Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2017> Click for more

Darvinizm elm çətirinə sığınaraq dünyanı aldatmağa çalışır. Təkamül şumerlərdən indiyədək gələn bütpərəst inancdır.

Adnan Oktar deyir ki... 18 may 2017> Click for more

İman olmadan sevginin, keyfiyyətin və gözəlliyin mənası olmaz. İman da iman həqiqətlərinin izah edilməsi, darvinizmin yox edilməsi ilə yaranar.
PKK-ya qarşı ən təsirli mübarizə dinini yox etməkdir. PKK-nın dini materializm, darvinizmdir. Darvinizmi aradan qaldırmaq ən güclü zərbə olar.
Türkiyənin PKK-ya qarşı görəcəyi ən təsirli iş, darvinist, materialist sistemi çökdürəcək bir təhsil sistemidir. Bunun zərbəsi böyük olar.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2017> Click for more

Türkiyənin sevinci imanla gələr. İnsanlara bir tərəfdən darvinist, materialist digər tərəfdən isə mövhumatçı sistem zorla qəbul etdirilərsə bədbəxtlik baş verər.
Dəccalın dini aradan qaldırılmadan Dəccalın fitnəsi bitməz. Dəccalın dini Darvinizmdir. Darvinizmin əsassızlığı elmlə izah edilməlidir.
İngiltərə dərin dövləti darvinizmi və mövhumatçı İslam anlayışından iki güclü silah kimi istifadə edir. Bu iki silahı da əllərindən elmlə almaq vacibdir.
PKK ilə aparılacaq ən təsirli mübarizə dinlərini, inanclarını aradan qaldırmaqdır. PKK-nın dini darvinizmdir.
Ən mühüm büt darvinizmdir. Kommunizm, faşizm, terror və zorakılıq darvinizm üzərində qurulub. Darvinizm bitdikdə bunlar da bitər.
İngiltərə dərin dövlətini kökündən dağıdacaq şey, beynini, yəni darvinizmi fikri olaraq aradan qaldırmaqdır. Darvinizm dağıdıldığı zaman bütün planları dağılar.
Darvinist təhsil dəstə-dəstə kommunistlərin yetişməsinə səbəb olur. Təhsil müəssisələrində təsadüf izah edilir. Kommunizmin fəlsəfi təməli gənclərə öyrədilir. Əhəmiyyətli olan bataqlığı qurutmaqdır, ağcaqanadlarla mübarizə aparmaq deyil. Darvinist təhsil terrorist kommunist yetişdirən bir bataqlıqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 16 may 2017> Click for more

Darvinist təhsil, insanların ruhundan sevgi, mərhəmət və anlayışı aldı. Darvinist təhsilin insani duyğuları zəiflətməsi çox böyük fəlakətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2017> Click for more

Darvinist, materialist, eqoist və qısqanc yetişdirilən bir insanın qarşısındakına güvənməsi və özünün etibarlı olması qeyri-mümkündür. İnsanların ətrafında etibar edə biləcəkləri heç kimin olmaması bu dünyada yaşana biləcək ən böyük fəlakətlərdən biridir.
Darvinizm bütün fəlakətlərin, bu sevgisiz ölü dünyanın əsas dini və fəlsəfi zəminidir. Bu qaranlıq bataqlıq, qurudulmadan insanlar xilas ola bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 14 may 2017> Click for more

Darvinizmi, materializmi fikri olaraq yox etmək demək, dünyadakı ən böyük zəfəri qazanmaqdır. Bu zaman Türkiyə əleyhinə olan bütün qüvvələr zərərsizləşər.
Lisey illərinə qədər dindar olan bir çox gənc darvinizmi öyrəndikdən sonra dindən uzaqlaşıb kommunist ideologiyanı mənimsəyir və şiddəti, qarşıdurmanı, terroru guya qanuni görməyə başlayır. Buna qarşı həll yolu, ancaq gənclərə düzgün təhsil verilməsi ilə mümkün olar.
PKK/YPG-yə qarşı ən gözəl, ən təsirli mübarizə beynini elmlə vurmaq, yəni anti-darvinist, anti-materialist təhsil verməkdir. Terrorun bitməsi üçün terrorist yetişməsinin qarşısının alınması lazımdır. Əsas məsələ bataqlığı qurutmaqdır. Terrorist, darvinist, materialist təhsillə yetişir. Əgər bu bataqlığı qurutsaq məsələni kökündən həll etmiş olarıq.
Allahı inkar edən darvinist fəlsəfənin dövlət əli ilə gənclərə öyrədilməsinə son verilməsi lazımdır. Hər yerdə Allahın sənəti izah edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 may 2017> Click for more

Bütün dünyanı yatırdan, eqoistliklə, sevgisizliklə məhv edən qaranlıq yorğan darvinizmdir. Biz bu darvinizmi yox edib dünyanı aydınlığa qovuşduracayıq.
Şeytan darvinizm yolu ilə insanlarla sanki lağ edir. Hər şeyi təsadüflə izah etmək elm deyil, məntiqsizlikdir.
Türkiyənin etməsi lazım olan şeylərdən biri, darvinizmi elmi olaraq aradan qaldırmaq, ikincisi də ultramüasir keyfiyyətli ölkə olmaqdır.
Amerika və Rusiyanın PKK-nı dəstəkləməsinə qarşı ən təsirli cavab PKK-nın beyninin, yəni darvinizmin aradan qaldırılması olacaq.
PKK-nın beyninin dağıdılması darvinizmin çökdürülməsi ilə mümkün olar. Darvinizmin çökdürülməsi dünyadakı bütün ateist sistemə elmi zərbə olar.
Darvinizmi elmi dəlillərlə yox etmiş olmağımız təkamülçülərin xoşuna gəlmədi. İndi əbəs yerə Quranla təkamülü uyğunlaşdırmağa çalışırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 29 aprel 2017> Click for more

Məktəblərdə uşaqlara fosillər göstərilsə, sərgilər keçirilsə uşaqlar darvinizmin əsassızlığını anlamış olarlar. Darvinistlər paleontoloji tapıntıların göstərilməsini istəmirlər, darvinizmi əsassız edəcəyi üçün fosilləri anbarlarda gizlədirlər.
Mövhumatçılıq dəccalın bir qoludur, digər qolu isə darvinist-materialist sistemdir. Biz izahatlarımızla bu iki bəlanın qarşısına sədd çəkdik. Bizim izahatlarımızdan sonra darvinistlərin təsadüf inancı zəiflədi.
Şeytan darvinizm yolu ilə bəşəriyyətə sanki lağ edir. Darvinizm şeytanın dini kimidir, insanları sanki əsir etmişdir.
Paleontologiya elmdir, darvinizm isə bütpərəst cəfəngiyatdır. Fizika, kimya, geologiya elmdir, darvinizm isə xurafatdır, bütpərəst dindir.
Terror qınamaqla bitməz, terrora həll yolu insanı öz aləmində heyvan kimi görən darvinizmi elmlə, irfanla yox etməklə olar.
Təsadüf elm deyil. Böcəklər, meyvələr, insan, mitoxondri, hüceyrə qılafı təsadüfən əmələ gəldi demək, insan ağlı ilə lağ etməkdir, ən pis xurafatdır. Məlumatsızlıq darvinizmin silahıdır. Darvinizm biliyə dözə bilməz, məğlub olar.
Bəziləri darvinizmin Allahı inkar edən fəlsəfə olduğunu görə bilmirlər. Elmlə, irfanla, bütün izahatlarımızla darvinizmi yerlə-yeksan edirik, bəzilərinin bundan xəbəri yoxdur, həyata qapalıdırlar, həqiqətləri görmürlər. Darvinizmi təhlükə kimi görməyənlərin üslubları da ortaqdır, ibtidai və yanlış məntiqlə mövzuya yaxınlaşıb, bəla olduğunu anlamırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 27 aprel 2017> Click for more

Darvinizmin aradan qaldırılması terrorun və fitnənin beynindən elmi yolla vurulması, darmadağın edilməsi deməkdir. Bu xidməti Türkiyə etməlidir.
Əgər Türkiyə darvinizmi fikri olaraq aradan qaldırsa, bu Türkiyə əleyhinə olanların hamısına bir anda vurulmuş ən təsirli “elmi şillə” olar. İngiltərə dərin dövlətinin ədabazlığı arxasını darvinizmə dayamasından irəli gəlir. Türkiyə darvinizmi aradan qaldırsa elmi şilləni vurmuş olar. Türkiyənin darvinizmi aradan qaldırması İslam aləminə də nümunə olar. Onlar da güclənərlər. Allah “yoxdur” deyilən bu fitnəni bitirmiş olarıq.
Evanqelistlər də, mühafizəkarlar da darvinizmə necə elmi cavab verəcəklərini bilmirlər. Təkcə bizim fəaliyyətlərimiz elmi cavab xüsusiyyətindədir.
PKK-nın fəlsəfəsi marksist leninist düşüncədir. Darvinizm olmadan marksizm leninizm olmaz. Terrorun təməlindəki fəlsəfə darvinizmdir.
Darvinizm İngiltərə dərin dövləti tərəfindən dəstəklənən və qorunan inkar fəlsəfəsidir.
Darvinizm bütün dünyada zorla qəbul etdirilməyə çalışılır. Darvinizmi qəbul etməyən akademiklər işləyə bilmirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 26 aprel 2017> Click for more

Darvinizm olmadıqda marksist leninist düşüncə də qalmaz. Darvinizm bitdikdə terror da bitər. İmani fəaliyyətdən başqa bu bəla üçün sədd yoxdur.
Kommunizm iman zəifliyindən irəli gəlir. Dağa çıxmağa mane olmağın qəti yolu kommunizmin dayaq nöqtəsi olan darvinizmin aradan qaldırılmasıdır.
Mühafizəkar mətbuatın böyük hissəsi də açıqca Adəm və Həvvadan yaradıldığımızı izah etmir, bilərəkdən və ya bilməyərəkdən təkamül təbliğatı aparır. Mühafizəkar təbəqənin bir qismi darvinizmi elm zənn etdiyi üçün hələ ən başından məğlubiyyəti qəbul edir, elm ilə qarşı izah verə bilmir.
Allahın açıqca inkar edildiyi, insanlara “Allah yaratmadı” deyə təhsil verildiyi müddətcə bəlalar, əzablar əskik olmaz. “Atalarımız mikrobdur” deyən zehniyyətlə gənclər yetişdirilsə bu gənclərin zorakılığa, kommunizmə, terrora sürüklənməsi çox asanlaşar.

Adnan Oktar deyir ki... 24 aprel 2017> Click for more

Hər şeyi təsadüflə izah etməyə çalışan darvinizm elm deyil. Təsadüfün elmdə yeri yoxdur. Darvinizm batil şumer əfsanəsidir.
Bir tərəfdən darvinist təhsil, digər tərəfdən ənənəpərəst ortodoks təzyiq gənclərin sevincinin yox olmasına səbəb oldu. İkisinə qarşı da elmi tədbir almaq lazımdır.
PKK-nı zərərsizləşdirməyin yolu silah, bomba deyil, mədəni mübarizədir. Terror və zorakılığın zəmini darvinist təhsildir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 aprel 2017> Click for more

Marksist leninist stalinist fəlsəfənin təməli darvinizmdir. Darvinizm fikri olaraq çökdürüldüyü zaman terror da bitmiş olar.

Adnan Oktar deyir ki... 4 aprel 2017> Click for more

İnsanların əksəriyyəti darvinizm ucbatından imanlarını itirir. Alimlərin əsas vurğulanmalı mövzu budur, həqiqi imanı izah etsinlər.

Adnan Oktar deyir ki... 3 aprel 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin təzyiqi, münafiqlər, darvinizm, bəzi müsəlmanları heç maraqlandırmır, tək dərdləri öz gələcəkləri olur. Darvinizm, materializm kimi müsəlmanların üzərindəki təzyiqin səbəbi olan mövzulardan heç bəhs etmədikləri üçün bir çox imkana sahib olurlar. Əsas həyati mövzulardan bəhs etsələr mənfəətlərinə zərər gələcəyi üçün mehdiyyət, İslam Birliyi, İngiltərə dərin dövləti kimi mövzulara heç girmirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 2 aprel 2017> Click for more

Darvinizmin əsassızlığını elmi olaraq izah edən tək əsərlər mənim kitablarımdır. Bu kitabların olduğu yerə dəccaliyyət girə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 1 aprel 2017> Click for more

Darvinizm, Allaha qul olmaq istəməyən, özünə ağır gələn şəxslərin sarıldığı, hər şeyi təsadüflə izah etməyə çalışan çürük iddiadır.

Adnan Oktar deyir ki... 31 mart 2017> Click for more

Dünyanın hər yerində bir çox insanın təbliğ edə bilmədiyi mühitdə İslamı izah edirik. Darvinist fəlsəfənin dünyanı boğmasına mane oluruq. Anti-darvinist elmi fəaliyyətimiz imanlı nəsil yetişməsinə səbəb olur. Bəzi mövhumatçı kütlələr onları necə bir bəladan qoruduğumuzu anlamır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2017> Click for more

Gənclərin gələcəyini qaraldan sistem şumer və qədim Misir dövründən gələn darvinist xurafatdır.

Adnan Oktar deyir ki... 9 mart 2017> Click for more

Bir çox mövzudan bəhs edirlər, lakin darvinizmin əsassızlığından, iman həqiqətlərindən, insanların iman gətirmələrinə vəsilə olacaq mövzulardan heç bəhs etmirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 3 mart 2017> Click for more

Həqiqi bilginin, incəsənət və keyfiyyətin ortaya çıxması əhəmiyyətlidir, bunlar olursa milli mədəniyyət də güclənər. Həqiqi incəsənət, elm və keyfiyyətin ortaya çıxması üçün təhsilin darvinizmin məcburiyyətindən xilas olması lazımdır. Bu təmin edilsə mədəniyyətdə çökmə olmaz.
Darvinizm bütpərəst dindir və elmi deyil, hər şeyi təsadüflə açıqlamağa çalışar.

Adnan Oktar deyir ki... 1 mart 2017> Click for more

Paleontologiya elmdir, darvinizm isə xurafatdır. Fosillərdən dərslərdə bəhs edilsə, darvinizm bitər. Darvinizmi sübut edəcək tək bir dəlil yoxdur. Darvinizm elm deyildir, demaqoqluq ilə darvinizmi qəbul etdirə bilməzlər. Darvinizm kommunizmin təməli olan xurafatdır, batil inancdır.
Darvinizm bütpərəst inancdır, (haşa) Allahı inkar etmək üçün mövcuddur. Geologiya, fizika, kimya elmdir, lakin darvinizm elm deyil, bütpərəst dindir.
İngiltərə dərin dövlətinin məcbur etməsiylə hərəkət edən bəzi müsəlman ölkələrdə tədris planında yüzlərlə saatlıq darvinizm təbliğatı aparılır.

Adnan Oktar deyir ki... 28 fevral 2017> Click for more

Əbdülhəmid dövrü bütün Osmanlının darvinist təbliğata məruz qaldığı, şərab satışının ən yüksək səviyyədə olduğu ən çətin dövrlərdən biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 25 fevral 2017> Click for more

Darvinizmin əsassızlığının göstərilməsi və mövhumatçı din anlayışının aradan qaldırılması dəccaliyyətin Türkiyə üzərindəki pəncəsini sındırdı.

Adnan Oktar deyir ki... 23 fevral 2017> Click for more

Darvinist düşüncəni elmi cəhətdən çökdürməyimiz solun tam mənası ilə fikri məğlubiyyətinə və sağın güclü şəkildə iqtidar olmasına vəsilə oldu.

Adnan Oktar deyir ki... 21 fevral 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti mənə qarşı hücum etməkdə çox gecikdi. Bütün qaranlıq oyunlarını ifşa etdik, darvinizmin əsassızlığını göstərdik. Nə böhtanları, nə də saxta xəbərləri heç bir işə yaramaz. Əllərindən gələni əsirgəməsinlər, məni elmi mübarizəmdən döndərə bilməzlər.

Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2017> Click for more

Darvinist düşüncənin Osmanlıda Əbdülhəmid dövründə hakim olduğu, ən böyük torpaq itkisinin bu dövrdə yaşandığı tarixi həqiqətdir. Əbdülhəmid İngiltərə dərin dövləti tərəfindən mühasirəyə alınmış bir insandır. Təhqirə məruz qalmasını qəbul etmərik, lakin övliya demək də doğru deyil.
PKK-nın fəlsəfəsinə elmi cavab vermədən təkcə şikayət mahiyyətli çıxışlar etmək olmaz. Darvinist materialist fəlsəfə aradan qalxdıqda terror bitər.

Adnan Oktar deyir ki... 10 fevral 2017> Click for more

Təkamül nəzəriyyəsi şumerlərdən, qədim Misirdən gələn bütpərəst xurafatdır. Elm deyil. Darvinistlər bu həqiqəti görməyin təşvişini yaşayırlar. Zülalın quruluşu sanki krujeva kimi mürəkkəbdir və zülalın əmələ gəlməsi üçün başqa zülala ehtiyac vardır. Təsadüf olması qeyri-mümkündür.
Təkamül nəzəriyyəsi elmi cəhətdən yox oldu. Darvinizm öldü. Boşuna çırpınmasınlar, ölünü dirildə bilməzlər.

Adnan Oktar deyir ki... 9 fevral 2017> Click for more

Bəzi katolik kilsələrdə homoseksuallığın guya qanuniləşdirilməsi və darvinizmin yayılması İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirməsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 fevral 2017> Click for more

Bədiüzzaman Mehdinin birinci vəzifəsinin darvinizmi və materializmi yox etmək, ikinci vəzifəsinin İslam Birliyini yaratmaq olduğunu söyləyir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 yanvar 2017> Click for more

Darvinizmin elmi əsassızlığını bütün dəlilləri ilə göz qabağına gətirdik. Darvinizmi bir daha dirildə bilməyəcəkləri şəkildə darmadağın etdik.
Dindar masonlar İslama mühüm xidmətlər edirlər. Yaxın zamanda bütün dünya bu xidmətlərin böyüklüyünü görəcək. Osmanlını darvinizm və dinsiz masonlar məhv etdi. Lakin dindar masonlar hal-hazırda hakimiyyəti ələ keçirmək üzrədirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 27 yanvar 2017> Click for more

Nasistlərin törətdiyi soyqırım darvinist düşüncənin nəticəsi olan çox böyük vicdansızlıqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 22 yanvar 2017> Click for more

Fizika, kimya, biologiya elmdir. Lakin təkamül kainatı tamamilə təsadüflərlə izah edən qədim şumer dinidir, bütpərəst inancdır. Təkamül təhsil müəssisələrində keçmiş bütpərəst inanclardan biri olaraq tədris edilə bilər, lakin elmi cavabının da verilməsi şərti ilə. Fosilləri, zülalın quruluşunu təhsil müəssisələrində mütləq öyrətmək lazımdır. Hər şeyə təsadüf deyən, elmi əsası olmayan xurafatın elm kimi zorla qəbul etdirilməyə çalışılmasını qəbul etmərik.

Adnan Oktar deyir ki... 21 yanvar 2017> Click for more

Lenin, darvinizmi öz fikirlərinə təməl alan bir insan idi. Leninin müdafiə etdiyi anarxiya və terrorun təməlində darvinizm var. Lenin, terroru ideologiyasının həyata keçməsi üçün mütləq olması lazım olan bir xüsusiyyət kimi görür. Leninin ideologiyasının təməlində darvinizm var.

Adnan Oktar deyir ki... 20 yanvar 2017> Click for more

Darvinizmi elm zənn etdikləri üçün qarşısında özlərini aciz hiss edirlər. Darvinizm elm deyil. Biologiyaya daxil olmuş xurafat yığınıdır.
Darvinizm, hörmət edilməli, etiraz edilməməli olan bir elm deyil. Təsadüfləri büt qəbul etmiş şumerlərdən qalan bütpərəst dinidir. Paleontologiya, fizika, kimya, biologiya elmdir. Təkamül isə xurafatdır.
Darvinizmə qarşı olanı “sən elmə qarşısan?” deyə qorxutmağa çalışırlar. Darvinizm elm deyil, xurafatdır. Elmə deyil, xurafata qarşıyıq.
Darvinizmdən bəhs edilsin, gənclər xurafatın nə olduğunu öyrənsin. Lakin xurafatın elmlə cavabı da verilsin. Fosillərdən, zülalın quruluşundan bəhs edilsin.
Darvinizm başdan-sona qədər təsadüfdən istifadə edən keçmiş bütpərəst inancdır. Elmlə uzaqdan yaxından əlaqəsi yoxdur. Elmə hə, xurafata yox!
İnsanların əksəriyyəti darvinizmin törətdiyi fəlakətdən xəbərsizdir. Faşizmin, kommunizmin, bütün döyüşlərin təməlində darvinizm var.
Təkamül nəzəriyyəsinin elmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hər şeyi təsadüflə izah edir. Təsadüflə izah edən elm olmaz. Tək bir zülalın yaranması üçün 60 ayrı zülalın eyni anda yaranması lazımdır. Təkcə bu belə, hər şeyə təsadüf deyən təkamülü bitirmiş olar. Buraxın fosillər göstərilsin deyirik, olmaz deyirlər. Fosildən qorxan elmi nəzəriyyə ola bilərmi? Darvinistlər elmi qadağan etməyə çalışır.

Adnan Oktar deyir ki... 18 yanvar 2017> Click for more

Obama da, yaxın ətrafı da kommunist meyilli idi. Obamanın törətdiyi təxribatı Trampın düzəltməsini diləyirik. Tramp anti-kommunist, anti-darvinist insandır. Rusiya, Türkiyə, İran, Çin və bütün türk dövlətləri Trampa dəstək olsunlar.
Darvinizm PKK və bütün kommunist təşkilatların ideologiyası, İngiltərə dərin dövlətinin dini və tarixin ən bərbad xurafatıdır. Biz darvinizmdən bəhs edilməsi qadağan edilsin demirik, cavabı verilsin deyirik. Hər şeyi təsadüf yaratdı deyən darvinizm elmdən kənar xurafat və bütpərəst inancdır. Bu ibtidai bütpərəst inancdan cavabı ilə birlikdə bəhs edilsin.

Adnan Oktar deyir ki... 17 yanvar 2017> Click for more

Darvinizm qədim şumerlərdən gələn xurafatlarla dolu bütpərəst dindir, təkamül haqqında məlumatı olmayan bəzi kəslər bunu bilmirlər.
Darvinizmi israrla qəbul etdirməyə çalışanlar, “hər şey təsadüflər nəticəsində yarandı, dini tərk edin” deyəcəkdilər, lakin buna icazə vermədik, vermərik. Bütün dəlilləri ilə darvinizmin əsassızlığından bəhs etdik. Boşuna çırpınmasınlar, təkamül yoxdur, təkamül nəzəriyyəsi dünyadakı ən çürük nəzəriyyədir.
Türkiyədə darvinizmə inanmayanların nisbəti ən azı 80%-dir. Allaha inananların nisbəti də 95%-dir. Allah işlərimizi vəsilə etdi.
İngiltərə dərin dövləti xüsusi seçdiyi bəzi kəsləri darvinist olaraq yetişdirir, sonra müxtəlif formalarda darvinizmə xidmət etdirir.
Bir kompyuter necə təsadüfən meydana gəlməzsə, hüceyrə və zülal da təsadüfən meydana gəlməz. Bəzi darvinistlərin sırf etibar üçün təkamülü müdafiə etmələri səhvdir.
Dünyadakı müsəlmanların darvinizmə inanıb-inanmadığına dair anket sorğusu keçirilsə, Türkiyədə 80-90% nisbətində darvinizmə inanılmadığı görülər.

Adnan Oktar deyir ki... 16 yanvar 2017> Click for more

Hər şey təsadüflə yarandı deyən darvinizm, dünya tarixinin insan ağlı ilə lağ edən ən bərbad fəlsəfəsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 yanvar 2017> Click for more

Quranda təkamül yoxdur. Allah hər şeyi “Ol” əmri ilə yaratmışdır. Mərhələ-mərhələ təkamüllə yaradılış yoxdur. Musanın əsası bir anda ilana dönür. İsanın palçıqdan düzəltdiyi quş canlanıb uçur. Bunlar təkamüllə deyil, Allahın ol əmri ilə yaradılır.
Əbdülhəmidə isnad edilən Qızıl Sultan, mövhumatçı kimi ifadələri qəbul etmərik. Bunlar həqiqət deyil. Lakin darvinizmin Osmanlıya o dövrdə daxil olduğu doğrudur. Əbdülhəmid dövründə darvinizmin Osmanlıya daxil olması ilə böyük mənəvi çöküş yaşandı. Əsil üzərində dayanmaq gərəkən məsələ budur.
Hal-hazırda darvinistlər də daxil olmaqla, Türkiyədə heç kimin darvinizmə əslində inanmaması Allahın bizə nəsib etdiyi müvəffəqiyyətdir. İngiltərə dərin dövlətini, fəlsəfəsi olan rumiliyi ifşa etməyi də Allah bizə nəsib etdi. Müasir İslam anlayışını ilk dəfə dünyaya göstərtdik. Bizdən kənarda belə model yoxdur. Quranın kafiliyini çox əhatəli izah etdik. İlk dəfə mövhumatçılığı ağıllı, şəfqətli üslubla yerlə-yeksan etdik. PKK-ya bir çox insan az qala təslim olmuşdu. PKK-nın bütün oyunlarını göz qabağına gətirdik. PKK təhlükəsinə qarşı hökumət ağlasığmaz hücuma keçdi. Rumiliyin İslamdan uzaq fəlsəfə olduğunu açıq məlumatlarla göstərdik, ziyalılarımız vəziyyətin dəhşətli olduğunu gördülər. Mehdiyyət unudulacaqdı mehdiyyəti ən ağıllı, ən elmi, ən doğru halı ilə 1300 ildən sonra ən əhatəli izah edən bizik. Münafiqlərin dövrümüzdəki halını heç kim bilmirdi, heç kim bunları görə bilmirdi. Münafiqliyin nə demək olduğunu biz izah etdik.

Adnan Oktar deyir ki... 13 yanvar 2017> Click for more

Birtərəfli darvinist təhsil verib elmi cavabını verməyi qadağan etmək məqbul deyil. 700 milyon fosil təkamül yoxdur deyir. Bu, gənclərə öyrədilsin. Elmi olmayan darvinizmi zorla qəbul etdirmək, birtərəfli təhsil vermək doğru deyil. Gənclərə fosillərin göstərilməsi lazımdır. Elmi məlumat öyrədilsin. “Allah yoxdur” deyən darvinizmi elmi həqiqət kimi gənclərə zorla qəbul etdirmək çox böyük günahdır. Bu, uğursuzluq və bəla gətirər.

Adnan Oktar deyir ki... 6 yanvar 2017> Click for more

Şeytan insanlara darvinizm və materializm ilə pusqu qurur. Bu tələyə düşənlər eqoist, təcavüzkar, şiddətə meylli hala gəlir.

Adnan Oktar deyir ki... 1 yanvar 2017> Click for more

Televiziya verilişlərində ümumiyyətlə saatlarla uzun-uzadı hikmətsiz sözlər danışırlar. Demək olar ki, heç həll yolu göstərən sözlər danışmırlar. Məsələn, saatlarla qadınların paltarına qarışır, təhsil əsas şərtdir deyirlər. Lakin təhsilin necə olmasının lazım olduğunu söyləmirlər. Quranın kafiliyindən, Allah sevgisi və Allah qorxusundan bəhs etmək lazımdır. Mövcud darvinist təhsillə təzyiqçi, şiddəti müdafiə edən insanlar yetişir. Bu kəslərin zehniyyətini dəstəkləyənlər də var. Bunlara qarşı həll yolu Quran ruhudur.

Adnan Oktar deyir ki... 22 dekabr 2016> Click for more

Səmimi olaraq Türkiyə üçün mübarizə aparmaq istəyənlər bütün təşkilatların və quruluşların İngiltərə dərin dövləti tərəfindən yönləndirildiyini, İngiltərə dərin dövlətinin ideologiyasının rumilik və darvinizm olduğunu, anti-darvinist təhsil verilməsinin lazım olduğunu, inanc pozuntusuna səbəb olan xurafat hədislərin əsas qaynaq əsərlərdən çıxardılmasının lazım olduğunu söyləməlidir. Əsil təsirli elmi mübarizə belə olar.

Adnan Oktar deyir ki... 18 dekabr 2016> Click for more

Darvinizm İngiltərə dərin dövlətinin batil dinidir. Bu xurafat dininə şeytan bütün dünyanı inandırdı. İngiltərə dərin dövlətinin sistemini çökdürək.
Allahı inkar edən, batil din olan darvinizmə əsaslanan təhsil davam etdiyi müddətcə terrorun bitməsi mümkün olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 12 dekabr 2016> Click for more

Müsəlmanları Quranda təkamül var deyə aldatmağa çalışırlar. Təkamül demək, palçıqlı su içində təsadüflər nəticəsində həyat yarandı deməkdir. Darvinizm təsadüfü haşa İlah qəbul etməkdir. Allahın varlığını açıqca inkar etməkdir. Bu Allahın qəzəbini cəlb edər, Allahın xoşuna gəlməz. Darvinizmi qüvvədən salmağı çətin hesab edirlər. Yanılırlar. Minlərlə, milyonlarla elmi dəlil var, təkcə bu dəlilləri göstərəcəklər.
Hökumət darvinizmə elmi yolla açıqca zərbə endirsə bütün terror təşkilatları ciyərindən vurulmuş kimi çırpınar, çünki dinləri yox olmuş olacaq. Terroru əvvəlcə batil dinlərini əllərindən alaraq, yəni darvinizmi fikri olaraq yox edib çökdürmək əhəmiyyətlidir.
İslam aləminin başının bəlası İngiltərə dərin dövlətidir. Hərəkətləri üçün münafiqlər, fəlsəfə olaraq isə darvinizm və rumilikdən istifadə edirlər. İngiltərə dərin dövlətinin istifadə etdiyi əsas vəsait münafiqlər olduğu üçün münafiqləri fikri olaraq zərərsizləşdirdiyimiz vaxt əsgərləri yox olacaq.
Osmanlının son dövrlərində idealda bəhs edilən Osmanlı ruhu qalmamışdı. Əbdülhəmid dövründə hər yerə darvinizm və materializm hakim olmuşdu.

Adnan Oktar deyir ki... 11 dekabr 2016> Click for more

Türkiyə hər cəhətdən xeyir yolunda irəliləyir. Vaxt gələcək darvinizm, rumilik tarixə qarışacaq, İngiltərə dərin dövləti böyük gurultu ilə dağılacaq.
PKK-ya və İngiltərə dərin dövlətinə ən böyük zərbəni, ideologiyasını, yəni batil dini olan darvinizmi aradan qaldırmaqla vurmaq mümkün olar.
Terror qınamaqla bitməz. Həll yolu insanı heyvan kimi görən, şiddəti müdafiə edən birtərəfli darvinist təhsilin dayandırılmasıdır. Quran həqiqətlərindən bəhs edilməsi, İslam Birliyi üçün səy göstərilməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 9 dekabr 2016> Click for more

Allah 300-dən artıq kitab yazmağımı, bu kitabların 70-dən çox dilə tərcümə edilməsini, yazılarımın onlarla qəzetdə dərc edilməsini nəsib etdi. Dünyaya aludə olanlarla birlikdə, dünyaya aludə olsaydıq həftənin bir günü söhbət etməyi kafi hesab edərdik. Lakin ömrümüzü həsr edərək çox geniş təbliğ apardıq. Darvinizmin fikri olaraq məğlub olmasını, İngiltərə dərin dövlətinin ifşa olmasını, mövhumatçılığın zərərsizləşdirilməsini Allah bizə nəsib etdi. Təhsilli, seçilən təbəqənin İslam ilə əlaqələri demək olar ki, kəsilmişdi, bu əlaqəni biz yenidən qurduq və onlar da İslama xidmət edən vəziyyətə gəldilər. Ələvi, şiə, musəvi, xristian düşmənçiliyinin aradan qaldırılması, İsrail ilə Türkiyənin barışması üçün biz səmərəli iş gördük.

Adnan Oktar deyir ki... 6 dekabr 2016> Click for more

Bəziləri nə darvinizmə, PKK-ya qarşı mübarizə aparır, nə də İslam Birliyindən, Quranın həqiqətlərindən bəhs edirlər, təkcə müsəlmanlara hücum edirlər.
İngiltərə dərin dövlətini ifşa edən, darvinizmin etibarsızlığını göstərən mənim əsərlərimdir. Nədən danışırıqsa sənədlə danışırıq.

Adnan Oktar deyir ki... 26 noyabr 2016> Click for more

Darvinizmi və İngiltərə dərin dövlətini biz ifşa etdikdən sonra tariximizdə ilk dəfə ziyalılar, İngiltərə dərin dövlətinə kütləvi halda qarşı rəftar göstərdilər.
Dünya tarixi boyunca darvinizm kimi bütün dünyanı əhatə edən elmi görünüşlü dinsizlik ilk dəfə Axırzamanda oldu. Darvinizm dəccaliyyətin dinidir. Əsrimizdəki dəccaliyyətin miqyasını və münafiqlərin dəccaliyyətin əmrinə tabe olduğunu yaxşı izah etmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 noyabr 2016> Click for more

"İnancımıza görə bəşəriyyət, ilk insan və ilk Peyğəmbər olan hz. Adəm ilə hz. Həvvadan meydana gəlib çoxalaraq bugünkü 7,5 milyardlıq sayına çatdı". Tayyib hocamın bu çıxışı çox gözəl olub. Təkamüllə Quranı uyğunlaşdırmağa çalışanlara və darvinistlərə gözəl cavab verib.

Adnan Oktar deyir ki... 17 noyabr 2016> Click for more

Ortaya qoyulan hər fosil canlıların təkamül keçirmədiyini göstərir. Fosillər darvinizmin bitdiyinin ən konkret sübutudur.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2016> Click for more

Təhsil sistemində Allahı inkar edən birtərəfli darvinist təhsil olması Allah qorusun uğursuzluq gətirər. Bu bəladan xilas olmaq lazımdır. Darvinizmin 150 illik cəfəngiyatlarını deyil, elmin göstərdiyi həqiqətlərdən bəhs edək. Darvinizm yalanlarıyla gənclərin inancı pozulmasın.
Terrorun kökü darvinizm və sosial darvinizmdir. Dünyanın hər yerində milyonlarla insanın qanını axıdan darvinist terrordur.
PKK-nın yaranma səbəbi darvinist fəlsəfədir, hökumət bu fəlsəfəyə qarşı ideoloji mübarizə aparmağa başlasa qazanar və itkilər də beləliklə dayanar.
Ən böyük fəlakət darvinist təhsil verilməsi, təkamülün səhvlərindən bəhs edilməməsi və gənclərin beyninin bu yanlış nəzəriyyə ilə doldurulmasıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 noyabr 2016> Click for more

Hz. İsa palçıqdan quş düzəldir, quş canlanıb uçur, hz. Musanın əsası bir anda ilana dönür. Quranda təkamül vardır deyənlər, bu hadisələri izah edə bilməzlər.
PKK ideologiyasının guya elmi olduğunu, ailə, din və əxlaqın olmadığı rejimə qayıtmaq üçün apardıqları mübarizənin elmi olduğunu iddia edir. Darvinizm də bunu deyir. Orta məktəb dərsliklərində bəhs edilən darvinist tarixlə PKK-nın bəhs etdiyi arasında fərq yoxdur. Birtərəfli darvinist təhsil bitməlidir. Buna görə də, dövlətin mütləq darvinizm, kommunizm və materializmə qarşı elmi hesablaşma içində olması lazımdır.
Terrorla mübarizə aparmağın ən təsirli yolu şiddətin elmi kökünə getməkdir. Bu da darvinizmə elmi yolla cavab verməklə mümkün olar.

Adnan Oktar deyir ki... 22 oktyabr 2016> Click for more

Münafiq bir tərəfdən darvinizm, rumilik, homoseksuallıqdan bəhs edərkən, digər tərəfdən də müasir İslam olduğunu iddia edər. Müasir İslam bu deyil. Müasir İslam Quranın tam yaşandığı, darvinizmin, rumiliyin, homoseksuallığın olmadığı keyfiyyətli, aydın, dürüst müsəlmanlıqdır.
İngiltərə dərin dövləti güclü şəkildə darvinizmi, rumi və homoseksual fəlsəfəni dəstəkləyir. Bütün ziyalılarımızın buna qarşı diqqətli olması lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 21 oktyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmid dövründə darvinist təbliğat, qumar yayılaraq millətin mənəviyyatı çökdürülmüş və ardınca Osmanlı bölünmüşdü.

Adnan Oktar deyir ki... 19 oktyabr 2016> Click for more

Özünü millətdən üstün görən, Allahdan qorxmayan ləyaqətsiz insanlar bəzən özlərini ziyalı kimi göstəriblər. Əbdülhəmid dövründən bəri bir insanın ziyalı olması üçün İngiltərədə oxuması, rumi, darvinist olması lazımdır, kimi bir zehniyyət yarandı. Ağlabatan ziyalı fikri formalaşmayıb. Demək olar ki, heç kim də çıxıb bu anormallıqdır deməyib. Açıq-aşkar şəkildə Allahı inkar edən darvinizmi müdafiə etmək ziyalılıq zənn edilmiş və heç kim tənqid etməmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 oktyabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti osminoq kimi İslam aləmini sarıb. Öz aləmlərində İslamdan xilas olmağa çalışan zehniyyətləri var. Ortaq cəhətləri: Darvinizmi müdafiə etmələri, mehdiyyətə, İslam Birliyinə qarşı olmalarıdır. Yaxşının tərəfində olanlar birlik içində olub, İngiltərə dərin dövlətinə qarşı ağılla fikri mübarizə aparmalıdırlar.
Din olması üçün səmimiyyət olmalıdır. Bunun üçün də dinsizliyin fəlsəfəsi olan darvinizmə elmi yolla cavab vermək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 oktyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmid dövründə Osmanlının hər yerinə darvinizm yayılmış, fahişəxanalar və pivəxanalar açılmış, geniş torpaq itkisi olmuşdur.

Adnan Oktar deyir ki... 8 oktyabr 2016> Click for more

Bəzi İslam alimləri PKK təhlükəsini, darvinizmi, materializmi buraxıblar, israrla "Mehdi və İsa gəlməyəcək" deyirlər. Bu təlaş niyə? Bu insanlara görə Mehdi gəlməyəcəksə niyə hər gün bunu mübahisə edirlər? Mehdi gəlməyəcəksə bu insanlar çox rahat olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2016> Click for more

Osmanlıda nəşr edilən darvinist kitablardan bəhs edərkən Əbdülhəmiddən bir neçə il sonra nəşr edilən kitablardan da bəhs etdik. Bu, o dövrlərin vəziyyətini göstərmək üçündür. Əbdülhəmid dövründə başlayan darvinist təbliğat bütün sürətiylə davam etmişdir. Bunu tarixlərini verərək qeyd etdik.

Adnan Oktar deyir ki... 2 oktyabr 2016> Click for more

Çözüm istəyirlərsə insanların imanına vəsilə olacaq iş görsünlər. Birtərəfli darvinist təhsil dayandırılsın. Quran həqiqətlərindən bəhs edilsin. Köşələrində bir dəfə belə iman həqiqətindən, Quran möcüzəsindən bəhs etməyən, imana vəsilə olacaq iş görməyənlər həmişə ağıl verirlər.
Görüləcək ilk iş mənəvi təxribatın dayandırılmasıdır. Bu da birtərəfli darvinist təhsilin dayandırılmasıyla mümkün olar.

Adnan Oktar deyir ki... 1 oktyabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti ərəbləri ayağa qaldırarkən Osmanlıda darvinizmin yayılmasını, içki fabriklərinin, fahişəxanaların açılmasını nümunə göstərdi.
Din ağıl və dərinlik tələb edir. Darvinist materialist təhsillə insanlar imandan uzaqlaşdırılır. Məscidlərin dolması üçün güclü iman lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 30 sentyabr 2016> Click for more

Ənənəvi ortodoks İslam anlayışı və darvinizm Osmanlının çöküşünün iki əsas ünsürüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 28 sentyabr 2016> Click for more

Darvinizmi ortaya çıxardan, dünyanı darvinizmlə dinsiz edən, eyni anda həm faşizmi, həm də kommunizmi dəstəkləyən, milyonlarla insanın ölümünə və əzab çəkməsinə səbəb olan İngiltərə dərin dövlətidir. Axırzamanın dəccaliyyətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 25 sentyabr 2016> Click for more

Başda xəlifə varkən, İslam hakim ikən Osmanlı torpaqlarında darvinist təbliğat aparılması İngiltərə dərin dövlətinin təsirini göstərir.
Əbdülhəmid dövrünü müdafiə edirlər, lakin fahişəxanalar açıldığını, darvinizmin yayıldığını ört-basdır etməyə çalışırlar, bu tam səmimiyyətsizlikdir. İslam aləminin paytaxtı olan İstanbul fahişəxanalarıyla məşhurlaşır. Xəlifə fahişəxana açılması üçün məktub verirsə bunun müdafiə ediləcək tərəfi yoxdur. Əbdülhəmidin yaxşı cəhətlərini hər kəs bilir və görür, lakin səhvlərini müdafiə etmək Qurana uyğun olmaz. Səhv olanı tənqid etmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 24 sentyabr 2016> Click for more

Darvinizmə, materialist ideologiyalara təslim olmuş insanlar, silahla bombalama ilə dəyişməz. İnsanlara inanclarının yanlışlığı deyilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 sentyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmidin yaxşı cəhətləri var, lakin bu yaxşı cəhətlərin olması səhvləri gizlətməyi tələb etməz. O dövrdə çox mühüm səhvlər edilmişdir. Əbdülhəmid dövründə on minlərlə darvinist kitab nəşr olundu və bunlar imperiyanın hər tərəfinə yayıldıqda Osmanlının çöküşü başladı.
Əbdülhəmid dövründə Allahı inkar edən darvinizm Osmanlıya yayıldı, fahişəxanalar və pivəxanalar açıldı, böyük mənəvi təxribat yaşandı.

Adnan Oktar deyir ki... 22 sentyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmid dövründə Bədiüzzaman barədə, kommunist qədər təhlükəlidir deyən saxta alimlər olmuş, lakin bunlar darvinist təbliğata səs çıxartmamışdılar.
Əvvəldən bəri müəyyən kütlələrin Əbdülhəmidə istiqamətli haqsız qəzəbi var. Bu haqsız qəzəbə qarşı Əbdülhəmidi hər zaman qoruyacağıq. Lakin Allahın açıqca inkar edildiyi darvinizmin Osmanlıya hakim olması, güzəştə gedən siyasət izlənilməsi qəbul ediləcək şey deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 21 sentyabr 2016> Click for more

Xəyali bir Əbdülhəmid dövrü yaradılıb və əksəriyyət buna inanır. Sənədlərə baxıldığı zaman rəsmi fahişəxana bu dövrdə açılır. İmperiyanın hər tərəfində darvinist təbliğat başlayır, Kipr İngiltərəyə kirayə verilir, rakı və pivə zavodları bu dövrdə açılır.
Əbdülhəmid dövrünün ən dəhşətli iki cəhəti darvinizmin Osmanlıda hakim olması və böyük torpaq itkilərinin olmasıdır.
Türkiyənin getməsi lazım olan xətt Əbdülhəmid dövrü deyil. O dövrdə darvinizm hakim olmuşdur, Osmanlı tamamilə parçalanmışdır. Türkiyəyə lider göstərilməli olan insan xanlar xanı Əbdüləziz xandır. Əbdülhəmid dövrü nümunə deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 20 sentyabr 2016> Click for more

Osmanlıda ən güclü darvinist təbliğat Əbdülhəmid dövründə aparılmış və böyük əxlaqi pozulma yaşanmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 19 sentyabr 2016> Click for more

Əbdüləziz imanlı insan idi, darvinizmin necə bir bəla olduğunu görmüş və qadağan etmişdir.
Darvinizm Əbdülhəmid dövründə rəsmi fəlsəfə kimi oxudulmuşdur, açıq-aşkar şəkildə Allahın varlığı inkar edilmişdir, bu gün də bu davam edir.
Əbdüləziz darvinist təbliğatı tamamilə aradan qaldırmışdır, donanmanı çox güclü hala gətirmişdir, fahişəxanaları bağlatdırmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 18 sentyabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti Əbdüləziz xana çox qarşı idi, çünki Əbdüləziz xan dindardı, İslam Birliyini istəyirdi, darvinizmə qarşı idi. Xanlar xanı Cənnət Məkan olan Əbdüləziz xandır.
Misirdə ilk darvinist kitab Əbdülhəmidin dövründə çap edilmişdi. Misir alimlərinin əksəriyyəti o dövrdə İngiltərə dərin dövlətinin təsiri ilə darvinist olmuşdu.
Əbdülhəmid dövründə Dövlət Nəşriyyat evinin rəhbəri təyin edilən Əhməd Mithat bəy dövrün tanınmış darvinistidir, minlərlə darvinist kitab nəşr etdirmişdir.
Əbdüləzizin vəzifədən uzaqlaşdırdığı darvinist kəslər Əbdülhəmid dövründə Milli Təhsil Naziri, sədrəzəm təyin edilir. Osmanlını yox edən proses başlayır.

Adnan Oktar deyir ki... 17 sentyabr 2016> Click for more

Əbdüləziz darvinizmə qarşı həlledici rəftar göstərmişdir. Əbdüləzizə qarşı həyata keçirilən dövlət çevrilişinin arxasında bu həqiqət var.
Əbdüləzizin ən böyük hədəflərindən biri İslam Birliyi idi. Müasir, ziyalı dindardı və darvinizmə qarşı çıxan bir insan idi.
Darvinistlərin təsadüf yalanını İslamla uyğunlaşdırmağa çalışanlar öz aləmlərində şərh etməyə çalışırlar. Təsadüf demək Allahı inkar etməkdir.
Əbdülhəmid dövründə Darülfununda təbiət elmləri kürsüsündə darvinizm öyrədilir, materialist gənclər yetişdirilirdi.
Əbdüləziz darvinist təbliğata qarşı olduğu üçün İngiltərə dərin dövləti tərəfindən dövlət çevrilişi ilə devrilmiş və şəhid edilmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 sentyabr 2016> Click for more

Osmanlının mənəviyyatı Əbdülhəmid dövründə bütün imperiya torpaqlarında on minlərlə paylanan darvinist kitablarla çökmüşdür.

Adnan Oktar deyir ki... 15 sentyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmid dövründə darvinizmə qarşı heç mübarizə aparılmamış, Osmanlı torpaqları pul qarşılığında paylanmışdır.
Darvinizm Osmanlını məhv edən, torpaqları itirməyə səbəb olan sistemdir, Əbdülhəmid dövrünü müdafiə edənlər bunu hələ görmürlər.
Əbdülhəmid dövrünə qədər Osmanlıda darvinizmlə əlaqədar ən kiçik iş belə görülməmişdi, sonradan yüz minlərlə kitab Osmanlıda paylandı.

Adnan Oktar deyir ki... 14 sentyabr 2016> Click for more

Amerika terrorla mübarizə üçün silaha xərclədiyi 5 trilyon dolları darvinizmin əsassızlığı, xurafatlara deyil, Qurana tabe olunmasının lazım olduğunu bildirən kitablara xərcləsəydi, terror çoxdan bitər, dünyada kasıb qalmazdı.
Əbdülhəmid dövründə imperiyanın hər tərəfinə darvinist kitablar paylanmış, materializm Osmanlıya yerləşmiş və Osmanlı süqut etmişdir.
Darvinizmdən bəhs etmə təlimatını verən İngiltərə dərin dövlətidir. Əbdülhəmid dövründə çap etdirilən kitablarla darvinizm bütün İslam aləminə yayılmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 13 sentyabr 2016> Click for more

Darvinizm Allahı inkar etmək üçün ortaya atılmış bir fəlsəfədir. Darvinizmi Quranla uyğunlaşdırmağa çalışmaq, boşuna çalışmaq deməkdir.
Əbdülhəmid dövründə darvinizmin Osmanlıda yayılmasından sonra ordunun mənəvi dayağı aradan qalxır, çöküş sürətlənir.
Quranda təkamül olduğunu iddia edən, təkamülə inanmayan Quranı inkar etmiş olar deyənlərin zehniyyəti Əbdülhəmid dövründən bu günə gəlmişdir.
Əbdülhəmidin verdiyi ən böyük zərər Osmanlıda darvinizmin yayılmasını təmin etməsidir, daha sonra da ən böyük torpaq itkisi olmuşdur.
Əbdülhəmid dövründə on minlərlə dərc olunan və paylanan darvinist əsərlər çox böyük imani zəifliyə səbəb oldu.

Adnan Oktar deyir ki... 11 sentyabr 2016> Click for more

Baha Tövfiqin darvinizm və materializmdən bəhs edən, Allahın mövcudluğunu inkar edən yazıları Əbdülhəmid dövründə dərc edilib paylanmışdır. Suphi Əthəmin "darvinizm" kitabı, Hoca Tahsin Əfəndinin "Tarih-i tekvin" yaxud "Hilkat" kitabı və daha bir çox darvinist kitab yenə Əbdülhəmid dövründə dərc edilmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 sentyabr 2016> Click for more

Terrora qarşı ən təsiredici çıxış yolu, Əbdülhəmid dövründən bəri tədris planına hakim vəziyyətə gətirilən birtərəfli darvinist təhsilin dayandırılmasıdır.
İngiltərə dərin dövləti Yaxın Şərqin necə parçalanacağını 300 il əvvəl planlaşdırıb. Bunu da darvinizmdən istifadə edərək həyata keçirib. İngiltərə dərin dövlətinin Osmanlı üzərindəki hakimiyyəti Əbdülhəmid dövründə olmuşdur. Bu gün hələ də bu təsirin izləri davam edir.
Əbdülhəmid dövründə Osmanlıya darvinizm daxil oldu, İngiltərə dərin dövləti iqtisadiyyata hakim oldu, Osmanlı ən böyük torpaq itkisini yaşadı.

Adnan Oktar deyir ki... 7 sentyabr 2016> Click for more

Osmanlını yıxan darvinizm olmuşdur. Əbdülhəmid dövründə Hüseyn Əl-Cisrin darvinizm risaləsi Əbdülhəmidin xəbəri olaraq hər yerə paylandı.

Adnan Oktar deyir ki... 5 sentyabr 2016> Click for more

Terrorla həqiqi mənada mübarizə aparılmaq istənilirsə, darvinizmə qarşı fikri mübarizə aparmaq üçün də bu qədər vəsait ayıracağıq deyə də plan olmalıdır. Təkcə yol, bənd, körpü inşa etməklə və iqtisadi sərmayə ilə terror bitməz. Bundan 20-30 il sonrasını da düşünmək lazımdır. Fəlsəfi və imani təhsillə terror məsələsini tamamilə həll etmək əvəzinə, bunu israrla etməmək anlaşılmazdır. Darvinist təhsil davam etdiyi müddətcə terror təşkilatı üçün yeni işçilər yetişmiş olur. Hər gün şəhid xəbəri olmasının səbəbi terroru elmi cəhətdən darmadağın etməməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 avqust 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti dinsizliyin dini mövqeyində olan darvinizmi bütün dünyanın təhsil müəssisələrində oxudur, bir insan belə mən buna qarşıyam deyə bilmir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 avqust 2016> Click for more

Terror bataqlığını qurutmağın tək yolu elmlə, irfanla mübarizə aparmaq, zorakılığın ideoloji təməli olan darvinizmin əsassızlığını izah etməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 26 avqust 2016> Click for more

Bədiüzzaman, Mehdinin darvinizmi və materializmi fikrən yox edəcəyini, bu işdə özünə kiçik bir qrupun kömək edəcəyini söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 25 avqust 2016> Click for more

Ən mühüm işğal, beyinlərin işğalıdır. Əvvəlcə gənclərin beyinləri darvinist materialist işğaldan xilas edilməlidir. Bu da təhsillə mümkündür.
Təhsil müəssisələrində; "əcdadınız meymundur, sizi Allah yaratmadı, haşa Peyğəmbər yalan söylədi" deyilir. Həmçinin darvinizmin elmi cavabının verilməsi qadağandır. Demək olar ki, heç bir ölkədə, heç bir təhsil müəssisəsində darvinizmə qarşı çıxmaq mümkün deyil. Darvinizm elmi cəhətdən çökmüşdür demək qadağan edilmiş vəziyyətdədir. Təhsil sistemindəki bu birtərəfli təkidin və təzyiqin aradan qalxması və darvinizmin elmi cavabının da mütləq izah edilməsi vacibdir.
PKK ilə mübarizə təkcə fikirlə olar, təkcə bu zaman müvəffəqiyyət əldə edilər. PKK-nın təməl fəlsəfəsinin qaynağı olan darvinist materialist təhsilin, təhsil müəssisələrində mütləq cavabı verilsin, elmi açıqlama verilsin. Birtərəfli darvinist materialist təhsilə son qoyulmadıqca, yəni bu ideologiyanın elmi cavabı verilmədikcə, terror bəlası bitməz.

Adnan Oktar deyir ki... 23 avqust 2016> Click for more

Darvinizm Allahı inkar edən bir fəlsəfədir. Gecə-gündüz birtərəfli darvinist təhsil verilməsi Allah qorusun bəlanı cəlb edər.

Adnan Oktar deyir ki... 22 avqust 2016> Click for more

Allahı, Kitabı və İslamı rədd edən, bütün kainatın təsadüfən yaradıldığını iddia edən inkar fəlsəfəsinin dövlət əli ilə öyrədilməsi böyük fəlakətdir. Allahın açıqca inkar edilməsi Allahın xoşuna gəlməz. Darvinizm mütləq elmi cavabları ilə birlikdə öyrədilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 19 avqust 2016> Click for more

Darvinizm dünyaya təqdim edilmiş bir tiryəkdir. İnsanlara (haşa) Allah yoxdur, dolayısilə vicdanınızla hərəkət etməyinizə ehtiyac yoxdur deyən batil dindir. Darvinizm insanların realist və ağıllı olmasına əngəl törədən, Allahın sənətini görə bilməyəcək hala gətirən qaranlıq, mərhəmətsiz dindir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 avqust 2016> Click for more

Darvinizm də bir dindir. Kainatın yaradılışını öz aləmində təsadüflə izah edən inanc sistemidir, dəlili olmadığı halda buna iman gətirənlər var.
Dəccal dindarlıq iddiası, şirk dini və xurafatlarla ortaya çıxar. Dəccalın təqdim etdiyi xurafat dini marksizm kimi, darvinizm kimi tiryək təsiri göstərər.

Adnan Oktar deyir ki... 16 avqust 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti millətimizin darvinizmə qarşı müqavimətini və imanını nəzərə ala bilmədi. Darvinizmin fikrən çökməsi oyunlarını puç etdi. Əllərindəki digər bir üsul da daxili döyüşlər, bölünmə meydana gətirmək idi. Ələvi-sünni qarşıdurması yaratmaq istədilər, bu oyunları da əllərində qaldı. PKK-dan istifadə edərək bölünməni sürətləndirmək istədilər. Xalqa Öcalanı sevimli göstərməyə çalışdılar, bunun yalan olduğunu izah etdik. PKK-nın əsil üzünü göstərdik, beləliklə İngiltərə dərin dövlətinin əlindəki bütün oyunları puç etmiş olduq.

Adnan Oktar deyir ki... 6 avqust 2016> Click for more

PKK-nın silahlı mübarizə ilə yox olmayacağını uzun illərdir deyən mənəm. Lakin heç kim həll yolunun darvinist-materialist birtərəfli təhsilin dayanması olduğunu söyləmir. Ortaya qoya bildikləri tək fikir PKK-nın silahla, təzyiqlə hakimiyyəti ələ almaqla qazandığı danışıq prosesinə qayıtmaqdır. Danışıq prosesinin son hədəfi isə Cənub-Şərqi Anadolu bölgəsinin Marksist-Leninist PKK-ya verilməsi və yaradılacaq kommunist dövlətin başına Öcalanın gətirilməsidir. Buna icazə vermərik.

Adnan Oktar deyir ki... 4 avqust 2016> Click for more

Mehdi (ə.s)-dan başqa İngiltərə dərin dövlətinin meydana gətirdiyi dəccaliyyət sistemini yox edəcək bir güc hazırda dünyada mövcud deyil. Dəccaliyyətin fəlsəfəsi olan darvinizmi inkar edə bilmirlər və dəccaliyyətin fəlsəfəsi olduğundan xəbərləri belə yoxdur. İftixarla sevə-sevə tələbələrə öyrədirlər və açıq-aşkar Allah inkar edilir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 iyul 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin xüsusiyyəti homoseksuallığı müdafiə etməsi, Rumiliyi müdafiə etməsi, darvinizmi müdafiə etməsi və İslamın hökmlərini ləğv edib təkcə adını saxlamasıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 iyun 2016> Click for more

PKK terrorunun səbəbi, birtərəfli darvinist təhsillə Allahın inkar edilməsidir. Bu, Allahın xoşuna gəlmir, buna görə başımıza fəlakət gəlir. Darvinist təhsilə son qoyulmasa bu uğursuzluq, bu fəlakət davam edər.

Adnan Oktar deyir ki... 17 iyun 2016> Click for more

Hökumətimiz 10-20 il sonranı düşünüb darvinizmlə elmi mübarizəni təcili məsələ kimi ələ almalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 iyun 2016> Click for more

İslam Birliyi üçün, əvvəlcə darvinist materialist düşüncə aradan qalxmalıdır. Dövlətin, təhsil müəssisələrində, hər yerdə elmi izahat verməsi lazımdır. İman həqiqətlərindən, Quran möcüzələrindən bəhs edilməli, imanla, Quranla meydana çıxılmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 9 iyun 2016> Click for more

Kommunizmin mənşəyi darvinizmdir. Bütün Marksist liderlərin hamısı bu məsələdə ittifaq halındadırlar. Darvinizm olmadıqda kommunizm də olmaz.
Kommunist terrorla ən təsirli mübarizə üsulu, birtərəfli darvinist təhsilin ləğv edilməsi və iman həqiqətlərindən bəhs edilməsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 iyun 2016> Click for more

Darvinist düşüncə Türkiyədə Allahı inkar edən düşüncədir. Biz İslam aləminin qəlbiyik. Bizə darvinist materialist təhsil olmaz. Biz qabaqcıl olaq, İslam aləmi də bizdən nümunə götürsün.

Adnan Oktar deyir ki... 30 may 2016> Click for more

Darvinizm bilavasitə Allahı inkar edən fəlsəfədir. Kainatın təsadüflər nəticəsində yaradıldığını söyləyər. Bəlanın, narahatlığın, uğursuzluğun mənbəyi darvinizmdədir. Bu mütləq düzəldilməlidir.

 Adnan Oktar deyir ki... 19 may 2016> Click for more

PKK-nın təməl inancı olan darvinizm elmi cəhətdən yox edildiyi zaman, PKK bitər, nəfəsi tükənər.

 Adnan Oktar deyir ki... 16 may 2016> Click for more

Dərin dövlətlərin xüsusiyyəti; xalqa həmişə yuxarıdan aşağı baxarlar, öz aləmlərində adam yerinə qoymazlar, əzərlər, öldürməyə cəhd edərlər. Həmçinin təməl fəlsəfələri darvinizm, homoseksuallıq və rumilikdir.

 Adnan Oktar deyir ki... 13 may 2016> Click for more

Darvinizmin yıxılması AKP üçün çox güclü fikri dayaq təmin etdi. Bu sayədə hökumət asanlıqla irəliləyə bilir.

 Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2016> Click for more

Müsəlmanlar homoseksuallığa qarşıdır, darvinizmə qarşıdır, lakin münafiq onları vəli və dost tutar. Harada dərin dövlət mənsubu vardırsa və ya harada bir hiyləbaz vardırsa, harada həyasız bir ədabaz vardırsa, harada İslama pislik etmək istəyən murdar insanlar vardırsa gedib onları tapar münafiq.

 Adnan Oktar deyir ki... 7 may 2016> Click for more

Sən PKK-nı bir yerdən sürüyüb atdığın zaman, PKK təhlükəsi aradan qalxmır. Bir ay sonra yenə doluşur oraya. Çünki fikirlə mübarizə aparılmır. Darvinizm, materializm əzilmədikdən sonra, bu həmişə yerin altından qaynayacaq. Kökü qurudulmalıdır. Kökü darvinizmdir.

 Adnan Oktar deyir ki... 2 may 2016> Click for more

Türkiyədə darvinist təhsil ləğv olunsa, bütün Türk aləmində, İslam aləmində hər kəs darvinist təhsili ləğv edər. İlk cəsarət lazımdır. Hökumət "bismillah" deyib başlasın. Təsadüfə qarşı Yaradılışı müdafiə edəcəklər.
Türkiyədə darvinist təhsil ləğv olunsa, bütün İslam aləmi cəsarətlənər. Elmi yolla yaradılışın müdafiə olunması çox mühüm fəaliyyət olar.

 Adnan Oktar deyir ki... 25 aprel 2016> Click for more

Dəccal təməl xüsusiyyətləriylə hazırda ortaya çıxdı. Cinayət, müsəlmanları yox etmə, müsəlmanları bir-birinə qırdırmaq dəccalın xüsusiyyətləridir. Allahsızlıq, Allah düşmənçiliyi, darvinist düşüncə, homoseksuallıq da dəccalın ən mühüm hücumlarıdır.

 Adnan Oktar deyir ki... 18 aprel 2016> Click for more

Müsəlmanlığı dağıtmaq üçün, "təkamül Quranda var" deyərək müsəlman gəncləri darvinist etməyə çalışdılar, lakin bacara bilmədilər. Quranda təkamül yoxdur.

 Adnan Oktar deyir ki... 5 aprel 2016> Click for more

Darvinist təhsil olduğu müddətcə qadın cinayətləri də davam edər. Çünki darvinist fəlsəfə qadınları alçaldır. İnsanlarda Allah sevgisi buraxmır, mərhəmət buraxmır, şəfqət buraxmır. Təkcə imanlı nəsillər qadını sevməyi bacarar. Bu da mehdiyyət dövründə olacaq.
Terrorun əsasında darvinist təhsil var. Xahiş edirik hökumət bunu dayandırsın, darvinist təhsili dayandırsın. Darvinizm, Allahı inkar etmə fəlsəfəsidir. Gəncləri elmi və doğru məlumatlarla yetişdirək.

 Adnan Oktar deyir ki... 2 aprel 2016> Click for more

“Canlılar təkamüllə yarandı” deyənlər, axirətdə, bir atın gözəlliyini, üzərində tək bir tükün əmələ gəlməsini belə axirətdə izah edə bilməyəcəklər.

 Adnan Oktar deyir ki... 21 mart 2016> Click for more

Kommunizmə həyat verən darvinizmdir, yəni şah damarıdır. Bu kəsilsə kommunizm yox olar. Bunun üçün hökumətdən bu barədə xahiş edirik, dövlət kanallarında darvinist təbliğata son qoyulsun. Orta məktəb və universitetlərdə darvinist təbliğata son qoyulsun.

 Adnan Oktar deyir ki... 3 mart 2016> Click for more

Silah tutmağı belə bacarmayan gənc qızları bomba partlatmağa yönləndirən sistem darvinist materialist təhsildir.

 Adnan Oktar deyir ki... 27 fevral 2016> Click for more

İmanlı, dindar nəslin yetişməsi üçün bir kərə darvinizmin əsassızlığı elmi cəhətdən izah edilməlidir. Dini, dialektik fəlsəfəylə izah etmək qeyri-mümkündür.
Gənclərin belə qəzəbli yetişməsinin səbəbi də darvinist təhsildir. Darvinist, materialist yetişdirildikdə sevgi qalmır. Sevgini təmin edən din əxlaqıdır.

 Adnan Oktar deyir ki... 18 fevral 2016> Click for more

Gənclərimizin böyük hissəsi yaxşı təchizatlı deyil. Darvinist düşüncəylə, Marksist, Leninist, Stalinist düşüncəylə mübarizə aparacaq məlumata sahib deyillər. Türkiyədə darvinist təhsilin dayandırılması PKK-ya böyük zərbə olar. Məktəblərin tədris proqramına "milli şüur" dərsi əlavə edilərək, Marksist, Leninist düşüncənin yanlışlığı gənclərə çatdırılsın.

 Adnan Oktar deyir ki... 10 fevral 2016> Click for more

Sosial darvinizmə əsasən, bəzi insanlar deyir ki: "Türk irqi, meymundan insana keçid mərhələsində yer alan keçid növüdür. Lakin Avropa irqləri inkişafını tamamlamış insan irqidir. Bundan ötrü də, türk milləti yox edilməlidir. "Bunu Darvin də söyləyir, İngiltərə dərin dövləti də söyləyir, hamısı söyləyir. Millətimiz bu oyuna düşməməlidir.

 Adnan Oktar deyir ki... 4 fevral 2016> Click for more

Darvinist təhsilin dayandırılması mühüm mövzu kimi ələ alınmalıdır. Darvinizmlə Allah inkar edilir. Həmçinin gənclərimiz ateist, darvinist və materialist yetişdirilir. Bu böyük fəlakətdir.

 Adnan Oktar deyir ki... 1 fevral 2016> Click for more

Bütün gənclər milli ruhla yetişdirilməlidir. “Milli şüur” adlı dərs tədris olunmalıdır. Həftədə üç saat milli şüur dərsi tədris olunmalıdır. İngiltərə dərin dövləti, PKK, darvinizm, kommunizm, yəni Türkiyəni dağıtmağa xidmət edən hər cür ideologiya və fəaliyyətdən həmin dərsdə bəhs edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 aprel 2015> Click for more

Bütün dünya ölkələri darvinizm əsasında; "Allah yoxdur, peyğəmbər də yoxdur" deyir. "Bütün haqq kitablar da yalandır" deyir. Mərakeş, Tunis, Əlcəzair, Misir, hamısı. Qiyamətin qopmaması möcüzədir. Allah dünyanı hal-hazırda Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə ayaqda saxlayır.
Sən darvinist olanda Allaha; "sevmirəm səni" deyirsən (haşa), "varlığına belə inanmıram" deyirsən. Allaha meydan oxumuş olursan. Allahı tənzih edirəm.

Adnan Oktar deyir ki... 15 aprel 2015> Click for more

Bütpərəstlər belə bütü yaradanın Allah olduğuna inanırlar. Darvinistlər hər şeyi təsadüfün yaratdığına inanırlar. Belə bir azğınlıq, haşa Allaha bu cür bir meydan oxuma görülməmiş, eşidilməmiş bir şeydir.
Darvinizm əhatəli şəkildə izah olunsun, amma elmi cavabı çox əhatəli şəkildə verilməlidir. Xüsusilə də paleontoloji dəlillər, dövlət tərəfindən hər yerdə xalqa göstərilməlidir. Dünyanın ən uydurma, ən məntiqsiz, şeytanın gülməkdən yerə yıxıldığı ən bərbad fəlsəfəsidir.
Darvinizm İslam ölkələrinin hamısında dövlət məktəblərində məcburi təhsil çərçivəsində gənclərə öyrədilir. Əksini də heç kim edə bilmir. Minlərlə illik dünya tarixində haşa Allaha meydan oxuyan, Allaha baş qaldıran belə bir inanc heç vaxt mövcud olmadı. Demək olar ki, hal-hazırda dünya əhalisinin 99%-i darvinizm ilə Allaha meydan oxuyur, haşa.

Adnan Oktar deyir ki... 24 mart 2015> Click for more

Darvinin təkamül nəzəriyyəsinin əsassızlığı elmi dəlillərlə hər yerdə izah olunmadan, darvinizm dağılmadan kommunizm dağılmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 12 mart 2015> Click for more

Hökumət məktəblərdə paleontologiya dəlilləri nümayiş etdirsin. Türkiyədə on minlərlə paleontologiya dəlil vardır. Muzeylərdə saxlayırlar. Bunlar insanların görəcəyi şəkildə məktəblərdə, küçələrdə, hər yerdə nümayiş etdirilsin. İnsanlar yaradılışın dəlillərini özləri görsünlər.

Adnan Oktar deyir ki... 7 mart 2015> Click for more

Darvinist, materialist təhsil verildiyi təqdirdə hər yeri bərəkətsizlik, uğursuzluq, bəla bürüyər. Darvinizm, materializm Allaha meydan oxuyan bir sistemdir, haşa. Eləcə də, bütün dünyaya hakimdir. Bu Türkiyəyə yaraşmır. Bizim darvinizmi, materializmi heç vaxt qəbul etməməyimiz, gənclərimizə doğrusunu öyrətməyimiz lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2015> Click for more

PKK-nın meydana gəlməsinin ən əsas səbəbi darvinizmdir. Gördüyünüz kimi, PKK Türkiyəni məhv etdi. İgidlərimizi, aslanlarımızı şəhid etdilər. Bu verilən darvinist təhsildən qaynaqlanan bir bəladır.

Adnan Oktar deyir ki... 17 fevral 2015> Click for more

Təhsil sistemindəki çatışmazlıq, bitərəfli olaraq darvinizmin oxudulmasıdır. Darvinizm Allahı tamamilə inkar edən bir sistemdir. Adam Allahsız, Kitabsız, şüuraltında dinsiz yetişdirilir. Allahdan qorxmayan biri olaraq yetişdirilir. Allahdan qorxmadığı üçün hər şeyi edə bilər. Mütləq darvinizmin elmi cavabı da oxudulmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 16 fevral 2015> Click for more

Bütün terror fəaliyyətlərinin təməlində, bütün zorakılığın təməlində darvinizm durur. Bütün İslam aləmi darvinistdir. Darvinist təhsil ləğv edilməlidir, başqa da çıxış yolu yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 10 fevral 2015> Click for more

Allah açıq-aydın şəkildə inkar edilir. Bu çox böyük uğursuzluq gətirər. Dünyanın başına gələn fəlakətin də səbəbi budur. Dünya bir fəlakət içində çırpınır, hər yer qan dənizidir. Hər yerdə iqtisadi böhran hakimdir. Hər yerdə bir fəlakət var. Darvinizm və materializmin bir yalan olduğu, yanlış məlumat olduğu elmi dəlillərlə izah edilməlidir. Başqa cür olmaz.
Uğursuzluğun, fəlakətin təməlində darvinizm və materializm durur. Bunun doğrusu izah edilməlidir. Əhatəli şəkildə darvinizmə və materializmə cavab verilməlidir. Bunun əksinin edilməsi, Allaha xoş getməz.
Darvinizmin və materializmin elmi və fəlsəfi şəkildə yox edilməsi PKK-nın qovrulub yanmasına səbəb olar. Ən təsirli zərbə darvinizmin yox edilməsidir. Darvinist, materialist düşüncəni yox etsən, PKK-nın həyat damarını məhv etmiş olarsan. Beləcə də, PKK-nın beyni məhv olar. Beynini məhv etdinsə, artıq o da məhv olar.

Adnan Oktar deyir ki... 9 fevral 2015> Click for more

Darvinizmin kökü dünyadan tamamilə silindikdə Allahın arzusu yerinə yetmiş olar. Mehdiyyət hakim olar. Sonra dünya yenidən korlanar, yenidən bu düşüncəyə qayıdarlar.
Hal-hazırda dünya səviyyəsində 7 milyard insandan çox bir kütlə, Allahın varlığını tamamilə, kütləvi şəkildə inkar edirlər. Bütün dünya dövlətləri kitablarında darvinist təlim əsasında insanın təsadüfən palçıqlı sulardan yarandığı izah edilir. Bütün dünya ölkələrindəki təhsil kitablarında: "Allah yoxdur" deyir. Haşa, bütün dünya ölkələrində Allaha meydan oxuyurlar. Normal olaraq dünya qiyamətin baş verməsinə layiq oldu, qiyamət qopmalıdır.
Allahın Mehdi (ə.s)-ı göndərmə səbəbi onsuz da darvinizmi ortadan qaldırmaqdır. Göndərilməsinin əsas səbəbi budur, yəni Allahın varlığının inkar edilməsinə son qoyulmasıdır.
Bu qədər geniş miqyaslı bir kütlənin, milyardlarla insanın Allahın varlığını inkar etməsi, insanlar təsadüfən yaradıldı deməsi, dünya tarixində heç vaxt görünməmişdir. Çox kiçik imansız birliklər, çox kiçik inkarçı birliklər olmuşdur, böyük kütlələr isə daim Allaha inanmışdır. Belə bir şey ilk dəfə olur. Belə bir fəlakət heç görülməmişdir. Əvvəlcə, bu fəlakətin Mehdi (ə.s)-ın, Allahın “Hadi” adının təcəllisi ilə ortadan qalxacağını görəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 2 fevral 2015      > Click for more

Sən gəncləri darvinist-materialist kimsələr olaraq yetişdirdiyin təqdirdə, onlar da Allahdan qorxmaz. "Allah yoxdur" deyirsən, o da "yoxdur" deyir. Abdullah Öcalanın özü də: "Mən iman etmişdim, lakin biologiya kitabını oxuduqdan sonra dinsiz, imansız oldum" deyir.

Adnan Oktar deyir ki... 1 fevral 2015      > Click for more

Darvinizm bilavasitə dəccaliyyətdir. Allahı inkar edən sistem dəccaliyyətdir. Bunu bir çox insan bilmir.
Əvvəlcə Türkiyədə darvinizm elmlə yox edilməlidir. Bu böyük bir fəlakətdir. Bu Allaha xoş getməz. Dünya tarixində Allaha qarşı belə çirkin bir cürət heç göstərilmədi. Belə bir dəccallıq heç edilmədi.

Adnan Oktar deyir ki... 11 yanvar 2015      > Click for more

Əvvəl dəccalın bütünü aradan götürməlisən. Darvinizmi, materializmi aradan götürməlisən. Nə ilə? Elmlə, mədəniyyətlə, ağılla, fikirlə. Sonra iman həqiqətlərini, Quran möcüzələrini izah etməlisən. Onda iman edər insanlar.
100 il sonra var gücüylə bəla çıxmağa başladı. Əvvəlcə darvinizmin ucbatından I Dünya və II Dünya müharibələri yaranmağa başladı. İndi də bütün dünyada bir qətliam və intihar qasırğası başladı. Mehdi (ə.s)-ın zühuru ilə bu bəla dayanacaqdır, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 10 yanvar 2015      > Click for more

Heç bir hökumət darvinizmə qarşı çıxa bilmir. Darvinizm müqəddəs bilinir. Bütün dünya dövlətləri darvinizmin qarşısında diz çökür. Amma biz elmlə, mədəniyyətlə, ağılla, fikirlə darvinizmin yaxasından yapışdıq.
Dünya yaranandan bəri darvinizm qədər geniş yayılmış Allahsız, Kitabsız bir cərəyan olmamışdır. Yəni bu ilk dəfədir ki, 6-7 milyard insanı öz təsiri altına salan Allahsız, Kitabsız bir cərəyan, bir inancdır. Dəccaliyyət məhz budur.

Adnan Oktar deyir ki... 8 yanvar 2015      > Click for more

Türkiyə darvinist təhsildən imtina etməlidir. Bu, kafirlərə və dəccaliyyətə vurulacaq ən böyük zərbə olar. Xeyli iztirab çəkərlər. Yer yerindən oynayar. Darvinizmi çox əhatəli izah edib, cavablarını vermək çox gözəl olar.

Adnan Oktar deyir ki... 6 yanvar 2015      > Click for more

Darvinist təhsil davam etdikcə fəsad yayılar, bəla da yayılar və gördüyünüz kimi yayılmağa da davam edir.
Darvinist təhsilə dərhal son verilməlidir. Darvinizm izah edilsin, cavabı da izah edilsin. Əsas problem, cavabının başa salınması qadağan olmasıdır. Paleontoloji dəlillər göstərilə bilmir. Yer altından çıxan daşlaşmış qalıntıların, milyonlarla dəlilin göstərilməsi qadağandır.

Adnan Oktar deyir ki... 6 yanvar 2015> Click for more

Alınacaq ən yaxşı tədbir və dünya səviyyəsində kommunizmə vurulacaq ən böyük zərbə, qabaqcıl bir hökumət olaraq; darvinizmin qadağan edilməsidir. Yəni qoyulacaq qadağa belə olmalıdır: Darvinizm ətraflı surətdə izah edilməli, lakin cavabı da müəyyən bir formada verilməlidir. Bundan sonra nə bir kommunist, nə bir anarxist, nə də bir PKK- lı qalar.

Adnan Oktar deyir ki... 24 dekabr 2014      > Click for more

Türkiyədə ən böyük təhlükə darvinist-materialist təhsildir. Darvinizmin gənc nəslə həqiqət kimi izah edilməsi və bu dinsizlik, Allahsızlıq təbliğatının daim hər yerdə dəstəklənilməsi, bölgənin də, Yaxın Şərqin də, dünyanın da baş bəlasıdır. Bu ən böyük təhlükədir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 dekabr 2014        > Click for more

Dünyada hər bir dinin mənsubuna hücum edilir. O, sevgisizlikdən qaynaqlanır, zülm ruhundan qaynaqlanır. Bunun üçün də dünyada darvinist, materialist təhsilə son verilməlidir. Yoxsa o mərhəmətsizlik həmişə davam edər.
Darvinist, materialist təhsilə son verilmədiyi müddətcə dünyanı fəlakətlər bürüməyə davam edəcək. Allaha meydan oxunulan bir üslubdan istifadə edilir (əstəğfürullah), həmçinin bundan dünya səviyyəsində, bütün məktəblərdə istifadə edilir. Adamlar: "Allah yoxdur" deyir. "Darvinin dedikləri həqiqətdir. Təsadüfən yaradıldınız" deyirlər. Bunu Allah bəyənməz. Ona görə də dünyada bərəkət qalmadı. Hər yeri qan, bəla, əzab bürüdü. Getdikcə də artaraq davam edir. Söz eşitsinlər, bundan imtina etsinlər.

Adnan Oktar deyir ki... 12 dekabr 2014    > Click for more

Abdullah Öcalan: "Mən Allaha inanırdım, mənə darvinist təhsil verdilər, Allahı inkar etdim, dinsiz oldum" deyir. Yaxın Şərq darvinist-materialist təhsildən ötrü məhv oldu. Osmanlı imperiyası darvinist təhsildən ötrü süqut etdi. Hələ də bu yanlışlıq davam edir.
Gənclər məktəbdə darvinist-materialist təhsil alırlar, dinlərini, imanlarını itirirlər. Bu qorxunc vəziyyətin düzəlməsi lazımdır. Məsələn, PKK-lılar da məktəbdə darvinist- materialist təhsil alırlar, sonra da yoldan çıxırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 2 dekabr 2014    > Click for more

Darvinist düşüncə Allahı, Peyğəmbəri, vəhyi inkar edir. Darvinizm bütün müqəddəs dəyərlərimizi inkar edən bir sistemdir.
PKK-nın dininə yönəlmək lazımdır. Bunların dini nədir? Darvinizmdir. Onda biz də bunların dininə yönələk. Darvinizmin etibarsızlığının gənclərə izah edilməsi lazımdır. Bu ən əhəmiyyətli mövzudur.

Adnan Oktar deyir ki... 22 noyabr 2014  > Click for more

Türkiyə, vəsiləmizlə, Allaha inanma çempionudur. Türkiyədə heç kəs darvinizmə inanmır, 90%-i inanmır. Peruda, Cənubi Amerikada darvinizmə inananların sayı hədsiz dərəcədə çoxdur, bu göstərici 70-80-90%-dir. Türkiyədə darvinizmə inananların göstəricisi isə 5%-dir. Bu göstərdiyimiz cüzi fəaliyyətlər nəticəsində oldu.

Adnan Oktar deyir ki... 16 avqust 2014  > Click for more

Biz dünya səviyyəsində darvinizmi elmlə, mədəniyyətlə məhv edincə müsəlmanların əli hər yerdə gücləndi. Müsəlmanlar sinələrini gərərək gəzirlər. Solun başı yerə düşdü.

A9 TV ; 27 yanvar 2014> Click for more

Darvinizm dəccaliyyətin qılıncıdır. Darvinizmi yıxsan dəccaliyyət bitər.

A9 TV ; 8 dekabr 2013> Click for more

Həm darvinizm, həm Quran ikisi birlikdə olmaz. İkisindən birini seçmək lazımdır ki, seçilən Quran olmalıdır. Darvinizmlə Quran arasında qalanlar xəstə düşüncəni müdafiə edir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 noyabr 2013> Click for more

Biz darvinizmin, materializmin ən güclü olduğu dövrdə ortaya çıxdıq və darvinizmi elmi olaraq dünya səviyyəsində diz çökdürdük.

Adnan Oktar deyir ki... 20 oktyabr 2013> Click for more

Allah yaratdığı dəlillərlə təkamülçülərə sözlərini bir-bir geri götürdür.

Adnan Oktar deyir ki... 31 avqust 2013> Click for more

"Canlılar aləmi kosmosdan gəlib" demək Quranı rədd etməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 iyun 2013> Click for more

Axırzamanda darvinizmin təsiri ilə insanların imanı dayanmadan dəyişiləcək.

Adnan Oktar deyir ki... 14 iyun 2013> Click for more

Darvinist-materialist inanc sevgini öldürür, ruhu qaraldır
Müsəlman darvinist olmaz. Kainat təsadüfdən yox, Allah tərəfindən yaradılmışdır.
Vəsiləmizlə, Türkiyənin 95%-i darvinizmə inanmır. Etdiyimiz elmi işlərlə solun hücum gücünü qırdıq və AK Partiyanın iqtidara gəlməsinin fəlsəfi zəminini biz yaratdıq.
Dövlətimiz darvinist-materialist təhsili tezliklə dayandırmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 may 2013> Click for more

Tayyib bəy yeri gəldikcə darvinizmə yol verməyəcəyini də söyləsə, möhtəşəm olar.

Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2013> Click for more

İslamda haqlı olan güclüdür. Təkamülçü düşüncədə isə güclü olan haqlıdır. Baxın, iki zidd düşüncə.

Adnan Oktar deyir ki... 8 may 2013> Click for more

Darvinist-materialist təhsil tədris ediləndə nəticəsi də belə olar. Qarşısındakı adamı heyvan olaraq, mikrobdan inkişaf etmiş bir heyvan olaraq görür. İnsan elə fikirləşir ki, mikrobdan meydana gəlmişdir, mən də bunu bıçaqlayıram, öldürürəm. Sevgisizliyin səbəbi olan darvinizm və materializmin yer üzündən fikirlə silinməsi ən vacib mövzudur.

Adnan Oktar deyir ki... 1 may 2013> Click for more

Darvinist-materialist düşüncə aradan qalxsa, qarşıdurma ruhu da qalxacaq. Çünki, marksist düşüncə həmişə qarşıdurmanı əsas götürər.

Adnan Oktar deyir ki... 4 may 2013> Click for more

Biz darvinistlərin yaxşı olmalarını, həqiqətləri görmələrini istəyirik. Təbii ki, onların kədərlənmələrini istəmərik.
Vəsiləmizlə artıq xalq elmin dəlilləri ilə iç-içədir. Paleontoloji dəlilləri yaxından görürlər.
Bütün insanlığı udan əsas qara dəlik darvinizm-materializmdir.
Quranda təkamüllə yaradılış yoxdur, bir an içində yaradılış vardır. Hz. Musa (ə.s) əsasını atır və əsa tam təşəkküllü ilana çevrilir. Hz. İsa (ə.s) palçıqdan bir quş düzəldir, üfləyərkən quş uçur. Mələklər və cinlər də təkamüllə yaradılmamışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 19 İyul 2012> Click for more

Allah fitnə-fəsad, anarxiya, terror, mərhəmətsizlik, rüsvayçılıq, yalançılıq, saxtakarlıq edənlərin işini düzəltməz. Düzəltməz dedikdə, yəni müvəffəqiyyətli etməz. Xeyli çalışar, cəhd göztərərlər. Məsələn, Darvinistlər 100 il çalışdılar, sonra nə oldu? Hz. Davudun daşı kimi Dəccalın gözünə sapandla bir daş atdıq, kor gözünü çıxardıq. Darmadağın oldu. Bir daşla çökdürdük.

Adnan Oktar deyir ki... 14 İyul 2012> Click for more

Ateist, Allaha inanmayanlar Allah xatırladıldığı zaman dəhşət içində olarlar. Bundan əlavə onlar özlərini təkamülə, Darvinizmə uyğunlaşdırdıqları üçün, Darvinizmin saxta olduğunu anlamaq onlara çətin gəlir. Çünki Darvinizm saxtadırsa, deməli Allah vardır. Allahın mövcud olması, axirətin də olduğunu göstərir. ONLARDAKI AXİRƏT QORXUSU ÖLÜM QORXUSUNDAN DA BETƏRDİR.

Adnan Oktar deyir ki... 22 İyun 2012  > Click for more

Darvinizm, materializm məhv olmayınca Quranı istədiyin qədər izah etsən də mənası yoxdur. Məktəblərdə biologiya dərsində Darvinizm izah edilir. O müəllim çıxır, din müəllimi girir. "Kainatı Allah yaratdı" deyir. Uşaq hansına inanacaq? Beləcə insan dini şərhi qəbul etmir. “Elmi” görünəni qəbul edir, "ağıllı olan budur" deyir. Bundan sonra istədiyin qədər Quran əzbərlətdirsən də insanın imanı olmadıqdan sonra heç bir xeyiri yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 7 İyun 2012  > Click for more

2012-ci il çox əhəmiyyətli bir ildir. Bütün dünyanın gözü qarşısında "öldü" deyilən İslam dini hakim olur. Darvinizm toxunulmaz kimi görünürdü, lakin əyləncəyə çevrildi. Yəni bir qarışqanın, aslanla mübarizəsinə bənzəyir. İndi onlar qarışqa, Müsəlmanlar isə aslan oldular. Aslanın pəncəsinə belə ehtiyac qalmadı.

Adnan Oktar deyir ki... 4 İyun 2012  > Click for more

Darvinizmə qarşı cahilliklə mübarizə aparmaq olmaz, mübarizə elmlə, ağılla olar.
Darvinizmin əhəmiyyətsiz olduğunu söyləyənlər səhv edirlər. Müsəlmanların dünyada əzilməsinə səbəb olan sistem Darvinist materialist təhsildən keçən idarəçilərdir. Bütün dünyada olan iztirabın mənşəyi odur.

Adnan Oktar deyir ki... 2 İyun 2012  > Click for more

Darvinizm də bir tərəfdən insanları iflasa apardı. İndi dünya iflic vəziyyətdədir. Məsələn, Türk sənət musiqisindən olan hissələrə qulaq asıram, bir daha eyni keyfiyyətin olması mümkün deyil. O iman həyəcanı, ruh itdiyi üçün onlar da keçmişdə qaldı.

Adnan Oktar deyir ki... 31 May 2012  > Click for more

"Darvinist və materialistəm, lakin həm də Müsəlmanam, əlhəmdülillah" demək olmaz. Darvinizm-materializm də dini rədd edən bir sistemdir, adı üstündədir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 May 2012  > Click for more

Türkiyə sanki Darvinizmin qalası idi, indi isə iman qalası oldu, əlhəmdülillah. Çünki Hz. Mehdi (ə.s) buradadır.

Adnan Oktar deyir ki... 17 May 2012  > Click for more

Mürtəcelik Darvinizmin fəlsəfəsidir. Sən Köhnə Misirə, Şümerlərə qədər gedə bilərsən. Onların mürtəce, təsadüfə söykənən düşüncələrini elm kimi qəbul edib faydalanırsan.

Adnan Oktar deyir ki... 14 May 2012  > Click for more

Sevgisizlik dünyada o qədər yayılıb, Darvinist, materialistlər o qədər insanların ruhunu qaraltmışlar ki, Darvinizmə xas ağlasığmaz əsəb və nifrət insanların ruhunda vardır. Bunun əvəzində isə axırzamanda Mehdiyyətin isti, mehriban, bağışlayıcı ruhu, yəni Quranın ruhu bütün dünyanı bürüyəcək, inşAllah.

A9 TV 3 May 2012  > Click for more

DARVİNİZM UYDURMA, DÜNYANIN ƏN PRİMİTİV FƏLSƏFƏSİDİR. Ən pis, ağılsız, bərbad fəlsəfədir və tamamilə təsadüfə söykənir. Hər şeyi təsadüflə izah edir. DÜNYADAKI ƏN MƏNTİQSİZ ŞEY TƏSADÜFDÜR. Bütün həyatını təsadüfün üstündə qurursan.

A9 TV, 1 May 2012  > Click for more

Əvvəl Darvinist, materialist yetişdirirsən, belə yetişəndə də sonunda kommunist olurlar. Kommunist olduqda, Leninist olur. Leninist olduqda da, terrorist olar onsuz da, başqa cür olmaz. Bu Leninizmin tərzidir.
Yaradılış Atlasını oxuyan bir adamın Darvinist qalması mümkün deyil.
Dövlət materialist təhsil verə bilməz. Darvinizmi , onun saxtakarlıqlarını və eləcədə cavabını izah etsin. Dini, dinə qarşı olanların da fikirlərini izah edə bilərlər. LAKİN BİRTƏRƏFLİ TƏHSİL OLMAZ. KONSTİTUSİYADA BİRTƏTƏRƏFLİ TƏHSİLİN QARŞISIN ALINMASI HAQQINDA QANUN VERİLMƏLİDİR.

A9 TV, 1 May 2012> Click for more

DARVİNİZMİ MÜDAFİƏ ETMƏK DÖVLƏTİN VƏZİFƏSİ DEYİL. BU, BÖYÜK ƏSRİN ƏN BÖYÜK FƏLAKƏTİDİR. DÜNYA TARİXİNİN ƏN BÖYÜK FƏLAKƏTİDİR. Dünya tarixi belə bir fəlakət görməmişdir. Çünki bütün dünya dövlətləri Darvinizmi müdafiə etdikləri üçün 1 milyarddan çox insanın ölümünə səbəb olmuşlar. Darvinizmi müdafiə edərək 1 milyarddan çox insanın şikəst olmasına səbəb oldu .

Adnan Oktar deyir ki... 18 Aprel 2012> Click for more

DARVİNİSTLƏRƏ TÖVSİYƏM ODUR Kİ, ƏVVƏL RUHU ARAŞDIRSINLAR, RUHU ANLAMAĞA ÇALIŞSINLAR. Çünki insan dediyimizdə ruh ağıla gəlir, bədən deyil. Ölü bir bədən Darvinistləri maraqlandırmaz. BƏDƏN ÖLÜDÜR, RUH ƏSASDIR.

Adnan Oktar deyir ki... 18 Aprel 2012  > Click for more

Dediklərimin doğru olduğunu Darvinizm tamamilə məğlub olanda görəcəksiniz. İslam dünyada müasir formada, bizim təsvir etdiyimiz İslam tərzində hakim olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 16 Aprel 2012  > Click for more

Kapitalizm, kommunizm dərdi deyil, Darvinizm, materializm dərdi vardır. Kapitalist düşüncənin də, kommunist düşüncənin də fəlsəfəsini Darvinizm, materializm meydana gətirir. DARVİNİZM VƏ MATERİALİZMİ TƏMİZLƏSƏN, ELƏ KAPİTALİST, KOMMUNİST SİSTEMİ DƏ TƏMİZLƏMİŞ OLARSAN.

Adnan Oktar deyir ki... 7 Aprel 2012  > Click for more

Dünyanı Darvinizm, materializm bürüyüb. Böyük bir təhlükə və rəsmi olaraq kök salmış bir tərzdə―diktatorluq tərzindədir. Bütün dünyada Darvinizm gənclərə zorla, inanmadıqları halda öyrədilir. Biz də var gücümüzlə bu demaqoqluğu, bu yalanı ortadan qaldırmaq üçün cəhd göstəririk və çox gözəl nəticə alırıq və almağa da davam edirik, inşAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 4 Aprel 2012  > Click for more

Dəccaliyyətin fövqəladəliyini görmək lazımdır. Dünyanın heç bir yerində bir Baş naziri çıxıb, "Darvinizm səhvdir" deyə bilmir. "Allah yaratmışdır, Darvinizm saxtakarlıqdır" deyə bilmir, deyə də bilməz. Belə böyük bir diktatorluq dünyanı örtmüş vəziyyətdədir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 Mart 2012  > Click for more

Əvvəl büt inancının ortadan götürmək, Darvinizm və materializmi yıxmaq, iman həqiqətlərini izah etmək, güclü bir iman təmin etmək , daha sonra Quranın izah edilməsi lazımdır.
Darvinizm, materializm məğlub olmayınca Quranın izah edilməsindən heç bir nəticə ala bilməzsən. Bir nəticə olsaydı İslam ölkələrinin hamısında bu nəticə özünü göstərərdi, orada İslamiyyət çoxdan hakim olardı.

Adnan Oktar deyir ki... 30 Mart 2012  > Click for more

Türk dövləti Darvinizmi, materializmi istəmir, amma bundan da xilas edə bilmir. Dəccaliyyət belə bir çıxılmaz vəziyyət meydana çıxarmışdır. Nə Mərakeş xilas ola bilər, nə Əlcəzair, nə Liviya nə Misir, nə Pakistan, heç bir yer xilas ola bilmir. Dəccalın bu amansız gücü axır zamanın bir möcüzəsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 Mart 2012  > Click for more

Darvinizmi dünyada ilk dəfə biz əzdiyimiz üçün dünyada bizim kitablarımız həmişə əsas qaynaq kitabdır. Dünyanın hər tərəfində bizim kitablarımızdan istifadə edərək Darvinizmə qarşı zərbə vurulur.

Adnan Oktar deyir ki... 23 Mart 2012  > Click for more

Darvinistlər bu inadlarından imtina etsinlər. Məmləkətə zərər verirlər. Çünki PKK-ın fikiri də Darvinist-materialist fikrdir.

> Click for more

Darvinistlər bu inadkar məqsədlərindən imtina etsinlər, ölkəyə zərər verirlər. PKK-ın ideologiyası da Darvinizm ideologiyaları ilə eynidir.
Mehdi (ə.s) gələrkən şəfqət, hüzur, xoşbəxtlik gələcək. Darvinistlər, bu sizin sevinc duyduğunuz bir şeydir.
Darvinistlər, bütün kainatı Allah yaratdı. Bu sizin üçün gözəl bir şeydir. Sonsuz Üstün bir Ağılın idarəsi altındasınız.
Dawkins belə etiraf etdi, zülalın varlığı üçün çox üstün bir ağıl lazımdır.
Təkamül nəzəriyyəsini bəzi Müsəlmanlara inandırıblar. Biz olmasaq bu oyunla Müsəlmanları tarix səhnəsindən siləcəkdilər. Biz Quranda təkamül olmadığını bütün dünyaya göstərdik.
Axır zamanın dəccalı olan Darvinizm bütün dünyanı örtmüş, insanları təsiri altına almışdır. Qardaşlarımız təhlükənin fərqində olmalıdırlar.
Darvinizm şeytanın insanlara lağ etməsidir.
Müsəlmanların sürətini kəsmək üçün "Darvinizm yoxdur ki" deyirlər. Kiçik bir dünyada yaşayır, amma Darvinizmin hakimiyyətini görmürlər.
“Darvinizm təhlükəsi varmı? “ deyirlər. Bir professor çıxsın “yox” desin görək nələr olur.Dünya ölkələrinin heç birində Darvinizm keçərsizdir deyilmir. HEÇ BİR ÖLKƏDƏ heç bir dövlət vəzifəlisi "mən Darvinizmə qarşıyam" deyə bilmir. Madam Darvinizm yoxdur, o zaman bunlar nədir ?Morokko, Tunis, Əlcəzayır kimi İslam ölkələrində belə bütün dövlət quruluşu Darvinizm prinsipləri əsasında qurulmuşdir. Misir xalqı böyük təzyiqlər altında yaşayır. Bütün hökumət Darvinizmi müdafiə edir. Digər ölkələrdə də elədir. Bir qisiminin imanları zəifdir, Allahın yaratmış ola biləcəyinə ehtimal edə bilmirlər.
" ÜMUMİYYƏTLƏ, DARVİNİZM YOXDUR" DEYƏNLƏR DARVİNİST DÜŞÜNCƏDƏ OLANLAR OLUR. Belə adamlar Müsəlmanların həssaslığını qırmaq, bu mövzudakı mübarizəni ortadan qaldırmaq üçün çalışan Darvinist zehniyyətli kəslərdir. Ümumiyyətlə,belələri cahil olurlar. Soruşsaq ki" Darvinizm ilə əlaqədar nə bilirsən" heç bir şey bilməz. Onlar yalnız evinin ətrafındakı mühit ilə maraqlanarlar. Kamboça, Morokko, Tunis, Misir, Çin kimi ölkələr o insan üçün maraqlı deyil .
Bu pis əməli "etmə!" demək kifayət etmir. Bir insana "spirt içmə" demək bir fayda verməz. ƏSAS HƏLL bunların təməlini ― DARVİNİZMİ ORTADAN GÖTÜRMƏKDİR, ALLAHın HÖKMLƏRİNİ, İMAN HƏQİQƏTLƏRİNİN GÖZƏLLİYİNİ GÖSTƏRMƏKDİR. O zaman insan onsuz da spirtin içilməməsi lazım olduğunu özü görər. Bunu biləndən sonar çəkinmək daha asan olur.
DƏCCAL CAHİLLƏRİ ALDADAR. Qəzetdə iki sətir yazı oxuyur "biz meymundan əmələ gəlmişik demək ki" deyir. Sonra onu razı salmaq mümkün olmur. Ona görə Darvinizmdən dünyanın xəbəri yoxdur demək doğru deyil. İndi Darvinizm bütün dünyaya yayılmış vəziyyətdədir.
Darvinizmə qarşı iki əhəmiyyətli dəlil var: Birincisi zülalların və xromosomların təsadüfən meydana gələ bilməməsi, ikincisi də qalıqlar. Axtarırlar bir dəlil tapmırlar, qalıq yoxdur, zülal da meydana gələ bilmir. Artıq mövzu demək olar ki bağlanmış vəziyyətdədir. Demək ki, Yaradılış bir həqiqətdir!
DARVİNİZM BİR ÇOX ÖLKƏDƏ DÖVLƏT TƏRƏFİNDƏN BÜTPƏRƏST BİR DİN OLARAQ TƏBLİĞ EDİLİR. Darvinizm insanların 99%-ni dinsiz edən bütpərəst bir inancdır. Bu fitnəyə qarşı Allahın varlığının dəlillərini tam təqdim etmək lazımdır.
Müsəlmanların təkamülü çürüdən əsərləri yaymaları həyati bir mövzudur.
Allahdan qorxmayanlara xurafatçılıq içində artistlik edərək din izah edilmir. Yalnız içi titrəyərək qorxu hissi keçirənə izah edilir. Digərlərinin əvvəl bütünə zərbə vurmaq lazımdır. O bütü qırmadan fəxr etmək olmaz. Birdən əli-üzü sürüşər, çünki çox pis təsir edər. Bax buna görə ƏVVƏL DARVİNİZMİ MATERİALİZMİ ÇÖKDÜRMƏK LAZIMDIR. BÜTSÜZ QALAR VƏ BİR ANDA İMANA AÇIQ HALA GƏLƏR.
Hər şeyin təsadüfən olduğuna inanmaq bir zülmdür. Təsadüf meyvələrə bu qədər gözəl qoxu bəxş edə bilərmi? Əsla edə bilməz!
Təkamülçülər konfranslarında elmi izah edə bilməzlər, sadəcə ehtimallar edərlər.
Zülalın təsadüfən meydana gəlməsi əsla mümkün deyil. Darvinistlər komadakı adamdan mədət uman hala gəldilər.
Daukins fərarilikdə axtarılır! Qarşılıqlı görüşmək üçün İngiltərədə elan verdik. Yarım saat da yetərli dedik. İbtidai məktəb uşaqları ilə, rahiblərlə, hahamlarla mübahisə edir, amma bura gəlmir. Çünki elmi olaraq mütləq məğlub olacağını bilir.
Əsl olan ruhdur. Keçmişdə insana həqiqətən bənzəyən çox müxtəlif meymun növləri yaşaya bilər. Bunları çıxarıb göstərirlər. Halbuki, BİR İNSANIN İNSAN OLMASI ÜÇÜN LAZIMLI OLAN ŞEY RUHDUR. Ruha sahib olmayan, lakin insana bənzər canlılar yaradılmış ola bilər. Lakin insana ruh verilmişdir. NƏYƏ BƏNZƏDİYİ ƏHƏMİYYƏTLİ DEYİL, ƏGƏR RUHU VARSA O İNSANDIR. İnsan ruha sahib olduğundan "mən mənəm" deyən, beynində bir görünüş yaradıldığını qavraya bilən bir varlıqdır .
Dünyada heç bir dövlət başçısı çıxıb təkamülə qarşıyam deyə bilməz. Çünki Darvinist diktatorluq dünyanı acı-acı inlədir. Bunun digər adı dəccaliyyətdir.
Zülallar təsadüfən meydana gələ bilmir, nə qədər istəsən axtar qalıq da yoxdur... Darvinistlər, o zaman nə səbəbə hələ danışırsınız?
Cənnətin taxtları təkamüllə qurulmadı, Allah yaradır. Hər mebeli, hər paltarı Allah yaradar.
Təsadüf ən məntiqsiz izahdır. Darvinistlərə "Eynşteyn necə oldu?" deyirsən, "palçıqlı suların təsadüfən bir araya gəlməsi ilə" deyir. Elm adamları da elektron mikroskopunun başına keçib "biz palçıqlı sudan necə meydana gəldik" deyə baxırlar. ŞEYTAN İNSANLARIN 99/100-na BU OYUN İLƏ TƏSİR EDİR, ONLARLA AÇIQ-AŞKAR OYUN OYNAYIR .
Hal -hazırda şeytan vədini təsdiqlədi, həqiqətən insanların 99/100-u təkamülə inanacaq vəziyyətdədir. Şeytan özü də bu qədər asan şəkildə necə tələyə düşdükləri üçün çaşır.
Darvinist materialist sistem yalnız ağrı-acı, qorxu və çaxnaşma gətirər.
Bir Darvinistə də beynindəki məlumat köçürülür, onun xaricində Darvinin də heç bir şey söyləməyə gücü yoxdur. Darvin azad düşüncəsi ilə bunu edir kimi görünür, amma o da beynindəki mərcimək qədərlik bölgənin xaricinə çıxa bilməz. Bu böyük bir həqiqətdir, amma çox az insan bilər.
Darvinistlərin təsadüf iddialarına insanları inanmaları möcüzədir. Hansı insan təsadüfə inanar? TV təsadüfən oldu desək inanarmı? Halbuki, TVdə beyinlərinin içində yaradılar. Çöldə gördüklərini zənn etdikləri insanlar əslində tamamilə beyinlərinin içində yaradılar. O görünüşü də insanların beyinlərində Allah meydana gətirər. Darvinistlərin ağılının gücü çatmayan əsl mövzu elə məhz budur.
Şeytan "hər şey təsadüf" deyir; "atomlar, hormonlar, hüceyrə, siz də təsadüfən meydana gəldiniz" deyir. "Təsadüfən meydana gələn bu insanlar bütün şəhərləri meydana gətirdi" deyir. Bəziləri də "doğru söyləyirsən, ey şeytan" deyirlər. ŞEYTAN DÜNYANIN 99/100-na BÖYÜK BİR OYUN OYNADI, ONLARI ƏLƏ SALDI, ONLARI HİPNOZ ETDİ, TƏLQİN ETDİ VƏ ONLARI İNANDIRDI .
Təkamül canlıları bəzəyib gözəl edə bilməz, onlarda simmetriya və estetik yarada bilməz.
Qardaşlarımız təkamül mövzusunda mütəxəssisləşib hər yerdə təkamülün etibarsızlığını izah etsinlər. BÜTÜN QARDAŞLARIMIZ KONFRANS VERƏCƏK QƏDƏR TƏKAMÜLÜ ÖYRƏNSİNLƏR.
Kim Darvinizmin etibarsızlığını izah edirsə, ondan narahat olan da çox olar.
Hər qəhvəxanada bir Yaradılış Atlası olsun.
Allah dünyanı dinsiz etdi. Həm də ən gülünc, ən məntiqsiz, ən ağlasığmaz nəzəriyyə olan təkamül nəzəriyyəsi ilə. Bu iddianın mənşəyi nədir deyə soruşursan "kainatın yaradıcısı təsadüflərdir" deyir (Allahı tənzih edərik). Allah, insanların 99%-nə bax belə mümkünsüz, ən ağılsız inancı qəbul etdirdi.Allah insanların nə qədər aciz olduqlarını göstərmək üçün bunu etdirdi . Təsadüfə inanmaq orta səviyyəli zəka sahibinin belə qəbul edəcəyi bir şey deyil.
Mutasiya simmetriya ilə əlaqəsizdir, Darvinistlər də simmetriyanı açıqlaya bilməzlər.
Darvinistlər ən çox insana əhəmiyyət verdikləri üçün insanın təkamülünü sürətləndirmişdilər. Lakin heç portağalın qabığının təkamülünü izah etməzlər. İnsanı meymun halına gətirmək istədikləri üçün insanın yaranmasında böyük yalanlardan istifadə edərlər. Bir anda, çox qısa bir müddət içində, "Alice Möcüzələr Ölkəsində"ki kimi cildə girərək insana çevrildi deyirlər. Bir tək insanın təkamülündə bu üsuldan istifadə edirlər. Bunun səbəbi insana bənzəyən bəzi heyvanların olmasıdır. Qardaşlarımız ağıllı nəzərlərlə baxsalar, bunu dərhal anlaryarlar.
Darvinizmin məqsədi insanların imanını əllərindən almaqdır. Darvinistlər gecə-gündüz bunun üzərində çalışaraq 99% insanların imanını əllərindən almışdılar. Ən böyük məsələnin iman məsələsi olduğunu da burdan anlayırıq.
Bütlər insanı narahat edir. Bütlərin olduğu yerdə namaz qılınmaz. Ona görə Darvinizm bütünün də qaldırılması lazımdır. Dövlət leninist, kommunist, faşist sistemin mənşəyi olan Darvinizmi dəstəkləyərsə, bu, yaxşı nəticələnməz. Bunun tam qarşılığının verilməsi lazımdır.
Biz xəyali bir müzakirə edilməsini istəmirik, biz elmi bir qiymətləndirmə edilməsini istəyirik. Zülallar təsadüfən meydana gələ bilərmi? Təkamülü isbat edən qalıq varmı? Bunu göstərmələrini istəyirik. Bunları göstərməzlərsə, bu, xalqı səhv istiqamətləndirmək mənasına gəlmirmi?
Əgər Darvinist təbliğata qarşı heç bir cavab reaksiyası vermirsənsə bu doğru deyil. Belə olan halda terror qapısı sonuna qədər açılar. Terrorun qapısını darmadağın etmək üçün Darvinizmə hücum etmək lazımdır. Bu vəbanı mütləq qurudacaq və dayandıracağıq.
Dövlət televiziyalarında bizim pulumuzla bizə pagan dinini (Darvinizmi) izah etmələrini istəmirik. Biz müasir elmin dəlillərini istəyirik.
Bölünməyi istəməyən Darvinizm təbliğ etməsin. Bu yurdun sonu imanlı nəsilin olacaq.
Gənclər Darvinizmin çökməsini çox yaxşı öyrənsələr, təbliğ üçün çox yaxşı usta olarlar. Mehdiyyəti çox yaxşı qavrasınlar. İnsanların inanıb inanmamasının üzərində dayanmasınlar, şüur altında mütləq inanacaqlar. Allah iman etmədikləri üçün deyil, "zülm və mütəkəbbirlik səbəbindən inkar etdilər" deyir. Zülm və böyüklənmə ortadan qalxdığında vicdanlı şəkildə dərhal qəbul edərlər.
Zülal bütün insanlardan daha ağıllıdır, təsadüfən meydana gəlməsi, təsadüfən var olması mümkün deyil. Bunu iddia edənlər Allahın hüzurunda təsadüfi iddialarını açıqlaya bilməzlər.
Hal-hazırda dünyada təkamül yayıldığı üçün, elmi cadu ilə qarışdırırlar. İnandırmaq və təlqin qabiliyyətini artıraraq bu düşüncələri yayırlar. Bolluca izah və təlqindən istifadə edirlər. Televiziyalarda həmişə eyni şeyləri söyləyir, daimi saxta dəlilləri təqdim edirlər. Xəbərlərdə, "aralıq fosil tapdıq" "zülalın təsadüfən meydana gəldiyinə dair elmi dəlil tapıldı" deyirlər. Hamısı yalandır, amma bir sehr təsiri göstərir. Baxırıq, ən cahil adam belə darvinist olur. Konqodakı bir insana "necə yaradıldın?" deyirsən "təkamüllə" deyir. "Haradan eşitdin bu haqda?" deyirsən, " Konqo radiosunda" deyir. Ustad (Bədiüzzaman) deyir ki, bu taun, inandırma qabiliyyəti ilə əmələ gəlir. Elə buna görə də buna böyük bir cavab verilməsi lazımdır.
Əgər insan təsadüflər nəticəsində yaradıldığına inansa, qloballaşmağa da inanar, amma Allaha ürəkdən inansa qloballaşma itirər. Bizi qloballaşma deyil, Allah idarə edər. "Qloballaşma həqiqətini"ni yaradan da Allahdır və onun heç bir gücü və təsiri yoxdur.
Yaradılış həqiqəti bir okean, darvinistlərin nəzəriyyəsi olan təkamül isə tək bir damladır. Lakin onu da buxarlandırdıq.
Darvin deccaliyyəti təmsil edən adamdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Dəccalın zamanında, ateizmin dinsizliyin bütün dünyaya hakim olacağını, kilsə və sinaqoqların qalmayacağını, Allahın adının xatırlanmayacağını, dünyada sel kimi qan axıdılacağını, yaxşı insanların pis kimi tanınacağnı söyləyir. İnsanların əksəriyyətinin Quranı bir həyat kitabı kimi qəbul etməyib, Quranı tərk edəcəklərini söyləyir.
Bundan əvvəlki nəsil çox inanmışdır Darvinizmə. Ona görə Quranda "Ataları xəbərdar edilməmiş" (Yasin Surəsi, 6) ifadəsinə diqqət çəkir Allah. O dövrün köhnəlmiş məlumatının təsirində qalıblar. Amma hal-hazırkı vaxtda internetin və elm sahələrindəki inkişafların təsiriylə, yeni nəsil Darvinizmə inanmır. Hz. Mehdi (ə.s) atalarından qalan materialist anlayışı fikri mübarizə ilə məğlub edəcək.
"Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün eynidir, iman gətirməyəcəklər." (Yasin Surəsi, 10) deyir Allah. Yəni "nə qədər dəlil göstərsən də nə qədər elmi fakt göstərsəndə, izah etsənsə də, bir çoxunun başı daş kimidir qəbul etməzlər. Nə edirsən et, mən onları qavramayacaq tərzdə yaratdım" deyir Allah.
Darvinistlərin, materialistlərin bir qismi qürurundan, bir qismi isə məcburiyyətdən, onlara göstərilən təzyiqdən inanmırlar. "Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün eynidir, iman gətirməyəcəklər" deyir Allah. Necə ki, daşa bir şeyi izah etsən də bir reaksiya verməz, heç təsirlənməzlər deyir Allah.
Təkamülçülər hər şey mutasiyalarla təsadüfən meydana gəlir deyirlər. Allah axirətdə təsadüflərin necə bir dünya əmələ gətirdiyini göstərir onlara. Orada onlar üçün qışqırıb-yalvardıqları, qarışıqlıq, ağrılı bir mühiti olacaq onlar üçün.
Darvinizm, materializm atomun ağıllı maddə olduğuna inanan dindir. Bu ağılla şüursuz atomların bir yerə toplanıb görməyi, eşitməyi, dadmağı meydana gətirdiyinə inanan bir dindir bu. Şümerlerden və hətta daha qədim dövrlərdən qalan bir dinidir Darvinizm.
Hz. Musa (ə.s)ın ilk dəfə ortadan qaldırdığı batil din, məhz təkamül inancı idi. Bu əsrin sehrbaz elm adamları da, elə Darvinist elm adamlarıdır.

1 İyul 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

Əvvəl fəlsəfitərəfdən Marksist, Leninist, Darvinist, materialist dinin, bir sözlə bütlərin yox edilməsi lazımdır. BÜT OLA-OLA DİN İZAH OLUNMAZ. ƏVVƏL BÜTÜN YOX EDİLMƏSİ, SONRA DİNİN İZAH EDİLMƏSİ LAZIMDIR.

30 Sentyabr 2010; Kahramanmaraş Aks TV və Kaçkar TV  > Click for more

Darvinizm şeytanın dinidir. Dəccaliyyətin dinidir. Buna qarşı Müsəlmanların var gücü ilə elmi mübarizə aparması lazımdır.

10 İyul 2011; A9 TV, Kanal Avropa və Çay TV  > Click for more

Darvinizm hələ zülal məsələsində sona çatır. Biz məsələni sarayda deyil, kərpicdə bitirdik. Biz saraya keçmirik , hadisəni kərpicdə bitiririk. Heç kərpic təsadüfən yarana bilməz, hansıki saray olsun . ZÜLALIN MEYDANA GƏLMƏSİ DƏQİQ MÖCÜZƏDİR
PEYĞƏMBƏR ƏFƏNDİMİZ (S.Ə.V) SÜFYAN BARƏSİNDƏ "ŞAMDA ÇIXACAQ BİR ŞƏXSDİR" demişdir. BAASÇI, KOMMUNİST AĞIL; DARVİNİST, MATERİALİST AĞIL ; YƏNİ HAFİZ ƏSƏDin LİDERLİYİNİ ETDİYİ RUH, FƏLSƏFƏ, İNANCDIR. Bu inanc bütün İslam aləmini məhv etdi. İslam aləminin ordularının təxminən 90/100- u bu səbəblə süfyaniyyətin əlinə keçdi. Müsəlmanları belə məhv edirlər .
TƏKAMÜLƏ İNANMAQ MÜASİRLİK GƏTİRMƏZ. ÇÜNKİ QƏDİM BİR ŞÜMER DİNİDİR, FEODAL BİR DİNDİR, BATİL BİR DİNDİR. Qədim Misirlərdən, qədimYunanlardan qalan bir dindir və ən azğın dindir.
Biz Yaradılış Atlasını çıxardıb sola elmi zərbəni vurduqdan sonra sol həqiqətən qəribələşdi. Fikri qalmadığı üçün, inancı qalmadığı üçün böyük bir hissəsi diz çökdü.

21 iyul 2011, 00:30  > Click for more

"MARKSİZMDƏ VİCDAN VƏ MƏRHƏMƏT KİMİ DUYĞULARDAN ƏSƏR-ƏLAMƏT YOXDUR" deyirlər. "Yəni o zaman sən Marksist deyilsən " deyir. "sən elmə qarşı çıxırsan " deyir. "Həyatın həqiqətlərinə qarşı çıxırsan" deyir. "Güclülərlə zəiflərin mübarizəsi vardır, Ziddlərin mübarizəsi vardır" deyir. "Biz əzilən sinifi təmsil edirik. İşçi sinifini təmsil edirik. Bunlar da mənfəətçi sinif" deyir. "Bunlarla biz çətin bir ziddiyyət içindəyik" deyir. "Qarşıdurma var. Bu qarşıdurmada biz bunları məğlub edəcəyik. Bu tarixin təbii axışıdır " deyir. BU BİR İDEOLOGİYADIR MARKSİST İNANC, BU BİR DİNDİR. YƏNİ TÖVRATDAN GÖTÜRÜLMÜŞ, QURANDAN GÖTÜRÜLMÜŞ, BİR İNANCIN DƏCCALİ HALA GƏTİRİLMƏSİ, DƏYİŞDİRİLMƏSİ İLƏ YARADILMIŞ ŞEYTANİ BİR İDEOLOGİYADIR. Əgər bu fikirlərə qarşı şərhlər edilməzsə, o qalib gəlir. Dünyanın hər yerində belə olmuşdur.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top