Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 18 iyul 2017> Click for more

Turizm, incəsənət və keyfiyyətin artması ilə inkişaf edər. İnsanlar həmişə gözəllik axtarar.

Adnan Oktar deyir ki... 24 may 2017> Click for more

Arif Şentürk həqiqi incəsənət xadimidir, belə dəyərli insanlar çox az qaldı, dəyərləri bilinmir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2017> Click for more

Ənənəçi ortodoks qardaşlarımız süni qanunlarla sanki özlərini öldürmüş vəziyyətdədirlər. Dinsizliyin özlərini əzmələrini asanlaşdırıblar. İncəsənət, elm, keyfiyyət olmadıqda başdan məğlub vəziyyətə düşürlər və əzilmələri çox asanlaşır. Qadının azad olmayacağına musiqi, incəsənət, heykəltəraşlıq olmamasının lazım olduğuna o qədər özlərini inandırıblar ki, gözəllik gördükdə əks rəftar göstərirlər. Ənənəçi sistem özlərinin də tabe olmadığı minlərlə qanun qoymuşdur və Allahın cənnət gözəlliyi olaraq təriflədiyi bütün gözəlliklərə qarşı çıxar.

Adnan Oktar deyir ki... 21 may 2017> Click for more

İncəsənət, gözəllik, estetika axtarmadan paltarın, evin, mebelin təkcə funksional olmasına əhəmiyyət vermək çox böyük çatışmazlıqdır, keyfiyyət yoxluğudur.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2017> Click for more

Mədəniyyət və incəsənət həyatın gözəlliyidir. İnsanın ruhundakı cənnət həsrətidir. İncəsənət, keyfiyyət və sevgi yoxdursa həyatın mənası qalmaz.
İncəsənət, mədəniyyət və keyfiyyət çatışmazlığı Türkiyənin ən mühüm problemlərindən biridir. Mədəniyyət və incəsənət, təkcə keyfiyyət sayəsində inkişaf edər. Keyfiyyət möminin cənnət həsrətindən irəli gələr. İncəsənət və keyfiyyət iman sevgisi ilə yaranar.
Qərb öz aləmində bölgədə mövhumatçılığa qarşı çıxan, qadın hüquqlarını müdafiə edən, müasir strukturun PKK olduğu qənaətindədir və buna görə də, PKK-nı dəstəkləyir. Bu qənaət doğru olmadığı halda, PKK Qərb üçün müsəlmanlara qarşı təsirli silahdır. Türkiyə qadın hüquqlarının, keyfiyyətin, incəsənətin mərkəzi olsa, insanların PKK-nı dəstəkləmək üçün əllərindəki bu bəhanə aradan qaldırılmış olar.

Adnan Oktar deyir ki... 16 may 2017> Click for more

Türkiyənin edəcəyi ən gözəl şey qadın azadlığına, incəsənətə, keyfiyyətə üstünlük verdiyini, demokratiyanı sonuna qədər müdafiə etdiyini göstərməsidir.
Bir incəsənət xadiminin unudulması çox acınacaqlı haldır. İncəsənət xadiminin həyatda olarkən də, vəfatından sonra da həmişə ehtiramla anılması, dəyərinin bilinməsi vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 may 2017> Click for more

Hər evin önü çiçəkli, baxımlı olmalıdır. Evlər, paltarlar və hətta insanların bütün həyatları təkcə funksional olur. Tək məqsəd həyatda qalmaq olur. İncəsənət, gözəllik, estetika, keyfiyyət istəyən və həsrət çəkən bir həyat olmadıqda həyatın sevinci və zövqü də olmur.

Adnan Oktar deyir ki... 13 may 2017> Click for more

Zövqsüzlük ürküdücü şeydir. İncəsənət və Keyfiyyət Nazirliyi yaradılıb çox güclü nəzarət həyata keçirilməlidir ki, zövqsüzlüyə imkan verilməsin. İncəsənəti, gözəlliyi aradan qaldırıb təkcə təməl ehtiyacları ödəyib yaşamaq mədəniyyəti hakim olduqda dünya sanki cəhənnəmə dönür.
Türkiyə dünya incəsənətinin mərkəzi olsun. Böyük sərgilər açılsın, incəsənət yarışları olsun, yaradıcılıq gecələri təşkil edilsin. İncəsənətin yox olması fəlakətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2017> Click for more

Bəyənmək, bəyənilmək insanları maraqlandırmaz hala gəlibsə insanların yaşama sevinci qalmamış deməkdir. İncəsənətin, gözəlliyin təşviq edilməsi əhəmiyyətlidir.
Azadlıq, incəsənət, qadın hüquqları hakim olduqda dünya İslama və Türkiyəyə yönələcəyi üçün İngiltərə dərin dövləti bu təşəbbüsün qarşısını almaq istəyir.
İncəsənət yox olduqda, sevgi də yox olur. Sevgi yox olduqda gözəllik və mərhəmət də yox olur, yerinə mərhəmətsiz, eqoist, keyfiyyətsiz həyat yayılır.
İman təbliğində gözəllik, incəsənət və keyfiyyət çox əhəmiyyətlidir. Hz. Süleymanın sarayının ehtişamı təbliğdə çox müsbət təsir edirdi.
Qadın hüquqlarını Avropadan daha irəliyə aparan, incəsənəti, elmi dəstəkləyən bir Türkiyəni heç kim qarşısına almaz.

Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2017> Click for more

Türkiyə ultramüasir olsa, keyfiyyətə, incəsənətə, qadın hüquqlarına ən yüksək dəyəri versə Avropadakı Türkiyə əleyhinə mövqe və PKK dəstəyi bitər.

Adnan Oktar deyir ki... 3 may 2017> Click for more

Musiqi və incəsənət sevgi ilə edildikdə çox gözəl olur. Rəsmi, soyuq, çox ciddi rəftar olduqda ruhda təsir yaratmır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 aprel 2017> Click for more

Əgər Türkiyə qadın haqlarını, incəsənəti, elmi, keyfiyyəti ön plana alıb, Avropadan daha qabaqcıl mədəniyyəti müdafiə etsə, PKK-nı da heç kim dəstəkləməz.
Əgər Türkiyə müasir, incəsənətə, keyfiyyətə əhəmiyyət verən mövqedə olsa, Avropa da Türkiyəni müdafiə edər və dəstəkləyər.

Adnan Oktar deyir ki... 24 aprel 2017> Click for more

Türkiyə incəsənət və keyfiyyətin qalası olsun. Həqiqi Avropa, Türkiyə olsun. Hər kəs qaçaraq Türkiyəyə gəlmək istəsin. Hər yerdə meyvə bağları, salxım çiçəklər, heykəllər, hovuzlar və keyfiyyət olsun. Türkiyəni həqiqi Avropa edək. Buna nail olmaq çox asandır.
Cənnətdə qədəhlər, ən gözəl süfrələr, ən gözəl musiqi, ən nəfis incəsənət var. Bu gözəlliklərin hamısı dünyada da müsəlmanlar üçün nemətdir. Rəsm əsərini, heykəli, musiqini, elmi, zənginliyi, ehtişamı, sevinci müsəlmanlar sahiblənməlidir. Bu nemətləri tərk etmələrinə dini cəhətdən heç bir ehtiyac yoxdur.
Türkiyə çox müasir olmaq məcburiyyətindədir. Həm dindarları çox yaxşı qoruyan, həm də ultramüasir, mümkün qədər azadlıq təmin edən ölkə olacağıq. Tayyib hocam müasir sağın lideridir. Həm dindarları qoruyur, həm də müasir anlayışa sahibdir. Türkiyəni daha da müasirləşdirəcəyik. Millətimiz incəsənətə, gözəlliyə, keyfiyyətə, müasirliyə, dekolteyə qarşı olan bir qrup insanın zehniyyəti ilə deyil, parlaq anlayışla yaşamaq istəyir.

Adnan Oktar deyir ki... 22 aprel 2017> Click for more

Mövhumatçı, sevgisiz, keyfiyyətsiz, hər şeyə düşmən, insanların sevincini əlindən alacaq bir zehniyyətin Türkiyəni qaraltmasına əsla icazə vermərik. Türkiyəni tərtəmiz parlaq gələcək gözləyir. İncəsənət, gözəllik, elm, keyfiyyət düşmənləri boşuna həvəslənməsinlər.
Tayyib hocamın müasir Türkiyəni hədəfləməsi, keyfiyyəti, incəsənəti, gözəlliyi ön plana alması çox gözəl olar. Bəzi reaksiyalar onu heç usandırmasın.

Adnan Oktar deyir ki... 20 aprel 2017> Click for more

İnsanlar keyfiyyət və azadlıq istəyirlər. Qadınların, incəsənətin, həyatın azad olduğunu xalqa göstərmək çox vacibdir. Sahilboyu yaşayış məntəqələri, böyük şəhərlər “bizim azadlığımızı bizə hiss etdirin” deyirlər. Hökumətimiz bu məsələdə lazımi tədbiri görəcək, azadlığı gücləndirəcək.
Yaxın Şərq və Şərqin ümumi xüsusiyyəti keyfiyyət çatışmazlığıdır. Millət olaraq bunu dəyişdirək. Türkiyə keyfiyyətin, incəsənətin qalası olsun. Türkiyə keyfiyyətin qalası ola bilərmi? deyirlər, olar. Ya Allah, bismillah deyib başlamaq lazımdır. Sonrası, arxası kəsilmədən gələr inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 19 aprel 2017> Click for more

İncəsənətin ən gözəlini Türkiyə əldə etməlidir. Rəsm əsərlərində, heykəltəraşlıqda, musiqişünaslıqda dünyada qabaqcıl olaq. Yaradıcılıq gecələri keçirilsin, operalar olsun.
Sərt və gərginlik üslubundan çəkinilsə, incəsənətə, keyfiyyətə əhəmiyyət verilsə, dekolteli geyinən də, başı örtülü olan da qorunsa, o zaman çox yaxşı olar.
Quran müsəlmanlığı incəsənətin, keyfiyyətin, elmin, gözəlliyin, sevincin, azadlığın, demokratiyanın, vicdanın ən yüksək səviyyədə yaşanması deməkdir.
Dekolteyə hörmət, incəsənətə təşviq, gözəlliyi ön plana almaq və keyfiyyəti yüksəltmək hökumətin prioriteti olmalıdır. Böyük şəhərlərə nail olmağın yolu budur.

Adnan Oktar deyir ki... 18 aprel 2017> Click for more

Tayyib hocam igiddir, müasirdir. Hökumətimiz də ziyalıdır. Hökumətimiz incəsənətə və keyfiyyətə üstünlük versə, qadınlara prioritet verilsə sahilboyu bölgələrdən asanlıqla səs toplanılar.

Adnan Oktar deyir ki... 16 aprel 2017> Click for more

Həyat keyfiyyətli və müasir olsa ənənəpərəst bacı-qardaşlarımız da daha rahat yaşayarlar, daha hüzurlu olarlar. İncəsənətsiz həyat, ruhu və həyəcanı öldürər. Ənənəpərəst bacı-qardaşlarımız müasirliklə dinin uyğunlaşmadığını zənn etdikləri üçün boşuna əziyyət çəkirlər. Müasirlik və din iç-içədir.
İncəsənət yox olsa keyfiyyət yox olar. O zaman insanların həyəcanı, yaşama coşqusu aradan qalxar. Bu mühit heç kimi xoşbəxt etməz.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) öz dövrünün ən müasir insanı idi. Müasirlik, incəsənət və keyfiyyət həyatın çox mühüm ünsürləridir.
Xüsusən incəsənət və keyfiyyət çox əhəmiyyətlidir. İncəsənət, gözəllik və dekolte əleyhinə çıxdıqda, bu hal insanları narahat edər.

Adnan Oktar deyir ki... 11 aprel 2017> Click for more

Musiqinin, rəqsin, gözəlliyin müsəlmanların əlində olması bəzilərini çox qəzəbləndirir. Müsəlman deyildikdə baxımsız olması lazımdır deyə inanıblar. İncəsənət, gözəllik keyfiyyət, cazibədarlıq müsəlmanların əlində olduğu zaman İslamın çox rahat dünyaya hakim olacağını bildiklərindən əngəlləməyə çalışırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2017> Click for more

Türkiyənin müasir olduğu, dekolteli və ya çarşablı qadınların azad olduğu, incəsənətə dəyər verildiyi görülsə bütün dünyanın üslubu dəyişər.

Adnan Oktar deyir ki... 21 mart 2017> Click for more

Avropanın İslam əleyhdarlığının təməlində mövhumatçılığın sevgisiz, incəsənətsiz, dözümsüz, nəzakəti zəif zehniyyəti var. Əlbəttə ki, Avropanın irqçi və müsəlmanlar əleyhinə olan münasibəti çox yanlışdır. Lakin mövhumatçıların da musiqidən, heykəldən, incəsənətdən nifrət edən münasibəti Avropadakı bu məntiqin zəmin qazanmasını təmin edir. Qadının döyülməsini söyləyən, anasının diz qapağını təhrikedici hesab edən, dekolte qadın gördükdə heyvani reaksiyalar verən zehniyyətdən Qərbin narahat olması haqsız səbəb deyil. Bu mədəniyyət pozğunluğunun düzəlməsi vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 mart 2017> Click for more

Mehdiyyət sevgidir, dostluq qardaşlıqdır, keyfiyyətdir, incəsənətdir, Allahın bütün gözəlliklərinin təcəllisidir. Dayandırmağa heç kimin gücü çatmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 17 mart 2017> Click for more

Mədəniyyətlərin vuruşması İngiltərə dərin dövlətinin planıdır. Bu plana fayda təmin edəcək heç bir oyuna düşməmək lazımdır. Çünki bu planın məqsədi müsəlmanları kütləvi yox edə bilmək üçün xristianlarla müsəlmanları vuruşdura bilməkdir. Bunlar xristianları da maraqlandırmır, özləri dindar deyildirlər. Hilal-xaç müharibəsi üslubunu müsəlmanlar olaraq biz heç vaxt qəbul etməyək. Müsəlmanlar ilə İsəvilər qardaşdır deyək, sülh istəyək. Müsəlmanları mövhumatçılığın içinə məhkum edib mövhumatçılığı səbəb göstərərək nəhəng müharibənin içində İsəviləri və müsəlmanları yox etmək istəyirlər. Bu oyunu pozmağın yolu musiqiyə, incəsənətə, heykələ, keyfiyyətə əhəmiyyət verən bir müsəlmanlıq anlayışı ilə xristianlarla dost olub fitnəni aradan qaldırmaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 15 mart 2017> Click for more

Hz. Süleymanın təbliğ üsulu gözəllik, incəsənət, zənginlik, estetika, keyfiyyət və ehtişam idi. Memarlıqda, incəsənətdə həmişə mükəmməllikdən istifadə etdi.
İslam azadlıq, sevinc, keyfiyyət və incəsənətdə ən yüksək nöqtə, hər gün bayram olması, hər yerdə ədalət, zənginlik, təhlükəsizlik olması deməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 11 mart 2017> Click for more

Türkiyə qadınların mümkün qədər azad olduğu, dekoltenin də, çarşabın da azad olduğu, incəsənətin, elmin, gözəlliyin hakim olduğu ölkə olsun.

Adnan Oktar deyir ki... 9 mart 2017> Click for more

Mövhumatçılar atasının qızına sevgi göstərə bilməyəcəyi, ananın oğlunun yanında yaşaya bilməyəcəyi dünyanı din kimi göstərirlər. Bu çox qorxuncdur. Bu şirk dinidir. “Şəkil çəkdirmək, portret asmaq, musiqi dinləmək, rəqs etmək, gülmək mən hamısını edərəm, lakin haram olduğunu bilirəm” deyirlər. Halbuki bunlar haram deyil, halaldır. Müsəlman Allahdan qorxar və haram məsələsində diqqətcildir. Haram olanı etməz. Bu məntiqdə olanlar öz aləmlərində müsəlmanların əlindən halal olan bütün nemətləri almaq istəyirlər. Musiqi, rəqs, incəsənət, keyfiyyət, elm, gözəllik, əyləncə haram deyil. Həmçinin haram olduğunu düşünüb buna baxmayaraq, bütün bu hərəkətləri edib sonra da müsəlmanlara ağıl vermək çox böyük səmimiyyətsizlikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 mart 2017> Click for more

İslam, sevgi, sevinc və hüzur dinidir, insan fitrətinə uyğundur. İslamı sevinci yox edən, incəsənəti öldürən məntiqə döndərənlər mövhumatçılardır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 mart 2017> Click for more

Türkiyənin müasir olması, qadınların azad və rahat olması, incəsənət və estetikaya əhəmiyyət verilməsi çox əhəmiyyətlidir. Müasir cəmiyyətdə dövlət çevrilişi olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 3 mart 2017> Click for more

Həqiqi bilginin, incəsənət və keyfiyyətin ortaya çıxması əhəmiyyətlidir, bunlar olursa milli mədəniyyət də güclənər. Həqiqi incəsənət, elm və keyfiyyətin ortaya çıxması üçün təhsilin darvinizmin məcburiyyətindən xilas olması lazımdır. Bu təmin edilsə mədəniyyətdə çökmə olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 26 fevral 2017> Click for more

Keyfiyyəti ön plana alan bir siyasət təşviq edilsin. Keyfiyyət və İncəsənət Nazirliyinin mütləq yaradılması lazımdır.
Türkiyədə cəmiyyəti Suriya, İraq kimi keyfiyyətdən, əyləncədən, incəsənətdən uzaq bir quruluşa çəkmək istəyənlər var. Bunlar təkcə canlı qalmağı əsas götürür, bir növ orqanizm kimi yaşamaq istəyirlər. Allahın bizdən istədiyi həyat bu deyil. Sevgi, coşğu, gözəllik, keyfiyyət, sevinc əsas şərtdir.
Türkiyəni Suriya və ya İraqa döndərmələrinə icazə vermərik. Gənclər, qadınlar istədiyi kimi müasir və azad olacaq, incəsənət və keyfiyyət hakim olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 25 fevral 2017> Click for more

Gənclərə din adı altında içinə qapalı, sevgisiz model təqdim etmişdilər. Biz həm gəncliklərini, həm də həyatın gözəlliklərini yaşayacaqları Quran dinini göstərdik. Sevgisiz, incəsənət olmadan, qəmgin hallarıyla İslamı məhv etmək üzrə idilər. Keyfiyyətin, sevincin, müasirliyin dinlə iç-içə olduğunu göstərib bu oyunu pozduq.

Adnan Oktar deyir ki... 18 fevral 2017> Click for more

Türkiyəni incəsənət, estetika və keyfiyyətlə gözəlləşdirək. Heç kimin qorxu və gərginlik içində olmadığı bir Türkiyə yaradaq. Düşüncəsi, partiyası, hər nə olsa da, hər kəs tanış olub bir yerə toplansın. Birlik olaq. Qorxuları, narahatlıqları tamamilə aradan qaldıraq.

Adnan Oktar deyir ki... 17 fevral 2017> Click for more

Müasir mədəniyyət deyildikdə nəzərdə tutulan Türkiyəni elmin, incəsənətin, keyfiyyətin, gözəlliyin hakim olduğu ölkələrdən daha üstün mövqeyə çıxarmaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 13 fevral 2017> Click for more

Türkiyənin çox keyfiyyətli olması lazımdır. Natiqliyin, paltarların, evlərin, küçələrin, hər şeyin çox keyfiyyətli olması mühümdür. Avropa incəsənətə, keyfiyyətə əhəmiyyət verdiyi üçün dövlət çevrilişi riski olmur. Hər insan ora getməyə çalışır, çünki incəsənət və keyfiyyət üçün darıxır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 fevral 2017> Click for more

Keyfiyyət maddi imkanla düz mütənasib deyil. Maddi imkan olmasa da keyfiyyətli, gözəl həyat yaşanar, incəsənətdən zövq alınar. Məsələn, betondan qüllə düzəltmək əvəzinə, hər yeri qəribə yaşıl rəngə boyamaq əvəzinə, əlindəki imkanla böyük incəsənət nümunəli və keyfiyyətli işlər görə bilərsən. Paltarda, binada, küçədə incəsənət var, keyfiyyət olmadıqda insanların yaşama gücü yox olur, daxilən qəzəb yaranır, cəmiyyət müəyyən mənada çürüyür.

Adnan Oktar deyir ki... 7 fevral 2017> Click for more

İslam gözəl olan hər şeydir. İncəsənət, keyfiyyət, nəzakət, ədəb, sevinc İslamın içindədir. İslamı gözəllikdən ayrı göstərmək səmimiyyətsizlikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 1 fevral 2017> Click for more

Çilə əhli olan insanlar mükəmməl sənətçi olurlar. Qaraçılar da buna görə çox yaxşı sənətçidirlər. Qaraçı olmaq şərəfdir, gözəllikdir. Qaraçı, zənci deyildikdə, təhqir kimi başa düşürlər. Qaraçı da, zənci də gözəllikdir. Hamımız hz. Adəmin övladıyıq.

Adnan Oktar deyir ki... 31 yanvar 2017> Click for more

İncəsənət xadimlərinin unudulması, dəyərlərinin bilinməməsi çox acı hadisədir. Bir incəsənət xadimi əsla unudulmaz, həmişə gündəmdə saxlanılmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 28 yanvar 2017> Click for more

Mövhumatçıların incəsənətdən, keyfiyyətdən, əyləncədən, gözəllikdən uzaq yaşamaları, fərqində olmasalar da müsəlmanların əzilməsinə səbəb olur.

Adnan Oktar deyir ki... 25 yanvar 2017> Click for more

Keyfiyyətin azalması, incəsənətin aradan qalxması, sevincin yox olması, qadın hüquqlarının olmaması çevriliş törədən zehniyyət üçün səbəbdir. Bunlara əhəmiyyət verək.

Adnan Oktar deyir ki... 12 yanvar 2017> Click for more

İncəsənət və estetika çatışmazlığı qarışıqlığa, bədbəxtliyə səbəb olar. Xalqın xoşbəxt olmamağı, incəsənət xadimlərinin və qadınların əzilməsi gərginliyə səbəb olar.
İngiltərə dərin dövləti sistemi qan və şiddət üzərində qurulmuşdur, lakin ingilis tərbiyəsi, ingilis nəzakəti gözəldir, bunu təcrid etmək olmaz. Biz ingilis alicənablığını, fransız nəzakətini, italyan incəsənətinin estetikasını və gözəlliyini nümunə götürək, Rusiya da götürsün, İran da götürsün.

Adnan Oktar deyir ki... 28 dekabr 2016> Click for more

Türkiyə üçün ən mühüm məsələlərdən biri keyfiyyət və incəsənətdir. Mütləq Keyfiyyət və İncəsənət Nazirliyinin yaradılması, bu sahədə təşəbbüs göstərilməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 dekabr 2016> Click for more

Şeytan müsəlmanların əlindən musiqini, incəsənəti, elmi, gözəlliyi almışdı. Quranda halal olan bütün bu gözəllikləri yenidən müsəlmanlara qazandırdıq.

Adnan Oktar deyir ki... 12 dekabr 2016> Click for more

İnsanların bir hissəsinə keyfiyyət, incəsənət və gözəlliyin cənnət neməti olduğu öyrədilmədi, bu mövzuda məlumatsız qaldılar.

Adnan Oktar deyir ki... 13 noyabr 2016> Click for more

İncəsənətin dayanması, dünyanın hər yerinin çürüməyə başlaması da qiyamətin yaxın olduğunun dəlillərindəndir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 noyabr 2016> Click for more

Qadınlar üçün həyatın cəhənnəmə çevrildiyi, kişilərin daha rahat olduğu həyatda gözəl olan heç nəyin qalmadığı sistemi İslam adı ilə təqdim edirlər. Keyfiyyətin, incəsənətin, gözəlliyin, sevincin İslamda olduğunu ayələrlə göstərdik.
İngiltərə dərin dövlətinin müsəlmanları əzmək üçün yaratdığı sistem tamamilə çökdü.

Adnan Oktar deyir ki... 31 oktyabr 2016> Click for more

İnsanların sevgi dünyasını qaraltmaq, gözəlliyi yox etmək üçün "çirkin incəsənət" dedikləri məhfumdan istifadə edərək şüur altı manipulyasiya tətbiq edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 30 oktyabr 2016> Click for more

İslam aləmi birləşəcək, lakin bəzilərinin düşündüyü tərzdə; asan-kəsən sevgisiz İslam anlayışı əsla hakim olmayacaq. Bundan sonra incəsənətin, gözəlliyin, elmin, müasirliyin, keyfiyyətin hakim olduğu İslam anlayışı formalaşacaq və güclənəcək. Mövhumatçılıq güclənə bilməz.
İncəsənətdən istifadə edərək insanlara şizofreniyalı, qaranlıq dünya təqdim edib insanları intihara, qaranlığa sövq edə bilirlər. "Çirkin incəsənət" anlayışı ilə insanların ruhunu qaraldan, içinə qapalı, intihara meylli, gözəlliyi çirkinə döndərən məntiqi dünyaya yayırlar. İnsanların şüur altını pozmaq üçün portretlərlə, ədəbiyyatla, sənədli filmlərlə qaranlıq, ürəksıxan, sevgisiz bir dünya təlqin edilməyə çalışılır.

Adnan Oktar deyir ki... 20 oktyabr 2016> Click for more

Münafiqlər və dərin dövlət internet texnologiyasından öz aləmlərində yaxşı istifadə edib gizli simvollarla xəbərləşirlər və bir-birlərini tapırlar. Münafiqlərin və dərin dövlətin istifadə etdiyi gizli simvollardan biri də incəsənətdir. Nemət olan incəsənətdən haşa dinlə lağ etmə şəklində istifadə edərlər. Cinayətin, homoseksuallığın, təcavüzkarlığın tərifləndiyi portretlər, heykəllər, şeirlər, romanlar bu strukturun istifadə etdiyi şüur altı manipulyasiya sistemidir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 oktyabr 2016> Click for more

Demokratik zəmini yaxşı inkişaf etdirmək, şən, ünsiyyətli cəmiyyət yetişdirmək, keyfiyyətə, incəsənətə əhəmiyyət vermək dövlət çevrilişi zehniyyətini aradan qaldırar.
Allah insanları azad düşünüb yaşayacaqları şəkildə yaradıb. Şirk olduqda şizofreniyalı ruh yaranar. Hər şeydən şübhələnən, içinə qapalı, qorxu içində yaşayan, heç kimi sevə bilməyən, incəsənətdən anlamayan ruh, şirkin gətirdiyi bəladır. Müsəlman şən, keyfiyyətli, müasir, ziyalı, həyat dolu olar.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2016> Click for more

Bütün dünya müasirlik, keyfiyyət, estetika və incəsənət istəyər. Mövhumatçıların dünyasında isə keyfiyyət, estetika, incəsənət və gözəllik yoxdur.
Mehdiyyətin siyasət hərisliyi yoxdur. Mehdiyyətin əsas vəzifələrindən biri dünyada ədalət, sevgi, şəfqət, incəsənət və keyfiyyəti yaymasıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 sentyabr 2016> Click for more

Demək olar ki, heç bir incəsənət xadiminin qalmamağı çox böyük fəlakət kimi görülməlidir. Bu, insanların dilə gətirmədiyi ən dəhşətli vəziyyətlərdən biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 avqust 2016> Click for more

Müsəlmanlara mənəvi cəhətdən elə təzyiq göstəriblər ki, dində olmayan qaydalarla sanki zehinlərini dondururlar. Musiqi, incəsənət, gülmək, şən olmaq, həyat dolu olmaq potensial cinayət kimi göstərildiyi və özlərini də potensial günahkar gördükləri üçün hər yerdə aciz mövqedə olurlar. Qurana tam tabe olan müsəlmanlar ziyalı, keyfiyyətli, özünə inamlı və çox ağıllıdır. Acizliyi heç bir müsəlman əsla qəbul etməməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 avqust 2016> Click for more

İslam Birliyi dünya cənnətidir. Sülhün, qardaşlığın, sevginin olduğu, müharibənin və döyüşün olmadığı, incəsənət, gözəlliyin hər yerə hakim olduğu sistemdir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 avqust 2016> Click for more

Dəccaliyyətin törətdiyi ən böyük təxribatlardan biri yeni incəsənət xadiminin yetişməməsidir. Çünki dəccaliyyət sevinci, gözəlliyi, hüzuru öldürür.

Adnan Oktar deyir ki... 24 avqust 2016> Click for more

Mövhumatçı zehniyyət, incəsənəti, gözəlliyi, musiqini, qadınların azad olmasını, elmi, keyfiyyəti, gözəl olan hər şeyi qadağan edən zehniyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 avqust 2016> Click for more

Qadın azadlığını artırmaq, incəsənətə və incəsənət xadiminə dəstək olmaq, keyfiyyəti artırmaq dövlət çevrilişi zehniyyətini tamamilə ortadan qaldırar.

Adnan Oktar deyir ki... 13 avqust 2016> Click for more

İkinci dövlət çevrilişi cəhdi təhlükəsinə qarşı nələr edilə biləcəyinin tədbirləri çox sürətli şəkildə alınmalıdır. Bir tərəfdən bütün hüquqi və asayiş tədbirlərinin alınması, digər tərəfdən isə incəsənət, keyfiyyət və azadlıqların çox genişləndirilməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 12 avqust 2016> Click for more

Bir iqtidarın güclü olması üçün, ziyalısı çox olmalı, sevgini, incəsənəti və keyfiyyəti həyat fəlsəfəsi halına gətirməlidir. Əks təqdirdə nə vaxtsa ölkəyə zərər verər. Bəzi yerlərdə sağ yönümlü hökumətlər ancaq iqtisadi inkişafa üstünlük verir, halbuki həyatın təməli sevgi, incəsənət və keyfiyyətdir. Keyfiyyət anlayışı inkişaf etdikdə dövlət çevrilişi və üsyan zehniyyəti inkişaf edə bilmir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 avqust 2016> Click for more

Müasir olmaq, keyfiyyəti axtarmaq, incəsənət və estetikanı ön planda tutmaq ön planda olarsa, Türkiyə çox güclü olar. İncəsənət azadlıq, keyfiyyət və qadın hüquqlarının olduğu, qadınların azad yaşadığı ölkələrdə dövlət çevrilişi zehniyyəti formalaşmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 2 avqust 2016> Click for more

Keyfiyyətli ölkələrdə, incəsənətin, estetikanın olduğu ölkələrdə, gözəlliyin hakim olduğu ölkələrdə nə qiyam, nə də dövlət çevrilişi, nə ordunun, nə xalqın, nə də polisin ağlından belə keçmir. Təxəyyül belə edə bilmirlər. Çünki cəmiyyətin hər təbəqəsi məmnun olmuş olur.
Qiyamların və dövlət çevrilişlərin həmişə kökündə cəmiyyətin çox sıxılması vardır. Lakin incəsənətin, estetikanın, keyfiyyətin yüksək olduğu heç bir cəmiyyətdə dövlət çevrilişi və qiyam olmayıb və olmur.
Heç bir dövrdə keyfiyyətin, incəsənətin ortadan qalxmasıyla bir dövlətin davam etdiyi görülməyib. Hər dövlət, hər hökumət belə bir sistem olduqda dağılır.
Təkcə ənənəvi ortodoks İslamı yaşamağa cəhd etsən Türkiyə geriləyər. İncəsənət qalmaz, estetika qalmaz, mədəniyyət və keyfiyyət qalmaz, dünya cəhənnəm kimi olar. O zaman buna dünya icazə verməz. Yəni Allah icazə verməz, dünyanı üstünə müsəllət edər.
Müasir vətəndaşları qorumaq, onları dəstəkləmək, keyfiyyəti və incəsənəti ön plana çıxarmaq, Türkiyəni ən müasir ölkə halına gətirmək, hökumətin əsas vəzifəsi olmalıdır.
Ənənəpərəst ortodoks görünüşlü bir Türkiyə bütün Avropanın, bütün Amerikanın hətta Rusiyanın, Çinin hədəfinə çevrilər. Bütün dünya qarşısında dayanar. Müasir Türkiyəni mütləq meydana gətirməliyik. İncəsənəti, estetikanı, keyfiyyəti ön plana çıxarmalıyıq. Keyfiyyətin bütün Türkiyədə hakim olması vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 iyul 2016> Click for more

Qadınlarını əzən, qadınlarına hörmət etməyən, qadınlarının azadlığını yox edən, keyfiyyəti, incəsənəti yox edən hər ölkə həlak olur. Buna çox diqqət yetirsinlər.
Keyfiyyətin, incəsənətin hakim olduğu heç bir ölkədə dövlət çevrilişi olmur. Keyfiyyətin, incəsənətin olmadığı hər ölkə həlak olur və pərişan olur.

Adnan Oktar deyir ki... 29 iyul 2016> Click for more

Dəccalın ən çəkindiyi şey keyfiyyətdir, incəsənətdir, gözəllikdir, sevgidir. Dəccalın zəhəridir bunlar. Zəhər təsiri göstərər. Sevgi, keyfiyyət, gözəllik, incəsənət, estetika. Bunun üçün hökumət bu məsələlərə çox əhəmiyyət verməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 iyun 2016> Click for more

Keyfiyyət və incəsənət nazirliyi yaradılsın. Hər şeydə keyfiyyəti əsas götürək. İnsan keyfiyyətini əsas götürək; davranış keyfiyyətini, xarakter keyfiyyətini. Hər mövzuda sənayedə, texnologiyada, elmdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə keyfiyyəti əsas götürək. Dünyanın bütün dövlətləri bizə heyran olar, bu zaman özləri bizimlə birləşmək istəyərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 6 may 2015> Click for more

İfaçıları ön plana çıxarmaq lazımdır. Onların sevgisi, onların məhəbbəti cəmiyyətə çox müsbət təsir göstərər. İfaçılar xüsusi bir nəzakət, ruh keyfiyyətinə sahib olurlar. Bu cəhətdən cəmiyyətə çox gözəl nümunə ola bilərlər.
Sevgi, gözəllik, incəsənət həyatın məqsədidir. Bunlar yoxdursa, sən niyə körpü inşa edirsən, niyə quruda və dənizdə çayların, kanalların altından keçən tunel inşa edirsən? Bunların hamısı boş şey olar. Sevginin olması üçün, sevgini bəsləyən, incəsənət və estetikaya da çox əhəmiyyət verilməlidir.
İfaçı sevgi müəllimidir, gözəllik müəllimidir. Qapılar ifaçıların üzünə sona qədər açılmalıdır. Dərhal İncəsənət və Estetika Nazirliyi yaradılmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 5 may 2015> Click for more

İfaçıların qiyməti bilinməsə, incəsənət zamanla yox olar. O zaman dünya qaralar. Dünyanın gözəlliyi yox edilər. İfaçı demək, dünyanı gözəlləşdirən insan deməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 yanvar 2015      > Click for more

Əgər sənəti pis qarşılasan, musiqiyə, rəsmə, heykələ, memarlığa qiymət verməsən, sənətçini əzməyə çalışsan, rəsm olan evdən qaçmağa çalışsan, "it şeytandır, gördüyün vaxt qov" desən, onda o ölkə inkişaf etməz. Avropa ölkələrinin inkişafının səbəbi sənətə, elmə dəyər vermələridir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 yanvar 2015      > Click for more

Hər yerdə sənət olmalıdır, sənətkarlar qorunmalıdır. Keyfiyyət-İncəsənət Nazirliyi yaradılıb, keyfiyyətin, sənətin bütün gözəllikləri millətimizə təqdim edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 sentyabr 2014  > Click for more

Sənət adamına çox yaxşı sahib çıxmaq lazımdır. Sənət adamı asanlıqla yetişmir. Sənət adamı insanlara gözəllik təqdim etməyə çalışan, gözəl insan deməkdir. Sənət adamının dərdi, günü gözəllikdir. Onlara da, ona görə gözəl rəftar göstərmək, qorumaq, sahib çıxmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 avqust 2013> Click for more

Dövlətimiz bir sıra şeyləri tənzimləməlidir, sənətçilərin hamısı xəstəxanalarda ödənişsiz müalicə olunsunlar. Sənətçilərimizin sağlam və uzun ömürlü olması üçün cəhd göstərək.
Arif Şentürk kimi sənətkarlar bir daha olmayacaq. Dövlətimizin belə böyük sənətçilərə medal verməsi çox gözəl olar. Bir də dövlətimiz onlara yüksək maaş ayırsa çox rahatlayar.

Adnan Oktar deyir ki... 5 iyul 2013> Click for more

İnsan sənətlə xoşbəxt olar. Gözəl geyinən insanları, gözəl evləri görərkən xoşbəxt olar. İnsanlar gözəllik axtarar; musiqidə, şəkildə, heykəldə gözəlliklər axtarılır. Onları görəndə insan xoşbəxt olar.

Adnan Oktar deyir ki... 30 iyun 2013> Click for more

Sağın sənəti yox, mehdiyyətin isə sənəti var. Sağın şəfqəti əksikdir: Mehdiyyətin şəfqəti isə daha güclüdür. Solun, yəni kommunizmin mərhəməti, şəfqəti, sevgisi yoxdur. Amma mehdiyyətdə var. Hər ikisinin də sənət anlayışı çox dar çərçivədə, demək olar ki, yoxdur. Mehdiyyətin sənət anlayışı çox dolğun, ölçüyə sığmazdır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 iyun 2013> Click for more

Avropada sənət məhv olub, hal-hazırda məzardakıların sənəti yaşayır. Başqa sənət yoxdur. Biz Türkiyə olaraq canlı, diri sənət tətbiqinə keçək. Türkiyə: İstanbulu, Ankaranı sənət mərkəzi edək.

Adnan Oktar deyir ki... 5 iyun 2013> Click for more

Ultra müasir müsəlmanlıq sənətə-estetikaya mükəmməl meyl və elmi ən üst səviyyəyə çıxartmaq, üslub gözəlliyidir. Ən gözəl davranışı, görünüşü, qısa desək, hər şeyin ən gözəlini hədəfə almaqdır. Vicdanımıza tam uyğun olanda ultra müasir müsəlman olarıq.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2013> Click for more

Dünya onsuz da bitmək üzrədir, sondur inşaAllah. İnsanlarda nə sənət, nə sevgi qaldı. Mehdiyyətlə bir elektroşok kimi bu ölü dünya son dəfə. Bu da 2080-ci illərə qədər davam edəcək. Ondan sonra yenə pozulur.

Adnan Oktar deyir ki... 16 İyul 2012> Click for more

Qiymətli sənətçilər acı ilə yoğrulmuş insanlardır. ACI ÇƏKMƏYƏN BİR İNSANIN İNCƏSƏNƏT İŞÇİSİ OLMASI ÇOX ÇƏTİNDİR. Uşaqlıqlarında çox şiddətli əzab, iztirab çəkmiş, kasıb, çətin şərtlərdə yaşamış insanlar sevinci, sevincin qiymətini bilən insanlar olurlar. Sənətdə istiqamətləri də ona görə çox güclü olur.

Adnan Oktar deyir ki... 10 İyun 2012  > Click for more

Xüsusilə sənətçilərin İslama uyğunluqları daha yüksəkdir, amma xurafatçı düşüncəsi ilə yanaşsan zərər verərsən. Səmimi, Müsəlmancasına, ağıllı məntiqlə yaxınlaşmalısan. Xurafatçılığın çirkinliyini kənara itələyib, İslamın nurunu ortaya çıxarsan, Allah da çox gözəl vəsilələr meydana gətirər.

2 Mart 2011; Samsun Aks və TV Kayseri  > Click for more

Sənətkarlıq Allah eşqindən irəli gəlir.Allaha dəlicəsinə aşiq olmaqla yaranar. Allah eşqiylə yanaraq, bunun sənətkarı olmaq lazımdır. Yəni Allah eşqindən qaynaqlanar. Sənətkar Quranın ruhunda olanı tətbiq etmiş olar. Quran zatən bizdən sənətə sevgi istər, gözəllik tələb edər, zövq tələb edər.

> Click for more

Allah, Quranda elmə və sənətə təşviq edər. Elm və sənət Müsəlmanın ayrılmaz məşquliyyətləridir.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top