə dərd olur.
Bəzi qadınların çirkin əxlaqı bir çox insanın sürünərək yaşamasına səbəb olur. Çirkin əxlaqlı qadınların davakar, fitnəkar rəftarı insanları çox bezdirir, ya qadınlardan tamamilə nifrət edirlər, ya da bu pis həyata razı olurlar. Ömürləri bir-birini təhqir etməklə, döyüş, murdarlıq içində keçir. Allahdan uzaq olduqda Allah bəladan bəlaya sürükləyir.
Tayyib hocam ağıllı, müasir, dəliqanlı insandır. Lazımsız yerə üzərinə bu qədər gedirlər və yanlış tanıtmağa çalışırlar.
Biz kommunizmin ictimai ədalət düşüncəsinə qarşı deyilik; dinsiz, mərhəmətsiz, qan tökən qaranlıq ruhuna qarşıyıq.
Kommunist yoldaşların sülh və sosial ədalət idealları gözəldir, lakin bu ədalət könüllü qardaşlıq əlaqəsi içində olar, məcbur etməklə olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 30 aprel 2017> Click for more

Niyə Suriyada uşaq ölsün? Niyə insanlar bir-birini qırsın? Dünyanın hər yeri bomboşdur, genişdir birlikdə rahat yaşayaq. Hər yerdə parklar, bağlar, xəstəxanalar, məktəblər, gözəlliklər inşa edək. Bunu söylədikdə; “olar mı ki?” deyirlər. Sülh çox asandır, olar.
Bədiüzzaman da Quran ayələrinə əsaslanaraq İsa Məsihin vücudu və ruhu ilə bir şəxs olaraq gələcəyini izah etmişdir. Hədislərin və böyük İslam alimlərinin izahlarına görə hal-hazırda Mehdi və İsa Məsihin gəlməsi üçün son əsrdir. Bu əsrdə hamısını görəcəyik.
İsa Məsihin ən mühüm xüsusiyyəti çox dərin imanlı olmasıdır. Ağlı ilə düşünərək təhqiqi imanı qazanmışdır.
Allah Quranda İsa Məsihin ölmədiyini və öldürülmədiyini açıqca bildirmişdir. İsa Məsihi Axırzamanda yenidən görəcəyik inşaAllah.
İslam aləmində zülm hər yeri bürümüş vəziyyətdədir, hər yerdə sel kimi qan axır. Bəzi hocalar ağlasığmaz lüzumsuz mövzulardan bəhs edirlər. Sakit-sakit; “məzardakı otları yolmaq caizdirmi? Nişan atılsa zinətlər nə olacaq” kimi mövzulardan bəhs edirlər. Biri “İslam Birliyi təcilidir” demir.
Quranda heç bir peyğəmbər üçün “O qiyamət əlamətidir” deyilmir. Təkcə İsa Məsih üçün bu ifadədən istifadə edilir. Hz. İsa yenidən dünyaya gələcək.
Aparıcı ölkələrin liderləri bir yerə toplansa; “gəlin müharibə üçün pul xərcləmək əvəzinə, yaxşılıq, gözəllik üçün xərcləyək” desələr dərhal qəbul edilər. Təyyarələr, döyüş gəmiləri, bombalar, raketlər emal edilir. Müharibə üçün fövqəladə zəhmət çəkirlər. Bu böyük dəlilikdir. Dostcasına yaşamaq, sülhü təmin etmək çox asandır.
Tək bir buğda, sünbülü yetişənə qədər fövqəladə zəhmət çəkir, tək-tək torpaqdan suyu, vitaminləri, mineralı qəbul edir. Zərrəsinin israf edilməməsi lazımdır. Sırf mövcud israf dayandırılsa bütün dünya doyar, aclıq deyilən şey qalmaz.
Heyvanların hüquqlarının çox yaxşı qorunması lazımdır. Özünü qorumaq imkanı olmayan heyvana zülm edənə çəkindirici cəza verilməsi əhəmiyyətlidir.
Türkiyənin canlı, dinamik, çevik ruha ehtiyacı var. Bunun üçün əzm sahibi liderlər qiymətlidir. Durğun, içinə qapalı quruluş Türkiyəyə olmaz.
Biz bir insanı tənqid etdiyimiz zaman o insanın səhvlərinin düzəlməsi üçün tənqid edərik, heç kimin əzilməsini istəmərik.
Tərəvəz və meyvələrin daşınan vaxt israf olmaması üçün lazımi tədbirlərin alınması əhəmiyyətlidir. İsrafa qarşı çox diqqətcil olunmalıdır.
Döyüşmək üçün ağlasığmaz zəhmət çəkirlər. Halbuki bir yerə toplanıb; “nə üçün döyüşürük, gəlin birlikdə qardaşcasına yaşayaq” demək çox asandır. Ən təbii şey sülhdür. Sülh bəzi insanlara lüks kimi gəlir. Döyüş olmasın, insan öldürməyin deyirik, bəziləri buna təəccüblənirlər.
Elm adamları hörümçəyin düzəltdiyi ipi düzəldə bilmir. Fosillər arasında 380 milyon illik hörümçək fosili var. Hörümçək 380 milyon ildir ki, bu elmə sahibdir.
Müsəlman zaman mühəndisi olmalıdır. Vaxtı çox yaxşı işlətməlidir. Allahdan dərhal hal-hazırda dünyanın sülh mühitinə dönməsini istəməliyik.

Adnan Oktar deyir ki... 29 aprel 2017> Click for more

Müsəlmana hücum baş verdikdə daha da güclənər, ömrü artar, gümrahlaşar. Hz. Musa da münafiqlərin hücumu ilə daha da güclənmiş və uzun yaşamışdır.
Hədislərə görə hz. Mehdi (ə.s) kömür kimi olmuş qəlbləri sevgi ilə almaza döndərəcək.
Allah möminləri birbaşa küfr əhli ilə müsahib etməz, küfr əhli eyni məkanda da olsa möminlərdən ayrı bir aləmdə sanki öz cəhənnəmində yaşayar. Münafiqlər də möminlərin arasında yaşayarlar, lakin mütləq küfr aləminə keçərlər, lakin iman gətirənlərə zərər verə bilməzlər.
İman gətirənlərin həyatında dərinlik, mədəniyyət, nəzakət, yüksək vicdan, bərəkət, bolluq, təmizlik, bir sözlə, hər cür nemət üstünlüyü var.
Küfr əhlinin həyatında həmişə çətinlik, bəla, əzab, ürək sıxıntısı, ağıl nöqsanlığı, mühakimə pozuqluğu, kir, çürümüşlük və qeyri-sabitlik hakimdir.
Möminlər, Allahın himayəsi altındadırlar çünki üzərlərinə Allahın ruhu enər, onlar başqa aləmdədir, inkarçılar da ayrı aləmdədirlər. Möminlərə Allah xüsusi bərəkət verər, sağlamlıq, gözəllik verər, işləri rahat gedər, zənginlik verilər, yolları açılar. Allah iman gətirənlərin həyatlarını xüsusi davam etdirər, hər cür gözəlliklə doldurar.
Bitkilərdə möhtəşəm ağıl var, bütün xüsusiyyətlərini özlərindən sonrakı nəsillərinə də ötürürlər, bu böyük elm tələb edir.
Bütün dünyanın elm adamları bir yerə toplanıb bir bitkinin etdiyini reallaşdıra bilmirlər. Canlılar Allahın möhtəşəm yaratmasının dəlilidir. Portağalın, albalının, almanın təsadüfən əmələ gəldiyini iddia edənlər, bunun hesabını axirətdə verə bilməyəcəklər.
“Müqəddəs sandıq” yaxın zamanda tapılacaq və Quranda bəhs edilən hz. Musanın əsası, lövhələr, hz. Süleymanın üzüyü kimi əmanətlər görüləcək.
Müsəlmanların başsız qalması böyük təhlükədir, müsəlmanların hal-hazırda bir lideri olsa belə qırğınlar yaşanmazdı.
Hz. Musa (ə.s) çox heybətli idi, çox qüvvətli idi. Buna görə də münafiqlər ondan çəkinirlər, yanında əxlaqsızlıq edə bilmirdilər. Hz. Musa (ə.s) çox yaman idi, güclü lider idi.
Quranda möhtəşəm izahat var, heç bir ədəbi əsərdə belə üslub yoxdur, bənzərinin edilməsi qeyri-mümkündür.
Məktəblərdə uşaqlara fosillər göstərilsə, sərgilər keçirilsə uşaqlar darvinizmin əsassızlığını anlamış olarlar. Darvinistlər paleontoloji tapıntıların göstərilməsini istəmirlər, darvinizmi əsassız edəcəyi üçün fosilləri anbarlarda gizlədirlər.
Mövhumatçılıq dəccalın bir qoludur, digər qolu isə darvinist-materialist sistemdir. Biz izahatlarımızla bu iki bəlanın qarşısına sədd çəkdik. Bizim izahatlarımızdan sonra darvinistlərin təsadüf inancı zəiflədi.
Şeytan darvinizm yolu ilə bəşəriyyətə sanki lağ edir. Darvinizm şeytanın dini kimidir, insanları sanki əsir etmişdir.
Paleontologiya elmdir, darvinizm isə bütpərəst cəfəngiyatdır. Fizika, kimya, geologiya elmdir, darvinizm isə xurafatdır, bütpərəst dindir.
Terror qınamaqla bitməz, terrora həll yolu insanı öz aləmində heyvan kimi görən darvinizmi elmlə, irfanla yox etməklə olar.
Təsadüf elm deyil. Böcəklər, meyvələr, insan, mitoxondri, hüceyrə qılafı təsadüfən əmələ gəldi demək, insan ağlı ilə lağ etməkdir, ən pis xurafatdır. Məlumatsızlıq darvinizmin silahıdır. Darvinizm biliyə dözə bilməz, məğlub olar.
Bəziləri darvinizmin Allahı inkar edən fəlsəfə olduğunu görə bilmirlər. Elmlə, irfanla, bütün izahatlarımızla darvinizmi yerlə-yeksan edirik, bəzilərinin bundan xəbəri yoxdur, həyata qapalıdırlar, həqiqətləri görmürlər. Darvinizmi təhlükə kimi görməyənlərin üslubları da ortaqdır, ibtidai və yanlış məntiqlə mövzuya yaxınlaşıb, bəla olduğunu anlamırlar.
Allah cənnətdə görünüş olaraq gözəl insan surətində möminlərə təcəlli edəcək.
Cəhənnəm bizim təxəyyül edə biləcəyimiz bir yer deyil, həqiqi üzünü gördükdə aydın olar. Cəhənnəmdəki bütün dəhşətə baxmayaraq, bəziləri cəhənnəmdə belə pis əxlaqlarını davam etdirib, mübahisə edir, döyüşürlər, bu çox heyrətvericidir.
Dünyadakı ən gözəl bəstə cənnətdə heç hökmündədir.
Cənnətdə heç bilmədiyimiz gözəllikdə rənglər, heç bilmədiyimiz möhtəşəmlikdə səslər var.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) cənnətdə; “ağıla, xəyala gəlməyən nemətlər olduğunu” bildirmişdir.
Cənnətdə hər şey istədiyi zaman rəqs edər. Dünyadakı rəqs ilə bu rəqsin bənzərliyi yoxdur, cənnətdəki rəqslər ən mükəmməldir, valehedicidir.
Cənnətdə musiqinin ən yüksək forması, ən möhtəşəm halı var. Cənnət musiqisini dünyada dinləmə imkanı olsa heç kim dünyadakı musiqini dinləmək istəməz.
Cənnətdə hər şey sevgi üçündür, Allaha şükür etməyimiz üçündür, cənnətdəkiləri də Allahı sevdiyimiz üçün sevərik.
Cənnətdə şüur kəskinliyi var, görmə itidir, dünya isə yuxu aləmi kimidir.
Cənnət dünyaya çox bənzəyər, lakin hər şey daha düzgündür, dünyadakı mənfi ünsürlər cənnətdə yoxdur.
Bütün məxluqat cənnətdə ən gözəl və ən ağıllı halı ilə var. Cənnətin kəpənəkləri, qarışqaları, hər şeyi ağıllıdır.
Cənnət tamamilə canlıdır, hər şey şüurludur. Allahın ağlı ilə bəzənmişdir. Cənnət hər cəhəti ilə gələnlərə xoşbəxtlik verər.
Cənnətdə həmişə gözəl sözlər var, sıxılma olmaz cənnətdə.
Ağıla gələn hər cür heyvan cənnətdə var, cənnətdə hamısı insanın istədiyi kimi sevəcəyi şəkildə yaradılırlar.
Uşaqlar dünyanın sevincidir, hər yerdə qarşımıza çıxarlar, cənnətdə də hər yerdə uşaqlar olacaq, cənnətin də sevinci olacaqlar.
Cənnətdəki hurilər mükəmməl gözəllikdə həmişə təmiz, gözəl, xoş xanımlardır.
Allah insanı “ən gözəl surətdə yaratdığını” bildirmişdir, lakin insan dünyada qüsurludur, insan cənnətdə hər cəhətdən qüsursuz olacaq.
Xəstəliklər Allaha yaxınlaşmağa vəsilə olduğu üçün nemətdir.
Müsəlman xəstəlikləri Allaha yaxınlaşmağa, dünyadan imtina etməyə, əbədi həyatını qazanmağa vəsilə kimi görər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 aprel 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox güclü idi, möhtəşəm yaraşıqlı idi, burnu çox gözəl idi, formalı ağzı və gözəl dişləri var idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox təmiz idi, dişləri tər-təmiz idi.

Adnan Oktar deyir ki... 28 aprel 2017> Click for more

Türkiyənin mənfəəti Suriyanın dövlət və ərazi bütövlüyünün qorunması istiqamətindədir.
Suriyada dövlət dağılmadan hökumət dəyişikliyi edilərək, yeni sistemə keçilməli və Suriyanın bütövlüyü mütləq qorunmalıdır.
Atomlar çox kəskin diqqətə və ağıla sahibdir. Atomaltı zərrəciklər milyardlarla ildir ki, hərəkət halındadırlar, lakin bir-birləri ilə heç toqquşmurlar.
Məzhəb qarşıdurması İslam aləmini məhv etdi. Səhabə müsəlmanlığı, yəni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründəki İslam anlayışı yaşansa dünya çox gözəl olar.
Qədim kitabələrə və arxeoloji tapıntılara baxdığımız zaman masonluğun təxminən 12 min il əvvələ qədər gedib çıxdığını görürük.
Qadınlar cənnətin də, dünyanın da bəzəyidirlər. Qadınlara sevgi və hörmət göstərməyi bacarmayanlar əvvəlcə içlərindəki sevgisizliyi aradan qaldırmalıdırlar.
Allah insanların düşünməsi üçün baxdıqları hər yerdə çoxlu iman həqiqəti yaradıb. Buna baxmayaraq, insanların heç düşünməməsi böyük zalımlıqdır.
Xüsusi təyinatlıların sayını mütləq sürətlə artıraq. Təhsil üçün yeni məktəblər da açılsa çox yaxşı olar.
İngiltərə dərin dövləti Osmanlının son dövrlərindən etibarən pəncəsini Türkiyəyə keçirdi. Bu pəncəni elmlə yox edəcək olan mehdiyyətdir.
Ağaclar çox yaxşı qorunmalıdır. Ağaclara lövhə vurmağın, ağacın dibinə yuyucu vasitəli su tökməyin qanunlarla qadağan edilməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 aprel 2017> Click for more

Əgər Türkiyə qadın haqlarını, incəsənəti, elmi, keyfiyyəti ön plana alıb, Avropadan daha qabaqcıl mədəniyyəti müdafiə etsə, PKK-nı da heç kim dəstəkləməz.
Darvinizmin aradan qaldırılması terrorun və fitnənin beynindən elmi yolla vurulması, darmadağın edilməsi deməkdir. Bu xidməti Türkiyə etməlidir.
Əgər Türkiyə darvinizmi fikri olaraq aradan qaldırsa, bu Türkiyə əleyhinə olanların hamısına bir anda vurulmuş ən təsirli “elmi şillə” olar. İngiltərə dərin dövlətinin ədabazlığı arxasını darvinizmə dayamasından irəli gəlir. Türkiyə darvinizmi aradan qaldırsa elmi şilləni vurmuş olar. Türkiyənin darvinizmi aradan qaldırması İslam aləminə də nümunə olar. Onlar da güclənərlər. Allah “yoxdur” deyilən bu fitnəni bitirmiş olarıq.
Evanqelistlər də, mühafizəkarlar da darvinizmə necə elmi cavab verəcəklərini bilmirlər. Təkcə bizim fəaliyyətlərimiz elmi cavab xüsusiyyətindədir.
PKK-nın fəlsəfəsi marksist leninist düşüncədir. Darvinizm olmadan marksizm leninizm olmaz. Terrorun təməlindəki fəlsəfə darvinizmdir.
Darvinizm İngiltərə dərin dövləti tərəfindən dəstəklənən və qorunan inkar fəlsəfəsidir.
Darvinizm bütün dünyada zorla qəbul etdirilməyə çalışılır. Darvinizmi qəbul etməyən akademiklər işləyə bilmirlər.
Əgər Türkiyə müasir, incəsənətə, keyfiyyətə əhəmiyyət verən mövqedə olsa, Avropa da Türkiyəni müdafiə edər və dəstəkləyər.
Sevgidən, nəzakətdən, keyfiyyətdən xəbəri olmayan kütlələrin yaranması ehtimalı ciddi təhlükədir. Buna qarşı təhsil səfərbərliyi olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 26 aprel 2017> Click for more

Darvinizm olmadıqda marksist leninist düşüncə də qalmaz. Darvinizm bitdikdə terror da bitər. İmani fəaliyyətdən başqa bu bəla üçün sədd yoxdur.
Kommunizm iman zəifliyindən irəli gəlir. Dağa çıxmağa mane olmağın qəti yolu kommunizmin dayaq nöqtəsi olan darvinizmin aradan qaldırılmasıdır.
Mühafizəkar mətbuatın böyük hissəsi də açıqca Adəm və Həvvadan yaradıldığımızı izah etmir, bilərəkdən və ya bilməyərəkdən təkamül təbliğatı aparır. Mühafizəkar təbəqənin bir qismi darvinizmi elm zənn etdiyi üçün hələ ən başından məğlubiyyəti qəbul edir, elm ilə qarşı izah verə bilmir.
Allahın açıqca inkar edildiyi, insanlara “Allah yaratmadı” deyə təhsil verildiyi müddətcə bəlalar, əzablar əskik olmaz. “Atalarımız mikrobdur” deyən zehniyyətlə gənclər yetişdirilsə bu gənclərin zorakılığa, kommunizmə, terrora sürüklənməsi çox asanlaşar.
Terror, təkcə əsgərlə, polislə həll edilə bilməz. Onların bir fəlsəfəsi var, bu fəlsəfəni məğlub etmədən terrorun silinməsi qeyri-mümkündür. Onlar işçilərini sən təsadüf məhsulusan, qarşındakı da təsadüf məhsuludur, öldürərək, vuruşaraq inkişaf edəcəksən deyə yetişdirir. Bu fikri yox etmədikcə, fikri olaraq əsassızlığını elmi dəlillərlə ortaya qoymadıqca onlar zorakılıqdan əl çəkməyəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 24 aprel 2017> Click for more

Türkiyə incəsənət və keyfiyyətin qalası olsun. Həqiqi Avropa, Türkiyə olsun. Hər kəs qaçaraq Türkiyəyə gəlmək istəsin. Hər yerdə meyvə bağları, salxım çiçəklər, heykəllər, hovuzlar və keyfiyyət olsun. Türkiyəni həqiqi Avropa edək. Buna nail olmaq çox asandır.
Cənnətdə qədəhlər, ən gözəl süfrələr, ən gözəl musiqi, ən nəfis incəsənət var. Bu gözəlliklərin hamısı dünyada da müsəlmanlar üçün nemətdir. Rəsm əsərini, heykəli, musiqini, elmi, zənginliyi, ehtişamı, sevinci müsəlmanlar sahiblənməlidir. Bu nemətləri tərk etmələrinə dini cəhətdən heç bir ehtiyac yoxdur.
Hər yerdə Allahın ruhu var. Bir çobanyastığının, yoldakı tək bir otun içində Allahın ruhu var. O tək çobanyastığıdan Allah istəsə yeni kainat yaranar. Allah istədikdə hz. Musanın əsasını bir anda canlı ilana döndərir, istəsə saraya da döndərər.
Tək bir alma ağacındakı ağıl insanlarda yoxdur. Hər bir almanın içindəki vitamin, mineral, zülal tam tarazlıdır, qoxusu, dadı, qatılığı tam nizamlıdır. Tək bir alma çəyirdəyinin içində ağacın bütün məlumatları və gələcək nəsillərdəki bütün alma ağaclarının məlumatı kodlanmışdır. İçi sanki dünyalarla doludur.
Qadına ən mənfi təsir göstərən şey ağıl zəifliyidir. Qadının axtardığı ağıl, iman, dərinlik və ehtirasdır. Dərin düşünə bilməyən, nə dediyini bilməyən, ağlı zəif birini gördükdə qadın sevib bağlana bilməz. Beyni qapanar, özünü zorlasa da sevə bilməz.
Hər şeyi təsadüflə izah etməyə çalışan darvinizm elm deyil. Təsadüfün elmdə yeri yoxdur. Darvinizm batil şumer əfsanəsidir.
İmansız gənclik xəstə olur. Allah insanları imanla normal yaşayacaq şəkildə yaradıb. İman olmadıqda həm ağıl, həm orqanizm sağlamlığı problemli olur.
İnsanın qəzəblənməyi özünə yaraşdıra bilməməsi və gülünc hesab etməsi lazımdır. Qəzəbi ciddi hesab etməsi qəribə haldır. İnsanın özünü o qədər itirəcəyi bir mövzu ola bilməz. Qəzəb mühakimənin pozulmasına səbəb olar. Bu, qəzəbin qabaqcadan bəlasıdır. İnsanın dərisini, ağlını, saçını, bütün qabiliyyətlərini öldürər. Qəzəbin şeytani şəhvəti var. Bu ziyan verici şəhvətə qapılmamaq lazımdır. Allah müsəlmanları qəzəbdən çəkindirir.
Bir tərəfdən darvinist təhsil, digər tərəfdən ənənəpərəst ortodoks təzyiq gənclərin sevincinin yox olmasına səbəb oldu. İkisinə qarşı da elmi tədbir almaq lazımdır.
Şeytan insanları yorğun etmək istəyər. Bu yorğunluğa qarşı mübarizənin adı imandır. Yorğunluğa təslim olsan səni əsir alar.
Davası olmayan insan sürüklənən bomboş kötük kimidir. Haqq iddiası olan insan isə geniş suda şərəflə irəliləyən görkəmli gəmi kimidir.
PKK-nı zərərsizləşdirməyin yolu silah, bomba deyil, mədəni mübarizədir. Terror və zorakılığın zəmini darvinist təhsildir.
Dünya imtahan üçün gəldiyimiz qısamüddətli kursdur. Burada hər kəsin səhvləri, əksikləri ola bilər. Şəfqət əhəmiyyətlidir, şəfqət sakitləşdiricidir. Şəfqətlə baxmağı bacarmayan insan qəzəblənməyə çox meylli olar. Bu qəzəb də Allah qorusun qəlbi parça-parça edər. İsrarla şəfqətdən yana olmaq lazımdır.
Mömin insanları qorxaqlığa deyil, cəsarətə sövq edər. Allah üçün hər cür fədakarlığa, coşğuyla hazır ruha sövq edər.
Küfr əhlinin cəhənnəmdə yaşadığı əzab bizim bildiyimiz mənada olan əzab deyil, Allahualəm. Lakin Allah sözünü mütləq yerinə yetirər.
Mömin hər zaman hər şeyin ən gözəlini, ən yaxşısını, ən çoxunu Allahdan istəyər.
Mömin qapqara mühitdə almaz kimi par-par parıldayar. Allah hər vəli əxlaqlı mömini qaranlıqlar içində nur saçan almaz kimi yaratmışdır.
Firon hz. Musaya, Nəmrud hz. İbrahimə necə qarşı olursa səmimi möminin də hər zaman əleyhinə çıxanları olacaq. Bu insanlar mömini qiymətli edər.
Ehtirasın yaranması üçün dünyadan keçmək, sevdikləri üçün yaşamağı bacarmaq lazımdır. Sevdiyi üçün yaşamağı bacarmayan ehtirasa heç vaxt nail ola bilməz.
Həmişə Allahın lehinə düşünmək lazımdır. Əsla Allahın əleyhinə düşünülməz. İnsan mütləq Sevgilisindən yana, Sevgilisinin lehinə düşünər. İnsan bir hadisə ilə qarşılaşdıqda ilk başda xeyrini, hikmətini anlamaya bilər, lakin həmişə gözəl zənlə, həmişə Allahın lehinə düşünməlidir.
Türkiyə çox müasir olmaq məcburiyyətindədir. Həm dindarları çox yaxşı qoruyan, həm də ultramüasir, mümkün qədər azadlıq təmin edən ölkə olacağıq. Tayyib hocam müasir sağın lideridir. Həm dindarları qoruyur, həm də müasir anlayışa sahibdir. Türkiyəni daha da müasirləşdirəcəyik. Millətimiz incəsənətə, gözəlliyə, keyfiyyətə, müasirliyə, dekolteyə qarşı olan bir qrup insanın zehniyyəti ilə deyil, parlaq anlayışla yaşamaq istəyir.
Tayyib hocamın saçının telinə zərər gəlməsinə hüquqla icazə vermərik. Allah istəmədikcə heç kəs ona zərər verə bilməz, o vəzifəsini yerinə yetirəcək.
Qısqanan insanın qısqanclığı davam etdikcə çirkinləşər, çökər, vücudu məhv olar, xərçəng olar, qısqanılan da sağlamlıq qazanar, gümrahlaşar. Qısqananın çökməsi, qısqanılanın da tam əksinə gəncləşməsi Allahın elmidir, bunu bəziləri bilmədiyi üçün həmişə sıxıntı içində yaşayırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 aprel 2017> Click for more

İnsanlar çobanyastığı deyib keçirlər, lakin tək bir çobanyastığındakı ağıl, dünyadakı bütün insanların ağlından daha çoxdur.
1940-cı illərdə qalmış sol zehniyyət CHP-yə müvəffəqiyyət gətirməz. CHP Atatürkün müasir dindar anlayışını mənimsəyib xalqı qucaqladığı təqdirdə müvəffəqiyyət qazanar. Azad, təşəbbüskar, hər təbəqəni qucaqlayan, camaatlara, təriqətlərə şəfqətlə yanaşan, Bədiüzzamana sahib çıxan bir CHP fövqəladə dərəcədə müvəffəqiyyətli olar.
Hər şeyin gözəl tərəfini görmək, gözəl danışmaq lazımdır. Həmişə qüsur tapan, səhv axtaran məntiq ən çox insanın özünü narahat edər.
Silaha verilən pulla bütün dünya min dəfələrlə doyar. Aclıq, yoxsulluq adlı şey qalmaz. Sevgisizlik dünyaya çox böyük əzab gətirir.
Bələdiyyələr pişik evlərinin saylarını çox artırsın və isitmə də təmin etsinlər. Pişiklərin mütləq isti, gözəl otaqları olmalıdır.
Allah əsgərimizə, polisimizə güc-qüvvət versin, qorusun, hər mövzuda müvəffəq etsin. Dəccal ordularını darmadağın etsin.
Şəhidlik həm şəhid olana, həm də ailəsinə çox böyük şərəfdir. Nə gözəl mövqedir, cənnət əhli olurlar.
İslam əxlaqının dünyaya hakim olması demək, sülhün, sevginin, demokratiyanın, azadlığın, keyfiyyətin hakim olması deməkdir. Bunu hər kəs istəyər.
Müsəlman hər gün bir gözəllik yaranması üçün zəhmət çəkər. Hər gün dünyanın yaxşılaşması üçün səy göstərər. Tərəvəz satana gedən müsəlman; "nə gözəl, Allah növbənöv nemətlər yaradıb" desə İslama böyük xidmət etmiş olar. Yoldan bir zibil götürmək, bir insana gözəl söz söyləmək, xəstəliyi ilə maraqlanmaq müsəlmanın olduğu hər yerdə İslamın lehinə hərəkətdir.
Ətriyyat şirkətləri bir ətirin həmişə eyni gözəllikdə, eyni keyfiyyətdə olması üçün böyük zəhmət çəkir, bir qızılgül isə dünyanın hər yerində eyni gözəllikdədir.
Biz azadlıqlar, keyfiyyət və demokratiya ilə öz ölkəmizi Avropaya bənzədək, hətta daha üstün hala gətirək ki, bütün dünya Türkiyəyə heyran olsun.
Xaçlı deyildikdə xristianlığı hədəf göstərirmiş kimi başa düşüləcəyi üçün xristian-müsəlman mübarizəsi varmış kimi görünər, çox yanlış olar.
Marksist leninist stalinist fəlsəfənin təməli darvinizmdir. Darvinizm fikri olaraq çökdürüldüyü zaman terror da bitmiş olar.

Adnan Oktar deyir ki... 22 aprel 2017> Click for more

Tayyib hocam Quran müsəlmanlığını müdafiə edir. Qəlbi çox rahat olsun, bütün əzmi ilə yoluna davam etsin.
Türkiyəni müasir mövqeyə gətirmək üçün yürüdüləcək siyasəti bütün millətimiz dəstəkləyər.
Ənənəpərəst ortodoks sistem müəyyən mənada bataqlıq kimidir. Hər kəsi, hər şeyi içinə çəkib boğmaq istəyir. Bu dəhşət verici sistemə biz heç vaxt tabe olmayacayıq.
Göbəkli Təpədə də, Nəmrud xarabalıqlarında da çox sayda masonlara məxsus simvollar var. Göbəkli Təpə mason məbədi idi.
Mövhumatçı, sevgisiz, keyfiyyətsiz, hər şeyə düşmən, insanların sevincini əlindən alacaq bir zehniyyətin Türkiyəni qaraltmasına əsla icazə vermərik. Türkiyəni tərtəmiz parlaq gələcək gözləyir. İncəsənət, gözəllik, elm, keyfiyyət düşmənləri boşuna həvəslənməsinlər.
Tayyib hocamın müasir Türkiyəni hədəfləməsi, keyfiyyəti, incəsənəti, gözəlliyi ön plana alması çox gözəl olar. Bəzi reaksiyalar onu heç usandırmasın.
Dekolteli qadınları dəyərsiz insanlar kimi görüb onları təcrid edən üslub çox çirkindir. Müsəlman hər təbəqəyə hörmətcil və nəzakətli olar.
Tayyib hocamın hər təbəqədən olan insanı qucaqlaması olduqca doğrudur. Bu yanaşma tərzini tənqid edənlər ağıllı və vicdani rəftar göstərmirlər.
Musəvi mənbələrində də Moşiyah, yəni Mehdinin bu əsrdə gələcəyi çox dəqiq ifadə edilib.
İstənilən halda Allaha aşiq olan üçün cənnət mənalıdır. Çətinlik anında Allahı haşa tərk edən insan üçün cənnətin də heç bir mənası olmaz.
Təvəkkül və səbir Allaha olan sevginin ən açıq dəlilidir. Yaxşı günündə Allahı sevib, çətinlik olduqda tərk etmək çox böyük əxlaqsızlıqdır.
Hara baxsaq Allahın üstün ağlını və sənətini görürük.
Müsəlmanın tək həqiqi dostu Allahdır. Mömin təkcə Allaha güvənər və tam təslim olar.

Adnan Oktar deyir ki... 21 aprel 2017> Click for more

Risalə-i Nur külliyyatında səmimi müsəlman ruhu var. O kitabları oxuyan o gözəl ruhu alar.
Demək olar ki, hər gün müsəlmanların başına minlərlə ton bomba yağır, bunu yönləndirən qüvvə nədir deyə maraqlanmaları lazımdır. Bu, dəccaliyyətdir.
İngiltərə dərin dövləti Trampdan əl çəkmir. Tramp yaxşı niyyətli xristiandır, müsəlmanlara ön mühakimə ilə yanaşmır. Tramp dəccaliyyətə qarşı olduğu üçün, dindar olduğu üçün məlum şəxslər əks reaksiya verir.
Qiymətli idmançılar və incəsənət xadimləri heç unudulmamalıdır. Xüsusən tarixdə mühüm uğurlar qazanmış güləşçilərimizə sahib çıxılmalıdır.
Dünyalar şirini olan Şeyx Nazim Kıbrısi sultanımızı sevgi, hörmət və rəhmətlə yad edirik.
Hər şeyi edən Allahdır. Allah möminə Öz yolunda xidmət etdiyini göstərərək onu şərəfləndirmiş olur.
Göbəklitəpə tipik mason məbədidir. Daşların T formasında olması, qabarıq formalar üzərindəki simvolların demək olar ki, hamısı masonluğa məxsusdur.
PKK ilə çözüm sürəci deyilən şey olmaz. Çözüm sürəci deyə başlanan hadisənin necə nəticələndiyi bir dəfə təcrübədən keçirildi, eyni səhvə bir daha yol verilməz. PKK-nın çözüm sürəcindən gözlədiyi şey Öcalanın sərbəst buraxılıb kommunist bir dövlətin başına gətirilməsidir. Bunu tamamilə unutsunlar.
Bərzani və Bərzani peşmərgələri ilə stalinist, dinsiz PKK eyni deyil. Bərzani dindar, müttəqi insandır.
Tayyib hocam bu səmimiyyətlə davam etdiyi müddətcə, Allah yolunu həmişə açıq saxlayar. Bunun əksini umanlar həyəcanlanmasınlar.

Adnan Oktar deyir ki... 20 aprel 2017> Click for more

İnsanlar keyfiyyət və azadlıq istəyirlər. Qadınların, incəsənətin, həyatın azad olduğunu xalqa göstərmək çox vacibdir. Sahilboyu yaşayış məntəqələri, böyük şəhərlər “bizim azadlığımızı bizə hiss etdirin” deyirlər. Hökumətimiz bu məsələdə lazımi tədbiri görəcək, azadlığı gücləndirəcək.
Mənim qız dostlarım həm fiziki cəhətdən, həm də ruhən gözəldirlər. İmanlı, təmiz, sevgini çox yaxşı bilən, mehriban insanlardır. Buna görə də, hamısı çox valehedicidirlər.
Tayyib hocam kimi dəliqanlını asanlıqla tapa bilməzlər. Şövqü və səyi çox gözəldir. Rahat buraxsınlar gözəl xidmətlərinə davam etsin.
Sevgisizliyin, qəddarlığın çox olduğu dünyada sevgini, mərhəməti, bağışlayıcı olmağı söyləyən bizik. Ənənəpərəst ortodoks İslamın müsəlmanlara verdiyi zərəri görüb ağıllı və şəfqətli əks izahat verən tək topluluq bizik.
Biz Quranı səmimi izah edirik, heç bir mənfəət olmadan Quranı izah edirik. Biz din mühəndisliyi etmirik. Allaha olan sevgimizi izah edirik.
Oksigen çox böyük nemətdir. Heç kim bunu düşünmür. Çörək, meyvə nemətdir deyirlər, lakin oksigenin nə qədər mühüm nemət olduğunu söyləmirlər.
Sənayenin olması, inşaat işlərinin çoxalması keyfiyyət ölçüsü deyil. Çin də istehsal edir, lakin keyfiyyəti tam olmur. Keyfiyyət əsas ölçü olmalıdır.
Yaxın Şərq və Şərqin ümumi xüsusiyyəti keyfiyyət çatışmazlığıdır. Millət olaraq bunu dəyişdirək. Türkiyə keyfiyyətin, incəsənətin qalası olsun. Türkiyə keyfiyyətin qalası ola bilərmi? deyirlər, olar. Ya Allah, bismillah deyib başlamaq lazımdır. Sonrası, arxası kəsilmədən gələr inşaAllah.
Coşqun dənizdə hərəkət edirmiş kimi çətin günlərdən keçəcəyik, lakin nəticəsi həmişə gözəllik olacaq. Heç kim ümidsizliyə qapılmasın, Türkiyə işıqlığa gedir. Çox çətin günlərdən keçəcəyik, bir çox insan “tükəndik” deyəcək, lakin 2023-cü illərə çatdığımız zaman hər kəsin üzü güləcək inşaAllah.
Quranda hz. İsanın yenidən dünyaya gələcəyi çox açıq şəkildə izah edilir.
Çox gözəl dövrdə yaşayırıq. Türkiyənin sonu gözəl olacaq, çətin dövrlərdən keçməyimiz bacı-qardaşlarımızı təəccübləndirməsin.
“Yox” deyən də, “bəli” deyən də tərtəmiz insanlardır. Türkiyə müasir ölkədir. Daha çox referendum keçirəcəyik, nəticələri qəbul etməyə alışmaq əhəmiyyətlidir.
Allah şəhidlərimizin o gözəl karvanına bizi də daxil etsin. Allah yataqda ölüm verməsin, şəhadət nəsib etsin inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 19 aprel 2017> Click for more

Türkiyə dünyanın sevgi mərkəzi olsun. Gərginlikdən uzaqlaşaq, sevgini dünyaya öyrədən olaq.
İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirdiyi tarix, incəsənət və siyasət anlayışını ləğv edək. İngiltərə dərin dövləti türk siyasətindən əlini çəksin. O əli elmlə, irfanla zərərsizləşdirək.
İncəsənətin ən gözəlini Türkiyə əldə etməlidir. Rəsm əsərlərində, heykəltəraşlıqda, musiqişünaslıqda dünyada qabaqcıl olaq. Yaradıcılıq gecələri keçirilsin, operalar olsun.
Sərt və gərginlik üslubundan çəkinilsə, incəsənətə, keyfiyyətə əhəmiyyət verilsə, dekolteli geyinən də, başı örtülü olan da qorunsa, o zaman çox yaxşı olar.
Putinin müasirlik anlayışı gözəldir, kilsəyə gedir sonra gənclərlə rəqs edir, idman fəaliyyətinə qoşulur. Buna bənzər model çox gözəl olar.
Quran müsəlmanlığı incəsənətin, keyfiyyətin, elmin, gözəlliyin, sevincin, azadlığın, demokratiyanın, vicdanın ən yüksək səviyyədə yaşanması deməkdir.
Başını örtənlərə də, dekolte geyinənlərə də eyni hörmətin göstərildiyi çox yaxşı vurğulanmalıdır. Dekolteyə qarşı olan dənizə girənə də qarşı olar, bu bir müddət sonra insanların həyatımıza qarışılacaq deyə narahat olmasına səbəb olar. Buna görə də, hicablı və dekolteni bərabər səviyyədə ön plana çıxarmaq əhəmiyyətlidir. İnsanlar əllərindən həyat sevinclərim alınmayacağını görməlidir. Bunun üçün müstəqillik çox yaxşı qorunmalıdır. Şən, incəsənət dolu həyat olmalıdır.
Dekolteyə hörmət, incəsənətə təşviq, gözəlliyi ön plana almaq və keyfiyyəti yüksəltmək hökumətin prioriteti olmalıdır. Böyük şəhərlərə nail olmağın yolu budur.
Türkiyə ballistik polad kimi bütövdür. Bölünmə istəmirik. Türkiyə İslam aləminin son müstəqil qalasıdır. İslam Birliyinin ümididir. Bu qalanın parçalanmasına elmlə, irfanla icazə vermərik.

Adnan Oktar deyir ki... 18 aprel 2017> Click for more

Sevgisizlik çox geniş yayılıb. Fərqli düşüncədən, fərqli partiyadan olduqda bir-birlərindən nifrət edir və bunu normal qarşılayırlar. Bu sevgisizlik düzələcək. Sevgisizlərə sevginin əhəmiyyətini öyrədəcəyik. Belə tiplər özlərini də sevmirlər. Bacı-qardaşlarımız sevgisizlərə etimad etməsinlər.
Ən böyük məqsədim sevgidir; Allahı sevmək, Allahın təcəllilərini sevməkdir.
Allah 40 ildir ki, apardığımız elmi mübarizənin qarşılığında çox gözəl nəticələr yaratdı, dindarlıq hər gün daha çox yayılır.
Allah məni də, bacı-qardaşlarımızı da hz. Mehdiyə tələbə etsin inşaAllah.
Tayyib hocam igiddir, müasirdir. Hökumətimiz də ziyalıdır. Hökumətimiz incəsənətə və keyfiyyətə üstünlük versə, qadınlara prioritet verilsə sahilboyu bölgələrdən asanlıqla səs toplanılar.

Adnan Oktar deyir ki... 16 aprel 2017> Click for more

Tayyib hocamın bütün ömrü əziyyətlə keçdi, bütün həyatı gözümüzün önündədir. Onu tənqid edənlərin çoxu onun çəkdiyi əziyyətin mində birini çəkə bilməz.
Hər şeyi yaradan Allahdır. Bizim özümüz edirmiş kimi zənn etməyimiz də, Allahın sənətidir.
Taledə Türkiyənin sonu yaxşı və güclü olacaq, çətin günlərdən keçsək belə nəticə mükəmməl olacaq inşaAllah.
Allah Türkiyənin böyüməsini, İslam Birliyinin rəhbəri olmağı nəsib etsin. Ölkəmizi bərəkətlə bürüsün, bacı-qardaşlıq ruhunu gücləndirsin.
Həyat keyfiyyətli və müasir olsa ənənəpərəst bacı-qardaşlarımız da daha rahat yaşayarlar, daha hüzurlu olarlar. İncəsənətsiz həyat, ruhu və həyəcanı öldürər. Ənənəpərəst bacı-qardaşlarımız müasirliklə dinin uyğunlaşmadığını zənn etdikləri üçün boşuna əziyyət çəkirlər. Müasirlik və din iç-içədir.
İncəsənət yox olsa keyfiyyət yox olar. O zaman insanların həyəcanı, yaşama coşqusu aradan qalxar. Bu mühit heç kimi xoşbəxt etməz.
Müsəlman ölkələrindən sanki yeni istehsal olunan silahların sınaq sahəsi kimi istifadə edirlər. İslam Birliyi olmadığı üçün sel kimi qan axıdırlar.
“Əyləndiyiniz zaman Allahı zikr etməyin” məntiqi çox yanlışdır. Mömin hər mühitdə hər gözəllikdə Allahı zikr edər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) öz dövrünün ən müasir insanı idi. Müasirlik, incəsənət və keyfiyyət həyatın çox mühüm ünsürləridir.
Xüsusən incəsənət və keyfiyyət çox əhəmiyyətlidir. İncəsənət, gözəllik və dekolte əleyhinə çıxdıqda, bu hal insanları narahat edər.
Müasirliyi ön plana almaq, hər düşüncəyə sahib insana hörmət etmək, dekoltelinin də, hicablının da azad olduğunu göstərmək çox vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 aprel 2017> Click for more

Təbliğ edərkən uşaqla uşaq kimi, yaşlı ilə yaşlı kimi olsan, qarşındakı insanla uyğunluq təmin edəcək şəkildə olar və İslamı belə izah edərsən. Təbliğ edəcək insanın ağıllı olması lazımdır. Bu incəliyi anlamayan insanlar təbliğ üsullarımızdakı hikmətləri də anlamırlar.
Polisimiz vətən, millət, bayraq üçün canını ortaya qoyur, əksər insan onların bu üstün cəhətini qavraya bilmir.
Kitab paylanması, kitabla edilən təbliğ çox dəyərli, qiymətli işdir. Quranı, İslamı izah edən kitab alim hökmündədir.
Küfr əhlinin içi həmişə nifrət dolu olduğu üçün hörmət nədir bilməzlər. İyrənc və xoşagəlməz mövzuları zarafat halına gətirərlər. Müsəlman isə keyfiyyətdən zövq alar.
İran qardaş ölkədir, dostdur. Şiələr bizim can qardaşımızdır. Müsəlmanların bacı-qardaş olması Allahın hökmüdür.
İngiltərə dərin dövlətinin Türkiyəni parçalamağı düşünən xəritəsini elmlə, irfanla qatlayıb ciblərinə geri qoyarıq. Bunu təxəyyül etməsinlər.
Mehdiyyət əleyhinə olanlar boşuna çırpınırlar. Taleyi dəyişdirə bilməzlər. Mehdiyyət taledə var, mütləq reallaşacaq.
Şeyx Nazim həzrətləri mehdiyyəti həmişə izah və müdafiə edərdi. Sultanımızın səmimi tələbələri də şövqlə, həyəcanla Mehdini gözləyirlər.
Mehdiyyətin ört-basdır edilməsi ən çox dəccaliyyətin işinə yarayar. Buna görə də İngiltərə dərin dövləti mehdiyyətə qarşıdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından indiyədək müsəlmanlar Mehdini gözləmişdir. Bu gözləmə müsəlmanlara hər zaman şövq və həyəcan vermişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 aprel 2017> Click for more

Bizim hər düşüncəyə sahib dostumuz və sevənimiz var. Qapalı bacılarımız da var, dekolteli dostlarımız da var.
Şeyx Nazim sultanımız bundan 6 il əvvəl Rəcəb ayında prezident idarəetmə sistemi ilə əlaqədar seçki olacağını izah edir. Sultanımız çox mübarək insan idi.
Allah həm gözəllik yaradır, həm də gözəlliyi sevdirir. Allahın qəlbimizə sevgi yerləşdirməsi çox böyük nemətdir.
PKK-nın silahı yerə qoyacağını düşünmək həqiqətə uyğun deyil. Edilməli olan ağıllı, elmi, fikri mübarizə aparmaqdır. PKK-nı elmlə məğlubiyyətə düçar etməkdir.
PKK-nın silahı yerə qoymasından söhbət gedə bilməz. PKK-nın hədəfi aydındır, İslam aləmi ilə aramıza kommunist sədd qurmaqdır. PKK Türkiyənin istəyi ilə deyil, İngiltərə dərin dövlətinin istəyi ilə hərəkət edir və bölgədə kommunist sədd yaratmaq üçün istifadə edilir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 aprel 2017> Click for more

15 iyul gecəsi dövlət çevrilişinə qarşı ən erkən saatda ən əsaslı açıqlamanı verən kanal bizim kanalımızdır. RTÜK də bu həqiqəti hesabatında ifadə edir.
Gözəl olan ünsiyyətcil, şən, təbii olmaqdır. Bəziləri isə ağır olacağam deyə özlərini bədbəxt həyata sürükləyirlər.
Bəzi gənclərin həyatı sevgisizlikdən məhv olmuş vəziyyətdədir. Bu kəsləri ağılla, səbirlə öyrətmək lazımdır, yavaş-yavaş bu üslubdan xilas olarlar.
Müsəlmanlar peyğəmbərlərə bənzəməklə mükəlləfdir. Möminin yaşadığı hadisənin peyğəmbərlərinkinə bənzəməsi peyğəmbərlik iddiası deyil.
Gənclərimizi sevgisiz, nifrət dolu insan kimi göstərməyə çalışan xüsusi qrup var. Türkiyəni əzdirmək üçün bunu edirlər. Arxa planı görmək lazımdır.
Bizim vəsilə olduğumuz iman seli var, Allahın icazəsi ilə bu iman selini heç kim dayandıra bilməz.
Mən hoca deyiləm, alim deyiləm, belə iddiam da yoxdur. Dəfələrlə bu mövzunu izah etdim. Mənə israrla sən hocasan deməsinlər.
Tayyib hocam bir insanın taqətindən çox üstün səy göstərir və bunun əvəzində heç bir qarşılıq gözləmir. Allah rizası üçün səy göstərir.

Adnan Oktar deyir ki... 11 aprel 2017> Click for more

Ziyalı, müasir Türkiyəni tam fərqli mövqeyə gətirməyə çalışanlar boşuna çalışırlar. Quran İslamı dünyaya hakim olacaq, mövhumatçılıq deyil.
İncəsənətə, gözəlliyə qarşı olanların necə bir cəmiyyət istədiklərini izah etmələri lazımdır. Aydındır ki, baxımsız, diqqətsiz, qəmgin həyat istəyirlər.
Bitkinin kökü saç telindən daha nazik olur, torpağın, palçığın içində çirkli və zərərli heç nəyi almayıb faydalı olanı meyvəyə daşıyır.
Mövhumatçılıq İslamı daxilən çökdürmək üçün xüsusi istifadə etdikləri modeldir. Mövhumatçılıq əleyhinə çıxan müsəlmanları gördükləri zaman oyunları puç olur. Həyat dolu, şən, baxımlı, cazibəli, ağıllı, nəzakətli, keyfiyyətli müsəlmanlar olduğunu gördüyü zaman bütün dünya İslama qaçaraq gəlir. Buna görə də bizim izah etdiyimiz Quran İslamı, İslamiyyətə qarşı olanların heç xoşuna gəlmir. Bütün sistemlərini təməldən elmlə dağıtmış oluruq.
Musiqinin, rəqsin, gözəlliyin müsəlmanların əlində olması bəzilərini çox qəzəbləndirir. Müsəlman deyildikdə baxımsız olması lazımdır deyə inanıblar. İncəsənət, gözəllik keyfiyyət, cazibədarlıq müsəlmanların əlində olduğu zaman İslamın çox rahat dünyaya hakim olacağını bildiklərindən əngəlləməyə çalışırlar.
Təkcə kimyəvi silaha qarşı çıxmaq vicdansızlıqdır. Öldürmənin hamısı eynidir. Kimyəvi maddələrə qarşı çıxıb çəllək bombalarını görməzlikdən gəlirlər. Bomba növünə görə mülki vətəndaşları qoruma qərarı alırlar. Bu çox böyük mərhəmətsizlikdir. Bütün silahlara, bütün bombalara qarşı çıxılmalıdır.
Osmanlını dağıdanın İngiltərə dərin dövləti olduğunu sənədləri ilə birlikdə ortaya qoyduq. Türkiyəni də hal-hazırda hədəf halına gətirən İngiltərə dərin dövlətidir.
Kipr bizim qəlbimizdədir, bizim parçamızdır. Kiprdə elmi fəaliyyətlərimiz, kitab fəaliyyətlərimiz həmişə davam edəcək inşaAllah.
İngiltərə dərin dövlətinin necə böyük təhlükə olduğunun hər kəs tərəfindən yaxşı bilinməsi əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 aprel 2017> Click for more

Tək alma ağacındakı ağıl milyonlarla insanda yoxdur. Ağac hər cür mineralı, vitamini tanıyır, yetərli nisbətdə alır və lazımı qədər istifadə edir. Meyvənin içinə torpaqdakı zərərli olan heç nə keçmir, ağac mükəmməl təmizləmə sistemindən istifadə edir.
Taledə Türkiyənin sonu yaxşı və güclü olacaq. Arada yaşanan çətinliklər bu həqiqəti dəyişdirməz.
Əyalət sistemini əsla qəbul etmərik. Əyalət sisteminin yaranması demək, Allah qorusun İslam Birliyinin yolunun bağlanması mənasını verir.
İngiltərə dərin dövlətinin təsiri altında olan kəslərin zehniyyətinin Türkiyəyə təsir göstərməsinə elmlə, irfanla icazə vermərik.
Biz İran ilə qardaşıq. İran ilə Türkiyə birləşsə Yaxın Şərqdə bir çox məsələ həll yolu tapar. İki ölkənin dostluğunu daha da gücləndirəcəyik.
Biz millət olaraq sonuna qədər Tayyib hocamın şəxsini qoruyacağıq. Onu əzmələrinə əsla fürsət verməyəcəyik. Bu partiya məsələsi deyil.
Daha azad, incəsənətə güclü dəstək verən daha demokratik bir quruluş Tayyib hocamın da əlini çox gücləndirər. Türkiyə çox müasir olmalıdır.
İngiltərə dərin dövləti həmişə fəaliyyətdədir. İdlibdəki hücumun arxasında da onlar var.

Adnan Oktar deyir ki... 9 aprel 2017> Click for more

Ağıl anbaan yaradılır. Danışıq anbaan yaradılır. Ağlı verən də, danışdıran da Allahdır.
Hz. Mehdi şəfqət, mərhəmət insanıdır. Hz. Mehdi dövründə bütün silahlar ləğv olunacaq, kin, nifrət, müharibələr birdəfəlik bitəcək.
“Mən Mehdi deyiləm, belə iddiam ömür boyu olmayacaq” deyə dəfələrlə söylədim. Buna baxmayaraq, bəziləri qəribə təşviş yaşayır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Mehdinin adı adıma uyğun olacaq” deyir, eyni olacaq demir.
Döyüşə zəmin hazırlayan ixtilafı təşviq etmək İslama uyğun deyil. Qurana görə müsəlmanlar arasında ixtilaf deyil, qardaşlıq, birlik var.
İxtilafda rəhmət var deyənlər bu məntiq ucbatından müsəlmanların bir-birini qırdığını görmürlər. Qurana görə ixtilaf fəlakətdir. İxtilaf müsəlmanlara qan, döyüş, qarşıdurma gətirir. Buna görə də İngiltərə dərin dövləti də ixtilafdan silah kimi istifadə edir. Müsəlmanlar həmrəy olmalıdır.
Hilal ilə xaç mübarizəsi deyə bir şey yoxdur. Dəccaliyyətlə iman gətirənlərin elmi mübarizəsi var.
Misirdəki Qibti xristianlara ibadət edərkən hücum etmək çox böyük vəhşilikdir. Bütün ibadətgahlar müsəlmanların himayəsi altındadır.
Hamımız bu ölkənin övladıyıq və bacı-qardaşıq. Gərginliyə səbəb ola biləcək hər cür üslubdan çəkinmək və həmişə sakitləşdirici olmaq əhəmiyyətlidir.
Dəccal xristianlarla müsəlmanların arasını vurub dinə inananları aradan qaldırmaq istəyir. Bu oyuna düşməmək lazımdır. Hilal və xaç mübarizəsi əsla olmamalıdır. Əksinə dindar xristian və musəvilərlə ittifaq edərək dinsizliyə qarşı elmi mübarizə aparılmalıdır.
Hilal ilə xaç mübarizəsi var demək düzgün deyil. Dindar İsəvilər müsəlmanların müttəfiqidir.
Quranda mehdiyyət əhatəli şəkildə izah edilir. Bir çox ayədə mehdiyyət xəbər verilir.
Allah elmi fəaliyyətlərimizin təsirini qat-qat artırsın. Dünyanın hər tərəfində məqalələrimin dərc olunması Allahın nemətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 aprel 2017> Click for more

Mövhumatçıların qadınlara olan yanlış baxış aspekti ucbatından İslam aləmi məhv olur. Biz mövhumatçıların yaratdığı təxribatı aradan qaldırmağa çalışırıq.
Çarşablı da olsa, dekolte də olsa bütün qadınların hörmət gördüyü bir dünya istəyirik.
Bu millət özü kimi insanların hakimiyyətdə olmasını istəyir, İngiltərə dərin dövlətinin adamlarını istəmir.
Tayyib hocam bu millətin özünü, millətin ümid fəlsəfəsini və ruhunu təmsil edən insandır. Buna görə bu qədər sevilir.
Biz İngiltərə dərin dövlətinə diqqət çəkdikdən sonra həm Türkiyədə, həm də Rusiya və Amerikada oyanış oldu, bu çox gözəldir.
Hədislərdə belə deyilmədiyi halda Mehdi 300-400 il sonra gələcək deyənlər müsəlmanları ətalətə sürükləyib şövqlərini yox edirlər.
Bəzilərinin mehdiyyət məsələsində bu qədər təşviş yaşamalarının səbəbi mehdiyyətin həqiqət olduğunu görmələridir.
Həqiqi iman yaranması üçün bütün diqqəti Allaha yönəldərək, həmişə Allahdan yana olaraq dərin düşünmək lazımdır. Diqqət dünyaya verilirsə, olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 7 aprel 2017> Click for more

Sevgisiz, qısqanc insanların gözlərindəki və üzlərindəki mənasızlıq və boşluq bu insanların necə pis həyat yaşadığının sübutu olur.
Qız dostlarımın gözəlliyi, nəzakəti, ehtirası, nurları, təmizlikləri, imanları qısqanc insanları çox qəzəbləndirir. Möminlərin gözəlliyi pis əxlaqlı insanlar üçün bir növ əzabdır. Onlar qısqandıqca möminlər üzərindəki nemət daha da artar.
İngiltərə dərin dövlətinin bir çox İslam ölkəsində “alim” görünüşlü tərəfdaşları var. Bunlar müsəlmanların əleyhinə fəaliyyət göstərir.
Erbakan hocamız çox mübarək insan idi. Allah bizi onunla cənnətdə qardaş etsin inşaAllah.
Suriyadakı son hadisələrdə yenə İngiltərə dərin dövlətinin əli var. Öz aləmlərində müsəlmanlar əleyhinə plan qurdular. Təfərrüatlarını sonra açıqlayacayıq.
Tayyib hocam; “nə şiəyəm, nə də sünni, mən müsəlmanam” deyərək Qurana görə doğru olanı edir. Tam Quran müsəlmanlığı nümunəsi göstərir.
Mehdiyyət bütün dünyanın bayramıdır.
Dəccal zülm və qan gətirər. Hz. Mehdi və hz. İsa (ə.s) zahir olduqda zülm də bitəcək, aydın, sevinc dolu yeni həyat başlayacaq.
Zülm və yoxsulluq mehdiyyət dövründə Allahın icazəsi ilə yox olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 6 aprel 2017> Click for more

Bəzi saxta alimlərin vəzifəsi mehdiyyətin qarşısını almaqdır. Öz aləmlərində mehdiyyəti dayandıracaqlarını zənn edirlər, dayandıra bilməyəcəklərini görəcəklər.
İngiltərə dərin dövlətini biz ifşa etdikcə bütün dünyada oyanma başladı. Amerika da fəlakəti gördü.
İngiltərə dərin dövlətinə qarşı bütün İslam aləminin birləşib fikri olaraq əks mübarizə aparması lazımdır. Əks təqdirdə dəccaliyyət bütün dünyanı məhv edəcək.
Üst ağıl yoxdur deyənlər İngiltərə dərin dövləti ilə əlaqədar ortaya qoyduğumuz yüzlərlə sənədi görməzlikdən gəlir. Millət olaraq ayıq olmalıyıq.
Çəllək bombasına, güllə yağdırmağa demək olar ki, heç reaksiya vermirlər. İnsan öldürmənin hamısına, bütün üsullarına qarşı olmaq lazımdır.
Bomba ilə, tüfənglə öldürməyi sanki normal görürlər. Kimyəvi silah olduqda təkcə reaksiya göstərirlər. Bütün silahlar dünyadan ləğv edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 aprel 2017> Click for more

Kimyəvi silah böyük zülmdür. Lakin öldürmənin növü yoxdur. Kimyəvi silahı cinayət görüb çəllək bombalarını, digər silahları cinayət hesab etməmək anormallıqdır. Günahsız insanları hədəf alan hər hücum zülmdür.
Dəccaliyyətin açıq fəaliyyətlərinə baxmayaraq, bəzi hocalar müsəlmanları yuxuya vermək, ətalətə salmaq istəyir. Bütün bunlara qarşı diqqətli olmaq lazımdır.
Bitkilərdəki ağıl nəfəs kəsicidir. Bitkinin tək bir hüceyrəsindəki ağıl, insan ağlından milyon qat üstündür.
Mehdiyyətin olduğu ölkədə heç bir zərərverici hadisə baş verməz. Sarsıntılı dövrlərdən keçilər, lakin nəticə həmişə gözəllik və həmişə xeyirli olar.
Türkiyə demokratik ölkədir. Referendum bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı gücləndirər. Bəli deyən də, xeyr deyən də bu vətənin övladıdır. Mən hər kəsin fikrinə, vicdanına hörmət edərəm, istəyən bəli, istəyən xeyr deyər.
İslam əxlaqının hakim olması demək, bütün vuruşmaların, müharibələrin bitməsi, sevginin, qardaşlığın, sülhün, gözəlliyin dünyaya yerləşməsi deməkdir.
Allah istəsə hər kəs iman edər. Biz ibadət olaraq səy göstəririk. Allah bizim səyimizi ibadət olaraq istəyir.
Dünya müvəqqətidir, imtahanı çətindir. Şəhidlərimiz isə necə də gözəl məqama qovuşurlar, onların məqamına qibtə edirik.

Adnan Oktar deyir ki... 4 aprel 2017> Click for more

Qadın Allaha qul olaraq yaradılmış gözəl varlıqdır. Qadının əşya kimi istifadə edilmək üçün mövcud olduğunu zənn edənlərin məntiqi çox çirkindir. Qadın, cənnət yoldaşı olmaq, Allahın rizası ilə sevgini yaşamaq üçün evlənər. Primitiv məntiqlə hərəkət edənlər qadını əşya kimi görür.
Üst Ağıl “İngiltərə Dərin Dövlətinin iç üzü” kitabını oxuyan 300 illik planı tam açıq şəkildə görər. Bu kitab dəccaliyyətə vurulan elmi yumruqdur.
Bitki torpağın içindən lazım olan vəsaiti seçib fabrikdən daha yüksək texnologiya ilə meyvənin, tərəvəzin içinə tək-tək bərabər miqdarda yerləşdirir. Bitkinin ağlı insan ağlından milyon qat üstündür. Hər mineralı, vitamini, zülalı tanıyır, seçir, alır, məhsullarına bərabər paylayır.
Allahın ağlını qəbul etməyənlər cəhənnəmdə özlərinin müdafiə etdiyi təsadüf məntiqinin necə mühit meydana gətirdiyini görəcəklər.
Mehdiyyət canlılıq gətirər. İslam Birliyini istəmək canlılıq gətirər. Əksi olanda, İslam aləminin üzərini halsızlıq, cansızlıq və yuxu bürüyür.
İnsanların əksəriyyəti darvinizm ucbatından imanlarını itirir. Alimlərin əsas vurğulanmalı mövzu budur, həqiqi imanı izah etsinlər.
Bədiüzzaman İsa Məsihin şəxsi mənəvisinin deyil, bilavasitə şəxsinin gələcəyini söyləyir.
İslam aləmi qan içindədir, bəziləri “plov yemək sünnədirmi, dezodorant halaldırmı” kimi mövzularla maraqlanır. Mümkün qədər heç bir mövzuya girmədən öz rahatlıqlarını qoruyacaq şəkildə yaşamaq istəyirlər. Bütün bunlara baxmayaraq, biz heç bir mənfəət gözləmədən burada hər zaman münafiqlərə, İngiltərə dərin dövlətinə, darvinizmə, dinsizliyə qarşı var gücümüzlə fikri olaraq mübarizə aparmağa davam edəcəyik.
Mədəniyyətlərin qarşıdurması İngiltərə dərin dövlətinin ortaya atdığı düşüncədir. Hilal ilə Xaç bir-birinə düşmənmiş kimi göstərmək, oyuna düşmək olar.
Müsəlman, bütün xristianlara qarşı olmaz, tam əksinə dindar xristianlarla pisliklərə qarşı ittifaq edər. Xristian düşmənçiliyi yanlışdır. Bədiüzzaman da dindar isəvilərlə müsəlmanların ittifaq etməsinin lazım olduğunu söyləyir. Xristian-müsəlman qarşıdurmasından qəti şəkildə çəkinmək lazımdır.
Yeni bahar İslam Birliyi olacaq. Hz. Mehdinin zühuru, İsa Məsihin nüzulu müsəlmanlar üçün həqiqi bahardır.
Başbuğ Türkeşin varlığı bütün Türkiyə üçün çox böyük mənəvi güc və nemət olmuşdu. Allah bütün ülkücü şəhidlərdən qəni-qəni razı olsun.
Bəzi kütlələr xristianlarla müsəlmanlar arasında qarşıdurma olmasını istəyir. Bu qarşıdurmaya zəmin yarada biləcək hər cür üslubdan çəkinmək lazımdır.
Bu gün İdlibdə bütün Suriyada yaşayan fəlakətdə Obama rəhbərliyinin İngiltərə dərin dövlətinin təsiri ilə izlədiyi siyasətin böyük təsiri var.
Əgər Qurana əsaslanan İslam yaşansa müsəlmanların başındakı fəlakətlərin hamısı bitər.

Adnan Oktar deyir ki... 3 aprel 2017> Click for more

Heç bir müsəlman; “Mən nə edə bilərəm ki?” deməməlidir. Toplu duada böyük sirlər var. Allahdan İslam aləminin birliyini istəyək.
“Dəccal haradadır ki? İslam Birliyi olmaz ki, mehdiyyətə nə ehtiyac vardır ki” deyənlər məzlumların çəkdiklərinə laqeyd yanaşırlar. Müsəlmanlar bir mənəvi lider ətrafında birləşmədikcə, təkcə Qurana bağlanmadıqca bu əzablar bitməyəcək. İdlibdəki hər uşaqdan, Rohincalı hər qadından, Aralıq dənizində boğulan hər məzlumdan bütün müsəlmanlar məsuldur.
Allah müsəlmanlara həll yolunu göstərib, “birlik olun” deyə buyurur. İslam aləmi Allahın göstərdiyi yola tabe olmadıqca həll yolu yaranmaz.
Balaca uşaqların şəhid edildiyi, məzlumların mərhəmətsizcə tapdalandığı bir dünyada müsəlman özünü prioritetli görə bilməz.
İngiltərə dərin dövlətinin təzyiqi, münafiqlər, darvinizm, bəzi müsəlmanları heç maraqlandırmır, tək dərdləri öz gələcəkləri olur. Darvinizm, materializm kimi müsəlmanların üzərindəki təzyiqin səbəbi olan mövzulardan heç bəhs etmədikləri üçün bir çox imkana sahib olurlar. Əsas həyati mövzulardan bəhs etsələr mənfəətlərinə zərər gələcəyi üçün mehdiyyət, İslam Birliyi, İngiltərə dərin dövləti kimi mövzulara heç girmirlər.
Sevəni olmayan insanlar təkcə nifrət və qısqanclıq içində qovrulur, iztirab içində həyat sürürlər. İslam tərbiyəsi almayanlar Allahın möminlərə verdiyi nemətləri qısqanarlar. Onlar qısqanclıqla əzab çəkdikcə möminlərin bərəkəti artar.
Biz dünyanın heç bir yerində tək damla qan axmasını istəmirik. Zülmün hər növünə qarşıyıq.
Dindən pul qazanılmaz. İslamı izah etmək müqabilində pul alınmaz.
İslam Birliyi yaranacaq, İslam əxlaqı dünyaya hakim olacaq, hər yer sülh və qardaşlıqla dolacaq.
Amerika üzərində İngiltərə dərin dövlətinin bir növ gizli işğalı var. Bir çox Amerika təşkilatının üzərində İngiltərə dərin dövləti hakimdir.
İsa Məsihin və Mehdi (ə.s)-ın tezliklə zahir olmasını Allahdan istəyirik inşaAllah.
Həqiqi inqilab dəccaliyyətin fikirlə bitməsi, Mehdi vəsiləsi ilə İslam əxlaqının gözəlliyinin dünyaya hakim olması ilə yaşanacaq.
Sülhsevər, demokrat olan kommunistlərə hörmətimiz var, lakin şiddəti müdafiə edən və tətbiq edənləri millət olaraq qəbul etmərik.
Hara baxsaq qızıl nisbət var, mükəmməl rəng ahəngi və nizam görürük. Allahın sənəti möhtəşəmdir. MaşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 2 aprel 2017> Click for more

Allah məni də, bacı-qardaşlarımızı da hz. Mehdiyə və İsa Məsihə tələbə etsin, İslam əxlaqının hakimiyyətini bizə göstərsin.
Darvinizmin əsassızlığını elmi olaraq izah edən tək əsərlər mənim kitablarımdır. Bu kitabların olduğu yerə dəccaliyyət girə bilməz.
Gücün sahibi Allahdır. İslam əxlaqının hakim olması üçün Mehdini vəsilə edəcək olan Allahdır.
Atatürk İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını gördüyü üçün qonşu və bölgə ölkələri ilə ittifaq etdi. Bu çox düzgün strategiya idi.
Biz əvvəlcə prezident idarəetmə sisteminə bölünmə gətirəcəyi üçün qarşı çıxdıq. Bölünməyə imkan verməyən partiyalı prezidentliyi dəstəkləyirik dedik.
Dövlət Bahçeli ağıllı düşünən, mövqe arxasında olmayan, heç bir mənfəət gözləmədən vətəni, milləti sevən bir insandır.

Adnan Oktar deyir ki... 1 aprel 2017> Click for more

Allahın icazəsi ilə birlik və həmrəylik içində hərəkət edəcəyik və Dəccalı hamımız birlikdə, elmlə məğlub edəcəyik.
Hörmətli Bahçeli, Başbuğun yetişdirdiyi çox dəyərli insandır, danışıqları da çox doğru və hikmətli olur.
İslam aləmini məhv edənlər münafiqlərdir. İngiltərə dərin dövləti də münafiqlərdən istifadə edər, yaltaq, alçaq adamları aldadar və xidmət etdirər.
Avropada dinsizlik geniş yayılıb, halbuki gənclər həqiqi İslamı bilsələr xoşlarına gələr, lakin ənənəvi İslam izahları ucbatından dindən uzaqdırlar.
Biz bir ailəyik, bu millət, bu vətən, bu Dövlət bizimdir, Tayyib hocama da söz dedirtmərik, İngiltərə dərin dövləti bunu yaxşı bilməlidir. Tayyib hocam igiddir, cəsurdur, onu öz aləmlərində qorxutmağa çalışanlar boşuna çalışırlar. Tayyib hocamı heç vaxt tək qoymarıq.
Allahın varlığı cənnət deməkdir, bizi sevindirər, sonsuz həyat deməkdir, bu bir insanın ən xoşuna gələcək nemətlərdən biridir.
Darvinizm, Allaha qul olmaq istəməyən, özünə ağır gələn şəxslərin sarıldığı, hər şeyi təsadüflə izah etməyə çalışan çürük iddiadır.

Adnan Oktar deyir ki... 31 mart 2017> Click for more

Türkiyəni İraq və Suriyadan betər edəcək fəlsəfi təhlükə mövhumatçılıqdadır. Buna görə də, bu mövzunun üzərində çox dayanırıq.
Hər cəmiyyətdən pis insanlar çıxa bilər, lakin yaxşı olanlar həmişə dostdur, qardaşdırlar. Musəvilər, xristianlar bütünlüklə pisdirlər demək, Qurana uyğun deyil.
YPG Avropaya verdiyi mesajda özünü guya qadın azadlığını müdafiə edən və mövhumatçılığa qarşı olan struktur kimi tanıdır. Bu yolla Avropa və Amerikadan dəstək alırlar. Türkiyə çox müasir və azad olsa, bunların bu yalanını da ortaya çıxartmış olar.
Dünyanın hər yerində bir çox insanın təbliğ edə bilmədiyi mühitdə İslamı izah edirik. Darvinist fəlsəfənin dünyanı boğmasına mane oluruq. Anti-darvinist elmi fəaliyyətimiz imanlı nəsil yetişməsinə səbəb olur. Bəzi mövhumatçı kütlələr onları necə bir bəladan qoruduğumuzu anlamır.
Mehdiyyət həyəcanı olmadıqda İslam aləmində dərin yuxu meydana gəlir.
Tayyib hocam üslubu və həyatı ilə müasir, ziyalı insandır. “Nə şiəyəm, nə də sünni” deməsi də çox böyük gözəllikdir.
İngiltərə dərin dövlətinin hərəkətə gəldiyi bir çox hadisə ilə görünür. Allah möminlərə və ölkəmizə dair qurduqları bütün tələləri zərərsizləşdirir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 mart 2017> Click for more

Sərbəst yaşamağın mümkün ola bilməyəcəyini vurğulamağa çalışanlar boşuna çalışırlar. Türkiyə azad, müasir ölkədir, daha da azad olacaq.
“Əyləndiyiniz vaxt Allahdan bəhs etməyin” demək çox yanlış zehniyyətdir. Biz dindarıq, harada nə etsək yenə Allahı zikr edərik.
Bu proqram dini proqram deyil. Söhbət, əyləncə proqramıdır. Mən dindar insan olduğum üçün hər yerdə Allahı zikr edərəm.
Hökuməti incəsənətə, musiqiyə, rəqsə, insanların sevincinə qarışırmış kimi göstərməyə çalışanlar boşuna çalışırlar.
Dünyanın bir çox yerində nifrət hakim oldu. Bunun müqabilində biz sevgini yerləşdirəcəyik inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 29 mart 2017> Click for more

Qadınlar özlərinə baxmaqla gözəl olur. Baxımlı qadına düşmənçilik bəsləmək və ya onu təhlükə kimi görmək çox primitiv və yanlış aspektdir.
Bu millət mübarək millətdir, bərəkətli millətdir. Allah bu milləti həmişə qoruyar inşaAllah.
Süleyman Hilmi Tunahan çox mübarək, nurlu insandır, həm böyük alimdir, həm də elm adamıdır. Həyatı böyük xidmətlə keçmişdir.
Tayyib hocamın gözəllik mütəxəssisləri ilə bir yerə gəlməsi müasirliyini göstərməsi baxımından çox gözəl olub.
Bosfor boğazı körpülərində baş verən intihar hallarının qarşısını alacaq xüsusiyyətdə uca məftil və ya şüşə vasitəsilə mühafizə tədbirinin görünməsi lazımdır. Qəti olaraq maneə törədən tədbir alınmalıdır.
Biz ağlı başında bir millətik. Referendum nəticəsində hər nə olsa da, qarışıqlıq çıxmaz. Qorxu yayan üslubları heç kim işlətməsin. Biz demokratik ölkəyik, ilk dəfə referenduma getmirik. Nəticə istənilən halda vətən və millət üçün gözəl olar. Narahatlığa ehtiyac yoxdur.
Münafiqlik məsələsi İslam aləmi üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu məsələ üzərində həmişə dayanacağıq.

Adnan Oktar deyir ki... 27 mart 2017> Click for more

İran dost ölkədir. Yüzlərlə ildir ki, dost olduğumuz bir ölkəni qarşımıza alacaq bir üslubdan çəkinib həmişə şəfqətlə yanaşmaq lazımdır.
İran ilə Türkiyənin arasını vurmaq istəyənlərin oyununa düşməmək lazımdır. İran tərtəmiz müsəlman ölkəsidir, irqçilik ittihamı doğru olmaz.
Atalarından batil din gətiriblər və bu batil dini Quranda axtarırlar. Quranda tapa bilmədikləri zaman da bunu qəbul edə bilmirlər.
Allah Quranda hər şeyin izah edildiyini bildirmişdir. Quran kafi deyildir, deyənlər Allahın bu hökmünə qarşı çıxırlar. (Nəhl surəsi, 89: Hər ümmət içində öz nəfslərindən onların üzərinə bir şahid gətirəcəyimiz gün, səni də onlar üzərində bir şahid olaraq gətirəcəyik. Biz Kitabı sənə hər şeyi izah edən, müsəlmanlara da hidayət, rəhmət və müjdə olaraq nazil etdik.)
İngiltərə dərin dövləti Əbdülhəmid dövründən bəri Türkiyənin yaxasından əl çəkməmişdir. Əbdülhəmid də İngiltərə dərin dövləti tərəfindən zərərçəkmişlərdən idi.
Müslüm Gursəs çox dəyərli, qiymətli incəsənət xadimi və insan idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.
Türkiyəni bölməyə cəhd etmək İslam Birliyinə mane olmaq deməkdir. Buna cürət edən olsa dünyada hər şey darmadağın olar.
Tayyib hocamın cübbəli Lourenslər vardır deyərək, İngiltərə dərin dövlətinə diqqət çəkməsi çox gözəl olub. Bu səmimi üslubunu alqışlayırıq. Tayyib hocam nə sünniyəm, nə də şiəyəm deyərək, İngiltərə dərin dövlətinin islam aləmini parçalama oyununa ən təsirli zərbəni endirdi maşaAllah.
Kürdlər çox gözəl insanlardır. Kürdlərlə biz hz. Adəmdən indiyədək qardaşıq. Bizim qardaşlığımızı heç kim poza bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 26 mart 2017> Click for more

Ənənəvi ortodoks sistemi müdafiə edənlər izah etdikləri həyatı özləri də yaşamırlar. Yaşanması mümkün olmayan bir həyatı izah edirlər.
Qurana görə dində təzyiq yoxdur. Heç kimi müsəlman olmaq üçün məcbur edə bilməzsən, təzyiq və zorlamaq insanları münafiq edər.
İran ilə Türkiyə dostdur. İrandan qonaqlarımız tez-tez Türkiyəyə gəlsinlər, hamısını ən gözəl şəkildə qonaq qəbul edək.
İngiltərə dərin dövlətinin bütün tələlərinə qarşı millət olaraq Tayyib hocamın yanındayıq. Könlü çox rahat olsun.
Musiqiyə, heykələ, rəsmə, dekolteyə, gözəlliyə qarşı o qədər qarşıdırlar ki, heç cür nemətləri qəbul edə bilmirlər. Məkkəli müşriklər də belə idi. Əyləncəni, baxımlı olmağı, azadlığı özləri üçün haqq hesab edir, lakin qadınların da haqqı olduğunu heç cür qəbul edə bilmirdilər.
15 iyul çevrilişinin arxasında İngiltərə dərin dövləti vardır. Bir tərəfdən Türkiyəyə yaxşı görünməyə çalışarkən, digər tərəfdən dövlət çevrilişi planlaşdırırlar.
Mövhumatçılıq ucbatından insanlar İslamı yaşadıqda həyatın bütün sevincini və gözəlliklərini itirəcəklərini zənn edirlər. Halbuki Quran İslamı yaşandığı zaman dünyanın bütün gözəllikləri insanın həyatında olar. İnsanlar həqiqi sevinc və xoşbəxtliyi tapar.
Keyfiyyətli, müasir, ziyalı müsəlman modeli hakim olsa Türkiyə bütün dünya tərəfindən çox sevilər.
Amansız musəvi düşmənçiliyi Qurana uyğun deyil. Allah bir qövmü bütövlüklə lənətləməz.
Quran kafi deyildir demək ən böyük fitnələrdən biridir. Quranda Allah hər şeyi izah etdiyini və Quranın kafi olduğunu bildirmişdir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və səhabələrin Qurandan başqa dini yox idi. Sonrakı nəsillər Qurandan uzaqlaşmağa səbəb oldu.
Əgər İslam Quranda izah edildiyi kimi yaşansa dünya cənnətə dönər. Mövhumatçıların izah etdiyi heç nə Quranda yoxdur. Mövhumatçılığın məntiqi davam etsə, Allah qorusun insanlar tamamilə İslamdan uzaqlaşar. Bu təhlükənin tək həll yolu Quran İslamıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 mart 2017> Click for more

Suriyada yaranacaq fitnələr təfərrüatlı şəkildə hədislərdə də izah edilib. Bu fitnələr Mehdi zahir olana qədər davam edəcək.
Tövratda Şam, Misir, İraq kimi bölgələrdə yaşanacaq hadisələr ətraflı izah edilib. Dərin qüvvələr bu izahatlara görə hərəkət edərlər.
Allah zalımları lənətləyər. Bir cəmiyyəti bütövlüklə, məzlumu, zalımı ayırd etmədən lənətləməz. Bu cür lənət inancı bütpərəst düşüncədə vardır.
Atatürk də çox yaraşıqlı idi, çox baxımlı idi. Tayyib hocama da yaraşıqlılıq çox yaraşar. O xalqın rəisidir, milləti təmsil edir, istədiyi kimi yaraşıqlı olmalıdır.
Dabbətül-ərz, dünyada imanın çökdüyü dövrdə Allahın verdiyi söz, yəni Mehdi zahir olduqda Mehdiyə kömək edəcək internet texnologiyasıdır.
Günahsız xristian və musəviləri sevirik. Qurana görə onlar Kitab əhli və müsəlmanların qoruması altında olan gözəl insanlardır.
Dabbətül-ərz ilə əlaqədar hədisləri araşdırdığımız zaman bugünkü internet və televiziya texnologiyasını xəbər verdiyini görərik.
Yəcuc və Məcuc İsa Məsih və Mehdidən sonra ortaya çıxacaq iki böyük terrorist, anarxist qüvvədir.
Osmanlını parçalara ayıran, Yaxın Şərqin xəritəsini çəkən Çörçill millətimiz tərəfindən təriflənəcək insan deyil.
İngiltərə dərin dövlətinin siyasəti irqçilik üzərində qurulub. Hitleri yetişdirib böyüdən də İngiltərə dərin dövlətinin sərmayədarları olmuşdur.
Çörçill irqçi və faşist idi. Türkləri, kürdləri, zənciləri, ərəbləri, hindləri aşağı irq hesab edir və yox edilmələrinin lazım olduğunu müdafiə edirdi.
Çörçill Anqlosaks irqini üstün hesab edən, digər irqləri isə sanki heyvandan aşağı hesab edən, süni qıtlıqlarla on minlərlə insanın ölümünə səbəb olan biridir.
Faşizmin də, kommunizmin də qurucusu İngiltərə dərin dövlətidir. Dolayısilə Nasizmi yaradıb bəsləyən də İngiltərə dərin dövlətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 mart 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin hücum və təzyiqi çox güclüdür, buna baxmayaraq, Hökumətin müvəffəqiyyətlə ayaqda qalıb xidmətinə davam etməsi böyük müvəffəqiyyətdir.
Yəhudilərin əleyhinə çıxmaq səmimiyyətsiz davranışdır və şeytani yanaşmadır. İstər yəhudilər, istərsə də başqa hər hansı məzlum cəmiyyətlə mübarizə aparmaq Allahın məmnun olmayacağı davranışdır və günahdır.
Hədisə görə qalibiyyət və üstünlük hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndə gerçəkləşəcək. (İmam Baqir əleyhissalamdan nəql edilən başqa hədisdə belə qeyd olunur: BU QƏLƏBƏ (QALİBİYYƏT) VƏ ÜSTÜNLÜK ALİ MƏHƏMMƏDDƏN OLAN HZ. MEHDİ (Ə.S) QİYAM ETDİKDƏ GERÇƏKLƏŞƏCƏK. BELƏ Kİ, YER ÜZÜNDƏ HZ. MƏHƏMMƏD MUSTAFANI (ONUN PEYĞƏMBƏRLİYİNİ) TƏSDİQ ETMƏYƏN BİR NƏFƏR QALMAZ". (Tefsir-i Burhan, 2-ci cild, səh. 121))
Dəccal, İngiltərə dərin dövlətinin başıdır.
Mehdiyyət inancı insanların şüur altında mütləq surətdə vardır.
Cənnətdə çiçək qopardıldığı an, həmin anda yenə budağında yaradılar, cənnətdə çiçəklər danışa bilər.
Quranda rəcm (daşlama) cəzası yoxdur, xüsusən Quranda varmış kimi göstərdib Avropada İslamofobiyanı genişləndirməyi planlaşdırırlar.
Tayyib hocam namazını qılan, nur kimi insandır. Bu vətənin övladı, bizim qardaşımızdır. Bu mövzuda vicdanlı olmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2017> Click for more

Uşaqlarla heyvanların bir-birinə olan sevgisi, bir-birini tamamlayan, ruha çox gözəl təsir edən sevgidir.
Türkiyənin müasir olduğu, dekolteli və ya çarşablı qadınların azad olduğu, incəsənətə dəyər verildiyi görülsə bütün dünyanın üslubu dəyişər.
Gənclərin gələcəyini qaraldan sistem şumer və qədim Misir dövründən gələn darvinist xurafatdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in qılıncı və hırkası Mehdiyə hədiyyə olaraq buraxdığı gözəl əmanətlərdir. Mehdinin bu əmanətləri geydiyini görəcəyik.
İngiltərə dərin dövlətinin bəzi tərəfdarlarının son dövrdə Türkiyə tərəfdarı kimi görünməyə çalışmalarının səbəbi oyunlarını ifşa etməyimizdir.
Tayyib hocam böyük fədakarlıqla səhərdən-axşama qədər vətən, millət üçün çalışır. Əleyhinə tələ quranlar boşuna səy göstərir.
Möminin imtahanın ən mühüm hissəsi küfrə, dəccaliyyətə, azğınlığa qarşı elmlə, səbirlə, şəfqətlə apardığı mübarizədən ibarətdir.
Möminlərin əleyhinə fəaliyyət olması normal vəziyyətdir. Möminin qarşısında münafiqlər və dəccaliyyət yoxdursa, əsas o zaman anormallıq vardır.
Dekolteyə, qadına dəyər verməyə qarşı olanların təqdim etdiyi həyat cəhənnəm kimidir. Qurana tabe olunduğu zaman isə cənnət kimi dünya olur.
Vəfatının 57-ci ildönümündə, Bədiüzzaman ustadımıza Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.

Adnan Oktar deyir ki... 22 mart 2017> Click for more

Süleyman Hilmi Tunahan tərtəmiz, həyatını Allaha həsr etmiş, ixlaslı, mübarək insan idi.
Hz. Mehdi sevgini, şəfqəti, mərhəməti izah etməyə gələr. Hz. Mehdi özünü Allaha həsr edən və Allah üçün xidmət edən biridir.
Nisa surəsinin 75-ci ayəsində müsəlmanların çox çətin dövrlərdən keçəcəyi, bu dövrlər gəldikdə Mehdini istəməyin zəruri olduğu izah edilir.
Mehdiyyətin Tövratda olduğunu xəbər verən Qurandır. Quranda bildirildiyi kimi, Tövrata baxdığımız zaman mehdiyyəti görürük.
Mehdi inancının Tövrat və Zəburda olması, mehdiyyətin bütün dinlərdə olduğunu və haqq olduğunu sübut edən dəlildir.
Bədiüzzaman İsa Məsihin şəxsinin yenidən yer üzünə gəlişinin qəti olduğunu söyləmişdir.
Türkiyənin taleyi gözəldir. Müsəlmanların taleyi gözəldir. Hər möminin taleyi gözəldir. Tale Allahın ən böyük sənətlərindən biridir.
Binalı Yıldırım çox gözəl əxlaqlı və sevgi dolu insandır. Ələvi qardaşlarımıza göstərdiyi mehribanlıq da çox gözəldir. Həmişə gözəl mövqelərdə olsun.
Soyuq, dindən pul qazanan “din texniki” olan insanları xalq sevmir və etibar etmir. Bu da bəhsi keçən insanların həsəd aparmasına səbəb olur. “Din texnik”ləri öz tənhalıqlarını qəzəblə qarşılayıb digər müsəlmanların da tənha qalmasını istəyirlər. Allah bunlara müvəffəqiyyət verməz.
Heç sevəni olmayan, özünü müsəlmanlardan üstün görən, həmişə müsəlmanları təhdid ünsürü kimi göstərməyə çalışan din texniki tiplərin həqir və yaltaq xarakteri olur. Hədəfləri darvinizm, materializm, dinsizlik deyil, müsəlmanlar olur. Bunlar ümumiyyətlə imana vəsilə olan iş görmək əvəzinə din vasitəsilə pul qazanan, müsəlmanları narahat edən, əllərindəki imkandan müsəlmanlar əleyhinə istifadə edən insanlar olur.
Bəzi insanlar təqdim edilən bir imkan olduqda ondan sonuna qədər istifadə etmək istəyirlər, bu nəzakətsiz davranışdır və israfdır. İsraf haram olar.
Londonda baş verən terror hərəkətini qınayır, ingilis xalqına başsağlığı diləyirik. Terror və şiddət darvinist, materialist ideologiyanın məhsuludur. Terrorun hər növünü şiddətlə qınayırıq.

Adnan Oktar deyir ki... 21 mart 2017> Click for more

Mövhumatçı sistemin bəhs etdiyi dünya dəhşətvericidir, bu deyilənlərin Qurana əsaslanan İslam anlayışı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Avropanın İslam əleyhdarlığının təməlində mövhumatçılığın sevgisiz, incəsənətsiz, dözümsüz, nəzakəti zəif zehniyyəti var. Əlbəttə ki, Avropanın irqçi və müsəlmanlar əleyhinə olan münasibəti çox yanlışdır. Lakin mövhumatçıların da musiqidən, heykəldən, incəsənətdən nifrət edən münasibəti Avropadakı bu məntiqin zəmin qazanmasını təmin edir. Qadının döyülməsini söyləyən, anasının diz qapağını təhrikedici hesab edən, dekolte qadın gördükdə heyvani reaksiyalar verən zehniyyətdən Qərbin narahat olması haqsız səbəb deyil. Bu mədəniyyət pozğunluğunun düzəlməsi vacibdir.
Ülkücü ictimaiyyətin dünya, məqam, mövqe iddiası yoxdur. Hamısı xalis dava adamıdır. Vətən, millət üçün canlarını ortaya qoyarlar.
İncildə Allahın gözəl hökmləri vardır və Quranda İncildən "nur və hidayət mənbəyi" kimi bəhs edilir. Tövrat üçün də eyni şey keçərlidir. (Pyotrun birinci məktubu, Bap 2, 15-17: Allahın qulları kimi yaxşı əməl işləyərək, ağılsız insanların cəhalətini susdurun. Bütün insanlara hörmət edin. Qardaşlığı sevin. Allahdan qorxun...)
Allah Antixrist (Dəccal)a qarşı xristian qardaşlarımızla birlikdə fikri mübarizə aparmağı nəsib etsin. Bədiüzzaman da xristian və müsəlman ittifaqının əhəmiyyətli olduğunu söyləyirdi, arzumuz bunu ən qısa zamanda reallaşdırmaqdır.
Xristian-müsəlman qardaşlığını meydana gətirəcək olan İsa Məsih və hz. Mehdi (ə.s)-dır. Hər ikisinin də hal-hazırda dünyada olduqlarına inanırıq.
Allah xristianları, musəviləri qardaşlar halına gətirsin, hamısına Özünü çox sevdirsin, səmimi dindarlar olmalarını nəsib etsin.
Kitablarımda səmimi, ağıllı, elmi izahatlar olduğu üçün insanlara çox müsbət təsir edir, bu da Allahın gücü ilə olur.
Hər şey zamanla daha gözəl olacaq, biz İsa Məsihin dünyada olduğuna və çox yaxında onu görəcəyimizə inanırıq.
Xristianların Allaha inanması və Allahı sevməsi çox mühüm mövzudur və gözəllikdir.
Bəzi mövhumatçı məntiqdəki kəslər xristian və ya musəvi olmağı günah kimi görürlər, lakin bu səhvi biz elmlə, doğrusunu izah edərək düzəldəcəyik.
Dindar xristianların mövcudluğu bizi sevindirir.
İtalyan gənclərin, Fransız gənclərin, bütün dünya gənclərinin nicat tapması və həqiqi xristianlar olmaları bizim üçün xoşbəxtlik vəsiləsi olar.

Adnan Oktar deyir ki... 20 mart 2017> Click for more

Allah Bədiüzzamana çoxlu möcüzə nəsib etmişdir. Bədiüzzaman həzrətləri çox mübarək, dürüst və səmimi insandır.
İslam aləmi, musəvilər və xristianlar hz. Mehdinin və İsa Məsihin bu əsrdə gələcəyini fikir birliyi ilə qəbul edirlər.
Suriyalı qonaqlarımızı Türkiyə vətəndaşlığına qəbul edilməsi çox gözəl olar. Ölümdən qaçan 3 milyon insana sevgisizliklə yaxınlaşmaq vicdansızlıqdır.
Hz. Mehdi, döyüşləri və axan qanı dayandıracaq insandır. Hz. Mehdi dövründə silahların hamısı qalxacaq, bir damcı qan belə tökülməyəcəkdir.
Humanist, mərhəmətli olanların dünyaya hakim olacaqları, yəni İslam əxlaqının hakim olacağı İncildə də bildirilmişdir.
Erbakan hocam, Tayyib hocamı çox səbirli, əzmli və qətiyyətli insan kimi yetişdirdi. Rəhmətlik Erbakan hocam da çox əzmli idi.
Bəzi müsəlmanlar dəccaliyyətin etdiyi zülmdən bir kəlmə belə danışmayıb. Mehdini xatırlamamaq üçün zülmü görməzlikdən gəlirlər.
Mehdiyyət sevgidir, dostluq qardaşlıqdır, keyfiyyətdir, incəsənətdir, Allahın bütün gözəlliklərinin təcəllisidir. Dayandırmağa heç kimin gücü çatmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 19 mart 2017> Click for more

İslam aləmi dünyanı idarə edən bir qrup insana məğlub olursa, bunun üzərində çox yaxşı düşünmək lazımdır. Müsəlmanların bu mövzunu çox yaxşı düşünüb tüğyana qarşı birlik olub elmlə, irfanla çox yaxşı cavab vermələri lazımdır.
Qurana uyğun olmayan hədislər nə o dövrə xitab edir, nə də bu dövrə xitab edir, heç bir dövrə xitab etmir. Bunlar, tamamilə uydurma, xurafat izahlardır.
Allah İsa Məsihdən başqa heç bir Peyğəmbər üçün qiyamət əlaməti demir. Bu İsa Məsihin gəlişinin dəlillərindən biridir.
Cənnətin ən gözəl neməti möminlərin Allahın Zatının təcəllisini görəcək olmasıdır.
Mövhumatçı anlayış həyatı zəhər edir. Bəhs etdikləri həyatın İslam ilə əlaqəsi yoxdur, lakin əksər insanın İslama qarşı olmalarına səbəb olur.
Qadının döyülməsini müdafiə edən, incəsənətin qadağan olmasını, gülmənin, sevincin haram olduğunu söyləyən din Qurandakı İslam deyil.
Türkiyə çox müasir olsa qadın azadlığı, rəsm, heykəl, musiqi, mədəniyyət, keyfiyyət, ədəb, yüksək dərəcə Türkiyənin əsas mövqeyi olsa heç kim bir şey edə bilməz.
Əsas imanın üzərində dayanmaq lazımdır. İmanın olduğu bir ölkə dağılmaz. Səmimi imanın olması o ölkənin ayaqda qalmasını təmin edər.
Allahın neməti və sənəti çox əhatəlidir. Hər birini tək-tək araşdırmaq, üzərində tək-tək düşünmək lazımdır.
Gözü, əli, ayağı olmayan köklərin torpağın içindən nə alacağını bilməsi, çiçəyin öz içində rəng ahəngi yaratması, simmetriya formalaşdırması heyrətamiz sənətdir. Sintetik yolla əldə edilə bilməyən bir çox vitamini ağac yarada bilir, üstəlik insana zərər verməyəcək şəkildə. Allahın sənəti möhtəşəmdir.
Hər bir çiçək palçıqlı torpağın içindən dəmirdən, sinkdən nə qədər alacağını və nə qədər işlədəcəyini bilir. Hansı rəng üçün nə lazım olduğunu bilir.
Allahın varlığının dəlillərini incə-incə, tək-tək, təfərrüatlı düşünmək əhəmiyyətlidir. Yüzlərlə mövzunun içində boğulmaq deyil, bir mövzunu düşünmək lazımdır.
Quranda nemətlər və iman həqiqətlərindən geniş şəkildə bəhs edilməsi əsas bu mövzunun düşünmək lazım olduğunu göstərir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 mart 2017> Click for more

Süleymanlı bacı-qardaşlarımız öz işi ilə məşğul olan məzlum insanlardır. Həyatlarını Quran öyrətməyə, xeyir iş görməyə həsr etmiş insanlardır. Süleyman Hilmi Tunahan və Bədiüzzaman bir-birlərini çox sevər, çox dəyər verərdilər. İki icma da tərtəmiz müsəlmanlardır.
Tövratda Mehdidən çox ətraflı bəhs edilib. Allah hz. Yaqubun nəslinə, yəni Mehdiyə İslamın dünya hakimiyyətini vəd etmişdir.
Hz. Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik inşaAllah. Bütün dünya, bütün cəmiyyətlər bu iki mübarək şəxsi gözləyir.
Sevgini və ehtirası yaradan Allahdır. Möminlərin bir-birinə sevgisi zər aləmində Allaha verdikləri sözün təcəllisidir.
Şans deyə bir şey yoxdur. Hər hadisəni Allah yaradar. Taledə olan reallaşar.
Sevgi olmazsa heç nəyin mənası olmaz. Ət və sümük ruhda təsir yaratmaz. Gözəllik sevgi ilə məna qazanar.
Mənim mövqeyim həmişə eynidir. Yanlış bir şey olsa açıqca tənqid edərəm, səmimi inandığımı söyləyərəm. Doğru olan rəftarı da dəstəkləyərəm.
Hər şeyin qərarı Allaha məxsusdur. Allah istəmədikcə heç kim heç kimə bir şey edə bilməz. Bir şeyi edən insanlar deyil, Allahdır. Allah istəmədikcə heç kim heç kimə zərər də, fayda da verə bilməz. Bütün güc-qüvvət Allahın əlindədir.
İngiltərə dərin dövləti Çanaqqala müharibəsində xüsusi istehsal edilmiş zəhərli mismardan istifadə etdi. Bunlar ucbatından şəhid və qazi olan bir çox igidimiz oldu. Çanaqqalada sırf 12 min igidimiz İngiltərə dərin dövlətinin istifadə etdiyi zəhərli mismarlar ucbatından ayağını itirib qazi oldu.
Çanaqqalada İngiltərə dərin dövləti çox böyük soyqırım reallaşdırdı və hələ də etdiklərinin məsuliyyətini boyunlarına götürmürlər.
İnsana ən çox təsir edən qadın gözəlliyidir. Buna baxmayaraq, hazırda dünyada ən az dəyər görən varlıqlar olublar. Qadın çox gözəl nemətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 mart 2017> Click for more

Allahın dininə deyil, atalarından öyrəndikləri batil sistemə uymaq istəyirlər. Bu müşrik əxlaqıdır, bu əxlaq İslam aləminə fəlakət gətirir. (Bəqərə surəsi, 170: Nə vaxt onlara: "Allahın nazil etdiklərinə tabe olun!" deyilsə, onlar: "Xeyr, biz atalarımızı üzərində gördüyümüz şeyə (ənənəyə) tabe olarıq" deyərlər. (Bəs) ataları heç nə anlamayıb, doğru yola da yönəlməyiblərsə necə?)
Mövhumatçı sistemin xüsusiyyəti haşa Allahın dinini bəyənməmək və haşa Allaha din öyrətməkdir. İslam, Quranda bildirilən dindir. (Hucurat surəsi, 16: De: "Siz Allaha dininizi öyrədəcəksiniz? Halbuki Allah göylərdə və yerdə olanları bilir. Allah hər şeyi biləndir".)
Allah Quranda heç nəyi nöqsan buraxmayıb. Quran açıq və kafidir. (Ənam surəsi, 38: Yer üzündə elə bir canlı və iki qanadı ilə uçan elə quş yoxdur ki, sizin kimi ümmətlər olmasın. Biz Kitabda heç nəyi nöqsan buraxmadıq, sonra onlar Rəbbinin hüzuruna toplanılacaqlar.)
Allah; "təkcə Qurandan sorğu-sual ediləcəksiniz" deyə buyurur. Buna baxmayaraq, Qurana görə deyil, insanların hökmünə görə hərəkət edirlər. (Zuxruf surəsi, 44: “Eləcə də, şübhəsiz ki, o (Quran), sənin və qövmün üçün həqiqətən bir zikrdir. Siz (ondan) sorğu-sual ediləcəksiniz”.)
İslam aləmindəki fəlakətin mənbəyi bəzi müsəlmanların Quranın kafi olduğunu qəbul etməmələridir. İslam aləminə yağış kimi bəla yağmasının səbəbi Allahın dinini dəyişdirməyə cəhd etmələri və haşa Allahın dinini bəyənməmələridir.
Mövhumatçı sistemdə hər biri ayrı hökm çıxardır. Biz bu şəxslərin düşüncəsinə deyil, Allahın sözünə güvənirik. Quranda olmayan hökmlərlə ortaya çıxdıqları üçün milyonlarla insanın İslamı yaşamasına mane olurlar. Bu çox böyük günahdır.
Bir-birlərinə güvənməyən, hörmət göstərməyən insanların bir-birlərini səmimi-qəlbdən sevməsi mümkün deyil. Allah qorxusu və sevgisi olmadıqca tez-tez bir-birlərinə telefonla nəzarət edir, "indi haradasan, kiminləsən" deyirlər, qarşısındakının söylədiklərinə inanmırlar. İman olmadıqca güvən və sevgi olmur. Sevgidən anladıqları dalaşmaq, bir-birini ittiham etməkdir. Gün boyu bir-birləriylə didişirlər. Sevgi və ehtiras möminlərə məxsus nemətlərdir.
Quranda qadına geniş azadlıq verilir. Qadın əziyyət görməkdən qorxduğu zaman çarşab geyər, etibarlı mühitdə dekolteli olmasında problem yoxdur. Haram olan qeyri-qanuni cinsi əlaqədir. Qadınla eyni mühitdə olmaq deyil. Qadınla eyni mühitdə olarsan, fövqəladə hörmət göstərərsən.
İnsanların bir hissəsi sevgini, ehtirası, iman dərinliyini bilmədikləri üçün insana bənzəyən, lakin insanlığı bilməyən şeytani varlıqlar olurlar. Bəzi insanlar da sevgini bilməyənlərin əxlaqsızlığına təəccüblənirlər. Təəccüblənəcək bir şey yoxdur, nifrət dolu insandan nifrət axar, gözəllik deyil.
Avropada Türkiyə və İslam əleyhinə yaranma səbəbi mövhumatçılıqla müsəlmanların əhatə edilmiş olmasıdır. Buna qarşı Quran İslamı tam həll yolu olacaq.
Mədəniyyətlərin vuruşması İngiltərə dərin dövlətinin planıdır. Bu plana fayda təmin edəcək heç bir oyuna düşməmək lazımdır. Çünki bu planın məqsədi müsəlmanları kütləvi yox edə bilmək üçün xristianlarla müsəlmanları vuruşdura bilməkdir. Bunlar xristianları da maraqlandırmır, özləri dindar deyildirlər. Hilal-xaç müharibəsi üslubunu müsəlmanlar olaraq biz heç vaxt qəbul etməyək. Müsəlmanlar ilə İsəvilər qardaşdır deyək, sülh istəyək. Müsəlmanları mövhumatçılığın içinə məhkum edib mövhumatçılığı səbəb göstərərək nəhəng müharibənin içində İsəviləri və müsəlmanları yox etmək istəyirlər. Bu oyunu pozmağın yolu musiqiyə, incəsənətə, heykələ, keyfiyyətə əhəmiyyət verən bir müsəlmanlıq anlayışı ilə xristianlarla dost olub fitnəni aradan qaldırmaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 16 mart 2017> Click for more

Bəzi insanların məlumatı əksik olduğu üçün Əbdülhəmid dövrü barədə "bir qarış torpaq verilmədi" deyirlər. Halbuki ən böyük torpaq itkisi bu dövrdə oldu.
Dekolteyə, musiqiyə, incəsənətə qarşı olanların necə qorxunc həyat təqdim etdiklərini görürlər. Bizim bəhs etdiyimiz səhabə müsəlmanlığı həqiqi Qurandır.
Necə ki, hər varlığın bir vəzifəsi varsa, insan şeytanlarının da vəzifəsi həsəd aparmaq, qısqanclıq, acı çəkməkdir. Bunların həyatı sürünməklə keçər.
Bir insan sevgini itirmiş, nifrətlə dolmuşdursa insanlığını itirmiş, müəyyən mənada şeytan olmuşdur. Belələrinin sözləri mömini daha da şövqləndirər.
İmanımızı, sevincimizi, sevgimizi, incəsənət anlayışımızı qısqananlara baxdığımız zaman, bu kəslərin tənha və hər kəsdən nifrət edən insanlar olduqlarını görürük.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi ilə əlaqədar nə qədər əlamət sayıbsa, hamısı son 30-35 il ərzində tək-tək reallaşdı, reallaşmağa davam edir.
İslam aləmində bəzilərini mehdiyyət təşvişi bürümüşdür, lakin dəccaliyyətin fitnəsinə heç fikir vermirlər. Dəccaliyyət tarixin ən böyük fitnəsidir.
İslam aləmi parça-parça olub, məzlumlar dənizlərdə boğulur, zülm baş alıb gedir. Müsəlmanların çoxu buna heç diqqət etmir.
Axırzaman münafiqləri çox azğın xarakterlidir. Küfr əhli də münafiqləri çox işə yararlı gördüyü üçün qidalandırar və yönləndirər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 mart 2017> Click for more

Dəccal (haşa) Məsihlik və İlahlıq iddiası ilə ortaya çıxacaq. Türkiyə mehdiyyətin mərkəzi olduğu üçün Dəccalın hədəfindəki bir ölkədir.
Mən qadınlara həmişə prioritet tanıyıram. Qadınlar mənim üçün çox dəyərlidir.
Hz. Süleymanın təbliğ üsulu gözəllik, incəsənət, zənginlik, estetika, keyfiyyət və ehtişam idi. Memarlıqda, incəsənətdə həmişə mükəmməllikdən istifadə etdi.
İslam azadlıq, sevinc, keyfiyyət və incəsənətdə ən yüksək nöqtə, hər gün bayram olması, hər yerdə ədalət, zənginlik, təhlükəsizlik olması deməkdir.
Quranda rəcm (daşlama) cəzası yoxdur. Bu, müşrik adətidir. İslamda yoxdur.
Allah dəstəmazı bir ayədə izah edir və çox asandır. Mövhumatçılar isə dəstəmaz üçün 600 səhifə kitab yazırlar, üstəlik hər məzhəbə görə də fərqlidir. İnsanlar da buna baxıb mən dəstəmaz alıb namaz qıla bilmərəm deyirlər. Qurandan kənar din anlayışı insanları İslamdan soyudur.
Qurandan kənar din anlayışının hər cəhəti fəlakətdir; gülmək, rəqs etmək, rəsm əsəri, heykəl, musiqi, qadınların çölə çıxması, uşaqların şort geyməsi qadağandır. Saqqal kəsməyin, namaz qılmamağın cəzası ölümdür. Bunların heç biri Quranda yoxdur. Quranda olmayan din dünyanı cəhənnəmə döndərir.
"Ələvilər dindən kənardır" demək böyük böhtandır. Ələvilər tərtəmiz müsəlmandırlar, Allaha, Rəsulullah (s.ə.v)-ə və hz. Əliyə aşiq olan, nur kimi insanlardır.
Qadın dünyanın ən gözəl bəzəyidir. Qadına qorxunc həyatı layiq görmək bütpərəstlərin adətidir. Bütpərəstlərin inancını İslama daxil etməsinlər.
Öz aləmlərində qadınları mühasirəyə alıblar və haşa insan yerinə qoymurlar. Qadını öz aləmlərində elə dəyərsiz görürlər ki, necə döyülməli olduğunu öyrədirlər. Quranda qadının döyülməsi hökmü yoxdur. Qadın dəyərlidir.
Dekolte əleyhinə olanların Qurandan kənar din anlayışlarına görə təkcə qadınlar deyil, gənc oğlan uşaqları da təcavüz mövzusu kimi görülür. Bunların azğın anlayışında rahatlamaq üçün qadının döyülməsi, qadınların həmişə alçaldılması, oğlan uşaqların da qapadılması lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2017> Click for more

And olsun ki, Biz Zikrdən (Tövratdan) sonra Zəburda da: "Şübhəsiz ki, ərzə təkcə Mənim saleh bəndələrim varis olacaqdır" deyə yazdıq. (Ənbiya surəsi, 105) Allah bu ayədə İslamın dünya hakimiyyətini və mehdiyyəti Tövrat və Zəburda bildirdik deyir. Bu səbəbdən, "mehdiyyət Tövratda gəldi, İsrailiyyətdir" deyənlər bu həqiqətin onsuz da Quranda xəbər verildiyindən bilgisiz davranırlar.
Quranda Kitab əhlindən, yəni musəvi və xristianlar arasında səmimi iman gətirən insanlar olduğu bildirilmişdir. (Ali İmran surəsi, 113-115: Onların hamısı eyni deyil. Kitab əhlindən bir camaat vardır ki, onlar gecə vaxtları ayaqda dayanıb Allahın ayələrini oxuyaraq səcdəyə qapanarlar. Bunlar, Allaha və axirət gününə iman gətirər, marufu əmr edər, münkərdən çəkindirər və xeyirlərdə yarışarlar. Məhz bunlar salehlərdəndirlər. Onlar hər nə xeyirxah əməl etsələr, əlbəttə, ondan məhrum qalmazlar. Allah müttəqiləri tanıyır.)
Allah Quranda hz. Musaya tabe olan musəvilərdən Haqqa kömək edən, mehdiyyətə dəstək olan bir qrup olduğunu bildirmişdir. (Əraf surəsi, 159: Musanın qövmündən haqqa yönəldən və onunla ədalətli davranan bir camaat var.)
Tale sonsuz uzun zamanın, sonsuz qısa zaman içində yaradılıb bitmiş olmasıdır.
İnsan Allahın yaratdığı fitrətə müqavimət göstərsə pozular. Allah sevgisi, Allah qorxusu, səmimiyyət olmadıqda vücud dərhal tarazlığını itirər.
Mehdiyyət hz. Adəmə, hz. İbrahimə, hz. İdrisə verilən səhifələrdə hz. Musaya, hz. Davuda, hz. İsaya endirilən kitablarda var. Bu mehdiyyətin haqq olduğunun sübutudur.
Mehdiyyətin İsrail mənbələrində olması mehdiyyətin Allahın bildirdiyi haqq mövzu olduğunun sübutudur. Mehdiyyət hz. Adəmdən bəri bütün dinlərdə var.
Mehdi inancı bütün keçmiş inanclarda və haqq dinlərdə var. Allahın nazil etdiyi bütün Kitablarda mehdiyyət var.
İngiltərə dərin dövlətinin əzablara səbəb olan fəaliyyətlərinin minlərlə dəlili var. Məclisdə lazım olsa qapalı yığıncaq keçirilərək bu dəlillərdən bəhs edilsin.
Kitab əhli ilə müsəlmanlar arasında bənzərliklər olması, haqq dinlər silsilə olaraq gəldiyi üçün, normaldır. Mehdilik bütün haqq dinlərdə var.

Adnan Oktar deyir ki... 13 mart 2017> Click for more

Bəziləri üçün müsəlman qadın deyildikdə güman edirdilər ki, gözəllik nədir bilməz, baxımlı olması mümkün deyil. Baxımlı, ehtiras dolu, fövqəladə müsəlman qadın modelini göstərdik.
Dindarlığın müasir həyatla ziddiyyət təşkil etdiyi iddiası ilə milyonlarla insanı İslamdan uzaqlaşdırdılar. Biz bu oyunu kökündən yox etdik.
Dekolte, heykəl, rəsm əsəri, keyfiyyət, sevinc, yüksək dərəcə ancaq küfr əhlinin əlində olan imkanlar olduğu güman edilirdi, ən gözəllərinə müsəlmanların layiq olduğunu göstərdik.
Qadın hörmət gördüyü, dəyər gördüyü yerdə dekolte geyinər, bu nemət olan gözəllikdir. Biz İslamın bu ehtiramlı və parlaq üzünü təmsil edirik.
150 ildir ki, ilk dəfə dünya səviyyəsində İngiltərə dərin dövlətinə qarşı mədəni mübarizə başladı, bu yolda qapını açmağı Allah bizə nəsib etdi.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Axırzaman möcüzələrini gizlədən bəzi şəxslər gələcəkdə çox rüsvay olacaqdır. Qəribə məntiqlə Axırzaman hədislərini gizlədirlər. Onların bu əlamətləri bütün gizləmə səylərinə baxmayaraq, bütün Türkiyə əlamətləri öyrəndi.
İran dost və qardaş ölkədir. İngiltərə dərin dövlətinin təhriklərinə qapılıb İranın əleyhinə çıxmaq heç ağıllı davranış olmaz. Bu oyuna heç kim düşməsin.
Biz qapını açdıqdan sonra bütün dünyada İngiltərə dərin dövlətinə qarşı şüurlanma oldu. Əvvəllər dərin dövlət anlayışı heç bilinməzdi.
Türkiyəyə qarşı edilən oyunlara veriləcək ən gözəl cavab İslam Birliyidir. Rusiya, İran, İsrail və bütün İslam aləmi dostluqda birləşək.
İngiltərə dərin dövləti dünya səviyyəsində casusluq şəbəkəsi ilə, münafiqləri formalaşdırıb, müsəlmanları bir-birinə qırdırmaq siyasətini reallaşdırmağa çalışır.
Bəzi müsəlmanlar arasında demaqoqluq çox yayılıb, lazımsız mövzularla maraqlanıb İslam Birliyi kimi əsil mövzuları görməzlikdən gəlirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 12 mart 2017> Click for more

Allah İslama xidmət edən bütün qardaşlarımızın işlərini bərəkətli etsin, payladıqları hər kitabın minlərlə qatı nurla sarsın.
İnsan başqa partiyaları dəstəkləyə bilər, lakin Tayyib hocam bu vətənin övladıdır, onu İngiltərə dərin dövlətinə qarşı qorumaq partiyalardan kənar məsələdir.
Dəfələrlə söylədim mənim Mehdilik iddiam yoxdur. Ərəbcə bilmirəm. Həyatımın sonuna qədər də Mehdilik iddiam olmayacaq.
Hz. Əli və digər xəlifələrin şəhid edilməsinin əsas səbəblərindən biri dövrün münafiqlərinin Quranın kafi olmasını qəbul etməmələridir.
Xurafatların qaranlığında qalmaq istəyənlər haşa Quranı bəyənmirlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də Qurana tabe olmaqla məsuldur. (Yunis surəsi, 15: ayələrimiz onlara açıq-aşkar sənədlər halında oxunduğu zaman Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər, belə deyərlər: “Bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir”. De: “Mən onu nəfsimin istəyinə görə dəyişdirməm qeyri-mümkündür. Mən, təkcə mənə vəhy olunana tabe olaram. Əgər Rəbbimə asi olsam, həqiqətən mən, böyük günün əzabından qorxuram”.)
Allah, Quranda Quranın açıqlanmış və yetərli olduğunu bildirmişdir. Xurafat sisteminə uymaq istəyənlər haşa Allahın sözünə güvənmirlər.
Bir çox İslam ölkəsində xurafat səltənəti davam etsin istəyirlər, buna görə də haşa Quran qeyri-kafidir deyirlər. O zaman fəlakətlər bitmir.
İslam aləmindəki fəlakətlərin səbəbi böyük seqmentin Quranın kafiliyini qəbul etməməsidir. Allah “Quran yetərlidir” deyə buyurmuşdur.
Qurana görə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in axirətdə İslam ümmətindən tək şikayəti, Quranı tərk etmiş olmalarıdır. (Furqan surəsi, 30: Nəhayət elçi dedi: “Ey Rəbbim, həqiqətən, mənim qövmüm bu Quranı tərk edilmiş (kitab) olaraq buraxdılar”.)
Allah müsəlmanlara mənəvi lider olaraq Mehdini seçəcəyini bildirmişdir. Allahın seçdiyinə tabe olmadıqda İslam aləmi fitnədən xilas olmur. Haşa Allahın seçdiyi Mehdini bəyənməyib hər qrup öz süni mehdisini hakim etmək istəyir. Bu zaman da Allah bərəkətsizlik verir.
Məsələ təkcə Hollandiya deyil, İngiltərə dərin dövləti özünü gizlədib başqa ölkələri irəli sürür. Türkiyə çox ağıllı və etidallı hərəkət etməlidir.
Türkiyə mehdiyyəti təmsil edən bir ölkə olduğu üçün Türkiyəyə istiqamətli çox irimiqyaslı dəccaliyyət ittifaqı və hücumu var.
Müsəlmanların bir hissəsi dəccaliyyətlə üz-üzə olduğumuzu yeni-yeni görür. Bu mühasirəyə qarşı yeganə həll yolu İslam Birliyidir.
İngiltərə dərin dövlətinin İslamiyyəti öz aləmində yox etmək üçün tətbiq etdiyi ən əmin yol xurafatlara tabe olub Quranın tərk edilməsini təmin etməkdir. İngiltərə dərin dövləti müsəlmanları dörd tərəfdən əhatə edib böyük tələyə saldı. Qurana sarıldığımız zaman bu tələdən xilas olacağıq.
Allah hələ kainat yaradılmadan bütün peyğəmbərlərdən və bütün insanlardan əhd aldığını bildirmişdir. Bu, zər aləmidir.
Qurana əsaslanan müsəlmanlıqda, müsəlmanlar həmrəy və güclü olacağı üçün İngiltərə dərin dövləti Quran İslamına qəti şəkildə qarşıdır.
Quranda qadının döyülməsi hökmü yoxdur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) heç qadın vaxt döymədi. Bunu söyləyənlər Rəsulullah (s.ə.v)-ə böhtan atırlar.
Qurandan kənar müsəlmanlıq qəbul edildikdə ortaya İngiltərə dərin dövlətinin dəstəklədiyi batil radikal azğın cərəyanlar ortaya çıxır.
Hal-hazırda Avropaya hakim qüvvə İngiltərə dərin dövlətidir. Bir çox hadisə İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirməsi ilə reallaşır.
Türkiyənin üz-üzə olduğu qüvvə dəccaliyyətin geniş cəbhəsidir. Ağıllı qiymətləndirmə ilə hadisənin ölçüsünü görmək əhəmiyyətlidir. Əvvəlcə geri çəkilib, ənənəmizdə olduğu kimi geriyə çəkilib, vəziyyəti tam qiymətləndirib sonra İslam Birliyini yaradaraq elmi cavab verilməsi lazımdır.
Avropa ölkələrinin Türkiyə əleyhinə olan münasibəti İngiltərə dərin dövlətinin təsiri ilə olur. Buna baxmayaraq, İslam ölkələrinin dəstəyini almaq lazımdır. Ağıllı şəkildə, Quranın vasitəsi ilə İslam Birliyini yaradaraq zəruri elmi cavabın verilməsi əhəmiyyətlidir.
Allah axirətdə Qurandan sorğu-sual ediləcəyimizi bildirmişdir. Qurandan kənar mənbələrə tabe olunduğu təqdirdə azğın və batil anlayış ortaya çıxır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 mart 2017> Click for more

Dəccaliyyətin azğınlığına qarşı Türkiyə mütləq İslam aləminin dəstəyini almalıdır.
Önümüzdəki günlərdə çox böyük hadisələr görəcəyik, lakin nə etsələr də İslam əxlaqının dünya hakimiyyətini dayandıra bilməyəcəklər.
Türkiyə qadınların mümkün qədər azad olduğu, dekoltenin də, çarşabın da azad olduğu, incəsənətin, elmin, gözəlliyin hakim olduğu ölkə olsun.
Türkiyə və Rusiya qardaşdır və həmişə qardaş qalacaq. Ruslar Osmanlı tərbiyəsinə sahib nəzakətli insanlardır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Dəccalın qəzəbləndirildiyi zaman, yəni ifşa edildiyi zaman ortaya çıxacağını bildirmişdir.
Kutül-Amarə qələbəsi İngiltərə dərin dövlətinə vurulmuş tarixi şillədir. İngiltərə dərin dövləti bu əsrdə də eyni məğlubiyyətə düçar olacaq.
Türkiyənin əvvəlcə ayaq basdığı yeri çox güclü hala gətirməsi əhəmiyyətlidir. Bu da əvvəlcə İslam Birliyini təmin etməklə mümkün olar. Əsil nəticə belə alınar.
İngiltərə dərin dövləti çox ədabaz və çaqqaldır. İrq üstünlüyünə inanar. Hər cür çirkinliyi edə bilərlər, Türkiyə çox diqqətli hərəkət etməlidir.
Türkiyə dəccaliyyət həmləsi ilə üz-üzədir. Türkiyə bu vəziyyətdə təkbaşına deyil, bütün İslam aləmi ilə birlikdə hərəkət etməlidir.
Türkiyəyə qarşı həmlə edən nə Almaniya, nə də Hollandiyadır. Əsil qüvvə İngiltərə dərin dövlətidir. Gücün ölçüsünü görüb ona görə ağıllı tədbir almalıyıq. Prioritetli olaraq sakitləşdirici olaq, mövcud problemi sakitləşdirək. Sonra lazım olan bütün diplomatik, ticarət və siyasi tədbirləri alarıq.
İngiltərə dərin dövləti gizli olan 300 illik quruluşdur və dünyanı pərdə arxasından idarə edən qüvvədir.
Məkkə dövründə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) necə etidallı, ağıllı və səbirli siyasət yürütdüysə Türkiyə də hal-hazırda bu etidallı siyasət yürütməlidir.
Türkiyənin dəccaliyyətlə olan elmi mübarizəsi İslam ölkələrinin birliyi ilə təsirli olar. Mövcud mövqeyində Türkiyə ağıllı, etidallı olmaq məcburiyyətindədir.
Hal-hazırda Türkiyəyə istiqamətli həmlə çox sərt görünür. Əvvəlcə nə etməyi planlaşdırdıqlarını tam müəyyənləşdirək, ona görə ağıllı, təsirli cavab verək.
İngiltərə dərin dövləti Türkiyəni yalqız vəziyyətə gətirməyə çalışır. Bu oyunu puç etmək üçün edilməli olan əvvəlcə sakitləşdirici olmaqdır. Türkiyə sakit, sakitləşdirici, mehriban üslubla qurulan bütün oyunları puç edə bilər. Ölkələr arası gərginlik deyil, dostluq gözəl olandır. Sərt sözlərlə nəticə alınmayacağı üçün diplomatik sanksiyalar tətbiq etmək bir yol ola bilər. Ticarət əlaqəsi kəsilə bilər, səfirlər geri çağırıla bilər, lakin bütün bunların əvəzinə mümkün qədər dostluğu möhkəmləndirəcək addımlar atmaq daha düzgün olar.
Türkiyə həmişə sakitləşdirici, etidallı, keyfiyyətli mövqedə olmaq məcburiyyətindədir. Türkiyənin ənənəsinə və əxlaqına yaraşan budur. Sakitləşdirici olaq.
Avropa səviyyəsində Türkiyəni yalqız hala gətirməyə istiqamətli siyasət var. Bu siyasətin qarşısını almaq üçün Türkiyə həmişə yetkin və etidallı davranmalıdır.
Son dövrlərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i nümunə göstərmək əvəzinə Çe Gevaranı nümunə göstərirlər. Dövləti dağıtmağa əzm etmiş insan nümunə ola bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 10 mart 2017> Click for more

Əvvəl və sonra məfhumu, yəni zaman insan üçün qüvvədədir. Zaman insanın bir qavrayışıdır. Allah zamandan asılı deyil.
Müsəlmanların bu qədər əzilməsinin əsas səbəbi xurafata əsaslanan mövhumatçı sistemdir. Qurtuluş çarəsi isə Quran İslamıdır.
Xurafatlara əsaslanan mövhumatçı sistemin dəhşət verici həyat anlayışı var. Ya Quran İslamını, ya da bu qorxunc dünyanı qəbul edəcəklər. Çimərlik geyimiylə gəzən bacısına, anasına əxlaqsız gözlə baxacağını, 3 yaşında uşağın şortla gəzə bilməyəcəyini söyləyən zehniyyət xurafat dinidir. İslamafobiyanın inkişafına səbəb olan anasını, atasını, uşağı potensial cinsi təhlükə hesab edən, qadın və dekolte əleyhinə olan mövhumatçılıqdır.
Bəziləri fasiq müsəlman anlayışını müdafiə edir; “mən heç bir hökmə tabe olmuram, lakin sizə ağıl verərəm” deyir. Qurana görə fasiqin sözünə etibar edilməz.
Türkiyənin Rusiya ilə dostluq həmlələri çox doğru və gözəldir. Ruslar təmiz və gözəl xalqdır.
Çe Gevara; “insanı soyuq bir ölüm maşınına döndərək” deyən biridir. Gənclərə nümunə göstəriləcək biri deyildir. Terrorla dövləti dağıtmağa əzm etmiş Çe Gevara kimilərini gəncliyə nümunə göstərmək cinayətdir. Çeni müdafiə etməklə Öcalanı müdafiə etmək arasında fərq yoxdur. “Mənim marksistliyim kök saldı, saf hala gəldi. MƏN SİLAHLI MÜBARİZƏYƏ QƏTİ OLARAQ İNANIRAM” deyən Çeni müdafiə etmənin Öcalanı müdafiə etməkdən fərqi yoxdur. Çe cinayət işləməkdən zövq alan, insanların kəlləsinin parçalanmasını izləməkdən zövq alan biridir. Təbliğ ediləcək insan deyildir.

Adnan Oktar deyir ki... 9 mart 2017> Click for more

Bizim üçün əhəmiyyətli olan İslam Birliyidir. Bərzani İslam Birliyini müdafiə edən insandır. PKK isə İslam Birliyinə öz aləmində mane olacağını güman edir.
Yüz dəfə söylədim, Mehdilik iddia etsəm Allahın, mələklərin, insanların lənəti üzərimə olsun dedim. Mən hoca da deyiləm. Bu proqram da din proqramı deyil. Mən Allahı çox sevirəm, hər yerdə, hər mühitdə Allahı zikr edərəm.
Ateistlərə, aqnostiklərə, hamısına hörmət edərəm, dürüst açıqca inana bilmədiklərini söyləyir, səmimiyyətsizlik etmirlər, gəlsinlər söhbət edək.
Biz sərhədimizdə İngiltərə dərin dövlətinə xidmət edən, İslam Birliyinə mane olacaq kommunist dövlət istəmirik. Kürdlər bizim canımızdır. Bərzaninin İraq və Suriyada beynəlxalq qanunlara uyğundursa müasir və ziyalı bir dövlət yaratması millətimizi narahat etməz. Region dövlətləri razılaşar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qəbul edər, beynəlxalq qanunlara da uyğun olsa Bərzani və kürdlərin Suriya və İraqda dövləti olması gözəl olar.
Şeyx Mehmet Əfəndi, Şeyx Nazım Kıbrısi həzrətlərinin bizə olan əmanətidir. Çox qiymətli, möhtərəm, təmiz insandır, onu çox sevirik.
Bir çox mövzudan bəhs edirlər, lakin darvinizmin əsassızlığından, iman həqiqətlərindən, insanların iman gətirmələrinə vəsilə olacaq mövzulardan heç bəhs etmirlər.
Quranda qadının döyülməsi hökmü yoxdur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) qadınlara heyranedici dərəcədə dəyər vermişdir.
Düşüncələrinə görə qədəhi, meyvə suyu şüşəsini, ətiri, hər şeyi haram edirlər. Halbuki Allah, yalan söyləyib halalı haram etməyin deyə buyurur. (Nəhl surəsi, 116: Dilinizin uydurduğu yalana əsasən buna halal, ona haramdır deməyin. Çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olursunuz. Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar.)
Mövhumatçılar atasının qızına sevgi göstərə bilməyəcəyi, ananın oğlunun yanında yaşaya bilməyəcəyi dünyanı din kimi göstərirlər. Bu çox qorxuncdur. Bu şirk dinidir. “Şəkil çəkdirmək, portret asmaq, musiqi dinləmək, rəqs etmək, gülmək mən hamısını edərəm, lakin haram olduğunu bilirəm” deyirlər. Halbuki bunlar haram deyil, halaldır. Müsəlman Allahdan qorxar və haram məsələsində diqqətcildir. Haram olanı etməz. Bu məntiqdə olanlar öz aləmlərində müsəlmanların əlindən halal olan bütün nemətləri almaq istəyirlər. Musiqi, rəqs, incəsənət, keyfiyyət, elm, gözəllik, əyləncə haram deyil. Həmçinin haram olduğunu düşünüb buna baxmayaraq, bütün bu hərəkətləri edib sonra da müsəlmanlara ağıl vermək çox böyük səmimiyyətsizlikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 mart 2017> Click for more

Mehdi, dəccaliyyətin yaratdığı dağıntını aradan qaldırmaq üçün gəlir. Dəccaliyyət dünyanı məhv etdikdən sonra hz. Mehdi abadlaşdıracaq.
Meyvənin torpaqdan vitamin, mineral və zülal əldə etməsi belə təkbaşına çox böyük möcüzədir.
Dekoltenin əleyhinə olan mövhumatçı sistem qadın necə döyülər, oğlan övladı anasının dizinə baxa bilməz, atası qızına sarıla bilməz azğınlığı üzərində qurulub. Mövhumatçıların söylədikləri xurafatlara əsaslanan sistemdə şəkil çəkdirmək, musiqi dinləmək, rəqs etmək haramdır, saqqal kəsən, içki içən öldürülür.
İslam, sevgi, sevinc və hüzur dinidir, insan fitrətinə uyğundur. İslamı sevinci yox edən, incəsənəti öldürən məntiqə döndərənlər mövhumatçılardır.
Quranda hz. İsanın yenidən yer üzünə gələcəyi çox açıq bildirilmişdir. İsa Məsih üçün “O bir qiyamət əlamətidir” deyə bildirilmişdir.
PKK-nın Marksist Leninist dinsiz ideologiyasının kürdlər tərəfindən əsla qəbul edilə bilməyəcəyini uzun illərdir söyləyirik.
Rusiya, Amerika və Türkiyə baş qərargah başçılarının ortaq yığıncağı İngiltərə dərin dövlətinə qarşı yeni dünya rejimi yaradacaq.
Dəccaliyyətin yolu bura qədər idi, bundan sonra elmlə və irfanla İngiltərə dərin dövlətinə nəfəs aldırmayacağıq inşaAllah.
İçində hz. Musa və hz. Harunun əmanətlərinin olduğu Tabutu-Səkinəni də inşaAllah görəcəyik. Tabutu-Səkinəni hz. Mehdi tapıb açacaq və sandıq açıldığı zaman metafizik şəkildə o mühitdə rahatlama olacaq.
İmanı güclü, ağlı dərin insan, insanların üzərində çox müsbət təsir yaradar. Güclü imanı olan insanların bərəkəti olar.
Qadın Allahdan qorxan, təmkinli, dərrakəli, dərin düşünə bilən kişini sevər. Qadınlar dünyanın ən gözəl varlıqlarıdır, qiymətlərinin bilinməməsinə heyrət edirəm.
Bəziləri İslam əldən gedir deyə birdən-birə qəzəblənirlər, lakin əldən gedən İslam deyil, şirk dinidir. Yerinə həqiqi İslam, Quranın nuru hakim olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 7 mart 2017> Click for more

Mövhumatçılıqda demək olar ki, hər mövzuda araya şiddət və dəhşət girir. Dünyanın qurtuluşu, bizim bəhs etdiyimiz ağıla, sevgiyə əsaslanan Quran İslamıdır.
Mövhumatçı zehniyyətin qadına olan baxış prizması çox azğın dünya anlayışının yaranmasına səbəb olur. Bu, insanları İslamdan uzaqlaşdırır. Mövhumatçılığın ortaya qoyduğu dəhşət dünyasından xilas olmaq üçün Quranın izah etdiyi həqiqi İslama sarılmaqdan başqa yol yoxdur.
Sevgini dövlət siyasəti halına gətirmək lazımdır. Münaqişə və gərginlik mədəniyyəti deyil, sevgi və mərhəmət hakim olmalıdır. Hər yerdə israrla sevgidən bəhs edilsin. Sevgi fitnəni yatıran, münaqişəni bitirən mühüm ibadətdir. Yaradılışın əsas məqsədi sevgidir.
Silah tacirləri Yaxın Şərq xalqlarını öz aləmlərində ibtidai insan hesab etdikləri üçün həmişə müharibə yaradıb insanları bir-birinə qırdırıb silah satırlar.
Darvin də qadınları aşağı hesab edən düşüncəyə sahib idi. Haşa qadınların itlər kimi olduğunu söyləyirdi.
Kiprdəki ingilis bazalarının bağlanılması Yaxın Şərq üçün rahatlıq olar.
Quranda qadının döyülməsinə dair hökm yoxdur. Qadını haşa aşağı, özlərini isə üstün hesab edənlərin zehniyyəti Qurana uyğun deyildir.
Mövhumatçıların sistemində sağlam həyat olması qeyri-mümkündür. Qadına gülmək qadağandır. Uşaqların sevinməsi qadağandır.
Qorxunc bir dünya istəyirlər. Quranın ağıllı, sevgi dolu, mərhəmətli, keyfiyyətli, ziyalı, azad dünyasından uzaq tamamilə azğın bir dünya yaradırlar.
Qadınların azad olması o ölkənin müasirliyini göstərmək baxımından ən mühüm meyarlardan biridir.
Dekoltenin də, hicabın da mümkün qədər sərbəst olduğunu çox yaxşı vurğulamaq lazımdır. Qadınların paltarına, həyatına qarışmaq olmaz.
Əbdülhəmid dövründə Kritdə əvvəlcə yerli rəhbərlik gücləndirilmiş sonra muxtariyyət verilmişdi, sonra da İngiltərənin dəstəyi ilə Osmanlıdan ayrıldılar.
Pis söz kimdən çıxırsa ona aiddir, təhqiramiz sözlər həmişə insanın özünə qayıdar.
Baş nazirimiz Binalı Yıldırım çox qiymətli, dürüst insandır.
Türkiyənin müasir olması, qadınların azad və rahat olması, incəsənət və estetikaya əhəmiyyət verilməsi çox əhəmiyyətlidir. Müasir cəmiyyətdə dövlət çevrilişi olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 6 mart 2017> Click for more

“Böyük Yaxın Şərq” layihəsi, İngiltərə dərin dövlətinin İslam aləmini asan yönləndirə bilmək üçün kiçik hissələrə ayırmaq layihəsi idi. Keçərsiz oldu.
Cəhənnəm əhli, cəhənnəmə layiq əxlaqsızlıqla yaradılıb. Bizim bildiyimizdən kənar qəribə məxluqdurlar.
Tayyib hocam Allah rizası üçün bütün gücü ilə xidmət göstərir. Belə şövqlü insana mane olmağa cəhd etmək vicdanlı rəftar deyil. Dövlət Bahçeli partiyalardan kənar bir məsələ olduğunun şüuru ilə Tayyib hocama sahib çıxır. Çox doğru edir. Allah ondan razı olsun.
İslamdan əvvəlki dövrlərdə mehdiyyətdən bəhs edilməsi, mehdiyyətin haqq olduğunun mühüm dəlillərindən biridir.
Mehdiyyət demokratiyanın ən inkişaf etmiş formasıdır. Dünya hələ həqiqi demokratiyanı heç görmədi. Dünyaya həqiqi demokratiyanı öyrədəcək olan mehdiyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 mart 2017> Click for more

Həmişə təlqin və israrlı izahat əhəmiyyətlidir. Dinsizlər Rəhmani mühasirəyə alındıqda bir də görərsən ki, dindar olarlar.
Bədiüzzaman ən böyük xidmətin təqlid-i imanı, təhqiqi, yəni səmimi imana döndərmək olduğunu söyləmişdir. Əsas məsələ imanlı gənclik yetişməsidir.
Bədiüzzaman Mehdinin 3 böyük vəzifəsi olacağını bildirmişdir. Bunlardan birincisi darvinizm və materializmi elmi yolla yox etməkdir. Bədiüzzaman Mehdinin ikinci vəzifəsinin isə İslam aləmini Qurana döndərmək və İslam Birliyini təmin etmək olduğunu bildirmişdir.
Bədiüzzaman həyatı boyu bir çox əziyyət çəkdi, lakin heç vaxt şikayətçi olmadı.
Əbdülhəmid dövrü Osmanlının həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən çökdüyü bir dövrdür, Əbdülhəmid İngiltərə dərin dövləti tərəfindən mühasirəyə alınmışdır.
Bədiüzzaman Axırzaman hədislərinin səthi düşüncə ilə anlaşıla bilməyəcəyini, dərin düşünmək və səmimi olmağın lazım olduğunu söyləyir.
Dəccaliyyət İslamı təbliğ edən hər kitabdan ayrı bir yara alar. Kitablar möminlərə bərəkət və şəfa olar, dəccaliyyətə isə zərbə olar. Kitab ilə təbliğ çox gözəl nemətdir. İslamı xurafatsız, səmimi-qəlbdən bir dillə izah edən bir kitab insanların səmimi iman gətirməsinə vəsilə olur.
Önümüzdəki aylarda, illərdə çox böyük hadisələr görəcəyik, lakin heç kim narahat olmasın, nəticə əhəmiyyətlidir. Nəticə mütləq xeyirli olacaq.
Qadınla kişi qohum belə olsa bir yerdə yemək yeyə bilməz deyənlərin çox azğın zehniyyəti var. Həccdə qadın və kişi birlikdə ibadət edir.
CHP müasir dindarlığı müdafiə edən, solun ən sağında olan bir partiya halına gəlsin. Millətimiz o zaman CHP-ni baş tacı edər. CHP keçmiş zehniyyəti tamamilə rədd edib Atatürkün müasir dindarlığını əsas götürən, xalqa yaxın, solun ən sağındakı bir mövqedə çıxış etməlidir.
Möminin kimliyi üzündədir. Nurundan, təmizliyindən bilavasitə əxlaqının gözəlliyi aydın olar.

Adnan Oktar deyir ki... 4 mart 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki münafiqlər də o zamanki dərin dövlətlərə yaxın ədabaz xarakterli tiplərdi.
Münafiq İslama, Qurana uyğun olmayan işlər görər, lakin sözləri ilə insanları aldatmağa çalışar. Dərin düşünməyənlər də buna aldanar.
Kəhf surəsi əvvəldən axıra mehdiyyəti izah edir. Kiçik bir gənc qrup, mağaraya sığınmaları həmişə mehdiyyətin izahatıdır.
Ledün elmi fövqəladə hadisələrə qarşı möminləri qorumanın strategiyasıdır. Mehdi də ledün elminin ustadıdır.
Mömin heç vaxt mənfəət axtarmaz, əlindəkini Allah rizası üçün paylayar.
Müsəlman mal, mülk və ya gələcəkdə bir mövqe əldə edə bilmək üçün deyil, Allahın rizasını qazanmaq üçün yaşayar və xidmət edər.
Ümumiyyətlə keyfiyyətdən uzaq, həyatlarına sevgisizliyin hakim olduğu tiplər dindar insanların həyatı ən gözəl şəkildə yaşamasına həsəd aparırlar. Bu tiplər Avropaya getdikləri zaman da həm Avropaya heyran olurlar, həm də müəyyən yolla o cəmiyyətə zərər verməyə çalışırlar. Bu, qısqanclıqdır.
Dindar olanların həyata qapalı olduğu qənaəti vardır. Bu fəlsəfəyə görə xalq əylənər, çimərliyə gedər, dini dəstəkləyər, lakin dindarlar həyatı yaşaya bilməz.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövrünü bəzi mövhumatçıların izahatına və ya xurafatlara görə zehinlərində canlandırırlar. Quranda izah edilən doğru olandır.
İslama ən çox Mövhumatçılıq zərər verir. Mövhumatçılar sanki İslamla mübarizəyə girişmiş vəziyyətdədirlər.
Obama dövründə Trampın telefonlarının dinlənildiyi iddiası ehtimal ki, doğrudur. Tramp çox geniş araşdırma etdirsin.
Kürd ayrı, PKK ayrıdır. Kürdlər bizim can qardaşımızdır.
Osmanlı iqtisadiyyatı Əbdülhəmid dövründə İngiltərə dərin dövlətinin hakimiyyəti altına girdi. Bu gün hələ də bu hakimiyyətin təsiri görünür.
Quranda qadının örtünməsi ilə əlaqədar hökm Əhzab surəsinin 59-cu ayəsidir və ayənin hökmünə görə lazım olan vəziyyətdə qadın çarşab geyinməlidir.
Əbdülhəmid dövründə dövlətin demək olar ki, hər nöqtəsinə hakim olan quruluş İngiltərə dərin dövləti idi. Bunun ardınca parçalanma gəldi.
Biz bütün silahların ləğv edildiyi, əridilib sənayedə istifadə edildiyi bir dünya istəyirik.
Biz təvəkkül əhli olaraq Allahın yaratdığı taleyə təslim olmuş bəndələrik. Allah nə istəsə o olar və o xeyir olar.
Tayyib hocam İngiltərə dərin dövlətinin istəklərinə boyun əymədiyi üçün hədəfə çevrilir. Putin və Tramp da buna görə hədəfə çevriliblər. İttifaq etmək əhəmiyyətlidir.
İnsan gözəlliyi iman həqiqətidir. Gözəl insan Allaha heyranlıq oyandırar, cənnət həsrətini artırar. İnsanın gözəl və baxımlı olması nemətdir.
Qadınlar istədikləri kimi yaşayar, istədikləri kimi geyinər, istədikləri kimi şən yaşayarlar. Bu, hər insanın haqqıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 mart 2017> Click for more

İslamın nə qədər gözəl bir dünya təqdim etdiyini heç vaxt görmədikləri üçün təəccüblənirlər. İnşaAllah gələcəkdə daha da çox gözəlliklərini görəcəklər.
Rumilik İngiltərə dərin dövləti tərəfindən dəstəklənir. “Bizim yolumuzda müsəlmanlıq yoxdur” deyən bir fəlsəfəni müsəlman mənimsəyə bilməz.
Tramp və ailəsi Amerika xalqı üçün keyfiyyət, nəzakət, yüksək dərəcə məsələsində gözəl modeldir. Bəzi həqir homoseksual dəstəkçiləri onlara həsəd aparır.
Normal ağıla sahib insan Allahı bir an, bir saniyə belə unutmaz.
Bəzi saxta alimlər öz aləmlərində müsəlmanları passivləşdirmək istəyirlər. İsrarla Mehdinin çıxış əlamətlərindən bəhs etmirlər.
İngiltərə dərin dövlətinin Rusiya əleyhinə qurduğu tələləri ifşa edək və Rusiyanı tək qoymayaq.
Qadınlar Mehdi dövründə çox azad olacaq, heç kim onlara qarışa bilməyəcək və narahat etməyəcəkdir.
Bədiüzzamanın kitablarını gənclərin mütləq oxuması lazımdır. O kitablardakı ruh və səmimiyyət çox gözəldir, o coşğunun ruha təsiri böyükdür.
İvanka Tramp çox yaraşıqlı, keyfiyyətli və nəcib xanımdır. Həsəd aparanların çirkin sözlərinə fikir verməsin.
Türkiyə Bərzanini həmişə dəstəkləməlidir. Bərzani dindar, alicənab insandır. Beynəlxalq qanunlara uyğundursa, dövlət yaratmasından xoşbəxt olarıq.
Qadın qarşısındakı insanın ağlına, dərinliyinə, şəxsiyyətinə və etibarlı olub-olmadığına baxar. Qadın Allah sevgisi axtarar, dostluq və şəfqət istəyər.
Peyğəmbərlərin göstərdikləri möcüzələrin heç biri ağlın ixtiyarını aradan qaldıracaq şəkildə olmaz. O zaman imtahan olmaz.
Müslüm Gürsəsi rəhmət və sevgiylə xatırlayırıq. Allah özünə qəni-qəni rəhmət eləsin, möhtərəm Nur xanıma Allah xeyirli ömür nəsib etsin.
Mən Mehdinin tələbəsi olmaq istəyirəm. Allah mənə də, bacı-qardaşlarıma da Mehdiyə tələbə olma şərəfi nəsib etsin.
Pakistan, Türkiyə və İranın bir yerə gəlməsi çox gözəl olub. Tayyib hocamın İrana göstərdiyi dostluq çox gözəldir maşaAllah.
Zaman keçdikcə qarşındakı insanın vəfasını, sədaqətini, şəxsiyyətini, fədakarlığını gördükcə insan daha çox sevər. Yaşla, zamanla sevgi azalmaz.
Sevgi zamanla azalmaz, tam əksinə keçən zamanla birlikdə sədaqət və vəfa sevgini daha da gücləndirər.
Özünə sığınan məzlumları qorumaq, sahib çıxmaq, qonaq etmək türk millətinin adətidir. Qonaq millətimizin başının tacıdır.
Suriyalı qonaqlarımız bizim baş tacımızdır, hamısını birdən ittiham edən çirkin sözlər söyləmək böyük vicdansızlıq olar. Sel kimi qan axan torpaqlardan gəlib bizim mərhəmətimizə sığınmış insanlara çirkin sözlər söyləmək ağlasığmaz mərhəmətsizlikdir. Bizim vicdanımıza, mərhəmətimizə sığınmış məzlum suriyalıları təcrid edən, ittiham edən, hədəf göstərən açıqlamaları millət olaraq qəbul etmirik.
Qadın ağlı və vicdanı ilə özünü harada etibarlı hiss edəcəyini, harada necə geyinib davranacağını bilər. Qadınlara ağıl vermələrinə ehtiyac yoxdur.
Həqiqi bilginin, incəsənət və keyfiyyətin ortaya çıxması əhəmiyyətlidir, bunlar olursa milli mədəniyyət də güclənər. Həqiqi incəsənət, elm və keyfiyyətin ortaya çıxması üçün təhsilin darvinizmin məcburiyyətindən xilas olması lazımdır. Bu təmin edilsə mədəniyyətdə çökmə olmaz.
Darvinizm bütpərəst dindir və elmi deyil, hər şeyi təsadüflə açıqlamağa çalışar.

Adnan Oktar deyir ki... 2 mart 2017> Click for more

Qadının gözəlliyi qadının zinətidir. Qadının gözəlliyini yox etmək qadını müəyyən mənada öldürməkdir. Qadının gözəlliyini təqdir etmək nemətdir. Qadının şərəfinə, iffətinə hörmət edərək gözəlliyini təqdir etmək lazımdır.
Qadının nəcibliyinə diqqət göstərərək, hörmət edərək tərif demək əhəmiyyətlidir. Qadın özü ilə ünsiyyətdə olanın keyfiyyətli və ağıllı olmasını istəyər.
Bəzi əxlaqsızlar qadın gördükləri zaman onu necə kədərləndirəcəklərini, necə faydalanacaqlarını düşünürlər. Qadın fövqəladə hörmətə layiq olan varlıqdır. Qadınların gözəlliyinə nail ola bilməməyin verdiyi həqirlik və qısqanclıqla təcavüzkarlıq edirlər. Doğru təhsil olsa qadına hörmət tam olar.
Nəzakət, mədəniyyət, bilik, keyfiyyət artırılsa qadınlar hər yerdə istədikləri kimi geyinər və azad gəzərlər. Əvvəlcə layiq olduqları hörməti görmələri lazımdır.
Azərilər candır. Allah dövlətlərini, hökumətlərini müvəffəqiyyətli etsin. Hüzurları, sevincləri daimi olsun.
Allahın rizasının ən çoxu üçün evlənmək olar. Peşəsinə, gəlirinə görə deyil, təqvasına, əxlaqına görə seçim edilər.
Mehdinin dövründə din Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki kimi yaşanacaq. Bəzi alimlər öz sistemlərini pozduğu üçün Mehdidən uzaq olacaq.
Mehdi zahir olduqda Mehdiyə ilk qarşı çıxacaq olanlar bəzi saxta alimlər olacaq. Mehdini dini dəyişdirməklə ittiham edəcəklər.
Allah çətinlikləri, xəstəlikləri və acizlikləri insanların düşünməsi, Özünü sevmələri üçün yaradar.
Sevgisiz insanları əsil narahat edən və həsəd aparmalarına səbəb olan dekolte deyil, dostlarımın mənə olan böyük sevgisi və sədaqətidir. Bir çox kanalda əyləncə, söhbət proqramı var, qadınlar həmişə dekoltelidir, heç kim onlarla maraqlanmır. Dostlarımın sevgisinə həsəd aparırlar.
Düşünən bir insan üçün tam Peyğəmbərimizin xəbər verdiyi şəkildə 1980-ci illərdən etibarən zəlzələlərdə artım olması heyrətverici hadisədir.
1980-ci illərdən etibarən zəlzələlərdə nizamlı artım var. Peyğəmbərimiz (s.ə.v), zəlzələlərin çoxalmasının Mehdinin çıxış əlaməti olduğunu bildirib.
Zəlzələdə evləri dağılanlar sədəqə hökmündə, yaralananlar qazi hökmündə savab qazanırlar. Hamısına Allah uzun ömür versin.

Adnan Oktar deyir ki... 1 mart 2017> Click for more

Mənim bütün dostlarım 5 vaxt namazlarını qılar və namaz məsələsində çox diqqətcildirlər.
Qadınlar çox nəfis varlıqlardır. İnsan baxmağa və sevməyə doya bilmir. İnsanların qadınların qiymətini bilməməsinə təəccüblənirəm.
Sonsuzluq, Allahın qüdrətinin və gücünün ən böyük dəlillərindən biridir.
Hər gün dəccaliyyət kindən, nifrətdən bəhs edir, biz də hər gün sevgidən bəhs edərək o şeytanı elektriki Rəhmani elektrikə çeviririk.
Türkiyə sərhədində Allahsız, dinsiz, kommunist bir quruluş istəmirik. Dindar, müttəqi kürd qardaşlarımızla isə fəxr edirik.
İslam Birliyi, Quran əxlaqının dünyaya “hakimiyyəti İslamın” əsaslarıdır. Səmimi müsəlmanların bu mövzuları həmişə gündəmdə saxlamaları lazımdır.
Tək bir çiçəyin varlığı belə Allaha iman gətirmək üçün kifayətdir.
Kommunist Stalinist bir təşkilat olan PYD-ni dəstəkləmək Amerikaya yaraşmayan siyasətdir. Amerika bu mövqedən imtina etməlidir.
Müsəlmanı tənqid edərkən Quran ayəsi ilə danışmaq əhəmiyyətlidir. "Mənim məntiqimə görə" deyil, "Qurana görə belə olmalıdır" deyilməsi lazımdır.
Tramp, İrana qarşı mehdiyyətin şəfqət, mərhəmət cəhətindən bəhs edərək nəticə ala bilər. Silahlanma ilə həll yolu meydana gəlməsi mümkün olmaz. Amerika Rusiya ilə ortaq hərəkət etdiyi zaman İranla arasındakı anlaşmazlıqları da həll edə bilər. İngiltərə dərin dövlətinin qarşıdurma oyununa düşməsinlər.
Paleontologiya elmdir, darvinizm isə xurafatdır. Fosillərdən dərslərdə bəhs edilsə, darvinizm bitər. Darvinizmi sübut edəcək tək bir dəlil yoxdur. Darvinizm elm deyildir, demaqoqluq ilə darvinizmi qəbul etdirə bilməzlər. Darvinizm kommunizmin təməli olan xurafatdır, batil inancdır.
Darvinizm bütpərəst inancdır, (haşa) Allahı inkar etmək üçün mövcuddur. Geologiya, fizika, kimya elmdir, lakin darvinizm elm deyil, bütpərəst dindir.
İngiltərə dərin dövlətinin məcbur etməsiylə hərəkət edən bəzi müsəlman ölkələrdə tədris planında yüzlərlə saatlıq darvinizm təbliğatı aparılır.
İngiltərə dərin dövləti Allahın, dinin inkar edildiyi yerlərdə olan və onlara tabe olan bəzi müsəlmanları nəzarəti altına almış kimi görünür.
İslam aləmində dini siyasiləşdirməyə çalışan bəzi insanları İngiltərə dərin dövləti istədiyi hala gətirirmiş kimi görünür.
Allah sırf sevək deyə heyvanlarda fövqəladə gözəlliklər və sevimlilik yaradır.
Anası, atası olan bir insan hz. İsa ola bilməz. İsa Məsihin dünyada heç bir qohumu olmayacaq, arami dilini biləcək, o dövrdən əşyaları olacaq. İsa Məsih Quran, Tövrat və İncili əzbər biləcək. Bir dəfə oxuduğu bir şeyi unutmaz. Üzündə çox kəskin və ağıllı ifadə vardır. İsa Məsihin qızıl rənginə çalan şabalıdı saçları, yaşıla çalan boz rəngli gözləri, atletik bədən quruluşu olacaq.
Vəsvəsəyə ən gözəl cavab heç cavab verməməkdir. Vəsvəsə ilə heç müsahib olmamaq lazımdır. Vəsvəsə gəldikdə heç təşvişə ehtiyac yoxdur. Vəsvəsə ilə heç vaxt müsahib olmamaq şeytana tabe olmamaqdır, müsahib olmadıqda insan ibadət savabı qazanmış olar.
Atatürkün göstərdiyi xidmətin mində birini göstərə bilməyənlərin Atatürkü tənqid etmə haqqı yoxdur. Atatürkün yaratdığı müasirlik çox qiymətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 fevral 2017> Click for more

Tramp küçə nümayişlərinin arxasında Obama var deyərkən doğru söyləyir. Obamanın arxasında da İngiltərə dərin dövləti var.
İnsanlar Allahı sevmək əvəzinə özlərini sevməyə başladıqları zaman Mehdi gələcək və insanlara Allahı sevməyi və Qurana tabe olmağı öyrədəcək.
Dindar Amerikanın müttəfiqi kommunist YPG/PKK ola bilməz. Türkiyə də sərhədində bir kommunist dövlətə icazə verməyəcək.
Canlılardakı rənglərin ahəngi, simmetriyası təkamülü əsassız edir. Heyvan niyə bu cür incəsənət əsəri kimi bəzəkli olsun? Təsadüf simmetriya yarada bilməz.
Qadın hüquqlarının qorunması və qadınların sərbəst yaşaması vacibdir. Allahın bəndələrinin yarısı əzab çəkirsə Allah bərəkətsizlik verər.
Hərbi çevriliş təhlükəsini aradan qaldırmağın qəti yolu müasirlik və qadın azadlığının tam yaşanmasıdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanın imtahanlarının çox şiddətli olduğunu bildirmişdir. Hər hadisə insanları düşündürmək üçün yaradılar.
Amerikanın müdafiə etməsi əhəmiyyətlidir, lakin Rusiya ilə dost olub hücum paktı imzalansa iki ölkə silah əvəzinə xalqın rifahı üçün pul xərcləyə bilər.
İngiltərə dərin dövlətinin bəlasını bir daha yaşamamaq üçün Əbdülhəmid dövrünü yaxşı araşdırıb buna görə bu gün tədbirlər almaq lazımdır.
Əbdülhəmid dövrü bütün Osmanlının darvinist təbliğata məruz qaldığı, şərab satışının ən yüksək səviyyədə olduğu ən çətin dövrlərdən biridir.
Mehmet Şevket Eygi hocamız dürüstdür, vicdanlıdır, səmimi müsəlmandır. İnandığı doğrunu mütləq izah edər.
Sevgi, keyfiyyət, təmizlik yoxdursa həyatın nə mənası var? Allahın Kitabını bir dəfə belə oxumadan yaşayırlar. Bunu normal qəbul etməmələri lazımdır.
Şeytan insanların arasının dəyməsi üçün dünyaya sevgisizlik cadusu etdi. Bu cadunu israrla Allahdan və sevgidən bəhs edərək yox edəcəyik.
Çox sayda qəzet, televiziya kanalı və internetin yaradılması təbliğ üçün çox böyük nemətdir. Bu imkanlar mehdiyyət üçün xüsusi yaradılıb.

Adnan Oktar deyir ki... 27 fevral 2017> Click for more

Qiyamətə yaxın dövrdə heç bir müqəddəs məkan qalmayacaq, Kəbə də dağılacaq və Quran aradan qaldırılacaq. O zaman müsəlmanlar tamamilə gizli olacaq.
Həqiqi səmimi imandan bəhs edən bir kitab, girdiyi yeri cənnət bağçası kimi edər. Bir çox insanın qaranlıq dünyasını işıqlandıran nur kimidir.
Mehdi yer üzündə olduğu dövrdə bütün feyz (nemət), hidayət və sevginin mənbəyi olacaq.
İsa Məsih tələbələrinə; çəkəcəkləri çətinliklər qarşısında təvəkküllü olmalarını "nə edəcəyik" deyə narahat olmamalarını öyrətmişdir.
Mehdi elmi mübarizəsinə ilk başladığı zaman əleyhinə çıxanlar çox olacaq. Yavaş-yavaş sevənləri artacaq.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Mehdinin yanına gələnlərin seçiləcəklərini və təmizlənəcəklərini bildirmişdir. Sadiq, vəfalı, gözəl əxlaqlı olanlar hz. Mehdinin yanında qalacaqlar.
Hər kəsdən nifrət edən məntiqə sahib olanların sevdiyi biri və ya bir ölkə olmur. Hər kəsi sevib hər kəsi qazanmaq Qurana uyğun olandır.
Qadına şiddəti təşviq etmək böyük günah və şiddətli vicdansızlıqdır. Mövhumatçı sistemdə qorxunc qadın əleyhdarlığı və düşmənçiliyi hakimdir. Haşa qadınlara ağlı və dini yarımçıqdır demək, mövhumatçı sistemin ən qorxunc tərəflərindən biridir. Qadının varlığına belə dözə bilmirlər.
Səhabələr Mehdi haqqında çox maraqlanalar, həmişə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə suallar verirdilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də Mehdidən çox ətraflı bəhs etmişdi.
Əbdülhəmid dövründə Osmanlı torpaqlarının çox böyük hissəsi itirildi. Əbdülhəmidin yaxın ətrafı İngiltərə dərin dövlətinin təsiri altında idi.
Bərzaninin Türkiyədə xoş olaraq qonaq qəbul edilməsi gözəllikdir. Türkiyə dindar, müttəqi kürd qardaşlarımızın hər zaman dəstəkçisi olar.
Hörmətli Binali Yıldırım səmimi, mehriban, xoşsöhbət və zərif insandır. Millətimiz də onu çox sevir.
Suriyanın və İraqın bölünməsini, Yaxın Şərqin parça-parça edilməsini nəzərdə tutan “Böyük Yaxın Şərq” layihəsi İngiltərə dərin dövlətinin planı idi, bu plan tamamilə çökdü.
Rusiya İngiltərə dərin dövlətinə qarşı çıxdıqdan sonra arasıkəsilməz cinayətlər başlandı. Bu cinayətlərin hamısı təfərrüatlı araşdırılmalıdır. Putin çox yaxşı qorunmalıdır.
Dua ilə şəfa eyni anda yaradılar. Dua Allahı daha çox sevməyimiz üçündür.
Mehdinin liderliyi siyasi mənada olmayacaq. Mehdi sevgini öyrədən, ədaləti təmin edən mənəvi lider olacaq.
Çox saylı xurafatla dini yaşana bilməyəcək hala gətiriblər. Əyləncə, musiqi olan hər yerdə din olar, hər yerdə Allah zikr edilər.
Mehdinin tələbələri də zər aləmində Mehdiyə tabe olacağına söz vermiş insanlardır. Möminlərin bir-birlərinə bağlılığı və dostluğu zər aləmindən gəlir. Zər aləmində bir-birlərini tanıyırlar və sevirlər.
Zər aləmində peyğəmbərlər, Mehdiyə kömək edəcəklərinə söz veriblər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in köməyi Mehdidən bəhs edən hədislərlə olmuşdur.
Putin həm Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə heyrandır, həm də İsa Məsihə sadiqdir. Dindar insandır. Səhvləri olsa belə tənqidə açıqdır.
İran ilə Türkiyənin arasını vurmağı qarşıya məqsəd qoyanların oyununa düşməyin. İran və Türkiyə dostluğu bölgəyə hüzur, gözəllik gətirər.
Barzani çox alicənab dəliqanlıdır, dürüst və dindar insandır. Yaxın ətrafı da alicənabdır. Heç kim əleyhinə çirkin danışmasın.
Dəccaliyyətin biliksiz, imanı zəif, eqoist, təkəbbürlü bəzi hocalarla müsəlmanları yuxuya verməsinə elmlə, fikirlə icazə verməyəcəyik. Əksinə oyanma olacaq.
Türkiyə çətinliklərdən və böyük hadisələrdən keçəcək, dəccaliyyətin zülmü və verdiyi miskinlik bitəcək, bəşəriyyət oyanacaq inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 26 fevral 2017> Click for more

Mövhumatçılıq qadına dünyanı cəhənnəmə döndərmək üçün yaradılmış bir sistemdir, qadını haşa yarımçıq hesab edirlər.
Qadının gözəlliyi heyranlıq yaradar. Gözəl qadın gördükdə heyvani hisslə hərəkət edilməz, hörmət və ehtiramla davranılar.
Xurafatlar ilə müsəlmanlığı ola biləcək ən ürküdücü hala gətiriblər. Gülməyi, zarafatlaşmanı belə qadağan ediblər. Şeytan acı bir oyun oynayıb.
Keyfiyyəti ön plana alan bir siyasət təşviq edilsin. Keyfiyyət və İncəsənət Nazirliyinin mütləq yaradılması lazımdır.
Qadın əleyhinə fəlsəfə, özü ruhən və fiziki cəhətdən problemli olan, qadına qarşı aciz tiplər tərəfindən dinə yerləşdirilmişdir. Qadını əzərək özlərini ucaltmağa çalışırlar. “Qadın cəhənnəmlikdir, potensial günah ünsürüdür” kimi xurafatlar həmişə bu problemli zehniyyətin məhsullarıdır.
Hər insan əvvəlcə zər aləmində yaradılmış, oradan dünyaya gəlmişdir. Ana-ata sadəcə vəsilədir. Zər aləmi hələ kainat yaradılmadan bütün insanların yaradılmış olduğunun və təkamülün mərhələ-mərhələ yaradılış olmadığının dəlilidir.
Hz. Adəm bütün insanlarla birlikdə kainatın yaradılmasından əvvəl zər aləmində yaradılmış sonra cənnətdə var edilmiş, sonra dünyaya göndərilmişdir.
Türkiyənin 99%-də müasir, ziyalı müsəlman dünyagörüşünün hakim olmasına biz vəsilə olduq. Mövhumatçı sistemin yaşanılmaz olduğunu hər kəs gördü.
Atatürkçülük millətimizin ziyalı ruhunun adıdır. Atatürk bu millətin özündə olan dəyərləri ortaya qoymuşdur.
Qadınların baxımlı, gözəl, azad olmadığı hər yerə fəlakət gələr. Allah bəndələrinin azad buraxılmadığı ölkələrə bərəkət verməz.
Ehtirası, sevgini, sədaqəti Allah yaradar. Sən Allahı haşa sevməsən, Allah sənin üçün, səni sevənləri yaratmaz. Sən Allahı unutsan Allah səni unudar.
Qurana tabe olduqda sevginin qarşısında heç bir maneə qalmaz. Quran insanlara Allah sevgisini və Allah üçün bütün varlıqları sevməyi öyrədər.
Bərzaniyə “xoş gəldin, səfa gətirdin” deyirik. O alicənab, dindar insandır. Haqqında işlədilən çirkin üslubu qınayırıq.
Türkiyədə cəmiyyəti Suriya, İraq kimi keyfiyyətdən, əyləncədən, incəsənətdən uzaq bir quruluşa çəkmək istəyənlər var. Bunlar təkcə canlı qalmağı əsas götürür, bir növ orqanizm kimi yaşamaq istəyirlər. Allahın bizdən istədiyi həyat bu deyil. Sevgi, coşğu, gözəllik, keyfiyyət, sevinc əsas şərtdir.
Mən gözəlliyə Allah sevgisi ilə aşiq insanam. Gözəllik ruhu açar, qəlbi açar. Mənim ruhumun qidası gözəllikdir. Cənnətin təməl xüsusiyyəti gözəllikdir.
Türkiyəni Suriya və ya İraqa döndərmələrinə icazə vermərik. Gənclər, qadınlar istədiyi kimi müasir və azad olacaq, incəsənət və keyfiyyət hakim olacaq.
Minlərlə dəfə söylədim bir daha söyləyirəm, mənim Mehdilik iddiam olmadı və olmayacaq. Hocalıq iddiam da yoxdur.
İnsanları namazdan uzaqlaşdırmaq üçün Quranda olmayan çoxsaylı hökm əlavə edirlər. Bu hökmlərdən dinə qarşı sədd kimi istifadə edirlər. Quranda olmayan hökmlər əlavə edərək milyonlarla insanın dəstəmaz almasına, namaz qılmasına, dini yaşamasını əngəlləyirlər.
Döymə haram deyil. Dəri altına edilən bir əməliyyat olduğu üçün qüsl dəstəmazına mane olmaz.
İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını ifşa edərək açdığımız qapı bir çox ziyalı və yazarımızın lazım olan elmi mübarizəni aparmasını təmin etdi.
Tayyib hocam vicdan əhlindəndir, səmimi dəliqanlıdır, iradəsi güclüdür. İslamı sevda olaraq qəbul etmişdir. Allah xeyirli uzun ömür nəsib etsin.
Allah Quranda zər aləmində bütün insanları yaratdığını, sonra kainatı var etdiyini bildirir. Quranda təkamüllə mərhələ-mərhələ yaradılış yoxdur.
Hər şeyin palçıqlı sudan təsadüfən yarandığını iddia edən təkamüllə, bir müsəlmanın ortaq düşüncəyə sahib olması qeyri-mümkündür.
Münafiqləri tək tip olaraq görməmək lazımdır. Sinifləri və tərzləri fərqlidir, bunları görmək, diaqnoz qoymağa çox faydalı olur.
Müsəlmanların ən böyük səhvlərindən biri münafiqləri bulanıq bir mövzu olaraq görmələri idi. Buna görə də münafiqlər İslam aləmini qırıb keçirdi.

Adnan Oktar deyir ki... 25 fevral 2017> Click for more

İnsanların bir çoxu dünya dolanışığı hayındadır. Mənim dostlarımın gecəsi də, gündüzü də Allah rizası üçün cəhd etməkdir.
Bir çox insan üzərinə gələn təzyiqə və islamofobiyaya qarşı bizim gördüyümüz elmi işlərin və müasir İslam anlayışımızın sədd olduğunu anlamır. İnsanlara camaatına, özünə belə düşmən, baxımsız, zövqsüz müsəlman modelini aradan qaldırıb Quranın nur kimi İslam anlayışını göstərdik.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə məzhəblər yox idi. İndi 4 məzhəbin fərzləri, halalları və haramları ayrıdır, 4 ayrı din yaratmış vəziyyətdədirlər.
Sevgi Allahdan gələn nurdur, möminlər üçün xüsusi yaradılan nemətdir.
İslamdan, dindən ən hikmətli, əsaslı şəkildə bəhs edən, dinin önündəki bütün maneələri elmlə aradan qaldıran bizim işlərimiz oldu.
Darvinizmin əsassızlığının göstərilməsi və mövhumatçı din anlayışının aradan qaldırılması dəccaliyyətin Türkiyə üzərindəki pəncəsini sındırdı.
Gənclərə din adı altında içinə qapalı, sevgisiz model təqdim etmişdilər. Biz həm gəncliklərini, həm də həyatın gözəlliklərini yaşayacaqları Quran dinini göstərdik. Sevgisiz, incəsənət olmadan, qəmgin hallarıyla İslamı məhv etmək üzrə idilər. Keyfiyyətin, sevincin, müasirliyin dinlə iç-içə olduğunu göstərib bu oyunu pozduq.
Hər məzhəbin halalları və haramları ayrıdır. Ortaya 4 ayrı din çıxıb. Bu, Axırzamanın fəlakətlərindən biridir. Bu, mehdiyyətlə düzələcək.
Qadın cənnət nemətidir. Qadının sevgisini Allah taledə xüsusi yaradar. Küçəyə çıxıb da sevgini tapım deyə bir şey yoxdur.
Qadınları potensial günahkar, nə edərsə təhlükəli olan, baxımsız, diqqətsiz varlıqlar halına gətirməyə çalışırlar. Qadınları bu qədər təzyiq altına salmaq, qadın gözəlliyini aradan qaldırmağa çalışmaq bir müddət sonra homoseksuallığın yayılmasına səbəb olur. Qadını bəyənmək, qadın gözəlliyindən xoşlanmaq anormal deyil. Bu, fitrətə uyğun olandır. Fitrəti pozduqda azğınlıq yayılır. Allahın haram etdiyi qeyri-qanuni cinsi əlaqədir. Qadının gözəl, baxımlı və cazibəli olması deyil.
Müsəlman qulaqdan dolma məlumatla tənqid edilməz. Ayə ilə, Quranla danışıb; “bu ayəyə görə səhv edirsən” deyə tənqid etmək lazımdır.
Münafiq çox lovğa, lakin eyni zamanda çox cahildir. Cahilliyini uca səslə bağıraraq gizlətməyə çalışar.
Münafiqlərin iyrənc və azğın olanları olduğu kimi, səssiz və sakit, dərindən fəaliyyət göstərənləri də vardır. Münafiqlərə qarşı diqqətli olmaq lazımdır.
Münafiq böhtana da əl atar. Özü əxlaqsız yaşayar, lakin mömin qadınların əxlaqı, həyatı barədə böhtanlar ortaya atar.
Münafiqin çirkin üsullarından biri də, özü İslamı yaşamaz, lakin müsəlmanlara həmişə ağıl verər, özünü çox üstün görər.
Küfr əhlinə qarşı səssiz və sakit olan münafiq müsəlmanlara qarşı çox təcavüzkar və kinlidir. Sözləri çox çirkindir, azğındır. Münafiq küfr əhlinə qarşı hörmətcil və qayğıkeşdir. Küfr əhlini qəzəbləndirməməyə diqqət göstərər. Müsəlmanlara qarşı isə təcavüzkar və murdardır.
Münafiq bir növ sualtı qayıq kimidir. Müsəlmanların içində suyun altından gedər, görülməz. Münafiqlər müsəlmanlara qarşı kin doludurlar.
Keyfiyyətli münafiq dərin dövlətlə əlaqəlidir və buna görə də, küfr əhlinin müsəlmanlara qarşı ən mühüm silahlarından biridir.
Hacı Mestan hocaəfəndiyə Allahdan rəhmət diləyirik, inşaAllah məqamı cənnət olmuşdur, Şeyx Nazım sultanımıza qovuşmuşdur.
Münafiq çoxbilmiş, ədabaz və özündənrazıdır. Təkcə öz ağlını bəyənər, müsəlmanlara qarşı isə ədabazdır.
Münafiqi soruşsan qatı dindar olduğunu söyləyər, hətta müsəlmanlardan daha diqqətcil olduğunu iddia edər, lakin əslində müsəlmanlardan nifrət edər.

Adnan Oktar deyir ki... 24 fevral 2017> Click for more

Türkiyə ilə İranı vuruşdurmaq teatrının əsil memarı İngiltərə dərin dövlətidir, qətiyyən heç kim bu oyuna düşməsin.
Müsəlman İranın bizim qonşumuz olması gözəl nemətdir. İngiltərə dərin dövlətinin oyununa düşüb iki ölkənin dostluğunu pozmarıq.
Şiə və sünni qardaşdır. İran və Türkiyə fitnə törətmək istəyənlərə qarşı dərhal birləşib qardaşcasına qucaqlaşmalıdır.
İngilis şiəliyi adlı cərəyan, məzhəb qarşıdurması yaratmaq istəyir. İrandakı bir qrup insanın səhvi İran ilə dostluğumuzu zədələməz.
İran ilə Türkiyə iki dost ölkədir. Bu dostluğa zərər gəlməsini İngiltərə dərin dövləti həyəcanla gözləyir, onları sevindirəcək bir şey etməyək.
Ənənəpərəst və mövhumatçı İslamın təməlində mütəşabih ayələri ağlagəlməz şəkildə şərh etmək vardır. Hökm, möhkəm ayələrdə yer alır.
Mövhumatçılar eyhama əsaslanaraq İslamdan ayrı, tamam ayrı bir din yaratdılar. Müsəlmanların əlindən incəsənəti, elmi, gözəlliyi aldılar. (Ali İmran surəsi, 7: Kitabı sənə nazil edən Odur. Onda, Kitabın anası (təməli) olan bəzi ayələr möhkəmdir; digərləri isə mütəşabihdir. Qəlblərində əyrilik olanlar, fitnə törətmək və istədikləri kimi şərh etmək üçün ondakı mütəşabih ayələrə tabe olarlar. Halbuki onun şərhini təkcə Allah bilər. Elmdə qüvvətli olanlar isə: "Biz ona iman gətirdik, hamısı Rəbbimizin dərgahındandır" deyərlər. Təmiz ağıl sahiblərindən başqası öyüd alıb düşünməz.)
İşarə ilə dindən hökm çıxarılmaz. O zaman o din İslam olmaz. Allah möhkəm ayələrlə haram və halalları bildirmişdir.
Musiqinin haram olduğuna dair Quran ayəsi yoxdur. Mövhumatçılar eyham ilə hökm çıxarmaq istəyərlər, halbuki Quran çox açıqdır. Möhkəm ayələr aydındır.
İnsan qəzəbi gülünc hesab etməlidir. Ağılla həll ediləcək bir şeyi qəzəblə həll etmək insanı gülünc vəziyyətə salan haldır.
İngiltərə dərin dövlətini biz ifşa etdikdən sonra bütün dünyada dərin dövlətin təsirli olduğu, xalqları əzdiyini daha yaxşı başa düşməyə başladılar.
Üst pərdədən meydan oxuyurmuş kimi üslub işlətmək yaraşmır. Doğru olmayan bir rəftar olduqda bunun səhv olduğunu gözəl sözlə izah etmək lazımdır. Səhv görülən işləri konkret nümunələr göstərərək izah etmək lazımdır. İzah edərkən də meydan oxuyurmuş kimi bir üslub işlətmək fayda deyil, zərər verər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 fevral 2017> Click for more

Ehtiras iman əhlinə məxsus çox gözəl duyğudur. İman gətirənlərin gözlərindən bir-birlərinə ehtiras axar.
Həyatları boyu keyfiyyətli mühit içinə girə bilməmiş, sevgini yaşamamış bəzi insanların keyfiyyətli insanlara amansız qəzəbi və həsədi olur.
Qadınların əzildiyi, təzyiq altına alındığı cəmiyyətə Allah bərəkət verməz. Allah zülmə razı olmaz.
İsrarla qadınların baxımsız, diqqətsiz olmasını istəyirlər. Bu qadın əleyhinə olan məntiqi anlamaq qeyri-mümkündür.
Qadın da, kişi də gözəl olsun. İnsanların baxımsız olduğu sevginin, gözəlliyin, keyfiyyətin qalmadığı ölkələrdə dəhşət və gərginlik meydana gəlir. Allah belə bədbəxtlik istəmir.
İmam Rəbbani, hz. Mehdi vəsiləsi ilə hidayətin bütün dünyaya yayılacağını bildirmişdir: “Onun (Mehdinin) irşadının və hidayətinin nurları bütün dünyaya yayılar. Yer kürəsinin ortasından ta ərşə qədər hər kəsə rüşd (doğru yolu bilmək), hidayət, iman və mərifət Onun (Mehdi) yolu ilə gələr. Hər kəs ondan feyz (nemət) alar. Arada o olmadan, heç kim bu nemətə qovuşa bilməz. (İmam Rabbani – Məktubat, 260-cı məktub)
İmam Rəbbani Mehdi üçün; "əsrlərdən çox uzun zaman sonra belə bir cavahirat dünyaya gələr, qaralmış aləm onun gəlməsi ilə işıqlanar" deyir.
Ayədə həm insanların zər aləmi, dünya və axirət təbəqələrindən keçmələri, həm də mənəvi təbəqələrə işarə vardır. (İnşiqaq surəsi, 19: Siz, həqiqətən təbəqədən təbəqəyə minəcəksiniz.)
Hz. Mehdidə bütün peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərindən vardır. Hz. Mehdi qarşılaşdığı təzyiqlərə görə hz. Musaya, çəkdiyi əziyyətlərə görə hz. Yusifə bənzəyəcək.
Allah səmimi sevgini və ehtirası möminlərə nəsib edir. Allah Özündən uzaq olana gözəllik, sevgi və ehtiras nəsib etməz.
Özləri Qurandan uzaq din yaratdıqları üçün biz Qurandan bəhs etdikdə öz dinləriylə ziddiyyət təşkil etdiyini görüb heyrətə gəlirlər. Əsil din Qurandır.
Musəvilər 3500 ildir ki, hz. Musaya, Allaha sadiq olan dindar insanlardır. Nə xoşbəxt, nə gözəl onların halına. Onlar da, biz də hz. İbrahimin övladlarıyıq.
Darvinist düşüncəni elmi cəhətdən çökdürməyimiz solun tam mənası ilə fikri məğlubiyyətinə və sağın güclü şəkildə iqtidar olmasına vəsilə oldu.
Selin Sayek Bökeni qorxaqcasına təhdid edənlər onun güclü qadın olduğunu nəzərə ala bilməmişlər. Qorxaqların təhdidi heç kimi qorxutmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2017> Click for more

Heç bir mason lojasına getmədən 33-cü dərəcə masonluq diplomu aldım.
Hər kəsdən nifrət edən, Allah sevgisi və Allah qorxusu olmayan, sevgisizlik içində boğulmuş insanları səbirlə yetişdirəcəyik. Təhsil əsas şərtdir.
Binəli Yıldırımın zarafatcıl, özünəməxsus şən üslubu çox gözəldir. Həm çox zəkalı və zərif, həm də çox qiymətli insandır.
Nisa surəsinin 75-ci ayəsində bildirilən; "Rəbbimiz dərgahından bizə bir qoruyucu, sahib göndər" duasının cavabı olaraq bu əsrdə Mehdinin zühuru olacaq.
Allah yaxşıları qoruyar. Yaxşıların əlindən nemətləri almağa çalışdıqları zaman, o nemətlər daha da artar.
İlham Əliyevin həyat yoldaşı dürüst, dindar, müasir, nəcib xanımdır. Yeni vəzifəsində uğurlar diləyirəm, Allah gözəlliklər nəsib etsin. Allah Azərbaycanı daha da gücləndirsin, düşmənlərindən qorusun, bərəkət versin, Türkiyə ilə birləşməyi nəsib etsin.
Həsəd aparanlar və qısqananların nifrət dolu dünyaları təkcə özlərinə zərər verər. Müsəlmanları isə daha sevindirər, gözəlləşdirər.
Özləri dekolteli qadınlarla əylənən, rəqs edən kəslərin digər insanları “niyə əylənirsiniz, niyə dekolte var” deyə tənqid etmələri səmimiyyətsizlikdir. Səmimi şəkildə dekolteyə, rəqsə, əyləncəyə qarşıdırsa, özlərinin də bundan uzaq olmaları lazımdır. Özləri yaşayıb başqasını tənqid etmələri qəribədir.
Yaşamaq sevincini itirmiş, sevgi ruhlarını itirmiş insanların həsəd dolu izahları təkcə özlərinə zərər verər.
Öz aralarında İslam əxlaqına heç uyğun olmayan həyat yaşayıb həsəd apardıqları üçün müsəlmanlara söz söyləyənlər səmimiyyətsizlik edirlər.
Mənim və dostlarımın sevinci, sevgisi, Allahın nemətlərini gözəl qiymətləndirməyimiz bəzilərinin fövqəladə dərəcədə həsəd aparmasına səbəb olur.
Həlim olmaq, təvazökar olmaq, mehriban və anlayışlı olmaq Peyğəmbər üslubudur. Bütün müsəlmanlara həlim olmaq yaraşar.
Liviyanın başına Qəddafini gətirən, işi bitdikdə aradan götürən və Liviyanı qarışdıran və parçalayan İngiltərə dərin dövlətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 fevral 2017> Click for more

Gecə-gündüz həmişə Allah ilə əlaqədə olan insanın əxlaqı, qavrayışı və şəxsiyyəti çox güclü olar.
İngiltərə dərin dövləti mənə qarşı hücum etməkdə çox gecikdi. Bütün qaranlıq oyunlarını ifşa etdik, darvinizmin əsassızlığını göstərdik. Nə böhtanları, nə də saxta xəbərləri heç bir işə yaramaz. Əllərindən gələni əsirgəməsinlər, məni elmi mübarizəmdən döndərə bilməzlər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i ən qiymətli edən xüsusiyyətlərdən biri çətinliklər içində mübarizə aparmasıdır. Səhabələr də qazi olurlar sevgi ilə mübarizəyə davam edirdilər.
Mehdi mənəviyyat qəhrəmanıdır. Mehdinin peşəsi sevgi, şəfqət, ictimai ədaləti təmin etməkdir. Mehdi siyasətə qarışmaz.
Allah yolunda elmi mübarizə apararkən qarşıma maneələr çıxması, böhtana məruz qalmaq məni daha da şövqləndirir.
Rus diplomatlarının ard-arda ürəkdən ölmələri normal vəziyyət deyil. Sui-qəsd şübhəsi ilə mütləq araşdırma aparılmalıdır.
İnsan sevgi göstərəcək və sevgi alacaq şəkildə yaradılıb. Təkcə bu zaman normal insan ola bilir. Sevgidən uzaq dayandıqda fitrət qapanır. Sevgiyə soyuq cavab verildikdə ruhda pozulma olur və sevgisizlik yayılır.

Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2017> Click for more

Darvinist düşüncənin Osmanlıda Əbdülhəmid dövründə hakim olduğu, ən böyük torpaq itkisinin bu dövrdə yaşandığı tarixi həqiqətdir. Əbdülhəmid İngiltərə dərin dövləti tərəfindən mühasirəyə alınmış bir insandır. Təhqirə məruz qalmasını qəbul etmərik, lakin övliya demək də doğru deyil.
Sevgisiz, mərhəmətsiz, vəfasız, ağzından kin və nifrət püskürən insanları gözəl sözlə səbirlə yetişdirəcəyik inşaAllah.
Kiprdə yunanlarla qardaşcasına yaşayacağıq. Lakin torpaq verməyimizdən qətiyyən söhbət gedə bilməz.
Şeytanın ən çox qarşı olduğu mövzu sevgidir. Hədəfi sevgini və gözəlliyi yox etməkdir. Nifrət və şiddət filmləri bilmədən buna xidmət edir.
Allah zalımlar tərəfindən əzilən məzlumları Mehdisi və İsa Məsihlə xilas etsin. İsa Məsih və Mehdini tezliklə zahir etsin.
İsa Məsihi, Hz. Mehdini, Tabut-u Səkinəni və içində gizlədilən bütün müqəddəs əmanətləri görəcəyik inşaAllah. Hamısı möcüzədir.
Təsadüf tamamilə xurafatdır, ola biləcək ən pis açıqlamadır. Təkamül hər şeyin təsadüflərlə olduğunu iddia edən bütpərəst düşüncədir, elm deyildir.
Mehdi dövründə Tabut-u Səkinə tapılacaq. Tabut-u Səkinə insanlara hüzur və sakitlik bəxş edəcək, metafizik cəhəti olacaq.
Hədislərə görə Mehdi zahir olmadan əvvəl də Mehdinin müsbət təsiri bütün dünyada görünəcək və hiss ediləcək.
Şeytanın varlığı, çatışmazlıqlar kimi görünən bütün hadisələr möminin ağlının, şəxsiyyətinin yetişməsi və inkişafı üçün mütləq lazımdır.
Sevmək və sevgini səmimi yaşamaq üçün Allah qorxusu lazımdır. Allah qorxusu olmadan səmimi sevgi olmaz.
Hədislərdə Mehdinin fiziki xüsusiyyətlərindən təfərrüatlı bəhs edilir; açıq alınlı, geniş qarınlı, təbəssüm edən şirin bir insan olduğu bildirilmişdir.
PKK-nın fəlsəfəsinə elmi cavab vermədən təkcə şikayət mahiyyətli çıxışlar etmək olmaz. Darvinist materialist fəlsəfə aradan qalxdıqda terror bitər.
Suriyalı qonaqlarımıza əxlaqsızlıq edənlərin olması dəhşətli vəziyyətdir. Suriyalı canlarımız hamımızın baş tacıdır. Suriyalı qardaşlarımızı sevməyənlər şəfqəti, mərhəməti bilməyən insanlardır. Onlar Allahın bizə lütfüdür, öz vətənlərindəymiş kimi rahat olacaqlar.
Hədislərdə şeytanın Mehdinin ayaqlarının altında mənəvi olaraq öləcəyi bildirilib. Şeytanın fitnələrini Mehdi yox edəcək.
Tövratda Mehdinin qarşılaşdığı bəla və əziyyətlərin çoxluğundan və bəlalar qarşısında heç sarsılmamasından özünü anlayacağı bildirilir. Tövratda Axırzamanda Mehdiyə qarşı pisliyi təşkilat edən dəccaliyyətdən də geniş şəkildə bəhs edilər.
Tövratda və musəvi mənbələrdə hz. Mehdinin ruhunun kainat yaradılmadan əvvəl yaradıldığı bildirilir.
Qarışıq günlər, qarışıq hadisələr yaşanacaq. Gözəl imtahanla imtahan olunub yetişdiriləcəyik. Sonunda İsa Məsih və Mehdini görəcəyik inşaAllah.
Hz. Süleymanın məscidini inşaAllah yenidən inşa edəcəyik. Müsəlmanlar, musəvilər, xristianlar hamımız birlikdə məsciddə dua edəcəyik.
Allah virus içərisində müxtəlif vəziyyətlərə qarşı müqavimət göstərəcək hər quruluşu yaradıb. Bu virusu başqa varlığa döndərməz, bu təkamül deyil.
Millətimiz gözəl hədəfə doğru irəliləyir. Millətimizin mehdiyyət yolundakı bu gözəl mübarizəsi dəccaliyyəti sanki dəli edir.
Melania Trampın çıxışına dua edərək başlaması çox gözəldir. Dinsizlərin Allahsızların lağlarına heç etibar etməsin.

Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2017> Click for more

Hz. Musanın əsasının ilana çevrilməsi, hz. İsanın palçıqdan düzəltdiyi quşun bir anda canlanması təkamüllə yaradılış olmadığının sübutudur.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top