Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 25 may 2017> Click for more

Musiqi ilə dini uyğunlaşdıra bilməmək çox yanlışdır. Musiqi olsa din olmaz deyə bir şey yoxdur. Din həyatın hər anında var.
Tövrat və İncilin təhrif olunmamış istiqamətlərini Qurana baxaraq anlayarıq. Qurana uyğun hissələri doğru və qəbuldur.
Müsəlmanın ən xoşbəxt olduğu an diqqətinin Allaha yönəldiyi anlardır. Allah sevgisindən kənar daha yüksək zövq yoxdur.
Şeytan imtahanın mühüm ünsürüdür. Şeytan olmadıqda imtahan aradan qalxar. Ölümə qədər şeytanın təlqini vardır.
Allahın bizdən istədiyi Öz rizasının ən çoxunu bütün gücümüzlə istəmək və səmimi olmağımızdır. Bu vəziyyətdə Allah mükəmməl yolda irəlilədər. Müsəlman tam səmimi olmalıdır, bu zaman dümdüz yolda irəliləyər. Əks halda ora-bura sovrular.
Dünyanın sakitləşməsi, hüzur tapması və gözəlləşməsi hz. Mehdinin zahir olması ilə reallaşacaq. Dünya bu zaman sevgini qəbul edəcək.
Allaha təvəkkül edən və səmimi olan insan təkbaşına da olsa həmişə müvəffəqiyyətli olar. Rəsulullah (s.ə.v) yetim idi, sultanlar sultanı oldu. Allahı səmimi sevən insanı Allah tək qoymaz, sevəcəyi insanları da yanına gətirər.
İslamın gözəl cəhətlərindən biri insanın şəxsiyyətini dəyişdirməsidir. Xəsis olan comərd, qorxaq olan cəsur, qəzəbli olan təmkinli olar.
Əsəbiləşmək insanı hörmətdən salan, görünüşü gülünc vəziyyətdir. İnsanın özünə qəzəbi heç yaraşdırmaması lazımdır. Mömin qəzəblənəcəyi vəziyyətlə qarşılaşar, lakin Allaha sığınıb bu duyğunu məğlub edər. Allahın göstərdiyi təsvirə qəzəblə deyil, xeyir gözü ilə baxar.
İqtisadiyyatın kilidlənməsinin və kasıblığın əsas səbəbi mal-dövləti toplama ehtirasıdır. Allah sevgisi və qorxusu ilə birlikdə toplama ehtirası aradan qalxdıqda zənginlik meydana gələr.
Televiziya kanallarında, radiolarda ümumi biliyi artıracaq məlumatlar həmişə çatdırılsa böyük irəliləyiş olar, ancaq ümumi biliyin imanla birləşməsi əsas şərtdir.
Qısqanmaq qadını uca bilmək, ona hər cür gözəlliyi təqdim etmək, pislikdən qorumaq, şərəfinə, iffətinə diqqət göstərmək mənasında olar. Qadına etimad etməyib potensial günahkar görüb, hər an bir cinayət işləyəcəyindən şübhələnib təqib edirsənsə bu o qadına təhqir olar.
Həyatı dolu-dolu yaşamaq Allahın rizasının ən çoxunu axtararaq mümkün olar. Dünyanın haqqı ən gözəl belə verilər.
Eqoistlik insana əzab verər, insanı kirlədər, çökdürər və insanı mənəvi cəhətdən xəstə edər.
Mehdiyyət dövrünə qədər həqiqi bolluq meydana gəlməyəcək, iqtisadi böhranlar davam edəcək. Hz. Mehdi dövründə isə görünməmiş zənginlik olacaq.
Mətbuatda dərc olunan sevgisizliyi təlqin edən xəbərlərə heç kim etibar etməsin. İran təmiz müsəlman ölkəsidir, Türkiyənin dostudur.
İstanbul çox mübarək şəhərdir. Hz. Musa ilə Xızırın görüşü İstanbulda baş tutmuşdur, bir çox səhabə məzarı İstanbuldadır.
Kim məzlumu qorusa o ona bərəkət gətirər. Məzlumu qoruyanı Allah qoruyar.
İbadətxanalardakı danışıqların çox batıq səslə, pıçıltı ilə olması lazımdır. Dua edən, ibadət edən insanların diqqətini yayındırmamaq əhəmiyyətlidir.
Dostlarımın çoxunun 30 illik sədaqəti var. Hamısı imanın nuru ilə çox gözəl və çox gümrahdırlar.
Qadınlar Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və səhabə dövründə azad idi. Hz. Mehdi dövründə yenə azadlığa qovuşacaq, istədikləri kimi azad yaşayacaqlar.
Hz. Mehdi dövründə bütün dünyada çox böyük zənginlik və bolluq olacaq.
İqtisadi böhran, yoxsulluq Allahın insanları Özünə yaxınlaşdırması üçün sınaqdır.
Möminlər qardaşdır. Mömin bir-birinə ata-ana kimi sahib çıxar. Bir-birinə hamidir. Mən də dostlarımın dostu, qardaşı, yoldaşı, hamisiyəm.
10 il sonra Türkiyə çox gözəl mövqedə olacaq Allahın icazəsi ilə. Bu çətin günlərdən sonra hər cür gözəlliyin olduğu bir ölkə olacaq.
Şirkdən fayda təmin edəcəyini düşünən mütləq bəla və uğursuzluqla qarşılaşar. Allahdan deyil, insanlardan ümid etmək o insanı bütləşdirməkdir. Allahın yerinə haşa başqa insanları və ya əşyaları büt qəbul edən bu bütün altında əzilər. Allah mütləq uğursuzluq verər.
Uşağın canını yandırmaqla tərbiyə vermək olmaz. Uşaqla uşaq kimi rəftar etmək əvəzinə məntiqli, ağıllı izahat verilsə uşaq doğrunu qəbul edər. Uşaqlara Allahın qulu, təcəllisi olaraq baxmaq, dəyər verib hörmət göstərmək lazımdır. Uşaq özünə hörmət göstərildiyini görsə öyrədilər.
Allahın təcəllisini gördüyüm dindar, təmiz, səmimi hər qadını Allah sevgisi ilə çox sevərəm.
Otellərdə, restoranlarda yeməklərin israf edilməməsi üçün hər cür tədbirin alınması vacibdir. İsraf olmasa dünyada kasıb qalmaz.
Şəhidlərimizin şəhadətləri məqbul və qəbul olsun. Allah ailələrinə uzun xeyirli ömür və gözəl səbir nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 24 may 2017> Click for more

İdman bədəni gücləndirər. Gənclərin idmanı sevməsi üçün mütəxəssislər tərəfindən təşviq edilmələri və yetişdirilmələri lazımdır.
Müsəlman kilsəyə də gedər, sinaqoqa da gedər, məscidə də gedər. Müsəlman sinaqoq və kilsələri qorumaqla məsuldur. Sinaqoq və kilsələr də Allahın evidir. "Oraya girən kafir olar" şəklindəki batil düşüncə çox yanlışdır, müsəlmanlar Allahın evini qoruyarlar.
Ateistlər içində çox tərbiyəli, alicənab, nəzakətli olanlar var. Ateistlik güclü şübhənin adıdır, ateistlərlə danışaraq, şəfqət və hörmətlə yanaşaraq Allahın mövcudluğunu izah etmək lazımdır.
Hz. Mehdi müşfiq sevgi insanı olaraq zühur edəcək. Öz şəxsinə qarşı işlənən cinayətləri belə əfv edəcək.
Mömin tez bir zamanda cənnətə getmək arzusunda olar. Uzun ömür isə Allaha xidmət üçün, İslamı təbliğ üçün istənilər.
İstanbulun gözəlləşdirilməsi təkcə mehdiyyət dövründə reallaşa bilər. Könülləri fəth edərək, sevgi ilə, insanları razı salaraq bu edilə bilər.
Mənim tək həyat fəlsəfəm hər şeydə Allahın rizasının ən çoxunu istəmək və axtarmaqdır.
İnsanlar cənnət bağçası, cənnət meyvəsi deyildikdə, dünyadakı kimi zənn edirlər. Tək bir cənnət almasında ağlasığmaz gözəllik, sənət var. Cənnətdə sadə, bəsit heç nə yoxdur. Cənnətdə tək bir qum dənəsi belə bir anda kainat halına gələ bilər.
Şeyx Nazim həzrətləri dünyada tanıdığımız əxlaqı ən gözəl, ən dəyərli insanlardan biri idi. Allah bizi cənnətdə qardaş etsin inşaAllah.
Mehdiyyət dövründə səhiyyə, dərman, su, elektrik kimi xidmətlər pulsuz olacaq.
Allaha yaxın olmaq, kef çəkmək və asanlıq içində yaşamaq mənasını verməz. Allah Özünə yaxın olanı əziyyətlə, çətinliklə tərbiyə edər.
Mömin hər an səmimi olacaq və səmimiyyət anlayışında heç fasilə olmayacaq.
Yuxular təhsil vəsiləsidir, həyat aləmidir. Möminlərin yuxuda da öyrədilmək üçün dua etmələri lazımdır. Yuxulardan məsul deyilik, lakin yuxularda öyrədilə bilərik.
Səmimi olunsa Allah imani dərinliyi də artırar, insan həmişə Allaha yaxınlaşar.
Allahı çox sevənlərə Allahdan nemət olaraq çoxlu çətinlik və əziyyət tuş gələr.
Hikmət gözəl izahat, dərinlik deməkdir.
Hz. Mehdi dünyadan tamamilə keçmiş, həmişə Allah üçün və sevdikləri üçün yaşayan insan olacaq.
Cəmiyyətin qadına sevgi və hörməti öyrənməsi üçün bu istiqamətdə öyrədilməsi lazımdır.
Qəzəblənməyən insan ibadət zövqünü alar, biz pisliyə qarşı hər zaman bağışlayıcılıqla, şəfqətlə cavab verərik. (Fussilət surəsi, 34: Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən, ən gözəl tərzdə (pisliyi) uzaqlaşdır; bu zaman, (görərsən ki,) səninlə onun arasında düşmənçilik olan kimsə, sanki mehriban dost(un) olmuşdur.)
Allah pisləri yaradaraq bizi imtahan edər, pisliyə qarşı dərhal gözəlliklə qarşılıq vermək lazımdır.
Qəzəb bədənə çox zərərlidir, qəzəb nəticəsində insanın ürək ritmi pozula bilər, təzyiqi yüksələ bilər, beyin qanaması ola bilər. Qəzəblənən insan həm özünə, həm də ətrafına zərər verər. Müsəlman təvəkküllü olur, hər şeyi Allahın yaratdığını bilər və hüzurla hərəkət edər.
Arif Şentürk həqiqi incəsənət xadimidir, belə dəyərli insanlar çox az qaldı, dəyərləri bilinmir.
Lağlağı, ədabaz, hörmətsiz üslubla Anadolu insanını narahat edən bəzi kəslər o dəyərli insanların evlərinə girməyə layiq deyillər.
Qara dəniz çox gözəl bölgədir, lakin bu gözəlliyin dəyərinin yaxşı bilinməsi lazımdır. Qara dənizin meşələri, ağacları Anadolunun təmiz insanları ilə daha da gözəl olur.
Qadın Allahın təcəllisi, mübarək varlıq kimi görülsə qadın hüquqları qorunar. Qadın təkcə Allahın hədiyyəsi, nemət olaraq görülsə bu qadını ucaldar, rahat olmasını təmin edər, yoxsa feminizm kimi məntiqlərlə olmaz.
Tibb fakültələrinə xaricdən elm adamlarının, professorların gətirilməsi təhsildə keyfiyyətin artırılmasında təsirli ola bilər.
İctimai ədalət Quranda vardır, hamilik sistemində hər kəs qorunmuş olar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2017> Click for more

Kəhf surəsində başdan sona qədər mehdiyyət izah edilir. Hər ayənin sirli mənaları var.
İmtahanın olması, bu cür təhsildən keçmək, cənnətin məna qazanması üçün vacibdir. Əziyyət çəkməyən dərinlik qazana bilməz. Dərinliyin, ehtirasın və sevginin yaranması üçün səbir, sədaqət, vəfa lazımdır, bunları da ən gözəl imtahanla qazanarıq.
Hz. Mehdinin xüsusiyyəti insanların kədərlənməsini aradan qaldırması, müjdə verməsidir. Mehdiyyət dövründə insanların kədərlənəcəyi bir şey olmayacaq.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox müasir, şən, ünsiyyətcil insandır. Hər Peyğəmbər öz əsrinin ultramüasir insanıdır.
Yeni nəsil ağıllı, məqbul, dindardır, lakin mövhumatçılığa qarşıdır. Bu gözəl münasibətdir.
Allah haramları Quranda dəqiq olaraq bildirmişdir. Allah adından hökm vermək zülmdür. Allah adından yalan danışmaq zülmdür.
İran ilə Türkiyənin üz-üzə gəlməsi deyə bir şey olmaz. Boşuna çalışırlar. Sünnilər də, şiələr də nur kimi müsəlmanlardır.
Musiqi dinləyən, rəqs edən cəhənnəmə gedər anlayışı Quranda yoxdur. Bu anlayış dünyanı cəhənnəmə döndərir. Allahın halal etdiyi haram edilməz.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) İsa Məsihin aralarında qadınlar da olan 1400-ə yaxın tələbəsi olacağını xəbər vermişdir.
Dünyanın ən gözəl zinəti olan qadınların dəyərini bilməmək insanların Allaha sevgi və hörmətlərinin çatışmazlığından olur.
“Nifrət insanları” nəfsini idarə etməkdə zəif qalmış, şeytana məğlub olmuş insanlardır. Bu şəxslərə həkim kimi yanaşmaq lazımdır. Həkimin xəstəni müalicə etməsi kimi “nifrət insanlarına” şəfqətlə yanaşıb onları müalicə etmək lazımdır. Bu insanlar da mənəvi xəstədir.
Darvinizm elm çətirinə sığınaraq dünyanı aldatmağa çalışır. Təkamül şumerlərdən indiyədək gələn bütpərəst inancdır.
Türkiyə həm mövqeyi, həm tarixi, həm də sahib olduğu mədəniyyət və əxlaqla lider olacaq ölkədir. Lakin bu sevgi liderliyi şəklində liderlikdir.
Qadın da, kişi də zər aləmində eyni anda yaradılıb.
Cəhd müsəlmanın səyini ifadə edər. Cəhd insanın nəfsinə qarşı mübarizəsidir. Elmlə, irfanla gecə-gündüz göstərilən səy, cəhddir.
Ateistlərə qarşı şəfqətli, hörmətli davranmaq lazımdır. Açıqca səmimiyyətlə inana bilmədiklərini söyləyirlər, dürüst davranırlar.
Hz. İsa müsəlman olaraq gəldikdə xristianlar Onu daha çox sevəcəklər. O zaman həqiqi İsanı sevmiş olacaqlar.
Ənənəçi ortodoks qardaşlarımız süni qanunlarla sanki özlərini öldürmüş vəziyyətdədirlər. Dinsizliyin özlərini əzmələrini asanlaşdırıblar. İncəsənət, elm, keyfiyyət olmadıqda başdan məğlub vəziyyətə düşürlər və əzilmələri çox asanlaşır. Qadının azad olmayacağına musiqi, incəsənət, heykəltəraşlıq olmamasının lazım olduğuna o qədər özlərini inandırıblar ki, gözəllik gördükdə əks rəftar göstərirlər. Ənənəçi sistem özlərinin də tabe olmadığı minlərlə qanun qoymuşdur və Allahın cənnət gözəlliyi olaraq təriflədiyi bütün gözəlliklərə qarşı çıxar.
Havaya atəş açaraq nə isə qeyd etmək böyük hörmətsizlikdir. Cana qəsd edən vəziyyət olduğu üçün buna qarşı lazımi hüquqi tədbirlər görülməlidir.
Allahualəm Qiyamət böyük bir meteoritin dünyaya toqquşması ilə reallaşacaq. Qiyamət günü insanlar üçün heç bir yerə qaçış olmayacaq.
Vəsvəsə insana həmişə gələr. İman vəsvəsəyə qarşı mübarizənin adıdır. Nəfsin hücum edər, şeytan hücum edər, başından min hadisə keçər, sən ona qarşı müqavimət göstərərsən.
İslamda düşünmək vacibdir. Allahı xatırlayarkən, Allahın adlarını söyləyərkən də düşünərək, Allahı çox sevərək, mənasını bilərək söyləmək əhəmiyyətlidir.
Dünyada reallaşan hər hadisə Allahın təqdiri ilə reallaşar. Fironu da, Nəmrudu da yaradan Allahdır. Bunda ledun elmi gizlənibdir.
İsa Məsih gəldikdə Qurana tabe olacaq. Tövrat və İncilin təhrif olunmamış, Qurana uyğun tərəflərinə də tabe olmağı davam edəcək.
Daha əvvəl sınandığı kimi “açılım və ya çözüm prosesi” bir daha heç vaxt olmayacaq. Açılım deyərkən nəzərdə tutduqları; Cənub-Şərqi Anadolunu PKK-ya vermək, başına Öcalanı keçirmək, kommunist dövlət qurmaqdır. Bunu ağıllarından belə keçirməsinlər.
İngiltərə dərin dövləti ingilis xalqını böyük bəlanın içinə çəkmək istəyir və mərhəmətsizcə uşaq qanı tökür. Dəccaliyyətin tək istəyi qandır.
Mançesterdə həyatını itirənlərin yaxınlarına və ingilis xalqına başsağlığı diləyirik.

Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2017> Click for more

Allah sevgisi olduğu zaman insan hər şeyin ən gözəlini axtarar və ən gözəlini etməyə çalışar, bu vaxt həyat çox keyfiyyətli olar.
Qeybət haramdır. Allah qorxusu və Allah sevgisi olmadıqda bəzi insanlar güclü istəklə dedi-qodu edirlər.
Qadınların səbri, mərhəməti, vəfası, ağlı, gözəlliyə olan meyli, incəliyi Allah tərəfindən onlara verilmiş ciddi üstünlükdür.
“Qızıl Alma” idealı İslam Birliyinin digər adıdır. Quranın sevgi dolu ruhunun dünyaya hakim olmasıdır. İmansız “Qızıl Alma” olmaz.
Müsəlmanın prioritetli təbliğ sahəsi yaşadığı dövrün qabaqcıllarıdır. Bu, Quranda bildirilən bir üsuldur.
Öz ölkəsinə, torpağına, ailəsinə və ən başda özünə eqoist insanlar bütün dünyaya əziyyət edir. Mehdiyyət eqoistliyi tamamilə aradan qaldıracaq.
Bütün dünya dəccaliyyət tərəfindən qəfəs halına gətirildi, min bir cür lazımsız qanun ilə insanlar mərhəmətsizcə əzilir, gənclər nəfəs ala bilmir. Cəmiyyətin minlərlə çoxsaylı qanunu insanların xoşbəxtliyini, yaşama sevincini əllərindən alır. Təkcə funksional şeylərlə yaşayır, keyfiyyət axtarmırlar.
Allah kainatın sirlərini zaman içərisində yavaş-yavaş insanlara öyrədir. Bu sirləri gizlədən də, açdırıb tapdıran da Allahdır.
Bəzi qruplar Bədiüzzamanı çox yanlış tanıyırlar. Atatürk, Bədiüzzamanın dəyərini bilir və çox hörmət göstərirdi. O da Atatürkü sevərdi. Atatürk də, Bədiüzzaman da Mehdi öncülü olan mübarək insanlardır.
Bir şəhərdə beton divarlar, tikanlı məftillər çoxdursa sevgi azalmış deməkdir. Biz tikanlı məftillərin olmadığı bir dünya istəyirik.
Amerika xalqının dindarlığı və Allah sevgisi çox gözəldir. Bizim canlı verilişlərimizin də, ən çox seyr edildiyi yerlərdən biri Texasdır.
İslam anlayışında malı yığıb toplamaq, pulu əldə tutmaq yoxdur. Pul və mal həmişə xərclənib paylanılarsa iqtisadiyyat çox güclü olar.
Səid Nursi həzrətləri dünyanı idarə edən mənəvi məclisin millət vəkilidir. Çox dəyərli insandır. Bədiüzzaman öz əsrinin ən müasir müsəlmanıdır. Müvəffəqiyyətlə müasir səhabə anlayışını müdafiə edən insandır.
Kitab əhlindən, yəni xristian və ya musəvi qadınla müsəlman kişi evlənə bilər. Qurana görə bu halaldır.
İrqçilik "mənim, mənə aid, mənim mülküm" demək üçün yaradılmış düşüncədir. Mənim ailəm deyir, amma onları mülk olaraq görür. Bu eqoistliyin cəmiyyətə əks olunması isə, irqçiliyi ortaya çıxardar. İrqçilik milli eqoistliyi və şeytanın fikri olaraq məğlub edilməsi ilə kökündən yox olacaq.
Asan imtahanla əbədi həyat qazanılmaz. Əbədiyyət üçün çox yaxşı imtahandan, çox əhatəli təhsildən keçmək lazımdır.
İmtahanın təfərrüatları insana ağlasığmaz zənginlik bəxş edir. İnsan sonsuza qədər bu zənginlikdən istifadə edir.
Allah dərgahında zaman yoxdur. Hal-hazırda zər aləmindəyik, hal-hazırda məzardayıq, hal-hazırda dirildik, hal-hazırda axirətdəyik. Hamısı tək bir an içində olub bitmişdir.
Malı paylamaq insana sağlamlıq bəxş edər. Malı paylayanın malı çoxalar, yeməyi paylayanın sağlamlığı artar.
Eqoistlik alçaldıcı və utancvericidir. İnsana təvazökar olmaq, başqasını düşünən olmaq yaraşar.
Gözəlliyin ən gözəlini əldə etməyə keyfiyyət deyilər. Keyfiyyətli insan da sevməkdən və sevilməkdən xoşlanan, gözəlliyə aşiq olan varlığa deyilər.
İnsan, hər şeyi Allahın etdiyini bilsə, şirkdən Allahın icazəsi ilə xilas olmuş olar.
İsa Məsih çox təvazökar, çox keyfiyyətli, çox alicənab insandır. İti zəkaya malikdir. Allahı çox dərin düşünən dəliqanlıdır.
Yerin altında maqma qaynayır, meteoritlər həmişə dünyaya toxunub keçir, insanların böyük hissəsi nişan, toy, çek, sənəd arxasınca qaçır. Heç düşünmədən yaşayırlar.
Nə Mehdi məsələsində, nə də İsa Məsih məsələsində ağılın ixtiyarı alınmaz. Onların vəfatından sonra ağlasığmaz çöküş və degenerasiya başlayacaq.
Allahın icazəsi ilə İsa Məsihi görəcəyik. O dövrdəki paltarı və yanındakı əşyalarını da görəcəyik. Yaşı çox olmasına baxmayaraq gənc görünəcək.
2023-cü ilə qədər böyük hadisələrlə keçəcək. Təqribən 2023-cü ildə Allahualəm sakitləşmə başlayıb təqribən 2029-cu ildə kamil mənada gözəllik meydana gələr.
Allaha sevgimizin sübutu Allahın rizasına ən çox uyğun olanı seçmək, Allahın ən çox razı olacağı rəftarı yaşamaqdır.
Allaha qarşı insan ən gözəl rəftarı göstərməklə məsuldur. Orta dərəcədə gözəlliyi müsəlman özünə yaraşdırmaz, ən gözəl rəftarı göstərər.
Hər yeri Allahın ağlının əhatə etdiyini bilən insan bütün diqqətini ən çox Allaha yönəldər.
Mənim hər qrupdan tanışım var. Ateist, rokçu, deist hər ideologiyaya sahib tanışım var, hamısının fikrinə hörmət edirəm.

Adnan Oktar deyir ki... 21 may 2017> Click for more

Qarşısındakı insanı Allahın təcəllisi olaraq görməyən, Allah sevgisini bilməyən biri, şəfqəti, mərhəməti də bilməz.
Çətin, problemli kimi görünən heç bir hadisədən narahat olmaram. Allahın yaratdığını bilər, xeyir gözü ilə baxaram. Nə olursa olsun sevinərəm.
Tale kinolent kimi axır. İnsan səmimi olmaqla məsuldur.
Tramp aktiv və zəkalı insandır. Uzun-uzadı görüş keçirməsinə ehtiyac olmur. Qısa danışıqlar keçirməsi təbiidir, normaldır.
Tramp İngiltərə dərin dövlətinə qarşı çox diqqətli olsun. Türk İslam aləmi də özünə dəstək olsun, tək qoymayaq.
Dəccaliyyətin qan tökmə arzusunun qarşısını almağın yolu, müsəlmanların bir-birini sevməsi və birlik olmasıdır. Bu da hz. Mehdi vəsiləsi ilə olacaq.
Təsadüf xurafatın digər adıdır. Təsadüf deyən elm ola bilməz. Təkamül, təsadüfü izah edən şumerlərdən qalan xurafatdır.
Mənim üçün bir insanın səmimi, dürüst, yaxşı niyyətli olması kifayətdir.
İnsan sevildikdə, hörmət gördükdə xoşbəxt olar. Sevgini yaşamadıqdan sonra hara getsə də, harada olsa da bədbəxt yaşayar.
“Təhqir etmək azadlığı” deyə bir şey heç bir demokratik ölkədə yoxdur. Hər kəs tənqidini və düşüncəsini hörmət içində ifadə etməlidir.
Bütün qəlbi ilə, mənliyi ilə Allahı sevən insan hər kəsi Allahın təcəllisi olaraq sevər. Həqiqi sevgi və dostluq üçün din əsas şərtdir.
MHP bir partiyadan çox bir cərəyandır, bir iddiadır. MHP-nin bölünməsi əsla istənilməz.
Dünyanın hər tərəfində azadlıq, ədalət, sevgi, qardaşlıq istəyən bütün insanlar mehdiyyət həsrəti içindədir.
İncəsənət, gözəllik, estetika axtarmadan paltarın, evin, mebelin təkcə funksional olmasına əhəmiyyət vermək çox böyük çatışmazlıqdır, keyfiyyət yoxluğudur.
Dostluq, qardaşlıq, vəfa inkişaf etmir, lakin texnologiya inkişaf edir. Texnologiyanın inkişafının sevgi ilə paralel olmasını mehdiyyət təmin edəcək.
Quran çərçivəsində ruhən və bədən cəhətdən özümüzü mükəmməlləşdirməklə məsuluq. Quran ruhu gözəlliyi artırmağı tələb edir.
Küçələrdə demək olar ki, xoşbəxt insan yoxdur. İnsan bəyənilməkdən, sevilməkdən çox zövq alar, lakin bəzi kəslər bəyənilmə istəklərini itirmişdir, sevənləri də yoxdur. Bəyənilmək istəyini əxlaqi deyilmiş kimi göstərirlər. Təmiz, baxımlı olmağı cinayət halına gətirdikləri üçün baxımsız, zövqsüz gəzirlər.
Bədənimiz Allahın qanuna uyğun olaraq illərə dözə bilməz, lakin ruh dipdiri olar. Ruh heç yaşlanmaz.
Səmimiyyətin tək yolu Allahı çox sevmək, Allahdan qorxmaqdır. Küfr anlayışında səmimiyyət ən böyük saflıq kimi görünür halbuki tam əksidir. Səmimi olduğu zaman əziləcəyini zənn edir, halbuki səbir etsə və səmimi olsa hər insan həm dünyada, həm də axirətdə çox gözəl yaşayar.
Sevgi olmadığı üçün gənclərin çoxu özü kimi davrana bilmir. Sünilikdən heç cür xilas ola bilmirlər. Səmimi sevgi olduğu zaman süni oluna bilməz.
Səmimiyyətsizlik insanların canını çox yandırır. Səmimiyyətsizlik hakim olduğu üçün həyatları sanki teatr kimi, səmimi sevgini bilmirlər.
Çox düşünmək, çox məsuliyyət almaq zehin və şəxsiyyətin inkişafı üçün çox faydalıdır.
Bizi izləyən gənclər ziyalı, dinamik, çox oxuyan gənclərdir. Hamısının fikirlərinə hörmət bəsləyir, hamısını sevirik.
Axırzamanda ən böyük bəla dəccaliyyətdir. Yəni İngiltərə dərin dövlətidir. Tayyib hocam onlara boyun əymədiyi üçün üstünə gedirlər.
Yayda ictimai nəqliyyat üçün istifadə edilən avtobuslar tamamilə açıq ola bilər. İnsanların istidə narahat olmadan səfər etmələri təmin edilə bilər.
Tayyib hocam, Allah yolunu açıq etsin, sənə salamatlıq versin. Bizim qəlbimizdə özü xanlar xanıdır. Şəxsini sonuna qədər dəstəkləyərik. Hörmətli Bahçelinin Tayyib hocama dəstəyi əhəmiyyətlidir. Ölkəmizin üzərində İngiltərə dərin dövlətinin təzyiqi var. Tayyib hocamı tək qoymarıq.
Eqoist, təkəbbürlü insanların üzündə mehriban, sevgi dolu ifadə yaranmaz.
Tayyib hocam bu millətin vətənpərvərliyini, mənəviyyatını sonuna qədər qoruyan dürüst insandır. Ona haqsızlıq edənlər vicdanlı davranmırlar.
Tayyib hocam dürüst və səmimidir. Sonuna qədər onun yanındayıq. AKP sədrliyi də xeyirli mübarək olsun. Tayyib hocamın saçının telinə zərər gəlməsinə icazə vermərik. Qanunla, hüquqla sonuna qədər mübarizə aparar, yanında yer alarıq.

Adnan Oktar deyir ki... 19 may 2017> Click for more

Türkiyə çox keyfiyyətli hala gətirilsə hər yerdə incəsənət, bağlar, bağçalar, tərtəmiz küçələr olsa beyin axını deyə bir şey də olmaz.
Heyvanlarla uşaqlar arasındakı dostluq ruha çox zövq verir. Heyvanla uşaq arasındakı mehriban, məsum dostluq çox gözəldir.
Quranda "açıq qadın cəhənnəmə gedər" deyə bir hökm yoxdur. Bu, illərlə davam edən yanlış məlumatlandırmadan irəli gələn batil inancdır.
Ruhlarında iman gücü olmayan insanların Allah sevgisini, iman həqiqətlərini, cənnət gözəlliklərini izah edən cümlələri olmur. Lakin mübahisə, söz ilişdirmə, dedi-qodudan söhbət gedəndə çox qabiliyyətli olurlar.
Heyrətverici şəkildə qadın sevgisində, uşaq sevgisində, insan sevgisində çatışmazlıq görünür. Bu sevgisizlik ruhu mehdiyyətlə aradan qalxacaq.
Müsəlmanların parçalara ayrılıb bölünməsi hazırda İslam aləminin ən böyük problemidir. Qurana tabe olub bölünməyə son qoymaq lazımdır. (Rum surəsi, 32: (O müşriklər ki,) öz dinlərini firqələrə ayırmış və özləri də parça-parça olmuşdurlar ki, hər qrup öz əlindəki ilə öyünüb sevinir.)
Məzhəb təəssübkeşliyi müsəlmanlar arasında ciddi gərginliklərə və qarşıdurmalara səbəb olur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki kimi təkcə Qurana tabe olunmalıdır.
Atatürk incə düşünmüş, uşaqlar üçün ayrı, gənclər üçün ayrı bayram elan etmişdir. Bu incə düşüncə Atatürkün gənclərə verdiyi dəyəri göstərir.
Hz. Mehdinin gəlişi İslama, xristianlığa və musəviliyə görə bu əsrdə olacaq. Bu əsrdən başqa vaxt yoxdur.
Çətin günlər və böyük hadisələrlə qarşılaşacağıq və nəticəsi xeyirli və gözəl olacaq. Türkiyə bərəkətli, uğurlu ölkədir.
Möminin hər hərəkəti Allahın məmnuniyyəti üçündür. Allah möminin tək eşqidir. Allah rizası üçün edilən hər səy Eşqimizə göstərdiyimiz sevgidir.
İslama görə dönülməyəcək heç bir səhv, günah yoxdur. Tövbə etsən dönərsən.
Heç bir müxalif səsin susmasını istəmərik. Müxalif səslərin çox olması demokratiyanın gözəlliyidir.
Uşağın könlünü alaraq, mərhəmət edərək tərbiyə etmək gözəl olandır. Əks halda uşağa şüur altında çox mənfi təsir yaradar.
Əzab, əziyyətlər və səbir insanları gözəlləşdirər. Əziyyət çəkən insanlarda kəskin gözəllik olar. Əziyyət çəkməyənlərdə isə kütlük meydana gələr.
Səbir əvvəlcə yorucu kimi görünər. Lakin əslində müsəlman səbirlə ruhən və bədən cəhətdən daha sağlam və gümrah olar, bərəkət tapar.
Heç bir möcüzə ağılın ixtiyarını yox edəcək şəkildə olmaz. Hz. İsa dövründə göydən süfrə endirilməsi də oradakıların məqbul görəcəyi şəkildə olub.
Mən İslama xidmət etməsəm yorularam. İslama xidmət etməklə şövqüm, həyəcanım, xoşbəxtliyim daha da artır. Sevdiyinə xidmət etmək ən böyük həzdir.
Osmanlı arxitekturası xüsusilə evlər və məscidlər baxımından mükəmməldir. İncəsənət tərəfi həqiqətən gözəl olduğu üçün Anadoluda yayılmalıdır.
Diqqət dağınıqlığını aradan qaldırmaq üçün həmişə diqqət məşqi etmək lazımdır. Diqqət həmişə işlətdikcə Allahın istəyi ilə inkişaf edər.
Mömin əfv edəndir, kin saxlamaz, qəzəblənməz. Möminlər arasında uzanan məsələ olmaz.
Kürd qardaşlarımız sevgi dolu, təvazökar, mehriban insanlardır. Onları dəccaliyyətin əlində qoyub tərk etməyəcəyik inşaAllah.
Zorakılığı zorakılıqla aradan qaldırmaq dəccaliyyət üsuludur. İslama görə pis yaxşı ilə, sevgisizlik sevgi ilə, ağılsızlıq ağılla yox edilər.
Müsəlmanın zəngin olmasında problem yoxdur. Allahın razı olmadığı, pulu yığıb toplamaqdır. Müsəlman malını Allah yolunda xərcləyər. Canını və malını Allaha həsr edənə Allah yağış kimi bərəkət verər. Mənim heç bir bankda adıma pulum, malım yoxdur, hamısını Allah yolunda xərcləyərəm.
Tək bir böcəyin ayaq quruluşunda belə böyük sənət və təfərrüat var. Belə kompleks quruluşun təsadüfən yaranması qeyri-mümkündür.
İngiltərə dərin dövləti Yaxın Şərqdə öz aləmində müsəlmanları əzmək üçün YPG/PKK-dan istifadə etmək istəyir. İstifadə etdikdən sonra onları da əzəcəkdir.
Başı açıq, qapalı gənc qızlar, oğlanlar bir çox yerdə birlikdə əylənir, yallı gedirlər. Gənclərin sevinməsi gözəl və doğrudur.
İngiltərə dərin dövlətinin hərəkətlərində nəzakət deyə bir şey olmaz. Etdikləri hər hadisədə xainlik və alçaqlıq vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 18 may 2017> Click for more

Gözəllik sevginin istədiyi bədəndir. Yarpaqlar, çiçəklər, pişiklər, dovşanlar, insanlar Allahın bizə sevdirdiyi gözəlliklərdir. Gözəllik və sevgi birlikdədir. Allah həm gözəl yaradar, həm də sevdirər. Allah sevgini verməsə gözəlliyin mənası olmazdı.
Trampı həm İslam ölkələri, həm də Çin, Rusiya kimi ölkələr tam dəstəkləsin. İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını puç edək.
Amerika və Rusiyanın ittifaq etməsi olduqca normaldır. Trampı, bu dostluğu istəyir deyə tənqid etmək çox məntiqsizdir.
Bir qadını qorumaq, bir qadına hörmət bəsləyib sevmək, qadına nəcib varlıq olduğunu hiss etdirmək həm nemət, həm də zövqdür. Qadınları sözlə və ya gözlə narahat etməmək vacibdir.
Qadınlar özünü azad hiss edirsə, baxımlı və gözəl olması qadağan halına gətirilmirsə, o zaman həyat gözəl, keyfiyyətli və aydın olar.
Gecə klublarında həqiqi əyləncə olması üçün qadınların sərbəst şəkildə hüzur içində əylənə biləcəkləri mühit olması lazımdır. Əhəmiyyətli olan, qadınların şərəfinə zərər gəlməsinin qarşısının tamamilə alınmasıdır. Bu zaman həqiqi əyləncə olar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Ukaz bazarında hər fikrə sahib insana, bütün qadınlara təbliğ edirdi. Paltarına görə heç kimi ayırd etmirdi.
Bütün gənclərin canının yandığı məsələ sevgisizlikdir. Gözəlliyi görə bilməmələri, axtardıqları keyfiyyəti tapa bilməmələri çox canlarını yandırır.
Keyfiyyət üçün çox pula ehtiyac yoxdur. Keyfiyyət könül məsələsidir. İnsan kənddə yaşayar, lakin evin qarşısına gül əkər, təmizləyər, ətrafı tərtəmiz keyfiyyətli olar.
Möminin zamanı çox yaxşı qiymətləndirməsi, zaman mühəndisi kimi davranması lazımdır. Yaxşı plan qurmaq lazımdır. Plan qurulmadıqda zaman insanı udar.
Allah insanlardan səmimiyyət istəyir. Duada da səmimiyyət əhəmiyyətlidir. Allah səmimi duanı qəbul edər.
İman olmadan sevginin, keyfiyyətin və gözəlliyin mənası olmaz. İman da iman həqiqətlərinin izah edilməsi, darvinizmin yox edilməsi ilə yaranar.
Tale sonsuz uzun zamanın sonsuz qısa zaman içində yaşanıb bitməsidir.
PKK-ya qarşı ən təsirli mübarizə dinini yox etməkdir. PKK-nın dini materializm, darvinizmdir. Darvinizmi aradan qaldırmaq ən güclü zərbə olar.
Tale ellips formalı ekranda qarşımızda həmişə keçib gedər. Əvvəlcə dünyadakı taleyimizi izləyərik, sonra sonsuz həyatımızı izləyərik.
İnsanlara əvvəlcə gözəlliyə qarşı meyli öyrətmək, gözəlliyin, sevginin bir tələbi olduğunu izah etmək lazımdır. Gözəllik sevginin libasıdır.
Xoşbəxtlik pulla olmaz. İnsan sarayda yaşayar, lakin xoşbəxt ola bilməz. Xoşbəxtlik imanla, Allah sevgisi və Allah qorxusu ilə olar.
İçki içəni dinsiz görmək olmaz. Xəbərdarlıq edərik, izah edərik, müsəlman olaraq səhvini izah edərik, lakin bu insana qardaşcasına yanaşarıq.
Şeytan diqqəti yayındıra bilər, unutqanlığa səbəb ola bilər, şüur altına pislik pıçıldayar. Ağlı və imanı güclü olan bunlara qarşı kəskin rəftar göstərər.
İman, şübhəyə məğlub olmamaqdır.
Sevginin və sevincin mənşəyi imandır. Allah sevgisidir, Allah qorxusudur. İmanlı insan cənnət bağçasındakı kimi olar.
Sevgi səfərbərliyinin başladılması lazımdır. Bitkilərə, heyvanlara, insanlara, uşaqlara, qadınlara sevgini insanlara öyrətmək lazımdır. Bitkini sevməyi bacaran çəmənlərin üstünə zibillərini atmaz. Sevməyi bacaran dünyanı gözəlləşdirər. Dərin sevgi olmadıqda dünya cəhənnəmə dönər.
Türkiyə çox müasir olmalıdır. İsraildə olduğu kimi həm qatı ortodoks dindarları, həm də ultramüasir dekolte insanları qoruyacaq model olmalıdır.
Qadınların cəmiyyət içində rahat olması üçün qadına hörmətin öyrədilməsi lazımdır. İctimai nəqliyyat vasitələrində qadınlara hörmət göstərilməsi çox əhəmiyyətlidir.
Türkiyənin PKK-ya qarşı görəcəyi ən təsirli iş, darvinist, materialist sistemi çökdürəcək bir təhsil sistemidir. Bunun zərbəsi böyük olar.
Mühacir qardaşlarımız bu vətəndə öz evindəymiş kimi olmalıdır. Bir qonaq qardaşımıza hücum edildikdə bütün vətəndaşlar birlik olub onu qorusun. Suriyalı qonaqlarımızı sevməyənlərdən soruşduğumuz zaman, sevdikləri bir insan belə çıxmır. Bütün dünyaya nifrət və qəzəblə baxırlar.
Tayyib hocamı dəstəkləmək siyasi partiya məsələsi deyil. Tayyib hocamın şövqü, səyi, səmimiyyəti açıqdır, millət olaraq dəstəkləyək. Sevgisiz insanların çirkin sözləri həmişə özlərinə qayıdar. Tayyib hocam haqqında çirkin danışanlar təkcə özlərini kirlədirlər.
Allah İstanbulu mehdiyyət üçün xüsusi hazırlayıb. İstanbul tarixi və çox xüsusi şəhərdir.
Tayyib hocam müasir dəliqanlıdır. Özünə yaxşı dəstək verilsə Türkiyəni gözəl müasir səviyyədə inkişaf edəcək.
Bəziləri qadının baxımlı olmasını, özünə diqqət göstərməsini, gözəl olmasını səhv kimi görür. Halbuki bu qadının ən təbii haqqıdır. Avropada qadının baxımlı olması ilə fəxr edirlər. Burada isə baxımlı olan qadın əzilir.
Keyfiyyəti bilməyən bir insana içində olduğu vəziyyətin vahiməliyini və nə qədər xoşagəlməz olduğunu izah etmək çox çətin olur. Keyfiyyətsizlik fəlakətdir.
Hər yer rəsm əsərləri, heykəllərlə bəzədilsə binaların natəmizliyi aradan qalxsa, küçələr tərtəmiz olsa Avropa Türkiyəyə niyə qarşı çıxsın? Çıxmaz.
Rəsmə, heykələ nifrətlə baxan, qadının gülməsinə belə dözə bilməyən bir zehniyyəti Avropa öz içinə almaq istəməməkdə haqsız deyil.
Bəzi insanlar həyatın demək olar ki, heç bir sahəsində keyfiyyət axtarmır, təkcə yaşamağa çalışırlar. Bu çox dəhşətli haldır. Həyatın çökməsi deməkdir.
Avropanı əsil narahat edən keyfiyyətsizlikdir. Heykələ, rəsmə, musiqiyə düşmən insanları öz həyatlarının içində görmək istəmirlər. Bəzi həqiqətləri anlamazlıqdan gəlmək vaxt itkisinə səbəb olur. Türkiyədə təcili surətdə Keyfiyyət Nazirliyi yaradılmalıdır. Dövlət keyfiyyəti təşviq etməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2017> Click for more

Eyni səs, eyni danışıq, eyni üzün milyonlarla insanın evində eyni anda yaradılması möcüzəvidir, peyk, televiziya kimi səbəblər insanı aldadır.
Müsəlman təbliğ etməklə məsuldur. Qarşı tərəf dinləsə də, dinləməsə də, müsəlman təbliğ etmiş olmanın savabını qazanar.
Allahı səmimi sevmək əhəmiyyətlidir. Həmişə Allahdan yana düşünmək lazımdır.
İngiltərə dərin dövləti PKK-nı İslam cəlladı kimi görür və qatil kimi istifadə etmək istəyir. Yaxın zamanda Bərzaniyə də hücum edə bilərlər. Bərzani PKK-nı əhəmiyyətsiz hesab etməməlidir. Həm dünyagörüşü cəhətdən gəncləri PKK-ya qarşı yaxşı maarifləndirməli, həm də çox güclü hərbi tədbir alınmalıdır.
Müsəlmanların bir-birinə olan sevgisini Allah yaradar. Allahın yaratdığı sevgiyə heç kim mane ola bilməz.
Nur surəsində hicab yoxdur. Əhzab surəsində isə çarşab var. Qadın lazımi hesab etdiyi vəziyyətdə özünü qorumaq üçün çarşab geyinər.
Peyğəmbərlər, dövrlərinin ən müasir insanlarıdır. Bir insanın xəyalında canlandırdığı ən yaxşı, ən vicdanlı, ən keyfiyyətli, ən gözəl insanlardır.
Əlillərə hörmət və sevgi göstərə bilməsi üçün insanın Allahı sevməyi bacarması lazımdır. Allahı sevməyən, Allahdan qorxmayan, heç kimi sevə bilməz.
Mehdiyyət bütün dünyanın qidasıdır. Mehdiyyətin sevgi, iman, keyfiyyət ruhu olmadan dünya ayaqda qala bilməz.
Mədəniyyət və incəsənət həyatın gözəlliyidir. İnsanın ruhundakı cənnət həsrətidir. İncəsənət, keyfiyyət və sevgi yoxdursa həyatın mənası qalmaz.
Türkiyənin sevinci imanla gələr. İnsanlara bir tərəfdən darvinist, materialist digər tərəfdən isə mövhumatçı sistem zorla qəbul etdirilərsə bədbəxtlik baş verər.
İncəsənət, mədəniyyət və keyfiyyət çatışmazlığı Türkiyənin ən mühüm problemlərindən biridir. Mədəniyyət və incəsənət, təkcə keyfiyyət sayəsində inkişaf edər. Keyfiyyət möminin cənnət həsrətindən irəli gələr. İncəsənət və keyfiyyət iman sevgisi ilə yaranar.
Qarşısındakını təsadüf nəticəsində meydana gəlmiş bir növ heyvan kimi görən insanlar yetişdikdə sevginin və dostluğun yaşanması mümkün olmur.
Şəxsiyyət dəyişə bilən şeydir. Əsəbi insan imanla çox mehriban, anlayışlı insan halına gələr. Səmimiyyət və güclü xarakter imanla formalaşar.
İnsan zəif yaradılıb. İmansızlıq geniş yayıldığı üçün insanların çoxu özlərini arxayın hiss etmir və şiddətli stress içində yaşayırlar. Küçəyə çıxır sevgi yoxdur, evə gəlir sevgi yoxdur, etibarlı və səmimi insan tapa bilmir və şiddətli gərginlik yaşayırlar. Bu vəziyyət imanla həll edilər.
Qərb öz aləmində bölgədə mövhumatçılığa qarşı çıxan, qadın hüquqlarını müdafiə edən, müasir strukturun PKK olduğu qənaətindədir və buna görə də, PKK-nı dəstəkləyir. Bu qənaət doğru olmadığı halda, PKK Qərb üçün müsəlmanlara qarşı təsirli silahdır. Türkiyə qadın hüquqlarının, keyfiyyətin, incəsənətin mərkəzi olsa, insanların PKK-nı dəstəkləmək üçün əllərindəki bu bəhanə aradan qaldırılmış olar.
Dəccalın dini aradan qaldırılmadan Dəccalın fitnəsi bitməz. Dəccalın dini Darvinizmdir. Darvinizmin əsassızlığı elmlə izah edilməlidir.
İngiltərə dərin dövləti darvinizmi və mövhumatçı İslam anlayışından iki güclü silah kimi istifadə edir. Bu iki silahı da əllərindən elmlə almaq vacibdir.
PKK ilə aparılacaq ən təsirli mübarizə dinlərini, inanclarını aradan qaldırmaqdır. PKK-nın dini darvinizmdir.
Ən mühüm büt darvinizmdir. Kommunizm, faşizm, terror və zorakılıq darvinizm üzərində qurulub. Darvinizm bitdikdə bunlar da bitər.
İngiltərə dərin dövlətini kökündən dağıdacaq şey, beynini, yəni darvinizmi fikri olaraq aradan qaldırmaqdır. Darvinizm dağıdıldığı zaman bütün planları dağılar.
Darvinist təhsil dəstə-dəstə kommunistlərin yetişməsinə səbəb olur. Təhsil müəssisələrində təsadüf izah edilir. Kommunizmin fəlsəfi təməli gənclərə öyrədilir. Əhəmiyyətli olan bataqlığı qurutmaqdır, ağcaqanadlarla mübarizə aparmaq deyil. Darvinist təhsil terrorist kommunist yetişdirən bir bataqlıqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 16 may 2017> Click for more

Qadın incəliyi görə bilən ağıllı kişini bəyənər. Ağılla sevgi iç-içədir. Ağlı olmayanın ehtirası və sevgini yaşaması qeyri-mümkündür.
Qəzəbi gülünc və alçaldıcı hesab etmək lazımdır. İnsan qəzəblənərək özünü alçaltmamalıdır. Qəzəbi məğlub etmək şeytanı məğlub etməkdir. Qəzəblənməmək ibadətdir. Mömin təvəkküllə, səbirlə hərəkət edərək qəzəblənməz.
Sevgi gözəlliyin ruhudur. Allah sonsuz gözəldir. Təcəlliləri də sonsuz gözəldir. Müsəlman hər şeyi gözəlləşdirməklə məsuldur.
Dünyanın bir çox yerində ədalətdə çöküş özünü hiss etdirir. Ədalətin mükəmməlliyi mehdiyyət zamanında olacaq.
Dindarlığın müasir həyatla ziddiyyət təşkil etdiyini söyləyənlər insanları bilərəkdən və ya bilməyərəkdən dindən uzaqlaşdırırlar. Din hər yerdə yaşanar.
İnsanlara namazı çox çətin göstərdikləri üçün bir çox insan namaz qılmaqdan uzaq qalır. Namaz çox zövqlü və asan ibadətdir. Namazı və dəstəmazı çətinləşdirmək şeytanın insanlara oyunudur. Allah Quranda dəstəmazı bir ayədə izah edir, insanlar onun barəsində 300 səhifə kitab yazırlar.
Türkiyə ziyalı, keyfiyyətli, ultramüasir struktur yaratsa Qərbin PKK-ya dəstəyi tamamilə aradan qalxar.
Türkiyənin edəcəyi ən gözəl şey qadın azadlığına, incəsənətə, keyfiyyətə üstünlük verdiyini, demokratiyanı sonuna qədər müdafiə etdiyini göstərməsidir.
Uşaqlar dünyanın sevincidir. Uşaqların nemət olduğunu əksər insan görə bilmir, uşaq gördükdə sevgi göstərməyi belə düşünmürlər.
Dəccaliyyət görünmədən mehdiyyətin görünməsi mümkün olmur. Dəccaliyyətin mərhəmətsizliyi və sevgisizliyi hal-hazırda bütün dünyanı yandırır.
Qadın nifrəti müəyyən mənada ruhi xəstəlikdir və əxlaqsızlıqdır. Qadını haşa alçaldan üslubdan istifadə edənlər içlərindəki qaranlığı göstərirlər.
Heç bir insan maddənin əslini görməmişdir. Heç bir insan beynindən çölə çıxıb maddənin əsli ilə təmasda olmamışdır.
Tayyib hocamın İslam Birliyi sevdası var və bu yolda əzmkar və qətiyyətlidir.
Sevgisizlik sanki bir taun kimi dünyanı bürümüşdür. Dünyanı bu xəstəlikdən xilas edib sevgini dünyaya hakim edəcəyik inşaAllah.
Bir incəsənət xadiminin unudulması çox acınacaqlı haldır. İncəsənət xadiminin həyatda olarkən də, vəfatından sonra da həmişə ehtiramla anılması, dəyərinin bilinməsi vacibdir.
Əxlaq sisteminin quruluşunda, bir insanın bütün ictimai tərəflərində din var. Din mədəniyyəti dərsi olmasın deyənlər həyat öyrənilməsin demiş olurlar. Gənclər bütün dinləri, inancları, məzhəbləri, ideologiyaları mütləq öyrənməlidir. Belə olmadığı halda, cahil yetişmiş olurlar.
Gənclərin böyük əksəriyyətində Quran müsəlmanlığı ruhu var. Mövhumatçı, sevgisiz, səmimiyyətsiz zehniyyətə isə haqlı şəkildə əks reaksiya göstərirlər.
Darvinist təhsil, insanların ruhundan sevgi, mərhəmət və anlayışı aldı. Darvinist təhsilin insani duyğuları zəiflətməsi çox böyük fəlakətdir.
Atatürkün səmimi dindar olduğunu izah edən və həqiqi Atatürkü sevdirən mənim əsərlərimdir.
İslamı təbliğ etmək üçün, dini izah etmək üçün qarşılıq istənilməsi qorxunc vəziyyətdir. Din mənfəət gözləmədən izah edilər.
Türkiyənin İslam aləminə öncül olması üçün Quran müsəlmanlığı ilə hərəkət etməsi və mehdiyyəti isnad nöqtəsi kimi qəbul etməsi lazımdır.
Əvvəllər kürdlərə əksər insan hörmət göstərməzdi. Bu çox əxlaqsız münasibət idi. Kürdlərin alicənablığını, mərdliyini, mehribanlığını anlamırdılar. Kürd deyildikdə aşağı keyfiyyətli insan ağla gəlir. Sevgisiz, mərhəmətsiz olanlarda hələ də kürd nifrəti var, lakin bunlar bütün dünyaya qarşı nifrət doludurlar.
Din insanı çıxılmaz vəziyyətlərə sürükləməz. Allah səmimiyyəti əsas götürər. Din sadə və asandır.
Təhsil sistemində dəyişiklik olması lazımdır. Əzbərçi, imtahana əsaslanan təhsil sistemi deyil, filmlərlə, sərgilərlə əyləncəli təhsil olması vacibdir. Təhsilin əsas məqsədi insanların ümumi bilik qazanmasıdır və bu ümumi biliyi gündəlik həyatında istifadə edə bilməsidir. Sistem buna görə olmalıdır.
Tayyib hocamla Trampın görüşməsi inşaAllah xeyirlərlə nəticələnər. İkisi də qiymətli liderlərdir, Allah müvəffəqiyyətlər nəsib etsin.
Ölümdən qaçan, canını qurtarmağa çalışan insanları ölkəmizdə istəmirik demək, çox çirkin əxlaqdır. Biz suriyalıları sevirik.

Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2017> Click for more

İnsan öldüyü anda başqa aləmə keçər. Ölümlə birlikdə insanın görməyi kəskinləşər və dərhal başqa aləmə keçər.
Müsəlmanların bacı-qardaşlığını dayandıran, dostluğu, hamilik sistemini aradan qaldıran bir anlayışa müsəlmanların boyun əyməməsi lazımdır.
Sevgi Allahdan nurdur. Kainatın və imtahanın yaradılmasının məqsədi sevgidir. Dəccaliyyət isə “sevgini yox edəcəyəm” deyə ortaya çıxdı.
Qurana əsaslanan həqiqi İslam yaşanmış olsa İslam əxlaqı dünyaya sürətlə yayılar və hakim olar. Mövhumatçı İslam anlayışına qarşı, həqiqi İslamı izah etsək islamofobiya aradan qalxar və dünya zövqlə İslama yönələr.
Darvinist, materialist, eqoist və qısqanc yetişdirilən bir insanın qarşısındakına güvənməsi və özünün etibarlı olması qeyri-mümkündür. İnsanların ətrafında etibar edə biləcəkləri heç kimin olmaması bu dünyada yaşana biləcək ən böyük fəlakətlərdən biridir.
İnsanların böyük qisminin həyatı sadəcə funksional olur. Gözəllik, keyfiyyət, estetika axtarışları olmur. Bu, qorxunc bədbəxtlik gətirir. Heç nədən zövq almayan insanlar çoxluq təşkil edir, nə bir çiçəyə, nə də mənzərəyə baxan olmur. Xoşbəxtlik axtaran ruhla qarşılaşan insan nadir olur.
Qurtuluş, gözəllik, sağlamlıq bütün dünyanı əhatə edəcək. Mehdiyyətin liderliyində Quranın gözəl ruhu bütün dünyaya hakim olacaq inşaAllah.
Uşaqların heç bir gərgin mühitlə təmasda olmaması lazımdır. Onlara sadəcə sevgi, şəfqət və mərhəmət göstərmək lazımdır.
Risalə-i Nur oxuyan insan səmimiyyətin ruhunu hiss edər. 3-5 səhifə belə oxusa tam fərqli ruh halı qazanmış olar.
Yaxın Şərqdəki vəziyyətdən əsas mənfəət əldə edən İngiltərə dərin dövlətidir. Lakin sonunda mehdiyyət vəsiləsi ilə İslam aləmi müvəffəqiyyət qazanacaq.
Qadının ruhuna ən çox təsir edən ehtiras, dərinlik, ağıl və sevgidir. Qarşısındakında ağıl və dərinlik görməyən qadın mənəvi cəhətdən ölmüş deməkdir.
Bacarıqlı münafiq, axmaqca yalan danışır, qeyri-sabitlikdə, şərəfsizlikdə, xainlikdə ən yüksək həddə çatmış varlıq deməkdir.
Darvinizm bütün fəlakətlərin, bu sevgisiz ölü dünyanın əsas dini və fəlsəfi zəminidir. Bu qaranlıq bataqlıq, qurudulmadan insanlar xilas ola bilməz.
Mehdi camaatından çıxan bacarıqlı münafiqdir və bu münafiqlər dəccal nümunəsidir. Hədisdə 30-a qədər dəccal çıxacağı bildirilib. Şeytan şeytanla asan əlaqə yaradar. Bacarıqlı münafiqlər də dərin dövlətinin izini tapmaqda sanki it kimi izi göstərər.
Allah axirətdə təkcə Qurandan məsul olduğumuzu və Quranın kafi olduğunu bildirmişdir. Dinin asan olduğunu bildirən Allahdır. Allah; "dilinizin uydurduğu yalandan ötrü ona halal, buna haram deməyin" deyə buyurur.
Şagirdlərin imtahan stresinə salınması çox yanlışdır. Təhsilin uşaq üçün əyləncə olması lazımdır. Hər şeyi sevinclə öyrənmələri doğru olar. Uşaqları istifadə etməyəcəkləri məlumatlarla doldurmaq deyil, onlara istifadə edəcəkləri məlumatları öyrətmək lazımdır. Uşaq təhsilin faydasını görərək öyrənməlidir. Məktəblərdəki təhsildə ümumi biliyin üstün olması lazımdır. Ən başdan etibarən qabiliyyətlərinə əsasən qruplaşdırılmaları faydalı olar.
Bir insanın dürüstlüyü həmən anlaşılar. Səmimiyyətsiz insanın üslubu necə dərhal görünürsə, dürüst insanın keyfiyyəti də dərhal görünər.
Qəlb oxşayan, kabil-i xitab (təmas qurula bilən) olduğunu göstərən olmaq əhəmiyyətlidir. İnsanlara yuxarıdan-aşağı baxan, əsəbi insanların təbliğ etməsi təsiredici olmaz.
Münafiqlər və küfr əhli dünyanın hər yerində fitnə törədərkən, İslam aləminin hər yerində qan axarkən, müsəlmanlar bir-biri ilə mübarizə aparmamalıdırlar.
Hədisdə, hz. Mehdi vəsiləsi ilə sevgisizlik və səmimiyyətsizlik fitnəsinin bitəcəyi bildirilib. Mehdi sevgi və səmimiyyət müəllimidir.
Müsəlmanlar bir-birlərinə qarşı sevgi dolu olmalı və bir-birləri ilə mübarizə aparmamalıdır. Mömin enerjisini küfr əhli ilə elmi mübarizə aparmağa sərf edər.
Mömin həmişə əfv edən olmalıdır. Allah əfv edəndir. Mömin də qardaşının tövbə edib düzəlməsinə sevinər.
İnsanları qazanmağa çalışmaq əhəmiyyətlidir. Hər insan səhv edə bilər, insanlara səhvini düzəltmə imkanı vermək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 may 2017> Click for more

CHP xalqı sevgi ilə qucaqlasa, solun ən sağına gəlsə, radikal solun jarqonunu tamamilə tərk etsə, çox müvəffəqiyyətli partiya olar.
İmam Rəbbani, hz. Mehdi zühur etdiyi zaman fiqh alimlərinin ona düşmən olacağını söyləmişdir. “Bu şəxs dinimizi dəyişdirir” deyəcəklər.
Allah heyvanları şəfqətimizi çox təhrik edəcək şəkildə yaradır. Hamısı çox gözəl, hamısı çox sevimlidir. Bu, Allahın çox gözəl nemətidir.
Qurana möhkəm sarılmaq, Allahın hökmlərinə Allah sevgisi ilə güclü bağla sarılmaq insanın ruhən və bədən cəhətdən güclü olmasını təmin edər.
Mömin israrla özünü səthi olmaqdan, alçaqlıqdan qoruyar. Səthi insanların güldükləri şeylər çox keyfiyyətsizdir. Nəcib insan səthilikdən uzaq dayanar. Səthiliyə səthi olaraq qarşılıq vermək müsəlmana yaraşmaz. Müsəlmanın hər rəftarının nəcib olması lazımdır.
İnsanın həmişə özünü inkişaf etdirməsi əhəmiyyətlidir. Mömin Quranla, İslamla özünü təmizləməli, səthi olmaqdan, adilikdən xilas olmalıdır.
Dostlarım Allahı çox sevən, Allahdan qorxan, sevgini, mərhəməti bilən, nəzakətli, keyfiyyətli insanlardır. Bir çox insan dostluğumuzu qısqanır. Bizim dostluğumuzu qısqananlar öz cəhənnəm kimi dünyalarından qəzəblə bizi izləyirlər, biz öz cənnət kimi dünyamızda yaşayırıq.
Dəccaliyyət hər gün dünya səviyyəsində sevgisizliyi təlqin edir. Biz də bunu hər gün ilahi müsbət enerji ilə elmi yolla yox edirik. Dəccaliyyətin sevgisizliklə insanları fəlakətə cəzb edən fəaliyyətinə qarşı biz hər gün sevgidən bəhs edərək fəlakəti dayandırmağa çalışırıq.
Kainatın mövcud olma məqsədi sevgidir. Sevgi olmadıqda həyatın məqsədi aradan qalxar, sevgi olmadıqda fəlakət gələr.
İnsan nəzarətsiz buraxılmayıb. Allah hər an hər insanın qəlbinə, vicdanına doğrunu vəhy edər. Bu, insanlar üçün çox böyük nemətdir. Səmimiyyət insanın Allahın vicdanına vəhy etdiyinə tabe olması, bu ilhamı eşitməməzlikdən gəlməməsidir.
İnsanın özünü dərmanın xilas edəcəyini zənn etməsi yanlışdır. Sağaldan Allahdır, dərman vəsilədir.
Qəlbim təmizdir deyən, lakin Allahın mövcudluğunu gördüyü halda, Allaha şükür edib sevgi göstərməyən insan səmimi davranmış sayılmır.
Səmimi olan bütün qullar xilas olar. Səmimi olan Allahın mövcudluğunu bütün ehtişamı ilə görər və Allahın yaratma məqsədinə görə yaşayar.
Qurana tam tabe olmaq Quranın ifadəsi ilə şəfadır. Quranı tam yaşayan ruhən də çox sağlam olar.
Darvinizmi, materializmi fikri olaraq yox etmək demək, dünyadakı ən böyük zəfəri qazanmaqdır. Bu zaman Türkiyə əleyhinə olan bütün qüvvələr zərərsizləşər.
Lisey illərinə qədər dindar olan bir çox gənc darvinizmi öyrəndikdən sonra dindən uzaqlaşıb kommunist ideologiyanı mənimsəyir və şiddəti, qarşıdurmanı, terroru guya qanuni görməyə başlayır. Buna qarşı həll yolu, ancaq gənclərə düzgün təhsil verilməsi ilə mümkün olar.
PKK/YPG-yə qarşı ən gözəl, ən təsirli mübarizə beynini elmlə vurmaq, yəni anti-darvinist, anti-materialist təhsil verməkdir. Terrorun bitməsi üçün terrorist yetişməsinin qarşısının alınması lazımdır. Əsas məsələ bataqlığı qurutmaqdır. Terrorist, darvinist, materialist təhsillə yetişir. Əgər bu bataqlığı qurutsaq məsələni kökündən həll etmiş olarıq.
Sevgisizliyi milli problem kimi ələ alıb, təcili həll yolu tapmaq üçün səy göstərmək lazımdır. Sevgi səfərbərliyi elan edək.
Hər evin önü çiçəkli, baxımlı olmalıdır. Evlər, paltarlar və hətta insanların bütün həyatları təkcə funksional olur. Tək məqsəd həyatda qalmaq olur. İncəsənət, gözəllik, estetika, keyfiyyət istəyən və həsrət çəkən bir həyat olmadıqda həyatın sevinci və zövqü də olmur.
Bir çox yerdə gözəllik təltif edilmir, hətta tam əksinə onu ittiham edirlər. Bu da gənc qızları baxımsızlığa və özünə qarşı diqqətsizliyə yönəldir.
Uşaqlara mütləq praktik tibb biliyinin də verilməsi əsas şərtdir. Təkcə tibb fakültəsinə gedən deyil, təhsil alan hər kəs təməl bilikləri öyrənməlidir. Uşaqlara mütləq incəsənət təhsili də verilməlidir. Gözəl insan, gözəl məkan, gözəl mühit necə yaradılar, bunlar məktəblərdə öyrədilməlidir.
Təhsilin təməli nəzakətli insan olmağa təşviq olmalıdır. İmtahanlarla uşaqları sıxışdırmaq deyil, zövqlə öyrənmələrini təmin etmək lazımdır. Uşaqlara nəzakətli, mədəni olmağın zövqünü hiss etdirmək vacibdir. Mədəni olduğu zaman həyatın hər sahəsində müvəffəqiyyətli olacağını göstərmək lazımdır.
Uşaqları sərgilərə, muzeylərə aparmaq, hər mövzunu vizual üsullar işlədərək izah etmək əhəmiyyətlidir. Tarix, coğrafiya, hər mövzuda muzeylərdə izah edilə bilər.
Taxta stullar üzərində, havasız siniflərdə deyil, filmlərdən istifadə edərək, bağçada sevinc içində söhbət edərək təşkil edilmiş təhsil sistemi olmalıdır. Uşaq məktəbə getməyi əziyyət kimi deyil, ümumi biliyinin, keyfiyyətinin artacağını bildiyi əyləncə olaraq görməlidir. Bu zaman öyrəndiyini unutmaz. Mənanı unutduran təhsil sistemi olduqda uşaq dərinlik ala bilmir, sevgisizlik yayılır, fəlakət addım-addım inkişaf edir.
Allahı inkar edən darvinist fəlsəfənin dövlət əli ilə gənclərə öyrədilməsinə son verilməsi lazımdır. Hər yerdə Allahın sənəti izah edilməlidir.
Möminlər Allahın sevgisini itirməkdən, Allahı incitməkdən qorxarlar. Beləliklə Allaha olan sevgilərini gücləndirər, daha yaxın olarlar.
Allah qorxusu, sevdiyini incitməkdən qorxmaqdır. Biz ən çox Allahı sevirik. Allah qorusun Onu incitdiyimiz zaman dəhşətli acı hissi yaşayarıq.
Hadisələri hər zaman ağıllı qiymətləndirmək lazımdır. Bəzən insanlar çoxsaylı kütlələrin təsiri altında qalaraq hərəkət edir. Təklikdə nəcib olmaq lazımdır.
Allah sevgisi və Allah qorxusu ilə sevgisizlik aradan qaldırılar. Allahı sevmədən insanların bir-birlərini həqiqətən sevmələri qeyri-mümkündür.
Sevgisizlik milli fəlakətdir. Dövlətin sevgisizliyin necə bəla olduğunu görüb buna görə mədəni tədbir alması lazımdır. Dövlətimiz sevgi səfərbərliyi başlatsın. Hər kəsin bir-birinə sevgi, mərhəmət göstərməsi lazımdır. İnsanları, bitkiləri, heyvanları sevmək əhəmiyyətlidir.
Elektronlar nüvənin ətrafında minlərlə km. sürətlə fırlanır və heç biri digərinə dəymir. Atomda Allahın möhtəşəm sənəti var.
Atomlar təxminən 15 milyard ildir ki, mövcuddur və heyrətamiz sürətlə hərəkət edirlər, lakin nə atomlar, nə də atomaltı hissəciklər bir-birləri ilə heç toqquşmurlar.
Analar Allahın ən gözəl təcəllilərindən biridir. Ananı sevmək Allahın təcəllisini sevməkdir. Ana hər gün sidq-ürəkdən sevilər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 may 2017> Click for more

Bütün dünyanı yatırdan, eqoistliklə, sevgisizliklə məhv edən qaranlıq yorğan darvinizmdir. Biz bu darvinizmi yox edib dünyanı aydınlığa qovuşduracayıq.
İnsanlara şəfqət və sevgi ilə yaxınlaşmaq, dost olmaq lazımdır. İman təbliği sevgi və mərhəmətlə edilər.
Həqiqətən sağlam yaşamaq Qurana tabe olmaqla mümkündür. Quran şəfadır. Qurana tabe olunduğu zaman kədərlənmə, ümidsizlik tamamilə aradan qalxar, insan sağlamlıq qazanar.
Qadınlar dünyadakı ən gözəl varlıqlardır. Allahın Camal adının ən mükəmməl təcəllisidir qadınlar. Mərhəmət, incəsənət, incəlik tərəfləri üstündür.
Keyfiyyət bütün dünyada insanların ruhuna xitab edən duyğudur. Hər insanın şüur altında keyfiyyət həsrəti var.
Xəstəlik xüsusi yaradılar. Sağlamlıq da, xəstəlik də Allahın sənətidir. Xəstəlik qarşısında mömin təvəkküllüdür. Xəstəlik insanın təkəbbür hərisliyini, özündən razılığını və dünyaya aludə olub Allahı unutma təhlükəsini aradan qaldırar. Xəstəlik Allahın ledün sənəti içində gözəllikdir, cənnətə vəsilə olar.
Şeytan darvinizm yolu ilə insanlarla sanki lağ edir. Hər şeyi təsadüflə izah etmək elm deyil, məntiqsizlikdir.
Mövhumatçılıq İslamı daxilən çökdürmək üçün şeytanın planlaşdırdığı sistemdir. Dərin düşünməyi, yaradıcı gücü yox edir və insanları keyidir. Mövhumatçı sistemin insanları boğmasına imkan verməyək. Quranın şən, azad, istiqanlı, mehriban, gözəl ruhu ilə dünyanı cənnətə döndərək.
Zövqsüzlük ürküdücü şeydir. İncəsənət və Keyfiyyət Nazirliyi yaradılıb çox güclü nəzarət həyata keçirilməlidir ki, zövqsüzlüyə imkan verilməsin. İncəsənəti, gözəlliyi aradan qaldırıb təkcə təməl ehtiyacları ödəyib yaşamaq mədəniyyəti hakim olduqda dünya sanki cəhənnəmə dönür.
Bəyənilməyi, gözəl olmağı cinayət halına gətirdikdə insanların bir çoxu özünə diqqət yetirməkdən imtina edir. Bu zaman da gözəlliklər aradan qalxır.
Türkiyə dünya incəsənətinin mərkəzi olsun. Böyük sərgilər açılsın, incəsənət yarışları olsun, yaradıcılıq gecələri təşkil edilsin. İncəsənətin yox olması fəlakətdir.
İstanbuldakı struktur, şəhərin estetikasını tamamilə aradan qaldırır. Şəhəri kənara tərəf inkişaf etdirib mərkəzi və Bosfor boğazını yamyaşıl etmək lazımdır.
Türkiyənin etməsi lazım olan şeylərdən biri, darvinizmi elmi olaraq aradan qaldırmaq, ikincisi də ultramüasir keyfiyyətli ölkə olmaqdır.
Amerika və Rusiyanın PKK-nı dəstəkləməsinə qarşı ən təsirli cavab PKK-nın beyninin, yəni darvinizmin aradan qaldırılması olacaq.
Ədalətli rejim, mehdiyyət, İslam Birliyi və Qurana tam tabe olunduqda mümkün olar. Xurafatlar olmadan Qurana tabe olmaq dünyanı cənnətə döndərər.
PKK-nın beyninin dağıdılması darvinizmin çökdürülməsi ilə mümkün olar. Darvinizmin çökdürülməsi dünyadakı bütün ateist sistemə elmi zərbə olar.
Quranda təkamül vardır deyənlərdən qardaşlarımız cinlər, mələklər, cənnət köşkləri, cənnət qılmanlarının necə yaradıldığını soruşsunlar. Mələklər, cinlər, cənnət necə təkamüllə yaradılmadıysa insanlar da təkamüllə yaradılmamışdır. Hz. İsa necə ki, palçıqdan quş formasında bir şey düzəldir və o bir anda canlı quşa dönürsə, insan da Allahın ruh verməsi ilə insan olmuşdur. Təkamül yoxdur. Hz. Musa əlindəki əsanı atdığı zaman əsa tam canlı ilana necə dönürsə, insan da bir anda insan olaraq yaradılır, mərhələ-mərhələ deyil.
Darvinizmi elmi dəlillərlə yox etmiş olmağımız təkamülçülərin xoşuna gəlmədi. İndi əbəs yerə Quranla təkamülü uyğunlaşdırmağa çalışırlar.
Quran ilə təkamülü uyğunlaşdırmağa çalışanlar çox məntiqsiz açıqlamalar verirlər. Quranda təkamülə dair heç bir ayə yoxdur. Zər aləmində bütün insanlar bütün bədən üzvləri ilə tam olaraq yaradılıblar. Sonra dünyaya göndəriliblər. Təkamüllə mərhələ-mərhələ yaradılma yoxdur.
Çobanyastığında Allahın ruhu var dediyimiz zaman, hamısının Allahın əmrinə tabe olduğunu ifadə edirik. Allahın ruhu hər yerdədir, bütün kainatı əhatə etmişdir.
Mənzil camaatı təmiz, sevgi dolu gözəl insanlardan ibarətdir.
Cənab Kamal Kılıcdaroğlu dəyərli insandır. Müxalifət lideri olaraq vətən, bayraq, dövlət üçün səmimiyyətlə səy göstərir. Lider olmaq çətin vəzifədir.
Qadın geyəcəyi paltarı adət-ənənəyə və vəziyyətə görə öz vicdanı ilə seçər. Allah özlərini qorumaları lazım gəldikdə qadınların çarşab geyməsini söyləmişdir.
İslamın şərti 5-dir, demək doğru deyil. İslamın şərti Quranın bütün ayələrinə tam tabe olmaqdır.
Lazımsız şübhələrlə müsəlmanlara sui-zənn bəsləmək Allah qorusun fitnəyə səbəb olar. Müsəlman xeyir gözü ilə sadə düşünməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2017> Click for more

Uşaqlara 2-3 yaşlarından etibarən Allah sevgisini, cənnətin varlığını izah etmək, imanın sevincini yaşamasını təmin etmək lazımdır.
Qadağalar, Allahdan qorxulduğu zaman, Allah səmimi sevildiyi zaman dağılar. Quran insanları sıxan bütün qorxuları, bütləri dağıdıb insanı azad edər.
Nəfsi üçün yaşayan səmimi ola bilməz. Başqasının yaxşılığı üçün yaşayan səmimidir.
Bəyənmək, bəyənilmək insanları maraqlandırmaz hala gəlibsə insanların yaşama sevinci qalmamış deməkdir. İncəsənətin, gözəlliyin təşviq edilməsi əhəmiyyətlidir.
Azadlıq, incəsənət, qadın hüquqları hakim olduqda dünya İslama və Türkiyəyə yönələcəyi üçün İngiltərə dərin dövləti bu təşəbbüsün qarşısını almaq istəyir.
İncəsənət yox olduqda, sevgi də yox olur. Sevgi yox olduqda gözəllik və mərhəmət də yox olur, yerinə mərhəmətsiz, eqoist, keyfiyyətsiz həyat yayılır.
İman təbliğində gözəllik, incəsənət və keyfiyyət çox əhəmiyyətlidir. Hz. Süleymanın sarayının ehtişamı təbliğdə çox müsbət təsir edirdi.
Bəzək və gözəlliyin hamısı Allahın sənətidir. Bütün çiçəklər bəzəklidir və göz oxşayır. Kəpənəklər, quşlar hamısı cazibədardır, göz oxşayandır.
Qadın hüquqlarını Avropadan daha irəliyə aparan, incəsənəti, elmi dəstəkləyən bir Türkiyəni heç kim qarşısına almaz.
Müasirliyin, keyfiyyətin, qadın azadlığının sahibi Türkiyə olmalıdır. Türkiyə bu mövzuda nümunə olsa hər kəs Türkiyə ilə dost olar. Türkiyənin çəkdiyi əsas çətinliyin səbəbi müasirliyə, qadın azadlığına dəyər verdiyini vurğulaya bilməməsidir. Bu edilsə Türkiyə əleyhinə olan vəziyyət bitər.
Heç kim Türkiyəyə YPG/PKK ilə ittifaq etmə ağlı verməsin. Bu, İngiltərə dərin dövlətinin ağlıdır. Türkiyə belə oyuna düşməz.
Quranda təkamüllə yaradılış yoxdur. Quranda təkamül vardır deyənlər zər aləmindən, Musanın əsasının bir anda ilana çevrilməsindən heç bəhs etmirlər. Zər aləmində insanlar bütün bədən üzvləri ilə mövcuddur, zər aləmində təkamüllə yaradılış yoxdur. Cənnət bağları, qılmanlar, hurilər təkamüllə yaradılmır.
Münafiqlər həmişə alçaldılaraq yaşayan şeytani məxluqlardır. Möminlər isə həmişə güclüdür.
Münafiqin münafiqi tapma qabiliyyəti güclüdür. Müsəlman da münafiqin bu qabiliyyətindən İslam üçün istifadə edər.
Müsəlman üçün münafiqin varlığı vacibdir. Müsəlmanın güclənməsinə, doğru və səhv olanları ayırd etməsinə vəsilə olar.
Türkiyə də daxil olmaqla, bir çox ölkənin qızıl ehtiyatı İngiltərədə saxlanılır. Müharibə halında bu qızılların müsadirə olunması riskinə qarşı tədbir alınmalıdır.
İngiltərə dərin dövlətinin işlətdiyi ən güclü taktikalardan biri əvvəlcə iqtisadiyyata gizlincə daxil olmaq, sonra da iqtisadiyyatı daxilən çökdürməkdir. Osmanlı dövründə İngiltərə dərin dövləti dost görünüb, Osmanlıya hərbi və ticari yardım edəcəyini vəd edərək Osmanlını çökdürdü.
İngiltərə dərin dövlətinin necə struktur olduğunu bütün ziyalılarımız və aidiyyətli təşkilatlar bilir. Bu bəla yoxmuş kimi davranmaq ağıllı deyil.
PKK-nın Türkiyənin cənubunda kommunist dövlət yaradıb İslam aləmi ilə əlaqəmizi kəsmək istədiyini illərdir ki, söyləyib lazımi xəbərdarlıqları edirik.

Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2017> Click for more

Sevgi üçün Allahı çox sevmək, Allahdan qorxmaq lazımdır. Bundan sonra sevginin qapısı açılar və ehtiras dərəcəsi yüksələr.
Quran tam yaşandığı zaman din və həyat çox gözəl olar. Quran insanların üzərindəki bütün zəncirləri, təzyiqləri aradan qaldırar. Mümkün olduğu qədər azadlıq olar.
Tayyib hocam cəsur, təmkinli və inadçıdır. İslam üçün göstərdiyi səy də güclüdür. Həyatı əziyyətlə keçmiş dava adamıdır. Buna görə onu sevirik. Tayyib hocam vəzifəsini yerinə yetirənə qədər heç kim ona mane ola bilməz. İngiltərə dərin dövlətinə qarşı həmişə özünü qoruyub dəstəkləyəcəyik.
Atatürk kommunizmin, göründüyü hər yerdə fikri olaraq əzilməsinin lazım olduğunu söyləyir. Bu, yerinə yetirilməsi lazım olan çox mühüm faktdır.
Qadınlar dünyanın və cənnətin ən gözəl bəzəyidir. Bütün insanların mömin qadının necə gözəl, şərəfli, nurlu, cazibədar olduğunu görməsi əhəmiyyətlidir.
2023-cü ildə, inşaAllah Türkiyə İslam aləminin lideri mövqeyinə gələcək.
Türkiyə ultramüasir olsa, keyfiyyətə, incəsənətə, qadın hüquqlarına ən yüksək dəyəri versə Avropadakı Türkiyə əleyhinə mövqe və PKK dəstəyi bitər.
Nisa surəsinin 75-ci ayəsində ifadə edildiyi kimi, müsəlmanlar böyük çətinliklə qarşılaşdıqları zaman Allahdan xilaskar, Mehdi istəyirlər.
Çox sayda sevgisiz insan var. Sevgisiz insanların aldığı qarşılıq ruhlarının çirkinliyinin üzlərinə əks olunması olur. Sevgisiz insanların qəzəb dolu sözləri təkcə öz canlarını yandırır. Bu cür insanların əl çəkmədiyi müsəlmanlar daha da gümrahlaşır və gözəlləşir.
Dəccaliyyətin yaratdığı qadın düşmənçiliyi və nifrətini mehdiyyət aradan qaldıracaq. Mehdi dövründə qadınlar mümkün qədər azad olacaq.
Dəccaliyyət qadınlar məsələsində böyük oyun oynayıb. Dünyanın ən gözəl neməti olan qadınları, nifrət edilməsi lazım olan varlıq kimi göstərib.
Müsəlmanların çoxu Qurana tam tabe olmadıqları üçün İslam aləmi parça-parçadır. Məzhəb təəssübkeşliyi ucbatından ağlasığmaz vuruşmalar yaşanır. Qurana tam tabe olunduğu zaman döyüş səbəbi olaraq görülən hər şey aradan qalxar. Dünyaya böyük rahatlıq və hüzur gələr.
Dünyanın gözəl olmaması üçün səbəb yoxdur. İnsanlara minalı ərazilər, hörgülü məftillər, sərhədlərin olması çox normal gəlir. Boşuna müharibələr vardır. Hər dinin mənsubu, hər irq çox gözəldir, hər kəs dostca birlikdə yaşaya biləcəyi halda, süni səbəblər ucbatından bir-birləri ilə döyüşürlər.
Hal-hazırda dünya səviyyəsində ateist masonlarla Allaha iman gətirən masonlar arasında çox güclü elmi mübarizə davam edir.
Dəccaliyyət filmlərlə, kitablarla, feili döyüşlərlə həmişə qəzəb, nifrət təhsili verir. Bu mənfi enerjiyə qarşı müsbət enerji lazımdır. Buna görə də, israrla sevgini izah etmək əhəmiyyətlidir. Bir qrup insanın səmimi izahatı, səmimi müsbət enerjisi bütün dünyanı dəyişdirməyə kifayət edər.
Bəzi insanlar kürd deyildikdə sanki təhqirmiş kimi qəbul edir. Halbuki kürd demək dəliqanlı, fədakar, nəcib, igid, şərəfli deməkdir. Qaraçı olmağı da müəyyən mənada alçaltma hesab edirlər. Bu da çox əxlaqsızcadır. Qaraçı demək səmimi, təvazökar, şən deməkdir. İrqçiliyin zərərli təlqinləri ucbatından insanların dəyərini bilmirlər. Rus, rum, ərəb, qaraçı, kürd, hamısı çox dəyərlidir.
Səmimiyyət ruhun və ağlın qidasıdır. Allah səmimi qullarının xilas olacağını bildirib.
Səmimiyyət çox əhəmiyyətli mövzudur. Səmimiyyət bəzən insana baha başa gələr, nəfsinə çətin gələr, lakin səmimiyyətdə müqavimət göstərmək lazımdır.
Hz. Xızırın hadisələri yönləndirməsi ağlın ixtiyarı aradan yox olacaq şəkildə olmaz. Bildirmədən hadisələrdə vəzifəsini yerinə yetirər.
Mehdi və İsa Məsihdən dərhal sonra çox sürətli pozulma başlayacaq. Hal-hazırda dünyaya gələn uşaqlar həm Mehdini, həm də pozulma dövrünü görəcəklər.
İmtahanın mükəmməl və heyrət edici sistemi var. Nə olursa olsun ağlın ixtiyarı alınmaz.
Mehdiyyət dalğalı dənizdə hərəkət edən möhkəm gəmi kimi irəliləyir və dayandırıla bilmir. Mehdiyyət dünyanın taleyində var.
Tarixin təkamülü deyə bir şey yoxdur. Hamımız müəyyən edilmiş taleyi izləyirik. Bütün hadisələr taledə yaradılıb.
"Yetiş ya Mehdi, yetiş ya İsa Məsih" deyirik. İmam Mehdi və hz. İsa zühur etmədən bölgədəki qan bitməz. Mehdinin zühuru qiyamətin əlamətidir, qiyamət çox yaxındır.
Kiminsə xoşuna gəlsin deyə heyvanları sevimli göstərməyə çalışarkən, əziyyət verən əməliyyatlar edənlərə mane olmaq lazımdır.
Siyasətə real şəkildə qoşulmağı heç vaxt düşünmürəm. Ustadım Bədiüzzaman da "siyasətdən Allaha sığınıram" demişdir.
Partiyaların içində müxalif səslər olması demokratiyanın sağlam olduğunu göstərər. Lakin partiyaların parçalanmasına millətimiz razı olmaz.
Atatürk hər axşam Quran oxuyan, oxudan bir insan idi. İlahiyyat fakültələrini və İmam Hatip Liseylərini yaradan da Atatürkdür. Atatürk dindarlığa deyil, mövhumatçılığa qarşı idi. Quran müsəlmanlığını müdafiə edirdi və məzhəb təəssübkeşi olmamışdı, bu rəftarı çox gözəl idi. Atatürk mehdiyyət müqəddiməsidir. Mehdiyyətə çox güclü zəmin hazırlamışdır. Bütün Anadoluya Quran payladı. Elmalılı təfsirini hazırlatdırdı. Ağıllı müsəlmanlığı yaydı.
Əhməd Sunqura Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Çox dəyərli, gözəl əxlaqlı, nəzakətli insan idi.
Tendürek dağında şəhid olan dəliqanlılarımızı təbrik edirik. Nə gözəl cənnət əhli oldular, ailələri üçün də çox böyük şərəfdir. Onların məqamlarına qibtə edirik. Allah bizə də bu gözəl məqamı nəsib etsin. Allah şəhidlərimizin ailələrinə bərəkət, sağlamlıq, xeyirli uzun ömür versin. Allah onları nuru ilə bürüsün.

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2017> Click for more

Cənab Dövlət Bahçelinin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri eynilə Başbuğ kimi həqiqi dövlət adamı olması və çox güclü dövləti qoruma refleksinə sahib olmasıdır.
Allah Quranın kafi olduğunu söyləyir. Qurana tam tabe olduğumuz zaman həyat çox asan, zövqlü və gözəl olar. Dünya bayram yeri kimi olar.
İmam Mehdi bütün əsrlərin ən müasiridir. Bütün müasir dünyanın xülasəsidir. Bütün dünya sevgi ilə onu qəbul edəcək. Mehdi dünyanı cənnətə döndərmə əzminə malik, mehriban, sevgi dolu, Qurana çox sadiq, Qurandan heç güzəştə getməyən insandır.
İnsanlar Mehdini gördükləri zaman yəqin ki, normal qarşılayacaqlar. Hz. İsa isə çox heyrətvericidir, ata-anası olmayacaq, göyə qaldırıldığı paltarıyla gələcək. O paltarı sonra görəcəyik. Özünü, şən, çox təvazökar, mehriban, müasir, gümrah dəliqanlı olaraq görəcəyik. İsa Məsih yaşıla çalan boz gözlüdür, baxışları çox kəskin və dərindir. Bir dəfə oxuduğu kitabı əzbər bilər. İncil, Tövrat və Quranı biləcək.
Firon da mason idi. Həzrəti Musa ona təbliğ etdi. Nəmrud da mason idi. Hz. İbrahim ona İslamı izah etdi. Mömin hər kəsə təbliğ edər.
Hər kəsə şəfqət gözü ilə baxmaq, heç kimi təcrid etməmək lazımdır. Masonları da düşmən etmək deyil, danışıb İslama yaxınlaşdırmaq əhəmiyyətlidir.
Quranda hicab yoxdur. Lazımi hallarda, qadının özünü qoruması üçün çarşabla örtünmək var. Bunu vicdanı ilə qadın nizamlayar.
Qiyamətin yaxın olduğu həqiqətdir. Bədiüzzaman həzrətlərinin verdiyi 2120 tarixi də hədislərə görə doğrudur və digər inanclara da uyğundur.
Ramazan çox zövqlüdür. Müsəlmanlara sevinc, həyəcan verən gözəllikdir. Ramazan fərəhlik və bərəkət ayıdır. Ruhların hüzura qovuşduğu aydır. Allah Ramazan ayını möminlərə nemət olaraq yaradır.
Türkiyə İraqa tam sahib çıxsa, heç kimin torpağında gözümüz olmadığını çox yaxşı vurğulasa, İraq tamamən dost ölkə olar.
Tayyib hocam tənqidə açıq insandır. Bir səhv və ya xəta olduğu zaman dərhal düzəldər. Dürüst liderdir.
İngiltərə dərin dövlətinin Türkiyə üzərində mühasirəsi var. Qladio və P2 Mason lojası da fəaliyyətlərinə davam edir. Çox şüurlu olmaq lazımdır. İngiltərə dərin dövləti belə təzyiq göstərərkən Tayyib hocama çox yaxşı sahib çıxaq. Ondan başqası bu cür təzyiqə dözə bilməz. Tayyib hocama dəstək verməyi AKP-yə dəstək vermək kimi düşünməsinlər. Ortada partiyalardan kənar məsələ var.
Mərhəmətsiz olan bir çox insan var. İnsanların bir çoxu da laqeyddir. Zülm və ya haqsızlıq gördükləri zaman tamaşaçı mövqeyində qalırlar.
Qlobal güc, üst ağıl kimi qapalı ifadələr deyil, əksinə İngiltərə dərin dövləti deyərək adını açıq ifadə etməklə mövzuları izah etmək lazımdır.
Aralıq dənizində qaçqınların ölümə tərk edilməsi çox böyük zülmdür.
İslamı öz içində çökdürüb yox edə bilmək üçün müsəlmanların əlindən incəsənəti, sevinci, gözəlliyi almaq istəyirlər. İslamın təqdim etdiyi azadlığı izah etdikdə insanların dəstə-dəstə İslamı qəbul edəcəklərini bildikləri üçün müsəlmanları zövqsüz, baxımsız, incəsənətsiz göstərməyə çalışırlar.
İngiltərə dərin dövlətinin hücumları davam edir. Buna görə də millət olaraq Tayyib hocamı israrla və qətiyyətlə qorumağımız əhəmiyyətlidir.
Bütün İslam aləminin Bərat Qəndili mübarək olsun, Allah təkrarlarını nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 9 may 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti AKP, CHP və MHP-ni bölmək fikrindən əl çəkmir. Bunun müqabilində millət olaraq tək yumruq olmağımız vacibdir.
Bədiüzzaman çox dürüst insandır. Risalə-i Nura da bu dürüstlük və səmimilik ruhu içində baxmaq lazımdır.
Qüvvət və şərəf Allahındır. Şərəfi Allah verər, Allah alar.
Mən heç vaxt mehdilik iddia etmədim və ömrümün sonuna qədər də etməyəcəyəm. Hoca, alim də deyiləm.
Türkiyə ultramüasir olsa, qadınların azadlığı təmin edilsə, incəsənətə, elmə lazım olan əhəmiyyəti versə, PKK-ya verilən dəstək də tamamilə aradan qalxar.
Suriyada zülmə qarışmamış kəslərlə teknokrat hökuməti yaradılsın və Suriya bölünmədən artıq bir həll yolu əldə edilsin.
Bədiüzzaman ilə Atatürk yaxşı dost idilər. Aralarındakı məsələni ledün elmi ilə qiymətləndirmək lazımdır. Atatürk, Bədiüzzamanın dəyərini bilirdi. Atatürk səhabə dövründəki İslamı və Quranın kafiliyini müdafiə edən, Osmanlı tərbiyəsi ilə yetişmiş keyfiyyətli dəliqanlıdır. İmam Hatip liseylərini, ilahiyyat fakültələrini yaradan, on minlərlə Quranı Anadoluya payladan, Elmalılı Təfsirini dərc etdirən Atatürkdür.
Hicaba da, dekolteyə də göstərilən hörmətin eyni olması lazımdır. Hər düşüncədən olan insanı qucaqlamaq əhəmiyyətlidir.
Cənab Dövlət Bahçelinin natiqlik qabiliyyəti çox güclüdür, danışıqları vətənpərvərlərin könlündə rahatlığa vəsilə olur.
Bizim qapını açmağımızla birlikdə İngiltərə dərin dövlətinə qarşı ciddi maariflənmə və mədəni hücum başladı.
MHP dava partiyasıdır və fikri hər dövrdə hakmiyyətdə olmuşdur. MHP ictimaiyyəti mövqe dərdində deyil, dava dərdindədir.
Hulusi Akar Paşa dəliqanlı igid insandır. 15 iyulda o da çətin müsibətlərdən keçdi. Vicdansızca üstünə getmək düzgün olmaz.
Allah meyvənin içinə insanın ehtiyacı olacaq qədər mineral, vitamin, zülal, yağ, şəkər qoymuş və təkcə bu belə iman etmək üçün kifayətdir.
İngiltərə dərin dövləti Quran müsəlmanlığını ən böyük təhlükə kimi görür. Çünki Quran müsəlmanlığı izah edildiyi zaman bütün dünyanın qəbul edəcəyini bilirlər.
İslam aləminin birləşməsi fərzdir. İslam Birliyi Allahın əmridir. Namaz kimi, oruc kimi fərzdir. Biz də İslam Birliyi üçün səy göstərməklə məsuluq.
CHP dindarlara sahib çıxma məsələsində daha da cəsur olsun. Bədiüzzamana sahib çıxma məsələsində gözəl həmlə edib başlasınlar. CHP-nin prioriteti, təməl ideologiyasını dəyişdirib solun tam sağına keçmək, xalqın hər təbəqəsini qucaqlamaq, səhabə dindarlığına sahib çıxmaq olmalıdır.
CHP millətimizin bütün fərdləri kimi keyfiyyətli partiyadır. Üst ağıl, yəni İngiltərə dərin dövlətinin partiyadan əl çəkmədiyi görünür. Cənab Kılıçdaroğlu layiqli və ağıllı liderdir. Bəzilərindən istifadə edərək CHP-ni parçalamaq istəyirlər. Partiya Kılıçdaroğlunun ətrafında birləşməlidir.
İngiltərə dərin dövləti, CHP, AKP, MHP, bütün partiyaları bölmək üçün hərəkətə keçmişdir. Millət olaraq həmrəy olmağımız çox əhəmiyyətlidir.
İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını ifşa etdiyimiz üçün və daha çox sənədlərlə ifşa edəcəyimizi bildikləri üçün fövqəladə dərəcədə təşvişə qapıldılar.

Adnan Oktar deyir ki... 8 may 2017> Click for more

İnsanın üzərindən həmişə toxunub keçən nəhəng meteoritlər, ayağının altında qaynar maqma var, əksər insan bir dəfə belə düşünmədən yaşayır. Bir çox insan dünyaya niyə gəldiyindən xəbərsizdir, boş gözlərlə ətrafına baxaraq yaşayır. Bu insanları təkcə həmin an yeyəcəkləri yemək maraqlandırır.
Dünyaya diqqətlə baxan, yuxu içində yaşadığını anlayar.
Möminin cazibədarlığı imanından qaynaqlanır. Baxımsız qadınlara alışdıqları üçün gözəl, iffətli, yüksək dərəcəli, baxımlı qadın gördükdə təəccüblənirlər.
Xurafatlara əsaslanan İslam anlayışında bir çox ziddiyyət var, lakin bunu anlamazlıqdan gəlirlər. Allahın əmri olmayan hökmlərlə İslamı demək olar ki, yox olma mərhələsinə gətirdilər, insanları dindən uzaqlaşdırdılar. Bu oyunlarını biz pozduq.
Saxta alimlərin bir çoxu insanların imanına vəsilə olacaq bir sətir elmi iş yazmır, dezodorant halaldırmı, kimi məsələlərlə məşğul olurlar. İslam aləmi bu qədər əzab içində olarkən pirsinq günahdırmı, saç əkdirmək caizdirmi, kərtənkələ öldürmək savabdırmı kimi mövzularla məşğul olmaq vicdansızlıqdır. İnsanların imanının güclənməsi üçün iman həqiqətlərinin və Quran möcüzələrinin izah edilməsi lazımdır, bunun əvəzinə həmişə xurafatdan bəhs edirlər. İslam Birliyindən, qardaşlıqdan, cənnətin gözəlliklərindən heç bəhs etmədikləri kimi darvinizmin əsassızlığından da bəhs etmirlər.
İnsanlar necə ki, təhsillə dindən uzaqlaşır və ya materialist olursa, əks təhsillə də Quran əxlaqına yaxınlaşar, dindar olarlar.
Qısqanc, kin dolu tiplərin fəaliyyətləri müsəlmanların cənnətdəki yerlərini və mövqelərini möhkəmləndirir. Bu, möminlər üçün böyük nemətdir.
Tayyib hocam müasir gənclərin də ortodoks dindar insanların da sevə biləcəyi səmimi insandır. Millət olaraq şəxsini dəstəkləməyə davam edəcəyik.
Tayyib hocam müasir dəliqanlıdır. Partiyalardan kənar məsələ olaraq düşünüb bütün millətimizin onu dəstəkləməsi vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 may 2017> Click for more

Müasir mənada İslamın yaşana biləcəyini göstərmək, İslam əxlaqının dünyaya hakimiyyətinin aydın dəlilidir. Buna görə də bəziləri təşvişə qapılır. Məzhəblər meydana gətirib bir-birinə düşmən edərək onsuz da müsəlmanları öz içinə çökdürüblər. Bundan əlavə müasirlikdən uzaq, içə qapalı, incəsənəti, elmi, gözəlliyi olmayan bir İslam anlayışı yaradaraq müsəlmanların əl-ayağını tam bağlamaq istəyirlər.
İslamiyyətin asan din olduğunun görünməsini istəmirlər, çünki bu zaman İslamın sürətlə dünyaya hakim olacağını bilirlər.
İçki haramdır. İçki açıq-aşkar zəhərdir. Zəhərlənmənin əyləndirici heç bir tərəfi yoxdur. Halal olsa belə içiləcək şey deyil.
Obamanın Amerikada törətdiyi təxribat çox böyükdür. Bunun 100 gün ərzində tamamilə düzəlməsi qeyri-mümkündür. Tramp zamanla nəticə alacaq.
Allahın Qurandakı əmri hicab deyil, çarşabdır. Lazımi vəziyyətlərdə qadın çarşab geyinərək özünü qoruyar. Qadın vicdanı ilə bunu bilər.
Hər yerdə Allahın adının çəkilməsi, Allahı xatırlatmaq vacibdir. Bir restorana getsən menyuya baxar; “Allah necə də çox nemət yaradır” deyərsən. İnsanların bir çoxu Allahın adını nadir hallarda eşidirlər. Bir cümlə ilə Allahı xatırlatmaq insanlara həm qəlb rahatlığı, həm də cəsarət verər.
Şiə, sünni, vəhhabi, hamısı müsəlmandır. Hamısı eyni Allaha iman gətirir, eyni Kitaba tabe olur, eyni Peyğəmbərə aşiqdir. Şeytan nifrətin, döyüşün olmasını istəyir.
Allah əxlaqsız münafiq kişiləri və qadınları bir-birlərinə mənəvi bəla olaraq yaradır. Bir-birlərinin sanki odunu olub canlarını yandırırlar.
Allah münafiqlərə lağ etmək, söyüş söymək, murdarlıq vermişdir. Bu lağ etmək təkcə münafiqin öz canını yandırar, möminə isə şəfaya vəsilə olar. Lağ edənlər həsəd içində olduqları üçün qaranlıq dünyada yaşayarlar. Lağa qoyulan şəxs isə həmişə daha gözəlləşər. Bu Allahın gizli sənətidir.
Həqiqi masonluq ziyalı, fikrə və inanca hörmət göstərən, qadına və incəsənətə dəyər verən, Allaha iman gətirən minlərlə illik mənşəyi olan qədim quruluşdur. Həqiqi masonluq, kiçik, masonluqdan müstəqil öz-özünə təşkilatlanmış, ateist, dinsiz, mason olduğunu iddia edən quruluşlara heç fikir verməz.
Bir çox ölkədə masonluqdan kənar mason deyə ortaya çıxan kiçik qeyri-qanuni quruluşlar da var. Bunların masonluqla bilavasitə əlaqəsi yoxdur. Ateist, mənfəət üçün masonluğa gizlincə daxil olmuş insanları və ya özlərini mason kimi göstərən kiçik quruluşları əhəmiyyətli görməmək lazımdır.
Masonluğun mənşəyi təəccüblü şəkildə keçmişə dayanır. 12 min il əvvəlki relyef formalarında belə masonluq simvolları var. Bu çox maraqlı haldır.
Quranda hicab deyil, qadının zəruri hesab etdiyi vəziyyətdə özünü qorumaq üçün müvəqqəti olaraq çarşab geyinməsi bildirilir. Hicabı müdafiə edənlərin əksəriyyəti Quranda çarşab keçdiyini görməzlikdən gəlib, çarşabı heç gündəmə gətirmirlər. Bu səmimi münasibət deyil. Quranda olmayan hökmlə insanları dindən uzaqlaşdırırlar. Quranda hicab yoxdur. Qadın lazımi vəziyyətdə müvəqqəti olaraq çarşab geyinər.
Masonluğun əsil məsələsi düşüncə azadlığı, hər kəsin fikrinə hörmət etmək, sülh, qardaşlıq, dostluqdur. Lakin təbiidir ki, hər mason bu keyfiyyətdə deyil. İnsanlara və qadınlara hörmət göstərməyən, incəsənətə, keyfiyyətə əhəmiyyət verməyən cahil insanlar da masonlar arasında ola bilir.
Türkiyə, Rusiya, İran birləşmiş güclü blok olmalıdır. Azərbaycan da bizim canımızdır. Bölgədə güclü dostluq birliyi yaradaq.
Ruslar da İranlılar kimi qənaətkar, gözəl əxlaqlı insanlardır. İngiltərə dərin dövləti Rusiyanı da təcrid edir, biz sahiblənib dostcasına yaşayaq.
İran xalqı nəzakətlidir, alicənabdır və dəliqanlıdır. İran təmiz müsəlman ölkədir. Türkiyə ilə İranın arasını vurmaq istəyənlərə aldanılmamalıdır. Türkiyədə də İranda da düşmənçiliyi qızışdıran kütlələr var. Bunlar İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirdiyi kəslərdir. İngiltərə dərin dövlətinin qızışdırdığı İran əleyhinə veriləcək ən gözəl ifrat fikirlərdən xilas olub iki tərəfin dostluğunu gücləndirməkdir.
İngiltərə dərin dövləti hal-hazırda dünyanın başındakı ən böyük bəladır. Mövzunun üstündən keçməyə çalışmaq deyil, lazımi əks elmi mübarizəni aparmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 6 may 2017> Click for more

Masonluqdakı ateist masonların və maddi mənfəət üçün bu quruluşa girməyə çalışanların əslində masonluqla əlaqəsi yoxdur. Hal-hazırda masonluqda ateistliyin zəiflədiyi və təsirinin azalmağa başladığı dövrdəyik.
Yeni dünya nizamı tamamilə İslam əxlaqının hakim olduğu nizam olacaq. Bundan başqa bir sistemin hakim olması qeyri-mümkündür.
İntiharın qarşılığı əbədi cəhənnəmdir. İnsan cinayət işləmiş mövqeyində olar. Allah insana heç vaxt dözə bilməyəcəyi imtahan verməz.
Kamal Kılıçdaroğlu sabit, etidallı, dəyərli insandır. CHP üçün də dəyərli biridir, dəyərini yaxşı bilmələri lazımdır. Liderə sədaqət əhəmiyyətlidir.
Göz görməz. Bütün gözlər kordur. Göz təkcə beyinə elektriki ötürər, beyində gözü olmayan biri bu elektriki rəngarəng təsvir olaraq görür.
Kahtani hədislərdə xəbər verilən anti-mehdiyyət hərəkatıdır. Kaht bəla mənasındadır, insanlara bəla gətirər mənasını daşıyır. Kahtani öz ziddini bilən bir hərəkatdır. Mehdiyyət əleyhinə olduğu üçün mehdiyyət üçün səy göstərənləri görər və tanıyar.
CHP xalqla iç-içə olsa, solun ən sağında çıxış etsə, müasir dindarlığı, Quran müsəlmanlığını müdafiə etsə, müvəffəqiyyətli partiya olar.
Dindarlıqla müasir həyat iç-içədir. İnsanlara; “müasir həyat varsa din olmaz, din varsa müasir həyat olmaz” deyirdilər. Biz bu səhvi aradan qaldırdıq.
Türkiyə, Rusiya və İranın, Suriyanın bütövlüyünü əsas götürən bir siyasətdə birləşməsi çox gözəl oldu.
Allah yolundakı elmi mübarizəmizdə etdiklərimiz edəcəklərimizin təminatıdır. İngiltərə dərin dövlətini fikri olaraq yerlə-yeksan edəcəyik.
Tayyib hocam Allahın icazəsi ilə doğru yolda olduğu üçün yolu həmişə açıq olur və Allah gözəl xidmətlərə vəsilə edir.
Mən hər fikrə açığam, içində zorakılıq olmadıqdan sonra, hər düşüncəyə sahib insanın inancına, düşüncəsinə hörmət göstərər, şəfqətlə yaxınlaşaram.
Nəqliyyatı mümkün qədər yerin altına almaq lazımdır. Yer altında geniş yollar salınması gözəl olar.
Dolça simvolu on minlərlə illik kitabələrdə, İncildə və Quranda Yusif surəsində keçər. Masonluqda da keçir. İçində olduğumuz dolça dövründə İslam əxlaqının hakim olacağı bir çox mənbədə qeyd edilir.
İlham Əliyev dindar, ağıllı, Quran müsəlmanlığını müdafiə edən, şirkə qarşı olan dəyərli, təmiz insandır.
Allah Quranda; “cənnətdə istədiyiniz hər şey var” deyir. Allah sərhəd qoymayıb, insan nəyi istəsə o cənnətdə var olacaq inşaAllah.
Hədislərdə izah edilən cənnət təsvirləri Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə Cəbrayıl vəsiləsi ilə bildirilmişdir.
Türkiyə ultramüasir olduğu zaman Avropa da Türkiyəni sevərək qəbul edəcək. Türkiyə səhabə dövrü dindarlığı içində çox müasir olacaq.
Ortodoks sistemin boğucu fəlsəfəsinin fikri olaraq aradan qalxacağı, Türkiyənin getdikcə müasirləşəcəyi Quran İslamını yaşayacağı görünür.
Allah dünyanı xüsusi olaraq nöqsanlı yaradıb, insanlar həmişə acizlik içindədir, xəstəliklər var. Lakin Allah hamısının dərmanını da, şəfasını da yaradıb.

Adnan Oktar deyir ki... 5 may 2017> Click for more

Təbliğ etmək, yaxşılığı əmr etmək, pislikdən çəkindirmək bütün möminlərə Allahın əmridir.
Münafiqlər qorxaqdır. Mənfəət tapdıqları zaman dərhal o istiqamətə dönər, mənfəət tapdıqları yerə gedərlər.
Mehdiyyətin sevgi ruhu hakim olmadan Suriyaya, Yaxın Şərqə və dünyaya sülhün gəlməsi qeyri-mümkündür.
Dolça masonluqda da keçən, minlərlə il əvvəlki kitabələrdə və divar şəkillərində də yer alan mühüm simvoldur. Dolça dövrünə işarə var. Dolça dövründə bəşəriyyətin nicat tapacağı keçmiş qövmlərdən bəri bilinən məlumatdır. Hal-hazırda dolça dövründəyik.
Təhrif olmuş bütün köhnə dinlərdə də Mehdidən bəhs edilir. Hindular da buddistlər də Mehdinin bu əsrdə gələcəyinə inanırlar.
Tövratda izah edilən Moşiyah, müsəlmanların gözlədiyi Mehdi ilə eyni insandır. Bütün dinlər Mehdinin gəlişini müjdələmişdir.
İngiltərə dərin dövləti ədabaz, çaqqal, münafiq tiplərdən istifadə edərək özü üçün geniş tərəfdar kütləsi yaradır. Biz bunların hamısını ifşa etdik.
Tayyib hocam İngiltərə dərin dövlətinə qarşı meydan oxuyan igid liderdir.
Bizim İngiltərə dərin dövlətini ifşa etməyimizdən sonra bunların dəstəklədiyi münafiq sistemi də xalqımız və ziyalılarımız çox yaxşı anladı.
Nəhəng kürənin üzərində fövqəladə sürətlə hərəkət edirik, ayağımızın altında maqma var, lakin üstündə əmin-amanlıq içində yaşayırıq. Allahın rəhməti böyükdür. Altda maqma coşaraq qaynayır, üzərimizdən nəhəng meteoritlər keçir, burada insanlar toy hazırlığı, ticarət, məktəblə məşğul olur. Belə mükəmməl nizamı Allah məqsədsiz yaratdı demək, çox böyük vicdansızlıq olar.
CHP-nin solun ən sağında olması lazımdır. CHP müasir İslam anlayışını müdafiə etsə müvəffəqiyyətli ola bilər. Bir lider üçün partiyanı nizamlı, sağlam saxlaması ən mühüm məsələdir. Cənab Kılıçdaroğlunun bu yöndəki səyləri qiymətli və əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 may 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox valehedici gözəlliyə sahib idi və çox heybətli idi. Eyni zamanda çox zarafatcıl idi, çox sevincli idi.
Mağazalardakı satıcılara hörmətsizlik etmək çox çirkin əxlaqdır. Çəkdikləri zəhməti təqdir edən üslub işlədilməlidir.
Anadolunun çox istiqanlı fəlsəfəsi var, bu fəlsəfəni, bu ruhu bilməyən Anadolunun musiqisindən, gözəlliyindən zövq ala bilməz.
Ənənəpərəst ortodoks bacı-qardaşlarımızın çoxu Quranın kafi olduğunu eşitdikləri zaman çox təəccüblənirlər. Vəsvəsəyə qapılmadan Qurana sarılsınlar. Quranın kafiliyini köklü izah etmək lazımdır. Allahın Kitabı əskiksizdir. Allahın Kitabının əskik olduğunu söyləmək günahdır deyə izah edilməlidir.
Mövhumatçı zehniyyətə sahib olanların bir çoxu səmimi şəkildə inanclarının doğru olduğuna inanırlar. Əsəbləşmədən, səbirlə doğrunu izah etmək lazımdır.
Mehdi çox sıxıntı və çətinliklərdən keçəcək. İnsanların çoxu bu çətinlikləri bilməz, anlamaz.
Dünyadakı hər şey gəlib keçəcək. Əsas olan axirətdəki vücudumuzdur, axirətdəki gözəlliyimizdir.
Tayyib Hocamı İslam Birliyi idealına göstərdiyi sədaqət səbəbiylə millət olaraq həmişə dəstəkləyəcəyik inşaAllah.
Dövlət Bahçeli eynilə hörmətli Başbuğ kimi çox qiymətli şəxsiyyətdir.
Tayyib hocamın şəxsinə bütün millətimizin dəstək olması lazımdır. Bu AKP-ni dəstəkləmək məsələsi deyil, vətən övladını qorumaq məsələsidir.
Gənc qızların həyat dolu olması, gözəlliklərinə diqqət göstərməsi gözəllikdir. Hər yerdə azadlığın vacib olduğuna inanıram.

Adnan Oktar deyir ki... 4 may 2017> Click for more

Qazilərimizə də, şəhidlərimizə də gecə-gündüz qibtə edirik. Analarını və atalarını təbrik edirik. Hamısını alnından öpürük. Şəhid ailəsi olmaq çox böyük savabdır. Onları çox yaxşı qorumaq lazımdır. “Ana, bir oğlun var idi, indi bütün məhəllə sənin oğlundur” deməlisən, hər işlərinin ardınca qaçmalısan. O anaya ömür boyu xidmət etsən vətəni, bayrağı, dövləti üçün canını verən o gözəl insanın haqqını ödəyə bilməzsən.

Adnan Oktar deyir ki... 3 may 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin gizli saxladığı və ikinci planda hazır vəziyyətdə saxladığı ixtisaslı münafiqləri var. Lakin boşuna vaxt itirirlər.
İngiltərə dərin dövləti İslam dini əvəzinə Rumiliyin hakim olmasını istəyir. Bu rumilik anlayışında İslam və Quran yoxdur.
İngiltərə dərin dövləti ənənəpərəst mövhumatçı sistemi var gücü ilə dəstəkləyir, çünki bu sistemin İslamı daxildən çökdürəcəyini bilirlər. Xurafat dolu bir İslam anlayışı yaratdıqları zaman hər kəs İslamdan uzaq dayanır, məqsədlərinə çox asan nail olurlar. Bu oyunu biz pozuruq.
Bizim Rumiliyi tənqidimiz Anadolu mövləviliyinə deyil, İngiltərə dərin dövlətinin xüsusi təşkil edərək dinsizlik üçün istifadə etdiyi fəlsəfəyə istiqamətlidir.
Kimə xainlik edilir, xəyanət edilirsə, Allah bu xəyanət edilən insanı daha güclü edər. Xəyanəti edən isə çökər.
Rusiya və Türkiyə ittifaqı İngiltərə dərin dövlətinə qarşı güclü sədd olacaq. Amerika, İran və Çini də yanlarına alsınlar.
Rusiya ilə Türkiyənin arasını vurmaq üçün fövqəladə dərəcədə çalışdılar. Pravda və digər yerlərdəki yazılarla bu oyunlarını pozduq, dostluğu qurduq. Putin, təyyarə vurulması məsələsindəki oyunu gördü. Tayyib hocamın dürüstlüyünə də şahid oldu. İndi bu iki lider ittifaq edəcək inşaAllah.
Tayyib hocam müasir dəliqanlıdır. Çarşablı olana da, dekolte olana da söz dedirtməz, hər kəsin haqqını qoruyar.
Təkcə Allah üçün yaşayan, hər şeyi Allah üçün edən insan şirk qoşmaz inşaAllah.
Hər peyğəmbər öz dövrünün ən müasir insanı idi. Müasirliyi çirkin qarşılamaq məntiqsizlikdir.
Mühafizəkar təbəqənin böyük hissəsi həqiqətən Quranın kafi olduğunu bilmir. Onlara şəfqətlə doğrunu izah etməyə davam edəcəyik.
Tayyib hocama olan sevgimizin təməli İslama olan gözəl xidmətləri, müsəlmanlara sahib çıxması və İslam Birliyi üçün cəhd etməsidir.
Allah gözü təkcə səbəb olaraq yaradıb. Gözdən beyinə çatan elektrik də çox zəifdir. Təsviri birbaşa ruh görür.
İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirdiyi kəslərin təsirli olması bütün Türkiyənin və İslam aləminin hədəf olması deməkdir. Millət olaraq buna icazə vermərik.
Tayyib hocam səhabə dövründəki müasir İslamı müdafiə edən, Quran tələbəsi olan səmimi dəliqanlıdır. Heç kim Tayyib hocamı tənha zənn etməsin.
Tayyib hocam gözəl iddianın könül əridir. Bu dava üçün çox böyük zəhmət çəkdi, bu zəhmətin üzərinə yerləşmək istəyəni millət qəbul etməz.
Musiqi və incəsənət sevgi ilə edildikdə çox gözəl olur. Rəsmi, soyuq, çox ciddi rəftar olduqda ruhda təsir yaratmır.

Adnan Oktar deyir ki... 2 may 2017> Click for more

Küfr əhlində qadın da, kişi də həm əxlaqi, həm də fiziki cəhətdən murdardır. Sanki bir-birlərinə bəla olaraq yaradılıblar və murdarlığa məhkum yaşayarlar.
Allah bütün kainatda möhtəşəm sənətlə mükəmməl təfərrüatlar yaradıb. Bu sənəti təqdir etməmək çox böyük vicdansızlıqdır.
Küfr ayrı bir aləmdə yaşayan xüsusi yaradılmış varlıqlardır. Onların sözündən, rəftarından təsirlənmək olmaz. Ağıllı yaxınlaşıb heç təsirlənməmək lazımdır.
Dünyada nemətlərin ölümlü olduğunu bilmək insanları narahat edir, çünki insanın fitrətində axirəti, sonsuzluğu istəmək var. Ölümün olması insanların diqqətini Allaha və axirətə yönəltmələrinə vəsilə olur. Buna görə xüsusi olaraq yaradılır.
Küfr əhli ayrı aləmdə, ayrı tezlikdə yaradılır. Möminin onların halından təsirlənib bir anlığa şübhəyə qapılması çox böyük vicdansızlıq olar.
Sevginin həzzini verən Allahdır. Allah sevgini verməsə ən gözəl, ən sevimli varlıq belə insanlara çox ürküdücü gələr.
Sevdiyin insanı da, sevmə hissini də yaradan Allahdır. Allah sevgi duyğusunu alsa insan heç nə edə bilməz. Buna görə də, həqiqi sevgi Allaha olmalıdır.
Allah bütün diqqətin Özündə olmasını istəyir. Evləri, televizorları, kompyuterləri, bütün dostlarımızı yaradan Allahdır. Əsil sevgi Allahadır.
Bədiüzzaman da Mehdinin siyasətdən imtina edəcəyini söyləmişdir. Mehdi siyasətin fəlsəfəsini bəsləyəcək, lakin feili olaraq siyasətlə məşğul olmayacaq.
Mehdi də, Mehdinin tələbələri də məna qəhrəmanlarıdır. Mehdi dünyanı mənəvi cəhətdən bəsləyən damardır, dünyanın mənəvi qəlbidir.
Mehdiyyət siyasətə qarışmaz. Mehdiyyət ağıl, məna, dostluq, qardaşlıq ruhudur. Mehdinin siyasi hakimiyyət məsələsi yoxdur.
Fəlsəfi zəmini olmayan bir hakimiyyət güclü qala bilməz. Türkiyədə solun fəlsəfi zəminini fikri olaraq çökdürdüyümüz üçün sağ həmişə müvəffəqiyyət qazanır.
Türkiyə və İran tərtəmiz ölkələrdir. Dost və qardaş olmamaları üçün heç bir əsaslı səbəb yoxdur. Təzyiqlərlə Türkiyə və İranın arasını vurmağa çalışırlar, lakin hökumət bu oyunu pozur, biz də dəstək oluruq.
İran və Türkiyənin arasını vurmağa çalışanlara “Tehran Times”dakı məqalələrimizlə lazım olan cavabı verib, oyunlarını puç edirik.

Adnan Oktar deyir ki... 1 may 2017> Click for more

Küfr əxlaqındakı vicdansızlıq onlara o qədər böyük əzab çəkdirir ki, sanki cəhənnəm oduna düşmüş kimi yaşayırlar. Buna görə belə qəzəblidirlər. Özləri sevgini, gözəlliyi, dostluğu, səmimiyyəti yaşaya bilmədikləri üçün iman gətirənlərin təmiz, nurlu, keyfiyyətli həyatı onların içinə dərd olur.
Bəzi qadınların çirkin əxlaqı bir çox insanın sürünərək yaşamasına səbəb olur. Çirkin əxlaqlı qadınların davakar, fitnəkar rəftarı insanları çox bezdirir, ya qadınlardan tamamilə nifrət edirlər, ya da bu pis həyata razı olurlar. Ömürləri bir-birini təhqir etməklə, döyüş, murdarlıq içində keçir. Allahdan uzaq olduqda Allah bəladan bəlaya sürükləyir.
Tayyib hocam ağıllı, müasir, dəliqanlı insandır. Lazımsız yerə üzərinə bu qədər gedirlər və yanlış tanıtmağa çalışırlar.
Biz kommunizmin ictimai ədalət düşüncəsinə qarşı deyilik; dinsiz, mərhəmətsiz, qan tökən qaranlıq ruhuna qarşıyıq.
Kommunist yoldaşların sülh və sosial ədalət idealları gözəldir, lakin bu ədalət könüllü qardaşlıq əlaqəsi içində olar, məcbur etməklə olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 30 aprel 2017> Click for more

Niyə Suriyada uşaq ölsün? Niyə insanlar bir-birini qırsın? Dünyanın hər yeri bomboşdur, genişdir birlikdə rahat yaşayaq. Hər yerdə parklar, bağlar, xəstəxanalar, məktəblər, gözəlliklər inşa edək. Bunu söylədikdə; “olar mı ki?” deyirlər. Sülh çox asandır, olar.
Bədiüzzaman da Quran ayələrinə əsaslanaraq İsa Məsihin vücudu və ruhu ilə bir şəxs olaraq gələcəyini izah etmişdir. Hədislərin və böyük İslam alimlərinin izahlarına görə hal-hazırda Mehdi və İsa Məsihin gəlməsi üçün son əsrdir. Bu əsrdə hamısını görəcəyik.
İsa Məsihin ən mühüm xüsusiyyəti çox dərin imanlı olmasıdır. Ağlı ilə düşünərək təhqiqi imanı qazanmışdır.
Allah Quranda İsa Məsihin ölmədiyini və öldürülmədiyini açıqca bildirmişdir. İsa Məsihi Axırzamanda yenidən görəcəyik inşaAllah.
İslam aləmində zülm hər yeri bürümüş vəziyyətdədir, hər yerdə sel kimi qan axır. Bəzi hocalar ağlasığmaz lüzumsuz mövzulardan bəhs edirlər. Sakit-sakit; “məzardakı otları yolmaq caizdirmi? Nişan atılsa zinətlər nə olacaq” kimi mövzulardan bəhs edirlər. Biri “İslam Birliyi təcilidir” demir.
Quranda heç bir peyğəmbər üçün “O qiyamət əlamətidir” deyilmir. Təkcə İsa Məsih üçün bu ifadədən istifadə edilir. Hz. İsa yenidən dünyaya gələcək.
Aparıcı ölkələrin liderləri bir yerə toplansa; “gəlin müharibə üçün pul xərcləmək əvəzinə, yaxşılıq, gözəllik üçün xərcləyək” desələr dərhal qəbul edilər. Təyyarələr, döyüş gəmiləri, bombalar, raketlər emal edilir. Müharibə üçün fövqəladə zəhmət çəkirlər. Bu böyük dəlilikdir. Dostcasına yaşamaq, sülhü təmin etmək çox asandır.
Tək bir buğda, sünbülü yetişənə qədər fövqəladə zəhmət çəkir, tək-tək torpaqdan suyu, vitaminləri, mineralı qəbul edir. Zərrəsinin israf edilməməsi lazımdır. Sırf mövcud israf dayandırılsa bütün dünya doyar, aclıq deyilən şey qalmaz.
Heyvanların hüquqlarının çox yaxşı qorunması lazımdır. Özünü qorumaq imkanı olmayan heyvana zülm edənə çəkindirici cəza verilməsi əhəmiyyətlidir.
Türkiyənin canlı, dinamik, çevik ruha ehtiyacı var. Bunun üçün əzm sahibi liderlər qiymətlidir. Durğun, içinə qapalı quruluş Türkiyəyə olmaz.
Biz bir insanı tənqid etdiyimiz zaman o insanın səhvlərinin düzəlməsi üçün tənqid edərik, heç kimin əzilməsini istəmərik.
Tərəvəz və meyvələrin daşınan vaxt israf olmaması üçün lazımi tədbirlərin alınması əhəmiyyətlidir. İsrafa qarşı çox diqqətcil olunmalıdır.
Döyüşmək üçün ağlasığmaz zəhmət çəkirlər. Halbuki bir yerə toplanıb; “nə üçün döyüşürük, gəlin birlikdə qardaşcasına yaşayaq” demək çox asandır. Ən təbii şey sülhdür. Sülh bəzi insanlara lüks kimi gəlir. Döyüş olmasın, insan öldürməyin deyirik, bəziləri buna təəccüblənirlər.
Elm adamları hörümçəyin düzəltdiyi ipi düzəldə bilmir. Fosillər arasında 380 milyon illik hörümçək fosili var. Hörümçək 380 milyon ildir ki, bu elmə sahibdir.
Müsəlman zaman mühəndisi olmalıdır. Vaxtı çox yaxşı işlətməlidir. Allahdan dərhal hal-hazırda dünyanın sülh mühitinə dönməsini istəməliyik.

Adnan Oktar deyir ki... 29 aprel 2017> Click for more

Müsəlmana hücum baş verdikdə daha da güclənər, ömrü artar, gümrahlaşar. Hz. Musa da münafiqlərin hücumu ilə daha da güclənmiş və uzun yaşamışdır.
Hədislərə görə hz. Mehdi (ə.s) kömür kimi olmuş qəlbləri sevgi ilə almaza döndərəcək.
Allah möminləri birbaşa küfr əhli ilə müsahib etməz, küfr əhli eyni məkanda da olsa möminlərdən ayrı bir aləmdə sanki öz cəhənnəmində yaşayar. Münafiqlər də möminlərin arasında yaşayarlar, lakin mütləq küfr aləminə keçərlər, lakin iman gətirənlərə zərər verə bilməzlər.
İman gətirənlərin həyatında dərinlik, mədəniyyət, nəzakət, yüksək vicdan, bərəkət, bolluq, təmizlik, bir sözlə, hər cür nemət üstünlüyü var.
Küfr əhlinin həyatında həmişə çətinlik, bəla, əzab, ürək sıxıntısı, ağıl nöqsanlığı, mühakimə pozuqluğu, kir, çürümüşlük və qeyri-sabitlik hakimdir.
Möminlər, Allahın himayəsi altındadırlar çünki üzərlərinə Allahın ruhu enər, onlar başqa aləmdədir, inkarçılar da ayrı aləmdədirlər. Möminlərə Allah xüsusi bərəkət verər, sağlamlıq, gözəllik verər, işləri rahat gedər, zənginlik verilər, yolları açılar. Allah iman gətirənlərin həyatlarını xüsusi davam etdirər, hər cür gözəlliklə doldurar.
Bitkilərdə möhtəşəm ağıl var, bütün xüsusiyyətlərini özlərindən sonrakı nəsillərinə də ötürürlər, bu böyük elm tələb edir.
Bütün dünyanın elm adamları bir yerə toplanıb bir bitkinin etdiyini reallaşdıra bilmirlər. Canlılar Allahın möhtəşəm yaratmasının dəlilidir. Portağalın, albalının, almanın təsadüfən əmələ gəldiyini iddia edənlər, bunun hesabını axirətdə verə bilməyəcəklər.
“Müqəddəs sandıq” yaxın zamanda tapılacaq və Quranda bəhs edilən hz. Musanın əsası, lövhələr, hz. Süleymanın üzüyü kimi əmanətlər görüləcək.
Müsəlmanların başsız qalması böyük təhlükədir, müsəlmanların hal-hazırda bir lideri olsa belə qırğınlar yaşanmazdı.
Hz. Musa (ə.s) çox heybətli idi, çox qüvvətli idi. Buna görə də münafiqlər ondan çəkinirlər, yanında əxlaqsızlıq edə bilmirdilər. Hz. Musa (ə.s) çox yaman idi, güclü lider idi.
Quranda möhtəşəm izahat var, heç bir ədəbi əsərdə belə üslub yoxdur, bənzərinin edilməsi qeyri-mümkündür.
Məktəblərdə uşaqlara fosillər göstərilsə, sərgilər keçirilsə uşaqlar darvinizmin əsassızlığını anlamış olarlar. Darvinistlər paleontoloji tapıntıların göstərilməsini istəmirlər, darvinizmi əsassız edəcəyi üçün fosilləri anbarlarda gizlədirlər.
Mövhumatçılıq dəccalın bir qoludur, digər qolu isə darvinist-materialist sistemdir. Biz izahatlarımızla bu iki bəlanın qarşısına sədd çəkdik. Bizim izahatlarımızdan sonra darvinistlərin təsadüf inancı zəiflədi.
Şeytan darvinizm yolu ilə bəşəriyyətə sanki lağ edir. Darvinizm şeytanın dini kimidir, insanları sanki əsir etmişdir.
Paleontologiya elmdir, darvinizm isə bütpərəst cəfəngiyatdır. Fizika, kimya, geologiya elmdir, darvinizm isə xurafatdır, bütpərəst dindir.
Terror qınamaqla bitməz, terrora həll yolu insanı öz aləmində heyvan kimi görən darvinizmi elmlə, irfanla yox etməklə olar.
Təsadüf elm deyil. Böcəklər, meyvələr, insan, mitoxondri, hüceyrə qılafı təsadüfən əmələ gəldi demək, insan ağlı ilə lağ etməkdir, ən pis xurafatdır. Məlumatsızlıq darvinizmin silahıdır. Darvinizm biliyə dözə bilməz, məğlub olar.
Bəziləri darvinizmin Allahı inkar edən fəlsəfə olduğunu görə bilmirlər. Elmlə, irfanla, bütün izahatlarımızla darvinizmi yerlə-yeksan edirik, bəzilərinin bundan xəbəri yoxdur, həyata qapalıdırlar, həqiqətləri görmürlər. Darvinizmi təhlükə kimi görməyənlərin üslubları da ortaqdır, ibtidai və yanlış məntiqlə mövzuya yaxınlaşıb, bəla olduğunu anlamırlar.
Allah cənnətdə görünüş olaraq gözəl insan surətində möminlərə təcəlli edəcək.
Cəhənnəm bizim təxəyyül edə biləcəyimiz bir yer deyil, həqiqi üzünü gördükdə aydın olar. Cəhənnəmdəki bütün dəhşətə baxmayaraq, bəziləri cəhənnəmdə belə pis əxlaqlarını davam etdirib, mübahisə edir, döyüşürlər, bu çox heyrətvericidir.
Dünyadakı ən gözəl bəstə cənnətdə heç hökmündədir.
Cənnətdə heç bilmədiyimiz gözəllikdə rənglər, heç bilmədiyimiz möhtəşəmlikdə səslər var.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) cənnətdə; “ağıla, xəyala gəlməyən nemətlər olduğunu” bildirmişdir.
Cənnətdə hər şey istədiyi zaman rəqs edər. Dünyadakı rəqs ilə bu rəqsin bənzərliyi yoxdur, cənnətdəki rəqslər ən mükəmməldir, valehedicidir.
Cənnətdə musiqinin ən yüksək forması, ən möhtəşəm halı var. Cənnət musiqisini dünyada dinləmə imkanı olsa heç kim dünyadakı musiqini dinləmək istəməz.
Cənnətdə hər şey sevgi üçündür, Allaha şükür etməyimiz üçündür, cənnətdəkiləri də Allahı sevdiyimiz üçün sevərik.
Cənnətdə şüur kəskinliyi var, görmə itidir, dünya isə yuxu aləmi kimidir.
Cənnət dünyaya çox bənzəyər, lakin hər şey daha düzgündür, dünyadakı mənfi ünsürlər cənnətdə yoxdur.
Bütün məxluqat cənnətdə ən gözəl və ən ağıllı halı ilə var. Cənnətin kəpənəkləri, qarışqaları, hər şeyi ağıllıdır.
Cənnət tamamilə canlıdır, hər şey şüurludur. Allahın ağlı ilə bəzənmişdir. Cənnət hər cəhəti ilə gələnlərə xoşbəxtlik verər.
Cənnətdə həmişə gözəl sözlər var, sıxılma olmaz cənnətdə.
Ağıla gələn hər cür heyvan cənnətdə var, cənnətdə hamısı insanın istədiyi kimi sevəcəyi şəkildə yaradılırlar.
Uşaqlar dünyanın sevincidir, hər yerdə qarşımıza çıxarlar, cənnətdə də hər yerdə uşaqlar olacaq, cənnətin də sevinci olacaqlar.
Cənnətdəki hurilər mükəmməl gözəllikdə həmişə təmiz, gözəl, xoş xanımlardır.
Allah insanı “ən gözəl surətdə yaratdığını” bildirmişdir, lakin insan dünyada qüsurludur, insan cənnətdə hər cəhətdən qüsursuz olacaq.
Xəstəliklər Allaha yaxınlaşmağa vəsilə olduğu üçün nemətdir.
Müsəlman xəstəlikləri Allaha yaxınlaşmağa, dünyadan imtina etməyə, əbədi həyatını qazanmağa vəsilə kimi görər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 aprel 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox güclü idi, möhtəşəm yaraşıqlı idi, burnu çox gözəl idi, formalı ağzı və gözəl dişləri var idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox təmiz idi, dişləri tər-təmiz idi.

Adnan Oktar deyir ki... 28 aprel 2017> Click for more

Türkiyənin mənfəəti Suriyanın dövlət və ərazi bütövlüyünün qorunması istiqamətindədir.
Suriyada dövlət dağılmadan hökumət dəyişikliyi edilərək, yeni sistemə keçilməli və Suriyanın bütövlüyü mütləq qorunmalıdır.
Atomlar çox kəskin diqqətə və ağıla sahibdir. Atomaltı zərrəciklər milyardlarla ildir ki, hərəkət halındadırlar, lakin bir-birləri ilə heç toqquşmurlar.
Məzhəb qarşıdurması İslam aləmini məhv etdi. Səhabə müsəlmanlığı, yəni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründəki İslam anlayışı yaşansa dünya çox gözəl olar.
Qədim kitabələrə və arxeoloji tapıntılara baxdığımız zaman masonluğun təxminən 12 min il əvvələ qədər gedib çıxdığını görürük.
Qadınlar cənnətin də, dünyanın da bəzəyidirlər. Qadınlara sevgi və hörmət göstərməyi bacarmayanlar əvvəlcə içlərindəki sevgisizliyi aradan qaldırmalıdırlar.
Allah insanların düşünməsi üçün baxdıqları hər yerdə çoxlu iman həqiqəti yaradıb. Buna baxmayaraq, insanların heç düşünməməsi böyük zalımlıqdır.
Xüsusi təyinatlıların sayını mütləq sürətlə artıraq. Təhsil üçün yeni məktəblər da açılsa çox yaxşı olar.
İngiltərə dərin dövləti Osmanlının son dövrlərindən etibarən pəncəsini Türkiyəyə keçirdi. Bu pəncəni elmlə yox edəcək olan mehdiyyətdir.
Ağaclar çox yaxşı qorunmalıdır. Ağaclara lövhə vurmağın, ağacın dibinə yuyucu vasitəli su tökməyin qanunlarla qadağan edilməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 aprel 2017> Click for more

Əgər Türkiyə qadın haqlarını, incəsənəti, elmi, keyfiyyəti ön plana alıb, Avropadan daha qabaqcıl mədəniyyəti müdafiə etsə, PKK-nı da heç kim dəstəkləməz.
Darvinizmin aradan qaldırılması terrorun və fitnənin beynindən elmi yolla vurulması, darmadağın edilməsi deməkdir. Bu xidməti Türkiyə etməlidir.
Əgər Türkiyə darvinizmi fikri olaraq aradan qaldırsa, bu Türkiyə əleyhinə olanların hamısına bir anda vurulmuş ən təsirli “elmi şillə” olar. İngiltərə dərin dövlətinin ədabazlığı arxasını darvinizmə dayamasından irəli gəlir. Türkiyə darvinizmi aradan qaldırsa elmi şilləni vurmuş olar. Türkiyənin darvinizmi aradan qaldırması İslam aləminə də nümunə olar. Onlar da güclənərlər. Allah “yoxdur” deyilən bu fitnəni bitirmiş olarıq.
Evanqelistlər də, mühafizəkarlar da darvinizmə necə elmi cavab verəcəklərini bilmirlər. Təkcə bizim fəaliyyətlərimiz elmi cavab xüsusiyyətindədir.
PKK-nın fəlsəfəsi marksist leninist düşüncədir. Darvinizm olmadan marksizm leninizm olmaz. Terrorun təməlindəki fəlsəfə darvinizmdir.
Darvinizm İngiltərə dərin dövləti tərəfindən dəstəklənən və qorunan inkar fəlsəfəsidir.
Darvinizm bütün dünyada zorla qəbul etdirilməyə çalışılır. Darvinizmi qəbul etməyən akademiklər işləyə bilmirlər.
Əgər Türkiyə müasir, incəsənətə, keyfiyyətə əhəmiyyət verən mövqedə olsa, Avropa da Türkiyəni müdafiə edər və dəstəkləyər.
Sevgidən, nəzakətdən, keyfiyyətdən xəbəri olmayan kütlələrin yaranması ehtimalı ciddi təhlükədir. Buna qarşı təhsil səfərbərliyi olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 26 aprel 2017> Click for more

Darvinizm olmadıqda marksist leninist düşüncə də qalmaz. Darvinizm bitdikdə terror da bitər. İmani fəaliyyətdən başqa bu bəla üçün sədd yoxdur.
Kommunizm iman zəifliyindən irəli gəlir. Dağa çıxmağa mane olmağın qəti yolu kommunizmin dayaq nöqtəsi olan darvinizmin aradan qaldırılmasıdır.
Mühafizəkar mətbuatın böyük hissəsi də açıqca Adəm və Həvvadan yaradıldığımızı izah etmir, bilərəkdən və ya bilməyərəkdən təkamül təbliğatı aparır. Mühafizəkar təbəqənin bir qismi darvinizmi elm zənn etdiyi üçün hələ ən başından məğlubiyyəti qəbul edir, elm ilə qarşı izah verə bilmir.
Allahın açıqca inkar edildiyi, insanlara “Allah yaratmadı” deyə təhsil verildiyi müddətcə bəlalar, əzablar əskik olmaz. “Atalarımız mikrobdur” deyən zehniyyətlə gənclər yetişdirilsə bu gənclərin zorakılığa, kommunizmə, terrora sürüklənməsi çox asanlaşar.
Terror, təkcə əsgərlə, polislə həll edilə bilməz. Onların bir fəlsəfəsi var, bu fəlsəfəni məğlub etmədən terrorun silinməsi qeyri-mümkündür. Onlar işçilərini sən təsadüf məhsulusan, qarşındakı da təsadüf məhsuludur, öldürərək, vuruşaraq inkişaf edəcəksən deyə yetişdirir. Bu fikri yox etmədikcə, fikri olaraq əsassızlığını elmi dəlillərlə ortaya qoymadıqca onlar zorakılıqdan əl çəkməyəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 24 aprel 2017> Click for more

Türkiyə incəsənət və keyfiyyətin qalası olsun. Həqiqi Avropa, Türkiyə olsun. Hər kəs qaçaraq Türkiyəyə gəlmək istəsin. Hər yerdə meyvə bağları, salxım çiçəklər, heykəllər, hovuzlar və keyfiyyət olsun. Türkiyəni həqiqi Avropa edək. Buna nail olmaq çox asandır.
Cənnətdə qədəhlər, ən gözəl süfrələr, ən gözəl musiqi, ən nəfis incəsənət var. Bu gözəlliklərin hamısı dünyada da müsəlmanlar üçün nemətdir. Rəsm əsərini, heykəli, musiqini, elmi, zənginliyi, ehtişamı, sevinci müsəlmanlar sahiblənməlidir. Bu nemətləri tərk etmələrinə dini cəhətdən heç bir ehtiyac yoxdur.
Hər yerdə Allahın ruhu var. Bir çobanyastığının, yoldakı tək bir otun içində Allahın ruhu var. O tək çobanyastığıdan Allah istəsə yeni kainat yaranar. Allah istədikdə hz. Musanın əsasını bir anda canlı ilana döndərir, istəsə saraya da döndərər.
Tək bir alma ağacındakı ağıl insanlarda yoxdur. Hər bir almanın içindəki vitamin, mineral, zülal tam tarazlıdır, qoxusu, dadı, qatılığı tam nizamlıdır. Tək bir alma çəyirdəyinin içində ağacın bütün məlumatları və gələcək nəsillərdəki bütün alma ağaclarının məlumatı kodlanmışdır. İçi sanki dünyalarla doludur.
Qadına ən mənfi təsir göstərən şey ağıl zəifliyidir. Qadının axtardığı ağıl, iman, dərinlik və ehtirasdır. Dərin düşünə bilməyən, nə dediyini bilməyən, ağlı zəif birini gördükdə qadın sevib bağlana bilməz. Beyni qapanar, özünü zorlasa da sevə bilməz.
Hər şeyi təsadüflə izah etməyə çalışan darvinizm elm deyil. Təsadüfün elmdə yeri yoxdur. Darvinizm batil şumer əfsanəsidir.
İmansız gənclik xəstə olur. Allah insanları imanla normal yaşayacaq şəkildə yaradıb. İman olmadıqda həm ağıl, həm orqanizm sağlamlığı problemli olur.
İnsanın qəzəblənməyi özünə yaraşdıra bilməməsi və gülünc hesab etməsi lazımdır. Qəzəbi ciddi hesab etməsi qəribə haldır. İnsanın özünü o qədər itirəcəyi bir mövzu ola bilməz. Qəzəb mühakimənin pozulmasına səbəb olar. Bu, qəzəbin qabaqcadan bəlasıdır. İnsanın dərisini, ağlını, saçını, bütün qabiliyyətlərini öldürər. Qəzəbin şeytani şəhvəti var. Bu ziyan verici şəhvətə qapılmamaq lazımdır. Allah müsəlmanları qəzəbdən çəkindirir.
Bir tərəfdən darvinist təhsil, digər tərəfdən ənənəpərəst ortodoks təzyiq gənclərin sevincinin yox olmasına səbəb oldu. İkisinə qarşı da elmi tədbir almaq lazımdır.
Şeytan insanları yorğun etmək istəyər. Bu yorğunluğa qarşı mübarizənin adı imandır. Yorğunluğa təslim olsan səni əsir alar.
Davası olmayan insan sürüklənən bomboş kötük kimidir. Haqq iddiası olan insan isə geniş suda şərəflə irəliləyən görkəmli gəmi kimidir.
PKK-nı zərərsizləşdirməyin yolu silah, bomba deyil, mədəni mübarizədir. Terror və zorakılığın zəmini darvinist təhsildir.
Dünya imtahan üçün gəldiyimiz qısamüddətli kursdur. Burada hər kəsin səhvləri, əksikləri ola bilər. Şəfqət əhəmiyyətlidir, şəfqət sakitləşdiricidir. Şəfqətlə baxmağı bacarmayan insan qəzəblənməyə çox meylli olar. Bu qəzəb də Allah qorusun qəlbi parça-parça edər. İsrarla şəfqətdən yana olmaq lazımdır.
Mömin insanları qorxaqlığa deyil, cəsarətə sövq edər. Allah üçün hər cür fədakarlığa, coşğuyla hazır ruha sövq edər.
Küfr əhlinin cəhənnəmdə yaşadığı əzab bizim bildiyimiz mənada olan əzab deyil, Allahualəm. Lakin Allah sözünü mütləq yerinə yetirər.
Mömin hər zaman hər şeyin ən gözəlini, ən yaxşısını, ən çoxunu Allahdan istəyər.
Mömin qapqara mühitdə almaz kimi par-par parıldayar. Allah hər vəli əxlaqlı mömini qaranlıqlar içində nur saçan almaz kimi yaratmışdır.
Firon hz. Musaya, Nəmrud hz. İbrahimə necə qarşı olursa səmimi möminin də hər zaman əleyhinə çıxanları olacaq. Bu insanlar mömini qiymətli edər.
Ehtirasın yaranması üçün dünyadan keçmək, sevdikləri üçün yaşamağı bacarmaq lazımdır. Sevdiyi üçün yaşamağı bacarmayan ehtirasa heç vaxt nail ola bilməz.
Həmişə Allahın lehinə düşünmək lazımdır. Əsla Allahın əleyhinə düşünülməz. İnsan mütləq Sevgilisindən yana, Sevgilisinin lehinə düşünər. İnsan bir hadisə ilə qarşılaşdıqda ilk başda xeyrini, hikmətini anlamaya bilər, lakin həmişə gözəl zənlə, həmişə Allahın lehinə düşünməlidir.
Türkiyə çox müasir olmaq məcburiyyətindədir. Həm dindarları çox yaxşı qoruyan, həm də ultramüasir, mümkün qədər azadlıq təmin edən ölkə olacağıq. Tayyib hocam müasir sağın lideridir. Həm dindarları qoruyur, həm də müasir anlayışa sahibdir. Türkiyəni daha da müasirləşdirəcəyik. Millətimiz incəsənətə, gözəlliyə, keyfiyyətə, müasirliyə, dekolteyə qarşı olan bir qrup insanın zehniyyəti ilə deyil, parlaq anlayışla yaşamaq istəyir.
Tayyib hocamın saçının telinə zərər gəlməsinə hüquqla icazə vermərik. Allah istəmədikcə heç kəs ona zərər verə bilməz, o vəzifəsini yerinə yetirəcək.
Qısqanan insanın qısqanclığı davam etdikcə çirkinləşər, çökər, vücudu məhv olar, xərçəng olar, qısqanılan da sağlamlıq qazanar, gümrahlaşar. Qısqananın çökməsi, qısqanılanın da tam əksinə gəncləşməsi Allahın elmidir, bunu bəziləri bilmədiyi üçün həmişə sıxıntı içində yaşayırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 aprel 2017> Click for more

İnsanlar çobanyastığı deyib keçirlər, lakin tək bir çobanyastığındakı ağıl, dünyadakı bütün insanların ağlından daha çoxdur.
1940-cı illərdə qalmış sol zehniyyət CHP-yə müvəffəqiyyət gətirməz. CHP Atatürkün müasir dindar anlayışını mənimsəyib xalqı qucaqladığı təqdirdə müvəffəqiyyət qazanar. Azad, təşəbbüskar, hər təbəqəni qucaqlayan, camaatlara, təriqətlərə şəfqətlə yanaşan, Bədiüzzamana sahib çıxan bir CHP fövqəladə dərəcədə müvəffəqiyyətli olar.
Hər şeyin gözəl tərəfini görmək, gözəl danışmaq lazımdır. Həmişə qüsur tapan, səhv axtaran məntiq ən çox insanın özünü narahat edər.
Silaha verilən pulla bütün dünya min dəfələrlə doyar. Aclıq, yoxsulluq adlı şey qalmaz. Sevgisizlik dünyaya çox böyük əzab gətirir.
Bələdiyyələr pişik evlərinin saylarını çox artırsın və isitmə də təmin etsinlər. Pişiklərin mütləq isti, gözəl otaqları olmalıdır.
Allah əsgərimizə, polisimizə güc-qüvvət versin, qorusun, hər mövzuda müvəffəq etsin. Dəccal ordularını darmadağın etsin.
Şəhidlik həm şəhid olana, həm də ailəsinə çox böyük şərəfdir. Nə gözəl mövqedir, cənnət əhli olurlar.
İslam əxlaqının dünyaya hakim olması demək, sülhün, sevginin, demokratiyanın, azadlığın, keyfiyyətin hakim olması deməkdir. Bunu hər kəs istəyər.
Müsəlman hər gün bir gözəllik yaranması üçün zəhmət çəkər. Hər gün dünyanın yaxşılaşması üçün səy göstərər. Tərəvəz satana gedən müsəlman; "nə gözəl, Allah növbənöv nemətlər yaradıb" desə İslama böyük xidmət etmiş olar. Yoldan bir zibil götürmək, bir insana gözəl söz söyləmək, xəstəliyi ilə maraqlanmaq müsəlmanın olduğu hər yerdə İslamın lehinə hərəkətdir.
Ətriyyat şirkətləri bir ətirin həmişə eyni gözəllikdə, eyni keyfiyyətdə olması üçün böyük zəhmət çəkir, bir qızılgül isə dünyanın hər yerində eyni gözəllikdədir.
Biz azadlıqlar, keyfiyyət və demokratiya ilə öz ölkəmizi Avropaya bənzədək, hətta daha üstün hala gətirək ki, bütün dünya Türkiyəyə heyran olsun.
Xaçlı deyildikdə xristianlığı hədəf göstərirmiş kimi başa düşüləcəyi üçün xristian-müsəlman mübarizəsi varmış kimi görünər, çox yanlış olar.
Marksist leninist stalinist fəlsəfənin təməli darvinizmdir. Darvinizm fikri olaraq çökdürüldüyü zaman terror da bitmiş olar.

Adnan Oktar deyir ki... 22 aprel 2017> Click for more

Tayyib hocam Quran müsəlmanlığını müdafiə edir. Qəlbi çox rahat olsun, bütün əzmi ilə yoluna davam etsin.
Türkiyəni müasir mövqeyə gətirmək üçün yürüdüləcək siyasəti bütün millətimiz dəstəkləyər.
Ənənəpərəst ortodoks sistem müəyyən mənada bataqlıq kimidir. Hər kəsi, hər şeyi içinə çəkib boğmaq istəyir. Bu dəhşət verici sistemə biz heç vaxt tabe olmayacayıq.
Göbəkli Təpədə də, Nəmrud xarabalıqlarında da çox sayda masonlara məxsus simvollar var. Göbəkli Təpə mason məbədi idi.
Mövhumatçı, sevgisiz, keyfiyyətsiz, hər şeyə düşmən, insanların sevincini əlindən alacaq bir zehniyyətin Türkiyəni qaraltmasına əsla icazə vermərik. Türkiyəni tərtəmiz parlaq gələcək gözləyir. İncəsənət, gözəllik, elm, keyfiyyət düşmənləri boşuna həvəslənməsinlər.
Tayyib hocamın müasir Türkiyəni hədəfləməsi, keyfiyyəti, incəsənəti, gözəlliyi ön plana alması çox gözəl olar. Bəzi reaksiyalar onu heç usandırmasın.
Dekolteli qadınları dəyərsiz insanlar kimi görüb onları təcrid edən üslub çox çirkindir. Müsəlman hər təbəqəyə hörmətcil və nəzakətli olar.
Tayyib hocamın hər təbəqədən olan insanı qucaqlaması olduqca doğrudur. Bu yanaşma tərzini tənqid edənlər ağıllı və vicdani rəftar göstərmirlər.
Musəvi mənbələrində də Moşiyah, yəni Mehdinin bu əsrdə gələcəyi çox dəqiq ifadə edilib.
İstənilən halda Allaha aşiq olan üçün cənnət mənalıdır. Çətinlik anında Allahı haşa tərk edən insan üçün cənnətin də heç bir mənası olmaz.
Təvəkkül və səbir Allaha olan sevginin ən açıq dəlilidir. Yaxşı günündə Allahı sevib, çətinlik olduqda tərk etmək çox böyük əxlaqsızlıqdır.
Hara baxsaq Allahın üstün ağlını və sənətini görürük.
Müsəlmanın tək həqiqi dostu Allahdır. Mömin təkcə Allaha güvənər və tam təslim olar.

Adnan Oktar deyir ki... 21 aprel 2017> Click for more

Risalə-i Nur külliyyatında səmimi müsəlman ruhu var. O kitabları oxuyan o gözəl ruhu alar.
Demək olar ki, hər gün müsəlmanların başına minlərlə ton bomba yağır, bunu yönləndirən qüvvə nədir deyə maraqlanmaları lazımdır. Bu, dəccaliyyətdir.
İngiltərə dərin dövləti Trampdan əl çəkmir. Tramp yaxşı niyyətli xristiandır, müsəlmanlara ön mühakimə ilə yanaşmır. Tramp dəccaliyyətə qarşı olduğu üçün, dindar olduğu üçün məlum şəxslər əks reaksiya verir.
Qiymətli idmançılar və incəsənət xadimləri heç unudulmamalıdır. Xüsusən tarixdə mühüm uğurlar qazanmış güləşçilərimizə sahib çıxılmalıdır.
Dünyalar şirini olan Şeyx Nazim Kıbrısi sultanımızı sevgi, hörmət və rəhmətlə yad edirik.
Hər şeyi edən Allahdır. Allah möminə Öz yolunda xidmət etdiyini göstərərək onu şərəfləndirmiş olur.
Göbəklitəpə tipik mason məbədidir. Daşların T formasında olması, qabarıq formalar üzərindəki simvolların demək olar ki, hamısı masonluğa məxsusdur.
PKK ilə çözüm sürəci deyilən şey olmaz. Çözüm sürəci deyə başlanan hadisənin necə nəticələndiyi bir dəfə təcrübədən keçirildi, eyni səhvə bir daha yol verilməz. PKK-nın çözüm sürəcindən gözlədiyi şey Öcalanın sərbəst buraxılıb kommunist bir dövlətin başına gətirilməsidir. Bunu tamamilə unutsunlar.
Bərzani və Bərzani peşmərgələri ilə stalinist, dinsiz PKK eyni deyil. Bərzani dindar, müttəqi insandır.
Tayyib hocam bu səmimiyyətlə davam etdiyi müddətcə, Allah yolunu həmişə açıq saxlayar. Bunun əksini umanlar həyəcanlanmasınlar.

Adnan Oktar deyir ki... 20 aprel 2017> Click for more

İnsanlar keyfiyyət və azadlıq istəyirlər. Qadınların, incəsənətin, həyatın azad olduğunu xalqa göstərmək çox vacibdir. Sahilboyu yaşayış məntəqələri, böyük şəhərlər “bizim azadlığımızı bizə hiss etdirin” deyirlər. Hökumətimiz bu məsələdə lazımi tədbiri görəcək, azadlığı gücləndirəcək.
Mənim qız dostlarım həm fiziki cəhətdən, həm də ruhən gözəldirlər. İmanlı, təmiz, sevgini çox yaxşı bilən, mehriban insanlardır. Buna görə də, hamısı çox valehedicidirlər.
Tayyib hocam kimi dəliqanlını asanlıqla tapa bilməzlər. Şövqü və səyi çox gözəldir. Rahat buraxsınlar gözəl xidmətlərinə davam etsin.
Sevgisizliyin, qəddarlığın çox olduğu dünyada sevgini, mərhəməti, bağışlayıcı olmağı söyləyən bizik. Ənənəpərəst ortodoks İslamın müsəlmanlara verdiyi zərəri görüb ağıllı və şəfqətli əks izahat verən tək topluluq bizik.
Biz Quranı səmimi izah edirik, heç bir mənfəət olmadan Quranı izah edirik. Biz din mühəndisliyi etmirik. Allaha olan sevgimizi izah edirik.
Oksigen çox böyük nemətdir. Heç kim bunu düşünmür. Çörək, meyvə nemətdir deyirlər, lakin oksigenin nə qədər mühüm nemət olduğunu söyləmirlər.
Sənayenin olması, inşaat işlərinin çoxalması keyfiyyət ölçüsü deyil. Çin də istehsal edir, lakin keyfiyyəti tam olmur. Keyfiyyət əsas ölçü olmalıdır.
Yaxın Şərq və Şərqin ümumi xüsusiyyəti keyfiyyət çatışmazlığıdır. Millət olaraq bunu dəyişdirək. Türkiyə keyfiyyətin, incəsənətin qalası olsun. Türkiyə keyfiyyətin qalası ola bilərmi? deyirlər, olar. Ya Allah, bismillah deyib başlamaq lazımdır. Sonrası, arxası kəsilmədən gələr inşaAllah.
Coşqun dənizdə hərəkət edirmiş kimi çətin günlərdən keçəcəyik, lakin nəticəsi həmişə gözəllik olacaq. Heç kim ümidsizliyə qapılmasın, Türkiyə işıqlığa gedir. Çox çətin günlərdən keçəcəyik, bir çox insan “tükəndik” deyəcək, lakin 2023-cü illərə çatdığımız zaman hər kəsin üzü güləcək inşaAllah.
Quranda hz. İsanın yenidən dünyaya gələcəyi çox açıq şəkildə izah edilir.
Çox gözəl dövrdə yaşayırıq. Türkiyənin sonu gözəl olacaq, çətin dövrlərdən keçməyimiz bacı-qardaşlarımızı təəccübləndirməsin.
“Yox” deyən də, “bəli” deyən də tərtəmiz insanlardır. Türkiyə müasir ölkədir. Daha çox referendum keçirəcəyik, nəticələri qəbul etməyə alışmaq əhəmiyyətlidir.
Allah şəhidlərimizin o gözəl karvanına bizi də daxil etsin. Allah yataqda ölüm verməsin, şəhadət nəsib etsin inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 19 aprel 2017> Click for more

Türkiyə dünyanın sevgi mərkəzi olsun. Gərginlikdən uzaqlaşaq, sevgini dünyaya öyrədən olaq.
İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirdiyi tarix, incəsənət və siyasət anlayışını ləğv edək. İngiltərə dərin dövləti türk siyasətindən əlini çəksin. O əli elmlə, irfanla zərərsizləşdirək.
İncəsənətin ən gözəlini Türkiyə əldə etməlidir. Rəsm əsərlərində, heykəltəraşlıqda, musiqişünaslıqda dünyada qabaqcıl olaq. Yaradıcılıq gecələri keçirilsin, operalar olsun.
Sərt və gərginlik üslubundan çəkinilsə, incəsənətə, keyfiyyətə əhəmiyyət verilsə, dekolteli geyinən də, başı örtülü olan da qorunsa, o zaman çox yaxşı olar.
Putinin müasirlik anlayışı gözəldir, kilsəyə gedir sonra gənclərlə rəqs edir, idman fəaliyyətinə qoşulur. Buna bənzər model çox gözəl olar.
Quran müsəlmanlığı incəsənətin, keyfiyyətin, elmin, gözəlliyin, sevincin, azadlığın, demokratiyanın, vicdanın ən yüksək səviyyədə yaşanması deməkdir.
Başını örtənlərə də, dekolte geyinənlərə də eyni hörmətin göstərildiyi çox yaxşı vurğulanmalıdır. Dekolteyə qarşı olan dənizə girənə də qarşı olar, bu bir müddət sonra insanların həyatımıza qarışılacaq deyə narahat olmasına səbəb olar. Buna görə də, hicablı və dekolteni bərabər səviyyədə ön plana çıxarmaq əhəmiyyətlidir. İnsanlar əllərindən həyat sevinclərim alınmayacağını görməlidir. Bunun üçün müstəqillik çox yaxşı qorunmalıdır. Şən, incəsənət dolu həyat olmalıdır.
Dekolteyə hörmət, incəsənətə təşviq, gözəlliyi ön plana almaq və keyfiyyəti yüksəltmək hökumətin prioriteti olmalıdır. Böyük şəhərlərə nail olmağın yolu budur.
Türkiyə ballistik polad kimi bütövdür. Bölünmə istəmirik. Türkiyə İslam aləminin son müstəqil qalasıdır. İslam Birliyinin ümididir. Bu qalanın parçalanmasına elmlə, irfanla icazə vermərik.

Adnan Oktar deyir ki... 18 aprel 2017> Click for more

Sevgisizlik çox geniş yayılıb. Fərqli düşüncədən, fərqli partiyadan olduqda bir-birlərindən nifrət edir və bunu normal qarşılayırlar. Bu sevgisizlik düzələcək. Sevgisizlərə sevginin əhəmiyyətini öyrədəcəyik. Belə tiplər özlərini də sevmirlər. Bacı-qardaşlarımız sevgisizlərə etimad etməsinlər.
Ən böyük məqsədim sevgidir; Allahı sevmək, Allahın təcəllilərini sevməkdir.
Allah 40 ildir ki, apardığımız elmi mübarizənin qarşılığında çox gözəl nəticələr yaratdı, dindarlıq hər gün daha çox yayılır.
Allah məni də, bacı-qardaşlarımızı da hz. Mehdiyə tələbə etsin inşaAllah.
Tayyib hocam igiddir, müasirdir. Hökumətimiz də ziyalıdır. Hökumətimiz incəsənətə və keyfiyyətə üstünlük versə, qadınlara prioritet verilsə sahilboyu bölgələrdən asanlıqla səs toplanılar.

Adnan Oktar deyir ki... 16 aprel 2017> Click for more

Tayyib hocamın bütün ömrü əziyyətlə keçdi, bütün həyatı gözümüzün önündədir. Onu tənqid edənlərin çoxu onun çəkdiyi əziyyətin mində birini çəkə bilməz.
Hər şeyi yaradan Allahdır. Bizim özümüz edirmiş kimi zənn etməyimiz də, Allahın sənətidir.
Taledə Türkiyənin sonu yaxşı və güclü olacaq, çətin günlərdən keçsək belə nəticə mükəmməl olacaq inşaAllah.
Allah Türkiyənin böyüməsini, İslam Birliyinin rəhbəri olmağı nəsib etsin. Ölkəmizi bərəkətlə bürüsün, bacı-qardaşlıq ruhunu gücləndirsin.
Həyat keyfiyyətli və müasir olsa ənənəpərəst bacı-qardaşlarımız da daha rahat yaşayarlar, daha hüzurlu olarlar. İncəsənətsiz həyat, ruhu və həyəcanı öldürər. Ənənəpərəst bacı-qardaşlarımız müasirliklə dinin uyğunlaşmadığını zənn etdikləri üçün boşuna əziyyət çəkirlər. Müasirlik və din iç-içədir.
İncəsənət yox olsa keyfiyyət yox olar. O zaman insanların həyəcanı, yaşama coşqusu aradan qalxar. Bu mühit heç kimi xoşbəxt etməz.
Müsəlman ölkələrindən sanki yeni istehsal olunan silahların sınaq sahəsi kimi istifadə edirlər. İslam Birliyi olmadığı üçün sel kimi qan axıdırlar.
“Əyləndiyiniz zaman Allahı zikr etməyin” məntiqi çox yanlışdır. Mömin hər mühitdə hər gözəllikdə Allahı zikr edər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) öz dövrünün ən müasir insanı idi. Müasirlik, incəsənət və keyfiyyət həyatın çox mühüm ünsürləridir.
Xüsusən incəsənət və keyfiyyət çox əhəmiyyətlidir. İncəsənət, gözəllik və dekolte əleyhinə çıxdıqda, bu hal insanları narahat edər.
Müasirliyi ön plana almaq, hər düşüncəyə sahib insana hörmət etmək, dekoltelinin də, hicablının da azad olduğunu göstərmək çox vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 aprel 2017> Click for more

Təbliğ edərkən uşaqla uşaq kimi, yaşlı ilə yaşlı kimi olsan, qarşındakı insanla uyğunluq təmin edəcək şəkildə olar və İslamı belə izah edərsən. Təbliğ edəcək insanın ağıllı olması lazımdır. Bu incəliyi anlamayan insanlar təbliğ üsullarımızdakı hikmətləri də anlamırlar.
Polisimiz vətən, millət, bayraq üçün canını ortaya qoyur, əksər insan onların bu üstün cəhətini qavraya bilmir.
Kitab paylanması, kitabla edilən təbliğ çox dəyərli, qiymətli işdir. Quranı, İslamı izah edən kitab alim hökmündədir.
Küfr əhlinin içi həmişə nifrət dolu olduğu üçün hörmət nədir bilməzlər. İyrənc və xoşagəlməz mövzuları zarafat halına gətirərlər. Müsəlman isə keyfiyyətdən zövq alar.
İran qardaş ölkədir, dostdur. Şiələr bizim can qardaşımızdır. Müsəlmanların bacı-qardaş olması Allahın hökmüdür.
İngiltərə dərin dövlətinin Türkiyəni parçalamağı düşünən xəritəsini elmlə, irfanla qatlayıb ciblərinə geri qoyarıq. Bunu təxəyyül etməsinlər.
Mehdiyyət əleyhinə olanlar boşuna çırpınırlar. Taleyi dəyişdirə bilməzlər. Mehdiyyət taledə var, mütləq reallaşacaq.
Şeyx Nazim həzrətləri mehdiyyəti həmişə izah və müdafiə edərdi. Sultanımızın səmimi tələbələri də şövqlə, həyəcanla Mehdini gözləyirlər.
Mehdiyyətin ört-basdır edilməsi ən çox dəccaliyyətin işinə yarayar. Buna görə də İngiltərə dərin dövləti mehdiyyətə qarşıdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından indiyədək müsəlmanlar Mehdini gözləmişdir. Bu gözləmə müsəlmanlara hər zaman şövq və həyəcan vermişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 aprel 2017> Click for more

Bizim hər düşüncəyə sahib dostumuz və sevənimiz var. Qapalı bacılarımız da var, dekolteli dostlarımız da var.
Şeyx Nazim sultanımız bundan 6 il əvvəl Rəcəb ayında prezident idarəetmə sistemi ilə əlaqədar seçki olacağını izah edir. Sultanımız çox mübarək insan idi.
Allah həm gözəllik yaradır, həm də gözəlliyi sevdirir. Allahın qəlbimizə sevgi yerləşdirməsi çox böyük nemətdir.
PKK-nın silahı yerə qoyacağını düşünmək həqiqətə uyğun deyil. Edilməli olan ağıllı, elmi, fikri mübarizə aparmaqdır. PKK-nı elmlə məğlubiyyətə düçar etməkdir.
PKK-nın silahı yerə qoymasından söhbət gedə bilməz. PKK-nın hədəfi aydındır, İslam aləmi ilə aramıza kommunist sədd qurmaqdır. PKK Türkiyənin istəyi ilə deyil, İngiltərə dərin dövlətinin istəyi ilə hərəkət edir və bölgədə kommunist sədd yaratmaq üçün istifadə edilir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 aprel 2017> Click for more

15 iyul gecəsi dövlət çevrilişinə qarşı ən erkən saatda ən əsaslı açıqlamanı verən kanal bizim kanalımızdır. RTÜK də bu həqiqəti hesabatında ifadə edir.
Gözəl olan ünsiyyətcil, şən, təbii olmaqdır. Bəziləri isə ağır olacağam deyə özlərini bədbəxt həyata sürükləyirlər.
Bəzi gənclərin həyatı sevgisizlikdən məhv olmuş vəziyyətdədir. Bu kəsləri ağılla, səbirlə öyrətmək lazımdır, yavaş-yavaş bu üslubdan xilas olarlar.
Müsəlmanlar peyğəmbərlərə bənzəməklə mükəlləfdir. Möminin yaşadığı hadisənin peyğəmbərlərinkinə bənzəməsi peyğəmbərlik iddiası deyil.
Gənclərimizi sevgisiz, nifrət dolu insan kimi göstərməyə çalışan xüsusi qrup var. Türkiyəni əzdirmək üçün bunu edirlər. Arxa planı görmək lazımdır.
Bizim vəsilə olduğumuz iman seli var, Allahın icazəsi ilə bu iman selini heç kim dayandıra bilməz.
Mən hoca deyiləm, alim deyiləm, belə iddiam da yoxdur. Dəfələrlə bu mövzunu izah etdim. Mənə israrla sən hocasan deməsinlər.
Tayyib hocam bir insanın taqətindən çox üstün səy göstərir və bunun əvəzində heç bir qarşılıq gözləmir. Allah rizası üçün səy göstərir.

Adnan Oktar deyir ki... 11 aprel 2017> Click for more

Ziyalı, müasir Türkiyəni tam fərqli mövqeyə gətirməyə çalışanlar boşuna çalışırlar. Quran İslamı dünyaya hakim olacaq, mövhumatçılıq deyil.
İncəsənətə, gözəlliyə qarşı olanların necə bir cəmiyyət istədiklərini izah etmələri lazımdır. Aydındır ki, baxımsız, diqqətsiz, qəmgin həyat istəyirlər.
Bitkinin kökü saç telindən daha nazik olur, torpağın, palçığın içində çirkli və zərərli heç nəyi almayıb faydalı olanı meyvəyə daşıyır.
Mövhumatçılıq İslamı daxilən çökdürmək üçün xüsusi istifadə etdikləri modeldir. Mövhumatçılıq əleyhinə çıxan müsəlmanları gördükləri zaman oyunları puç olur. Həyat dolu, şən, baxımlı, cazibəli, ağıllı, nəzakətli, keyfiyyətli müsəlmanlar olduğunu gördüyü zaman bütün dünya İslama qaçaraq gəlir. Buna görə də bizim izah etdiyimiz Quran İslamı, İslamiyyətə qarşı olanların heç xoşuna gəlmir. Bütün sistemlərini təməldən elmlə dağıtmış oluruq.
Musiqinin, rəqsin, gözəlliyin müsəlmanların əlində olması bəzilərini çox qəzəbləndirir. Müsəlman deyildikdə baxımsız olması lazımdır deyə inanıblar. İncəsənət, gözəllik keyfiyyət, cazibədarlıq müsəlmanların əlində olduğu zaman İslamın çox rahat dünyaya hakim olacağını bildiklərindən əngəlləməyə çalışırlar.
Təkcə kimyəvi silaha qarşı çıxmaq vicdansızlıqdır. Öldürmənin hamısı eynidir. Kimyəvi maddələrə qarşı çıxıb çəllək bombalarını görməzlikdən gəlirlər. Bomba növünə görə mülki vətəndaşları qoruma qərarı alırlar. Bu çox böyük mərhəmətsizlikdir. Bütün silahlara, bütün bombalara qarşı çıxılmalıdır.
Osmanlını dağıdanın İngiltərə dərin dövləti olduğunu sənədləri ilə birlikdə ortaya qoyduq. Türkiyəni də hal-hazırda hədəf halına gətirən İngiltərə dərin dövlətidir.
Kipr bizim qəlbimizdədir, bizim parçamızdır. Kiprdə elmi fəaliyyətlərimiz, kitab fəaliyyətlərimiz həmişə davam edəcək inşaAllah.
İngiltərə dərin dövlətinin necə böyük təhlükə olduğunun hər kəs tərəfindən yaxşı bilinməsi əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 aprel 2017> Click for more

Tək alma ağacındakı ağıl milyonlarla insanda yoxdur. Ağac hər cür mineralı, vitamini tanıyır, yetərli nisbətdə alır və lazımı qədər istifadə edir. Meyvənin içinə torpaqdakı zərərli olan heç nə keçmir, ağac mükəmməl təmizləmə sistemindən istifadə edir.
Taledə Türkiyənin sonu yaxşı və güclü olacaq. Arada yaşanan çətinliklər bu həqiqəti dəyişdirməz.
Əyalət sistemini əsla qəbul etmərik. Əyalət sisteminin yaranması demək, Allah qorusun İslam Birliyinin yolunun bağlanması mənasını verir.
İngiltərə dərin dövlətinin təsiri altında olan kəslərin zehniyyətinin Türkiyəyə təsir göstərməsinə elmlə, irfanla icazə vermərik.
Biz İran ilə qardaşıq. İran ilə Türkiyə birləşsə Yaxın Şərqdə bir çox məsələ həll yolu tapar. İki ölkənin dostluğunu daha da gücləndirəcəyik.
Biz millət olaraq sonuna qədər Tayyib hocamın şəxsini qoruyacağıq. Onu əzmələrinə əsla fürsət verməyəcəyik. Bu partiya məsələsi deyil.
Daha azad, incəsənətə güclü dəstək verən daha demokratik bir quruluş Tayyib hocamın da əlini çox gücləndirər. Türkiyə çox müasir olmalıdır.
İngiltərə dərin dövləti həmişə fəaliyyətdədir. İdlibdəki hücumun arxasında da onlar var.

Adnan Oktar deyir ki... 9 aprel 2017> Click for more

Ağıl anbaan yaradılır. Danışıq anbaan yaradılır. Ağlı verən də, danışdıran da Allahdır.
Hz. Mehdi şəfqət, mərhəmət insanıdır. Hz. Mehdi dövründə bütün silahlar ləğv olunacaq, kin, nifrət, müharibələr birdəfəlik bitəcək.
“Mən Mehdi deyiləm, belə iddiam ömür boyu olmayacaq” deyə dəfələrlə söylədim. Buna baxmayaraq, bəziləri qəribə təşviş yaşayır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Mehdinin adı adıma uyğun olacaq” deyir, eyni olacaq demir.
Döyüşə zəmin hazırlayan ixtilafı təşviq etmək İslama uyğun deyil. Qurana görə müsəlmanlar arasında ixtilaf deyil, qardaşlıq, birlik var.
İxtilafda rəhmət var deyənlər bu məntiq ucbatından müsəlmanların bir-birini qırdığını görmürlər. Qurana görə ixtilaf fəlakətdir. İxtilaf müsəlmanlara qan, döyüş, qarşıdurma gətirir. Buna görə də İngiltərə dərin dövləti də ixtilafdan silah kimi istifadə edir. Müsəlmanlar həmrəy olmalıdır.
Hilal ilə xaç mübarizəsi deyə bir şey yoxdur. Dəccaliyyətlə iman gətirənlərin elmi mübarizəsi var.
Misirdəki Qibti xristianlara ibadət edərkən hücum etmək çox böyük vəhşilikdir. Bütün ibadətgahlar müsəlmanların himayəsi altındadır.
Hamımız bu ölkənin övladıyıq və bacı-qardaşıq. Gərginliyə səbəb ola biləcək hər cür üslubdan çəkinmək və həmişə sakitləşdirici olmaq əhəmiyyətlidir.
Dəccal xristianlarla müsəlmanların arasını vurub dinə inananları aradan qaldırmaq istəyir. Bu oyuna düşməmək lazımdır. Hilal və xaç mübarizəsi əsla olmamalıdır. Əksinə dindar xristian və musəvilərlə ittifaq edərək dinsizliyə qarşı elmi mübarizə aparılmalıdır.
Hilal ilə xaç mübarizəsi var demək düzgün deyil. Dindar İsəvilər müsəlmanların müttəfiqidir.
Quranda mehdiyyət əhatəli şəkildə izah edilir. Bir çox ayədə mehdiyyət xəbər verilir.
Allah elmi fəaliyyətlərimizin təsirini qat-qat artırsın. Dünyanın hər tərəfində məqalələrimin dərc olunması Allahın nemətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 aprel 2017> Click for more

Mövhumatçıların qadınlara olan yanlış baxış aspekti ucbatından İslam aləmi məhv olur. Biz mövhumatçıların yaratdığı təxribatı aradan qaldırmağa çalışırıq.
Çarşablı da olsa, dekolte də olsa bütün qadınların hörmət gördüyü bir dünya istəyirik.
Bu millət özü kimi insanların hakimiyyətdə olmasını istəyir, İngiltərə dərin dövlətinin adamlarını istəmir.
Tayyib hocam bu millətin özünü, millətin ümid fəlsəfəsini və ruhunu təmsil edən insandır. Buna görə bu qədər sevilir.
Biz İngiltərə dərin dövlətinə diqqət çəkdikdən sonra həm Türkiyədə, həm də Rusiya və Amerikada oyanış oldu, bu çox gözəldir.
Hədislərdə belə deyilmədiyi halda Mehdi 300-400 il sonra gələcək deyənlər müsəlmanları ətalətə sürükləyib şövqlərini yox edirlər.
Bəzilərinin mehdiyyət məsələsində bu qədər təşviş yaşamalarının səbəbi mehdiyyətin həqiqət olduğunu görmələridir.
Həqiqi iman yaranması üçün bütün diqqəti Allaha yönəldərək, həmişə Allahdan yana olaraq dərin düşünmək lazımdır. Diqqət dünyaya verilirsə, olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 7 aprel 2017> Click for more

Sevgisiz, qısqanc insanların gözlərindəki və üzlərindəki mənasızlıq və boşluq bu insanların necə pis həyat yaşadığının sübutu olur.
Qız dostlarımın gözəlliyi, nəzakəti, ehtirası, nurları, təmizlikləri, imanları qısqanc insanları çox qəzəbləndirir. Möminlərin gözəlliyi pis əxlaqlı insanlar üçün bir növ əzabdır. Onlar qısqandıqca möminlər üzərindəki nemət daha da artar.
İngiltərə dərin dövlətinin bir çox İslam ölkəsində “alim” görünüşlü tərəfdaşları var. Bunlar müsəlmanların əleyhinə fəaliyyət göstərir.
Erbakan hocamız çox mübarək insan idi. Allah bizi onunla cənnətdə qardaş etsin inşaAllah.
Suriyadakı son hadisələrdə yenə İngiltərə dərin dövlətinin əli var. Öz aləmlərində müsəlmanlar əleyhinə plan qurdular. Təfərrüatlarını sonra açıqlayacayıq.
Tayyib hocam; “nə şiəyəm, nə də sünni, mən müsəlmanam” deyərək Qurana görə doğru olanı edir. Tam Quran müsəlmanlığı nümunəsi göstərir.
Mehdiyyət bütün dünyanın bayramıdır.
Dəccal zülm və qan gətirər. Hz. Mehdi və hz. İsa (ə.s) zahir olduqda zülm də bitəcək, aydın, sevinc dolu yeni həyat başlayacaq.
Zülm və yoxsulluq mehdiyyət dövründə Allahın icazəsi ilə yox olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 6 aprel 2017> Click for more

Bəzi saxta alimlərin vəzifəsi mehdiyyətin qarşısını almaqdır. Öz aləmlərində mehdiyyəti dayandıracaqlarını zənn edirlər, dayandıra bilməyəcəklərini görəcəklər.
İngiltərə dərin dövlətini biz ifşa etdikcə bütün dünyada oyanma başladı. Amerika da fəlakəti gördü.
İngiltərə dərin dövlətinə qarşı bütün İslam aləminin birləşib fikri olaraq əks mübarizə aparması lazımdır. Əks təqdirdə dəccaliyyət bütün dünyanı məhv edəcək.
Üst ağıl yoxdur deyənlər İngiltərə dərin dövləti ilə əlaqədar ortaya qoyduğumuz yüzlərlə sənədi görməzlikdən gəlir. Millət olaraq ayıq olmalıyıq.
Çəllək bombasına, güllə yağdırmağa demək olar ki, heç reaksiya vermirlər. İnsan öldürmənin hamısına, bütün üsullarına qarşı olmaq lazımdır.
Bomba ilə, tüfənglə öldürməyi sanki normal görürlər. Kimyəvi silah olduqda təkcə reaksiya göstərirlər. Bütün silahlar dünyadan ləğv edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 aprel 2017> Click for more

Kimyəvi silah böyük zülmdür. Lakin öldürmənin növü yoxdur. Kimyəvi silahı cinayət görüb çəllək bombalarını, digər silahları cinayət hesab etməmək anormallıqdır. Günahsız insanları hədəf alan hər hücum zülmdür.
Dəccaliyyətin açıq fəaliyyətlərinə baxmayaraq, bəzi hocalar müsəlmanları yuxuya vermək, ətalətə salmaq istəyir. Bütün bunlara qarşı diqqətli olmaq lazımdır.
Bitkilərdəki ağıl nəfəs kəsicidir. Bitkinin tək bir hüceyrəsindəki ağıl, insan ağlından milyon qat üstündür.
Mehdiyyətin olduğu ölkədə heç bir zərərverici hadisə baş verməz. Sarsıntılı dövrlərdən keçilər, lakin nəticə həmişə gözəllik və həmişə xeyirli olar.
Türkiyə demokratik ölkədir. Referendum bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı gücləndirər. Bəli deyən də, xeyr deyən də bu vətənin övladıdır. Mən hər kəsin fikrinə, vicdanına hörmət edərəm, istəyən bəli, istəyən xeyr deyər.
İslam əxlaqının hakim olması demək, bütün vuruşmaların, müharibələrin bitməsi, sevginin, qardaşlığın, sülhün, gözəlliyin dünyaya yerləşməsi deməkdir.
Allah istəsə hər kəs iman edər. Biz ibadət olaraq səy göstəririk. Allah bizim səyimizi ibadət olaraq istəyir.
Dünya müvəqqətidir, imtahanı çətindir. Şəhidlərimiz isə necə də gözəl məqama qovuşurlar, onların məqamına qibtə edirik.

Adnan Oktar deyir ki... 4 aprel 2017> Click for more

Qadın Allaha qul olaraq yaradılmış gözəl varlıqdır. Qadının əşya kimi istifadə edilmək üçün mövcud olduğunu zənn edənlərin məntiqi çox çirkindir. Qadın, cənnət yoldaşı olmaq, Allahın rizası ilə sevgini yaşamaq üçün evlənər. Primitiv məntiqlə hərəkət edənlər qadını əşya kimi görür.
Üst Ağıl “İngiltərə Dərin Dövlətinin iç üzü” kitabını oxuyan 300 illik planı tam açıq şəkildə görər. Bu kitab dəccaliyyətə vurulan elmi yumruqdur.
Bitki torpağın içindən lazım olan vəsaiti seçib fabrikdən daha yüksək texnologiya ilə meyvənin, tərəvəzin içinə tək-tək bərabər miqdarda yerləşdirir. Bitkinin ağlı insan ağlından milyon qat üstündür. Hər mineralı, vitamini, zülalı tanıyır, seçir, alır, məhsullarına bərabər paylayır.
Allahın ağlını qəbul etməyənlər cəhənnəmdə özlərinin müdafiə etdiyi təsadüf məntiqinin necə mühit meydana gətirdiyini görəcəklər.
Mehdiyyət canlılıq gətirər. İslam Birliyini istəmək canlılıq gətirər. Əksi olanda, İslam aləminin üzərini halsızlıq, cansızlıq və yuxu bürüyür.
İnsanların əksəriyyəti darvinizm ucbatından imanlarını itirir. Alimlərin əsas vurğulanmalı mövzu budur, həqiqi imanı izah etsinlər.
Bədiüzzaman İsa Məsihin şəxsi mənəvisinin deyil, bilavasitə şəxsinin gələcəyini söyləyir.
İslam aləmi qan içindədir, bəziləri “plov yemək sünnədirmi, dezodorant halaldırmı” kimi mövzularla maraqlanır. Mümkün qədər heç bir mövzuya girmədən öz rahatlıqlarını qoruyacaq şəkildə yaşamaq istəyirlər. Bütün bunlara baxmayaraq, biz heç bir mənfəət gözləmədən burada hər zaman münafiqlərə, İngiltərə dərin dövlətinə, darvinizmə, dinsizliyə qarşı var gücümüzlə fikri olaraq mübarizə aparmağa davam edəcəyik.
Mədəniyyətlərin qarşıdurması İngiltərə dərin dövlətinin ortaya atdığı düşüncədir. Hilal ilə Xaç bir-birinə düşmənmiş kimi göstərmək, oyuna düşmək olar.
Müsəlman, bütün xristianlara qarşı olmaz, tam əksinə dindar xristianlarla pisliklərə qarşı ittifaq edər. Xristian düşmənçiliyi yanlışdır. Bədiüzzaman da dindar isəvilərlə müsəlmanların ittifaq etməsinin lazım olduğunu söyləyir. Xristian-müsəlman qarşıdurmasından qəti şəkildə çəkinmək lazımdır.
Yeni bahar İslam Birliyi olacaq. Hz. Mehdinin zühuru, İsa Məsihin nüzulu müsəlmanlar üçün həqiqi bahardır.
Başbuğ Türkeşin varlığı bütün Türkiyə üçün çox böyük mənəvi güc və nemət olmuşdu. Allah bütün ülkücü şəhidlərdən qəni-qəni razı olsun.
Bəzi kütlələr xristianlarla müsəlmanlar arasında qarşıdurma olmasını istəyir. Bu qarşıdurmaya zəmin yarada biləcək hər cür üslubdan çəkinmək lazımdır.
Bu gün İdlibdə bütün Suriyada yaşayan fəlakətdə Obama rəhbərliyinin İngiltərə dərin dövlətinin təsiri ilə izlədiyi siyasətin böyük təsiri var.
Əgər Qurana əsaslanan İslam yaşansa müsəlmanların başındakı fəlakətlərin hamısı bitər.

Adnan Oktar deyir ki... 3 aprel 2017> Click for more

Heç bir müsəlman; “Mən nə edə bilərəm ki?” deməməlidir. Toplu duada böyük sirlər var. Allahdan İslam aləminin birliyini istəyək.
“Dəccal haradadır ki? İslam Birliyi olmaz ki, mehdiyyətə nə ehtiyac vardır ki” deyənlər məzlumların çəkdiklərinə laqeyd yanaşırlar. Müsəlmanlar bir mənəvi lider ətrafında birləşmədikcə, təkcə Qurana bağlanmadıqca bu əzablar bitməyəcək. İdlibdəki hər uşaqdan, Rohincalı hər qadından, Aralıq dənizində boğulan hər məzlumdan bütün müsəlmanlar məsuldur.
Allah müsəlmanlara həll yolunu göstərib, “birlik olun” deyə buyurur. İslam aləmi Allahın göstərdiyi yola tabe olmadıqca həll yolu yaranmaz.
Balaca uşaqların şəhid edildiyi, məzlumların mərhəmətsizcə tapdalandığı bir dünyada müsəlman özünü prioritetli görə bilməz.
İngiltərə dərin dövlətinin təzyiqi, münafiqlər, darvinizm, bəzi müsəlmanları heç maraqlandırmır, tək dərdləri öz gələcəkləri olur. Darvinizm, materializm kimi müsəlmanların üzərindəki təzyiqin səbəbi olan mövzulardan heç bəhs etmədikləri üçün bir çox imkana sahib olurlar. Əsas həyati mövzulardan bəhs etsələr mənfəətlərinə zərər gələcəyi üçün mehdiyyət, İslam Birliyi, İngiltərə dərin dövləti kimi mövzulara heç girmirlər.
Sevəni olmayan insanlar təkcə nifrət və qısqanclıq içində qovrulur, iztirab içində həyat sürürlər. İslam tərbiyəsi almayanlar Allahın möminlərə verdiyi nemətləri qısqanarlar. Onlar qısqanclıqla əzab çəkdikcə möminlərin bərəkəti artar.
Biz dünyanın heç bir yerində tək damla qan axmasını istəmirik. Zülmün hər növünə qarşıyıq.
Dindən pul qazanılmaz. İslamı izah etmək müqabilində pul alınmaz.
İslam Birliyi yaranacaq, İslam əxlaqı dünyaya hakim olacaq, hər yer sülh və qardaşlıqla dolacaq.
Amerika üzərində İngiltərə dərin dövlətinin bir növ gizli işğalı var. Bir çox Amerika təşkilatının üzərində İngiltərə dərin dövləti hakimdir.
İsa Məsihin və Mehdi (ə.s)-ın tezliklə zahir olmasını Allahdan istəyirik inşaAllah.
Həqiqi inqilab dəccaliyyətin fikirlə bitməsi, Mehdi vəsiləsi ilə İslam əxlaqının gözəlliyinin dünyaya hakim olması ilə yaşanacaq.
Sülhsevər, demokrat olan kommunistlərə hörmətimiz var, lakin şiddəti müdafiə edən və tətbiq edənləri millət olaraq qəbul etmərik.
Hara baxsaq qızıl nisbət var, mükəmməl rəng ahəngi və nizam görürük. Allahın sənəti möhtəşəmdir. MaşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 2 aprel 2017> Click for more

Allah məni də, bacı-qardaşlarımızı da hz. Mehdiyə və İsa Məsihə tələbə etsin, İslam əxlaqının hakimiyyətini bizə göstərsin.
Darvinizmin əsassızlığını elmi olaraq izah edən tək əsərlər mənim kitablarımdır. Bu kitabların olduğu yerə dəccaliyyət girə bilməz.
Gücün sahibi Allahdır. İslam əxlaqının hakim olması üçün Mehdini vəsilə edəcək olan Allahdır.
Atatürk İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını gördüyü üçün qonşu və bölgə ölkələri ilə ittifaq etdi. Bu çox düzgün strategiya idi.
Biz əvvəlcə prezident idarəetmə sisteminə bölünmə gətirəcəyi üçün qarşı çıxdıq. Bölünməyə imkan verməyən partiyalı prezidentliyi dəstəkləyirik dedik.
Dövlət Bahçeli ağıllı düşünən, mövqe arxasında olmayan, heç bir mənfəət gözləmədən vətəni, milləti sevən bir insandır.

Adnan Oktar deyir ki... 1 aprel 2017> Click for more

Allahın icazəsi ilə birlik və həmrəylik içində hərəkət edəcəyik və Dəccalı hamımız birlikdə, elmlə məğlub edəcəyik.
Hörmətli Bahçeli, Başbuğun yetişdirdiyi çox dəyərli insandır, danışıqları da çox doğru və hikmətli olur.
İslam aləmini məhv edənlər münafiqlərdir. İngiltərə dərin dövləti də münafiqlərdən istifadə edər, yaltaq, alçaq adamları aldadar və xidmət etdirər.
Avropada dinsizlik geniş yayılıb, halbuki gənclər həqiqi İslamı bilsələr xoşlarına gələr, lakin ənənəvi İslam izahları ucbatından dindən uzaqdırlar.
Biz bir ailəyik, bu millət, bu vətən, bu Dövlət bizimdir, Tayyib hocama da söz dedirtmərik, İngiltərə dərin dövləti bunu yaxşı bilməlidir. Tayyib hocam igiddir, cəsurdur, onu öz aləmlərində qorxutmağa çalışanlar boşuna çalışırlar. Tayyib hocamı heç vaxt tək qoymarıq.
Allahın varlığı cənnət deməkdir, bizi sevindirər, sonsuz həyat deməkdir, bu bir insanın ən xoşuna gələcək nemətlərdən biridir.
Darvinizm, Allaha qul olmaq istəməyən, özünə ağır gələn şəxslərin sarıldığı, hər şeyi təsadüflə izah etməyə çalışan çürük iddiadır.

Adnan Oktar deyir ki... 31 mart 2017> Click for more

Türkiyəni İraq və Suriyadan betər edəcək fəlsəfi təhlükə mövhumatçılıqdadır. Buna görə də, bu mövzunun üzərində çox dayanırıq.
Hər cəmiyyətdən pis insanlar çıxa bilər, lakin yaxşı olanlar həmişə dostdur, qardaşdırlar. Musəvilər, xristianlar bütünlüklə pisdirlər demək, Qurana uyğun deyil.
YPG Avropaya verdiyi mesajda özünü guya qadın azadlığını müdafiə edən və mövhumatçılığa qarşı olan struktur kimi tanıdır. Bu yolla Avropa və Amerikadan dəstək alırlar. Türkiyə çox müasir və azad olsa, bunların bu yalanını da ortaya çıxartmış olar.
Dünyanın hər yerində bir çox insanın təbliğ edə bilmədiyi mühitdə İslamı izah edirik. Darvinist fəlsəfənin dünyanı boğmasına mane oluruq. Anti-darvinist elmi fəaliyyətimiz imanlı nəsil yetişməsinə səbəb olur. Bəzi mövhumatçı kütlələr onları necə bir bəladan qoruduğumuzu anlamır.
Mehdiyyət həyəcanı olmadıqda İslam aləmində dərin yuxu meydana gəlir.
Tayyib hocam üslubu və həyatı ilə müasir, ziyalı insandır. “Nə şiəyəm, nə də sünni” deməsi də çox böyük gözəllikdir.
İngiltərə dərin dövlətinin hərəkətə gəldiyi bir çox hadisə ilə görünür. Allah möminlərə və ölkəmizə dair qurduqları bütün tələləri zərərsizləşdirir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 mart 2017> Click for more

Sərbəst yaşamağın mümkün ola bilməyəcəyini vurğulamağa çalışanlar boşuna çalışırlar. Türkiyə azad, müasir ölkədir, daha da azad olacaq.
“Əyləndiyiniz vaxt Allahdan bəhs etməyin” demək çox yanlış zehniyyətdir. Biz dindarıq, harada nə etsək yenə Allahı zikr edərik.
Bu proqram dini proqram deyil. Söhbət, əyləncə proqramıdır. Mən dindar insan olduğum üçün hər yerdə Allahı zikr edərəm.
Hökuməti incəsənətə, musiqiyə, rəqsə, insanların sevincinə qarışırmış kimi göstərməyə çalışanlar boşuna çalışırlar.
Dünyanın bir çox yerində nifrət hakim oldu. Bunun müqabilində biz sevgini yerləşdirəcəyik inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 29 mart 2017> Click for more

Qadınlar özlərinə baxmaqla gözəl olur. Baxımlı qadına düşmənçilik bəsləmək və ya onu təhlükə kimi görmək çox primitiv və yanlış aspektdir.
Bu millət mübarək millətdir, bərəkətli millətdir. Allah bu milləti həmişə qoruyar inşaAllah.
Süleyman Hilmi Tunahan çox mübarək, nurlu insandır, həm böyük alimdir, həm də elm adamıdır. Həyatı böyük xidmətlə keçmişdir.
Tayyib hocamın gözəllik mütəxəssisləri ilə bir yerə gəlməsi müasirliyini göstərməsi baxımından çox gözəl olub.
Bosfor boğazı körpülərində baş verən intihar hallarının qarşısını alacaq xüsusiyyətdə uca məftil və ya şüşə vasitəsilə mühafizə tədbirinin görünməsi lazımdır. Qəti olaraq maneə törədən tədbir alınmalıdır.
Biz ağlı başında bir millətik. Referendum nəticəsində hər nə olsa da, qarışıqlıq çıxmaz. Qorxu yayan üslubları heç kim işlətməsin. Biz demokratik ölkəyik, ilk dəfə referenduma getmirik. Nəticə istənilən halda vətən və millət üçün gözəl olar. Narahatlığa ehtiyac yoxdur.
Münafiqlik məsələsi İslam aləmi üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu məsələ üzərində həmişə dayanacağıq.

Adnan Oktar deyir ki... 27 mart 2017> Click for more

İran dost ölkədir. Yüzlərlə ildir ki, dost olduğumuz bir ölkəni qarşımıza alacaq bir üslubdan çəkinib həmişə şəfqətlə yanaşmaq lazımdır.
İran ilə Türkiyənin arasını vurmaq istəyənlərin oyununa düşməmək lazımdır. İran tərtəmiz müsəlman ölkəsidir, irqçilik ittihamı doğru olmaz.
Atalarından batil din gətiriblər və bu batil dini Quranda axtarırlar. Quranda tapa bilmədikləri zaman da bunu qəbul edə bilmirlər.
Allah Quranda hər şeyin izah edildiyini bildirmişdir. Quran kafi deyildir, deyənlər Allahın bu hökmünə qarşı çıxırlar. (Nəhl surəsi, 89: Hər ümmət içində öz nəfslərindən onların üzərinə bir şahid gətirəcəyimiz gün, səni də onlar üzərində bir şahid olaraq gətirəcəyik. Biz Kitabı sənə hər şeyi izah edən, müsəlmanlara da hidayət, rəhmət və müjdə olaraq nazil etdik.)
İngiltərə dərin dövləti Əbdülhəmid dövründən bəri Türkiyənin yaxasından əl çəkməmişdir. Əbdülhəmid də İngiltərə dərin dövləti tərəfindən zərərçəkmişlərdən idi.
Müslüm Gursəs çox dəyərli, qiymətli incəsənət xadimi və insan idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.
Türkiyəni bölməyə cəhd etmək İslam Birliyinə mane olmaq deməkdir. Buna cürət edən olsa dünyada hər şey darmadağın olar.
Tayyib hocamın cübbəli Lourenslər vardır deyərək, İngiltərə dərin dövlətinə diqqət çəkməsi çox gözəl olub. Bu səmimi üslubunu alqışlayırıq. Tayyib hocam nə sünniyəm, nə də şiəyəm deyərək, İngiltərə dərin dövlətinin islam aləmini parçalama oyununa ən təsirli zərbəni endirdi maşaAllah.
Kürdlər çox gözəl insanlardır. Kürdlərlə biz hz. Adəmdən indiyədək qardaşıq. Bizim qardaşlığımızı heç kim poza bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 26 mart 2017> Click for more

Ənənəvi ortodoks sistemi müdafiə edənlər izah etdikləri həyatı özləri də yaşamırlar. Yaşanması mümkün olmayan bir həyatı izah edirlər.
Qurana görə dində təzyiq yoxdur. Heç kimi müsəlman olmaq üçün məcbur edə bilməzsən, təzyiq və zorlamaq insanları münafiq edər.
İran ilə Türkiyə dostdur. İrandan qonaqlarımız tez-tez Türkiyəyə gəlsinlər, hamısını ən gözəl şəkildə qonaq qəbul edək.
İngiltərə dərin dövlətinin bütün tələlərinə qarşı millət olaraq Tayyib hocamın yanındayıq. Könlü çox rahat olsun.
Musiqiyə, heykələ, rəsmə, dekolteyə, gözəlliyə qarşı o qədər qarşıdırlar ki, heç cür nemətləri qəbul edə bilmirlər. Məkkəli müşriklər də belə idi. Əyləncəni, baxımlı olmağı, azadlığı özləri üçün haqq hesab edir, lakin qadınların da haqqı olduğunu heç cür qəbul edə bilmirdilər.
15 iyul çevrilişinin arxasında İngiltərə dərin dövləti vardır. Bir tərəfdən Türkiyəyə yaxşı görünməyə çalışarkən, digər tərəfdən dövlət çevrilişi planlaşdırırlar.
Mövhumatçılıq ucbatından insanlar İslamı yaşadıqda həyatın bütün sevincini və gözəlliklərini itirəcəklərini zənn edirlər. Halbuki Quran İslamı yaşandığı zaman dünyanın bütün gözəllikləri insanın həyatında olar. İnsanlar həqiqi sevinc və xoşbəxtliyi tapar.
Keyfiyyətli, müasir, ziyalı müsəlman modeli hakim olsa Türkiyə bütün dünya tərəfindən çox sevilər.
Amansız musəvi düşmənçiliyi Qurana uyğun deyil. Allah bir qövmü bütövlüklə lənətləməz.
Quran kafi deyildir demək ən böyük fitnələrdən biridir. Quranda Allah hər şeyi izah etdiyini və Quranın kafi olduğunu bildirmişdir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və səhabələrin Qurandan başqa dini yox idi. Sonrakı nəsillər Qurandan uzaqlaşmağa səbəb oldu.
Əgər İslam Quranda izah edildiyi kimi yaşansa dünya cənnətə dönər. Mövhumatçıların izah etdiyi heç nə Quranda yoxdur. Mövhumatçılığın məntiqi davam etsə, Allah qorusun insanlar tamamilə İslamdan uzaqlaşar. Bu təhlükənin tək həll yolu Quran İslamıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 mart 2017> Click for more

Suriyada yaranacaq fitnələr təfərrüatlı şəkildə hədislərdə də izah edilib. Bu fitnələr Mehdi zahir olana qədər davam edəcək.
Tövratda Şam, Misir, İraq kimi bölgələrdə yaşanacaq hadisələr ətraflı izah edilib. Dərin qüvvələr bu izahatlara görə hərəkət edərlər.
Allah zalımları lənətləyər. Bir cəmiyyəti bütövlüklə, məzlumu, zalımı ayırd etmədən lənətləməz. Bu cür lənət inancı bütpərəst düşüncədə vardır.
Atatürk də çox yaraşıqlı idi, çox baxımlı idi. Tayyib hocama da yaraşıqlılıq çox yaraşar. O xalqın rəisidir, milləti təmsil edir, istədiyi kimi yaraşıqlı olmalıdır.
Dabbətül-ərz, dünyada imanın çökdüyü dövrdə Allahın verdiyi söz, yəni Mehdi zahir olduqda Mehdiyə kömək edəcək internet texnologiyasıdır.
Günahsız xristian və musəviləri sevirik. Qurana görə onlar Kitab əhli və müsəlmanların qoruması altında olan gözəl insanlardır.
Dabbətül-ərz ilə əlaqədar hədisləri araşdırdığımız zaman bugünkü internet və televiziya texnologiyasını xəbər verdiyini görərik.
Yəcuc və Məcuc İsa Məsih və Mehdidən sonra ortaya çıxacaq iki böyük terrorist, anarxist qüvvədir.
Osmanlını parçalara ayıran, Yaxın Şərqin xəritəsini çəkən Çörçill millətimiz tərəfindən təriflənəcək insan deyil.
İngiltərə dərin dövlətinin siyasəti irqçilik üzərində qurulub. Hitleri yetişdirib böyüdən də İngiltərə dərin dövlətinin sərmayədarları olmuşdur.
Çörçill irqçi və faşist idi. Türkləri, kürdləri, zənciləri, ərəbləri, hindləri aşağı irq hesab edir və yox edilmələrinin lazım olduğunu müdafiə edirdi.
Çörçill Anqlosaks irqini üstün hesab edən, digər irqləri isə sanki heyvandan aşağı hesab edən, süni qıtlıqlarla on minlərlə insanın ölümünə səbəb olan biridir.
Faşizmin də, kommunizmin də qurucusu İngiltərə dərin dövlətidir. Dolayısilə Nasizmi yaradıb bəsləyən də İngiltərə dərin dövlətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 mart 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin hücum və təzyiqi çox güclüdür, buna baxmayaraq, Hökumətin müvəffəqiyyətlə ayaqda qalıb xidmətinə davam etməsi böyük müvəffəqiyyətdir.
Yəhudilərin əleyhinə çıxmaq səmimiyyətsiz davranışdır və şeytani yanaşmadır. İstər yəhudilər, istərsə də başqa hər hansı məzlum cəmiyyətlə mübarizə aparmaq Allahın məmnun olmayacağı davranışdır və günahdır.
Hədisə görə qalibiyyət və üstünlük hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndə gerçəkləşəcək. (İmam Baqir əleyhissalamdan nəql edilən başqa hədisdə belə qeyd olunur: BU QƏLƏBƏ (QALİBİYYƏT) VƏ ÜSTÜNLÜK ALİ MƏHƏMMƏDDƏN OLAN HZ. MEHDİ (Ə.S) QİYAM ETDİKDƏ GERÇƏKLƏŞƏCƏK. BELƏ Kİ, YER ÜZÜNDƏ HZ. MƏHƏMMƏD MUSTAFANI (ONUN PEYĞƏMBƏRLİYİNİ) TƏSDİQ ETMƏYƏN BİR NƏFƏR QALMAZ". (Tefsir-i Burhan, 2-ci cild, səh. 121))
Dəccal, İngiltərə dərin dövlətinin başıdır.
Mehdiyyət inancı insanların şüur altında mütləq surətdə vardır.
Cənnətdə çiçək qopardıldığı an, həmin anda yenə budağında yaradılar, cənnətdə çiçəklər danışa bilər.
Quranda rəcm (daşlama) cəzası yoxdur, xüsusən Quranda varmış kimi göstərdib Avropada İslamofobiyanı genişləndirməyi planlaşdırırlar.
Tayyib hocam namazını qılan, nur kimi insandır. Bu vətənin övladı, bizim qardaşımızdır. Bu mövzuda vicdanlı olmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2017> Click for more

Uşaqlarla heyvanların bir-birinə olan sevgisi, bir-birini tamamlayan, ruha çox gözəl təsir edən sevgidir.
Türkiyənin müasir olduğu, dekolteli və ya çarşablı qadınların azad olduğu, incəsənətə dəyər verildiyi görülsə bütün dünyanın üslubu dəyişər.
Gənclərin gələcəyini qaraldan sistem şumer və qədim Misir dövründən gələn darvinist xurafatdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in qılıncı və hırkası Mehdiyə hədiyyə olaraq buraxdığı gözəl əmanətlərdir. Mehdinin bu əmanətləri geydiyini görəcəyik.
İngiltərə dərin dövlətinin bəzi tərəfdarlarının son dövrdə Türkiyə tərəfdarı kimi görünməyə çalışmalarının səbəbi oyunlarını ifşa etməyimizdir.
Tayyib hocam böyük fədakarlıqla səhərdən-axşama qədər vətən, millət üçün çalışır. Əleyhinə tələ quranlar boşuna səy göstərir.
Möminin imtahanın ən mühüm hissəsi küfrə, dəccaliyyətə, azğınlığa qarşı elmlə, səbirlə, şəfqətlə apardığı mübarizədən ibarətdir.
Möminlərin əleyhinə fəaliyyət olması normal vəziyyətdir. Möminin qarşısında münafiqlər və dəccaliyyət yoxdursa, əsas o zaman anormallıq vardır.
Dekolteyə, qadına dəyər verməyə qarşı olanların təqdim etdiyi həyat cəhənnəm kimidir. Qurana tabe olunduğu zaman isə cənnət kimi dünya olur.
Vəfatının 57-ci ildönümündə, Bədiüzzaman ustadımıza Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.

Adnan Oktar deyir ki... 22 mart 2017> Click for more

Süleyman Hilmi Tunahan tərtəmiz, həyatını Allaha həsr etmiş, ixlaslı, mübarək insan idi.
Hz. Mehdi sevgini, şəfqəti, mərhəməti izah etməyə gələr. Hz. Mehdi özünü Allaha həsr edən və Allah üçün xidmət edən biridir.
Nisa surəsinin 75-ci ayəsində müsəlmanların çox çətin dövrlərdən keçəcəyi, bu dövrlər gəldikdə Mehdini istəməyin zəruri olduğu izah edilir.
Mehdiyyətin Tövratda olduğunu xəbər verən Qurandır. Quranda bildirildiyi kimi, Tövrata baxdığımız zaman mehdiyyəti görürük.
Mehdi inancının Tövrat və Zəburda olması, mehdiyyətin bütün dinlərdə olduğunu və haqq olduğunu sübut edən dəlildir.
Bədiüzzaman İsa Məsihin şəxsinin yenidən yer üzünə gəlişinin qəti olduğunu söyləmişdir.
Türkiyənin taleyi gözəldir. Müsəlmanların taleyi gözəldir. Hər möminin taleyi gözəldir. Tale Allahın ən böyük sənətlərindən biridir.
Binalı Yıldırım çox gözəl əxlaqlı və sevgi dolu insandır. Ələvi qardaşlarımıza göstərdiyi mehribanlıq da çox gözəldir. Həmişə gözəl mövqelərdə olsun.
Soyuq, dindən pul qazanan “din texniki” olan insanları xalq sevmir və etibar etmir. Bu da bəhsi keçən insanların həsəd aparmasına səbəb olur. “Din texnik”ləri öz tənhalıqlarını qəzəblə qarşılayıb digər müsəlmanların da tənha qalmasını istəyirlər. Allah bunlara müvəffəqiyyət verməz.
Heç sevəni olmayan, özünü müsəlmanlardan üstün görən, həmişə müsəlmanları təhdid ünsürü kimi göstərməyə çalışan din texniki tiplərin həqir və yaltaq xarakteri olur. Hədəfləri darvinizm, materializm, dinsizlik deyil, müsəlmanlar olur. Bunlar ümumiyyətlə imana vəsilə olan iş görmək əvəzinə din vasitəsilə pul qazanan, müsəlmanları narahat edən, əllərindəki imkandan müsəlmanlar əleyhinə istifadə edən insanlar olur.
Bəzi insanlar təqdim edilən bir imkan olduqda ondan sonuna qədər istifadə etmək istəyirlər, bu nəzakətsiz davranışdır və israfdır. İsraf haram olar.
Londonda baş verən terror hərəkətini qınayır, ingilis xalqına başsağlığı diləyirik. Terror və şiddət darvinist, materialist ideologiyanın məhsuludur. Terrorun hər növünü şiddətlə qınayırıq.

Adnan Oktar deyir ki... 21 mart 2017> Click for more

Mövhumatçı sistemin bəhs etdiyi dünya dəhşətvericidir, bu deyilənlərin Qurana əsaslanan İslam anlayışı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Avropanın İslam əleyhdarlığının təməlində mövhumatçılığın sevgisiz, incəsənətsiz, dözümsüz, nəzakəti zəif zehniyyəti var. Əlbəttə ki, Avropanın irqçi və müsəlmanlar əleyhinə olan münasibəti çox yanlışdır. Lakin mövhumatçıların da musiqidən, heykəldən, incəsənətdən nifrət edən münasibəti Avropadakı bu məntiqin zəmin qazanmasını təmin edir. Qadının döyülməsini söyləyən, anasının diz qapağını təhrikedici hesab edən, dekolte qadın gördükdə heyvani reaksiyalar verən zehniyyətdən Qərbin narahat olması haqsız səbəb deyil. Bu mədəniyyət pozğunluğunun düzəlməsi vacibdir.
Ülkücü ictimaiyyətin dünya, məqam, mövqe iddiası yoxdur. Hamısı xalis dava adamıdır. Vətən, millət üçün canlarını ortaya qoyarlar.
İncildə Allahın gözəl hökmləri vardır və Quranda İncildən "nur və hidayət mənbəyi" kimi bəhs edilir. Tövrat üçün də eyni şey keçərlidir. (Pyotrun birinci məktubu, Bap 2, 15-17: Allahın qulları kimi yaxşı əməl işləyərək, ağılsız insanların cəhalətini susdurun. Bütün insanlara hörmət edin. Qardaşlığı sevin. Allahdan qorxun...)
Allah Antixrist (Dəccal)a qarşı xristian qardaşlarımızla birlikdə fikri mübarizə aparmağı nəsib etsin. Bədiüzzaman da xristian və müsəlman ittifaqının əhəmiyyətli olduğunu söyləyirdi, arzumuz bunu ən qısa zamanda reallaşdırmaqdır.
Xristian-müsəlman qardaşlığını meydana gətirəcək olan İsa Məsih və hz. Mehdi (ə.s)-dır. Hər ikisinin də hal-hazırda dünyada olduqlarına inanırıq.
Allah xristianları, musəviləri qardaşlar halına gətirsin, hamısına Özünü çox sevdirsin, səmimi dindarlar olmalarını nəsib etsin.
Kitablarımda səmimi, ağıllı, elmi izahatlar olduğu üçün insanlara çox müsbət təsir edir, bu da Allahın gücü ilə olur.
Hər şey zamanla daha gözəl olacaq, biz İsa Məsihin dünyada olduğuna və çox yaxında onu görəcəyimizə inanırıq.
Xristianların Allaha inanması və Allahı sevməsi çox mühüm mövzudur və gözəllikdir.
Bəzi mövhumatçı məntiqdəki kəslər xristian və ya musəvi olmağı günah kimi görürlər, lakin bu səhvi biz elmlə, doğrusunu izah edərək düzəldəcəyik.
Dindar xristianların mövcudluğu bizi sevindirir.
İtalyan gənclərin, Fransız gənclərin, bütün dünya gənclərinin nicat tapması və həqiqi xristianlar olmaları bizim üçün xoşbəxtlik vəsiləsi olar.

Adnan Oktar deyir ki... 20 mart 2017> Click for more

Allah Bədiüzzamana çoxlu möcüzə nəsib etmişdir. Bədiüzzaman həzrətləri çox mübarək, dürüst və səmimi insandır.
İslam aləmi, musəvilər və xristianlar hz. Mehdinin və İsa Məsihin bu əsrdə gələcəyini fikir birliyi ilə qəbul edirlər.
Suriyalı qonaqlarımızı Türkiyə vətəndaşlığına qəbul edilməsi çox gözəl olar. Ölümdən qaçan 3 milyon insana sevgisizliklə yaxınlaşmaq vicdansızlıqdır.
Hz. Mehdi, döyüşləri və axan qanı dayandıracaq insandır. Hz. Mehdi dövründə silahların hamısı qalxacaq, bir damcı qan belə tökülməyəcəkdir.
Humanist, mərhəmətli olanların dünyaya hakim olacaqları, yəni İslam əxlaqının hakim olacağı İncildə də bildirilmişdir.
Erbakan hocam, Tayyib hocamı çox səbirli, əzmli və qətiyyətli insan kimi yetişdirdi. Rəhmətlik Erbakan hocam da çox əzmli idi.
Bəzi müsəlmanlar dəccaliyyətin etdiyi zülmdən bir kəlmə belə danışmayıb. Mehdini xatırlamamaq üçün zülmü görməzlikdən gəlirlər.
Mehdiyyət sevgidir, dostluq qardaşlıqdır, keyfiyyətdir, incəsənətdir, Allahın bütün gözəlliklərinin təcəllisidir. Dayandırmağa heç kimin gücü çatmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 19 mart 2017> Click for more

İslam aləmi dünyanı idarə edən bir qrup insana məğlub olursa, bunun üzərində çox yaxşı düşünmək lazımdır. Müsəlmanların bu mövzunu çox yaxşı düşünüb tüğyana qarşı birlik olub elmlə, irfanla çox yaxşı cavab vermələri lazımdır.
Qurana uyğun olmayan hədislər nə o dövrə xitab edir, nə də bu dövrə xitab edir, heç bir dövrə xitab etmir. Bunlar, tamamilə uydurma, xurafat izahlardır.
Allah İsa Məsihdən başqa heç bir Peyğəmbər üçün qiyamət əlaməti demir. Bu İsa Məsihin gəlişinin dəlillərindən biridir.
Cənnətin ən gözəl neməti möminlərin Allahın Zatının təcəllisini görəcək olmasıdır.
Mövhumatçı anlayış həyatı zəhər edir. Bəhs etdikləri həyatın İslam ilə əlaqəsi yoxdur, lakin əksər insanın İslama qarşı olmalarına səbəb olur.
Qadının döyülməsini müdafiə edən, incəsənətin qadağan olmasını, gülmənin, sevincin haram olduğunu söyləyən din Qurandakı İslam deyil.
Türkiyə çox müasir olsa qadın azadlığı, rəsm, heykəl, musiqi, mədəniyyət, keyfiyyət, ədəb, yüksək dərəcə Türkiyənin əsas mövqeyi olsa heç kim bir şey edə bilməz.
Əsas imanın üzərində dayanmaq lazımdır. İmanın olduğu bir ölkə dağılmaz. Səmimi imanın olması o ölkənin ayaqda qalmasını təmin edər.
Allahın neməti və sənəti çox əhatəlidir. Hər birini tək-tək araşdırmaq, üzərində tək-tək düşünmək lazımdır.
Gözü, əli, ayağı olmayan köklərin torpağın içindən nə alacağını bilməsi, çiçəyin öz içində rəng ahəngi yaratması, simmetriya formalaşdırması heyrətamiz sənətdir. Sintetik yolla əldə edilə bilməyən bir çox vitamini ağac yarada bilir, üstəlik insana zərər verməyəcək şəkildə. Allahın sənəti möhtəşəmdir.
Hər bir çiçək palçıqlı torpağın içindən dəmirdən, sinkdən nə qədər alacağını və nə qədər işlədəcəyini bilir. Hansı rəng üçün nə lazım olduğunu bilir.
Allahın varlığının dəlillərini incə-incə, tək-tək, təfərrüatlı düşünmək əhəmiyyətlidir. Yüzlərlə mövzunun içində boğulmaq deyil, bir mövzunu düşünmək lazımdır.
Quranda nemətlər və iman həqiqətlərindən geniş şəkildə bəhs edilməsi əsas bu mövzunun düşünmək lazım olduğunu göstərir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 mart 2017> Click for more

Süleymanlı bacı-qardaşlarımız öz işi ilə məşğul olan məzlum insanlardır. Həyatlarını Quran öyrətməyə, xeyir iş görməyə həsr etmiş insanlardır. Süleyman Hilmi Tunahan və Bədiüzzaman bir-birlərini çox sevər, çox dəyər verərdilər. İki icma da tərtəmiz müsəlmanlardır.
Tövratda Mehdidən çox ətraflı bəhs edilib. Allah hz. Yaqubun nəslinə, yəni Mehdiyə İslamın dünya hakimiyyətini vəd etmişdir.
Hz. Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik inşaAllah. Bütün dünya, bütün cəmiyyətlər bu iki mübarək şəxsi gözləyir.
Sevgini və ehtirası yaradan Allahdır. Möminlərin bir-birinə sevgisi zər aləmində Allaha verdikləri sözün təcəllisidir.
Şans deyə bir şey yoxdur. Hər hadisəni Allah yaradar. Taledə olan reallaşar.
Sevgi olmazsa heç nəyin mənası olmaz. Ət və sümük ruhda təsir yaratmaz. Gözəllik sevgi ilə məna qazanar.
Mənim mövqeyim həmişə eynidir. Yanlış bir şey olsa açıqca tənqid edərəm, səmimi inandığımı söyləyərəm. Doğru olan rəftarı da dəstəkləyərəm.
Hər şeyin qərarı Allaha məxsusdur. Allah istəmədikcə heç kim heç kimə bir şey edə bilməz. Bir şeyi edən insanlar deyil, Allahdır. Allah istəmədikcə heç kim heç kimə zərər də, fayda da verə bilməz. Bütün güc-qüvvət Allahın əlindədir.
İngiltərə dərin dövləti Çanaqqala müharibəsində xüsusi istehsal edilmiş zəhərli mismardan istifadə etdi. Bunlar ucbatından şəhid və qazi olan bir çox igidimiz oldu. Çanaqqalada sırf 12 min igidimiz İngiltərə dərin dövlətinin istifadə etdiyi zəhərli mismarlar ucbatından ayağını itirib qazi oldu.
Çanaqqalada İngiltərə dərin dövləti çox böyük soyqırım reallaşdırdı və hələ də etdiklərinin məsuliyyətini boyunlarına götürmürlər.
İnsana ən çox təsir edən qadın gözəlliyidir. Buna baxmayaraq, hazırda dünyada ən az dəyər görən varlıqlar olublar. Qadın çox gözəl nemətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 mart 2017> Click for more

Allahın dininə deyil, atalarından öyrəndikləri batil sistemə uymaq istəyirlər. Bu müşrik əxlaqıdır, bu əxlaq İslam aləminə fəlakət gətirir. (Bəqərə surəsi, 170: Nə vaxt onlara: "Allahın nazil etdiklərinə tabe olun!" deyilsə, onlar: "Xeyr, biz atalarımızı üzərində gördüyümüz şeyə (ənənəyə) tabe olarıq" deyərlər. (Bəs) ataları heç nə anlamayıb, doğru yola da yönəlməyiblərsə necə?)
Mövhumatçı sistemin xüsusiyyəti haşa Allahın dinini bəyənməmək və haşa Allaha din öyrətməkdir. İslam, Quranda bildirilən dindir. (Hucurat surəsi, 16: De: "Siz Allaha dininizi öyrədəcəksiniz? Halbuki Allah göylərdə və yerdə olanları bilir. Allah hər şeyi biləndir".)
Allah Quranda heç nəyi nöqsan buraxmayıb. Quran açıq və kafidir. (Ənam surəsi, 38: Yer üzündə elə bir canlı və iki qanadı ilə uçan elə quş yoxdur ki, sizin kimi ümmətlər olmasın. Biz Kitabda heç nəyi nöqsan buraxmadıq, sonra onlar Rəbbinin hüzuruna toplanılacaqlar.)
Allah; "təkcə Qurandan sorğu-sual ediləcəksiniz" deyə buyurur. Buna baxmayaraq, Qurana görə deyil, insanların hökmünə görə hərəkət edirlər. (Zuxruf surəsi, 44: “Eləcə də, şübhəsiz ki, o (Quran), sənin və qövmün üçün həqiqətən bir zikrdir. Siz (ondan) sorğu-sual ediləcəksiniz”.)
İslam aləmindəki fəlakətin mənbəyi bəzi müsəlmanların Quranın kafi olduğunu qəbul etməmələridir. İslam aləminə yağış kimi bəla yağmasının səbəbi Allahın dinini dəyişdirməyə cəhd etmələri və haşa Allahın dinini bəyənməmələridir.
Mövhumatçı sistemdə hər biri ayrı hökm çıxardır. Biz bu şəxslərin düşüncəsinə deyil, Allahın sözünə güvənirik. Quranda olmayan hökmlərlə ortaya çıxdıqları üçün milyonlarla insanın İslamı yaşamasına mane olurlar. Bu çox böyük günahdır.
Bir-birlərinə güvənməyən, hörmət göstərməyən insanların bir-birlərini səmimi-qəlbdən sevməsi mümkün deyil. Allah qorxusu və sevgisi olmadıqca tez-tez bir-birlərinə telefonla nəzarət edir, "indi haradasan, kiminləsən" deyirlər, qarşısındakının söylədiklərinə inanmırlar. İman olmadıqca güvən və sevgi olmur. Sevgidən anladıqları dalaşmaq, bir-birini ittiham etməkdir. Gün boyu bir-birləriylə didişirlər. Sevgi və ehtiras möminlərə məxsus nemətlərdir.
Quranda qadına geniş azadlıq verilir. Qadın əziyyət görməkdən qorxduğu zaman çarşab geyər, etibarlı mühitdə dekolteli olmasında problem yoxdur. Haram olan qeyri-qanuni cinsi əlaqədir. Qadınla eyni mühitdə olmaq deyil. Qadınla eyni mühitdə olarsan, fövqəladə hörmət göstərərsən.
İnsanların bir hissəsi sevgini, ehtirası, iman dərinliyini bilmədikləri üçün insana bənzəyən, lakin insanlığı bilməyən şeytani varlıqlar olurlar. Bəzi insanlar da sevgini bilməyənlərin əxlaqsızlığına təəccüblənirlər. Təəccüblənəcək bir şey yoxdur, nifrət dolu insandan nifrət axar, gözəllik deyil.
Avropada Türkiyə və İslam əleyhinə yaranma səbəbi mövhumatçılıqla müsəlmanların əhatə edilmiş olmasıdır. Buna qarşı Quran İslamı tam həll yolu olacaq.
Mədəniyyətlərin vuruşması İngiltərə dərin dövlətinin planıdır. Bu plana fayda təmin edəcək heç bir oyuna düşməmək lazımdır. Çünki bu planın məqsədi müsəlmanları kütləvi yox edə bilmək üçün xristianlarla müsəlmanları vuruşdura bilməkdir. Bunlar xristianları da maraqlandırmır, özləri dindar deyildirlər. Hilal-xaç müharibəsi üslubunu müsəlmanlar olaraq biz heç vaxt qəbul etməyək. Müsəlmanlar ilə İsəvilər qardaşdır deyək, sülh istəyək. Müsəlmanları mövhumatçılığın içinə məhkum edib mövhumatçılığı səbəb göstərərək nəhəng müharibənin içində İsəviləri və müsəlmanları yox etmək istəyirlər. Bu oyunu pozmağın yolu musiqiyə, incəsənətə, heykələ, keyfiyyətə əhəmiyyət verən bir müsəlmanlıq anlayışı ilə xristianlarla dost olub fitnəni aradan qaldırmaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 16 mart 2017> Click for more

Bəzi insanların məlumatı əksik olduğu üçün Əbdülhəmid dövrü barədə "bir qarış torpaq verilmədi" deyirlər. Halbuki ən böyük torpaq itkisi bu dövrdə oldu.
Dekolteyə, musiqiyə, incəsənətə qarşı olanların necə qorxunc həyat təqdim etdiklərini görürlər. Bizim bəhs etdiyimiz səhabə müsəlmanlığı həqiqi Qurandır.
Necə ki, hər varlığın bir vəzifəsi varsa, insan şeytanlarının da vəzifəsi həsəd aparmaq, qısqanclıq, acı çəkməkdir. Bunların həyatı sürünməklə keçər.
Bir insan sevgini itirmiş, nifrətlə dolmuşdursa insanlığını itirmiş, müəyyən mənada şeytan olmuşdur. Belələrinin sözləri mömini daha da şövqləndirər.
İmanımızı, sevincimizi, sevgimizi, incəsənət anlayışımızı qısqananlara baxdığımız zaman, bu kəslərin tənha və hər kəsdən nifrət edən insanlar olduqlarını görürük.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi ilə əlaqədar nə qədər əlamət sayıbsa, hamısı son 30-35 il ərzində tək-tək reallaşdı, reallaşmağa davam edir.
İslam aləmində bəzilərini mehdiyyət təşvişi bürümüşdür, lakin dəccaliyyətin fitnəsinə heç fikir vermirlər. Dəccaliyyət tarixin ən böyük fitnəsidir.
İslam aləmi parça-parça olub, məzlumlar dənizlərdə boğulur, zülm baş alıb gedir. Müsəlmanların çoxu buna heç diqqət etmir.
Axırzaman münafiqləri çox azğın xarakterlidir. Küfr əhli də münafiqləri çox işə yararlı gördüyü üçün qidalandırar və yönləndirər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 mart 2017> Click for more

Dəccal (haşa) Məsihlik və İlahlıq iddiası ilə ortaya çıxacaq. Türkiyə mehdiyyətin mərkəzi olduğu üçün Dəccalın hədəfindəki bir ölkədir.
Mən qadınlara həmişə prioritet tanıyıram. Qadınlar mənim üçün çox dəyərlidir.
Hz. Süleymanın təbliğ üsulu gözəllik, incəsənət, zənginlik, estetika, keyfiyyət və ehtişam idi. Memarlıqda, incəsənətdə həmişə mükəmməllikdən istifadə etdi.
İslam azadlıq, sevinc, keyfiyyət və incəsənətdə ən yüksək nöqtə, hər gün bayram olması, hər yerdə ədalət, zənginlik, təhlükəsizlik olması deməkdir.
Quranda rəcm (daşlama) cəzası yoxdur. Bu, müşrik adətidir. İslamda yoxdur.
Allah dəstəmazı bir ayədə izah edir və çox asandır. Mövhumatçılar isə dəstəmaz üçün 600 səhifə kitab yazırlar, üstəlik hər məzhəbə görə də fərqlidir. İnsanlar da buna baxıb mən dəstəmaz alıb namaz qıla bilmərəm deyirlər. Qurandan kənar din anlayışı insanları İslamdan soyudur.
Qurandan kənar din anlayışının hər cəhəti fəlakətdir; gülmək, rəqs etmək, rəsm əsəri, heykəl, musiqi, qadınların çölə çıxması, uşaqların şort geyməsi qadağandır. Saqqal kəsməyin, namaz qılmamağın cəzası ölümdür. Bunların heç biri Quranda yoxdur. Quranda olmayan din dünyanı cəhənnəmə döndərir.
"Ələvilər dindən kənardır" demək böyük böhtandır. Ələvilər tərtəmiz müsəlmandırlar, Allaha, Rəsulullah (s.ə.v)-ə və hz. Əliyə aşiq olan, nur kimi insanlardır.
Qadın dünyanın ən gözəl bəzəyidir. Qadına qorxunc həyatı layiq görmək bütpərəstlərin adətidir. Bütpərəstlərin inancını İslama daxil etməsinlər.
Öz aləmlərində qadınları mühasirəyə alıblar və haşa insan yerinə qoymurlar. Qadını öz aləmlərində elə dəyərsiz görürlər ki, necə döyülməli olduğunu öyrədirlər. Quranda qadının döyülməsi hökmü yoxdur. Qadın dəyərlidir.
Dekolte əleyhinə olanların Qurandan kənar din anlayışlarına görə təkcə qadınlar deyil, gənc oğlan uşaqları da təcavüz mövzusu kimi görülür. Bunların azğın anlayışında rahatlamaq üçün qadının döyülməsi, qadınların həmişə alçaldılması, oğlan uşaqların da qapadılması lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2017> Click for more

And olsun ki, Biz Zikrdən (Tövratdan) sonra Zəburda da: "Şübhəsiz ki, ərzə təkcə Mənim saleh bəndələrim varis olacaqdır" deyə yazdıq. (Ənbiya surəsi, 105) Allah bu ayədə İslamın dünya hakimiyyətini və mehdiyyəti Tövrat və Zəburda bildirdik deyir. Bu səbəbdən, "mehdiyyət Tövratda gəldi, İsrailiyyətdir" deyənlər bu həqiqətin onsuz da Quranda xəbər verildiyindən bilgisiz davranırlar.
Quranda Kitab əhlindən, yəni musəvi və xristianlar arasında səmimi iman gətirən insanlar olduğu bildirilmişdir. (Ali İmran surəsi, 113-115: Onların hamısı eyni deyil. Kitab əhlindən bir camaat vardır ki, onlar gecə vaxtları ayaqda dayanıb Allahın ayələrini oxuyaraq səcdəyə qapanarlar. Bunlar, Allaha və axirət gününə iman gətirər, marufu əmr edər, münkərdən çəkindirər və xeyirlərdə yarışarlar. Məhz bunlar salehlərdəndirlər. Onlar hər nə xeyirxah əməl etsələr, əlbəttə, ondan məhrum qalmazlar. Allah müttəqiləri tanıyır.)
Allah Quranda hz. Musaya tabe olan musəvilərdən Haqqa kömək edən, mehdiyyətə dəstək olan bir qrup olduğunu bildirmişdir. (Əraf surəsi, 159: Musanın qövmündən haqqa yönəldən və onunla ədalətli davranan bir camaat var.)
Tale sonsuz uzun zamanın, sonsuz qısa zaman içində yaradılıb bitmiş olmasıdır.
İnsan Allahın yaratdığı fitrətə müqavimət göstərsə pozular. Allah sevgisi, Allah qorxusu, səmimiyyət olmadıqda vücud dərhal tarazlığını itirər.
Mehdiyyət hz. Adəmə, hz. İbrahimə, hz. İdrisə verilən səhifələrdə hz. Musaya, hz. Davuda, hz. İsaya endirilən kitablarda var. Bu mehdiyyətin haqq olduğunun sübutudur.
Mehdiyyətin İsrail mənbələrində olması mehdiyyətin Allahın bildirdiyi haqq mövzu olduğunun sübutudur. Mehdiyyət hz. Adəmdən bəri bütün dinlərdə var.
Mehdi inancı bütün keçmiş inanclarda və haqq dinlərdə var. Allahın nazil etdiyi bütün Kitablarda mehdiyyət var.
İngiltərə dərin dövlətinin əzablara səbəb olan fəaliyyətlərinin minlərlə dəlili var. Məclisdə lazım olsa qapalı yığıncaq keçirilərək bu dəlillərdən bəhs edilsin.
Kitab əhli ilə müsəlmanlar arasında bənzərliklər olması, haqq dinlər silsilə olaraq gəldiyi üçün, normaldır. Mehdilik bütün haqq dinlərdə var.

Adnan Oktar deyir ki... 13 mart 2017> Click for more

Bəziləri üçün müsəlman qadın deyildikdə güman edirdilər ki, gözəllik nədir bilməz, baxımlı olması mümkün deyil. Baxımlı, ehtiras dolu, fövqəladə müsəlman qadın modelini göstərdik.
Dindarlığın müasir həyatla ziddiyyət təşkil etdiyi iddiası ilə milyonlarla insanı İslamdan uzaqlaşdırdılar. Biz bu oyunu kökündən yox etdik.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top