Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 4 dekabr 2017> Click for more

Münafiq, İslam aləmi və müsəlmanlar üçün mühüm məsələdir. Münafiqlə qarşılaşmaq möminin sevincinin, sağlamlığının, səhhətinin güclənməsini təmin edər. Müsəlmanların birlik və həmrəyliyini gücləndiriər. Münafiqi qısamüddətli deyil, illərlə dəyərləndirmək lazımdır. Necə ki, elm aləmi qəribə varlıqla qarşılaşdığı zaman təfərrüatlı şəkildə təhlil edirlərsə, müsəlman da şeytan olan münafiqlə qarşılaşdığı zaman uzun-uzun təhlil etməlidir, elmi mübarizə aparmalıdır. Allah bizə şeytanı tanıtdığı zaman şeytanı son damcısına qədər millimetrin milyonda bir quyruğu qalsa belə, onunla elmi mübarizə aparmaqla mükəlləfik. Mömin şeytanı yaxaladığı zaman buraxmaz. Bütün gücü ilə şeytanla elmi mübarizə aparar.

Adnan Oktar deyir ki... 3 dekabr 2017> Click for more

Müsəlmanların ən mühüm məsuliyyəti səmimi olmaq, sonra da İslam Birliyini istəməkdir. İslam Birliyi ən böyük fərz vəzifədir.
Dinin bütün hökmləri kütləvi yaşamağa uyğundur. Zəkat, yardımlaşma, Həcc, himayədarlıq sistemi, hara baxsaq möminlərin kütləvi hərəkət etdiklərini görərik. Ayrılıb dağılmamaq Allahın əmridir.
Ön mühakiməyə qapılmaq alçaldıcıdır. Ağlı güclü olan insan dəlilsiz ön mühakiməli olmaz. İnsan gözü ilə gördüyünə, qulağı ilə eşitdiyinə inanar, dəlil olmayan məsələdə ön mühakiməli davranmaz.
Mehdi tələbələrinin metafizik xüsusiyyəti təbliğ bacarıqlarının və imkanlarının daha yüksək olması; xasiyyətlərinin də digər insanlarla müqayisədə yüksək olmasıdır. Mehdi tələbələrinin dünyaya bağlılığı yoxdur, mallarının və canlarının hamısını Allaha fəda edirlər, bu da metafizik xüsusiyyətdir. Bir-birinə bağlılıqları normal cəmiyyətlərdə görüləndən daha yüksək olar. Birinə zərər gəldikdə hamısı birlikdə sahib çıxarlar. Bunlar çox alışılan hallar deyil.
Münafiq Qiyamətdən və Qiyamət əlamətlərindən heç vaxt bəhs etməz. Mehdiyyət ən çəkindiyi məsələdir. Münafiqlərə müjdə olsun hz. Mehdini də görəcəklər, hz. İsanı da görəcəklər. Bu onlar üçün ən böyük ürəkağrısı olacaq.
Axmaq münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bir döyüşdə şəhid olacağını və müsəlmanların malını, mülkünü ələ keçirəcəklərini zənn edirdilər. Bu mənfəət ümidi ilə bütün gəncliyini İslama xidmət etdilər. Gəncliyi əllərindən getdi, həyatları bitdi, xəyalını qurduqları mal və mülkün hamısına da Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və müsəlmanlar sahib oldu. Allah münafiqləri eşşək kimi müsəlmanlara xidmət etdirər, sonunda onların murdarlığından müsəlmanları xilas edər. Münafiqlər hər şeylərini itirdikləri üçün donuz kimi böyürərək və sürünərək yaşayar, sonunda da cəhənnəmə gedərlər.
Allah münafiqə ən böyük cəzanı gəncliyini əlindən alaraq verər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə 20 yaşlarında müsəlmanların yanına gəlir, 40 yaşlarına qədər xidmət edirdilər. Allah münafiqlərin əlindən həyatlarını və gəncliyini alıb Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə verdi. Müsəlmanların üstünə gələcək nə çətinlik varsa, münafiqlərin üzərinə göndərdi. Münafiq həyatını müsəlmanlara verib gedər. Bu, münafiqə ən böyük cəzadır.
Münafiq İslam əxlaqının hakim olacağından bəhs etməz. Müsəlmanların mənəvi liderinin olmasını heç vaxt qəbul etməz. Liderlərlə itaət etməyin fərz olduğunu eşitmək istəməz. Mehdiyyətdən, İsa Məsihin gəlişindən heç vaxt bəhs etməz. Mehdiyyətin müvəffəqiyyətli olduğu məsələlərdən şiddətlə çəkinər, çünki mehdiyyətə dəstək olmaq istəməz. Mehdiyyət İslam Birliyini müdafiə etdiyi üçün münafiq tərsini müdafiə edər.
Ləyaqətsiz, namussuz, şərəfsiz olduğu halda, özünü dürüst, faydalı insan kimi göstərməyə çalışmaq münafiqin ən bariz əlamətidir. İkinci olaraq da münafiqlər mütləq müsəlmanların dağılmasını istəyər, İslama faydalı olacaq hər şeyə qarşı olarlar.
Münafiq ən ləyaqətsiz, ən şəxsiyyətsiz, ən fırıldaqçıdır, lakin özünü dürüst, dinə faydası olan, insanları guya xilas edən insan kimi göstərməyə çalışar. Hər münafiq vətəni xilas edən axmaq kimi ortaya çıxar. Məsələn, münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möminlərin yaxşılığını düşünmədiyini, özlərinin daha ağıllı, daha ədalətli olduğunu iddia edirdilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nə üçün Peyğəmbər olduğunu anlamır, ona verilən nə üçün bizə verilmir deyirdilər. Peyğəmbərin sahib olduğu hər şeyə həsəd aparırdılar.
Tarix boyu bütün münafiqlər mehdiyyətə qarşıdırlar. Əhli-beytə qarşı olmalarının səbəbi də hz. Əlini, hz. Həsəni, Hz. Hüseyni şəhid etmələrinin səbəbi də Mehdi əleyhinə olmalarıdır.
Hər yuxuda insana xüsusi xatirə verilər. Xatirə verildiyi üçün ən anormal şərtləri belə normal görərik. Məsələn, qarışqa üstünə minib Kayseriyə gedir, bunda təəccüblənəcək nə var deyir. Çünki xatirə və yaddaş bu şəkildə verilir. Məsələn, yuxusunda uçduğu zaman təəccüblənmir, çünki hər yuxu yaddaşı ilə yaradılır. Yuxunun yaddaşında daha əvvəl də uçduğu bilgisi olduğu üçün yuxu görən adam təəccüblənməz.
Allah İslam yolunda xidmət edən bütün bacı-qardaşlarımıza addımlarının sayı qədər, nəfəslərinin sayı qədər savab nəsib etsin.
Eqoist insanlar olmasa fədakar olanların dəyəri anlaşılmaz. Yaxşı olanın dəyərinin anlaşılması üçün pis olan xüsusi yaradılar. Eqoistlik insanı çirkləndirən murdarlıqdır. İnsanlar eqoistliyi gördükdən sonra fədakar insanın gözəlliyini böyük aclıqla görər.
Münafiq faydalı şeyi zərərli kimi göstərərək müsəlmanlar əleyhinə bilgi yayar. Ağlı zəif olan bəziləri də münafiqlərin bu axmaqca sözlərinə aldanarlar.
Tarix boyu bütün qadın münafiqlər qırxayaq, bütün münafiqlər kaftar xarakterindədir. Münafiq hadisələri heç vaxt qavraya bilməyən axmaqlıq içindədir. O qədər əxlaqsızlığına baxmayaraq əxlaq dərsi verməyə cəhd edər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də oğurluq etmiş, uşaq olarkən də quldur olan, fırıldaqçı, saxtakar olan münafiqlər Peyğəmbərə haşa necə davranacağını öyrətməyə çalışırdılar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in kasıb olarkən varlı olması, həyat yoldaşlarının çox gözəl olması münafiqlərin heç xoşuna gəlmirdi. Özlərinin Peyğəmbəri zəngin etdiklərini zənn edirdilər. Münafiq həm axmaq, həm də alçaqdır. Peyğəmbəri zəngin edən, onu sevən gözəl həyat yoldaşları yaradan Allahdır.
Rəsulullah (s.ə.v) dövründəki münafiqləri təhlil etdikcə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in savabının nə qədər böyük olduğunu daha yaxşı görürük. 300 münafiq çıxır, müsəlmanları döyüşün ortasında qoyub geri qayıdırlar. Tarix boyu o xarakteri həmişə eyni olub. Münafiq zehniyyəti; ədabaz, lovğa, həris, namərd, xain, hiyləgər, murdar, gizlində daha murdar, dəccaliyyətlə əməkdaşlıq edən, yalançı, quldur xarakterli, insanlardan nifrət edən, gözəl olan hər şeyə qarşı olan, pis olan hər şeyi sevən, homoseksualizmi dəstəkləyən, Müsəlmanların doğru yolunu kəsməyə çalışan alçaq məntiqdir.
Qadını potensial hər cür pisliyi edəcək biri kimi düşünüb qısqanmaq çox çirkindir. Qısqanmaq təkcə daha çox qorumaq istəyi mənasında ola bilər. Qadınlar şəxsiyyətli və ağıllıdırlar. Qadın şərəfinə düşkündür. Qadına potensial şübhə gözü ilə baxmaq vicdansızlıqdır.
Hər şeyin ən yaxşısını istəmək Cənnət əxlaqıdır. Ruhun, gözəlliyə doymamalıdır. Həmişə daha yaxşısını, həmişə daha gözəlini istəməlisən. Bu, mömin əxlaqıdır.
Quran həyata hakim olduğu zaman, yəni mehdiyyət dövründə müəlliflik gücü heyrətamiz inkişaf edər, incəsənətdə heyranlıq oyadan irəliləyiş olar. İnsanlar şən, coşğulu yaşayar. Qardaşlıq və köməkləşmə ruhu formalaşar. Mehdi sevginin zəmanətidir, sevginin hakimidir. Mehdinin siyasi cəhəti olmayacaq. İnsanlara sevgini öyrədəcək.
Qurana tam tabe olunduğu zaman cəmiyyət təzyiqi, məhəllə təzyiqi, ailə təzyiqi tamamilə aradan qalxar. Gənclərin, qadınların, insanların üzərindəki bütün təzyiqlər aradan qalxar, beyinləri çox rahat olar. Hal-hazırda gənclərin bildikləri rahatlama, əyləncə yerinə getmək formasındadır. Quranla yaşadıqları zaman o əyləncə yerində, min dəfə artıq rahat olacaqlar, daha fərəhli olacaqlar. Çünki beyinləri rahat olacaq, güvən olacaq, sevgi olacaq.
Quran əxlaqına sahib olmaq zəruri və asandır. İnsan normal yaşamağı Qurana tabe olmaqla təmin edə bilər. İnsanın, cəmiyyətin, həyatın məqbul olması üçün mütləq Qurana tabe olmaq lazımdır. Həyat Quransız olmur, Allah belə yaradıb. Həyat, vardır yaşayasan bir də üzərinə din əlavə edəsən deyə deyil. Quran həyatın özüdür. Həyat Quranla həyat olar.
Azərbaycanı, azəriləri çox sevirik. Allah bərəkətlərini artırsın. Azərbaycan demək Türkiyə deməkdir. Türkiyə demək Azərbaycan deməkdir. Onlar bizim baş tacımız, canımız, ruhumuz, mübarək bacı-qardaşlarımızdırlar. Dünyada da, axirətdə də bərabərik inşaAllah.
Sonsuz qısa zamanın an içində yaşanıb bitmiş olması böyük möcüzədir. Zaman və məkan olmayan aləm içində yaşayırıq, lakin çox insan düşünmür. Zamanın və məkanın olmaması insanın acizliyini göstərən böyük dəlillərdəndir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 dekabr 2017> Click for more

Tayyib hocamız təkcə Allahdan qorxar, başqa heç kimdən qorxmaz. Xalis dəliqanlıdır. Allah Tayyib hocamızın köməkçisidir. Əleyhinə kimi görünən bütün hadisələri Allah onun lehinə döndərir. Tayyib hocamızın Allahın icazəsi ilə yolu açıqdır. Ona kömək edilir.
Dövrümüzdəki münafiqlərin namərdlikləri, alçaqlıqları, əxlaqsızlıqları Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki münafiqlərin alçaq xarakteri ilə eynidir. Bütün münafiqlər oğrudur, soyğunçudur, qəsbkardır, insan bıçaqlayan həbsdə olmuş cəmiyyət mikroblarıdır. Münafiqlərin hamısı tanınmış azğın münafiqlər olaraq tarixə düşürlər.
Cənnətdə hər şey bizim ruhumuzu və zövq duyğumuzu tam qane edəcək şəkildədir. Cənnətdəki dostluqlar və sevgi, Allaha olan sevgi, Allahın təcəllilərinə olan sevgi çox qaneedicidir. Cənnət hal-hazırda hazırdır.
Münafiqlər 3-5 üfunətli it kimi qaranlıqda, leş kimi həyat yaşayırlar. Heç kim yanlarına yaxınlaşmır, saxtakarlar, fırıldaqçılar belə bunlara yaxınlaşmır. Hər kəs bunlardan iyrənir. Özləri də bir-birlərindən iyrənən, qudurmuş kimi bir-birinə hücum edən məxluqlar, utanmadan nur kimi müsəlmanları yanlarına çağırırlar. Bu da münafiqlərin nə qədər axmaq olmasının başqa sübutudur.
Allah Quranda münafiqlərdən yüzlərlə ayə ilə bəhs edir. Münafiqliyi gündəmdə saxlamaq, Quranın hökmüdür. Quran ayələri ilə münafiqlərin rəftarlarının, sözlərinin eynilə üst-üstə düşməsi Quranın möcüzəsidir. Münafiqlik mövzusundan, ayələrdəki hadisələrin eynisi reallaşdığı üçün bəhs edirik. Quranın möcüzəsinə şahid olduğumuz üçün bəhs edirik.
Münafiqlər; “bizi necə tanıyırsınız?” deyirlər. Donuzu necə tanıyırıqsa münafiqləri də elə tanıyırıq. Münafiqlərin sözləri, danışıqları, yazıları Quranda bildirilən bütün münafiq əlamətlərini daşıdıqları üçün bir-bir başa düşürük.
Mehdiyyət dövrünün münafiqləri Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki münafiqlər kimi tarixə düşəcəklər. Məxluq olaraq, bəşəriyyətin baş bəlası murdarlıqlar olaraq kitablara düşəcəklər.
Münafiq, müsəlmanlardan mənfəət ümid edərək İslama xidmət edər. Mənfəət əldə etməyi gözləyərkən bütün gəncliyi əlindən gedər. Mənfəət əldə edə bilməyəcəyini gördüyü zaman da bu dəfə kin və hərisliklə mənfəət əldə edə bilmədiyi o yeri dağıtmağa çalışar. Təkcə özü dağılar.
Allah münafiqlərə, gəncliklərini əllərindən alaraq ən böyük cəzanı verər. Münafiqlər dinə və Allaha qarşı qəzəbli olduqları üçün İslam üçün keçirdikləri vaxtdan böyük əzab çəkərlər. Kaş xidmət etməsəydim, sədəqə verməsəydim deyə ömür boyu ciyərləri yanar. Münafiq İslam üçün xidmət etməyi həyatını yandırmaq kimi gördüyü üçün, İslama xidmət edərək keçirmiş olduğu hər gündən ötrü böyük əzab çəkər. Allah bunu onların içinə böyük dərd olaraq verər. Bütün münafiqlərdən Allah gəncliklərini almışdır.
Şeytan münafiqlərin eqoistlik və təkəbbüründən istifadə edərək bu axmaqları qızışdırar. Müsəlmanlar isə münafiqləri gördükcə Quranın ayələrinin yaşandığını görərlər və mənəvi məqamları çox yüksələr.
Qurana görə namaz vaxtlı olaraq fərz edilmişdir. Namaz vaxtında yerinə yetirilməsi lazım olan ibadətdir. Dəstəmaz almayıbsansa necə namaz qıla bilmirsənsə, vaxt keçmişdirsə o namaz keçmişdir.
Ölüm mömin üçün fərəhlik, imtahanının sonu, Allaha qovuşması və aydın oyanışdır. İmtahanın müddətini Allah müəyyən etmişdir. Ən yaxşı şəkildə yetişməmiz dəqiqləşdiyi zaman Allah canımızı alar. Ölüm, konkret olaraq yuxudan oyanmaqdır. İnsanlar dərin yuxudan oyanmış kimi olacaqdır.
Önümüzdəki illərdə çətinliklər artacaq. Heç bir bacı-qardaşımız təlaşa qapılmasın. Bu çətinliklər insanların, bacı-qardaşlığın əhəmiyyətini başa düşməsinə vəsilə olacaq. Dünyanın aparıcı insanları bir yerə toplanacaq və birlik olma qərarı alınacaq, bütün əzablar aradan qalxacaq.
Allah ruha yaddaş verdiyi üçün insan “insan” olur. Yaddaş silindiyi zaman insan təkcə hiss edər, iyləyər, eşidir, toxunar. İnsan yaddaşı ilə şəxs halına gəlir. Hər kəsin yaddaşı ayrı olduğu üçün ayrı insan olmuş olur.
Qurandakı azadlıq insanların heyrət edəcəyi qədər genişdir. İslam dini ilk gəldiyi zaman insanlar bütün tabuları və lazımsız qaydaları ləğv etdiyi üçün heyrətamiz fərəhləndilər. Müşrik sistemin ənənələrinin insanları əzən yüzlərlə, minlərlə qaydasını İslam aradan qaldırdı. İslam insanlara bayram sevinci gətirər, insanların üzərindəki tonlarla yükü götürər.
Münafiqlər müsəlmanlara böyük fayda təmin edər. Müsəlmanların həmrəyliyini artırar. Müsəlmanlar münafiqlərin İslama haradan hücum edə biləcəklərinə dair bilgiləri görmüş olar. Beləliklə müsəlman o sahələri möhkəmləndirər. Müsəlmanlardan tənbəlliyi yox edər. İttifaq gücünü artırar, şövqü, bərəkəti artırar. Münafiqdə isə ağıl və fiziki cəhətdən çöküşə səbəb olar. Əsasda cəhənnəmdə böyük əzab qazanar.
Münafiqdə çox böyük təkəbbür və lovğalıq hissi var. Vətən xilas edən axmaq üslubu ilə ortaya çıxarlar. Müsəlmanların yanında olarkən, həmişə müsəlmanları tərifləyərlər, onlardan danışarlar, heç bir tənqid etməzlər. Müsəlmanların yanından ayrılan kimi var gücləri ilə müsəlmanları dağıtmağa çalışarlar. “Müsəlmanları niyə dağıtmaq istəyirsiniz?” deyirik, “homoseksuallıq, darvinizm, materializmin zəifləməsini istəmirik” deyirlər. Şeytanla eyni vəzifəni boyunlarına götürürlər.
Münafiqin əsas hədəf seçdiyi insanlar müsəlmanlar olar. İraqda, Suriyada, Əfqanistanda müsəlmanlara hücum edilir, İngiltərə dərin dövləti hücum edir, küfr əhli dünya miqyasında müsəlmanları çətin vəziyyətdə qoymaq üçün çalışır. Münafiq isə müsəlmanlardan ayrılıb, küfr əhli arasında yerləşərək müsəlmanlara qarşı mövqe tutur. Küfr əhli ilə heç maraqlanmır.

Adnan Oktar deyir ki... 1 dekabr 2017> Click for more

Münafiqin alçaldılması möminlərin qəlbində fərəhlik yaradar. Çünki onları alçaldan Allahdır. Münafiqin alçaldılıb donuz kimi çırpınmasını izləmək möminlər üçün əyləncədir. Axirətdə də möminlər münafiqlərin cəhənnəmdəki halını görüb əylənəcəklər.
Münafiq təkəbbür və eqoistlik istəyər, lakin Allah onlara tam ziddi ilə qarşılıq verər. Hər dəfə lovğalanmaq istədikləri zaman münafiqləri alçaldar. Münafiqi alçaldan Allahdır.
İnsanın imanı artdıqca Allah ona incəlikləri və sirləri göstərər. Allah küfr əhlini və münafiqləri məğlub yaradar, lakin Allahı çox diqqətli izlədiyin zaman bu sirri görərsən.
Şirk davam etdiyi müddətcə dağıntı fasiləsiz davam edər. Allah Özünə şirk qoşulmasını istəməz. İnsanların əzabları şirk bitəndə bitər. Allahın Kitabı qeyri-kafidir demək Allaha qarşı çox çirkin sözdür.
Münafiq müsəlmanların yanında olarkən eşşək kimi çalışaraq, müsəlmanın xeyrinə çalışar. Ayrıldıqdan sonra da müsəlmanların nəşəsinin çoxalmasını təmin edər. Münafiqlərin hücumları müsəlmanlarda heyrət ediləcək şövq artımına, bir-birinə olan sevgilərinin güclənməsinə, imanlarının dərinləşməsinə vəsilə olar. Münafiqlərin Quranda bildirilən hər sözü söylədiklərini gördükcə möminlər daha da şövqlənər.
Münafiqin imzası, küfr əhlinə qarşı ən təsirli işi görən müsəlmanları hədəf seçməsidir. Buna görə də, doğru yolda olan hər mömin camaatının mütləq münafiqi vardır. Münafiq küfr əhli ilə müttəfiq olduğu üçün heç vaxt onları hədəf seçməz. Münafiqin dərdi FETÖ ilə, PKK ilə, İslamı yer üzündən silməyə əzm edənlərlə mübarizə aparan müsəlmanları zərərsizləşdirib, tərəfdarlıq etdiyi bu dostlarını qorumaqdır. Münafiq İslama mane olmağa çalışdıqca İslam yavaş-yavaş yayılar. Münafiqin cəhənnəminin dərinliyi möminin Cənnətinin yüksəkliyini təmin edər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlər, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in özlərini haşa göz görə-görə ölümə sürüklədiyini iddia edirdilər. O dövrün münafiqləri küfr əhli ilə heç bir mübarizə aparmaz, alçaqcasına Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i hədəf alardılar. Bu dövrün münafiqləri də Suriyada, İraqda müsəlmanları şəhid edənləri, Türkiyəni parçalamağa çalışanları, dinsizliyi, materializmi hədəf almır. Nəyi hədəf alır: Bunlara qarşı ən təsirli mübarizə aparan müsəlmanları. Buna görə də, münafiq çox alçaq və şəxsiyyətsizdir.
İnsanlar xəstəliklər kimi acizliklər və uşaq ölümləri kimi mövzuları tam dərk edə bilmədikləri üçün imandan uzaqlaşırlar. Niyə kafir var, niyə münafiq var deyirlər. Bəziləri də insanların çoxunun iman gətirmədiyini gördükləri zaman, bu onlara mənfi təsir edir. Halbuki saydıqları bu şeylərin hamısı insanın iman gətirməsi, sevgini öyrənməsi, dərinlik qazanması üçün lazım olan, təhsilin hissəsi olan şeylərdir. Əgər dünyada belə təhsil almasaq Cənnətin mənası qalmazdı.
İnsan ağlı civə kimi dağılar. Həmişə toplamaq lazımdır. Sərbəst buraxıldığı zaman dağılaraq insanı yorar. İmanda sabitləşdiyi zaman isə beynin çox rahat olar. Dünyaya realist baxmaq lazımdır. Elm xarici aləmdə rəng, dərinlik, qoxu, səs olmadığını söyləyir. Lakin beynin içində üçölçülü, dərinliyi olan, rəngli, par-par parıldayan bir dünyanı yaşayan varlıq var. İnsanın millimetrin milyardda bir hissəsi qədər beyni olsa belə, sırf bu bilgini düşündüyü zaman iman gətirər.
Atatürk musiqini, heykəli, incəsənəti, keyfiyyətli geyinməyi, gözəlliyi, ziyalılığı təşviq etmişdir. Həmçinin müasir dindarlığı da təşviq etmişdir. Quranın türkcə tərcüməsini dərc etdirib on minlərlə sayda paylatdırmışdır. Atatürkün dəyərini anlamayan cahillərə heç vaxt etibar etməyə ehtiyac yoxdur.
Allah üçün xidmət etdiyini deyib Allahı unutmaq olmaz. Ən yaxşı xidmət, Allah ilə sıx əlaqə halında olmaqdır. Allah ən çox səmimi, dərin sevgini sevər. Allahı dərin sevən olmaq vacibdir. Dərin sevgi olduğu zaman, xidmət hissəsini Allah çox gözəl reallaşdırar, müvəffəqiyyət verər.
Din tərk edildiyi zaman, qəflət yaranar. İnsan zəif varlıqdır. Beyni hər cür təlqinə açıqdır. Əgər iman gətirməsə zəif olduğu üçün bu təlqinlərlə çox çalxalanar. İman gətirdiyi zaman isə taleyi, sonsuz ağıl Sahibi Allahın yaratdığını biləcəyi üçün narahat olacağı heç nə olmaz. İslamın qalib yaradıldığını bilər.
Tayyib hocamın qəlbi çox rahat olsun, 2023-cü ildə də bu millətin başında olacaq. Bu dövlət suriyalı məzlumlara sahib çıxır, qoruyur. Dövlətimiz pulun necə istifadə ediləcəyini yaxşı bilər. Tayyib hocamın həyatı gözümüz önündədir, şəxsi hərisliyinin, mənfəətinin olmadığını görürük. Qanunsuzluq vardırsa, prokurorluq orqanları lazım olanı edər. Tayyib hocam bu böhtanları ciddiyə almadan doğru yolunda irəliləməyə davam etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 30 noyabr 2017> Click for more

Eşq, Allah ilə əlaqəli olan gözəllikdir. İnsan Allahı çox sevdiyi zaman, Allaha çox bağlandığı zaman, Allahın təcəllisi olaraq insanı sevər. İnsan əti, sümüyü sevə bilməz. Allahı sevməyi eşq halına gətirsə, Allah ona insan formasında dünyada təcəlli edər. Bu təcəlliyə duyulan sevgiyə eşq deyilər.
Allah insanın Özünə yaxınlaşmasında sərhəd qoymamışdır. Hər insan peyğəmbərlər kimi, hətta daha çox Allaha yaxınlaşa bilər. Allah; “keçməyin, dayanın” deməmişdir. Allah sevgini sonsuz açmışdır, sevə bildiyiniz qədər Məni sevin, yaxınlaşa bildiyiniz qədər Mənə yaxınlaşın deyir. Mömin var gücü ilə Allahı sevməyi istəməlidir.
Münafiqin etdiyi hər rəzillik taleyində bəllidir. Harada nə yazacaq, hansı cümlələri quracaq, müsəlmanlara qarşı hansı həmlələri edəcək, cəhənnəmdə yeri harada olacaq, hamısı bəllidir.
Allah qorxusu olmadığı zaman insanlarda təkəbbür yaranar. Allah qorxusu hər cür anormallığı aradan qaldıran nemətdir. Qürur, təkəbbür, qısqanclıq kimi xəstəliklərin tək dərmanı Allah qorxusudur. Bu xəstəliklər insanı bürüsə sevgi aradan qalxar. Sevginin və gözəlliyin mənbəyi Allah qorxusudur.
Allah qorxusu, Allah qarşısında xəcalətli olmaqdan qorxma duyğusudur. Bu, sevgi ilə Allaha yaxınlıqla mömində heyrətamiz həzzə dönər.
Sədaqət insan olmağın şərtlərindəndir. Sadiq olmayan, vəfanı bilməyən insani xüsusiyyətlərini itirmişdir. Sədaqət yoxdursa, mərhəmətsizlik və qəddarlıq vardır. Vəfa, mərhəmət, sədaqət, insanın möhtəşəm gözəllikləridir. Bunlardan biri olmasa o insan ölər, insan olmasının mənası qalmaz.
Dindar ağıllı insanın ətrafındakılar hüzurludur. Din olmadığı zaman insanlar özlərini boşluqda hiss edər. Özünü boşluqda hiss edən insan ətrafına güvən verə bilməz. Din insanın məqbul, ağıllı, səmimi, dürüst, sevgi dolu, canlı yaşamasını təmin edər.
Münafiq küfr əhli dağılsın deməz. Küfr əhli ayrılsın deməz. Təkcə ən təsirli gördüyü müsəlmanların dağılıb ayrılmasını istəyər. Onun ən mühüm əlaməti təkcə təsiredici gördüyü müsəlmanları hədəf almasıdır.
Münafiqlərlə elmi mübarizə Quranda ən geniş izah edilən mövzulardan biridir. Müsəlman, münafiqlərlə elmi mübarizədə çox diqqətli olmalıdır. Bu ibadətin savabı çox yüksəkdir.
Münafiq Qurandan öz murdar əməlləri üçün istifadə etməyə cəhd edər. Bir qədər Qurandan, bir qədər küfr əhlindən öyrəndiyi məntiqlərlə ortaya çıxar. Küfr əhlinə qarşı çıxmaz. Lakin İslam Birliyinə qarşı çıxar. Mehdiyyətə şiddətlə qarşıdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründən etibarən münafiqlər mehdiyyətə qarşı çıxırdılar, buna görə də əhli-beyti şəhid etdilər. Münafiq, müsəlmanların mənəvi liderinin olmasını istəməz.
Allah qorxusu, Allah qarşı xəcalətli olmaqdan çəkinməkdir. İnsan belə mövqeyə gəlməkdən çox utanar, çox ağır əzab hiss edər. Mömin Allaha qarşı xəcalətli olmaqdan, Onun dəyərini qiymətləndirə bilməməkdən qorxar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından sonra bütpərəst və müşriklərin namus anlayışları və qadına baxış prizmaları İslama keçirildi. Müşriklərin öz yanlış məntiqləri İslamın hökmü, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sözü kimi göstərildi. Olduqca yanlış İslam anlayışı formalaşdırıldı. Bu zehniyyətin təməlini də qadının bütün haqlarını əlindən almaq, qadını potensial cinayət maşını kimi görmək, yarım insan varlıq kimi davranmaq var.
İslam üçün səy göstərmək əhəmiyyətlidir. Allah üçün kin bəsləmək ibadətdir. Lakin hər zaman ədalətlə, ağılla, məntiqli rəftar göstərilməsi, Qurana uyğun hərəkət edilməsi lazımdır.
Hər mövzudan izahı ilə birlikdə bəhs edilməlidir. Mövzunu xəbər halına salıb sonra həqiqətini və ya cavabını yayımlamamaq dürüst davranış deyil. Əgər cavabını yayımlamırsa, birtərəfli böhtan sistemi tətbiq edirsə; "mətbuat azadlığı var" deyilib keçilə bilməz. Ya cavabı ilə, düzgün məlumatla birlikdə yayımlamalı, ya da o xəbəri yayımlamalıdır.
Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründə döyüşməyi bacarmırıq deyərək geridə qalmaq istəyirdilər. Onlara bu ərazinin yarısı sənin olacaq deyilsə qaça-qaça gedər, ən yaxşı mən döyüşərəm deyirdilər. Münafiq iyrənclik dərəcəsində eqoistdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bunların alçaq olduğunu bildiyi üçün qənimətlərdən pay vermirdi. Döyüşə gedirdilər, lakin qənimətlərdən pay ala bilmirdilər. Buna görə də, maddi mənfəət təmin edə bilməmək onlara çox təsir edirdi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) heyrətamiz dərəcədə ağılla bu axmaqlardan İslam üçün ən gözəl şəkildə istifadə edirdi.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlər özlərini inqilab törədən xalq qəhrəmanları kimi göstərmək istəyirdilər. Bunun üçün də Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in döyüş qərarlarını ağılsızcasına tənqid edirdilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) İslamın güclü olması, məzlum müsəlmanların, qadınların, uşaqların qorunması üçün möminləri döyüşə təşviq edirdi. Münafiqlər isə axmaqcasına: "Peyğəmbər sizi ölümə sürükləyir" deyərək imanı zəif olanlara təsir etməyə çalışırdılar. Münafiqlər möminlərin uca məqsədlərini anlamazlar, çox iyrənc alçaq diaqnozlar qoyarlar. Onlarda uca məqsədlər, yüksək ideallar olmaz.
Ən kiçik təfərrüatı belə Allahın etdiyini düşünərək hərəkət etsən ağıllı və sabit olarsan. Mömin kəskin görüşlə dünyanı dəyərləndirər. Küfr əhli və münafiq hər şeyi özlərini etdiyini zənn edər, buna görə də, özünün həll yolu gətirdiyini zənn edər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 noyabr 2017> Click for more

Münafiq həmişə özünü alçaldaraq hərəkət edər. Hər hərəkətində özünü rəzil edər. Möminlərdə isə Quranda münafiqlərlə bağlı ayələrin eynilə yaşanmasından ötrü heyrətamiz həyəcan və dərinlik yaranar. Möminlərin bir-birinə bağlılığı artar, bərəkət gələr. Münafiqdə isə həmişə bərəkət itkisi və bir-birinin arxasınca bəlalarla boğuşma vardır. Axmaq olduğu üçün bu bəlaları anlaya bilməz. Axmaqca çırpınan donuzun şüursuz şəkildə hücum etməsi kimi hücum etməyə davam edər. Möminin münafiqlə elmi mübarizəsi şüursuz donuzla mübarizə kimidir.
Münafiqlər axirətdə it yalı kimi murdar yeməklər yeyəcəklər. Müsəlmanlar həm dünyada, həm də axirətdə həmişə Cənnət süfrələrindədirlər. MaşaAllah.
Allah sonsuz gözəllik, sonsuz yaxşılıq, sonsuz ağıldır. Allah bizim əbədiyyən Cənnətdə gözəl yaşamağımızı istəyir. Allah bizim yaxşılığımızı istəyir. Allah Cəhənnəmi Cənnətin dəyərinin bilinməsi üçün yaratmışdır.
Mağazalarda işləyən insanlara lovğalıq etmək çox böyük əxlaqsızlıqdır. O insanlar onsuz da səhərdən-axşama qədər ayaqüstü dayanır, gələn insana yardım etmək üçün gününü keçirdir. O insana çətinlik yaratmaq, tərs üslub işlətmək çox böyük vicdansızlıq və mərhəmətsizlikdir.
Türk dövlətlərinin birləşməsi, Azərbaycan və Türkiyənin bir olması, dərhal ola biləcək gözəllikdir. Rusiyanı da mütləq bu birliyə almaq lazımdır.
Dünya miqyasında müvəffəqiyyətlərimiz, təsirimiz həmişə qat-qat artır. Adnan Oktarın kitablarının, məqalələrinin və bu əsərlərdən faydalanılaraq hazırlanan konfransların, sənədli filmlərin təsiri dəccaliyyətə heyrətamiz elmi zərbə vurur maşaAllah.
Dəccal (haşa) özünün Allah və hz. İsa olduğunu iddia edərək ortaya çıxar. Həmçinin bu yolla zəif ağıllı insanları razı salmağı bacarar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir hədisində Dəccalın bu oyununu belə xəbər vermişdir: “DƏCCAL ÖZÜNÜ DİNDAR GÖSTƏRƏR, ƏN SON İLAHLIQ İDDİASI İLƏ ÇIXIŞ EDƏR”. İbn Həcər Dəccalın hiyləgərliyindən belə bəhs etmişdir: "Dəccal əvvəlcə iman və yaxşılıq iddiası ilə çıxar, sonra peyğəmbər, daha sonra da Allah olduğunu iddia edər".
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir hədisində; "Dəccalı bu qədər böyüdən və ucaldan əsgərlərinin ona olan bağlılığı olacaq" (el-Müstedrek, 4/507) deyə bildirmişdir. Başqa hədisində isə; "Dəccalın qərargahı günəşin batma tərəfindəki bir adada olacaq". (Suyuti, Dibac alel-Müslim, 6/261; Müslim, hədis: 2942; Avnul-Mabud, 11/317; Əs-Sünən əl-Varide Fil-Fitən, 6/1149.) demişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu sözləri ilə açıqca İngiltərə dərin dövlətinə diqqət çəkmişdir.
Mehdi (ə.s) müsəlmanların mənəvi lideri olmağı qəbul etməkdə əvvəlcə çox müqavimət göstərəcək. Bunun səbəbi qorxu deyil, vicdanən bu böyük mənəvi məsuliyyəti boynuna götürməkdəki vicdani həssaslığıdır. Buna görə də əvvəlcə; "mən adi insanam, çox sayda böyük alim var. Siz onlara gedin” deyəcəkdir. Lakin; "ümmətin nicatı üçün sənə ehtiyac var” deyə çox israr etdikləri zaman, artıq Mehdi (ə.s) da bu vəzifəni qəbul edəcək və İslam aləminin mənəvi lideri olaraq bu məsuliyyəti boynuna götürəcək.
Yaxın gələcəkdə inşaAllah İslam aləmi birləşəcək, türklük aləmi birləşəcək. Sonra da xristianlıq və musəvilik aləmi birləşəcək. Sonra da inşaAllah İslam əxlaqı bütün yer üzünə hakim olacaq. Bizim vəzifəmiz də bütün gücümüzlə hz. Mehdi (ə.s) və İsa Məsihə yardımçı olmaqdır. İsa Məsihə yardımçı olmağın vaxtı da artıq demək olar ki, gəlib çatdı. Bədiüzzaman həzrətlərinin də qeyd etdiyi kimi, İsa Məsihin mübarizəsi hazırda “gizli qalibanə”dir. Mehdiyyətdə isə bu mübarizə “açıq və aydın şəkildə qalibanə”dir. Məhz İsa Məsihin bu gizli qalibanə mübarizəsi də, Allahın icazəsi ilə yaxın zamanda açıq qalibanayə çevriləcək.
Qurana əməl edilmədiyi zaman Allah ora mütləq fəlakət verər. Qurana əlavə edildiyi zaman, Allahın endirdiyi din haşa bəyənilmədiyi zaman, şirk dinində israr edildiyi zaman fəlakət əksik olmaz.
Çiçəklərin hər hüceyrəsində ruh, hər hüceyrəsində ağıl var. Bir çiçəyin tək bir hüceyrəsində dünyadakı bütün insanların cəminin ağlından daha böyük ağıl var.
Allahı tanımayan insan səni tanıya bilməz. Allahı bu qədər ehtişamına baxmayaraq, görə bilməyən insan səni heç görə bilməz. Allahı sevə bilməyən səni sevə bilməz.
Allaha kəskin ağıl, kəskin diqqətlə, qəlbən aşiq olunar. Ağıllı insanın Allaha sevgisi olduqca dərindir. Kəskin məhəbbət, kəskin ağılla əlaqə şəklində olar.
Bir qadını hicablı olduğu üçün istədiyi məktəbdən, istədiyi peşədən uzaqlaşdırmaq çox böyük əzabdır. İctimaiyyətdə hicabdan istifadə edilməsinin heç kimə zərəri olmaz.
Eşq, ehtiras, sevgi olmasa insanda çökmə başlayar. Ən pisi Allah ağlını alar, hər an insanlara qarşı nifrət içində olar. Bu qəzəb həm əl-üzünü, həm də ağlını çirkləndirər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox gözəl ağılla münafiqləri İslam üçün istifadə etmişdir. O dövrdə münafiqlər 15-20 il müsəlmanlara xidmət etdi, döyüşlərdə iştirak etdilər, böyük qənimət qazanılmasına vəsilə oldular. Bütün gənclikləri bitdikdən sonra biz gedirik dedikləri zaman Peyğəmbərimiz (s.ə.v) gedin dedi. Həm müsəlmanlar murdarlıqdan xilas oldu, həm də arxalarında böyük zənginlik qoydular.
Münafiq heç bir məqsədi olmadan heyvan kimi yaşamağı bir şey zənn edər. Axmaq olduğu üçün; "səhər namaza qalxmağımız lazım deyil, İslamı yaymaq üçün kitab paylamağımız lazım deyil, səhərdən-axşama qədər boş-boş gəzirik" deyir. Bunu da azadlıq zənn edir. Bu azadlıq deyil, heyvan kimi sürünməkdir. Münafiqlər bunun azadlıq olmadığını cəhənnəm yataqlarında çox yaxşı başa düşəcəklər.
Möminlər hər zaman ölümə hazırdır. Mömin üçün ölüm vüslətdir, yəni qovuşmadır. Allahdan gəlirik, Allaha qayıdacağıq. Hər an Allah ilə iç-içəyik. Ölüm dediyimiz şey Allahın ruhunun yenə Allaha qayıtmasıdır.
Osmanlının yox edilməsi qərarı İngiltərə dərin dövləti tərəfindən alındı. Bu qərarla Əbdülhəmid dövründə darvinzm, içki, siqaret Osmanlının hər yerinə yayıldı. Ziyalılara Allahın yaratdığını inkar edib darvinizm qəbul etdirildi. Heyrətamiz dərəcədə pozulma başladı. Osmanlının ilk rəsmi fahişəxanaları açıldı. Osmanlı donanması və bir çox qurum ingilis paşalara verilib. Nəticədə Osmanlı parça-parça oldu.
Zənginliklə təbliğ düz mütənasibdir. Pul İslamın təbliğində, İslamın yayılmasında çox əhəmiyyətlidir. Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i də o dövrün ən zəngini hz. Əbubəkrlə dəstəkləmişdi. Hz. Xədicə (r.ə) anamız da o dövrün ən zəngin qadını idi. Bütün mülklərindən, maddi-mənəvi bütün imkanlarından İslamın yayılması yolunda istifadə etmişdilər.
Məktəblərdə təhsilin məqsədi sevgi, şəfqət, doğruluq və keyfiyyətdir. Bunun gənclərimizə yaxşı vurğulanması lazım. Məktəblərdə mütləq dostluq və yoldaşlıq mühitinin yaradılması, siniflərin keyfiyyətli və rahat mühitlər şəklində nizamlanması gözəl olar.
Cəmiyyətdə qadınları əzəcək hazır xurafata bənzər inanc sistemi var. Qadınların hər şeyinə qarışan və qadınların hər cür azadlığını məhdudlaşdıran fəlsəfə var. Bu inanc fəlsəfəsini aradan qaldıracaq əsas gücə ehtiyac var. Bu əsas gücün adı mehdiyyətdir. Qadınların layiq olduğu dəyəri görmələri üçün Allahın istəyi ilə mehdiyyətdən başqa yol yoxdur.
Mərhəmət olmadığı zaman zülm olar. Zülm isə insan ruhunu çox sarsıdan əzab növüdür. Mərhəmət olmasa, kainat məhv olar.
Darvinizm qadınları, təkamülünü tamamlamamış heyvan kimi görür. Darvin qadın barədə, evdəki itdən daha yaxşıdır deyir. Ənənəçi ortodoks İslamda da qadını yarım insan görən anlayış var. Qadınların əleyhinə yüzlərlə hökm var. Buna görə də, bir çox insan qadın düşmənçiliyi ilə yetişir. Qadınlar keyfiyyətli, mübarək, nəcib varlıqdırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 28 noyabr 2017> Click for more

Ortaya atılan böhtanların min misli də olsa Tayyib hocamı yenə dəstəkləyəcəyik, yenə də prezident edəcəyik. Tayyib hocamın həyatı ortadadır. Biz konkret vəziyyətə baxarıq. Dünya hərisliyi olmadığını görürük. Dünya malında gözü yoxdur. Allah üçün, İslam üçün bütün müsəlmanlara sahib çıxır. Belə gözəl əxlaqlı olan insanı İngiltərə dərin dövlətinin çaqqallarına qarşı heç vaxt tək qoymarıq. Tayyib hocam Allah, din, İslam, Kitab, vətən millət üçün bütün gəncliyini həsr etdi. Cinayət törədən vardırsa, qanunla, hüquqla üstünə gedilər.
Sevməyi bacaran insan budaqda gördüyü bir meyvəyə elə-belə baxıb keçə bilməz. Almanı gördüyü zaman, o quru taxtadan alma yaranmasına heyrətamiz heyranlıq duyar. Budaqdan qopartmağa yazığı gələr. O almanı qopartmaq ona əzab verər. Buna görə də, Cənnətdə budaqdan meyvə qoparıldığı zaman dərhal yenisi yaranır. İnsan o gözəlliyə heç zərər verməmiş olur.
Sevginin təməlini Allaha olan sevgi təşkil edər. Bəzi insanlar; "mən Allahı sevirəm, lakin görünməyən bir varlığı sevirəm" deyə düşünür. Halbuki Allah hər yerdə təcəlli edər; bitkilərdə, insanlarda, heyvanlarda, mənzərədə, hər yerdə Allahın təcəllisi vardır. Bir insanın sevgini yaşaya bilməsi üçün ruh sahibi olması əsas şərtdir. Ruh sahibi olmayan sevgini bilməz və yaşaya bilməz. Ruh sahibi insan sevmə qabiliyyəti ilə dünyaya gələr, sevgiyə ac olar və hələ kiçik uşaq olarkən bu aclığı hiss etməyə başlayar. Sevmə və sevilmə hissinin güclü olması o insanın iman əhlindən olduğunu göstərər.
Allah qorxusunun çatışmazlığının səbəbi o insanın ölü olmasından irəli gələr. İnsan əgər ruh sahibidirsə yaradılışdan Allah qorxusunu biləcək şəkildə yaradılar. Ruh sahibi insanın Allahdan qorxmamağı qeyri-mümkündür. Elə olduğu halda dəli olar. Allahdan qorxan insan taledə müsəlman olaraq, ruh sahibi olaraq yaradılmışdır.
Allahın rizasının ən çoxunu qazanmaq üçün Allahın hər an vicdanımıza vəhy etdiyi bilginin nə olduğuna baxmaq lazımdır. Məsələn, biz axşam veriliş yayımlamaq əvəzinə yemək dəvətinə gedə bilərik. Orada da müsəlmanlar söhbət edəcək, Allah rizası var deyə bilərik. Lakin burada milyonlarla insana müraciət etmək imkanı var. Gəlib veriliş yayımlamaq Allahın rizasının ən çoxu olur. Bu yolla anbaan Allahın vəhy etdiyi doğrunu izləyərək Allahın rizasının ən çoxunu anlayarıq.
Müsəlman münafiqlərlə elmi mübarizə apararkən həmişə sağlamlıq və güc tapar, ağlı inkişaf edər, imanı inkişaf edər. Münafiqdə isə həmişə çöküş vardır. Münafiq; "işlər çox yaxşı gedir" deyər, halbuki yerlə-yeksan olmuşdur. "Çox xoşbəxtəm" deyər, halbuki rəzil-rüsvay olmuşdur. Münafiqin həyatının hər məqamında pislik, alçaldılma və rüsvayçılıq vardır. Bir pislik üçün quyusunda sürətlə dibə doğru yuvarlanar.
Münafiq şeytanın təhriki ilə hərəkət edən varlıqdır. Müsəlmanları öz aləmində hər məqamda dayandırmaq, İslama xidmətin qarşısını almaq üçün həmlə edər. Münafiq müsəlmanlardan ayrıldığı zaman küfr əhlinin içinə və ya öz həyatına getməz, bütün vaxtını müsəlmanlara öz aləmində mane olmağa ayırar. Bunun üçün də ilk addım olaraq müsəlmanları dağıtmağı hədəf alar. Zəif olduğunu gördüyü insanları öz murdar aləminə çağırar. Eyni zamanda da, ən təsirli gördüyü müsəlmana həmişə həmlə edər.

Adnan Oktar deyir ki... 27 noyabr 2017> Click for more

Münafiqlər əvvəlcə Peyğəmbərin yanına gəldikləri zaman yoxsul olurlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanında zənginliyin dadını aldıqları üçün lovğalanır və bu dəfə mənfəətləri üçün zənginliyi istəyirlər. Öz mənfəətləri zəmanət altına alınmadıqda isə bu dəfə Peyğəmbəri (əxlaqsızcasına) ədalətli olmamaqla günahlandırırlar. Axırzaman münafiqləri də Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki münafiqlərin eyni rəftarını göstərirlər.
Münafiqin dövrləri var. İlk dövrlərində zəkası fəal, canlı deyildir. Bir də şeytanın onu hərəkətə keçirdiyi dövr vardır. O dövrdə münafiq zəkası şeytan zəkasına dönər. Şeytanın təcəlli etdiyi üçün şeytanın çirkli zənginliyini və ixtisaslı şeytan şəxsiyyətsizliyini görmək üçün münafiq təhlili əhəmiyyətlidir.
Münafiqin müsəlmanlara hücumu küfr əhlinin hücumu ilə müqayisədə daha qarmaqarışıqdır. Qarmaqarışıq hücuma göstərilən rəftar daha çox savaba vəsilə olar. Münafiq hücumunun çox olması ağlın inkişaf etməsinə və savabın artmasına vəsilə olar.
Mehdinin gəlişindəki əsas məqsəd ədalətdir. Mehdi sevgini, sülhü, qardaşlığı təmin edərək ədaləti yaradacaq. Dünyada ədalətin tam yaradılması təkcə mehdiyyət dövründə olacaq.
Dünyəvilik, dindarla dinsizin və hər inanca sahib insanın eyni vətəndaşlıq hüquqlarına sahib olaraq bərabər yaşamasıdır. İnancından ötrü insanlara təzyiq göstərilməməsidir. Ateistə sən necə ateist ola bilərsən deyə təzyiq göstərilə bilməz. Heç kimin paltarına, həyatına qarışmaq olmaz. İstərsə çarşab, istərsə də mini yubka geyinər. Quranda; "sizin dininiz sizə, mənim dinim mənədir" hökmü var. Bu hökm dünyəviliyin ən gözəl tərifidir.
Allahı heç vaxt tərk etməsən, hər şey sənə görə hərəkət edəcəyi üçün mütləq ağıllı olarsan. Allah ilə əlaqəsini heç vaxt qoparmayan insan ağıllıdır və bu ağla görə bütün dünya formalaşar. Bu ağla bütün dünya, hətta şeytan belə xidmət edər. Hal-hazırda bütün dünya təkcə mehdiyyətin hakimiyyəti üçün çalışır. Allahı tərk etdiyin anda isə şirkə girərsən və ağıl yaranmaz.
Münafiqin fikri olaraq əzilməsi möminlər üçün şəfa, zənginlik, bərəkət və xoşbəxtlik vəsiləsidir. Münafiq çox axmaq olduğu üçün fikri olaraq əzilməsi də asandır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in tətbiq etdiyi taktikaları dərk edə bilmir; "müsəlmanlar geri çəkilir" deyə sevinirdilər. Sonra Peyğəmbərimiz (s.ə.v) qəfildən qayıdaraq münafiqlərin təpəsinə elmi yolla zərbə endirir və fikri olaraq tam zərərsizləşdirirdi.
Münafiq müsəlmanlara sıxıntı verəcək sözlər demək istəyər. Axmaqca danışdığı zaman müsəlmanların bundan narahat olacağını düşünər. Bu sözlər müsəlmana heç vaxt təsir etməz.
Münafiqin içi şeytani odla yandığı üçün, içi yandıqca ağzından murdarlıq axar. Münafiqin ağlasığmaz kin və qəzəbi vardır, lakin bu kini ona heç nə təmin etməz. Kini münafiqə xəstəlik və bəla olaraq qayıdar. Münafiqin kin və qəzəbi öz sonuna səbəb olar. Qalib və üstün olan Allahdır. Münafiqin heç bir gücü yoxdur. Münafiqin kaftar kimi bağırmasının möminlərə heç bir zərəri yoxdur.
Münafiq həmlələrində müsəlmanlarda ağıl itiliyi, iman dərinliyi, fövqəladəlik və fəallıq yaranar. Quran ayələrinin eynilə reallaşdığını gördüyü üçün müsəlmanların özünə güvəni daha da artar.
Kobud davranan insanlara qarşı ağıllı olmaq lazımdır. Dərhal ani reaksiya göstərməmək, anlayışlı olmaq, şəfqətli davranmaq ilk tədbir olaraq yaxşıdır. İkinci mərhələdə kobudluğu davam edirsə, yenə də gözəl cavab vermək ağıllı olar. Beləliklə sonra daha geniş düşünmə və danışma imkanı yaranar. O insan verdiyin şəfqətli cavabı ömür boyu unutmaz. Lakin insan şeytanidirsə o zaman da yenə ağıllı davranan müsəlman qazanmış olar, səbir müsəlmanı gücləndirər.
Münafiq olmasa müsəlmanların mənəvi gücü anlaşılmaz. Münafiq müsəlmanların arasında olarkən küncdə dayanar, mübarizədən çəkinər. Müsəlmanların yanından ayrıldıqda birdən üzərinə şeytani iş görmə səyi gələr. Münafiqliklə mübarizə şeytanın ağlı ilə müsəlmanın ağlının toqquşmasıdır. Münafiq şeytani zəkadır. Münafiqə həmləyə keçəndə qəfildən şeytanın zəkası verilər. Əvvəllər axmaq olan münafiqə şeytanın zəkası verildiyi üçün güc kimi görünər. Halbuki şeytanın ağlı zəif olduğu üçün ağılsız və axmaqdır. Zəkası var, ağlı yoxdur. Münafiq də zəkalı kimi görünər, lakin hər həmləsi axmaqcadır. Buna görə də, münafiqlər mütləq məğlub olarlar.
Münafiqlərin xüsusiyyətlərindən biri də yanlarında çirkin dost olaraq zəif olanları aparmaları və həmişə "bizə gəlin" deyə çağırmalarıdır. Hər münafiq dəstəsi; "bizə gəlin" deyə çağırar. Münafiqin ən narahat olduğu şey saylarının az olması və alçaq olmasının görünməsidir. Bunun üçün sayı artırıb psixoloji təzyiqdən xilas olmaq istəyər. Halbuki Allah Quranda münafiqlərə verilən ən böyük cəzalardan birinin tək qalmaları olduğunu söyləmişdir.
Allah Quranda münafiqlər üçün; "əgər onlar bu elədikləri pisliyə, ağızlarından murdarlıq axıtmağa davam etsələr, səni onlara müsəllət edərəm" deyir. Müsəllət edəndə nə baş verir? Münafiqlər alçaldılır. Peyğəmbərlərə müsəllət olan hər münafiqi Allah həlak edib pərişan etmiş, alçaltmışdır. Münafiqlər hər dəfə dilləri ilə bir şeylər etməyə çalışıblar. Murdarlıq püskürməsi var, lakin bu murdarlıq püskürməsi müsəlmanlara heç bir zərər verə bilməyəcək şəkildə yaradılmışdır. Münafiqlərin həmlələri müsəlmanlara təkcə zənginlik bərəkət və rahatlıq gətirər.
Münafiqlərdə şiddətləri getdikcə artar, lakin Allah; "sizə dilləri ilə çirkinlik etməkdən başqa heç bir zərər verə bilməzlər" deyir. Həqiqətən də tarixdəki bütün münafiqlərin donuz kimi bağırmalarından başqa, ağızlarından murdarlıq axmasından başqa heç nə edə bilməyiblər. Sonunda da həmişə rəzil olublar, alçaldılıblar. Allah onları rüsvay vəziyyətə salmışdır. İnsan içinə çıxa bilməyəcək, heç kimin üzünə baxa bilməyəcək vəziyyətə gəliblər. Hər yerdə şərəfsiz, ləyaqətsiz, İngiltərə dərin dövlətinə xidmət etmiş alçaqlar olaraq yaşayarlar. Möminlər isə güclü, sağlam, şən, dinamik, böyük cəmiyyət olaraq həmişə gümrahdırlar.
Bütün münafiqlərdə eyni xarakteri görərik. Münafiqlər həmişə kiçik azlıqlar halındadır. Həmişə tənha, həmişə müvəffəqiyyətsiz, içinə qapanmış, eşşək kimi işləyən, lakin eşşək leşi kimi sürünən və əlinə heç nə keçməyən, tək yaşayan, qəlbi sıxılan, həqir, alçaldılmış, çirkli, çökmüş, murdar görünüşlü məxluqlar olaraq davam edirlər. Möminlər isə canlı, şən böyük cəmiyyət halında davam edirlər.
Allah münafiqləri tənha qoyur. Münafiqlər həmişə təcrid olunmuşdur, yoldaşları, dost ətrafları yoxdur. Münafiq fotoşəkillərinə baxdığınız zaman həmişə münafiqlərin digər münafiqlərlə olduğunu görərsiniz. Bu, Allahın onlara cəzasıdır.
Münafiqin gücü yoxdur. Təkcə xəstə kaftarlar kimi qəribə səslər çıxardar, başqa bir şey edə bilməz. Xəstə kaftarlar kimi bağırmasının səbəbi də guya öz aləmində müsəlmanları narahat etməkdir. Allah ayədə; "bundan başqa sizə heç nə edə bilməzlər" deyir.
Bu dövr müsəlmanların açıq, aşkar və qalibanə elmi mübarizə aparacağı illərdir. Hal-hazırda mehdiyyət açıq-açıq elmi mübarizə aparır. Gizlənən isə dəccaliyyətdir. Dəccaliyyət özü gizlənir möminlərin üzərinə münafiqlərini, şeytanlarını, əxlaqsız, dəyərsiz, ləyaqətsiz varlıqları salır. Lakin bunların möminlər qarşısında gücü olmaz. Çünki şeytanın gücü zəif yaradılmışdır. Dolayısilə münafiqin gücü də zəifdir.
Dünyaya zər aləmindən gəldik. İnşaAllah gedəcəyimiz yer Cənnətdir. Gəliş məqsədimiz də sevgidir. Sevgini öyrənmək mühüm olduğu üçün dünyadakı vaxt çox əhəmiyyətlidir. Dünyada çox yaxşı sevgi təhsili almasan Cənnətin bağçalarının, gözəlliklərinin heç bir mənası olmaz. Allah sevgidə çətinlik içində olanı dəyərli etmişdir. İnsan olaraq biz də çətinlik içində olanı sevirik. Hz. Yusifin zindanda ömrünün keçməsi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə müşriklərin verdiyi əziyyətlər, həmişə sevgimizi gücləndirir.
Tayyib hocamın gözəl İslam anlayışı var. Müsəlmanların birliyini müdafiə edir. Böhtanlara, ittihamlara heç cavab belə verməsin. Gözəl yolunda davam etsin. Tayyib hocamın həyatı gözümüzün önündədir. Dünyaya dair heç bir hərisliyi olmadığını bütün millət görür. Pul toplama, dünya üçün xərcləmək kimi dərdi yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 26 noyabr 2017> Click for more

Özünü Allaha rəbt edə bilməyən insanın ruh halı çox qeyri-sabit olar. Biri hədiyyə gətirər sevinər. 2 dəqiqə sonra kiminsə sözünə kədərlənər. Müsəlmanın Allaha çox möhkəm bağlanması lazımdır. Yoxsa ən kiçik sapmada insan həyatında qabarma və çəkilmələr başlayar.
İnsanın həyatının ən gözəl dövrü Allahı tanıdığı, anladığı dövrdür. Allahı tanımadan, Allahdan uzaq yaşamaq sürünməkdir, yaşamaq deyil.
Sevginin, igidliyin, səbrin, yüksək əxlaqın və eşqin öyrənildiyi yer dünyadır. Bu baxımdan dünya çox mühüm və əhəmiyyətlidir. Allah dünyadakı rəftarımızı və həyatımızı mühüm hesab edir. Allahın ən bəyəndiyi şeylər həmişə Allahın sevgisini axtarmaq, zəhmət çəkmək, səbir etməkdir. Allah yüksək vicdanı və həqiqi eşqi çox bəyənər. Küfr əhlini göstərdiyi halda, münafiqləri göstərdiyi halda, onların arasından Allaha yönəlib Allahı sevmək, Allahın ən bəyəndiyi haldır.
Hər yerdə qadınların üzərindəki təzyiqi aradan qaldıraq. Qadın mədəniyyətin, həyatın mənbəyidir. Qadın mübarəkdir. Qadınları gənc qız olarkən evlən deyən ailəsi, evləndikdən sonra həm əri, həm də ailəsi ağlasığmaz dərəcədə əzir. Qadın boşanmaq istəsə bu dəfə dul qadın haqqında böyük ittihamlar ortaya atılır. Bu çirkinliklərin hamısını aradan qaldıraq, qadınlar çox fərəhli, hüzurlu yaşasın.
Ülkücü gənclərin sayının artması Türkiyə baxımından mühümdür. Hakimiyyətdə hansı partiya olursa olsun, ülkücü gənclərin xidmətləri hər zaman çox dəyərli olmuşdur. Ülkücülər etibarlı insanlardır. Allah, Kitab, vətən, millət, dövlət, bayraqdan başqa məqsədləri olmaz.
Gənclər Quranda ittifaq etsələr, sevgiləri qarşılıqlı olar. Eyni inanca bağlı olanların anlaşmamağı mümkün olmaz.
Ənənəçi ortodoks İslam anlayışında xurafatları eşidən insanın dəhşətə qapılması haqsız olmaz. Lakin İslamdakı, Qurandakı dinin bu xurafatlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz olmasaydıq ənənəçi ortodoks İslamı dünyaya müsəlmanlıq kimi göstərəcək, sonra da müsəlmanların hamısını əzəcəkdilər. Biz Quran müsəlmanlığını ən gözəl təmsil edən dost qruplarından biriyik.
Şeytanın təsiri daxili təlqin şəklində olar. Məsələn, qəza keçirmiş bir insan var, kömək edilməsi lazımdır. Şeytan; "başını bəlaya salarsan işin olmasın" deyər. Şeytana qulaq asdığın zaman vicdansızlıq etmiş olarsan.
Allah qorxusu hörməti təmin edər. Hörmət olmadan sevgi olmaz. Allah qorxusu və Allah sevgisi iç-içədir. Allah qorxusunun içində olan ən güclü duyğu Allaha qarşı xəcalətli olmamaq istəyidir.

Adnan Oktar deyir ki... 25 noyabr 2017> Click for more

Hər şeyi edən Allahdır. Bu həqiqəti unudan insanlar tərs kimi gedən hadisələr olduğu zaman öz müvəffəqiyyətsizliyi zənn edib ümidsizliyə qapılırlar. İman zəifliyi və Allahı unutmaq belə fəlakətlərə səbəb olar. Dünyadakı bütün ağrı-acılar Allahı unutmaqdan irəli gəlir. İsrarla və qətiyyətlə, bir saniyə fasilə vermədən, Allahı heç vaxt unutmamalısan. Qəlb həmişə Allahla birlikdə olduğu zaman hər şey gözəl olar.
Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in, səhabələrinin beynini zəhərlədiyini iddia edirdilər. Halbuki hidayəti verən Allahdır. Mömin cənnət üçün xüsusi imanla yaradılmışdır, cənnətdən gələr cənnətə gedər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə yaxınlaşan hər səhabə talelərində iman olan cənnətdən gələn insanlar idi. Münafiqlər isə bunu anlaya bilməzlər, bir nəfər onlarla danışdı, bu da onlara təsir etdi zənn edirlər. Halbuki qəlblərə imanı yerləşdirən, möminləri bir-birinə sevdirən Allahdır.
Bizim proqramımız dini proqram deyil. Mən dindar insan olduğum üçün hər yerdə Allahı zikr edər, hər yerdə dindən bəhs edərəm. Mənim həyatımın hər dəqiqəsində din vardır. Həyatın hər mərhələsində Allah vardır, həyatın hər anında Allah zikr edilər, Allah sevilər.
Dindən danışılan mühitdə qadınlar olmaz demək çox yanlışdır. Din qadını təcrid etməz. Qadın, dinlə zidd varlıq deyil. Tam əksinə qadın mübarəkdir və dinlə iç-içə olan varlıqdır. Dinin olduğu yerdə qadın olmaz məntiqi ənənəçi sistemin təsiri ilə yaranmış yanlış məntiqdir. Həcdə necə ki, qadınlarla kişilər birlikdə ibadət edirsə, həyatın hər sahəsində də, dini mühitlərdə də qadınlar olmalıdır.
Münafiqlərin hər cür mənfi arzusu özünə bəla olaraq qayıdar. Münafiq çox xəstə ruha sahibdir. Üstü açılmayan cinayətlərin bir çoxunun arxasında münafiqlər vardır.
Münafiqlər Qurandan nifrət etdikləri halda, çox alçaq vəziyyətə düşdükləri üçün, özlərini qorumaq üçün Quran ayələrindən istifadə edərlər. Darvinizmə qarşı olmaz, dinsizliyə, ateizmə qarşı heç bir mübarizə olmaz, İslam Birliyini müdafiə etməz, iman həqiqətlərindən, Quran möcüzələrindən danışmaz, ancaq səhərdən axşama kimi müsəlmanlar əleyhinə danışarlar.
Yalan danışmaq çox bərbad şeydir. İnsanın ruhunu sıxar, çox ciddi mənəvi sıxıntı yaradar. Xüsusilə də mənfəət üçün yalan danışmaq cəhənnəmin qapısını açmaq deməkdir.
Münafiqi küfr əhli maraqlandırmaz. Hər zaman əsas hədəfi müsəlmanlardır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə müsəlmanları mübarizədən geri saxlamaq üçün Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i həmişə ağılsızcasına tənqid edirdilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə qüsur tapmaq üçün; "bizi istidə döyüşə aparır" deyirdilər. Halbuki müsəlmanlar döyüşə məzlumları, qadınları, uşaqları qorumaq üçün gedirdi. Münafiqlər isə müsəlmanların qorunması ilə heç maraqlanmazdılar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in həyat yoldaşları bir-birindən gözəl idi. Hamısı çox cazibədar, cəlbedici, namuslu, nəcib və gözəl idi maşaAllah.
İnsanın ruhu Allah sevgisinə ac yaradılmışdır. Heç bir insan sevgiyə müqavimət göstərə bilməz. Harada gözəllik, xeyir, sevgi, yaxşılıq vardırsa ruh onu dərhal çəkər. Allahın ruhunu daşıyan hər beyin bizim söylədiyimiz bilgini mütləq alar. Allah bizi inşaAllah qəlblərdə fərəhliyə, səmimi Allah sevgisinə, Allaha güclü bağlanmağa vəsilə edir.
Heyvanların balalarını qorumaq məsələsindəki məharət və bacarıqları heyranedicidir. İnsanların əksəriyyətində belə həssaslıq olmur. Toyuğa baxırıq şüuru qapalıdır, lakin bir çox balası arasında təkcə biri itsə dəhşətli səs-küy salar. Tək bir toyuğu balaları ilə birlikdə müşahidə edən insan Allahın sənətini çox gözəl dərk edə bilər.
Tənqid ən keyfiyyətli güzgüdür. İnsanın görə bilmədiyini göstərən rentgen aləti kimidir. Tənqiddən narahat olmaq sağlam deyil. Ruh sahibi tənqidi sevər. Səmimi tənqid məqbuldur. Uca səslə tənqid etmək də doğru olmaz. Tənqid insanın özünü mükəmməlləşdirməsi üçün mühümdür.
Tayyib hocamdan İslam Birliyini gündəmdə saxlanmasını xahiş edirik. Bu duadır, Allah duaları qəbul edər. Dünya miqyasında dəccaliyyətlə qarşı-qarşıya olduğumuz üçün Türkiyə təkbaşına təsirli ola bilməz. Əvvəlcə qəbul etməsələr belə həmişə, israrla İslam Birliyini xatırlatsın. Bir müddət sonra müsəlman ölkələr də utanacaq və qəbul edəcəkdir.
Münafiqlər Allah yolunda malını xərcləməkdən çox böyük iztirab duyarlar. Verdikləri malı müəyyən yolla geri almaq istəyərlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i də malların bölüşdürülməsi məsələsində ədalətli olmamaqla ittiham edirdilər. Çünki əxlaqsızcasına müsəlmanların və İslamın mənafeyini deyil, öz murdar mənfəətlərini düşünürdülər.
Allahın hər yeri əhatə etdiyini görən insanın ruh halına təvazökarlıq deyilər. Böyük olan təkcə Allahdır. Mömin; böyüyəm, lakin özümü bir qədər daha kiçildim deyə heç vaxt düşünməz.

Adnan Oktar deyir ki... 24 noyabr 2017> Click for more

Ağıllı insan özünə və ətrafına zərər verməz, hüzurludur. İnsan yanında sıxılmaz. Mövcudluğu təsiredicidir, göz həmişə onu axtarar. Ağıllı baxış çox mənalı və gözəl olar. Ağıllı insan sakitləşdiricidir, qəlbə fərəhlik verər. Ağıllı insan gəldiyi zaman insanlar təbii olaraq onun həmişə Allah ilə birlikdə olduğunu hiss edərlər. Ağıl Allahdan gələn nurdur.
Mərhəmətli insan yardımçı, səxavətli və bağışlayan olar. Gözəl danışar, acı sözlər deməz. Üslubu firavanlıq, həmişə rahatlıq verməyə çalışar. Təmizdir, keyfiyyətə, gözəlliyə önəm verər. Gözəllik təqdim etmək də mərhəmətdir.
Quran təkamülü rədd edir. Allah bütün insanların hələ dünyaya gəlmədən zər aləmində yaradıldıqlarını bildirir. Bunun özü, Quranda təkamül olmadığının dəlilidir.
Önümüzdəki illərdə çox böyük hadisələr görəcəyik. Bəzi insanlar dünyanın artıq məhv olduğunu düşünəcək. Öncül insanlar da çox qalmayacaq. Məhz belə şəraitdə Allah insanların qəlbinə vəhy edəcək, Mehdinin zahir olmasının yeganə qurtuluş olduğunu göstərəcək. Bu qənaətə dövlətlər ortaq olacaq. Bir şəxsin ətrafında bütün dünya birləşəcək.
Keyfiyyəti axtarmaq insanın ruhundakı gözəlliyi göstərər. Keyfiyyət bilavasitə Allah ilə əlaqə yaradıldığı zaman yaranar. Məsələn, kommunistlər keyfiyyət üzərində dayanar, lakin kommunist ölkələrdə incəsənət və keyfiyyətdə böyük çöküş olar. Ənənəçi İslam anlayışının olduğu ölkələrdə də incəsənət və keyfiyyət çökməsi olur. Quran müsəlmanlığı tam tətbiq olunduğu zaman heyrətamiz dərəcədə keyfiyyət və incəsənət formalaşar.
Bağışlayan insan psixoloji cəhətdən də rahat olar. Bağışlamağı bacarmayan insan əsəbi və gərgin olar, ətrafına hüzursuzluq yayar. Bağışlamaq fərəhlik gətirər.
Bizim idealımızdakı azadlıq hal-hazırda yoxdur. İnsanların üzərində ənənəçi sistemin təzyiqi, ailə təzyiqi, cəmiyyət təzyiqi, küçə təzyiqi kimi cürbəcür təzyiqlər var. Lakin Quranın gətirdiyi nurlu azadlıq günlərinə doğru sürətlə gedirik.
Münafiqləri alçaltmaq Allahın Qurandakı əmridir. Münafiqlərin alçaldılması möminlərə şəfadır. Tövbə surəsi, 14-cü ayə: “...Allah onlara sizin əllərinizlə əzab versin, alçaltsın və onlara qarşı sizə qələbə versin, möminlər cəmiyyətinin köksünə şəfa versin”.
Təvazökar insan eqoistlikdən xilas olmuşdur. Özü üçün deyil, başqaları üçün yaşayan insana təvazökar deyilər. Təvazökar insan təkcə Allahın rizasını axtarar. Sevgini axtarar.
Ey Rəbb, tezliklə Mehdini göndər, ey Rəbb tezliklə İsa Məsihi zahir et. İslam Birliyini görək. Müsəlmanların nicatını, bütün dünyaya qardaşlığın, sülhün hakim olduğunu görək.
Müsəlman heç vaxt küfr əhlinə və münafiqlərə boyun əyməz. Elmlə, irfanla sonuna qədər mübarizə aparar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə səhabələr çox igiddilər. Allah yolunda döyüşdən heç vaxt qaçmırdılar. Münafiqlər isə axmaqcasına; "bizi göz görə-görə ölümə sürükləyirsən" deyirdilər. Münafiq şəhidliyə inanmaz. Şəhidliyin taledə yüksək məqam olduğuna inanmaz.
Münafiqlərin davranışı tarixdə həmişə eyni olmuşdur. Haşa Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vicdansız olduğu, ədalətli olmadığı, müsəlmanları qorumadığı kimi alçaqcasına böhtanlarla ortaya çıxırdılar. Şəhid olan müsəlmanlar üçün haşa Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i günahlandırırdılar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə yaşanan müharibələrin müsəlmanları qorumaq üçün lazım olduğunu başa düşmür, hər şeyin taleyə görə yaşandığını, şəhid olanın taleyində olduğu üçün şəhid olduğunu anlamırdılar. Əgər Peyğəmbərimiz (s.ə.v) cihad əmri verməsə Allah qorusun bütün müsəlmanlar yox edilərdi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v); "risklidir, onun üstünə getməyin, onunla döyüşməyin" desəydi bu gün İslam olmazdı.
Müsəlmanlar çox nurlu və təmiz, münafiqlər isə hər cür əxlaqsızlığı etməyə meylli, xəstə və murdardırlar. Küfr əhli münafiqlə müqayisədə daha tənbəl və çəkinəndir. Münafiq daha azğın, daha gözü dönmüş, daha təfərrüatlara girərək hücum edən xarakterdədir. Münafiqlə mübarizə şeytanla aparılan mübarizədir. İslam əxlaqının hakimiyyəti yaxınlaşdıqca şeytanın, yəni münafiqlərin həmlələri artacaq, son məqamda münafiqlər və şeytan tamamilə məğlub ediləcəklər.
Münafiq ölü varlıqdır. Şeytan elektromaqnit qüvvə kimi içinə girər və müsəlmanların əleyhinə onu hərəkətə gətirər. Müsəlmanlara bu şeytani həmlə olduğu zaman müsəlmanların müdafiə gücü və bərəkəti, zehin açılması olar. Müsəlmanların bir-biri ilə olan anlaşmazlıqlarını aradan qaldırar. Möhkəm birləşib kütləvi, fəal, gözəl hərəkət etmələrini təmin edər. Buna görə də, münafiq həmləsi müsəlman üçün çox böyük xeyir və nemətdir. Münafiqlərlə aparılan elmi mübarizə müsəlmanların şövqünün, coşğusunun yüksəlməsinə vəsilə olar.
Şeytan Allah tərəfindən yaradılmış mexaniki, təkcə pisliyi və mənfiliyi bilən zəkadır. Kompüterin içindəki elektron sxem kimidir. Münafiq də şeytanın nüfuz etdiyi boş maşın kimidir. Münafiqin müstəqil zəkası yoxdur, şeytanın ona söylədiklərini nəql edər. Şeytan da təkcə Allahın kodlanmış olduğu cümlələri qura bilər, tam o qədər danışa bilər. Dolayısilə şeytan nəzarət altında olan mənfi qüvvədir.
Həqiqi hüquq vicdana tam tabe olunmasıdır. Vicdan tamamilə vəhyə əsaslanar. İnsan vicdanına tam tabe olursa mükəmməl hüquq var deməkdir.
Bir insanla məsləhətləşmək, məşvərət etmək hər zaman faydalıdır. Lakin sevgisiz, qısqanc insanların yanlış yönləndirmələrindən çəkinmək lazımdır. Məşvərətlərin uzun olmaması, boşboğazlığa imkan verməmək doğru olar. Boşboğazlıq zaman oğurluğudur. Vaxtını alan çox qiymətli dəyərini əlindən alır deməkdir.
Duanın tək məqsədi Allahı sevmək, Allahla yaxın olmaq Allahla dostluqdur. Allahın gücünü bilib Onun gücünə təslim olmaq, Onun mövcudluğunda əriməkdir. Allah hadisənin düzəlməsi və duanı birlikdə yaratmışdır. Məqsəd təkcə Allaha sevgini artırmaqdır. Allahı sevən Allahın təcəllilərini də çox sevər. Hər şeyin məqsədi sevgidir.
Cəmiyyətin xoşbəxt və hüzurlu yaşamasının cavabını müqəddəs kitablarda axtarmaq lazımdır. Kainatı, insanları və insanların acizliyini, bədbəxtliyini biz yaratmadıq. Bunları yaradan həll yolunu da yaratmışdır. Yaradan Qüvvənin nə dediyinə baxmaq lazımdır. Xəstəliyi yaradan şəfasını da yaratmışdır. Xəstəliyin həll yolu üçün Allah; "Mənə yaxın olun" deyir. "Əgər səmimi olsanız İslamı dünyaya hakim edəcəyəm" deyir. O zaman insanları həmişə səmimiyyətə dəvət etmək lazımdır. Səmimi olduğumuz zaman Allahın bizə birləşməyimizi və bir liderin ətrafında toplanmağımızın lazım olduğunu bildirdiyini görürük.
Cəsarət qazanmağın iki yolu var. Birincisi xalqın böyük hissəsinin tətbiq etdiyi, qorxduğu şeyin üzərinə getməkdir. Lakin bunda qorxu adətən yox olmaz, tam əksinə stress əmələ gələr. İkinci və əsas olan yol isə Allaha sığınaraq, hər yerdə Allahın təcəllisi ilə üz-üzə olduğunu bilməyin hüzuru içində olmaqdır. Həmçinin Allaha; “ey Rəbb, məni cəsur et, qorxuları üzərimdən al” deyə dua etmək lazımdır.
Dinlə lağ edilən mühitlərdə bu üslubun çirkin olduğunu ifadə etmək lazımdır. Allaha hörmət göstərmək gözəldir. Ayəyə görə müsəlman, dinə hörmət olmayan mühitdən qalxıb getməlidir.
Tayyib hocamın son dövrdə danışıqlarında keyfiyyət, sevgi və incəsənəti vurğulaması çox gözəl oldu.
Müəllimləri çox sevirik. Təkcə məktəbdə deyil, hər yerdə hörmət görmələri lazımdır. Müəllimlik müqəddəs vəzifədir. Bu gözəl insanlara hörmət göstərməmək çirkinlik olar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 noyabr 2017> Click for more

Gözümüzə yapışmış ekranın qarşısında yaşadığını anlayan insan üçün imandan başqa yol yoxdur. Maddənin əsli həqiqətini anlayan insanda dünyanın bütün çətinlikləri qarşısına çıxsa, bütün şeytanlar başına toplansa, bütün zalımlar qarşısına çıxsa, ən kiçik sarsılma olmaz. İnsanların əxlaqındakı pisliklərin təməlində həmişə iman zəifliyi var. Oyun oynamalar, vəfasızlıqlar, sədaqətsizliklər həmişə iman zəifliyindən irəli gələr.
İnsan səhv etdiyi zaman üzülməz. Üzülmək şirk olar. Ağıl işlədərək, nəzakətlə, hadisəni ən sürətlə necə düzəldə biləcəyimizi tapmalıyıq. Bunu tapdığımız zaman yeni keyfiyyət, yeni irəliləyiş oldu deməkdir və möminə yenə qazanc olar.
Xəstəliklər insanın Allaha yaxınlaşmasında çox mühüm vəsilədir. İnsanların çoxunda Allahdan uzaq dayanma məntiqi olur. Halbuki Allahdan uzaq olduğu zaman insan hər şeyini itirər; sevgi gücünü, dərinliyini, sevincini, mövcudluq məqsədini... Xəstəlik insanları bütün bu itkilərdən uzaqlaşdırar. Zahirdə çətinlik kimi görünər, lakin batində insana çox gözəllik qazandırar.
Mehdiyə həm feili, həm də sözlü olaraq çoxlu hücum olacaq. Lakin heç bir feili hücum məqsədinə nail olmayacaq. Çünki Allah Mehdini, Cəbrayıl və Mikayıl da daxil olmaqla, minlərlə mələyi ilə qoruyar. Heç bir hücum Mehdiyə çata bilməz.
İsa Məsihin zühur əlamətlərinin hamısının reallaşmış olması, İsa Məsihin yer üzünə enişi qədər ecazkar və möcüzəvi hadisədir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) 1000 xəbər vermişdir və bu xəbərin 1000-nin də doğru olaraq reallaşdığını görürük. 1000 xəbər doğru olduğuna görə 1001-ci də doğrudur. İsa Məsihin zühuru haqdır.
Bir münafiq növü də, müsəlmanları qoruyurmuş kimi görünərək müsəlmanlar əleyhinə fəaliyyət göstərənlərdir. Bu çox alçaqcasına, axmaqcasına, xaincəsinə üsuldur. İslam yolunda bircə əsəri belə olmayan bu tiplər namərdcəsinə və alçaqcasına müsəlmanlara hücum edərək, təkcə fitnə törədirlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də bəzi münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i qorumaq adı ilə müsəlmanlara hücum edirdilər. Belə tiplər xüsusilə münafiq hücumu olduğu zamanlarda ortaya çıxıb Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i qoruyurmuş kimi üslub işlədərək səhabələrdən öndə gedənləri hədəf alırdılar. Halbuki hədəflərinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v) olduğu çox açıq idi. Axmaqca üsullarla müsəlmanlara zərər verəcəklərini zənn edirdilər. Belə alçaq insanların müsəlmanlar əleyhinə olan sözləri müsəlmanların həm savabını, həm də digər müsəlmanların gözündəki dəyərlərini qat-qat artırar.
Hörmətli Dövlət Bahçeli həqiqi dava adamıdır. Partiyaçılıq məntiqi ilə hərəkət etmir. Allah, vətən, millət, dövlət üçün mübarizə aparır. Çox nəcib, çox keyfiyyətli, həqiqi dövlət xadimidir. Təbrik edirik. Allah uzun, xeyirli ömür nəsib etsin.
Münafiqlər bir-birindən nifrət edər, lakin xoşlandıqlarını söylədikləri zaman, bu xoşlanma da çox iyrəncdir. Eynilə peyinqurdunun murdarlıqdan xoşlanması kimidir. Münafiqin iyrəncliyini Allah xüsusi olaraq yaratmışdır. Münafiqə baxaraq şeytanın iyrəncliyini tanıyarıq.
İslama xidmətlə keçən hər dəqiqəsi münafiq üçün çox böyük əzabdır. Bu əzabı həmişə yazaraq axmaqcasına yüngülləşdirməyə çalışar. Lakin yazdığı hər sətirdə içi daha çox yanar və o yazdığı hər cümlə, hər söz üçün eyni zamanda cəhənnəmdə də ayrı yanacaq.
Münafiq axmaq olduğunu şeytan ona bilgi vermədən anlaya bilməz. İllərlə İslama xidmət edər, sonra bir gün şeytan ona; "sən axmaqsan” dediyi zaman həmin anda axmaqlığını anlayar. İslama xidmətlə keçən hər günü əzab olaraq içinə oturar.
Yunanistan bizim doğma qardaşımızdır. Bizi süni olaraq ayırdılar. Yunanlar bizim övladımızdır, onlar bizim canımızdır. Tayyib hocam Yunanistana getdiyi zaman danışsın sərhədləri açaq, vizaları ləğv edək desin. Allah razı olsun Tayyib hocamdan, Yunanistan səfəri inşaAllah çox bərəkətli olar.
Düşüncə üfüqünü Allah açar. Səmimi olub özünü Allaha təslim edənə Allah hər şeyi açar. Bütün bilgi Allaha məxsusdur. Özümüzü rahat buraxdığımız zaman, Allah hər işimizi heyrətamiz bərəkətli və gözəl edər.
Münafiqlər birlik kimi görünər, lakin hamısı bir-birindən nifrət edər. Bir-birləri haqqında hər şeyi deyər, qəzəblərini və nifrətlərini həmişə göstərərlər. Münafiqi yaxşı izləmək də ibadətdir. Oradan şeytanı tanımış olarıq.
Heyvanlara zülm bilərəkdən edilirsə qarşılığı ağır həbs cəzası olmalıdır. Heyvanın dərdini anladacaq dili yoxdur. Heyvana zülm edənləri nəsillər boyu tanıtmaq, hər kəsə ifşa etmək lazımdır.
Allah Quranda münafiqlərin alçaldılmasını bildirmişdir. Ayəyə görə münafiqlərin alçaldılması möminlərə maddi və mənəvi şəfadır. Müsəlmanlar hər münafiq hücumunda daha sağlam, daha gümrah, daha güclü olarlar. Münafiqlər isə fiziki cəhətdən də, əqli cəhətdən də, maddi cəhətdən də çökərlər.
Münafiq ucsuz-bucaqsız azad yaşadığını, istədiyi kimi İslama hücum etdiyini düşünər, halbuki təkcə taleyindəki hücumu edə bilər. Həmçinin münafiqin hər hücumu ilə müsəlmanlar heyrətamiz bərəkət qazanar. Müsəlmanların yeni üfüqlər qazanmasına vəsilə olarlar. Münafiqlər olmasa müsəlmanlar içinə qapalı və tənbəl ola bilər. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə hər münafiq hücumu ilə səhabələrin həm Peyğəmbərə bağlılıqları artdı, həm mübarizə əzmləri artdı, həm də tədbir alma cəhətləri inkişaf etdi daha çevik hala gəldilər.
Hz. Süleyman şeytanları illərlə İslama xidmət etdirmişdir. Münafiqlər də şeytan olaraq müsəlmanların yanına gələr və İslama 15-20 il xidmət edərlər. Müsəlmanların yanındakı vaxtının bitməsinə yaxın şeytan daha çox üzərilərinə nüfuz edər. Hz. Süleyman şeytanlara çox yaxşı nəzarət edir və işlədirdi. Hədislərdə Mehdinin də münafiqləri çox yaxşı işlədib tam mənası ilə fikri olaraq zərərsizləşdirəcəyi bildirilib.
Həmişə qəzəbli olan insanın təvəkkülü çox zəifdir, şirk bataqlığına düşmüşdür. Həmişə qəzəbli olmaq ciddi sinir zəifliyidir və əhəmiyyətli məsələdir. Əgər insan həmişə gərgin və əsəbidirsə, insanları, əşyaları, hadisələri bütləşdirmiş deməkdir. O da onu gərginliyə salmışdır. Əsəbin mənşəyi Allahı unutmaqdır. Hər şeyi Allahın yaratdığına inanmış olan Allaha özünü tam təslim edən çox hüzurlu yaşayar. Bütün xəstəliklərin, narahatlıqların təməlində Allaha təvəkkül edə bilməmək var.
Ruhun kamallaşıb yetkinləşməsi insanın hər an Allah üçün nə edə bilərəm deyə düşünməsi ilə mümkündür. O zaman ruh cənnətdən dərin zövq alan keyfiyyətə nail olar. Boş gəzən, hədəfi, həyəcanı olmayan insanın ruhunun dərinlik qazanması qeyri-mümkündür.
Beyin də kölgə varlıqdır. Beyindən ruh yaranmaz. Ruhdan beyin yaranar. Beyin dediyiniz, qəssabda gördüyünüz ət və yağ parçasıdır. Hər şey Allahın ruhudur.
Suriyada məsələni heç uzatmadan tezliklə hökumət yaradılsın, bu rəsmi hökumət olaraq dünyaya tanıdılsın. PYD məsələsində Türkiyə mövqeyində çox haqlıdır. Tayyib hocamın bu barədəki açıqlamaları da doğrudur. PKK və bütün terror qrupları Suriyadan təmizlənsin və məzlum Suriya xalqı artıq evinə qayıda bilsin.

Adnan Oktar deyir ki... 22 noyabr 2017> Click for more

Qadını qorumaq, ona sevinc vermək, onun yaxşılığını, gözəlliyini mühafizə altına almaq zövqdür. Dəliqanlılar igid ruhlu olub qadınlara ən yaxşı şəkildə sahib çıxsınlar. Gənc qızları tək qoymaq yaraşmaz.
Mömin; "ey Rəbb mənə coşğun iman ver. Sənin sevginlə yaratdıqlarını sevim" deyə dua etməlidir. Möminin yeganə istəyi bu olmalıdır. Çünki təkcə Allah var, Allahı sevmək var və Allah üçün Allahın yaratdıqlarını sevmək var. Bundan başqa həyatın mənası yoxdur.
Münafiqlərin mövcudluğu müsəlmanlara çox fayda təmin edər. Müsəlmanlar öz dəyərlərini və nə qədər əhəmiyyətli olduqlarını daha yaxşı anlayarlar. Dostluqları güclənər, ittifaqları möhkəmlənər. Daha da gümrahlıq qazanarlar. Allahın nemətlərini daha çox düşünərlər. Bir-birilərini daha çox sevərlər. Şövqləri və əzmləri qat-qat artar.
Münafiq müsəlmanların yanında olarkən İslama göstərdiyi xidmətdən ötrü çox böyük əzab çəkər. Müsəlmanlar hər keçən gün güclənərkən, münafiqlər həmişə əzilib alçaldılmışdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və səhabələr hər gün daha da güc, qüvvət, heybət qazanarkən münafiqlər qotur it kimi alçaldılaraq, sürünərək yaşadılar.
Münafiqin mövcudluğu müsəlmanların bir-birinə möhkəm birləşməsinə vəsilə olar. Müsəlman münafiqi görərək Allahın nemətlərindən daha çox zövq alar. Münafiq həmlə etdikcə mömin gümrahlaşar, cavanlaşar, canlanar. Münafiqdə isə bu daha böyük çökməyə səbəb olar.
Qadın hüquqlarını qoruyarkən, qadınların azad olduğunu faktiki olaraq göstərmək əhəmiyyətlidir. Şifahi zəmanət təkbaşına kifayət etməz. Qadının istədiyi kimi geyinə biləcəyi, şən yaşayacağını, paltarına heç kimin qarışmayacağını, istədiyi kimi əylənə biləcəyini göstərərək ən gözəl zəmanət verilər. Bizim nəşrlərimiz bəhs etdiyimiz azad, ziyalı İslam anlayışının necə gözəllik olduğunun dəlilidir. Bu əsr qadınların əsri olacaq, artıq azad olacaqlar. Allahın icazəsi ilə dünyanı cənnətə döndərəcəyik.
Ən alçaq insanlar münafiqlərdir. Namərd və alçaqdırlar. Dünyadakı hər cür zülmü bir kənara qoyub, ən müvəffəqiyyətli, ən təsirli gördükləri müsəlmanlarla mübarizə apararlar. Münafiqlərin bu mübarizəsi ən başından uduzulmuş mübarizədir. Bu axmaqların yeri cəhənnəmin ən dərin yeridir.
Namaz hz. Adəmdən bəri mövcud olan ibadətdir. Bütün peyğəmbərlər eyni şəkildə namaz qılmışdır.
Bütün həyatını Allaha həsr etmiş, Qurana tam tabe olan insan sayı azdır. İnsanların çoxu arada bir kasıba kömək edər, hərdənbir namaz qılar. Sonra Allah soruşduğu zaman, mən bunları etmişdim dəyəcəyini zənn edər. Öz zəif ağlı ilə Allahı haşa aldada biləcəyini zənn edər. Allah sonsuz ağıldır. Allahı haşa aldatmağa cəhd edən olsa, Allah bu oyununu başına keçirdər.
İnsanların böyük əksəriyyəti Allaha iman gətirməz, iman gətirənlərin böyük əksəriyyəti də şirk qoşmadan iman gətirməz. Ruh sahibi olan müsəlman, insanların arasında sanki Cəbrayıl kimi olacaq, insanlara ağıllı və səbirli yanaşacaq. Çünki Allah bu insanları xüsusi olaraq zalım, cahil və nankor olaraq yaratmışdır. Mömin həm bunu, həm də öz fiziki zəifliyini nəzərə alaraq, mələk əxlaqı və qətiyyəti ilə irəliləməlidir.
Haram və halallar Quranda bəllidir. Quranda yazmadığı halda nemətləri haram etmək şeytanın təsiri ilə yaranmış sistemdir. Lakin Türkiyə ziyalı ölkədir və xalqımız xurafatları qəbul etməz. Hər kəsin evində qəzet var, televizor var. Aydındır ki, heç kim rəsmin, musiqinin və sairənin haram olduğu kimi xurafatlara inanmır.
İngiltərə dərin dövlətinin və qollarının 2018-ci ildə millətimizə və ölkəmizə qarşı planlarına çox diqqətli olaq. Buna qarşı həm gənclərimizi, həm də xalqımızı yaxşı yetişdirək. Hazırlıqlı olaq, qətiyyətli olaq. Bunlar qorxaq xalqlara görə tənzimləniblər. Digər ölkələrdə buna görə işləri asan oldu. Qoçu ölkələrə isə gücləri çatmır. Tayyib hocama da yaxşı sahib çıxaq. Türkiyəyə bir şey edə bilməyəcəklərini göstərək. Bunlar Türkiyəni təslim almağın qapısı olaraq Tayyib hocamı təslim almağı düşünürlər. Buna görə də, Tayyib hocamı heç kimə verməyəcəyik.
Allah çoxlu pərdə arxasında gizlənib. İnsanların bir hissəsi bu pərdələrə, bir hissəsi də insanların əksəriyyətinə fikir verib qəflətə qapılır. Allahı 70 min pərdə də olsa hamısından görmək möminin xüsusiyyətidir. 700 min pərdə də olsa mömin Allahı görər və çox sevər. Heç nə möminə Allahı unutdura bilməz. Allah əbədiyyən insanı yaşadacağı üçün bu dünyada alacağı tərbiyə çox-çox əhəmiyyətlidir.
Vicdan fasiləsiz davam edən vəhyin adıdır. Allah hər saniyə möminə nə etməsinin lazım olduğunu vəhy edər. O vəhyə könlü yaxşı bağlamaq lazımdır. Eşidilməyən, görünməyən vəhy olsa, insan üçün itki olar. Heç bir vəhyi unutmamaq, görməzlikdən gəlməmək lazımdır. Bu olsa, o insan hər şeyi qazanmış olar.
Tayyib hocam İslam aləminə açıqca gəlin birləşək çağırışı etsin. Tayyib hocamdan başqa İslam aləminin dərdləri ilə maraqlanan elə də çox insan yoxdur. Tayyib hocam müsəlman ölkələrinin liderlərini külliyəyə dəvət etsin, rəsmi olaraq olmasa da; "siz İslam ölkələri birləşsin deyirsiniz, yoxsa demirsiniz? Axan qanı, edilən zülmü görmürsünüz?" deyə soruşsun. İslam ölkələri liderlərinin çoxu ağır yuxu halındadır. Tayyib hocam bu yuxunu yox etmək üçün tez-tez bunlara müraciət etsin, İslam Birliyi fikrinə bütün dünyanı alışdırsın.

Adnan Oktar deyir ki... 21 noyabr 2017> Click for more

Müsəlman Quranla müsəlmanların sayının artmasını istəyər. Münafiq isə Quranla müsəlmanları dağıtmağa çalışar. Münafiq axmaqlığı Quranı haşa yox etmək üçün Qurandan istifadə etməyə çalışmasıdır. Münafiq heç bir şəkildə müsəlmanların rəhbəri olmasını və həmrəy olmasını istəməz.
Münafiq, cinayətkar sayı artsın deyə özünə həmişə insan çağırar. Özlərinin şəxsiyyətsiz olduqlarını bildikləri və 3-5 nəfər olduqları üçün həmişə yanlarına insan çağırarlar. Münafiq müsəlmanların sayının artmasını və müsəlmanların birlik olmasını istəməz. Tək istədiyi müsəlmanların dağılmasıdır. Həmçinin ən təsirli hesab etdiyi müsəlmanları beyninə salar. Bu, çox böyük namərdlik və alçaqlıqdır.
İnsan beyni səmimiyyəti gördüyü zaman dərhal tanıyar. Qadın səmimiyyəti gördüyü zaman beyni, ruhu, bədəni açılar. Qeyri-səmimilik gördüyü zaman isə o insanı heyrətamiz dərəcədə xoşagəlməz görməyə başlayar. Buna görə də, qadınlara qarşı mütləq səmimi olmaq lazımdır. İkincisi də qadını bütləşdirməmək, Allahın qulu olduğunu unutmamaq əhəmiyyətlidir. Həmçinin qadına hər zaman qoruyucu yanaşmaq, güvən vermək, ləyaqətini, şərəfini ən gözəl şəkildə qorumaq lazımdır. Bunun üçün də o insanın ağıllı, səmimi və Allahdan qorxan olması lazımdır. O zaman Allah o qadının ruhunu sənə açar.
Münafiq o axmaq ağlı ilə Peyğəmbərdən daha yaxşı düşündüyünü iddia edər. Hətta elə ruh xəstəsidir ki, özünü haşa Allahdan belə üstün görər. Allaha dinini öyrətməyə cəhd edəcək qədər ağılsızdır.
Allah duanın, səmimi, insanın özünün eşidəcəyi səslə için-için və ixlasla olmasının lazım olduğunu Quranda bildirmişdir.
Hz. Mehdinin vəzifəsi ədalət, gözəllik və sevgidir. Bütün dünyaya sevgini, mərhəməti, sülhü, incəsənəti, gözəlliyi, sevinci, fərəhliyi hakim edər. Mehdi bütün gözəl mənəvi ünsürləri coşduran insandır.
Ölümlə birlikdə kəskin aydınlıq artımı olacaq. İnsan öldüyü andan etibarən bu dünyadakı həyatın yuxu olduğuna qəti qənaət gətirəcək.
Anaya və ataya olan sevgi məlum olan sevgidən fərqlidir. Ana-ata sevgisi bambaşqa ölçüdür. Ailə içində tərif edilə bilməyən çox köklü, dərin sədaqətə və vəfaya əsaslanan, dərin mərhəmət və şəfqətə əsaslanan sevgi əlaqəsi vardır. Sevgili sevgisi isə daha fərqlidir. Beş duyğu ilə ifadə edilən, dərin ehtirasa açıq olan sevgidir. İnsan ehtirası halalına bəsləyər. Ehtiras ucsuz-bucaqsız dəlisov duyğudur. Şiddətli həzz mənbəyidir. Şiddətli zövq verən nemətdir.
Şeytan mövhumatçılıqla elə kilidləmə sistemi meydana gətirib ki, "dindən qaçdığın üçün asanlıq istəyirsən" deyir. Bu iddia ilə ortaya çıxıldığı zaman da yaxşı niyyətli insanlar çətinlik olmasını dinin şərti hesab edirlər. “Bəs o çətinliyi tətbiq edə bilərsənmi?” deyirik, onu da tətbiq edə bilmirlər. Halbuki dinin asan olduğunu bildirən Allahdır. Allah insanlar üçün çətinlik istəməz.
Mövhumatçılıq əslində qatı dindarlıq üçün bəlkə də yaxşı niyyətlə edilən lakin daxilən insanların dindən nifrət etməsinə səbəb olan şeytanın oyunudur. Yaxşı niyyətli insanlar Allah üçün hər cür çətinliyə razı olacağı üçün şeytan böyük oyun quraraq insanları əhatə edibdir. Mövhumatçılıq dinini yaşamaları təqdirdə insanları nəfəs ala bilməyəcək vəziyyətə gətirmiş, insanların dəstə-dəstə dindən uzaqlaşmasına səbəb olmuşdur.
Mehdinin kim olduğunu zaman göstərəcək. İslam əxlaqı dünyaya hakim olduğu zaman, İslam Birliyi yarandığı zaman, müsəlmanların lideri olan və hz. İsa ilə birlikdə namaz qılan insanı gördüyümüz zaman; "Allahualəm bu insan Mehdidir" deyəcəyik.
Zəka deyil, ağıl əhəmiyyətlidir. Fırıldaqçılar, tanınmış oğrular da çox zəkalıdır, lakin ağılsızdır. Ağıllı insan özünə və ətrafına zərər verməz. Ağlın mənbəyi Allahın haqq dinidir. Müsəlman üçün ağıllı olmaq üçün Qurandan başqa yol yoxdur. Qurana tabe olan və səmimi olan mütləq ağıllı olar.
Münafiqlər Qalu-Bəlada axmaq olaraq yaradılmışdır. Münafiq dünyada da, axirətdə də alçaldılar. Möminlər axirətdə münafiqlərin vəziyyətinə gülürlər, dünyada da güləcəklər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) münafiqlərə qənimətlərdən heç vaxt pay vermirdi. Bu, münafiqlər üçün dəhşətli ürəkağrısı olurdu. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) qat-qat varlanar və güclənərkən münafiqlər yolunmuş kaftar kimi, tükü yanmış donuz kimi, alnına axmaq damğası vurulmuş olaraq əsəbləri pozulmuş şəkildə sürünürdülər. Münafiqin axmaqlığı mömin üçün çox əyləndiricidir.
Allah 300 münafiqi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in əmrinə vermişdi. Gecə-gündüz növbə tutdular, bir boşqab xörəklə qapıda xidmət etdilər, döyüşlərdə iştirak etdilər. Rəsulullah (s.ə.v) və müsəlmanların heyrətamiz zəngin olmasına səbəb oldular. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in şöhrətini hər yerə yaydılar. 20 il ərzində hz. Süleymanın şeytanları kimi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xidmət etdilər. 20 il sonra mənfəətləri kəsiləndə, bir anda; "bağışlayın, səhv etmişik" dedilər. 20 il ərzində səhv etdiyini anlamayan çox axmaqdırlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki münafiqlər də, Axırzaman münafiqləri də axmaqlıqlarına doymasınlar.
Hər cür mənəvi gözəllik çətinliklərlə qazanılar. Səbir, səxavət, şəfqət, sevgi, mərhəmət həmişə çətinliklərlə qazanılan gözəllikdirlər.
Din düzgün başa düşülsə insanlar arasında dostluq, qardaşlıq, səmimilik və sevgi yaradar. Yanlış şərh edən insan dindən dəccaliyyət üçün istifadə edər. Doğru anlayan və vicdanlı olan isə mehdiyyət üçün istifadə edər. Dini doğru anlayanlar Axırzamanda həqiqi dinin bütün dünyaya hakim olmasına vəsilə olacaqlar.
Uşaq olaraq axirətə gedənlər əbədiyyən uşaq olaraq qalar. Qaçar, gülər, oynayar, öz ruhunun tələb etdiyi kimi yaşayar.
Hər xatirədə xeyir vardır, hamısında təhsil, dərs, hikmət vardır. Hamısında mütləq insanın ruhunu və ağlını açan xeyirli cəhət vardır. Düşünüb xeyir cəhətlərini görüb irəliləmək üçün vəsilə olar.
Mömin böhtana və ya pis sözə məruz qaldığı zaman mənəvi dərəcəsində ucalma olar. Zahirən alçalma kimi görünən hadisə mömin üçün ucalmadır. Möminin sağlamlığı, səhhəti, qüvvəti artar, varlanarkən öz aləmində mömini alçaltdığını zənn edəni isə çökdürər.
Qadınlara qarşı yaradılmış əsaslı kişi hakimiyyəti var. Bunu da dəstəkləmək üçün ənənəçi ortodoks sistemdə yüzlərlə maddə yaradıblar. Yüzlərlə maddə ilə qadını alçaldır, yüzlərlə kişini ucaldırdılar. Bizim Quran əxlaqını göstərməyimizlə, bu fitnənin təsiri artıq azalacaq. Mehdi dövründə isə qadınlar üçün tam mənada qızıl əsr olacaq.
Allah atomu necə mükəmməl təfərrüatla yaradırsa, hüceyrənin içində necə möhtəşəm işləyən sistem yaradırsa, arıların pətəklərini necə mükəmməl riyazi düzgünlükdə yaradırsa, ölümdən sonra həyatı da eyni mükəmməllikdə yaradacaq.
Həqiqi sevgini yaşamağın yeganə yolu səmimiyyətdir. Hər şeyin açarı səmimiyyətdir. Səmimiyyət demək, vicdana müqavimət göstərməmək deməkdir. Vicdana qarşı məntiqi işlətdiyi zaman qapqara olar insan. İnsan həmişə vicdanını üstün tutmalıdır.
Bosniyalılar bizim canımızdır. Türkiyənin böyük əksəriyyəti bosniyalıdır. Namuslu, nəcib, nəzakətli fəxr etmə səbəbimiz olan mübarək cəmiyyətdir. Hamısı evladı fatihandır. Çirkin söz işlədənlərə bu sözləri geri qaytarırıq.
Allahın kafir yaratması, münafiq yaratması, müşrik yaratması möcüzədir. Tarix boyu bütün münafiqlərin eyni əlamətlərə malik olması möcüzədir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki münafiqlərə baxırıq, Axırzaman münafiqləri ilə namərdliklərinin, tipsizliklərinin, oğurluqlarının, alçaqlıqlarının həmişə eyni olduğunu görürük.

Adnan Oktar deyir ki... 20 noyabr 2017> Click for more

İnsanın tövsiyəyə, tənqidə açıq olması ağıllı olduğunu göstərər. Hər tənqidi Allah edər. Mömin tənqidi fürsət və nemət olaraq görməlidir. Qarşısındakını bütləşdirəndə o insana qəzəblənir, halbuki onu danışdıran da, tənqid edən də Allahdır. Mömin hər tənqiddən faydalanmalıdır.
Möminin hədəfi hər zaman Allahı çox sevməkdir, Allahın rizasını qazanmaq və Allahın bizi sevməsini istəməkdir. Möminin bu hədəfində onunla birlikdə olanlar taledə yaradılmış insanlardır.
Münafiq dini qəbul etməz. Onu təkcə göstəriş maraqlandırar. Heç kim görməyəndə namaz qılmaz. Lakin insanlar görəcəksə, namaza çox diqqət yetirirmiş kimi davranar. Münafiq möminlərlə münaqişə etmək üçün Quranı öyrənər və istifadə edər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v); "münafiqlər Quranı öyrənər. Quranla elm əhli ilə mübarizə apararlar" deyə bildirir. Axırzaman münafiqləri də məhz öz murdar nəfslərini müdafiə etmək üçün axmaq və ağılsızcasına öz aləmlərində Qurandan müsəlmanların əleyhinə istifadə etməyə çalışarlar.
Münafiq küfrə, dinsizliyə, dinsiz ideologiyalara qarşı heç bir iş görməz. Səhərdən axşama qədər təsirli olduğunu gördüyü müsəlmanlar əleyhinə kaftarlar kimi mırıldanar. Mənfəət əldə etmək istəyib edə bilmədiyi, yal tapıb yeyə bilmədiyi müsəlman cəmiyyətləri hədəf alar.
Sevgini yaşamayan insan yaşlanar. Beyin, göz, dəri, saç, sevgiyə görə yaradılmışdır. Sevgidə bütün bədəndə gümrahlıq və dirilik meydana gələr. Sevgisizlik olduğu zaman isə bütün hüceyrələrdə xərçəng yaranar. Hər hüceyrə sevgiyə görə yaradıldığı üçün sevgi görməyən hüceyrələrdə müəyyən mənada intihar başlayar. Sevgisizlik insanı çox tez çökdürər.
İstədiyin şey olmadığı zaman insanın dünyanı dəyərləndirməsindəki sadə məntiqin o qədər doğru olmadığını görərik. Dərhal bir şey olmasını istəyirsən, yox hökmən təqdir edilmiş vaxtı gözləməlisən.
İnsanlara və dünyaya əhəmiyyət verməmək lazımdır. Sadəcə yaxşı insanlara əhəmiyyət vermək kifayətdir. Bütün diqqəti səbir və qətiyyətlə Allaha cəmləşdirmək lazımdır. Dünya ilk baxışdan əyləncəli kimi gələ bilər, lakin Allahı unutsan o dəqiqə dünya insanı boğar. Allahdan diqqəti heç vaxt kəsməmək əhəmiyyətlidir. Ağıllı insan heç vaxt Allahdan diqqətini ayırmaz. Allah ilə əlaqəni kəsmək çox sıxıcıdır.
Ağıl gücünü inkişaf etdirmək üçün beynini yormağa ehtiyac yoxdur, sadəcə çox-çox dürüst olmaq və Allaha heç vaxt xəyanət etməmək lazımdır. Gün ərzində Allaha xəyanət etmə məsələləri yarana bilər. Məsələn, başın ağrıyar, yorularsan, gücün çatmaz, birindən pis söz eşidərsən, ayağına bir şey ilişər, müvəffəqiyyətsizliyə uğrayarsan, min cür tərsliklə qarşılaşarsan. İnsan həmişə haşa Allahın bunu niyə etdiyini düşünməsinə vadar edəcək hadisələr yaşayar. Bu imtahan üçün məcburi olan, Allahın bizim sevgimizi çoxaltması üçün yaratdığı nemətlərdir. Əsla nankorluq, tərslik, mənfi düşünmə, bir sözlə, çox böyük ağılsızlıq olar. Əbəs yerə kütləvi nemət itkisinə səbəb olar. Həm dünyada, həm də axirətdə insana çox böyük zərər verər. Allahı heç vaxt tərk etməmək lazımdır. Həmişə müsbət düşünmək lazımdır, çünki Allahın gördüyü hər şey müsbətdir.
Ağıllı, səmimi insanın tənqidi qiymətlidir. Səmimi sevən dostun insanın yaxşı olması üçün göstərdiyi səyi təqdir etmək lazımdır. Necə də gözəl, sənin lehinə olub sənin görə bilmədiyini görən bir göz sənə faydalı olur. Al o tənqidi başının üstünə qoy. Lakin sırf əxlaqsızlıq olsun deyə, qarşısındakını pərt etmək üçün tənqid edən olduğu zaman onun cavabını gözəl şəkildə vermək lazımdır.
Allahı anlamaq çətin deyil. Sadəcə səmimi olmaq kifayətdir. Mömin, özünü sıxmadan, iki-üç dəlillə kafi olmağı təmin edər. İnsan Allahın yüzlərlə sənətini bir anda düşünə bilməz. Allahın sənəti düşünməklə bitirilə biləcək kimi deyil. Sırf hüceyrəni düşünməyə cəhd etsək 60-70 il ömür kifayət etməz. Tək bir mitoxondridəki ağıl dünyadakı bütün insanların ağlından daha çoxdur. Tək bir xalçanın tüklərində minlərlə qoyunun məlumatı var. Hər gün Allahı diqqətlə, səmimi ruhla izləmək lazımdır. O zaman da Allah o insana heyrətamiz dərəcədə bərəkət verər.
Allah atomda heyrətamiz sənət yaradır. 15 milyard ildir ki, atom heç bir qida almadan heyrətamiz enerji ilə fırlanır, orbitindən heç vaxt çıxmır, atomlar bir-biri ilə toqquşmurlar. İnsan tək bir maya zülalını araşdırsa, içində tam fərqli nəhəng aləm olduğunu görər. Məhz Allah bu sənəti düşünüb-düşünmədiyimizə baxır. İnsan çörək arası dönər yeyir və heç nə düşünmür. Allahın bu böyük sənətinə baxmayaraq, heç nə düşünmədən yaşayan insan, əslində hər cür bəlaya layiq olmuş olur.
Allah insanı acizlik içində yaratmışdır. İmtahanın tələbi olaraq həyat asanlıqla Özünə çatılacağı kimi olmaz. Necə ki, maneəli qaçış yarışında cürbəcür maneələr vardırsa, insanın Allaha çatmasında da bənzər çətinliklər var. Dünyadakı bu yarışın çətin olması şərtdir. Asan olduqda dünyada təhsil almağımıza ehtiyac yoxdur. Çətin olması üçün də zehin dağınıqlığı, bədən yorğunluğu, insanların tərs danışıqları lazımdır, küfr əhlinin, münafiqlərin hücumu lazımdır, zəif insanların ümidsiz danışıqları lazımdır. Həmçinin Allah başqa pərdələr də yaradar. Məsələn, Axırzamana xüsusi olaraq dinsiz fəlsəfə minlərlə qoldan möminə hücum edir. Cürbəcür dinsizlik və dini pozacaq dini dəyişdirmə cərəyanları var. Mömin məhz bütün bunların arasından keçərək Allaha yaxınlaşır.
Amerika dəyərli insanların yaşadığı ölkədir. Amerika xalqını sevirik. Sevmədiyimiz və qarşı olduğumuz İngiltərə dərin dövlətidir. İngilis xalqını da, bütün Avropa xalqını da sevirik. Onlara qarşı mərhəmətsizliyi müdafiə edənlərə hər zaman qarşı olacağıq.
Gözəl üzlü, təmiz, nəzakətli insanların cəmiyyətə çox müsbət təsiri olar. Onlar uğurlu insandırlar, gəzdikləri yerlərdə təkcə oradan keçmələri belə gözəl auraya sahib olar.
Rep gözəl musiqi növüdür. Rep musiqisində istifadə edilən sözlər sevgi, mərhəmət, dostluq, bacı-qardaşlıq, sülh mesajları daşıdığından təsiri də son dərəcə gözəl olar. Şeytan sevgidən bəhs edilməsini istəməz. Sevgidən bəhs edən hər cümlə, hər söz şeytana elmi yolla çəkic endirməkdir.
Anlayışsızlıq və sevgisizliyi Dəccal təşviq edir. Mərhəmətsiz, sevgisiz, nifrət dolu üslub ucbatından incəsənət xadimləri, idmançılar bezir, insanların çoxu ölkə xaricinə getməyə üstünlük verir. İnsanların yaratma gücü qalmır. Sevgisizlik insanı taqətdən salar, qüvvəsini yox edər. Bütün insanlara sevgi ilə, şəfqətlə yanaşmaq lazımdır. Heç kim heç kəsə düşmən olmasın. İnsandan, partiyasına, ideyasına görə nifrət etmək müəyyən mənada ruhi xəstəlikdir. Bu nifrət çox mənasız və dəhşətlidir. Bu xəstəliyi əlbir olub aradan qaldıraq.
Gələcəyə dair idealım İslam Birliyinin yaranması, qardaşlığın, sülhün, sevginin hər yeri bürüməsidir. Hər kəsin bir-birini öz bacı-qardaşı, anası, atası kimi qorumasıdır. İnsanların xoşbəxt yaşamasıdır. Kasıblığın aradan qalxmasıdır. Bütün insanların şən, həyəcanlı, incəsənətin, estetikanın, gözəlliyin ən gözəl halının olduğu mühitdə yaşamasıdır.
Münafiqlərin demək olar ki, hamısı çoxbilmişdir. Allah onlara dəlillik tərzində ruh halı verir. Həm çoxbilmiş, həm də yalançı olurlar. Yalanda sərhəd tanımır, yalan söylədiyinin görüldüyünü də görə bilmir. Oğru, saxtakar, yalançı, fırıldaqçı münafiqlər həmişə bir-birini tapar. Bunların dostu, yaxın yoldaşı olmaz. Cəmiyyət bunların alçaq insanlar olduğunu bilər və uzaq dayanar. Bu münafiqlər ağızlarından selik, qan axaraq gəzən kaftar kimidirlər.
Hörmətli İsmail Kahramanı, yenidən məclis sədri seçilməsi münasibətilə təbrik edirik. Bütün həyatı dürüstlüklə keçmiş, Ərbakan müəllimimizin çox sevdiyi möhtərəm insandır. Qara dənizin igidlərindəndir. Allah uzun, xeyirli ömür nəsib etsin, başımızdan əksik etməsin.
Bağışlamaq xoşbəxtlik vericidir, sevindiricidir. Bağışlamamaq can yandırıcıdır, insanın sağlamlığını pozar, mühakimə qabiliyyəti pozular. Bağışlamaq bilavasitə insanın öz xoşbəxtliyi və ruh sağlamlığı üçün mühümdür. Bağışlaya bilməyən insan ruhi xəstə olar. Bir məsələni beyinə salıb unutmamaq əsəbləri alt-üst edər. Bağışlayıb hüzurlu yaşamaq əvəzinə əbəs yerə əziyyət çəkirlər. Vəsvəsə ilk bağışlamayanı vurar. Bağışlasan həm sən, həm də qarışındakı rahatlayar. Sənin qarşındakında narahat olduğun xüsusu da yaradan Allahdır. Cəmiyyət sənə bağışlamamağı öyrətdisə bu şeytanın çirkin müvəffəqiyyətidir. Şeytana tabe olub özünü alçaltmamalısan.
Qarşılıqsız yaxşılıq etməyi təkcə İslam təmin edər. Eqoistlikdən xilas olmaq, qarşılıqsız hörmət, sevgi, yaxşılıq təkcə dinlə mümkündür. Dindən başqa yolla cəmiyyət korlanar, pozular, Allah qorusun.
Tayyib hocamın dindar olması, həmişə Quranla danışması Allahın lütfüdür. Buna görə də, məmləkətə bərəkət gəlir. İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını da çox yaxşı gördü və qəti güzəştə getmir maşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 19 noyabr 2017> Click for more

Cənnətdə peyğəmbərlərlə birlikdə olacağıq, eyni süfrələrdə, eyni məkanlarda olacağıq. Dünyada əziyyət çəkirlər, lakin cənnətdə əbədiyyən etibarlı, əbədiyyən çox sevilən olacaqlar maşaAllah. İmam Mehdi də cənnətdə çox seviləcəkdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi üçün; "cənnətin tovuz quşudur O" deyir.
Bütün güc-qüvvət Allahın əlindədir. Allahın icazəsi ilə sevgi məsələsində dünyaya liderlik etməyə, bütün dünyaya sevgi hakim olana qədər səy göstərməyə davam edəcəyik.
Musəvilərin gözlədiyi Moşiyah, hədislərdə xəbər verilən Mehdidir. Mehdi həm müsəlmanların, həm xristianların, həm də musəvilərin mənəvi lideri olacaq. Mehdi gəldiyi zaman bütün insanlar sülh içində birlikdə qardaşcasına yaşayacaqlar.
Mənfi halları görən insanlar adətən Allahın sənətini və təvəkkül etməyi bilməzlər. Hər tərs kimi görünən hadisənin xeyirli olduğunu bir çox insan bilməz. Allah müsəlman üçün şər yaratmaz. Möminsənsə hamısı xeyirlidir. Yemək töküldü yeyə bilmədim deyir, bəlkə zəhərlənəcəkdin. Yubandım avtobusa çata bilmədim deyir, kim bilir Allah nələrdən qoruyur. Mömin üçün heç bir işdə şər yoxdur.
Allahla qopmaz əlaqənin yolunu tapan heç vaxt sıxılmaz. Lakin bunu düşünərək tapması lazımdır. Allah ilə əlaqənin yolunu tapan çox gözəl yaşayar.
İngiltərə dərin dövləti münafiqlərdən istifadə edərək müsəlmanlara zərər verəcəklərini zənn edirdi. İstifadə etdikləri fırıldaqçıların, saxtakarların sayəsində biz İngiltərə dərin dövlətini tamamilə anladıq və ifşa etdik. Tələləri ayaqlarına dolandı.
Qiyamət oldu və bitdi, biz hələ o zaman kəsiyinə gəlmədiyimiz üçün görə bilmirik. Fateh Sultan Mehmet dövrünü bəzi şüurlar yeni görür, başqa zaman kəsiklərində. Biz öz zaman kəsiyimizdə irəliləyirik və yaşanmış bitmiş olan Qiyamətə doğru gedirik.
Allah ilə əlaqəsi olmayan həyat cansıxıcı həyatdır. İnsan restorana gedər, xizəklə sürüşər, avtomobil yarışlarında iştirak edər, lakin cansıxıcı həyatdan xilas ola bilməz, getdiyi hər yerdə sıxılar. Xoşbəxtliyin sirri sonsuz gözəl, sonsuz ağıl, sonsuz mərhəmət sahibi, sonsuz sənətkar olan Allaha tam bağlanmaqdır. O zaman insan kömürlükdə də yaşasa xoşbəxt olar. Quranın mahiyyəti insanları xoşbəxt etməyə əsaslanır və bu gözəlliklərin hamısı cansıxıcı həyatı aradan qaldırar.
İnsanların həyatıma maraq göstərmələrinin səbəbi çox dindar, eyni zamanda çox zəngin ruha, dəlisov sevgi anlayışına sahib olmağımdır. Mövhumatçı olmamağım, dünyagörüşümün çox geniş olması, sənətkar ruhumun olmasıdır. Buna görə də, insanlar necə yaşadığıma çox sevgi və həyəcanla maraq göstərirlər.
Münafiqlərdə Allahın dəlalətə salan və həlak edən isimləri təcəlli edər. Möminlərdə isə Allah bərəkəti ilə, salam, yaxşılıq, gözəllik, hidayət olaraq təcəlli edər.
Ziyafət incəsənət sərgisidir. Təkcə yemək deyil. Hörmət, keyfiyyət və sevgi nümayişidir. Ziyafəti incəsənət ziyafəti kimi dəyərləndirmək lazımdır.
Eşq qüruru qəbul etməz. İnsan sevdiyinə qarşı hörmətcil, mərhəmətli olar. Qurana görə mömin sevdiklərinə qarşı təvazökar, şəfqətli və mərhəmətlidir. Küfr əhlinə və münafiqlərə qarşı isə şərəflidir. Möminlərlə qarşı təkəbbürlənmək, Quran əxlaqına uyğun deyil.
Münafiqlərin həmrəyliyi azğın fırıldaqçıların bir yerə toplanmasıdır. Oğru, yalançı, homoseksual və fırıldaqçıların bir yerə toplanması möcüzədir. Görünüşlərindəki qorxuncluq da ibrətamizdir. İyləri də, fiziki görünüşləri də iyrənclik oyandıran dərəcədə iyrəncdir. Əsasən hamısı heyvan gübrəsi kimi qoxarlar. Allahın möminlərin arasından bu murdarlıqları çəkib alması Allahın Tahir isminin təcəllisidir. Münafiqlərin ayrılması Allahın möminlərə olan neməti və gözəlliyidir.
Son qrup münafiqlərdə oğurluq, yalançılıq, axmaqlıq və namərdlik çox yüksəkdir. İnsanın bu qədər yüksək şəxsiyyətsizlik göstərməsi möcüzədir. Yalançı dedikdə insanlar tam başa düşmür, arada bir yalan danışırmış kimi zənn edirlər. Münafiqdə salam dediyi andan etibarən fasiləsiz dəlicəsinə yalan söyləmək var. Yalan danışmaları ifrat dərəcədədir.
Münafiq sözünün təməli olan, nifaq ne-fe-ka kökündən törəmişdir. Nefeka sözü; tükənmək, ruhu çıxmaq, ölmək, köstəbəyin deşiyinə girib-çıxması kimi mənalara gələr. Münafiq demək ruhu çıxmış, ölü varlıq deməkdir. Köstəbəyin yuvasının iki qapısı vardır. Qapıların birindən girərkən, o birindən çıxar. Köstəbək çıxacağı bu qapını, başı ilə vurub çölə çıxmasına imkan verəcək şəkildə həssas tutar və bunu da başqası hiss edə bilməz. Köstəbəyin qaçmaq üçün etdiyi bu ikinci qapıya nafika deyilər. Münafiq də beynində həmişə qaçacağı qapını hazır tutar.
Cənnətdə həmişə hərəkət və canlılıq var. Meyvə qopardarsan dərhal yenisi olar, çiçəkləri həmişə açar, ağaclar həmişə hərəkətlidir. Bahar hakimiyyəti vardır. Lakin bu dünyadakı kimi səbəb və prosesdən asılı bahar deyil. Cənnətdə ağaclar yarpaq tökməz, meyvələr yox olmaz. Cənnətdə fasiləsizlik, davamlılıq hakimdir.
Kasıblıq, işsizlik və iqtisadi böhranlar Mehdi çıxana qədər bitməz. Kasıblıq Mehdi və İsa Məsih dövründə metafizik olaraq Allah tərəfindən xüsusi dayandırılacaq. Bundan başqa, hər dövrdə hər zaman imtahanın tələbi olaraq kasıblıq və yoxsulluq olacaq.
İmtahanda insanda meydana gələn fiziki xüsusiyyətlərin hamısı möcüzədir. Qəzəblənmək və qəzəbə hakim olmaq ibadətin mühüm cəhətlərindən biridir. Qəzəb hissinin olması başlı-başına möcüzədir.
Xalqlar, millətlər təmizdir. Dərin dövlətlər, azğın ideologiyalar zalımdır. Biz bütün xalqları, bütün millətləri sevir, hamısı ilə dost olmaq istəyirik.
İncil və Tövrat Allahın endirdiyi haqq kitablardır. Quran bu haqq kitablara hakim olaraq endirilmişdir. Tövrat və İncildə qeyd olunan bilgi, Quranda dəstəklənirsə bu haqdır. Quranda tənqid edilirsə burada təhrif olmuşdur. Gənclər Tövrat və İncili oxusunlar, lakin mütləq Quranın hakimliyində oxusunlar. Məsələn, İncildə hz. İsanın ikinci dəfə gəlişi var. Qurana baxırıq Quranda da hz. İsanın gələcəyi güclü şəkildə izah edilir. İncildə hz. İsanın (haşa) Allahın oğlu olduğu yazılır. Quran bunu qəti olaraq inkar edir. Bu şəkildə Quranın rəhbərliyi və hakimliyində, İncil və Tövratı oxuya bilərlər.
Allahın gizli bəla verməsi xüsusi sənətidir. Bəlaya layiq olanı, zalımlıq edəni Allah mütləq səssiz-səmirsiz əzər.
Şəxsiyyətsiz insanlar hər zaman olacaq. Pis baxanlar, pis danışanlar hər zaman olacaq. Allah bu insanların heyvandan daha aşağı mövqedə olduğunu bildirir. Bu tiplərin alçaq kompleksindən irəli gələn qəzəbinə bacı-qardaşlarımız heç fikir verməsinlər. Gənclər belə nifrət insanlarına qarşı həm gənc qızları, həm də bir-birlərini qorusunlar, sahib çıxsınlar. Yaxşılar bir-birinə dəyər verib, ittifaq etsinlər.
Naim Süleymanoğlu məzlum, alicənab, vətənpərvər dəliqanlı idi. Allah onu cənnətinə alsın. Ailəsinə gözəl səbir və fərəhlik versin. Naim qardaşımızın mənə salam göndərən gözəl ailəsinə ən səmimi salamlarımı çatdırır, Allahın onları rəhməti və sevgisi ilə əhatə etməsini arzulayıram.
Tayyib hocamın NATO məsələsində açıqlamaları çox haqlı və doğrudur. Türkiyənin birinci dərəcəli etməsi lazım olan öz müdafiə sistemini gücləndirmək, öz müdafiə sistemini özü istehsal edən hala gəlməkdir. Raketi vura bilən raket sistemlərini Türkiyə özü istehsal etməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 noyabr 2017> Click for more

Monotonluqdan Quranın zəngin aləmi ilə xilas olarıq. Qurana bağlanan insanın ucsuz-bucaqsız əbədiyyətə açılan sevgi və gözəllik anlayışı olar. Əks təqdirdə isə cəmiyyətin lazımsız qaydaları, vərdişləri insanı cansıxıcı, monoton həyatın içində boğar.
Qurana görə dostluq himayədarlıq sistemində olar. Qarşındakını öz anan, atan, bacı-qardaşın kimi qoruyaraq, dərin sevgi, hörmət və ehtiramla sahib çıxmaq Qurandakı dostluqdur.
Münafiqlər Quran oxumaqdan da, oxunmasından da xoşlanmazlar. Lakin Allah bütün müqavimətlərinə baxmayaraq, onları Quran oxuyan, ayədən danışan, paylaşan mövqeyinə gətirir. Müsəlmanların ən təsirli olanlarını öz zəif ağılları ilə tənqid etmək üçün Quran oxuyar və danışarlar. İstəmədən Qurana və İslama xidmət edərlər. Bu da Allahın onlara böyük tələsidir.
Bədiüzzamanın 12 vəkilindən biri olan Sunqur ağabəy, Adnan Oktara: "Nə xoşbəxt sənə, keçmiş də, gələcək də səni alqışlayır" demişdi. Sunqur ağabəy: "Sən (Adnan Oktar) küfr əhlinə qarşı Zülqərneyn səddi oldun, səni aşıb bizə gələ bilmirlər". Sunqur ağabəy: "Daha əvvəl biz bir az geri dayanırdıq, risalələrdən başqa kitablarla maraqlanmırdıq. Lakin nəşriyyat aləmində Harun Yəhyanın (Adnan Oktar) əsərlərinin almaz hökmündə olduğunu gördük maşaAllah".
Dünyəvilik Quranın hökmüdür. Quranda bildirilən; "sənin dinin sənə, mənim dinim mənə" ayəsi dünyəviliyin ən gözəl izahıdır.
Səbir, narahat olaraq edilməz. Səbir dözüm deyil. Səbir Allahdan razı olaraq yaşanar. Sevinc içində olduğunu bilərək, xeyir olduğunu düşünərək hərəkət etmək gözəl səbirdir. Allah bu səbri məqbul görər.
Hörmətli Dövlət Bahçelidən Allah razı olsun. Dəccaliyyətə qarşı hökumətimizə tam dəstək verməsini xahiş etdik və millətimizin bu xahişini yerinə yetirdi. Hal-hazırda çox milli və yerli hökumətimiz var. Səadət partiyası və Böyük Birlik partiyasının da bu ittifaq içində iştirak etməsi çox gözəl olar. Hörmətli Bahçeli maşaAllah çevik dəliqanlıdır, çox mühüm dövrdə çox gözəl xidmət göstərir. Tayyib hocamım və hörmətli Bahçelinin ömrünə verilən bərəkətin səbəbi İslama, Qurana xidmət etmələridir. Allah ömürlərini uzun etsin.
Münafiqlərin tək mübarizəsi təkcə çox faydalı gördükləri müsəlmanlarladır. Münafiq PKK-ya qarşı, darvinizmə qarşı, rumiliyə qarşı, dinsizliyə qarşı bir söz deməz. Təkcə müsəlmanları hədəf alar, müsəlmanlar arasından da ən faydalı gördüyü insanları hədəf alar.
Quranda münafiqlər konkret olaraq alçaldılmışdır. Möminlər də Quran əxlaqının tələbi olaraq münafiqləri alçaldar. Əslində möminlər münafiqlərdən bəhs etdikləri zaman mövcud olandan bəhs edirlər. Münafiqlərin iyləri, görünüşləri, baxışları iyrəncdir, bədənlərində çoxlu xəstəlik və iyrənclik vardır. Allahın münafiqləri belə iyrənc yaratması möcüzədir. Allah Quranda münafiqləri heyvana bənzətmişdir, həqiqətən faktiki olaraq görünüşləri və davranışları da heyvan kimidir.
Gənc musiqiçilər üçün küçələrdə sənətlərini rahat icra edə biləcəkləri şəraitlər təmin edilməlidir. Bələdiyyələr musiqiçilər üçün aşağıdan isinən, rahat ola biləcəkləri xüsusi yerlər ayırsa çox gözəl olar. Küçə sənətçiləri ölkənin fərəhi və sevincidir.
Kilsələrə, sinaqoqlara hər yerdə sahib çıxmaq lazımdır. Musəvilərə, xristianlara qarşı təcavüzkar münasibət çox qorxuncdur. Hamısı bizə əmanətdir, məzlum insandırlar. Müsəlman, Kitab əhlinə rahatlıqla ibadətlərini yerinə yetirə bilmələri üçün imkan təmin etməklə məsuldur. Bayramlarında onları təbrik etmək, ziyarətlər etmək, gözəllik təqdim etmək müsəlman əxlaqının tələbidir. Musəvi və xristian möminləri qorumaq Allahın Quranda əmridir. Müsəlman təkcə zülm edənlərlə mübarizə aparar bu mübarizə də elmlə, irfanla, qanunla, hüquqla olar.
Suriya sərhəddində inşa edilən divar Zülqərneyn səddi hökmündədir və Axırzamanın mühüm əlamətlərindən biridir. Zülqərneyn də dövrün anarxistlərinə, terrorçularına qarşı sədd inşa etmişdir. Bəzi insanlar məsələnin əhəmiyyətini tam dərk edə bilmirlər, lakin dünyanın gözünün qarşısında bir Axırzaman əlaməti daha reallaşır.
Hz. Musanı yaradan Allah eyni anda Fironu yaradır. İkisinə də gücü verən Allahdır. Heç kəs Allahın əmrindən kənara çıxa bilməz. Bu tarixdə o münafiq bu hərəkətləri edəcək deyir Allah, münafiq bunu eynilə edər. Kənara çıxa bilməz.
Bizə görə biz nəhəng kainatda yaşayırıq, başqasına görə isə bütün kainat iynə ucu qədərdir. Hər gözdən Allah baxar. Hər atomda Allah görər, hər atomda Allah eşidər, hər atomda Allah hiss edər. Hər atom kainatdır. Atom kiçikdir deyirlər, bir də atomun içindəkilərdən soruşmaq lazımdır, onlar üçün nəhəng olan kainat içində yaşayırlar. Bacı-qardaşlarımız əsas Allahı sevmək üzərində dayansınlar. Tomasini sevirik, Allahın təcəllisini sevirik. Bağçadakı gülləri sevirik, Allahın təcəllisini sevirik. Sevginin sərhədini yox edib əbədiyyətə açılacaq coşğu ilə sevmək lazımdır. Allah məhdud sevgi istəmir. Özünü əbədiyyətə açılan eşqlə sevməyimizi istəyir.
Allah qəti var. Bəzi insanlar; "Allahdan əvvəl nə vardı?" deyirlər. Zamansızlığı düşünmədikləri üçün bu sual ağıllarına ilişir. Allah dərgahında əvvəl və sonra yoxdur, tək bir an var. Əvvəl-sonra anlayışları müasir fizikaya görə də yoxdur. Zaman insan üçün yaradılmış anlayışdır. Sonsuz qısa zamanda, yəni bir an içində, sonsuz uzun zaman yaşanıb bitmiş vəziyyətdədir.
Şirk Allahın gücünün vicdansızcasına rədd edilməsidir. Allahın gücündən başqa güclər olduğunu düşünməkdir. Məsələn, xəstədir; "bu dərmanı qəbul etsəm yaxşılaşaram" deyir. Xəstəliyi kim yaratdı; Allah. Dərmanı kim yaratdı; Allah. Dərmanı harada içirsən, beynində. Beynindəki dərman təsvirinin şəfa yaratdığını iddia etsən bu şirk olar. Şəfanı yaradan Allahdır, dərmanı vəsilə edər.
Naim Süleymanoğlu igid, təvazökar, gözəl əxlaqlı dəliqanlı idi. Aslanımıza Allahdan rəhmət diləyirik. Allah inşaAllah onu cənnətinə alsın. Ailəsinə də gözəl səbir və fərəhlik nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 17 noyabr 2017> Click for more

Şeytan İslamdan kənar olan hər mövzunu sanki İslamda varmış kimi göstərərək insanlara çox böyük oyun oynadı. Harada anormallıq vardırsa, hamısını insanlara sanki İslamda varmış kimi qəbul etdirdi. Şeytanın çökməsi ənənəçi İslam anlayışının çökməsi ilə başlayar. Şeytanın sol qolu darvinizm, sağ qolu da ənənəçi İslam anlayışıdır. Şeytan bu tələləri ilə İslam aləmini məhv etməyə çalışır. Biz tam bu mərhələdə fəaliyyətə keçərək, şeytanın bu oyununu pozuruq əlhamdulillah.
Hz. Xızırın dəri rəngi yaşıldır. Normal dəri rəngində olsa hər hansı insan zənn edilə bilər, lakin dəri rəngi yaşıl olduğu zaman tərəddüdsüz hz. Xızır olduğunu anlayır insanlar. Hz. Xızır yarı balıq yarı insan görünüşündədir. Yığıncaqlarda da o paltarı ilə iştirak edər. Dövlətlərin dağıdılması və yaradılması mövzularında vəzifə yerinə yetirər. Hz. Xızırın iştirak etdiyi yığıncaqlar "mürgülü", yəni yuxuyla oyaqlıq arası halda reallaşar.
Özünü sıxmadan, özünü Allaha təslim edib; “ey Rəbb Özünü mənə çox sevdir” deyənə Allah Özünü çox sevdirər. Lakin özünü sıxmamaq əhəmiyyətlidir. Özünü sıxmamalı, şirkə girməməlisən. Sevgini Allahdan istəməlisən.
Peşman olmaqla mükəmməlliklər yaranar. Heykəl düzəltmək kimidir. Daş parçasını peşmançılıqla vurub qopardarsan, bir daha qopardarsan. Peşmançılıqları vəsilə edərək daşın altındakı o gözəlliyi üzə çıxardarsan. Müsəlman üçün hər peşmançılıq xeyirdir.
Laqeyd olmaq çirkin əxlaqdır. Laqeydlik o insanın eqoist olduğunu göstərər. Eqoist olmaq sürünmək deməkdir, çirk deməkdir, qaranlıq deməkdir. Laqeyd yaşamaq çox mənfur və alçaldıcı yaşamaqdır. Eqoist və laqeyd olmaq faciədir.
Allah müsəlmanları dünyaya öz gözəl əxlaqını görməsi üçün gətirir. Müsəlmanın yaxşı insan olduğunu görməsi və bu yaxşı əxlaqını sevməsi gözəllikdir. Mömin yaxşılığını qorumaqdan, yaxşılığını göstərməkdən zövq alar və yaxşı insan olduğunu bildiyi üçün özünü sevər.
Pisliyə səssiz qalmaq təhlükəlidir. Allahın əmri yaxşılığı əmr etmək, pislikdən də insanları çəkindirməkdir. Buna görə də, hər insan doğrunu, yaxşını izah etməklə məsuldur.
Altıncı hiss vicdandır. "İçimdən bu iş doğru deyilmiş kimi gəlir" deyir, məhz o Allahın qəlbinə ilhamıdır. Bu ilhamın səsi yoxdur. Yazılı da deyil. Lakin hər insan bir şeyin pis, yoxsa yaxşı olduğunu anlayar.
İncəsənət icra edildiyi zaman dayanıb baxmamaq, qulaq asmamaq çox böyük nəzakətsizlikdir. O incəsənəti icra edən şəxs gözəllik təqdim edir. İnsanları xoşbəxt etmək üçün sənətini göstərir. Sırf ədəbsizlik, ədabazlıq, lovğalıq olsun deyə, təkəbbürdən irəli gələn davranışla incəsənət xadiminə fikir verməmək əxlaqsızlıqdır. İncəsənət xadiminə qarşı kobudluq etmək tərbiyəsizlikdir.
Çətin vəziyyətdə olan insana yardımçı olmaq üçün o insanı tanımağa ehtiyac yoxdur. Darda olan insana dərhal kömək etmək lazımdır. Xüsusilə də gənc qız, qadın və ya uşaq çətin vəziyyətdədirsə dərhal kömək etmək lazımdır.
Qadınların imtahanı daha çətindir. Onlar daha incə, daha həssas varlıqdırlar. Hər mövzuda daha həssasdırlar. Rəngi, iyi, təsviri təfərrüatları ilə görərlər. Onları əzməyə çalışanların da sayı çox olduğu üçün imtahanları daha güclü olur.
İngilislər nəzakətli, keyfiyyəti bilən gözəl xalqdır. Mənim tənqidim və üzərində dayandığım məsələ İngiltərə dərin dövlətidir. Bu bəla, gözəl ingilis xalqına da çox əzab verir.
Özünü tamamilə Allaha təslim edən insana Allah səmimiyyəti ilham edər. Özünü Allaha təslim edə bilməyən insanların hər şeyində anormallıq olar. Sıxıntı çəkirsənsə, narahat olursansa, deməli Allahın ilhamından uzaqlaşmısan.
Mehdi və tələbələrinə 30-dan çox dəccal müsəllət olacaq. Mehdi tələbələri həm küfr əhli, həm də münafiqlərlə fikri mübarizə aparacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) insanların Mehdi tələbələrindən uzaq dayanacaqlarını, onlarla iş görmək istəməyəcəklərini, evlənmək istəməyəcəklərini söyləyir. İnsanlar son dövrə qədər Mehdi tələbələrindən həmişə uzaq dayanacaq. Bu da onların imtahanının dəyəridir.
Ovçuluq vəhşilikdir. Quşu, dovşanı beynindən vurmağın nəyi zövqlü və idman ola bilər? Ovçuluq idman yox, cinayət sayılsın. Canlı varlığı vuraraq, qətlə yetirərək idman olmaz. Kəklik, dovşan, keçi və ya hər hansı canlını vurmaq qətiyyən qəbul edilə bilməz. Bir dovşanı qətlə yetirməyi idman kimi görmək vəhşilikdir.
Həyatın qısa olması yaşlanmağın tez başlaması insan üçün böyük nemətdir. Daha uzun olsaydı insanlar dünyada çox sıxılardı. Allah həyat tez bitsin, tezliklə axirətə, yəni həqiqi həyatımıza qovuşaq deyə, insanlara nemət olaraq dünyanı qısa yaradır.
Münafiq hüzursuz, səbatsız və yalançıdır. Səbatsızlığı həm danışıqlarından, həm də baxışlarından bəlli olar. Münafiqin yalançılığı heyrətamiz dərəcədədir. Tısbağaya mindim dünyanı gəzdim tərzində yalanlar söyləyər. Münafiqlərin oğurluqları da məşhurdur. İnsanlar bunları uşaqlığından bəri oğru olmaları ilə tanıyar.
Allah münafiqlərin bədənlərini də ibrət olacaq şəkildə çirkinləşdirir. Müsəlmanlarda da fiziki acizliklər ola bilər, lakin münafiqlərdəki fiziki acizlikləri iyrəncliklərinin damğası olur. İyləri gübrə kimi iyrənc olur, səsləri kaftar kimi xoşagəlməz, qaçışları belə kaftar kimi qozbel vəziyyətdə, qorxunc şəkildə olur.
Pisliyin olması yaxşılığın olması üçün şərtdir. Allah yaxşının dəyərinin başa düşülməsi üçün pisliyi yaradar. Dəccal olmasa mehdiyyət olmaz. Münafiq olmasa mömin olmaz. Münafiq çox pis əxlaqsız, mömin isə çox təmiz xarakterə malikdir. İkisi arasındakı böyük fərq möminlər üçün çox dəyərli əlamət olur.
Yaxın Şərqdə bir çox ölkədə din şayiə bilgilərlə yaşanır. Rəqs, gözəllik, elm, incəsənət, dekolte haramdır deyirlər. Nəyə görə deyirik, belə öyrəndik deyə cavab verirlər. Belə olmaz, din mənbəyinə görə, yəni Qurana görə yaşanar.
Maddiyyatın xoşbəxtliklə əlaqəsi yoxdur demək, səmimi olmaz. Mömin Allah rizası üçün yaşayar, maddi imkanları vardırsa bunu da Allah üçün xərcləyər. Bu da gözəl xoşbəxtlik səbəbidir. Ehtiyac içində olanlara yardım etmək, sevdiklərini xoşbəxt etmək, gözəllik yaratmaq üçün maddiyyatdan istifadə edər. Bu mənada maddiyyatın xoşbəxtliklə əlaqəsi vardır.
Qadınların çoxu qorxu içində yaşadıqları üçün müxtəlif müdafiə mexanizmləri formalaşdırırlar. Əvvəlcə qadınları təzyiqdən xilas etməyimiz, təhlükəsiz həyat təqdim etməyimiz lazımdır. Küçə təzyiqini, cəmiyyət təzyiqini, ailə təzyiqini, gələcək qorxusunu gənc qızların üzərindən qaldırdığımız zaman onlar da canlanacaq, çox rahat yaşayacaqlar inşaAllah.
Mübahisəçi insanların ruhu anarxiya içindədir. Bunlar davakar, gərgin, sanki cəhənnəm odu içində yaşayırmış kimidirlər. Belə insanlar xoşagəlməz olduqları üçün heç kim tərəfindən sevilməzlər və tənha yaşayarlar.
İran, Türkiyə və Rusiyanın ittifaq etməsi uzun müddətdir gündəmə gətirdiyimiz mövzudur. Bu ittifaq İngiltərə dərin dövlətinin bölgədəki bütün planlarını pozacaq.
Münafiq təkcə müsəlmanlarla mübarizə aparar. Münafiqin vəzifəsi təkcə müsəlmanlara hücum etməkdir. Münafiq küfr əhli ilə, dinsizlərlə, dərin dövlətlə heç vaxt maraqlanmaz, təkcə yanından ayrıldığı möminlərlə mübarizə aparmağı hədəf qəbul edər. Ən çox da Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə və səhabələrə diqqət yetirər. Münafiq Quran ayələrindən həmişə müsəlmanlar və Peyğəmbərimiz (s.ə.v) əleyhinə istifadə edər (haşa). Allahın münafiqlərə aid endirdiyi ayələrdən münafiqlər (haşa) Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və səhabələrə aid imiş kimi istifadə edirdilər. Münafiq alçaq, ləyaqətsiz və xain olduğunu bilər, lakin özünü aldadaraq bunu görməzlikdən gələr. Münafiqlərə aid ayələrin də əhatə dairəsini çox yaxşı bilər, lakin sadəcə xainliyindən və alçaq xarakterindən dolayı bilərəkdən bu ayələrdən möminlərə qarşı istifadə edər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə yaratdıqları Dirar məscidində də münafiqlər həm əxlaqsızlıq edir, həm homoseksual cinsi əlaqəyə girir, həm də cinayət planı qururdular. Sonunda Allah hamısını cəhənnəm çuxuruna doldurdu.
Uşaqlarla ağıllı insan kimi müsahib olmaq əhəmiyyətlidir. Uşaqlara əvvəlcə hörmət göstərmək, onlara dəyər vermək, ehtiram göstərmək və sonra onları sevmək lazımdır. Əks halda uşağın əqli tarazlığı pozular, özünə və ətrafına zərər verə bilər. Uşağa mütləq dəyər verildiyini ona hiss etdirmək lazımdır. Allahı uşaqlara sevdirmək, bütün nemətlərin Allahdan gəldiyini onlara öyrətmək və uşaqların həmişə Allah ilə əlaqədə olmasını izah etmək lazımdır.
İngiltərə dərin dövlətini açıq-aydın şeytan idarə edir. İngiltərə dərin dövlətinin rəhbərləri trans halına keçib şeytanla əlaqə yaradırlar. Şeytanı (haşa) Allahdan daha güclü görürlər. Şeytanın dünyadakı hakimiyyəti kimi görərlər. Dərin dövlətlərin başında həmişə şeytan olar və şeytan onları idarə edər. İraq və Suriyada qan axıdılması, Misirin, Liviyanın pərişan edilməsi həmişə şeytandandır.
İnsanlar iman zəifliyi və ya imansızlıqdan ötrü üsyankar ruha bürünürlər. İman çatışmazlığı olduğu zaman dünyanın nəzarətsiz olduğunu düşünər və hər insanı potensial təhlükə kimi görərlər. Hər an xəstəlik, bəla, hücum olacağı qorxusu ilə dəhşət və qorxu içində yaşayarlar. Onun gətirdiyi stresslə də aqressiv olarlar. Ən kiçik qəzəbdə can qorxusu ilə təcavüzkar və şübhəli davranışlar nümayiş etdirərlər. Bu vəziyyət təvəkkülsüzlüyün insanda necə təxribata səbəb olduğunu göstərər.
Tayyib hocam İngiltərə dərin dövlətindən gecə-gündüz nəzakəti ilə danışır. Təbrik edirik. MHP-ni də Tayyib hocama olan dəstəyindən dolayı dəfələrlə təbrik edirik. Tarixi və mühüm vəzifə yerinə yetirirlər. Dövlət tərbiyəsinə uyğun şəkildə hərəkət edirlər. Dəccalın qarşısında dövlətin rəisini qorumaq fərz olar.
İşığın səbəbi Günəş deyil. Dünyada Günəş olması, imtahanın tələbi olaraq bizim məqbul görməyimiz üçündür. Günəş tamamilə səbəb olaraq yaradılmış sistemdir. Maddə özündən işıqlıdır, işıq beynimizdə yaranar. Günəşin aydınladan xüsusiyyəti də yoxdur əslində, günəş təkcə dalğa yayar və günəş zülmət qaranlıqdır. İstiliyi də yoxdur. Tamamilə beynimizdəki və ruhumuzdakı qavrayış və təsvirlərdən ibarətdir. Cənnətdə də səbəbə ehtiyac olmadığı üçün, günəş təkcə bəzək olaraq mövcud olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 16 noyabr 2017> Click for more

Darvinist, materialist sistemin ruhsuzluğunu və ənənəçi ortodoks sistemin insanların sevincini əlindən alan sistemini fikri olaraq aradan qaldırsaq beyin axını yaranmaz. İnsanlar gözəlliyi, incəsənəti, sevinci axtardıqları üçün incəsənəti gördükləri yerə getməyi üstün tuturlar. Allahın icazəsi ilə 3-5-7-9 ilə qədər Türkiyə çox dəyişəcək.
Allaha güvənən insanın güvəni gözəldir. Özünə güvənən insan sıxıntılı, iztirablı və ağrılı-acılı həyat yaşayar. Özünü şirk qoşmasının bərəkətsizliyi həmişə üzərində olar.
Dinsiz açıqca düşüncəsini söyləyər. Münafiq dindar görünüşlü olar, müsəlmanların arasına daxil olar, sonra da namərdcəsinə və alçaqcasına müsəlmanlara hücum edər. Münafiq namərdcəsinə müsəlmanların arasında hədəf alacaq insanlar seçər, bu da müsəlmanların bir-birinin dəyərini daha yaxşı görmələrinə vəsilə olar. Müsəlmanlar daha da şövqlənib sevinərkən, münafiqlər daxilən çürüməyə davam edərlər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə müşriklər və münafiqlər, zəif ağılları ilə Quranı bəyənmirdilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən Quranı dəyişdirməsini istəyirdilər. Buna görə də, Peyğəmbərimiz (s.ə.v); "məndən bir söz yazmayın" deyə vəsiyyət qoyub getmişdi.
İnsan ağlını Allah ilə bərabər hesab etsə o zaman o insanı Allah möcüzə olaraq hikmətli danışdırar. İnsanın Allah ilə heç əlaqəsini kəsməməsi, qəlbinin həmişə Allah ilə olması lazımdır. Özünün danışdığını düşünən insan danışmaqda çətinlik çəkən, özünü də ətrafını da kədərləndirən üslub işlədər. Allahdan uzaqlaşan insan xeyri şər, şəri xeyir görər, zehni qarmaqarışıqdır, şübhə edəndir, hər danışığında eyham vardır. Özünü Allaha təslim edən insanın isə hər sözü fərəhləndiricidir.
Uşaqlar məktəbə niyə getdiklərini bilməmələri üçün sıxılırlar. Dərslərin mütləq filmlərlə olması, uşaqların rahat kreslolarda oturması, istədikləri kimi geyinib gəlmələri lazımdır. Uşaq məktəbə getdiyi zaman möhtəşəm nəzakət və keyfiyyət qazanacağını, dünyagörüşünün artacağını, çox seviləcək insan halına gələcəyini bilməlidir.
Sevginin təsvir edilməsi qeyri-mümkündür. İmanla və ağılla düz mütənasib olaraq əbədiyyətə açılan zövqdür. Qarşındakı insanı Allahın mövcudluğunun təcəllisi olaraq gördüyün zaman sevgi yaranar, bundan savayı təkcə sevgi təqlidi və həvəs vardır.
Haram və halallar insanı insan edən gözəllikdirlər. Haram və halallar sayəsində halalın gözəlliyini haramdan uzaq dayanmağın rahatlığını yaşayırıq. Haram və halallar sayəsində dünya qat-qat gözəlləşər.
Xəstəliklər olmasa insanların çoxu təkəbbürlüyə görə azğınlaşar. Xəstəlik insanın dünyadan imtina etməsini, təvazökar olmasını təmin edər. İnsan nəfsi azğındır. Xəstəlik bu azğınlığı tormozlayan ən təsirli vəsilələrdən biridir.
Mömində özünəinam deyil, Allaha inam vardır. Tamamilə Allaha inanaraq hərəkət etdiyi zaman mükəmməl ağıl və mükəmməl görünüş yaranar. Özünəinamım deyə ortaya çıxan insanların əksəriyyəti çox sıxıntılı yaşayar. Allaha özünü təslim edən gözəl və hüzurlu yaşayar.
Münafiqləri darvinizm, materializm, PKK, Türkiyənin bölünməsi təhlükəsi heç maraqlandırmaz. İşləri gücləri ən təsirli gördüyü müsəlmanlarla mübarizə aparmaqdır. Bu da müsəlmanların şövqünü artırır. Allah müsəlmanların şövqü, səyi, əzmkarlıqları artsın deyə belə məxluqları yaradır. Müsəlmanın tarixində ixtisaslı münafiqlərlə mübarizə aparmaq vardırsa, o mömin üçün bu çox böyük şərəfdir.
Münafiqlərin mövcudluğu möminlərin imanın, Quranın, müsəlmanların dəyərini daha yaxşı dərk etmələrini təmin edər. Münafiq həmləsi olduğu zaman möminlərin bir-birinə olan sevgisi və bağlılığı artar. Münafiq həmləsi ilə müsəlmanlar, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründəki çətinliyi, imtahanı daha yaxşı qavrayar.
Şəhidlər necə digər şəhidləri gözləyirsə, münafiqlər də qəlbində xəstəlik olanları seçər və onlara təsir etmək üçün çalışar, onların gəlməsini gözləyirlər. Münafiq həm öndə olan, güclü müsəlmanı seçər və hədəf alar, həm də zəif olduğunu düşündüyü şəxsləri həmişə təsir altına almağa çalışar.
Münafiqlərin küfr əhlinə və dinsizliyə qarşı heç enerjisi olmadığı halda, müsəlmanlarla mübarizə apararkən həddindən artıq dərəcədə enerjili olarlar. Səhər namazına qalxmaz, lakin müsəlmanlarla mübarizə aparmaq üçün səhərə qədər kompüter qarşısında oturarlar. Ən azğın küfrdən belə narahat olmaz, lakin müsəlmanların dağılması, ayrılması üçün dəlicəsinə səy göstərərlər. Küfr əhlini deyil, müsəlmanları hədəf almaları münafiqlərin ən fərqləndirici xüsusiyyətidir.
Allahın sənəti, Allahı dərk etmək üçün çox güclüdür. Kökü görünməyən bir naringi ağacının ən üst budaqlarına qədər bütün yarpaqları qidalandırması, qaranlıq torpağın içindən vitamini suyu tapması, tək-tək naringi tumlarını yaratması böyük sənətdir. Sadəcə bunu görən insan dərhal Allaha üz tutar. Bu qədər təfərrüatlı sənəti olan Allahı haşa əhəmiyyətsiz kimi görmək insanlar üzərindəki şeytanın təsirindən irəli gəlir. Yolun kənarındakı bir çiçək, pişik, möminlər, münafiqlər, kafirlər, Allah dünyada hər təfərrüatda min cürə fərqlilik yaradır.
İman zənginliyi olmadığı halda maddi zənginlik müvəffəqiyyətsizliyə dönər. Türkiyənin ən mühüm ehtiyacı mənəvi təşəbbüsdür. Allah sevgisi, Allah qorxusu, iman həqiqətləri, Quran möcüzələri, darvinizmin əsassızlığını izah edən təhsil sisteminin olması əsas şərtdir.
Gənclərə yeganə tövsiyəm Allahı çox sevmələridir. Bundan başqa yolla xoşbəxt ola bilməzlər. Allah unudulduğu zaman həmişə tərslik, bədbəxtlik olar.
Hər şeydə xeyir var. Allah hər şeyi müəyyən tarazlıqla yaradar. Mömin üçün xeyirsiz olan heç nə olmaz.
İnsanın taleyi bir videokasset kimidir, o kasetdən kənara çıxa bilməz. Taleyimi dəyişdirdim dediyi zaman da taleyində olanı yaşayar.
Bizim proqramımızda Quranla ziddiyyət təşkil edən xüsus yoxdur, lakin ənənəçi ortodoks sistemlə ziddiyyət təşkil edər. Çünki bizim həyatımızda qadına hörmətsizlik, haşa qadını heyvan yerinə qoyan, incəsənəti, elmi, keyfiyyəti düşmən görən anlayış yoxdur. Quran həyata sevinc, fərəhlik, gözəllik, hörmət və sevgi gətirər. Bizim həyatımız Qurana, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki İslam anlayışına tam uyğundur.
Vicdanına gələn ilhamı hər kəs anlayar. Allah anlaya biləcəyimiz açıqlıqda ilham edər. İnsan vicdanına tabe olmadığı zaman narahat olar. Vicdanına tabe olan insan hər zaman məqbul və tutarlı olar. Bəzi insanlar işlərinə yaramadığı, mənfəəti ilə ziddiyyət təşkil etdiyi üçün vicdanlarına tabe olmurlar.
Qadına qarşı zorakılığın qarşısını almaq üçün, darvinist təhsilin qarşısını almaq lazımdır. Qadınlara (haşa) insanla heyvan arası varlıq deyilməsi fəlakətin başlanğıcıdır. Bu şəkildə (haşa) qadına "insana bənzəyən heyvandır" demiş olurlar. Bu səhvin düzəldilməsi üçün ənənəçi İslam anlayışını düzəldib Qurana əsaslanan həqiqi İslam anlayışını bütün dünyaya hakim etmək lazımdır. Ənənəçi İslam anlayışındakı xurafatlara əsaslanan anormal hökmlərin xətasını insanlara izah edilməsi lazımdır.
Mələklərin nəfsi yoxdur, saf vicdanla hərəkət edərlər. Mələklər Allahdan həmişə vəhy alar və vəhyə görə hərəkət edərlər.
Münafiqlərin bütün diqqəti müsəlmanlara istiqamətlidir. Küfr, dəlalət münafiqləri heç maraqlandırmaz. Şeytan, münafiqləri həmişə ən xeyirli fəaliyyətləri göstərən insanlara yönəldər. Bunun nəticəsində də münafiqlər fiziki cəhətdən çökər, xəstələnərlər, cəhənnəmləri genişlənər, bəlaya addım-addım yaxınlaşarlar. Möminlər isə getdikcə güclənərlər, gənclikləri, gözəllikləri, nurları və təsirləri daha da artar.
Müsəlmanın gələcəyə dair planlar qurması məqbuldur. Mehdiyyət plandır və müjdələnmişdir. Bunun üçün iman həqiqətlərindən danışaq, Quran möcüzələrindən danışaq, darvinizmi zərərsizləşdirək, bu istiqamətdə elmi konfranslar keçirək tərzində planlar qurulması olduqca gözəl olar.
“Of” deyildikdə ətrafa mənfi aura yayılar. Bu söz mənfi sözdür. Buna görə də, şəxsin həm özünə sıxıcı və boğucu təsir edər, həm də ətrafındakı insanları bezdirər. Neqativ insanlarda sıxıntıya səbəb olar. Lakin möminə təsiri olmaz, mömin əksinə daha da güclənər. Hər zaman müsbət, xeyirli üslub işlətmək lazımdır. Əlhamdülillah, Allaha şükür demək qəlbi fərəhləndirər.
Həmişə müsbət, səmimi, müjdələyici danışmaq lazımdır. İnsanları qorxudan, narahat edən və ya çoxbilmişliklə ifadə edilən üslublardan çəkinmək lazımdır.
İnsan vicdanının səsi ilə, nəfsinin səsini dərhal ayırd edər. İnsan nəfsinin səsinə tabe olduğu zaman dərhal üslubu qaralar, üzü və baxışları qaralar. İçi rahat olmaz, iyrənc əməl hakim olar bütün zehninə. Vicdanın səsi isə insana müəyyən mənada Allahın vəhyi kimidir. Vəhyə tabe olanın üzündə nur olar, mələk ifadəsi olar, qəlbi fərəhdir.
Sıxıntı, gərginlik, bədbəxtlik Allahın unudulduğunun əlamətidir, siqnaldır. İnsana Allahı unutduğunu xatırladar. İnsan Allahı sevdiyini, Allahdan qorxduğunu düşünsə, o bədbəxtlik və sıxıntı dərhal üstündən gedər.
Bütün kainat, bütün aləmlər, bütün varlıqlar Allahın nəzarəti altındadır, hamısı Allaha boyun əymişdir. Allah hamısını görər və eşidər. Allah sonsuz ağıldır.
Uşaqların kiçik yaşdan etibarən şüurları açıq olur. Uşaqlara ağlı zəif varlıqlar kimi davranmayıb insan kimi davranıldığı zaman sağlam olarlar. Quranı da uşaqlıqdan etibarən çox yaxşı anlayarlar.
İslamdan danışarkən əvvəlcə iman həqiqətlərindən və Quran möcüzələrindən danışmaq lazımdır. Əvvəl səmimi dost olmaq, dostluqla yanaşmaq lazımdır. Əvvəlcə özünü sevdirməli, sonra Allaha olan inamını möhkəmləndirməli, sonra da Quranın asanlığından danışmalısan. Əvvəlcə dinin hökmlərindən danışaraq mövzuya girmək təsirli olmaz.
MİT-in adsız qəhrəmanları hər yerdə təhlükəsizlik məqsədi ilə gəzir. Bu adsız qəhrəmanların hamısını təbrik edirik. Allah ömürlərini uzun və xeyirli etsin.
Ənənəçi inancında qadına dəyər verilməməsinin səbəbi qeyri-kafilik və itirmə qorxusudur. Lakin bu itirmə qorxusu qadının sevgisini itirmək qorxusu deyil. Qadını malı kimi görən, əşyanı itirmək qorxusu kimi bir şeydir. Buna görə də, qadını nə qədər çirkin vəziyyətə salsa o qədər əlinin altında saxlaya biləcəyinə inanır. Bir qadına bu baxış prizması ilə yanaşmaq zülmdür.
Allah insanların vicdanına həmişə bilgi ötürər. Fasiləsiz gələn bu vəhyə səmimi olaraq tabe olsaq doğru yolda olarıq.
Quran müsəlmanlığı bütün Türkiyəyə zəmində yayılmış vəziyyətdədir. Gənclərimiz, xalqımız Quranın ruhunu tam aldılar. Dekolteli geyinən bir çox insan Allah sevgisini, cənnət həsrətini, sevgi və keyfiyyət axtarışını çox gözəl yaşayır. Bu, Allahın bizə nəsib etdiyi müvəffəqiyyətdir.
Quran kafi deyildir demək, haşa Allahın ağlını və əxlaqını anlamamaqdan irəli gəlir. Haşa Allah unutdu, Allah bilmir, Peyğəmbər bilir deyirlər. Allah sonsuz mərhəmət, sonsuz şəfqətdir, sonsuz ağıldır. Peyğəmbəri də yaradan Allahdır, Peyğəmbər Allahdan müstəqil deyil. Qurana qarşı gələn bu anlayış ucbatından Allah İslam aləminə rahatlıq və bərəkət vermir. Qurana tabe olduğumuz zaman asan din yaranır, belə olmaz deyirlər. Dini asan yaradan Allahdır. Asanlıq Allahdan rəhmətdir. Allahın yaratdığı dini haşa bəyənmirlər. Din çətin olmalıdır deyirlər. Din çətin olduğu zaman; “tabe olursanmı bəs?” deyirik, “yox o çətinliyə də tabe ola bilmərəm” deyirlər. Allah bu qeyri-səmimiliyin qarşılığını mütləq verər.
Qarşısındakı insanın qeyri-səmimiliyi, anlamazlıqdan gəlməsi, özünə lazımsız əziyyət verməsi, rahat və gözəl yaşaya biləcəyi halda şeytana tabe olub özü üçün çətinlik yaratdığı təqdirdə mömində o insana qarşı mərhəmət hissi ola bilər. Möminlərə hücum olduğu zaman, münafiq həmləsi olduğu zaman da möminlərdə qəzəb hissi yarana bilər. Möminin qəzəbi təkcə bu hallarda ola bilər.
Şəhidlərimizin şəhidliyi mübarək olsun. Biz dünya şəraitində imtahana davam edərkən onlar nə gözəl Rəsulullah (s.ə.v) ilə, hz. Həmzə, hz. Əli, hz. Osman və digər şəhidlərlə söhbət edirlər. Necə də böyük nemətdir, necə də böyük gözəllikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 noyabr 2017> Click for more

Cənnətdə ehtiras və sevgi əbədiyyətə açılan ən yüksək həzdir, lakin hər insan imanına və ağlına görə ehtirası yaşayar. Peyğəmbərlərin və övliya insanların yaşadığı zövq çox yüksək olar.
Gənclərə hər mövzunu öyrədirlər, lakin əsas mühüm mövzuları öyrətmirlər. Gənclərə ehtiras, dərinlik, eşq, sevginin, keyfiyyətin, yetkinliyin öyrədilməməsi fəlakətdir. Bu gözəllikləri öyrətməmək gəncləri nəzarətsiz buraxmaqdır.
Allah üçün çalışan insanda yorğunluq olmaz. Allah üçün yaşayanın xüsusi qüvvəsi olar. Bu böyük möcüzədir. Allah üçün çalışanın zehni də, bədəni də gümrah olar.
Dəccaliyyət insanları düşünə bilməyəcək hala gətirən sistem yaradar. Səhər oyanıb tez küçəyə çıxır, iki saat növbədə gözləyir, iki saat yolda gedir, qutu kimi bir beton yığınının içinə girir, saatlarla kompüter başında fasiləsiz yazı yazır, axşam olur, yenə növbəyə daxil olur, saatlarla tıxacda qaldıqdan sonra evə qayıdıb ancaq yata bilir. Dəccaliyyət, görünüş etibarilə məcburi belə olması lazım olurmuş kimi bir sistem yaradaraq, insanların ruhunu, düşünmə qabiliyyətini əlindən alır. Quran əxlaqına görə yaşandığı zaman belə monoton, sıxıcı və çətin həyat olmaz.
Münafiqlər çox eqoistdirlər, lakin ibrət olaraq Allah bunların zahiri görünüşlərini də çox iyrənc etmişdir. Normal insanda acizlik olaraq ortaya çıxa biləcək şeylər, münafiqlərdə ən iyrənc, ən murdar, ən xoşagəlməz şəkildə ortaya çıxar. İnsanlar yanlarında dayanmağa dözə bilməz.
Münafiqlərin öz aralarındakı münaqişə çox şiddətlidir. Bir-birlərindən nifrət edər, bir-birlərinə dözə bilməzlər.
Allah mənə 300-dən çox 65 min səhifədən ibarət külliyyat yazmağı nəsib etdi. Bu kitablar 100-dən çox ölkədə satılır. Kitablardan hazırlanan 1000 internet saytı var. Saytları hər ay 47 milyon insan ziyarət edir. Münafiqlər fitnə-fəsadla, pisliklə vaxt keçirərkən möminlər hər an xeyirli işlər görürlər.
Möminlər bütöv halda yaşayacaq şəkildə bütün olaraq yaradılmışdır. Hüceyrələr necə bir-birindən ayrıla bilməsələr, möminlər də bir-birindən ayrılmaz, bütün olaraq yaşayarlar.
Vicdanı təmiz olan, səmimi olan, ruhu olan hər kəs cənnət əhlindəndir.
Darvinizim, dəccaliyyətin dinidir. Dəccaliyyətin dinini əllərindən almış olmağımız, Allahın bizə lütf etdiyi çox mühüm müvəffəqiyyətdir. İkincisi də bütün dünyaya Quranın kafiliyindən danışmağımızdır.
Gənclərin geyim tərzinə qarışmaq ədəbsizlikdir. Bəziləri həm gənclərin tərzini anlamır, həm də öz zövqsüzlüklərini gənclərə zorla qəbul etdirmək istəyirlər. Gənclər gözəlliyi çox yaxşı bilir və tətbiq edirlər. Heç kimin qarışmaması lazımdır.
100 minə yaxın gənclə görüş keçirdik. Hamısı müasir, sevgi dolu, sülh və dostluqdan yanadır. Qadınların dəyər görməsini istəyir, dini sevirlər. Məhz bu Quran müsəlmanlığının və mehdiyyətin sürətli inkişaf etdiyinin sübutudur.
Alkoqol məhvedici maddədir. Orqanizmə daxil olduğu andan etibarən zərər verər. Alkoqol keçdiyi hər yeri yandıraraq keçər. Epitel toxumada ölüm yaradır. Bu hər orqanın böyük zərər görməsi deməkdir.
Fədakarlıq edənə axmaq gözüylə baxan əslində özünün nə qədər şəxsiyyətsiz olduğunu bilər. Fədakar olan insana hər kəs şüur altında hörmət edər və bəyənər. Mühüm olan beyindəki bu qənaətdir.
Allah Quranda bilgini, dünyagörüşünü, gözəl əxlaqı və inkişafı hərtərəfli təşviq edər. Müsəlman alim, bilikli, nəzakətli və dünyagörüşlü olar.
Səmimi olan insan ağıllıdır, nəzakəti bilər, sözün hara gedəcəyini bilər. Hər ağzına gələni demək, açıq sözlü olmaq deyil, ədəbsizlikdir. Səmimi və açıq sözlü insan sözün gözəlini seçər və qarşısındakını heç vaxt incitməz.
Parçalanmaq həmişə fəlakət gətirər. Kiçik tikələr halına gəlmək udulmağı asanlaşdırar. Müsəlmanlar tam əksinə həmişə birləşməli, həmrəy olaraq böyüməlidirlər. Suriya, İraq, Türkiyə də birlik olacaq inşaAllah.
Təbliğ edərkən qarşıdakı insanın dediklərini deyil, beynini əsas götürmək lazımdır. Dili yox desə belə, beynində mütləq müsbət təsir oyanacaq.
İnsan başqasını xoşbəxt edərək özü xoşbəxt olar. Xoşbəxtliyin açarı sevdiklərini xoşbəxt etməkdir.
Peyğəmbərlərin təbliğinin dayandırılmaması peyğəmbərliklərinə dəlildir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) onlarla döyüşə daxil olur, zirehsiz döyüşür, tamamilə Allah tərəfindən qorunur. Quranın qorunması, dünyaya yayılması, mükəmməl sistem gətirməsi də peyğəmbərliyin dəlillərindəndir.
Şeyx Mehmet əfəndi, Şeyx Nazim Kıbrısi həzrətlərinin bizə gözəl əmanətidir. Özü dünyadan imtina etmiş, nəzakətli, keyfiyyətli, səmimi, dindar, gözəl xasiyyətli, etibarlı mömindir. Onu çox sevirik. Allah onu hər zaman hidayəti və nuru ilə əhatə etsin.
Ənənəçi ortodoks İslam anlayışında qadınları yarım varlıq hesab etmə anlayışı hakim olduğu üçün qadına hörmət etmirlər. Bu yanlış zehniyyətə görə qadın ağıl sahibi deyil, danışması qadağandır, gülməsi qadağandır, çölə çıxarsa yolun ortasında yeriməsi qadağandır, qadın bir şey deyirsə bunun əksini etmək əsas şərtdir, qadının şüşədən belə baxmaması lazımdır, cəhənnəmin çox hissəsi qadınlarla doludur... Belə çirkin təlqinlər verildikdə cəmiyyətdə qadın sevgisi yox olur, qadına zorakılıq artır və homoseksuallıq genişlənir.
Münafiq xarakterini gözlə görməyimiz Allahın ayəsini görməyimiz baxımından gözəllikdir. Ayələrdə bildirilən münafiq murdarlığını, vicdansızlığını, alçaqlığını, xainliyini canlı görürük.
Müsəlmanların camaat halında olması Quranın əmridir. Mənim bu mövzudakı meyarım hansı camaat dinsizliyin fəlsəfəsi olan darvinizmi aradan qaldırmaq üçün var gücü ilə mübarizə aparırsa, İslam Birliyini həmişə gündəmdə saxlayırsa, mehdiyyəti, məsihiyyəti müjdələyirsə o camaatla ittifaq etmək lazım olmasıdır. Belə camaat bizdən başqa elə də olmadığı üçün biz ön plana çıxırıq. Bizdən başqa da küfr əhlini və münafiqləri hədəf qəbul edən demək olar ki, heç kim olmadığı üçün İngiltərə dərin dövlətinin, münafiqlərin, küfr əhlinin ən çox diqqətini çəkən oluruq. Bütün həmlələrə baxmayaraq, sarsılmadan irəliləyirik.

Adnan Oktar deyir ki... 14 noyabr 2017> Click for more

Qadınlar çox fədakar və igiddirlər. Sevginin qarşısında etməyəcəkləri şey yoxdur. Cəsarətləri və səbirləri çox güclüdür. Allahın ehtişamlı, gözəl, ən sənətkar təcəllisidir qadınlar.
Allah sevgisini çətin əldə edilən bir şey kimi göstərmək olmaz. Allaha qarşı çox dürüst olmalısan, çox dürüst sevməlisən, özünü səmimi surətdə Ona təslim etməlisən. O zaman Allah səni sevər və çox sevilən insan edər.
İnsanları xoşbəxt edən, qanuni olan hər şeyi qəbul edərik. Qanunidirsə, xoşuna gəlirsə, həqiqətən xoşbəxtlik verirsə insanlara məhdudiyyət qoymamaq lazımdır.
Mehdi və İsa Məsihin vəfatından sonra dünyada pozulma çox şiddətli olacaq. İncəsənət, gözəllik, texnologiya, hər şey geriləyəcək. O dövrdə təkcə vəhşilik, təcavüzkarlıq, anarxiya, qəsbkarlıq, əxlaqsızlıq hakimiyyəti olacaq.
Qadınlara çox zülm edilir. Eşqin sənətkarı olan qadınlar faciəvi şəkildə əzilirlər. Quranda əmr edildiyi kimi hər kəs bir-birini qorusa qadınlar çox rahat yaşayarlar.
Allah, Allah qorxusunu yüksək dərin sevgi üçün istəyər. Yüksək dərin sevgini Allaha təqdim etdiyimiz zaman tam nicat tapılar. Allahı sevən hər şeyi qazanmış deməkdir.
AKP-nin Atatürkü sevməsi və müdafiə etməsi çox təbiidir. Atatürk də, AKP də müasir Quran müsəlmanlığını müdafiə edər, ideologiyaları eynidir. Atatürk əleyhinə aparılan danışıqlara millət olaraq heç vaxt fikir vermərik.
Pislikdən çəkinmək, yaxşılıq etmək fərzdir. Biz həmişə yaxşılıq edəcək şəkildə yaradıldıq. Mömin yaxşılıq etmədiyi zaman nəfəs ala bilməz, boğular. Mömin yaxşılıq etdikcə sevgi həzzi alar, bu sevgi doyumu da fərəhlənməsini təmin edər. Mömin bu ibadəti yerinə yetirərkən cənnət zövqü alar.
Hər yerdə zənginlik olsa, hər yerdə səxavətli insanlar olsa yaxşılığın dəyəri o qədər yaxşı başa düşülməz. Xəsislərin, var-dövlət hərisliyi edənlərin olması səxavətlilərin dəyərini artırar.
Heç bir münafiq rahat yaşaya bilməz. Xüsusilə hücuma keçmə mərhələsindən sonra münafiqlərin həyatı çox dözülməz və xoşagəlməz olar.
Allahın inkar edənlərə verdiyi iqtisadi imkanlar onların xeyrinə deyil. Əsasən çoxunda malı və mülkü toplayıb yığma hərisliyi var. Həyatları boyu bunları itirmək qorxusu ilə hüzursuz yaşayarlar.
Saleh möminlər üçün həbsxana vəlayətdə qapıdır. Vəli olmaq üçün yoldur. Bədiüzzaman da həbsxanaya girərək vəliliyin qapısından keçibdir.
Musiqidə, memarlıqda, rəssamlıqda, heykəltəraşlıqda həqiqi mənada sənətkar artıq yetişmir. Bu, çox dəhşətli haldır. Sevgini, incəsənəti öldürmə qərarına gəlmiş Dəccalın həmləsidir. Dünya mehdiyyətin zühurunu gözləyir. İnsanlara incəsənəti, sevgini, məhəbbəti, gülməyi unutdurdular. Mehdiyyət bu bəlanı aradan qaldıracaq.
Müsəlman bütün peyğəmbərlərin bütün üstün xüsusiyyətlərini nümunə götürər. Peyğəmbərlərin səhvlərini isə Allah ibrət almağımız, eyni səhvi etməməyimiz üçün yaratmışdır. Müsəlman bütün Quran ayələrini və bütün peyğəmbərləri nümunə götürər.
Mötədil İslam deyə bir şey yoxdur. Quran müsəlmanlığı var. Dünyaya Quran müsəlmanlığı hakim olacaq, mötədil İslam deyil.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlər; müsəlmanları "bizə gəlin" deyə öz kanalizasiya çuxurlarına dəvət edirdilər. Münafiqlərin, müsəlmanlara belə çağırışlarla təsir edə biləcəklərini zənn etmələri də axmaqlıqlarını göstərər.
Münafiq İslam Birliyindən, müsəlmanların mənəvi lideri olmasının lazım olduğundan bəhs etməz. Mehdiyyətdən, İsa Məsihin gəlişindən danışmaz. İslamın hakim olacağından bəhs etməz. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən, seyidlərdən, şəriflərdən xoşlanmaz. Buna görə də Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ailəsini şəhid edənlər münafiqlərdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in həyat yoldaşlarına çox həsəd aparırdılar.
Münafiqlərdə cinayət meyli çox yüksəkdir. Ruhu şeytan olduğu üçün gizlincə cinayət işləməyə meyllidirlər. Çoxu, keçmişlərində naməlum cinayətkar olur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də Dirar məscidində silah gizlədir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və səhabələrə sui-qəsd planlaşdırırdılar. Münafiqlərin keçmişdə bu xüsusiyyətləri var, gələcəkdə də ola bilər, həmişə diqqətli olmaq lazımdır.
Münafiq, müsəlmanların arasında 20 il namərd, alçaq, xəbərçi, xain olduğunu bilərək yaşayar. Heyvan olsa belə qorxunc həyata dözə bilməz. Lakin Allah bunları müsəlmanlara xidmət etməsi üçün xüsusi yaradır.
Münafiq fikrini nəyə versə müsəlmanda o yöndə inkişaf olar. Münafiqlərdə isə hər cəhətdən çökmə olar.
Münafiqlərdəki şeytani güc küfr əhlində yoxdur. Xüsusən Axırzaman münafiqləri çox əxlaqsız və şiddətlidirlər. Hədislərdə aralarında qadınların da olduğu dəccallara diqqət çəkilmişdir. Axırzaman münafiqlərinin hər biri Dəccal hökmündədir. Lakin münafiqlərin mövcudluğu hər zaman möminlər üçün xeyir vəsiləsi olar.
MHP və ülkücü gənclik Türkiyənin və bölgənin sementidir, dayaq nöqtəsidir. Allah onları hər cür pislikdən, namərdliklərdən qorusun. Ülkücü bacı-qardaşlarımızın gəncliyin yaxşı yetişməsi üçün zəhmət çəkdiyini bilirik. Bu zəhmətləri çox dəyərlidir.
Hörmətli Dövlət Bahçeli çox dəyərli türk böyüyüdür. Tariximizin igidlərindən biridir. MHP-nin lideri olması türk millətçiləri üçün gözəllikdir, nemətdir. Bütün millətçi bacı-qardaşlarımız MHP də, hörmətli Bahçelinin rəhbərliyi altında birləşsə çox gözəl olar.
Məsələləri böyütməmək, üstündən keçmək yaxşı üsuldur. Xüsusilə iki insan arasında anlaşmazlıq olduğu zaman dərhal sakitləşdirmək, mənfi istiqamətdə təfsilatlı düşünməyin qarşısını almaq lazımdır. Mənfi düşünmə aradan qaldırıldığı zaman dostluq asanlıqla möhkəmlənər.
Rusiya-Türkiyə dostluğu dünya sülhü üçün çox əhəmiyyətlidir. Dünyanın çəkdiyi iztirabı bitirməkdə ən mühüm addım Rusiya, İran, Türkiyənin ittifaq etməsidir. O zaman bölgədə İngiltərə dərin dövləti heç bir fəaliyyət göstərə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 13 noyabr 2017> Click for more

Millət olaraq Tayyib hocama sahib çıxdığımızı bütün dünyaya göstərək. İngiltərə dərin dövləti və tərəfdarlarının açıq-aşkar təcavüzü var. Millətimizin qətiyyətliliyini çox yaxşı vurğulaması əhəmiyyətlidir.
Universitet tələbələri üçün sağlam ev xörəklərini çox ucuz qiymətə təmin etmək lazımdır. Universitetlərdə fondlar və könüllü birliklər tələbələrin bütün ehtiyaclarına yardımçı olmalıdır. Həmçinin universitetlərdə də məktəb-ailə birliyi yaradıb gənclərə kömək etmək lazımdır. Gənclərin yaxşı qidalanması mühüm məsələdir.
Atatürkə dil uzatmağa cəhd edənlər çox böyük cahillik və əxlaqsızlıq edirlər. Atatürk, səmimi dindar lider idi. İmam Hatipləri açdıran, Diyanəti quran, Quranı türkcəyə tərcümə elətdirib bütün Anadoluya paylatdıran, cibində Qurani Kərim daşıyan Atatürkdür. Millət olaraq Atatürkə olan sevgimiz həmişə çox güclüdür və belə qalacaq.
Allahın bizə olan sevgisi eqoist olmamaqla əlaqəlidir. İnsan eqoistdirsə sevilmə qapısı bağlanar. Eqoistlikdən imtina etdikdə insan mələk kimi olar, hər işi xeyir, hər işi bərəkət olar. Tərs kimi gedən işi də düz gedər. Nə xoşbəxt bu insana.
Elm, dinin gözəlliyini təfsilatlı edən nemətdir. Elm, dinin bütün gözəlliyini, ehişamını, faydasını, hikmət cəhətini ortaya çıxardan sistemdir. Elm, Allahın sənətini anlatma sənətidir.
İxtisaslı münafiq dərin dövlət strukturu ilə əlaqəlidir. Xəbərçi və alçaq xarakterlidir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki münafiqlər Sasanilər və Roma dövləti ilə əlaqə yaradır, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə qarşı əməliyyat həyata keçirilməsini istəyirdilər. Lakin axmaq və ağılsız olduqları üçün, möminin münafiqlə mübarizəsi aslanın donuzla mübarizəsi kimidir. İki elmi pəncədə münafiq fikri olaraq darmadağın olar.
Qadının üstünlüyü Allahın sonsuz sevgisinə açılan qapı olmasıdır. Buna görə də, qadın üstündür. Qadını bütləşdirmədən, imanla, Quranla, Allah sevgisi ilə qadını sevsən çox dərin, zövqlü və gözəl aləmə daxil olarsan.
Münafiq onsuz da murdardır, hər cür alçaqlığı etməyə hazır Dəccal öncülüdür. Şeytan üstünə çökdüyü zaman tam Dəccal olar. Bu tiplər uşaqlıqda da quldur xarakterlidir. Hələ kiçik yaşda olarkən insanlara zərər verərlər. Bütün həyatları rəzalət, söyüşkənlik, fırıldaqçılıqla keçər. Müsəlmanların yanına gəldikləri zaman arada böyük ziddiyyət yaranar. Donuz sürüsünün tərtəmiz dünya ilə qarşılaşdığını düşünün, müsəlmanların təmiz dünyasını görəndə; "bizi də aranıza alın" deyə donuz olduqlarını gizlətməyə çalışarlar. Müsəlmanların sahib olduqlarından istifadə etməyi planlaşdırdıqları üçün var gücləri ilə müsəlmanların daha zəngin, daha güclü olması üçün səy göstərərlər. 20 il müsəlmanları zənginləşdirmək üçün çalışarlar. Allah bunların donuz zehnini bağlayar, axmaqlıqlarını görə bilməyəcəkləri şəkildə 20 il ərzində müsəlmanlara xidmət edərlər. Tamamən yal yalayıcısı olarlar. Bu axmaqlıqlarını gördükləri zaman isə yolunmuş qaz kimi qaçarlar. Allaha haşa oyun oynamağa cəhd edəni Allah belə rəzil edər.
Yaxşı insandan imtina etmək olmaz. Düzəlməsindən ümid kəsmək olmaz. Hər dəfə ona yenidən imkan vermək səbir və savab vəsiləsidir.
Münafiq rəzil olduğunu, alçaldıldığını gördüyü halda "bir şey olmadı ki, bir şey olmadı ki" deməyə çalışar.
İnsanın iman gətirməsi, insanın ruh sahibi olması Allahdandır. Allahın ruhunu üfürdüyü və Ruhul-Qüdslə dəstəklədiyi varlıq əbədiyyən cəhənnəmə getməz. Allah Hadi ismi ilə bu insan üzərində təcəlli etmişdir.
İran və İraq xalqına və dövlətinə başsağlığı diləyirik. Yaralananlara Allah tez zamanda şəfa versin. Zəlzələdə həyatını itirənlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisinə görə şəhid hökmündədirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2017> Click for more

Ən yüksək azadlığı Quran verər. Quran əxlaqının olmadığı yerdə insanların üzərində cəmiyyət təzyiqi, məhəllə təzyiqi, ev təzyiqi kimi cürbəcür qaydalar var. Quran bütün bunları aradan qaldırar, çox geniş azadlıq tanıyar.
Münafiqlərin yaşadıqları yerlər it daxması kimidir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hüzur və gözəllik içində, ən gözəl məkanlarda yaşayarkən münafiqlər həmişə sürünmüşdür.
Münafiqlər ətə dadanmış quduz it kimi hərisliklə yaşadığı üçün yaşının ötdüyünü də görməz. İt kimi illərlə müsəlmanlara xidmət edər. 20 il ərzində Allah onun fərasətini, bəsirətini bağlayar. 20 il eşşək kimi çalışar, müsəlmanlara xidmət edər. 20 ilin sonunda bağıra-bağıra, tullana-tullana qaçar. Lakin alnındakı axmaqlıq yazısını silə bilməz. Uzaqdan həmişə möminləri seyr edər. Möminlərin böyük rahatlıq, fərəh, zənginlik içində yaşamasını gördükcə əzabı daha da artar.
Hz. Süleymanın şeytanları necə dənizin dibindəkini gətirirdilərsə, münafiq də şeytani şövqü ilə müsəlmanlara böyük bilgi və zənginlik gətirər. Münafiq müsəlmanların yanında olarkən qazandığı ətrafı ilə öz gələcəyini zəmanət altına aldığını düşünər. Siyasi imkanlar, geniş ətraf, evlər, avtomobillər hazırlayarkən bunları özünün əldə edəcəyini zənn edər. Bütün bunları etdikdən sonra it kimi çalışdığını, lakin heç nə əldə edə bilməyəcəyini görər. Tam axmaq mövqeyinə düşər və can ağrısı ilə özünü bayıra atar. Özünü bayıra atdıqdan sonra verdiklərini geri almağa çalışar, lakin iş işdən keçmişdir. Axmaqlıq etiketi alnına Allah tərəfindən vurulmuşdur.
Kafirin münasibəti aydındır. Münafiq gözü dönmüş və qaranlıq tipdir. Cinayətə meyllidir. Araşdırılsa bir çox gizli cinayətkarın mənbəyində münafiqlər vardır. Allaha, İslama, müsəlmanlara düşməndir və bu düşmənçiliyi çox azğın düşmənçilikdir. Müsəlmanlar münafiqləri gördükcə bir-birilərinə daha çox bağlanar, bir-birilərini daha çox sevərlər.
3-5-7-9 ilə İslam Birliyinin reallaşdığını görəcəyik inşaAllah. Çətin dövrlərdən keçərkən heç bir bacı-qardaşımız təlaşa qapılmasın. Çox çalışqan, şövqlü, qətiyyətli olmağımız lazımdır. Münafiqliyə, dinsizliyə, küfrə elmlə, irfanla, hüquqla, qanunla cavab verməliyik.
Allahın insanı darda qoymasının səbəbi Allahın insanı Özünə yaxınlaşdırmaq istəməsidir. Darlıq anı da insanın bu darlıqdan xilas olmaq üçün etdiyi dua da, taledə birlikdə yaradılmışdır. İnsanın yaxşıya, doğruya, gözələ nail olması üçün vəsilədir.
İngiltərə dərin dövləti son 200 ildir ki, dünyaya dəhşət saçır. Bunlar şeytani düşüncə insanıdırlar. Gecə-gündüz düşünüb, fəlsəfə yaradıb, insanların şəxsiyyətsiz olanları tapıb, onlara tətbiq etdirərək, günahsız dünya xalqlarını əzirlər. Birinci dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi və digər bütün dağıdıcı ideologiyalar İngiltərə dərin dövlətinin əsəridir.
Hər şeyin yaradıcısını, ruhun, bədənin sahibini insan unudursa bu böyük vicdansızlıqdır. Allahı tərk etsən, Allah da səni tərk edər və haqlı olaraq əzər.
Məhşər günü müsəlmanlar üçün komfortlu və rahatdır. Möminlər üçün hər şey asan və sürətlidir. Möminin haqq-hesabı onu şərəfləndirmək üçündür. "Sən bu gözəllikləri, bu yaxşılıqları eləmisən" deyədir. Küfr əhli üçünsə məhşər sıxıntılı və əzabvericidir. Hər təfərrüatın tək-tək haqq-hesabı soruşulacaq. Küfr əhli toz bürümüş, tərli, kirli, bərbad görünüşdə, bədənləri xəstə, bir çox yerdə sürünən mövqedə olacaq. Mutasiyaya uğramış kimi qəribə görünüşdə olacaqlar.
İman artımı insanın şəxsiyyətinə çox müsbət təsir edər. Şəxs daha çox zəkalı, səbirli, şəfqətli və anlayışlı olar. Müsbət təsiri tez görünər.
Müsəlman ölkələr bir-birinə qarşı hər məsələdə sakitləşdirici olmalıdır. Müharibə, münaqişə istəyən və planlaşdıran İngiltərə dərin dövlətinin oyununa düşməsinlər. Bir qrup müsəlman vardır zatən. Dostca, qardaşlıq içində yaşayaq.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və Mehdinin fiziki görünüşündə çox oxşarlıqlar var. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ortaboylu idi. Pəhləvan quruluşlu idi, geniş çiyinli idi. Dişləri ağappaq idi, başı böyük idi. Hz. İbrahimin də başı böyük idi. Bu peyğəmbər heybətinin əlamətlərindən biridir. Baxışları çox təsiredici idi, çox etibarlı, çox alicənab, çox hörmət ediləcək üz ifadəsi vardı. Çox çevik hərəkət edərdi.
Bir insanın səmimi sevgisini gözlərindən, səs tonundakı səmimiyyətdən, qurduğu cümlələrdən, sözləri seçməsindən, göstərdiyi ehtiramdan, təbii hörmətindən anlayarıq. Qadınlar bu məsələdə Allah tərəfindən xüsusi olaraq yaradılmışdır. Özlərini qoruya bilmələri üçün ehtirası və eşqi dərhal tanıyacaq qabiliyyətlə təchiz ediliblər. Yalan sevgi ilə həqiqi sevgini dərhal ayırd edərlər. Ruhları həssas cihaz kimidir. Baxan kimi qarşısındakı insanın həqiqətən sevib-sevmədiyini anlayarlar.
Qadınlara hörmət və sevginin ortaya çıxması mehdiyyət dövrünün imzasıdır. Qadına hörmət olması üçün əvvəlcə qadını yaradana, həqiqi sahibinə hörmət və sevgi əhəmiyyətlidir. Allaha sevgisi, hörməti olmayanın qadının dəyərini anlaması qeyri-mümkündür. Allah qorxusu və sevgisi zəif olduğu zaman, qadına qəzəb və nifrət daha sürətlə yaranar.
Xəstəliyə səbir etmək, Allaha təvəkkül etmək mömin üçün əhəmiyyətli cənnət vəsiləsidir.
Səmimi sevgidə qəlbdə heyrətamiz fərəhlənmə olar. Sevgi; "səni çox sevirəm, həqiqətən çox sevirəm" deyərək təkcə sözlərlə süni şəkildə ifadə edilən duyğu deyil. Səmimi sevgidə, sevginin ruha verdiyi mehribanlıq var və zövq alınar. Sevgi təqlidində isə sıxılma, əzab çəkmə və qeyri-səmimilik hakimdir.
Allahı heç unutmasaq, Allahı çox sevdiyimizi və yaxın dost olduğumuzu həmişə yadda saxlasaq, şirkdən şiddətlə çəkinsək, gücün sahibinin Allah olduğunu heç unutmasaq çox doğru bərəkətli yolda irəliləyərik. Allahın gücünün hər şeydən üstün və hər şeyə hakim olduğunu düşünmək əhəmiyyətlidir. Haşa müəyyən yerə qədər gücü varmış kimi düşünmək olmaz.
Münafiq ədabazlığa çox maraqlıdır. Kor cahil olduğu halda öz aləmində filosoflardan, yazıçılardan nümunələr verər. Halbuki tam gizlin hiyləgərdir, münafiqlər iki cümləni bir yerə gətirə bilməyən tiplərdir.
Münafiqlər ruhi xəstəlik şəklində yalan deyərlər. Münafiqlərin yalançılığı minlərlə əxlaqsızlıqlarından yalnız bir nümunədir.
Yalan danışdığı zaman insanı həmən pərt etməmək lazımdır. Əgər özünü qorumaq məcburiyyətində qaldığı üçün yalan danışırsa, daha xoş qarşılamaq lazımdır. Lakin mənfəət üçün, əxlaqsızlıq üçün, böhtan üçün, oyun oynamaq üçün yalan danışırsa, bu çox təhlükəlidir. Bu insan yalan maşını olmuşdur.
Hidayət Allaha səmimi iman gətirməkdir. Allahın Hadi isminin təcəlli etməsidir, o insanın ruh sahibi olmasıdır.
Şəhid ailələri üçün otellər, restoranlar hamısı dövlət tərəfindən təşviq edilməlidir. Şəhid ailələri kurortlarda qonaq qəbul edilməlidir. Getdikləri hər yerdə şəhid ailələrinə qayğı göstərmək əhəmiyyətlidir. Bunu televiziya proqramları ilə izah etmək yaxşı olar.

Adnan Oktar deyir ki... 11 noyabr 2017> Click for more

Allah münafiqi müsəlmanlar ibrət alsınlar və əylənsinlər deyə xüsusi yaratmışdır. Ağlı alınmışdır, lakin içinə şeytanın zəkası yeridilmişdir. Ayədə; “danışdıqları zaman dinləyərsən” deyə bildirilir, lakin ağlagəlməz dərəcədə axmaqdır. Münafiq həyatı boyu it kimi alçaldılar, eşşək kimi çalışar, sonunda yarasa kimi səslər çıxardaraq qaçar. Geridə gəncliyini, həyatını, müsəlmanlara zənginliyi qoymuş olar. Axmaqlığını boynuna taxıb donuz kimi qaçar. Münafiq axmaqlığı, 20 il sınaqdan keçirilmiş təsdiqlənmiş, qeydiyyatdan keçmiş axmaqlıqdır. Allah münafiqin enerjisini, zəhmətini, həyatını, malını, hər şeyini alar möminlərə verər. Geriyə münafiqin fosili qalar, o fosildən də Allah möminləri xilas edər.
Atatürkün üstün xarakteri, tərbiyəsi, nəzakəti, ağlı, zəkası, Quran müsəlmanlığı çox gözəldir. Atatürkün dırnağı qədər olmayan, sayı da çox az olan bəzi tiplərə heç kim əhəmiyyət verməsin.
Qadına ehtiras və dərinlik yaraşar. Qadın eşqin dənizi olduğu üçün, ona ən çox cazibədarlıq və nəcabətlilik yaraşar.
Zənginlik malı paylamaq üçün vardır. Pul xeyir üçün istifadə edildiyi zaman həmişə xeyir gətirər.
Axırzamanda insanların çıxılmaz vəziyyətə düşdüyü şəraitdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən olan bir şəxsin zühur edəcəyi həm hədislərlə, həm ayələrlə, həm xristianlıqda, həm də musəvilikdə xəbər verilən böyük müjdədir. Mehdiyyət Allah tərəfindən pərdələrlə gizlədilmiş, dəccaliyyətin mübarizə apara bilmədiyi metafizik qüvvədir. Mehdiyyətin dayandırılması qeyri-mümkündür. Mehdiyyətin başlanğıcındayıq, əlamətlər reallaşdı və reallaşmağa da davam edəcək.
Nəfs insanın bədənindəki heyvan kimidir. Təcavüzkarlaşma meyli vardır. Lakin insana ruh hakim olduğu üçün, ruh o heyvanı insan halına gətirər və insan nəzakəti ilə davranmasını təmin edər. Nəfsin ən əsas xüsusiyyəti eqoist olmasıdır. Bu eqoistliyi aradan qaldıran isə ruh və vicdandır.
Hər insan səhv edə bilər, günah işləyə bilər. Tövbə edər, bir daha təkrarlamaz. Bu, onu müsəlmanlıqdan çıxartmaz. Allah sonsuz ağıl və sonsuz ədalətdir.
Münafiq zibilyığan maşın kimidir, harada murdarlıq varsa toplayıb aparar. Bu, Allahın müsəlmanlara nemətidir. Münafiqin 20 il axmaqlıq etməsi möcüzədir. Allah möminlərin əylənməsi üçün bu vəziyyəti yaradır. Bir insan 10 dəqiqə, bir saat axmaq ola bilər, lakin bir insan 10-15 il axmaq olursa bunun adı sarsaqlıqdır. Münafiqlər tarixin ən böyük axmağıdır. 10-20 illərini keçirdikdən sonra qotur kaftar kimi bəzi yerlərindən qan axaraq cır-cır qəribə səslər çıxardaraq qaçırlar.
Münafiqlər tarixin ən böyük axmaqlarıdırlar. Bir insanın həyatdakı ən əhəmiyyətli varlığı gəncliyidir. Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə gəncliklərini həsr etdilər. Axmaq münafiqlər axmaq kimi bütün gəncliklərini həsr edir, sonunda zibil dolu zibilyığan maşın kimi çıxıb gedirdilər. Hər gedişlərində müsəlmanlar fərəhlənirdi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövrünün münafiqləri də, Axırzaman münafiqləri də axmaqlıqlarının acısını ölənə qədər çəkdilər, çəkəcəklər.
Bütün münafiqlər çirkin, xoşagəlməz, əxlaqsızdır, hamısı gizlin fırıldaqçı olduğu üçün bir-birilərinin üzünə baxmaqdan əzab çəkərlər. Birlikdə çəkdikləri əzab çox böyükdür. Qartlaşmış, yaşlı, qoxumuş, cəsədə dönmüş münafiqlər birlikdə olduqları zaman o murdar qoxunu, o qoxumuşluğun iyrəncliyini təsvir etmək qeyri-mümkündür.
Hər atom ağıllıdır. Hər atom Allahın quludur. Atomların bir-birinə dəymədən 15 milyard il o dövrü təkrarlaması, üstəlik heyrətamiz sürətlə bunu etmələri böyük ağıldır. Atomun ağlı insan ağlından daha yüksək ağıldır və hamısı Allahı zikr edərlər.
Şər xüsusi olaraq yaradılar. Allahın yaratdığı vəziyyəti ağılla dəyərləndirib səbir və Quranla həmişə izah edəcəyik.
Bir tərəfdə sevgini dərindən yaşayan və böyük həzz alan möminlər, digər tərəfdə isə heç cür sevgini öyrənə bilməyən məxluqlar var. Sevgini öyrənən gözəl yaşayır, sevgini öyrənə bilməyən isə əzab içində hər gün daha da çirklənərək yaşayır. Bunların üzü çirkin, danışığı pis, səsi pis olur. Yenə də bunların dəyişməsi üçün səbirlə izah etməkdə fayda var.
Münafiqlərin dünyasına baxdığımız zaman, bir tərəfdə kükürd iyi gələn murdar cəsəd, digər tərəfdə hər yeri qapqara olmuş qırxayaqlar, digər tərəfdə kaftar qozbel, qatil görünüşlü tiplər bir yerə toplanıblar, kanalizasiya quyusu yaranıb. Bu mənzərəni tərtəmiz möminlərlə müqayisə etmək, möminə çox böyük zövq verər. Möminin dünyadakı ən böyük əyləncələrindən biri münafiqləri qəzəbləndirməkdir.
Dünya gözəl təhsil yeridir. Bu təhsillə insanda heyrətamiz dərəcədə zehin açıqlığı yaranır. Bu təhsili almağımız əsas şərtdir. Dünyanın bu qədər rəngli olması möcüzədir. Həm yaxşı rənglər, həm də pis rənglər var. Həm yaxşı insanlar, həm də münafiq və kafir adlı ayrı-ayrı murdarlıqlar var. Bunların hər birinin mövcudluğu möcüzədir. Hər biri təhsilimizin bir hissəsidir. Allahın bizi mehdiyyət dövründə yaratması da çox böyük gözəllikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 noyabr 2017> Click for more

Türkiyə ilə İranın birləşməsi demək, İslam Birliyinin imzası deməkdir. İngiltərə dərin dövlətinin sonunun gəlməsi deməkdir. İki ziyalı, iki müasir, iki dindar ölkənin birləşməsi gözəllikdir. Bu gözəlliyin tezliklə reallaşmasını istəyirik.
Möminlərə olan hər şey mütləq xeyir olar. Küfr əhlində isə insana yüz min qızıl da verilsə ziyafətdə də iştirak etsə, həmişə əleyhinə olar, həmişə şər olar. Mömində isə hər şey həmişə lehinədir, həmişə gözəldir.
Səbir ilə dözüm arasında çox fərq vardır. Pis şeyə qarşı müqavimət göstərmək, nəfsi boşuna yormaq olar. Əxlaqsız, pis baxan insana dözməyə ehtiyac yoxdur. Heç ünsiyyət qurmamaq lazımdır. Səbir isə gözəl rəftar göstərməkdə israrlı və qətiyyətli olmaqdır. Səbir çətin şey deyil, zövqlüdür.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə yaşlı qadın münafiqlər ətraflarına yaşlı, taqətsiz qadınları toplayaraq xalqı Rəsulullah (s.ə.v) əleyhinə təhrik etməyə çalışardılar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) səfərə hazırlanar, Allah üçün mübarizə apararkən bu qoca qadınlar həmişə fitnə arxasınca qaçardı.
Münafiqlərin dünyada və axirətdə düşdüyü vəziyyət möminlər üçün əyləncə və fərəh vəsiləsidir. Münafiq dünyada da mütləq aşkara çıxar, mütləq qarpız kimi partlayar və ifşa olar. Münafiqin dünyada da alçaldığını hər kəs görər.
Şeytan və dəccaliyyət həmişə qan tökülsün istəyər. Bunun üçün də mütləq bəhanə taparlar. Dəccaliyyətin dərdi torpaq deyil, qandır. Qana doymaz, həmişə cinayət işlənsin istəyər.
Allah münafiqlərin içindəki yaşlı, nifrət dolu qadınlara xüsusi diqqət çəkər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də yaşlı, yaşlılıqdan içi keçmiş bəzi qadınlar münafiqlərin arasında Peyğəmbər əleyhinə fəaliyyət göstərirdilər. Ayədə keçən; "düyünlərə üfürən qadın" ifadəsi bu yaşlı qadın münafiqlərə işarə edir. Bunlar axmaq beyinləri ilə hiss etdirmədən qaş-göz hərəkətləri edir, möminlərə lağ etdiklərini zənn edirdilər.
Münafiq malı yığıb toplayar, o mal yenə sonunda müsəlmanlara nəsib olar. Münafiq, malının onu əbədi yaşadacağını zənn edər, mala dəlicəsinə bağlıdır. Lakin sonunda sahib olduğu hər şey münafiq üçün ürəkağrısı olar. Allah münafiqə ən çox ruhunu yandıraraq əzab verər.
Allah münafiqləri dinə mütləq xidmət etdirər. Rəsulullah (s.ə.v) dövründə münafiqlər eşşək kimi xidmət etdilər. Peyğəmbərin və müsəlmanların heyrətamiz zəngin olmasına vəsilə oldular. Gecə-gündüz eşşək kimi çalışdılar, növbə tutdular, müharibələrdə iştirak etdilər, alçaldılar, sonunda da içləri quruyub tək başlarına sürünərək öldülər.
Münafiqlərdə cinayətə meyllilik və qatil üzü vardır. Üzlərindəki ifadə çox pis və xoşagəlməzdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də; “kim şeytanı görmək istəsə münafiqlərə baxsın” deyərək onların üzündəki qorxunc xoşagəlməz ifadəyə diqqət çəkmişdir. Rəsulullah (s.ə.v) dövründə də münafiqlər xəbər toplamaq üçün müsəlmanların yanına gəlirdilər. Topladıqları hər xəbər isə münafiqlərin məhv olmasına səbəb olurdu.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzaman münafiqlərindən ətraflı şəkildə bəhs etmişdir. Kaftar və qoxumuş it kimi olan şəxsiyyətsiz münafiqlər Mehdi camaatından zibil kimi atılacaq, müsəlmanlar fərəhlənəcək.
Cənnətdə su altında insan balıq kimi oksigensiz üzər. Göydə istədiyi kimi uçar, yüksəklik qorxusu olmaz. Cənnətin xüsusiyyəti hər şeyin səbəbsiz olmasıdır. Dünyada istəyib etməkdə çətinlik çəkdiyimiz hər şey ən mükəmməl halı ilə Cənnətdədir. Burada heyvan sevgisi çətindir. Cənnətdə isə hər yer seviləcək heyvanlarla doludur. Cənnət, insanlar, mələklər, qılmanlar, heyvanlar, çiçəklər, ağaclarla hər yer hərəkətlidir. Dünyada təhlükəli olan, lakin çox sevdiyin idman növləri ilə cənnətdə ən gözəl şəkildə heç risk olmadan məşğul olarsan. Dünyada olan ağlımıza gələn hər şeyin yaradılış məqsədi cənnətdə mükəmməl halı olacağı üçündür. Dünyada imtahanın tələbi olaraq hər şey zərərli və zərərsiz olaraq iç-içə keçibdir. Cənnətdə isə hər şey tamamilə gözəllikdir və zərərsizdir. Dünyadakı kiçik nöqtənin, tək iynənin belə cənnətdə əsli var.
Tayyib hocamın homoseksuallara kvota ayrılmasını tənqid edən çıxışı İngiltərə dərin dövlətinin fəlsəfəsinə endirilən böyük mənəvi zərbədir. Bu mövzudakı bəyanatı millətimiz üçün çox güvən verici və gözəl oldu.
Müsəlman və Allahı sevən insanın etdiyi səhv hər zaman xeyrinə olar. Hər səhvlə insanın cənnət bilgisi daha artar, ruhu inkişaf edər, mükəmməlləşər. Səhvlər olmasa insan sabit qalar. Uşağın böyüməsi, inkişaf etməsi kimidir. Uşaq necə ki, yıxılıb qalxaraq böyüyərsə, insan da səhvləri ilə sevgini, mərhəməti, yaxşılığı, gözəlliyi öyrənər, inkişaf edər.
Tənqid mömin üçün nemətdir. Tənqid edən insanı dəstəkləmək əhəmiyyətlidir. O insan bir çox şeyi gözə alaraq tənqid edir. Buna görə də; "çox faydalandım, istifadə etdim, lakin bu cəhətləri də var, onu da bilməyini istəyirəm" deyərək tənqidi qəbul etmək gözəl olar. Tənqid edənin gücünü qırmaq düzgün olmaz.
Dünyanın yaradıldığı gündən indiyədək gördüyümüz bütün əşyalar Cənnətdə sahib olacaqlarımızın surətidir. Katerlər, lüks avtomobillər, evlər, saraylar Cənnətdəki möhtəşəm hallarının çox sadə nümunəsidir. Hədislərdə Cənnət çox ətraflı təsvir edilmişdir.
Münafiq bütün ömrünü müsəlmanlara xidmət edərək, müsəlmanlara imkan yaradaraq keçirər. Bir gün Peyğəmbərin vəfat edib də o mülklərin yenidən öz əllərinə keçəcəyi ümidi ilə bütün imkanlarını Peyğəmbərə səfərbər edərlər. Bütün gəncliklərini, mülklərini, imkanlarını müsəlmanlara verib, qocaldıqları zaman da artıq axmaq vəziyyətinə düşdüklərini anlayıb müsəlmanların yanından qaçıb gedərlər. Münafiqlərin axmaqlığı müsəlmanların ən böyük əyləncələrindən biridir.
Ölüm ən gözəl tərbiyə vasitəsidir və əbədi həyata açılan şəffaf qapıdır.
Türk millətçiliyinə əhəmiyyət vermək məcburiyyətindəyik, yoxsa İslam Birliyinin yaranması çox çətindir. Mütləq türk millətinin öndə olması, öncül olması lazımdır. Allah bu neməti bizə verib. Bu nəcib millət öncül olacaq. Bu irqçilik demək deyil. Türkəm deyən hər kəs türkdür, bu şüur altında İslam Birliyinin bayraqdarlığını edəcəyik inşaALLAH.
İnsan özünə məxsus olan malın gözətçisidir, o mülkün maliki, yəni rəhbəri olar müsəlman. O mülkü müsəlmanlara istifadə etdirmək lazımdır. Əşyanın, mülkün sahibiyəm deyə o mülkü sahiblənib heç kimə istifadə etdirməmək olmaz. Sahib olunan əşyanın, mülkün, müsəlmanların lehinə istifadə etdirilməsi lazımdır.
Sevgi Allah tərəfindən yaradılmış ən güclü instinktdir. Allah ən böyük nemət olaraq, kainatın yeganə məqsədi kimi sevgi deyilən nur yaratmışdır və bu nur bütün kainatı, bütün kosmosu, bütün hüceyrələri, atomları, insanları, heyvanları, bitkiləri, bütün canlıları əhatə etmişdir və yeganə məqsəd halına gəlmişdir. İnsanı ən çox xoşbəxt edən, insana ən yüksək həzzi verən, ən nəcib duyğu sevgidir. İnsanların bu qədər gözəl yaradılmasının, atomlardakı cazibə qüvvəsinin, hüceyrənin daxili quruluşundakı möhtəşəm quruluşun, kainatdakı möhtəşəm həndəsənin məqsədi də sevgidir. Sevgi heyrətamiz həzzdir, heyrətamiz gözəllikdir.
Münafiq kaftara bənzəyər, ağzından selik axar, möcüzə olaraq bədəni də kaftara bənzəyər. Allahın münafiqi belə qorxunc heyvana bənzətməsi çox böyük möcüzə və münafiq üçün çox böyük bəladır. Münafiqin baxışları və üz ifadəsi çöl donuzu kimidir. Qaçışı açıq-aşkar kaftar qaçışı kimidir, donqarını çıxardıb qaçar. Gülüşü də kaftar səsinə bənzəyər. Münafiq üçün Allahdan möcüzə olaraq böyük qarşılıqdır bu.
Münafiq, ən böyük əzabı Peyğəmbər (s.ə.v)-in varlığından çəkər. Peyğəmbər (s.ə.v)-in onları alçaltmasından çox narahat olurdular. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in münafiqləri bu qədər alçaltmasını münafiqlər ömür boyu unuda bilmədilər, ən böyük iztirabları bu idi. Səmimi möminlər isə Peyğəmbər (s.ə.v)-in yanını cənnət bağçası kimi görərlər.
Münafiqlərin əsas qorxuları Peyğəmbər (s.ə.v)-in onların alçaq insanlar olduğunu ifşa etməsidir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) münafiqləri həmişə layiq olduqları kimi alçaldıb. Münafiqlər də həyatları boyu həmişə münafiqliklərini açıqlayacaq deyə Peyğəmbər (s.ə.v)-in yanında sıxılıb iflic olurdular. Həmişə yaxalanma qorxusu yaşayırdılar. Münafiqlərin ən narahat olduğu məsələ Peyğəmbər (s.ə.v)-in yanında yaşadıqları bu narahatlıq idi, həm kaftar kimi müsəlmanlara xidmət etmiş, müsəlmanlara çox geniş imkanlar təmin etmişdilər, həm də Peyğəmbər (s.ə.v)-in onları müəyyən etməsi və onları həmişə alçaltması qorxusu ilə yaşamışdılar. Münafiqin ən heyfsiləndiyi, ən canını yandıran məsələ budur.
Allahın yeganə məqsədi sevgidir. Allah bütün kainatda, həyatımızda həmişə sevgini məqsəd qəbul edər. İslamdan, ibadətlərdən, Allah qorxusundan məqsəd də sevgidir. İncildə də; "Allah sevgidir" deyə keçər.
Zər aləmində bütün insanlar Allaha səmimi qulluq etməyə söz verirlər. Lakin dünyaya gəldikləri zaman münafiqlər münafiqlik edib o sözlərini pozmuş olurlar.
Dürüst insanın üzündə həlim ifadə olar. Qurana, İslama qarşı diqqətcildir. Sabit, tutarlı olduğu üçün etibarlıdır. Halbuki münafiqlərə qarşı çox diqqətli və təmkinli olmaq lazımdır. Münafiq səmimiyyətsizdir, fırıldaqçı xarakterlidir.
Həmişə haqlı çıxmağa çalışmaq müəyyən mənada ağıl xəstəliyidir. İnsanın özünü belə alçaldıcı hala salmaması lazımdır. Hər zaman qarşısındakının da haqlılıq payı olduğunu bilmək və doğru olana tabe olmaq əhəmiyyətlidir.
Allah Atatürkə qəni-qəni rəhmət eləsin. Demək olar ki, bütün İslam ölkələri təlatüm içində olarkən, Atatürkün qurduğu sistem sayəsində Türkiyə Yaxın Şərqin ən müasir, İslamı ən gözəl yaşayan ölkəsi oldu. Onu rəhmət və hörmətlə yad edirik.

Adnan Oktar deyir ki... 9 noyabr 2017> Click for more

Bütün peyğəmbərlər müasir idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) İslamı gətirdiyi zaman ultramüasir dünya yaratdı. Cəmiyyət ağlasığmaz pis adətlərlə təzyiq altında idi. İslamın gəlməsi ilə cəmiyyət üzərindəki təzyiqi aradan qalxdı. Haqq dinlər gəldiyi vaxt hər zaman müasirliyi, ziyalılığı gətirərlər.
Müsəlman həmişə pozitiv olmalıdır. Neqativ, pis, qaranlıq olan ən kiçik şeyi belə qəbul etməməlidir. Hər zaman doğrudan, ziyalılıqdan, yaxşılıqdan yana olmalıdır.
Axırzaman münafiqləri də Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki münafiqlər kimi tarixə keçirlər. Kaftar kimi donqarları, iyrənc tipləri, psixopat görünüşləri ilə tarixin ən alçaq məxluqları kimi tanınacaqlar.
Münafiqlər ittifaq edirmiş kimi görünər, lakin bir-birləri ilə it kimi boğuşarlar. Kaftarlar kimidir münafiqlər, bərabər imiş kimi görünər, lakin həmişə didişərlər. Münafiqlər hiyləgər üz ifadələri, donqar, iri dişli, selikli kaftarlar kimi görünüşləri ilə iyrəncdirlər. Sonunda həmişə öz bataqlıqlarında boğularlar.
Tənhalığa həll yolu Allahı sevməkdir. Sən Allahı tək qoymasan, Allah da səni tək qoymaz. Allahı sevib dost olub da, tək qalan heç kim olmaz. Allah Onu sevənə, sevəcəyi insanlar göndərər.
Münafiq sevgi sözündən silah kimi istifadə edər. Sevgini texniki anlayış olaraq bilər. Lakin heç vaxt sevgini yaşamaz. Müsəlmanlara sevgi sözündən bəhs etdikdə müsəlmanlara təsir edə biləcəyini düşündüyü üçün bu sözü taktika olaraq işlədər. Dürüstlük, səmimiyyət, sevgi, münafiqin yaşadığı hisslər deyil.
Allah münafiqləri xüsusi yaradar. Çox iyrəncdirlər və alçaq varlıqlardır. Tamamilə ağılsızdırlar, lakin şeytan onlara təsir göstərdiyi üçün şeytani zəkaları vardır. Münafiq Allahın xüsusi olaraq yaratdığı zombidir. Ortaya çıxarkən müsəlman kimi görünər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə İslamdan istifadə edərək ortaya çıxırdılar. Haşa Peyğəmbərin mərhəmət etmədiyini, özlərinin isə mərhəmətli, ədalətli və şəfqətli olduğunu iddia edirdilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i müsəlmanları mübarizəyə çıxardıb ölümlərinə səbəb olduğunu iddia edirdilər. Halbuki müsəlmanlar məzlumları qorumaq üçün mübarizəyə şövqlə qaçırdılar. Münafiq çox axmaq və ağılsız olduğu üçün dindən istifadə edərək imanı zəif olanlara təsir etməyi qarşısına məqsəd qoyurdu.
Monotonluqdan heç xoşum gəlməz. Həyata həmişə gözəllik qatmaq istəyərəm. Hər anım sevgi və gözəlliyi axtarmaqla keçər. Mən sevgiyə və gözəlliyə doymaram. Əşyalar gözəl olsun, pişiyim gözəl olsun, insanlar gözəl olsun istəyərəm.
Bir tərəfdə darvinist, materialist, insanın heç bir məqsədi olmadığını söyləyən soyuq dünya, digər tərəfdə isə sevgini, nəzakəti, keyfiyyəti bilməyən, hər şeyi ölümlə cəzalandıran mövhumatçılıq. Gənclər bu iki fəlakətin altında qaldıqları üçün yaşama həyəcanlarını itirmişdilər və laqeyd olmuşdular. Elmlə, irfanla bu iki fəlakəti də aradan qaldırırıq inşaAllah.
Ruhun, ağlın və vicdanın gücü böyükdür. Şeytanın gücü isə zəifdir. İnsan vicdanına təslim olduğu zaman şeytanın o insan üzərində heç bir təsiri olmaz.
Münafiqlər pis işlərlə məşğul olarkən möminlər xeyriyyə işlərinin ardınca gedərlər. Münafiqlər hz. İbrahim dövründən bəri müsəlmanların dağılması üçün çalışarlar. Hər dəfə də müvəffəqiyyətsizliyə düçar olarlar.
Avropalılar fikrə açıq insandırlar. Oradakı bacı-qardaşlarımızın etdiyi hər xidmət çox dəyərlidir. Etdikləri xidmətin hər bir addımına Allah qat-qat savab versin, cənnətdə gözəl nemətlər qazanmalarına vəsilə olsun.
Ənənəçi ortodoks İslam anlayışı elmi, incəsənəti, estetikanı, qadın gözəlliyini qəbul etmədiyi üçün İslam ölkələri geri qalırlar. Quran əxlaqına görə İslam yaşanmış olsa böyük inkişaf və irəliləyiş olar.
Qürur aşiq üçün axmaqlıq olar. Eşqin üçün ölümü gözə alarsan. Qüruru dinləmək az sevgidə olar. Eqoistdir, özünü daha çox sevir, qüruru daha əhəmiyyətli olar. Həqiqi aşiq isə qürurunu əzib ruhunu tamamilə qarşısındakına təslim edər. Qüruruna tabe olan eşqin dərinliyini yaşaya bilməz. Qüruru olan insanın gözündə maneə vardır, eşq bu maneəni aşıb qarşısındakına keçməz. Lakin iki tərəf də eqoist deyildirsə sevgi okean kimi ondan-buna axar.
Bəzi gənclərin; "hanı, yəni, problem yoxdur, eynilə"dən başqa söz işlətməmələri acınacaqlı haldır. İfadə zənginliyinin olmaması ruhda çox mənfi təsir yaradar.
Gənclərə məktəblərdə verilən din dərsi təkcə İslam tarixi, müharibələrin necə baş verdiyi kimi mövzuları əhatə etməməlidir. Hər dinin, hər məzhəbin inanclarını ümumi bilik olaraq gənclərin öyrənməsi lazımdır. Bir gəncin yaşadığı ərazidəki inancları, mədəniyyətləri bilməməsi çox böyük ümumi bilik çatışmazlığı olar.
Bərzanini referendumdan əvvəl dəfələrlə xəbərdarlıq etdik. İngiltərə dərin dövlətinin sözünə güvənmə dedik. Bölgə xalqlarını bir-birinə qırdırmaq üçün oyun var dedik. Sözümüzə qulaq asmadı.
Müsəlman tək bir ölkəni, tək bir xalqı xilas etmək məqsədində olmaz. Fələstini niyə xilas etmirsən deyən İraqı düşünmür. İraqı niyə xilas etmirsən deyən Liviyanı heç düşünmür. Müsəlman bütün İslam aləmini, bütün dünyanı xilas etmək istəyər. Bu da təkcə İslam Birliyi və mehdiyyətlə mümkün olar. Dəccaliyyətin pəncəsi hal-hazırda İslam aləminə keçmiş vəziyyətdədir. Bu pəncə tək-tək sökülə bilməz. Pəncənin aradan qaldırılması müsəlmanların birləşməsi və mehdiyyətlə təmin edilər.
Dəliqanlıların gənc qızlara edəcəkləri ən böyük yaxşılıq güvən verməkdir. Qadınlar güvəni axtarmaqda çox haqlıdırlar. Onların canının, namusunun və xoşbəxt yaşamasının təminatını verməlisiniz. Lakin bunu demaqoqluqla deyil, səmimi Allah rizası üçün etməlisiniz. O zaman gənc qızlar çox rahat olarlar və sizinlə dost olmaqdan zövq alarlar.
Eqoistliyi adi söz kimi işlədirlər. Eqoistlik çox böyük fəlakətdir. İnsanı insan olmaqdan çıxardar. Eqoist insan şərəfini, eşqi, ağlı, gözəllik anlayışını itirər. Eqoist insan həyatı boyu alçaldılar. İnsanlar eqoistliyi əhəmiyyətli hesab etmələri lazımdır. Mütləq altruist olmaq, mütləq Allah və sevdikləri üçün yaşamaq lazımdır.
Allah Özünü aşkar etməz. Allahın Özünü gizlətməsi Allahın sənətidir və İlahlığının mükəmməlliyidir. Allah Özünü 70 min pərdə ilə gizlədər, biz o pərdələri aça-aça Onu tapmalıyıq. Murdar insanların Allaha çata bilməməsi mömin üçün nemətdir. Dürüst, yaxşı, gözəl olanların Allaha çatması isə çox zövqlü yarışdır.
Münafiq əxlaqsız, oğru, fırıldaqçı, saxtakar əsnaf xarakterinə sahibdir. Görünüşü də kaftar kimi iyrəncdir. Bu halı ilə müsəlmanları öz tərəfinə çəkə biləcəyini zənn etməsi axmaqlığının ən böyük dəlillərindən biridir. Axmaqlara qarşı müsəlmanın ən gözəl cavabı sükutdur.
Süleyman Soylu çox ağıllı, sabit, tutarlı, mömin, müttəqi insandır. Demaqoqluğu xoşlamaz. İgid dəliqanlıdır.
Qadınların təhlükəsizliyinin və hüzurunun təmin edilməsi dövlət siyasəti olmalıdır. Gənclər də hər yerdə qadınların hüzurlu, təhlükəsiz yaşaması üçün qoruyucu olsunlar.
Cəhənnəm ölü varlıqların məkanıdır. Cəhənnəmin ölülər diyarı olduğu Tövratda da keçər. Cəhənnəmin mövcudluğu cənnət əhlinin müqayisə etməsi üçün mövcuddur. Cəhənnəmin mövcudluğu Cənnətin gözəlliyini müqayisə edən haldır. Cənnət əhli, cəhənnəmlə müqayisə aparanda ən yüksək xoşbəxtliyə və zövqə nail olar.
Dəccal şeytanın əks olunmasıdır. Şeytanın insanı əhatə etməsi nəticəsində meydana gələn Allahın xüsusi olaraq yaratdığı varlıqdır. Yaxşılıq üçün çıxırmış kimi edər, halbuki zalımdır, alçaqdır. Dinsizliyi müdafiə edər. Qəddar xarakterə sahibdir, qantökəndir. Ona tabe olan münafiqlər də qantökən və mərhəmətsizdir, İslamı və müsəlmanları hədəf alarlar.
Mömin həmişə qazanandır. Pislər dünyada bəzən qazanırmış kimi görünsə də axirətdə əbədi olaraq itirərlər. Əbədi qazanan olmaq əhəmiyyətlidir. Yaxşılar əbədi qazananlardır. Allah yaxşıların hər zaman yanında olduğunu əməli surətdə də göstərər.
Allah şərlilərin, münafiqlərin şərindən müsəlmanları qorusun. İslamı və müsəlmanları qalib, münafiqləri, küfr əhlini və şərliləri məğlub etsin inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 8 noyabr 2017> Click for more

Küfr əhlinin və münafiqin hər şeyi uğursuzdur; möminin isə hər şeyində xeyir vardır. Mömin xüsusi qorunar. Allahın ruhunu daşıdığı üçün mömin müqəddəs varlıqdır, müqəddəs edilmişdir.
Ağlımıza gələn şeytani düşüncələrdən məsul olmarıq, lakin insan bunları düşüncəsinə salıb, şüurlu olaraq əməl etsə bunlardan məsul olar. Pis əməllərin həyata keçirilməsi haram olar.
Darvinizm Qiyamətə qədər belini qaldıra bilməyəcək şəkildə dağıldı. Texniki cəhətdən dağıtdığımız üçün bir daha belini qaldıra bilməz. Dəccaliyyətin, darvinizmin ayağa qalxması bundan sonra qeyri-mümkündür, elmlə yerlə-yeksan oldu.
Cənnətdə insan bir əşyanı necə təxəyyül etsə dərhal o şəkildə yaradılar. Qiymətli monolit daşdan yaranmış, sürətlə hərəkət edən, idarə edilməsi asan olan, suyun üstündə və altında gedən nəqliyyat vasitələri olacaq cənnətdə.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Kəbənin altında qədim dövrə aid xəzinələrin olduğunu bildirir. Kəbənin dağılmadan altına baxıla bilməsi hal-hazırda mümkün olmaz, təkcə Mehdi (ə.s) dövründə olacaq. Digər bütün müqəddəs əmanətlərin tapılması da, təkcə Mehdi (ə.s) dövründə olacaq. Mehdinin zühurundan sonra hamısı ortaya çıxacaq, insanların imanlarında böyük artım olacaq.
Mömin ən çox Allahı incitməkdən qorxar. Mömini təkcə cəhənnəmdəki əzab deyil, Allah qarşısında xəcalətli olma ehtimalı da qorxudar. Cəhənnəmdən qorxmaq da Allah rizasına uyğun davranışdır. Cəhənnəm qorxusunu səhv görməmək lazımdır.
Hal-hazırda yuxuda olduğumuz aydın görünür. Ölüm də yuxudan oyanmaq kimi olacaq. Öldüyümüz zaman dünya həyatının çox-çox qısa yuxu olduğunu anlayacağıq. İnsanlardan dünyada nə qədər qaldınız deyə soruşduqda, təəccüblü şəkildə qısa olduğunu söyləyəcəklər. Ölümlə birlikdə təsvir o qədər aydınlaşar ki, dünyanın qətiyyən yuxu olduğuna tam qənaət gələr. Möminlər ölən kimi şən, gözəl qarşılanma görər. Küfr əhli üçünsə ölüm anından etibarən hər şey dəhşət vericidir.
Qadını qorumaq heyrətamiz dərəcədə zövqlüdür. Dinini, imanını, namusunu, şərəfini, sevincini, fərəhini, xoşbəxtliyini, sağlamlığını və səhhətini qorumaq çox mühümdür. Qadına mərhəmətlə yanaşmaq lazımdır. Qadını qoruyarkən ona heç hiss etdirməmək əhəmiyyətlidir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in İslama qəlbi isinəcək insanlara hədiyyələr verməsi münafiqlərin heç xoşuna gəlmirdi. Özləri mənfəət təmin edə bilmədikləri üçün axmaq məntiqləri ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i haşa ittiham etməyə və tənqid etməyə cəhd edirlər.
Hz. Süleyman incəsənətdən çox zövq alan, incəsənəti çox gözəl icra edən insandır. Şən, səmimi, təvazökardır. Ən gözəl heykəllər, divar bəzəkləri, binalar onun dövründə hazırlanmışdır.
Müsəlmanda hər zaman ağıl qalibdir. Çünki müsəlman hər zaman Allahın vəhyi olan vicdana tabe olar. Vicdana tabe olan insan üzərində şeytanın və nəfsin təsiri olmaz.
İngiltərə dərin dövləti Səudiyyə Ərəbistanına oyun oynayır. Bir əməliyyat olduğu açıq görünür, çox diqqətli olsunlar oyuna düşməsinlər.
Hüceyrənin içindəki ağıl heyranlıq oyandırır. Hüceyrənin hər hissəsində nəfəs kəsən ağıl və qabiliyyət var. Hər hissə qərar qəbul edir, tətbiq edir. Hüceyrədəki ağıl bütün dünyadakı insanların ağlından daha çoxdur.
Binali Yıldırım dürüst və alicənab insandır. Yaxşı niyyətli vətənsevərdir. Allah nuru ilə, hidayəti ilə əhatə etsin, cənnətlə mükafatlandırsın inşaAllah.
Yaşlı heç bir insanın qocalar evinə göndərilməməsi lazımdır. Babaların, nənələrin varlığı o ev üçün heyrətamiz bəzəkdir. Bir insanı qocalar evinə qoyub tərk etmək qəbul ediləcək vəziyyət deyil.
Terroru müdafiə etməyən, idealist olan solçuların çoxunun şəxsiyyəti gözəldir. Ümumiyyətlə dürüstdürlər, mərddirlər, çox yalan söyləməzlər. Eqoistliyi xoşlamazlar. İnsanların hüzur içində yaşamasını, müharibə olmamasını istəyər və ictimai ədaləti tələb edərlər. Mövhumatçılığı İslam zənn etdikləri üçün İslamdan uzaq dayanırlar, lakin Quran əxlaqını öyrənmiş olsalar çox sevərlər. Belə şəxsiyyətin Quran əxlaqı ilə bəzənməsi nəfis olar, ortaya çox gözəl xarakter çıxar.
Bəzi insanlar sevgini izah etmək üçün sadəcə internetdən duyduqları qəlib cümlələrdən istifadə edirlər. Halbuki sevgi ruhdan dilə təbii axarla axar. Danışmağa ruhla bərabər axar. Qadınlarda Allah bunu instinkt olaraq yaratmışdır və onu dürüst sevəni qadın dərhal anlayar. Qadın belə gözəl sevən biri ilə qarşılaşdığı zaman sanki hipnoza girər. Sevgini görən qadın sanki dirilmiş kimi olar. Qadın səmimi sevildiyindən əmin olmaq üçün dəfələrlə yoxlayar. Səmimiyyəti isə sözlərdən deyil, cümlə quruluşundan, səs tonundakı təbiilikdən və baxışlardakı dərinlikdən anlayarlar. Həqiqi sevgi qadına həyat verən işıqdır.
Bağışlamaq zövqlüdür. İki tərəf üçün də bərəkətlidir. Bağışlamamaq insanı sıxar. Bağışlayan insan hüzur tapar, rahat olar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki münafiqlərlə Axırzaman münafiqləri tamamilə eynidirlər. Peyğəmbər dövrü münafiqləri ağılsızca Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i tənqid edirdilər. Özlərini Peyğəmbərdən daha çox müsəlmanları düşünən, mərhəmət edən kimi göstərməyə çalışırdılar. Halbuki çox şəxsiyyətsiz və eqoistdilər. Həmçinin mütləq dinlə ortaya çıxırdılar ki, əxlaqsızlıqları ifşa olmasın. Dindən nifrət etdikləri halda dindar kimi görünərək, eqoist olduqları halda xeyriyyə işləri görürmüş kimi görünərək insanlara təsir etməyə çalışırdılar. Bu axmaq oyunları heç bir işə yaramadı. Səhrada it kimi tək başlarına sürünərək həyatları bitdi.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövrünün ən tipsiz, ən çaqqal xarakterli münafiqlərindən biri olan Əbu Süfyan çirkin üslubu ilə tez-tez Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə məktub yazardı. Bu məktublarda murdar və alçaq xarakterini ortaya çıxarırdı. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ona yazdığı cavabda: "ey axmaq və beyinsiz" demişdir. Münafiqlər hər dövrdə ən axmaq, ən beyinsiz varlıqdırlar.
Niyə teatra maraq yoxdur sualı əvəzinə niyə keyfiyyətli teatr tamaşaları yoxdur deyə soruşmaq lazımdır. İncəsənətin çökməsi Axırzamanın fəlakətlərindən biridir. Sevgi aradan qalxdığı üçün incəsənət də yox olur. İmanla, Allah sevgisi ilə, Quran müsəlmanlığı ilə mənəvi oyanış olacaq və o zaman incəsənət yayılacaq.
Bərzaninin şüurlu, idealist yetişmiş dəstəkləyən kütləsi yoxdur. Buna görə də, kiçik addımında PKK tərəfindən asanlıqla əzilə bilər. Bərzani alçalmağı deyil, böyüməyi əsas götürsün, bu da İslam aləminin birləşməsi, İslam Birliyinin yaradılması ilə olar. Parçalanmaq, asan həzm olmaq mənasını verər.
Mömin həyatının hər anını Allah üçün keçirməyə niyyətli olmalıdır. “Rəbbim xatırladığım və xatırlamadığım hər işi Sənin üçün görürəm” deməli və özünü Allaha təslim etməlidir.
Pis insanlar və hadisələr möminin imani inkişafına vəsilə olar. İmani dərinləşmə və əxlaq gözəlləşməsi təmin edər. Bir çox konspirasiya, qanunsuzluq, sui-qəsd təşəbbüsü ilə qarşılaşdım. Bu haqsızlıqları edənlərin hal-hazırda adı belə çəkilmir, lakin mən aslanlar kimi bütün gücümlə burada elmi mübarizəmə davam edirəm.
Yəməndən atılan raket Səudiyyə Ərəbistanı ilə İranın arasını vurmaq üçün İngiltərə dərin dövlətinin oynadığı ağılsız oyunlardan biridir. Səudiyyə Ərəbistanı və İran yan-yana gəlsinlər, birlik olsunlar və beləliklə də, İngiltərə dərin dövlətinə layiq olduğu cavabı versinlər. İki gözəl müsəlman ölkə, qardaş olmamaları üçün heç bir səbəb yoxdur.
Şeytanda homoseksual şəxsiyyətsizliyi və klassik axmaq xarakteri var. Münafiq xarakterinin ən pik nöqtəsidir. Haqlı çıxmaq üçün hər yola əl atan, bunun üçün dindən də öz aləmində istifadə edən çox iyrənc və ağılsız məxluqdur.
Mən heç vaxt malı yığıb toplamaram. Allah yolunda həmişə xərcləyərəm. Milyonlarla kitabım satılır, heç birindən heç vaxt müəlliflik haqqı almaram. Adıma olan heç bir mal yoxdur, bankda toplanmış pulum yoxdur.
Şeytan xarakterli insanlar adətən uşaqlıq dövrlərindən etibarən şəxsiyyətsiz olarlar. Münafiqlərin də keçmişinə baxdığımız zaman həmişə oğurluq, qəsbkarlıq, əxlaqsızlıq, alçaqlıq görürük. Üzlərindəki iyrənclik, xoşagəlməzlik, hiyləgərlik həmişə eyni olar. Müsəlmanların arasına gəldikləri zaman; "tövbə etdim" dedikləri üçün müsəlmanlar hüsnü-zənlə baxırlar, lakin o əxlaqsızlar bir müddət sonra yenə mayalarına qayıdırlar.
Türkiyəyə bir təbəqəni deyil, hər kəsi qucaqlayan xarici siyasət yaraşar. Misir xalqının da hamısını qucaqlamaq əhəmiyyətlidir. Misir rəhbərliyinin səhvləri və haqsızlıqlarına qarşı olarıq, lakin Misir xalqının hamısını qucaqlayarıq.
Səmimiyyət olması vacib xüsusiyyətdir. Çünki səmimiyyətdə insan tamamilə vicdanının əmrinə tabe olar, vicdanına uyğun olmayan heç nə etməz.
Münafiqlər boş insandırlar. Səhərdən-axşama qədər ağzından su axan it kimi boş-boş gəzərlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bütün malı və mülkü Allah yolunda xərcləyirdi. Münafiqlər isə öz kefləri üçün xərclənilməsini istəyirdi.
3-5-9 il içərisində İstanbul inşaAllah çox gözəlləşəcək. Hal-hazırda hara baxsaq beton yığınları və sıxıntı verən struktur görürük. İstanbulun görünüşü tamamilə dəyişəcək və hər yer ürəkaçan olacaq.
Tayyib hocamın şəhərlərin beton yığını olmamasını gündəmə gətirməsi çox gözəldir. Memarlığının ürəkaçan, hüzur verən, insanların xoşuna gələcək şəkildə olması çox əhəmiyyətlidir.
Vicdanın səsi Allahın vəhyidir. Heç bir insan özbaşına buraxılmamışdır. Vicdanının səsini həmişə dinləyən cənnətə gedər. Vicdanının səsinə qarşı məntiqi dinləyən mənəvi cəhətdən xəstələnər, eqoist olar. Dünyasını da, axirətini də məhv edər.
Biri istədiyi ideologiyaya inana bilər. Lakin bu ideologiyaya əsaslanaraq məzlumlara, inananlara zülm edirsə, məscidlərə, ibadətgahlara hörmətsizlik edirsə, məzlum xalqın üzərində terror həyata keçirirsə, bunu heç kim qəbul etməz və buna qarşı hər cür hüquqi tədbir alınar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 noyabr 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlər bir gün Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə bir şey olar da, qənimətlər onlara qalar ümidi ilə bütün döyüşlərdə iştirak etdilər, növbə tutdular, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və müsəlmanların çox varlanmasına vəsilə oldular. Sonra Allahın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i qoruduğunu gördükləri və qənimətlərə nail olmaqdan ümidləri kəsildiyi zaman, nə qədər axmaq vəziyyətinə düşdüklərini görüb çox kinləndilər. Bu kinləri ilə səhrada it kimi sürünərək həyatları boyu alçaldıldılar və təkbaşına öldülər.
Münafiq öz aləmində səmimiyyət iddiası ilə ortaya çıxar, lakin öz işini görər. Alçaldılmaqdan qorxduğu üçün müsəlman görünüşünü davam etdirərlər. Dindən nifrət etdikləri halda haşa Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə mərhəmət və ədalət öyrətməyə cəhd edirdilər. Münafiqlər dünyanın ən əxlaqsız, ən namərd insanları olmalarına baxmayaraq, insanlara əxlaq dərsi verərlər.
Münafiqlər guya yaxşı niyyət adı ilə ortaya çıxarlar. Öz axmaq beyinləri ilə özlərinin nə qədər məntiqli Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in haşa məntiqsiz olduğu, özlərinin incə düşündüyü, lakin Rəsulullah (s.ə.v)-in haşa incə düşünə bilmədiyini iddia edərlər. Halbuki namərddən namərd, alçaqdan alçaqdır münafiqlər. Axmaqdırlar.
Münafiqlər məscid açacağıq, kasıblara kömək edəcəyik, Quran öyrədəcəyik deyə zahirdə müsəlmanlara yaraşan formada şüarlar deyərlər. Bu alçaqlıqlarının səbəbi də müsəlmanları öz aləmlərində təsir altına almaq, zəif olanları öz tərəflərinə çəkməyə çalışmaqdır. Həqiqətdə isə İslamdan nifrət edərlər.
Səhərdən-axşama qədər sevginin zəminini hazırlamaq lazımdır. Müsəlman 24 saatını sevgini axtararaq, inkişaf etdirərək keçirər.
Allahın nurlu, yaraşıqlı, gözəl nəsil meydana gətirməsi, hamısının sülhü, sevgini, dostluğu istəməsi bahar müjdəsidir. Gözlə görüləcək şəkildə hər şey yaxşılığa gedir. Bacı-qardaşlarımız bir neçə il daha səbir etsinlər nəticə çox gözəl olacaq inşaAllah.
Kürd olmaq şərəfdir. Mənim qız dostlarımın bir çoxu kürddür. Kürdlər mərddir, dəliqanlıdır. Onların mövcudluğundan xoşbəxtlik duyuruq. Hamısını çox sevirik. Kürd əleyhinə olanlar əxlaqsız və alçaqdırlar. Kürdlərdən nifrət edən alçaqları heç vaxt ciddiyə almasınlar.
Əxlaqı müəyyən edən dindir. Hər kəsin düşüncəsinə, şərhinə görə əxlaq olmaz. Həqiqi əxlaq qaydalarını hz. Adəmdən bu günədək din müəyyən etmişdir. Yoxsa əxlaq anlayışı olmaz.
Allahı sevməyi bilməyən sevgini bilməz. Eqoist insan sevgini yaşaya bilməz. Eqoist insanın həyatı çirklidir. Eqoistlikdən xilas olan insanı Allah qorumağa başlayar, nurlanar, gözəlləşər. Eqoist olan isə həm sevə bilməz, həm də sevilməz, həmişə xoşagəlməz olar.
Suriyalı bacı-qardaşlarımıza "ölkənizə qayıdın" demək, "ölümə gedin" mənasını verər. Belə vicdansızlığı heç kim qəbul etməməlidir. Bu ağır vicdansızlıq yarandığı zaman, yanında uşaq öldürülərkən insanlar yemək yeməyə davam edirlər. Qonşuda uşaq, qadın zorakılığa məruz qalıb kömək üçün haray çəkərkən heç biri müdaxilə etmir.
Dindar olmaq, ibadətlərini yerinə yetirmək hər kəsin qibtə edəcəyi gözəllikdir. Məsələn, musəvilər ibadət vaxtı gələndə hər kəsin önündə hava limanında ibadətlərini edirlər. Hər kəs hörmətlə yanaşır. Dindarlıq, hörmət ediləcək nemətdir, gözəllikdir.
İran və Səudiyyə Ərəbistanı qardaş olması lazım olan iki müsəlman ölkədir. Bu iki gözəl ölkənin arasında gərginlik olmasına heç icazə verməmək, oldusa da dərhal yox etmək lazımdır.
Rəsulullah (s.ə.v) dövrünün münafiqləri alçaq və şəxsiyyətsiz olduqları üçün, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in məscidini qorumaq üçün növbə tutmağı alçaldıcı olaraq görürdülər. Rəsulullah (s.ə.v)-in məscidində növbə tutmaq əvəzinə it kimi küçələrdə boş-boş gəzmək istəyirdilər. Tarixə bu ləyaqətsizlikləri ilə keçdilər.
Bədənin ən çox ehtiyacı olan şey sevgidir. Sevgi yoxdursa hüceyrələr yaşaya bilməz. Sevgisizlikdə bədən çökər, sevgiylə isə insan möhtəşəm gözəlləşər.
Axmaq beyinləri ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə haşa ağıl verən və tələ quran münafiqlərin sonu səhrada qaçan yolunmuş toyuqlar kimi olmuşdur. Münafiqlərin küfr qalası olaraq inşa etdikləri Dirar məscidini Peyğəmbərimiz (s.ə.v) yerlə-yeksan etmiş, bütün oyunlarını başlarına keçirmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) daha da güclənmiş, varlanmış, münafiqlər isə axmaq olaraq ortada qalmışdırlar.
Münafiq imandan istifadə edərək İslama zidd bir qala yaratmağa çalışar. Müsəlmanlar bir məsələdə xidmət edirlərsə o xidmətin bənzərini edərək özlərini ağılsızcasına dindar kimi göstərməyə çalışarlar. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in məscidindən daha ehtişamlı olduğu iddiası ilə Dirar məscidini inşa etmişdilər. Məscid inşa etdikdə müsəlmanlara təsir edə biləcəklərini və Peyğəmbərin yanından ayıra biləcəklərini zənn etmişdilər. Bu tikilinin adı məscid idi, lakin əslində küfr qalası idi. O dövrdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və müsəlmanların xeyriyyə fondları var idi, onlar da bənzər görünüşdə xeyriyyə qurumları yaradaraq "biz də İslama xidmət edirik" deyirdilər. Halbuki insanlara fırıldaq gəlir, aldadır və oğurluq edirdilər.
Münafiq çox namərddir. Əxlaqsız və ləyaqətsiz olduğu halda müsəlmanları "bizə gəlin" deyə həmişə çağırar. Müsəlmanlar isə münafiqlərin hər həmləsində Peyğəmbərə daha səmimi sevgi, ölümünə sədaqət və güclü vəfa ilə bağlanarlar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zənginliyi, gücü və qüdrəti münafiqlərin içinə otururdu. Həddindən artıq kinlənərək küfr əhli ilə əməkdaşlıq edir və küfr əhlindən istifadə edərək müsəlmanları axmaqcasına təhdid edirdilər. "İnsanlar sizin əleyhinizə toplandı" deyirdilər. Müsəlmanlar heç vaxt sarsılmadıqca bu alçaq münafiqlər kinləri ilə yanıb qovrulurdular.
Münafiq qəlbində xəstəlik olanlara təsir edərək Peyğəmbərə və müsəlmanlara zərər verməyə çalışar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlərin ən böyük namərdliklərindən biri də Peyğəmbərin həyat yoldaşları haqqında fitnə törətmək idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ətrafından müsəlmanların dağılması üçün dövrün dərin dövləti Sasanilər ilə də əməkdaşlıq edirdilər. Nəticədə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) zənginlik, gözəllik, şərəf içində yaşadı. Münafiqlər it kimi səhralarda sürünüb alçaldıldılar.
Münafiq küfr əhlinə diqqətini yönəltməz. Küfr əhli münafiqi heç maraqlandırmaz. Tək hədəfləri Peyğəmbər və Peyğəmbərin ətrafındakı müsəlmanlardır. Bütün enerjisini və diqqətini müsəlmanların dağılmasına sərf edər. Var gücü ilə müsəlmanların dağılıb ayrılmasını istəyər. Bunun səbəbi də münafiqin kinidir. Peyğəmbərə 10 il, 20 il ərzində xidmət etməyin acısından içləri qovrular. Bu qovrulma və nifrətlə ağılsızca həmlələr edər.
Hz. Süleyman münafiq axmaqlardan istifadə edir və onlara heyrətamiz xidmət etdirirdi. Münafiq şeytanın insan halına girmiş formasıdır. Hz. Süleyman bu insani şeytan olan münafiqlərə evlər inşa etdirir, bağçalar saldırır, müsəlmanların varlanması üçün işlədirdi. Hz. Süleyman münafiqləri eşşək kimi işlədərək müsəlmanların böyük güc və zənginlik qazanmasını təmin edirdi. Eşşək kimi hz. Süleymana, İslama və müsəlmanlara xidmət edib sonra it kimi təcrid edilib alçaldılıblar. Hz. Süleyman dövrünün münafiqləri də Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövrünün münafiqləri də axmaqlıqlarına doymadılar.
Münafiq şüur sahibi deyil. Maşın kimidir. Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə 10 il, 20 il Peyğəmbərin yanında qalır, bir gün qənimətlərə çatacaq deyə İslama var gücü ilə xidmət edirdilər. Heyvan kimi çalışırdılar. Sonra bir anda qocalıb çürüdüyünü, qənimətlərə çatmasının qeyri-mümkün olduğunu gördükdə bu dəfə həddən artıq kinlənir və müsəlmanların yanından ayrılırdılar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki bu münafiqlər axmaqlığını başa düşdükcə vəziyyət heç xoşlarına gəlmir və müsəlmanların dağılması üçün dövrün dərin dövlətləri ilə əməkdaşlıq edirdilər. 10 il, 20 il ərzində Peyğəmbərlə birlikdə bütün döyüşlərə qoşulan bu münafiqlər bir anda Peyğəmbər əleyhinə çıxışlar etməyə başlayırdılar. Axmaqca misallar verərək Peyğəmbərlə mübarizə apara biləcəklərini zənn edirdilər. Münafiq təkcə saxtakar əsnaf məntiqi ilə ağılsız cümlələr qurar, ortaya atdığı hər fikir isə axmaqlığının sübutudur.
Tayyib hocam İngiltərə dərin dövlətinə qarşı igidcəsinə müqavimət göstərir maşaAllah. İngiltərə dərin dövləti Türkiyəni, Suriya və İraq kimi etmək istəyirdi. Oyunları ayaqlarına dolandı.
Yunan xalqı çox gözəl insandırlar. Türkiyə ilə Yunanistan arasında vizanın, pasportun ləğv edilməsi lazımdır. Onlar bizim övladlarımızdır, bacı-qardaşlarımızı bizdən ayırdılar. Yenidən birlik olmağımız lazımdır.
Allah qorusun Suriyalı bacı-qardaşlarımızı Türkiyəyə almasaydıq, onları ölümə tərk etmiş olacaqdıq. Bir insanı ölümə tərk etmə ehtimalı olduğu zaman əlimizdən nə gəlsə edib onu xilas etmək vicdani məsuliyyətdir. Əgər belə vəziyyətdə biri, "buraxın ölsünlər" deyirsə bu vicdansızlığı necə qazanmış olduğunu sosioloji olaraq araşdırmaq lazımdır. Bizim millətimiz heç vaxt belə vicdansızlığı qəbul etməz.
Şəhidlərimiz imtahanı ən gözəl şəkildə tamamlayıb cənnətə gedirlər. Allah onları çox sevir. Məqamları çox gözəldir. Allah bizə də o gözəl məqamı nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 6 noyabr 2017> Click for more

Təkəbbürlü insanlar, insanlar onlara dəyər versin deyə təkəbbürlük edərlər. Lakin cəmiyyətin ən xoşagəlməz hesab etdiyi insandırlar. Özlərini bəyənməkdən sanki ağıllarını itirərlər.
Sanhedrin 3500 il sonra, 2008-ci ildəki iclasında Mehdinin əlamətləri konkretləşdi açıqlamasını verdi. Bu açıqlamada, Mehdinin hər an zühur edə biləcəyi ifadə edildi.
İsa Məsih çox təsiredici gözəlliyə sahibdir. Peyğəmbər nuru və heybəti heyrətamiz təsiredicidir.
Allah bizə doğru olanı həmişə vəhy edər. Altıncı hiss kimidir bu vəhy. Qəlbimizdə onun doğru olduğunu hiss edərik. Şeytanın təlqinini də qəlbimizdəki sıxıntıdan anlayarıq. İnsana anbaan gələn bu vəhy yazılı və ya şifahi şəkildə deyil, lakin biz bilərik. Vicdan və ağıl hər an yaradılar.
Mömin, vicdan nə deyirsə ona tabe olmaqla borcludur. Mənfəətinə zidd olsa da vicdanın səsinə tabe olmalısan. O zaman çox gözəl həyat yaşayarsan.
İslam aləminin bu vəziyyətdə olmasının əsas səbəbi ənənəçi ortodoks İslam anlayışını yayıb, Quranın kafi olduğunu söyləməyi cinayət halına gətirmələri idi. Dəccaliyyət bu sistemdən çox yaxşı istifadə etdi və İslam aləmini məhv etdi. Hal-hazırda mehdiyyət vəsiləsi ilə bu təxribat aradan qalxır inşaAllah.
Münafiq İslamı yaymaq üçün nə isə etməz. Yayanlara da mane olmaq istəyər. Quran möcüzələri, iman həqiqətləri, İngiltərə dərin dövlətinin həqiqi üzünü izah edən müsəlmanları öz aləmində dayandırmağa çalışar. Münafiq Qurandan və İslamdan heç bəhs etməz, etdiyi yeganə şey ayələrdən öz mənfəətinə görə istifadə etməyə çalışmaqdır.
Şirk Allaha şərik qoşmaq, Allahdan başqa güc olduğunu düşünməkdir. Mömin hər zaman hər yerdə tək güc sahibinin Allah olduğunu bilməlidir.
İngilis rumiliyi, İslam dininə qarşı istifadə etmək üçün İngiltərə dərin dövləti tərəfindən formalaşdırılıb. Anadolu mövləviliyindən fərqlidir. Ateistlər, darvinistlər, İslam əleyhinə olanlar rumiliyi müdafiə edib dəstəkləyirlər. Çünki bu rumilikdə dindən ayrı bir fəlsəfə müdafiə edilir.
Münafiqlərin və küfr əhlinin bütün maneələrinə baxmayaraq, Allahın icazəsi ilə hər mövzuda müvəffəqiyyətli olduq.
Müsəlmanların böyük hissəsi darvinizm qarşısında qorxaqlıq göstərmişdir, elmi cavab verə bilmədikləri üçün təslim olmuşdular. Mərakeş, Əlcəzair, Misir, Pakistan kimi ölkələrdə təkamül yayılmağa başlamışdı. Bizim elmi izahatlarımız nəticəsində müsəlmanlar darvinizmə qarşı üstün gəldilər.
Təkamül nəzəriyyəsi, təsadüf kimi kor düşüncənin möhtəşəm həndəsə, müntəzəm qızıl nisbət, fizika və kimya qanunları yaradacağına, görən, eşidən, toxunan, iyləyən, dadan şüur meydana gətirəcəyinə inanmaqdır. Belə primitiv fəlsəfəyə inanmaq ciddi ağıl zəifliyi ortaya qoyar. Təsadüf ilahı bütpərəst dövrlərdən gələn xurafatdır.
Münafiq acı dili ilə möminləri narahat etmək istəyər. Münafiqin hər hərəkəti özünə bəla olaraq qayıdar, müsəlmana isə heç bir zərər verə bilməz. Münafiqlərin hər hücumu müsəlmanların sevincini, həyəcanını, əzmini gücləndirər.
Təkcə Allahdan qorxub; "ey Rəbb məndən digər qorxuları yox et, təkcə Səndən qorxum" deyə dua etmək lazımdır.
İngiltərə dərin dövləti asan əzəcəyini düşündüyü üçün ənənəçi İslam anlayışını müdafiə edir. Ənənəçi İslam anlayışı olduğu zaman elm, incəsənət, keyfiyyət, ağıl olmadığı üçün insanlar asan yönləndirilə bilən və dərhal əzilən xarakterdə olur. Bu da İngiltərə dərin dövlətinin işinə yarayır. Türkiyədə müasir Quran müsəlmanlığından bəhs edərək bu oyunlarını tamamilə puç etdik.
Suriyada, İraqda, Yəməndə, Liviyada aclıqdan, xəstəlikdən vəfat edən yüzlərlə insan var. Darvinizmə, materializmə qarşı elmi mübarizə aparmaq, Quran möcüzələrini izah etmək, Quran paylamaq, insanların ehtiyaclarını ödəmək, İslama böyük xidmətlər göstərmək imkanı olduğu halda, zəngin müsəlman ölkələrin futbol komandalarına yüklü miqdarda pullar xərcləməsi vicdana uyğun deyil.
Cənnətdə toz və çirk yoxdur. Toz xüsusi olaraq yaradılmışdır. Tozun mövcudluğu tək başına möcüzədir. Hər toz nəhəng aləmdir. Hər tozun hara gedəcəyi məlumdur. Tozun içinə girdiyin zaman böyük aləmin içinə girərsən.
Müsəlmanlar fərd-fərd olsunlar deyimi, müsəlmanların bölünüb, parçalanıb gücsüz, rəhbərsiz olması üçün İngiltərə dərin dövlətinin ortaya atdığı plandır. Quran ayələri müsəlmanların kütləvi halda yaşayacaqları şəkildədir. Tarix boyu müsəlmanların həmişə mənəvi lideri olmuşdur. İnfaq, mərhəmət, əfv, şəfqət, məşvərət, elmi mübarizə həmişə müsəlmanların kütləvi halda olmasını tələb edir. Müsəlmanların camaat olması hökmən klassik mənada təriqətlər olması demək deyil. Bir müsəlman məscidə gedər, başqa müsəlmanların da gəlməsinə vəsilə olar, orada dərhal camaat yaratmış olarlar.
Münafiq sırf öz murdar nəfsinin rahatlığı üçün ayələri şərh edər. "Gəzib dolaşmırsınız?" ayəsini götürər, mən bu ayəni yaşayıram deyə dünyanı gəzməyə çıxar. Boş-boş gəzişər. Suriyada, İraqda çoxlu qan tökülərkən, müsəlmanlar on-on dənizdə boğularkən, İslamı təbliğ etmək, kitab çap etdirib paylamaq, məqalə hazırlamaq imkanı olduğu halda, bunları qoyub dünyanı gəzməyə gedirəm demək, həm qeyri-səmimilik, həm də vicdansızlıqdır.
Müasir olanın dinsiz olduğuna dair yanlış imic var idi. Bu imici biz aradan qaldırırıq. "Rəsm çəkən, rəqs edən, musiqi dinləyən, əylənən, dekolte geyinən, heykəl sevən dinsizdir. Məzlum, az düşünən, yaxşı təhsil almamış olan, ictimai həyatın içində olmayanlar isə dindardır" deyə düşünürdülər. Hazırda ziyalı, müasir, dərin düşünən, keyfiyyətli və gözəl yaşayanın dindar olduğunu bütün dünya görmüş oldu.
Texas və Amerika xalqına başsağlığı diləyirəm. Kilsələrin təhlükəsizliyinin təmin olunması əhəmiyyətlidir. Əlini qolunu sallayan silahla kilsənin içinə girə bilməməlidir. İbadətgahların qapılarında mütləq mühafizə işçisi olmalıdır. Kilsələr, məscidlər, sinaqoqlar mütləq çox yaxşı qorunmalıdır.
Əziyyət, ehtirası və sevgini zəmində formalaşdırar. Cənnət həsrətini formalaşdırar. Cənnətin dəyərini bilmə gücü, gözəldən zövq almağın gücü olduqca güclənər. Əziyyət olmadığı zaman ağlın və sevginin inkişafında zəifləmə olar. Allaha sevgini ən yaxşı ifadə edən zəmin əziyyətdir.
Bir-iki nəfərin kasıblara yardım etməsi həll yolu olmaz. Allahın Quranda bildirdiyi himayədarlıq sisteminin tam yaşanması lazımdır. Himayədarlıq sistemində hər insan, hər kəsdən öz doğma bacı-qardaşı, anası, atası kimi məsuldur. İstanbuldakı bir şəxs Vandakı bir şəxsdən öz ailəsi kimi məsuldur. O zaman nə kasıblıq, nə də yoxsulluq qalar.
Hər şeyi edənin Allah olduğuna tam iman çox əhəmiyyətlidir. Yüksək iman yarandığı zaman Allah bütün dünyanı müsəlmanın əmrinə verər.
Əgər bir insan sənə yaxın olmursa, Allah nəsib etmir. Hökmən olacaq deyə bir şey yoxdur, olmursa axirətin üçün xeyir vardır. İnsan qarşısındakı insanın Allahın nəzarəti altında olduğunu unutmamalıdır. Əgər unutsa o insanı bütləşdirmiş olar. Bütləşdirməyə başladığın andan etibarən o insan səni boğar. Hər kəsin Allaha aid olduğunu bilib, Allah sevgisi ilə baxırsansa, hər şeyin xeyir olduğunu bilərsən.
Bütün Quranda heyranlıq yaradan riyazi uyğunluq var. İnsanların çoxu bu məsələni elə də bilmir, bilsələr də çox üzərində düşünmürlər. Məsələn, gün sözü 365 dəfə keçir, ay sözü 12 dəfə keçir, günlər sözü 30 dəfə keçir. Bunun kimi çoxlu sayda riyazi uyğunluq var.
Tayyib hocamın dindarlığı çox gözəldir. Əlinə keçən hər fürsətdə Qurandan, imandan gözəl xatırlatmalar edir. Bu gözəl davranışı ona bərəkət gətirir. MaşaAllah. Tayyib hocama sahib çıxma məsələsində millət olaraq çox diqqətli və ayıq-sayıq olaq.

Adnan Oktar deyir ki... 5 noyabr 2017> Click for more

Ənənəçi ortodoks sistem müsəlmanların dəyərsiz görülməsinə səbəb olur. Bu sistem qadını alçaldır, kişiləri potensial cinayət törədən maşın kimi görür. Hər şeyin cəzası ölümdür. İnsanı dəyərsiz görən anlayış hakimdir. Buna görə də, təkcə Qərb deyil, müsəlmanların çoxu da bir-birini dəyərsiz görür.
Qadının kişilərlə görüşməməsi, təcrid olunması, evə dustaq edilməsi fikri Quranda yoxdur. Qurana baxdığımız zaman hz. İbrahimin həyat yoldaşının kişilərlə danışdığını, hz. Musanın hz. Şüeybin qızları ilə görüşüb danışdığını, hz. Süleymanın Səba hökmdarı ilə görüşdüyünü görürük. Qurana görə qadın etibarlı mühitdə, hər hansı tacizə məruz qalmayacağı və ya narahat edilməyəcəyi mühitdə, istədiyi kimi rahat olar. Allah qadınlara azadlıq vermişdir.
Əgər ruh sahibisənsə; "mən, mənəm" deyirsənsə, Allahın səni sevməsini ümid edə bilərsən. Allah sonsuz ağıl və mərhəmət sahibidir. Allah səmimi olan hər insanı sevər.
Suriyalılar ölkəsinə qayıtsın deyənlər, qayıdıb şəhid olan məzlumları yaxşı düşünməlidirlər. Qayıt demək Allah qorusun bu cinayətə şəriklik etmək olar. İnsanlar ölüm olan yerə qaytarılmaz. Vicdanən bu qəbul edilə bilməz.
Ünsiyyətcil olmaq cəmiyyət üçün şəfadır, fərəhlik verər. İçinə qapanıqlıq olduğu zaman bütün cəmiyyətdə sıxılma olur. İçinə qapanıqlığın səbəbi əsasən eqoistlik, qürur, təkəbbür hissidir. Bu mənfi hisslərdən iradə və ağıl işlədərək uzaqlaşmaq lazımdır.
Qadınların zəmanət gözləməyi haqlıdır. Çünki bir çox məsələdə kişi qadına görə daha üstün olur. Həm bədən gücü olaraq, həm də cəmiyyətin təzyiqi baxımından qadının qarşısında daha çox çətinlik olur. Kişi bir şey etdikdə onun "şərəfi" olur, qadın etdikdə isə dərhal əxlaqsız olmaqla ittiham edilir. Zina qadın üçün də, kişi üçün də çirkin və haramdır. Əgər dəliqanlılar, gənc qızların namusuna, iffətinə, şərəfinə, ləyaqətinə sahib çıxacaqlarını, canları bahasına onları qoruyacaqlarına zəmanət verərlərsə o zaman qadınlar da özlərini etibarlı hiss edər və daha rahat yaşayarlar.
İnsan özünə təzyiq göstərməz, özünü təslim etsə, taleyi vicdanı ilə əlaqəli olar. İnsanlar vicdanlarına müqavimət göstərdikləri üçün həyatlarında problem olur. Vicdana tabe olan səmimi yaşayar. İnsanın ruhunda vicdan adlanan gücə, xoşuna gəlməsə də tabe olması lazımdır. O zaman ən səmimi insan olar.
Tütün plantasiyalarının tərəvəz plantasiyalarına çevrilməsi lazımdır. Tütünü qadağan edərək məsələ həll olmaz. Lakin tütün plantasiyalarının yerinə tərəvəz plantasiyaları, bağlar, bağçalar yaradılsa, bu, bütün dünya üçün bayram olar.
Dünyaya dair şəxsi hərisliyimiz olmaz. Lakin dünyanı insanlar üçün cənnətə döndərmək, insanları xoşbəxt etmək müsəlmanın hədəflərindəndir. Dünyadan imtina etmək, özünü xoşbəxt etmək deyil, sevdiklərini xoşbəxt etmək üçün səy göstərmək deməkdir.
Hər şeyi beyninə salmaq və böyütmək insana çox zərər verər. İnsanlara təvəkkülü xatırlatmaq, kiçik hadisələri əhəmiyyətli görməsinə lüzum olmadığını xatırlatmaq gözəl ibadətdir.
Nəcməttin Ərbakan hocamız İslama çox böyük xidməti olmuş, xalis, müttəqi, təmiz, mükəmməl müsəlman idi. Təriqət əhli idi. Vəli əxlaqına sahib idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.
Qabilin qardaşını şəhid etməsi tarixdəki ilk Dəccal hərəkatıdır. Dəccaliyyət o gündən indiyədək davam etmişdir.
Mən səmimi olan hər kəsi sevərəm. Məsum musəvi, xristian, buddist, hər kəsə sevgi və şəfqətlə yanaşaram. Musəvilər minlərlə ildir ki, hz. Musaya sadiqdirlər. Allah Quranda Kitab əhlini qorumağımızı və onlara şəfqətlə yanaşmağımızı söyləyir. Məzlum musəvilər bizə əmanətdir. Onları hər zaman qoruyacağıq.
Heç kim PKK-lı olaraq dünyaya gəlmir, sonradan aldıqları təhsillə PKK-lı olurlar. Təhsillə PKK-lı olan, təhsillə PKK-lı olmaqdan uzaqlaşar. Ən böyük səhvlik anti-PKK təhsilinin verilməməsidir. Bir insan yan gedirsə, doğru yolu göstərsən o doğru yolda getməyə başlayar. Yolu göstərmək əhəmiyyətlidir. Hərbi tədbir təkbaşına faydalı olmaz. Terrora qarşı həll yolu, anti-darvinist, anti-materialist, elmi, ağıllı təhsillə olar. Bütün Türkiyə və Yaxın Şərq miqyasında anti-darvinist, anti-materialist təhsil verilməsi lazımdır.
Heç kim pulun əsli ilə, qızılın, gümüşün əsli ilə təmasda olmaz. Heç kim köşkünün, yaxtasının, avtomobilinin əsli ilə təmasda ola bilməz. Sadəcə, beynində bunların filmini seyr edər. İndiyə qədər bir insan belə malın, mülkün xarici aləmdəki halı ilə təmasda olmamışdır. Tək bildiyi beynində ona seyr etdirilən filmdir.
Allah bütün müsəlmanların bir-birini himayədarlıq sistemi ilə, öz doğma bacı-qardaşı, anası, atası, həyat yoldaşı, uşağı kimi qorumasını əmr edər. Müsəlmanın topladığı pulu olmaz. Qazandığını Allah yolunda dərhal xərcləyər. Mənim sahib olduğum hər şey Allah üçündür. Malın, mülkün sahibi Allahdır.
Münafiq hər sözünü, hər hərəkətini, hər baxışını, hər cümləsini, hər fəaliyyətini yaradanın Allah olduğunu bilməz. Axmaq beyni ilə özünün etdiyini zənn edər. Allahın hər şeyi yaradan olduğunu, güc və qüvvətin bütün sahibinin Allah, Rəsulu və möminlər olduğunu qavraya bilməz.
Münafiq axmaq olduğu üçün gücü, qüvvəti və zənginliyi verənin Allah olduğunu anlamaz. Münafiq alçaldılaraq həmişə sürünərkən, müsəlmanların bolluq, bərəkət, nəşə və sevinc içində yaşaması Allahın möminlərə məxsus qorumasıdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlər şeytan tipindəydilər. Axırzaman münafiqləri də qatil, oğru, tipsiz, alçaq, üzünə baxıla bilməyəcək çirkinlikdədirlər.
Müasirlik insanın içinə verilmiş, gözəllik axtarışı içində olmaq hissidir. Gözəlləşdirilmiş, yeniləşdirilmiş hər şey müasirdir.
Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zənginliyinə heyrətamiz dərəcədə həsəd aparırdılar. "Əbul Qasımın yetimi necə zəngin oldu" deyə alçaqcasına və namərdcəsinə çıxışlar edirdilər. Yetim olan Rəsulullah (s.ə.v)-i Allahın zəngin etməsinə dözə bilmir, heyrətamiz qəzəb hissi keçirirdilər. Qənimətlərdən pay ala bilməmək də münafiqlərin içlərinə oturmuşdu. Qənimət qazanılması üçün müsəlmanların yanında mübarizə aparır, lakin qənimətə nail ola bilmirdlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in qənimətləri Allah yolunda xərcləməsinə dözə bilmirdilər. Peyğəmbərin, onların vəsiləsi ilə zəngin olduğunu düşünür və qısqanclıqdan dəli olurdular. Dövrün dərin dövlətlərinə həmişə namərdcəsinə bilgi ötürür və alçaqcasına Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in həbs olunması və ya şəhid edilməsini ümid edirdilər. Sonunda qənimətləri əldə edə bilməyəcəklərini anlayanda 30-40 il İslama xidmət etdikdən sonra yolunmuş qaz kimi, axmaqcasına ortada qaldılar.
Münafiqlər orqanizmdəki bədxassəli şişdir, murdarlıqdır. O murdarlığın atılması müsəlmanlar üçün fərəhlik və gözəllikdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlər çox böyük əxlaqsızlıqlar etmişdir. Rəsulullah (s.ə.v)-in həyat yoldaşlarının pərdə arxasından danışması tədbiri münafiqlərə qarşı alınmış tədbirdir. Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in həyat yoldaşlarını təsir altına almağa çalışır, həmişə fitnə törədirdilər.
Hər kəs öləcək. Bu dünyada heç kəs qalmayacaq. Şərəfli, gözəl axirət həyatı əhəmiyyətli olandır. Şəhidlərimiz ən şərəfli axirət həyatına qovuşurlar. Onların məqamına qibtə edirik.

Adnan Oktar deyir ki... 4 noyabr 2017> Click for more

Allahı çox sevsən, Allah ilə ilahi dərinlik içində, yaxın əlaqədə olsan, Allah sənə sevəcəyin çox gözəl insanlar yaradar.
Hər kəs beyninin içindəki avtomobili idarə edər. Beynindən kənardakı bir avtomobili idarə edən varlıq yoxdur. Hər insan beyninin içindəki evinə gedər, beyninin içindəki uşaqlarını sevər, beyninin içindəki həyat yoldaşı ilə danışar. Bu, elmi həqiqətdir. Çəkindikləri üçün açıq şəkildə bu həqiqəti ifadə etmirlər.
İnsanlara dini elə göstərdilər ki; müsəlman yazıqdır, həqirdir, özünü keyləşdirmişdir, özünü aldadar, xurafatlar içində boğular, sevgi, mərhəmət, şəfqət bilməz, qadınlara hörmət göstərməz deyə düşüncələrinə hakim olmuş idi. İslam dedikdə saqqalı kəsən öldürülər, içki içən öldürülər, namaz qılmayan öldürülər, qadınlar insan sayılmaz, düşünmək yoxdur, araşdırmaq yoxdur, rəsm, musiqi, heykəl yoxdur deyə zənn edirdilər. Bunların Qurana uyğun olmadığını biz hər cəhətdən göstərdik. Qurandakı din azaddır, insanlara bunu göstərdik. İnsanlarla din arasındakı maneəni aradan qaldırdıq.
Bütün müsəlmanların bir-birini anası, atası, bacı-qardaşı, həyat yoldaşı, uşağı kimi qoruyacağı himayədarlıq sisteminin həyata keçirilməsi lazımdır. Sevgiyə əsaslanan bu himayədarlıq sistemi olmadığı müddətcə dünya hər kəs üçün qorxunc bir yer olar. Allaha söykənən, Allaha güvənən, hər kəsin bir-birini ailəsi kimi gördüyü bir sistem tətbiq olunduğu zaman isə bütün dünya cənnət kimi olar.
İnsanların bir hissəsi təkcə axşam yeyəcəyi yeməyi, toya nə geyinəcəyini, taxılan qızılın nə qədər olduğunu düşünür. Türkiyə necə bir dövrdən keçir, PKK terroru nələrə səbəb olur, Cənub-Şərqi Anadolu bölgəsində nələr baş verir heç düşünmür. PKK mübarizləri sistemlərini ölmək və öldürmək üzərində qurublar və dünyaya dair bir plan qurmur, bu yanlış inancları üçün özlərini həsr edirlər. Bunun müqabilində bizim də doğru olan inancı üçün canını ortaya qoyan, hər cür fədakarlığı gözə alan, milli şüuru çox güclü olan millət olmağımız əhəmiyyətlidir.
Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə çox həsəd aparırdılar. Onun heybətini, bir-birindən gözəl həyat yoldaşlarının olmasını, zənginliyini, bərəkətini heyrətamiz qısqanırdılar. Həsədləri ilə bir gün Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in müvəffəqiyyətsiz olacağını ümid edirdilər. Ömürləri boyu bu boş ümidlə xidmət etdilər və mənfəət əldə edə bilməyəcəklərini gördükləri zaman da qotur it kimi qaçdılar. Münafiq axmaqlığı ibrətamizdir.
Hz. Musa dövründə yaşayan Samiri dövrünün tənha çaqqallarından biridir. Musanın yerinə keçib onun imkanlarına malik olmağa çalışan axmaqdır. Mənfəət ümidi ilə Musaya çox köməyi olub, lakin bütün bunları saxtakarcasına təkcə mənfəəti üçün etmişdir. Heyrətli dərəcədə ağılsız olduğu üçün öz aləmində Musanın yolundan başqa yol yaradıb müsəlmanları o yola çəkməyə çalışmışdır. Lakin ləyaqətsizliyi və saxtakarlığı hər kəs tərəfindən bilindiyi üçün təkbaşına, tənha olaraq yox olmuşdur.
Bir gözəlliyi təqdir etmək tərbiyədir, nəzakətdir, sevgini ifadə etmə sənətidir. Bir portret olduğu zaman ustasını tərifləyərik. Gözəl heykəl gördüyümüz zaman ustasını tərifləməsək o zaman hər şey çox xoşagəlməz olar. İncəsənət xadimi tərif və təqdirlə xoşbəxt olar. Ən gözəl incəsənət xadimi və usta Allahdır. Bir incəsənət əsəri gördüyümüz zaman həm Allahı, həm də Allahın vəsilə etdiyi incəsənət xadimini təqdir etməliyik.
Dünyada gördüyümüz, sevdiyimiz əşyaların, meyvələrin, süfrələrin, tortların hamısı cənnətdəkinin nümunəsidir. Cənnətə getdiyimiz zaman bu gözəlliklərin bənzərini dünyada görmüşdük deyəcəyik. Lakin təxəyyül etdiyimizdən çox üstün gözəllikdə olacaq.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə alçaq dəstəsindən ibarət olan münafiqlər var idi. Rəsulullah (s.ə.v)-in yanına gəlib mən müsəlman oldum deyirdilər, lakin qəsbkar, təcavüzkar, şəxsiyyətsiz tiplər idi. Peyğəmbərin hər an dövrün dərin dövləti olan Bizans və Sasanilər tərəfindən həbs olunacağı ümidi ilə yaşayırdılar. Bu ümidləri reallaşsa da müsəlmanların mallarını ələ keçirəcəklərini xəyal edirdilər. Çirkin səbirlə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in və səhabələrin həbs olunmasını və ya vəfat etməsini gözləyir, müsəlmanların sərvətini ələ keçirməyi ümid edirdilər. İllərlə gözlədilər və nəticələri məyusluq oldu. Bu gözləmə müddətində müsəlmanlar bu namərdlərin alçaqlığının təfərrüatlarını gördülər. Münafiqlər qənimətləri əldə edə biləcəklərini ümid edərək yaşayarkən, bütün ömürləri gənclikləri imkanları əllərindən getdi və yolunmuş toyuğa dönərək çox alçaldılar.
İncəsənət dünyanın hər yerinə hakim olmalıdır. Gözəllik, doğruluq, məqbulluq dünyanın hər yerində olmalıdır.
Gənclərin Tayyib hocama sahib çıxması çox əhəmiyyətlidir. İclaslarda gözəl, təsirli şüarlarla, yeri göyü inlədərək Tayyib hocama sevgilərini vurğulasınlar. Zəif, gücsüz şüarlar deyil, çox güclü, dinamik, aktiv şüarlar işlətmək əhəmiyyətlidir.
Mənim tənqidim İngiltərə dövlətinə və ingilis xalqına qarşı deyil. Mən, ingilis xalqına da yapışmış bəla olan İngiltərə dərin dövlətini tənqid edirəm. İngiltərə dərin dövləti görünməyən dəccal hərəkatıdır. Hal-hazırda son dövrlərində olduğunu gördüyü üçün hücuma keçmiş vəziyyətdədir. Bu hücumu elmlə, fikirlə zərərsizləşdirəcəyik.
Ənənəçi ortodoks sistemin ürküdücülüyünü öz həyatımızın gözəlliyi ilə zərərsizləşdirdik. İnsanların dindən uzaqlaşmasına mane olduq. Öz həyatımızla müsəlmanların sevgi dolu, həyatla iç-içə, incəsənət və gözəllik dolu olduğunu göstərdik. İslam yaşandığı zaman qadınların azad, həyatın dolu-dolu olduğunu, nəzakətin, şəfqətin, insan və heyvan sevgisinin həyatlarının parçası olduğunu hər kəs gördü. Həyatımızla dəccaliyyətin İslam əleyhinə olan bütün silahlarını əlindən almış olduq.
Dəccaliyyətin bu əsrdə istifadə etdiyi ən təsirli silahlardan biri zənginlik və gücdür. Müsəlmanların da buna hz. Süleyman kimi zənginlik və ehtişamla qarşılıq verməsi lazımdır. İnsanların bir hissəsi zəif, gücsüz, əzilməyə uyğun gördüyü şəxsə qulaq asmaz. Lakin qarşısındakı şəxsin ağlını, gücünü, dəyanətini, keyfiyyətini, incəsənət anlayışını, təmizliyini, sevgisini, zənginliyini gördüyü zaman o insan təbii olaraq qarşısındakına hörmət edər və sözünə qulaq asmasının lazım olduğuna qənaət gətirər.
Mehdinin, Seyyidina İsa Məsihin qoxusunu alırıq. İnşaAllah yaxında açıq-aydın zühurlarını da görərik.
Şəhidimizin atası İbrahim Taşdemir gözəl çıxış edib. Allah razı olsun. Şəhidlik ən yüksək şərəflə Allah dərgahına alınmaqdır. Mömin üçün şəhidlik şərəfdir. PKK-lı alçaqlar Türk millətinin şəhid verdikdə usanacağını zənn edirlər. Tam əksinə əzmkarlığımız, şövqümüz daha da artır. Bu vətəni, bu milləti heç vaxt böldürməyəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 3 noyabr 2017> Click for more

Ənənəçi İslam anlayışını müdafiə edən bacı-qardaşlarıma səmimi olaraq şəfqət duyuram. Səmimi olaraq dinin çətin olmasının lazım olduğuna inanırlar. Quranın kafi olduğunu qəbul etdikləri zaman din çox asan olacağı üçün bunun dindən qaçmaq olduğunu zənn edirlər. Dinin həqiqətən asan olduğunu qəbul edə bilmirlər.
Qərb İslama deyil, mövhumatçılığa qarşıdır. İncəsənət, sevgi, dostluq, mərhəmət olmayan bir sistemi dünyada heç kim qəbul etməz.
İmansız həyat mümkün ola biləcək ən qorxunc şeydir. Sanki kabusdur, kabus demək belə az olar. Allah verməsin. İman çox böyük nemətdir. İman cənnətdir. Sevginin, ehtirasın mənbəyidir.
Tayyib hocamdan Allah razı olsun hicablı bacılarımızın azadlığı üçün çox gözəl imkan yaratdı. Əvvəllər bacılarımızın güclü təzyiq altında olması vicdanımızı çox narahat edirdi. İndi istədikləri kimi hər yerdə olurlar.
Qadınlar çox həyəcan verici, möhtəşəm gözəl nemətdirlər. Dünyanın bu neməti görməməsinə təəccüblənirəm. Sevgi anlayışları, vəfa duyğuları, sədaqətləri, gözəlliyi bilmələri, təfərrüatları görə bilmələri, incəsənət anlayışları, mərhəmətləri və daha bir çox cəhətləri ilə çox-çox dəyərlidirlər.
Bol su içmək, mineral çatışmazlığını aradan qaldırmaq gümrahlığa vəsilə olar. Zülal çatışmazlığı da çoxlu şəkər istifadəsi də yorğunluğa səbəb olar. Qidalanmanın tarazlı olması əhəmiyyətlidir. Bütün bunlara diqqət yetirsə də insanda əsas iman və ağıl gümrahlıq yaradar.
Haram olan bütün hökmlər Quranda yazılıbdır. Quranda haram olmadığı yazmırsa demək ki, halaldır. Təfərrüata getmək İslamdan əvvəlki dövrdən bəri gələn müşrik adətidir. Dini çətinləşdirib özləri də dini yaşaya bilməyəcək hala gəlirlər.
Allah Quranı hakim olaraq endirmişdir. Tövratın və İncilin yanlış cəhətlərini izah edər, doğru cəhətlərini təsdiq edər.
Allahı heç vaxt tərk etməyəni Allah heç vaxt tərk etməz. Allahı bir an belə tərk etməmək əhəmiyyətlidir. 5 dəqiqə tərk etmək belə çox böyük vicdansızlıq və nankorluqdur. Həyatın əlində olanı necə tərk edərsən? Hər şeyini Yaradanı necə tərk edərsən? Hər an kəskin diqqətlə Allah ilə əlaqədə olan həmişə xoşbəxt yaşayar.
İnsan baxdığı zaman Allahın mövcudluğunu dərhal anlayacaq şəkildə yaradılmışdır. Lakin iki cür insan var. Bir ölü insanlar. Bir də Allahın ruhu ilə dəstəklənən, ruh sahibi olan Allahın qulları. Ölü insanlar sayca çoxluq təşkil edir. Cəmiyyətdə ruh sahibi olanlar azdır. Lakin ruh sahibi olanlar Quranı və Allahın mövcudluğunu dərhal anlayar. Onlar imanı rahat qəbul edəcək şəkildə yaradılıblar.
Avropalıları da, amerikalıları da sevmək və şəfqətlə yanaşmaq lazımdır. Müsəlman hər zaman qoruyan olar. Bu insanların hamısına nifrət duyğusu ilə yanaşmaq ağıllı rəftar deyil.
Fasiq haram və halalı bildiyi halda buna diqqət yetirməyən şəxslərə deyilər. Şərabın haram olduğunu bilər, lakin içər, namaz qılmağın fərz olduğunu bilər, lakin qılmaz.
Mənim istirahətim möminlərin yanındadır. Allahın zikr edildiyi hər yer istirahət yeridir. Bundan başqa rahatlıq, hüzur olmaz.
Münafiq tamamilə saxtakardır. Özünü bəyəndirmək üçün illərlə çalışar. Lakin sonunda mənfəət təmin edə bilmədiyini anladığı zaman, tükü yolunmuş qaz kimi meydanda gəzməyə başladıqda axmaqlığını göstərər. 30 il ərzində Peyğəmbərin yanında çalışıb 31-ci il "mən yanlış anlamışam" deyən axmaqlığa sahib olan münafiq heyrətamiz ağılsızdır. Allah İslam üçün cinləri və şeytanları da xidmət etdirər, münafiqləri də.
Dua edərkən; "Rəbbim mənə xeyir nəsib et, məni xeyirlə əhatə et" deyə dua etmək lazımdır.
Kürd demək, nur deməkdir. PKK ayrı, kürd ayrıdır. Rusiya, Astana görüşlərində PKK-nın iştirak etməsini istəməklə çox çirkin təklif edir. Terror təşkilatının sülh görüşündə yeri olmamalıdır.
Bir insanın etibarlı olub-olmadığı danışıq tərzi, üzündəki ifadə və ağlından dərhal başa düşülər. Etibarlı olub-olmadığını anlamaq zamana yayılmaz. Vaxtı yaxşı dəyərləndirmək lazımdır. Səmimi və dürüst olan insanın üzündə bu səmimiyyətin əksi vardır. Yaxşı insan tez özünü bəlli edər və yaxşı insana, insanın qanı dərhal isinər.
Dərin təfəkkürdə Allaha çox yaxşı sığınmaq lazımdır. Allahdan müstəqil Allahı kəşf etməyə cəhd etmək olmaz. Allahın düşündürdüyünü bilərək düşünmək əhəmiyyətlidir. Allahı sevərək, Allaha güvənərək və düşünməyi də yaradanın Allah olduğunu bilərək düşünmək lazımdır.
İnsanların çoxu həqiqi üzünü göstərmir, həqiqi şəxsiyyətini gizlədir. Bir çox gənc qız özünü dərk etməyən, saf, uşaq kimi göstərər. Həqiqi şəxsiyyətlərini göstərdikləri zaman çox mənfi reaksiya alacaqları üçün bundan müdafiə üsulu kimi istifadə edirlər.
Münafiq kiçik beyni ilə Peyğəmbəri və müsəlmanları uzaqdan təqib edərək ağıl verər. Allah münafiqlərin cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsində olduğunu bildirir. Münafiqlərin alçaq xarakterlərinin və əxlaqsızlıqlarının vurğulanması Qurana uyğundur.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə 300 münafiq var idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox ağıllı davranıb bunları illərlə idarə etdi. İllərlə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə, müsəlmanlara və İslama xidmət etdilər. Binalar inşa etdilər, müharibələrdə iştirak etdilər, mallarını infaq etdilər. Sonra 30 il keçdikdən, bütün gəncliklərini həsr edib 30 il xidmət etdikdən sonra Peyğəmbərin peyğəmbərliyindən şübhə etdiklərini iddia edib müsəlmanlardan ayrıldılar. Bu ayrılıqlarının da müsəlmanlara zərər verəcəklərini zənn etdilər. Münafiqlər müsəlmanlara ən kiçik zərər verə bilməzlər. 30 il ərzində Peyğəmbəri anlamamaq ən böyük axmaqlıqdır. Münafiq saxtakarlığı, axmaqlığı tərif edilə biləcək kimi deyil. Mələklər və cənnət əhli münafiqlərin axmaqlığına gülərlər.
Cəhənnəmin mövcudluğu insanın təhsili üçün lazımdır. Cəhənnəmin mövcudluğu eyni zamanda cənnət əhlini motivasiya edər. Gözəllik müqayisə ilə olar. Hər kəsin gözəl olduğu mühitdə gözəlliyin dəyəri o qədər bilinməz. Cəhənnəm müqayisə olması üçün xüsusi olaraq yaradılıb.
Ailələrin bir çoxu gəncləri ən əhəmiyyətli yaşlarında tək qoyurlar. Uşaqlar və gənclər həyatı enişli-yoxuşlu öyrənməməlidirlər. Bir o divara, bir bu divara vuraraq özlərinin öyrənmələri olmamalıdır. Xüsusi qayğı və ağıllı rəftarla onlara yardımçı olmaq lazımdır.
İnsan Allaha tam tabe olduğu zaman və özünü Allaha təslim etdikdə əhvali-ruhiyyəsi çox yaxşı olar. Şirkdən çox şiddətlə qaçıb, şirkə qarşı özünü gözəl tərbiyə edən insanın əhvali-ruhiyyəsi pozulmaz. İnsanın heç boşluq anı olmamalıdır, diqqəti çox kəskin olmalıdır.
İnsanı dərin düşündürən Allahdır. Başını iki əlinin arasına alıb özünü zorlayaraq insan dərin düşünə bilməz. Sadəcə Allah istədiyi zaman dərin düşünə bilər.
Mehdi də, İsa Məsih də həyatdadır. Mehdinin gəlməsi ayrı, zahir olması ayrıdır. Mehdi zahir olduğu zaman terror, müharibələr, münaqişələr dərhal dayanar. Mehdinin zahir olduğunu, Qüdsdə İsa Məsih və Mehdinin birlikdə namaz qıldığını görəcəyik. Azan səsləri, zəng səsləri və şofarlar yeri göyü inlədəcək. Bundan sonra dünyanın heç bir yerində müharibədən, davadan, terrordan bəhs edilməyəcək.
Qadına kompliment demək Allaha kompliment deməkdir. Bütün təriflər Allahadır. Qadına sevgi Allaha sevgidir. Sevgi sözləri Allahı zikr etməkdir. Yüz min dəfə deyilsə belə çox azdır.
Biz cahilik. Alim olan Allahdır. Allah elmimizi artırsın. Biz təkcə Allahın öyrətdiyi qədər bilərik.
Ölən insanın arxasınca kədərlənmək Allahın yaratdığı taledən razı olmamaq mənasını verər. Ölümə kədərlənmək, (haşa) Allahın gözəlliyini bəyənməmək, öz ağlına daha çox güvənmək, Allahdan daha mərhəmətli və ağıllı olduğuna inanmaqdan irəli gələr. Bu, müsəlmanın heç vaxt etməyəcəyi rəftardır. Hər insanın sahibi Allahdır. İstədiyi vaxt alar, istədiyi yerə aparar.
Hörmətli İsmayıl Kahraman, adı kimi qəhrəman və dəyərli insandır. Allah ona xeyirli, uzun, gözəl ömür nəsib etsin.
Şəhidlərimizin şəhidlikləri mübarək olsun. Nə xoşbəxt ailələrinə, nə xoşbəxt onlara. Allah onlara ən gözəl məqamı nəsib edib.

Adnan Oktar deyir ki... 2 noyabr 2017> Click for more

Müsəlman təkcə öz yaşadığı yerin, ölkəsinin, irqinin, cəmiyyətinin deyil, bütün dünyanın və bütün müsəlmanların xilas olmasını istəməklə məsuldur. Təkcə Fələstin, təkcə İraq, təkcə Suriya xilas olsun demək olmaz. Müsəlmanların hamısı xilas olsun, bütün dünya rahat olsun demək və bunun üçün İslam Birliyini istəməklə məsuluq.
Mehdi siyasətə heç vaxt qarışmaz. Mehdi dünyaya İslam əxlaqının gözəlliklərini sevdirəcək. Dünyaya məhəbbəti, dostluğu, bacı-qardaşlığı, sevgini öyrədəcək.
Eşq və ehtiras insanların içinə gizlənmişdir. Ağıllı möminlər bu gizliliyin içindən ehtirası dərhal tapar. Dünyanın ehtiras və eşqdən başqa yolla mənası yoxdur. Ehtiras və eşq yoxdursa sürünmə vardır. Eşq və ehtiras isə Allahın təkcə möminlərə məxsus yaratdığı nemətdir.
Müsəlmanların içində hər zaman münafiq olar. Rəsulullah (s.ə.v) dövründə münafiqlik edənlər də Axırzamanın münafiqləri də axmaqlıqlarına doymurlar. 50-60 yaşına qədər çalışıb Peyğəmbərə və İslama xidmət edib, Peyğəmbərin və möminlərin varlanmasına səbəb olub, sonra içləri çürüyəndən sonra Peyğəmbərin yanından ayrılırlar. Bütün ömürlərini verir, sonra haşa Peyğəmbəri tənqid edərək ayrılırlar. Ayrılmaları Rəsulullah (s.ə.v) və möminlər üçün isə nemət olur, murdarlıqdan xilas olurlar. Tarixin ən axmaq cəmiyyəti münafiqlərdir. Münafiqlərin axmaqlığı təsdiqlənmişdir.
Dəccaliyyət bütün dünyanı boğmuş vəziyyətdədir, insanların çoxu bilərəkdən və ya bilməyərəkdən dəccaliyyəti ört-basdır edir. Dəccaliyyəti ört-basdır etmək deyil, ifşa etmək lazımdır. Dəccalın ifşa edilib rəzilliklərinin çox yaxşı şəkildə göstərilməsi lazımdır. Hal-hazırda dəccaliyyət ilə mehdiyyət arasında davam edən canlı elmi mübarizə var. Bizdən başqa dəccaliyyəti bu qədər açıq və aydın izah edən yoxdur. Bizdən başqa dəccaliyyətin yeganə real həlli olan mehdiyyəti izah edən yoxdur.
Xeyirli yaşamaq əhəmiyyətlidir. Qazana bilmədinsə eybi yoxdur, bacara bilmədinsə eybi yoxdur. Hərislik etmək düzgün deyil. Həll edə bilmədiyin kimi görünən iş vardırsa Allah onun olmasını istəmir. Allaha güvənmək lazımdır.
Allah sevgini sevər. Allahın bəla, dərd verməsinin hikmətlərindən biri də qulun Özünə yaxınlaşmasını təmin etməkdir. Müsəlman bəlanı gözləmədən Allaha yaxın olmalıdır. Hər şeyimizi Allaha borcluyuq, hər şeyimizi verən Allahdır. Allahdan uzaq olmaq çox böyük əxlaqsızlıq və nankorluq olar.
İngiltərə dərin dövlətinin tərəfdarları, xainləri, ilanları heç həvəslənməsinlər millət olaraq Tayyib hocamın ətrafında möhkəm birləşmiş vəziyyətdəyik. Xarici qüvvələrə qarşı CHP, MHP, bütün partiyalar olaraq milli liderimizə sahib çıxacağıq. Tayyib hocam ən azı 2023-cü ilə qədər bu millətin başında olacaq inşaAllah. İngiltərə dərin dövlətinin qotur kaftarları heç boşuna həvəslənməsinlər.
Ağıllı olan, səmimi olan hər qadın gözəldir.
İslam Birliyinin yaranması olduqca təbiidir. Əsas qəribə qarşılanması lazım olan hal-hazırda birlik olmamasıdır. Azərbaycan, İran, Suriya və İraqla birlik olmamağımızın heç bir izahı yoxdur. Heyrət ediləcək şəkildə birləşə bilmirlər. Mütləq Mehdi. Allah mehdiyyətin zəruri olduğunu gecə-gündüz göstərir.
Vəfasız insanların olması imtahanın bir hissəsidir. Vəfasızların çoxluğu imtahanın gözəlliyidir. Müsəlman hər zaman iradəli və səbirli olmalıdır, ağılla doğru yolda davam etməlidir. Allah Quranda; “əgər siz yaxşısınızsa pislər sizə zərər verə bilməz” deyə bildirir. Bu, Allahın qanunudur.
Azəriləri canım kimi sevirəm. Onlar bizim doğmaca övladımız və bacı-qardaşımızdırlar. Can vermək də daxil olmaqla, Azərbaycan üçün etməyəcəyimiz heç nə yoxdur. Azərbaycan bayrağı türk bayrağı kimi, Azərbaycan torpağı ilə Türkiyə torpağı kimi bizim üçün müqəddəsdir.
Həkimlərdən heç yerdə pul alınmaması lazımdır. Ümumi adət və əxlaq olaraq həkimlərdən pul alınmaması hakim olmalıdır. Onlar insan canı üçün bütün həyatlarını həsr edirlər, insanların da onları qoruması lazımdır. Bütün xəstəxanalarda səhiyyə işçilərinin hücuma məruz qalması riskinə qarşı təhlükəsizlik kameraları olsun. Həkimlərə hər yerdə sevgi və hörmət göstərilsin ki, əhvali-ruhiyyələri yüksək olsun. Bir həkim ailəsi ilə restorana gəldikdə pul alınmaz. Bazara çıxdıqda; "həkim, xoş gəlmisiniz" deyə hörmətlə qarşılanmalıdır. Həkimlərə hörmət göstərmək və həyatlarını asanlaşdırmaq ümumi əxlaq prinsipi olaraq hakim olmalıdır.
Prezidentimiz hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan “3-cü Turizm Şurası”nın açılışında etdiyi çıxışında himayədarlıq sistemindən mükəmməl şəkildə bəhs etmişdir. Çıxışı möhtəşəm olmuşdur, bunlar əzbərlənməsi lazım olan danışıqlardır.
PKK-nın ideologiyası ilə, kommunizmlə elmi mübarizə aparmaq əsas şərtdir. Darvinist fəlsəfədən bəhs edilir, dialektik fəlsəfədən bəhs edilir. Buna əks təhsil də lazımdır. Təhsillə PKK-lı olan biri, təhsillə PKK-lı olmaqdan xilas olar. Əsas məsələ elmi mübarizədir. PKK-lılar namazın, İslamın lazımsız olduğunu, Allahın (haşa) olmadığını deyirlər. Biz əks təhsil versək, bu insanları PKK-nın əlindən xilas edərik. Böyük dövlət adamları bunu deməkdən çəkinməsinlər.
Biz səmimi olsaq, eqoist və mənfəətpərəst olmasaq, avtomatik olaraq səmimiyyət sahibi olarıq. Səmimi olmaq üçün məcbur edilmək olmaz, altruist olmaq səmimiyyət üçün kifayətdir. Dərhal səmimiyyət yolunda irəliləyərik.
Cənnətdəki ən gözəl nemət Allahın təcəllisi və Allahın təcəllisi olan insan sevgisidir. Cənnətdə hər şey var, gözəl yeməklər, gözəl geyimlər, gözəl qoxular, lakin ən gözəl nemətlərdən biri mütləq insan sevgisidir. Allah təcəlli edərkən də insan formasında təcəlli edir cənnətdə. Allah cənnətdəki insanların hamısından gözəl olaraq təcəlli edəcək, heç kəsdə olmayan gözəllik və o gözəlliyə sahib olmaq olmur.
Cənnətdə Allah cənnət xalqına görünmədən əvvəl, bütün cənnət varlıqlarında sevinc əlaməti olaraq böyük canlılıq olacaq. Quşlar da həyəcanlarını göstərəcəklər, cənnət varlıqlarında əsaslı hərəkətə gəlmə olacaq. Allah cənnət xalqına salam verəcək, tək-tək insanlarla danışacaq.
İngiltərə dərin dövləti olduğu müddətcə Yaxın Şərqdə heç bir dövlətin inkişaf etməsinə icazə verməzlər. Lakin bu dəccaliyyət sistemi tam başa düşüldükdə Yaxın Şərqdə də yeniləşmə, inkişaf başlayacaq.
Münafiqlər; "biz dünya həyatında nə xidmət etdik, müsəlmanlar nə xidmət etdilər" deyə baxdıqları zaman, dərhal anlayarlar aradakı fərqi. Küçədə boş-boş gəzməkdən başqa, ağılsız fikirlər verməkdən başqa nə etdiklərinə baxmaları lazımdır, özlərini müsəlmanlarla müqayisə etmələri lazımdır. Müsəlmanlar elmlə bütün dünyanı yerindən tərpədirlər. Burada çox konkret dəlil var.
Tənqid etmək normaldır. Lakin mütləq nəzakət və hörmət qaydalarına diqqət yetirmək lazımdır. Tənqid mükəmməllik təmin edər.
Allah bizim eqoist olmamağımızın lazım olduğunu bildirir, eqoist olmadıqda minlərlə gözəllik yaranar. Özümüz üçün yaşamarıq, sevdiyimiz möminlər üçün yaşayarıq. Fədakar olarıq, həmişə sevdiklərimizə rahatlıq təmin edərik. Allah bizim mərhəmətli olmağımızı söyləyir, heç kəsə pislik etmərik, bağışlayan olarıq, beləliklə, zəncirvari şəkildə minlərlə gözəllik yaranar. Allah ümumi qayda qoyar, o qayda yüz minlərlə məsələni əhatə edər və nəticəsində də bir çox gözəllik, rahatlıq yaranar.
Allahın Quranda bildirdiyi himayədarlıq sistemində anası, atası, bacı-qardaşı kimi hər kəsin bir-birini qoruması fərzdir. Bu Allahın açıq hökmüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 1 noyabr 2017> Click for more

Mənəvi zəlzələ oldu. 150 ildir ki, dəccaliyyət dünyanı silkələyir. İnsanların əlindən nəşələrini, sevinclərini aldı. Dəccaliyyətin yaratdığı təxribatı mehdiyyət tamamilə aradan qaldıracaq.
Münafiq zibildaşıyan maşın kimidir, harada murdarlıq vardırsa alıb götürər. Müsəlmanların bu murdarlıqlarla məşğul olmasına ehtiyac qalmaz. Münafiq harada murdarlıq vardırsa götürüb öz murdar torbasına atar. Münafiq peyinqurdudur, murdarlıqları toplayıb yuvasına aparar, müsəlmanlar da xilas olar.
İslam Birliyi yarandığı zaman dolların təzyiq göstərməsi aradan qalxar. İnflyasiya sıfır olar. İqtisadiyyat çox canlı və gümrah olar.
Hər mömin Quranla birlikdə yaradılar. Hər mömin Allahı tanımış, Allahı sevmiş olaraq yaradılar. Allaha inanmayanlar isə ruhu olmayan cihazlar olaraq yaradılmışdırlar. Bacı-qardaşlarımızın dinsizləri gördükləri zaman təlaşa qapılması lüzumsuz olar.
Qadın ağıllı və gözəl xarakterlidirsə, ağlasığmaz təsir gücü qazanar. Sanki insanı ovsunlayan təsir gücünə sahib olar. Gözəl düşünən, gözəl baxan, gözəl davranan qadın möhtəşəm nemətdir.
Qurana görə qadınların örtünməsi, təkcə zəruri hallarda çarşabla olacaq şəkildədir. Qadınlar özlərini rahat hiss etmədikləri halda başdan-ayağa çarşabla örtünər. Bu vəziyyətə də öz ağıl və vicdanları ilə qərar verərlər. Nur surəsinin 31-ci ayəsi qadınların hicab geyinməsini söyləyən bir ayə deyil. Tam əksinə qadınlara azadlıq gətirən ayədir.
Suriyadan gələn bacı-qardaşlarımız ölmək və ya yaşamaq arasında qalmış insandırlar. Canlarını qurtarmaq üçün Türkiyəyə sığınırlar. Şəfqətlə və anlayışla baxmaq lazımdır. Şəfqətsiz üslub bizim millətimizə yaraşmaz.
İslam Quranda izah edilən dindir. Qurandakı hökmlərdən başqa İslamın hökmü yoxdur. Haram və halallar Quranda açıq şəkildə bildirilmişdir. Allah Quranın kafi olduğunu və təkcə Qurandan sorğu-suala çəkiləcəyimizi söyləyir.
Qadınların hər şeyinə qarışmalarının lazım olduğuna inanırlar. 10 yaşında uşaq belə, bacısının paltarına qarışır. Qadınların azad və hüzurlu olması lazımdır. Qadınları rahat buraxsalar qadınlar bütün dünyanı çox gözəlləşdirərlər. Hər küçəni, hər binanı heyrətamiz dərəcədə gözəl bəzəyərlər.
Səmimiyyət möminin zəhmət çəkmədən qazandığı ruh halıdır. Mömində səmimiyyət həmişə inkişaf edər.
Sevgidə həsrət qalmaq gözəl şeydir. Həmişə sevgiyə ac olmaq, nə etsə də sevgiyə doya bilməmək gözəllikdir. Bir pişiyi sevdiyimiz zaman da, bir insanı sevdiyimiz vaxt da sevgiyə doya bilməmək gözəl aclıqdır.
Qız dostlarım qatı dindardır. Dindən heç vaxt güzəştə getməzlər. Namazlarına qarşı çox diqqətlidirlər. Namazın vaxtlarını heç vaxt qaçırmazlar. Halal və haram məsələsində heyrətamiz diqqətlidirlər. Hər gün Quran oxuyarlar, demək olar ki, hamısı Quranı əzbər bilər. Küçədə həyatları yoxdur. Təmizliyə də çox diqqətlidirlər.
Sevgi möcüzəvi qüvvədir. Arada kilometrlə məsafə də olsa sevən insanın sevgisini mütləq hiss edərsən.
Hədislərə və ayələrin işarələrinə görə 2019-cu il çox hərəkətli il olacaq. 2022-ci ildə rahatlama başlayar. Ondan sonrası fərəhlikdir inşaAllah.
Münafiqlərdə ağılsızlıq ən yüksək dərəcədədir. Bütün axmaqlıqlarına baxmayaraq, öz aləmlərində müsəlmanlara tələ qura biləcəklərini zənn edərlər. Hər dəfə öz başlarını bəlaya salarlar.
Şeytan insanlara məntiqlə yanaşaraq vicdanı susdurmağa çalışar. Çox vaxt münafiqlər həm məntiqin oyununa düşər, həm də axmaq şərhlər verərlər. Möminlər vicdanlarına təslim olarlar, münafiqlər isə iradəsizdirlər və həmişə vicdana qarşı olarlar.
Rusiya PYD-ni Astana iclasına çağırsa bu çox çirkin vəziyyət olar. Terrorçu qrupun sülh iclasına dəvət edilməsi, həm Türkiyəyə qarşı, həm də digər ölkələrə qarşı çirkin təklif olar.
Allah dünyaya dair gözəlliklərə qarşı insanların qəlbinə sevgi qoyduğunu, lakin bunun imtahanın bir hissəsi olduğunu bildirir. Allah dünyanın həqiqətindən çox təfsilatlı bəhs edir. Bəzi insanlar buna baxmayaraq, Allahı unutduqları üçün dünyaya aludə olurlar.
Ayrılıqda fəlakət var, rəhmət deyil. Allah tək bir din endirmişdir. Bu din Quranda izah edilən İslam dinidir. Dörd ayrı məzhəbin dörd fərqli dini olmasının nə qədər anormal vəziyyət olduğunu görmələri lazımdır. Quran kafi deyil demələri bu deyənlər üçün çox acınacaqlı haldır. Allah Quranı hər şeyi izah edən olaraq endirmişdir. Allah hər şeyi izah etmişdir. Bilə-bilə Allahın sözünü qəbul etmirlər. Haşa Quran kafi deyil, biz tamamlayırıq deyirlər. Bu çox yanlış fikirdir.
Allah Quranın açıq, aydın və kafi olduğunu bildirmişdir. Müşriklərin Quranı başa düşə bilməyəcəyini söyləmişdir. Quran anlaşılmazdır deyənlərin hansı vəziyyətə düşdüklərini yaxşı düşünmələri lazımdır. Qurandan narahat olmaq müşrik zehniyyətidir.
Mömin Allahın ruhunu daşıdığı üçün özünü həmişə dəyərli, həmişə nəşəli, həmişə güclü hiss edər. Özü yoxdur. Allahın ruhu vardır. Bu, möhtəşəm şeydir. İnsanlar özlərini həyatlarının müəyyən dövrlərində dəyərli hiss edər. Mömin isə ömrünün hər anında özünün dəyərli olduğunu bilər.
Dünyaya gələn hər uşaq zər aləmindən gələr. Hz. Adəm də, bütün insanlar da zər aləmində mövcuddur. Oradan dünyaya gəlirlər. İnsanın mərhələ-mərhələ yaranması deyə bir şey yoxdur.
Bədiüzzaman Quranın zireh kimi ecazı özünü qoruyacaq deyir. Quranı və Quran müsəlmanlığını bir tərəfdən Quran anlaşılmazdır deyənlər, digər tərəfdən isə Quran kafidir deyənlərlə mühasirəyə almağa çalışıblar. Lakin Allahın icazəsi ilə bu mühasirəni elmlə, irfanla aradan qaldırırıq.
Dəccal İslamı dəhşət, vəhşət, qan dini kimi göstərmək istəyir. Bunu göstərmək üçün istifadə edəcəyi ağılsız insanlar da tapır. Dəccaliyyətin bu oyununa elmlə, irfanla imkan verməyəcəyik. İslamın ziyalılıq, gözəllik, nəşə, sevinc, keyfiyyət, incəsənət olduğunu bütün dünyaya göstərəcəyik.
İnsanların sıxıntılarını yox etmək məqsədi ilə bəlkə də yaxşı niyyətli olaraq maqazin proqramları yayımlanır. Lakin bu, gərginliyi, sıxıntını və narahatlığı daha da artırır. Çünki məzmun çox vaxt insanları xəcalətli edəcək, kədərləndirəcək, narahat edəcək mövzularda olur.
Avropalılar gözəl insandırlar, onları Dəccalın əlinə tərk etməyək. Hamısına sahib çıxaq. Dəccaliyyət narkotik aludəsi, alkoqolik, homoseksual, yaşama həyəcanını itirmiş, hər şeydən sıxılan bir kütlə yaratmağa çalışır. Dəccaliyyətin bu oyununa qarşı Avropa və Amerikaya sahib çıxacağıq.
Maddənin əsli məsələsində elm səmimi olmalıdır. Maddənin ruhun inancı olduğunu səmimi olaraq açıqlamaq lazımdır. Avtomobil 50 metr uzaqdadır deyir. Bəs nəyə görə? Beynin içindəki şərhə görə. Xarici aləmdə kölgə varlıqlar var, iddia edildiyi tərzdə maddə yoxdur. Maddəyə dair bütün bilgimiz ruhun şərhinə əsaslanır.
Axirəti və dünyanın məqsədini düzgün dərk etmələri üçün insanların əvvəlcə təməldəki baxış prizmalarını elmi, düzgün zəminə hakim etmələri lazımdır. İnsanlar maddə var, maddədən ruh meydana gəlir inancına sahibdirlər. Beynimiz olmasa hiss, duyğu, şüur olmaz zənn edirlər. Tam əksinə, ruhdan maddə əmələ gəlir. Əldə konkret olan dəlil ruhdur. Maddəyə aid konkret dəlil yoxdur. Lakin ruha aid konkret dəlil var. Maddə inanc olaraq var. Olması lazımdır deyirik. Nəyə görə? Beynimizin içində ruhun gördüyünə görə. Beynimin içində gördüyümə görə xarici aləmdə də olması lazımdır deyir insanlar. Dolayısilə maddə inanc olaraq var, ruh isə qəti konkret olaraq var. Ruhun meydana gətirdiyi görünüşə maddə deyirik. Bu elmi həqiqətdir. Bunu anlayan axirəti, dünyanın həqiqətini də çox dəqiq anlayar.
Tayyib hocamın Azərbaycandakı çıxışında; "xarici ölkədə deyil, evimizdəyik sözü" çox doğrudur. Kompliment olaraq deyilmiş söz deyil, həqiqətən elədir. Azərbaycan və Türkiyə bir-birindən ayrılmayan iki gözəl qardaşdır.
Avropada bizim gördüyümüz elmi işlər, kitablar, konfranslar çox geniş təsir yaradır. Avropalıların əksəriyyəti ilk dəfə həqiqi İslamla qarşılaşırlar. Ziyalı, müasir, açıqfikirli müsəlmanları görmək onlar üçün əhəmiyyətli zəmanət olur. Dəccaliyyətin əsas hədəflərindən biri olan Avropada gördüyümüz hər mədəni iş birə min nisbətində təsirli olur.

Adnan Oktar deyir ki... 31 oktyabr 2017> Click for more

Nəzarətsiz heç nə olmaz. Hər şey taledə yaşanıb bitmişdir. Küfr əhli və münafiqlər məğlub olmuş, müsəlmanlar qələbə qazanmışdır.
Ülkücülük dövlətə, millətə, müqəddəs şeylərə sahib çıxmaqdır. Hər cür təhlükəli fikrə qarşı sədd olmaqdır. Dövlət tərbiyəsini bilmək deməkdir. Ülkücülər hər şeyi ilə milliliyi hakim etməyə çalışan altruist, fədakar, Allaha özünü həsr etmiş, eqoistliyi məğlub etmiş, təkcə Allahdan qorxan insandırlar.
İman insanı gümrahlaşdırar. İman olmadıqda nə yesə də, hara getsə də, nə etsə də, bir daxili qüvvə insana sıxıntı verər. Bu sıxıntıdan xilas olmaq üçün alkoqola və sairəyə əl atar. Halbuki gümrahlığın, yaşama coşğusunun təməlində Allah sevgisi və iman var.
Azərbaycan bizim canımızdır. Azərilər çox alicənab, nəzakətli, təvazökar insandırlar. Azərbaycan rəhbərliyinin müasirlik anlayışı da çox gözəldir. Azərbaycanın hər zaman yanındayıq, Allah köməkləri olsun.
Dinin çətin olmasının lazım olduğu müşrik inancıdır. Allah insanlardan çətinliyə düşmələrini istəmir. İslam dini asandır. Allah, İslam dini İbrahimin dini kimi asandır deyə bildirir. Allah qullarının çətinlik yaşamasını, əzab çəkməsini istəməz.
Xarici aləmdə rəng və işıq yoxdur. Sadəcə insan rəngi qəbul edir. Rəngi, işığı, səsi, toxunmanı dərk edən varlıq insandır. Bu varlığın dünyaya məqsədsiz göndərildiyini və öləndə də hər şeyin bitəcəyini iddia etmək məntiqdən kənardır. Bu qədər təfərrüat yox olması üçün məqsədsiz şəkildə yaranmamışdır. Dünyada bu qədər çox təfərrüat və mükəmməllik olduğuna görə bu təfərrüatları yaradan Qüvvə olan Allahın insanlardan istədikləri var. Allah istədiyini dinlərlə bildirər. Dinin izahatına baxdığımız zaman buraya təhsil üçün gəldiyimizi görürük.
Allah qorxusundan başqa bütün qorxular müsəlmana haramdır. Müsəlmanın Allahdan başqasından qorxması şirkdir, haram olar.
Münafiq çox şəxsiyyətsizdir. Mənfəəti haradadırsa orada olar. Müsəlmanları öz aləmində gücsüz hesab edərsə, küfr əhli ilə əməkdaşlıq edib müsəlmanları dağıda biləcəyini zənn edər. Gücü həmişə küfr əhlində axtarar. Gücün tək sahibinin Allah olduğunu anlamazlar.
Bizim mərhəmət, sevgi, dostluq anlayışımız Qurana əsaslandığı və bu məsələdə qətiyyətli olduğumuz üçün insanların İslama qarşı rekasiyalarına sədd olur. Bizim həyatımız İslamofobiyaya qarşı qəti cavabdır. İslamda incəsənət yoxdur deyirlər, portretlərimizi göstəririk. İslamda keyfiyyət yoxdur deyirlər, evlərimizi görürlər. İslamda sevinc yoxdur deyirlər, bizim verilişlərimizi görürlər. İslamda qadına təzyiq var deyirlər, bizim dostlarımızın azadlığını görürlər. Varlığımızla İslamofobiyaya sədd olan ən mühüm fikri qüvvə olduq.
Münafiq hərəkatı eqoist hərəkatdır, özünü düşünər, günü birlik yaşayar. Ogünkü ehtiyacına görə ayələrdən istifadə edər. Münafiq Allah, Quran və dindən nifrət edər, lakin etibar qazanmaq üçün məcburən dindən və Qurandan bəhs edər.
Bizim elmi işlərimizin təsiri çox geniş olur. Ənənəçi ortodoks anlayışında bir çox təbəqə ilə əlaqə yaratmaları mümkün olmur. Allaha çox şükür, biz Rusiya, İran, İsrail, Çin kimi əksər müsəlmanın çata bilmədiyi ölkələrdə elmi iş aparırıq. Bizim siyasətlə əlaqəmiz yoxdur. İnsanlar da bunu açıq şəkildə görür. Yeganə məqsədimiz sevgidir və bizdən başqa dünyada yeganə məqsədi sevgi olan cəmiyyət yoxdur. Qurana əsaslanan İslamı izah etdiyimiz və səmimi olduğumuz üçün dünya miqyasında gənclər sevə-sevə İslama yaxınlaşdılar. Sevə-sevə İslamı yaşamaq istəməyə başladılar. İnsanların çoxu "bizə təsir etdi, qəbul edirik" demir, lakin gizlin-gizlin Quran müsəlmanlığı yayılır.
Hal-hazırda insan üçün mütəmadi axan fasiləsiz təsvir axını var. Bu axını təmin edən Qüvvə ölümdən sonra daha dəqiq və aydın şəkildə davam etdirir. Bu təsvir axınının daha kəskin və aydın olan halına axirət deyirik. Bacı-qardaşlarımız bu şəkildə düşündükləri zaman axirəti daha rahat anlayarlar.
Bərzaninin ağıllı, ziyalı, dinamik, darvinizmə materializmə qarşı şüurlu, fəaliyyət və inanc sahibi bir gənclik yetişdirməsi lazımdır. Şüurlu, imanlı gənclik strukturu olmadan PKK-ya qarşı müvəffəqiyyətli olması çox çətin olar.
İnsan Allah tərəfindən anbaan təqib edilər və anbaan özünə yol göstərilər. İnsan Allahın ilhamı olan vicdanının səsini dinlədiyi zaman rahat və hüzurlu yaşayar.
Bir gənc qıza verilən ən dəyərli şey güvəndir. Onun şərəfinə, ləyaqətinə, iffətinə, fərəhinə, sevincinə, imanına dəstək olacağına dair zəmanət vermək əsasdır. Həqiqi sevgi, bu güvəndən sonra yaranar.
Quranda təbəqə ayrı-seçkiliyi yoxdur. Fəhlə, kəndli, komandir, çəkməsilən, prezident, nazir, əsgər, məmur, hamısı birlikdə namaz qılarlar. Hər kəs hər kəsin hamisidir. Hər kəs mövqeyi nə olsa da, bir-birini qorumaqla məsuldur. Heç kimin heç kimə maddi üstünlüyü yoxdur. Üstünlük təkcə təqva, yəni Allaha yaxınlıq və gözəl əxlaqladır.
Hər insan gecə yatdığı zaman müəyyən mənada ölümə yatar. Səhər oyandığı zaman çox aydın tərtəmiz dünyaya oyanar. Dünya həyatı və axirətə qalxmaq da buna bənzəyər. Bu həyatımız müəyyən mənada yuxudur. Bildiyimizdən daha fərqli yuxudur. Ölümlə bu yuxudan oyanıb daha da aydın, kəskin, parlaq təsvirlə qarşılaşacağıq.
Şeytani məqsədlə edilən mənfi dualar bu duanı edən insana bəla olaraq qayıdar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlər Rəsulullah (s.ə.v) və möminlər əleyhinə dua edər, etdikləri hər mənfi dua öz başlarına qayıdardı.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xətti çox gözəl təşəbbüs oldu. Allah Tayyib hocamdan, hörmətli Əliyevdən və hörmətli Kvirikaşvilidən razı olsun. Bunlar inşaAllah Türk İslam Birliyinin ilk addımlarıdır. Bərəkətli və xeyirli olsun.

Adnan Oktar deyir ki... 30 oktyabr 2017> Click for more

Suriyalı canlarımızla bir çörəyi bölüşər yaşayarıq, lakin onlara qarşı mərhəmətsizlik etmərik. Mərhəmət etməyənə mərhəmət edilməz. Bacı-qardaşlarımız özlərini Suriyalıların yerinə qoysunlar, ondan sonra rəy yazsınlar. Özlərinə necə davranılmasını istəyirlərsə Suriyalı canlarımıza da elə davransınlar.
Tək bir ölkənin, bölgənin deyil, bütün İslam aləminin, bütün dünyanın xilas olması əhəmiyyətlidir. Müsəlmanlar təcili surətdə İslam Birliyi üzərində dayanmalıdır.
İffət qadına heyrətamiz cəzbedicilik qazandırar. Bir dəliqanlının gənc qızla dostluğunda ən çox diqqət yetirəcəyi şey onun iffətini, namusunu, imanını qorumaq olmalıdır. Qarşındakı insana Allahın təcəllisi olaraq baxdığın zaman şirk aradan qalxar.
Milyonlarla müsəlman şəhid edilir. Həmişə əzilir, zülmə məruz qalır. Qanın dayanmamasına, hər gün axmasına insanlar sanki alışmış vəziyyətdədirlər. Lakin bu çox dəhşətli haldır. İslam Birliyi olsa tək damla qan axmaz, tək bir müsəlman haqsızlığa məruz qalmaz. İslam Birliyi mütləq olacaq, lakin ziyalı, müasir, Quran müsəlmanlığının liderliyində olacaq.
Gənclər Tayyib hocama olan sevgilərini çox gözəl vurğulasınlar. Gözəl, keyfiyyətli şüarları, yaxşı nizamla coşğu ilə gündəmə gətirsinlər. Çox gur, dinamik, həyəcanlı AKP gəncləri yaradaq.
İmam Hatiplilər nur kimi insandırlar. Lağlağı, lovğa üslub işlədənlərə qardaşlarımız fikir verməsinlər. Bu cür sevgisiz insanların sevdiyi heç kim olmur və öz sevgisizlikləri içində boğulurlar. Qardaşlarımız bunlarla heç vaxt ünsiyyətdə olmasınlar.
İran və İsrail bir-birini təhdid etmək əvəzinə dost olsunlar. Bölgənin iki güclü ölkəsi dost olsa çox gözəl hadisələr olar. Heç bir mövzuya qatı yanaşmamaq lazımdır. Düşmənçilik deyil, dostluq axtarmaq lazımdır.
Hz. Mehdi dövründə Qurandakı himayədarlıq sistemi yaşanacağı üçün hər kəs bir-birinin dostu olacaq. Hər hansı şəhərdə bir evə gedən insan hər evdə o evdəkilərin qohumu kimi qarşılanacaq, lütf görəcək və qorunacaq.
Qurana tabe olmaq, Qurandakı izahatı diqqətlə izləmək və anlamaq Allaha yaxınlaşdıran ən gözəl yoldur. Səbirdə qətiyyətli olmaq da insanın mükəmməl yetişdirilməsini təmin edər.
Ənənəçi ortodoks sistem Türkiyədə fikri olaraq qəti şəkildə məğlub oldu. Quran müsəlmanlığı bir anda gözəl bitki kimi pöhrə verib hər yeri bürüdü.
Dürüst, səmimiyyətlə Allaha yaxınlaşana Allah hər cür bilgini verər. Allaha qarşı səmimi olana Allah mütləq haqq bilgiyə çatacağı yol yaradar.
Həm darvinist zehniyyət, həm də ənənəçi ortodoks anlayış qadını sanki heyvan kimi görür. Qadını yarım varlıq kimi görənlərin qadınlara hörmət etməsi mümkün olmaz.
Bərzanini tələyə çəkildiyinə dair dəfələrlə xəbərdar etdik. Hər cəhətdən məsələni açıqladıq, lakin yanlış qərarda israr etdi. Türk hökumətinin siyasəti düzgündür. Suriya, İraq, Türkiyə, İran birləşsin bölgədən PKK tamamilə silinsin. Bölgədəki bütün xalqlar çox rahat olarlar.
İmandan başqa yolla insanların sabit yaşaması qeyri-mümkündür. İman olmadan insan ağlını tamamilə itirər. Yaşayırmış kimi görünənlər isə heç vaxt düşünmədən yaşayan varlıqdırlar.
Yaşama sevinci Allahın mövcudluğundan irəli gələn sevincin adıdır. Bundan başqa, yaşama sevinci olmaz, çünki insan addım-addım ölümə gedən varlıqdır. Hər insan sanki edam qərarı verilmiş hücrədə gözləyən biri mövqeyindədir. Hər gün addım-addım ölümə gedər. İnsan təkcə Allahın ruhunu daşıyan varlıq olduğunu bilib əbədi yaşayacağını anladığı zaman yaşama sevinci qazanar. Allahın mövcudluğunu dərk etmədən "çox əyləndik" deyən insanlar təkcə əylənmə təqlidi edərlər. Heç vaxt əylənə bilməz və xoşbəxt ola bilməzlər.
Məşvərətlə hərəkət etmək ibadətdir. Məşvərət edildikdə yanlış qərar da çıxa bilər, lakin müsəlmanlar üçün həmişə xeyir olar.
İnsanlar səmimiyyəti çox tez unudar. Səmimiyyəti heç vaxt əldən buraxmamaq lazımdır. Müsəlman səmimiyyətə sarılmış halda gəzməlidir. Səmimiyyət unudulduğu zaman şirk, qorxular, bəlalar fəaliyyətə keçər.
Ölümü düşünmək insanın əxlaqını gözəlləşdirər. Gənclərin çəkdiyi bir çox ağrı-acının təməlində ölümü düşünməmək var. Ölümü unutduqları üçün "evlənə bilmədim, universitetə qəbul ola bilmədim, gözəl maşın ala bilmədim, səhv iş gördüm, iş sahibi ola bilmədim" deyə özlərini parçalayırlar. Nəticədə bir pərdə üzərində kölgə varlıqlarla yaşayırsan və bu pərdə hər an bitə bilər. O zaman bu təlaş niyə? Allah ölümü insanların dünyaya dair təlaşlarını aradan qaldırmaq üçün xüsusi yaratmışdır. İnsan ölümü düşünərək sabit, tutarlı və məqbul olar.
Türk dövlətinin başçısı olan liderinə millətin nümayəndəsi olaraq sahib çıxıb qorumaq və onun ətrafında möhkəm birləşmək çox əhəmiyyətlidir. Tayyib hocamı partiyalardan kənar məsələ olaraq sahiblənib qorumaq millətimiz üçün şərəfdir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2017> Click for more

Ələvilər candır. Mənim dostlarımın çoxu ələvidir. Ələvi demək, aşiq, Allahı sevən, sevgi insanı deməkdir. Ələvilər fəzilətli, arif insandırlar, nəzakətlidirlər. Ələvi bacı-qardaşlarımız Türkiyənin bəzəyidir, onları çox sevirik.
Sıxıntı, Allahı unutmaqdan irəli gəlir. Allah, sıxıntını insan üçün xəbərdarlıq sistemi olaraq yaratmışdır. Şirk məntiqindən çıxıldığı zaman, hər şeyi Allahın etdiyi xatırlandığı zaman sıxıntı dərhal keçər.
Hədislərə baxdığımız zaman hz. Mehdinin saqqalının qısaldılmış və cəzmedilmiş olduğunu görürük. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in təriflədiyi mübarək insana bənzəmək üçün ona bənzər şeylər etmək gözəldir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) saqqal saxlayarkən hz. İbrahimdən və hz. Süleymandan nümunə götürüb.
Dövrümüzdə xərçəngin müalicəsi getdikcə asanlaşır, lakin xəstələrə əhval-ruhiyyə verilməsi çox mühümdür. Xərçəng xəstələrinin əhval-ruhiyyəsini yüksək saxlamaq üçün həmişə müsbət və ümidvar danışmaq lazımdır. İmanı güclü xərçəng xəstələri bir yerdə olmaları xərçəng xəstələrinin bir-birilərinə daha çox əhval-ruhiyyə vermələrini təmin edər.
Ölüm böyük mürşiddir. Dünyaya çox bağlanan insanlara ölümü tez-tez xatırlamaq lazımdır.
İnsan haqlı, doğru olan məsələdə diqqətini yaxşı cəmləyərək dua etsə istədiyi mütləq reallaşar. İsa Məsih bu mövzuda çox gözəl nümunədir. Səmimi, kəskin diqqətlə və çox sidq-ürəkdən istəyərək dua edir, Allah onun duasını qəbul edir. Dünya hakimiyyəti də Mehdinin duasıdır. Allah o duanı qəbul edəcək.
Duyğusallığa və şirkə meyl edildikdə iman zədələnər. Müsəlmanın ağıllı iman dərəcəsini heç vaxt buraxmaması lazımdır. Allah şirkə meyl edilməsindən razı olmaz. "Mənim əhval-ruhiyyəm pisdir" demək, Allahın hər şeyi xeyirlə yaratdığını unutmaq deməkdir. Bu şirk məntiqindən şiddətlə uzaqlaşmaq, Allaha sığınmaq lazımdır.
Pulu saxlamaq bərəkətsizlik gətirər. İqtisadi böhranların səbəbi pulun saxlanılmasıdır. Pul hərəkətdə olduğu zaman böhran əmələ gəlməz. İqtisadiyyatın sağlam olması üçün pulun mütəmadi xərclənməsi lazımdır.
Mömin sevdikləri və dostları ilə birlikdə yaradılar. Birlikdə cənnətdən gəlmişdirlər, birlikdə cənnətə gedərlər. Dolayısilə möminin sevdiklərindən ayrılması halı olmaz.
Qadının gözəl olması üçün əvvəlcə lazımi mənəvi auranın olması lazımdır. Allahı, Quranı yaxşı anlaması üçün şərait yaratmaq, gələcək qorxusunu tamamilə aradan qaldırmaq, çox yaxşı qorumaq, həm səhhətini, həm də ruh sağlamlığını diqqətlə qorumaq lazımdır.
Kasıb evləri bərəkətli olar. Kasıbların gözəl alicənablığı var. Heç kimə minnət etməz, az ərzaqla yaşayar, lakin şikayət etməzlər. Bu gözəl əxlaq insanlarda heyranlıq oyandırar.
Qadını ət-sümük maraqlandırmır. Qadının istəyi ehtirasdır. Qadın kişidə ən yüksək əxlaqı, ən yüksək dərinliyi, ən yüksək səmimiyyəti axtarar. Həmçinin Quran qadına ehtirasda sonsuz azadlıq verib, qadının coşğulu sevgi ruhunu qoruyan hökm gətirmişdir.
İslama xidmət Allaha xidmətdir. Bütün müsəlmanlar Allaha xidmət etməklə məsuldur. Allaha xidmət edən insanlar taledə Allahın təqdir etdiyi şəxslərdir.
Özünü yetişdirmək hər cəhətdən üfüq açıqlığı və dürüstlük tələb edər. İnsan doğru məntiq formalaşdıra bilməsi və dünyanı düzgün şərh edə bilməsi üçün əvvəlcə özünü düzgün anlamalıdır. Mən kimim, görən kimdir, eşidən kimdir, hiss edən kimdir, bu suallara səthi deyil, dərin və səmimi düşünərək cavab verməlidir. İnsan özünü tanısa, özündəki metafizik başgicəlləndirici və heyrətamiz strukturu görər və bu strukturu yaradan ağlı anlasa, o zaman özünü düzgün yetişdirmiş olar.
Dünya miqyasında darvinist diktatorluq var. Təkamül nəzəriyyəsini qəbul etməyən akademikləri vəzifədən uzaqlaşdırırlar. Vikipedia da təkamülü müdafiə etməyən elm adamlarının düşüncələrinə yer vermir. Vikipedianın bu tərəfkeş yayımlarına bəzilərinin etibar etməsi də çox təəccüblüdür. Vikipedianın yayımlarına qarşı dürüst, azad, düzgün bilgi çatdıran beynəlxalq sayt yaradılması gözəl olar.
Qurana görə müsəlman, Çindəki bir insandan öz oğlu, öz qızı, öz anası kimi məsuldur. Bu gözəl hökmdür. Allah gözəl əxlaqdan bəhs edir. Həmçinin Allah ehtiyacdan artıq qalanı infaq edin və malı toplayıb yığmayın deyir. Bu hökmlər tətbiq olunduğu zaman dünyada aclıq, yoxsulluq, kasıblıq deyə bir məsələ qalmaz.
Quranı anlamaq üçün səmimi olmaq kifayətdir. Ağlınızda ən yaxşı, ən müasir, ən ziyalı, ən zövqlü, ən keyfiyyətli insan modelini canlandırın, Quran bu ideal insan modelindən bəhs edər.
Dünyanın ən ağıllı, ən mükəmməl, ən nəzakətli, ən yaxşı insanı necə olunsa Allah elə olmağımızı istəyir. Müsəlman dedikdə, insanların ağlına müəyyən görünüşdəki hacı ana və hacı atalar gəlir. Halbuki Allahın Quranda bildirdiyi müsəlman modeli ziyalı, incəsənətdən və keyfiyyətdən zövq alan, ağıllı düşünən, üfüqü geniş, həyatdan zövq alan, dərin və nəzakətli insandır.
Atatürk Qurana qayıtmağı təmin edən, şirk bataqlığını qurutmuş Mehdi kimi liderdir. Atatürk səmimi dindardır.
Atatürk vəsiləsi ilə şirkdən uzaq ziyalı, müasir, dindar nəsil yetişdi. Dindarlığın əsas xüsusiyyəti ruhun gözəlliyidir. Təmizlik, keyfiyyət, gözəllik, ziyalılıq, dindarlıq deməkdir. Atatürk məhz belə gözəl nəslə vəsilə oldu.
Respublika günümüz mübarək olsun. Allah dövlətimizi Qiyamətə qədər daim etsin. Bayramımız mübarək olsun. Allah təkrar-təkrar təkrarlarına nail etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 28 oktyabr 2017> Click for more

Səmimi sevgiyə heç kim müqavimət göstərə bilməz. Əgər ruh sahibidirsə ən sərt qəlbli insan belə sevgi qarşısında yumşalar. Sevginin təsir gücü qarşıdakının səmimiyyəti ilə düz mütənasibdir. Filmlərdən öyrənilən süni ifadələrlə sevgi göstərildiyi zaman bu qəzəbləndirici olar. Səmimi sevənin tək bir baxışında belə heyrətamiz güclü sevgi var.
Millətimiz bütündür. Sahib çıxarkən bütün millətimizə sahib çıxarıq.
Makiyajın azı, çoxu deyə bir şey yoxdur. Qadın özünə necə yaraşdırırsa, elə makiyaj edər.
İnsan əylənərkən də, musiqi dinləyərkən də Allaha yaxındır. Ənənəçi ortodoks İslamı müdafiə edənlərin isə söylədikləri ilə yaşadıqları bir-birinə uyğun deyil. Öz düşüncələrinə görə hökm verirlər. Qurana görə, din hər yerdədir, Allah hər yerdə zikr edilər.
Bir taleyin içində olduğunu görə bilməyən, hər şeyi özünün etdiyini zənn edən insan həmişə gərginlik içində yaşayar. Bir kasetin içində yaşadığını unutduğu üçün, Allahın anbaan hər şeyi yaratdığını düşünmədiyi üçün canı yanır. Nəfsini, öz ağlını və bədənini bütləşdirən, hər şeyə özünün hakim olduğunu zənn edən insan şirkin içinə düşmüşdür.
Mehdiyyət dövründə himayədarlıq sistemi olacaq. Hər kəs hər kəsin qohumu olmuş olacaq. Küçədəki bir uşaq hər kəsin uşağı, küçədəki yaşlı biri hər kəsin atası olmuş olacaq. Himayədarlıq sistemində bu insanların hamısına sahib çıxmaq fərzdir.
İngiltərə dərin dövləti bütün millətin gözü qarşısında zərərsizləşir, görünməmiş möcüzə əmələ gəlir. Dəccalın pəncəsi hər yerdən tək-tək sökülür. Mehdiyyətin meydana gətirdiyi möcüzədir bu. Allahın sənətidir bu.
Zaman insan üçün qüvvədə olan məfhumdur. Allah dərgahında, əvvəl və sonra yoxdur. Zaman beynin bir şeyi digəri ilə müqayisə edib ortaya qoyduğu məfhumdur. Allah zamandan asılı deyil.
Mömin çətinliklərdən keçərək ən gözəl şəkildə yetişdirilər. Tərif edilə bilməyən möhtəşəm gözəllik olan sevgiyə qovuşmaq təkcə çətinliklərdən keçməklə mümkündür. Çətinlik yoxdursa məna boşluğu olar. Çətinlik vardırsa sevgi üçün lazım olan bütün zənginlik yaranar. Sevginin yetişəcəyi bağçada igidlik, dürüstlük, ağıl, dəyanət, səbir, vəfa, sədaqət kimi yüzlərlə xüsusiyyət olmalıdır. Bitki necə ki, minerallara ehtiyac duyursa, sevgi də bütün bu dəyərlərə ehtiyac duyar. Məsələn, eqoistlik vardırsa sevgi həmin anda ölər. Sevgi gəlib eqoistliklə toqquşduqda əriyib yox olar. Eqoistlik sevgini qara dəlik kimi sorub yox edər.
İnsan özünü səmimiyyətə təslim etsə qəlbi təbii olaraq Allah sevgisi ilə dolar. Dürüst şəkildə Allah sevgisinə özünü təslim edəni Allah çox gözəl yönləndirər. Diqqəti heç qapanmadan, Allahın həmişə çatdırdığı bilgini yaxşı təqib etmək əhəmiyyətlidir.
Kafirlər, münafiqlər ətdən yaranmış maşındır. Müəyyən mənada ətdən hazırlanmış kompüter kimidirlər. Bizim bildiyimiz mənada şüur sahibi deyildirlər. Xalq bunu bilmədiyi üçün çox sayda ölü ilə iç-içə yaşadığından xəbərsiz olur.
Ruh, şirk olan yerdə sıxılar. Allaha bağlanan kimi sıxıntı aradan qalxar. Sıxıntı vardırsa şirk bataqlığı vardır deməkdir. Dərhal Allaha sığınmalısan. Allaha sığındığın zaman şirk aradan qalxar.
Cənnətdə dünyadakı kimi səbəb-nəticə əlaqəsi yoxdur. Musiqi dinləmək üçün musiqi alətinin olması şərt deyil. Bir fincan da mahnı söyləyə bilər, ağaclar da. İnsan bir şeyi istədiyi zaman həmin anda olar. Dünyada ayaqqabı insanın ayağını qorumaq üçün mövcuddur, cənnətdə isə təkcə bəzək olaraq ayaqqabı geyinilər.
Kişilərdə qadınlara ən çox təsir edən şey ağıl, güvən, səmimiyyət, dərinlik və ehtirasdır. Ruhdakı dəli eşq həyəcanıdır. Sonsuza açılan coşğun sevgidir. Qadına ət-sümük təsir etməz.
Hz. Yusifin ağıl keyfiyyəti çox yüksək idi. Çox kəskin və ağıllı baxırdı. Qadınlara təsir edən də gözəlliyindən daha çox yüksək ağıl sahibi olması və şəxsiyyətinin keyfiyyəti idi.
Sevgi insanı həyata bağlayar, canlı saxlayar, gözəlləşdirər, üzə heybət verər.
Əməllərin yazılması kağıza yazılma kimi deyil. Əməl dəftəri deyə xəbər verilən görünməyən bilgi mənbəyi də ola bilər. Necə ki, beynin içindəki ağıl görünmürsə, əməl dəftəri görünməyən quruluşa malik ola bilər və insanın etdiyi hər şeyi bildirər.
Bir insan ənənəçi ortodoks inanca mənsubdur deyə, ona təzyiq tətbiq olunmaz. Səhvini söyləyərsən, lakin inancına hörmət edərsən. Doğru olduğuna inandıqları həyatları var, heç kimə zərərləri yoxdur. Bu insanları kədərləndirməyə çalışmaq, bədbəxt etmək, zorla və təzyiqlə yola gətirməyə çalışmaq qəbul edilməz.
Sungur Ağabəy Adnan Oktara: "Adnan qardaş, sən Zülqərneyn səddi oldun, zülm səni aşıb bizə gələ bilmir" demişdi.
Tayyib hocamın Suriya sərhədində inşa etdirdiyi divar müəyyən mənada Zülqərneyn səddidir. Zalımların, anarxistlərin hücumunun qarşısını almaq üçün inşa edilən hər sədd Zülqərneyn səddidir.
Müsəlmanların sevinci, gözəlliyi dəccaliyyətə elmi zərbədir. Qadınların azadlığı da dəccaliyyətə vurulan başqa elmi zərbədir. Çünki dəccaliyyət qadınları əzib homoseksuallığı yaymaq istəyirdi.
Şeytan maşın kimi ölü varlıqdır. Peşmanlıq duymaz. Şeytan xüsusi yaradılmış maşındır. Ona tabe olanlar bir cihaza tabe olmağın nə qədər böyük ağılsızlıq olduğunu düşünməlidirlər.
Mehdiyyət ən şəffaf, ən açıq halı ilə Quranda açıqlanmışdır. Nur surəsinin 55-ci ayəsində İslam əxlaqının dünya hakimiyyəti bildirilir. Bu hakimiyyət olduğu zaman müsəlmanların lideri Mehdi olacaq.
Allah Axırzamanda möminlərə İslamı izah etmək üçün çox geniş imkanlar verir. İnternet, televiziya, qəzetlər, jurnallar, smartfonlarla çox sayda insana təbliğ etmək imkanı Axırzamanın nemətlərindəndir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 oktyabr 2017> Click for more

Nəfs hər cür mənfi bilgini özündə saxlayan sərt disk kimidir. Əgər insan ölü varlıqdırsa ona nəfs verildiyi zaman, o robot varlıq pis olan bilgini mütəmadi tətbiq edər, hər mənfi əmri yerinə yetirər. Lakin ruh sahibi mömindirsə nəfsin hər əmrinə qarşı vicdanı ilə müqavimət göstərər.
İnsanların bir hissəsində cəmiyyətin əksəriyyətinə tabe olma və dərin düşünməmə səhvliyi var. Ətrafındakıların əksəriyyətinin ölü olduğunu görə bilmir. "Bu insan professordur" deyir və arxasınca gedir. Halbuki, professor dediyi o insan ölü olur. Əslində ruh sahibi olanlara, dirilərə tabe olmaları lazımdır.
Möminin yaşadığı hər an xeyirdir. Başına hər nə gəlsə də xeyirdir. Küfr əhli də hər nə etsə də özü üçün bəlaya dönər. Avtomobil alar bəla olar, ev alar bəla olar. Möminin isə həyatının hər dəqiqəsində xeyir var.
Allah ilə əlaqə olmadığı zaman nə etsən də heç nədən zövq ala bilməzsən. İnsan əylənirmiş kimi görünər, lakin əzab çəkər. Çünki əylənirmiş təqlidi etmək də əzabvericidir. Allaha sevgi ilə bağlı olmadıqdan sonra dünyada heç bir insan üçün hüzur, rahatlıq, sağlamlıq olmaz.
Çətinliklə qarşılaşan insan əvvəlcə şirkdən təmizlənib Allaha sığınmalıdır. Çətinliyi Allahın yaratdığını bilsən, "Allah yaratdı, Allah həll edəcək, Allah lazım olanı edəcək, xeyirlə bitəcək" desən, o çətinlik asanlığa dönər. Lakin özün çətinliklə mübarizə apardığını zənn etsən onun içində boğularsan.
Səudiyyə Ərəbistanın mötədil İslama üz tutması mehdiyyətin böyük müvəffəqiyyətidir.
Uşaqlığımızdan etibarən İslam fitrəti ilə dünyaya gələrik. Kömək etdiyimiz zaman fərəhlənər, kömək etmədiyimiz zaman boğularıq. Çirkin əxlaqdan narahat olarıq. Dürüstlüyü istəyərik, yalandan narahat olarıq. Fitrətimizin tələbi olaraq İslamı bilər və yaşayarıq.
Ənənəçi ortodoks sistemin olduğu bütün ölkələr bir-bir dağılır. Allah, Allaha və Qurana qarşı olan bir sistemə müvəffəqiyyət verməz. Liviya, Suriya, İraq, Əfqanistan, Yəmən həmişə bu sistem ucbatından parça-parça oldu. Türkiyə isə ziyalı, müasir, həqiqi İslamın yaşandığı və mehdiyyətin kölgəsində olduğu üçün bu bəlaya düşmür.
Quranın kafi olmadığını deyənlər Qurana qarşı mübarizə aparmış olarlar. Qurana qarşı aparılan mübarizəni heç vaxt qəbul etmərik. Biz hədisləri tamamilə inkar etmirik. Qurana uyğun olan hədisləri qəbul edir, uyğun olmayan hədisləri qəbul etmirik. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Qurana uyğun olmayan söz söyləməz.
Qurana uyğun sünnəni qəbul edər, Qurana uyğun olmayanı qəbul etmərik. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsi Qurandır. Quranda qadağan olmadığı halda gözəl sənətləri, musiqini, sevinci, qadın azadlığını qadağan edən zehniyyət Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə deyil, bütpərəstlərin ənənələrinə tabe olmaqdır.
Quranda təsvir edildiyi kimi Allah üçün sevirsənsə, qarşındakı da mütləq səni sevər. Səmimi sevənə qarşı heç kim müqavimət göstərə bilməz. Həqiqətən sevənə müqavimət göstərən tarixdə görünməmişdir. Səmimi sevgiyə hər zaman ehtiras və coşğu ilə qarşılıq olar.
Ehtiras və ehtirası alma gücü möminlər üçün yaradılmış xüsusi nemətdir. Cənnət gözəlliyidir ehtiras. Ehtirasdan anlamayan insana sevgi bəslənilməz. O insan sevilməyə layiq deyildir.
Eqoist insanın dilində eşq sözünün olması bir şey ifadə etməz. Eqoist insan sevgini və eşqi yaşaya bilməz, sadəcə filmlərdə gördüyü şeyləri təqlid edər.
Verilişlərinizdə qadınlar olmasın deyirlər. Nə üçün deyirik. Din izah edilən yerdə qadın olmaz deyirlər. Qadına hər şeyi qadağan ediblər. Qadın məsciddə də olmaz, dəfn mərasimində də olmaz deyə hökm verirlər. Sən niyə olursan dediyimiz zaman mən kişiyəm deyirlər. Bu, Quranın dini deyil. Bu, Abbasilərdən, Əməvilərdən gələn batil ənənələrdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə qadınlar həyatın hər yerində idi. Cihada birlikdə gedir, Həccə birlikdə gedir, birlikdə dəstəmaz alırdılar.
Din hər şeylə iç-içədir. Dinin olduğu yerdə musiqi, incəsənət, rəqs, əyləncə, toy, elm olmaz deyənlər Qurana uyğun danışmırlar. Din ilə həyatı ayırmaq demək, dini və dindarları gettolara salmaq üçün dəccaliyyətin tətbiq etdiyi taktikadır. Din hər yerdə olmalıdır. Musiqi vardırsa Allah zikr edilməz deyirlər. Allah hər yerdə zikr edilər. Musiqini də, rəqsi də, əyləncəni də yaradan Allahdır.
Qurana görə örtünmə qadının zəruri hesab etdiyi hallarda, çölə çıxdığı zaman, çarşabla müvəqqəti müddət üçün örtünməyi zəruri edir. Nur surəsinin 31-ci ayəsi isə qadına mümkün qədər azadlıq verən bir ayədir və bu ayədə hicab hökmü yoxdur. Qurana görə qadın əmin-amanlıqda hiss edirsə azad yaşayar. Əmin-amanlıqda hiss etmədiyi zaman isə çarşabla bütün saçını və bədənini örtər. Bizim dinimiz Əməvi, Abbasi ənənələrinə görə deyil, Qurana görədir. Biz Qurana görə yaşayacağıq.
İran və Türkiyənin birləşməsi bölgənin hüzuru və əmin-amanlığı üçün mühümdür. PKK-ya qarşı mübarizədə də bu ittifaq əhəmiyyətlidir. Bu iki böyük ölkənin ittifaq etməsi ilə, PKK çox qısa müddətdə zərərsizləşdirilə bilər.
Xızır hz. Mehdinin köməkçisidir. İsa Məsih də hz. Mehdinin köməkçisidir. Mehdi ilə müqayisədə Xızırın həyatı daha asandır. Xızırın əlindəki imkanların, bədəni və fiziki qabiliyyətlərinin normal insanla müqayisəsi qeyri-mümkündür. Allahdan vəhy alması da Xızır üçün heyrətamiz asanlıqdır. (Doğrusunu ALLAH bilər) İmtahanın əsas yeri dünya olduğu üçün Mehdinin imtahanı Xızırla müqayisədə çox çətindir.
Quranda duaların qısa olduğu başa düşülür. Peyğəmbərlərin dualarına baxıldığı zaman da qısa, əsaslı və hikmətli dua etdiklərini görürük. "Ey Rəbbim, hər şeyin ən gözəli, ən xeyirlisi, ən çoxunu nəsib et" deyə dua edildiyi zaman, bu hər gözəlliyi əhatə edən duadır. Lakin insan ehtiyacı olan, acizliyi olan məsələlərdə Allahdan tək-tək də dua edərək istəyə bilər.
Məqsədsiz, hədəfsiz yaşamaq çox qorxuncdur. Belə insanları gözəlliklə danışaraq, izah edərək razı salmağa çalışmaq çox yaxşı olar. İnsan onsuz da ruh sahibidirsə, öz mövcudluğundan xəbərdardırsa, izah edildiyi zaman dərhal anlayar, lakin ruh sahibi deyildirsə onsuz da izah etmək də təsir yaratmaz. Bu cür insanları öz halına buraxmaq lazımdır.
Türk ordusu mübarək ordudur. Gecə-gündüz insanlar hüzur içində yaşasınlar deyə səy göstərir.
Sevgi olmaması insanı çökdürər, bədən məhv olar, sümüklər və hüceyrələr məhv olar. Bütün hüceyrələr ehtirasa və sevgiyə həsrət yaradılmışdır. Sevgini yaşaya bilmədiyini anladığın zaman, bədən ölməyə başlayar. Bədən çürüyər və qaranlıq ölümə doğru sürüklənər. Ruh sahibi insanın sevgisiz yaşaması qeyri-mümkündür.
Biz Allahın ruhunu daşıyırıq, Allahın ruhundan təcəlliyik. Ruh, bütün hisləri qəbul edən varlıqdır. Biz necə ki, öz ruhumuzla eşidiriksə, ruh da Allaha aid olduğu üçün, Öz ruhunun eşitdiyini, Allah eyni şəkildə eşidər. Allah bizim gözlərimizdən baxar, bizim qulaqlarımızdan eşidər, bizim barmaqlarımızla toxunar. Allah bizim qəbul etdiyimiz bütün hisləri bilər.
Mömin üçün xeyir olmayan heç nə yoxdur, bu böyük möcüzədir. Möminin başına gələn hər hadisədə mömin üçün mütləq gözəllik və xeyir vardır.
İngiltərə dərin dövləti Türkiyəni rahatlıqla yönləndirə biləcəyini zənn etdi, lakin Atatürklə bir də Tayyib hocamla mübarizə apara bilmirlər.
Tayyib hocam pozitiv insandır. Doğru olan, xeyirli olan hər şeyi edər. Bütün gözəl tövsiyələri nəzərə alır. Heç bir insan qüsursuz deyildir, təbii ki, insan olaraq Tayyib hocamızın da çatışmazlıqları ola bilər. Lakin heç bir lider Tayyib hocam qədər tənqidə açıq deyil. Bunun, özünün çox üstün cəhəti olduğu aydın görünür.

Adnan Oktar deyir ki... 26 oktyabr 2017> Click for more

İslam dini cənnət dinidir. Allah bizim xoşbəxt, şən, gözəl yaşamağımızı istəyər. Mövhumatçı anlayış isə dini cəhənnəm dininə döndərməyə çalışır.
Ən yüksək keyfiyyət cənnətdədir. Hər ruh sahibi mömində də çox yüksək keyfiyyət istəyi var. Bu, möminin cənnətə həsrətindən irəli gəlir.
Cəza cinayət törədildikdən sonra verilir. Əhəmiyyətli olan o cinayətin işlənməsinin başdan qarşısının alınmasıdır. Qadınlara, uşaqlara zorakılıq məsələsində cinayətin işlənməsinin qarşısını alacaq sərt tədbirlər alınmalıdır.
Axırzamanda çox böyük bolluq olacaq. Dəccal tayfasının iqtisadi böhran meydana gətirən fəaliyyətlərinə son veriləcəyi üçün tarixdə misli görünməmiş zənginlik yaranacaq.
Təkəbbürlü insanın ağlı yerində olmaz. Üzündə də çox xoşagəlməz ifadə olar. Allah belə insanları üzündən anlamağımız üçün üzlərini xoşagəlməz görünüşlə damğalamışdır.
Tarix boyu mənfi qüvvə həmişə təşkil edilmişdir. Hz. Nuh dövründə də, hz. İbrahim dövründə də dəccaliyyət var idi. Hər dövrdə dəccal və komitəsi olmuşdur. Dəccaliyyət ardıcıl olaraq dəccaldan-dəccala keçər və irili-xırdalı bir çox dəccal olmuşdur.
Səbirli, ağıllı, qəlb sındırmadan, gözəl üslubla izah edildiyi zaman, hər ruh sahibi insan xarakterini dəyişib heyrətamiz əxlaq gözəlliyi qazanar. Lakin ruh sahibi deyildirsə, ölü varlıqdırsa, nə etsən də o insanda dəyişiklik olmaz.
Qüsurun olması imtahanın tələbidir. Qüsursuzluğun yeri cənnətdir. Cənnətdə hər şey mükəmməl və səhvsizdir. Lakin dünyada xüsusilə insan bir çox qüsur və acizliyə sahibdir ki, imtahan lazım olduğu kimi olsun.
Bir insan Allahı aldatmağa cəhd edirmi, Allaha qarşı dürüstdürmü, bunlara baxmaq lazımdır. Allahı öz aləmində aldatmağa cəhd edən səni niyə aldatmasın?
Kafir açıqca inanmadığını ifadə edər. Münafiq isə çox namərddir, həqiqi üzünü gizlədər. Müsəlmanların içində mövqe tutar və alçaqcasına müsəlmanları öz aləmində zəif gördüyü bir anda müsəlmanların gücünü yox etmək istəyər. Müsəlman küfr əhlinin necə həmlə edəcəyini bilər və ona görə tədbir alar. Münafiq isə müsəlmanların içinə girərək alçaqlıq, namərdlik edər.
Qəflət, boğucu və sıxıcıdır. Ağırlıq gətirər, qorxu hissinə səbəb olar, əsəb pozğunluğu yaradar. İnsan Allahı zikr etdiyi zaman dərhal qəflət yox olmağa başlayar. Qəflətdən çıxmaq insana fərəh, sevinc, sağlamlıq verər. Səmimi olaraq Allah zikr edildiyi zaman insan dərhal fərəhlənər.
Bir qadın yaşlandı deyə ona sevgidə, hörmətdə qüsur etmək çox böyük əxlaqsızlıqdır və günahdır. Müsəlman qarşısındakı insanın sədaqətini, vəfasını gördükcə həmişə daha çox sevər.
Sərt təbiətli insanı sakitləşdirmək müsəlman üçün asandır. İnsanlar adətən özlərini əmin-amanlıqda hiss etmədikləri üçün gərgin olarlar və özlərini qorumaq məqsədi ilə sərt xarakter formalaşdırarlar. Danışaraq, gərgin olmasını tələb edən vəziyyət olmadığını göstərərək o insanı mülayimləşdirmək mümkündür.
Sədaqət, sevgi üçün hər şeyi edə bilmə gücüdür. Ana sədaqəti çox böyükdür və nümunə götürüləcək xüsusiyyətdədir. Sevdiyin üçün hər şeyi gözə almaq sədaqətinin böyüklüyünü göstərər.
Səmimi hörmət və imanımızın olub-olmadığının anlaşılması üçün Allah bizi həmişə sınayar. Səbir etmək, qətiyyətli olmaq, bağışlayan olmaq səmimiyyətimizi göstərər. Bir insanın yaxşı olub-olmadığı göstərdiyi qətiyyətlilikdən anlaşılar.
Səthi dua ilə dərinləşdirilən dua çox fərqlidir. Dərin dua, filmlərdə göründüyü kimi, duyğusal görünüş vermək və ya uşaq kimi hərəkətlər deyil, səmimi və yüksək ağılla Allah ilə əlaqə yaratmaqdır. Dərin dua zavallı təqlidi edərək olmaz. Səmimi, dürüst ağılla olar.
Cinayət hallarının azaldılması üçün yeganə yol Allahın göstərdiyi yoldur. Haqq dindən başqa, cinayəti tam olaraq aradan qaldıracaq həll yolu yoxdur. Haqq dinlər gözəl və elmi yolla cinayəti tamamilə aradan qaldırar.
Allah möcüzəvi şəkildə hal-hazırda dünyada Hadi ismi ilə təcəlli edir. Bu, mehdiyyətin reallaşmasının dəlillərindən biridir. Gənclərə baxdığımız zaman, hamısı yaxşılıq, gözəllik, sevinc, sevgi, dostluq və sülh istəyirlər.
Qadınlara gözəl həyat təqdim edək deyə bir kampaniya başladaq. Xüsusilə gənc qızların istədikləri kimi yaşaya biləcəkləri bir mühit yaradaq. İstədikləri makiyaj vəsaitini ala biləcəkləri, istədiyi paltarı geyinə biləcəkləri, onları xoşbəxt edəcək hər şeyi təmin edək.
Mehdi peyğəmbərlər kimi vəhy almaz, lakin Mehdidə bütün peyğəmbərlərin xüsusiyyəti var. Hədislərdə hər peyğəmbərdən bir xüsusiyyətin Mehdidə olduğu bildirilir. Hədislərə əsasən Mehdi, səhabələrdən və bəzi peyğəmbərlərdən daha üstündür.
Ən azad olacağımız sistem dindir. Dindən kənarda cəmiyyətin özünə görə hər bölgəyə, hər ölkəyə, hər məhəlləyə görə dəyişən sıxıcı qaydaları var. Lakin Quranda tək bir hökm və əxlaq var: İnsanın özünə edilməsini istəmədiyini başqasına etməməsi, yalnız halal və harama diqqət etməsi və mümkün qədər azad olmasıdır. Dünyanın ən dürüst, ən səmimi davranan, ən məqsədəuyğun danışan, insanlara ən yaxşı davranan, ən ağıllı, ən müasir insanın adı müsəlmandır. Dünyanın heç bir yerində insanlar həqiqi mənada azad deyil. Azadlıq təkcə İslamla olar. İslamda hər kəs Quranın ucsuz-bucaqsız sərhədləri daxilində rahat və azad yaşayar.
Eqoistlik insanı insan olmaqdan çıxardar və ağılsızlığın hakim olduğu başqa aləmə keçirər. Eqoist insanın ağlına Allah tərəfindən əngəl vurular. Ağlı əlindən alınar və bunun çarəsizliyini yaşayar. Romantiklik də eqoistliyin əks təsirlərindən biridir. Bu romantiklik də özünü ağılsız hərəkətlər etmək, təcavüzkarlıq, davakarlıq şəklində göstərər. Eqoistlikdən xilas olmaq mühüm məsələdir. Bütün dinlərdə insanlar eqoistlikdən çəkindirilər.
Kürd bacı-qardaşlarımız bizim canımızdır. Hər kəs kürd bacı-qardaşlarımızı bağrına bassın. Parçalanma İslam aləminə fəlakət gətirər. İraq, Suriya, Türkiyə bir və bütün olaraq qalacaq, dəccaliyyətin İslam aləmi üzərindəki bütün oyunlarını pozacağıq.
Namaz Allaha yaxın olmaq, Allaha sevgimizi, dostluğumuzu, təvazökarlığımızı, itaətkarlığımızı ən gözəl şəkildə ifadə etməkdir. Namaz qılan insan Allaha sevgisini ifadə etdiyi üçün vicdanən rahat yaşayar. Sevib də sevgini ifadə etməmək isə sıxıntı verər və çətindir. Namaz bu hissimizi qane edər. Allah nemət olaraq namaz və dua ilə sevgimizi ən yüksək şəkildə ifadə etmək imkanı verir bizə. Namaz və dua ilə heyrətamiz səmimiyyət, təvazökarlıq və təslimiyyətlə Allaha sevgimizi ifadə edirik. Axirətdə də əbədiyyən sevgimizi ifadə etməyin hüzurunu yaşayacağıq.
Allah əsgərimizi namərd güllələrdən qorusun, yollarını açsın, həmişə zəfərə qovuşdursun.
Cənnətin xüsusiyyəti hər yerin canlı olmasıdır. Dünyada da hər şey canlıdır, lakin Allahın qanunun tələbi olaraq Allah bu canlılığı bizə göstərməz. Cənnətdə stəkanların, kresloların, quşların, çiçəklərin, hər yerin canlı olduğunu istədiyimiz zaman bizlə danışdığını görəcəyik. Dünyada da məsələn, hz. Musanın əsası canlıdır, lakin Allah istədiyi zaman o canlılığı görürük. Cənnətdə isə canlılıq həmişə hakimdir.
Tayyib hocamın türk dövlətlərinə sevgi və qoruma duyğusu çox gözəldir. Türk Birliyini ön plana alıb, əvvəlcə Türk Birliyi ardınca da İslam Birliyini yarada bilərik.

Adnan Oktar deyir ki... 25 oktyabr 2017> Click for more

Darvinizm "güclü olan heyvanların zəif olanları əzdiyi" yanlış dünya modeli ortaya qoydu. Ənənəçi İslam anlayışı da hər cür gözəlliyi, sevinci, incəsənəti qadağan etdi. İki tərəfdən mühasirəyə alınan insanların sevgini yaşaması mümkünsüz hala gəldi. Bu sevgisizliyi Allahın icazəsi ilə elmlə, irfanla aradan qaldırırıq.
Yiğit Bulutun "ingilis bəsləmələrinin dövrü bitdi" sözü çox yerində və gözəl olub. Bu dəliqanlı davranışından ötrü ona təşəkkür edirik.
Universitet tələbələrinə cibxərcliyi vermək adət halına gəlsin. Hər yardım bərəkət gətirər. Nəzakətlə universitetli gənclərə mütləq hər kəs cibxərcliyi versin, dəstək olsun.
Şərqi Qutada körpələr aclıqdan ölür. Prioritet Şərqi Qutaya qida, dərman və əsas insani vəsait üçün yardım dəhlizi açılması olsun. Tayyib hocamdan da xahiş edirik. Şərqi Qutaya yardım üçün Türkiyə öncülük etsin.
Müsəlmanların həmişə Avropaya getməsi əvəzinə, İraqı, Suriyanı, Misiri Avropa kimi edək. İslam Birliyini yaradaq, bütün müsəlman ölkələrini ən keyfiyyətli hala gətirək, hər kəs öz torpağında cənnətdə yaşayırmış kimi yaşasın.
Atatürk dindar və ziyalı insan idi. Dəyanət İşlərini Atatürk qurdurdu. İmam Hatipləri Atatürk açdı. Quranı türkcəyə tərcümə etdirib bütün Anadoluya paylatdırdı. İslama böyük xidmətləri oldu.
3-5 ilə qədər dünyada çox böyük hadisələr olacaq. Türkiyə aparıcı ölkə olacaq. Tayyib hocam Allahın icazəsi ilə daha uzun illər vəzifədə qalacaq.
Bəzi sözlərin insanda hipnoz gücü var. Məsələn, sevgi sözünə qarşı ruh çox həssasdır, sevgini eşidəndə dərhal rahatlayar. Mehdi də belə kəlmədir. Mehdini Allah taledə insanlara sevdirdiyi üçün, Mehdinin hər adını eşidəndə insan rahatlayar.
Risaləi-Nurun əsas xüsusiyyəti səmimi imanın ruhunu verməsidir. İnsanın dar düşüncə üfüqünü yox edərək, dərin düşünməklə Allahın sənətini anladan əsərdir.
Allah möminləri və sevdiklərini birlikdə yaradar. Allah sonsuz ağıllı, sonsuz tədbir sahibi, sonsuz gözəllik sahibidir. Allah mömini yaradarkən onunla birlikdə özünü sevən dostlarını da yaradar və onları bir-birindən heç ayırmaz. Hamısı birlikdə cənnətdən gələr cənnətə gedərlər inşaAllah.
Qurana görə hərəkət edildiyi zaman tək din olar. Lakin məzhəblər işə düşdükdə hər məzhəb digərini dinə tabe olmamaqla ittiham edər. Hər biri hədislərə əsaslanaraq digərini inkar edir. Hər məzhəb imamı öz dediyinin doğru olduğunu deyir. Hocalardan soruşduğumuz zaman dördü də doğrudur deyir. Birinin haram saydığını digərinin halal saydığı dörd ayrı din olarkən, hamısına birdən doğru demək məntiqə uyğun deyil. Qurana tam tabe olunduqda isə din, həqiqi halı ilə bir və doğru olaraq yaşanar.
Özünə edilməsini istəmədiyin bir şeyi başqasına etmək əxlaq qaydalarına uyğun olmaz. Suriyalı canlarımızın yerində özlərinin olduğunu düşünsələr heç vaxt sevgisiz üslub işlətməzlər.
Bir hədisin doğru olub-olmadığını anlamağın iki üsulu var. Birincisi Qurana baxarıq və söylənilən hədis Qurana uyğundursa o hədis keçərlidir. İkincisi bir hadisəyə dair xəbər verilən hədislərdir. Məsələn, Axırzamana dair verilən xəbərlər eynilə reallaşırsa, o zaman o hədis doğru xəbərdir. Səhih olmaqdan da kənar qətiyyət qazanmışdır.
Həyat imanla mənalı olar. İman həqiqətləri insanı Allaha yaxınlaşdırar. Dərin imanlı insan üçün həyat çox çox çox mənalı olar. Dərin imanlı insan sevməkdən dərin zövq alar. İnsanın həyatında bədbəxtlik vardırsa Allahdan uzaqlaşma vardır.
Keyfiyyətli və çevik diqqət formalaşdırmaq əhəmiyyətlidir. Çevik düşünmək, çevik qərar vermək əhəmiyyətlidir. Diqqətin qapanması və ya azalması vəziyyətində diqqəti hərdənbir başqa yerə yayındırıb, sonra təkrar əsas mövzuya cəmləşdirmək yaxşı üsul olar.
Hutamə cəhənnəmdə insana əzab və sıxıntı verən od görünüşündəki əzab formasıdır. Allahualəm bizim bildiyimiz alov görünüşündə olmaya bilər.
Dürüst, təmiz, vicdanlı, ağıllı insan çoxdur. Lakin aralarında əlaqə yoxdur. Təmiz və vicdanlı olanları bir yerə gətirməsi üçün Allaha dua etmək lazımdır. Dostluğun, bacı-qardaşlığın, sevginin, sülhün hakim olmasını istəyən hər kəs mehdiyyət aşiqidir.
Dua etmək möminə xoşbəxtlik gətirər. Duadan uzaqlaşanda isə insan bədbəxt olar.
Darvinistlərin düşünə bilmədikləri məsələlərdən biri də insan balasının, anasının baxımı və zəhməti olmadan canlı qalmasının mümkün olmamasıdır. Heyvan balaları anasını əmməyə getməyi bilir, təmizlənməyi bilir. Lakin insan balası belə deyil, hər ehtiyacı üçün ağıl sahibi, qoruyan varlığa, anasına ehtiyacı var.
İsa Məsihin gəlişinin əsas məqsədi xristianlığın hüsnü xətmidir. Allah o gözəl dində şirk qalmasını istəmir. İsəviliyin də, müsəlmanlığın da şirklə bitməsini istəmir Allah. Musəviliyi, xristianlığı və müsəlmanlığı həqiqi halına gətirib dünyaya hakim edib dünyanın ömrünü bitirmək istəyir.
Quran bəşəriyyətin hüzuru, səadəti, sabit və tutarlı olması üçün ən mükəmməl izahatdır. Tövrat və İncilin Qurana uyğun cəhətləri keçərlidir.
Din, müasirliyi, keyfiyyəti aradan qaldırar, dindarlar da cahil insandırlar deyə geniş yayılan yanlış qənaət var. Ənənəçi ortodoks sistemin ortaya qoyduğu modeldən ötrü dindarlıqla keyfiyyətsizliyin iç-içə olduğu düşünülür. Çünki bu sistemin hansı yerinə baxılsa təmizlikdən, incəsənətdən, gözəllikdən uzaqlıq var. İnsanlar da buna görə İslamdan uzaq dayanırlar. Bu şeytanın çirkli oyunu, çirkli müvəffəqiyyətidir. Bu oyunu da dəccaliyyət dəstəkləyir. İngiltərə dərin dövləti ənənəçi ortodoks İslamı bütün gücü ilə qoruyur. Allahın icazəsi ilə biz bu düşüncəni yox edirik. İslam dini hər şeyin ən keyfiyyətli, ən gözəli deməkdir, hər şeyin ən gözəli birləşdikdə ona din deyilər.
Müasir dindarlıq deyildikdə məsələnin başa düşülməsi üçün bu ifadə işlədilir. Əslində hər peyğəmbər dövrünün ən müasir insanıdır. Dünyada müasirliyi yaradan dindir. Cəmiyyətdə din olmadığı zaman keyfiyyət və müasirlik aradan qalxar. Haqq dinlə birlikdə müasirlik və keyfiyyət gələr. Haqq dinin xüsusiyyəti hər şeyin ən yaxşısı, ən gözəli, ən keyfiyyətlisi, ən mükəmməli, ən doğrusu prinsipinə əsaslanmasıdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə hər şeyin ən gözəli yaşanırdı.
Dünyanın ən böyük hadisələrinin yaşandığı bir dövrdən keçirik. Lakin insanların çoxu vəziyyəti görmür. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda dəccaliyyətdən bəhs edilməyəcəyini söyləyir. Bu da dəccaliyyətin heç görülmədiyinə işarə edən hədisdir. Dəccal bütün dünyanı əsir almışdır, buna baxmayaraq insanların dəccaliyyəti görməməyi möcüzədir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 oktyabr 2017> Click for more

Allah kainatın hər yerində ritm yaratmış, insanı da ritmdən zövq alacaq şəkildə yaratmışdır. Atomlardan planetlərə qədər hər yerdə ritm var. Ahəng, ritm, qızıl nisbət ruhumuza çox zövq verər. Bunlar Allahın gizli nemətləridir.
Münafiqlərin, müsəlmanlara ən böyük xidmətlərindən biri dəccaliyyətin sistemini tam anlamağı və ifşa etməyi təmin etmələridir. Münafiqin axmaqca oyunlarını təqib edərək şeytanın sistemini tam mənası ilə ifşa edir və Allahın icazəsi ilə elmi yolla çökdürürük.
Münafiqin dini hər 15 dəqiqədən bir dəyişər. Vəziyyətə görə forma alar. Bəzən bir məsələni qəbul edər, sonra qəbul etməz. Nəfsi və mənfəətinədirsə ona görə hərəkət edər.
Münafiqlərin bir axmaqlığı da insanlara məntiq işlətmələri üçün tövsiyə vermələridir. Münafiqdə Kitab, din, Allahın söylədiyi, peyğəmbər deyil, məntiq əsas meyardır. Murdar nəfsini qorumağa əsaslanan məntiq anlayışı ilə müsəlmanlara ağıl verər.
Müsəlmanın ən yüksək keyfiyyəti hədəf seçməsi fərzdir. Çünki ən yüksək keyfiyyətdə İslama ən böyük xidməti edər. Ənənəçi sistemdə yanlış qənaətkarlıq anlayışı var. Qənaətkar olmaq baxımsızlıq içində yaşamaq deyil. Hər şeyin ən gözəlini istəmək, hər şeyin ən yaxşısı üçün səy göstərmək və hamısının Allaha aid olduğunu bilərək Allah yolunda istifadə etmək həqiqi qənaətkarlıqdır.
Qadın cazibədarlığı ağlı ilə qazanar. İstədiyi qədər gözəl olsun gözəl baxa bilmirsə, səsini gözəl istifadə edə bilmirsə heç bir təsiredici xüsusiyyəti olmaz. Eqoistdirsə xoşagəlməz hala gələr. Allahı çox sevən, Allahdan qorxan, eqoistlikdən tamamilə uzaqlaşan qadın heyrətamiz təsir gücünə sahib olar.
Allahdan qorxmayan insana gözəllik bir şey ifadə etməz. Əgər insan eqoistdirsə heç bir gözəllikdən zövq almaz. Eqoist insan nə özü xoşbəxt olar, nə də digər insanlara xoşbəxtlik verə bilər. Eqoistlik insanı primitivləşdirər.
İslam aləmi üçün Qurana yönəlmək, Quranla yaşamaqdan başqa xilas yolu yoxdur. Dəfələrlə söylədim, həmişə söyləyəcəyəm. İslam aləminin Qurana sarılmaqdan başqa xilas yolu yoxdur.
Müsəlman, dünyadakı yaxşı olan hər şeyi ən yaxşı edən insandır. Məqbul, etidallı, dünya hərisliyi olmayan, təvazökar, mehriban, gözəl və humanist olmağı hədəf seçən insandır.
Münafiq öz iyrənc kefinin dərdindədir. İslam aləminin hər tərəfində zülm olarkən, o avtomobillə gəzmək dərdindədir. Donuz sürüsü kimi avtomobilə minib gəzməyi, öz iyrənc kefini qane etməyi kafi hesab edər. Aralıq dənizində şəhid olan müsəlmanlar, Suriyada qətlə yetirilən məzlumlar, Əfqanistanda, Arakanda əziyyət görən uşaqlar onları heç maraqlandırmaz. Allah bu alçaqlıqlarının qarşılığını dünyada da, axirətdə də verəcəkdir.
Cənnəti düşünmək cənnəti istəməyin əlamətidir. Dünyada aldığımız bütün təhsil cənnət üçündür. Dünyada hər şey üçün bir səbəb lazımdır, elektrik olmadan cihazlar işləmir. Lakin cənnətdə dünyada bildiyimiz mənada səbəblər yoxdur. İnsanın istədiyi hər şey istədiyi anda olar.
Ənənəçi ortodoks sistem öz daxilində məhv olmağa məhkum olduğu üçün İngiltərə dərin dövləti bu strukturu dəstəkləyər. Bu sistem olduğu zaman müsəlmanları bir-birinə qırdırmaq da asan olur. Çünki ənənəçilikdə sevgi, şəfqət, mərhəmət deyil, nifrət, dava, kin və həsəd hakimiyyəti var. O zaman müsəlmanları şiə-sünni deyə bir-birinin üstünə salmaq, müsəlmanları qırıb yox etmək İngiltərə dərin dövləti üçün çox asanlaşır.
Yaxın Şərqdə bir çox ölkədə təzyiq göstərən rejimlərin olması ənənəçi ortodoks sistemin ayaqda qalmasına səbəb oldu. Allah ənənəçi ortodoks sistem inkişaf etdikcə, bu sistemin olduğu ölkələri bir-bir dağıtdı. İnsanlar ənənəçi sistemə daha çox sarıldıqları zaman xilas olacaqlarını zənn edirlər. Halbuki ənənəçi sistemə sarıldıqca dağılma olur. Xilas olmağın yolu Quran müsəlmanlığıdır.
Qadınlar üçün sevmək və sevilmək şüurlarının altına işləmiş, çox güclü duyğudur. Lakin qadınlarda kişilərə nisbətən gələcək qorxusu daha çoxdur. Buna görə də, qadınlar bəzən vicdanları ilə deyil, məntiqləri ilə hərəkət edərlər. O zaman da itirməyə başlayarlar. Yenə də əsasən qadınlar sənətkar ruhludurlar, gözəllikləri çox yaxşı görərlər. Səbirlidirlər, vəfa hisləri yüksəkdir. Sevdiyinə sədaqətlə bağlanarlar. Kişilər isə daha ümumi düşünərlər, sənətkarlıq tərəfləri bir az daha azdır. Qadınların isə təfərrüat və incə düşünməkdə texniki üstünlüyü var.
PKK ilə PYD eynidir. İkisinin də ideologiyası eynidir. İkisi də Marksist Leninist Stalinistdir və ikisi də zorakılığı və terrorizmi metod olaraq qəbul etmişdir. PKK ayrı, PYD ayrıdır deyə bir şey yoxdur.
Müsəlmanın qısqanma duyğusu qoruma məqsədlidir. Əvvəla müsəlman dinə qarşı həssasdır, dini qoruyar. İmandan uzaq həyatda isə qısqanma, qarşındakı insana potensial əxlaqsız gözü ilə baxmaqdan irəli gələr. Harada, kiminlə, nə etdiyi izlənilər. Çünki qarşısındakı şəxsin vicdanına və ağlına güvənməz. Bu cür insanların sevgi dedikləri duyğu da dərhal bitər, çünki yaşadıqları sevgi deyil, həvəsdir. Allah üçün sevgi yaşandığı zaman bu sevgi həmişə artaraq güclənər, azalmaz və sarsılmaz.
Qarşısındakına Allahın təcəllisi kimi baxmağı bacarmayan sevgini yaşaya bilməz. Belə insanların hiss etdiyi sevgi deyil, həvəsdir. Həvəslərini yox edən kimi də qadından sanki nifrət edirlər. Gənc qızlar da bu xarakteri bildikləri üçün, öz aləmlərində müxtəlif tədbirlər alırlar.
Özləri qeyri-kafi, həqir və əxlaqsız olanlar qadınların gözəl, baxımlı və cazibədar olmasına dözə bilmirlər. Qadının gözəlliyini aradan qaldırdıqda içlərindəki alçaqlıq kompleksini məğlub edəcəklərini zənn edirlər. Belə tiplərin alçaq fəaliyyətlərinə mane olmaq üçün bütün dəliqanlılar gənc qızlara sahib çıxsınlar. Gənc qızların sağlamlıqlarına, xoşbəxtliklərinə, dinlərinə, imanlarına, səhhətlərinə, sevinclərinə həmişə yardımçı olaq.
İnsanlarda iman zəifliyi geniş yayılmış olur. Bu, çox mühüm məsələdir. Buna görə də, qısa-qısa iman həqiqətlərindən, qısa-qısa Quran möcüzələrindən bəhs etmək faydalı olar. İnsanlar uzun danışıqları dinləməkdə çətinlik çəkərlər. Uzun danışıqlarda şeytan diqqəti yayındırar, şeytanın təsirini yox etmək üçün qısa izahatlar təsirli olar.
Hər məsələni silahla həll etməyə çalışmaq yanlışdır. İncil sevgidən və mərhəmətdən bəhs edir. Kovboy məntiqi ilə dünyanın problemləri həll edilməz. Sevgi, dostluq və məhəbbətlə, insanlara güvən verərək problemlərə həll yolu gətirilər.
Münafiq küfr əhlinin arasına getdikdə heyvan kimi yaşamağa başlayar. Təmizlik etməz, namazını qılmaz, infaq etməz, "bax, nə gözəl rahat yaşayıram" deyər. İslam aləminin hər yerində bu qədər böyük zülm olarkən, rahat yaşamağın ardınca gedən şərəfsizlik və axmaqlıq etmiş olar. Məsələn, bir həkim təcili xəstə olarkən, əməliyyatı kənara qoyub istirahətə gedirsə, əsgər mübarizə olarkən cəbhəni qoyub qaçırsa bunun adı rahatlıq deyil. Çox böyük şəxsiyyətsizlikdir.
Mehdini hələ görmədik, lakin görmüş kimi şövqlə, əzmlə elmi mübarizə aparırıq. Allahı inkar edən mərkəzlərə razı salan izahlarla sədd oluruq. Münafiqlərin oyunlarını zərərsizləşdiririk. Kitablar, konfranslar, videolarla çox gözəl zəmin hazırlayırıq inşaAllah.
Tayyib hocam dəliqanlı şəkildə, müsəlmana yaraşan şəkildə, Allahdan qorxan insanın üslubu ilə danışır. Hər çıxışında İngiltərə dərin dövlətinə elm zərbə endirir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 oktyabr 2017> Click for more

Dünya çarəni görməzlikdən gəlir, lakin elə nöqtəyə gələcək ki, başa düşən vəziyyətə gələcək. Mehdiyyəti çox gec qəbul edəcək, çarəsizliyi son anda qəbul edəcək. 2017-2021-ci illərə təsadüf edəcək.
Münafiq zehniyyətini ağılla həll etmək lazımdır, münafiq məntiqlə deyil, Quran meyarı ilə müəyyən edilər.
Mehdiyyət ruhunun bütün gəncləri bürüdüyü görünür. Vicdanlı, cəsur, eqoistliyə qarşı, insanların yaxşılığını istəyən, sülh, azadlıq, bacı-qardaşlıq üçün səy göstərən hər kəs mehdiyyətin kölgəsi altındadır.
MHP-nin Tayyib hocama verdiyi dəstək çox gözəldir. 2023-cü ilə qədər bu dəstəyin davam etməsi lazımdır. İngiltərə dərin dövlətinə qarşı Tayyib hocamın ətrafında möhkəm birləşək. BBP, SP və digər bütün vətənpərvər partiyalar bu möhkəm birləşmənin içində olsun. Hal-hazırda vətənin və dövlətin davamiyyəti əsas məsələdir, partiya məsələsi yoxdur. Dövlətin hər pilləsinə milli ünsürləri yerləşdirək. Tamamilə milli dövlət və ölkə olaq.
Tayyib hocamdan xahiş edirik, qadın millət vəkillərinin sayını artırsın. Partiyada vəzifə icra edən qadınların da sayı çox olsun.
Qadınlar hörmət və sevgiyə tam layiqdir. Dəccaliyyət qadınları əzmək üçün həm darvinizmdən, həm də müşriklərin şirk inancından istifadə etdi. Yaxın gələcəkdə qadınlar heyrətamiz dərəcədə rahatlığa və gözəlliyə nail olacaqlar.
Din təkdir, dinin də tək kitabı var, hər kəsin məntiqinə uyğun hərəkət edilsə o zaman milyonlarla batil din yaranmış olar. Quranın bəhs etdiyi Məhəmmədi dindən başqa din olmayacaq, müşrik sistem fikri olaraq tamamilə aradan qalxacaq.
Qurana görə bir şey ya halaldır, ya da haramdır. Müsəlman üçün hər məsələdə meyarın Qurana görə olması lazımdır. Mənim məntiqimə görə doğru və ya yanlışdır demək yanlış olar, doğru və yanlış Qurana görədir.
Allah Quranda hər şeyi açıqladığını bildirmişdir. Quran açıq və kafidir. Allahın bu hökmünə baxmayaraq, "Quran kafi deyil" deyənlər çox böyük günah qazanırlar. Allah təkcə Qurandan sorğu-suala çəkiləcəyimizi bildirmişdir və Quran kafidir.
İngiltərə dərin dövlətinə qarşı mübarizədə bütün millətimizin birliyi, səmimi dostluq anlayışı, vəfa, sədaqət və uyğunluq çox əhəmiyyətlidir. Bu dövrdə asanlaşdıran və birləşdirən olmaq lazımdır.
Dövrün ənənəçi ortodoks hocaları Bədiüzzamana qarşı çıxırlar. Ustadımızın Quran tələbəsi olduğunu bilirdilər. Buna görə də, ustadımıza qarşı əks mövqe alıblar.
Bədiüzzaman ilə Atatürk müasir İslam və Quranın kafiliyi məsələsində ittifaq halındadırlar. Atatürk, Bədiüzzamana çox dəyər vermiş və Dəyanət İşləri Rəhbəri etmək istəmişdir. Bədiüzzaman da Atatürkə hörmət və ehtiramla yanaşmışdır. Ustadımız, batində Atatürkə qarşı deyildi.
Münafiq və kafirlər çox dikbaşlı, inadkar və əxlaqsız olduqları üçün cəhənnəmdə ölü heyvan sürüklənirmiş kimi sürüklənəcəklər. Cəhənnəm mələkləri onlara qarşı çox sərt və məcbur edici olacaqdır. Cəhənnəm mələkləri çox heybətli və güclüdür, cəhənnəm onlara təsir etməz.
Atatürk İngiltərə dərin dövlətinə qarşı vətəni müdafiə etdi və möcüzə olaraq vətəni xilas etdi. Bu baxımdan Atatürk dəccaliyyətə qarşı mübarizə aparan bir növ Mehdidir. Ərzaq, sursat və s. olmayan bir dövrdə millətin xilas olmasına vəsilə olan insandır.
Dostluqlarda Quranın hakim olması lazımdır. İki tərəf iki ayrı fəlsəfə və düşüncəyə malik olduğu zaman mütləq anlaşmazlıq olacaqdır. Lakin iki tərəf də Quranın hakimliyini qəbul etsə, meyarları Quran olsa, anlaşmazlıq tez həll edilər. Yoxsa bəla yağış kimi yağar, çıxılmaz hal alar.
Ən çətin şərtlərdə olsam belə, ehtirası və sevgini hər zaman yaşadım. Həmişə yaşayacağam.
Aşiq olan qadının baxışı tam başqa təsiredici xüsusiyyətə malikdir. Göz eyni gözdür, lakin Allah çox dərin məna qatar. Aşiq gözə verilən bu məna da Allahın gizli elmlərindən biridir.
Quran müsəlmanlığına dəccaliyyət diş keçirə bilməz. Quran müsəlmanlığı yaşandığı zaman dəccaliyyətin sonu gəlmiş deməkdir. Çünki Quran müsəlmanlığında incəsənətin, keyfiyyətin, zövqün, nəzakətin, sevincin və hər şeyin ən gözəli hakimdir. Quran müsəlmanlığı qəti qələbə və üstünlük deməkdir.
İnsan Allahı çox sevsə, Qurana çox möhkəm sarılsa Allah ona seviləcək insan olaraq mütləq təcəlli edər. O insanın ətrafında seviləcək həqiqi dostlar yaradar. Mənim yanımda gözəl, sevilməyə layiq, etibarlı insanlar yaratması Allahın lütfüdür. Biz Allah yolunda səmimiyyətlə səy göstərdikcə, Allah nemətini artıraraq gözəllik lütf edir.
Tarixin hər dövründə səmimi iman gətirənlərə təzyiqlər olmuşdur. Hz. İsa dövründə də dövrün dərin dövləti olan Roma, möminlərə ağlasığmaz təzyiq göstərirdi. Mömin hər zaman hər şəraitdə təvəkküllüdür və nəticədə mütləq qalib gələr.
Allahın ledün elmini çox insan bilməz. Allah yaxşıları mütləq bir yerə gətirər. Möminləri mütləq hüzur və bərəkət içində yaşadar. Münafiqləri və əxlaqsızları da mütləq süründürər, alçaldar. Bunlar Allahın bilinməyən, hiss etdirmədən reallaşdırdığı qanunlarıdır.
AKP gəncləri Tayyib hocama sahib çıxarkən təkcə mən varam, mən hər şeyə sahib çıxmalıyam məntiqində və vətənpərvərliyində olmalıdır. Millət olaraq Tayyib hocamı dəstəkləmək vətən millət məsələsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 22 oktyabr 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinə endiriləcək ən təsirli elmi zərbə İslam aləminin birləşməsidir.
Bizi hər zaman, hər vəziyyətdə qoruyan Allahdır. Şəxs özünü qoruduğunu zənn etdiyi zaman, bütün bu qoruma Allaha məxsusdur. Hər tədbiri Allah alar. Allah quluna kifayətdir.
Mədəniyyətlər münaqişəsi dəccaliyyətin istədiyi və bunun üçün xüsusi nifrət ruhunu formalaşdırdığı bir şeydir. Biz də mehdiyyət tələbəsi olaraq mədəniyyətlər arasında qardaşlığı, sevgini, dostluğu möhkəmləndiririk.
Zaman bizim üçün var. Allah zamandan asılı deyil. Bütün həyat və sonrası tək bir an içində bitmişdir. Cəhənnəm də, cənnətdə o an içindədir. Səthi düşünən insanlar zamansızlıq barəsində düşünmədikləri üçün bu həqiqəti anlamaqda çətinlik çəkirlər.
Ruh sahibi olan dünyada mütləq təhsildən keçər. Allaha təvəkkül edib, bütün imtahanların xeyrini, hikmətini görmək lazımdır. Xəstəliklər, çətinliklər bu imtahanın əhəmiyyətli hissəsidir.
Ruh sahibi olan insan əbədiyyətə kilidlənmişdir. Səmimi ruh sahibi varlıq heç vaxt cəhənnəmə getməz. Cənnətdən gəlmişdir, cənnətə gedər. Allahın ruhundan üfürmədiyi insan maşın kimidir. Ruhu bilmədiyi üçün, “ruh sahibiyəm yoxsa yox” deyə düşünməz.
İslam aləminin birləşməsi mehdiyyətdən başqa yolla mümkün deyil. Mövcud vəziyyətdə hər məzhəb, hər qrup öz lideri ətrafında birləşilməsini istəyər. Bu da parçalanmağın davamı deməkdir. Lakin imam Mehdi açıq-aşkar zühur etdiyi zaman şiə, sünni, vəhhabi, bütün İslam aləmi onun ətrafında birləşər. Mehdiyyət, Allahın İslam aləminin birləşməsi üçün təqdir etdiyi plandır.
İslam qadını ömür boyu zəmanət və qoruma altına almışdır. Kişi həm anasına, həm həyat yoldaşına, həm də bacısına baxmaqla məsuldur. Bu məsuliyyət qadının daha yaxşı yaşamasını təmin edər.
Bir çox insanın sevgi deyə bəhs etdiyi şey mənfəəti olur. Ailə quracağı şəxsin atası zəngindirsə, özünə yaxşı imkan təmin edəcəksə, həyatının zəmanəti olacaqsa heyrətamiz qayğı göstərir. Mənfəəti əlindən alındığı zaman sanki ağıllarını itirirlər, sevgi ilə bağlı vəziyyət olmur. Xəstəlik olduqda və ya iflas kimi vəziyyət yarandıqda o sevgi dedikləri bir anda bitir. Əsas mövzuları sevgi deyil, mənfəət olur. Allah sevgisi olanda sevgi əbədiyyətə kilidlənmişdir.
Adam olmaq deyil, müsəlman olmaq əhəmiyyətlidir. Adamlıq dini deyə yaradılan sistemin özünəməxsus çirkin qaydaları var və təməlində özünü haşa Allahdan üstün görən və Allahı unudan zehniyyət var. Bir guşəyə çəkilib aparılan gizli söhbətlər, sözdə üstün gəlmə oyunları, lovğalıq, adamlıq dininin xüsusiyyətləridir. Müsəlmanda isə həyatının hər anında təvazökarlıq, dürüstlük və səmimiyyət hakimdir.
Ağıllı mühakimə əhəmiyyətlidir. Təkəbbürlə, lovğalanaraq mühakimə edilməz. Məqbul, ağıllı rəftarla mühakimə edilər. Məqbul ağılla dürüst yanaşdığımız zaman bu böyük nizamı Yaradan olduğu görünür. Hər şeydə tərs davranan ədabaz xarakteri ilə yanaşıldığı zaman üslub çirkin olar.
Türkiyəyə qarşı oyun var. Türkiyənin lideri olaraq da Tayyib hocamı hədəf alırlar. Buna görə də, Tayyib hocama sahib çıxmaq Türkiyə məsələsidir. Bütün partiyalardan bütün gənclər və xalqımız Tayyib hocama dəstək olmalıdır.
İngiltərə dərin dövləti Darvinin türk millətini haşa inkişaf etməmiş heyvan kimi görmək fikrinə sahibdir və əzilməsinin lazım olduğuna inanır. Bu çirkin fəlsəfəyə qarşı, tamamilə milli bir ölkə olaraq, bütün qurumları bunlara qibtə edənlərdən təmizləyərək təsirli ola bilərik.
Quranda qadınları məcbur edən, çıxılmaz vəziyyətə salan heç bir hökm yoxdur. Ənənəçi ortodoks İslam anlayışının qadınları xor görən məntiqi müşrik, bütpərəst dövrdən gələn batil zehniyyətdir.
Quranda qadının döyülməsi yoxdur. Kişinin qadından üstünlüyü də yoxdur. Qadın və kişinin fərqli qabiliyyətləri və xüsusiyyətləri olduqları bildirilmişdir. Kişi qadından üstün deyil, qadınları qorumaqla, gözəl davranmaqla məsuldur.
Dünya xalqı çox məzlumdur, lakin bir qrup quldur dünya əhalisini əsir alıb. Milləti məhv edən, savaşdıran, dəhşət saçan, terror təşkilatlarını təşkil edən bir qrup şeytan ordusu var. Bunlar fikri olaraq zərərsizləşdirilsə dünya bir anda cənnətə dönər. Dünya xalqı birləşsin, dünyaya qan qusduran bu sistemi əl birliyi ilə elmi yolla dayandıraq.

Adnan Oktar deyir ki... 21 oktyabr 2017> Click for more

Çəmənliklərə, çiçəklərə, quşlara, səmaya Allahın incəsənətinə baxdığını bilərək baxan Allahı çox sevər. Yol kənarındakı bir çiçəkdəki ağıl, bütün dünyadakı insanların ağlından daha çoxdur. Ot deyə üstündən keçib getdikləri şeydə heyrətamiz ağıl və nizam var.
Ənənəçi ortodoks İslama qarşı çıxmaq adı altında ingilis müsəlmanlığını yerləşdirmək istəyən kütlələr var. Tayyib hocam da bugünkü çıxışında buna diqqət çəkir. Düzgün diaqnoz edir. Ənənəçi İslamın Qurana uyğun cəhəti haqdır. Sünnənin Qurana uyğun hissələrini qəbul edərik. İngilis müsəlmanlığı isə Quranı müdafiə edirik deyə ortaya çıxıb Quranı da qəbul etməz, Quranı da tənqid edər.
Quranı ərəbcə oxumaq gözəllikdir. Lakin mənasını bilmirsənsə bu çox əzabdır. Quranı başa düşmək, həyata keçirmək əhəmiyyətlidir. Allah Quranı başa düşək deyə açıq və aydın etmişdir.
Bir insana Allahı sevdirmək istəyirsinizsə əvvəlcə özünüzü sevdirin. İnsan sevdiyinin inancına müsbət baxar, müqaviməti sınar və sevə-sevə qəbul edər.
Məşvərət etmək çox böyük nemətdir. Məşvərət etdiyin zaman təkcə bir beynin deyil, 5-10 beynin gücündən birdən istifadə edərsən. Təkəbbürlü olan insanlar doğrunu başqasının görməsini xoşlamazlar. Bu xoşlarına gəlmədiyi üçün məşvərət etsələr və doğrunu görsələr belə öz ağıllarına tabe olarlar.
Din asandır. Dinin gözəlliyi asan olmasındadır. İnsanlar dinin mütləq çətin olmasının lazım olduğunu düşünürlər. Halbuki Allah Quranda; "Allah sizə çətinlik istəməz, asanlıq istəyər" deyə buyurur. O zaman asanlığın içində axtaracağıq. Səmimi olmaq dinin əsasıdır. Hər şeyə müsbət baxmalısan, hər şeyin Allahdan gəldiyini bilməlisən və mümkün qədər dürüst olmalısan. O zaman zehnin çox rahat olar.
Allah Quranda münafiqlərin müsəlmanları həmişə təqib etdiklərini bildirir. Müsəlmanları təqib edərkən həmişə dini dinlədikləri üçün əzabları daha da ağırlaşır. Münafiqin edəcəyi hər həmlə taledə bəllidir. Nə irəli, nə geri gedə bilər. Allahın təqdir etdiyi qədər fəaliyyət göstərə bilər. Onun hər fəaliyyəti onu bəlaya sürükləyən hərəkətdir.
Münafiq öz aləmində müsəlmanlarla mübarizə aparmaq üçün Quran ayələri paylaşar. Şeytana dəstək vermək üçün ayələrdən nümunə verər, lakin bu zaman Qurandan paylaşım edərək müsəlmanlara xidmət etmiş olar. Allah beləliklə oyunlarını başlarına keçirdər.
Xristianlıq həqiqi isəvilik, musəvilik həqiqi musəvilik, müsəlmanlıq da həqiqi müsəlmanlıq olaraq güclənməlidir. İngiltərə dərin dövlətinin zehniyyətindəkilər "dialoq" deyərək hər 3 dindən də bəzi yerləri çıxardıb azaldaraq yeni sistem ortaya çıxardır. Dialoq dedikləri dinlərdən nə isə azaldaraq Allahın söyləmədiyi bir din ortaya çıxartmaqdır. Allahın endirdiyinə tam tabe olmaq lazımdır.
Tayyib hocama qarşı oyun oynayıb millətimizi də arxalarına sala biləcəklərini zənn edənlər yanılırlar. Tayyib hocamın min bir zəhmətlə yaratdığı sistem üzərinə yerləşməyə çalışmaq çirkindir. Ziyalılığa qibtə edən, müasirlik adı altında darvinist İslamı müdafiə edən şəxslər ortaya çıxıb Tayyib hocama rəqib olacaqlarını, millətə təsir edə biləcəklərini zənn edirlər. Millətimiz belə şəxslərə etibar etməz. Müvəffəqiyyətli ola bilməzlər. Millətimiz İngiltərə dərin dövlətinin zehniyyətini heç vaxt qəbul etməz. Tayyib hocamı öz aləmlərində zərərsizləşdirməyə çalışanların çoxunda bu zehniyyət var. Millətimiz təkcə milli fəlsəfəyə sahib çıxar. Türkiyə milli siyasətlə lider olacaq.
Tövratda münafiqlərin əxlaqsızlığından bu cür bəhs edilir: Təkəbbürlü, lovğa olanları uzaqlaşdıracağam aralarından... Bir daha lovğalanmayacaqlar. Orada təkcə Mənim adıma sığınan həlim və təvazökarları saxlayacağam. (Sefenya, 3:11-12)
Gənclərə tövsiyəm Allahı çox sevsinlər. Allahı çox sevsələr, Allahla dost olsalar hər məsələ həll olunar.
Eqoistlik insanı başdan sonra qədər çirklədər. Altruist (öz mənafeyini unudub başqalarının qeydinə qalmaq) olan insan mütləq Allaha iman gətirər, mütləq qoruyan olar, mütləq fədakardır. İnsana yaraşan altruist olmaqdır. Eqoist insan çox təhlükəlidir.
Həyasız insanların baxışlarından əxlaqlarının çirkinliyi dərhal başa düşülər. Dürüst və səmimi insanların isə üzündə nur hakimiyyəti var. Hər hansı çirk və ya qaranlıq olmaz üzlərində.
Mən heç bir kitabımdan müəlliflik haqqı almıram. Bütün kitablarım internetdə pulsuz yayımlanır. Heç bir malım, mülküm yoxdur. Mən pulu toplamaram. Pul toplanılmaz, Allah yolunda xeyir və gözəllik üçün dərhal xərclənər. Ən kiçik malım belə olduğu zaman onu dərhal Allah üçün xərcləyərəm.
Ölümü düşünmək mühümdür. İnsana Allah sevgisini, Allah qorxusunu və bundan irəli gələn dəlisov ehtirası, sevməyi və sevilməyi qazandırar. Allahın dünyanı yaratmaqdakı məqsədi də insanın bu ehtirası və sevgini qazanmasıdır.
Qadınların üzərində o qədər güclü təzyiq vardır ki, tək çıxış yolları baxımsız olmaq, özünə diqqət yetirmədən yaşamaq olur. Baxımlı, cazibədar, özlərinə diqqət yetirdikləri zaman çox sayda insan onları günahkar kimi görür. Qadının gözəlliyini əlindən almağa qəti qərar veriblər. Qadınları əzən bu zehniyyəti elmlə, irfanla tamamilə yox edəcəyik inşaAllah.
Qadın tərk edilməz, qadını tərk etmək mənəvi ölümdür. O sənə sevgi ilə bağlanmış, Allah onu sənə əmanət etmişdir. Necə tərk edərsən? Bu çox ağır vicdansızlıq olar. Qadını tərk etmək demək, insanın ağlını, vicdanını hər şeyini tərk etməsi deməkdir.
Müsəlmanların dəccaliyyətə qarşı güclü olduqlarını bilmələri lazımdır. Dəccaliyyəti gözdə böyütmək olmaz. Biz İngiltərə dərin dövlətinin elmlə, irfanla üstünə getdik dərhal ifşa olmağa başladılar. Təşvişə qapıldıqları bir-birinin ardınca etdikləri həmlələrdən də görünür.
Dua, Allaha olan sevgimizi göstərmək üçün Allahın lütfü olan nemətdir. Bəndənin Allah ilə danışmağa, Allaha olan dərin sevgisini göstərməyə ehtiyacı var. Dua, bu ehtiyacın həyata keçirilməsidir.
Bölgədə kommunist, dinsiz bir kürd dövləti yaratmaq istədikləri aydın görünür. Biz bunu illərdir deyirik, əsas məqsəd budur deyə. Onların istədiyi müsəlman ölkələrin arasında kommunist dövlət yaratmaqdır, kürdləri müdafiə etmək deyil. Lakin bu çox mühümdür ki, buna qarşı ideoloji təhsil olması şərtdir. İdeoloji təhsilin əsas olduğunu bu hadisədə də görürük: Kərkükdə peşmərgənin ideoloji təhsili olmadığı üçün İraq ordusu gəldikdə geri çəkildi. PKK da oraya gəldi, onlar bir qrup və sayca az olmalarına baxmayaraq qaçmırlar. Niyə? Çünki ideoloji təhsil alıblar. Yanlış da olsa bir inanc qazanmışlar. Buna qarşı ediləcək əsas şey əks ideoloji təhsil verərək inancı güclü nəsil yetişməsidir. Silahlı mübarizə ilə məsələ həll olunmaz. Lakin əks ideoloji edilsə inanclı, əzmli, şüurlu nəsil yetişdirilsə müvəffəqiyyət qəti olar. Bu təhsil mütləq Qurana əsaslanan müasir, ziyalı, incəsənəti və elmi ön plana çıxardan Quran müsəlmanlığı izah edilərək olmalıdır. Əgər ənənəçi ortodoks İslam anlayışı izah edilsə başarısızlıq qəti olar.

Adnan Oktar deyir ki... 20 oktyabr 2017> Click for more

Cəbrayıl, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə bənzəyən, çox yaraşıqlı, kəskin baxışlı insan görünüşündə təcəlli edər. Heyrətamiz heybətli və təsiredicidir.
İman gətirməyən biri qayıqla gəzdiyi zaman çox normal qarşılayırlar. Müsəlmanlar qayıqla gəzəndə "heç belə olarmı?" deyirlər. Müsəlmanların küncdə-bucaqda qalmasına, əzilməsinə alışıblar, keyfiyyətli yaşayan müsəlman gördükləri zaman şoka düşürlər. Dünyadakı bütün nemətlər və gözəlliklər möminlərin haqqıdır.
Sevgini yaradan Allahdır. Bir insan sevgini dərk edə bilmir, dinsizlik və imansızlıqda müqavimət göstərirsə, buna görə təşvişə qapılmaq olmaz. Bu varlıqlar möminin imtahanı üçün xüsusi yaradılmışdır. Necə ki, almaz nümayiş edilərkən qara məxmərdən istifadə edilib almazın daha yaxşı görünməsi təmin edilirsə, bu varlıqlar da möminlərin dəyərinin daha açıq görünməsi üçün mövcuddur. Dünya hər zaman möminlərə görə, möminlər üçün formalaşar.
Nə yaxşı ki, Allah var. Əlhamdulillah. Allahın ağlı, ədaləti, incəsənəti sonsuz gözəldir. Bacı-qardaşlarımız iman gətirməyənlərdən narahat olmasın. İmansızlar, möminlərin mənəvi pilləsidir. Onların sayəsində möminin dərinliyi artar və imanı güclənər.
Qadınlar mərhəmətin, şəfqətin, gözəlliyin, təmizliyin qalasıdır. Mənim üçün dünyadakı ən dəyərli varlıqdır. Mənə görə qadın müqəddəs və ucadır. İncəsənət əsəridir. Qadınları əzməyə yönələn hər düşüncənin və fəaliyyətin elmlə, irfanla həmişə qarşısında olacağıq.
Şirk insanı dəli edər, həm mənəvi, həm də maddi cəhətdən çökdürər. Bir saniyə belə olsa şirkə düşməmək lazımdır. İnsanların psixoloji tarazlığının pozulmasının səbəbi şirk və romantizmdir. Şirkə heç vaxt düşməmək insana xoşbəxtlik gətirər.
Tayyib hocam böyük şəxsiyyətli milli siyasət yürüdür. Partiyalardan kənar bir məsələ olaraq hər təbəqədən bütün bacı-qardaşlarımız Tayyib hocamı dəstəkləsinlər.
Tramp hal-hazırda həqiqi mənada ABŞ-ı idarə etmir. Faktiki olaraq Obama dövründəki hökumət davam edir. İngiltərə dərin dövlətinin Amerika siyasəti üzərindəki təsiri açıqca görünür. Obama Ağ Evdən fiziki cəhətdən çıxdı, lakin rəhbərlikdən çəkilmədi.
Allahın yaratdığından başqa heç nə olmaz. Hər an taledə təqdir edilmişdir. "Bu insan mənə tərs davrandı" deyir və kədərlənir. Bu şirk olar. "Allah mənə səbir etməyim üçün göstərir" deyib hamısını yaradanın Allah olduğunu bilsən qazanarsan. İnsan şirkə düşməyəndə nəhəng mənəvi güc qazanar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bizə Qurana tabe olmağımızı əmr etmişdir. Ənənəçi İslam anlayışına tabe olanlar Peyğəmbərə tabe olduğunu zənn edərkən əslində Qurana zidd uydurulmuş xurafatlara tabe olurlar.
Önümüzdəki illərdə münaqişələrin, şiddətli hadisələrin daha da artdığını görəcəyik. Lakin sonunda həm İsa Məsih, həm də Mehdi açıq-aşkar zühur edəcək inşaAllah.
Quranda zər aləmindən bəhs edilməsi "Quranda təkamül" iddiasını tamamilə aradan qaldırmışdır. İnsanlar zər aləmində bir anda yaradılmışdır və dünyaya zər aləmindən göndərilirlər. Dünyada mərhələ-mərhələ yaranma yoxdur.
Təkamül təsadüflər nəticəsində milyonlarla ağıllı hərəkətin meydana gəldiyini iddia edən məntiqsizlikdir. "Milyonlarla təsadüf uzun illər ərzində həmişə möhtəşəmə doğru irəliləyən bir struktur inşa edir. Təsadüf mərhələ-mərhələ skeleti, beyni milyonlarla il ərzində inşa edir, sonra da ortaya eşidən, qoxu bilən, hiss edən bir varlıq çıxır" deyirlər. Bütün bu ağlın zəncirvari olaraq təsadüflə yarandığını söyləmək tarixin ən bərbad məntiqsizliyidir. Kainatın hər təfərrüatında mükəmməllik var. Təsadüf mükəmməllik edə bilməz. Tək zülalın belə təsadüfən əmələ gəlməsi elmi cəhətdən qeyri-mümkündür.
İnsanların çoxu haram və halala əhəmiyyət vermir. O zaman israfı da mühüm məsələ kimi görmürlər. İsraf haramdır. Quran əxlaqı çox yaxşı öyrənilib yayıldığı zaman dünyada israf olmaz.
Allahı heç unutmamaq Allahı zikr etməkdir. Əylənərkən, danışarkən hər zaman Allah ağılda olar.
Zər aləmi hal-hazırda mövcuddur. İnsan hal-hazırda həm zər aləmində, həm cənnətdə, həm də dünyadadır. Bütün həyat tək bir an içində olub bitmişdir. Zər aləmində Allaha bütün insanlar söz verdi. İnsanlar zər aləmindən dünyaya göndərilir. Təkamüllə yaradılış deyə bir şey yoxdur.
İnsanların başına gələn ən böyük fəlakətlərdən biri sevgisizliyi öyrənmələridir. Bu sevgisizliyi necə əldə etdilər? İnsanlara; "siz bakteriyadan əmələ gələn bir növ heyvansınız, həşəratdan fərqiniz yoxdur" dedilər. O zaman insanlar niyə səbir edim, niyə nəcib olum, niyə mərhəmətli olum deyə düşünürlər. İnsan öldürməyi sanki həşərat öldürmək kimi görürlər. Bunun nəticəsində dəhşətli dünya mənzərəsi ortaya çıxır. Bizim darvinizmlə elmi mübarizəmiz bu bəlanı aradan tamamilə qaldıracaq inşaAllah.
Peyğəmbərlərin əziyyətləri və çətinliklərinin bizim bildiyimiz, bir də bizim heç bilmədiyimiz tərəfləri var. Quranda bu əziyyətlərdən sadəcə bəziləri bildirilir. Hz. Yusifin sadəcə quyuda və həbsxanadakı əziyyətlərini bilirik. Bəlkə də bu əziyyətlər həyatındakı ən asan əziyyətlərdir. Əsas imtahanını, necə çətinlik və əziyyətlərə səbir etdiyini, əsas axirətdə görəcəyik.
Mən varlı təbəqə deyilən təbəqə içində təbliğə ilk başladığım zaman bütün Türkiyə sanki şok olmuşdu. Bu təbəqə ilə dinin yanaşı gəlməsi belə düşünülə bilməzdi. Lüks məhəllələr, əyləncə məkanları müsəlmanların heç vaxt gedə bilməyəcəyi məkanlar idi. Müsəlman deyildikdə ağla baxımsızlıq, kənar məhəllələrdə oturanlar, ağıllı düşünə bilməyənlər, incəsənətdən anlamayanlar, geyinməyi bilməyən insanlar gəlirdi. Bu insanlara da bütün dünya xor baxırdı. Allahın icazəsi ilə biz bu imici darmadağın etdik. Müsəlmanların hər şeyin ən gözəlinə sahib olacağını dünyaya göstərdik.
Allah Quranda İslam əxlaqının hz. Süleyman dövründə olduğu kimi hakim olacağını bildirir. Hz. Süleyman dövrünün necə olduğuna baxdığımız zaman heyrətamiz zənginlik, ehtişam, gözəllik olduğunu görürük. İslamı təbliğ edəndə ehtişam və gözəllikdən istifadə edilməsinin təbliğat üsulu olduğunu görürük.
İbadət Allaha olan sevgimizi özümüzün görməsi, özümüzü sevməyimiz və vicdanən hüzurlu olmağımız üçün mövcuddur. Namaz qılmayan insan Allaha sevgisini tam olaraq göstərə bilmədiyi üçün həmişə vicdani narahatlıq içində yaşayar. Namaz qıldığı zaman isə duyduğu hüzurun səbəbi, Allaha olan sevgisini yaşaması və bu sevgiyə vicdanının şahid olmasıdır.
Müsəlman ateistə qarşı tərs yanaşmaz. Əvvəlcə şəfqətlə yanaşar və onun fikrinə hörmət etdiyini göstərər. Müsəlman hər fikrə, hər inanca hörmət etməklə məsuldur. Qarşısındakı insan Allahın taleyində yaratdığı düşüncə və inanca sahibdir. Müsəlman İslamdan bəhs edərkən əvvəlcə zəmanət verməlidir, yəni davakar olmadığını, məqbul olduğunu, sevgi insanı olduğunu, səmimi olduğunu və yaxşı niyyətlə həqiqətləri axtardığını vurğulamalıdır. Müsəlman əsas məqsədinin sevgi olduğunu, dünyaya sevginin hakim olmasını istədiyini desə qarşısındakı insan da məqbul qarşılıq verəcəkdir. İslama qarşı qəzəbli olan insanların çoxu əslində ənənəçi İslam anlayışına qarşıdır. Məsələn, rəcm (daşlama) Quranda yoxdur. Səhərdən-axşama qədər insanın daşlanması kimi zülm İslamda deyil, bütpərəst inancda olan azğınlıqdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bunu tətbiq etdiyini söyləmək Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə çirkin böhtandır.
İran ilə Türkiyənin ticarətdə öz pul vahidindən istifadə etməsi çox doğru təşəbbüsdür. Türkiyə, İran, Rusiya, Çin aralarında həmişə öz pul vahidləri ilə ticarət etsinlər.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top