Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2017> Click for more

Yeni nəsil ağıllı, məqbul, dindardır, lakin mövhumatçılığa qarşıdır. Bu gözəl münasibətdir.
Ənənəçi ortodoks qardaşlarımız süni qanunlarla sanki özlərini öldürmüş vəziyyətdədirlər. Dinsizliyin özlərini əzmələrini asanlaşdırıblar. İncəsənət, elm, keyfiyyət olmadıqda başdan məğlub vəziyyətə düşürlər və əzilmələri çox asanlaşır. Qadının azad olmayacağına musiqi, incəsənət, heykəltəraşlıq olmamasının lazım olduğuna o qədər özlərini inandırıblar ki, gözəllik gördükdə əks rəftar göstərirlər. Ənənəçi sistem özlərinin də tabe olmadığı minlərlə qanun qoymuşdur və Allahın cənnət gözəlliyi olaraq təriflədiyi bütün gözəlliklərə qarşı çıxar.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2017> Click for more

Qərb öz aləmində bölgədə mövhumatçılığa qarşı çıxan, qadın hüquqlarını müdafiə edən, müasir strukturun PKK olduğu qənaətindədir və buna görə də, PKK-nı dəstəkləyir. Bu qənaət doğru olmadığı halda, PKK Qərb üçün müsəlmanlara qarşı təsirli silahdır. Türkiyə qadın hüquqlarının, keyfiyyətin, incəsənətin mərkəzi olsa, insanların PKK-nı dəstəkləmək üçün əllərindəki bu bəhanə aradan qaldırılmış olar.
İngiltərə dərin dövləti darvinizmi və mövhumatçı İslam anlayışından iki güclü silah kimi istifadə edir. Bu iki silahı da əllərindən elmlə almaq vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 may 2017> Click for more

Gənclərin böyük əksəriyyətində Quran müsəlmanlığı ruhu var. Mövhumatçı, sevgisiz, səmimiyyətsiz zehniyyətə isə haqlı şəkildə əks reaksiya göstərirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 may 2017> Click for more

Mövhumatçılıq İslamı daxilən çökdürmək üçün şeytanın planlaşdırdığı sistemdir. Dərin düşünməyi, yaradıcı gücü yox edir və insanları keyidir. Mövhumatçı sistemin insanları boğmasına imkan verməyək. Quranın şən, azad, istiqanlı, mehriban, gözəl ruhu ilə dünyanı cənnətə döndərək.

Adnan Oktar deyir ki... 4 may 2017> Click for more

Mövhumatçı zehniyyətə sahib olanların bir çoxu səmimi şəkildə inanclarının doğru olduğuna inanırlar. Əsəbləşmədən, səbirlə doğrunu izah etmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 may 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti ənənəpərəst mövhumatçı sistemi var gücü ilə dəstəkləyir, çünki bu sistemin İslamı daxildən çökdürəcəyini bilirlər. Xurafat dolu bir İslam anlayışı yaratdıqları zaman hər kəs İslamdan uzaq dayanır, məqsədlərinə çox asan nail olurlar. Bu oyunu biz pozuruq.

Adnan Oktar deyir ki... 24 aprel 2017> Click for more

Bir tərəfdən darvinist təhsil, digər tərəfdən ənənəpərəst ortodoks təzyiq gənclərin sevincinin yox olmasına səbəb oldu. İkisinə qarşı da elmi tədbir almaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 22 aprel 2017> Click for more

Mövhumatçı, sevgisiz, keyfiyyətsiz, hər şeyə düşmən, insanların sevincini əlindən alacaq bir zehniyyətin Türkiyəni qaraltmasına əsla icazə vermərik. Türkiyəni tərtəmiz parlaq gələcək gözləyir. İncəsənət, gözəllik, elm, keyfiyyət düşmənləri boşuna həvəslənməsinlər.

Adnan Oktar deyir ki... 11 aprel 2017> Click for more

Mövhumatçılıq İslamı daxilən çökdürmək üçün xüsusi istifadə etdikləri modeldir. Mövhumatçılıq əleyhinə çıxan müsəlmanları gördükləri zaman oyunları puç olur. Həyat dolu, şən, baxımlı, cazibəli, ağıllı, nəzakətli, keyfiyyətli müsəlmanlar olduğunu gördüyü zaman bütün dünya İslama qaçaraq gəlir. Buna görə də bizim izah etdiyimiz Quran İslamı, İslamiyyətə qarşı olanların heç xoşuna gəlmir. Bütün sistemlərini təməldən elmlə dağıtmış oluruq.

Adnan Oktar deyir ki... 31 mart 2017> Click for more

Türkiyəni İraq və Suriyadan betər edəcək fəlsəfi təhlükə mövhumatçılıqdadır. Buna görə də, bu mövzunun üzərində çox dayanırıq.
Dünyanın hər yerində bir çox insanın təbliğ edə bilmədiyi mühitdə İslamı izah edirik. Darvinist fəlsəfənin dünyanı boğmasına mane oluruq. Anti-darvinist elmi fəaliyyətimiz imanlı nəsil yetişməsinə səbəb olur. Bəzi mövhumatçı kütlələr onları necə bir bəladan qoruduğumuzu anlamır.

Adnan Oktar deyir ki... 26 mart 2017> Click for more

Ənənəvi ortodoks sistemi müdafiə edənlər izah etdikləri həyatı özləri də yaşamırlar. Yaşanması mümkün olmayan bir həyatı izah edirlər.
Musiqiyə, heykələ, rəsmə, dekolteyə, gözəlliyə qarşı o qədər qarşıdırlar ki, heç cür nemətləri qəbul edə bilmirlər. Məkkəli müşriklər də belə idi. Əyləncəni, baxımlı olmağı, azadlığı özləri üçün haqq hesab edir, lakin qadınların da haqqı olduğunu heç cür qəbul edə bilmirdilər.
Mövhumatçılıq ucbatından insanlar İslamı yaşadıqda həyatın bütün sevincini və gözəlliklərini itirəcəklərini zənn edirlər. Halbuki Quran İslamı yaşandığı zaman dünyanın bütün gözəllikləri insanın həyatında olar. İnsanlar həqiqi sevinc və xoşbəxtliyi tapar.
Əgər İslam Quranda izah edildiyi kimi yaşansa dünya cənnətə dönər. Mövhumatçıların izah etdiyi heç nə Quranda yoxdur. Mövhumatçılığın məntiqi davam etsə, Allah qorusun insanlar tamamilə İslamdan uzaqlaşar. Bu təhlükənin tək həll yolu Quran İslamıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 21 mart 2017> Click for more

Mövhumatçı sistemin bəhs etdiyi dünya dəhşətvericidir, bu deyilənlərin Qurana əsaslanan İslam anlayışı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Avropanın İslam əleyhdarlığının təməlində mövhumatçılığın sevgisiz, incəsənətsiz, dözümsüz, nəzakəti zəif zehniyyəti var. Əlbəttə ki, Avropanın irqçi və müsəlmanlar əleyhinə olan münasibəti çox yanlışdır. Lakin mövhumatçıların da musiqidən, heykəldən, incəsənətdən nifrət edən münasibəti Avropadakı bu məntiqin zəmin qazanmasını təmin edir. Qadının döyülməsini söyləyən, anasının diz qapağını təhrikedici hesab edən, dekolte qadın gördükdə heyvani reaksiyalar verən zehniyyətdən Qərbin narahat olması haqsız səbəb deyil. Bu mədəniyyət pozğunluğunun düzəlməsi vacibdir.
Bəzi mövhumatçı məntiqdəki kəslər xristian və ya musəvi olmağı günah kimi görürlər, lakin bu səhvi biz elmlə, doğrusunu izah edərək düzəldəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 19 mart 2017> Click for more

Mövhumatçı anlayış həyatı zəhər edir. Bəhs etdikləri həyatın İslam ilə əlaqəsi yoxdur, lakin əksər insanın İslama qarşı olmalarına səbəb olur.

Adnan Oktar deyir ki... 17 mart 2017> Click for more

Mövhumatçı sistemin xüsusiyyəti haşa Allahın dinini bəyənməmək və haşa Allaha din öyrətməkdir. İslam, Quranda bildirilən dindir. (Hucurat surəsi, 16: De: "Siz Allaha dininizi öyrədəcəksiniz? Halbuki Allah göylərdə və yerdə olanları bilir. Allah hər şeyi biləndir".)
Mövhumatçı sistemdə hər biri ayrı hökm çıxardır. Biz bu şəxslərin düşüncəsinə deyil, Allahın sözünə güvənirik. Quranda olmayan hökmlərlə ortaya çıxdıqları üçün milyonlarla insanın İslamı yaşamasına mane olurlar. Bu çox böyük günahdır.
Avropada Türkiyə və İslam əleyhinə yaranma səbəbi mövhumatçılıqla müsəlmanların əhatə edilmiş olmasıdır. Buna qarşı Quran İslamı tam həll yolu olacaq.
Mədəniyyətlərin vuruşması İngiltərə dərin dövlətinin planıdır. Bu plana fayda təmin edəcək heç bir oyuna düşməmək lazımdır. Çünki bu planın məqsədi müsəlmanları kütləvi yox edə bilmək üçün xristianlarla müsəlmanları vuruşdura bilməkdir. Bunlar xristianları da maraqlandırmır, özləri dindar deyildirlər. Hilal-xaç müharibəsi üslubunu müsəlmanlar olaraq biz heç vaxt qəbul etməyək. Müsəlmanlar ilə İsəvilər qardaşdır deyək, sülh istəyək. Müsəlmanları mövhumatçılığın içinə məhkum edib mövhumatçılığı səbəb göstərərək nəhəng müharibənin içində İsəviləri və müsəlmanları yox etmək istəyirlər. Bu oyunu pozmağın yolu musiqiyə, incəsənətə, heykələ, keyfiyyətə əhəmiyyət verən bir müsəlmanlıq anlayışı ilə xristianlarla dost olub fitnəni aradan qaldırmaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 15 mart 2017> Click for more

Allah dəstəmazı bir ayədə izah edir və çox asandır. Mövhumatçılar isə dəstəmaz üçün 600 səhifə kitab yazırlar, üstəlik hər məzhəbə görə də fərqlidir. İnsanlar da buna baxıb mən dəstəmaz alıb namaz qıla bilmərəm deyirlər. Qurandan kənar din anlayışı insanları İslamdan soyudur.

Adnan Oktar deyir ki... 10 mart 2017> Click for more

Müsəlmanların bu qədər əzilməsinin əsas səbəbi xurafata əsaslanan mövhumatçı sistemdir. Qurtuluş çarəsi isə Quran İslamıdır.
Xurafatlara əsaslanan mövhumatçı sistemin dəhşət verici həyat anlayışı var. Ya Quran İslamını, ya da bu qorxunc dünyanı qəbul edəcəklər. Çimərlik geyimiylə gəzən bacısına, anasına əxlaqsız gözlə baxacağını, 3 yaşında uşağın şortla gəzə bilməyəcəyini söyləyən zehniyyət xurafat dinidir. İslamafobiyanın inkişafına səbəb olan anasını, atasını, uşağı potensial cinsi təhlükə hesab edən, qadın və dekolte əleyhinə olan mövhumatçılıqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 9 mart 2017> Click for more

Mövhumatçılar atasının qızına sevgi göstərə bilməyəcəyi, ananın oğlunun yanında yaşaya bilməyəcəyi dünyanı din kimi göstərirlər. Bu çox qorxuncdur. Bu şirk dinidir. “Şəkil çəkdirmək, portret asmaq, musiqi dinləmək, rəqs etmək, gülmək mən hamısını edərəm, lakin haram olduğunu bilirəm” deyirlər. Halbuki bunlar haram deyil, halaldır. Müsəlman Allahdan qorxar və haram məsələsində diqqətcildir. Haram olanı etməz. Bu məntiqdə olanlar öz aləmlərində müsəlmanların əlindən halal olan bütün nemətləri almaq istəyirlər. Musiqi, rəqs, incəsənət, keyfiyyət, elm, gözəllik, əyləncə haram deyil. Həmçinin haram olduğunu düşünüb buna baxmayaraq, bütün bu hərəkətləri edib sonra da müsəlmanlara ağıl vermək çox böyük səmimiyyətsizlikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 mart 2017> Click for more

Dekoltenin əleyhinə olan mövhumatçı sistem qadın necə döyülər, oğlan övladı anasının dizinə baxa bilməz, atası qızına sarıla bilməz azğınlığı üzərində qurulub. Mövhumatçıların söylədikləri xurafatlara əsaslanan sistemdə şəkil çəkdirmək, musiqi dinləmək, rəqs etmək haramdır, saqqal kəsən, içki içən öldürülür.
İslam, sevgi, sevinc və hüzur dinidir, insan fitrətinə uyğundur. İslamı sevinci yox edən, incəsənəti öldürən məntiqə döndərənlər mövhumatçılardır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 mart 2017> Click for more

Mövhumatçılıqda demək olar ki, hər mövzuda araya şiddət və dəhşət girir. Dünyanın qurtuluşu, bizim bəhs etdiyimiz ağıla, sevgiyə əsaslanan Quran İslamıdır.
Mövhumatçı zehniyyətin qadına olan baxış prizması çox azğın dünya anlayışının yaranmasına səbəb olur. Bu, insanları İslamdan uzaqlaşdırır. Mövhumatçılığın ortaya qoyduğu dəhşət dünyasından xilas olmaq üçün Quranın izah etdiyi həqiqi İslama sarılmaqdan başqa yol yoxdur.
Mövhumatçıların sistemində sağlam həyat olması qeyri-mümkündür. Qadına gülmək qadağandır. Uşaqların sevinməsi qadağandır.
Qorxunc bir dünya istəyirlər. Quranın ağıllı, sevgi dolu, mərhəmətli, keyfiyyətli, ziyalı, azad dünyasından uzaq tamamilə azğın bir dünya yaradırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 4 mart 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövrünü bəzi mövhumatçıların izahatına və ya xurafatlara görə zehinlərində canlandırırlar. Quranda izah edilən doğru olandır.
İslama ən çox Mövhumatçılıq zərər verir. Mövhumatçılar sanki İslamla mübarizəyə girişmiş vəziyyətdədirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 27 fevral 2017> Click for more

Qadına şiddəti təşviq etmək böyük günah və şiddətli vicdansızlıqdır. Mövhumatçı sistemdə qorxunc qadın əleyhdarlığı və düşmənçiliyi hakimdir. Haşa qadınlara ağlı və dini yarımçıqdır demək, mövhumatçı sistemin ən qorxunc tərəflərindən biridir. Qadının varlığına belə dözə bilmirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 26 fevral 2017> Click for more

Mövhumatçılıq qadına dünyanı cəhənnəmə döndərmək üçün yaradılmış bir sistemdir, qadını haşa yarımçıq hesab edirlər.
Türkiyənin 99%-də müasir, ziyalı müsəlman dünyagörüşünün hakim olmasına biz vəsilə olduq. Mövhumatçı sistemin yaşanılmaz olduğunu hər kəs gördü.

Adnan Oktar deyir ki... 25 fevral 2017> Click for more

Darvinizmin əsassızlığının göstərilməsi və mövhumatçı din anlayışının aradan qaldırılması dəccaliyyətin Türkiyə üzərindəki pəncəsini sındırdı.

Adnan Oktar deyir ki... 24 fevral 2017> Click for more

Ənənəpərəst və mövhumatçı İslamın təməlində mütəşabih ayələri ağlagəlməz şəkildə şərh etmək vardır. Hökm, möhkəm ayələrdə yer alır.
Mövhumatçılar eyhama əsaslanaraq İslamdan ayrı, tamam ayrı bir din yaratdılar. Müsəlmanların əlindən incəsənəti, elmi, gözəlliyi aldılar. (Ali İmran surəsi, 7: Kitabı sənə nazil edən Odur. Onda, Kitabın anası (təməli) olan bəzi ayələr möhkəmdir; digərləri isə mütəşabihdir. Qəlblərində əyrilik olanlar, fitnə törətmək və istədikləri kimi şərh etmək üçün ondakı mütəşabih ayələrə tabe olarlar. Halbuki onun şərhini təkcə Allah bilər. Elmdə qüvvətli olanlar isə: "Biz ona iman gətirdik, hamısı Rəbbimizin dərgahındandır" deyərlər. Təmiz ağıl sahiblərindən başqası öyüd alıb düşünməz.)
Musiqinin haram olduğuna dair Quran ayəsi yoxdur. Mövhumatçılar eyham ilə hökm çıxarmaq istəyərlər, halbuki Quran çox açıqdır. Möhkəm ayələr aydındır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 fevral 2017> Click for more

Qərbin YPG/PKK-nı dəstəkləməsinin səbəblərindən biri də bölgədə mövhumatçılığa qarşı tarazlıq ünsürü olacaq müasir quruluş olduğunu zənn etmələridir. Türkiyə əgər çox müasir olsa, qadın hüquqlarını, incəsənəti, elmi gücləndirsə, bu iddianı irəli sürənlərin bütün fürsətləri əllərindən alınmış olar.

Adnan Oktar deyir ki... 28 yanvar 2017> Click for more

Mövhumatçıların incəsənətdən, keyfiyyətdən, əyləncədən, gözəllikdən uzaq yaşamaları, fərqində olmasalar da müsəlmanların əzilməsinə səbəb olur.

Adnan Oktar deyir ki... 11 yanvar 2017> Click for more

İslam Birliyi mövhumatçılığa əsaslanmayacaq. Müasir, keyfiyyətli, ziyalı, incəsənətə əsaslanan İslam anlayışı hakim olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 2 yanvar 2017> Click for more

Mövhumatçı sistemin ən qorxunc cəhətlərindən biri 4 ayrı məzhəbdə 4 fərqli din yaradılmış olmasıdır. Birinin haram dediyinə digəri halal deyir. Qurana görə halallar və haramlar bəllidir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 noyabr 2016> Click for more

Tramp müsəlmanlardan deyil, mövhumatçılıqdan duyduğu narahatlığı dilə gətirir. Müsəlmanlarla Trampın arasını vurmağa çalışırlar. İngiltərə dərin dövləti və qolları Trampı istədikləri kimi yönləndirə bilməyəcəklərini düşündüklərindən müsəlmanlarla arasını vurmaq istəyirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 30 oktyabr 2016> Click for more

İslam aləmi birləşəcək, lakin bəzilərinin düşündüyü tərzdə; asan-kəsən sevgisiz İslam anlayışı əsla hakim olmayacaq. Bundan sonra incəsənətin, gözəlliyin, elmin, müasirliyin, keyfiyyətin hakim olduğu İslam anlayışı formalaşacaq və güclənəcək. Mövhumatçılıq güclənə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 23 oktyabr 2016> Click for more

Atatürk ağıllı, igid Osmanlı aslanıdır. Dindar insandır. Mübarizəsi mövhumatçılığa qarşı olmuşdur.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2016> Click for more

Bütün dünya müasirlik, keyfiyyət, estetika və incəsənət istəyər. Mövhumatçıların dünyasında isə keyfiyyət, estetika, incəsənət və gözəllik yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 2 oktyabr 2016> Click for more

Atatürk müasirliyi, modası, nəzakəti və ziyalı dindarlığı ilə millətə nümunə olan bir insandır. Atatürkün qarşı olduğu mövhumatçılıqdır.
Mövhumatçıların qadına olan baxış prizması çox çirkindir, qadın nə desə əksini edin, lazım gəlsə döyün deyən çox vəhşi anlayışları var.

Adnan Oktar deyir ki... 30 sentyabr 2016> Click for more

Ənənəvi ortodoks İslam anlayışı və darvinizm Osmanlının çöküşünün iki əsas ünsürüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 20 sentyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyəti zərərsizləşdirməyin yolu müsəlmanların birlik olmasıdır. Mövhumatçılıq olsa məğlubiyyət olar. Ziyalı, demokrat bir zehinlə azadlıqları müdafiə edərək, qadınlara çox dəyər verərək, sülhlə, qardaşlıqla bir-birimizi sevərək dəccaliyyəti elmlə, irfanla darmadağın edəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 18 sentyabr 2016> Click for more

Mövhumatçılığı izah edən əksər insan öz uşaqlarını belə izah etdikləri sistemi yaşamağa inandıra bilmirlər, özləri də izah etdiklərini yaşamırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 16 sentyabr 2016> Click for more

Mövhumatçılıq və Qurandan uzaqlaşma olmasaydı, nə radikal təşkilatlar olardı, nə də Əfqanıstan, İraq, Suriya bu vəziyyətdə olardı. Əksinə hər yer gözəl olardı.

Adnan Oktar deyir ki... 15 sentyabr 2016> Click for more

Mövhumatçılığın geniş yayıldığı bir dövrdə Atatürk tam bir centlmen idi, Avropa mədəniyyətinə Osmanlı mədəniyyətini də əlavə etmişdi, keyfiyyətə bir nümunə idi.

Adnan Oktar deyir ki... 24 avqust 2016> Click for more

Allah adından hökm vermək, Allah adından yeni halallar və haramlar yaratmaq şirkdir, buna görə də mövhumatçılar müşrikdir.
Mövhumatçı zehniyyət, incəsənəti, gözəlliyi, musiqini, qadınların azad olmasını, elmi, keyfiyyəti, gözəl olan hər şeyi qadağan edən zehniyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 iyul 2016> Click for more

Cənnət modelinə sahib olmalıyıq. Allah, dünyanı cənnətə bənzətməyimizi istəyir. Yəni insan ənənəvi ortodoks inancla dünyanı cəhənnəmə bənzətsə; ənənəvi ortodoks inanc avtomatik surətdə cəhənnəm görünüşünü meydana gətirir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 iyul 2016> Click for more

Müasir, ziyalı, keyfiyyətli Türkiyə məsələsi üzərində dayanmaq lazımdır. Mövhumatçı ənənəpərəst görünüş iztiraba səbəb olar.

Adnan Oktar deyir ki... 31 may 2016> Click for more

Allah həmişə diqqəti çəkməyən, insanların hücum etdiyi, insanların alçaqcasına tələ qurduğu və zülm etməyə çalışdığı, yalnız hesab edilən insanları başa keçirir. Həmçinin onlar üçün cənnətini açır. Bu, Allahın qanunudur. Hz. Mehdi (ə.s) da insanların heç gözləmədiyi və mövhumatçılar tərəfindən yanlış yolda göstərilən bir insan olacaq.

 Adnan Oktar deyir ki... 9 may 2016> Click for more

Allah İslamı bizim fitrətimizə uyğun yaratmışdır. Mövhumatçılar İslamı dəyişdirmiş, başqa bir din halına gətirmişlər. Şirk dini halına gətirmişlər. O gördükləri din İslam deyil, bizim izah etdiyimiz din İslamdır; çünki tamamilə Qurana əsaslanır.

 Adnan Oktar deyir ki... 5 aprel 2016> Click for more

Millət mövhumatdan usandı. Daşlayaraq qadın öldürmələr, namaz qılmayanı kəsmələr. Qorxunc İslam anlayışına qarşı nur kimi aydın İslam anlayışını izah edirik.
Ənənəvi, qaranlıq İslam anlayışına qarşı İslamın aydın, müasir üzüyük, fəxr ediləsiyik. Müsəlmanların rahatlıqla, qəlb rahatlığı ilə nümunə göstərə biləcəkləri bir cəmiyyətik.

 Adnan Oktar deyir ki... 22 mart 2016> Click for more

İnsanlar mövhumatla yaşaya bilməzlər. Nəsilləri mövhumatçı yetişdirdilər. Müasir, gözəl yaşamaq, sevinclə yaşamaq, estetika içərisində, keyfiyyətli yaşamaq onlara çətin gəlir, qəribə gəlir, təəccüblü gəlir. Bunların öhdəsindən gəlməlidirlər.

 Adnan Oktar deyir ki... 21 mart 2016> Click for more

PKK-ya, İngiltərə dərin dövlətinə, çox cahil insanlara, mövhumatçılara baxmayaraq, mehdiyyət böyük gəmi donanması kimi irəliləməyə davam edir və heç kim də dayandıra bilmir.
Ənənəvi İslam anlayışında, keyfiyyətli olmağı bacara bilmədiklərindən bu keyfiyyətsizliyi müdafiə etmək üçün, bu dəfə bir tikə yemək və bir hırka fəlsəfəsini irəli sürürlər.

 Adnan Oktar deyir ki... 7 mart 2016> Click for more

Şeytan İslamı yox etmək üçün, mövhumatdan istifadə edərək güclü zərbə endirib. Şeytanın təsiriylə namazı qılına bilməyəcək, dəstəmazı alına bilməyəcək hala gətiriblər.

 Adnan Oktar deyir ki... 25 fevral 2016> Click for more

Qadının şeytani varlıq olduğu, ona gözəl paltar verilməməli olduğu, çölə çıxmasının qadağan olduğu kimi hökmlər mövhumatçılıqda var, İslamda yoxdur.

 Adnan Oktar deyir ki... 24 fevral 2016> Click for more

İslam aləmi məhv olmuş vəziyyətdədir, lakin ənənəvi təbəqə bunu anlamır. Daha xurafatçı olmaqla xilas olacağını zənn edir, qərq olduğu sistemi daha da təkmilləşdirərək nicat tapacağını düşünür. Daha ənənəvi, daha qorxunc görünüşə girmək istəyirlər.
Quranda bildirilən dinlə mövhumatçıların müdafiə etdiyi sistem arasında dağlar qədər fərq var. İslam aləminin tezliklə Qurana yönəlməsi lazımdır.

 Adnan Oktar deyir ki... 24 yanvar 2016> Click for more

Mövhumatçılıq azacıq önü açıldıqda corab söküyü kimi gedər. Olduqca təhlükəlidir. Dövlət bu mövzuda çox qərarlı bir siyasət izləyərək, müasir dövlət quruluşu, müasir incəsənət anlayışı və müasir düşüncəni mütləq yaymağa çalışmalıdır. Yəni İslam müasir mənada yaşanmalıdır. Hansı mənada müasir? Səhabə dövründəki kimi.

Adnan Oktar deyir ki... 7 may 2015> Click for more

Allah dünyanın bəzəkli olmasını, gözəl olmasını istəyir. Dünyanı möhtəşəm şəkildə bəzəyir. Qatı dinçilər isə qaranlıq olmasını istəyir. Allahın yaratdığı bəzəyə toxunmayın. Allahın yaratdığı bəzəyi yox etməyə cəhd etməyin. Siz Allahın yaratdığı bəzəyi ən gözəl şəkildə göstərməlisiniz.

Adnan Oktar deyir ki... 5 may 2015> Click for more

Xurafatçılıqla İslamı bütün dünyada dəyərdən saldılar. İslam günəşini söndürmək istəyirlər. Asma, kəsmə, döymə, qadınları alçaltma, qadınlara "yarım varlıq" demə vardır, musiqi yoxdur, şəkil yoxdur, incəsənət yoxdur, xeyirxahlıq yoxdur, gözəllik yoxdur, məhəbbət yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Siz dəlisiniz? Sanki cəhənnəm həsrətindədirlər. İslamda belə bir şey yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 2 may 2015> Click for more

Sən Qurana tabe olursansa, musiqiyə haram deyə bilməzsən, şəklə, heykələ, gülməyə, əylənməyə haram deyə bilməzsən, amma qatı dinçi ənənəvi sistem içindəsənsə musiqi haramdır, şəkil haramdır, heykəl haramdır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 aprel 2015> Click for more

Qatı dinçilər insanlara həmişə; “ayıbdır, günahdır” deyərək həyatı cəhənnəmə çevirmişlər. Bunun nəticəsində, içinə qapalı, şizofreniyalı cəmiyyətlər meydana gəlir. İnsanlar xəstə olur.

Adnan Oktar deyir ki... 26 mart 2015  > Click for more

Müsəlman boş-boş xurafatlara inanmaz. Məntiqsiz, mənasız şeylərə inanmaz. Ağlı başında bir müsəlmanlıq anlayışı vardır. Biz dinə nə əlavə, nə də çıxarda bilərik.

Adnan Oktar deyir ki... 18 mart 2015> Click for more

Din, dünyanın bütün gözəlliklərini özündə toplayan bir sistemdir. Dində sevinc var, nəşə var, əyləncə var, musiqi var. Xanımlar rahatlıqla gəzər, istəsə dekolte geyinər, istəsə başını örtər, heç kim heç kimə qarışmaz. İstəyən qəhqəhə çəkib gülər, istəyən döymə elətdirər, istəyən də parik taxar. Din belə şeylərə qarışmaz. Din bizim vicdanlı, dürüst, ağıllı, halala, harama diqqət yetirən kimsələr olmağımızı istəyir. Din sevincin, nəşənin digər adıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 mart 2015> Click for more

Qatı dinçilərin içləri qapqaradır. Fitnə-fəsad onu nə Mehdi (ə.s)-a, nə də doğru yola yaxınlaşdırar, yalnız qaranlığa yaxınlaşdırar.

Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2015> Click for more

Ənənəvi Ortodoks İslam yaşanılası deyil. Ağlagəlməz dərəcədə çətindir. Musiqi dinləyə bilməzsən, şəkilə baxa bilməzsən, gülə bilməzsən, xanımlar təmiz geyim geyinə bilməz, baxımlı, zərif ola bilməz. Saçlarını boyaya bilməz, qaşını ala bilməz, özünü gözəlləşdirə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 19 fevral 2015> Click for more

Cəmiyyətlərdə hər atanın, ananın özünəməxsus bir din anlayışı olur. Gənclərin də özünəməxsus din anlayışları olur. Onlar bir-birləriylə ziddiyyət təşkil edir. O onu bəyənmir, o onu bəyənmir. Halbuki, hər kəs Qurana tabe olsa, onda vahid bir ümmət olarlar.

Adnan Oktar deyir ki... 16 fevral 2015> Click for more

Əylənərkən Allahı düşünmək olmaz deyə bir inanca sahibdirlər. Məsələn, toya, diskotekaya getdiyində, yaxud radioda bir musiqi çalınırsa, Allahı unutmasının lazım olduğuna inanır. Bu çox böyük səhvdir.
Dində həyatın bütün gözəllikləri vardır. Musiqi, əyləncə, nəşə, sevinc, sevgi vardır. Din həyatın hər anını əhatə edir və hamısını halal etmişdir. Qeyri-qanuni, haram olan çox az şey vardır. Halal şeylərin sayı-hesabı yoxdur.
Yas, Allaha üsyanın digər bir adıdır. Allah bir şey yaradırsa bir xeyir vardır. Müsəlman yas saxlamaz, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bunu qadağan etmişdir. Şirkdir, müşrik adətidir.
İslamda yas saxlamaq yoxdur. Bu Qədim Şumerlərdə, Hititlərdə, Qədim Misirdə bütpərəstlərdən qalan bir adət kimi tətbiq olunurdu.

Adnan Oktar deyir ki... 12 fevral 2015> Click for more

Qatı dinçilər müsəlmanların üstünə elə ağır yük yüklədilər ki, elə bil, müsəlmanları dəliyə döndərdilər. Sağa dönə bilmir, sola dönə bilmir, gülməsi qadağandır, qadınların danışması qadağandır. Allah sənin gülməyini istəyir, şən olmağını istəyir. Niyə boş- boşuna özünə əzab verirsən? Özlərindən qadağalar qoyurlar. Gül, istədiyin kimi gül, istədiyin kimi gəz, evinin divarından portret də as, heykəl də qoy, gənc qızlar istədikləri kimi makyaj etsinlər, baxımlı olsunlar. Gənc oğlanlar rəqs etsin, əylənsin. Qurana görə bunların hamısı halaldır.
Xurafatçıların, qatı dinçilərin uydurma xurafatları atılsa, geriyə yalnız saf, xalis, əsil İslam dini qalar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 fevral 2015      > Click for more

Xurafatçılar öz aləmlərində İslamı çirkin görürlər. Nəşə və sevinc İslamdır, İslami bir gözəllikdir. Amma insanlar nəşəni və sevinci pis qarşılayır. Bu da küfrə bənzər ruh halı olmuş olur.

Adnan Oktar deyir ki... 5 fevral 2015      > Click for more

Ənənəvi Ortodoks İslam anlayışında qadın məhv olur. Nə geyinə, nə bəzənə, nə gülə, nə otura, nə də qalxa bilir. Yemək yeməsi belə günahdır. "Çox yemək yedirsəniz azar. Başınıza bəla olar" deyir. "Gözəl paltar geydirsəniz, küçəyə çıxmağa çalışar" deyir.
Ənənəvi Ortodoks İslam anlayışında hər yer qəbiristanlıq, hər yer əzab yeridir. Bir yun jaket, bir tikə, sürünmənin digər adıdır. Acı, iztirab hər yerə oturmuş vəziyyətdədir. Gülmək qadağandır, şən olmaq qadağandır, şəkil, musiqi, televizor qadağandır. Ağıla gələn hər gözəl şeyin hamısı qadağandır. Kin, nifrət və qəzəb bəsləmək sərbəstdir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 fevral 2015 vvv    > Click for more

Adam kəsmək, adam doğramaq, insanın başını kəsib əlində gəzdirmək, al-qan içində olan yerlər, fəryad, aclıq, səfalət, estetikasız çirkin görünüşlər, murdar ənənəvi Ortodoks İslamın çox böyük bir hissəsində yaşanan dəhşətlərdəndir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 fevral 2015      > Click for more

Onsuz da yaşamaq çox çətindir, həyat çox çətindir, Allah belə yaratmışdır. Bir də bununla yanaşı, gülməməlisən, küçəyə çıxmamalısan, telefonla danışmamalısan kimi hökmlər verən qatı dinçilik kimi bir qanun gətirsən cəmiyyət məhv olar, xoşbəxt insan qalmaz. Zehni də durar, beyni də durar, işləyə bilməz, heç nə edə bilməz, heç nə istehsal edə bilməz, sənət gücü də qalmaz. Yəni “ənənəvi ortodoks İslam anlayışıyla” bir yerə çıxmaq olmaz. İnsanlar məhv olar.

Adnan Oktar deyir ki... 31 yanvar 2015      > Click for more

Qatı dinçilər qadını şeytan kimi görürlər. Kişiləri məhv edən, ailələri dağıdan, insanlara zərər verən, günah mənbəyi kimi görürlər. Yəni qatı dinçilərdə qadın nifrəti çox güclüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 24 yanvar 2015      > Click for more

Bunu deyim ki, mehdiyyət olmadan bu ənənəvi Ortodoks İslam anlayışı, ənənəvi Ortodoks şiə anlayışı dünyanı məhv edər. Çox əzab çəkəcəklər, ən sonunda anlayacaqlar. Bu bəla Mehdi (ə.s)-la bitər, başqa cür bitməz.

Adnan Oktar deyir ki... 22 yanvar 2015      > Click for more

İslam hər yerə hakimdir. Əyləncə mərasimində də Allah barəsində danışarsan, toyda da. Əyləncə mərasimində Allah barəsində danışmaq olmaz kimi bir şey yoxdur. Bu dinsizliyi rəvac edəcək şəkildə yaymağa çalışan bir məntiqin əsəridir. Çünki, insanlar musiqiyə və əyləncəyə maraq göstərir. "Musiqi, əyləncə olduqda Allah barəsində heç danışmayın, susun" deyirlər. Dinsizlik məhz bunun nəticəsində yaranır.

Adnan Oktar deyir ki... 6 yanvar 2015      > Click for more

Qatı dinçilər "İslam məzar dinidir" deyir. Torpağın altında yaşayarsan, qaranlıqda yaşayarsan. "Bunlarınkında aydınlıq var, işıq var, musiqi var, şəkil var" deyir. Həyat var, rəqs var, belə din olmaz deyir. Din qətran altında yaşanılar, işgəncə altında yaşanılar deyir. Qanın, iltihabın içində yaşayarsan, din buna deyilir deyir. Bəzi səfehlər də buna inanır. Bilmədən şeytana təslim olurlar. Bu hiyləni aradan qaldırırıq və qaldıracağıq da.
Biz İslamın açıq-aydın tərəfini göstərdikcə qatı dinçilər öz aləmlərində qaranlıqdakı yarasaların birlikdə qışqırması kimi var gücləriylə qışqırıb bu gözəlliyə mane olmağa çalışırlar. İstədiyiniz qədər çırpının, mehdiyyət dövründə bunun qarşısını almağınız qeyri-mümkündür.
Qatı dinçilərin həyatı qan və irin, eləcə də, dəhşətlə doludur. Nəşə yoxdur, sevinc yoxdur, həyat da yoxdur. Namərdlik, xainlik vardır, hiylə vardır, dedi-qodu vardır. Fitnə vardır, qatı dinçilikdə, xurafatçılıqda və irticaçılıqda hər cür pislik vardır.
Qatı dinçilik çox qorxunc və qaranlıq bir həyat vəd edir. Biz bu bəlanı aradan götürdükdə dinin; parlaq, işıqlı, azad, şən, gözəl istiqaməti göründü.
Xurafatçı zehniyyətə görə din; məzar dini, ölümün yaşandığı, qaranlığın yaşandığı bir dindir. Dinsizlikdə isə musiqi var, şəkil var, əyləncə var, rəqs var, həyat var. Dində isə nə musiqi, nə həyat, nə də əyləncə var. Diri-diri məzara qoyulmuş. Hər şey haram, hər şey qadağandır. Həyat yoxdur! Sanki qətranın altında qalmış bir insanın yaşaması kimi.

Adnan Oktar deyir ki... 1 dekabr 2014    > Click for more

Qatı dinçi ayrıdır, müsəlman ayrıdır. Şirk qoşan ayrıdır, şirk qoşmayan müsəlman ayrıdır. Mən şirk qoşanı tənqid edirəm. Özü də bilmədən müşrik olanı tənqid edirəm. Qatı dinçi olanı tənqid edirəm. Müsəlman Qurana tabe olana deyilir.
İslam dini vəhşilik dini kimi göstərilir. Ona görə bu antipatiya meydana gəlir. Deyirlər ki, "İslamofobiya"dır. Dəhşətə fobiya vardır, vəhşilikdən qorxur insanlar. Bir vəhşilik sistemindən bəhs edirsən, İslam deyə tanıdırsan. Vəhşiliyin adını İslam qoymusan. İslam dinində şəfqət, mərhəmət, sevgi, sənət, estetika, elm, gözəllik hər şey vardır.
Müsəlmanlar sənətə, musiqiyə, qadınların dekolte geyinməsinə qarşı çıxdıqlarına görə, avropalılar da artıq bunlardan bezir. Heykələ, portretə, musiqiyə, əyləncəyə, qadınların gülməsinə, küçəyə çıxmasına, dekolte geyinməsinə, kişinin saqqalını kəsməsinə qarşı çıxırlar və verdikləri cəzalar da həmişə ölümdür.
Türkiyə müasir bir ölkə olduğunu yaxşı şəkildə vurğulamalıdır. Qadın hüquqlarını olduqca yaxşı şəkildə qoruyan, sənəti, gözəlliyi, estetikanı, elmi müdafiə edən demokratik bir ölkə olduğumuzun yaxşı şəkildə vurğulanması lazımdır. Qatı dinçiliyə meyilli bir ölkə şəkli meydana gəldi. Bunu tamamilə aradan qaldırmalıyıq.

Adnan Oktar deyir ki... 25 noyabr 2014  > Click for more

Qatı dinçi insanlarda sevgidən əsər-əlamət yoxdur, mərhəmət, şəfqət, dostluq, yoldaşlıq yoxdur. Birlik, bütövlük düşüncəsi belə yoxdur. Bunlar daim Mehdi (ə.s) əleyhdarı, İsa Məsih əleyhdarıdırlar. Kommunizm və darvinizm qarşısında boyun əymiş vəziyyətdədirlər. PKK-ya da təslim olmuşlar, yaman qorxaqdırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 9 noyabr 2014    > Click for more

Xurafatçıya kömək edən şeytandır. Həm öz canı yanır, həm də yaxınlarının canını yandırır. Həm özünü çirkinləşdirir, həm də yaxınlarını çirkinləşdirir. Həm özü kirlənir, həm də yaxınlarını kirlədir. Xurafatçı şeytanın nökərinə çevrilir. Çox təhlükəlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 sentyabr 2014  > Click for more

Qatı dinçilik təhlükəsi bütün dünyanı maraqlandıran bir təhlükədir, amma qatı dinçiliklə mübarizə kobud şəkildə etmək olmaz. Fikirlə çox rahat nəticə alacağın bir vəziyyət vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 13 sentyabr 2014  > Click for more

Türkiyənin 99%-i Atatürkün göstərdiyi düzgün və ağıllı istiqamətdədir. Osmanlıdan bəri bu şəkildədir. Türklər heç vaxt xurafatçılığı qəbul etmədi.

Adnan Oktar deyir ki... 15 avqust 2014  > Click for more

Estetika, keyfiyyət qatı dinçi insanda olmaz; onsuz da başa düşməz. Gözəl bir mənzərə ona təsir etməz; gözəl bir heykəl, gözəl bir musiqi təsir etməz. Hamısı üçün deyil, bir qismi belədir.
Qatı dinçilik sevgisizliklə iç-içədir. Qatı dinçilikdə məhəbbət, sevgi, mərhəmət yoxdur. Həsəd aparmaq, qısqanclıq, nifrət, eqoizm və qürur vardır, təkəbbür vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 avqust 2014  > Click for more

Xurafatçılara nifrət gözü ilə baxmaq doğru deyil. Xurafatçı zamanla xəstələnmiş bir insandır. Uzun zaman içərisində bir-birlərini də xəstəliklə gücləndirən insanların bu xəstəliyinin daha da artdığını görürük. Onun üçün müşfiq bir üslubla, şəfqətli bir üslubla, ağıllı yaxınlaşmaq lazımdır.
Xurafatçılıq insanlıq tarixinin ən böyük fəlakətidir. Faşizmdən daha da betərdir. Kommunizmdə yenə insanlara nəyisə izah edə bilərsən, xurafatçıya heç nəyi izah edə bilməzsən. Dəhşətli vəhşilikdir xurafatçılıq.

Adnan Oktar deyir ki... 2 avqust 2014  > Click for more

Qatı dinçilik elə bir bəladır ki, bütün İslam aləminin indi çəkdiyi bəlanın kökündə qatı dinçilik vardır, Quranı səhv şərh etmək vardır. Bir-birlərini öldürürlər. Bunlar Ortodoks İslam anlayışından qaynaqlanır. Belə bir bəla var dünyanın üstündə. Bizi bu bəladan qurtaracaq olan Mehdi (ə.s)-dır.

Adnan Oktar deyir ki... 2 iyun 2014> Click for more

Xurafatda, qatı dinçilikdə bir gün estetikadan, sevgidən bəhs edən yazı tapa bilməzsiniz. Bir dəfə də olsun sevgidən bəhs etməzlər. Sevgi onlara xoş gəlməz.
Xurafatçıya baxın, Allah ondan neməti çəkib almışdır. Xurafatçı sürünən adamdır, kasıbları tənzih edirəm. Məsələn, kasıb olsa da baxımlı, təmiz, gözəl olar. Amma xurafatçılıqdan qaynaqlanan nemət əldə etmək xurafatçılarda necədir? Çirkli və mənfur olmaları ilə, çirkinlikləri ilə müşahidə edilir.
Estetikanın, gözəlliyin sahibləri, qadınları sevənlər dünyaya hakim olar. Qatı dinçiliklə daha yaxşı nəticə alınacağını zənn edir. Qatı dinçiliklə heç nə əldə edəməzsin.

Adnan Oktar deyir ki... 20 may 2014> Click for more

Biz dindarlığı Türkiyədə yayırıq, amma xurafatçılıq şəklində düşünürlərsə buna icazə vermərik.

Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2014> Click for more

Qatı dindarlığın, xurafatçılığın yükü çox ağırdır. Cəmiyyəti, insanları məhv edir, ölkələr süqut edər.

Adnan Oktar deyir ki... 9 may 2014> Click for more

Qatı dinçiliklə İslamofobiyanı inkişaf etdirdilər. Xurafatçılar bunu bacarır. Mehdiyyət olmasaydı xurafatçılar İslamı yer üzündən silmişdilər. İslamın dünyada qalmasının səbəbi mehdiyyətdir. Türkiyəni bölə bilməmələrinin səbəbi də mehdiyyətdir. Yoxsa Türkiyəni də yerlə-yeksan edəcəkdilər.

Adnan Oktar deyir ki... 22 mart 2014> Click for more

Türk xalqının böyük əksəriyyəti Atatürkçü ziyalılar, uzaqgörən düşüncəyə sahib, azadlığı sevən, İslamı səhabə dövründəki kimi qəbul edən, müasir İslamı müdafiə edən insanlardır. Bütün gəncliyimiz müasirdir. Buna görə qatı dinçi, mühafizəkar İslam anlayışını Türkiyədə yaymaq mümkün deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2014> Click for more

Uydurma hədisdən yeni bir din yaratmışlar, ona İslam deyirlər. Halbuki, Quranın izah etdiyi dinə İslam deyilir. Uydurma hədislə yaranan dinə İslam deyilməz. O şirk dinidir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 yanvar 2014 > Click for more

Bölgədəki bu acıların, bu bəlanın səbəbi xurafatdır. Xurafatçılıq İslam aləmini məhv etdi, son 300 ildən bəri şiddətli iztirab davam edir. Mehdiyyətlə, bu aradan qalxacaq, inşaAllah.

A9 TV ; 5 yanvar 2014> Click for more

Qatı dinçilərin gətirdiyi xurafatlar qaranlıq sənədlərdir, uydurmadır. Zənn və təxminlə ortaya atılmış yalanlardır. Elə sənəd olmaz. Açıq-aşkar sənəd olmalıdır. Açıq-aşkar sənəd nədir? Qurandır.
Xurafatlarla din yayılmaz. Din açıq-aşkar sənədlə yayılar. Xurafat müəllimlərinin izah etdiyi din anlayışından İslam aləmi cəhənnəmə çevrildi. Xurafatlar İslam aləmini cəhənnəmə çevirdi.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2013> Click for more

Qatı dinçilər dəli xarakterli olurlar. Özlərini məhv edənə qədər dayanmazlar.
Qatı dinçilər hara getsələr tərbiyəsiz, nalayiq hərəkətlər edərlər.
Qatı dinçilərin etdiyi səhvlər ucbatından bütün İslam aləminin başına bəla gəldi.
Qatı dinçilər təqva adına dini çətinləşdirib müşrik xarakteri inkişaf etdirirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 30 oktyabr 2013> Click for more

Əl-Qaidə kimi təşkilatlar vəhşilik hökmlərini xurafatların girdiyi ənənəvi İslami qaynaqlardan alır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2013> Click for more

Qatı dinçilər, xurafatçılar müsəlmanları dəyərsizləşdirib. Hətta özləri bir-birilərinə dəyər vermirlər. Bir-birilərini öldürməyi də normal qarşılayırlar. İnanılmazdır. Keyfiyyətsiz, mədəniyyətsiz, cahil, mənfur bir insan qrupu formalaşdırıblar.
Qatı dinçiləri müalicə etmək mümkündür. Qatı dinçilərə nifrət etməyə ehtiyac yoxdur. Qatı dinçilər birdən-birə formalaşmırlar. Qatı dinçi təhsilin nəticəsində meydana gəlir.
Müsəlmanları qatı dinçiliyin bataqlığına batırıb, sanki qırğın maşınına atdılar. Müsəlmanları dünyaya, öldürülməsi lazım olan varlıqlar kimi göstərirlər. İnsanları müsəlman öldürməyin caiz olduğuna inandırdılar.

Adnan Oktar deyir ki... 3 oktyabr 2013> Click for more

İslam qatı dinçilik şəklində izah edilsə dünyada heç kim İslamı qəbul etməz. Amma həqiqi İslamı isə hətta kommunistlər belə qəbul edər.
Qatı dinçilərin izah etdiyi İslama heç kim yanaşmaz və bu şəkildə izah edilsə dünyada İslama qarşı olanlar çoxalar. Amma mehdiyyət tərzində izah edilsə, dünyanın hamısı İslamı dərhal qəbul edər. Hətta kommunistlər də islamı sevərək qəbul edərlər. Çünki mehdiyyətdə azadlıq, mehribanlıq, estetika, gözəllik, demokratiya var.

Adnan Oktar deyir ki... 2 oktyabr 2013> Click for more

Qatı dinçilərin izah etdikləri din İslam dini deyil. Şiddət, nifrət və vəhşilik dinini izah edirlər.
Əl-Qaidə məntiqini əhli sünnə kitablarındakı uydurma hökmlərdən çıxarır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 sentyabr 2013> Click for more

Müsəlmanların çoxu qatı dinçiliyin vəhşilik istiqamətini görməməzliyə vururlar.
İnsanların böyük qismi, qatı dinçiliyi qüsursuz müsəlmanlıq hesab edirlər.
İnsanlar qatı dinçiləri həqiqi dindar zənn edirlər. Müasir, musiqi dinləyən, sənətə bağlı olan müsəlmanı da dindən uzaqlaşmış kimi görürlər. Çox səhv düşüncədir. Quranı əsas götürmələri lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 ssentyabr 2013> Click for more

Qatı dinçilər heyvanlara belə düşməndir. Onların inancına görə kərtənkələ, qara it, göyərçin bir çox heyvan uğursuzdur və öldürülməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 sentyabr 2013> Click for more

Mühafizəkar, xurafata əsaslanan İslam anlayışını dünyanın heç bir yeri qəbul etməz. Nə Avropa, nə Amerika, nə də müsəlmanlar qəbul etməz. Mehdiyyətə, Qurana əsaslanan, səhabə İslamı isə bütün dünya qəbul edər. Bizim təsvir etdiyimiz, göstərdiyimiz İslam anlayışı bütün dünya tərəfindən qəbul edilir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 sentyabr 2013> Click for more

Əfqanıstanda, İraqda hər gün bombalar partlayır. Hər gün kütlə qırğınları olur, yüzlərlə, minlərlə müsəlman şəhid edilir. Bütün bunların hamısı qatı dinçilikdən qaynaqlanır.
Qatı dinçilik təhlükəsi var. Bütün İslam aləmini bürümüş, məhv etmiş vəziyyətdədir. Misirdə zərbənin səbəbi nədir? Qatı dinçilərdir. Suriyada müsəlmanların bir-birini qırmasının səbəbi nədir? Qatı dinçilikdir. Mərakeş, Tunis, Əlcəzairdə müsəlmanların ağrı, acı, əzab çəkməsinin səbəbi nədir? Qatı dinçilikdir. Liviyadakı ağrıların mənşəyi qatı dinçilikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 25 sentyabr 2013> Click for more

Qatı dinçi düşüncəsi müsəlmanlara həmişə fəlakət gətirmişdir. Qatı dinçilərə uymaq çox təhlükəlidir. Heç kim qatı dinçilərin arxasınca getməsin.

Adnan Oktar deyir ki... 24 sentyabr 2013> Click for more

Qatı dinçilər də axır-əvvəl çökəcəklər. Qatı dinçiliklə heç vaxt bir yerə çatmaq mümkün deyil. Qurana uymaqla, Quran müsəlmanlığı ilə müvəffəqiyyət qazanılar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 sentyabr 2013> Click for more

Ənənəyə əsaslanan İslam anlayışı yalnız və yalnız mehdiyyətlə ortadan qalxar.

Adnan Oktar deyir ki... 15 sentyabr 2013> Click for more

Qatı dinçilər uydurma hədislərlə guya Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i hörmətdən salmağa çalışırlar, haşa.

Adnan Oktar deyir ki... 9 sentyabr 2013> Click for more

Qatı dinçilik, təzyiq, kommunizm qorxunc bir şeydir. Azadlıq gözəldir. Biz insanların sevinci ilə xoşbəxt olarıq.

Adnan Oktar deyir ki... 8 sentyabr 2013> Click for more

Qatı dinçilərin gizli dünyaları tam fərqlidir. Bu səmimiyyətsizliyi gördükləri üçün öz uşaqları belə qatı dinçilikdən iyrənir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 sentyabr 2013> Click for more

Qatı dinçilik sağda da, sol fikirdə də məşhurdur. Qatı dinçilərin reaksiyasına qarşılıq təslimiyyətçi məntiq doğru olmaz. Pasifist siyasət çox təhlükəlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 avqust 2013> Click for more

Qatı dinçilərə görə təmiz müsəlmanlara da söz gəlir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 avqust 2013> Click for more

Mehdiyyətə müqavimət göstərildikcə qatı dinçilik, şiddət və terror getdikcə dünyanı bürüyər. Nifrət geniş yayıldığı üçün bölgədə Əl-qaidə üslublu quruluşların tərəfdar tapması, silah və ya pul tapması çətin olmur.

Adnan Oktar deyir ki... 27 avqust 2013> Click for more

Qatı dinçilərin düşüncəsi çox böyük bir təhlükədir və uçqun kimi də yayılır. ABŞ və Avropa bunu hələ anlamadılar.

Adnan Oktar deyir ki... 21 avqust 2013> Click for more

Qatı dinçiliklə mümkün deyil. Qadına dəyər verilməli, musiqi, rəqs, sənət-estetika olmalı, demokratiyanın bütün gözəlliklərinə qapı açılmalıdır, həqiqi İslam budur.

Adnan Oktar deyir ki... 19 avqust 2013> Click for more

Demokratiyanın olmadığı, qadınların rahat yaşaya bilmədiyi, qadınların təzyiq altına alındığı bir sistemdə xoşbəxtlik olmaz. Hər şeyin qadağan olduğu, hər şeyə ölüm cəzasının gəldiyi bir sistem müsəlmanlıq deyil. Bu faşist bir baş, mərhəmətsiz, psixoloji prablemləri olan bir başdır. Müsəlmanlıqla əlaqəsi yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 13 avqust 2013> Click for more

Qatı dinçilik dini ortadan qaldıran böyük vəsaiti ortaya çıxaran sistemdir. Onun şəxsi varlığı dinə qarşı böyük təhlükə olur. Yəni qatı dinçi heç nə etməsə otursa, yaxud getsə küçədə, yəni nalayiq danışsa kifayətdir. Yəni dəhşətli dərəcədə dinsizlik təbliğatı edirlər.
On qatı dinçi etdiyi dinsizlik təbliğatını on min ateist bir yerə yığışsa edə bilməz! Baxın, qatı dinçilərin üç- beş hərəkəti Türkiyəni necə sarsıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 avqust 2013> Click for more

Ronaldo bizim təsvir etdiyimiz İslam anlayışına yəni müasir İslam anlayışına, səhabə İslam anlayışına qaçaraq gəlir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 avqust 2013> Click for more

Yaşamaq çətindir, insan dünya həyatında onsuz da çətinlik içində imtahan verir. Bununla yanaşı bir də qatı dinçilik olduqda bunu heç kim qəbul etməz.

Adnan Oktar deyir ki... 24 iyul 2013> Click for more

Qatı dinçilər İslam Birliyini, mehdiyyəti istəmir. Bunlar necə müsəlmandır. Bütün müsəlmanları müsəlman hesab etməyən müsəlman ola bilərmi? Düşmən olmadığı insan qalmayıb, deməli, sevgisiz insanlardır. Sevgi İslamın ruhunda, Quranın ruhunda olan əsas mövzudur.
Qatı dinçiliklə İslam fərqli-fərqli anlayışlardır. Qatı dinçilik İslamı yox etmək üçün şeytan tərəfindən ortaya çıxarılmış zülm sistemidir. Müşrik qadınlar və müşrik kişilərdən ibarət olan bir birlikdir. Qurana tabe olan "Quran müsəlmanı" həqiqi müsəlmandır.

Adnan Oktar deyir ki... 19 iyul 2013> Click for more

Qatı dinçilik Allaha qarşı savaşmaqdır. Allahla savaşan itirər.

Adnan Oktar deyir ki... 5 iyul 2013> Click for more

İslamı fanatikləşdirmək olmaz. Dünyanın heç bir ölkəsi belə İslam anlayışını qəbul etməz. Qatı dinçiliklə dünya hüzur içində olmaz, rahat yaşaya bilməzsiniz. Qurandakı İslam, Qurana uyğun bir həyatla rahat yaşamağı təmin edir.
Qatı dinçilik heç bir yerdə iqtidar olmaz. Qatı dinçilikdən imtina etməlidirlər. Mehdiyyət, Quran, sevgi, şəfqət, mərhəmət cəhətləri ilə İslam anlayışını Allah həmişə qoruyub, dəstəkləyər.
Qatı dinçiliyin nə olduğunu hər kəs əzbər bilir. Qatı dinçiliyin fikirləri dünyanın heç bir yerində qəbul etmirlər.
Mühafizəkar ənənəvi sistem kütlə psixologiyası ilə özünü boğan xərçəngləşmiş bir quruluşdur. Kütlə olaraq öz-özünü öldürər və öz-özünü xəstə edər.
Din aydın, ağıllı, səmimi, qabaqcıl, eşqlə, məhəbbətlə hərəkət edən gözəl insanların əlinə keçsə (onsuz da o mərhələdədir) dünya xilas olar. Dini tezliklə qatı dinçilərin əlindən almaq lazımdır. Din yaxşı insanlarındır, qatı dinçilərin deyil. Qatı dinçilər dindən istifadə edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 1 iyul 2013> Click for more

Qatı dinçilər dünyada cəhənnəmi yaşayırlar. Buna baxmayaraq dünyada bu qədər tərəfdar toplamaları çox təəccüblüdür. Amma çox yerdə insanlar olduqları mühitin təzyiqi ilə qəbul edirlər.
Qatı dinçiliklə heç bir nəticə əldə etmək olmaz. Qatı dinçi olan zehniyyət dünyanın hər yerində məğlub olur.

Adnan Oktar deyir ki... 19 iyun 2013> Click for more

Ateist səhifələrdə İslamiyyət adı ilə yer verilən məlumatlar ifratçıların nalayiq hərəkətləridir.
Türkiyə qatı dinçilərə görə Avropa Birliyinə qoşula bilmir. Dövlətin qatı dinçiliyin əleyhdarlarını dəstəkləməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 iyun 2013> Click for more

Allah türk millətini qatı dinçiliyə qarşı olan bir ruhda yaratmışdır. Qəbul etmirlər, çox gözəldir. Məsələn, bir çox millət qatı dinçiliyi dərhal qəbul etməyə meylli olar, amma bizim millətimiz qəbul etmir. Bu çox gözəldir.
Ənənəvi İslam anlayışının o qatı dinçiliyi boğucudur. Elə bir sistemdə yaşanıla bilməz. Qadınların alçaldıldığı, ikinci sinif olaraq görüldüyü, böyük bir təzyiq sisteminin olduğu bir üsul―bu din deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 12 iyun 2013> Click for more

Qatı dinçilik insanları Qurandan uzaqlaşdıran böyük dəccaldır.

Adnan Oktar deyir ki... 5 iyun 2013> Click for more

İnsanlar qatı dinçiliklə iman etməz, amma müasirliklə iman edər.

Adnan Oktar deyir ki... 22 aprel 2013> Click for more

İslamı səhv anlayıb, səhv köçürənlər İslamiyyətə çox zərər verirlər. Müsəlmanlığı vəhşilik dini olaraq göstərdikləri üçün də İslam ölkələrinin çoxu sonradan kommunist oldu. Mərakeş, Tunis, Əlcəzair, Liviya, Misir, Suriya, İordaniya hamısı kommunist oldular.

Adnan Oktar deyir ki... 20 aprel 2013> Click for more

Kobud olan kəslər müsəlmanı da, xristianı da, yəhudini də öldürür, hər kəsə düşmən kəsilir. Allah bu kəsləri müsəlman hesab etmir. Bunlar müşrikdir. Paqan dininə mənsub bütpərəstlərdir. Yəni, Quranı əsas qəbul etmirlər.
Zorakılıqla məşğul olanlara müsəlman deyilməsi də səhvdir. Dəhşət sistemini, şiddət sistemini müdafiə edənlər də müşrikdir. Yəni Paqan dininə mənsubdur. Müsəlman bunu etməz, müsəlman Qurandakına əməl edər.

Adnan Oktar deyir ki... 11 İyul 2012> Click for more

Kommunist xurafatçılar və özlərinə "müsəlmanam" deyən, amma Müsəlmanlıqla əlaqəsi olmayan xurafatçılar əl-ələ verib elmi, sənəti, gözəlliyi yox etdilər.
Fanatizm aradan qalxır. FANATİZM SON TARİXİ VƏZİFƏSİNİ REALLAŞDIRIR. BUNDAN SONRA XURAFATÇILIĞI TARİX KİTABLARINDAN OXUYACAQSINIZ.

Adnan Oktar deyir ki... 8 İyul 2012> Click for more

Xurafatçılar hər yerdə problemdirlər. Bunlar dəccalın ikinci buynuzudurlar. Dünyanın hər yerində fitnə-fəsad vardır. Bunlara görə İslamın hakimiyyəti yüz il gecikdi, amma təbii ki, Cənabı Allah vəsilə edir. Mütləq Mehdi (ə.s) gələcək. Ondan başqa bir şeyə Cənabı Allah icazə vermir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 İyun 2012  > Click for more

Xurafatla İslam arasında çox böyük fərq var. XURAFAT DƏCCALİYYƏT, İSLAM MEHDİYYƏTDİR. Mehdiyyəti dəccaliyətlə qarışdırırlar. Dəccalı Mehdi, Mehdini dəccal zənn edirlər. Onu düzəltdik, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 7 İyun 2012  > Click for more

Xurafatlardan narahat olmaq yersizdir. Onlar gücsüzdür, yazıqdır. Onlara bu qədər baş qoşmağa ehtiyac yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 5 İyun 2012  > Click for more

Hər dində xurafatçılıq çox təhlükəlidir. Yəhudidə, Müsəlmanda, Xristianda da xurafat təhlükəlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 May 2012  > Click for more

İki cür xurafatçılıq vardır. Biri ateist, digəri də zahirən Müsəlmana bənzər xurafatçılıqdır. BU MÜSƏLMANA BƏNZƏR XURAFATÇILIĞQ ATEİST XURAFATÇILIQDAN DAHA DA AZĞINDIR. HƏR İKİSİNƏ QARŞI FİKRİ, ELMLƏ, AĞILLA MÜBARİZƏ APARMAQ LAZIMDIR.
Allah dünyanı biz belə sürünək, iztirab çəkmək üçün yaratmır. Dünyada insanlar cəhənnəm əzabı çəksinlər, cəhənnəm mühiti olsun, sənət, elm, gözəllik olmasın deyə yaratmır.

> Click for more

Allah İslamın doğru yaşanmadığı yerlərdə tale çərçivəsində oranı məhv etmişdir . Məsələn, Allah Osmanlının son dövründə doğru İslam tətbiq olunmadığı üçün onu yıxdı. ALLAH MÜRTƏCELİYİ, FANATİZMİ MƏHV ETMƏKLƏ CƏZALANDIRIR.
Mehdi xurafat əleyhdarıdır. Xurafatçının xurafatlarını ortadan qaldıracaq. Elə buna görə xurafatçılar Mehdiyə qarşı çıxacaqlar.
Xurafatçıların apardıqları təxribat içində ateistlər rahat irəliləyə bilərlər. Yoxsa tək başına ateizmin çox gücü olmazdı.
Xurafatçılarda ağlama ədəbiyyatı vardır. Gözyaşı bir oyun və taktikadır. İnsanları saxtakarlıqla təsirə salmaq üçün istifadə edərlər.
Xurafatçılar elmlə əlini ayağını qırdığı üçün Mehdi (ə.s)-a qarşı olacaqlar.
Xurafatçılar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən gizlicə nifrət edərlər.
Mən xurafatçıların nifrət etdiyi― kafir olaraq gördüyü kütləyə xitab edirəm. Mənim həmsöhbət olduqlarımın 90%- ni xalq təmsil edir.
Bizim həm dindar olub, həm də nemətləri ən gözəl şəkildə yaşadığımızı görüncə dinsiz və xurafatçılar qorxunc bir həyat yaşadıqlarını başa düşdülər.
Xurafatçılıq təqva adı altında əxlaqsızlıq yarışıdır.
İzah etdiyimiz İslam modeli bəzi insanların ciyərinə oturdu. Bu insanlar istəməsə də İslam hər yerə girəcək.
Yalan münafiqlərin və xurafatçıların qidasıdır. YALANÇI XURAFAT ALİMLƏRƏ QULAQ ASILSA O ZAMAN ÇÖKÜNTÜ BAŞLAYAR.
Xurafatçı müəllimlərə və alimlərə inandısa çöküntü başlayır. Bəzi insanlar bir ovuc xurafatçının əlində ordan-bura sürünürlər.
Bombalamağı və kəsib-tökməyi ibadət kimi görənlər var. Mən bunlara qarşı mübarizə aparıram.
İslam adı altında xurafatları təqdim etsələr heç kim bunu istəməz. XURAFATÇILIĞIN HAKİM OLMASINI QƏBUL ETMƏYƏN ALLAHdır. Allah bizdən Əsri-Səadət Müsəlmanlığını istəyir.
Xurafatçıların qadınlara təzyiqi Mehdiyyət dövründə ortadan qalxacaq. Xalq bilmir, amma XURAFATÇILIĞIN MƏNŞƏYİ DİNSİZLİKDİR. BUNUN ORTADAN QALXMASINI İSTƏYƏN QURANa SARILMALIDIR.
Qardaşlarımız xurafatçıların və fanatiklərin "Kitab Əhlini asıb-kəsəcəyik" fitnəsinə əsla yaxınlaşmasın. Onları bu səhv məntiqə təşviq edən dəccaliyyətdir. KİLSƏLƏR, SİNAQOQLAR ALLAHın MÜHAFİZƏSİNDƏDİR, bu Quran ayəsidir. MÜSƏLMAN QARDAŞLARIMIZ YƏHUDİ VƏ XRİSTİANLARA EDİLƏN ZÜLMƏ QARŞI, ONLARA ŞƏFQƏTLƏ YAXINLAŞARAQ QAYNAYIB QARIŞSINLAR.
İslamın sevgisini, sevincini insanlara göstərək. Hz. Mehdi (ə.s) dövründə fanatizm bir daha diriltməmək üzrə məhv ediləcək.
XURAFATÇILAR ƏSLİNDƏ DİNSİZDİRLƏR. Hər zaman Allahsız, Kitabsız, dinsiz, imansızdırlar. Amma xalqa özlərini çox dindar göstərməyə çalışarlar. Onlara qarşı olanlar ağılsız bir üsulla dinə hücum edirlər.Sən daha betərini edirsən. XURAFATLARA QARŞI İSLAMa, QURANa SARILSAN DAHA YAXŞIDIR. AZADLIQ VƏ GÖZƏLLİK İSTƏYİRSƏNSƏ gözəlliyin qaynağına, yəni QURANa SARILMALISAN.
Tək Allaha təslim olmaq insan üçün qurtuluşdur. Xurafatçılar çox şərh edirlər, dillərini əyib bükərlər. XURAFATÇILARDA ŞƏRH, ŞEYTANİ BİR ÜSULDUR. Buna heç bir şəkildə aldanmamaq lazımdır.
Xurafatçılığın qarşısında hər kəsdən əvvəl biz varıq. Biz Əsri-Səadət Müsəlmanlığını istəyirik. Əsri-Səadət Müsəlmanlığını istəyənə Allah zəfər verər.
İslamda hər şey məntiqlidir, hər şey tutarlıdır. Qeyri-məntiqi hərəkətlər, xurafatlar İslamda yoxdur. Bunları gördüyünüzdə şeytan müsəllət olmuşdur. Bunu bilin.
Xurafatçıların, hərçənd gücləri azdır, amma qoxularından narahat olduq. ONA GÖRƏ ONLARI ORTADAN QALDIRACAĞIQ. DARVİNİZMİ DƏ, KOMMUNİZMİ DƏ YOX EDƏCƏYİK.
İslamı aclıqdan sürünmək, tör-töküntülü paltarla gəzmək kimi göstərməyə çalışırlar. Osmanlını yıxan zehniyyəti bura gətirməyə çalışırlar. Həm Darvinizmi, həm də xurafatlılığı ön plana çıxararaq bunu etməyə çalışırlar. Buna görə də harada bir fırıldaq xurafatçı varsa onu ön plana çıxarırlar. Onun da ətrafında bir münafiq halqası vardır. BİZ ƏLLƏRİNİ ELMLƏ, SAVADLA QIRACAĞIQ, ZATƏN ALLAH QIRIR ƏLLƏRİNİ. ƏSLA BÖLÜNMƏYƏ, DAĞILMAĞA İCAZƏ VERMƏRİK.
Xurafatçıların dünyanı nə hala gətirdiyini görmürlərmi, bütün dünyadakı bu pərişanlığın səbəbi fanatizm deyilmi? Mikrobla mikrobu ortadan qaldırmağa çalışırlar. Fanatizm fanatizmlə ortadan qalxmaz. Cap-canlı bir gənclik ortaya çıxacaq. Bu zəhərlənməmiş gənclik Türk-İslam Birliyini quracaq. Bütün beyinlər mikroblardan təmizlənəcək.
Fanatizm və gericilik hiyləgər bir təhlükədir gericiliyə qarşı mübarizə isə Quranla mümkündür.
Bəzi seqmentlərin mürtəceliyə çox ehtiyacı vardır. Mürtəce olmadıqca İslamın həqiqətlərinə qarşı doğru davranmaları mümkün deyil. İslamın həqiqətlərinə qarşı özlərini hazırlayırlar. Lakin İslamın həqiqətlərini bircə-bircə izah etdikdə heç bir şey edə bilmədilər. Aydın bir İslam anlayışı universitetlərdə, məktəblərdə hər yerdə inkişaf edir. Xurafatları tamamilə təmizləndikcə, Quranla, həqiqətlərlə, məlumatlala iddialarının hər birinə cavab verildikdə, edə biləcəkləri bir şey qalmır, mat qaldılar.

Adnan Oktar deyir ki... 22 May 2012  > Click for more

Daha böyük xurafatçı, kiçik olan xurafatçını boğa biləcək gücdə olur, boğmaq istəyir. Onlar bir-birilərinə də düşməndirlər, bir-birlərinə nifrət edirlər, aralarında çox böyük rəqabət vardır.
Haşa, Hz. Mehdi (ə.s) olaraq xurafatçılar özlərindən yüz qat daha azğın xurafatçı gözləyirlər. Halbuki, HZ. MEHDİ (Ə.S) XURAFATI YIXMAĞA GƏLİR. İnsan kimi, Müsəlman kimi yaşayacağımız sistemi gətirir. Hz. Mehdi (ə.s) vəsilə olur .

  Adnan Oktar deyir ki... 22 May 2012  > Click for more

MÜŞRİKLƏR ANTİ-MEHDİDİR. ONLAR MEHDİNİ QƏBUL ETMƏZ. Müşriklərin hər biri özünü ilah kimi görər, haşa. Onlar krallıqlar şəklində ayrı-ayrı yaşayarlar. Yəni üzərilərində bir güc olmasını qəbul etməzlər. Buna görə də Hz.Mehdi (ə.s)-ı, Hz. İsa Məsihi əsla qəbul etməzlər.

Adnan Oktar deyir ki... 18 May 2012  > Click for more

İslam əxlaqını aradan qaldırmaq üçün xurafatçılardan daha güclü bir cərəyan yoxdur.

A9 TV, 2 May 2012  > Click for more

Bir sıra məqamlara görə xurafatçılar dünyanı dinsizlərin əlinə verdi. Təfsilatlara girməsəydilər dünya Müsəlman olacaqdı.
Xurafatçılar çox qorxaq və alçaqdırlar. Yaltaqdırlar, vəziyyətdən asılı olaraq dəyişirlər .
Xurafatçılar həyatı, sevinci məhv edirlər.
Xurafat mərhələ-mərhələ inkişaf edir, diqqət etsək xurafatçılarda ağıl olmaz.

A9 TV, 1 May 2012  > Click for more

Yobazlar dəli kimi bir şeydirlər. Onsuz da yobazlar inanmazlar, yəni imansızdır yobaz. Niyə yobaz olduqları da müəyyən deyil; möcüzədir. Özlərindən uydurduqları hökmlərə inanmadıqları halda, şəxsən tətbiq etmədikləri halda, tövsiyə edib tətbiq etdirməyə çalışırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 28 Aprel 2012  > Click for more

Xurafatçı mərhəmətsizdir. Allah adına danışdığı üçün qarşısındakı insanın deməyə sözü qalmır. Bu baxımdan çox təhlükəlidir.
Din, İslamiyyət çox gözəldir. Xurafata yer verilmir.
Bütün xurafatçılar dinsizdir. Və bu, çox böyük təhlükədir. Xurafatçılar insan cildində şeytandırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 22 Aprel 2012  > Click for more

XURAFATÇILIĞA QARŞI OLMAQ ALLAHIN ƏMRİDİR. Xurafatçılıq çox qorxunc xəstəlikdir, bəladır.
Müşrikləri ən çox qıcıqlandıran şey dinin asanlaşdırılması, xəfif olmasıdır.
Xurafatçılar asanlıqdan çox narahat olurlar. Hz. Mehdi (ə.s)-ın da əsas xüsusiyyəti dini asanlaşdırmaqdır. Hədislərdə Hz. Mehdi (ə.s)-ın əsas vəzifələrindən birinin bu olduğunu görürük.Xurafatçıların da qarşı gəlməsinin səbəbi budur.

Adnan Oktar deyir ki... 18 Aprel 2012  > Click for more

"Sarığı yoxdursa, saqqalı yoxsa Müsəlman deyil" xeyr, elə deyil. Sarığı da, saqqalı da olmasa xalis səmimi Müsəlmandır. Hicablı deyilsə də xalis səmimi Müsəlmandır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 Aprel 2012  > Click for more

Sevgisiz, sənətə və elmə qarşı olan, şəfqətdən uzaq, yetkin olmayan, Allahın verdiyi dəyərlərin və gözəlliklərin qiymətini bilməyən, incə düşünə bilməyən, nəzakətsiz, xam, kobud xurafatçılara yobaz deyilir.
Yobazlar bir problemdirlər. Əgər geri çəkilsələr, İslamın isti ruhunu insanlara göstərmək daha asan olar.

A9 TV, 9 Aprel 2012  > Click for more

İslam aləmi üçün xurafatçılar bir zərbədir. Onlar hər zaman maneə törədib.

Adnan Oktar deyir ki... 5 Aprel 2012  > Click for more

Sevgi bilməz yobazlıq heyvan kimidir. Heyvandan da aşağıdır. Yobaza heyvan desən kompliment demiş olarsan. Heyvandan da aşağı məxluqdur. Amma buna baxmayaraq onlara rəhmimiz gəlir. Yenə şəfqətlə xilas etməyə çalışacağıq. Onun üçün də İslam Birliyi şərtdir.

Adnan Oktar deyir ki... 22 Mart 2012  > Click for more

Xurafatçılar dəccalı Mehdi (ə.s) zənn edirlər, Mehdi (ə.s)-ı da dəccal zənn edirlər. Dəccal qan tökər, şiddət tətbiq edər, mərhəmətsiz olar. Dəccal xurafatı istəyər. Mehdiyyət isə əsri-səadəti , sevgini, mərhəməti, şəfqəti istəyər. Bir damla qan axıdılmasına icazə verməz.
Xurafatçıların ətrafındakılarının hamısı xurafatçı olduğuna görə o sisteminin içində mənfəətlərin qopmaması üçün özünü xurafatçı olaraq göstərir, əslində inanmaz.
Xurafatçılar Allahın hökmündən utanc duyacaq. Allahın hökmünü bəyənməyən adam dinsizdir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 Mart 2012  > Click for more

Diqqət edin, cəmiyyət dinsizlərin fəaliyyətlərinə görə deyil, yalnız xurafatçıların fəaliyyətinə görə dinsiz olmuşdur.

 Adnan Oktar deyir ki... 21 Mart 2012  > Click for more

Xurafatçıların Hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı çıxmasının səbəbi Hz. Mehdi (ə.s)-ın anti-xurafatçı olmasıdır. Xurafat sistemini, onun xurafatlarını ortadan qaldırdığına görə qarşı çıxır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 Mart 2012> Click for more

İndi də dünya səviyyəsində bir Müsəlman qırğını üçün zəmin hazırlayırlar . Dəccaliyyət bu zəmini hazırlamaqla məşğuldur. Yəni bol-bol xurafatçı hazırlayırlar, xurafatları dəstəkləyirlər. Buna qarşı var gücümüzlə elmi mübarizə aparmalıyıq.

27 Mart 2012, A9 TV  > Click for more

Xurafat düşüncəsi dəccaliyyətin iki buynuzundan biridir. Xurafatçılara qarşı güclü bir təhsil siyasəti aparmaq lazımdır. Gerçək İslamı, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın izah etdiyi İslamı, səhabə İslamını yaşamaq çox əhəmiyyətlidir.
Xurafatçı Müsəlmanın meydana gəlməsi çox böyük təhlükədir. Dəccal yetişdirmək deyil , gerçək mömin yetişdirmək çox əhəmiyyətlidir.

30 Mart 2011; A9 TV, Samsun Aks TV və TV Kayseri  > Click for more

Fanatizm tarixdə, bir daha dirilməyəcək şəkildə basdırılacaq. MEHDİYYƏT ANTİ-XURAFAT HƏRƏKƏTDİR.

30 Yanvar 2011; Kanal Avropa və Çay TV  > Click for more

ALLAH XURAFAT DƏRƏCƏSİNDƏ İSLAM BİRLİYİ İSTƏMİR. Yəni əgər belə bir şey mümkün olsaydı yüz il əvvəl olardı. Allah onu qəbul etmir. Məhz buna görə Allah onun yolunu daima bağlayır. Yüz ildən bəri yolu daima bağlamışdır . İslam Birliyi bu əsrdə reallaşacaq .

6 İyul 2011, A9 TV, Qaziantəp Olay, TV Kayseri və Samsun Aks TV  > Click for more

Allah "… yaxşı niyyətli, rahat, gözəl yaşayın. Sizə sonsuza qədər daha da gözəlini verəcəyəm" deyir. "Şükr edin" deyir. DİN BUDUR, SEVGİDİR, SÖHBƏTDİR. Əziyyət, iztirab, qadağan edər; sağa döndün qadağan, sola döndün qadağan,dində belə bir şey yoxdur.
XURAFATÇILARIN KOMANDASI DİNİ -HAŞA- ƏZAB BULAĞI HALINA GƏTİRİRLƏR. Nə qədər acı və iztirab varsa, nə qədər qadağan varsa, nə qədər insanın azadlığını məhdudlaşdıran şey varsa hamısını din adına ortaya qoyurlar.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top